Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • HER i GÜN BİR DERGİ tammmmtmmmitmmmtamuamaKamamHLJBLiı 7den 70e bölün çocuklar» dergisi derginizi isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • EYÜP KAYMAKAMI KÂZIM PAMUK'un Beklenen kitapları 2 ne defa bas ılc 1.1.Memurin Muhakematl Hakk uda Kanun.Fiyatı:20 TL.dıri.Gayrimenkule Tecavüzün De i II;Utlunda Kanun.Fiyatı:20 TL.dır.Adresinden ödem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Ksrarla yakalanan iki Amerikalı Kmniyet'te JÜzerinde esrar çıkan] 16.Filo'dan 1 denizci!tutuklandı s S İstanbul limanından dün ayrılan II S Amerikan 6 ncı Filosu «Forrestal» M uçak taşıt gemisinde gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Bir çok il'e kar y*.VURT HABERLERİ SERVİSİ Kuzeyden inen soğuk hava dalgası,Marmara,Ege,Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerini etkisi altına almış,ısının düşmesi sonucu Trakya,Eskişehir,Afyon.Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • İSTANBUL ELEMESİ BUGÜN 1C72 Türkiye Güzellik Yarışmasının İstanbul elemesi bugün saat 15'te Harbiye'de Kent Oyuncuları tiyatrosunda yapılacaktır.Ankara,İzmir ve İstanbul elemelerinde seçilerek yarışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • CHP:«Plân,fakiri daha fakir,zengini daha zengin yapacaktır» ANKARA.ÖZEL 3'üncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nın Millet Meclisinde görüşülmesine dün devam edilmiş,CHP Grubu adına konuşan Kemal Önder,«3u p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • m ASGARİ ÜCRETE,YÜZDE 30 42 ZAM YAPILDI Hükümetin tespitine göre,en yüksek asgarî ücret 25,en düşük asgarî ücret de 22 lira oldu.ANKARA,ÖZEL HÜKÜMET,uzun süreden beri işçi ve işveren arasında tartışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Personel Kanununu beğenmeyen1 39 kaymakam istifa etti ANKARA,ÖZEL İçişleri Bakanı Ferit Kubat,Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın bir soru önergesine verdiği cevapta,«İl İdaresi Kanununu deriştiren ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • İlhamı' Soysal gözaltına alındı Gazeteci İlhami Soysal dün Ankara'da polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilmiştir.Gece Saat C2.00'de Çankaya' da,Basın Sitesi'ndski evinden alman Soysa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Gazeteciler Cemiyeti:"Yeni basın tasarısı geriye dönüştür" Gazeteciler Cemiyeti dün bir bildiri yayınlayarak,yeni Basın Kanunu Tasarısının «Tümü i İr bir geriyi' dü:ıii mahiyeti taşıdığım ve basın öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • DEMIREL,partisinin Büyük Kongresinin açılış konuşmasında rejim buhranının nedenini «hâdiselere yanlış teşhis konmasına,bunların AP iktidarının kusuru sayılma-sına» bağlamaktadır.AP Genel Başkanının üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Babasının anî rahatsızlığı üzerine Demire!dün gece İsparta'ya gitti İSPARTA,ÖZEL AP Genel Başkanı Demirel,babası Yahya Demirel'in ağır hastalanması üzerine dün gece kara yolu ile Ankara'dan İsparta'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Yan ödeme kararı AO gün kinde gkacak I Baykara'ya göre,değişiklik teklifleri gecikme yarattı.ANKARA.THA DEVLET Bakanı Zeyyat Baykara,iktisadi devlet teşekkülleri,taelediyeleı ve il özel idareleri pers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Demirelin doğduğu gün.ORHAN TOKATLI AP'nin iki yıl önceki büyük kongresiyle,dün topla nan 6.kongresi arasındaki farkı,kongreyi izleyenler derhal noktaladılar.İki yıl önceki büyük kongrede kır mızı plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • AP KONGRESİ DEMIREL'in KONUŞMASIYLE AÇILDI 6 Bizi kabul etmeyenler önünde diz çökmeyeceğiz.50.yılda seçim yapmazsak neyi kutlarız.İktidar olmak için parlâmento dışı güçlere başvurulmaz.Bizden sonrakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • Sunay Devlet Başkanlığında son yılımı geçiriyorum «Bulca 1» tatbikatını izleyen Sunay,«Bu şimdiye kadar gördüğüm manevraların en iyilerindendir» dedi.BATMAN,ÖZEL BULCA 1» tatbikatını izıeyen Cum hurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • MUCERRED FIKRALAR BU fıkraların da tiryakileri vardır.Onlara mânalar yakıştırırlar.Her fıkranın pek mânâsız değilse yakışığı bir anlam vardır.Ama biz bunları boş kalmasın diye arasıra bu sütuna dizeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesinin felsefe,Fransız dili ve edebiyatı ve İngiliz dili ve edebi yatı bölümlerine 6 kasım 1972 pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • Bayan Memur Alınacaktır Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası İşletme Müdürlüğünde boş 60)adet ve boşalacak memur kadrolannm doldurulmasını teminen 2.11.1972 günü saat 14.00 de yapılacak sınavla bayan memur a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • Sahibi:ftfİlİBBB£fc# Genel Yayın Milliye» CazcteeJiK I I 11 %M MÜdÜTÜ:A.Ş.adına *^~ClZ4.Ç/ 5?pL£*. lt,ERCÜMENT ABDİ KARACAN İPEKÇİ Müessese Müdürü NURETTİN DEMİRKOL Habrr vr makaleleri n sorumlu müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • TAKVİM Vakit GÜMf Ofi« İkindi Aksam Yatsı İmsak Vasati Kıani 6 16 12 55 11 58 14 58 17 21 18 51 131 4 35 11 13 6 37 9 36 12 00 21 Ekim 1972 Hicri 1392 Ramazan 13 Rumi 1388 Ekim 8 W .X-V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet döneminde eski eserler konusuyla ilgili herhangi bir yasa çıkmış değildir.Durum,altmış yıllık Asarı Atika Nızamnâmesi'yle idare edilip gitmektedir.Bu nizamnamede ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • AEG ETİ ELEMANLAR ALACAKTIR 1-Endüstri Mühendisliği ile ilgili işlerde tecrübeli,Almanca bilen MAKİNA veya ELEKTRİK MÜHENDİSİ 2-Kalifiye MAKiNA BAKIMCILARI ve KALIPÇILAR Taliplerin Firmamız Personel s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • Danıştay Başkanlığından:Başkanlığımızda açık bulunan 10'uncu derece kadrolu Altıncı Sınıf Yardımcılıklara 521 sayılı Danıştay Kanununun 14 ve 15'inci maddelerindeki nitelikleri haiz olanlar arasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığına Personel Alınacaktır 1.Hava Kuvvetleri Komutanlık Karargâh ve birliklerinde çalıştınlmak üzere,genel idare hizmetleri sınıfından İngilizce,Almanca mütercim,Teknik hizmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • İLAN İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 18 adet dalgıç eleklropomp ithal edilecektir İdaremiz ihtiyacı 18 Adet Dalgıç Elektropomp şartnameleri dairesinde kapalı teklit alınmak suretiyle ithal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • TEŞEKKÜR Hastalığımı zamanında ve isabetle teşhis edip,beni şefkat ve hazakatle ameliyat ede-rek sıhhatime kavuşturan,Türkiye Yüksek f İhtisas Hastanesi Kardiovasküler Cerrahî Kli-ğ I niği Direktörü,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • m İŞÇİLER ve GERÇEKLER Y AŞANILAN günün geleceğe belge olarak bırakacağı özelliklerinden biri de,«asgarî ücretler»le ilgili tavrıdır.Asgarî ücretler konusundaki büyük umursamazlık,ciddî bir haksızlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • EĞİTİM CİDDİ KURUMLARIN] İŞİDİR FEN BİLİMLERİ MERKEZİ İÜNİVERSİTEYE HAZIRUK Kayıtları devam ediyor BEŞİKTAŞ ÇIRAĞAN CAD.71 TEL:4809S0 İlâncılık:9456 17781
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • ÜNİVERSİTE ADAYLARI 7 AY.SÜRELİ FEN KURSLARI 15 kasım 1972 o TEMEL fEN EĞİTİMİ o TEST UYGULAMALARI o CUMARTESİ PAZAR SINIFLARI o GUCLU ÖĞRETİM KADROSU o OECE-GUNDUZ o BROSUR İSTEYİNİZ cü)BAŞAK DERSANE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • i Stad Oteli UtVS AHK ABA Günün Menlisi)1.PEYNİRLİ İNCE BÖREK 2.DOMATESLİ,BİBER-Lİ,KIYMALI YUMUR-T/l 3.KARIŞIK SALATA 4.AYVA KOMPOSTO Servis ve İşletme Vergisi hariç 20.TL.Öğle ve üışam yemeklerinde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • BEKİR COMERTOGULLARI ZEYTİNYAĞI ve SABUNLARI Ayvalık:1523.İst.Satış yeri:227494 Ajans 70 17782
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • Nobe!Fizik ve Kimya ödüllerini Amerikalılar aldı STOCKHOLM,AA.1972 Nobel fizik ve kimya Mülterinin hepsini bu yıl AmeTikalı bilim adamları almıştır.Fizik dalında John Barden,Nobel tarihinde ilk kez ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • Sekip Akbaş,Üsküdar C.Savcısı oldu Kartal Cumhuriyet Savcılığından,Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına atanan Sekip Akbaş dün görevine başlamıştır.Sekip Akbaş daha önce de uzun süre Üsküdar Cumhuriyet Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • m!jaii'jAiı Türkiye İŞ Bankası,21560 talihliye,yalnız bir çekilişte 20 milyon lira tutarında ikramiye dağıtıyor.Bu fevkalâde imkândan faydalanmak için tasarruflarınızı yıl sonuna kadar İş Bankasında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • TÜRKSYE PETROLLERİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜSÜNDEN Ortaklığımız izmir Aliağa Tesislerinde bulunan ve gümrükle ilişkisi olmayan 2 adet Skoç tipi 1963 Sungurlar mamulü 100 M2 ısıtma yüzeyi olan alçak basınçlı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • İLAN PİKLE KOYUN DERİSİ SATILACAKTIR 1.Kurumumuz Zeytinburnu Kombinasında mevcut 15.040 düzine pikle koyun derileri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satılacaktır.2.Şartnameler ve matbu teklif me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • "Charfer" in iptali binlerce işçiyi zor duruma düşürdü Türk işçilerine Almanya Türkiye gidiş-dönüş uçak bileti satan Alman cnarter şirketi «Atlantis»in faaliyetini tatil etmesi üzerine1 yıllık izinler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • Kissinger,Yan Tiyö'yü ikna etmeğe çalışıyor SAYGON,AA,AF Başkan Nixon'un özel danış mam Dr.Henry Kissinger Saygonda geçirdiği ikinci gününde Güney Vietnam Cumhur Başkanı Van Tiyö ile üçüncü kez görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • Fransız Bakanlar Kurulu Sosyal Sigorta anlaşmasını onayladı.FRANSA'DA İŞÇİLERİMİZE YENİ HAKLAR TANINDI B 22 bin Türlk işçisi sigorta haklarından yararlanacak.PARİS,M t Ş E L PERLMAN bildiriyor F»kANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • DÜNYADA DÜN terketmelerinl istedi.Bu ülkelerden gelen Asyalıların sayısının 2.0001 bulduğu tahmin edilmektedir.UGANDA Başkam Amin,ülkesindeki Kenya,Zambiya ve Tanzanya'dan gelmiş olan Asyalıların da ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • bugüne de R£X külotlu çorapları ile başladınız.REX'in kalitesi sizi de memnun etti bacağınızı ski sıkı sarması,esneme gücü ve buruşmaması ile.velhasıl zevk sahibisiniz.FABRİKA Yeşildirek Hoca Hon S.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • Şiirde SABOTAJLAR BAŞLADI.Şili Devlet Başkanı Salvador Ailende,televizyonda yaptığı konuşmasında,son birkaç göndür greve gidenlerin açıkça sabotaj hareketleri yaptıklarım söylemiştir.Ailende,grevciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • Makarios Atina'ya gidecek Başpiskoposun Yunanistan'dan yardım isteyeceği söyleniyor.ATİNA,CEM BAŞAR bildiriyor Atina diplomatik çevrelerine göre Makarios,yakın bir tarihte Atina'yı ziyaret edecek ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • AET,ABD ile iyi ilişkilerini sürdürecek PARİS,A.A.İngiltere ile Fransa,genişletilmiş Ortak Pazar'ın ABD ile yakın ilişkilerini koruması,fakat yeni Jair bağ kurmaması üzerinde anlaşmışlardır.Bir Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • BU RÖNTGEN ZATAI,AİT DEAAEK 9V Ll s/AU,ÖLMÜŞSÜN BE rO^EHÇ-İM SENİ?8-1?ALT TAKAPn VA^A-VACAK.Şj/ZKAC.OUZÜhlE GÜNÜM OAHA KAL-DI.SONRA KELUEAA.SfZ.İhJDİtZ.ÜSTELİK HİÇ KULLANILMA-AAIO BİR.KAFvODie KENDİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • 7 BcSET^ ES.LENCEyi TER-Cİrt ETAAlŞ OLS^mt* BENJI VU^âCAK VAKİ oıtsint 5 BâÇYOA çüNkü Rjl-fS M İÇ SEV/w ÇA-Bİzi vm_e:kÇKIDI HEM DE İMİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • O SHZAOA TEL-ESffzyOM SrUDYOSUNOA\KUtT HAH.ĞtSİDİfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SA6A:I Hayvanları tımaretmek için kullanılan saçtan dişli alet;Kimyada berilyumun simgesi.2 Küçük sancak;Bir akarsuyun kullara ayrıldığı yer.3 Bildiri,genelge eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • OĞLAK BURCU "Artra'^ 2o Ocak)J3* Çevrenizle olan ilişkilerinizde yıldızı ların etkisi çok iyi.Sözünüzü geçire,cek ve arzunuzu yerine getireceksiniz.KOVA BURCU ÇJ55;gjL Elinizdeki işinizi bitiriniz,şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • 1 liiüuk C Itııın Yazan:Marc Revest-Turkçesi:Aslı Can ES Bana bu şekilde hitap etmekten vazgeçin,dedi.Beni budala yerine koymaktan da vazgeçin.Bu işte Rusların eline geçeceğinizi ve onların hesabına ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • HALK SİGORTA ŞİRKETİNDEN İş yeri,İstanbul,Beyoğlu,İstiklâl caddesi 465 Hidivyal palas 77 numarada bulunan BAY EREAL DOLAY,şirketimiz adına sigorta işleri ile iştigal etmek üzere 7.9.1972 tarihli sözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • İLÂN Ege Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından 1 Akademimiz Tekstil Bölümüne aşağıda gösterilen dallar için imtihanla Tekstil,Makina,Kimya Yüksek Mühendisleri veya Mühendisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca,15.11.1972 Çarşamba günü saat 9 da,Ankara ve İstanbul'da Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Sınavı açılacaktır.Giriş Sınavına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • SATILIK KOMPLE KLiŞEHANE Bir adet kamera 50X50 Aoutovertikal)ve çeşitli tramlar Bir adet kopya makinası 50X60 4 gözlü İki adet i'reze Bir adet giyotin Bir adet Tornet Elektrikli)İki adet Asit Motoru M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • DAKTİLO SEKRETER ARANİYOR Ankara'da bir şirket için İngilizce not alabilen ve Türk klavyesiyle İngilizce ve Türkçe temiz daktilo yazan 20 30 yaş arası bir bayan aranıyor.İsteklilerin posta kutusu 389,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • m Mahmud'un saçı sakalı birbirine karışmıştı.Yine de yanakları kırmızıydı.Açlıktan,tahta üzerinde yatmaktan öte,yalnızlık canına tak demişti.Yalnızlığın böylesine korkunç bir canavar olacağını hiç san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • vakko eşarplarıyla renklerun Atın omzunuza bir Vakko eşarbı en tatlı renkler en güzel desenler sizin olsun.Bağlayın başınıza dilediğiniz biçimdegönlünüzce seçtiğiniz size en çok yakışan Vakko eşarbını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • SATİLİK iŞHAKI Ankara'da Yenişehir'in mutena yerinde,büro,lokanta,pastahane,sinema ve gece kulübü bölümleri bulunan 5000 m2 kapalı sahayı haiz halen yılda net 820.000 lira kira getiren işhanı toptan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • "MERCEDES-BENZ" 0302 OTOBÜSLERİ İÇİN ORİJİNAL OM 360 MOTORLARI Satışa arzedilmiştir.E G E M E R OTOMOTİV TİCARET ve SANAYİ A.S.Cumhuriyet Buİv.136/A İZMİR Tel:35119 42660 Can Reklâm 307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • E S I Miltur Milliyet Turizm Ltd.5-12 kasım 8 gün uçakla hersey dahil 40$ 2150 TL yıllık çıkış hakkı kaybolmaz çıkmışj olanlarda katılabilirler.224410
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • MELAS İHRAÇ EDİLECEKTİR Şirketimiz opsiyonunda artı eksi b 10 toleranslı 10.000 metrik ton pancar melası 20.11.1972 30.11.1972 tarihleri arasında yüklenmek kaydıyla Fob Yarımca teslimi esası üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden Ankara TV.Prodüksüyon ve îzmir TV.Stüdyo Merkezleri ihalemizin son teklif tarihi,7 AraliK 1972 günü saat 14.00 e ertelenmiştirönemle duyurulur.Basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • HERKESİN KUU ANOIÛİ BİR TÜKENME/KALEM İlâncılık 9433 17779
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • Hazırlayan M.CANDAN SEIEK ATAÖV_ÇOCUK SAĞLIĞI İ|âç ve diğer zehirli maddeler FERİDE ÜNLÜSOY İzmit)Çocuk bulunan evlerde,büyüklere yapılacak en önemli uyarma,ortada veya çocuğun erişebileceği yerde il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • OLAYLAR ZZ İNSANLAR HASAN PULUR H Halil Lütfü'den bir kaç hatıra ALIL Lütfü de öldü—i Eski patronlarımızdandı.«Cimri» denmesine çok kızardı.Bir kere diyecek olmuştuk da bize cevap üstüne cevap gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • MİLYARDERLER VE MİLYONLUK TABLOLAR NERELERDEN NERELERE Henry Amca,Amerika'da milyarderlerle dostluğu koyulaştıra dursun,ağabeyi de Londra'da soylularla,sarayla sıkı ilişkiler kuruyordu.İki kardeş birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • Belmondo'dan ayrıldıktan sonra kendini avutmaya çalışıyor.Ilclıııondo'daıı ayrıldıktan sınıra Hollyunod'a yiTle-ru ı rsula Aıtclrcss.URSULA ANDRESS:"Evlenmek mi,Allah korusun,I Hollywood'a yerleşen yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • SİZ.SİZ.SİZ.HEPİNİZ Sİ M İ TAS in garantisinde ev sahibi olabilirsiniz BugUnedek 1000'den fazla kimse Slmltaş'tan daire almış,bunların 600'U evlerine yerleşmiştir.Kalanı önUmUzdekl kasım ve aralık ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • ı;nrvAX YAYIN LAR I Kervan Yayınlan sunar.KÖSEM SULTAN Türk tarihini gerçek-Icrc havnl katmadan roman üslûbu ilo anlatmayı başaran üst ad Reşat Ekrem KOÇl'nıın eseri.İki büyük cilt halinde Birinci cil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • PTT İSTANBUL BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜMDEN Memur ve muhabere stajyeri alınacaktır)1 Bölgemiz merkezlerinin memur ve muhabere stajyeri ihtiyacını karşılamak üzere 3 kasım 1372 cuma günü saat 14.30'da İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ELEMAN ALINACAKTIR İstanbul Bankacılık Şubelerimizde çalıştırılmak üzere,aşağıda nitelikleri belirtilen ve değişik 657 sayılı kanunun 48.maddesinde öngörülen genel ve özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • İSTANBUL 5,55 Açılış ve program S A,oo Günaydın 7,00 Köye haberler 7,o5 Türküler 7,3o Haberler 7,45 Sabah melodileri 8 oo İstanbul'da bugün EE 8,lo Beraber ve solo şarkılar 8 3o Arp sol/lan 8,45 Türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • BUGUK NEREYE 6İTMEIİ?TU SİNEMALAR ISTANBUL-ANKARA 64 16 86 I.Levent)Kadın Affet nez-C.Eastwood-RO.AS 4/63 I5-Harbıye)VVALDEZ GELİYOR-B.Lancaster ROS.ATLAS 44 08 35-Beyo »lu)KAPININ ARKASINDA BİRİ VAR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.10.1972
  • ORTA DOĞU petrolleri üstündeki gizlilik perdesi 1C72 ekiminde yeni bir anlaşmayla bir an aralanmış ama az sonra perde yine kapanmıştır.Basra körfezi ülkelerindeki petrolleri işleten Batılı kartel,bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Eğede balık ihracatı durgun aya girdi İZMİR,AA I.ZMİR'li ihracatçılar «Balık İhracatı-I um tamamen durduğunu» öne sürmüşlerdir.«Ekim ayının balık ihracatı için en tehlikeli ay olduğunu» belirten bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • &RINA GÜVENLE DAK çocuklarının öğrenimini ve malını garanti altına al KAZANACAĞINIZ SOSYAL HAKLAR ÇOCUĞUNUZA LeĞİTİM GARANTİSİ Vefat tazminatın dan çocukların eğ i timi için ayrılan burslar 0 7 yaş ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • İİİHİIIİ1İÜMİ On ayda bütçe gelirleri yüzde 27 artış gösterdi Maliye Bakanlığı gelir tahsilatının 1972 eylülünde 25,8 milyar lira olduğunu açıkladılAfln eylül ayı sonu itibariyle genel |HIA bütçe geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Sanayide mali denge Vergîsi şifcgyefe yol oçffı İZMİR,THA EGE Bölgesi sanayicileri,Malî Denge Vergisi uygulamasından şikâyetçi olduklarını açıklamışlardır.«Her işçi için ayrı bilgi verip ayrı bir bord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • I Çukobirlik 200 milyon kilo pamuk alabilecek Çukobirlik 7,5 milyon dolarlık pamuk ihraç etti.ADANA,THA Çukobirlik tarafından çeşitli' dış ülkelere 7 milyon 598 bin 260 dolar tutarında 11296.500 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • İZMİR/AA ENTANSIP sut projesi hakkında Dilgi veren ilgililer,«Türkiye'nin dünyada en n süt tüketen ülkeler arasında olduğunu,yılda kişj başına 130 kilo süt düştüğünü» açıklamışlarılır.Aynı ilgililer,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Ege'de yağışlar pamuk ürününe zarar veriyor İZMİR,AA Ege bölgesinde uzun süredir devam eden yağmurlar sebebi ile pamukların mahvolduğu ileri sürülmektedir.Ziraat Odası Başkanı Reşit Kurşun,«Pamuk üret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • OMÜE Cumhuriyet lira 206.50 207.00 Reşat lira 3T7.0O 380.00 Aziz lira 209.00 211.00 Hamit lira 235.00 237.00 İngiliz kral)235.00 240.00 Fransız Napolyon)180.60 185.00 24 ayar külce gr.30.95 31.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • israile asbestli boru gönderildi Karamürsel'de bulunan Eternit sanayii tesisi tarafından 1 milyon lira değerinde aspestli çimento kanalizasyon borusu ihraç edilmiştir.İsrail'e yapılan ihracatın 40 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Haşhaş yağı fiyatları artıyor KONYA,AA Haşhaş ekiminin yasaklanması üzerine haşhaş yağının fiyatı devamlı olarak yükselmektedir.Sekiz liradan satılan haşhaş yağının kilosu,son günlerde artmış ve 12 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Yeraltı suları İzmir'de sulamaya elverişsiz.izmir' de 62 bin hehîar iopıah çorahlaştı Toprak Su Müdürlüğü,«Çoraklaşma,suda tuz oranının artmasından ileri geliyor» dedi.İZMİR,AA TOPRAK Su Bölge Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Saruhanlı'da domatescilik iyi geür getiriyor SARUHANLI.THA Saruhanlı bölgesinde,do mates yetiştiriciliğinden de kar başına ortalama 2 bin lira kazanç sağlandığı açıklanmıştır.Saruhanh'da sebze yetişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1972
  • Sakarya'da 42 bin ton seker üretilecek SAKARYA,THA.Sakarya Şeker Fabrikası,63 günlük kampanyası sırasında 183 bin ton pancar işleyerek 18 bin ton şeker üret mistir.Fabrika Müdürü Yavuz Alada,«Üretim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • HAYRİ POLAT'ın Baştarafı Onuncuda ki zor halini «Ümitsizlik» olarak nitelemiş ve bir Nikon ile çektiği 6 seri foto ile sergilemiştir.Jüri bu resimde spor ve gerçek anlamının tam olduğu kanış.ıbelirter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • KULİS Baştarafı Onuncuda sonra uyanık olanlar bunun daha evvel oynatıldığını isbat jdip bahsi kazanırlar.Böyle televizyona,böyle spikerler çok bile.Terbi/e-i Bedeniye-i Müdür-ü umumisi boş kalan Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • GEGİÇ t Baştarafı Onuncuda Gegiç.orta saha ve defans adamlarını beğeniyor,forvet için ayni şeyleri söylemiyor.Yabancı futbolcu transferi konusundaki görüşlerine gelince:«Dışardan bir futbolcu alsak,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • 1976 OLİMPİYATI t Baştarafı Onuncu sosyal anlamda büyük sürpriz Dünya Sergisinde olduğu gi.Dünya Sergisisde olduğu git gerçek bir evsahipliğine örneolacağını söylemiştir.Montreal Belediye Başkanı,Müni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • NOTLAR Baştarafı Onuncuda I"üjX MUU fakımı futbolcularının geldiğini duyanlar da hemer» etraflarını sarıyorlar.Kenarda köşede en çok konuşulan konulardan biri de tabii Ender'in Beşiktaş'dan aldığı tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • BEST OYUNDAN ATİLDİ Önceki gün Sofya'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Bulgaristan,Kuzey İrlandayı 3-0 yenerken,hakem,George Best'ı oyundan atmıştır.Çok sert geçen maçta Batı Almanyalı hukem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Cumhuriyetimizin 50.yıldönümünde yapılacak spor temasları belli oldu Cumhuriyetimizin 50Vıci yılı Vnümü münasebetiyle Gençlik 've Spor Bakanlığı tarafından büyük bir kutlama programı hazırlanmıştır.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • İSTANBUL AMATÖR LİGİNDE BUGÜNKÜ MAÇLAR Şeref Stadı:12.30 Kâğıthane I.T.Ü.Vefa Stadı:12.30 Kadırga Ortaköy 14.15 Bayrampaşa Emirgân Sümetfpor Sahası:12.30 Hürriyet Mecidiyeköy 14.15 Camialtı Anadoluhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • F.Bahçe,Eskişehir için kampa giriyor Fenerbahçe,yarın Mithatpaşa'da yapacağı maç için bu sabah kampa girecektir.Sarı Lacivertliler dün son çalışmalarını yapmışlar ve sakatlığı geçen Yılmaz'ın da oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • İstanbul Genç Takımlar Liginde bugün bir tehir maçı oynanıyor İstanbul Genç takımları Ligi'de bugün yapılacak 1 erteleme maçıyla devam edilecektir.A.Adalet Eyüp takımları arasındaki karşılaşma saat,13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • ESKRİMCİLERİMİZ LÜBNAN'A GİTTİ ANKARA.ÖZEL Özden Ezinler,Bülent Erdem ve Coşkun Erdem'dtn kurulu eskrim ekibimiz,«Uluslararası Lübnan Eskrim Turnuvası»na katılmak üzere dün Beyrut'a hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • ATYARİŞI TAHMİNİ ŞEREF SEVER 1.KOŞU:F:Namrun.P:Concorı'.e 2.KOŞU:F:Gülden.P:Cordelia 3.KOŞU:F:Candi.P:Altorun.P:Kurtcebe.S:Boğaziçi 4.KOŞU:F:İguana.P:Düzgün II.P:Belkıs.S:Umut 5.KOŞU:F:Ender.P:Göksu.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Başbakanlık Kupası final ayağı bugün yapılıyor Binicilik Federasyonunun düzen,lediğl Başbakanlık Kupası 'nın final ayağı,bugün saat 14.00'te Ankara Atlıspor Kulübü parkurunda yapılacaktır,tik ayağı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Bugün yapılacak Yıldızlar basketbol maçları İstanbul yıldızlar basketbol ligine bugün Kadıköy Halk Eğitimi Spor Salonunda devam edilecektir.Müsabakaların programı şöyledir:14.00:Modaspor Şile,15.15:Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Güreş Birinciliği başladı Kulüplerarası Serbest Güreş Grup Birinciliği Konya'da başlamıştır.Birinciliklere Konya,Antalya,Samsun,Kars,Ankara ve Malatya bölgelerinin güreşçileri katılmaktadır.Birincilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Metin ve Muzaffer Baştarafı Onuncuda Milli Takımımız maçın oynanacağı Emil Mayric Stadı'nda genç takım karşılaşmaları yapıldığı için başka bir sahada çalışmak Lorunda kalmıştır.Lüksemburg Futbol Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • APAK:«Korkaklığı atarsak Lüxemburg'u yeneriz» ANKARA,ÖZEL Eski Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,«Yarınki rakibimiz Lüksemburg,olduğundan büyük gösterilmeye çalışılıyor.Federasyon yetkililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • VOLEYBOL LİGİNDE BUGÜN 4 MAÇ VAR Tankut ANTİKACI Deplasmanlı Türkiye Voleybol Ligi'nde bugün 4 maç yapılacak tır.istanbul'da İEET Beyoğlu spor,İtfaiye Eczacıbaşı,An kara'da Muhafızgücü Petrol ofis,Sos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • USKAN:«Arkadaşlar arasında değişiklik yapacağız» ANKARA,ÖZEL Güreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan «Federasyonda değil,aramızda "örev alan arkadaşlar arasında değişiklik yapacağız» demiştir.Uskan,birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • SATILIK EMLÂK FERMENECİLER caddesinde,deniz kenarında boş teslim ma-»aza ve işhanı.22 65 86 YEŞİLYURT'TA sahi binden kaloriferli,şahane lüks daire 225 bin.Müracaat İÜ 17 arası)Yeşilyurt Sıpahıc^lu Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Telefon Devirleri NİLTİCARET:Bilûmum telefon işlerinizde.NİLTİCARET:Osmanbey Rumeli cad.51.47 11 11 46 66 66 LEVENTTE sahibinden 64'lü aranıyor ö.î 42 44 SAHİBİNDEN 64'lü telefon 9.500'e alınır 21 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • İkinci Ligde günün tek maçı Sarıyer Antalya arasında II.Türkiye Ligine bugün İstanbul'da oynanacak Sarıyer Antalyaspor maçı ile devam edilecektir.Denk kuvvetteki iki takımın maçında saha ve seyirci av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • m MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ Teıl tekniğine uygun ogrelım Sabah.uqit »e aksam bölümleri Onbc)günde bir tısı imtihanı Devam mecburiyeti Şubat ayında sömestr tatilidevam ve baharı karne** SOSYAL İMKANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • DURUM SŞSI:ğ Baştarafı Birincide meden birkaç noktanın hatırlatılmasında yarar vardır:Türkiye'deki sosyal ve ekonomik dengesizliklerin büyüklüğü,düzeni protesto eylemlerinin öteki ülkelerdekilere oran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • CHP:«Plân,fakiri daha fakir;t Baştaraft Birincide iladır.Tarım alanında kredi yetersizliği yüzünden üretici,tefecinin kucağına düş meye devam edecektir.Toplam kredinin büyük bir hacminin üretken olmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • SUNAY İ Baştarajı Birincide Tatbikatın dün sabahki bölümünde,topçu birlikleri düşman hedeflerini hakiki mermilerle dövmüş,bunu dost tarafı temsil eden mavi kuvvetlere bağlı jet uçaklarının düşman bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • YAN ÖDEME KARARI I Baştarafı Birincide Devlet Eakanı Baykaradevlet memurları gibi,iktisadi devlet teşekkülleri,belediyeler ve il özel idareleri personeli için de 1 ağustos 1972 tarihinden itibaren geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • Gazeteciler Cemiyeti,t Baştarafı Birincide rrjz,yaptığı incelemede,tasarının gazetecilik mesleğine engel teşkil edici olduğunu c hattâ bazı maddeleri ile,bir kısım suçluları koruyacak bükümler taşıdığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • BİR ÇOK İLE t Baştarafı Birincide tır.Uludağ'da kar kalınlığı 33 santimetreyi,Trakya'da isp 3-4 santimetreyi bulmuştur Eskişehir ve Ankara'da ekim ayı içinde kar yağışı ilk de fa bu yıl görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • DEMİREL DÜN t Baştarafı Birincide mirel,eşi Nazmiye Demirel'i beraberine almıştır.Uzun zamandan beri hasta olan Yshya Tamirel,bir bu çuk ay önce bir ameliyat ge girmişti.Yalıya Demirel,karaciğer ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • Üzerinde esrar Baştarafı Birincide lunduğu iddiasıyla dün polis tarafından gözaltına alınmıştır.B3j gram toz esrar bulun durmaktan sanık Amerikalı onbaşı Lofthouse dün 6.Sulh Ceza Mahkemesinde tutukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • 18,5g Açılış ve program 18,59 Kısa haberler 19,05 Gutentag Almanca dil dersi)19,20 Çocukların televizyonu Gelin Yarışalım)19,47 Havacılığımız Geleneksel bir film)20,12 Yarının yaşamı Yeni buluşları 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • Personel Kanununu t Baştarafı Birincide nın Bakanlar Kuruluna sevkedildiğini,bu tasarının kanunlaşması ile kaymakamlık müessesesinin takviye edileceğini» bildirmiştir.B&kan,«Personel Kanunundan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • ASGARÎ ÜCRET t Baştarafı Birincide Ücret Komisyonunun son toplantısında işçi ve işveren temsilcileri,Türkiye'nin altı yerine dört iş bölgesine ayrılması teklifini olumlu karşılamışlar,ancak hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • Sıkıyönetimde kaç kişinin yargılanmakta olduğu soruldu ANKARA,AA Tekirdağ CHP Milletvekili Alparslan,Başbakan Ferit Melen'e 12 mart'tan bu yana sıkıyönetim bölgelerinde ideolojik nedenlerle tutuklu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • t Baştarafı Birincide leri tehir gayretlerinin karşısında bulunacağını belirtmiş,AP seçilse bile iktidarın verilmeyeceği yolundaki söylentileri cevaplayarak,«Sonucu önceden tâyin edilmiş bir seçimin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • Demirdin doğduğu t Baştarafı Birincide Başkent'e mevsimin ilk kar'ı yağarken AP Büyük Kongresi Selim Sırrı Tarcan Salonunda toplanıyordu.AP iktidarı döneminden nimet lenen bazı gazetelerin bedava dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • yeterli bir VVOOL Evet.erkekaiyiminde yeterli bir aaranti bu iki isim ARCAveWOOLMARK Saf yeni yünün en üstün ka'itesinin garantisi Modanın en son çizgilerinin garantisi Kesime ve dikime en iyi giden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 21.10.1972
  • TEŞEKVCÜR ûOLLER.9i.Daily Espreu gazetesinin rutoota veda eden Greaves'e açık teşekkürü.FUTBOLU BIRAKTIKTAN 18 AY SONRA JÜBİLESİ YAPILDI 45.000 seyirci Grecıves'i "Güle güle kral" diye uğurladı Ünlü İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • Erkan hastahaneye kaldırıldı İlk Olimpiyat Şampiyonumuz eski güreşçi Yaşar Erkan,dün geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaralanmıştır.Kazada Yaşar Erkan'ın oğlu ölmüştür.Resimde Erkan hastahancde yata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • KULİS 2 UÇAK GEMİSİ ÇÜRÜĞE ÇIKINCA AMERİKALILAR BİZE VERSE,TESİS İŞİMİZİ HALLEDERİZ Şükrü Gülesin Bir uçak gemisi geldi İstanbul'a.Gemi değil mübarek.Olimpiyat sahası gibi birşey.önüne gelen teslssizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • Münih Olimpiyatlarının en güzel resimleri seçildi Hayri Polalın güreşi enPl güzel resme konu oldu Bîr güreşçinin ümitsizliği ORHAN TÜREL 1972 Münih Olimpiyadında çekilen veyanjmaya katılan 2300 resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • HERKESİN ELİNDE UZUN UZUN SİPARİŞ ÜSTESİ VAR M.ALİ it İ K A N il LÜKSEMBURG'dan bildiriyor LUksemburg'da sisli ve puslu bir hava var genellikle.Maç günü için yapılan tahminler de oldukça karışık.Meteo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • Küçüh ülhenin,hüçüh futbolundan çoh hava şartlartndan horhuuoruz.Metin ve Muzaffer yarın oynamıyor H Dünkü çalışmada Osman sakatlandı.Millîler İtalya İsviçre maçını TV'den seyredecek.Valcareggi ve Tho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • Burun İsviçre ile Bern'de' karşılaşacak olan İtalya Milli Takımının as elemanlarından Rivera solda)Lüksemburr maçında sürülüyor.[MİLLİYET] DÜNYA KUPASINDAKİ.İKİ RAKİBİMİZ İSVİÇRE-İTALYA Bern'de oynuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • Arkadaşımız Can Bartu,Beşiktaş'ın dfin yaptığı antrenmanda Gegiç ve talebeleri İle birlikte.[MİLLİYET] Gegiç:"Gençler Beşiktaşı kurtaracak durumda değil I Yugoslav hoca,«Nihat sakatlığın etkisinde ürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1972
  • KASIMPAŞA'NIN İFTAR YEMEĞİ Kasımpaşa Kulübünü güçlendirmek için dün bir İftar yemeği veril,Yapılacak altın top yarışması ise ramazan sonrasına ertelenmiştir.Resimde,dünkü iftar yemeğinde bulunan Selâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Çocuk, Sayfa 1
  • 21.10.1972
  • 21EKİM.1972 SAYI:3 Kısa bir süre önce evimizin rahat koltuklarında Münih olimpiyatlarını televizyonlarımızdan izledik.Yalnız izler mi Dünyanın her yerindeki insanlar aynı görüntüleri aynı anda gördüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 1
 • Çocuk, Sayfa 2
  • 21.10.1972
  • X TENTEN in MACERALARI AJL.E TENZİLATI »STE İN SPAL.DING-DAHA EKONOMİK OLUR.F PEÖ ı MOSVO KAREİDAS.ÇOKTANDI 5Ul-ME,MİSTİM,SUNU B»K\güSta kutlamak Se^ElC BEfNfMLJE BERABER B»RER BARDAK BuMt GOİ-A İÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 2
 • Çocuk, Sayfa 3
  • 21.10.1972
  • SİDNEY YOLCULUĞU O Türkiye'de yayın hakkı Milliyet'e aittir.İM W M.II T U II 1% r IMCT AMA MÖSVO •CARE'DAS'.HEM BAGAJLARIMIZ,4 m«aa yeıÇLEia-MIZ SİZ.ENDJ-ŞELENMEyİN.WERSEy« HAL ALLAH sin nereye Bu ^za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 3
 • Çocuk, Sayfa 4
  • 21.10.1972
  • ^strlı çömlekçi^ TEKERLEK ıtıe in uz Dunyflyı nnsıı DEĞİŞTİRDİ Tarihi Ur şehrinde Milâttan önce 2500 yılındaki duvar kabartmasında tekerlek 6 BİN YIL ÖNCE BULUNAN TEKERLEK DÜNYADAKİ BÜYÜK TEKNOLOJİK G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 4
 • Çocuk, Sayfa 5
  • 21.10.1972
  • Tekerlek zahmeti azaltır Dönmeli ismiyle de tanımlıyabileceğimiz devirgen hareket çok eski çağlarda ilk kez çömlekçiler tarafından uygulanmıştır.Kısa kesik ve dönmeli hareketlerle çalışan ve çömlekçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 5
 • Çocuk, Sayfa 6
  • 21.10.1972
  • başlangıçta "Dünyanın terketmiş ve üretim nehrinde dolaşmayı 7^ yüzünü değiştirmek için artmasında korkunç başarmışlardır.Buharın girişi 2insanın elindeki en ilerlemeler Daha sonra I Dağıtım sandığı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 6
 • Çocuk, Sayfa 7
  • 21.10.1972
  • TAM ŞANJMAN Patlamalı motorlu makina çok kullanılır.Sokaklarımızın karmakarışık trafiğinde gürültülü patlamalarıyla hemen tanınır bu motorlar.İçte pistonun,gidip geldiği silindir,silindirin yukarı ucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 7
 • Çocuk, Sayfa 8
  • 21.10.1972
  • Su ile işleyen türbin 1769 yılında Fransız Cugnot bir arabayı buharla yürütmeyi denemiş arkasından 1829'da George Stephenson ilk gerçek lokomatif olan o "Rockef'i çalıştırmıştır.Sonra sıraelektriğe ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 8
 • Çocuk, Sayfa 9
  • 21.10.1972
  • Su ile işleyen türbin 1769 yılında Fransız Cugnot bir arabayı buharla yürütmeyi denemiş arkasından 1829'da George Stephenson ilk gerçek lokomatif olan o "Rockef'i çalıştırmıştır.Sonra sıraelektriğe ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 9
 • Çocuk, Sayfa 10
  • 21.10.1972
  • Birinci dünya savaşında bazı uçakların motorları çok tuhaftı.Benzinle işleyen bu motorların orta ekseni hiç kımıldamazdı.Eksenin etrafında,silindirlerin bulunduğu dış blok dönerdi.Pervane de silindirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 10
 • Çocuk, Sayfa 11
  • 21.10.1972
  • "tekerleğin uzun tarihi YAYLI MAKKAP M.Ö.5000 TEKERLEK M.Ö.3750 ÇÖMLEKÇİ ÇARKI M.Ö.3250 BUCURGAT M.Ö.1350 Dönen makinalar dünyasında yapmış olduğumuz bu kısa yolculukta,tekerleklerin,türbinlerin nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 11
 • Çocuk, Sayfa 12
  • 21.10.1972
  • GİZLİ AJAN CE/SABEtZ.Ş EK-Lİ İMPE1 vüeuyüh».ONJU DİRİ Oi-A-S?AtC YAKA\AYA-"iı^fy 'ı rt ı mıı »Mıııf t— 1t ATEŞL.E SEMİ VERE MI L/*Ri/V\HAhJSj MEŞ^L-E,y» y^.tehuke küu.AA AO» BJRATL SONRA ŞAŞKtNUlK VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 12
 • Çocuk, Sayfa 13
  • 21.10.1972
  • w-ÇABUK O/VU ffULSAAl-iy/Z.SU ATEŞ EOİN.L MfZOEN KAÇİfZ-Bu ARAJPA PA-RA'Şlrrü TOPfZAÖA GÖAA&N d/M AZfZİDS BlIZAKflAlŞ^ OCAAAJLfY/M BAHA VGTİŞEMğZjl&Z.A&TIK J.YAKALANMA-OAN f y\Ç/WA-OAhJ KAÇAAAL.I-Y/AA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 13
 • Çocuk, Sayfa 14
  • 21.10.1972
  • Kf&L.PUMA KUfZM^ZCA S/Rl.H/L.E IL.S 'YORGUN KANAT!KORKUTUP.ASSAYBOMlS K/ZJL.DERİLİLERİME TOPRAKLAZJ SUUSL^A- U\N UXZ/L/ANLAŞ,AAAY/gf-f?GEÇİ-RİR.DOSSSiJ L.S»H »eRAZ BE.«silM OH BA^J/VVA GELENLEK İ.ÇOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 14
 • Çocuk, Sayfa 15
 • Çocuk, Sayfa 16
  • 21.10.1972
  • £zıuıs{iu jj|jcpjJD ji5 DUDp/auj uD|optj nq ap opıj auD4 ğaq ujdj apıuısaj'g)uasjjapaj/as jıujy jasaS|aq j|j6jı D|„uiDpD j|i uosoq jd/d o.y,» jDpuo/zjAa|a4'jD»y uoDDjy nmnp p *Mtç HVA VİVH 1H00 WV1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Çocuk
   Sayfa 16