Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • DEMİREL:REFORM TASARILARI MUTLAKA IKACAK AP lideri,Meclis Başkanlığınca hazırlanan programın gerçekleştirilmesi için gruptan gayret istedi.ANKARA,ÖZEL *5 İl ORTAK Grubunda dün bir konuşma U [fi yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • CHP:«Önce Anayasa değişikliği görüşülmen» ANKARA.ÖZEL CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu dün toplanarak Millet Meclisi Başkam Sabit Osman Avcı'nın başkanlığında görüşülen hususları incelemiş ve önce Anaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • BÜTÇE ve SAVAŞ SANAYİİ BÜTÇENİN Bakanlar Kurulunda 61 milyar 967 milyona bağlanması,programda ön* ğ|jj görülen tavanın aşıldığım göstermektedir.İki milyarı bulan fazlalığın,Silâhlt Kuvvetlerin moderni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • Toprak Reformu tasarısının ilk 5 maddesi kabul edildi ANKARA,ÖZEL Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısını görüşmekte olan Meclis Geçici Komisyonu dün sabahki oturumunda,Tasarının birinci maddesini De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • Petrol Kanunu tasarısının 1maddesinin gerekçesi değişti ANKARA,ÖZEL II illet Meclisi Geçici Ko-IWI misyonu dün Petrol B"ı Kanunu Tasarısının tmaddesinin,gerekçesini değiştirdikten sonra aynen kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • "BU BÜTÇE PROGRAM BÜTÇESİDİR" 1OT3 yıü bütçesinin denk bir bütçe olduğunu söyleyen Maliye Bakam MBeataogo,bu «çim,sel yönden köklü bir yenilik bfttçenin klasik uauldeo rarkh olarak program,bütçe İçind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • Yeni Neler Var?HZENDA MAHKÛMU RENKLİ RESİMLİ ROMAN Çağdaş edebiyatın ünlü romanları:DÜNYALARIN SAVAŞI *E WELLS ünlü sanatgların öyküleri Edouard MANET MANET'İN RENKLİ RESİMLİ ROMAN HALİNDE HAYATI VE T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • ÇAY KURUMUNUN TUTUMU ELETTİRİLDİ ANKARA,ÖZEL Gazetemizde yayınlanan haftalık sohbette Maliye Bakanı Müezzinoğla'nun çay ürünü hakkında verdiği rakkamlar dün Millet Meclisinde Rize milletvekili Sami t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • Evvelki geceki kazanın olduğu ve motorun battığı yer Altı kayıp hâla bulunamadı İki kadın yolcu,bir erkek yolcuya «Bizi de kurtar» diye sarılınca,üçü de boğuldu.GÜNGÖR GÖNÜLTAŞ SKÜ3JARA giderken Bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • NOTLU ve İZAHLI HERKESİN AVUKAT!Devlet dairelerine ve mahkemelerine mllracaata alt dilekçe örnekleri HALKIN KILAVUZU DERTLİNİN KİTABI 328 sayfa Altıncı baskı 12.50 kuruş.İNKILAP ve AKA KİTABEVLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • Müezzinoğlu,1973 bütçesini açıkladı Geçen yıla oranla yatırımların %28 arttırılması öngörülüyor.Memur yolluklarında tabanda 15-30 arasında artış yapılıyor.Memur maaş farkı 1973'le ödenecek malîye Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • AVUSTRALYA GÜZELİ DÜNYA KRALİÇESİ SEÇİLDİ Londra'da dün yandan Dünya Kraliçesi seçimini 20 yaşındaki sarışın Avustralya güzeli Belinda Green solda)kazanmıştır.Foto—model olan Dünya kraliçesinin ölçüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • "Olağanüstü durum" ve "Bedel" konulan Anayasaya giriyor ANKARA.ÖZEL Hükümet,askerlikte bedel usulü getirilmesi ve Anayasadaki «Olağanüstü Hal»i tanımlayan 12.maddenin daha genişletilerek,anarşik olayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • DOÇ.BATUHAN BERAET Eni ANKARA,AA Sıkıyönetim rejiminden «sıkıcıyonetim» diye bahsetti ve Deni2 Gezmlş'in idamı sırasında öğrencilerine «bu idam* lar kanuni midir,değil midir?konulu ev ödevi verdiği id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • Demırsoy:"Grev için sıkıntımız olmuyor,Başbakan Melen'in Türk İş yöneticiler riyle dün yaptığı görüşmede işçi sorunları ele alındı.ANKARA,ÖZEL TÜRK İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy,«Grev yasağından pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • POLİSLER MASKE TAKIYOR Trabzon Emniyet Müdürlüğü,İçişleri Bakanlığı taralından,50 çelik yelek ve 50 makineli tüfekle donatılmıştır.Trabzon Emniyet Müdürü Kemal Serhatlı,«Son birkaç yıl içinde Trabzon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • HİC DüşünmcDcn Bize uğrayabilirsiniz Çünkü,taze olanı,kaliteliyi,sağlamı,zevkliyi,hepsinden önemlisi ucuz u size ancak biz verebiliriz.19 MAYIS MAĞAZALARI yıllann tecrübesi ile,bütün bu özelliklere sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • REFORM ve ŞARTI JL AŞADIĞIMIZ günleri ilerde inceleyecek olanlar,«Reform» sözcüğüne sık sık rastlayacaklardır.Gerçekten,reform kavramının böylesine tartışılıp hemen her yerde kullanıldığı bir başka dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • MERİH GÖKSEL ile RAGIP TÜNTAŞ Evlendiler.1 aralık 1972 Beyojclı Milliyet:20067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • il TEŞEKKÜR Uzun süredir cîevnm etmekte olan astım bronşiyal rahatsızlığımı yerinde teşhis ve tedavisi ile beni yeniden hayata kavuşturan çok değerli insan,Astım Hastalıkları ve İç Hastalıkları Müteha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Gerçek o ki,Kıbrıs sorunu yakın zamanlarda tek bir kez Parlâmentoya getirilmemiştir.Oysa,Ortak Pazar siyasal bütünleşmesi ne gibi temel ve genel ilkelere bağlanacak olursa ols
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • y/y/y/y/Myy^/f^Ar/f,f^,ı ÇİRKİN BİR YANLIŞIN TASHİHİ SÖZE Maliye ve İçişleri makam ve yetkililerine |p teşekkürle başlamayı borç bilirim.20 küsur sene-J dir süregelen ve zaman zaman zulüm halini alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • T E 5 E K K Ü R Ertem,Zaimler ve Barlas aileleri,24 kasım 1972 cu I l ma günü Adana'da,evinde vefat eden ve aynı gün top-ğ rağa verilen,aile büyükleri,aziz varlıkları,Adana İcra i Hâkimliğinden emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Grip ve soğuk algınlıktan için pirosal tablet 53* Piyasaya arzedilmiştirit-lc sanaqB um s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • Sahibi:Mm m Genel Yayın r,k M illiyet MüdüTÜ:ERCÜMENT ^f^cU4.Ç-ABDİ KARACAN İPEKÇİ Müessese Müdürü NURETTİN DEAltRKOi.Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN ri'LIR Sr or bölümünden sorumlu müdür:NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1972
  • Vakit 7 05 fi-j Vaaatl i-i Ezam 233 İ I TAKVİM-I Güneş ÖRİe 12 04 722 İkindi Aksam Yatsı 14 28 9 46 16 41 I 10 19 12 00 j 1 37 i I İmsak B 522 I 12 39 Ş| 3 Aralık L973 Hicri 1392 Şevval 35 Rumi 1388 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • h l i V »{ırım m *n*fıH» "r «rai v^ g SS.'l rTl ll:Kil 11,ı.ı un MlUli tquTfA H loyiMiuiiMl şf/nliısbnfrj »v »ti;ur:r~ Geleceğinizi güven altına almak için tasarruflarınızı şüphesiz değerlendirmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • gehoord en gezîen CİMİM ismail gökdemir leeft voor zijn DE DIEF GAAT OP «I DE FOTO Türk işçisi İsmail Hakkı Gökdcmir'in buluşundan bahseden bir Hollanda gazı Türk işçi,hırsızı yakalatan bir sistem ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • "Apolto 17,için geri sayma başladı Aksaklık meydana gelmezse perşembe günü Apollo 17 tarihî yolculuğuna başlayacak.CAPE KENNEDY,AA Dev «Satürn 5» roketine elektrik verilmesinden sonra 7 aradıkta başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Mevlânâ Haftası bugün başlıyor KONYA,ÖZEL Konya Turizm Derneğince,Mevlânâ Celâlettin Rumi'nin 699.ölüm yıldönümü dolayı sıyle düzenlenen Mevlânâ Haftası bugün Devlet Bakanı tsmall Arar'm konuşması ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • FİLM ÇEKİLİRKEN OLAY ÇIKTI.Aaquel VVelch'in son çevirdiği film,«The Last of Shella» nın çekimi sırasında bâzı olaylar olmuş,güzel yıldızın rejisörü ve rol arkadaşıyla arası açılmıştı.Sonunda İş tatlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • F.Almanya 160,9 milyon mark yardım yapıyor 130 milyonu sermaye kredisi olarak verilecek yardımla ilgili anlaşma dün imzalandı.ANKARA,ÖZEL Federal Almanyanın 1972 yılında konsorsiyum çerçevesinde Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Başkan Burgiba Erez'le goruştu ANKARA,THA Tunus'u resmen ziyaret etmekte olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Ere2 dün Tunus Devlet Başkam Habib Burgiba tarafından ka bul edilmiştir.Erez'i bir saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Türk Ürdün ortalç bildirisi yayınlandı ANKARA,AA Dışişleri Bakanı Bayülken resmen ziyaret ettiği Ürdün'den dün Ankara'ya dönmüştür.Bu ziyaretle ilgili olarak dün Ankara'da ve Amman'da ortak bir bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Kıbrıs görüşmeleri için Rumlar "yanlış" haberler yayıyor ANKARA,ÖZEL Kıbrıs'taki beşli görüşmelere katılan Türk ve Yunan temsilcilerin bazı noktalarda anlaşmaya vardıkları ve bunu birer rapor halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • 12 YUNAN ASKERİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ SPARİA Yunanistan)AA Askeri bir kamyonun dar bir yolda takla atması sonu cunda 12 yunan askeri öl müş,11'i de yaralanmıştır.Askeri kaynaklar,ölen ve yaralanan ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • İTALYA'NIN ESKİ BAŞKANLARINDAN SEGNİ ÖLDÜ ROMA,AP Eski İtalyan Cumhurbaşkanlarından ve iki defa da barbakan olan Antonio Segni,dün ölmüştür.Segni,81 yaşındaydı.Hristiyan Demokrat Parti mensubu olan Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Kaloriferi yanmayan İstanbul Erkek Lisesi tatil edildi Uzun bir süredir onaran dolayısiyle kaloriferlerin yan-¦madığı İstanbul Erkek Lisesi,îstantıul Milli Eğitim Mü-dürünün emri ile "bir lıafta tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Yaş meyve ve sebze ihracatını geliştirmek için,hükümetçe tanınmış olan imkânlar çerçevesinde nakliye firmalarınca Almanya'daki Daimler—Benz firmasından Mengerler Ticaret T.A.Ş.vasıtasıyla sipariş edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • BıRAK v Ei-tAA/i T3&UN OTEt-lhU OHA.OEhl KAÇMAYAVvuKA.ÇAL ŞAH OOC M Vûr3WV D/B A/Ba.Y/ls^AS/ÜZE~ft/HE DOhNH*.0&V SALO/&G,fÇAKAT DOK-ToeuH İZ i Nlı" OLMADAKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • SECİt-ME^E 2xRE3iM EDER-5İKİ yJu^i DÜN «AMIM EH ZENicşıVJ OLUM FECRİ TEAAlZ 3fl_L_ER ll_E EVI-EKIÎF» BAKA PAfZÂ J£kRDi/wM VA.PlûRSINİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • LABOGATUAR UUKINB4,BİSKüİTi-Eaj çiş/İ£XfO/l VMJÇ.L/Z3S.BİhJE BuD BABASm/h/fZe/CLÂMYAP,MAS/OOĞKU BULirs:RE»CL-ÂM A3AN-UARl İPL.E OyKI-û-TJLAN KUKLALAR-DIR.FfcRA 1 AU?j K^iH IR»»N I BENDENİ AL_DkStNA OA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • MİM «ZA*\W OLDUĞUNU 30VT_EC?İM O OA n K *CU*R EVDE OTUR OEPİsİAADİ HEA^ EM J3GRET-^ENlME" S\T *SABEyÎMİM iVı't-EŞlNCEO'E KAOAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • Sukut olmak suç değil,sakatı güçsüz ve i si/bırakmak suçtur TÜRKİYE SAKATLAR DEİtNECi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • Stad Oteli ULUS ANKARA Güıiün Menusu 1.ZY.KEREVİZ 2.KUZU KIZARTMA «M-LAVL1 3.YEŞİL SALATA 4.AŞURE Servis ve İşletme Vergisi hariç 20.TL.Yemekler öğleyin piyiınu akşam çi^aıı ve alaturka müzik eşjiğlnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i î 4 5 6 1 I P r ı ı SOLDAN SAÖA:1 Havada atılan taklaya verilen ad;Yeteri kadar doymamış olan.ı2 üzüntü,sıkıntı;Anadolu,nun kimi bölgelerinde çiftlik yanaşmaları,na veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • SATILIK EMSALSİZ İŞ YERİ İstanbul,KABATAŞ-FINDIKLI civarında 4,5 katlı ve bir kat ilâve müsaadeli,imar durumlu,betonarme depo.Beher kat 450 m2 Beher kat ırtıfası 3,50 m.Beher katta yalnız 4-6 dırek.ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • OZGUN riikiş-rokış maMnalanı îl&ncılık:9947 20078
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • TAM HAYAT primlerinizi göndermeyi unutmayınız Yer.ı Aı«n« 370:i 2(ii.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • A^/W OĞLAK BURCU aL*SÜStL 2o Ocak)BugUn başkalarının fikirleri size yarv""* rarlı olabilir.His hayatınızda ummadı,nız bir olayla karşılaşacaksınız.KOVA BURCU İ°"V 19 Şubat)g%.Bugün her zamandan daha c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • Yazan:BEKİR BUYUKARKIN oıdo-Ya!Anladım!Yedi sekiz kişi kadar var;hepsi de zindanda.Göreceğim değil mi oğlumu?Beni nö betçi subayına götür.Aklını mı kaçırdın sen?Hadi git buradan!Ne kendi başını derde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • Yazan HENRIGHARRIERE Çeviriri ZEYNEP ORAL ÇIKAN BÖLÜMÜN ÖZETİ Tam on üç yıldır peşimden sürüklediğim zincirlerden kurtulup El Dorada cezaevini terkettiğim gün.Geçmişin tüm aşağılığından,kokuşmuşluğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığından Asistan,Uzman ve Memur Alınacaktır)1 Fakültemiz,çeşitli kürsülerindeki ve enstitülerindeki açık kadrolara yarışma sınavı ile asistan ve uzman aday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV EV EKONOMİSİ OKULU Tarım Bakanlığına bağlı ev ekonomU si okulları,lise seviyesinde parasz yatılı,paralı yatılı veya gündüzlü kız meslek okullarıdır,öğretim süresi 3 yüdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • İLAN MALİYE BAKANLIĞI LEVAZIM ve KIYMETLİ KAĞITLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN Maliye Bakanlığı binalarında kurulu bulunan Pueil—oil ve kömürle çalışan kalorifer tesisatından anlayan ve bu tesisatları işletebilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • İLAN Merkezi İstanbul'da 'bulunan,Kanunla kurulmm kamu hukuku tüzel kişiliğini haiz bir kuruluşa Genel Müdür alınacaktır.Atanca nitelikler şunlardır:a)Devlet memurluğuna girişte aranan şartlara sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • mmm JOHANNES MARIO SIMMEL ninaholayı Eski bir Alman atasözü:"Şeytanla yemeğe oturanın kaşığı uzun olmalın Netıs bir ba^kı Tam nıejın çevirt 5f',j sayfa i renk of set gömlekli Lukv c İtli 25 lira V.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • OLAYLAR deniz biter de yol bitmez mi S İL 1* HASAN PULUR ECEN cumartesi gecesi istanbul'da yağmur,bardaktan değil de varilden boşanırcasına yağıyordu.Saat 23.15'te Etiler otobüs durağında bir hayli in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • f BÜYÜK BİR İLÂÇ FABRİKASI VETERİNER MÜMESSİLLER ARIYOR İstanbul ve Ankara için,tam gün çalışabilir ve seyahate engel bir durumu olmayan Veteriner Hekimler.Bursa,Konya ve Elâzığ'da çalıştırılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • BEYAZ SARAY'IN BUGÜNKÜ GERÇEK SAHİBİ «Daha dört yaşında iken;çilekli pastaların bana göre şeyler olmadıklarını anlamıştım.Amerika'nın 1 No.lu kadını,E P" AT Nixon'un hayatı,beşiğinin etrafını saran al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ELEMAN ALINACAKTIR Müessesemiz İskenderun iş yerinde çalıştınlmak üzere aşağıda gösterilen görevler için imtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • &ğg^ KONSER DİZİSİ:J ESİN ALfSJ&R DÖNÜŞÜM RUSYA ve JAPONYA KONSERLERİNİ SİZLER İÇİN TEKRARLIYOR saat:16.30'da HTAS BİLETLER;fitas gişelerinde satılmaktadır 02872749
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI KONSERLERİ 2 aralık cumartesi saat 17.00 3 aralık pazar saat 11.00 TEKNİK ÜNİVERSİTE MADEN FAKÜLTESİ SALONU MAÇKA)$EF KURTRAPF SOLİST ARIN KARAMÜRSEL Piyano)Biletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • 'İster kadın,ister erkek olun."ACİ romanı u/un yıllar kalplerinizde va savacak bi ' romandır MILWAUKEE JOURNAL/Tam metin çeviri 1272 Sayfa Lüks ciltli 5 renkli ohet kuje gömlekli 25 Lira r-ıt/TI n.Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • İLAN MALİVE BAKANLIĞI LEVAZIM ve KIYMETLİ KAĞITLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN Maliye Bakanlığı Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlan taşıyan bayan daktiloya ihtiyaç vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • ELEMAN ARANIYOR Ofset makinelerinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış eleman alınacaktır.Müracaat:MİLLİYET GAZETESİ Personel Servisi Milliyet 9009»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • ^ArArA'A A A A A A A A A A A A A A" A A A A A A SİNEMALAR 45TAÜBUL-ANKARA(64 16 86-I.Levent Gece Misafirleri-C.Bronson-ROS.EMEK 44 84 39-Beyoğlu)Yokloı Ama Soyunma-D.Nİven-ROS.DÜNYA 49 93 61-BeyoJSIu)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • tLİŞİK KESME Satınalma Şenerimizden bay EROL AYDIN'ın 1.12.1972 tarihinden itibaren şirketimizle ilişiğinin kalmadığını duyururuz.TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş.Milliyet 20096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • Roof Rotlsserie Ek Bölümünde Annex)ğ^/Iacaristan Qeceleri Damağınızda macar yemeklerinin tadı,ünlü Darvaş' m müziğiyle 1 Aralık 23 Aralık arası Pazartesiler hariç-HER GECE 19.00'dan 23.00'e kadar.Reze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi KONSERLERİ 4 aralık pazartesi saat 20.30'da TİBOR VARGA Keman resitali)Piyanoda:HÜLYA SAYDAM 11 aralık pazartesi saat 20.30'da JOSE MANia NUNES I Piyano resitali)J 18 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • ^ HI!llimtSltHlitHtttttiin(UİNIMWtt!IUWI İ 'STANBUL Günaydın 7,oo Köye haberler 7,o5 Türküler,oyun havaları E 7.3o Haberler,hava durumu r 7,45 Bu sabahın melodileri E 8,eo İstanbul'da bugün E S.lo Sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • Ünlü sanatçı ALTAN ERBULAK yazı ve çizgileriyle HEY dergisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • Millî Eğitim Bakanlığının 16.6.1972 gün ve 430.1.4355 sayılı emirleriyle Belku Ana Okulu'na ağılma izni varilmiatir.Yeşilköy.Kimi Reklam 632 20007
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • TUZLA'daki FABRİKAMIZ İÇİN TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Tornacı,Çelik koiBtrüksiyon imalâtı için markacı,tesviyeci,montajcı.Müracaat:MAK-SOM KOLL.ŞTI.Kürekçiler Cad.Ahen Münih Han Kat 3 Kiiraköy İST.Tlf:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • 5000 TON GOL KAMIŞI ALINACAKTIR Türkiye Selü'oz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Ger.al Müdürlüğü İZMİT İşletmemizin 1972 yılı ihtiyacı olarak şartnamesi evsafında 5000 ton göl kamışı satın alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • ^TEptfEUSSTH ARANIYOR Alman Türk işbirliği Ue çalışan bir müstahzarat fabrikasının imalât servisinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlar aranmaktadır:Kimya San'at Enstitüsü mezunu laborant,San'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • AKTURK TÜREMLE ULÜDAĞDA YILBAŞI KAPPY NEWYEAR AT Küçüfc Beceren AND İffet Hotels Uludağda karlar arasında hem spor hem eğlence hem tatil yaparak,hem de şömineye odun atarak Beceren ve İffet Otellerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • YAYINLARI ÇOCUKLARA HİKAYELER TAKSİTLİ l.l.Artık bütün yayınlarımızı taksitle satınalma imkânına sahipsiniz Talebinizin 151 peşin ve geri kalanı 5 eşit taksitte Kıtdplar nasıl alınacak?broşürümüz va y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • AKBANK'IN 315.ŞUBESİ ATAKÖY'DE DÜN AÇILDI Akbank'm 315;Ataköy Şubesi dün Umum Müdür Medenî Berk'in kısa bir açış konuşmasından sonra,Istanbulun bu güzeı semtine isim veren jürinin başkanı,zamanın Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1972
  • Sayısız pilin enerjisi v© onuru tek bir pilde.Sayısız pile sığan enerjiyi ve uzun ömrü bir tek pile sığdırmak ALTIN SERİ KİVİ FABRİKALARININ MAMULÜDÜR pillerinin sırrıdır.PİLLERİ daha da uzun ömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.12.1972
  • 1972/73 KIŞINDA BEKLENENLER III 1973 KlŞI'nm başlarında Türk kapitalizmi'nin eko nomik gündemi'nde,yeni atılımlara gerekli kaynakları sağlamak hedefi bir numaralı maddeyi teşkil etmektedir.Varolan pah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • Lshişehiı sanayii,RET için yeni çaba istedi E ESKİŞEHİR.AA.SKİŞEHİR Sanayi Odası Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerin ü'.ko çıkarları doğrultusunda yürütülmesini istemiştir.Yönetim Kurulunun 1972
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • CHU Cumhuriyet Ura 206.50 207.50 Reşat lira 383.00 385.00 Aziz lira 207.00 209.00 Hamlt lira 234.00 235.00 Fransız Napolyon)180.00 185.00 İngiliz Kral)237.00 240.00 24 ayar külçe gr.31.25 31.J5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • Amerika,Sovyetlerle ticaret NEW YORK,UPİ,THA BİRLEŞİK Amerika,yakında bir «Batı Doğu Ticaret Bürosu» kuracaktır.Haber,ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Andrevv Gibson tarafından açıklanmıştır.Gibson,«İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • "PAMUKTA ÜRETİCİ BORÇLAR/5 TAKSİDE BOLUN/KELİDİR,H İzmir Ziraat Odası Başkanı,üreticinin zor durumda olduğunu öne sürüyor.İZMİR,THA Pamuk üreticisinin borçlarının hükümetçe Uç ay ertelenmesinin soruna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • EKONOMİK ACIDAN B AKANLAR Kurulunca uygun görülerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilen bir kanun tasarısı ile özellikle az gelişmiş illerimizde yapılacak özel sektör yatırımlarına kredi sağlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • DÜNYADA BUGÜN F.Almanya'da en pahalı kent Batı Berlin oldu BERLİN.Zeynel Abidin Kara bildiriyor Berlin'de genel İhtiyat maddeleri fiyatlarında geçen yılın kasım uyı itibarile bu yıl %7,2 oranında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • Ofis,17 bin ton pirinç ithâl edecek ANKARA,ÖZEL PİYASADAKİ pirinç sıkıntısını gidermek için Toprak Mahsulleri Ofisi ithalata başlamıştır.Ticaret Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre,Çeltik ürünlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • Yabancı tesislerin birine,kârının yarısı kadar ihracat yapma şartı kondu 2 yabancı şirket sermaye arttırdı Antalya'da tatil köyü yapan şirketin sermayesi 45 milyon liraya çıkıyor.ANKARA,AYTEKİN YILDIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.12.1972
  • ROBERT BOSCH TÜRK Motorlu Araçlar Yan Sanayi A.Ş.BOSCH BOSCH LİSANSI İLE İMAL EDİLEN İLK KOMPLE TÜRK DİZEL ENJEKTÖR MEMELERİNİ PİYASAYA SUNUYOR Fabrika Bursa,P.K.311,Organize Sanayi Bölgesi İstanbul İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • KAPALIÇARŞI'da SATILIK DÜKKÂN Kapalıçarşı Alemşah Sokak 6 No.'da kâin ve tapunun 2779 ada,13 parselinde kayıtlı dükkân 4 aralık 1972 pazartesi günü saat 14 14 30 arası Şişli Halâskârgazi Caddesi No.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • TEŞEKKÜR Beni rahatsız eden has-E talığı yerinde mUdahale ile ameliyat yapan değerli Doç.Dr.KAYA t ÇILİNGİROĞLU Anestezlvolog Dr,GÜLÜMSER ÇILİNGİROĞLU ve diğer yardımcı doktor-H lar ile;Pakize Tarzi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • f":t 'Vfe;rf T SevgiU' aile büyüğümüz,babamız HAMDI BALATAN 1 aralık 1972 cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi,2 aralık 1972 cumartesi günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • VEFAT Çengeloğlu Fahir Paşa'nın torunlarından merhum Mehmet Neşe Çengel-oğlu,merhume Celile Çengeloğlu 'nun kızı,merhum emekli binbaşı Vahit Dağcı'nın eşi,Asım Çengel-oğlu'nun kardeşi,merhurr hiha Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • AYHAN ı t Baştarafı Onuncuda Galatasarayın dünkü idmanını,açık tribünde tek bir insan izliyordu.Tıpkı,İzmir Keçeleri gibi,gene yalnızdı.Arkadaşlarına gıp-ta ile bakıyor ve «Ah!Keşke pazar gönü Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • KELİMESİ 200 KURUŞ SATILIK EMLÂK SİGORTALILARA:Bostancı'c!a İskânı alınmış kaloriferli daire.33 16 60 15-19 arası.KARAKÖY.Fermeneciler Cad 36 numaralı deniz kenarında mağaza,işhanı boş teslim,tediyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • III.TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI III.Türkiye Liginde bugün üç maç yapılacaktır.Maçların programı şöyledir:Şeref Stadı:14.00 Taksim İzmir D.Spor Ankaragûcü Stadı:14.00 Petrolofis Kırşehir Adana'da:13.30 Ceyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • F.BAHÇE 10 ÜZERİMDEN t Baştaraft Onuncuda geçen hafta oynadığının üstüne koyarak güvenilir bir ekip haline gelmiştir.Bugün Fenerbahçede mevsim başına nazaran elle tutulur,gözle görülür farklar vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • ELEMANLAR ARANIYOR Büyük bir sınaî şirketin dahilî ve haricî mubayaa işlerinde istihdam edilmek üzere;25-30 yaşlarında,Askerlik görevini yapmış,Lise mezunu,ingilizce veya Almanca bilen.İsteklilerin P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • SİYASAL BİLGİLER FAKÜTESi DEKANLIĞINDAN Fakültemizin kuruluşunun 113.yıldönümü,4 aralık 1972 pazartesi günü saat 17.30'da FakUlte'de kutlanacaktır.Mezunlarımızın kutlama törenimize onur vermeleri rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • İstanbul Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden SAYIN İSTANBUL HALKINA ÖNEMLİ DUYURU Mamullerimizin 1.12.1972 tarihinden itibaren satış fiyatları aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • SPORUN GERÇEK Baştarafı Onuncuda onları yetiştirenlere karşı yıkıcı tenkitlerde bulunmamalıdır.Uluslararası maçlardan önümüzde Lüksemburg milli maçı var.Hiç şüphesiz ki,takımlarının as oyuncuları bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • Sefer "Vefa bu yıl da küme düşmeyecek,dedi İLKER ATEŞ Düşer mi,düşmez mi?Futbolseverler yine aynı soruya sormaya çoktan başladılar bile.Evet,Vefa düşer mi,düşme» mi?Son haftalardaki kötü gtdişini göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • Orta,grup birincisi orta gurup birincisi Dün Kadıköy Halk Eğitim salonunda devam edilen voleybol maçlarından sonra,Marmara Kol.Kız.Orta takımını 2—0 mağlûp eden Kadıköy Kız Lisesi Orta grup birincisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • ATYARİŞI TAHMİNİ ŞEREF SEVER l.KOŞU:P:Eroica.P:Aydan I t.KOŞU:P:Tamara.P:Güldem 3.KOŞU:F:Nihâi.P:Göksu.P:Yıldız.S.Donıhan 4.KOŞU:P:TUrklokumu.P:Bagette.P:Promethee.S:Fire Love 5.KOŞU:P:Zlşan.P:Reyhan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • BİRCH t Baştarafı Onuncuda man yapacaklarını ve Fenerbahçe'ye karşı çıkacak tertibin bundan sonra kat'l şeklini alacağını bildirmiştir.Ancak Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısına son dakikada bir sakatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • NECATI KADROYA ALINMADI Fenp'-bahce Teknik Direktörü Didf,Necati'yi;16 klşUik kamp kadrosuna almamıştır.Sarı Lacivertlilerin dünkü çalışmadan sonra Sosyal tesislerde kampa alınan futbolcuları şunlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • G.SARAY t Baştarafı Onuncudt 400.000 liraya karşılık olan dair,s gösterildi}.Zorla beğencürilüi.bin bir nasihatle ev aldırıldı.Ancak,«SlifflMte»ı toZ™ &W*S biraz form düşüklüğü belirdi.Fenerbahçe ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • UZUN PAS MI?t Baştarafı Onuncuda lar.Mehmet ve Metin güç İU,tutulması zor iki kanat adamı,genellikle Mehmet ferdi kabiliyeti İle Galatasa* rayın maçlarında oyun üzerinde büyük etkisi olan çocuk.Gökme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • ECE t Baştarafı Onuncuda na göre anlattığım belirtmiş ve «Cemil büyük hata etti.Zira Sarıyer'de oynadığı yıllarda bize gelmek için kendisi geldi.Yoksa biz söylediği gibi Selâhattin Beyazıt ile birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • TARAFTARLAR BÜYÜK MORAL KAYNAĞI Fenerbahçe'nin dünkü çalışma,sim da 5 binden fazla bir tarafta rubu takip etmiş ve zaman saman sarı Lacivertli futbolcuların moral güçlerini yükseltecek tezahüratta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • Kartal Camialtı güreşleri büyük İlgi ile karşılandı KADİR AKAT Kartal ve Camialtı güreş takımları arasında yapılan müsabakalar,güreş sporu yönünden doyurucu olmuş ve ilgiyle karşılanmıştır.Birer hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • İstanbul Amatör Liginde bugünkü maçlar Istabul 1.Amatör Ligi'nln ikiı ci yarısı,trugun yapılacak 8 kar şılaşma ile başlayacaktır.Günü programı şöyledir:Şeref Stadı:12.00 Bakırköy Tacspor Vefa Stadı:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • Fatih Kupası Fatihte kaldı ERGUN EMEK İstanbul Boks Ajanlığı tarafından düzenlenen İkinci Fatih Kupası müsabakalarına rekor sayıda boksör katıldı.73 gencin iştirak ettiği kıran kırana geçen maçlar son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • HELENlO HERRERA'NIN BAJI GENE DERTTE Helenlo Herrera'nın başı gene dertte.Ünlü antrenör bu kez Roma Milan maçını yöneten hakem Toselli'ye maçtan sonra bir gollerini saymadı gerekçesiyle hakaretten san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • Baştaraft Birincide mıztn başansı baktmtndan önemlidir.Çağımızın teknik gelişmelerine,özellikle elektronik alanındaki yeniliklere sıkı sıkıya bağlı bulunan savaş sanayii,iyi organize olmuş güçlü yan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • EMEKLİ YARGITAY ÜYESİ GENÇER,CHP'ye GİRDİ ANKARA,ÖZEL Yargıtay emekli üyelerinden Niyazi Gençer'in,CHP'ye kayıt töreninde bir konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevit,«Bütün yurtta CHP'ye üye olmak İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • TOPRAK REFORMU t Baştarafı Birincide tartışmalardan sonra aynen kabul etmiştir.Kafbul edilen l'nci madde şöyledir:«Bu kanun açısından,Toprak ve Tarım Reformu,toprak mülkiyet dağılımının,tasarruf ve iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • 6 KAYIP Baştarafı Birincide delerden ikisi daha dün polise başvurmuş böylece kurtulanların sayısı şimdilik yediye çıkmıştır.Tanık kazazedeler,çarpışmaya dolmuş motoru kaptanının dalgınlığının sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • DEMİRSOY t Baştaraft Birincide Halil Tunç'u Başbakanlıkta kabul etmiştir.Başbakan,TÜRK ÎŞ yöneticilerinin 30 dakika suren görüşmesinde tüm işçi konulan üzerinde durulmuştur.Bu arada Başbakan Ferit Mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • TEŞEKKÜR 23 Kasım 1972 tarihinde ğ vefat eden sevgll.annemiz;I i İSMET BENAYAT'ın I E C gerek cenazesinde bulunan İ ve gerek mektup,telgraf telefon ve bizzat evimize i Ş kadar gelerek taziyet dile-ğ y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • BAŞSAĞLIĞI Çayırova Ziraat Meslek Okulu Mutemedi kıymetli arkadaşımız ŞAHİN ŞAHİNLER 29/11/1972 çarşamba günü vefat etmiştir.Kederli ailesine başsağlığı diler,acılarını paylaşırız.Mesai arkadaşları Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA İNTERMED Export İmport BERLİN TUR «HERMAN MATERN» DRESDEN Fabrikaları mamulâtı:DÎYATERMÎ ULTRASON SU ALTI MASAJ IŞIK BANYOSU Bain de Lumiere)STIMULATÖR ile diğer fizik tedavi ciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • CHP:Baştaraft Birincide nuda bir açıklama yapan CHP sözcüsü Şinasi Çolakoğlu:«Partilerarası Komisyonda yapılan görüşmelerin bizce saptanan son eğilimi nedeniyle CHP olarak tc Tüzük görüşmelerini,Anaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • 1973 BÜTÇESİNİN ÖDENEKLERİ DAİRELER GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Anayasa Mahkemesi Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Danıştay Devlet İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • MEMUR MAAŞ FARKI 1973 TE KISMEN t Baştaraft Birincide nu belirten Müezzinoğlu'nun açıklamasından anlaşıldığına göre memurlara birikmiş maaş farklarına karşılık 1973 de en fazla bir aylık fark verilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • I llinillll füMI E i 1 BUCUNJ 5 II?18,58 Açılış ve program 19,00 Kısa haberler 19,00 Guten tag Almanca dil dersi)19,21 Çocukların televizyonu Gelin yarışalım)Yöneten:Oktay Tem 19,55 Yarının yaşamı 204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • DEMİREL t Baştaraft Birincide Millet Meclisi iç tüzüğünün yeniden tanzimi önemli bir tedbirdir.İyi bir çalışma yapılmıştır.Gerçekten reform niteliğindedir.Rejimin temel ve kilit müessesesi,Cumhuriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • PETROL KANUNU Baştarafı Birincide DP'li Mehmet Turgut tasarının birinci maddesine bir itirazı olmamakla beraber,bu maddenin gerekçesinin devletçi bir görüşle hazırlandığım öne sürmüş ve gerekçenin değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • "Olağanüstü durum" t Baştarafı Birincide lerin alınmasını öngören iki yeni Anayasa değişikliği teklifini Partilerarası Komisyona getirmiştir.Hükümetin gerekçeleriyle birlikte verdiği bu teklifler komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • DOÇ BATUHAN Baştarafı Birincide Doç.Hüseyin Batuhan'ın sıkıyönetim mahkemesindeki duruşması dün yapılmış ve sanığın ıberaetine karar verilmiştir.Dünkü duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyan Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • AY KURUMUNUN t Baştaraft Birincide Kumbasar'ın eleştirilerine hedef olmuştur.Kumbasar Bakanın verdiği rakkamların yanlış olduğunu öne sürmüşçay ürünü için yurt dışında pazar aranmadığım belirterek hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • I r afi her zaman H rUUOI.illi ŞAMPİYON wl INTIRNATIONAL HARVISTIR TRAKTÖR Mc.CORMICK İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN ve TÜRK KÖYLÜSÜNÜN HİZMETİNDE INTERNATIONAL 724 MODEL komple Ithal-INTERNATIONAL 624 MODEL Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 02.12.1972
  • Fotoğraflar Hüseyin K1RCALI Hooppalaa.Rahat yok bu adama.Türk tabiyetine gecece ğini duyan bir Kuveyt Şeyhi de soluğu bizde aldı.«Ben de Didi'yi istiyorum.Aylık,maylık bilmem,üç petrol kuyu «u Didi'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • CEMİL'İN LİSANSI Fenerbahçe ve tstanbuLspor kulüpleri arasında Cemil meselesi yüzünden uzun süre devam eden anlaşmazlık,yapılan kira mukavelesi sonunda tatlıya bağlanmış ve milli futbolcu,bundan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Saray'a satıldığımı öğrenince perişan oldum Kasım ayı gelince hergün sabah 9,akşam 16'da Belgrad ormanında çalıştım.ISTANBULSPOR'LU yöneticiler,bana devamlı,«Sen kulübün sembolüsün,böyle kalacaksın» g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Manchesfer United George Besfiin safisi için 12 milyon Tl.istiyor Britanya futbolunun gözbebeği ve Manchester United'in haşarı çocuğu Best'in satışını isteyen idare heyeti bugün Old Trafford Stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Büyük maç öncesinde ezeli rakiplerin görüşleri f.bahçe,10 üzerinden 6 alacak bîr grafİK gösteriyor ARMAN FENERBAHÇE'nin mevsim başındaki tutumu ile bugünkü durumunu eleştirecek olursak başarı grafiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • İTALYANLARA GÖRE KAMACİ'NİN RAKİBİ ARCARİ SALİH S.B t N G O L CENEVRE'den bildiriyoı İtalyanların ünlü gündelik spor gazetesi «La Gazetta dello Sport»,Avrupa Şampiyonu Cemal Kamacı'nın yapacağı unvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Sporun gerçek anlamı Prof.Esat KİUÇHAN Son zamanlarda müsabaka ve temaşa gösteri)yönlerinden büyük bir kitleye hitap eden spor dallarmdan futbol oyunları bir çok memleketlerde olduğu gibi yurdumuzda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • MEHMET ÜSTÜHKAYA DÜN İSTİFA Eni Beşiktaş Geçici Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Üstünkaya,istifa etmiştiristifa gerekçesinde,geçici yönetimin Beşiktaş'a artık faydalı olmadığını ve bir an önce seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Galatasarayın dünkü idmanını açık tribünden tek bir seyirci izledi.Bu eşofmanlı seyirci,tribünün merdivenlerini de inip çıkıyordu arasıra.Ayhan boş tribünlerde I tek başına çalışıyor Sakat bulunan Ayh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Ece,«Cemil G.Saray için günlerce peşimizde koştu,şimdi yanlış beyanla aksini iddia ediyor» Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Turgan Ece,«Cemil,Sarı—Kırmızılı formayı eriyebilmek için günlerce bizim pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • Galatasaray idmanında,soldan aa|a;Ekrem,Savaş,Mehmet,Tuncay çalışırken.Galatasaray maçı hazırlığına devam eden Fenerbahçeliler diln de çalıştılar.Resimde,[YUSUF NOBERt] antrenör Didl ve Sarı Lacivertl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.12.1972
  • «F.Bahçe ile ilişkilerimi bilen İst.Sporlu idareciler kasdî olarak oynamadığım düşüncesine kapılarak aldıkları evin tapusunu vermediler.Askerde ise benimle h:c ilgilenmediler.Cemil,ödediği San Laciver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Çocuk, Sayfa 1
  • 02.12.1972
  • e ARALIK İSTE M SAYI:S jf* 7den 70e bütün çocukların dergisi ALBAY BUMiırw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 1
 • Çocuk, Sayfa 2
 • Çocuk, Sayfa 3
  • 02.12.1972
  • Kemalertin Tuğcu GEED3HEa Osman F.Seden Güngör Teriker Kahraman Kral Feridun Çölgeçen Gül Taner Arif Anıl Tay gar Belevi Ali Demir Zeki Tüney ve Nubar Terziyan Nalan Çöl g£ü-Davut adlı eski mahkûmlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
 • Çocuk, Sayfa 4
  • 02.12.1972
  • SUNAW SERÇELERİ Gülten Dayıogh masal dizisi Karakanatın öyküsü Buz üstünde yolculuk.una,Karakanat'ı beklerken^dizleri—I leserek ona yiyecek taşıyoruz,ötekiler Yarım saattir yoldayız.Hâlâ nehir S una,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 4
 • Çocuk, Sayfa 5
  • 02.12.1972
  • lere kadar kayıp gitmek,doyulmaz bir coşku veriyordu çocuklara.Ali ile ö mer,kaydılar kaydılar.Kaydılar.Bir kaç çocuk kalmıştı çevrelerinde.Sonra onlar da çekip gittiler.İşte,göz alabildiğine uzanan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 5
 • Çocuk, Sayfa 6
 • Çocuk, Sayfa 7
  • 02.12.1972
  • I m A± Türkiye'de yayın hakk SIONEY YOLCULUĞU O m hyet e IA.DEVAW WU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 7
 • Çocuk, Sayfa 8
  • 02.12.1972
  • kalp nakli Bundan beş yıl kadar önce,1967 yılının Aralık ayında,heyecan uyandıran bir haber hızla dünyayı dolaştı.Heyecan ve şaşkınlık,ilk kalp nakli haberini alan milyonlarca insanı etkiledi.İlerde ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 8
 • Çocuk, Sayfa 9
  • 02.12.1972
  • dinde yapmış,böylece hasta kalbin teşhis ve tedavisi için en önemli araçlardan birine cesaretle yol açmıştı.Günümüzde kalp ameli yatları,gerek doğuştaki kusurların düzeltilmesi vegerekse ağır kalp yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 9
 • Çocuk, Sayfa 10
  • 02.12.1972
  • Gocuk masallarını yara I-Anderson1 un Masallarını bilmeyen,okumayan çocuk yoktur dünyada.Ama bilir misiniz ki bu masalların' babası Anderson 1805 yılında,Danimarka'nın Odense şehrinde doğmuştu.Tıpkı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 10
 • Çocuk, Sayfa 11
  • 02.12.1972
  • tan adam fllUDERSEN 5-Hiç bir şey Hans Christian Anderson'ıı yazmaktan alakoyamıyordu.1827 yılında,daha 22 yaşındayken,bir sürü şiir,kısa hikaye ve tiyatro eseri yazmıştı Oyunlarından bazıları Kraliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 11
 • Çocuk, Sayfa 12
 • Çocuk, Sayfa 13
  • 02.12.1972
  • SETnJI kVADEKlAAE" BıE^icM VE HEAAEVJ KENJ-C?lWzî KuR-OrPy/sAM/CA&.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 13
 • Çocuk, Sayfa 14
  • 02.12.1972
  • ALBAY BUM pT ASSAY90M/S' İSTEMEDİKLER/OE BEVaZLuAF*.BA^i-AfZLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 14
 • Çocuk, Sayfa 15
 • Çocuk, Sayfa 16
  • 02.12.1972
  • EĞlCnCClİ DUimACAlAR HANGİ KARELER RESİMDE VAR?I'den 21 "e kadar numaralı karelerden kaç tanesi üstteki resimde var HANGİ İP DAHA KARLI?Karnı çok aç olan resim deki köpek,acaba hangi ipe sahip çıksa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 16