Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • INÖNUCU'LER BUGÜN GRUP TOPLANTISINA KATILMIYOR «İnönü gelinceye kadar Grup toplantısına katılmama» kararı üzerine,toplantının yapılamaması ihtimali belirdi.ANKARA,ÖZEL NÖNÜ taraftarı CHP'li milletveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • ALTININ ONSU 58 DOLARA ÇIKTI ¦i Spekülatif nedenlerle fiyatların bütün dünya borsalarında yükseldiği bildiriliyor.LONDRA,AA LONDRA Borsasının açılışında altın fiyatlarının ok gibi fırladığı görülmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • Erim ve Satır yeni partiyi yalanladı Ecevit'e karşı CHP'liler,yeni bir parti kurmayı düşünmediklerini söylediler.ECEVİT'E karşı olan partililerin CHP'den ayrılıp «Cumhuriyetçi Parti» yi kuracaklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • SAĞCILIK SOLCULUK SOLCULUK gibi sağcılık da Türkiye'de yanlış yorumlanan bir kavram durumundadır.Çok kimse «solculuk»tan komünizmi,dinsizliği anlar.Sağcılık da genellikle dini yönden değerlendirilir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • inönü'nün Mecliste yeri değiştirilen işitme cihazı eski yerine kondu ANKARA,ÖZEL CHP eski Genel Başkant İnönü'nün Millet Meclisi ön sıralarında bulunan işitme cihazı dün Meclis açılmadan önce Malatya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • Demirel ile ilgili raporun görüşmesi yarıda kaldı 5H Tunagürle ilgili olarak eski devlet bakanları Sezgin ve Atabeyli hakkında soruşturma açılması TBMM'de reddedildi ANKARA,ÖZEL TBMM Birleşik toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • P «1972 ilkbaharında Türkiye'nin Ekonomik Durumu» seminerini yöneten konuşmacılar:Prof.Halûk Cillov,Tolgay Çavuşoğlu.Nejat Eczacıbası ve Cahit Kayra.Türkiye'nin ekonomik durumu tartıştldi Taı-abya Ote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • Melen;Ecevit,Bozbeyli ve Feyzioğlu ile görüştükten sonra,"Ümitlerim daha da arttı,dedi PARTİNİN İSTİYOR Ecevif:"Özerimize düşen herşeyi yapacağız,dedi ve "Demokrasinin temel unsurlarından taviz verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • c:150T.L ÜNİVERSİTE ADAYLARI İşte:K 1972 Y,i!BıUlıri\basya1.Bilimltr Ur.ivcrsite Giris test.cn!8000 Test soruİL'.cevaplı aynı Id kitabımız gibi Üniversite girişte çıka-ve çıkacak sorulan s:re vermekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • KOMANDOLAR AĞRI'YA TIRMANIYOR 12.Tümene mensup komando Mr^kleri,tatbikat niteliğinde Agn dağına başarılı bir tırmanış yapmışlardır.A»rı dairinin 5 bin metre yüksekliğine ilk defa çıkmayı başaran koman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • Müezzinoğlu,Sancar ve Tuna'nm Bakan olacağı bildiriliyor Mim Eğitim Bakanlığı teîn Ertem,Oğuz ve özgüneş'ln adı üzerinde duruluyor.ANKARA,THA FERİT Melen Kabine sinde yeni isim olarak üç veya dört kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • Bayülken «Türkiye demokrasinin bir adaşıdır» dedi STRASBOURG,AA.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını yapmakta olan Türk Dışişleri Bakam Halûk Bayülken,Türkiye'nin,«Avrupa'nın Gtir.ey-Dofcu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • fi Moskova Büyükelçisi Kural Ankara'da öldü ANKARA.AA MOSKOVA Büyükelçimi?Adnan Kural önceki gece Ankara'da geçirdiği bir kalb krizi sonunda vefat etmiştir.Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Prezidyum Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • Doktor olmayan yerde.MEMURLARA EBELER DE İSTİRAHAT VEREBİLECEK ANKARA,ÖZEL Doktor bulunmayan yerlerde sağlık memuru,hemşire ve ebeler devlet memurlarına bir haftaya kadar «istirahat» verebileceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • OSMANLIDAN KALANLAR Hâlâ Osmanlı kanunları ile yönetilen ülkeler.Şamlıların övüncü:Mimar Sinan'ın eseri Süleyman!ye Tekkesi.Bir hattata övgü:«İstan» bul Evinizde-Lübnan'a karikatürü eetl ren Türk.Oğla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • YILMAZ,DEMİR VE ARKADAŞLARININ SAVUNMALARI BİTTİ ANKARA,AA İstanbul Sıkıyönetim 3 Numaralı Mahkemesi tarafmdan ölüm cezasına çarptırılan şehir şakilerinden Ziya Yılmaz,Necml Demir ve arkadaşlarının As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1972
  • TARİHİ [SER KAÇIRAN 5 YIL HAPİS YATACAK Koleksiyon yapanlar bir yıl içinde ellerindeki eserleri en yakın müzeye bildirecekler.ANKARA.ÖZEL ZİNSİZ define arayanlar,ruhsatsız kazı yapanlar yurt dışına ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • c.BURHAN FELEK Kfâ5 w W xzjm-CHP'ıtîsı AKIBETİ?^İMDİ olan oldu.Kim hakh kim haksız,kim doğru Vkim yanlış Bir tarafa bırakalım.Hattâ:Ben demedim mi idim?ukalâlığını da bir yana atalım;Ecevit bu son müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • YARIN ÇIKIYOR!Melen kalabilecek mî?Ecevit'i bekleyen tehlike.Vietnam'ın 8 yılı.AP niçin telâşlı?Milliyet:8519
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • Sahibi:Mllliyat Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Müessese Müdürü HcJA et Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ NURETTİN DEMÎRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR KISILDIĞI YER:MİLLİYET MATBAASI İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • Vakit Güneş 4 39 Ofle 12 10 İkindi Akşam Vat S)imsak Vasati 16 07 19 22 12 00 21 14 2 36 Ezani 918 4 49 8 46 152 716 18 MAYIS 1972 Hicri 1392 Rebiül'amr 6 Rumi 1388 MAYIS S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • Temizlik kurallarına uymayanları Belediye vururun Servisine telefonla ya da bir mektupla bildiriniz ıVluhakkak takip edilir ve sonucu size bildirilir Yıldırım Servis Tel No.28 68 82 26 21 10/223)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • Bankalar ve muhtelif mali müesseselerde yetiştirilmek üzere ortaokul mezunu askerliğini vapmış azami 25 yaşında elemanlar alınacaktır.İsteklilerin kendi el yazılı hal tercümeleri ve bir adet fotoğrafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • TEHLİKELİ Nixon'un Vietnam ablukası kararına Rusya ve Çin'in tepkileri,beklendiğinden çok daha yumuşak oldu.¦ı 'in başlarında Vietkong'un giriştiği saldırı karşısında Başkan Johnson'un danışmanları,Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • ACI BİR KAYIP Sıhhiye müsteşarlarından merhum Hüsamettin Kural ile Lina Kural'ın oğlu,Cavit Kural ile Suzan Caste'nin kardeşi,Ülker Kural'm eşi.Dışişleri Bakanlarından merhum Selim Sarper'in damadı,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • mmımıııımMilıııımıııımımmmım.mil III M I.HI IIII.I.I.Illl TEŞEKKÜR Kıymetli varlığımız I İ.KEMAL GÜRSOY 'u i sonsuz yolculuğuna uğurlamak üzere uzaktan yakından 5 ğ koşup gelen,çelenk gönderen,telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • IIIIIİ1III1IIIIII.I TEŞEKKÜR(Çok sevgili varlığımız,ğ kamil insan,eşsiz dost,Milli Reasürans T.A.Ş.veznedarı I Burhan Subaşı'mızm i i dayanılmaz kaybında,bü-yük acımızı paylaşarak.bizleri teselli edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • VEFAT Girit Hanya eş rafından Mürvet Fildişi'nin eşi Hüseyin,Fatma,Haydar,Mehmet ve Cevdet Fildişi'nin babalan,Birsen,Bediha ve Gönül r,ildişi'nln kayınpederi Darıca eski Belediye Reisi İBRAHİM FİLDİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • DOĞUM Bir kızımız dünyaya geldi,adını SİMLA koyduk dost ve akrabaya duyururuz.Ankara I5.Mayıs.l972 Bilge Misbah Ongan Milliyet 8521
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • 1 I l.1 H.IP ^W.¦¦iW Wir sind ein führendes Unternehmen für Basismaterial für Gedmekte Schaltungen sowie für aile technischen Laminate.Wir sind in der türkischen Elektro Industrie gut eingeführt.Zur B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • MELEN:«REFORMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ LAZIMDIR» DİYOR.BIRAKALIM,KABİNEYİ KURSUN,BİZ DE KOMİSYONLARI KURARIZ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • düşünenlerin düşünceleri 1 Sovyetler Birliği bir süreden beri,bir taraftan NATO ve Varşova andlaşmaların:n ve örgütlerinin aynı zamanda kaldırılmasını,öte yandan da Sovyet ve Amerikan askerî kuvvetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1972
  • Bankalar ve muhtelif mail müesseselerde yetiştirilmek üzere ticaret lisesi veya lise mezunu askerlik görevini yapmış amazl 25 yaşında elemanlar alınacaktır.İsteklilerin kendi el yazılı hal tercümeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Kamu iktisadi kuruluşları 1970 de 2 milyar zararda Ü Zarar eden kuruluşların başında 991 milyon lira ile Demir Yolları geliyor.ANKARA,ÖZEL Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1970 yılında bir milyar 927 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Ardahan'a 6 saat kar yağdı ARDAHAN Kars)THA Uzun süredenberi devam eden yağmurlardan sonra önceki gece Ardahan 've çevresine kar yağmıştır.Kar yağışc altı saat sürmüş ve halk yeniden sobalanr-kurmak,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • FABRİKA ARSASI ARANIYOR Mahmutbey,Esenler,Koca Sinan,Safraköy,Halkalı civarında 30 İlâ 50 dönüm arasında,aşağıdaki şartlan haia fabrika arsası aranmaktadıra Meyilli olmayan düz araz?b Yeterli elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Film yıldızına fecavüz edenler idam olundular MANİLA,AP Beş yıl önce Manila dışındaki bir otelde Filipinlerin ünlü televizyon ve film yıldızı Maggie de la Riva'nın ırzına tecavüz eden üç genç adam dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Alman Meclisi JVbskova ile andlaşmayı dün anaylade BONN,AP Batı Almanya Temsilciler Meclisi dün Willy Brandt Hükümetinin Rusya ve Polonya ile imzalamış olduğu Moskova ve Varşova saldırmazlık ve dostlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • MAAŞ VE PRİM ESASINA GÖRE ÇALIŞACAK Asgarî lise mezunu 25 yaşından yukarı Piyasa satış tecrübesi olan Düzgün konuşabilen İdarecilik yapabilen Muhit yapabilme ve ikna yeteneği olan bölge SATIS aranmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • v,T*m-YALOVA'DAKİ BAŞBAKANLİK KÖŞKÜ ONARILDI Başbakanların l.stirabatine tahsis edilen Yalo-I vadakl köşk tamir edilmiş,yeniden boyanmış-1 tır.Atatürk'ün emri ile 12 ağustos 1930'da ku-l rulan Serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • KİRALIK İŞ YERİ Mecidlyeköy'de ana cad de üzerinde,telefonlu kaloriferli,asansörlü,Boğaz'a nazır,170 m2'lik kat Ancak yüksek ücret vere bilecek Şirket temsilcilerinin müracaatı rica olunur 44 31 99 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • DARPHANE VE DAMGA MATBAASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Miktarı Muhammen Geçici Eksiltmenin yapılacağı Cinsi ve niteliği Kilo Bedeli Teminatı_Tarih_Saat 10 muhtelif renk matbaa mürekkebi 970)TL.49657,50 TL.3724,31 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • YÜZSÜZ ZUHTU Komedi 3 Peröe Kaşmir *m*4»k çevre tiyatrosu metin serezlı aitan erüulak SOOünciiOYlN SİSLİ ÜMİT TİYATROSUNDA HER GECE21deÇARŞAMBA(öğrencı)15de,CUMARTESİ PAZAR 18deTel.471886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Suriyeli askerler sağlık memurumuzu komaya soktular NUSAYBİN,THA Nusaybir Sağlık Merkezi personellerinden Süveyç Çalış,Sağkk Merkezine su temin etmek isterken Suriyeli askerlerin saldırısına uğramış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • KÖLN TÜRK RADYOSU İÇİN TEDBİR ALINMASIN!İSTEDİK KÖLN ORHAN TÜREL bildiriyor Türkiye'nin Bonn Büyükelçisi Vahit Halefoğlu Alman Çalışma Bakanı Ahrendt'i ziyaret ederek.«Türk işçilerine vaptığı vavınlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • MÜNİH'te OTEL devren satılık Almanya'da Münih'in merkezi yerinde 80 yataklı tam konforlu 7 seneden beri faaliyette olan birinci sınıf otel bütün modern tesisleriyle sıhhî sebeplerden dolayı devredilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • DARÜŞŞAFAKAİILARA DUYURU Darüşşafakamran 99.yıldönümü ve ananevi pilâv günümüz 21 mayıs 1972 pazar günü okulda kutlanacaktır.Bütün Darüşşafakalılara duyurulur.Milliyet 8485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • TEŞKİLAT YÖNETİCİSİ ARANIYOR ARANAN VASIFLAR İ.Üniversite mezunu olmak 2.Ankara piyasasını iyi bilmek 3.İş tecrübesine sahip olmak 4.Askerliğini yapmış olmak 5.Otomobil ehliyetine sahip olmak,motordan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • GÖSTERİ ELEMANI ARANIYOR Elektrikli ev âletlerinin gösterisi konusundaki işi ve grubunu yönetebilecek,dekoratörlük bilgisi ve iyi konuşma niteliklerine sahip 35 yaşını seçmemiş askerlik görevini yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • MUDUR YARDIMCISI ve PAZARI AMA ŞEFİ ALINACAKTIR Kartal'daki fabrikamızda görevlendirilecek bir mü dür yardımcısı ile Bahçekapı Alvanak Han'daki satış büromuzda çalışacak bir Pazarlama Sefine ihtiyacım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Çocuk kaçırmaktan sanık Altila İkbaliye 4 yıla mahkûm oldu MÜNtH,AP Almanya'da İki çocuğun kaçırılması olayına adı karıştığı için yargılanan 18 yaşındaki Türk genci Attilâ tkbaliye dün bir Münih Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Yaşayao Türkçenin dostu flVUK FİKİR VE SANAT DERGİSİ HİSAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • 3 x* V,DÜNYADA KUZEY Vietnam kuvvetleri,orta yaylalardaki Pleykn şehrinin ana mühimmat deposunu dün sahaha karşı havaya uçurdular.Meydana gelen seri halindeki korkunç patlamalar bütün Pleyku şehrini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • Köylerde çok yönlü kooperatifler kurulacak ANKARA,ÖZEL Hükümeti kurmakla görevli Başbakan Vekili Ferit Melen,kooperatiflerle ilgili bir soruya verdiği cevapta,«Her köye bir kooperatif yerine merkez kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1972
  • yüzünüzde sabah serinliği Gttrita?G-n'U TRAŞ KREWII G-n'Ü TRAŞ KREM» kr02E mptmü *J O rr£o hû i,0-11^ B ı^.JF-t\SB w».Yeni Mentollü Gibbs size yepyeni bir tras zevki verecektir.Sıcak yaz gününe serin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • QjUlliM Ay©ı_ŞU KOCA K30-PETWrKOXDE* BENlDIEM 8AŞICA AQAiV\F?A-TAKUA iAKJ BÎEL İKTiNJ-Cİ ŞERİR D4HA OK-TUR Kİ ZATI A'-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • AÇIK BcjluR.P~AfÇAT EVET,KIEW- öl?Kr.AN ICİrslS'ı ARI yE/V\ED/Vl.ACA«-N/HA UyuyAA/AM,DA.ODAXA BİR.ŞEYLER. 3E-TİSZTEyİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • Saha Bugüki goof öğreteceğim-TORA VUfSMAOAN ÖNce.J^ ÖTEK» 0 UNCUUA»M BAŞ.LAFÖNJI SAKINCALARI iÇlVl "DİKKAT" DIVE 9AGII2ACAK-Sini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • ÖmBUühAAÖA 1 7 1 3*4 5 6978 e9 10 2 3 4 5 6 •F-SOLDAN SAĞA:I İsa Peygamberin dirildiğine inanılan Kiiniln yıldönümünde bıristiyanların kutladığı bayram.2 Sahip eski dilden)TERSİ,Kullanılış yerleri pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • ^fa&C&wz w I OĞLAK BURCU "«fSÜ»' ğ J3fr Vefasızlığı bırakınız.Esi dostu cücen.E E diriyorsunuz.Bunun iş hayatınıza da E zararı dokunabileceğini bilmelisiniz.E KOVA BURCU E Dertlerinizi açabilecek bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • M EV L İ D Heybelıada İlkokul banisi merhume Muallime FETHİYE HANIM'ın ruhuna İthal edilmek üzere 19.5.1972 cuma günü ikindi namazını müteakip Yeşilköy Mecidiye camiinde Mevlid-i Şerif okunacaktır.Akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • m ııiBi—t—a—a VEFAT ve TEŞEKKÜR Kıymetli büyüğümü»,annemiz,eşim ELİZ CEYHAN yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Kendisine,elinden gelen yardımı esirgemeyen başt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • mımıııııııımııj.TEŞEKKÜR jj Aile Büyüğümü.l İsmail Berekeîli'nin j geçirmiş bulunduğu rahat-ğ ğ sızlıktan bayatta kalmasın.i da büyük emekleri geçmiş g ş olan değerli insan SSK İs-S E tanbul Hastanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • İLÂN Bursa Asliye ikinci Hukuk Hakimliğinden Dosya No:1972/251?Davacı Hüsniye Cengiz vekili Avukat Fikret Gü neş tarafından davalı Bursa Tuzpazan Caddesi Hamam Sokak No:6/1 de ikamet ettiği bildirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR Bankamızca,Ankara Telsizler Yenimahalle)İstanbul Ataköy Yeni Levent)İzmir Denîzbostanlısı Kahramanlar)semtlerinde İnşa ettirilen konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • FIRTINALI GÜNLER Yazan:Lemia Balı Odam küçücüktü,bir divan üstünde yamyassı bir şilte,üstünde eski bir battaniye vardı.Köşelerde boya kutuları,tenekeler,âletler,bez parçaları yığılı idi.Dayımın odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1972
  • 00 «Böyle kalabalık bir iş merkezinde bu heykelle karşılaşmak inşam şaşırtıyor.Savaşta ölmüş bir generalin granitden heykeli yerine,buraya bunun konması fikrim beğendim.On basamak tırmanarak İsveçli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • yazat{;ORHAN KOLOĞLU Arap ülgerinin çoğunda m GEÇEN yıl bir Türk vatandaşı,Lübnanlı gümrük memurlarına hakaret suçundan tutuklanmış ve Konsolosluktan yardım istemiştiîşin dostça sona erdirilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • tm AEAWA KAÛIT SANAYİ LTD.ÇTİ Her Nev'i Kâğıt imalât ve Ticareti Şakirpaşa Mersin Cad.No.44 ADANA Şirenz ve Sargılık Kâğıt İhtiyaç Sahiplerinin dikkatine Tamamen yeril teknik ve imkânlarla kurulan Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN İstanbul Emniyet Sandığı,Suadiye Şubemize borçlu Fadime Sabahat Demirci AH kızı)ye ilân yolu ile tebliğ Gösterilen adres:Suadiye,Çınardibi man.Çınarpalas apt:kat 1 Dosya N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • İSTANBUL 9.İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYHİMENHJL SATIŞ HANI 197İ18 Beşiktaş Ortaköy mahallesi Zincirlikuyu caesinde kain 37 pafta 30 ada,80 parsel ve 12880.00 M2ahalı kayden tarla,izalei şüyu suretiyle ve aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • TİCARET ŞEFİ ARANIYOR Çok iyi ingilizce biliyorsanız,Ticari Muhaberat İthalât rejimine vakıfsanız,Ticari faaliyetlerde tercihen yedek parça,ağır vasıta ithal ve pazarlamasında.tecrübeniz varsa;Lütfen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • SAYIN KAĞIT TîCARETHANSİ VE I nMiDHHOHmrLcnfmnuınnT'rsr.i Türkiye'nin en büyük özel kâğıt fabritı VİKİNG KÂĞIT ve SELÜLOZ A.nin Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başba olarak aşağıda yazılı kâğıt çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • EMLAK CADDESOID!Nadide manzaralı,geniş teraslı mutena 2 teradaire acele 1.200.000 Tel:48 23 30 20 23 arası)Reklâmcılık:1074)488
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • **riı v İNSANLAR HASAN PULUR HASTALAR VE î ZİYARETÇİLER GÜNLERDEN pazardı;hastahanenin ziyaret günüydü.Herkes hastalarını görmeğe gelmişti.Hastaların en güleç günüydü o gün.Arandıklarını,unutulmadıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • e mektup MAA5 FARKLARI İLE DÜKKÂN AÇACAĞIM AMA SAYIN Doç.Cataloglu'nun memurların 9 aylık maaş farklarının fabrika kurulması hakkındaki yazısını okudum.Bizler yeni emekli olmuş ve 32.000 lira civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1972
  • ELEMAN ARANIYOR j!İktisat Fakültesi veya İktisadî Ticari İlimler Aka-j| demişi mezunu,askerliğini yapmış,muhasebe işlerinde J| J| en az iki yıl tecrübeli genç bir eleman aranmaktadır.Ücret,liyakata gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • Ww ıra films CI.C UNIVERAL PICTUIES AMERİKA ve AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ YÖNETMENLERİ ve EN ÜNLÜ OYUNCULARINI BİR ARAYA GEİREN 1972-73 FİLMİN ADI O AIRPORT alrpoıt BATIDA KAN VAR once upon a time In west BÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • İSTANBUL İ 5,55 Açılış ve program oo Günaydın 7,oo Köye haberler 7,o5 Türküler ve oyun ha.7,3o Haberler ve hava du.7,45 Bu sabahın melodileri 8,00 İstanbul'da bugün 8,lo Beraber ve solo şarkılar 8,3o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • TVde BUGÜN E 17,58 Açılış ve program.E 18,00 Kısa haberler,18,05 Balkan Boks Şampiyo E naşı yan finallerinin E Ankara Atatürk Spor I Salonundan naklen yayını,ş ^0,S0 Haberler,jj 20,53 Hava durumu,E 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • SEKRETER ALINACAKTIR Büyük bir Sanayi ve Ticaret A.Ş.için asgarî lise mezunu ve süratli daktilo yazan bayan sekreter alınacaktır Taliplilerin kısa hal tercümeleri,1 adet veli sikalık fotoğrafları ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • M i i ı lag a i ı $r tur,sunar lodrum Marmaris,Kuşadası_^^gg 23Mayıs6 gün otobüs ile Olei-Piaj—Yemek lam konfor 720TL •4iyükKARADEN£-x gezisi'—s GidisVAPUR-Oönüs OTOBÜS M otellı plaJlı 1075 TL yemekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • 80S SEKRETER ARANIYOR Büyük bir Sanayi Müessesesi'nin merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere,acele olarak tercihan İngilizce bilen ve süratli daktilo yazabilen sekreter aranmaktadır.S İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 64 16 86 1.Levent)tkl Bebek Yirmi Melek L.D.Funes ROS.4S 47 63 15 Harbiye)Senin Gibi Bir Kız O.Reed RÎS.4TLAS 44 08 35 Beyoğlu)Silâhını Sat Tabutunu Al G.Hilton RİS AYDIN 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • alemdar porseleıysgf I Elektroporselenleri JESEf J Karaköy,Bankalar Cad.Zafer Han Kat Telefon 45 07 10 45 27 50 İlâncılık:7624)8552
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • ELEMAN ALINACAKTIR İstanbul'da bulunan tanınmış bir yabancı müessese muhasebe sahasında ilerleme şansı arayan girgin elemanlar aramaktadır.Aranan vasıflar:1 Asgarî lise mezunu olmak Tercihan Ticaret L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • t BARAZ FİRMASININ İSTANBUL'un turistik cenneti ŞİLE 'de plâjh,sinemalı ve bütün konforu haiz iKRAMiYELi apartman dairelerinden pek az kalan birkaç dairesinin satışına devam edilmektedir.İ Gelin Gezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • e.yayınlan yeni dizisini'Sunar yepyeni?bir-boyda GENÇLİKIİZISÎ;BUTUN.CAĞLARIN ENCOK* OKUNAN MACERA ROMANI!alexandre duraas ÜǦ;ŞÎLAHŞÖRLER i birinci kitapüç ciltrenkli özel kutu içiride.türkçede ilk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • MURAT/dilediğiniz gün,dilediğiniz renkte,ödeme kolaylıkları,yedek parçaları e güçlü bir servis örgütüyle İstanbul Ana Bayii:ITANBUL OTO A.S.de Büy dere Cad.119/121 Yonca Apt.Zincirlikuyu Tel.40 21 21-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • İLAN Oteller,Moteller ve Kamplar;Yemek ihtiyacınız devamlı karşılanır.Telefon:52 02 91 Grafika:1991)8640
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • ULU PİYANGO yarın çekiliyor.Yarın milyoner olmanız,bugün alacağınız bir MİLLÎ PİYANGO biletine bağlı olabilir.Bir biletle şansınıza yardımcı olunuz.Basın 14947)8499
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.05.1972
  • ELEMAN ARANIYOR Muhasebe Servisi için askerlik yapmış eleman arannaktadır.Müracaatların:Mektupla AR MUSLUKÇULUK Ltd.Şti.Perşembe Pazan Cad.Eski Tay çıkmazı No:13/2 KARAKÖY adresine yapılması rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.05.1972
  • EBBS-Cumhuriyet lira 164.50 1(55.00 Reşat lira 300.00 36:5.00 Aziz lira 168.00 170.00 Hamit lira 210.00 213.00 Fransız Nauolyon 160.00 165.00 İngiliz Kral)185.00 l'JO.OIı 24 ayar külçe pr.25.00—25.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.05.1972
  • 'da Türk idelerini B Ankara'da bîr konferans veren Dr.Miller,Türk hükümetinin işçilere yardımcı olmasını istedi.ANKARA,NECAT AŞKIN bildiriyor İKTİSATÇI Dr.Duncan R.Miller,«Türk işçilerinin Federal Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.05.1972
  • Birleşik Amerikda aşırı kâr sağSayı şirketle savaşılack Fiyat Komisyonu,ünlü bâzı ABD firmnın normalden yüksek kârlar sağladığını Jadı.WASHtNGTON.THA ABD Hükümeti tarafından kurulmuş olan Fiyat Komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.05.1972
  • «PASİFİK ORTAK PAZARI» MI BİRLEŞİK AMERİKA Hazine B:John Connally istifasından az önce kamuoyurjr Pasifik Ortak Pazarı'ndan söz etmiş bulunnur.Avrupa Ekonomik Topluluğu'mın dünyada yengeler yaratmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.05.1972
  • WV« DAHA AÇALIM Açılan her Tuborg'la pembe bîr dünya başlar.Siz de girin bu dünyaya.Tuborg neşesini siz de paylaşın.İç ferahlatan nefis Tuborg'u afiyetle yudumlayın.İçenlerin hepsi biliyor.Tüborg en i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 18.05.1972
  • WISADI MESELELER TÜRKİYE 1971 yılında oldukça başarılı biı dış ticaret yılı geçirmiştir.İhracatımız 677 milyon dolar ve ithalâtımız da 1.171 milyon dolar gibi rekor seviyelere ulaşmıştır.Gerçi,geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • KİRALIK EMLÂK Telefon:KİRALIK,Çengelköy'de deniz kenarında 1758 m3 trifaze ceryanh,her işe elverişli bina ile aynı cadde üzerinde 1287 m2 depo arsa.Tel:26 29 59 33 26 19.KELİMESİ 200 KURUŞ BEYOĞLU nda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • KİMYEVÎ GÜBRE TAŞITTIRILACAKTIR Vakfımız Ticaret Servisindeki şartname esasları çerçevesinde,Akdeniz Gübre Sanayii Mersin Fabrikasından 50.000 ton %26 Amonyum Nitrat gübresi Tanm Kredi Kooperatiflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • GAYE DERSHANESİ Üniversite hazırlama kurslarının kısa süreli devreleri için kayıtlar devam etmelctedir.Dersler küçük gruplar halinde verilir.Kayıt ve bilgi İçin müracaat ediniz.Lâleli Ordu Caddesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • VEFAT Merhum Mehmet Fikriğ ve Nüzhet Pikriğ'nin oğlu.Mukbile Fikriğ'nln eşi,Nükhet Atalay'ın babası.Dr.Atillâ Atalay'ın kayınpederi,merhum Aziz Fikriğ,Osman ve Mukbll Fikriğ'nin kardeşleri,Muhsin Türe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • VEFAT Konya eşrafından merhum Nuri beyin ve merhume Azize hanımın oğlu.Muazzez Ataman'ın sevgili eşi,merhum Avukat Mümtaz Ataman'ın kardeşi,Dündar Ataman'ın amcası,emekli hâkim Refik Gür'ün dayısı,Suz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • ACI KAYIP Merhum Talât ve Ayşe Birsen'in kızları,merhum Zühtü Kansu'nun gelini,S.Semih Kansu'nun eşi,Muammer Birsen ve Şefika Giirkan'm kardeşleri,F.Sevinç Pındıkoğlu ile Duygu Kansu'nun anneleri,Erdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • ALTAY AVANTAJINI İYİ t Baştaraft Onuncuda gibi bir oyunun neticesi üzerinde büyük rol oynayan önemli faktörlerde hep ağır basan taraf Ankaragücü oldu.Gereksiz bir dağınıklık içinde olan Altay,defans e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Aryarışı sonuçlar 1.KOŞU:Arkın,Berfu,K ring.G:1.05 2.KOŞU:Hercai I,Gülha;Süreyya,Sur koşmadı)9.20,P:2.45,2.20.2.05 3.KOŞU:Bacı I,Çakmf Hınçal.G:3.00,P:1.45,4.KOŞU:Gümüş 34,Günayf Boğaçhan.G:1.90.P:1.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • MİLLİ TAKIM Baştarafı Onuncuda Fenerbahçe'den:Ziya.Altay'dan:Ayfer,Mustafa.Altınordu'dan:Mustafa.Ank.D.Spor'dan:Timuçin.Göztepe'den:Özer.İzmirspor'dan:Mustafa.Bursaspor'dan:Mesut.İsUınbuIspor'dan:Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • ECE,ENDER i t Baştarafı Onıia tir.Kulüp Başkam Zels.İkinci Başkan Berger nder'in hazır bulundugP* lantıda Ece 12F bin nü" zerinde ısrar etmiştir.Telefonla konuştuğur11der,Galatasaray'ın k«ne biçtiği f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • ÇINLI'U k Baştarafı ncuda Mr Vır.Sözünü ettiğimiz ıl UK Klz dan biri 966 yılında Şampi nu,Çin Halk takımında yer alan v+en de Çin'in en ünlü masiflerinden biri olan Lin-DH ve yası da kendi ilad-tam yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Romanya ile çekişiyoruz t Baştaraft Onuncuda üçüncü raundu İdare edemeyince verilen mağlûbiyet kararını,Romen'i alkışlayarak tasvip ettiler.Şampiyonanın ikinci gününde Yugoslavya'nın itiraz etmesi üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Macaristan yarı finale ki BELGRÖZEL Avrupa uluslar Kupası çeyrek final üçüncü maçında Romanya'yı 2—1 yenen ristan,Sovyetler Birliği ile yarı finali oynamaj11 kazanmıştırîlk iki maçta takımlar berabere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • BALKAN ŞAMPiYOEJGUNA ORTAK OLDUK Baştaraft Onula İKİ MAĞLUBİYETİMİZ 51 kiloda Bulgar Kostantinov'a karşı acer/0vüşen Ahmet Güvenç üçüncü rauntta knock °1maktan kurtulamadı.Güvenç yenilebilir taka1"1 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Galatasaray mağlup t Baştarafı Onuncuda En sonunda Galatasaray ile İngiliz takımı yöneticllerl bir karara varıyorlar.Ve diyorlar ki «Bizim hakeme ihtiyacımız yok.Brian Birch ile bizim menecer John Bon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Voleybolcularımız j Sofya'da 19—23 mayıs günleri Sofya'da ıpılacak Balkan Voleybol Şampi-Dnasına katılacak kız ve erkek lillî Takımlarımız dün sabah özel ir otobüsle Bulgaristan'a hare-1 et etmiştir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Muharrem Atik'in mukavelesi dün imzalandı ANKARA,THA Serbest Güreş Milli Takım çalıştırıcısı Muharrem Atik'in 11 maddelik mukavelesi dün akşam 17.30'da Genel Müdür İsmail Hakkı Güngör tarafından imzal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Türkiye Bulgaristan Trap Skeet Millî müsabakaları Türkiye Bulgaristan Trap ve Skeet Milli Takımları 21-29 mayıs günleri Istinye Atış Poligonunda karşı karşıya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • UÇTU UÇTU KUPA t Baştarafı Onuncuda İnsan vardı sahada.Ben olsam,kapıları,bacaları açar,sahayı doldurur,finale gelmiş temsilci me büyük tezahürat yaptırırdım.Kupaya Ankara ve Ankara'nın sevgilisi Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Kupanın sahibi t Baştaraft Onuncuda disyon yetersizliği hep AnkaragücÜ'ne yarayan hareketlerdi.AnkaragücÜ ise bir deplasman takımının yapması gereken bütün hareketleri yerine getirerek oynadı.Soğukkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • HRİSTO 21 t Baştarafı Onuncuda maçında da oynamıştı.Sofya'ya elden Millî Takıma da seçmişlerdi onu.Ne yazık ki,tekrar nükseden hastalığı onu yataklara düşürdü ve bir daha da kaldırmadı.Son nefesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • İSTARSPOR a Başfl Onuncuda kadar K8* rüşmelerde Cbu düşüncesini bize bildirme*™11 »atışını istediği takdinMatasaray de* pil,bize en parayı verecek kulübe gidet anda Ce* mil'e en iyi101 vercn ka,üp biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • KADRO tf AFAZA EDİLECE!tstanbulsp^tone düştüğü takdirde hi kulübün bizim futbolculanıtransrer etmesi için kapı gelmesine bile izin vermez diyen Azeri,n.Ligde 3nun aynen muhafaza «5inl de açıklamış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • KAMACI BU GECE Baştarafı Onuncuda men sonra Amerika'ya gidecek ve Fransız Zaml ile yapacağı ünvan karşılaşmasına hazırlanacaktır.Kamacı,Amerika dönüşü tstanbul'da antrenörleri Garbis Zaharyan ve Biepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • SAMSUNSPOR t Baştarafı Onuncuda girmiyordu.Artık rahatladık ve son iki maçımızdan da puan alarak Ligi bitireceğiz» demiştir.Samsunspor maçına her gün çalışma yaparak hazırlanan Beşiktaşlılar,kamp yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • 19 MAYIS t Baştaraft Onuncuda Bugüne kadar yarışmaya İsımlerini yazdıran koşucular şunlartır:Yabancılar:Paduraru MJchall Romen)Michal Wojcik,Jem Edwart Polonya)Kurt Balmer İsviçre)Melkamu Haile,Magess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.05.1972
  • Değirmenci Yugoslav!t Baştaraft Onuncuda Erarslan Doruk bir gün önce sâhâne dövüşmüş ve Yunanlıyı elemişti.Maç yapmadan karşısı,na çıkan Bulgar Mihailov önünde zorlandı.Devamlı sol direklerle Bulgar'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • İmamı öldüren imam teslim oldu Haydarpaşa Askerî Hastahanesinde cenaze vıkamakla görevli imam Halil Savaş'1:tabanca ile öldüren Eminönü Yemişçi Camii imamı Sezai Alp.önceki gece polise teslim olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • Proft Baştarafı Birincide ğan Kösemihal,ilk öğrenimini Saint Joseph ve yüksek öğrenimini de Bahriye mektebinde tamamlamıştır.Kösemihal makina mühendisi olarak donanmaya katılmıştır.Daha sonra ordudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • MEMURLARA I Baştaraft Birincide re,devlet memurlarına hastalıkları halinde «tek tabib» 20 güne kadar rapor verebilecektir.Doktor bulunmayan yerlerde memurların hastalarmalan halinde sağlık memurlan,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ı ı VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI D.S.t.Araştırma Dairesi,mesai arkadaşları,15.5.1972 günü gecesi vukubulan bir trafik kasası neticesinde kaybettikleri Gülsevin Saran'ın kendisine Tanrı'dan mağfiret,kederli ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • umunun ııımıııııııılıl'diıtıiı n m milium;TEŞEKKÜR r Kızımız EBRU'nun dün-ğ yaya gelişinde üstün ma-haret ve insanlık örneği veren Sayın Dr.E î KUMRAL ERKAN'a j E Doğum öncesi tedavi ve E ilgilerini e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • BEREC size güven,radyonuza hayat veririlâncılık:75&4 8S07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • f^AMERH DEVJETLERLE EN UCUZ SEYAHAT Müracaat ISTANBUbı VİP TURİZM Cumhuriyet Cad No.13 ELMADAĞ ToL 40 64 St'40 69 74 ANKARA:RADAR Vah Dr Ret,Cad 37 ÇANKAYA ANKARA Tel 17 8310-17 80 34 İZMİR GENCO Alaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ÇOCUK ARABALARI DOLAPDERE CAD İpft DOLAPDERE.1ST TEL:47 38 52 Milliyet:8504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • MARTEKS 1 Maraş Tekstil Sanayi A.Ş.devletin uygu-lama teşviklerinden yararlanarak Maraş'ta I 25000 veya 50000 iğlik 20-30 numara pamuk ipliği üreten komple bir fabrika kuracaktır.Bu makinaları yapan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ELEMAN ARANIYOR Devamlı İş için ağır İnşaat maklnalan kamyon,grayder vj.ve bunların motor,şanzumanlanndan anlayan tecrübeli eleman aranmaktadır,tngillzca bilenler tercih edilir.Müracaat P.K.143 Kızıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI D.S.t.Araştırma Dairesi mesai arkadaşları,15.5.1972 günü gecesi vukubulan bir trafik kazası neticesinde kaybettikleri NECATI PALA'nın kendisine Tanrı'dan mağfiret,kederli ailesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • YILMAZ,DEMİR VE t Baştaraft Birincide sanık için TCK'nın 59.maddesinin uygulanması suretiyle cezanın hafifletilmesini» istedikten sonra,«Türkiye devleti bir kaç şahsın katıldığı silâhlı çetelerle yıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ALTININ ONSU t Baştarafı Birincide olan Güney Afrik&'daki Madencilik Cemiyetl'nin açıklamalarına dayanılarak yapılan bu tahmin,bütün dünyada altın üzerindeki spekülâsyonu artteracak nitelikte görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ERİM ve SATIR t Baştaraft Birincide Adana Milletvekili Kemal Satır da haberlerin doğru olmadığını söylemiştir.Satır bu konuda AA muhabirine şunları söylemiştir:«Ben kimseye böyle bir şey söylemedim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • Türkiyelin ekonemik durumu t Baştarafr Birincide yede hâlen yürütülmekte olan yatırımlar Sovyet ve konsorsiyum kredileri kullanılarak yapılıyor.Bu bakımdan bu yatırımların gerçekleşmemesi beklenemez»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • Moskova Elçimiz Baştarafı Birincide elçimiz Adnan Kural bu sırada rahatsızlanmış ve evinde tedavi altma alınmıştı.Önceki gece evinde bir kalb krizi geçiren Büyükelçi Adnan Kural derhal Yüksek İhtisas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • MÜEZZİNOĞLU t Baştaraft Birincide nato Grubu Başkanı Ahmet Nusret Tuna Adalet Bakanlığına,CHP İstanbul Milletvekili llhami Sancar da Millî Savunma Bakanlığına getirileceklerdir.Maliye Bakanı Sait Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • DEMİREL'LE İLGİLİ t Baştarafî Birincide varmış,rapor da bu yolda kaleme alınmıştı.Dünkü TBMM Birleşik Toplantısında Soruşturma Komisyonu Başkam Senatör Sabahattin Orhon bir önerge vererek gündemin 8.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • SAKAT OLMAH SU ,OFOtL SAKATI GÜÇSÜZ VE tSSt?BTRAKMAK SUÇTUR Türkiye Sakatlar OemeCl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ 16/5/1972 günü görevi başında geçirdiği ânl bir rahatsızlık sonucu hakkın rahmetine kavuşan,değerli başkanımız,eşsiz insan T.EMLAK KREDİ BANKASİ A.O.TEFTİŞ KURULU BAŞKANI KÂZIN AKSUN'U ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • BAVULKEN t Baştaraft Birincide kullanılamıyacağım,«Türk kanunlannm.serbestçe seçilmiş re demokrasiyi teminat altında bulundurmakla eftrev-H bir meclis tarafından hazırlandığım» söylemiştir.Bayülken,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • İnönü'nü Mecliste t Baştarafı Birincide sonra Genel Merkezci bazı milletvekillerinin müdahalesi üzerine eski yerine iade edilmiştir.Bildirildiğine göre,Genel Başkan seçildikten bir gün sonra Ecevit,CH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • DURUM I Baştarafı Birincide da olduğu gibi sağ kanattaki değişik eğilimleri birbirinden ayırmak üzere «merkez sağ»,«aşırı sağ» gibi deyimler kullanılmaktadır.Ne yazık ki Batı'dan aldığımız siyasal sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • İNÖNOTÜLER t Baştaraft Birincide Hanağasmın açıklaması özetle şöyledir:Görmüş olduğunuz gibi ne revirde ve ne de hastanedeyim.Huzurunuzda bantlı ve sargılı da değilim.Kula kul olmayı asla kabul etmem.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • TARİHÎ ESERLER t Baştarafı Birincide Kuruluna gönderilen Eski Eserler Kanun Tasarısına göre,arazisinde eski eser bulup da 10 gün içinde yetkililere haber vermeyen kimseler ise üç aydan bir yıla kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • vfiCEOnnDflDllciICDCEf İŞİTME ALETLERİ Cep Tipi Gözlük Tipi ve Kulak Arkası İSTANBUL satış merkezi Rebul Eczane ve Optik İstiklal Cad.94 Tel.440354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Şirketimiz kurucu ortaklarından,mümtaz insan,sayın JİRAYR AKSOY'u anîden kaybetmiş olmanın derin teessürü içindeyiz.Merhuma Tanrı'dan rahmet,ailesine başsağlığı dilerizi BÖHLER KAYNAK ÇUB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Şirketimiz kurucu ortaklarından,değerli İnsan,sayın JİRAYR AKSOY'u anîden kaybetmenin acısı içersindeyiz.Merhuma Tann'dan rahmet,kederli ailesine başsağlığı dileriz.Cenaze merasimi 23.5.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Müessesemizin kurucularından,müstesna insan JİRAYR AKSOY'a anîden kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz.Kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.BÖ HL ER SERT MADEN VE TAKIM SANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • MELEN,4 PARTİNİN DESTEĞİNİ t Baştarafı Birincide Melen'le konuştuktan sonra yaptığı açıklamada,«Demokrasinin temel unsurlarından herhangi bir tâvizin ve CHP adına dengesiz fedakârlıkların elbette bizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Fabrikamız ortaklarından müşfik insan,sayın büyüğümüz,JİRAYR AKSOY'un vefatının üzüntüsü içindeyiz.Ailesine başsağlığı diler,acılarını paylaşırız.BÖHLER KAYNAK ELEKTRODLARİ FABRİKASI PERS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Müessesemizin sahibi,iyi kalpli dürüst insan,yeri doldurulamayacak büyüğümüz JİRAYR AKSOY' vefatının büyük acısı içindeyiz.Merhuma Tann'dan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • ÇOK ACI KAYBIMIZ JİRAYR AKSOY kardeşimiz vefat etmiştir.Cenaze merasim!23 5.1972 günü saat 14.30'da Beyoğlu Balıkpazan üç Horan Ermeni Kilisesinde icra edilecektir.Kardeşlerimize duyurur,ailesine başs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • VEFAT Hatice Şenyıldız'ın eşi,Hamdi özer'in agabeysi,Abdullah Şenyıldız.Kadriye Bozkurt,Hayrunisa Şenyıldız,Nuran Şarlak ve Zuhal ülupınar'm biricik babalan,Aziz Bozkurt,Nevzat Şarlak,Erdinç Ulupınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.05.1972
  • VEFAT Merhum Selim efendi ve MUesser hanımın oğullan,Hürmüz Dağada'nın sevgili eşi.Dr.Mukadder Dağada ve Füsun Dağada'nın biricik babaları,Yücel Dağada'nın kıymetli dedesi,merhum Safiyettin Dağada.mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 18.05.1972
  • Samsunspor,Beşiktaş'tan puan bekliyor Cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş'la karşılaşacak olan Samsunsporlular,bu maçtan da bir puan beklediklerini söylemişlerdir.Türkiye Liginde uzun süre tehlikeli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • ist.spor kime düşerse kimseyi satmayacak Istanbnlspor'ln yöneticiler,takım küme düştüğü takdirde Cemil dahil hiçbir futbolcunun bırakılma,yacağını söylemişlerdir.Resimde Cemil görülüyor.BB Kulüp sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • 19 Mayıs Maratonuna 45 koşucu katılıyor Yarın yapılacak 19 Mayıs Maratonuna 36 Türk,9 yabancı koşucu katılacaktır,yarjşmayı AtJetizm Federasyonu adına düzenleyen Erdenay Oflaz:«Birinci kim olur?sorusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • fny-0%.mm r*t .vk'a Hristo »44 yılında Ankara'da P.Bahçe'yi 4—1 yendikleri maçtan sonra Başbakanlık kupasiyle.MİLLİYET)Baba Hakkı,Şükrü,Beşiktaş'ın unutulmaz HRİSTO,21 YAŞINDAKİ VOLEYBOLCU KIZINI KAYB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • Siyah Beyazlılar 90 dakika boyunca oyunu orta sahada kilitleyen Ankara takımı önünde gol atacak ciddî pozisyona ancak 2-3 defa girebildiler.HAKEMLER:Hilmi Ok Erkan Göksel Güngör Tuncay ALTAY:Tanzer ts
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • S I Kalemden maç Kupa'nın sahibi A.Gücü olur Altay Kupa finaline hazır.görünmedi.Telâşlı oynadı,kollektif oyundan kaçtı,hareketleri mânâsız Oldu ve rakibinin maksadını anlamadı Oyuna başlayışla rındpk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • ALTAY,AVANTAJINI İYİ KULLANAMADI AYDİN BEGİTER tZMİR'den yazıyor Kupada İzmir'in Efesi Altay.AnKamgücü karsısında «Ben bu isi mutlaka kazanacağım» havasında ve hırsında değildi adeta Bir fina)oyununda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • Ece,Ender için 125 bin Mark verdi FRANKFURT,ÖZEI GALATASARAY Asbaşkanı Turgan Ece'nin,Ender'in transferi için yapılan toplantıda 125 bin marktan yukarı çıkmaması üzerine milli futbolcu,Turgan Ece'ye,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • r% "İ t A A)«A«»ULy BANKASİ ft'itiftma fc&Mtfı Mia*» SaWne I J maçının hakem üçlüsü soldan sağa)Muhsin Bllg-ehan,Ahmet Bagatır re Necati Bilgiç oyunu tatil ettikten sonra sahadan çı* YILMAZ CANEL)HAKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • Büyük bir ligi İle izlenen Çin'i!dünya şampiyonu tenisçilerden Ll Şü Şi solda)ve Un Di Len aagda)gösteri yaparken.fYUSUF NOBEBtl ÇİNLİ'LER HERKESİ BÜYÜLEDİ ÖZER YELCE İki küçük kız Eczacıba?ı Spor Kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • KAMACI,BU GECE İTALYAN VARGİLLİNİ'YLE DÖVÜŞÜYOR Profesyonel boksörümüz karşılaşmadan sonra Amerika'ya giderek unvan maçı için hazırlanacak.FEHMİ ALAGÜN VİYANA'dan bildiriyor UNVAN maçına hazırlanan pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • Romanya ile çekişiyoruz.BARBAROS AYKOL ANKARA'dan bildiriyor tik iki günkü müsabakalar sonunda Romanya ile çekişiyoruz.Türkiye ve Romanyanın ayakta kalan dokuzar boksörüne karşılık Bulgaristan'ın 6,Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • Milli Takım Aday kadrosu açıklandı Haziran ayı İçerisinde Rusya,Romanya ve Bulgaristan ile Uç hazırlık maçı oynayacak olan Mil-It Futbol Takımımızın aday kadrosu dUn Ankarada açıklanmıştır.Yeni aday k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • MM BALKAN BOKS ŞAMPİYONASI 3 2.GÜNDE 3 GALiBîYET,2 MAĞLUBİYET AURAK Balkan Mehmet Kumova sağda)Bulgar rakibini zorlarken ü*tte)ve Mehmet Kumova rakibini puanla yenerken üstün bir maç çıkardı.Yandaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.05.1972
  • TENKİDLER DEĞİRMENCİ,YUGOSLAV'I UN GİBİ ÖĞÜTTÜ Balkan Şampiyonasında çok İyi dövüşüyoruz.Boksörlerimizin gerçekten ciddi hazır,landıklan belli oluyor.Dünkü gecenin boksörü 71 kilodaki genç ümidimiz Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor