Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • HER SINIFIN BİRİNCİSİ.100 bin öğrencinin birincisi olan Mithat Uysal,şimdiye kadar bütün sınıflarını birincilikle bitirmiştir.Oflunun okullardaki başarılarına alıştıklarını söyleyen annesi Sabiha Uysa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • SÜREYYA EVLENİYOR LONDRA.THA CSKÎ İran tmparatoriçesı Prenses Süreyya'nın ttalyan film yöneticisi Franco İndovina'yla evlenmeye kesinlikle karar verdiği,«Daily Express» gazetesi tarafından bildirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • AKYOL:"Ruh hastalarının çoğu iyileşiyor,ANKARA.ÖZBJL Mili!Nöri-Psikiyatri konpre sinin açılış töreninde konu şan Sa&lık Bakanı Akyol,«erken teşhi •jaııer** tedaviye alnı.m rub usuın.P,Devamı Sa.y,Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • ISIL:"Sanayicilere wans döviz verilecek,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Erhan Işıl,sanayi müesseselerinin sayılarını çoğaltmak ve kuruluşlarını kolaylaştırmak amacıyla,«Sanavi Bölgeleri ve Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Bu yıl kimlerin yedeksubay okuluna alınacakları açıklandı ANİİARA,A.A.Millî Savunma Rp't"1-1 ekivn ayı basında silâh altına alınacak yedeksubay adayları ile ilgili bir açıklama yapmıştır.Bakanlık Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Türk-İş de sigorta eczanelerine taraftar "İlâç reçefasiyle kolonya almak sigorta eczaneleriyle önlenir,ı Eczacılar âa dünyada en ucuz ilâç bizde derken Bakana yanlış bilgi verildiğini bildirdiler.ÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • HERBİE M ANN Vfc GRUBU "AİR„ GELDİ Gençlik ve müzik dergisi HEY tarafından davet edilen dünyanın 1 numaralı flütçüsü Herbie Mann,İstanbul,İzmir ve Ankara'da konserler vermek için dün şehrimize gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları Batur ve Eyiceoğlu reformlar için konuştu.REFORM MUTLAKA YAPILACAKTIR.Hava Kuvvetleri Komufam"Komünizm,bilimsel sosyalizm ve teokratik idareye kar$ıyız„ dedi ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • dklDİâi »AJCÜITFTI GİBEMtYtN m BEKlEMEli ÖĞUNÜUM BİR ÖĞRETİM VIU SÜREli ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK FEN SINIFI ÖĞRETİM DEVRELERİ:5 Kojım »71 I Haziran »972 6 Aralık «971 I Haziran 1972 geniş bilgi için BROŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Toprak reformu "esaslı,değişirse güvenoyu istenecek ANKARA,ÖZEL «Toprak Reformu ön Tedbirler Kanunu Tasarısı» dün Meclise sevkedilmiştir.Dün sabah elden dolaştırılarak imzalan tamamlanan tasarı,Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • DURUM Huzursuzluk ve Uzlaşma i STİFASI bir ay önce belli olan Ulaştırma I Bakanının hükümetten ayrılışının bir anlaşmazlıkla ilgili bulunmadığı belirtilmektedir.Buna karşılık son günlerde kabinede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının dün savunmalar!yapıldı ANKARA,AA Deniz Gezmiş İle arkadaşlarının duruşmalarına,dün Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edilmiş,sanık avukatları müştereken hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Osma:"CHP hiç bir zaman oyla iktidara gelmedi,ANKARA,AA AP Propaganda Başkan vekili îzmir milletvekili gınası Osma,dün bir demeç vererek CHP Genel Sekreteri Şeref Bakşık'm demecini cevaplamış,CHP'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • CHP:"Seçim koşulu yaratılmalı diyor Parti Meclisine sunulan raporda sınıf mücadelelerinin demokratik araçlarla yapılması gerektiği beliritliyor.CHP Parti Meclisi dün Genel Başkan İnönü'nün başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Preveze Zaferinin 433 üncü yıldönümü törenle kutlandı ANKARA,THA,AA Deniz Kuvvetlerimizin kuruluşunun ve Preveze Zaferinin 433 üncü yıldönümü dün törenlerle kutlanmıştır.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • Türk-Iron nSSEÎ emffvolunu törenie adı H Başbakan Erim İran Başbakanı Huveyda ile petrol boru hattı konusunu görüştü.VAN,Özdemir Kalpakçıoğlu bildiriyor Türkiye İran demiryolu bağlantısı dün Cumhurbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1971
  • ATAŞ Rafinerisinin devletleşmesi istendi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşma yapan CHP'li Turan Özgüven,ATAŞ grevine değinmiş,işverenin tutumunu yermiş ve rafinerinin devletleştirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • VEFAT Samime Süner'in eşi Deniz Süner'in babası Nurettin Olcay'ın ağabeysi Dr.Orkunt Olcay'ın amcası Fikret Özdoğancı,Orhan özdoğancı,Tüm.Amiral Sina özdoğancı'nın enişteleri,İ.E.T.T.Silâhtar Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • ıs wyni fKs'-Ulusal kitaplığımızın en büyük boşluklarından biri,ünü dünyayı tut muş yabancıların,hakkımızdaki eserleridir.Bu boşluğu doldurabilmek üzere «tSTANBUL Kİ-TAPLIĞI» adiyle bir seri hazırland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • MİLLİ PİYANGO YARIN ÇEKİLİYOR.Yarın S milyon İU bin liralık servetten sizin de bir arslan payı almanızı dileriz.Basın:20958)13375
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • sahibi:Milliyat Gaıetecilik A.adın* ERCÜMENT *t4&*C& KARACAN Müessese Müdürü:£±4JL Genel Yayın flj İ Müdürü:ABDİ tPEKÇt NURETTtN DEMtRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI VER M I L L 1 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Mükerrem ve Azmi özçatal'm sevgili kızları,Şinasi Altmer'in sevgili eşi,Beril'in biricik annesi,Emine ve Nuri Altmer'in sevgili gelinleri,Leml,Birgül ve Serap özçatal'ın biricik abla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • De Gaulle ve Anıları B 1 9 AŞKAN Kennedy'nin,«Paris'de Charles De Gaulle diye bir abideye rastladım» sözleriyle belirlediği General De Gaulle'ün tarih sahnesine ilk çıkışı,olağanüstü bir ana,İkinci Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • HARİTA ve GERÇEK Bilirsiniz,iri lâflara merakbyızdır.Karşılıklı izmler,I İdeolojiler,dünya görüşleri,felsefeler,stratejiler,ana-I lizler,sentezler.Hepsi yararlıdır bunların.Dünyamızın ve çağımızın biç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Preveze Zaferi,Osmanlı devleti için bir istiklâlini koruma zaferi olmuştur.Barbaros Hayrettin Paşa'nın büyüklüğü de,çok derin bir görüşle,Osmanlı kaderinin denizlerde olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • SATIŞ İLÂNI Fabrikamızda mevcut takriben 30 ton hurda demir ile 30 ton hurda saç ve bunlar arasında çıkacak muhtelif metal hurda,kapalı zarf usulü ile satılacaktır Buna ait şartname Satınalma Şefliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • çocuğunuz,ÜNİVERSİTE ye giremiyor mu?FEİNT BİLİMLERİ MERKEZİ ÇOCUĞUNUZU GETİRİN SİZE YEPYENİ BİR ÇOCUK VERELİM Üniversiteye hazırlık sınıfı için kayıtlar başladı MÜRACAAT:BEŞİKTAŞ ÇIRAĞAN CAD.71 TEL:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1971
  • Vakit GQne« 6 51 öfle 12 06 ikindi Akşam 17 5B Yatsı 19 28 İmsak Vasati 15 26 415 Ezani usa 605 9 26 12 00 181 10 14 Z8 EYLÜL 1971 Hicri 1391 ŞABAN 1 Bumi 1387 EYLÜL 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • DÜNYADA DUN ÇİN'DEN Hong Kong'a gelen Amerikalı ünlü kalp hastalıkları uzmanı Dr.Paul Dudley,Çin lideri Mao'nun hastalınışından haberi olmadığını açıkladı.Çin'e yaptığı 12 günlük ziyareti tamamlayan ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • Margarin yağı en çok 825 kuruşa satılacak ANKARA,AA SANAYİ ve Ticaret Bakanlığı mutfak margarin yağlarının perakendeciler tarafından ençok 825 kuruşa satılacağını açıklamıştır.Bakanlığın valiliklere v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • Unutma!Sakatların da çoçu sağlam doğar.TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASİ A.J.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamızın Ankara,İstanbul ve diğer şubelerinde görevlendirilmek üzere sınav ile STAJYER ELEMAN ve ayrıca her kademede ve muhtelif şubelerimizde görevlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • BİR İLÂÇ FİRMASINA 1 En az 5 sene İş tecrübesi olan MUHASEBE MÜDÜ-RÜ 2 En az Us© mezunu okul ve askerlikle ilişiği olmıyan a MUHASEBE YARDIMCISI Türkiye'nin herhangi bir vilâyetinde çalışabilecek b PR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • 1 mW^,&W-rnnw BÜYÜK TÖRENE HAZIRLIK önümüzdeki ay İran,kuruluşunun 2500 üncü yıldönümünü parlak törenlerle kutlayacak.Aylardan beri bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor.Esas toll renler,tarihi Persopo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • yargılandı B İstanbullu bir Yunanlı Generalin hücreye hapsedildiği bildiriliyor.ATİNA,CEM BAŞAR BİLDİRİYOR ARALARINDA «Tatavla Güzeli» Lady Amelya Fleming olduğu halde,bir Yunanlıyı hapisten kaçırmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • Brejnev Bulgaristan'a uğradı SOFYA,THA Sovyet Komünist Partisi Birinci Sekreteri Leonid Brejnev,Macaristan'dan sonra,Bulgaristan'a gitmiş ve ziyaretinin ertesi günü Bulgar liderleriyle temaslara başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • milyon pazarında şahane swîfe|ftS&' APARTMAN DAİRESİ y talihlilerini bekliyor ZW-i i W$f x:Milyon Pazarında dağıtılacak 50 Apartman Dairesi İstanbulda,Küçükyalı'dadır.Deniz manzaralı daireler,fuel-oil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • Nihad Sami Banarlı K EDEBİYATI TARİHİ Destanlar Devrinden Zamanımıza Kadar)22 yıldır aranan ve beklenen bu büyük eser genişletilmiş ve bütünlenmiş olarak,Milli Eğitim Bakanlığı Yaymlan arasında,pek ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • "LAK LAK.ATİNADA VE KIBRISTA YASAKLANDI ATİNA,ÖZEL Atina Emniyet Müdürlüğü,Kamu Düzeni Bakanlığının emri üzerine,şehirde «lak lak» oyununu yasaklamıştır.Yasağa karşı gelecek olanlar yakalanarak mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • 2631 yıldan beri Japon imparatoru ilk kez yurt dışına çıktı geçirmek için fllaskaya gitti Danimarka,Belçika,İngiltere,Batı Almanya,Fransa,Hollanda ve İsviçreye gidecek olan İmparator,Nixon1 la Alaska'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1971
  • İNGİLTERE,RUS NOTASINI REDDETTİ LONDRA,AAîngiliz hükümeti,Sovyetler Birliği'nin îngilteredeki 90 Rus diplomatının flinır dışına çıkarılması kararının geri alınması isteğini reddetmiştir.Kremlin'in not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • SEMİM OÛl-PEAABB 1 GfTT(S SENİM RE.j V A\ANİ.f IS AL CAPP I I flfC karoû,»Jn vK W *ı k/irC&Y-r r~ ^f-Ş2 NEX İR BU W 8/DONI 3UAN H CERH MEKTEBİ DA-ÖZERK LAvERASl BE 1 MÖZERK İKitvieİS» OK o 3RErrjı_eM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • anan FENlMİ-E "X BÖVl-E KO-'ABİSİN STArsiev/et,Al_T TARADI SEM Bı"^.E7V\l"fÇ.KU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • NE THX-EVlZWM NB TELEFON ME DE KAD o ç^ûa-i^/NAiyoK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • üt I OĞLAK BURCU 22'0 E Yapmayı tasarladığınız Is* başlamak E fî *9 hususunda gevsek davranıyorsunuzğ Böyle hareket etmekle hata isliyorsunuz.KOVA BURCU j i f*jL Bir olay »ize bâzı hnklkatlan orta.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • BUL-MACA I 23456789 10 E SOLDAN SAĞA;I İçinde diri balık E E «aklanan,denizden ayrılmış havuz veya E denizin içinde tutulan delikli ambar;Kav-E E ga,çekişme feskl dilden)2 TERSİ E E Onaltısar tasla oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • tanrıça taşı yazan:ANNE MAYBURY-çeviren:ŞEVKET İİNER ÇIKAN BÖLÜMÜN ÖZETİ Televizyon programlarının ünlü kişilerinden Nlall Rhodes'le evli Sarah,ziyaret ettiği baba evinde,yıllarca önce satın alınan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • OKULA GİTMEYEN 6ENÇ KIZLARA İNGİLİZCE sar* Hv Hanımları ve beklemeli öğrencilere Çalışanlara iş saatlerinden sonra İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA DAKTILO ve MUHASEBE Kurslarına kayıtlar devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • TORNACI ve TESVİYECİ ALINACAKTIR Askerlik görevini yapmış,Mesleğinde en az dört yıl tecrübeli,Kalıp işlerinde çalışmış,Otuz yaşım aşmamış kişilerin.CİHAN BATARYA SANAYİ A.Ş.Rami Topçular Kışla Cad.No:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • SATİLİK VEYA KİRALIK LEVENT OTO SANAYtI BİTİŞİĞİ TELF:47 63 09 17 18,30 ARASI Milliyet 13394
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • SAKAT OLMAK SUÇ DEĞİL,SAKATI GÜÇSÜZ VE İŞSİZ BIRAKMAK SUÇTUR.TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden 1 Teknisyen yetiştirmek üzere 26.11.1971 günü saat 9.30'da İstanbul Sirkecideki Büyükpostahane binası Kantin salonunda yapılacak sınavda Erkek Sanat Enstitülerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1971
  • Kaim bu sıralarda bir İspanyol diplomat pasaportuyla ve Raoul Tegner adı altında ortaya çıktı.Pasaportu nerden sağladığını hiç bilen yoktu.Söylendiğine göre ispanyol tasdikli Fransız yurttaşı pasaport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1971
  • Evleri konfordan geçilmiyor,kapılarında otoları bekliyor ÇELİŞKİ GARİPLİKLER ly,KITASI AMERİKA Buzlar ülkesinin kapısı olan Pointe Bleuda yaşayan bu insanlar,dünyanın birçok toplumlarını imrendirecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1971
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden 1 Müdürlüğümüz Fındıklı işhanı ihtiyacı 100 too,Zeyrek ve Vlşnezade blok apartmanlan İçin 550 ton,cem'an 650 ton Fuel-Oil evsaf ve idari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1971
  • *P€2 HASAN PULUR YİNE ORTALIKTA "PEPE ALİLER,KAYIPTA.YİNE ortalıkta dolaşıyor.Bir devri kapamış,bir devre yaslamak istiyor sırtını.Ömrü hep böyle geçmiştir.Daha doğrusu geçen devirlere o hiç aldırmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1971
  • İLÂN Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Seyitömer Tesis Grubu Müdürlüğünden:15.000 metreküp kum satınalınacaktır Kütahya ilinin Seyitömer köyündeki Termik Santralı inşaatımızda kullanılmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1971
  • MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN PİRİNÇ TAKOZ ve KÜLÇE ALÜMİNYUM SATILACAKTIR Kırıkkale Pirinç Fabrikamızda mevcut takriben 80 ton pirinç takoz ile 30 ton külçe alüminyum kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1971
  • MALİYE BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Son günlerde Bakanlığımıza intikal eden şikâyetlerden bâzı kötü niyetli kişilerin kendilerini görevli tanıtıp işletmelerde işletme vergisi kontrolü yapmağa teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • ISTANBUL 55 Açılı» ve program 4,00 Günaydın 7/00 Köye haberler 7,05 Oyun havaları 7,30 Haberler 7,45 Bu sabahın melodileri 00 istanbul'da bugün 8,05 Reklam spotları 8^10 Beraber tarlalar 8,30 Piyano s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • irk+irk+irk-î SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 14 16 86 1.Levent)Kanundan Kaçılmaj J.Marala.R.Fr.AS 47 63 15 Harbiye)Si.'i öğretmen C.Lockhart.J.Mc Lacslan,Rl.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Son Hücum J.Wayne RtS.AYD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • kırlem dostu Yeni ambalajında güçlendirilmiş Star Mayi deterjan,evinizde kir namına hiçbirşey bırakmaz.Yeni güçlendirilmiş Star Mayi Deterjan ellerinizi kadife gibi yapar,onları yıpratmaz.Sizde BULAŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • HERAKŞAM IRflTRI ¥HS ZEL BEVHZ KELEBEKLER nilUFER Sîii BÖCEKLERİ ERRUER PRKİZE SUDR SERHP ERCUR sEuoicnii AYDEMİR METE ORK.5EVD FERDA FİKS MENÜ 90 Liradır PERŞEMBE-PAZAR MATİNELER tel:477340:480135
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • Yılmaz Güney KORKUYOR Korkuyorum,ve kazandığım her ödü!ile korkum daha da artıyor.Çünkü Türk sinemasında yalnız adam olmak istemiyorum.YILMAZ GÜNEY Adana'dan da eli dola geliyor.Muzaffer BAL ADANA'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • Çevre Tiyatrosunun yepyeni salonunda berber,Altan'm sakallarını sabunlarken.Ve verilen tün tutularak Altan'm nuttığı sakallan kesilirken.runa zoraki Altan Erbulak,arkasında iş ortağı Metin Serezli old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1971
  • ilkokuldan KOLEJE btftîin julapcılarda Sonuç:Ü639 13396
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.09.1971
  • stemi için WASHINGTON,UP!THA ULUSLARARASI Para Fonu'nun IMF)yıllık toplantısı dün başlamıştır.Örgütün «Yeni bir dünya para sistemi» kurmak amacıyle çalışacağı bildirilmektedir.Amerikan Maliye Bakanı J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • TARİHSEL bir tasarının sonucu olan Türk îran Demiryolu,kırk yıla yakın bir süreden sonra 1971 sonbaharında gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.Avrupa'ya nzanan ilk İran yolcu treninin Türkiye üstünden kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • Dünya Bankası bu yıl 2,6 milyar kredi açtı WASHINGTON,AA.OÜNYA Bankası Başkanı Robert McNamara,«Gelişmekte olan ülkelerin,devamlı olarak dış yardıma bel bağlayamayacaklarını ve ihracatlarını hızla ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • SWISSAIR HERGÜN JETLERİYLE LONDRA IHI İSTANBUL TBDLî 48 W2« ANKARA TBL.118»S« ÎZMÎR TEL:22 098 Atum mı WM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • E5SE2E Cumhuriyet Lira 144.30 143.00 Reşat Lira 321.00 323.00 Hamit Lira 203.00 205.00 Aziz Lira 158.00 160.00 Fransız Napolyon)155.00 160.00 İngiliz Kral)160.00 165.00 24 ayar külçe jrr.21.63 21.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • Yaş meyve ve sebze ihracatı için THY'nin sefer yapması istendi IZMtR,AA Yaş meyve ve sebze ihracatçıları,«Rakiplerimizden bir ay erken elde edilen ya$ meyve ve sebzelerin ihracatında THY'nin yardımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • ATINA Cem Başar bildiriyor YUNANİSTAN,hızla gelişen çimento sanayiine yeni pazarlar aramaktadır.Bu arada Ticaret Bakanlığından açıklandığına göre,«Yunanistan Kuzey Afrika ülkeleri ile çimento ihnacaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • Kanada sigara sanayii ile savaşacak H Hükümet her türlü sigara reklâmını yasaklayacak.TORONTO.ENGİN AŞKIN bildiriyor KANADA Hükümetinin,kansere yol açtığı bilimsel olarak saptanan sigara'ya karşı açtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 28.09.1971
  • M utlular.Şehrin ağır havasından ve gürültüsünden kurtuldular.Şehir dışında gönüllerince bir ev buldular.Havadar,üstelik,daha da ucuz.Dolmuş,otobüs bekleme dertleri artık yok.İşlerine Murat'la gidiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • Fuîbolmu,degilmi t Başlar ah Onuncuda rlh'teki maç için bambaşka bir şekilde kuruldu ve bence tek yetkili arkadaşım takım kuruluşunda hataya düşmüştür.Türk Millî Takımı,Genç Millî Takım değildir.Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • ÖZBAY t BaştaraH Onuncuda Federasyon sözcüsü Nazım özbay,bu arada çıkan söylentileri yalanlayarak,Cihat Arman'ın görevine devam ettiğini açıklamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • GALATASARAY t Baştarafı Onuncuda Rus basını maça geniş yer ayırmakta,ancak kendi takımlarını favori gördüklerini,CSKA'nm tur atlayacak güçte olduğunu yazmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • ÖNÜMÜZDEKİ ETAP Baştarafı Onuncuda Bizim takımda hangi oyuncuların biraraya geldikleri takdirde,hangi tempoda ve hangi sartlarda başarılı olabileceklerini nisbeten geçmiş durumdayız.Ve Akdenla Oyunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • Millî futbolcular Baştaraft Onuncuda Sarılı,arkadaşlarına «Cihat Arman bana kaptan çıkacağımı,ancak İkinci yarıda oynamayacağımı söyledi.Arman kâhin mi?Ben tik yarıda kötü mü oynayacağım.demiş ve hoşn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • FENERBAHÇE t Baştarafı Onuncuda »ereceği yemekte bulunacaklardır Fenerbahçe Başkanı Faruk IIfaz,Ferençvaroş'a çarşı Muharrem'i de oynatmak İstediklerin)Hade etmiştirt uruk Ilpaz başkanlığındaki kafile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • Toto'da 13 bilen 613 lira alacak Spor Toto'da kesin değerlendirme sonuçlan şöyledir:13 bilen 424 kişi 613,50 lira,M bilen 6977 kişi 37 lira,11 bilen 38.571 kişi 6,50 lira,10 bilen 133.255 kişi 1,50 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • MİUJYET SPORTOTO SERVİSİ SUNAR İ".İ-MAC sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı takım 4^ Nn m a ralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • VEFAT Merhum Emekli Deniz Binbaşısı Ali Baykan,merhume Behice Hanım'm oğlu,Hatice Baykan'ın kıymetli eşi,Somay,Sema Baykan'ın çok sevgili babalan,Natık Baykan'ın ağabeyi,Fatma Dönmezer'in yeğeni,Şükra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • VEFAT Bankamız Müfettişlerinden FERİDUN BAYKAN 26 Eylül 1971 Pazar günü vefat etmiştir.Cenazesi,28 Eylül 1971 Salı günü Bugün)öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu'daki Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.09.1971
  • SATİLİK EMLÂK VALtDEÇEŞMESİ,köşebaşında 490 m2 anzarah arsa,acele satılıktır.44 78 22 Telefon:224410 KELİMESİ 200 KURUŞ AK-tŞ:Nişantaşmda S yatak odalı 3 banyolu daire 600.000.48 38 08 AK-tŞ:Nişantaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI ve OTOBÜS İSLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TRİFAZE SAYAÇ SATIN ALINACAKTIR 1 Müessesemizce,200 adet 3X10 amper 380X220 volt 50 peryot trifaze sayaç 100 3X20 380X220 50 3X30 380X22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • TÜRK İRAN Baştarafı Birincide îran Şahı Rıza Pehlevi de konuşmasında,«Demir yolunun iki kardeş ülke arasındaki dostluğu daha da geliştireceğini» belirtmiş,«Demiryolunun sadece iki dost ülkeyi değil,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:Boğaziçi Üniversitesi giriş sınavlarında başarı gösterip Üniversiteye girmeye hak kazanan adayların listesi ilân edilmiştir.Kazanan adayların ÖN KAYIT işlemlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • Toprak reformu t Baştarafı Birincide bul etmeyecek şekilde yükseltilir,örneğin 150 dönüm 400 500 dönüme çıkarılırsa,zilyetlikle mülkiyetin kaldırılması reddedilirse,ya da akrabalar arasındaki devir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • AKYOL I B astar af t Birincide arının hemen çoğunun iyileşmesi mümkündür» demiştir.Akyol konuşmasında ayrıca şunları söylemiştir:«İlim ve teknolojinin hızla İlerlediği,bunun yanında kitle haberleşme o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • VEFAT Ahmet Safiye Biçer'ln oğlu,Sabriye Biçer'in eşi,Bilge ve Belgin'in değerli babaları,Nigar ve Emine'nin ağabeyleri,Halil,Firuzen'in kayınbiraderi,Hülya ve Ercan'ın dayısı 10'uncu Tümen K.'lığı Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • ATAS t Baştaraft Birincide leyeceklerini belirtmiş ve «Biz mukadderat birliği yapmış,toplum için çalışan kişileriz.Bizde ayrılık arayanlar,hüsrana uğrayacaklardır.Grevinizi sonuna kadar destekleyeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:9 temmuz 1971 tarihinde yapılan üniversitelerarası Giriş İmtihanı neticelerine göre İstanbul Üniversitesi Fakülte ve Bölümlerine yapılacak müracaat ve kayıtlara ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • IŞIL t Baştarafı Birincide bir iktisadî devlet teşekkülünün kurulacağını açıklamıştır.İstanbul Sanayi Odasında yaptığı basın toplantısında Işıl,şunları söylemiştir:«Bundan böyle sanayi kuruluşlarına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • DENİZ GEZMİŞ YE t Baştarafı Birincide larında,Amerikalılarla yapılan anlaşmaları izah etmiş,devrin Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın Amerika'ya yaptığı seyahati ele alarak Amerika'da gazete sahipleri ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • Dizi Canuysal İle Sezai Kuş Nişanlandılar.17.9.1971 Harbiye Orduevi İstanbul Milliyet:13384
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • ACI KAYBIMIZ Zahiye Esgln'in kıymetli eşi,Cezml Esgln ve Perihan Göksel'in aziz babası,Mithat Göksel'in dedesi,Bülent Göksel'in kayınpederi,Halime Ülfet Soydaş'ın ağabeysl,Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • HANIMLARA MÜJDE NAZARYAN KUNDURA VE ÇANTA Sonbahar ve Kış Sezonunu açmış bulunmakta olup kıymetli müşterilerine duyurmakla kıvanç duyar.Kızılay,İzmir Caddesi Yaprak Apt.24/8 Stüdyo 7:2259 13254
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • Kayıp Aranıyor Kocam Hüseyin Gülay,1969 ekim ayından beri,iki çocuğumla beni terk ederek habersiz evden ayrılmıştır.Bugüne kadar kendisinden hiçbir haber alamadık,çocuklarımla beraber çok sefil durumd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • İLÂÇ REÇETESİYLE Baştarafı Birincide yi,eczacı da kâr oram daha yüksek olduğu için bunları satmayı tercih etmektedir Bu mesele bütün uyanlara rağmen önlenemediği için sag lık açısından tehlike arseder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • O S M A t Baştarafı Birincide rina gitmesini tabiî karşılamak lâzımdır.Hiç bir zaman halkın oylarıyla iktidara gelmeyen,millet çoğunluğunun itimat ve teveccühüne ıparfT har olamayan bir siyasî teşekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • VEFALI MİTHAT UYSAL si .İbrahim Hazine 510,32 Kabataş Erkek Lisesi)Zülfikâr Çelik 509,55 Rize Lisesi)TOPLAM Mithat Uysal 553%;Vefa Lisesi)Halim Gürgenci 546,95 Atatürk Erkek Lisesi Ankara)Doğan Dönmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • CHP "Seçim koşulu yaratılmalı,t Baştaraft Birini'de şulmasıdır.denilmekte,Anayasanın 11'inci maddesi ile ilgili CHP çabalan anlatılmakta,reformların gerçekleştirilmesinde CHP'nin hükümete destekçi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • Prevze zaferinin Baştarafı Birincide MESAJLAR Deniz Kuvvetleri günü dolayısiyle Cumhurbaşkanı Sunay,Başbakan Erim,Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun,Genel Kurmay Başkanı Tağmaç,Türk Donanma Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • Reform t Baştarafı Birincıci «Reformları tartışmadan yana olduklarım,ancak tartış ma perdesi ardında reformların dejenere edilmemesini» isteyen Hava Kuvvetleri Ko mutanı,«tdare-i maslahatçılann reform
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • BU YIL KİMLERİN t Baştarafı Birincide ya göre,fakülte,akademi ve yüksek okullar ile Millî Eğitim Bakanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt içi ve nırt dışı öğrenim kurumlarını bitirenlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 28.09.1971
  • t küçük çocukların bulunduğu yerde ük temizlik gereklidir Ak Vim'm bol köpüğü sayesinde banyo,lavabo,yer karolarınız ve mutfak eşyanızda kirden eser kalmaz.Mis kokulu Ak Vim onları saniyede pırıl pırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 28.09.1971
  • JUKRÜ GÜLESİH MOSKOVA'DAN YAZIYOR ACABA,GÖKTEKİ YILDIZLAR MI TUTUŞTU Asya'nın New-York'undayız.Koca koca binalar.Burada herşeyin irisi ve büyüğü revaçta.27 kata serpilmiş,binbir tane odamız var kaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • BUDAPEŞTE NÖTLİmr Fenerbahçe'nin hasta taraftan Semai,elinde karpuzla Budapeşte havaalanına inerken.İstanbul'da yediğimiz golün sembolü:KARPUZ NECATI KARAKAYA BUDAPEŞTE'den yazıyor Fenerbahçe futbol t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Futbolmu değil mi?İsviçre Milli Takımını iki sene evvel İstanbul'da gördüm.O zaman bizim takımı da görmüştüm.Şimdi düşünüyorum;bizim milliler o maçta sanki yalnız oynamışlardı.İsviçreliler sahada sank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Sarı Lacivertli takımı karşılayan Ferençvaroş Başkanı Harott "Türkler bizim dostumuzdur.Fenerbahçe bize şahane günler geçirtti.Biz de aynı misafirperverliği göstereceğiz" dedi ORHAN TÜREL Budapeşfeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Ostojiç mukavele imzaladı Yugoslav futbolcu Stefan Ostojiç,dün Fenerbahçe kulübü ile mukavele imzalamış ve resmen Sarı Lacivertli takımın oyuncusu olmuştur.Ostojiç'e 450 bin liralık transfer ücretinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Nasuh Akar ve Servet Meriç kampı terketti İZMİR,THA Akdeniz Oyunlarına Gümüldür'de hazırlanan Güreş Milli Takımımızın iki antrenörü Nasuh Akar ve Servet Meriç,Güreş Federasyonu Başkanı Turan Yavcan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Lidholm perşembe günü geliyor Beşiktaş'ın Finlandiya'dan transfer edeceği Tommy Lindholm,perşembe günü Siyah Beyazlı yöneticilerden Yalçın Başaran ile birlikta Zürih'den şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Cemal Kamacı Amerika'ya gitti Profesyonel boksörümüz Cemal Kamacı,22 ekimde Köln'de Almanya Şampiyonu Horst Bringmayer ile yapacağı maça hazırlanmak üzere dün uçakla New-York'a gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Futbol Federasyonu sözcüsü:Özbay:"Cihat Arman tam yetkilidir,MÎLLÎ Takım kafile başkam ve Futbol Federasyonu sözcüsü Nazım özbay,«Teknik konuda tek sorumlu Cihat Arman'dır.Fakat benim şahsî görüşüm,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • #S4k" FUAT'IN Şu yukardakl fotoğrafa bakın.Bir yanda başkanı İle,yöneticisi ile,futbolcusu ile Fenerbahçe takımı.Bir de sola bakın.Yalnız bir adam.Fuat bu.Gazetecilere mi kızgın?Bilinmiyor.Arkadaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • rl HMH ^HBM HBMI HNHB Milliyet1 I I I I NECATI KARAKAYA ORHAN TÜREL COŞKUN ÖZARI 1 i I I MİLLİYET'ten izliyecek-19 I lerdir.FERENÇVAROŞ FENERBAHÇE MAÇINDA Fenerbahçe'nin yarın Ferençvaroş ile yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • MÎLLÎ TAKIMDA BULUNAN METİN VE MUZAFFER SARI KIRMIZILI KAFİLEYE KATILDI III.I 'I U IHI I I I I I «HU G.SARAY MOSKOVA'DA Varın CSKA Oe 1-1 'İlk maçın revansını oynayacak olan Galatasaray,Moskova'da çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • FENERBAHÇE RUS MİLLÎ TAKIMI İLE OYNUYOR YAVUZ BAYRAKTAR Fenerbahçe,25 kasım'da Rus Milli Takımı İle Mithatpaşa'da karşılaşacaktır.Uzun bir Avrupa turnesine çıkacak olan Rus Millî Takımı,Avrupa Kupası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • ESKİŞEHİR'İN RAKİBİ MİKKELİ İÇKİLİ GELDİ Eskişehirspor'un Avrupa Kupa Galipleri Kupası birinci turundaki rakibi Mikkeli dün uçakla İstanbul'a "elmiş ve otobüsle Eskişehir'e eritmiştir.Finlandiya takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • 4-0 lık İSVİÇRE HEZİMETİNİN ARDINDAN isviçre basını Türk futbolcuları île alay edercesine başlıklar kullanıp yorumlarda bulundu."Türkler ağlarda avlandı,SALİH BİNGÖL ZÜRİH'ten bildiriyor MÎLLÎ Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Millî Takım döndü B Antrenör Arman «Zih niyet değişmediği sürece Türk futbolunda hiçbir ilerleme görülemez» MÎLLÎ Takım kafilesi dün İsviçre'den uçakla yurda dönmüştür.Milli Futbol Takımı antrenörü Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Güngör «Hatâ teknik adamların» dedi Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör «Futbol Millî Takımımızın Polonya ve isviçre'de aldığı iki mağlûbiyetin kabahati teknik adamlardadır» demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONA önümüzdeki etap:YALÇIN GRANİT GELELİM önümüzdeki etaba.Akdeniz Oyunları 'na.Bu kadar kısa Dlı zamanda nasıl bir değişiklik bekleniyor?«Akdeniz Oyunları'mı takım hazırlıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 28.09.1971
  • Millî futbolcular Armandan şikâyetçi METE R A Z L I K L 1 ZÜRİH'den bildiriyor İsviçre karşısında aldıkları farklı yenilgiden sonra moralleri iyice bozulan Türk Milli Takımı futbol cuları,antrenörleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor