Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Af,YETKİLİ emirel bir demeç vererek «Başkalarının sorumsuz davranışı,bizi de böyle davranmaya mecbur etmez» dedi.ANKARA,ÖZEL DALET Partisi Başkanlık Divanı dün yaptığı uzun toplantıda genel siyasi dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • adyolink açıldı,inkara TV'si İstanbul e İzmir'de görülecek Türkiye Televizyonu yayınlan ay sonunan itibaren Ankara,İstanbul ve İzmir'de ayı anda İzlenebilecektir.Bunu gerçekleştireîk «Radyolink Sistem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • İKNA YOLUYLA UZLAŞTIRMA BAŞBAKANIN dün Üniversite Reformu Çalışma Grubunda söylediği şu sözlerin altını çizmekte yarar var:«r.Ben sonuna kadar anlatmak,ikna etlek,güçlükleri karşılıklı uzlaşma ile ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Ataş rafinerisinde grev kalktı Yapılan görüpelerden sonra grev dün saat 19da kaldırıldı.Çıkarılan işçiler de işbaşı yapacaklar.ANKARA,THA Bir süreden beri devam eden Ataş Rafinerisindeki grev,dün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Derin:Toprak reformu yanlış anlaşıldı 6$ Eski Tarım Bakanı Ertem ise,«Tasarı çiftçiye indirilen darbedir» dedi.ANKARA,THA Başbakanlık Toprak Reformu Komisyonu Başkanı Haldun Derin,Toprak Reformu ön Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • EgitimcHer Yardım Sandığı tasarısı Meclls'e verildi ANKARA ÖZEL Milli Eğitim Bakam Şinasi Orel,Meclise sevkedilen millî eğitim uensunları sağlık ve sosyal yardımlaşma sandığı tasarısı bakında bilgi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Topkapı otogar inşaatı kaçak olarak yapılmış istanbul Belediye Meclisinin dünkü toplantısında CHP'li bir üye Topkanı'daki otogar binasının kacnk inşaat olduğunu açıklamıştır.Hasan Kuzuoğlu adlı üye,ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Cayan dâvasında Maltepe olayı tanıkları dinlendi VASFtYE ÖZKOÇAK Mahir Cayan ve arkadaşlarının dünkü duruşmalarında Sibel Erkan olayı tanıkları nm dinlenmesine başlanmış tır.Mahir Cayan,olayın baş lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Deniz Gezmiş dâvasında karar 9 ekimde verilecek ANKARA.AA.THA Deniz Gezmiş ile arkadaşla rınm r Numaralı Sıkıyöne tim Mahkemesinde devam eden duruşmaları karar için 9 ekim cumartesi gününe kalmıştır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • ELÇİLİKTE DEFİLE Donanma Komutanı Oramiral Kemal Kayacan'ın 20 yaşındaki kızı Fatoş Kayacatv Washington'da ITırk K.lçiliğiııde düzenlenen bir defilede mankenlik yapmıştır Ankara Olgunlaşma Enstitüsünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • MmWM Wl •1 ADAYLARININ RESİMLERİNİ YARINDAN İTİBAREN YAYINLIYORUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • "Üniversiteler Anayasanın öngördüğü şekilde özerktir.Batı üniversitelerindeki yeni kurallar ne ise biz de o paralelde ilerleyeceğiz,Başbakan Reform Çalışma Komisyonunda,"Ben sonuna kadar herkesi iknay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • MOLLA BARZANt Suikastte 50'den fazla bomba kullanıldı.Suikastçileri Barzani'nin adamları öldürdü.BEYRUT,AA.AĞDAT radyosu,Irak'lı Kürtlerin lideri Molla Mustafa Barzanî'nin çarşamba gecesi «kimlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Polise tealim olan Dündar Kılıç solda)ve yakalanan arkadaşı Sultan Uemircan sağda)Dündar Kılıç kaçacak yer bulamadı ve teslim oldu Dündar Kılıç'a yataklık ettikleri Ueri sürülen Emel Birinci n Dündar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1971
  • Melen:"Göreviniz,millî bütünlüğü korumaktır,dedi Kara ve Hava Harp Okullarında 1971.72 ders yılı,andiçme törenleriyle başlamıştır.Kara Harb Okulunun açılışında Savunma Bakanı Ferit Melen de bulunmuş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • ı» m gn w» v»w» y i B* h»:MAARİF REFORMU MİLLÎ Eğitim Bakam Şinasi Orel beyefendi aslında bir plânlı çalışkandır.Maarifin başına gelmesinde isabet vardır.Ve bunu bizim millî eğitim işini topyekûn el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • VEFAT Eski Istanbul Maarif Müdür Muavini olup,Galatasaray Lisesi öğretmenliğinden Emekli,HuL diye Zeren'in eşi,Sevim Aşiroğlu'nun babası,RCD Genel Sekreteri BüyükeL çl Vahap Aşiroğlu'nun kayınpederi,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • MEVLİT Dört yıl önce Tophane rıhtımında hayatına kasdedilen kıymetli evladım NUR'un aziz ruhu İçin 3 ekim pazar günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde Hafız Necati özer,Hafız Muharrem Aslantürk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli eşim ve i İ babamız MEHMET İNCİ E ani bir kalb krizi sonucu E E Hakkın rahmetine kavuş-E muştur.Kurtarmak için E E büyük bir ihtimam göste-E ren,yakın İlgilerini esir-E gemeyen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • AYİN-Î RUHANÎ Vefatı ile bizleri sonsuz acılara gömen aziz varlığımız,aile büyüğümüz,ONNİK HARUNOĞLU'nun ebediyete intikalinin 40 ncı gününe raslayan 3.10.1971 Pazar günü Yarın)saat 10:30 da Kadıköy S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • TEŞEKKÜR Geçirdiğim hastalık sebe-E bile S.S.K.Hasta-f nesinde tedavi gördüğüm E E sırada büyük itina göste-ğ E ren dahiliye mütehassısı jj E Dr.TURGUT ATEŞ'e ya-E E kın alâkalarını gördüğüm E E Baş H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • Sahibt:MHIiuet Milliyet Gazetecilik A adına ERCtİMEN KARACAN Hüessese Müdürü:NURETTİN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR VER M I L L 1 E i M A 1 B A 1 1 S 1 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • TEFEKKÜR j E Kızımız Ayşe Itır Yalçın'ı bize kazandıran değerli I Dr.DERYA BULGM j Ve temizliği,bakımı,ihtimamı ile memleketimizde E E gerçekten iftihar edilecek örnek bir sağlık müessesesi i İ kuran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • g D O O U M y 8UZÎ ve OKAN AYDULUN BtitUn akraba,dost vs tanıdıklarına ZEYNEP AYDTJLUN'un dtinyaya geldiğini müjdelerler.86/0/1971 Ataman Kliniği ŞigU İstanbul Milliyet:1S586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • Mevlid ve teşekkür Biricik oğlumuz MEHMET AKİF VÜCEFER'in vakitsiz kaybı nedeniyle,tel[*rat,mektup ve bizzat teşrifleriyle acımızı paylasan akraba,dost,arkadaşlarına teşekkürlerimizi bildirir.9 Ekim 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • Vakit «üne» 0 66 öğle 12.03 tkıııtfl Akşam 19 6)Vatsı 19 2)tmsab Vasati 16 2)i u ezani 12 02 9 11 928 12 00 1 W 10 26 t EKtM 1971 Hicri 1391 ŞABAN 11 Rumi 1387 tiYLÜl 18 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • Otelde çalışmış Ingilizceyi İyi bilen Tecrübeli resepsiyon memuru aranıyor Mük Necatibey Cad.No.49 Ankara Tel:12 93 30 Heriş:2067 13572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • rl Devren satılık yazıhane Beyoğlu İstiklâl Cad.Han'da telefonlu,möbleli avukat yazıhanesi devren salı lıktır.Müracaat:Pazartesi,Sah,Çarşam*TP genleri.Tel:47 99 Milliyet:13584 jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • [1971 MERCEDES* t 230 i Fildişi,içi lâcivert,f yerden vites,radyal tlf pl lâstikler,radyolut Mür:49 55 55 I 44 44 55 Remzi Milliyet 13593
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • DİSKOTEK «CLAUD 9» LONDRA VE BÜTÜN DÜNYADAN EN SON MELODİLER.Disk cokey LESLY ve ayrıca "ITALO ROLLINI,İtalyan Orkestrası Milliyet:13596
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • Bayan Muhasebe Memuresi Büyük bir Sanayi kuruluşunun Muhasebe Servisinde çalıştırılmak üzere tecrübeli BAYAN MUHASEBE MEMURESÎ aranmaktadır.Talipleri!kısa hal tercümeleri ile birlikte BAKIRKÖY PX.36 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • SEKRETER ARANIYOR Bakırköy civarında faaliyette bulunan bir fabrikada istihdam edilmek üzere İngilizce lisanına bihakkın vâkıf ve süratli daktilo yazabilen bayan elemanların hal tercümelerini ve bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • ÇÖKEN ŞEHİR V T ENEDlK'in ölümü XVIIyüzyılda başlar.O günlerde sSzkonusu olan,şimdiki gibi ş-hrin ağır ağır sulara gömülmesi değildir.Venedikln sosyal ve ekonomik önceliğini kaybetmesi,gerilemesidir:Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • Avukat CANAN DEDEOĞLU)SÜSOY 11» Gazeteci YENER SÜSOY Evlendiler.1 ekim 1971 Ankara APAYDIN OTELİ Milliyet 13554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • SEKRETER ARANIYOR Anadili Fransızca olan,daktilo ve steno bilen tecrübeli bayan sekreter aranıyor.Ücret tatminkârdır.İsteklilerin P.K.245 Yenişehir Ankara adresine veya 12 59 39 nohl telefona müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1971
  • it DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Bugünkü Abdülhamid Han hayranlarının kulakları çınlasın,o devri yaşamış olanlar O'nu hiç sevmezlerdi.Anlaşılan,istibdadın ne ocuğunu anlamak için onu yaşamış olmak gerekiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • DÜNYADA DUN SOVYET SAVAŞ GEMİLERİ Norveç |ij ılarında tertiplenen NATO manevralanı dikkatli izliyor.Tatbikat alanına gift* în Sovyet bombardıman uçakları her cefasında müttefik uçakları tarafından eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • 12"er sosyal ve ekonomik güvenlik istedi B «Sosyal Demokrat Düzen» adlı rapor hazırlayan Türk Iş'e bağlı sendika başkanları bildiri yayınladı.ANKARA,ÖZEL «Sosyal Demokrat Düzen» adlı bir rapor hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • mmn AEG ETİ Elelrik Endüstrisi A.Ş.inden 1531 1540 1541 1550 1631 1640 1641 1650 1651 1660 1671 1680 1681 1690 1691 1700 1741 1750 1831 1840 1911 1920 1941 1950 1971 1980 1981 1990 2061 2070 2121 2130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • Inadolu yakası ıal tesisleri örenle acildi İstanbul Belediyesince Bosncı'da Ankara asfaltı yanda inşa ettirilen Anadolu ¦kası hal tesisleri dün tönle hizmete açılmıştır.Seni hal binasında Kadıy'deki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • Almanya'ya 5 milyon liralık esrar satan 8 Türk yakalandı Almanya'ya frigorifik kamyonlarla 2100 kilo esrar sokan Türklerden kurulu 8 kişilik bir şebeke,polis tarafından yakalanmıştır.Bavyera eyaleti n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • Moşe Dayan zam için ordudan istifaya kalkışmış TEL AVİV,AA Dayan'ın dün yayımlanan yeni bir biyografisine göre,İsrail Savunma Bakanı bir defasında,hükümete daha fazla para almadığı takdirde ordudan is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • AMERİKAN HAZİNE BAKANININ İHTAKİ "Yabancılara ail mal kamularken dikkatli olun!H Conally,kamulaştırmalarda hukuk kuradarına riayet edilmediğini söyledi.WASHINGTON,AA ı«H HAZİNE Bakanı John Conally,Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • İyilin Ision İkrâmlyö:çefkfi.f i.ş.Bfr:deje'&r":milyon Monox:TTOt 1*377
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • ilkokuldan KOLEJE btifıih kitapçılarda Sonuç:2640 *39M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • Hollanda'da yabancı işçiler için vergi kondu İşçi başına 1250 lira vergi ko nunca,firmalar yabana işçileri işten çıkartmaya başladı.LAHEY,Kâmuran Sümercan bildiriyor HOLLANDA hükümeti aldığı bir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • Le Monde» gazetesine demeç veren Makarîos'un görüşü:'Kıbrıs sorunu Rumlarla İrileri karşı karsıya getiriyor Baş Piskopos Ankara'yı sorunu Yu nanistan ile Türkiye arasında bir anlaşmazlık gibi gösterme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • i M 5 ay iyimle W kilo veren şoför Bcbeprle •©heceleri» W alio verdikten aonraki halt ince bağırsağını aldırdı 5 ay içinde tam 70 kilo zayıfladı I«*NOE bağırsağının bltyük bir kısmı ameliyatla alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1971
  • Üniversitelerimizin giril smavlannda üstün başarı gösteren 10 öğrenciye Türkiye İş Bankası tarafından ödül verildi Türkiye İş Bankasının 5.000'er liralık başarı ödülünü kazananlar:Üniversitelerarası g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • Haklıydı.Adamın dişleri takmaydı.Kısa,tombul ve kıvrık tırnaklı küçük parmağında pırlanta taşlı bir yüzük vardı.Sekreter bayamn tam karşısında,New York sokaklarını gösteren renkli iki resmin arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • tanrıça taşı yazan:ANNE MÂYBÛRYİyiren\sŞEVKET İİNER m Kavşakta trafik lâmbaları kırmızpamnca,ellerim direksiyona dayalı,arkaa yaslandım ve Matthews Hastahanesini beyaz bir çizgi gibi uzanan yapılarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • Ruhsar BURDURLU İle înş.Yük.Müh.M.Orhan ÖZER nişanlandılar.«0.9.1971 izmir Milliyet:13568
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • MEVLİT Dört ay ara ile kaybettiğim sevgili annem.Resmiye Germiyan ve Sevgili ağabeyim Em.Hava Albay ORHAN GAZI GERMIYAISI'ın aziz ruhlarına,3 ekini pazar günü İkindi namazından sonra,Bakırköy,Kartalte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • ş—w—VEFAT Merhum Etem ve Necmlye Akdoğanın oğulları Meliha ve Sadiyenin kardeşleri.Aytaç,Ayfer ve Alevin sevgili dayıları tşçi Sigortalan Adapazarı şubesi avukatlarından EDİP AKDOĞAN 29 Eylül 1971 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • TÜRKİYE FTROLLERİ A.O.GENEL MÛÜRLÜĞÜNDEN DİL BİLİ)SEKRETER ALMCAKTIR Ankara'da Genel Mtlrlüğümüzde çalıştınlmak üzere aşağıdaki şartlan hi bir BAYAN SEKRETER alınacaktın 1 Mükemmel frizce konuşmak,2 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • Türkiye Radyo Tevizyon Kurumu Genel Sülüğünden 1 1 adet 10 W.lık yedekli TV Yardımcı V»ricisi Transposer)İle Epyaskop ve Altlık Yazılan aracı satın alınacaktır.2 İhalelerimize ait rtnameler,50.TL.bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • BÜÜMAGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 i—SOLDAN SA6A:I Tek parmaklılardan,sıcak ülkelerde yaşayan,burnunun üzerinde bir veya iki boynuzu olan,ot yiyici,saldırgan bir hayvan.2 TERSİ,İçki ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • n*z i—OĞLAK BURCU fM Ar""k' J3g Har »eyl kara görmekten kurtulmaya çalısınız.Bu yüzden vermis olduğunuz hükümlerinizde boyuna yanılıyorsunuz.KOVA BURCU t IV Şubat)4* Bir teklif büküyorsunuz.Fakat İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • KOMT1Z.OL.eDBMEYİZ ONLARI T ÇAKTIM FECİ fclAL.DE RO MANTtK Oluvor LAR HERHALOB.BU 4XŞr1AN.SQNRA UGl^AAAAK VAR,AL-LAH KO?U SUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • E O SIRADA SCOTLAND YARD PA PENNY'I BE.KJ.iYO.Z0U-rKIZ' IE.e_SEW NiE^V-VOKK TA AMLATTI BİZE BİR ŞEY KALMAPI MÜPETTl'5 SİAAMS.DOKTORUN KAR İÇTİ C5I ÇETEKJİN MENSUPUAptı taaa ol-ARAk;EL.IAAİ2H GEÇMEDİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • CB DİALOa ÇA-I İ/S/M-AS/A/&İJZ M 4U.AHIM hZİt-OAS/E BAH-ÇEDE A* *OCXAM LA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1971
  • f ÇO/V\AR 'A 6AZETK ÖETİP-ME5İNİ OĞfcET,İTİM BABA i OOf=SvJAN-HEWCES BİZ.IM ÇOMAĞIN ETRAFTA GAZETE BIRAKMAî?l ğ|Sil SÖyuüVDR-b3 Wa1 u*\ü r\V ¦w:ftp Yiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.10.1971
  • 1 Sayfa 5~1 Venezuelan.n Japreria kızılderilüeri iskeletleri çıkmadan ölülerini gömmüyor ÇELİŞKİ GARİPLİKLER Ü KITASI il AMERİKA MotilinesEer bile vahşet saçıyorlar Bir Japreria kadını acıkhavada ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • Hazırlayan:AKâL ATİLİ-to ZEYNEP ORAL BfMilliyet Topluluğun adı,adresi.Tel.No:Sunacağı oyun Kadrosu Gösteri düzeni AYFER FERAY TİYATROSU Küçük Sahne'de.Tel:49 56 5»)OCAK Yazan:TURGUT ÖZAKMAN Sahneye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • SİNEMALAR ISTANBUL ANKARA M 16 86 L Uy vent)Zor Oyun B.Schneider B.l.AS 14,63 15 Harbiye)Sİyah öğretmen O.Lock' hart,J.Mc Lacslan,RÎ.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Son Hücum J.Wayne RÎS.AYDIN 21 52 58 Çapa)Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • ÎİYATROLAR açıldı.Yandaki tabloda gördüğünüz toplulukların büyük bir bölümü,yeni sezonun ilk resmî oyununu dün gece sundular.Hepsine başarılar dileriz.Gördüğünüz tabloyu üç yıldır düzenliyoruz.Amacımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • RIFAT ILGAZ'ın yeni eseri HABABAM SINIFI BASKINDA KOMEDİ 2 BÖLÜM l I i—I—ı ı ı ıı ı GÖRÜCÜYE ÇIKIYORUM SON 3 OYUN SALI HARİÇ HERGON 18 de PAZARTESİ 18 ve 21.15 de CUMA 15 ve 18 de TEL:45 64 65 Kadar İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • SANAYİCİ-İMALATÇI MÜTEAHHİTLERE ve •HER TÜRLÜ M AKIN A TEÇHİZAT HAMMADDE ve MALZEME SAĞLANIR.SMALALATINIZ PAZARLANIR ve DEPOLANIR.•MUTEMETLİK YAPILIR.Yatırımlar ve Dış Ticaret A.Ş.TEL 49 90 50-49 90 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • GÖKLERİNE SAHİP OLMAYAN,TOPRAKLARINA SAHİP OLAMAZ.TURK HAVA KUVVETLERİNİ GUÇlENDlRME'VAKFı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • TÜRK PHiLiPS T.A.Ş İngilizce bilen mütercim aramaktadır.Hukukî ve İktisadî terimlere vakıf en az 5 yi tercüme tecrübesi olan İsteklilerin şahsen veya ntupla müracaattan rica olunur.Sür'atli daktilo bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • H BÜYÜK TARABYA OTELİ Balkanların en güzel GECE KULÜBÜNÜ Bu akşamdan itibaren?DORUK ONATKUT erk.ile açıyor.Her pazar öğle restoranda Necip Ustanın seçmeli zengin menüsü 40 TL.servis hariç.Her türlü zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • İstanbul'da büyük bir yabancı şirket,bakine kendi atölyelerinde yapacağı ufak çapt İmalât işlerini yönetecek MAKİNA Y.MÜHENDİS!vet MAKİNA MÜHENDİSİ arıyor.Aranan şartlar:a)Askerliğini yapmış olmak,b)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • TÜRK GENER.ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.'DEN PRES ATIĞI SAÇ SATIŞI Fabrikamızda mevcut es artığı 2,40 cm.boyunda,19—20 cm.genişliğinde 3 mmkalmlığmda takriben 20 t derin çekme saç mektupla teklif alma usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • KUGUKSME A'.FER FERAY 'lYATROSU TURGUT ÖZİMAN'ın NOEL COWARD.n I CIK CİME BALAYI Bu akşamdan ifi^en.Yöneten:YILMAZ GRUDA Tel:'495652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.10.1971
  • Ei'!i:i ISTANBUL 5,53 Açılı» r« 6,00 Günaydın 7,00 Köye hab(7,05 Türküler 7,30 Haberler 7,45 Bu sabahın melodileri 8,00 İstanbul'da burun 8,05 Reklâm spotları 8,10 Solistler jtoçidl 8,30 Arp soloları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.10.1971
  • Amerika'nın sanayi ürün üretiminde düşme var WASHINGTON,ibrahim SARIN bildiriyor.Birleşik Amerika'nın sanayi malı üretiminde temmuz ayından sonra ağustos ayında da bir düşme olmuştur.Yüzde l'ln onda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • xon:"Vergi,bunalım kadar Başkan,Beyaz Saray'da Para Fonu Direktörü ile 45 dakika görüştü.WASHİNGTON,AA,UPİ,THA AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon,«Amerika'nın uyguladığı yüzde 10 ek ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • ULUSLARARASI Para Fonu'nun IMF)Washington toplantılarından sonra bir dünya parası yaratma tezi eskisi kadar imkânsız bir düş değildir.1971 eylülünün son günlerinde bira raya gelen Batı'mn bütün ülkele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • ingiltere,Japonyadan endişe duyuyor B İngiliz Sanayi Federasyonu Başkanı,«Birleşik Amerika'da güçlükle karşılaşan Japon sanayicilerinin Avrupa pazarına yönelmesini» istemiyor.LONDRA,UPI,THA I» NGtLTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • İRAN ve ROMANYA ARASİNDA TİCARET ANLAŞMASI YAPILDI TAHRAN,AA tran ile Romanya arasında imzalanan bir anlaşmaya göre,«önümüzdeki yıl içinde Romanya,İran'dan takas esasına püre 9,2 milyon dolarlık mal a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • Eskişehir küspe tesisi bitiyor Yeni kurutma tesisleri yem sanayiinde bir aşama olacak.ESKİŞEHİR,AA HAYVAN besiciliğinde önemli bir yer tutan «şeker pancarı artığı» olan «küspe»nin üreticiye daha moder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • Özer Derbil,Bağdat Fuarına gitti BAĞDAT,AA.Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı özer Derbil,çarşamba akşamı beraberinde bir ekonomik heyet olduğu halde Bağdat'a gelmiştir,özel Derbil,Türkiye ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • m "SKENDERLN Liman Tesislerinden gelecek gelir,petrol nakliye ücretlerindeki tasarruf,o bölgede kurulacak yeni tesisler ile bölgenin gelişmesi dışında boru hattı'nın Türkiye için sağlayacağı en büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • p etkim PETKİM PETROKİMYA A.S.den SAYIN SANAYİCÎILERE Plâstik İsletme Sanayicilerine Tevzi Edilmek Özere PE ve PVC İthal edilecektir 18 ağustos 1971 tarih ve 13930 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 71/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • SAKAT OLMAK SUÇ DEĞİL,SAKATI GÜÇSÜZ VE İŞSİZ BIRAKMAK SUÇTUR.TÜRKİYE SAKATLA* DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • Oman köylerinde geçim Q düzeyi çoh düşük Plânlama'nın araştırmasına göre,köylülerin üçte birinin yıllık aile geliri 2.000 liradan az.ANKARA,Ayteldn YILDIZ bildiriyor ORMAN köylerinde yaşayan köylüleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • Manisa'da bir köy yurtdışına halı satıyor MANİSA.A Manisa'nın bir köyünde dokunmakta olan halılar,dış ülkelere ihraç edilmekte ve çeniş çapta sipariş alınmaktadır.Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • r-SATSUMA İHRACI i DURDU ÎZMtR,AA.Fripoflrfk kamyon sıkıntısı nedeni İle Oç gün Snee başlayan satsuma İhracatının durduğu fine sürülmektedir.I Mandalina İhracatçıları,«Frintaş'ın •evkiyat İçin kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • DDBI-Cumhuriyet Lir» 145.00 145.50 Heşat Lira 324.00 326.00 Hamit Lira 198.00 200.00 Aziz Lira 158.00 160.00 Fransız Napolyon)155.00 160.00 tngiilz Kral)170.00 175.00 U ayar külçe gr.21.90 11.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • Kanada,ağıt işlerde çalıştırmak üzere Japon işçi getiriyor TORONTO,ENGİN AŞKIN bildiriyor ÎARIM milyondan fazla Kanada'lınm İşsiz olmasına rağmen,Kanada'nm kömür madenleri için Japonya'dan işçi getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • MALİYE BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Son senlerde Bakanlığımıza intikal eden şikayetlerden bâzı kötU niyetli kişilerin kendilerini görevli tanıtıp işletmelerde işletme vergisi kontrolü yapmağa teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • ŞANTİYE ŞEFİ ARANIYOR Tanınmış b!r taahhüt firması Güney Bölgesindeki rafineri tevsii İnşaata için mekanik montaj ve boru işlerinde asgarî 5 yıllık tecrübeli,İngilizce veya İtaU yanca bilir Şantiye Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • DUYURU 6—17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Akdeniz Oyunlarında yurt İçi ve yurt dışı fotoğraf ve film poolü Haber Ajansı ile Türk Haberler Ajansına aittir.İzmir'deki Pool yönetmeninin yazılı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1971
  • SATILIK Bütangaz tüpleri veya otomatik ve çelik parçalar için otomatik kumla temizleme makinası Carlo Banfi,çok iyi durumda,bütün yedekleri İle.Tel.47 8105 46 81 M Admar:71243 1S57B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • Telefon:224410 U IrM İ|w SB» 1 gig:KELİMESİ 200 KURUŞ SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN,Avcılar'da kele pir 750 metre,köşe arsa 21 24 46 SAHİBİNDEN,Yalova'da Termal asfaltı üzerinde,elektrik,su İçinde,meyva ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • USKAN,YAVÇAN'A t Baştarafı Onuncuda da bulunan eski Asbaşkan özkul Sanan'dan,«Tekrar göreve dön,işlerimiz tıkandı» diyerek İstifasını geri almasını istemiştir.Sanan ise,Yavçan'a çok sert cevap vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • ftfüfiegetf 54 elemanı ile yurdu tarıyor Arkadaşımla Teoman Güray,Sarıyer yöneticilerinden Adnaa Kocabaa,Kenan DereU,antrenör AU BeratlıgU ve futbolcularla görülüyor.YILMAZ CANEU Antrenör Ali Beratlıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • 22 kulüp katılacağı branşları bildirdi.ŞEHRİMİZDE profesyonel futbol şubesi bulunan 22 kulüp,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğüne bu yıl İştirak edecekleri spor dallarını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • Genç karmalar yedi grup merkezinde karşılaşacak 1971—72 Genç Karmalar Türkiye Futbol Şampiyonası İlk kademe maçları,19—23 kasım tarihleri arasında T grup merkezinde başlayacaktır.Grup merkezleri olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • Bugün oynanacak 2.ve 3.Lig maçları îkinci ve Üçüncü Türkiye Liglerinde bugün oynanacak maçların programı şöyledir:19 Mayıs Stadı:15.15 GUneşspor Sakaryaspor Tarsus'ta:15.15 Tarsus îdmanvurdu Şekerspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • İstanbul Satranç Şampiyonası seçmeleri 16 ekimde 1972 İstanbul Satranç Şampiyonası seçmeleri 16 ekim 1971 cumartesi günü saat 15.30'da İstanbul Türk Satranç Kulübünde başlanacaktır.Es seçme kur'alan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • Samim Tara,Yelken Federasyonundan istifa etti Yelken Federasyonu üyelerinden Samim Tara,İstifa etmiştir,tstifa mektubunu Başkan Dr.Fethi Alpdoğan'a gönderen Tara,yazısında Federasyon Üyeleri ile fikir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • TEŞKİLAT Baştarafı Onuncuda Bu mazeretleri okuduktan sonra sporla biraz ilgisi olan her şahsın yüzünde alaycı bir tebessümün belireceği şüphesiz olmakla beraber,basket kolumuz adına küçük bir savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • BUGÜN OYNANACAK AMATÖR LİG MAÇLARI Fenerbahçe Stadı:14.30:Î.E.T.T.Aksaray Paşabahçe Sahası:14.30:Y.S.Selim Yeldeğirmeni Kartal Sahası:14.30:Tekel Okmeydanı Alibeyköy Sahası:14.30:Haydarpaşa Kalespor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • REGİTER:«KUPANIN EN ZORLU TAKIMINA DÜŞTÜK» DEDİ Esklşehirspor Teknik Direktörü Aydın Besrlter,Avnıpa Kupası Ktı pa Galipleri İkinci turu kur'asın da Moskova Dlnamo'sunun çık ması üzerine.«Kupanın en z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • ESKİŞEHİR'İN RAKİBİ A Baştarafı Onuncuda Pilgvi Shtapov,Anitchkln,Zikov,Iaslnv Ztıkov,Estrechov,Kozlov Kozemiakin,IVIanchnikov,Evriuzichin.Ligde şampiyonluğu şimdiden garantileyen Dinamo Kiev'den sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • YENAL Baştarafı Onuncuda kive'nin spor meseleleri firene sahipsiz kalmıştır.Türkiye'nin spor yönünden geri kalmışlığının nedenlerini teker teker açıklayan Ulvi Yenal,görevden ayrıldıktan sonra Spor Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • At yarışları iahnrıini ŞEREF SEVER 1.KOŞU:P:Colden Beatle,P:Günseli Z.KOŞU:P:Canko,P:Balgümeci 3.KOŞU:F:Nazar,P:İnci 30 i.KOŞU:P:Berkcan,P:Merzuka XI S.KOŞU:P:Orhun,P:Karşıyakalı,P:Işılay,S:Coşkun VII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • FİNLANDİYA I Baştarafî Onuncuda hoppers Reipas Lahti arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası maçında seyretmiştir.Başaran bu maçta hakkında kesin bir naate vardığını belirterek «Finlandiya Şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • 4 YURT DIŞI Baştaraft Onunr-vdn mek ve İzinsiz görevi terketmek suçlarından Beden Terbiyesi tarafından soruşturma açılmıştır.Soruşturmanın dışında Güreş Federasyonu Başkanı Turhan Yavçan da.Nasuh Akar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • BEŞİKTAŞ ADANA Baştaraft Onuncuda ADANASPOR:Güng;5r Necip.Erdinç,Behçet,Tufan Orhan,Harun,B.Selâhat tin Şahin,Miliç.K.Selâ,hattın.ALTAY BOLUSPOR tzmir Alsancak Stadında se saat 16.00'da Altay İle Bolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • AH Aba)Masa Tenisi İcra Kurulu başkanı oldu ANKARA,AA İzmir'de düzenlenen masa tenisi,Akdeniz Oyunlarından sonra statü gereğince yapılan seçimler,de İcra Kuruluna Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Ali A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • HEZİMETİN SEBEBİ l BaştarafjiJDnımcudu Bir Moskova galibiyetinde göklere çıkartılan Adnan Süvari hakkında,8-0 hk Polonya yenilgisinden sonra söylenmedik söz kalmamış,başarılı antrenör olarak Eskişehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • 1.ve 2.Amatör Ug'de kupalar bugün verilecek 1969-70 ve 1970-71 sezonlarında genç,amatör 1.ve 2.Lig'de şampiyon olan takımlara ve en centilmen seçilen ekiplere kupaları bugün saat 12—13 arası Mithatpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • İtalyan kafilesi başkanının sözlerini yorumlayan Corrirra Delin Sport gaztrsinin kupürü.H.RUSSELL GELDİ Beynelmilel Amatör Boka Birliği Genel Sekreteri H.Russell,Akdeniz Oyunlarında bulunmak üzere dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.10.1971
  • İTALYAN KAFİLESİ BAŞKANI MAZZUCA'nın İDDİASI Tesisler Akdeniz Oyunlarına yetişemez.B Başkan,Roma'da düzenlediği basın toplantısında «Türklerin iyi niyetlerini gördükten sonra bâzı eksiklikleri görmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • ÂP,YETKİLİ ORGANLARI t Baştaraft Birincide yan eden gündem dışı konuşmaların radyonun saat 19 bülteninde tek taraflı olarak kamu oyuna duyurulmasının yarattığı üzüntü üzerinde durmuştur.Anayasanın 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • BARZANİ t Baştaraft Birincide dan üçü ölmüş ve onu da ağır şekilde yaralanmıştır.Olay,Mustafa Barzani'nin Kuzev Irak'taki genel harekât merkezinde cereyan etmiştir.10 yıl müddetle Irak'lı kürtlerin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • DÜNDAR t Baştarafı Birincide ile Dündar Kıhç'm sevgilisi Ayten Pekalp'ın arkadaşı Emel Birinci de kabadayıyı evinde saklamak iddiasıyla polis tarafından yakalanmışlardır.Dündar Kılıç dün sabah İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • DENİZ GEZMİŞ Baştarafı Birincide Onursal'ın münferit savunmalarından sonra söz alan trfan ile Mete Ertekin'in avukatı Niyazi Ağırnaslı,müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürmüş,«aynı ortamda sene o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • DERİN I Baştarafı Birincide Haldun Derin,Ön Tedbirler Tasarısındaki bâzı hükümlerin yanlış anlaşılmış olduğunu da ifade ederek şunları söylemiştir:«Meselâ,ön Tedbirler Tasarısındaki sulak yerde 150 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Kaçırılan kadın diplomat için 1 milyon dolar isteniyor CARAKAS,AA.Dominik Cumhuriyetinin,Caracas Başkonsolosu Bayan Thelnıa Frias de Rodriguez'in,Venezuela Ulusal Kurtuluş Cephesi FANL)komandoları tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • İnşaat Fakültesinde patlayıcı madde ve mermi bulundu Sıkıyönetim Komutanlığının emri ile,İstanbul Garnizon Komutanlığı,İstanbul Teknik Üniversitesi yetkililerinin de katılmasıyla İTÜ İnşaat Fakültesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Uluöz "12 Martta üniversitenin de sorumluluğu var,İZMİR,Orhan İLHAN bildiriyor Ege Üniversitesi,dün saat 10.30'da Rektör Mustafa Uluöztin konuşmasıyla açılmıştır.Prof.Dr.Uluöz,açış konuşmasında «12 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Yemekten zehirlenen ailenin 3 ferdi öldü BURSA,THA Bursa'nın Orhangazi İlçesine bağlı Ortaköy'de akşam yemeğinden zehirlenen 10 kişilik Kılıç ailesinin 3 ferdi ölmüştür.Kılıç ailesi akşam yemeğinde ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • İstanbul'a 369 fon ithal malı geldi İstanbul limanına son bir hafta içinde ikisi Türk,ll*i yabancı bandıralı 13 gemi ile 4 bin 369 ton ithal malı gelmiştir.Bunların arasında 36 ton karbonat,90 ton ipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Ticaret heyeti bugün Çin'e gidiyor ANKARA,ÖZEL Cihat Baban Başkanlığında ki Türk Ticaret Heyeti bugün temaslarda bulunmak üzere Çin'e hareket edecektir.17 kişilik heyetin onikisi iş adamı,dördü Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Topkapı otogar inşaatı İ Baştarafı Birincide yapının yıkılması İçin karar bulunduğunu,Belediye Baş kanının kanunî işlem yapmaktan kaçındığını öne sürmüştür Üye,Belediye başkanlığının bu konuda açılcla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Cayan dâvâs t Baştarafı Birincide latmıştır.Tanık olarak dinlenen ve olayda yaralanmış bulunan bekçi îbrahim Keskin ise «Beni vuran Mahir Çayan'dır.Halen iyi olmadım,kendisinden davacıyım» demiştir.DU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • EĞİTİMCİLER t Baştaraft Birincide sandık kısa zamanr'a devleşen ek bir sosyal güvenlik örgütü haline eelirken,aynı zamanda Türk ekonomisine hatırı sayılır bir yatırım gücü de kazandırılmış olacaktır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • RADYOLİNK fc Baştarcfı Birincide lacak olan Akdeniz Oyunlar imkân sağlandığı takdirde günü gününe naklen ya da film şeklinde yayınlanacaktır Bununla ilgili olarak yapılan testlerden olumlu sonuç alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Evlendiler 1st.Belediye Sarayı 1/10/971 Milliyet 1354Î 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • VEFAT Merhum San HUsnll ve merhume Afife hanımefendinin oğlu.Münevver Tangüner'in eşi,merhum İsmail Tangiiner.ve Osman Tangüner,Hidayet BelgU,Müveddet Kayı,Rabia Atuk,Cavidan Nazlı'nın kardeşleri,Ferd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • ATAŞ I Baştaraft Birincide dikası Başkanı İsmail Topkar ile Türk-lş Genel Sekreteri Halil Tunc'tan kurulu tarafları anlaştırmış,böylece grevin dün saat 19'dan itibaren Ataş'ta sona erdirilmesi kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • GÜNÜN MODOSINDO ZEVKLER DE DEĞİŞİYOR!Milliyet ISSflf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • üniversite tasarısı 15 ekimde bitmeli Erim:Baştaraft Birincide öğretim ve eğitim alanında yapılacak reform şahsen benim gözümde en önemli reformdur.Hükümet tasarısını hazırlamaktasınız,tik gündenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • Unutma!Sakatlann da coeu sağlam do£ar.TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • BAYER TARIM İlâçları Ltd.Sti.den Merkez Muhasebesi elemanlanndan Bay YILMAZ EMEN Şirketimizden ayrılmıştır;Duyurulur Milliyet 13595
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1971
  • hesabını yapın odun kömürden daha ucuz.101 f Ajanstür:2211 13550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 02.10.1971
  • irk-kirfrk-^irk^.I aa Clay 17 kasımda Buster Kathls'le karşılaşıyor H Muhammed Ali'nin yeni rakibi 31 maçta 29 galibiyet,2 mağlûbiyet aldı.ESKÎ Dünya Ağır Sıklet Boks Şampl yonu Muhammed Ali Clay,17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Türkiye Liginde bugün Beşiktaş Adana Altay Boluspor 58 Adanaspor antrenörü Nazım Koka,Siyah Beyazlılardan puan alacaklarını iddia ediyor.Milli futbol takımımızın Polonya ve İsviçre maçlan nedeniyle ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Güreş federasyonunun yeni kararı *t yurt dışı temastan ıı uçu iptal edildi I Nasuh Akar hakkında yetkisiz beyanat vermek ve izinsiz görevi terketmek suçlarından soruşturma açıldı.BARBAROS A K O L ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Güreş Federasyonu Başkanı Turan Tavçan,Judo Federasyonu Başkanı Cihat Uskan ve eski Asbaşkan özkul Sanan ile Uskan'ın makamında konuşurlarken.[KADİR AKAT] USKAN,YAVÇAN'A «TÜRK GÜREŞİ ÖLMEMİŞTİR» DEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • YENAL'İN YERİNE 4 İSİM NAMZET GÖSTERİLDİ ANKARA,ÖZEL Ulvi Yenal'ın İstifası İle boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığı İçin 4 kişinin adından bahsedilmektedir.Henüz resmî bir açıklama yapılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Kamacının 15 ekimde Milano'da dövüşeceği Lopopolo.[MİLLİYET] M Haberi açıklayan «Corriera Dello Sport» Milano'daki maç için «Avrupa Şampiyon namzedi iyi bir antrenman imkânı bulacak» şeklinde yazıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Kraliçe Elizabeth,G.Saray Alfay maçını izleyecek 23 ekimde oynanacak Galatasaray Altay maçını İngiltere Kralı "esi Elizabeth de izleyecektir.Kraliçe,maç öncesi G.Saray'a kupa verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • MERKEZ CEZA KURULU 7 FUTBOL-CUYA 19 HAFTA CEZA VERDİ ANKARA.ÖZEL Merkez Ceza Kurulu,Ankaragücü futbolcularından Erman'a ikj maçtan men cezası vermiştir Kurulun oeza verdiği diğer sporcular sun lardır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Basketbole dair Kübiıngcn'dc Bulgaristan'a 87 60 yenildiğimiz maçta Nuri'nin bir basketi.[NURHAN AYDINI Teşkilât hiçbir spor dalına i tanınmayan imkânı basketbole tanımıştır Yazan:SAMİM GÖREÇ j AVRUPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ Finlandiya Millî Takımı santrforu Lindholm geldi I Yöneticilerden Yalçın Başaran İsviçre şampiyonu Grasshoppers karşısında seyrettiği millî futbolcunun İstanbulspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • İKİNCİ TURUN Kİ ir ASI ÇEKİLDİ ESKİŞEHİR RAKİBİ RUS DİNAMO â İlk maç 20 ekim çarşamba günü Eskişehir'de.Rövanş ise 3 kasım'da Moskova'da yapılacak.VRUPA Kupa Galipleri Turnuasının ikinci turunda Eskiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Polonya ve İsviçre mağlûbiyetlerinin suçlusu aranacaksa başkalarına lüzum yok.Ben ortadayım.İsviçre'ye 4 O yenildiğimiz maçta kalemiz sıkışırken.Büyük kriz içinde bulunan bütün spor dallarımızın başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • Türkiyenin spor meseleleri gene sahipsiz kaldı,diyen Dün bir basın toplantısı yapan eski müsteşar,görevinden uzak laştırılmadığını,kendi isteği ile emekliye ayrılmak için 23 ey lülde müracaat ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1971
  • m İstanbul Genç takımlar Ligi 9 ekimde başlıyor Şampiyona 3 grup üzerinden yapılacak.Gene Takımlar İstanbul Şampiyonası,9 ekim cumartesi günü başlayacaktır.3 grup Uzerinden yapılacak şam niyonaya prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor