Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • 1947'dr Hal» Tunç Ankara Belediyesi otobüs hiN-trîsivken,otobüs idaresindeki dos* rasında bulunan fotoğrafı.ESKİ çoban,biletçi VE HAMAL HALİL TUNÇ SENATÖR OLDU 12 yıl aralıksız Türk İş Genel Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • "YEN!DERNEKLER KANUNU ÇIKARSA,41 BİN CEMİYET KAPANACAK,AJVKARA.ÖZEL Milletvekili Sakıp Hiçerimez,dün bir basın toplantısı yaparak,«Dernekler Kanununun Anavasava aykırı olduğunu» İleri sürmüş.«Bu şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • Basın affı konusu ıMeclis'e getirildi NKARA,ÖZEL Millet MecLsinde gündem dışı bir konuşnıa yapan CHP 11 milletvekili Orhan Vural,basın affı «mucundF hükümetin ne gibi bi:karar aldığını sormuştur.Vural
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • Binaların vergi değeri rayiç bedeli olacak Maliye Bakanlığı,Emlâk Vergisine matrah olacak vergi değerlerinin nasıl tesbit edileceğini açıkladı.ANKARA.ÖZEL MALÎYE Bakanlığı Emlâk Vergisine matrah olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI İÇİN AKADEMİLER Giriş İmtihanlarına Hazırlama kurslan 20 TEMMUZ'DA BAŞLİYOR GUndUz ve akşam kurslarına kayıtlar yapılmaktadır.Broşür İsteyiniz.GÜVEN DERSANESi Osmanbey,Neyir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • ATABEY in ODASI KURŞUNLANDI tstanbul Belediye Başkanlığı makam odası İle yandaki toplantı salonunun camları,dün sabah saat 4 sıralarında kimliği teshil edilemeyen kişiler tarafından ateş edilerek kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • AYNI YERDE BU ONUNCU KAZA.Ahmet Recal Şenol yönetimindeki 34 LC 936 plâkalı özel otomobil,gece yarısından sonra Dolmabahce'dea seçerken ölüm virajı denen volun kenarındaki ağaçlardan birine çarparak p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • NATO KOMUTANININ METİN TOKER'E DEMECİ NATO Komutanı TOKER ve NATO BAŞKOMUTANI bu görüşmelerde Avrupa'da karşılıklı ve dcneell kuvvet indirimi görüşmeleri başlamadan önce,Metin Toker bo konuda NATO'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • SSK'DAKİ DENGESİZLİĞİ 3'LÜ KOMİSYON İNCELİYOR Çalışma Bakanı Uzuner,«Şimdiki ve gelecekteki sigorta hakları üzerinde dikkatle durmak gereklidir» dedi.ANKARA,ÖZEL Ç.ALIŞMA Bakanı Ali Rıza Uzuner,Sosyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • CHP Merkez Yönetim Kurulu ihraçları yarın görüşecek Eski Bakanlardan Yazar Cihat Baban da CHP'den İstifa etti.ANKARA,ÖZEL CHP Merkez Yönetim Kurulu dün sabahtan aksam saat 18'e kadar süren uzun bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • CHP li 3 milletvekili "Talû,çifçiden değil tüccardan yana,ANKARA,THA CHP milletvekilleri Kemal önder,Veli Bakirli ve Mehmet Çelik dün ortak bir demeç vererek,taban fiyatların tesbitinde demode usuller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • 600 PTT İSÇİSİ GREVE BAŞLADI Haber—tş Sendikası İle İstanbul Telefor Başmüdürlüğü arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alınamaması üzerine,11 işyerinden 600 kadar işçi dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • SEÇİM SONUÇLARI GEÇEN ay 204 yerde yapılan Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeleri seçimlerinden 141'inin sonucunu öğrenmek mümkün olmuştur.Bu bilgilere dayanarak siyasal eğilimlerdeki gelişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1972
  • Patrikhane konusunda genel görüşme açılması istendi ATİNA,PATRİK SECİMİ ŞARTINA İTİRAZ ETTİ Yunan Elçisi bu konuda Başbakan Melen'e sözlü bir mesaj iletti.Türkiye,Yakovos'un cenazeye gelmesine izin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • DÜPEDÜZ BAŞTANKARA BUGÜN size anarşi konusunda bir yazı yazacaktım ama vazgeçtim.Aslında haftanın,hattâ ayın,hattâ yılın konusu o:Anarşi nedir?Ne demektir?Kökü nerededir?Nanl kazınır?Büsbütün kazınama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • rııı ımı mm Ilımınım m minim milimini mı ılımımı.lım l m ll mini I J TEŞEKKÜR Yaptığı başarılı bir ameliyatla uzun süreli bir der-f dimi halleden Sosyal Sigortalar Göztepe Hastahanesi İ operatörlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • TEŞEKKÜR E Ciddi prostat rahatsızlır ğımda yatmış olduğum ta-E mit Devlet Hastahaneslnde,E Üroloji Servisi Şefi sayın Op.Or.İLHAN ERGENE'nin İ üstün kabiliyet ve alâkası neticesi iyileşmiş ve baya» E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • ACİ BİR DUYURU Trabzon eşrafından merhum Fethiye hanım ve Kamil efendinin oğullan,Prof.Dr Cahit Talas'm sevgili ağabeyi,Nuriye Karakaş'ın yeğeni,Tahsin San ve Nuran Talas'm kayınbiraderi,Sevim,Münir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • VEFAT Bankamız Pazaryeri Gaziantep Şubesi Müdürö ŞAHİN TOPRAK 9.7.1972 pazar günü vefat etmiş ve 10.7.1972 tarihînde ebedî istltirahatgâhına tevdi edilmiştir.Kederli ailesinin büyük acısını paylaşır,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • Sahibi:Milliyet Gazatacilik A.adına ERCÜMENT KARACAN Müessese Müdürü:Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇt NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI YER:MİLLİYET MATBAASI İSTANBUL Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • aksamı Kara nakil vasıtalarının azamî randıman ve devamlı çalışma garantisidir o-oA^ş û 3 b.S s s Mümessil Y.FRESKO Karaköy.P.K.125 istanbul Tel.t 44 96 89 49 11 24 İhracatçı TRANSPORTMASCHINEN EXPORT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • TEKNİK ELEMANLAR ARANIYOR tş yeri tzmit civarındaki bir fabrika için askerlik hizmetini yapmış,35 yaşını geçmemiş,L BAKIM ŞEFİ Makina Y.Mühendisi veya Mühendis)S.BAKIM TEKNÎKERÎ S.KALJTE,KONTROL ŞEFİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • Oyunun kuralları D 1—EĞİŞÎK sosyal ve ekonomik çıkarlaroı siyaset platformundaki mücadelesi olan klâsik demokrasilerde ve çoğulcu toplumlarda,genel oy ve seçim bütü-bir sistemin temelidir.Gerçekten,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ fi Hiç bir sosyal felâket tek biçimde düşünce zorunluluğunu getiren rejimlerden daha ağır olamaz.Cebre dayanan eylemleri en ağır şekilde cezalandırınız.Fakat,bırakınız,herkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • İN İKİ DEV ESERİ kemal tahir •DEVLET ANA İS1 «YORGUN SAVASC!4.basım/201ira BÜTÜN KİTAPÇILARDA BİLGİ YAYINEVİ Milliyet 11456
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • teknik eleman aranıyor Bakırköy'de kurulu büyük bir fabrikanın teknik kısmında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır 1)MEKANİK ELEMAN 2)ELEKTRİKÇİ 3)TESİSATÇI 4)KAYNAKÇI 5)MOTORCU AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • mu ıııı ııııııııınnuıımıııııınıımnıırmınıır DOĞUM ve TEŞEKKÜR z Kıymetli ablnmı» İ Dr.Hürmüz özler'a l şahsi gayreti t* Allah'ın ğ emri İle Sezgin'i bir k»-kardeşe kavuşturarak bis-ieri mutlu kıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • MEVLİT Kıymetli eşim y% kardeşim NIZAMETTIN TEZCAN'ın ebediyete intikalinin kırkıncı gününe tesadüf «dea 14.7.1972 cuma günü İkindi namazını müteakip,Saat:16.30'da)Şişli Camll'ndeazla ruhuna Mevlld kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.07.1972
  • Ani vefatı ile bizleri büyük acı içinde bırakan kıymetli varlığımız,müstesna insan TEŞEKKÜR yük acı içinde bırakan kıymeti SEVGİ NlSANCI'nın ÖlümU dolayısile eve kadar zahmet ederek gelen,telefon ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • DÜNYADA DUN ö^ SAYGON'un kuzeyindeki Am Loc şehrinde bir teftiş sezisi yapmakta olan Amerikalı bir general ve yüksek rütbeli üç subay,yakınlarında patlayan bir mermılnin parça tesiriyle derhal öldüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Am FRANCE HAVA YOLLARİ ŞİRKETİ TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİ,GENEL MÜDÜRLERİ MR.ROLAND GARROSUN 23.5.1972 gOnfl Gebze Çayıroya yolunda geçirdiği trafik kazasını müteakip imdadına yetişip yardımlarını esirgemey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • i SATILIK TELEX ALMAN MALI ÇOK AZ KULLANILMIŞ Tel:26 20 53 Milliyet 11451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • iflmp 1001 ENGLISH TYPE IWVI GECE LAMBALARI PİLLİ-ELEKTRİKLİ bay tas 4!ti!32 Reklâmcılık:1484 11443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • I Japon I I tedhişçi I yargıca I «Suçluyum,beni asm» j dedi TEL-AVİV,THA jğ Geçen 30 mayıs gece-E si,iki arkadaşı ile bir-E likte İsrail'in Lod E E uluslararası hava ala-S E nında,yüzlerce yolcu-e E n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • K.İrlandada iç savaş başladı Katolik tedhişçilerle ingiliz askerleri arasındaki çatışmada 6 kişi öldü.BELFAST.AA,THA RLANDA Cumhuriyet I Ordusu İRA)15 gün önce ilân ettiği ateş kes'i sona erdirmeye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Demokrat Partinin Başkan adayını I seçeceği Kurultay çalışmaya başladı ı.ıı wp» »IIWW,i fc-daha çok şanslı I İşçi Sendikaları,McGovern'i desteklemekten kaçınacağını bildirdi.Genç Demokratlar ise adayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Turk sürücüler Yugoslavya'da dinlenmeye zorlanacak Yugoslav basını Almanya'dan dönen Türk işçilerinin sebep olduğu kazalardan şikâyetçi.BELGRADE AA Yugoslav basını,Yugoslavya'nın resmî ajansı Tanyug'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Binbaşı Callud Libya Başbakanı oldu KAIIİKR,AA Ort'-öu Haber Ajansının bildirdiğine göre,Libya Devrim Konseyi,Binbaşı Callud' u yeni kabineyi kurmakla görevlendirmiştir.Devrim Konseyi başkan yardımcıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Kl'1.1 ANACAĞINIZ ASANSÖRLERİ YÜRÜYEN MERDİVENLERİ SİMDİ DE TÜRKİYEDE BEYNELMİLEL NORMLARA ve TÜRK STANDARTLARINA TS.863)UYGUN.Üstün teknik,devamlı ve muntazam servis.EN UCUZ FİATLARLA,RAKİPSİZ KALİTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • BURSA FESTİVALİ 5 temmuz günü başlayan Uluslararası II.Bursa Festivali,yarın gece sona erecektir.Yirmi verli ve dört vabancı folklor ekiplerinin katıldığı Bursa Festivalinde l» kişilik Romen ekibi çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Yugoslavyadan alınan 6 gemi geB;L)tamirde Her biri 4 milyon dolara alınan şileplerin dalgaya dayanmayan saçları çöktü.ÖZER ORAL DENİZCİLİK Bankası Deniz Nakliyat Şirketinin geçen yıl Yugoslavya'dan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1972
  • Sayın KONFEKSİYONCULARIN ve sayın HALKIMIZIN DİKKATİNE Özel bir yün kalitesi ile imâl edilen ve senelerden beri haklı olarak rağbet gören yünlü pardesülük kumaşımız BEST VlRGlNWOOLun erişilmez şöhreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • NIİN ÖNÜMDEN BAS 3İT.Due 0 \JE Se.M.SANA BİR ÇİFT İVİ HABEJ2İAA VAJ2.SEN» BEXAC MEKAR OIİ1.SİM LESEP"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • q my BtK.ElAJOlcA S}Z CuicKiE *JİM PLÂSJ b/^kû nc işri oe-SIZ DE" SEKlDEs» BİRKAÇ GÜM IçiM HiKÂye MdMl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • BU MİSAFİRLİ-ĞE Sı 2.SON "•FJ2/VSE.L-İSİN HALİME ŞİMDİ SûUÛ TU.TUMLU AUS VE.KİŞ M&BMASIKJ)BâtRâtNfNl HEK KUKUŞuNU ME.ÇAP ÖTMESİNİ ° £ggTECESi v\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • BULMACA 1 i l o 2 3 4 5 6 7 fi 9 10 Z İ 3 i 4 I 5 İ 6 i I SOLDAN SAAAı I Değerinden «aha neııza alınan mal İçin kullanılan kar 4ayun:Yeteri kadar doymamı* olan» S Olabilirlik.İmkanı Büyük göçebe »adin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • OĞLAK BURCU "ffSSû *J İnsanlar hakkında hüküm vermakta cek acele ediyorsunuz.Cezasını çekersiniz.KOVA BURCU J»i,A Teşebbüsünüzde bir gecikme oldu diye hemen çalışma gücünüzü azaltmayınız.BALIK BURCU a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • H Mektubu okuduktan sonra Nina'ya bakmaya cesaret edemiyordum.Ağlamasından korkuyordum,ama ağlamadı.Yüzü sararmış,yere bakıyordu.«Neler var dosyada?diye sordu.«Günlük tutmuş,dedim.«Hangisini okudun?«G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • yazan ve çizen:SUAT YALAZ EOEKflŞa Bö-Wudat-Han.«re kart.AUA2AK 4DAM DAHA AMA1-AR &0&uR.MAD HAV£« AUA'AAf.KocSi B eHr.u dat-tez zaman da "îqit-L.^Qm.c?ıâirtı at-^ı at- dox3 sallama^ fcasisjeu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • Yeni Yatırım Sahası Arayan Kuruluşlara ve İş Alanını Geliştirmek isteyenlere HAZIR YATIRIM PROJELERİ ve PLAN ve PROGRAM ÇERÇEVESİ İÇİNDE YATIRIM TEŞVİK TEDBİRLERİ TATBİKATI konularında DANIŞMA TATBİKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • İLAN Müessesemiz Laboratuar Şefliğinde istihdam edilmek üzere imtihanla 2 laborant alınacaktır.Tecrübeli Tekniker veya Lise ile Ortaokul mezunlan da işe alınabilir.Taliplerin Müessesemiz Personel Serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • Cg)D REMINGTON* STANDARD CED VEL Elektrikli modeli de vardır)REMIVAC HalAskflrgazi Cad.34/4 Harbiye Tel.47 87'il İzmir Cad.33/27,Yenişehir,Ankara Tel.17 43 4U Od)ireni Ajans:2078 11444
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • 1 Stad Oteli ULUS ANKARA 1.l'ATMCAN KEBAP 2.FIRIN MAKARNA 3.KARIŞIK SALATA 4.VtŞNE KOMPOSTOSU Servis ve İşletme Ver-Tisi hırir* 17.5(1 TLöğle ve akşam yemeklerinde piyano müziği.Air condition,otopark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1972
  • SAKAT OLMAK SUÇ OEĞtL,SAKAM GÜÇSÜZ VE ÎSStZ BrRAKMAK SUÇTUR Türkiye Sakatlar Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • ELLERDEKİ ÇİZGİLER İÜ AVÜÇTAKI Şekil:56)3 Yıldız,kafa çizgisinin ve Satürn tepeciğinin üstünde olmamak w v şartı ile avuçta bulunrSîlecek en mutlu işarettir.Adacık işareti ise,tam tersine,hiçbir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • l âk ^fc ¥W*d aytoks,püskürtüldüğü anda lMWA havaya son derece küçük î^lB^lİlKft zerrecikler halinde yayılan,WUIU1.1 y°re Çökmeyen,1 A I gücü en vurucu,0 y|7] cL etkisi en kalıcı,haşere ilâcıdırsusar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • İ UNUTMAYINIZ TATİLİNİZ İÇİN motel 1 VS!DENIZKENT 5 Rezervasyon Tel Gönen 1.P K.66 Gönen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • SATILIK Mağazalar ve lüks daireler Talip sineması olokundn 3—i odalı,salonlu,asan sftrlü tam konforlu öankf ve işyerine elverişli ide mede kolaylık vapılır Mflracaat Talip Mıiazası 12 43 39 Talip Sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR)Kurumumuz Hopa Santralına yaptırılacak konut İnşaatları sabit birim fiyat esası ve kapalı zart usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • uzun omur daha uzun ömür m daha da uzun ömür ALTIN SERİ PİLLERİNDE İKRAMIYELIDIR İlâncılık:11447
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • 'e mektup 50 kuruş fazla veren filtreli sigara buluyor YENİ bir meslek kolu türedi.Adı:«Filtreli sigara karaborsacılığı.Her zaman ve her yerde çeşitli alanlarda karaborsa faaliyetlerine rastlanır.Üste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1972
  • HIM OLAYLAR İNSANLAR KASAN PULUR Kooperatif başkanı derdini anlattı AYMANA'nın Oyaca Köyü Kalkınma Köyü Başkana Nuri Tırpancının derdi büyük.Hem de ne büyük.Bütün umutları yıkıldı yıkılacak.Düşündü,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.07.1972
  • ISTANBUL 5,55 Acılı» t« program oo Günaydın 7,oo Köye haberler 7,o5 TürkUler,oyun havalan 7,3o Haberler,hava duruma 7,45 Bu sabahın melodileri 8.00 İstanbul'da bugün 8.1 o Beraber ve aolo sarkıla» 8,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1972
  • £11111111111111 19.28 Açılış ve program I 19.30 Kısa haberler 19.36 Kadın ve ev uygulamalı yemek tarifi)s 19.58 Dünya Ordulararası Greko Romen Gü-reş Şampiyonası finalleri,Ankara 19 Mayıs Stadyomundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1972
  • SİNEMALAR İSTANBUL AS 47 63 15 Harbiye)1)Motorsikletll Ki» A.Dakm ROS.2)Şubata L.Van Cleef ROS.ATLA.44 08 35 Beyoğlu)1)At Kadın Silah M.Schell ROS.2)Seks Otelinde Cinayet O.Jurgena ROS.AYDIN 21 52 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1972
  • 5.Atina Şarkı Olimpiyad'ı 099 sönük bir şekilde kapandı AVUSTRALYALI JEFF PHILLIPS BİRİNCİ OLDU Oxford Önlverşitesile Öğretim üyesi olacak,Birinci olun Avustralyalı şarkıcı Jeff Phillips.Yarışmaya has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.07.1972
  • nt:2 SAYI:34 BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KONULAR iskenderun ve Antalya'da Selda bedava solo konser verecek Sheila sanat hayatının 10.yılını kutladı.Avrupa'nın rekortmen Türk şarkıcısı Hollanda dan donen Doğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Baştarafı Birincide bu yana patrik seçiminde uygulanmış t olan kural ve geleneklerin tamamen değistir.'lmesi,Türk Hükümetinin onayladığı bir adayın seçiminde,ruhanî ve dini âyin sırasında bir noter bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • 30 TEMMUZ 30 TEMMUZ 30 TEMMUZ BÜYÜK YAZ PIYANGOSUDUR.Bu tarihin İlk akla ik getirdiği s» Ll şk rü ya adt •tie Evet,yaz ortasının kekff en büyük olayı içi Büyük yaz etr plyangosudur.1 MİLLİ PİYANGO "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • CHP MERKEZ t Baştarafı Birincide ilgili önergenin görüşülmediğini bildirmişlerdir.Bu üç üye nin Disiplin Kuruluna verilmesi meselesi Merkez Yönetim Kurulunun yarın sabahki toplantısında ele alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Bekafa:''Veto hakkı kalkmalı" ANKARA,ÖZEL CHP'li senatör Hıfzı Oğuz Bekata,Siyasî Partiler Kanunuyla parti genel merkezlerine tanınan adaylan veto etme yetkisinin kaldınlması için bir kanun teklifi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • CHP'li 3 milletvekili t Baştarafı Birincide Üç CHP'li milletvekili ayrıca,«Yalnız 1972 ocak ayında 800 milyon liralık banknot basılmış,temmuzda piyasaya 1 milyar lira sürülmüştür.Türk çiftçisinden İse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • BİNALARIN I Baştaraf-Birincide mal alım satım bedeline göre vergi değeri tayin edilecektir.Bu suretle vergi değeri bulunamadığı takdirde maliyet bedeli ve bunun da mümkün olmaması halinde ortalama gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Oral:'Doğal kaynaklarımıza yabancı sermaye sokulmamalıdır" ANKARA,THA Millet Meclisi Grubu Başkanvekili Hüdai Oral dün verdiği demeçte,CHP'nin doğal kaynaklar ve madencilik reformu kanun tasarısını de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Zonguldak'ta 11 Nurcu tutuklandı ZONGULDAK,THA Şehrimizin Meşrutiyet Mahallesi 467 Evler semtinde dün yakalanan 11 Nurcu,sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlardır.Nurcuların yakalandıkları evde bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • ön Tedbirler Tasarısının fümü kabul edildi ANKARA,THA,ÖZEL Millet Meclisinin dünkü birleşiminde Toprak ve Tarım Reformu ön Tedbirler Kanununun tümü oylanarak kabul edilmiş,maddelere geçilmiştir.Dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Cillov'ım kitabı Rusya'da yayınlandı ANKARA,ÖZEL İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Halûk Cillov'ım «Türkiye Ekonomisi» adlı kitabı Rusçaya çevrilerek Moskova'da Nauka adlı yayınevinde yayınlanmcş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • 600 PTT İJÇİSİ Baştarafı Birincide Sekreteri ve Grev Komitesi Başkam Acar,«Kademeli olarak uygulanacak «lan grev kapsamı daha sonra genişletilecektir» demiştir.İstanbul Telefon Başmüdürü Sezai Ersöz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • I.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Dekanlığından VEFAT Fakültemizin değerli öğretim Üyelerinden:Prof.Y.Müh.Mimar)SABRt ORAN Almanya'da görevli olarak bulunduğu sırada hastalanarak yatırıldığı klinikte vefat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • BAŞSAĞLIĞI Bizim yokuşun oefakar insanı tüm müvezzllerin sevgili babası SAIM ARITEKIN'I kaybetmiş bulunuyoruz.Kederli ailesine başsağlığı dileriz.GA.DA.SB Türkiye Gazete Dağıtıcıları Sendikası Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • VEFAT Yalvaçlı hacı hafız oğlu,merhum Cevdet Yalvaç eşi İstanbul sarraflarından merhum Ahmet Yalvaç ve Vefik Yalvac'ın kıymetli anneleri FATMA YALVAÇ Hakkın rahmetine ka vnşmustur.Cenazesi 11.7.1972
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Yeni dernekler t Baştaraft Birincide sine başvuracağını» açıklamıştır.Bugünlerde Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülmeye başlanacak olan Dernekler Kanun tasarısı konusunda Hiçe» rimez,«Bu tasarıyla 41 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • Eski çoban,bi Baştarajı Birincide nl unutmayacak o,Halil Tunç.«Zaten hayatımın hiçbir döneminde aklımdan çıkarmadım yoksulluk jönlerimi.ıstıraplı günlerimi.diyor.Türkiye'nin,bir milyon iki yüz bin üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • SSK' deki t Baştarafı Birincide Uzuner'in Komisyonda yaptığı konuşma şöyledir:«Teknik düzeyde böyle bir komisyonu toplayarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bozulan malî ve aktüaryal dengesini inceletmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • KUVVET İNDİRİMİ GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYI t Baştaraf Birincide tır.Halbuki NATO'nun asker kanadı,Orta Avrupada yapılacak karşılıklı bir kuvvet indiriminin ittifakın yan cephelerini ne kadar geniş şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • I TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum elim trafik kazası dolayısiyle,bizzat telefon ve telgrafla taziyetlerini beyan eden bütün dostlarıma teker teker teşekkürlerimi ifade imkânım olmadığından kendilerine ilâne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.ELEMANLAR ARIYOR makine mühendisi takım tezgahlarında tecrübeli)MAKİNE MÜHENDİSİ satınalma işlerinde en az bir sene tecrübeli)MAKİNE MÜHENDİSİ fabrika İçi malzeme hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Babri Cemil Yalkut Ue Mahzade Yalkıst'un oğlu,Nadide Yalkut'un sevgili esi,Neşe ve Sevgi Yalkut'un babaları,Nezahat Kulen,Melâhat Yen,Nebahat Yalkut,Turgut,Çetin ve Nihat Yalkut'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • VEFAT Gazeteci Misel Türkkan'm sevgili eşi,tvan Refik Kemal Arduman'ın biricik anneleri,Helga Aldo Dapei'nln büyükannesi,iyi İnsan OLGA MİSEL TÜRKKAN Veggetti)Allanır rahmetine kavuş* muştur.Cenaze me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1972
  • VEFAT Poli:Emeklileri ve Mensuptan Sosyal Yardım Dernefci Yönetim Kurulu Hakanlığından Derneğimir' Asli üyelerinden ve emekli Başkomiser Muhittin Esmersoy ve eşi Zeynep Esmersoy bir trafik kazası neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 11.07.1972
  • Brezilya'ya Mini Diinya Kupasi'ni kazandıran golün kahramanı Jairzinho sağda)Botafog;o'nun Fenerbahçe ile yaptığı maçta Levent ile mücadelede.MİLLİYET)Brezilya,Jairzinho'nun 89.dakikada attığı golle M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • *v*i -Hikmet Şen,Oslo'da 13:58 kuşluğu yarışta rakipleri İle mücadele ediyor.Al ÜN/H YAKLAŞIRKEN MOSKOVA OSLO VE SlOKHOLMDEKi SONUÇLAR YENİ REKORTMEN HİKMET TALİHSİZ ATLET Mehmet Tümkan Oslo'da 800 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • Eskişehir Beşiktaşlı Ergün,Nihat ve Davufun peşinde İR F.Bahçe Mustafalar için İzmir'den cevap bekliyor.Vefa,G.Saraylı Yıldırım'la anlaştı Eskişehirspor,Beşiktas'lı Ergün,Nihat t« Daırut'a talip olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • m,wwio.&9SP 230 doktor ve 1400 hemşire Olimpiyatı bekliyor 230 doktor,1.400 hemşire,masör te asistan,Münih'te sporcuların ve onlarla beraber gelen yöneticilerin sıhhati için çalışacaklardır.1630 kişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • MÜNİH YAKLAŞIRKEN SPORCULAR VE DOPİNG Doç.Dr.Kaya Çilingîroğlu'nun YAZISI YAKINDA KHBiyet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • DÜKYA REKORTMENLERİ SEÇMELERDE YIKILDI MATSON,EVANS MATZDORF VE CONNOLLY MÜNİH'E GİDEMİYORLAR Amerika Atletizm Takımına giremeyen güllecl Matson,«Atletizmi bırakacağım» derken,5'incl defa Olimpiyata k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • 18 yıla mahkûm boksör B.Lee Hunter'e dövüşme izni verilmezse w^Uf E.KENNEDY W.BRANDT ÜNİH 1972 Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Willi Daume,18 yu hapse mahkûm AmeriKah ooksör Bobby Lee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • Erbil Özcan Dünya Şampiyonu oldu ğ I Bu gece yapılacak finallerde 5 güreşçimizin daha altın madalya kazanma şansı var.Barbaros AYKOL ANKARA'dan bildiriyor 5 Dünya Orriulararası Greko Romen Güreş Şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • GEGİÇ,ESKİŞEHİR İLE 1 YİLLİK KONTRAT YAPTİ Erdoğan BAYRAKTAR Eskişehir'den bildiriyor Eskişehirspor dün Abdullah Getfc ile bir yıllık mukavele imzalamıştır.Yapılan anlaşmaya göre,Geglç Eskişehirspor'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1972
  • Dünya basınında ilk defa MilPıyefte çıkan Brundage'nin beyanatının Amerika'daki akisleri gittikçe şiddetleniyor.Senatör Kennedy dahil birçok tanınmış sima,Almanya Başbakanı W.Brandfa telgraf çekerek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor