Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • PASA,EBİNE «ANMA YAŞLANMIŞSIN» DEDİ ÖZER ORAL YALOVA'dan bildiriyoı CHP Senatörlerinden Mebrure Aksoley ile İstanbul Kadın Kollarına bağlı 50 kadar Halk Partili üye dün topluca ismet İnönü'yü Termal'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • Sunay ile r~?Urgüplü'nün I mektupları J açıklandı Resmî Gazetede yayınlanan mektuplardan Urgüplü'nün istifa ettiği anlaşıldı.ANKARA,ÖZEL nisan'da hükümeti kurmaya memur edi len Kontenjan Senatörü Suat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • ECEVİT GRUP YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI YAPT!ANKARA,ÖZEL CHP Genel Başkanı Ecevtt,CHP Grin Yönetim Kurullanvla dün saat 17'de bir toplantı yapmıştır.Toplantıda Grup Yönetim Kunıllannın çalışmaları,Grup G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • PROF.ALACAKAPTAN CHP'ye GİRDİ ANKARA,AA.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsü profesörlerimden Uçur Alacakaptan dün CHP'ye girmiştir.Hukuk Fakültesi eski dekanlarından Alacakaptan'ın giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • cevit'e karşı olanlar yeni parti kuruyor Yeni partinin adının «Cumhuriyetçi Parti»,liderinin de Erim veya Satır olacağı söyleniyor.SON Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına Bülent Ece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • CHP'li Ok ile Hanağası,kuliste kavga effi ANKARA.ÖZEL Hanağası,Meclis koridorunda bir gazeteci ile birlikte sohbet ederken Ecevit'i Genel Başkanlığından dolayı tebrik etmediğini söylemiş ve yüksek ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • $ahsî tedavide kullanılacak ilâçtan gümrük alınmayacak ANKARA,THA Gümrük muafiyet sınırını genişleten,vergi tutarları 50 lirayı geçmeyen ithal mallarından cezayı kaldıran ve gümrük vergilerinin banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • DURUM;MELEN VENİ hükümeti kurmakla görevlendirilen sayın Melen,ciddi ve dürüst devlet adamlığı niteliklerini kişiliğinde toplayan politi kamlarımızdan biri olarak bilinir.Silâhlı Kuv vetlerin kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • «Şafak» dergilerinin basımında kullanılan matbaa harfleri ve takımlar solda)ele geçen telsiz lerden biri."Şafak,dergilerini basanlar tutuldu H Sıkıyönetim 29 kişinin adını ve elegeçen çeşitli baskı,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • istanbul'da 16 dişçi muayenehanesi kapatıldı İstanbul'daki kontrollerde 5 liraya diş çeken,50 kuruşa tansiyon ölçen kişiler görüldü.L Sağlık Müdürlüğü,16 dişçi İstanbul İl Sağkk Müdürlüğü muayenehanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • OSMANLIDAN KALANLAR Hâlâ Osmanlı kanunları ile yönetilen ülkeler.Şamlıların övüncü:Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Tekkesi—Bir hattata övgü:«İstanbul Evinizde—Lübnan'a karikatürü getiren Türk—Oğlan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • Ü9 C HEMŞİRE KONVOYU ŞEHRİ DOLAŞIYOR «Hemşirelik Haftası» nedeniyle istanbul'daki altı hemşire okulu öğrencileri,dün konvoy halinde şehrin ana caddelerini dolaşarak gösteri yapmışlardır.Hürriyet-1 Ebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • Demire!raporu,bugünkü qundemine alındı ANKARA.ÖZEL Eski Başbakan Süleyman Demire!hakkında curu an Soruşturma Komisyonunun raporu TBMM Birleşik Toplantısının bugünkü gündeminde 8 nci sırada yer almışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • YALÇIN in ÖNERGESİ REDDEDİLDİ DemirekMillete dönülmeden bu sıkıntı bitmez AP lideri,"226 oy İngiltere'de manâ taşıyor da bizde niye taşımasın?diye sordu ANKARA,ÖZEL Grubunun dün sabahki ortak toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • ANKARA,ÖZEL YENİ hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olan MGP'li Van Senatörü Ferit Melen,Kabine'nin teşkili ile ilgili çalışmalara dün sabah başlamış ve sırasıyla Senato Başkanı Tekin Arıburun,Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • Birleşik Amerika'da tam seçim kampanyasının ortasın-diğl 4 kurşun onu öldürmedi,fakat onu hayatı boyunda,yine bir politikacı vuruldu.Bu sefer kurşunlara he-ca felçili bıraktı.Buna rağmen.Başkan adayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.05.1972
  • c:b 150T.Ü rsV2255i ju^SS ÜNİVERSİTE ADAYLARI İste size 1972 Yılının dav cseriL J-ı«ıBilimlerive bosyâ.Bilimler Üniversite Giriş testleri!8000 Test soruiu.cevaplı aynı tel kıtabımızgibi üniversite gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • DOSTLARLA HASBIHAL BANA imza yerine yalnız bir çizgi altında beş nok i ta ile bir ders veren meçhul dostumuzun mektu-bunu aşağıya dercediyorum:«Muhterem üstad,Bütün yazılannczı okur ve faydalanırım.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • HER Aİl.ENİN İDEAL,O ÖCÜ K,ARABASIDIR Kamera:1017 8462
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • Trafik derdiniz olmaz.Araç topluluğu arasından süzülerek yolunuza devam edersiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • Sayın Hekimlere ^rSİĞİLLrERi Yok eden ilâç İL;3 3 ECZANELERE DAĞITILDI Reklamcılık:967 8413
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • Sahibi:m M~am~ Genel Yayın ERCtlMEVT ^°UA ABDİ KARACAN İPEKÇİ vlüessese Müdürü:NURETTİN DEMİRK BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI YER:MİLLİYET MATBAASI İSTANBUL Haber ve makalelerden sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • Vakit Gflnes 440 öğle 12 10 4 50 ikindi Aksım Vatn tmsaB Vasat!16 07 19 21 12 00 21 13 2 38 Ezani 920 8 47 152 7 19 17 MAYIS 1972 Hicri 1392 Reblfll'âhır 4 Rum!1388 MAYIS 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Türk ekonomisinin gelişmesini kolaylaştıracak bir tarımsal düzenlemede,kritik bölgelerde toptan kamulaştırmaya gidilmesi kaçınılmazdır.Kritik bölgelerde toptan kamulaştırmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • î Aile reisimiz,Etibank izmir İrtibat Bürosu Müdürü I SÜLEYMAN NEVZAT AYDIN'ın Vefatı dolayısiyle acımızla cenazesinde bulunmak telgraf,telefon,çelenk göndermek suretiyle iştirak ğ eden Etibank Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • VEFAT Karaköse eşrafından ve şehrimiz tüccarlarından,merhume Sabiha Güngör'ün eşi,Necati,Fuat Güngör ile Nebahat Bağdatlı,Feriha Eken,Sevim Mumcu ve Hülya özer'in babalan,Naciye,Nezahat Güngör ile Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.05.1972
  • •y:ORUNLARIN birbirine karıştığı,olup biteni anlamanın zorlaştığı anlarda yapılacak en doğru şey,sorunların kökenine inmektir.Doğruyla yanlışın bir sis tabakasında kaybolduğu kritik noktada,sağlıklı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • EKSPRES YOL ÇEVRESİNDE İZİNSİZ BİNA YAPILMAYACAK ANKARA.ÖZEL Millet Meclisinde önceki gün «Erişme Kontrollü Karayolları Kanun Tasarısı» kabul edilmiştir.Tasarıya göre ekspres yollarda giriş ve çıkış k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • sıhhi tesisat ve hırdavat aizemesl satıcılarına BORU EKLEME PARÇALİ FITTINGS)İmalâtımıza Nisan 1972 den itibaren uygulamaya başladığımız yeni satış sistemi hakkında bazı yanlış yorumların giderilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • alemdar porselen KAHVE FİNCANLARI GENEL SATIŞ YERİ:Taksim Cumhuriyet Caddesi 47/A İstanbul Telefon 44 01 90 İlâncılık:7624 84GÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • EBBUaBiIalâBIâlalalâBIalsiBIalsIâB c—i o n o a d GaîâlalalsIalstifEİ^ crn D ¦«0S& ¦fi İ J-vvtfAıMfa».V V 'i*J' &SW A-vâf':ı •V,t-m ¦rA ı» v:fcî â İSsâ Dğgv c o 0 N "E ta o 0)c 1971 takvim yılında türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • Avrupa Konseyi Yunanistan'ı yeniden kınadı STRASBOURG,AA.Avrupa Konseyi Danışma Kurulunun dünkü çalışma toplantısının büyük bir bölümü,Hollandalı sosyalist,Dankart tarafından hazırlanan ve Yunanistand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • jer çeşit teyp bandı ihtiyâcınız ¦çın.COLUMBIA EMITAPE TDK TAPE EUROPA BAND AMPEX PHILIPS «AUDIO MAGNETICS marka yuvarlak ve kasetli teyp bantları Toptan ve Perakende olarak satılmaktadır COLUMBİA PAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • Temizlik kurallarına uymayanları Belediye Yıldırım Servisi* ne telefonla ya da hir mektupla bildiriniz IVIuhakkak takip edilir ve sonucu size bildirilir.Yıldırım Servis TeL No.26 68 82 26 21 10/223)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • Çocuklara ahlaka örf ve clcfefiere aykırı ad takılmayacak ANKARA,THA Parlâmentoda kabul edilen ve dün Resmî Gazetede yayınlanan yeni Nüfus Kanunu 1 eylül 1974 tarihinde yürürlüğe girecektir.Nüfus Kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • DÜNYADA DÜN VÎETNAM'd» kuzey birlikleri dün stratejik Kontum şehrine tanklarla da takviye alarak saldırdı Amerikan B—52 bomba uçakları Kontum'a saldıran Kuzey Vietnam birliklerini bombalamaya devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.05.1972
  • SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNU GENÇLERE TRANSTÜRK HOLDİNG GRUBU İŞTİRAKLERİNDEN Hassas kesici takımlar imâl eden ve hızla gelişmekte olan mnkino lakım endüstrisi makinatakım endüstrisi A.Ş.Yeni kurulan ve gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • E0 Craig,Stockholm'e gelişinden bu yana ilk kez kazandığı zaferden ötürü mutluluk duydu.Aylarca korkular içinde yaşamış,kendini yok etmeye çalışmıştı.Artık Nobel mabedinin dünyadaki önemi kaybolmadıkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • U BAKKALIN HESA.UMA 0jDC i ""^Sİ ET 25 ÜRA SUT To ÜRA yuMUPer A 5 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • Yazan:Lemia Balı Ankara'ya akşam üstü vardım.Dayımın beni bekleyeceğini sanmıştım.Bavulumu elime alarak açık pencerenin önünde trenin gara girişini seyrettim.Dayımın beni tanıması imkânsızdı.Bizden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • 'dan sonra,BRONZ DUYLARI DA TÜRKİYE'DE.Dünyaca bilinen S M I bronz duyları •Minyon E-27 normal Goliat ve Süngülü çeşitleri yurdumuzda imal edilmektedir.RflOiVSnO'dan sonra Türkiye'de imaline başladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • Vekâletten azil H.RİFAT ATAMAN H.TAHSİN DELİKANLI'ya verdiğimi?umumi vekaletnameler azledilmiştir.0çünctl şahısların nazarı dikkatine arz olunur.Uöksaıı lininim S.Ltd.Ştive Oto Genç KoU.S ti thsan Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • I pisisi*.Yol derdi çekmezsiniz.Her türlü yol JAWA yoludur.Reklâmcılık:1061 8467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • 4-ki£+OĞLAK BURCU m*T\10 Ocak)râp Yarım kalan iyinizi bitirmek fırsatı.na sahipsiniz.Bunu bir erkodaş ınızın da yardımı İle tamamlayacaksınız.KOVA BURCU Ö.L «ea„\19 Şubat)jgjL Yıldızlar elinize mükemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.05.1972
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J "Ti 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SAÖA:I Çöplük «»İd dil den)İnsana çok yararlı bir hayvan.2 TERSİ,tikel bir tarım aracı:Bir seri yap mayı ya da yapmamayı belirleyen İç güç 3 Anıt olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.05.1972
  • DÜNYANIN EN BÜYÜK HLEN j.LI SERVİS 1 EMEKLİYE AYRILMIŞTI NİKİTA KRUŞÇEF Kendisine göre barış içinde birlikte yaşama sloganı,kapitalist ülkelerde ihtilûlci hareketlere yardım etmekti.Derleyen:MUZAFFER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1972
  • İNSANLAR HASAN PULUR Balabanspor'un başına gelenler UZUNKÖPRÜ'NÜN Ba laban köyü sporseverlerinin şikâyeti var.Şimdi köylerin bütün derdi bitti de iş spora mı kaldı,diyeceksiniz.Siz,hâlâ öyle diyedurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.05.1972
  • Ltalihli MEHMET MORKAVUK 2.talİHIİ SALİH AKÇAY 3.talİHlî Erdoğdu Mahallesi,Tekfur Çayır Sok.No.1 TRABZON Beyazıt,Örücüler Çarşılı Han No.2/128 İSTANBUL HALlT ATASEVEN Camii Kebir Mahallesi No.15 Meram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.05.1972
  • HİSAP YAYINLARI t t Bi Cahit Külebl SÜT 3 lira Munis Faik Ozansoy ZA-MAN SAATİ 5 lira YA-KINMA 4 Ura KAYBO-LAN DÜNYA 7,5 lira.Nevzat Yalçın SOKAĞI 6 lira.Gültekin Sâmanoğlu ALA-CAKARANLIK 10 lira.Yavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1972
  • Graham Greene'i sever misiniz «DOGÜ EKSPRESİ» Graham Greene'in romanı.Dilimize çeviren:Betül Öztoprak.Nil Yayınevi.İstanbul 262 sayfa ciltli.15 lira.İLK bakışta,son bir iki yılın «en hızlı» yazarı Joh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1972
  • Prof Dr.Mfliet Kaplan'ın Kitaplar!ŞİİR TAHLİLLERİ C.I 4.Bask] 25 Lira TEVFİK FİKRET Yeni çıkt.270 sayla 30 Lira ödemeli gönderilir.Şifa Sok.4/8 Kadıköy İstanbuJ Milliyet 845^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1972
  • VOLKSWAGEN OPEL SKODA FORD BMC DODGE aracınızın fabrikasyon standartlarına yüzde yüz uygundur aşınmıya karşı tam dayanıklıdır frenlerde ses,silkinme ve tutukluk yapmaz kampana ısmsa dahi frenleme kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1972
  • B.•'JriJ SİNEMALAR ISTANBUL ANKARA 64 16 86 1.Levent)İki Bebek Melek L.D.Punes ROS.AS 47 63 15 Harbiye)Seutn Gibi Bir Ku O.Reed RtS.4TLAS 44 08 35 Beyoğlu)Silâhını Sat Tabutunu Al G.Hilton RlS AVDIN 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.05.1972
  • ISTANBUL 55 Açılı* ve program eo Günaydın 7,00 Köye haberler 7,o5 Türküler ve oyun ha.7,3e Haberler 7,45 Bu sabahın melodileri 8,00 İstanbul'da bugün taa£eraher ve solo şarkılar 3e Karışık sololar 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.05.1972
  • TREFORM,BİR SOSYAL ÖRGÜTLENİŞ SORUNUDUR TÜRKİYE'DE 12 Mart muhtırası'ndan bu yana yapılan deneyler bazı gerçekleri öğretmiş bulunmaktadır.Yaşanan bunalım yüzeyde değÜ derinde;ekonomik,sosyal ve politi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • ABD,Ortak Paı WASHINGTON,AA W|J|\Hazine Bakanı John Conally,«Yakın bir ADİ/gelecekte,ABD,Kanada,Japonya,Meksika,Avustralya ve daha diğer birkaç ülkenin birleşerek «Avrupa Ortak Pazarı»na rakip yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • Yabancı uzman "Eğede su fam randıman ile kullanılamıyor,dedi İZMİR,AA Birleşik Amerika Toprak Geliştirme Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri Paul Bucha.«Dünya nüfusu arttıkça,tarım çalışmalarının ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • 1 urkıye,Ortak Pazar'ı şaşırttı AET yetkililer!«Türk istekleri geçiş dönemini engeller diyor.BRÜKSEL,M AlA BtRAND bildiriyor TÜRKİYE'nin son olarak verdiği «memorandum» Ortak Pazar çevrelerinde «şaşkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • İzmir'de mavi küfün yayılmadan önü alınabildi İZMİR,AA İzmir'de tütünlerde fidelik döneminden tarla döneminde de mavi küfe rastlanmış,ancak ilgililer sararın önlenmesi yolanda gerekli bütün tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • MANİSA'da SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİYOR 1,7 milyon metrekarelik alanda 200 milyon liralık yatırım yapılacak.MANİSA,AA.İR milyon 700 bin metrekarelik bir alan üzrine kurulmakta olan Manisa organize sanayi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • Burhaniye'de iplik fabrikası kurulacak EDREMİT,AA.Dış ülkelerde çalışan Burhaniye'n işçiler,ilçelerinde bir iplik fabrikası kurmak için çalışmalara başlamışlardır.«İşçilerin aralarında kurdukları şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • 500 bin hektara daha zeytin dikmek mümkün.ÎZMtR,AA.TÜRKİYE'de zeytinlik yapmaya uygun daha 500 bin hektar toprak bulunduğu,hektar başına 300 ağaç dikildiği takdirde,1,5 milyon zeytin fidanı dikilebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • Kuyucakta 560 dekar toprak İslah edildi KÜYUCAK,THA.DSÎ tarafından Gelenbe ve Feslek köylerinde 560 dekarlık alanın erozyonu yapılmış ve ekilebilir hale getirilmiştir.Gelenbe ve Feslek köylüleri,560 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • EBBS-Cumhuriyet lir» 163.50 163.50 Reşat lira 360.00 363.00 Aziz lira 168.00 170.00 Hamit lira 210.00 215.00 Fransız Napolyon 160.00 165.00 İngiliz Kral)185.00 190.00 24 avar kül e er.24.85 85.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 17.05.1972
  • S* v-Her gün yollarımızda Murat'a rastlıyorsunuz.Sıkışık trafikte nasıl cıva gibi kayıverdiğini izliyorsunuz.Daracık yerlere nasıl rahatça park ettiğini görüyorsunuz.Gücünü,süratini,tutumluluğunu duy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • VEFAT Kulübümüz üyelerinden ve Galatasaray'ın eski millî atletlerinden AGOP YAVRU vefat etmiştir Kederli ailesine t« kulübümü* mensuplarına başsağlığı dileriz.KINALIADA DENİZ KLÜBti İDARE HEYETİ Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • r ftomm Gideceğiniz yere en seri ve en ekonomik şekilde ulaşırsınız Sadece 25 kuruşluk benzinle S km.yol gidersiniz.Reklâmcılık:1061 8467
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • I 19 MAYIS'ta î I I i YILIN İKİNCİ AMORTİSİZ i ÇEKİLİŞİ YAPILACAKTIR.I MİLLÎ PİYANGO 19 MAYIS BÜYÜK BAYRAM ÇEKİLİŞİNDE 1 adet 1 milyon lira 1 500 bin 10 lOVerb'n 100 20*^ fcfn 200 I0V fein 31.098 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • SATILIK EMLÂK PARKOTEL yanında kaloriferli daire.170.000 vadeli.37 08 01 NİŞANTAŞInda İki yatak odalı kaloriferli daire.150.000.AK-ÎŞ.48 38 08 B DRAGOS'ta deniz kenarında 1222 m2 arsa.Tel:23 27 76 RAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • KILIÇ:«AYRILMAM VEYA Baştaraft Onuncuda dayanıyordum.Hissen Beşiktaş çevresinden,taraftarlarından,yetkililerinden ve futbolcularından bütün mevsim boyu gördüğüm büyük sevgi,saygı ve inancın etkisi alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • 19 Mayıs Maratonuna 7 yabancı atlet katılacak Cuma günü Ankara'da yapılacak Uluslararası 19 Mayıs Maratonuna 5 ülkeden 7 atlet katılacaktır.Atletizm Federasyonu müsabakaya 18 ülkeden 34 atlet davet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • BEŞİKTAŞ t Baştaraft Onuncuda muştur.Üstünkaya,Almanya'dan sonra Danimarka'ya gidecek ve aralık ayında şehrimize gelen Danimarka lig karmasının iki futbolcusu Petlerson ile Röndvand'ı transfer etmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • A.R.Alan'ın affı söz konusu değil Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü üst kademesinden bir yetki.11,Dünya Şampiyonu Ali Rıza Alan'ın yarışmadan men cezasının affedilmesinin sös konusu olmadiğini açıklamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • Danimarka Jimnastik Grubunun gösterisi Danimark;jimnastik grubu,dün gece Kültür Kolej'de öğrenci ve velilere bir gösteri yapmıştır.Danimarkalı jimnastikciler,yarın 10'da aynı yerde bir gösteri daha ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • Celâlin Yugoslavs t Baştaraft Onuncuda gülümseyerek kovalıyordu genç rakibini.Her yakalayışında indirici değil de sersemletici seri yumruklar çıkarıyordu rakibine.Seyircilerin maçın başındanberi başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • YUMRUKLARIMIZLA t Baştaraft Onuncuda Arif Doğru'nun kaybettiği Türkiye Şampiyonluğundan beri çok çalışmış olduğu görüldü.Gerçekten Arif,şampiyon gibi dövüştü,eğer son rauntta Yugoslav Tot'un üstün git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • wmm 'tWn vm&L D O Ğ D M Zehra Islimyeli ile İsmet İslimyeli kızları EBRU'nun doğumunu müjdelerler Zeynep Kimli 15 mayıs 1972 Milliyet:8471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • VEFAT Saadet Canay'm vefakar eşi,Sadettin Canay,Rahime Kasar'ın ağabeyleri,y.müh.Muzaffer Canay,Dr.Oğuz Canay,tsmet Başat,Füsun,Doğrusoy ve Sevjri Özkan'ın sevgili babaları,Leylâ Canay,Meral Canay,Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • İTÂLYADA HALK t Baştarafı Onuncuda talebeleri aleyhine tezahüratta bulunmuştur.Bu arada basın ve radyo televizyon,sert bir dille milli takımın çıkarttığı oyunu yermişler,federasyondan yeni bir takım k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • HERRERA Baştarafı Onuncuda maç yapacak.Ayrıca,Millî Takımınızla da oynayabiliriz.Böylece Türk Millî Takmu oyuncuları için de iyi bir prova olur» demektedir.İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEDİM İstanbul'u çok özledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • Turgut Atakol Yugoslavyaya gidiyor Milli Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Turgut Atakol,FÎBA Teknik Kurul toplantısına katılmak üzere cumartesi günü Yugoslavya'ya gidecektir.Atakol,toplantı sonunda Münih'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • Beşiktaşlı basketbolcu Battal kadro dışı bırakıldı Beşiktaşın milli basketbolcusu Battal,antrenör Ünal Ayçan tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır.Battal'ın kadro dışı kalmasına öziirsUz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • CELAL SANDAL Baş tarafı Onuncuda MAÇLARIMIZ Geçen yılın Balkan şampiyonu olan Arif Doğru 48 kilo'da yaptığı gecenin ilk müsabakasında Yugoslav rakibi Tot'a karşı ilk iki raunt üstün dövüştü.Rakibini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • «SHI [W Ât Yarışlarında Geçen Hafta ŞEREF SEVER MENECER ANTRENÖRÜ ADİL ELMAS)Pazar günkü 3 yaşlı İngiliz atlarına mahsus 2200 metrelik koşuda favori Golten Tudor'u rahatça mağlûp etme başarısını göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • GALATASARAY I Baştarafı Onuncuda Galatasaray yöneticisi Kayhan Uraz,maçla ilgili olarak,«İngiliz rakibimiz karşısında iyi bir futbol göstermek azmindeyiz.Futbolcularımızın kendilerinden bekleneni vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • BEST'Lİ t Baştarafı Onuncuda Best de dahil olmak üzere en kuvvetli kadrosu ile gelecektir.Kafilede ayrıca George Best'in sevgilisi olan ve geçenlerde Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere güzellik kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • MEDVED YERİNE Baştarafı Onuncuda 22 yaşına yeni bastığını söyleyen Modemade,«1973 de yapılacak olan Avrupa şampiyonasına ağır sıklette katılacağım.Burada muvaffak olursam bundan sonra Medved'in yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • NETZER t Baştaraft Onuncuda tu kaldırmıştır.Bt-ckenbauer ve Netzer ikili olara* yarı sahada rakiplerinin karşısına dikilmekte,hücuma da öiruktc-kalkmaktadırlar.Rakiple nlç ilgilenmem.ş görülerek ant j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.05.1972
  • t Beşiktaş Kız Lisesine Teşekkürler I I istifa ederek ayrıldığım Beşiktaş Kıs Lisesi öğrencilerinin göstermiş oldukları ilgiden ötürü kıvanç duydum.Hayatımda unutamayacağım;öğretmen,öğrenci ve yönet!e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • DURUM t Baştarafı Birincide solu» politikasının benimsenmesi dolayısiyle ayrılmıştır.Melen'in bu görüşleri,Parlâmentoda ortanın sağında yer alan partilere uygun düşecektir.Gerçi AP özellikle son yılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • Şafak dergilerini t Baştarafı Birincide 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın Yaym ve Halkla İlişkiler Şubesinin bu konudaki 89 numaralı açıklaması şöyledir:«Daha önce yapılan arıklama ile Türk devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • ECEViT'e KARŞI OLANLAR t Baştaraft Birincide înönü'nün yeni partinin liderliğini yapması yolundaki tekliflere henüz cevap vermediği ileri sürülmektedirînönü'nün bütün ısrarlara rağmen liderliği kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • t Baştarafı Birincide ceği hususunda haberlerle İlgili sorusuna «Şu anda bunlar hakkında lütfedin bağlayıcı bir şey söyletmeyin bana» karşılığını vermiş,«Hükümetin kurulması dışında,Türklyenin durumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • SUNAY t Baştarafı Birincide atandığına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi de dün yayınlanmıştır.Resmî Gazetede yayınlandığına göre,Ürgüplü'nün,Sunay'a atanmasını istediği Bakanlar'm listesini de verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • PASA.ERİNE Baştarafı Birincide Paşa gülerek,Mebrure Akso ley'in sözünü kesmek istedi.«Hanımlar cok güzel» diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.CHP'li kadın üyeler,tî Genel Meclisi ve Belediye Meclisi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • ŞAHSİ TEDAVİDE t Baştaraft Birincide Tasarısı» Millet Meclisinin dün geceki toplantısında gö rüşülerek kabul edilmiştir.Hediyelik eşyaya uygulanacak gümrük muafiyeti hakkında Bakanlar Kuruluna yet ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • CHP'Lİ OK t Baştaraft Birincide da İsmet Paşa» demiştir.Bu sırada,Meclis postanesinden çıkan Mustafa Ok,«Paşayı bu hale getiren sizler değil misiniz» diye laf atmıştır.Buna Hayrettin Hanağası,«sahtekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • Demire!"Millete t Baştarafı Birincide lerle anlaşma olmaz» demiştir.Demirel konuşmasının başında AP içinde tesanüdün önemli olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir:«Bugün Türldyede mesele.AP değil,çözüm y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • FELÇLİ KALAN t Baştaraft Birincide sağcı ve ırkçı olarak tanınan Wallace'i yaralayan kurşunlar,kendisinin Demokrat başkan adayı seçilme şanslarını geniş ölçüde arttırmıştır.Wallace,aynı partiden Huber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • 16 DlSCi t Baştarafı Birincide arada 16 diş tabibinin muayenehanelerini ehil olmayan kişilere bıraktıkları tesbit edilmiştir.Bunlar baklanda kapatma karan verilmiştir.Ayrıca kontrollar sırasında diş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 17.05.1972
  • i öfr il i y,M**^a| daha da beyaz dahdaha fazla ma gucu var OM 724 Graflka:1951 8458
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 17.05.1972
  • G.SARAY BARNEMOUTH MİTHATPAŞA'DA OYNUYOR Lig lideri Galatasaray futbol takımı,İngiltere Ckincl Ligi'nden Barnemouth ile özel bir karşı 1 aşna yapacaktır.Mithatpaşa Stadındakl maç saat iO.OO'de başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Kızıl Çin Masa Tenisi Takımı'nın bugünkü gösteri maçı iptal edildi Kızıl Çin Masa Tenisi takımının bugün Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünde saat 18.30'da yapacağı gösteri maçı fazla İzdiham olacağı düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • ENDERİN TRANSFERİ İÇİN Galatasaray,125 bin markta ısrar ediyor B Turgan Ece ile Eintracht Frankfurt'tu yöneticiler arasında bugün yapılacak görüşmeden sonra kat'î karara varılacak.FRANKFURT,ÖZEL Ender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Ankaragücü Altay kupa finalinin ilk maçını oynuyor Altay v« Ankaragücü takınılan,Türkiye Kupası finalinin İlk maçı İçin,bugün İzmir'de karsı karsıya gelecekler.Altay'm Fenerbahçe'yi,Ankaragücü'nün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Beşiktaş geniş bir transfer faaliyetine girişti Bu yıl Türkiye Liginde ve Kupasından umduklarım bulamayan Beşiktaşlılar geniş bir transfer faaliyetine başlamışlardır.Yönetim Kurulundan Mehmet Üstünkay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Muharrem Atik ile iş anlaşması imzalanacak Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör,dun verdiği demeçte,«Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Muharrem Atik İle İs anlaşması imzalanacaktır» dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Rusların yeni ağır sıkleti Modemade sağda)arkadaşımız Kadir Akat solda)İle konuşurken.Medved yerini Modemade'ye bırakıyor KADİR AKA1 Rusların ünlü güreşçisi Medved,Münih Olimpiyatlarından sonra yerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • F.EahçeM Başkanlığa Eşref Aydın getirildi H Genel Sekreterlik ve basın sözcülüğünü ise Emin Cankurtaran yapacak.FENERBAHÇE Yönetim Kurulunun dünkü toplantısında Eşref Aydın İkinci Başkanlığa,Emin Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Kılıç:"Ayrılmam veya kalmam hususunda karara varmadım,I Beşiktaş Başantrenörü «Yönetim Kurulu ile 15 hazirana kadar veya sonra oturup resmen konuşacağını» açıkladı.B Beşiktaş Kulübü Başantrenörü Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • İl BALKAN BOKS ŞAMPİYONASI U GJCtKi 4 MÜSABAKAYI DA KAZANDIK CELÂL SANDAL NAKAVT'LA 6ALİP I Yugoslav rakiplerini yenen Arif Doğru ile Ertan Yılmaz finale kaldı.Eraslan Doruk,Yunanı üstün dögüşten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Celâlin Yugoslava attığı yumruğu kimse göremedi.BARBAROS AYKOL ANKARA'dan bildiriyor Taydan fırlayan ok,namludan çıkan mermi nasıl gözle görülmezse,Celal'in sekizinci dakikada Yugoslav Veselinoviç'e a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Ring'teh NOTLAR Yumruklarımızla Balkanları titrettik İHSAN BİRİCİK Ankara'dan yazıyor Dün gece Balkanları yumruklarımızla titrettik.Celâl Sandal,şahane solu ile Yugoslav'ı ringte havlu gibi silkelerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • I «Yeni sistemimizi iki kişi yaratmıştır:Helmut Scbön ve bi-zim takımın antrenörü Hennes Weisweiler.Bu bir İtalyan m İngiliz Brezilya karışımı olup Almanca oynanmaktadır ve adı da Beckenbauer'in dediâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Herrera:"Rome ilir.Ünlü antrenör MİLLİ-YET'e gönderdiği mektupta istanbul'da 2 maç yapabileceklerini.Millî Takımda yer alan Bet,Santarini ve Capelli'yi de getireceğini yazıyor.ÜNYANIN en ünlü antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Millî Takımın aday kadrosu bugün açıklanıyor Haziran ayı içinde Rusya,Romanya ve Bulgaristan ile 3 hazırlık maçı yapacak olan Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu bugün açıklanacaktır.Milli Takım Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • Besî'Si I George Beat i United geliyor m Galatasaray,Ajax ile Almanya'nın ünlü takımı Bayern München'i de yurdumuza getirtiyor.HH ANCHESTER United takımı iki maç III yapmak için ağustos ayı basında Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 17.05.1972
  • italya'da halk sokakta Valcareggi aleyhinde bağırıyor İtalyan Bcrtini.MIH!Takımının üç ası soldan)Albertosl,ve Belçika'dan yedikleri ilk golden sonra münakaşa ederken.WŞ Spor gazetesi Stadlo «Yenilip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor