Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • KOSİGİN:«İYİ İLİŞKİ İÇİN BÜTÜN ESASLAR VAR» Demirel de,«Türk Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini» söyledi ANKARA,ÖZEL OOAD Başbakanı 3| JÜO Aleksi Kosigin,40 kişilik bir heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • CHP-AP koalisyonu hayalleri suya düşerken E» CEVÎTin "Bugünkü hükümet üe ülkenin M2ı karşılaştığı sorunların üstesinden gelinemeyeceğini" ileri sürÜ£,"Eğer elimizde olanak varsa,CHP olarak Türkiye'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Kazan,««AP ile polemiğe girmeyeceğiz,kimin kiminle anlaştığı ortada» dedi ANKARA,THA MSP Millet Meclisi Grup Başkanvekillerinden Şevket Kazan,AP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Aygün ve Ertem'in ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • ADRES:Nuruosmaniye Caddesi No.65 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET.İstanbul POSTA KUTUSU 492 İstanbul TELEFON:224410 Santral)YIL:26,SAYI:10108 BUGÜN 12 SAYFA 150 KURUŞ m* K)MfN MA VA YOUAH Ut UÇVMUZ HER PAZAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Demirel:«İşte biz hükümetiz,gücün varsa gel al.AP Lideri,«CHP hükümet olsa ne olacak,oldu da ne oldu» dedi ANKARA.ÖZEL BAŞBAKAN Süleyman Demirel dün "Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Korutürk,Karataş için Danıştay'ın görüşünü istedi Anayasa Mahkemesi de ismail Cem'i atayan kararnameyi reddeden kanunu iptal etti ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Korutürk Danıştay'dan görüş alınması isteği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Kosigin:«De gerekli bütü ıha iyi ilişki için in esaslar var» Demirel de,«Türk Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini» söyledi ANKARA,ÖZEL QQOD Ba?bakam UUUD aleksi Kosigin,WWVI#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Korutürk,Karataş için Danıştay'ın görüşünü istedi Anayasa Mahkemesi de İsmail Cem'i atayan kararnameyi reddeden kanunu iptal etti ANKARA,ÖZEL CUMHURBAŞKANI Korutürk,Danıştay'dan görüş alınması isteğiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • CHP-AP koalisyonu hayalleri suya düşerken CEVİTin "Bugünkü hükümet ile ülkenin karşılaştığı sorunların üstesinden gelinemeyeceğini" Heri sürüp,"Eğer elimizde olanak varsa,CHP olarak Türkiye'nin yöneti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Demirel:«işte biz hükümetiz,gücün varsa gel,al» AP Lideri,«CHP hükümet olsa ne olacak,oldu da ne oldu» dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Süleyman Demirel,dün "Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • MHP'li bir işçi çatışmada öldürüldü SEYDİŞEHİR alüminyum tesislerinde Türk îş'e bağlı Türk Metal îş^ Sendakası ile DİSK'e bağlı özgür Alüminyum îş Sendikası işçileri arasında sendikal rekabetten çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • Aksaray yeraltı geçifinden kızgın buğular fışkırıyor ttfaiye,dün iki kez,kontrol altında tuttuğu Aksaray yeraltı geçidine girmeye çalışmışsa da,100 derecelik ısı ve kızgın buğu yüzünden geri çekilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1975
  • M m ADRES:Nuruosmaniye Caddesi No:65 İSTANBUL TELGRAF.MİLLİYET.İstanbul POSTA KUTUSU 492 İstanbul TELEFON:22 4410 Santral)m YİL:26,SÂYÎTÎÖV68 Hanların yandığı bölgenin genel görünüşü.[YILMAZ CANEL] İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • 5 BURHAN FELEK 1!B «SÜPÜRGE»NİN MÜDAFAASI I İLMEM hatırlayacak mısınız?Bundan bir ay kadar evvel süpürge fiyatlarının 35-45 liraya kadar yükseldiğini şaşarak ve başka ihtiyaç maddeleriyle mukayese ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • DUYURU ÇUKUROVA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.Santralına ilâve olan yeni numaralarının:11252-11253 olduğunu Sayın halkımıza ve alâkadarlara duyurur.Basın:28532)17544
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • Sahibi:Genei ^ayın Milliyet Ga/elecilik UfM Müdürü:A.Ş.adına ^MixlA Ç^tfkt^U ERCÜMENT ABDİ KARACAN İPEKÇİ ienel Müdür:NURETTİN DEMIRKOL Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür.HASAN PULUR Spor Bölümünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • TAKVİM w/Vakit iuneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Vasati 7.23 12.15 14.34 16.47 18.25 5.38 K^anî 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52 27 Arahk 1975,Hicrî 1395,Zilhicce 24,Rumî 1391,Aralık 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • DÜZELTME T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Görülen lüzum üzerine muhtelif şubelerimize yaptırılacak olan Plexclas örtülü ışıklı reklâm tesisleri ve fenerleri için teklif verme tarihi 30.12.1975 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • LÜTFEN NOT EDERMİSİNİZL Fabrikamızın 53 33 99 olan telefon numarası 27 Aralık 1975 tarihinden İtibaren 54 Ol 61 olarak değiştirilmiştir.Not etmeniz ricası ve saygılarımızla duyururuz.ALEMDAR KİMYA END
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Eşim Ameliyatı sırasında ve ameliyat sonrası yakm alâkalarını esirgemeyen Sayın,TCDD Genel Müdürlüğü ve TRANSTİTKO Genel Müdürlüğü Mensuplarına bizzat hastahaneye kadar gelerek telefon ve mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Dışındaki çevreye kendisini tanıtmadaki çekingenliği,günün birinde sabrının tükenmesi ve gerçeklerin katılığını şakayla yumuşatarak ortaya koyuşuyla,sade vatandaş İnönü,sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • 111 1O0 nu pekîlişindk* İM i ^O biner lira I f i v«50hînerlir v 16SQO toplnm Tasarruflaî*f5* 'ibP Akb.ınk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • î DÜNYALAR ARASINDA ANDINAVYA gezisi,Sosyalist Entemasyonal'e girişi konusunu yeniden ön plâna çıkardı.Sayın Ecevit'ln kuzeyli liderlerle yaptığı görüşmeler,Türkiye'deki "demokratik sol" partinin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Eşim İBRAHİM ÇUBUKÇU'nun Ameliyatı sırasmda ve ameliyat sonrası yakm alâkalarını esirgemeyen Sayın,TCDD Genel Müdürlüğü ve TRANSTİTKO Genel Müdürlüğü Mensuplanna bizzat hastahaneye kadar gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • BURHAN FELEK B «SÜPÜRGE»NİN MÜDAFAASI I İLMEM hatırlayacak mısınız?Bundan bir ay kadar evvel süpürge fiyatlarının 35-45 liraya kadar yükseldiğini şaşarak ve başka ihtiyaç maddeleriyle mukayese ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • DUYURU ÇUKUROVA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.Santralına ilâve olan yeni numaralarının:11252-11253 olduğunu Sayın halkımıza ve alâkadarlara duyurur.Basın:28532)17544
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • TAKVİM y/Vakit Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Vasati 7.23 12.15 14.34 16.47 18.25 5.38 Ezani 2.37 7.29 9.48 12.00 1.39 12.52 27 Aralık 1975,Hicrî 1395,Zilhicce 24,Rumî 1391,Aralık 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • Sahibi ŞkMİ K«ba# Genel Yaytn Milliyet Gazetecilik IIİVİ MtidtiHİ.A.S.adına ^4 xlA Ç^fbt^Aİ ERCÜMENT ABDI KARACAN İPEKÇİ Genel Müdür:NURETTİN DEMIRKOL Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür.HASAN PULUR S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • DÜZELTME T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Görülen lüzum üzerine muhtelif şubelerimize yaptırılacak olan Plexclas örtülü ışıklı reklâm tesisleri ve fenerleri için teklif verme tarihi 30.12.1975 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • LÜTFEN NOT EDERMİSİNİZ!Fabrikamızın 53 33 99 olan telefon numarası 27 Aralık 1975 tarihinden İtibaren 54 01 61 olarak değiştirilmiştir.Not etmeniz ricası ve saygılarımızla duyururuz.ALEMDAR KİMYA ENDÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • ıoo siye 50 bin erJ ira 165QO kişice toplam arruflarınızı 31 Aralık aksanı,Akbank'ta toplayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • î DÜNYALAR ARASINDA SKANDİNAVYA gezisi,CHP'nin Sosyalist Entemasyonal'e girişi konusunu yeniden ön plana çıkardı.Sayın Ecevlt'in kuzeyli liderlerle yaptığı görüşmeler,Türkiye'deki "demokratik sol" par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1975
  • k DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Dışındaki çevreye kendisini tanıtmadaki çekingenliği,günün birinde sabrının tükenmesi ve gerçeklerin katılığını şakayla yumuşatarak ortaya koyuşuyla,sade vatandaş İnönü,sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • KARS TELEVİZYONU Haftalık yayın programını yalnız HEY dergisinde bulabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • MERİÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET Ai EDİRNE FABRİKASINA TEKNİK ELEMANLAR ARIYOR ATÖLYE ŞEFİ Bilfiil atölye şefliği vapmış,teknik öfcretmen TEKNİK RESSAM Makina konstrüktör ressam BAKIM USTABAŞISI İplik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Ö8?o» Ve»*v 3t *a eod TleT^^V öö 0& C»d-'A 6 İV te'. ri fclV t 1 ı\c t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Sovyetler,Tupolev uçaklarını sefere koydular MOSKOVA,THA Sovyetler Birliği,Supersonik TU-144 uçağını önceki gün Moskova Alma Ata arasında resmen sefere sokmuştur.Moskova havaalanı yetkililerinin bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Angola'da MPLA'ya karşı savaşan Batı yanlısı 2 örgütün liderleri ilk defa açıkladı.UNITA VE FNLA,YENİLGİYİ KABUL Eni FNLA ve UNITA liderleri,«Etiopya'da yapılacak toplantıda,Angola sorununa bir çözüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • 3 İSTANBUL BANKASI SAMSUN şubesi yann hizmetinize giriyoro İSTANBUL BANKASI Hızlı gelişmenin gerçek örneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • SURİYE'DE 300 KOMÜNİST TUTUKLANDI KAHİRE,THA Kahire'de yayınlanan üç Arapça gazete dün Suriye'yi ABD'ye yakınlaşmaya çalışmak ve ABD'den besin maddesi yardımı almak istemekle suçlamıştır.Gazetelere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Suudi Arabistan Yahudisi iki kardeş Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Zeki YamanTnin 24 yıldır kayıp olan kardeşleri olduklarım öne sürmüşlerdir."Kardeşim 16 yasında Zeki yakışıklı bir gençken Suudi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • «OPEC» düzenleyen adam konuştu.CARLOS:«BENDEN EMİR BEKLEYEN 40 KOMANDOM VAR» Tedhişçi,OPEC Merkezine düzenlenen baskının sonuncu eylem olmayacağını da söyledi TAHRAN,A.A.T AHRAN'da yayımlanan "Kayhan"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • 1 ilk kez 150 talihliye 100'er bin lirayı İş Bankası veriyor.İkinci kez 100 000 talihliye bir çekilişte 30 milyonu gene İş Bankası veriyor.TÜRKİYE İS BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • LT.1 t TELEVİZYONU Haftalık yayın programını yalnız HEY dergisinde bulabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • MERİÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET Al EDİRNE FABRİKASINA TEKNİK ELEMANLAR ARIYOR ATÖLYE ŞEFİ Bilfiil atölye jefliği yapmış,teknik öğretmen TEKNİK RESSAM Makina konstrüktör ressam BAKIM USTABAŞISI iplik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • rt»1 S^İe^^ Sc^1 6 •Ajİf o^wce»^ ÖB^SSâi* il» c* pe*v M aö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • ilk kez 150 talihliye lOO'er bin lirayı iş Bankası veriyor.İkinci kez 100 000 talihliye bir çekilişte 30 milyonu gene İş Bankası veriyor.TÜRKİYE IS BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Sovyetler,Tupolev uçaklarını,sefere koydular MOSKOVA,THA Sovyetler Birliği,Supersonik TU-144 uçağını önceki gün Moskova Alma Ata artısında resmen sefere sokmuştur.Moskova havaalanı yetkililerinin bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Yunan polisi VVelch'in ve Türk elçilerin öldürülmesi arasında ilişki arıyor ATİNA,AA Yunanistan polisi,iki gün önce öldürülen ve CÎA'nın Atina'daki şefi olduğu bildirilen Amerikalı Diplomat Richard We
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • UNITA VE FNLA,YENİLGİYİ KABUL Eni FNLA ve UNITA liderleri,«Etiopya'da yapılacak toplantıda,Angola sorununa bir çözüm beklemiyoruz» dediler LUSAKA,THA ANGOLA'da başkent ve ülkenin büyük bir bölümünde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • YANANI'NIN YAHUDİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ Suudi Arabistan Yahudisi iki kardeş Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Zeki Yamanf nin 24 yıldır kayıp olan kardeşleri olduklarını öne sürmüşlerdir."Kardeşim 16 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • «OPEC» baskınım düzenleyen adam konuştu.CARLOS:«BENDEN EMİR BEKLEYEN 40 KOMANDOM VAR» Tedhişçi,OPEC Merkezine düzenlenen baskının sonuncu eylem olmayacağını da söyledi TAHRAN,A.A.T AHRAN'da yayımlanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • Suriye'de komünistlerin tutuklandığı iddiası yalanlandı DIŞ HABERLER SERVİSİ Suriye hükümet sözcüsü Kahire'de yayınlanan 3 gazetenin Suriye'de 300 komünistin tutuklandığı,Komünist Parti Lideri Halid B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1975
  • İSTANBUL BANKASI SAMSUN şubesi yann hizmetinize giriyor.İSIANBUL BANKASI Hızlı gelişmenin gerçek örneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • SON PİŞMANLIK Giordanu Nardi,bir ilkbahar sabahı bilmeyerek arazisinde antrenman yaptığı Mady Fiesti adında bir kadınla tanışır.Giordano Nardi,Mady Fiesti'ye evlenme teklifinde bulunur,fakat Mady Fies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • zr EVLERE ŞENLİK!4N4/HL4 B4-B4VI NİCE YILLAR S0NE4 YENİ ELBİSE DİKTİRİYORLAR 4VOL?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • FALINIZ OĞLAK BURCU 21 Aralık 20 Ocak)Bugün arkadaşlarınızla münakaşa etmekten kaçıftJI?nınız.Çünkü çok yorgun ve sinirleriniz gergin.Birisinin kalbini kırabilirsiniz.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat)Rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Peygamber,vekilliği,halifelik;Kimyada baryumun simgesi.2 İsyankar;Yansıma,yansı.3 Bazı sazlarda kalın ses veren tele verilen ad;Pablo ön adlı,ilk şiirlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • GÖKLERE SAHİP OLMADIKÇA TURK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI VATANA SAHP OLAMAYIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • ACI KAYBIMIZ Tekirdağ eşrafından merhum Bahriye Subayı Ali Rıza beyin merhume Emine Düriye hanımın evlâdı,merhume Meliha hanımın kardeşi,Müsevver Görkey'in kıymetli eşi,Bilgin Öztürk,Bingül Ayanoğlu,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • BAŞSAĞLIĞI En yakın dostum ve arkadaşım,eşsiz insan Y.Mimar SEDAT ERKOGLU'nu kaybetmiş olmanın ıstırabı içerisindeyim.Kederli ailesine,arkadaşlarına,meslekdaşlarına başsağlığı,merhuma Allahtan mağfire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • VEFAT Münevver Erkoğlu'nun sevgili eşi,Ayşe Beyazıt'ın kıymetli babası,Murat Beyazıt'ın biricik büyükbabası,Hamit ve İbrahim Erkoğlu'nun kardeşleri,Selâhattin Beyazıt'ın muhterem kayınpederi.eski mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • Kendini Aaron'la beraber ormanda harap bir kulübede hayal etti.Romantik bir şekilde çıtır çıtır yanan ateş üzerinde babasına yemek pişirir,onunla ilgilenir,yüzlerce hizmetkârın ettiremediği kadar onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • BENİ İYİBİROyUNJV OLS4 CU OL4I34K YETİŞ-SENİ N4SIL TİRECEÛİNE IN4-VETİŞTİRE NİYOPUAİ.SCE&m BİURİM YA MEYSFr!Ki sss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • 5ILAH PATLAYACAKTIR,&KOUC NİŞAN ALMAK I ON NOTALARIN I^ONPUÛU YE& g/fcÂMti VLrJ?£FŞTİ0R.AVNAPAN TAMHLT-0F0AYARLAPIK-TAN 50NRA &J PNĞMEYE C4IŞ-7AMAM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • HEY H4LME,yENİ KEMSLMUZU ÛOEPÜN/tfD R5T1 GİBİ MA-Ş4LL4R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • SOK PİŞMANLIK Giurdano Nardi,bir ilkbahar sabahı bilmeyerek arazisinde antrenman yaptığı Mady Fiesti adında bir kadınla tanışır.Giordano Nardi,Mady Fiesti'ye evlenme teklifinde bulunur,fakai Madv Fies
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • EVLERE ŞENLİK!B4VI NİCE YILbAR 50NE4 YENİ ELBİSE PBCTİRİYORUfc 4V0L?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • BİZE BU S4HNE.PE SÖYLE SEYİRCİ-LERİN gözlerini şen LENPİKECEK ŞEVLER VE£ B4»C4lW.C^ONVEV^RAVWZ 8İLD\tBERGİB}/Uİ?VOKS4 VERE B4KAN VL)RE MK4N CINSİN-HİÇBİRİ DEĞİL!SEN O GÜZEL VÜCUDUNU CÖMERTÇE GÖSTER Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • &&CK UO/A& SOS TABANCAYI TUŞU-MA/Ç/A/E YEZıES VZİZVEOrO-A4A7İKQW$W\MA Şİ5T&HİNE SAĞLAR.ALMAK İÇİN NOTALARIN'MONDUÛU YEĞE ff/fc/nm YEZLEŞ7/0Z,AW/WN TAMHE-DEfiAY/MAPIK-TAN 50NRA £7 PNÛMEYE 7AMAM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • vOV!YENİ KOM-ŞUMUZ OFİSTİK HEY HALİME,YENİ KOŞUMUZU GÖRPÜNMÜ FİSTİK GİBİ MA-Ş4LL4M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 s.SOLDAN SAÖA:1 Peygamber,vekilliği,halifelik;Kimyada baryumun simgesi.2 İsyankar;Yansıma,yansı.3 Bazı sazlarda kalın ses veren tele verilen ad;Pablo ön adlı,ilk şiirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • FALINIZ OĞLAK BURCU 21 Aralık 20 Ocak)Bugün arkadaşlarınızla münakaşa etmekten kaçı-*Şİ£ nınız.Çünkü çok yorgun ve sinirleriniz gergin.Birisinin kalbini kırabilirsiniz.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat)Raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI BAŞKANLIĞINDAN 1 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve yüksek ihtisas öğretimi yapmak üzere kurulmuş bulunan ve 1975-1976 öğretim yılında faaliyete geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1975
  • Kendini Aaron'la beraber ormanda harap bir kulübede hayal etti.Romantik bir şekilde çıtır çıtır yanan ateş üzerinde babasına yemek pişirir,onunla ilgilenir,yüzlerce' hizmetkarın ettiremediği kadar onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ANKARA KÜÇÜK İLANLARI ELEMAN ARAYANLAR SIHHIYF'de diş muayenehanesinde çalışacak bayan aranıyor.Telefon:25 52 31 ACELE endüstri meslek lisesi makina ressamlığı bölümü mezunu teknik ressam aranmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • VEFAT VE TEŞEKKÜR Kıymetli varl iğimiz,sevgili annemiz HATİCE NURİYE ERBİl/i 18.12.1975 günü aramızdan ayrıldı.Biricik annemizin hastalığı sırasında yakın ilgilerini esirgemiyen Doç Dr SEÇKİN SARI Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • AMIDOIU Sabun-Vağ Sanayii ve Ticareti A.Ş İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Halka açık olarak ve üreticilerin iştirakiyle kurulmuş Şirketimizin Yatağan Muğla 'da kurmakta olduğu fabrikasına ait binaların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN 1 Şirketimiz Genel Kurulunun 11 Ağustos 1975 tarih-li toplantısında,altmış milyon lira olan şirket esas sermayesinin yetmişbeş milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • MÜHENDİSLER ALINACAKTIR Müessesemizin Etüd Konstrüksyon,imalât ve yatırım işlerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlarla Makina,Metallürji,Sanayii ve inşaat Yüksek Mühendisleri veya Mühendisler ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • jNŞAAT İLANI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İSTANBUL İL MERKEZİ BAŞKANLIĞINDAN Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul il Merkezi Başkanlığından.1-Çocuk Esirgeme Kurumu malı olan Beyoğlu ilçesi,Pürtelaş Mahallesi 135 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • KANADA DA ÇALIŞACAK HİDROLİK MÜHENDİSLERİ ZEMİN MEKANİĞİ MÜHENDİSLERİ STATİK HESAP MÜHENDİSLERİ ŞANTİYE MÜHENDİSLERİ ARANIYOR Merkezi MOIM 'RFAl da bulunan LMNR mühendislik bürosu en a/S yıl baraj ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ÜNİVERSİTEYE GİRECEKLERE îlî 1 DERSANESİ BEKLEMELİ:5 ocak 15 ocak Merkez.BEYAZIT-İST tel:275132 LİSE SON:3 ocak Şube:KABATAŞ-ISTtel:49 28 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz MUKADDES GüR'ün ölümü dolayısiyle yakm ilgilerini esirgemeyen Sayın CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e,CHP Genel Sekreteri Sayın Orhan Eyüboglu,CHP Genel S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • a|f atahöy TURİSTİK TESİSLERİ İŞLETMESİ ATAKÖY'ün sahilinde çiçek bahçeleri içindeki Kaloriferli C MOTELLE-RİMİZ YIL BAŞI'nda ve her zaman,hizmetinizdedir.Lokantamız bol ve çeşitli ekstra yemekleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • Çayırova Gebze'deki takım tezgâhları imal eden fabrikamızda görevlendirmek üzere askerlik görevini tamamlamış,Azâmi 35 yaşmda benzer görevlerde bulunmuş İÛARE AMÎRİ İ.T.l.Akademisi mezunu MEMUR Tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TWA TRANS WORLD AİRLİNES VARİG BREZİLYA HAVA YOLLARI AL.İA ÜRDÜN KRALİYET HAVA YOLLARI TÜRKİYE UMUMİ TEMSİLCİSİ Miltur TUNUS CADDESİ 4/4 BAKANLIKLAR TEL:18 20 15 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Eşim İBRAHİM ÇUBUKÇUMU Çok başarılı bir ameliyatla ve üstün hazakatiyle sağlığa kavuşturan ve nekahat boyunca yakın ilgilerini esirgemeyen sayın,Bevliye Mütehassısı Op.Dr.ŞERİF ALKIBAY TCDD A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ.ZENIT-E fotoğraf makinesi SSCB menşeli V/0 MASHPRIBORINTORG firmasına ait ZENIT-E GÖVDESİNDEKİ POZOMETRE İLE RENKLİ FİLMLERDE FEVKALÂDE NETİCE SAĞLAR.37-1000 mm.ARASINDAKİ OD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ALMAN PATENTLİDİR)BASUR MEMELERİNE,HEMEROİDLERE,KANLI BASURLARA,MAKAT KANAMASINA KARŞI.HER ECZANEDE BULUNUR Rek Ajans:3219-17534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN Şubelerimizde Olağan Kongrelerimiz 1976 yılı Şubat ayı içerisinde yapılacaktır.Kongrelerimize katılarak seçmek ve seçilmek hakkına sahip olabilmek için en az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • KAYIP OTO 34 TN 573 Dİâkalı Bordo Bej renkli MURAToto çalınmıştır.Bulan mükafatlandınlacaktır.Tel:48 80 66 48 00 67 Milliyet:17504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • SÜREYYA Rez.17 2974 Yılbaşı rezervelerimiz başlamıştır ERSOYIU GULOZBQY İNCİ adali UĞUR SEZEN 07611340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • KENT GECE KULÜBÜ R.E7.iH4a20-123801 AŞANvc SAZ ArkJ SEMA ALKAN illede YAVUZ YALÇINKAYA SEMİN SEZENER SEMRA TİMUÇİN ORK RIT/Vt 71 FKS MENÜ I2S.TL İŞLETME,SERVİS HARİÇ KULÜBÜMÜZÜN Kadınlar yılı dolayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ankara rehberi DÖRT,MEVSİM KIZILTUNÇ canan can başak I i ork.elitG SUUEniRSiL Her C.teji 14.30'da umuma matire Fiks menü:l20.Tt.ijletme servis hariç r Dikmen gazino durağı üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • VEFAT Antalya Belediye ebelerinden Nadide Hanımın oğlu,Kemal Gönen'in sevgili eği,Teoman Gönen,Birsen Gönen'in babaları,Ozay Gönen,Selâhattin Güzen1 in kayınpederleri,Deniz Derya,Ayca,Gonca'/ıin dedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ANTALYA TELEVİZYONU Haftalık yayın programını yalnız HEY dergisinde bulabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • AKÜN ANKARA DA YALNIZ SİNEMAMIZDA IBDKİR DELİKONLI HUGK GRIFFITH RICCARDO CUCCIOLA renkli SUSAN PLAYER s™™«top 14 ya#ından küçük çocukların getirilmemesi rica olunur SE:1215-1430-1645-19.00 21.15 CUMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • Milliyet mam çok beğeneceğiniz •bir roman.PIERRE t LLON 15 Lira 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • zafer haftası KÜRTAJ MADDE 218 BİLET BULAMADIK DİYE LZUI.MEYİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • mŞKOYUNLARI CARA BURGESS JUDY BKOVVN Seanslar:M.16.15-18.30-21.00 I ^SKMKfiM'ai'KiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • OLAYLAR I ASAN İR i İNSANLAR DAHAÇOOOK ŞEYİ YAKARIZ.OHHHH!Nihayet onu da yaktık Kültür Sarayından sonra Aksaray yeraltı geçidini de Neron'un Roma'yı yakışı gibi yakıp,karşısına geçtik,seyrettjk.Tariht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ.ZENIT-E fotoğraf makinesi SSCB menşeli V/0 MASHPRIBORINTORG firmasına ait ZENIT-E GÖVDESİNDEKİ POZOMETRE İLE RENKLİ FİLMLERDE FEVKALÂDE NETİCE SAĞLAR.37-1000 mm.ARASINDAKİ OD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • nnnDOiu Sabun-Vağ Sanayii ve licareti A.Ş İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Halka açık olarak ve üreticilerin iştirakiyle kurulmuş Şirketimizin Yatağan Muğla 'da kurmakta olduğu fabrikasına ait binaların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TÜRK HAVA YOLLARI sizlere 1 OCAK 1976 tarihinden itibaren geçerli uçuşlarını sunar B-707 İSTANBUL BERLİN-İSTANBUL cuma-cumartesi pazar SEYAHATLERİNİZ 1C1N EN YAKIN TÜRK HAVA YOLLARI SATIŞ BÜROLARINA V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • BUGÜN 27.12.1075)sabahtan itibaren PENDİK İSTANBUL)Şubemizin telefon numaralarının 54 Of 29 54 Of 74 olarak değiştirildiğini arz ederiz-YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • Buna TARİH DİZİSİ DÜNYAMIZIN1 FATİHLERİ J.G.L«irnauı«K 5 renkli kuj« gömlekli lukı ciltli 25 Lira Bütün Kitapçılarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN Şubelerimizde Olağan Kongrelerimiz 1976 yılı Şubat ayı içerisinde yapılacaktır.Kongrelerimize katılarak seçmek ve seçilmek hakkına sahip olabilmek için en az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • KANADA'DA ÇALIŞACAK HİDROLİK MÜHENDİSLERİ ZEMİN MEKANİĞİ MÜHENDİSLERİ STATİK HESAP MÜHENDİSLERİ ŞANTİYE MÜHENDİSLERİ ARANIYOR Merkezi MORTREAL'du bulunan LMNR mühendislik bürosu en a/S yıl baraj ve hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ÜNİVERSİTEYE GİRECEKLERE ı DERSANESI BEKLEMELİ:5 ocak 15 ocak Merkez:BEYAZIT-İST tel:275132 LİSE SON:3 ocak Şube:KABATAŞ-ISTtel:49 28 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • SAYIN HALKIMIZA VE İŞÇİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU Aksaray yeraltı geçidinde ulusumuzca uğradığımız felâketten sonra,bütün üyelerimize ve halkımıza geçmiş olsun der.Bütün çeşitlerimizle ZEYTİNBUR-NU'nda 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz MUKADDES GüR'ün ölümü dolayısiyle yakın ilgilerini esirgemeyen Sayın CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e,CHP Genel Sekreteri Sayın Orhan Eyüboğlu,CHP Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • VEFAT Merhum Yrb.İbrahim Ethem ve merhume Emine Hanımın oğulları,Sabahat Karayalap'ın eşi,Reşat Karayalap,Samahat Savaş,Nezahat Perker,Mete Dinçer ve Ayla Karadayı'nın sevgili babaları,Em.Alb.Yahya Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • Telefon:22 44 10 SATILIK EMLAK KADIKÖY Reks Sineması civarında giriş kat 200.000 Tel:37 65 95 BAKIRKÖY Karlaltepe'de Bıtişikbağlarda halen yapılmakta olan satılık kaloriferli lüks daireler.Müracaat Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • VEFAT Fabrikamız Şeker Ambarı Şefi MİTHAT SERVET DÜNDAR 24.12.1975 Çarşamba günü ani bir kalp krizi neticesi tefat etmiştir.Cenazesi 25.12.1975 tarihinde Karacaahmet'tekl aile kabristanına Merhuma Tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • MEVLİT Aramızdan çok erken ayrılan değerli aile büyüğümüz HACI HİKMET GÜLER1 İn vefatının 40.gününe raslayan 28.12.1975 pazar günü öğle namazını müteakip Şişli Camii'nde Duahan Hafız Yahya Eskişehirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TEZSAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ ve TİCARET A.J.ÇAVIROVA SEBZE SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI ARİYOR Çayırova,Gebze'deki Takım Tezgâhları imal eden fabrikamızda görevlendirilmek üzere,askerliğini yapmış Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • A YIN-Î RUHANÎ Çok sevgili varlığımız,HORSEP DüVENCi'nin TARZAN)vefatının 40*ıncı gününe tesadüf eden 28-12-1975 pazar günü saat 14'de Balıklı Ermeni Mezarlığında yapılacak ayinini huniye akraba ve do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR 16 aralık 1975 günü aile fertlerimizin geçirmiş oldukları trafik kazası sebebi ile kaybettiğimiz yavrumuz için başsağlığı dileğinde bulunan ve çok şükür fecî kazadan kurtulan aile fertlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Başkanımız Sayın Selâhattin Beyazıt'ın kayınpederi yüksek mimar;SEDAT ERKOĞLU'nu kaybetmiş bulunuyoruz.Kederli ailesinin acısını paylaşır,camiamız adına sabır ve başsağlığı dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ÖLÜM Rahmetli Mehmet Karacık ile Fatma Zehra Karacık'm kızları,avukat M.Münir Karacık'm kızkardeşi,Ömer ve Leylâ Karacık'm halaları İmanlı insan FATMA İPTİHAÇ KARACIK HALA Tanrı' nm rahmetine kavuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • ACI KAYBIMIZ Sevgili eşim,biricik babamız,Dr.MÜMTAZ GÜRSOY 25 Aralık Perşembe günü vefat etmiştir.Cenazesi bugün)27 Aralık Cumartesi öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinden kaldırılarak Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1975
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR DAHAÇOOOK ŞEYİ YAKARIZ.OHHHH!Nihayet onu da yaktık.Kültür Sarayı'ndan sonra Aksaray yeraltı geçidini de Neron'un Roma'yı yakışı gibi yakıp,karşısına geçtik,seyrettik.Tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • Kazancının %30'unu Sigortalılarına tahsis eden TAM HAYAT,1974 sonuçlarına göre üçüncü kez bütün kâr paylı sigorta sahiplerinin bir yılı doldurmuş sigortalarını KENDİLİĞİNDEN VE AYRICA ÜCRETE TABİ OLMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • ALEVLİ »IK GÜN YASADİ AKSARAY geçidinin yapım çalınmalarında.İstanbul Belediyesi Teknik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüksek Mıınar dnan özet."Yangının bir elektrik kontağı sonucu çıkmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • POLİTİKA KAZANI ORSAN ÖYMEN* u y MURAT BAYRAK'IN BAYRAKTARLIĞI ADALET Partisi Grubu'ndaki gizli dış politika görüşmeleri dikkatlerden kaçtı.özellikle partinin anti-komünist bayraktarı ve Sancak Tül pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • 5^1*^ ry* 500.Subemiz Ardahan'da açıldı.Her fide varız.Evet,Yapı ve Kredi Bankanızın 500.şubesi Ardahan'da açıldı.Bugün 500'ü aşan şubeleriyle Yapı ve Kredi Bankanız 67 ilimizde de sizlere daima en iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • GAZİ EĞİTİMDEKİ OLAYLARDA 3 POLİS,6 ÖĞRENCİ YARALANDI Atatürk Üniversitesi Yurdu'nda kız öğrenciler dövüştü.KTÜ,Konya ve Erzurum'daki olaylarda toplam 10 kişi yaralandı YURT HABERLERİ GAZÎ Eğitim Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • Demirel'e yumruk atan Önselin cezası 27 aya çıkarıldı ANKARA,THA Başbakan Demirel'e yumruk atan Vural önsel'in cezası,27 aya çıkarılmıştır.Devlet Güvenlik Mahkemesi,önsel'i daha önce 18 aya mahkûm etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çamaşır yıkama ihalesi)1-İşletmemiz gemileriyle daire amirliğine ait kirli çamaşırların bir yıl süreli olarak piyasada yıkanmak üzere kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • SATILIK O 4m3 ve 0.63 m3'lük HiDRODK BEKO EKSKAVATÖRLER derhal teslim ödemede kolaylık 17 28 91 Ankara Nazenderek:1905 17542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • 16 CHP'li:«Türk savunma plânları,NATO yoluyla Atina'nın eline geçti» ANKARA,THA Manisa CHP milletvekili Mustafa Ok ve 15 arkadaşı dün Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge vererek,Türk savunma plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • Düzeni sağlamak için bir komando birliği havadan Seydişehir'e indirildi.Seydişehir'de isçiler M M M MM çatıştı,MHP Gençlik mm' m Kolu Başkanı öldürüldü 7 işçi tabanca ile,bir çoğu da taş ve sopalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • ORDULAR MÎLLETİN DESTEGİ İLE GÜÇ LENİR TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLEN-DİRME VAKFI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • AKSARAY'DAKİ YANGINI DÜN HIZI KESİLİ AKSARAY yeraltı çarşısında 48 saatten beri süren yangın önceki gün kapıların kapatılması ile uygulanan "buharla söndürme" sistemi sonucu hızını yitirmiş ve sönmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • 16 CHP'li:«Türk savunma plânları,NATO yoluyla Atina'nın eline geçti» ANKARA,THA Manisa CHP milletvekili Mustafa Ok ve 15 arkadaşı dün Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge vererek,Türk savunma plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • SATILIK 0.4 m3 ve 0.63 m3'lük HİDROLİK BEKO EKSKAVATÖRLER derhal teslim ödemede kolaylık 17 28 91 Ankara Nazenderek:1905 17542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ Çamaşır yıkama ihalesi)1-İşletmemiz gemileriyle daire amirliğine ait kirli çamaşırların bir yıl süreli olarak piyasada yıkanmak üzere kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YURDUNDA KIZLAR DÖVÜŞTÜ 0 Erzurum'da bir asistan,altı öğrenci,Konya'da dört öğrenci,Ankara'da üç öğrenci yaralandı.Hacettepe'de dinamit patladı,iki öğrenci tutuklandı YURT HABERLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • «İHte*» 500.Subemiz Ardahan'da acüdı.Her ilde varız.Evet,Yapı ve Kredi Bankanızın 500.şubesi Ardahan'da açıldı.Bugün 500'ü aşan şubeleriyle Yapı ve Kredi Bankanız 67 ilimizde de sizlere daima en iyi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • Düzeni sağlamak için bir komando birliği havadan Seydişehir'e indirildi.Seydişehir'de isçiler M M M MM çatıştı,MHP Gendik M M m M Kolu Başkanı öldürüldü M 7 işçi tabanca ile,bir çoğu da taş ve sopalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • POLİTİKA KAZANI ORSAN ÖYMEN ¦J A" MURAT BAYRAK'IN BAYRAKTARLIĞI ADALET Partisi Grubu'ndaki gizli dış politika görüşmeleri dikkatlerden kaçtı.Özellikle partinin anti-komünist bayraktarı ve Sancak Tül p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • ISTANBUL ALEVLİ BİR GDN YASADİ YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR AKSARAY geçidinin yapım çalışmalarında,İstanbul Belediyesi Teknik işler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.12.1975
  • HAYAT Kazancının 30'unu Sigortalılarına tahsis eden TAM HAYAT,1974 sonuçlarına göre j jçüncü kez bütün kâr paylı sigorta sahiplerinin bir yılı doldurmuş sigortalarını KENDİLİĞİNDEN VE AYRICA ÜCRETE TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • ORDULAR MÎLLETİN DESTEGİ İLE GÜÇ LENİR TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLEN-DİRME VAKFI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • AKSARAY'DAKİ YANGINI DÜN HIZI KESİLİ AKSARAY yeraltı çarşısında 48 saatten beri süren yangın önceki gün kapıların kapatılması ile uygulanan "buharla söndürme" sistemi sonucu hızını yitirmiş ve sönmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • 16 CHP'li:«Türk savunma plânları,NATO yoluyla Atina'nın eline geçti» ANKARA,THA Manisa CHP milletvekili Mustafa Ok ve 15 arkadaşı dün Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge vererek,Türk savunma plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • SATILIK 0.4 m3 ve 0.63 m3'lük HİDROLİK BEKO EKSKAVATÖRLER derhal teslim ödemede kolaylık 17 28 91 Ankara Nazenderek:1905 17542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ Çamaşır yıkama ihalesi)1-İşletmemiz gemileriyle daire amirliğine ait kirli çamaşırların bir yıl süreli olarak piyasada yıkanmak üzere kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YURDUNDA KIZLAR DÖVÜŞTÜ 0 Erzurum'da bir asistan,altı öğrenci,Konya'da dört öğrenci,Ankara'da üç öğrenci yaralandı.Hacettepe'de dinamit patladı,iki öğrenci tutuklandı YURT HABERLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • «İHte*» 500.Subemiz Ardahan'da acüdı.Her ilde varız.Evet,Yapı ve Kredi Bankanızın 500.şubesi Ardahan'da açıldı.Bugün 500'ü aşan şubeleriyle Yapı ve Kredi Bankanız 67 ilimizde de sizlere daima en iyi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • Düzeni sağlamak için bir komando birliği havadan Seydişehir'e indirildi.Seydişehir'de isçiler M M M MM çatıştı,MHP Gendik M M m M Kolu Başkanı öldürüldü M 7 işçi tabanca ile,bir çoğu da taş ve sopalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • POLİTİKA KAZANI ORSAN ÖYMEN ¦J A" MURAT BAYRAK'IN BAYRAKTARLIĞI ADALET Partisi Grubu'ndaki gizli dış politika görüşmeleri dikkatlerden kaçtı.Özellikle partinin anti-komünist bayraktarı ve Sancak Tül p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • ISTANBUL ALEVLİ BİR GDN YASADİ YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR AKSARAY geçidinin yapım çalışmalarında,İstanbul Belediyesi Teknik işler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • HAYAT Kazancının 30'unu Sigortalılarına tahsis eden TAM HAYAT,1974 sonuçlarına göre j jçüncü kez bütün kâr paylı sigorta sahiplerinin bir yılı doldurmuş sigortalarını KENDİLİĞİNDEN VE AYRICA ÜCRETE TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • Kazancının %30'unu Sigortalılarına tahsis eden TAM HAYAT,1974 sonuçlarına göre üçüncü kez bütün kâr paylı sigorta sahiplerinin bir yılı doldurmuş sigortalarını KENDİLİĞİNDEN VE AYRICA ÜCRETE TABİ OLMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • ALEVLİ »IK GÜN YASADİ AKSARAY geçidinin yapım çalınmalarında.İstanbul Belediyesi Teknik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüksek Mıınar dnan özet."Yangının bir elektrik kontağı sonucu çıkmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • POLİTİKA KAZANI ORSAN ÖYMEN* u y MURAT BAYRAK'IN BAYRAKTARLIĞI ADALET Partisi Grubu'ndaki gizli dış politika görüşmeleri dikkatlerden kaçtı.özellikle partinin anti-komünist bayraktarı ve Sancak Tül pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • 5^1*^ ry* 500.Subemiz Ardahan'da açıldı.Her fide varız.Evet,Yapı ve Kredi Bankanızın 500.şubesi Ardahan'da açıldı.Bugün 500'ü aşan şubeleriyle Yapı ve Kredi Bankanız 67 ilimizde de sizlere daima en iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • GAZİ EĞİTİMDEKİ OLAYLARDA 3 POLİS,6 ÖĞRENCİ YARALANDI Atatürk Üniversitesi Yurdu'nda kız öğrenciler dövüştü.KTÜ,Konya ve Erzurum'daki olaylarda toplam 10 kişi yaralandı YURT HABERLERİ GAZÎ Eğitim Enst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • Demirel'e yumruk atan Önselin cezası 27 aya çıkarıldı ANKARA,THA Başbakan Demirel'e yumruk atan Vural önsel'in cezası,27 aya çıkarılmıştır.Devlet Güvenlik Mahkemesi,önsel'i daha önce 18 aya mahkûm etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.DENİZYOLLARI İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çamaşır yıkama ihalesi)1-İşletmemiz gemileriyle daire amirliğine ait kirli çamaşırların bir yıl süreli olarak piyasada yıkanmak üzere kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • SATILIK O 4m3 ve 0.63 m3'lük HiDRODK BEKO EKSKAVATÖRLER derhal teslim ödemede kolaylık 17 28 91 Ankara Nazenderek:1905 17542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • 16 CHP'li:«Türk savunma plânları,NATO yoluyla Atina'nın eline geçti» ANKARA,THA Manisa CHP milletvekili Mustafa Ok ve 15 arkadaşı dün Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge vererek,Türk savunma plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1975
  • Düzeni sağlamak için bir komando birliği havadan Seydişehir'e indirildi.Seydişehir'de isçiler M M M MM çatıştı,MHP Gençlik mm' m Kolu Başkanı öldürüldü 7 işçi tabanca ile,bir çoğu da taş ve sopalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • ûO o istanbul'daki ctlJCttCYENİcYIL" GECEMİZİ «Sultan Gece Kulübü» ve «Balo Salonlarımızda» tertiplediğimiz ^KÎcTVIUHTESEM GtfEkile" kutluyoruz Farklı eğleneceğiz.Her yerden her şeyden farklı.Rezervas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • DEVLET TİYATROLARI İSTANBUL TEMSİLLERİ SANAT VE İDARE İŞLERİ:CÜNEYT GöKÇER GUILHERME FIGUEIREDO TİLKİ İLE ÜZÜM «EZOP» A RAPSA EAS UVAS)Komedi,3 perde)27.12.1975 Cumartesi Saat 150° ve 20-30 28.12.1975
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • ELEMAN ARANIYOR İyi İngilizce ve Daktilo bilen Bayan Eleman aranıyor.Müracaatların mektupla P.K.557 Karaköy'e yazılması rica olunur.Manajans:3196 17566
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN 1 Şirketimiz Genel Kurulunun 11 Ağustos 1975 tarihli toplantısında,altmış milyon lira olan şirket esas sermayesinin yetmişbeş milyon liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • eğlence rehberi i ınema •BEYOĞLU ANKARA 641686)1)Belalı Tatil gündüz)F.Akın,l.lnanoglu,R.2)Unutulan Hatıralar gece)E.Taylor R.l.AS 476315)Dünyanın En Tatlı Kadını K.Hollander R.l.ATLAS 440835)Emmanuel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • ÇUDOMIR 15 Lira M Nilliyet ben 'onlardan değilim Ünlü Bulgar yazarının nefis mizah hikayeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • K okar yayınları TUrkiye'd* ilk kez GUney Afrika'lı bir yazarı sunuyor:ENVER CARIM ÖzgUrlUk sava|ının romanı ERTELENEN DÜS 222 Sayfa IS Lira.KİTAPÇILARDA Dağıtım:Okor Yayınları:Cağaloglu,Çoralçe|me So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • KAYIP BROŞ 10 Aralık Cumartesi gecesi Divan Oteli timinde manevî kıymeti çok yüksek pırlantalı bir broş kaybolmuştur.Bulan memnun edilecektir.Tel:44 48 81 mesai saatlerinde Milliyet:17510
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • KAYIP OTO 34 TN 573 plâkalı Bordo Bej renkli MURAToto çalınmıştır.Bulan mükafatlandın lacaktır.Tel:48 80 66 48 00 67 Milliyet:17504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • İNŞAAT İLANI ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İSTANBUL İL MERKEZİ BAŞKANLIĞINDAN Çocuk Esirgeme Kurumu istanbul îl Merkezi Başkanlığından:1-Çocuk Esirgeme Kurumu malı olan Beyoğlu ilçesi,Pürtelaş Mahallesi 135 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • YURT İÇİ VE YURT DIŞI SİGORTALILARA!ERENKÖYDE ANKARA ASFALTINA CEPHELİ ASANSÖRLÜ KALORİFERLİ DENİZ MANZARALI KONFORLU DAİRELER 25.000 LİRA PEŞİN 40 ay vade ile j f ı SARAÇOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK LTD.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • GRURDIG CİHAN ADİ KOMANDİT ORTAKLIĞINDAN DUYURU Meydana gelen müessif yangın dolayısıyla Katırcıoğlu Han'da bulunan şirket merkezimizi Yıldız Barbaros Bulvarı,Balmumcu Durağı No:26'daki GRUNDIG FABRÎK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ Genel Sanat Yönetmeni:Aydın Gün İSTANBUL'DA İLK DEFA 27 Aralık 1975 den itibaren MOZART DONJUAN DON GİOVANNİ)opera 2 perde Orkestra Şefi:Robert Wagner Koreografı:Rezzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • eğlence rehberi i ınema ANKARA ANKARA 123432)1)Ah Bu Kadınlar S.Serdengeçti F.Cansel R.2)Nöri Gantar Ailesi T.Akmansoy L.Çıdamlı R.ALEMDAR 293908)1)İste Hayat H Koçyiğit U.Dündar-R.2)Şehvet Kurbanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • YURT İÇİ VE YURT DIŞI SİGORTALILARA!ERENKÖYDE ANKARA ASFALTINA CEPHELİ ASANSÖRLÜ KALORİFERLİ DENİZ MANZARALI KONFORLU DAİRELER 25.000 LİRA PEŞİN 40 ay vade ile SARAÇOĞLU tNŞAAT MÜHENDİSLİK LTD.ŞTt.Rec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • O o O C o O a 0 istanbul'daki GECEMİZİ «Sultan Gece Kulübü» ve «Balo Salonlarımızda» tertiplediğimiz CİKİC7V1UHTESEM GtfEkile kutiıryOruz Farklı eğleneceğiz.Her yerden her şeyden farklı.Rezervasyon:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • ^Haberler Turizm Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı Mukadder Sezgin beraberinde yardımcıları olduğu halde Kıbrıs'a gitmiştir.Turizm Bankası Genel Müdürü,Kıbrıs Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • Tüm turistik HALUK DURUKAL olanaklar var ama.KIBRIS'IN TURİZM EKONOMİSİ.İskandinav turistleri Girne ve M a goaa bölgesini çok beğeniyorlar.Salamis Bay Oteli'nin havuzunda yaz,kış yüzülüyor.KIBRIS,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • TÜRK HAVA YOLLARI sizlere 1 OCAK 1976 tarihinden itibaren geçerli uçuşlarını sunar B-707 İSTANBUL BERLİN İSTANBUL cuma-cumartesi pazar SEYAHATLERİNİZ 1C1N EN YAKIN TÜRK HAVA YOLLARI SATIŞ BÜROLARINA V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.12.1975
  • ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ve lisan laboratuvarlı İNGİLİZCE kursları her ay imtihanlara kadar devamlı yeni devrelerle ¦C DERSANELERI nde 3.Beyl«r »ok.barut han kot.B Konak-İZMİR Teh122620-155917-117112-123
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 27.12.1975
  • Türkiye'de değişimin yeni insanı ve «Yarınlar Bizim» YENİLEŞME ve toplumsal değişim,Türkiye'de XX.yuzyıı sonlarında en dramatik geçiş süreçlerini yaşamakla kalmıyor;geniş bir aydınlanma alanına da dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Pamuk asgari ihraç fiyatı yükseltildi İZMİR,AA Ege pamukları'nın asgarî ihtiyaç fiyatları,bir ölçüde yükselmiştir.İzmir ihracatçılar Birliği'nden alınan bilgiye göre,"1.19 dolar olan asgari ihraç fiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Gezgin:Banka ikramiyelerinin kalkışı kredi uoızlatayacak «Asıl tedbir,kredilerden alınan 25 gider vergisini kaldırmak» Yalman ÖZGÜNER ALİYE Bakanlığı'nca,sanayiin ihtiyacı olan yatırım ve işletme kred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • İKİSADİ MESELELER Enflâsyona rağmen,vergi kapsamı ve gelirlerinde büyüme sağlayacak bir değişikliğin öngörülmemiş olması,yeni bütçenin en olumsuz yönünü ortaya koymaktadır.1976 Bütçesi.Dr.HALÛK CİLLOV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Nihayet Beklediğiniz kalitede DOLU STCRÖD KAS€T Ç€ŞÎTL€Rİ En güzel müziklerle en iyi kaliteyi birleştiren KASET KULÜBÜ özel surette hazırlanmış KASETLERİ sunar.1 ZAFER,BANU VE HÜLYA;Türkiye'nin en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • ÇEŞME,Yeni Yıla altın yunus,girelim 31 Aralık 4 Ocak 4 gün 4 gece tam pansiyon Yılbaşı Balosu dahil 1,150 TL Sadece 1 gün kalış ve Yılbaşı Balosu 450 TL Altın Yunus:Tüm olanakları ile gerçek bir tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Cumhuriyet lira 580.00 Reşat lira.970.00 Hamit lira.660.00 Aziz lira.550.00 Fransız Napolyon 660.00 İngiliz Kral)720.00 24 ayar külce Gr.80.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Maner,«1976da da buğday ithali gerekmeyecek» diyor İZMİR,AA Ege Çiftçiler Derneği Başkanı Burhan Maner,"Yağışların toprağın tavını getirmesi bakımından büyük bir nimet olduğunu" belirtmiş,"özellikle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • jp*m\YENİ f BULUŞLAR YALMAN ÖZGÜNER «BATAKLIK TİLKİSİ» YARATILDI.I Altı tekerlekli araç,her türlü bozuk arazide kullanılabiliyor.SÜPER Bataklık Tilkisi diye adlandırılan bir araç her türlü arazide rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • F.Almanya'da işsizlik 1976 da azalacak Çalışma Dairesi,"Ancak istihdam çok artmayacak" diye ekliyor NURNBERG,DPA)ANKA FEDERAL Almanya Çabama Dairesi Başkanı Josef «'ingl."1976 vılı içinde Alman iş piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • SÜREKLİ ACILAN ŞUBELER DİZİSİNDEN:İŞTE yeni şube daha 470.şube İZNİK BURSA 471.şube SİVEREKuRFA 472.şube ARDE$EHRZE 473.şube KONYA 474.şube MZ DENİZLİ 475.şube SUNGURLU corum 476.şube SARIKAMIŞ KARs 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Türkiye'de değişimin yeni insanı ve «Yarınlar Bizim» YENİLEŞME ve toplumsal değişim,Türkiye'de XX.yüzyıl sonlarında en dramatik geçiş süreçlerini yaşamakla kalmıyor;geniş bir aydınlanma alanına da dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • ÇEŞME,Yeni Yıla altın yunus girelim 31 Aralık 4 Ocak 4 gün 4 gece tam pansiyon Yılbaşı Balosu dahil 1,150 TL Sadece 1 gün kalış ve Yılbaşı Balosu 450 TL Altın Yunus:Tüm olanakları ile gerçek bir tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • SÜREKLÎ ACILAN ŞUBELER DİZtStNDEN:İŞTE ımiilitmr 111 i;Sî:S;S:yeni şube daha o:v'.470.şube İZNİK BURSA 477.şube SİVEREK URFA 472.şube ARDESENrze 473.şube KONYA 474.şube wz DENİZLİ 475.şube» SUNGURLU c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Nihayet Beklediğiniz kalitede DOLU ST€R£0 KAS€T C€ŞİTL€Rİ T En güzel müziklerle en iyi kaliteyi birleştiren KASET KULÜBÜ özel surette hazırlanmış KASETLERİ sunar.1 ZAFER,BANU VE HÜLYA:Türkiye'nin en i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • ¦0W,YENİ BULUŞLAR YALMAN ÖZGÜNER «BATAKLIK TİLKİSİ» YARATILDI.Altı tekerlekli araç,her türlü bozuk arazide kullanılabiliyor.SÜPER Bataklık Tilkisi diye adlandırılan bir araç her türlü arazide rahatlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Maner,«1976'da da buğday ithali gerekmeyecek» diyor İZMİR.AA Ege Çiftçiler Derneği Başkanı Burhan Maner,"Yağışların toprağın tavmı getirmesi bakımından büyük bir nimet olduğunu" belirtmiş,"özellikle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • EHE1» Cumhuriyet lira 580.00 585.00 Reşat lira.970.00 980.00 Hamit lira.660.00 670.00 Aziz lira.550.00 560.00 Fransız Napolyon 660.00 680.00 İngiliz Kral)720.00 750.00 24 ayar külçe Gr.80.20-80.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • İKİİSADİ MESELELER Enflâsyona rağmen,vergi kapsamı ve gelirlerinde büyüme sağlayacak bir değişikliğin öngörülmemiş olması,yeni bütçenin en olumsuz yönünü ortaya koymaktadır.1976 Bütçesi.Dr.HALUK CILLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • Gezgin:Banka ikramiyelerinin kalkışı kredi ucuzlatmayacak «Asıl tedbir,kredilerden alınan 25 gider vergisini kaldırmak» Yalman ÖZGÜNER ALİYE Bakanlığı'nca,sanayiin ihtiyacı olan yatırım ve işletme kre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.12.1975
  • F.Almanya'da işsizlik 1976 da azalacak O Çalışma Dairesi,"Ancak istihdam çok artmayacak" diye ekliyor INUKNBERG,DPA)ANKA FEDERAL Almanya Çatur ma Dairesi Başkanı Josef Stinel."1976 yüı içinde Alman iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Basta rafı 1.sayfada Ecevit.son basın toplantısında kendisinin ve partisinin bu konudaki isteksizliğini belli etmiştir.CHP Genel Başkanına göre CHP ile AP arasında sürekli bir koalisyon kurma olanağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Elâzığ eşrafından merhum Miralay Asım Bey ile.İstanbullu merhume Saffet Hanımın kızı.Emekli Hâkim Avukat Ahmet Lütfi Musluoglu'nun sevgili eşi,Süreyya,Asım.Saffet Doyuran'ın biricik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Çayırova Gebze'deki takım tezgâhları imal eden fabrikamızda görevlendirmek üzere askerlik görevini tamamlamış,Azâmi 35 yaşında benzer görevlerde bulunmuş İÛARE AMİRİ Î.T.Î.Akademisi mezunu MEMUR Terci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • a t ah İhı turistik tesisleri işletmesi ATAKÖY'ün sahilinde çiçek bahçeleri içindeki Kaloriferli C MOTELLE-RİMİZ YIL BAŞI'nda ve her zaman hizmetinizdedir.Lokantamız bol ve çeşitli ekstra yemekleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • PLASTİK AVADANLIK KUTULARI üç değişik boyda)KAMPİNG L«t lTman Merkez ı Harbiye.Holöskârgozı Cad No 34 Kati Tel 47 30 97-47 3198 İstinblll ŞllbeSİ:Samatya.Sahil Yolu No 21 Tel 21 6836
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • ne kaldı ki—Topu,topu 5 gün kaldıyüzbinlere,onbinlere kavuşmanız için yılsonu çekilişinde Pamukbank'ta.31 Aralık akşamına kadar bir uğrayın şubelerimize yakındır,yılsonu çekilişinin sevincini yaşamanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • KORUTÜRK Baştarafı 1.sayfada konuda yazdığı yazıda,Karaıaş'in atanma kararnamesinin yürürlüğe konulup konulmaması konusunda hukukçulardan çok çeşitli ve karşıt mütalâalar aldığını belirtmiş,hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Dıblan:«Devalüasyon tehlikeli bir yoldur» ANKARA,ÖZEL Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı Sezai Dıblan,dün yaptığı basın toplantısında,"Devalüasyonun çok tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Pazartesi günü sigorta hastanelerinde direni;başlıyor ANKARA,ÖZEL Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulu Kurumun atölyeler dışındaki işyerlerinde işçi olarak çalışan personelin memur statüsüne geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Sherafon oteli dün gece kapandı Sheraton Oteli işverenin lokavt kararı alması sonucu,dün gece kapanmıştır.Turizm İş Sendikası ile otel yönetimi arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde,özellikle akçal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü istifa etti ANKARA,ÖZEL İskenderun Demir Çelik Fabrikalarının yapımında büyük hizmeti geçen ve görevden alınma kararnamesi Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından 8 aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • GÖZ MÜTEHASSISI Dr.MUAMMER TANSI Prof.Kâzım ismail Gürkan Caddesi,Sözer Apartmanı 13/1 Sağlık Müdürlüğü yanı)Cağaloğlu.Telefon:22 90 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • GÖKHAN ve Dr.İlhan mutlu kızları ASLI ZEHRA'nın doğumunu sevinçle dostlarına müjdelerler,Annapolis,A.B.D.11.12.1975 Tümrek:6587 17541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • &*i*te?*ı&0matt&*m ÖZLEN KAHYAOÛLU UZ)Ue ALİ NECMİ KAHYAOOLU Evlenledller.26.12.1975 İstilâncılık:17663 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • v^ İP GÜM/dergisinin i cYIEBAŞI 1 1 ÖZEL 1 SAYISI 1 1 ^^5^t,Al vHh~!^u «Mı ıBr 1 tI İMİ RtSb 1 #vV« mP ^yr ¦jfl uT'ffl Ü/U SiılSI 'Yit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Kazan,«AP ile polemiğe girmeyeceğiz,kimin kiminle anlaştığı ortada» dedi ANKARA,THA MSP Millet Meclisi Grup Başkanvekillerinden Şevket Kazan,AP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Aygun ve Ertem'in ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • GÜLER ÖZKALP ile Di?Tabibi ESATNAİBOGLU nişanlandılar.26.12.1976 Kervansaray Milliyet:17633
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • KOSiGiN:«İYİ İLÇKİ Bastara fi 1.sayfada yileştirilmesi için bütün esasların mevcut bulunduğunu" söylemiştir.Kosigin,bu ziyaretinin,Türk-Sovyet bağlarının daha sağlamlaşmasına bir vesile olması umudunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • DEMİREL:İŞTE BİZ HÜKÜMETİZ Mastara fi 1.sayfada Korut ürk tiirut'ından Çankaya Köşkü'ndc kabul edilmiştir.Mir saat 15 dakika süren görüşmeden sonra Başbakan Süleyman Demirci,"Cumhurbaşkanına memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • KISA KISA Baş tarafı 12.Sayfada Fenerbahçe Muhafızgücü,17.JUJ:Kczacıbaşı Kolej,Beşiktaş amigosu Cengiz bir bildiri yayınlayarak Siyah Beyazlı taraftarların yöneticilere,futbolculara ve teknik adamlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Bağışçımız SAADET GÜRER 25.12.1975 günü Tanrının rahmetine kavuşmuştur.Aziz naaşı 27.12.1975 Cumartesi günü Şişli Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Küçükyalı mezarlığındaki aile kabrinde toprağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Kıymetli varlığımız,biricik aile reisimiz,müstesna İnsan NİYAZİ LEVENT'in 21 Aralık 1975 günü yapılan cenaze törenine katılan,çiçek,hayır cemiyetlerine teberru gönderen,telgraf ve telefonla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • YILIN SPORCUSU Baş t ara fi 12.Sayfada diledikleri kadar oy gönderebilinektedir.Bu arada,geçmiş günlerde çıkan MİLLİYET 'gazetelerindeki kuponları keserek yarışmaya katılmak da mümkün olmaktadır.Gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • BEŞİKTAŞ Baş t ara fi 12.Sayfada Niko,Lütfü,Zekeriya,Bülent,Hayri,Kahraman Sinan,Tez can,Melih.BOLUSPOR:Çetin İbrahim,Nuri,Alaaddln,Fikret Şükrü,Rıdvan,Selçuk Çetin,SaduUah,Mustafa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • AT YARIŞLARI TAHMİNİ ŞEREF SEVER 1.KOŞU:Saat:13.00)F:Işıl,P:Halime,P:Mebruke,S:Sevinç.2.KOŞU:Saat:13.30)F:Fatih,P:Serhan,P:Tulrap,S:Canol.3.KOŞU:Saat 14.00)F:Zodiac,P:Chalenger,S:Spicy.4.KOŞU:Saat:14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Kurs Baş tara fi 12.Sayfada "Evet,abi bu kadar.Ali Şen güldü ve cevabı şöyle oldu:"Burs verilmiştir.Boks maçlarının en heyecanlı seyircilerinden biri de İstanbul Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Sami Yavr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • CANKURTARAN Baştarafı 12.Sayfada ¦k Seyircilerden şikâyetçi deftiliz.Cebindeki 50 lirasının 40 lirasını maça veren taraftarımızın kölesi oluruz.Geçen yıl da arabamız taşlandı,protesto edildik ama,şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Kıymetli ajfe'büyüğûmüz,sevgili annemiz SÜHEYLA ÂRPACIOĞLU'nun vefatı ve ebediyete uğurlanması münasebetiyle pek derin acımızı,bizzat cenaze törenine katılmak,evimizi teşrif etmek,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • ERKOĞLÜ Baştarafı 12.Sayfada yirmi yaşlannda iken tanıdım,tik uluslararası temaslarımızdan biri olan Balkan Tenis Şampiyonasına,Suat Subay ve Şirinyan ile birlikte Atina'ya götürmüştüm.Tarihi 1931 vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Baştarafı 1.sayfada cepheci ortaklığın gerektireceği tavizlere rıza göstereceğini belli etmektedir.AP içinde bu tutumu benimseyenler,MSP yükünden kurtulup ülkenin güç sorunlarını,sorumluluğu CHP ile p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • gum/dergisinin 1 i 'YIEBAŞI 1 1 ÖZEL 1 SAYISI 1 1 raısss'is Bu Pazartesi çıkıyor!i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • TELEVİZYONU Haftalık yayın programını yalnız HEY dergisinde bulabilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • PLASTİK AVADANLIK KUTULARI üç değişik boyda)BM KAMPİNG isset İsınan H*fcel:Harbiye,Halâskârgazı Cad.No 34 Kati Tel 47 3097-47 3198 İBİMM SubtIİ:Samatya,Sahil Yolu No.21 Tel 216836
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • ne kaldı ki.Topu,topu 5 gün kaldıyüzbinlere,onbinlere kavuşmanız için yılsonu çekilişinde Pamukbank'ta.31 Aralık akşamına kadar bir uğrayın şubelerimize yakındır,yılsonu çekilişinin sevincini yaşamanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • KORUTÜRK Baş tarafı 1.sayfada kararnameyi onaya sunmasını istemiştir.Bilindiği gibi İsmail Cem'in görevden alınması ve yerine Nevzat Yalçıntas'ın atanması konusundaki kararnameler hakkında Danıştay ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Görevden alınma kararnamesi 8 aydır Korutürk'te bekliyordu.Demir-Çelik Fabrikaları Genel Müdürü istifa elli Kısa bir süre önce İskenderun'da ilk çalışan fırına,Müdürün kızı Cemile*nin ismi verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • İTHALAT VE İHRACATLA İştigal eden bir firma,çok iyi İngilizce bilen,askerliğini yapmış eleman arıyor.Konur Sok.15/18 Kiper Apt.Yenişehir-Ankara Tel:17 54 93 Akol Ticaret ve Sanayi Rehber Ajans:26-1755
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • İSTANBUL'DA 6 BÜYÜK HAN YANDI Baştarafı 1.sayfada la önlenmiştir.Yangına,istanbul itfaiyesi yanında,İzmit itfaiyesi ile özel kuruluşların itfaiyeleri de müdahale etmiş lerdir.Bu arada yakınlardaki tüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • KOSİGİN:«İYİ İLİŞKİ Baştarafı 1.sayfada konuşma yapmamış,resmî ziyaret karşılaşmalarında ilk kez görülen bu durum,dikkati çekmiştir.Saat 16.30 da Anıt Kabre çelenk koyan SSCB Başbakanı,saat 17 de Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • KAZAN Baştarafı 1.sayfada grup başkanvekilleri olarak,MSP'li bakanlarla,ortak bir toplantı yaptıklarını belirten Kazan,görüşmelerde,hükümetten çekilme konusunun ele alınmadığını da söylemiştir.ÖLÇMEN'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • DEMİREL:İŞTE BİZ HÜKÜMETİZ Baş tarafı 1.sayfada zete'de yayınlanınca görürsünüz" karşılığını vermiş "Meclislere başkan seçilmesi konusunda AP'nin,CHP ile hiç bir şekilde anlaşma yapmadığım" söylemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • GOZ MÜTEHASSISI Dr.MUAMMER TANSI Prof.Kâzım İsmail Gürkan Caddesi,Sözer Apartmanı 13/1 Sağlık Müdürlüğü yam)Cağaloğlu.Telefon:22 90 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Elâzığ eşrafından merhum Miralay Asım Bey ile,İstanbullu merhume Saffet Hanımın kızı,Emekli Hâkim Avukat Ahmet Lütfi Musluoğlu'nun sevgili eşi,Süreyya,Asım,Saffet Doyuran'ın biricik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Kıymetli aile büyüğümüz,sevgili annemiz SüHEYLA ARPACIOĞLU'nun vefatı ve ebediyete uğurlanması münasebetiyle pek derin acımızı,bizzat cenaze törenine katılmak,evimizi teşrif etmek,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • Bağışçımız SAADET GÜRER 25.12.1975 günü Tanrının rahmetine kavuşmuştur.Aziz naaşı 27.12.1975 Cumartesi günü Şişli Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Küçükyalı mezarlığındaki aile kabrinde toprağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 27.12.1975
  • TEŞEKKÜR Kıymetli varlığımız,biricik aile reisimiz,müstesna insan NİYAZİ LEVENT'in 21 Aralık 1975 günü yapılan cenaze törenine katılan,çiçek,hayır cemiyetlerine teberru gönderen,telgraf ve telefonla a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • Ömer ve Faruk takımlarının başarısı çîn çalışıyorlar Çorumspor "un kardeş futbolcuları Ömer İle Faruk,takımlarının başarısı için çalışacaklarını açıklamışlar dır.Özel ve futbol yaşantılarında sürekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • JEKERSPOR-SIVASSPOR BUGÜN OYNUYOR II.Türkiye Liginin tek maçı bugün Ankara İnönü Stadında saat 13.30'da Şekerspor ile Sivasspor Tasında oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • 40.BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU BUGÜN YAPILIYOR ANKARA,ÖZEL 40.Büyük Atatürk Koşusu bugün 15.05'de Atatürk'ün Ankara'ya ilk ayak bastığı Dikmen sırtlarında başlayacaktır.Büyük yarış Vilâyet Konağı önünde son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • AT YARIŞLARI TAHMİNİ ŞEREF SEVER 1.KOŞU:Saat:13.00)F:Işıl,P:Halime,P:Mebruke,S:Sevinç.2.KOŞU:Saat:13.30)F:Fatih.P:Serhan,P:Tulrap,S:Canol.3.KOŞU:Saat 14.00)F:Zodiac,P:Chalenger,S:Spicy.4.KOŞU:Saat:14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • KULÜPLER HALTER BİRİNCİLİKLERİ BUGÜN BURSA'DA BAŞLIYOR Kulüplerarası Türkiye Halter Birincilikleri bugün Bursa Atatürk Spor Sarayında başlayacaktır.Halter Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre,birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • Kurs Baş tarafı 12.Sayfada "Evet,abi bu kadar.Âli Şen güldü ve cevabı şöyle oldu:"Burs verilmiştir.Boks maçlarının en heyecanlı seyircilerinden biri de İstanbul Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Sami Yavru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • BEŞİKTAŞ AMİGOSU Baştarafı 12.Sayfada "Bazı nedenlerle birlikte,şanssızlık yakamızı bırakmadığı için puan cetvelinde lâyık olmadığımız bir yerdeyiz.Bizler taraftar olarak yapıcı tezahüratımızla büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • $CHWERTE Baş tara fi 12.Sayfada yorulacaklardır.Uzun süredir kız voleybolumuzun böyle bir atılıma ihtiyacı olduğu kesin bir gerçektir.Bu tür organizasyonlara katılarak voleybolumuzu saklandığı kalıbın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • ERAYBAR,BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE KONFERANS VERDİ Gazetemiz voleybol eleştirmeni,hoca antrenörlerimizden Değer Eraybar,önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübünün davetlisi olarak voleyboldaki son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • TÜRKİYE KULÜPLERARASI Baş tarafı 12.Sayfada 51 kilo:Erzurum Yolspor'dan Alâaddin Çakır,Boronkay'dan Muzaffer Pekcan'ı sayı ile mağlûp etti.Çakır,Tekel'den Hüseyin Genç ile final maçı yapacak.54 kilo:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • YILIN SPORCUSU Baştarafı 12.Sayfada GEÇMİŞ GÜNLERDEKİ GAZE-TELERİN KUPONLARI Okuyucularımız,anketimize diledikleri kadar oy gönderebümektedir.Bu arada,geçmiş günlerde çıkan MlLLÎYET gazetelerindeki ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • GALATASARAY KIZ Baş tarafı 12.Sayfada Bu karşılaşma için gidecek Galatasaray kafilesinde Başkan özer Salnur,Antrenör Alev Ercins ve şu sporcular bulunmaktadır:Yancan Türüt,Same Esinduy,Ayşe Çağlarca,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • BEŞİKTAŞ Baştarafı 12.Sayfada Boluspor antrenörü Galip Türkkan "istanbul'a puan için geldik" şeklinde konuşmuştur.Saat 14.00'de başlayacak karşılaşmaya taraflar şu kadroları ile çıkacaklardır:BEŞİKTAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • CANKURTARAN:«BELKİ Baştarafı 12.Sayfada Sonra şampiyonluğu kazanıyoruz.Bu yıl da böyle olacaktır.Teknik kadro ile sık sık konuşarak kendilerine yardımcı olmaya çalışıyor ve moral veriyoruz.Burada heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • FENERBAHÇE Baş tarafı 12.Sayfada Trabzonspor,istanbul'da oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra Adana'ya geçmiştir.Liderlik mücadelesi yapan Karadeniz ekibi,Adanaspor karşısında tam kadrosu üe mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • Merkez Ceza Kurak_3 basketbolcuyu cezalandırdı ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Kurulu dün yaptığı toplantıda 3 basketbolcu,1 futbolcu ye 1 basketbol takımı yöneticisine çeşitli cezalar vermiştir.Kurulun cezal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • AMATÖR LİGDE BUGÜNKÜ MAÇLAR ALÎ SAMİ YEN STADI:10.30:Rami Kadırga 12.30 Topkapı Baglarbaşı 14.00:Emirgan Sümer spor ŞEREF STADI:10-30:Demirspor Zeytinburnu 12.15:Haliç Acıbadem 14.00:Kâğıthane ÎTÜ VEF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • SEBAT GENÇLiK'İN BAŞARİSİ SEVİNÇ YARATIL ÖMERGÜNER TRABZON'dan bildiriyor Sebat Gençlik'in son maçlarda başarılı sonuçlar alması taraftarlar arasında sevinç yaratmıştır.Sebat Gençlik antrenörü Şenol B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • Beyazıfin kayınpederi,eski tenisçi S.Erk oğlu vefat etti HALÛK SAN Türk sporunda başarılara erişmiş büyük bir sporcuyu daha kaybettik.Tenisçi Sedat da,spor tarihimizin altın harflerle yazılı sahifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • Orduspor amatör takımı Liderliğini sürdürüyor Lideri Kabadüz İdmanyurdu ile Esnaf spor çok yakından izliyor.Ordu Amatör Kümesinde Orduspor Amatör takımı liderliğini sürdürmektedir.Bu yıl amatör lige 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • ANTALYA'DA NASA TENİSİ FEDERASYON KUPASI TURNUVASININ İLK KADEMESİ Dini MESUT İNCİ ANTALYA'dan bildiriyor Antalya'da üç gündür devam etmekte olan Federasyon Ku pası Masa Tenisi Şampiyonasının 1.kademe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • «Yılın Sporcusu anketi yarın sona eriyor i İVi"' Milli Piyango satıcısının yılın sporcusu adayı içte Cemal Kamacı,dışta Muhammed Ali.Yılın sporcusu anketimize katılan bir grubun oyları çeşitli adaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • İkinciliği Tekel,üçüncülüğü Beşiktaş elde etti ERGUNEMEK Boronkay Boks takımı dört gün süren mücadele sonunda 33 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.İkinciliği 24 puanla Tekel,üçüncülüğü 10 puanla Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.12.1975
  • Aralıklı patlamalarla devam eden yangın 3 semti tehdit etti a i mi mi ALTI BÜYÜK HAN YANDI İçice olan hanlarda hızla genişleyen yangın krokide görülen adayı tamamen yaktı sadece Kısmet Han kurtuldutür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Yılın porcusu anketi yarın sona eriyor Değerli armağanlarla dolu geleneksel Yılın Sporcusu anketimize istediğiniz kadar kupon göndererek katılabilirsiniz MlLLİYET'in geleneksel "Yılın Sporcusu" anketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • Beyazıt'ın kayınpederi,eski tenisçi S.Erkoğlu vefat etti HALÛK SAN Türk sporunda basanlara erişmiş büyük bir sporcuyu daha kaybettik.Tenisçi Sedat da,spor tarihimizin altın harflerle yazılı sahifeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • Büyükdere Boronkay Takımı Türkiye Boks Şampiyonu oldu EMEK Boronkay boks takımı dört gün süren mücadele sonunda 33 puanla Türkiye Şampr/onu oldu.ikinciliği 24 puanla Tekel,üçüncülüğü 10 puanla Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • BAŞKAN FORD,TATİLİNİ KAYAK YAPARAK GEÇİRİYOR Amerika Başkam Ford,Colorado'nun Vail kayak saha-Binda tatilini geçirmektedir.Tatilinin üçüncü gününde,ailesinin gelmesini beklerken bir kayak çalışması ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • Ktsou»«iNLıs«?Avrupa Şampiyonu Boksörümüz Cemal Kamacı 16 Ocak'ta Teksan Şampiyonu Von Hattenn üe yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etmek için bu sabah uçakla Almanya'ya dönecektir.Almanya'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • Beşiktaş,Boluspor ile bugün oynuyor Türkiye Ligine bugün tek maçla devam edilecek ve înönü Stadında Beşiktaş ile Boluspor karşı karşıya gelecektir.Beşiktaş antrenörü Gündüz Tekin Onay,maç ile ilgili o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • ATES OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ KURS VB BURS •k Fenerbahçe Basketbol Şubesi Kaptanı Ali Şen'e önceki gün basketbolculardan Ferhan,"Abi" dedi,"Genç takımda istikbali çok parlak bir çocuk var".Ali Şen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • «Fenerbahçe bu fırtınayı a+latacak ve gene şampiyon olacaktır» cankurlaran=«Belki bir gün ben de bir taraflar olabilirim» Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran,dün yaptığı basın toplantısında.[YILMAZ CA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.12.1975
  • Geçmiş günlerdeki MİLLİYET kuponları ile ankete girebilirsiniz.Posta ile gönderilecek zarflar en geç 28 aralık tarihini taşıdığı taktirde değerlendirmeye tabî tutulacaktır.İlk günden beri yansı önde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran,dûn yaptığı basm toplantısında.[YILMAZ CANEL] «Fenerbahçe bu fırtınayı atlatacak ve gene şampiyon olacaktır» CANKURTARAN,«BELKİ BİR 6I1N BEN DE BİR TARAFTAR OLABİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • BAŞKAN FORD,TATİLİNİ KAYAK YAPARAK GEÇİRİYOR Amerika Başkam Ford,Colorado'nun Vail kayak sahasında tatilini geçirmektedir.Tatilinin üçüncü gününde,ailesinin gelmesini beklerken bir kayak çalışması yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Beşiktaş,Boiuspor ile bugün oynuyor Türkiye Ligine bugün tek maçla devam edilecek ve İnönü Stadında Beşiktaş ile Boluspor karşı karşıya gelecektir.Beşiktaş antrenörü Gündüz Tekin Onay,maç ile ilgili o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Beşiktaş amigosu Cengiz,taraftarlardan yöneticilere ve teknik heyete güvenmelerini isfedL Beşiktaş amigosu Cengiz,bir bildiri yayınlayarak,taraftarlardan teknik heyete ve yöneticilere güvenmelerini is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • BASKETBOL TÜRKİYE LİGİNDE BUGÜN 4 MAÇ YAPILACAK Basketbol Türkiye Ligine bugün Ankara ve İstanbul'da dört maçla devam edilecektir.Günün programı şöyledir:Ankara Atatürk Sarayı:14.30 DSt Spor-Karşıyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • CEMAL KAMACI BUGÜN ALMANYA'YA DÖNÜYOR Avrupa Şampiyonu Cemal Kamacı,16 ocakta Teksas şampiyonu Von Hatten ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etmek için bu sabah uçakla Almanya'ya dönecektirö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonasında Boronkay birinciliği garantiledi ERGUN EMEK 3 gün sûren çetin mücadeleden sonra nihayet Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonası'nın finallerine gelmiş bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Amatörlerimiz buaün italya ile oynuyor Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun düzenlediği Dostluk Kupasına katılan Amatör Milli Takımımız,turnuadaki ilk maçını bugün Riyad'da İtalya'ya karşı oynayacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • En kuvvetli İd kız takımımız Galatasaray ve Eczacıbaşı,önümüzdeki hafta Almanya'nın Dortmund şehri yöresinde Schwerte'de beynelmilel bir organizasyona katılacaklardır.İki Türk ekibinin yamsıra,iki Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ KURS VE BURS Fenerbahçe Basketbol Şubesi Kaptanı Ali Pen'e önceki gün basketbolculardan Ferhan,"Abl" dedi,"Genç takımda istikbali çok parlak bir çocuk var".Ali Şen,"Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • GAl iASARAY KİZ VOLEYBOL TAKIMI BUGÜN GİDİYOR Yarın Almanya'nın Düsselldorf şehrinde başlayacak enternasyonal turnuvaya katılacak olan Galatasaray Kız Voleybol Takımı bu sabah Almanya'ya gidecektir.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • FENERBAHÇE,ANKARA'YA ¦^^J ÜN GİTTİ.Fenerbahçe,Ankaragucii maçı için dün aksam trenle Ankara'ya gitmiştir.San Lacivertli takımda,hasta olan Zafer kadroya alınmamıştır.Selahattin ve Rasit'in sakatlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12
  • 27.12.1975
  • Milliyet;YILIN SPORCUSU ANKETİNE KATILIN MTFN KAZANIN Soba Dikiş makinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12