Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • CHP' YENİ LİDERİ SEÇİLİYOR H 48 i!başkanı Ecevit'in Genel Başkan olması için önerge hazırladı.Kurultay salonu küçük olduğu için dinleyici alın-mayacak.ANKARA,ÖZEL #inn Kurultayı Genel Başkan seçmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • ECEYiT ve CHP'nin GELECEĞİ BUGÜN yapılacak Kurultay'da CHP'yi yönetecek yeni Genel Başkan seçilecektir.İnönü istifasını geri almadığına ve Ecevit'ten başkasının adaylığı sözkonusu edilmediğine göre,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • Gösterge üstü maaş alanların emekli aylığı da artıyor ANKARA,ÖZEL Anayasa Mahkemesi gösterge üstü maaş alan sivü memurlara,emekliye ayrıldıkları raman yalnız göstergeleri dikkate alınarak emekli aylığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • Melen:"Askerî dikta kurulması tehlikesi yoktur" ANKARA,T.H.A.Başbakan Vekili ve Milli Savunma Bakanı Ferit Melen,Federal Almanya'da yayınlanmakta olan bir gazeteye verdiği demeçte,«Türkiye'de bir aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • İnönil,Yalova'da Ali Sohtorik'lc bezik oynuyor.İnönü bezik oynadı ve 4 lira kazandı.GÜNGÖR GÖNÜLTAŞ YALOVA'dan bildiriyor ONCEKÎ gece bezik partisinde Ali Sohtorik'i yenerek dört lirasını alan İsmet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • BARBAKANIN ESİ SAHNEVE ÇIKIYOR Danimarka Başbakanı Jens Otto Kraıj'ın eşi Helle Virkner Krajj bu yaz Kopenhag'da sahneye çıkacaktır.Daha doğrusu bu,Helle i Virkner Krag'ın sahneye dönüşü olacaktır.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • 1 MİLYON 342 BİN ÖĞRENCİ GEÇEN DERS YILI SINIFTA KALDI ANKARA,AA.Milli Eğitim Bakanı îsmail Arar,«1970 1971 der» yılı sonunda İlkokuldan üniversiteye kadar her kademedeki öğretim kurumunda toplam olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • İstanbul'da j/Gelir ve Kurumlar Yergisi arttı ÖZER ORAL İstanbul'da geçen yıla oranla Gelir Vergisinde yüzde 31,4,Kurumlar Vergisinde ise yüzde 33,4 bir artış olmuştur.İstanbul Defterdarlığı yetkilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • ANKARA,ÖZEL Ürgüplü'nün hazırladığı Bakanlar Kt rulu listesinin Çankaya tarafından reddedilmesine «sakıncalı» bulıman basa isimlerin sebep olduğu ileri sürülmektedir.Çankaya'ya yakın çevrelerin belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • Bir Çalgıcının i Seyahati Bu eşsiz romanı sizden önce öç kuşak büyük bir.zevk ve heyecanla okudu.Siz da aym seklide okuyacak ve ÖmrOnOzca •nutamayacaksınız.500 sayfa,nefis boci İt.5 renkli şömlz,Fiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • CtHAT BİLGEHAN VEDAT UNSAL NURETTİN OK Bayındırlık Bakanı Ulaştırma Bakam İmar ve İskân Bakanı Onaylanmayan Kabinede 16 yeni Bakan varili Başbakan adayı Orgüplü dün akşam saat 17.30'da TV muhabiriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • Sunay,Urgüplü'nün Kabinesini 12 Mart Muhtırasına uygun bulmadı ve onaylamadı SABAH SAAT H'tfe Başbakan adayı Suat Hayri Ürgüplü,dün sabah saat ll'de Çankaya'ya giderek,hazırladığı Bakanlar Kurulu tasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.05.1972
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN tüessese Müdürü âcıet Genel Yayın Müdürü:n^oJA 5-Ce-sU ABDİ tPEKÇİ NURETTİN DEMlRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR ll.ll I VL 1 .VIII I HI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • Vakit Güneş öfcle tktndi Aksam Vllt.M tmsak Vasati 4 42 12 10 4 53 16 06 19 18 21 08 2 43 Ezani 9 25 8 49 12 00 150 7 26 14 MAYIS 1972 Hicrî 1392 ReblüTahır 1 Rumi 1388 MAYIS 1 sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • j I TEŞEKKÜR I Dış memlekette dostlarımın tavsiyesi ile tanıştığım i i büvük insan,otorite psikanalist Dr.KEMÂL KESKiMEL geçirmiş olduğum ruhi şoku kısa zamanda PSÎKANA-i E LİZ'le tedavi etmiştir.Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun değerli elemanı çalışkan ve faziletli arkadaşımız.Baş Hesap Uzmanı SELAHATTİN DİZDAR bizleri büyük acılar İçinde bırakarak 13.5.1972 günü vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun değerli elemanı çalışkan ve faziletli arkadaşımız,Baş Hesap Uzmanı SELAHÂTUN DİZDAR bizleri büyük acılar içinde bırakarak 13.5.1972 günü vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • SİYASÎ hayat,tabiat gibidir.İkisi de» boşluktan hoşlanmaz.Siyasî hayatta veya tabiatta bir boşluk oldu mu,o boşluk kendiliğinden,süratle ve mutlaka dolar.Birincisi bir toplum kanunudur,ikincisi bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • S",m,m".inn TEŞEKKÜR a Fıtığımın İlk tedavisini ğ yapan Sayın Op.Dr.1 Cevdet Gonenden'e E ameliyatımı basan ila so-E nuçlandıran Hacettepe Ünl-I E versitesi Tıp Fakültesi Cer-ğ E rah!Bölümü Başkanı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • mtıı"iM.ıti.ıımiM.ıı.mıırı,ıı.TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum ânl rahatsızlığımın tedavisinde gayret ve himmetlerini esirgemeyen Cerrahpaşa Hastahanesi 3'üncü Dahiliye kıymetli hocası Sayın Dr.Prof.HAKKI OG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • nun um un.11111115 TEŞEKKÜR Sevgili babamıa ve çok kıymetli eşim J HASAN SABRi ILGAZ'ın ftni vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,I çelenk gönderen,mektup,telgraf ve telefonla ve bizzat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • I r BURHAN FELEK KSi PAZAR ŞAKASI I m 'mi DÖRT kişi idiler.Konso'os,Vatandaş Ahmet,Rahmi ve Nuri-Küçük lokantaya girdiler.Girerken Nuri:Selâmünaleyküm.dedi.Ama karşısındaki adam:Aleykümselam!demedi.Çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • günümüzün büyük romanı.KEMAL TAHİR Kemal Tahir'in Bilgi Yayınevinden çıkan diğer eserleci:Devlet Ana#Yorgun Savaşçı#Sağırdere« Körduman#Rahmet Yolları KestitYedi Cihar Yaylası* KöyünKamburu#BüyükMal^G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.05.1972
  • düşünenlerin forumu Vietnam'daki son gelişmeler ve dünyanın barış sorunu ile ilgili forumda soldan sağa doğru)Doç.liter Turan,Prof.Yılmaz Altuğ,Ord.Prof.Şükrü Baban ve AH Gevgilill bir arada görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • İJl'I.Uk.HM.M İ TRAFİK DÖVİZLERİNE KARŞİ.Trafik Haftası dövizleri pankartları Kokakları süslerken bir e$ek sanki onlarla inatlaşırcasına Harem iskelesini birbirine kattı.Sahihinin elinden kurtuldu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • bo&for turizm âunar 1972 de üç değişik Avrupa gezisi Güneydeki en güzel şehirler turu "Boydan boya İtalyan ve Fransız Rivyerası ve Yunanistan sahilleri" Orta Avrupa'daki şöhretli şehirler turu "Aklını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • RENAULT OYAK-REN OTOMOBİL FABRİKALARI A.S.IMİIM I4faizii tahvilleri tasarruflarauz için aradığınız yatırim Kuruluşumuzun yeni yatırım projelerinin kısa bir surede gerçekleşmesi ve üretim kapasitesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • Main bu yıl herke Poliüretan'lı soğutucuyu sector?1-Kaim duvarlı,çok yer kaplayan buzdolapları dönemi bütün dünyada ve AEG ile Türkiye'de de sona erdiği için.2m Poli-üretan'la tecrit edilmiş soğutucul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • SAKAl OLMAK SUÇ DEGÎL SAKATI GÜÇSÜZ VE tSSİZ BTRAKMAK SUÇTUR rürhdye Sakatlar Dernefcj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • DÜNYADA DÜN SURİYE Yİ ziyaret etmekte olan Sovyetler Birliği Savunma Bakanı Mareşal irençko.Kus Büyükelçiliğinde şerefine Terilen ziyafette yaptığı konuşmada,Arap ülkelerinin İsrail tarafından işgal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • SANAT ENSTİTÜSÜ MEZUNU GENÇLERE TRANSTÜRK HOLDİNG GRUBU İŞTİRAKLERİNDEN Hassas kesici takımlar imâl eden ve hızla gelişmekte olan makina takım ©OÖ endüstrisi makina takım endüstrisi A.Şyeni kurulan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • Paraşiitlü hava koısanı 40 yıl hapis yedi Uluslararası Hava Yolları 400 kişilik bir kara liste yaptı.Bu 400 kişi hiçbir yerde uçağa binemeyecek.Kızılhaç,İsrail'i kınadı.DENVER,AA ÜÇAK kaçırma suçunu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • I NOBEL,ÜCjJLj ARMAĞANIN İÇYÜZÜ ES Craig bir süre memelerin arasındaki sıcaklık içinde huzur dolu durdu.Huzur yavaş yavaş arzuya döndü,öpmeye başladıikisinin de kalbi deÜ gibi çarpıyordu.Lilly Craig'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • „TEK KİBRİT ALTAN ERBULAK Zeynep Kâmfl'dekl «Pembe Meleklerden»,adım vermeden önemli Mr miktar bağışta bulunan,Konya Ereğllsinden posta havalesi He yardıma koşan hattâ lkihuçnk beş lira gönderen bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • 1 FIRTINALI GÜNLER Yazan:Lemia Balı «Dadıya söyleyin yemeği getirsin.dedi.Mehmet'le ikimi* dışan fırladık.Mutfakta Mehmet boynuma sarıldı:«Köpük gibi bir kıs vallahi,rüzgar gibi bir »ey.İnsanın içi aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • ^fatt'rwz'tic ununu OĞLAK BURCU m a«hh I 20 Ocak)J£j* Çalışma yerinizde amlrlarlnlzdan tak.E i vnl ellP nörccokslnlı Ayrıca çok »avlnaea.E finiz bir da mektup alacaktınız.KOVA BURCU l I* fubat)jdL Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • TÜRK DONANMA VAKR KENDİSİNE MADDİ VE MANEVİ BAĞIŞTA BULUNANLARA ŞÜKRANLARINI SUNAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • TEŞEKKÜR E Vefatı İla bizleri acılara E garkeden sevgili eşim I BEDİA DİNÇER'In hastalığı sırasmda İnsan-E üstü gayret sarfederek ve S her türlü tedavi ve lhü-mamı esirgemeyen müşfik E insan hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • EKMEK ALINACAKTIR TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT FABRİKALARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZMİT İşletmemizin 1972 yılı ihtiyacı için 900 gramlık 800.000 adet ekmek alınacaktıristekliler %7,5 geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • TÜRKİYE PETROLLERİ A.0.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tekniker Ve Sanat Enstitüsü Mezunları Aranmaktadır Batman Bölge Müdürlüğümüzde Stok Kontrol ve tkmâl işlerinde çahştınlmak üzere elemanlar alınacaktır.Aranan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR Bankamızca,Ankara Telsizler Yenimahalle)İstanbul Ataköy Yeni Levent)İzmir Denizbostanlısı Kahramanlar)semtlerinde inşa ettirilen konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • TEŞEKKÜR Oğlumu* Ahmet'in doğu-munda bizden yardımları-ğ m esirgemeyen S.S.K.Te-pecik Doğumevi Başhekimi i Dr.Hakkı Berkmen'e Dr.İhsan Kaya'ya I Dr.Nuri Ertep'e ve Başhemşire Ülkü Ge-1 çeer.Hemşire Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • Çalışır Vaziyette 750 KVA Gücündeki Termik Santral Ve Yedekleri Satılacaktır TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK İSLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Satılacak termik santral ve yedeklerine ait şartname,mukavele projes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • ETİBAM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Konya 111 Sarayönü İlçesi üe Sille bucağı sınırlan İçinde 45 metre kuyu,1755 m.galeri,rekup ve basyukan açma işi İhaleye çıkarılmıştır.1 İhale 8.6.1972 perşembe günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • r f_l' m mumumu mumum JAWA sahibi İseniz Yol derdi çekmezsiniz.Her türlü yol JAWA yoludur.JAWA sahibi beniz Trafik derdiniz olmaz.Araç topluluğu arasından süzülerek yolunuza devam edersiniz.JAWA sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • MEHMET KAVALA MÜESSESELERİ i ELEMAN ARIYOR Ankara Büromuzda vazifelendirmek üzere 1 Tecrübeli ve lisan bilen ELEKTRİK ve MAKİNA MÜHENDİSLERİ.2 Çeşitli malların satışlarını yapabilecek SATIŞ ME-MURLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • Yeni bir kimyevî maddenin imalâtı ile iştigal edecek bir atölyenin şefliğini deruhte etmek üzere,35 45 yaşlarında,asgarî 5 sene imalât tecrübesi olan,Almanca bilen bir KİMYA teknisyeni aranmaktadır.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • dünyaca maruf Kalorifer tesisatları için ISLAK ROTORLU,SESSİZ g tw sirkülasyon pompası Bol çeşit ve yeniden düzenlerimi} Satıcılık isteyen lirmalarm fiyatlarla.KOÇTAŞ'a müracaatları rica olunur.Bayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • ÜNLÜ HAYDUT ÇETEDE m LOUİS Dominique Cartouche gizli çetesiyle Fransa'yı pençesinin içine aldığı zaman yirmi dört yaşmdaydı.Ozan Nicolas Racot de Grandval,Cartouche için yazdığı şiirinde:Bir çiçek taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR Bir müzik aleti böylece yattı MAHMUT Miski,üniversite öğrencisidir.Boş zamanlarında elektronik işlerle uğraşır.Çoktandır bir müzik aletinin üzerinde çalışıyor du.Uzun süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • *ÇU Analar ve kızlar ANNELER GÜNÜ,anaya karşı duyulan sevgi ve saygının şükran ifadesidir.Yarının annesi,genç kızlarımız,gerek aile içinde,gerek kültür yuvalarında kadının cemiyetteki yerini öğ-Teknis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • MEMUR ALİNACAKTİR İSTANBUL TİCARET BORSASINDAN Bahçekapı'daki Merkez ile Sütlüce'deki Canlı Hayvan ve Et Şubesinde istihdam edilmek üzere imtihanla Lise ve Ortaokul mezunu memur alınacaktır.İmtihan 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • SİNEMALAR İSTANBUL NK.ltA 64 1b 86 1.Levent)Kolsuz Kahramanın Dönüşü W.Yu RÎS.AS 47 63 15 Harbiye)Yedi Silâhlı Adam V-Bryner RÎS.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Dişi örümcek A.Franciosa Rt AYDIN 21 52 58 Çapa)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • KOIVJİVK SİNEMASI 16-MAYIS SAU MATINaERDEN ITIBAR0» UP THE OOWIM STAIRCASE SANDY DENNIS-RUTH WHITEROV POOLE RENKÜ-İNGILİZCE tav 40 BOW Sonuç:431)8384
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • SİNEMASINDA t* VS Pazartesi matinelerden itibaren Renkli ingilizce Sinemaskop Sartana's Here Trade Your Pistol For A Coffin)George Hilton Charles Southwood Erica Blanc Seanslar:12.00 2.15 4.30 6.45 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • YÜZSÜZ ZUHTU Komedi 3 Vum fUAAtmlr k çevre tiyatrosu metin serezli altan ertoufak üncü OYUN SİSLİ ÜMİT TİYATROSUNDA HERGECE21deÇARŞAMBA(öğrencı)15de.CUMARTESİ PAZAR 18deTel.4718 86 Milliyet 8307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • PAZARTESİ MATİNELERDEN P İTİBAREN inema HARBİYE.TEL.47 6315 SENİN GİBİ BİR KIZ Take girl like you R.Î.HAYLEY MILLS OLIVER REED Seanslar:1230—2.45—5.00—7.15 Suare:9.30 Yeni Ajans:1455)8380
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • Vakko için eleman Vakko'yu tanıyorsunuz.Vakko'nun havasını biliyorsunuz.Ve tecrübeli 22-30 yaşları arasında)bir satış elemanısınız.Vakko'nun erkek hazır giyim dairelerinde çalışmak istemez miydiniz?Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • TÜRKİYE PETROLLERl A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN PERSONEL ALINACAKTIR îzmlr Rafinerisinde istihdam edilmek üzere aşağı daki şartlan haiz Ambar Memurları ile Rafineri Bakım Teşkilâtına eleman alınacaktır.ARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • ANKARA PAZARI yeni Nişantaşı mağazası hizmetinize açıldı!Kuruluş yılı:1921 AJtUUtUr:2691)8332
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • BUGÜN 19.30 Açılış ve program 19.31 Kısa hBberler E 19.38 Çocuklann televizyonu ş İncik İle Boncuk)i Ayrıca,«Anneler Günü» i İle ilgili bir program 20.20 Yarının yaşamı Yeni buluşlar)i 20.30 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • M ^s SJNEMAS pazartesi matinelerden itibaren THE FURTHER PERILS LAVBELHAROT STAN LAUREL OLIVER HARDY seanslar:12.00 2.15 4.30 6.45 9.00.FİTAŞ i-SİNEMASI pazartesi matinelerden itibaren THE RETURN OF T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • RADY ğ ISTANBUL 5,5i Acılıı ve program 6,ee Günaydın 7,oe Köre haberler 7,o5 Türküler 7,3o Haberler 7,45 Oyun havaları 8,oo tstanbulda bugün 8,lo Solistler geçidi 8,3o Çeşitli müzik 8,5o Türk müziği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Basın ve Yayın Yüksek Okulunda açık bulunan Radyo Televizyon yayını dersi için öğretim görevlisi alınacaktır.İsteklilerin belgeleriyle birlikte en g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • DUYURU Mutlu günümüze yakın ilgi göstererek hediye,çiçek ve telgraflariyle katüan sayın büyüklerimiz ve kcymetli arkadaşlarımıza sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunarız.ZEYNEP SÜER ERDEM TÜRK Milliyet 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • ELEMAN ARANIYOR 1 Büyük bir sınaî müessesenin Umum Müdür Sekreterliği görevinde istihdam edilmek üzere,Amerikan Koleji veya ingiliz Filolojisi mezunu,seri daktilo yazan,İngilizce haberleşmeyi idare ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • 1)Statiker İnşaat Yüksek Mühendisleri özellikle i çeşitli konstrüksiyon proje ve tatbikatında tecrübeli)2)Konstrüktör Teknik Ressamlar,3)Kalıpçılar Saç kesme işlerinde tecrübeli)4)Emaye Formeni Asgarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • ©EVAŞ A.Ş.HİSSE SENETLERİ Bir miktar B—Grubu nama muharrer DEVAŞ OTOMOTİV ve ELEKTRONİK ENDÜSTRİLERİ A.Şhisse senetleri satışa çıkarılmıştır.Taliplilerin 58 22 33 58 23 88 numaralı telefonlara müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • IBM International Business Machines)TÜRK LIMITED ŞİRKETİ İstanbul İdari İşler Servisinde çalıştırılmak üzere,Malî veya idarî konularda yüksek öğrenimini tamamlamış,İngilizce lisanına lâyıkı ile vakıf,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • KÜLTÜR FİLM fabcUm edet x:^y:y:v:v:y:v:X'X T VFNDIU PISTOLAE COMPHATI LA BARA,GEORGE,CHARLES ERIKA HILTON 'SOUTHWOOD^ BLANC RENKLİ C|n».Scop£ H-MAYIS IbMAYlS ATLAS AksaıayGUNE5 ftas s*j& Film Rek.8325
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • ı ı kalitede şöhret e İSTİKLAL CAD.No.19* X neden'ücuz?Kendi Atölyesinden.Mağazasına Ucuz fiata satıyor artık Gutan Değişmiyen kalite,en son Avrupadan getirilen modeller.VE de.toptan fiatına.Bütün bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • 0w^2 ^ğ&9iS/C^ TASINDI KB KADIN ÇAMAŞIRI SANAYİ Fabrika v» İn VPV TO-467894-466002 ^S)Kurtuluş Deresi Cad.Jr Küçük Odalar Sok.No.10 Beyoğlu-İstanbul hancılık TCO» MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.05.1972
  • Çamaşırlarınız sadece temizlenmek değil eski gerçek renklerine de kavuşmak ister.Maviyi masmavi pembeyi pespembe,beyazı bembeyaz yapmak için PERBORATLI YENİ FORMÜLLÜ kullanınız,yıkadığı her şeyi terte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1972
  • Kısa Zamanda Büyük Kazanç Dünyaca Meşhur I6ER-N0U 6azoz-Kola-Maden-Memba ve Meyve Suyu vesair Meşrubat için.Derhal feslim.Ödemede kolaylık OSTAY TİCARET A.S.Taksim Sarayı,447979-492294
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.05.1972
  • ş Baştarajı ikincide m*B noktada,Vietnam'daki gelişmelerin taraflarca nasıl değerlendirildiğim düşünüyorsunuz?Bu mücadele dünyada ne gibi değişikliklere,gelişmelere yolaçabüir?Prof.ALTUĞ «Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • Bir samanların ünlü Kırkpınar güreşçilerinden Şaban Filiz solda)arkadaşımız Kadir Akat ile—[MİLLİYET] Almanya'da bir yağlı güreşçi:Şaban Filiz I Kırpmadın ünlü pehlivanı;«Bugün Türkiye'ye dönsem rahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • KARAGÜMRÜK:7 YEŞİLDİREK:O KARAGÜMRÜK:Cahit 3)Yüksel 3)Recep 3)Zihni 3)Yıldıray 2)Ercüment 3)Şerafettin 3)Mesut 3)Mike 3)Selâhattin 3)Şükrü 2)YEŞİLDİREK:Mehmet 1)Ekrem 1)Refik 1)İsmail 1)Turjrut 2)Öcal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • At yarışları tahmini ŞEREF SEVER 1 Koşu:F:SEKLAVÎ,P:Taibe,Tilbe,Taşpınar.2.Koşu:F:NADİRE,P:Filiz.3 Koşu:F:KELLEi Koşu:F:GOLDEN TUDOR,P:Cont Compador,S:Güllüşah Fruıosa.I.Koşu:F:KUDRET,P:Gülşah,Figen,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • MERSİN OLARAK Baştaraft Onuncuda ve sonucunda bir yere erişmek İster İşte biz futbolcuların da erişmek İstediğimiz yer şampiyonluktur.Gecen yıl olduğu gibi bu yıl da Galatasaray şampiyonluğa erişti.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • Trabzon Sarıyer t Bastaraft Onuncuda fl^ndü.19.dakikada Sarıyer en tehlikeli atağı yaptı.K.Mustafa ılf,ı pas İçinde vunısunu yaparken kaleci îlhan plonjonla topu kaptı 20 ve 21 dakikalarda gene Necmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • GENriERBÎLtöİ:1 AAAr 2ASPOR:1 Ankara'da oynanan tkincl Lip maçında Gençlerbirli£i ile Mani •aspor puanlan paylaştı:1-1.Ma çın gollerini Manisnspor'dan Tl Bite ve Gençlerhirli^indr-n Naci Mler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • KISA.KISA.Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen «2.Uluslararası Ege Rallisi» 7 9 temmuz tarihlerinde yapılacaktır.Yaklaşık olarak 2400 kilometre uz jnluğundaki ralli 7 temmuz günü İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • Li 11 m 111 in ı hoi ı mı ı r Mim ııı.11111 ll l İl 111111111111111111111 ill nil l ill 11 1111 ii ll.i.minim 11 unu in m i.1 İTALYA DA BELÇİKAYA t Baştarafî Onuncuda i bir hareketle Van Himt'e faul y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • tst.Üniversitesi 1 Gökspor 1 Altınok 3 Doğaziçi 1 Gedikpasa 3 İstiklâl 0 Şile 2 Zaferspor 1 Defterdar 1 Yenikapı 1 Cankurtaran 3 P.T.T.1 Hilâl 2 Cerrahpaşa 1 Emirgftn 5 Alemdar 1 Üm.Cihangir 1 D.Şafak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • TRABZONSPOR Baştarafı Onuncuda îam İçinde eşitliğe rıza gösterdi.Enteresan taraf birinci kü» me maçlarında ender rastladığımız Federasyon Başkanı Hasan Polat'ın doğum yeri takımının maçını izlemek İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • BULGARİSTAN t Baştarafı Onuncuda Bulgar ve Yugoslav Boksörler sn s.Celâl Sandal ile Seyfi Tatar'ı sormuşlardır.Tatar'ın dövüşmeyeceğini öğrenince «Oh» çeken Bulgar ve Yugoslav'lar Celâl'in de bir üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • G.SARAY Baştaraft Onuncuda LİDER,M.İD.YURDU ÖNÜNDE En yakın rakibi Eskişehirsponı dört puan geride bırakan ve İlgin bitimine Uç hafta kala şampiyonluk yarışında yalnız kalan Galatasaray,bugün Ali Sami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • I GİRESUNSPOR I Baştarafı Onuncuda de müdafaa güçlerinden daha E I fazla kullanıyorlardı.Topu E I kendi ceza sahalarından çıkart E İ tıktan sonra blok blok ileri-E I ye çıkıyorlar ve böylece Ve-E İ fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • "Bizim 3 büyükler Baştaraft Onuncuda yat emareleri gözükmez.İpin ucu onların elinde olduğuna göre,beklemekten başka çâremia yok.Size de tavsiyem sinirlenmeyin,işi oluruna bırakın.Beş dalda faaliyete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • Trabzon seyircisinin t Baştarafı Onuncuda ler.Ancak,forveti hücuma kaldırabilecek tek müsbet hareket yapamadılar.Eğer kapanan Sarıyer önünde yan pas yapacaklarına,fantaziye kaçacaklarına biraz akilli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • ÖNCE GİRESUN t Baştarafı Onuncuda ten avuta gitti.Nihayet Giresunspor'un baskılı oyunun sonu 71dakikada geldi.Doğan İle AH sağ dan verkaçla İndiler.Son vuruşu ceza sahası içinden ve kaleye çapraz duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • niçin iki adamİık itibar gormeyesenız?Ajans 70:193)8324
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • TÜRKİYE ŞEHİTLİKLER!İMAR VAKFINDAN:Kırklareli Vilâyetinde,KIRKŞEHİTLER ve ASKE-RÎ ŞEHİTLİK âbidelerinin TRAVERTEN ve MERMER kaplama İşi,teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.ŞARTNAMELER,Edirnekapı Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • VÛLEYBOLDE İETT B^R w^-KERE DAHA ŞAMPİYON fT rm-rr.Aziz İETT)Sezonun oyuncusu Semih Kolej)Sezonun smacörü Uğur Kolej)Sezonun pasörtt Oral Yılmaz G.Saray)Sezonun antrenörü Tankut ANTİKACI ¡e Toleybolır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • SATILIK EMLÂK TAVUK çiftliği tam randımanlı 490.onn.Kadıköye 50 Km.Tel:46 52 82 OSMANBEY Kırağı sokakta 125 M2 kaloriferli daire 210.000.47 12 79 BULUNMAZ fırsat Satılık arsa.BAYRAMOĞLU Sahil Mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • 111111 111 11111 11 r I r it 1111 t II tl I 11 111111111^ TEŞEKKÜR E Ağır bir akciğer ameliya-I ti ile beni sağlığıma ka-E vuşturan ve bu hususta I azami yardım ve ilgiyi ş benden esirgemeyen Ha-E cet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • Çok acı bir kayıp Dul bayan Sona Haçaduryan,bay ye bayan Avedis Haçaduryan ve kızı Ani,çok sevgili eşi,kardeşleri ve amcası,BAY Aram Haçaduryan'ın Çuval ve kanaviçe tüccarı)ani vefatını derin teessürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • VEFAT Merhum Müderris İsmail efendi ile merhume Emine hanımın oğlu,Denizcilik Bankası Yalova Kaplıcaları muhasebe şefi Ayhan Aydıncıoğlu,İstanbul Teknik Üniversitesi Doçenti Dr.Aydın Aydıncıoğlu,Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • VEFAT Sivas eşrafından merhum Rifat Dizdar ve İffet Dizdar'ın oğulları,Dr.Samih Dizdar,Galip Dizdarın kardeşleri,Memduha Bek.Lâtife Şifa'nın ağabeyleri Reştan Dizdar'ın sevgili eşi,Dr.Nejat Bek ve Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • KUAFÖR RÜŞTÜ Arden'den ayrılan Kuaför RÜŞTÜ KALENDER,eski Galatasaray Postahanesi yanındaki AR KUAFÖR salonunda müşterilerinin hizmetinde.Milliyet 8335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • YARINA GÜVENLE BAK ÇEKİLİŞİNE SİZ DE O KATILIYOR MUSUNUZ S «Yarına Güvenle Bak» programına katılarak sigorta olan okuyocularımıza armağan edilecek otomobillerin ikinci çekilişi 30 ağustos 1972 çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • İLKOKUL VE ORTAOKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE ROBERT KOLEJ Istûftbu!Amerikan Koleji)ORTA VE LİSE HAZIRLIK SINIFLARINA KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ ALINACAK 1972—73 ders yılı için Robert Kolej Orta ve Lise hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • İNÖNÜ I Baştaraft Birincide «PARANI ALIRIM HAI» Akşam yemeğinden sonra tsmet Paşa,salondakilerin «Yaşa sağol Paşam» sözleri ve sürekli alkışlan arasında eşini elinden tutarak oyun salonuna geçti.Sağma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • İSTANBUL'DA GELİR t Baştaraft Birincidi lir Vergisi miktarı 1 milyar 821 milyon 423 bin liradır.1970 mail yılı tahakkukundan 439 milyon 434 bin lira fazladır.15 nisana kadar yapılan tahsilat ise 591 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • ISIKDERSâNESİ UNIVER 1 HAZIRLAMA KURSLARI ~J 15 mayıs 7 temmuz 200 saat 1ooo TL kontenjan dolmuştur 29mayıs 7 temmuz 200 saat 1ooo TL gündüz-gece 29mayıs 7 temmuz 120 saat 600 TL gece 15HAZİRANDAN-1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • TATİL SORUNUMUZ ^BAYRAMOGLU Tatil Köyünde ırtabıl-WB^COZUML ENDİ^ taşlar arasında yaz ta-ünde yaz birbaşka güzel-mek için Emek İnşaat vel« tillerinı nerede geçirecek Uğe bürünerek hükmünü letmeÂŞ'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • âmim porsef Elektroporselenleri Karaköy,Bankalar Cad Telefon 45 07 10 45 İlâncılık 7581 8299
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • till*.ıtlllllllltlllllııııılıııiNlıifıııım.lı~* TEŞEKKÜR i 9 mayı» 1972 günü topğ rağa verdiğimiz sevgili ğ varlığımız.Emekli öğretmen I HÜSEYİN CAHİT i ÜNSAL'ın E hastalığı süresince yakın alakaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • TEŞEKKÜR s Büyük acılar içinde B ş I mayıs 1972 günü toprağa r ğ verdiğimi» sevgili varlığı-I mız Emekli öfcretmen i HÜSEYİN CAHİT 1 ÜNSAL'ın i nastalıgı süresince yakın E alâkalarını ve manevi de* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • DURUM Baştarafı Birincide Büyük vatandaş çoğunluğu şimdi anarşik eyleme kalkışanların karşısına nasıl çıkmışsa,o doğrultuya düşecek bir örgütün de karşısına aynı biçimde çıkacak ve partiyi tasfiye ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • ONAYLANMAYAN I Baştarafı Birlncidt sından ayrılıp köşke geldi ve saat 11 için Ürgüplü'ye ran devu verdi.Saat 10.57:Ürgüplü Başbakanlık evinden çıkarak Cumhurbaşkanlığı Köşküne geldi ve hazırladığı lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • MELEK:"ASKERİ Baştarafı Birincide Fent Melen,12 Mart hareketinin Türkiye'de parlamenter demokrasiyi kurtarmak ve onu yaşatmak hedefine yöneldiğini de hatırlattıktan sonra,demecine şöyle devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • SEBEP HE t Bnştarajı Birincide İçin şimdi hemen kendisine Bakanlık vermeyi düşündüğüm kimselerle temasa başlayacağım» şeklinde konuşmuştur.Söylentilere göre,Ürgüplünün Cumhurbaşkanı tarafından kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • 1 MİLYON 342 Baş+arnfı Birincide m dönemde 3G bin 881 öğrencinin de belge aldığını» bildirmiştir.Arar,bir yazılı soru önergesine verdiği cevapta,«Okullarda sınıfta kalma usulünün kaldırılmasına İlişki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • Çekmece Nükleer Araştırma ve Ejjltim Merkezi'nin ACI KAYBI Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin kurulduğu gündenbert sadık ve müsmir hudiml.roknisyen ABD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • ml IHI mill Ml TEŞEKKÜR Son Sofya uçak macera-E I »ından selametle sıyrılma.mızı telgraf,telefon,mek-tupla ve bizzat gelmek E ğ suretiyle aarlf ve İçten İlgilerini gösteren akraba ğ E ve dostlarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • Londra'dan Olimpiyatlara 19/8.17/9/1972 Otobüsle 30 gün baştan başa AVRUPA ve OLİM-PİYATLARDA Wr hatta.Olimpiyat biletleri emrinlzdedlr Biletler bitmeden ACELE BROŞÜR İSTEYİNİZ.Yeni Ajans 1456 827'/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • SAKAT OLMAK SUÇ DEGtl SAKATI GÜÇSÜZ VE tŞSİ'/BIRAKMAK SUÇTUR.Türkiye Sakatlar DernejH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • ACI KAYBIMIZ Bankamızın kıymetli doktorlarından,büyük insan Dr.PASUG ERDILEK 13 Mayıs 1972 Cumartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 14 Mayıs 1972 Pazar günü öğle namazını müteakip Maltepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • ÇOK ACI KAYIP Müessesemiz doktoru,fazilet ve fedakârlık timsali çok kıymetli arkadaşımız,Operatör Dr.PARUG ERDİLEK'i kaybetmiş olduğumuzu büyük teessürlerimizle bildiririz.Cenazesi 14.5.1972 pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • P.mimin.ııımıı.TEŞEKKÜR Mide ameliyatımdan 10 E gün sonra başlayan ve bir sene müddetle fasılasız de-E vam eden ishal ve kilo E kaybımı «mide ameliyatı ğ sonrası Malabsorbtion» E teşhisini koyarak tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Ortamız «yelerinden ve mesleğimize uzun yıllar değerli hizmetlerde bulunan,İlk Harita Mühendislerinden,Müteahhit Mühendis N.AVNİ PAR'ı 10 mayıs 1072 çarşamba Rilnü ebediyen kaybetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • VEFAT Ankara eşrafından merhum Hacı Mahmut Cirltoftlu'nun eşi,eski Ankara Milletvekili Nuri Ciritoğlu,Zehra Yalçın,Mahmut Ciritoğlu'nun annesi,Vet.Dr.Eczacı Ali Yalçm'm,Nuran ve Yüksel Ciritoğlu'nun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • ÜRGÜPLÜDEN fc.Baştarafı Birincide esenlik ve mutluluğunuzu di lerim.ONAYLANMAYAN HÜKÜMET Aday Başbakan Ürgüplü dün saat 16'da Çankaya'dan randevu istemiş ve Sunay'8 yeni hükümetinin listesini sunacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • GÖSTERGE T Baştarafı Birincide Bilindiği gibi.Personel Kanunu general ve amirallerle,yargıçlar,valiler gibi bazı sivil memurlara gösterge üstü maaş ödenmesi hükmünü getirmiştir,örneğin bir orgeneral 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • CİMİM YEMİ LÎBERÎ I Baştaraft Birincide muzda yapılacak Olağan Ku rultaya bırakılmayacağını bil dirmişler,«Genel Başkan ola çaktır» demişlerdir.MAHKEMENİN KURULTAYLA İLGİLİ KARARI Yeni delegelerle Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 14.05.1972
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G G.Saray 27 15 Eskişehir 27 13 F.Bahçe 27 12 Beşiktaş 27 12 A.Gücü 27 10 Mersin 27 9 Bursa 27 10 Göztepe 27 9 Vefa 28 8 Adana 27 7 Altay 27 8 Giresun 28 10 Bolu 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • SoK.ru ETME BULMA DÜNYACI SETM DE SE'NiEU&CC-E:OMUM 6.UK1UM VgMİMl GsÖTÜ^DÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • TÜRKİYE İİGİNDE BUGÜN G.Saray Mersin Altay Fenerbahçe Bursa Beşiktaş 1st.Spor Göztepe Bitimine Uç hafta kalan Tllrid ye Ligine bugün yapılacak yedi maçla devam edilecektir.İstan,bul'da Galatasaray,Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • F.Bahçe'de üyeler olağanüstü kongre için imza topluyorlar.Fenerbahçe'de bâzı üyeler olağanüstü kongre için İm a toplamaya başlamışlardır,İmza toplama İşlemini yürüten üyeler,120 üyeye olağanüstü kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • BALKAN BOKS ŞAMPİYONASINA İKİ GÜN KALA Bulgaristan ve Yugoslav ekipleri Ankara'ya geldi ERGUN EMEK Ankara'dar bildiriyor BALKAN Boks Şampiyonasmri» dövüşerek ekinlerden Bulgar ve Yugoslav'lar dün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • Mersin olarak şampiyon bir takımla mücadele şerefine erişiyoruz TURGAY ŞEREK Bugün Galatasaray'la oynuyo ruz.Daha evvel de iddia ettiftim Bibi Galatasaray bu'sene de şam piyon oldu.Hatırlanacak,gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • 2.Lig Kırmızı Grup PUAN CETVELİ Takımlar O G BMAIPKP Trabson 28 14 7 7 28 14 35 21 PTT 27 13 9 5 26 17 35 19 Orduspor 27 11 9 7 29 15 31 23 Kayseri 27 10 10 7 20 15 30 24 G.BirliftJ 28 9 11 8 25 20 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • IOstojiç âni olarak Belgrade gittî Fenerbahçe'nin Yugoslav futoolcusu dün Belgrad'8 gitmiş* tlr-San Lacivertli kulüp yöneticileri Ostojiç'in,otomobilinin triptik işlemini yap-I mak için Yugoslavya'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • MAÇIN TENKİDİ Giresunspor daha olumlu oyandı.COŞKUN ÖZARİ Oyunun başlangıcında Gire-Bunsporlulann daha çekingen ve müdafaada daha dikkatli oynayacağını düşünenler,yanıldılar.Sanki deplasmanda oynayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • Şampiyonluk için oynayan Trabzonsporlulara istanbullular büyük bir sevgi gösterisinde bulundular.Sarıyer le golsüz berabere kalarak deplasmanda bir puan mlaa şampiyon nam/edl Trabzon İçin açık tribünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • 2.Ligde Şampiyonluğu eîkiliyecek maçta.Trabzonspor kalecisi İlhan bir Sarıyer akınını tesirsiz halde bırakıyor.[YILMAZ CANEL] Once Giresun sonra Vefa attı:1 1 B İki renktaş takımın puanları paylaştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • Spor Dünyasında Gezintiler a-3 ı'in revanşmda,Berlin'den gol sesi gelmedi:Batı Almanya'nın 0-Olık sonuçla yarı finale yükseldiği maçı 100 bin kişi izledi.HAKEMLER:Guguloviç Orvart Kostovski k-k-k)«Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.05.1972
  • "BİZİM 3 BÜYÜKLER MÜIAYİMCİĞİME DÖNDÜ" i İstanbullu Bahriyeliler adına Şişli'-jğ den H.G.soruyor:«Enişte,senden ricam,sözüm ona İstanbul'un Uç büyükleri bundan sonraki maçlarında dikkatli olsalar da,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Magazin, Sayfa 1
  • 14.05.1972
  • Milli spam o dg seYiGu şeniz ı'.span(yaDü îk ine:i Bir pLm Daha çeaîRecek İKİNCİ SAYFADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 1
 • Magazin, Sayfa 2
  • 14.05.1972
  • SEHER SENİZ Kapaktaki Konu 6 yıldan beri strip-tease,bir senedir de oryantal dans yapan Seher Şe niz'in bu alandaki ünü ülkemizi de aşarak İspanya ve İran'a da ulaşmış olacak ki geride bıraktığımız ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 2
 • Magazin, Sayfa 3
  • 14.05.1972
  • Üsküdar'da bir ev vardı.Odada bir yer döşeği,bir küçük iskemle,üstünde 5 numaralı bir petrol lambası,bir de duvardaki halkalara asılı çocuk salıncağı.Üsküdar'daki bu evi basan ekip Yıldız 'dan şu bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 3
 • Magazin, Sayfa 4
  • 14.05.1972
  • binlerce istifa kabul etti kendisi.II.Kasım 1922'de Dışişleri Bakanı ola fak aktif politikaya atılan İnönü,50 yıl içinde sayısız istifalar kabul etti.Ken dişi ise,5 defa istifa zorunluğu duydu.I)1937'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 4
 • Magazin, Sayfa 5
  • 14.05.1972
  • Monoco Prensesi Grace ve ilk çocuğu Caroline.İşte iki neslin kıyaslaması.Anne 44 yaşında kızı ise 14.Grace,o dillere destan güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemi}.Az.makyaj yapıyor.Perhiz nedir bilmiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 5
 • Magazin, Sayfa 6
  • 14.05.1972
  • SM HİCBİR K4Ö\*OttttW' etmeyB t\azıfım.99 Bahar Erdeniz,şöhrt için soyunmaya bile hu Bir süre önce Fransız dergisine açık saçık resimler çektirmekle,yapımcıların bir anda dikkatlerini üzerine çeken B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 6
 • Magazin, Sayfa 7
  • 14.05.1972
  • SM HİCBİR K4Ö\*OttttW' etmeyB t\azıfım.99 Bahar Erdeniz,şöhrt için soyunmaya bile hu Bir süre önce Fransız dergisine açık saçık resimler çektirmekle,yapımcıların bir anda dikkatlerini üzerine çeken B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 7
 • Magazin, Sayfa 8
  • 14.05.1972
  • Kü üzikj?YIL:7 SAYI 4° 'Hazırlayan DOĞAN ŞENER 8/r kaç ay öncesine kadar silik bir kişiliği vardı VJ O il.PC Harin yapısından beklenmeyecek kristal bir ses.Temiz bir surat,kısa kesilmiş saçlar,sıçrama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 8
 • Magazin, Sayfa 9
  • 14.05.1972
  • SORU İŞARETİNİN KERAMETİ 40 yaşlarında bir kadın boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.Yargıç "Ne sebep gösteriyorsunuz?diye sordu.Kadın "Bana zulmediyor.diye cevap verdi."Her yaşgünümde kendi eliyle pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 9
 • Magazin, Sayfa 10
  • 14.05.1972
  • 1 KONUŞTUĞUMUZ TÜRKÇE NlN CEVAPLARI DÜZELTME Geçen say im iz dale i "Örnek" te C harfî D olarak çıkmıştır.Düzeltir,özür dileriz.Obıldır-C:Geçen yıl.'«Bıldır diktiğim fidanlar.ffiyadsıma-B:İnkar etme."
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 10
 • Magazin, Sayfa 11
  • 14.05.1972
  • I® II III a II II I II H i fffiTl II i i ii II 1 II 1 MM II 1 III I II III!II RESİMLERİN ÇEKİLİŞ SIRASI im sı |jS li I i5 i ıı ı ıı ı "II Mi II I İlli U I» I III İlli III I »IHI ı ^l Yukarıda ayni apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 11
 • Magazin, Sayfa 12
  • 14.05.1972
  • BAŞLIĞIN HEMEN YANINDAKİ YAZI Dert aldık başımıza.Her hafta bu başlık bölümünü değişik çizelim dedik ve kendimizi aslan gibi çizmeye karar verdik.İnek gibi çizecektik i nekliğin alemi yok diye vazgeçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Magazin
   Sayfa 12