Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Melen:Sorumlular bildiriyi değerlendirecek Demlrel bildiri Icfcı «Ya öyle mi?dedi,CHP'ye göre bildirinin muhatabı hükümet;DP Grubu bugün toplanıyor.ANKARA,ÖZEL,THA Silahlı Kuvvetler Komuta Heyeti'nin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • AP "Meselelerimizin devası,Parlâmentoda saklıdır" dedi ANKARA,ÖZEL AP Temsilciler Meclisi iki gün süren toplantısını tamamlamış ve dün bir bildiri yayınlamıştır.Bildiride,Meclislerin kendilerinden öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • DURUM İKİLEM CUMHURBAŞKANININ,eski DP'lüere siyasal hakların geri verilmesiyle «nazik» durumların doğabileceği hususunda yaptığı uyarının nedeni dün açığa çıkmıştır.Silâhlı Kuvvetler Komuta Heyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • İthalât damga resmi 9'dan %25'e çıktı ANKARA.ÖZEL,THA Maliye Bakanlığı ithalâttan alınan damga resmi süresinin Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi sonu olan 31 aralık 1977'ye kadar uzatılmasını ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Gelir ve Kurumlar Vergileri değişecek ANKARA,ÖZEL Bugün toplanacak olan TBMM Karma Bütçe Plan Komisyonu üyelerine dün dağıtılan bütçe gerekçesinde 3elir ve Kurumlar Vergilerini değiştiren tasarıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Müezzinoğlu:"Plân'ın başarısı tasarrufa bağlı Bakan,«Plâna uygun yatırım yapan müteşebbise kamu elindeki fonlardan aktarma yapılabilecek» dedi.E KONOMtK ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti tarafından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Beyoğlu'ndakl cinayetin sanıkları Uğur Beyazkıhç,Levent Makaslı ve Ali BcyazkıliÇ,Emniyette solda y ve öldürülen 3ktay Yıldırım sağda)tîç gencin,yaşıtları Oktay'ı iskemle üzerinde İdam ettikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Bozbeyli:"Hükümet gününü sayıyor" ANKARA,AA.DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli,«PartUerüstti diye tanımlanan hükümetin,kendine mart'a kadar verilmiş mehilin dolmasını bekleyen,adeta gününü sayan bir hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • MEHTER TAKIMI,HAMBURG'ta YARIŞMAYA GİDİYOR Hamburg'u 17 aralık tarihinde yapılacak NATO bandoları yarışmasına katılacak olan Mehter Takımımız,hazırlıklarım tamamlamıştır.Dün Spor Sergi Sarayında yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • TV'de BUGÜN 12 12.50:Ayda yürüyüş 23.08:Ay projesi nedir?Aydınlatıcı program)00.15:Ayda yürüyüş.AY ETRAFINDA BİR UYDU Apollo 17 uzay aracı,aya yaklaştığı sırada,şimdiye kadar uygulanan ay programlan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • içtüzük için yapılan engelleme sona erdi İçtüzük ve Anayasa değişikliği beraber çıkarılacakı ANKARA,ÖZEL ÇTÜZÜK teklifi üzerinde DP'lilerin ve CHPlilerin Millet Meclisinde sürdürdükleri engelleme,bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • CHP,Partiler arası Komisyonu toplantıya çağırıyor ANKARA,ÖZEL OHP Parti Meclisi ve daha sonra toplanan CHP Ortak Grubu son çıkan Anayasa değişiklik tekliflerinde mahzurlu gördükleri iki maddeyi yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Seçim Komisyonu alışmalara* sürdürüyor ANKARA.ÖZEL PartUerara&t Seçim Komisyonu dün çalışmalarına başlamıştır.Dünkü toplantıya başkanlık yapan İstanbul Milletvekili Reşit Ülker şu açıklamayı yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • izmit ve Adapazarı'da televizyonu izleyecek Çamlıca kulesi 100 kilovatla yayına baştayınca direkt gören yerlerde dahilî an* ten ve*/zayıflatıcı kullanılması gerekli 100 kilovat gücündeki yani Çamlıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Timofhy 6 ay 21 gün hapse mahkûm oldu Esrar kaçakçılığı suçundan İstanbul'da yakalanarak 6 yıl 3 ay hapse mahkûm olan ve Ankara Çocuk Islah Evinde cezasını çekmekteyken annesi Jill Davey ve Alman arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • İNGİLİZCE METODLAR ve SÖZLÜKLER TL.TÜRKLER İÇİN İNGİLİZCE METOO Tablolu)12,50 TELAFFUZLU ESAS İNGİLİZCE AKÇİT)15.İNBİLİZCE-TÜRKÇE TELAFFUZLU SEYAHAT VE KONUŞMA REHBERİ OİLMAN)12.60 KOLAY İNGİLİZCE MET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1972
  • Komuta Heyeti,huzur,asayiş ve reformların tahakkukundan önce siyasî affı 12 Mart Muhtırasınm ruhuna aykırı buluyor ORDU,ESKİ DP'LİLERİN SİYASÎ AFFINA KARSI Yayınlanan bildiride;"Meydana gelmesi melhuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • VEFAT istanbul eşrafından şehit doktor İbrahim Cemal ve eşi merhume Emine Cemal,Konya eşrafından merhum Abdi efendi ve eşi merhume Şaziye hanımın torunları,emekli muhabere albay Emin Orkut'la Naide Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • VEFAT Merhum Ali Derman ve merhume Mebrure Derman'm oğullan,Hatice Derman'm eşi,Vedat Derman'm kardeşi,Yavuz Derman ve Ayşe Akyüz'ün babalan,Samime Derman'm kayınbiraderi,Esra Derman ve Yalçm Akyüz'ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • ACI KAYIP Sevgili varlığımız annemiz Avukat REMZİYE BEŞE'yi 11.12.1972 günü kaybettik.Cenazesi 12.12.1972 salı bugün)öğle namazım müteakip Hacıbayram Camiinden kaldırılacaktır.EVLATLARI Milliyet 20C41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • iiı.ı.muinlini' n.TEŞEKKÜR Eşim Nuran Çakır'ın ş E ameliyatını başarı ile ger-çekleştiren S.S.K.İstan-i ş bul Hastanesi mensupla-i ş rından Sayın Op.Dr.ADNAN KÜRKÇÜOĞLU'na ve Dr.Ali Haydar Demlr'e,Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • Ö030SQ ğ| to Gülden ve Halûk RAHVANCI Qr,"*ullan ERDEM'in •jv doğumunu akraba ve r J dostlanna müjdelerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • VEFAT Perihan Evin'in sevgili eşi,Işık Turan,Evin Egeli,Nur Evin ve Salih Evin'in babalan,Dr.Abdurrahman Turan,Zeki Egeli,Sonya Evin'in kayınpederi,Remziye Dündar,Hasibe özakçeli,Zeki Görciz'in ağabey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • SÖZLER I-gSIISI üzerİne mSmim «Dünle beraber gitti,cancağzım,ne kadar söz varsa düne alt.Mevlâna A J İR toplumda söylenegelen «büyük» sözlerden çoğu,zamanın mihenk taşında değersiz,hattâ anlamsızdır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Ekonomik gerilik gösteren ülkelerin ilginç taraflarından birisi psikolojik sorunlara değer vermemektir.Çok defa huzursuzluklar,gerginlikler buradan doğmaktadır.Yurt dışındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • DÜPEDÜZ Ks\ik TAebvtaH 'x:KUBBEDEKİ KUYRUKLAR f| ABAH sabah size soğuk bırşey soracağım.Dünya-nın belki en tatsız,ama en de önemli sorusu:II Mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz?İnsanın kendi ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • çocuklara armağanı chokeila ŞOKELLA)Evde,okulda,oyunda her yerde ve günün her saatinde çocuklar için cazip ve besleyici.bir dilim ekmekle birlikte lezzet.kuvvet.enerji yüklü.HCÜ& r uralıka:2657 20(İİ5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • Evlerin ev cihazları satıcılarının yeni mutluluk aracı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • TAKVİM 1 Vakit Güneş Öfcle 12 07 İkindi Aksam Yatsı İ Vasati 7 14 14 28 16 41 18 19 Ezani 234 7 27 9 48 12 00 139 İmsak 5 30 12 48 I 12 Aralık 1972 Hicri 1392 ZİLKADE 6 Rumi 1388 Kasım 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • Sahibi:ğ^r Genel Yayın Milliyet ERCÜMENT ^cU.4.Ç-ABDI KARACAN İPEKÇİ Müessese Müdürü NURETTİN DEMİRKOL Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN PUMJR BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BASILDIĞI YER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • S!^JWW^n^7îî-g Vietnam'da ateş-kes sağlanıp Amerikan askerlerinin hepsinin ülkelerine dönmelerinin konuşulduğu şu sıralarda arkada kalacak en büyük sorunlardan biri Amerikan askerlerinin Güney Vietnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Amerikalı Sair Van Doren öldü TORRİNGTON CONNECTICUT)AA Tanınmış Amerikan şairi Mark Van Doren dün Torrington'da ölmüştür.Puützer Edebiyat ödülü'nü kazanmış olan şair,78 yaşındaydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • PETKİM PETROKIMYA M.'nden STANDART DİŞİ FUEL OiL SATILACAKTIR İşletme sahamızm belirli olan mahallerinde teslim edilmek üzere,31.12.1973 tarihine kadar çıkacak tahminen 6.800 ton Standart Dışı Fuel Oi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • SAFRAKOTDE FABRİKA 5240 M2 Arsalı 1800 M2 kapalı sahalı 200 KW.ceryaa bol su telefon 2.500.000 Tl.satılıktır.Vade de yapılabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • ÜNİVERSİTEYE Hazırlama YENİ DEVRE 1 ocak İSMİ DERSHANESİ GAYRETTEPE İST.TEL 47 30 06 40 30 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • MilİurMİI,iSI4ür.i^ud• 100$ ve 1900TL.29 Aralık-4 Ocak KIBRISM ROAMNYADA 99$ ve 999TL.26 Aralık-3 Ocak Müliyat:20631
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • ÇİMHOL TOK AR ve ALKE gibi büyük Sanayi kuruluşlarının da hissedar olduğu KUMAŞ KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ A.Ş.FİZİBİLİTE RAPORUNA GÖRE brüt:KORLI NET °o 30 TEMETTÜ DAĞITABİLECEĞİ)ttühlü is 11 Aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • DDY,19 lokomotif 647 vagon yaptı D Adapazarı fabrikasında 5 yataklı vagon ile 50 yolcu vagonunun yapımı da ilerliyor.ANKARA,AA EVLET Demiryolları müesese ve fabrikalarında her türlü lokomotif ve vagon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Güçlü kuruluş çağdaş anlayış Ajans Maya.126 206O8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Çin askerleri Ruslarla çatıştı:5 Rus öldü I Kazakistan sınırındaki olayı Rusya protesto etti.Çin,Rus notasını reddetti.MOSKOVA,AP,AA,THA HENÜZ,kesinlikte teyit edilmeyen haberlere göre zarrtarr-zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • DÜNYADA DÜN tf* LÜBNAN'DA Orta Doğu Haberler Ajansının Sana'dan bildirdiğine göre,Kuzey Yemen Parlâmentosu,bir yıl içinde Güney Yemen bile birleşmeyi öngören anlaşmayı onayladı.Kuzey ve Güney Yemen'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Kızıl Meydanda bildiri dağıtan 3 insan hakları savunucusu tutuklandı ROMA,AA Biri Fransız,biri İtalyan ve biri Norveçli olan 3 İnsan hakları savunucusu,Moskova'daki Kızıl meydanda «Uyçar Avrupa» örgüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • TELEVİZYONDA GÖRÜNTÜ enaz sinema kadar NETTİR sizin öyle değilse hemen cihazınızı suçlamayın acaba ANTENİNİZ NASIL?Karlı görüntü,resim akma ve kaymaları,titreme,dalgalanma ve parazitler,ilkel usullerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Ceyhan Tekstil Sanayi Anonim Şirket i'ne yeni sermaye taahhüdünde bulunanlara 50 milyon istedik.60 milyon verdiniz,teşekkür.ederiz Sermayemizi 50 milyon liraya artiırmak için Şirketimiz hisse senedler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Sibirya'da m sıfır altı 53 dereceye düştü MOSKOVA,THA Sibirya'da Norilsk'te ısı şimdiden 53 c.da düşmüşse de hayat normal olarak devam etmektedir.Tass Ajansının bildirdiğine jöre fabrikaların önünde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Bulgaristan'da iki fren çarpıştı:26 olu var SOFYA,AA Bulgaristan'ın Varna şehri yakınlarında bir yolcu treninin dün sabah bir yük katarı ile çarpışması sonucunda 26 kişi ölmüştür.Kazada en az 10 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • ASIK VEYSEL e KANSER TEŞHİSİ KONDU StVAS,TİM Halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'na,Numune Hastahanesinde yapılan konsültasyon sonucu «kanser» teşhisi konmuştur.7 yaşında iken geçirdiği çiçek hastalığı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Almanya'da BUpazannda alış.veriş edenlerin çoğu Türk üstte)ve 5 mark'a satılan İstanbul manzarası altta)İstanbul resmi Almanya'da müşteri buldu HAlmanya'da bitpazarına en çok Türkler rağbet ediyor.KÖL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • GH3 Pekala,git o sarışını çağır öyleyse.Aşka kavuşunca ne keyifli olduğumu görüp,sen de şaşacaksın bu işe.Derhal gidiyorum.Elbisesini değiştirmek üzere yandaki odaya geçiyor.Bir yandan da «kimbilir,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMUNDAN KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ve ENH.LARI MONTAJ İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 1 Kurumumuzca aşağıda ili,ilçesi,grubu,takribi keşfi,geçici teminatları ile adetleri belirtilen köylerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • ŞEV oı_c3ueu ok.İ $ûkLMIZ ZATEN SANA NE V^RABIL_ÎR-UER Kİ ALLAH AŞKJHA L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • 7^VVUWlZ_A S VJ SJ/fiJ/M eS/TBH-L.KBLİ YERİNE GEUR NE VAPA.CAGı_Nl ANLA.VA/v\Aoıts daha!&mâis& ACELE ETME GOL.DİE.ONİCE ŞU KAPININ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • Ş/AAO/I HEfZ ZASAASI S/Eh/e İA-J YAPr/MSA os-u Tipa~ V y/xmoy a,oöhece.ğİak.CAK-jfc^,İSM/AAOEM İAfZA&t-A.SIN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • hedef:DEV BİR DENİZ GÜCÜ Türk Donanma Vakfına yapacağınız yardımlarla bu hedefe Jt ulaşabiliriz»?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • BULMACA lııııı I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SA6A:I Gürültü.baftırısma;TERSİ,Kimyada kalsiyumun simgesi.2 Bir nöz rengi;Fıkaraya verilen para.3 Avrupa'da bir göl;Bir şeyin İyiliği,doğruluğuna karsı duyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • A^jg,Çc*£+4WZ vf OĞLAK BURCU J^î önemli bir isiniz çıkacak.Bunu der.hal hal cihetine gidin ve Ihmil etmeyin.KOVA BURCU »gÛ;g*.fazla.Enerji ve vaktinizi gelişi güzel heba etmeyin.Yararlı olun.BALIK BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • Yazan:BEKİR BÜYÜK ARKIN 1 UEB Nöbetçi subayı onları yalnız bırakınca,İbrahim yeni hatırlamış gibi babasının eli» nl öptü.Nedense Mahmut oğlunu kucakla* yamadı.Yine de onun ter ve barut kokusu ciğerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • BÜTÜN YIL SÜRELİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK FENveSOSYAL KURSLARA KATILARAK SİZ DE 1971 « TÜRKİYE BİRİNCİLERİ DİLEDİKLERİ FAKÜLTELERDE OKUYAN BİNLERCE ÖĞRENCİMİZ gibi DERSANEMÎZÎ tercih ediniz.ANKARA DIŞIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • OLAYLAR Öğrenci yurdunda disiplin gerek DDTU Yurtlar Yönetim Kurulu bu aym dördünde yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.Kararların hemen hepsi öğrencilerin kılık kıyafet,devam ve disipünleriyle il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • Evlerin mutfakların donatımı-¦w Ajans Maya:126 20608
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • Seagrcımfc V.O.Canadian.DÜNYANIN EN ÜSTÜN 6 YILDAN ESKİ KANADA VİSKİSİ taunu» Tekel İdaresince İthal edilmektedir Basın:31924 20611
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • Kulübümüzün eski ve emektar müdürü HASAN TİMUR vefat etmiştir.Cenazesi 12/12/1972 sah günü bugün)öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılıp Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir.Kederli aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • Vnnııı m mı ııımıım ııımıım TEŞEKKÜR i Başarılı bir ameliyat ile I beni büyük bir sıkıntıdan j İ kurtaran S.S.K.İstanbul Hastahanesi 2 nci Cerrahi j İ Kliniği Mütehassısı Sayın Operatör Doktor HALIT T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • Yedek öğretmenler parasız bırakıldı BİZ yedek öğretmenleriz.İçimizde evli barklı,çoluk çocuk saîıibi olanlar var.Geçimimizi saat başı hesabiyle aldığımız maaşla temin ediyoruz.Oysa bu ay bize ayhk ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA I EMEL Kanunun,yüksek öğretime getirdiği yenilikler önemli olduğu kadar uygulamaya geçümesi bir hayli zaman isteyen,gerçek reform niteliğindeki teklifler dir.Millî Eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • û&iromsimmmty* radyosgazino* atro#sinema#radyo SİNEMALAR BEYOĞLU ANKARA 641686 Ateş Çem-beri A.Delon.C.Bronson.RP.AS 476315)Kırmızı Güne?C.Bronson,A.Delon,R.F.ASLI 467091)1.Ya Sev Ya öldür T.Yiğit,F.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • vakko'da ilerlemek isteyenler için.Vakko'nun,aşağıda belirtilen niteliklere sahip elemanlara ihtiyacı vardır.1.İŞLETME MÜDÜRÜ Kadın,erkek veya çocuk hazır giyim dalında tecrübeniz var.Bu tecrübenizi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • FEYZİYE MEK-TEPLERİ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanlığından Işık Feysdye)Lisesinin kurulusunun 87.yıl dönümünü beraberce kutlamak üzere kurucu ve aileleri,eski idareci,öğretmen,mezun ve mensuplarımızın 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • KURTKAYA AŞ ¦elemanlar arıyor!I 1 BÜTÇE ŞEFİ,MUHASEBE ŞEFİ,•TECRÜBELİ VE YAZISI DÜZGÜN DEFTER KAYIT ELEMANLARI,•HESABI CARİ SERVİS ELEMANI,I «TAHSİLAT VE TAKİP ELEMANI.M I MM Askerliğini yapmış,35 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • Bayan Memur Alınacaktır Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası İşletme Müdürlüğünde boş 35 adet ve ileride boşalacak memur kadrolarının doldurulmasını teminen 26.12.1972 günü saat 14.00' de yapılacak sınavla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • MUHASEBE MÜDÜRÜ ARANfYOR Merkezi tstanbulda olan bir Anonim Şirket için Muhasebe Müdürü ve Muhasebe Memurları aranmaktadır.İsteklilerin bir adet resim ve kendi el yazılarıyla yazılmış özgeçmişlerini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • TOMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK;MÜŞAVİRLİK ve müteahhitlik anonim şirketi nden MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİ YAPMAKTA OLDUĞUMUZ Halka açık YÎFAŞ,Malatya Yeşilyurt İplik Fabrikası A.Ş.'nin kuracağı 25.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • Böylesine DEV bir PİL cihazda kullanılabilse y d i kolayca çok enerjili ve çok uzun ömürlü olurdu İşte,ancak dev bir pile sığan enerji ve ömür,büyük bir maharetle sadece tek bir ALTIN SERİ piline konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.12.1972
  • uluslararası bankasının ihracat ve sanayi işlerindeki ihtisası ve sürati iş adamlarımız ve halkımızca tercih sebebidir» Bankamızın tecrübeli personeli her türlü bankacılık işlemlerinizi süratle yapar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Hîü£=2£ EKONOMİK ACIDAN Avrupa'da sevk ve idare konularında karşılıklı bilgi alışverişi için bir elektronik merkez kurulması üstünde duruluyor.Doğu ve Batı'da yeni sevk ve idare sorunları I i II Doğud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • TÜRKİYE'nin yüzbinlerce lirayı bulamayan bütçelerle yönetildiği dönemleri hatırlayanlar açısından 1973 Bütçesi kolay inanılmayacak bir olaydır.Gerçekten de,62 milyar liraya ulaşan bir bütçe düşüncesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Cumhuriyet Ura 207.00 207.50 Reşat Ura 3S&00 385.00 Aziz Ura 210.00 tlZM Hamlt Ura 235.00 238.00 Fransa Napolyon)180.00 185.00 İngiliz Kral)240.00 243.00 24 ayar külçe gr.30.40 30.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Yunani&tanda Sovyetler elehiüh santralı yapıyor ATİNA,CEM BAŞAR bildiriyor YUNANİSTAN ile Sovyetler Birliği arasında,bir elektrik santralı kurulması konusunda anlaşma imzalanmıştır.3754)00 Kw.güçteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Bütçe görüşmeleri,komisyonda başlıyor ANKARA,Aytekin YILDIZ bildiriyor 1070 Mal' Yl1' Büt ?e Tasarısı' Karma Bütçe Plân Komisyonunda bugün IS/il görüşülmeye başlanacaktır.Maliye Bakanı Ziya Muezzinogl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Adana'dan 6 milyon liralık dokuma ürünü ihraç edilecek ADANA,AJi.Bossa,Güney Sanayi,Sasa,Paktaş ve Sümerbank fabrikalarının 11 ayda elde ettikleri 6 milyon 62 bin 763 dolar tutarında çeşitli dokuma ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • A 3Y15Y2 101 I bu yıl da satış rekorlarını kıran sobadır Gerçek HALK SOBASI diyorlar ona.Sapasağlam yapısı,kullanış rahatlığı,tok fakat zarif görünüşü,hele hele sarfiyatındaki kanaatkârlığı,kesenizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Yunanistan'ın yeni bütçesi SJ milyar lirayı aşacak ATtVA,ÖZEL Yunanistan'ın 1973 yılı bütçesi 103 milyar drahmi olarak hesaplanmaktadır.Bu konuda Bakanlar Kuruluna biliri veren Ekonomi Bakanı Kulis,«1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Antalya'da küçük sanayi sitesi açıldı ANTALYA,THA 30 mîlyon liraya maJolan Antalya Küçük Sanayi Sitesi yapılan bir törenle hizmete açılmıştır.Antalya Valisi Hüseyin öğütcen'in ortaklara anahtarlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 12.12.1972
  • Japonya'ya 73 ton koza ihraç edildi ADAPAZARI,AJL Sakarya'da Koza Kooperatifi tarafından elde edilen 73 ton koza,Japonya'ya ihraç edilmiştir.Koza Kooperatifi Müdürü Medain Güngör,«Japonya'ya koza satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.12.1972
  • Sayfa 8 I ARKADAŞIN SCHÖN'ÜN DERS VERENLER t Baştarafı Onuncuda akıllı bir libero.Arkadaşlarının bıraktıkları boşlukları zamanında doldurdu ve ileri kaçışları ile faydalı oldu.Zekeriya akıllılığı ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • Bu şahane apartman daireleri sahip olmak için j Şjfe size APARTMAN DAİRESİ Bu Apartmanlar,istanbul'da,Küçükyalı'dadır.Adalara nazır,denize ve İstanbul-Ankara asfaltına çok yakındır.Fuel-oil kaloriferl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • İÇTÜZÜK Baştarajı Birincide siklikleri birlikte ve içice Meclisten çıkarılacaktır.Millet Meclisinde dün sabah damga resmi uygulanmasının 1977'ye kadar uzatılmasını öngören kanun tasarısı görüşülmüş,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • İTHALAT Baştarafı Birincide 59 numaralı Geçici Komisyon bu sürenin uzat'lması ile birlikte şimdiye kadar yüzde 9 ve yüzde 9,5 oranında uygulanan bu resmin yüzde 25'e çıkarılmasını karara bağlayarak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • s BAŞSAĞLIĞI Büyük Kulüp müdürlerinden HASAN TİMUR'ım ani olarak aramızdan ayrılması dolayısıyla duyduğumuz derin Üzüntüyü bildirir,kederli ailesine başsağlığı dileriz.Büyük Kulüp mesai arkadaşları Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • MÜEZZİNOoLiy:Baştarafı Birincide çabasındayız» demiştir.Müezzinoğlu,«Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde ödemeler dengesi darboğazının ciddî bir tehlike yaratmayacağını» belirtmiş,«Tasarruf sorununun plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • DURUM t Baştarafı Birincide Bu açıdan bakılınca Yüksek Komuta Heyetinin bildirisini,iyiniyetle ve zorunluk sonucu yapılmış bir uyan saymak mümkündür.Buna karşılık,bildiriyi,parlamenter düzene,Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • ÜÇ GENÇ Bağtarafı Birincide LEVENT ANLATIYOR 8 ay önce hırsızlık iddiasıyle tutuklanan Levent Makaslı,olayı şöyle anlatmıştır:«Oktay'ı bodrum kata indirdik,önce kendisini Uğur'la bir hayli hırpaladık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • CHP PARTİLER t Baştaraft Birincide da devam etmesi konusunda eski parti görüşünde ısrar etmeyi uygun görmüştür.Bu değişikliklerin bir defa daha Partuerarası Komisyonda ele alınması için CHP'nin Partue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • ORDU,ESKİ DP'LİLERİN I Baştarafı Birincide larda değişik bir yönde cereyan etmekte olan bilûmum olayları ve bu arada hakikate ve milli menfaatlerimize aykırı olduğuna inandığı bazı davranışları,12 Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • İZMİT VE Baştaraft Birincide Bursada bulunan yerin yüksekliğine göre yayınlardan kısmen yararlanılabilecektir.Sapanca gölünün güneyindeki Geyikalan tepesinde kurulan verici de Çamlıca vericisiyle birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • GELlR ye KURUMLAR t Baştarafı Birincide de,«Halen memleketimizde 60 çeşit vergi,resim ve harç bulunduğunu,ayrıca belediye ve özel idarelerin 80'e yakın türde gelir tahsil ettikleri,buna rağmen vergile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • SEÇİM KOMİSYONU t Baştarafı Birincide «Komisyonumuz seçim mevzuatı İle İlgili olarak bugüne kadar yapılmış kanun,tasan ve iekliflerl ve Adalet Bakanlığınca yapılmış ön çalışmalarla İlgili dokümanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • İNDİLER t Baştaraft Birincide geçirecekleri 75 saat içinde elektrikli bir araçla üç defa dolaşmaya çıkacaklardır.Ayrıca yanlarına 400 kilo kadar ay taşı alacaklardır.İNİŞ NASfl OLDU?Amerikalı astronot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • MELEN:SORUNLULAR Baştarafı Birincide olmak gerekire şeklinde görüşünü bildirmiştir.DİP Grupu ise konuyu görüşmek üzere bugün toplantıya çağrılmıştır.MELEN'IN GÖRÜŞÜ Başbakan Melen,SilâhU Kuvvetler Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • Gazeteci Ekmekçi Sıkıyönetimde yargılandı ANKARA,THA Yeni Ortam gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Ekmekçi,Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dün yargılanmıştır.Ekmekçi'nin Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • AP "Meselelerimizin Baştarafı Birincide nun içindir kl„ Parlâmentomuzun vekar ve itibarına gölge düşürecek davranışlardan kaçınmayı önemli bir rejim meselesi sayıyoruz» demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 12.12.1972
  • Olayı açıklayanı Büd gazetesinin kupürü 4 Aralık cumartesi tflnU Neckermann'ın mağazalarından biri kapanmak Uzerereyken bir müşteri dinlenme odasında bir kitap unuttuğunu söyleyerek içeri girmiş,tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • LUksemburg basını aynı görüşte:«Türkler galibiyeti haketti.M.ALt BtRAND I/ÜKSEMBURG'dan bildiriyor LUksemburg basını tek ağızdan aynı lafı ediyor:«Türkiye'nin hak edilen galibiyetidir bu.Başta Luzembo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE GÖRDÜM Pazar günü ise bambaşka bir Türkiye gördüm.Daha ilk dakikalarda haklı bir penaltıdan galip duruma yükselince öyle bir nefes aldılar ki fark yapmayı umursamadılar bUe.Lüksem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • Özarı,«Mehmet kötü oynadığı "çin değil,morali bozulduğu için çıkarttım.dedi.Milli Takım Teknik Direktörü Coşkun C an,¦Lüksemburg önünde daha İyi oynayamamamızın sebebi,futbolcularımın tik maçın psikol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • Bahramov:«Legrand herhalde elle gol atılmasına müsaade etmediğim için böyle konuştu.LUksemburg Milli Takımı antrenörü Legrand'ın,«Hayatımda gördüğüm en acınacak hakem B*h nunov'dur» şeklinde verdiği d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • SPORCUSUNU Milliyet OKUYUCULARI SEÇECEK TAFSİLAT YAKINDA Milliyette KUPADA YARIN GALATASARAY ESKİŞEHİR İLE,FENERBAHÇE DE BEYKOZLA KARŞILAŞIYOR Türkiye Kupası ikinci tur elemeleri yarın başlayacaktır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • KISA.KISA.KISA.KISA Dünya ve Avrupa Kulüpler Şampiyonu Ajax'ın Hollanda Kupasırun İkinci turunda Nac Breda İle 2-2 berabere kalarak elenmesi büyük sürpriz olmuştur.Ünlü AJaz'uı elendiği karşılaşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • Münihte bronz madalya alan ünlü sporcunun Mannheimerdeki mağazası bombalandı Arap tedhiştiler,milyoner binici Heckermann'dan 2 milyon mark istiyor İstanbul Boks Birinciliği sona erdi İstanbul Ferdi Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 12.12.1972
  • Valcareggi ve İtalya Milli Takı Bearzot sağda)Reha ErusMa^ solda)maçı seyredip İTALYA MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VALCAREGGİ Milliyet İÇİH YAZDI Lüksemburg'cja gördüğüm Türkiye ile pazar günkü Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Aktüalite, Sayfa 1
 • Aktüalite, Sayfa 2
  • 12.12.1972
  • İRLANDA Cum hurbaşkanı Eamon De Valera 'nın onayla masıy la yürürlüğe giren "Gerillalara karşı tedbirler" kanu nundan sonra gizli ve kanundışı İrlanda Cumhuriyet Ordusu şefleri saklanma yo lunu seçtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 2
 • Aktüalite, Sayfa 3
  • 12.12.1972
  • Iİ'*;1 RESİMLER MİLLİYET FOTO-MUHABİRİ HÜSEYİN KIRCALI TARAFINDAN ÇEKİLMİŞTİR Japonya'nın kaıoı lokyoaa bir ana cadde.Hayat ve hareket'do lu.Gece ve milyonlarca insanın,cıvıldaştığı bir merkez burası.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 3
 • Aktüalite, Sayfa 4
  • 12.12.1972
  • Arkamızdaki arabada kendisini görebilirsiniz.Olay Japonya'nın büyük endüstri şehirlerinden biri olan Nagoya'da geçiyor-Japon Uygarlığı,Batı Teknolojisi ile Doğu Kültürüne dayanıyor İkinci Dünya Savaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 4
 • Aktüalite, Sayfa 5
  • 12.12.1972
  • YECÛÇ-MECUÇ'LAR DİYARI Japonlar yükseliyor.Bu yükseliş yalnız ekonomide değil,boylarında da görülüyor.Yüzyılın başlarında 1,57'yi geçmeyen Japonların şimdi ortalama boyu 1,63 e çıktı.Rendi deyimleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 5
 • Aktüalite, Sayfa 6
  • 12.12.1972
  • YEIMI ZELLANDA AVUSTRALYA Yeni iktidar.Her iki ülkede seçimleri İşçi Partilerinin kazanması ile,Pasifikte tarafsızlığa kayma eğilimi kuvvetlenmiş bulunuyor.•t Önceki haftanın iki önemli olayı birbirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 6
 • Aktüalite, Sayfa 7
  • 12.12.1972
  • tına almayı amaçlamaktaydı.BENZEŞEN PROGRAMLAR Bu iki seçimin bir başka ilginç yanı,iktidarı alan İşçi Partilerinin hemen hemen birbirine eş olan prog ramlarla seçmen önüne çıkmaları p aynı yönde hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 7
 • Aktüalite, Sayfa 8
  • 12.12.1972
  • r*4*«^ v/4l-U a/o.a/o.Milliyet muhabirleri bildiriyor KOCAM BAŞBAKAN DİYE KASINTI MI OLACAĞIM ıı TORONTO,Engin Aşkın Ranada'nın "I Numaralı Hanime fendisi" olan Margaret Trudeaunun başkentte sUrdUğtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 8
 • Aktüalite, Sayfa 9
  • 12.12.1972
  • r*4*«^ v/4l-U a/o.a/o.Milliyet muhabirleri bildiriyor KOCAM BAŞBAKAN DİYE KASINTI MI OLACAĞIM ıı TORONTO,Engin Aşkın Ranada'nın "I Numaralı Hanime fendisi" olan Margaret Trudeaunun başkentte sUrdUğtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 9
 • Aktüalite, Sayfa 10
  • 12.12.1972
  • YUNANİSTAN Beş'Sessiz Adam.Kıbrıs1 da A/lakarios' çularla Grivas1 çılar arasında gerginlik artarken Atina' ya gelen 5 "Enosisçi" muhalefeti tahrik etmeye uğraşıyor.Enosis için ölünceye kadar mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 10
 • Aktüalite, Sayfa 11
  • 12.12.1972
  • KIBRIS Anlaşmaya varılıyor mu?Rumlar görüşmeler için birdenbire iyimser bir hava yaratmaya başladılar.Ne var ki gerçek o kadar toz pembe değil.Kıbrıs'ta Türk ve Yunan Anayasa uzmanları ile Birleşmiş M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 11
 • Aktüalite, Sayfa 12
  • 12.12.1972
  • NORVEÇ Bu balık,başka balık!1 y Kasım günü,Norveçli balıkçı Mons tu Langeteig,suyun üzerinde bir periskobun hareket ettiğini görme şeydi,Norveç hükümeti sıkıntılı günler geçirmiyecek,Bürükseldeki NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 12
 • Aktüalite, Sayfa 13
  • 12.12.1972
  • EKONOMİ VİETNAM SAVASINDAN SONRA NE OLACAK?Hazırlanan rapora göre Vietnam ekonomisi,ABD'nin düzenleyeceği planlara göre belirecek.Ama şimdiden spekülatörler arazi alımı gibi karlı işler peşindeler,Vie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 13
 • Aktüalite, Sayfa 14
  • 12.12.1972
  • dünya basınından Dünya'nın iklimi değişiyor mu?Çoğu zaman havadan şikayet eder,iklim şartlarının değiştiğini söyleriz.Dünya Meteoroloji Birliği Başkanı Prof.Sutcliffe ise esasta birşeyin değişmediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 14
 • Aktüalite, Sayfa 15
  • 12.12.1972
  • birinde yaşadığımız küre hakkında daha fazla birşeyler öğreneceğiz.Çok daha çalışmamız ve bilgileri değerlendirebilmemiz gerek.Isı kaynağı olan bir güneş var.Bunun etrafında dönen atmosferli ve okyanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 15
 • Aktüalite, Sayfa 16
  • 12.12.1972
  • DÜNYADA NELER OLUYOR NELER ONDRA'DA HEM DOĞUDA HEM BATI DA Erkeklerin son yıllarda saçlarına kadınlar kadar,hatta kadınlardan çok önem vermeleri Doğu ve Batı sınırlarını çoktan aşmış bulunuyor.Politik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Aktüalite
   Sayfa 16