Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • Yeni ders yılında iki eski öfrenci birbirlerine basarılar diliyor.ü.m Orel,açıa konuşmasını yapıyor.Boğaziçi Üniversitesi yeni ders yılına girdi 80ĞAZİÇİ Üniversitesinde dün sabah törenle* derslere ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • Has'lar dünkü duruşmada tanıklık yaptılar.ayan grupu 2 milyoneri kaçırdıklarını itiraf elti Mete Has,kendilerini kaçıranların Mahir Ça» yan,Hüseyin Cevahir,Ulaş Bardakçı,Kâmil Dede ve Oktay Etiman old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ DE KOMİSYONDAN ÇEKİDİ ANKARA,ÖZEL Üniversite reformunu tesbit etmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığının kurduğu «Çalışma Grn bu»ndan Ankara Üniversitesinin de çekildiği öğrenilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • wmm Arpa ve buğday ihraç ediyoruz 9 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü «En az iki yıl ithalâta da lüzum kalmayacak» dedi ANKARA,THA,ÖZEL Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Âdem Karaelmas,«Bu yıl a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • ANAYASA Senato ikinci görüşmeyi bitirdi.Sunay'ın onayından sonra yörör'öğe giriyor ANKARA,AA.«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerin'n değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi» hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • Erim:"Parfilerarasi komisyon da kurulabilir,dedi.Meclis Başkanı parti temsilcileriyle görüşüyor.ANKARA,ÖZEL AŞBAKAN Erim dün CHP Lideri İnönü ile görüştükten sonra verdiği demeçte,«Bütün liderle rin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • REFORMLAR GECİKTİRİLMEMELİ BtR anlaşmazlık sonuca bağlanırken bir baş kası beliriyor.Anayasa değişikliği aylardu türlü tartışmalara konu olmuştu.Birleşti rici bir çözüm yolu bulunup değişikliğin kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • Tunagür de nur âyinlerine katılmış İZMİR.A.A.İzmir Sıkıyönetim Mahkemesinle dün bakılan «Nurculuk» davasında,eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna|*ür'ün de nur ayinlerine katıldığı öne sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • KONUK FRANSIZ SAKAN GİTTİ Dışişleri Bakanı Osman Ol ^ay'ın davetlisi olarak Türkiye'yi resmen ziyaret eden Fransa'nın Dışişleriyle görevli Devlet Bakam Jean De Linkowsky dün İstanbul'dan aynlmadan önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • GÜNEŞİ KIT ÜLKELER İÇİN "GÜNEŞ KOLTUĞU,Güneşi kıt Avrupa ülkelerinde güneşlenmek en büvük Ihtivaç ların başında gelir Bunun farkına varan bir Alman İmalâtçı yukarıdaki resimde görünen koltuğu yapmış.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • J^lf-wv v v/HOPA'DAN.BANDIRMAYA YOLA ÇIKAN Fırtınaya yakalanarak Trabzon ile Araklı arasında alabora olarak batan «Bülent Kaptanoğlu» gemisi üstte)Geminin battığı yeri gösteren harita üstte yanda)Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • cankaya GP gıda pazarı YARIM ASIRLIK TECRÜBE GÜLERYÜZ-İTİNAU SERVİS-EĞİTİLMİŞ PERSONEL TAZE UCUZ TEMİZ GIDA EVLERE SERVİS Şişli HalaskSrgazI Cad.No.329/A Kent Sineması Karşısı)Tel:481344-4853 4»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • HÜKÜMETÇE İKi DEFA ERTELENMİŞ OLAN Ataş rafinerisinde dün grev başladı 387 işçinin katıldığı grevi Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Topkar yönetiyor.MERSİN,ÖZEL âTAŞ Rafinerisinde dün saat 12,40'tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.09.1971
  • Ortak Pazar ihracatta Türkiye'ye öncelik tanıyacak ANKARA.ÖZEL Türkiye Ortak Pazar karma parlâmento komisyonunun Brüksel'deki toplantısını tamamlamasın dan sonra alman tavsiye kararları bir bildiri İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.09.1971
  • *ft%!ŞV,$'tVfti DÜPEDÜZ ŞANSIMIZ HEKİMLER vardır,tıp bilileri ve her türlü teknik ustalıkları yerinde olduğu halde kimseye fazla güven vermez,hastalan tarafından da pek sevilip beğenilmezler.Böyleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • ACI BİR KAYIP Hastanemizin değerli Röntgen Laboratuvan Şefi,sevgili arkadaşımız,çok iyi insan Dr.NEJAT DUYGULU 18/9/1971 günü elim bir trafik kazası neticesinde,eşi ve yavrusu ile birlikte vefat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • VEFAT Samsun Düyunu Umumiye Müdürlerinden merhum Hakkı bey ve Hacer Hanımın oğlu,merhum Dr.Besim Altan ve merhum Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı Şeref Altan'ın kardeşleri,Melâhat Altan'ın esi,Baltalima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR KIYMETLİ VARLIĞIMIZ HASİBE ÖRCÜN'ün 17.9.1971 fcünü ani vefatı dolayısı İle ÖRCÜN'dekl cenaze törenine bizzat gelerek veya telefon,telgraf,mektup İle başsağlığı dileyen bütün dost ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • Sahibi:Milliyet OaieteclllW ERCÜMKN'l KARACAN Müessese Müdürü Genel Yayın Müdürü:ABDİ tPEKÇİ NURETTİN DEMtRKOl BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BASILDIĞI VhK MİUİIU Ifttlftill* İS1ANBUL Haber ve ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • vr-Vakit fiflnae 644 öğle teindi 15 34 628 Akşam Vata» 19 41 131 tmsafc Vasati 12 09 656 l 18 09 409 BıanS 1138 12 00 955 81 EVLÜL 1971 Hicri İ3İH.RECEP SU Rumi 1381.E*LÜl 8 x3â&tmsui&*m i:i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • VEFAT Şirketimiz Kurucu Ortaklarından ve Murakıbımız çok sevgilî arkadaşımız,değerli İnsan Dr.NEJAT DUYGOLUya EŞİ ve KÜÇÜK OĞLU île beraber elîm bir trafik kazası sonucu kaybetmiş bulunmaktayız.Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • VEFAT Şirketimiz Kurucu Ortaklarından NÎHAT DUYGULU'nun seveill agabeyisi ve kıymetli ortağımız sevsiH arkadaşımız,değerli insan Dr.NEJAT DUYSULU'yu EŞİ ve KÜÇÜK OĞLU ile beraber elîm bir trafik kazas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • VS Dünyadaki gelişmeler 1 A YLÜL,dünvanın hemen bütün başkentlerinde bir «başlangıç» ayıdır.Yazın dağınıklığı ve boşluğu,rahatlığı sona ererken başkentler yeniden İnsanla dolar.Edebiyatta çokluk bir «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • ACI KAYIPLARINIZ Merhum Abdülkerim Duygulu,Mukaddes Duygulu'nun oğlu.merhum Ömer tzzet Büyükyazgan,Nuriye Büvükyazgan'ın kıza DUYGULU ve BÜYÜKYAZGAN ailelerinin çok sevgili Oğlu.Kızı ve Torunu Dr.NE J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • 66 Bugün için toplum tarafından kullanılmasına kolaylık gösterilen koruyucu hap ve spiraller,kadın sağlığı için zararlı vasıtalardır.Kişilerin çok sıkı bir uzman kontroluna tâbi olmadan,gelişigüzel ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.09.1971
  • ft—y i Dr.özet Baykaran ty ve W Altan Baykaran y fcızlan Bunu Baykaran'm dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına A müjdelerler.A Londra A Milliyet 13005 A K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • evet.bazı ev hanımları yanlarında para taşımadan ödemelerini bir Osmanlı Bankası çeki vererek emniyet,sürat ve rahatlıkla yapıyorlar.Para kaybetmek,düşürmek,unutmak tehlikelerini önleyerek.Siz de Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • HAFTALIK RADYO-TELEVİZYON SANAT VE AKTÜALİTE DERGİSİ BUGÜN KTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • ALİNACAKTİR Keban Baran inşaatında çalışmak üzere dört yıl şantiye tecrübesi olan jeologlar alınacaktır.Vasıfların denkliği halinde İngilizce bilgisi tercih sebebidir.ÎJgl lenenlerin ücret ve varsa di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • SAYIN HEKİM ve ECZACILARIMIZA Neopyrin Tablet İsimli İlâcımızın ecza depolarına dağıtımının yapıldığını duyururuz.KNOLL A.G.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • VEFAT Merhum Mehmet Ali bey zevcesi,Cevat Bil,Sait Serimer,İSaime Bil,Semahat Bil ve Samiye Serlmer'in anneleri,Ayça Seylan,Savuran Serlmer ve Aysu Kerimol'un babaanneleri Sallhut-ı Nlsvandan Mihrieda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • YEN!AÇILMAKTA OLAN YENİŞEHİR BALE STÜDYOSU BAYAN BEATRICE FENMEN'İN MÜSAADESİYLE VE ESKİ PENMEN BALE STÜDYOSUNUN SİSTEMİYLE.DERS PROGRAMLARINA GÖRE EĞİTİM YAPACAKTIR.Müracaat:3.Cadde No.4*7 Tel:18 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • 1971 72 Sonbahar ve kış modellerimiz son adedine kadar satılmıştın Böyle olmasına ragmenTürkiye'deki mevcut bayilerimizin ancak A 20 sine cevap verebildik.Büyük çoğunlukta kalan müşterilerimize mal ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • Osmanbey Rumeli caddesindeki yeni açılacak mağazamıza tezgâhtar bayanlar alınacaktır.Ücret çok dolgundur.2bki TRİKO Müracaat:14-19 arası İstanbul Erkek Lisesi karşısı,Bezciler sokağı Erciyas han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • GELME w Dr.Küçük,«Grivas kan akıtırsa Türkiye'nin müdahalesi kaçınılmaz olacaktır» dedi LEFKOŞA,AKAY CEMAL bildiriyor KIBRIS toplumlararası görüşmelerin bir aradan sonra tekrar başlatıldığı dün,Türk C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • DÜNYADÂT ÜİT^Ö8f KUZEY IRLANDANIN mini etekli milletvekili ve bağımsızlık taraftarı Bernadette Devlin.Amerikan televizyonlarına verdiği bir demeçte.İrlandanın bir iç savaşın eşiğinde olduğunu açıkladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • ELEMAN ARANIYOR Bir yabancı şirket aşağıdaki niteliklere sahip Endüstriel Kimyevî Maddeler Satış Müdürü aramaktadır.Aranan nitelikler:1.35-45 yaş arasında olmak,2.İngilizce konuşur ve yazar olmak,3.Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.0/dan Yeşilköy İstasyon Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere memur alınacaktır.Adaylarda aranan şartlar:1.Asgari lise mezunu olmak 2.Askerlik görevini yapmış bulunmak Erkek adayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • Orta Anadolu'da faaliyete geçecek olan bir fabrika için aşağıdaki elemanlar alınacaktır.FABRİKA MÜDÜRÜ İşletmecilikte tecrübeli,askerliğini yapmış Makine Mühendisi veya Kimyager.Almanca veya İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.09.1971
  • GENÇ ELEMANLAR ARIYOR 2 SATIŞ MÜMESSİLİ Biri İstanbul,diğeri taşra İçindir.Taşra Satış Mümessili teşhir ve vitrin düzenleme Merchandising)işlerinde de İstihdam edilecektir.Azamî 30 yaşında ve otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • ÇIKAN BÖLÜMÜN ÖZETİ îkinci Dünya Savaşında Almanya'da Hitler rejiminin baskısından kurtulmak İçin yollara düşen milyonlarca insanın İçinden biri,Frankıurt'da ölmek üzere olan Robert Ross'dan pasaportu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • II II TTT IMZİ «Allah rızası için çabuk ol.Sarhoş değilsin değil mi?Değilim.Kadınlarda mantık aramamak gerektiğini bir kez daha kendi kendime tekrar ettim.Sabahın birinde yanında 92.000 dolarla barlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • KURTULDU*;O BÎRİBl'RİM-OEkj karksizşevi-ecrden mavu DOLSUVJ SCZ.I Şimdi Vt GÖTÜME.CEK BAKAi—İM 2.7-21 DOĞRUSU İKl GES4Ç KADIKJ iç(KI ŞU DOKİ DUAN okulu'.Hiç DB GÜvEkJlUR EUE BEKİ.2EM.İVOR.BURASI DOW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • 'ZEHfRj.JOHKfh/Y YAhJlNA 77 SAZLA OL.AAE.hcrE * Y7 MAVALDANOIRJCIhJlhJ OUŞAAE5/VMpi O S/RADA BİR HELİKOPTER.HASTA A/HA/V ÜSTÜME ifJlYORQU.f' MA BERL£RdE AOİ GECCJ HASTANE ŞU-RASI HER-HALDE.T 1 bir:do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • DEĞİŞİ» AKTIK CSEtKkpLER,BİR.ÇOK GÖREVİ ÜSTT-ERİIME ALOORUİR.ÜSTTEÜK ÇOK BAŞ^dU BİR EkJR.İLK SAHNE TCC RÜBENİrcSî HE EûaM-L.İ OLMALISINIZ.NEREDEM ÇlfcAKOiN Bumu AA/AR*'?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • VE"1_I kiikj SAÇL^e» ÇOK UZAMIŞ RASJA VE£ hee hvaJ=*nö» Sew/n «ON SAC KEST-reM-E" RAKASI V/EteVSEKjEN BIKTIM BERBERE SÖVİ-E" KM ı Bf-RKAÇ D S*SA J.AOAK HAFTA K3ESSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • OĞLAK BURCU T,qSR Bir bekleyişin uzun süreceğini «an-nederken İşinizi çabuk halledecekti,niı.KOVA BURCU 2* gSL Uzun bir mektup alacaksınız.Yahut çeneli bir İnsan epey vaktinizi alacak.BALIK BURCU r"l2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • BULMACA I 23456* 789 10 SOLDAN SAĞA:I Serçcglllerdan kargadan küçük,uzun kuyruklu bir ku».2 TERSİ,üzerinde türlü isler yapılan ayaklı tabla:Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıt.3 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • wi.t.t.b.'Mıilî'Târk Talebi Oirliğî Eğilim Müdürlüğü ^*JİIVİ.I» 11 2 devre 15 Eylül-3 Ekim lOO saat 30Q TİL 3.20eylüH3;lOOsaat 30QTL:kayıtlar devam etmektedir Müracaat MTTB Eğitim Müdürlüğü r—r*-Cağal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Muavinliği Yarışma Sınavı 1)Açık bulunan Müfettiş Muavinlikleri için 24/11/1971 günü başlamak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.2)Devlet Memurları Kanununun 48'inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • FUEL OiL ALINACAK Birliğimiz kalorifer yakıt ihtiyacı için 240 ton FUEL-OİL alınacaktır.Şartname Birlik Levazım Servisi Müdürlüğünden temin edilebilir TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No.149 Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • Doğum ve Teşekkür Oğlumuz E KORAY DURANBERKin E doğumunu dostlarımıza E müjdelerler.E Opr.Dr.I Oktay C.Akkent'e E Pakize Tarzi Kliniği dok-E E torlarına,hemşirelerine ve E E personeline gösterdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • TEŞEKKÜR Ölümü ile bizleri »onsuz acı içinde bırakan sevgili annemiz ve büyük annemiz SİLVYA VASSİ'nin cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen,hayır müesseselerine bağışta bulunan,telgrat.telefonla ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.09.1971
  • İHRACATÇILARIN;DİKKATİNE i Vergi iadeleri olan malların ihracatı tara-î fımızdan ücret alınma-J dan yapılır.Vergi iadeleri derhal kendilerine iade edildiği gibi ayrıca sene sonunda tarafımızdan %8 bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • KELLE mm GARİPLİKLER AMERİKA JİVARO'LAR İLE YİYEN AMCALAR YAŞIYOR.tquitos şehrinden Amazon'un görünüşü.SAYISIZ BİLGİN VE AVCIYA MEZAR OLAN BELDE Jlvaro kızıldcrilllerinden bir kadın Pojtbğfiaflar:Yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • Okula gitmeyen kızlara ve ev hanımlarına mahsus 4 Ekimde açılacak İNGİLİZCE SEKRETERLİK KURSUNA Hergün öğleye kadar kuvvetli İngilizce,Daktilo,Steno,Muhasebe)KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR DÜNYA DERSANELERİ Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • ŞOFÖR ARANIYOR Büyük bir şirketin işlerinde çalıştırılmak üzere şoför alınacaktır.Genç ve bekâr olması şarttır.Ücret tatminkârdır.Taliplerin tahsil durumunu bildirir dilekçeye fotoğraf eklenerek P.K.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • Harika yapıştırıcı Evde,okulda,büroda,her yerde SUPER PAN GAMAKSAN Kimya Sanayii 6414 43-264953 S Istanbul Reklâm:»34 12985
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • LAAüJ SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 64 16 86 1.Levent)Aşk Denen Şeytan V.Gassman R.O.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Çok Kalleşsin Amigo J.Garko R.İ.AYDİN 21 52 38 Çapa)Cehenneme Canlı Gönder C.Walmont,C.Need R.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • alfflhi#i«i«i™ HASAN PULUR ÇOCUĞUN AYAKLARINA BİRŞEYLER OLMUŞTU KAÇ TANE?J£ ĞRETMEN Kâmil Başaran o I gün bütünleme sınavları bit-tikten sonra evine gidiyordu.Yolda limon bahçeleri içinde uzanmış yata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • hazır i model çizebilecek elemanlar arıyor 25 Eylül tarihine kadar müracaatların her gün 9-12 arası Fabrika Personel Müdürlüğüne yapılması rica olunur.Vakko Londra Asfaltı Topkapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • MİMAR MÜHENDİSLER KAT SAHİPLERİ VE MÜTEAHHİTLER Binalarınızın damlarını birbirine zararlı TELEVİZ-YON antenleriyle örümcek a&ma benzetmeyin.Her bakımdan daha UCUZ ve daha RANDIMANLI,UMU-MÎ TV ANTEN si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.09.1971
  • H)İ İSTANBUL ZZ 14,15 14,30 şş 5,55Açılıs ve program 14,45 7,00 Köye haberler 15,05 şs 7,05 Ovun havaları 15,30 S 7,45 Bu sabahın melodileri 16,00 ş 10 Beraber ve solo sarkılaı 14,15 8.30 Piyano solol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.09.1971
  • Üretiminin sekizinci Her sınavı başarıyla veren,güçlü,hesaplı,konforlu,aile otomobili.Tüm çelik monoblok gövde 65 beygirlik harika bir motor Çift boğazlı karbüratör Saatte 140 km.'den fazla sürat 4 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.09.1971
  • Hoover elektrik süpürgesi döver-süpürür-emer.Halının temizliği için dövmek şarttır.Halının atkı ve çözgüsüne yerleşmiş olan toz toprak ve ince kum tanelerini yalnız HOOVERÎN PATENTLİ DÖVÜCÜSÜ yuvaland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • Almanya'da 750 bin boş iş var TORONTO,ENGİN AŞKIN bildiriyor KANADA ve Amerika'da işsizlik bunalımı hızla artarken.Batı Almanya'da,boş yerlerin sayısı,750 bin olarak saptanmıştır.«İngiltere'de de süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • Tedavüldeki banknotlar 16 milyar lira M Merkez Bankasındaki mevduat ise 9,4 milyar liraya ulaştı.IEDAVÜLDEKİ banknot miktarı bu ay 16 milyar lirayı aşmış bulunmaktadır.Ancak,son bir hafta içinde tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • Türk işçilere kötü davranan bir Hollanda firması kapandı LAHEY,KÂMURAN SÜMERCAN.bildiriyor.Hollanda'da bir firma kontratlardakl anlaşmalara uymadığı gerekçesi ile Türkiye Büyük Elçiliği Çalışma Müşavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • SKANDALLAR VE SİYASET FRANSIZ devlet adamı Guizot'nun,iktisat tarihlerinde yer alan ünlü «zenginlesiniz» tavsiyesini izleyen yüzyılı aşkın süre boyunca,bu slogan çoğu ülkede siyasal iktidarların İş ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • EHEB—Cumhuriyet Lira 145.00 145.50 Reşat Lira 320.00 322.00 Aztz Lira 158.00 159.00 Hamit Lira 200.00 202.00 Fransız Nap.155.00 156.00 tngili» Krai)165.00 166.00 24 ayar külçe gr.21.65—21.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • ÇORUMDA SEKER PANCARI ÜRETİMİ 60 BİN TONA ULAŞTI ÇORUM,THA Amasya Şeker Fabrikası Çorum Bölge Şefliği tarafından «Çorum'a bağlı 62 köyde bu yıl şeker pancarı üretiminin 14 bin ton artış göstererek 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • TÜRK PEYNİRİ BRÜKSEL'DE BRONZ MADALYA KAZANDI Brüksel'de yapılan «Uluslararası Gıda Maddeleri Kalite yarışması»nda Türk Karper peynirleri bronz madalya kazanmıştır.Bu konu ile ilgili olarak yapılan aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • SOYA YAĞI İTHALİ HIZLANIYOR Et ve Balık Kurumu'nca ithal edilmiş olan soya yağlarının ilk partisi Istanbul ve İzmir'e gelmiş bulunmaktadır.Bu yağlardan bir kısmı margarin fabrikalarına dağıtılmış olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • SI Eİlllif Londra'da Türk gazetecileriyle konuşan İngiliz şirketi «kolaylık» istedi.LONDRA,D.BARAN SAROL bildiriyor I" NGILIZ Kraliçesinin Türkiye'ye ekim ayında yapacağı ziyaretten önce İngiliz hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • İLÂN Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul Merkezinden 15.50 ve 36.50 irtifalı blok İnşaata elverişli kıymetli arsalar satışı.1 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun malı olan İstanbul Kadıköy Göztepe Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.09.1971
  • Ibrkiye Edebiyat Cemiyeti ile Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü,"Alpaslan ve Malazgirt Edebiyatı* çığırını.ilk romanını sur.ar:MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU 281 sayfa 15 İL.Genel dağıtım:BATEŞ ödeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • ÂLEM 0İBER MERSİNE BaştaraH O;mcuda İzmir'de misafir edeceğimiz Alman Komitesi ve Münih Organizasyon Komitesi Başkanı dostumuz Herr W.Doume'nin söyledi fine göre,20.Olimpiyat Oyunla nnı bugün yapmak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • Başkan Beyazıt'la t Baştaraft Onuncudr Colt şükür bugünleri de rörecektik.Binicilerimiz Avrupa Şampiyonu oldular.Ben her saman söyler.n,binicilik bizim baba yadipftn mesleğimiz.Şansımız acildi.Manken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • Yüksek tahsil yapan gençlerin t Bastaraft Onuvruda îlerl ülkelerde bir üniversite veya yüksek okulda spor yapan gence,hel(muayyen bir basan da göstermişse,bambaşka bir kıymet verildiği halde Türkiye,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • MİLLÎ TAKIMIMIZ t BaştaraH Onuncuda verdiği demeçte,«rakibimizin gücünü biliyoruz.Sonra Polonya MilH Takımının evinde ortaya koyduğu futbol ve sonuçlar ortadadır.Hedefimiz Türk futbolunu rakip sahada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • Zeynep Kayışkıran İle Metin Günay Evlendiler 20.9.1971 Kadıköy Milliyet:13007
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • SATIS PERSONELİ ALINACAKTIR Askerlik görevini yapmış S Lise mezunu Satıcılık mesleğine alâka duyan Otuz yaşını aşmamış kişilerin 23 24 eylül günleri saat 14.00'de TEKFEN ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş.Levent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • Mİllİliet GAZETESİ Reklâm ve Seri İlân SİSLİ Bürosu 60*0 k0*m Mı^Mı 3*&*m^ Adres EMEL MAĞAZASI.Site Sineması Pasajı No.14 Tel.46 80 23 46 80 24 Milliyet 13019
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • SATİLİK EMLÂK DÎKKAT:Tütün Çiftlikte,kesenize uygun metresi 10 liraya acele satılık yerler.Sahibinden.Tel:131 Nevzat Bozkurt.ÜSKÜDAR'DA,Yeni Ümraniye Sitesi'nde,yolları beton,elektriği mevcut,2 3 odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.09.1971
  • MİLLİYET SPOR-TÖTO SERVİSİ SUNAR MAÇ sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı takım Numaralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Q Numaralı takımın son maçları H Numaralı takımın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • DURUM t Baştarafı Birincide egemenliği ilkesine aykırıdır,hem de büyük sa kıncalar yaratır.Reform gibi toplumda köklü değişiklikler yapacak kararları aceleye getirmemeli,Erim hükümeti gibi partileri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • KARADENİZ'DE BİR GEMİ BATI!t Baştarafî Birincide Trabzon Liman Başkanı Fikret Halıcı'nın verdiği bilgiye göre,kurtarma gemisi batan geminin yerini şiddetli fırtına yüzünden tesbit edememiş,ancak kazad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • Ankara Üniversitesi 4 Baştarafı Birin^de Üniversite problemini kapsayan bir çerçeve kanunu hazırlanması yerine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve reform niteliği taşımadığı öne sürülen bir üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • AÇIK ARTTIRMA İLE DAİRE SATIŞ!Ali Rıza Reymen Vasiyeti Tenfiz Memurluğundan İstanbul,Harbiye,Cumuriyet Caddesinde,Radyoevi karşısında,As Sinemasının bulunduğu 227—229 sayılı Kent Apartımanının üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • Akdeniz gemisinde 820 bin liralık kaçak eşya bulundu önceki gün Akdeniz seferinden dönen Deniz Yollan İşletmesine bağlı Akdeniz yolcu gemisinde arama yapan Gümrük Muhafaza Memurları 820 bin lira değer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • SENATO t Baştaraf-Birincide hangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edildiği için kanunlaşmıştır.Anayasa değişikliği kanunu.Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • TUNAGÜR Baştaraft Birincide mak üzere Diyanet İşleri Reisi Muavini olan Yaşar Tunagür ile Mustafa Birlik,Gültekin Sangül,Fetnullah Gülen,Necdet Başar ve daha birçokları katılıyordu» diyen sanık Ali Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • VEFAT Merhum Dr.Hacı Alipaşa torunu,merhum Nihat ve merhume Refika Uras'm oğulları,Nurunnisa Uras'ın kıymetli eşi,Ayten Atasagun ve Sümer öner'in çok sevgili babalan,Sezai Atasagun ve Necdet öner'in k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • TÜRKİYE İHTİYACINDAN DAHA BÜYÜK BİR KAPASİTE İLE İHRACATA YÖNELMİŞ BİR FABRİKA Türkiye'de ilk defa,Batı Almanya'da bu konuda lider LINDNER GmbH firmasının lisansı ile,VDE ve TSE normlarına uygun porse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • CAYAN GRUBU 2 MİLYONERİ KAÇIRDIKLARINI İTİRAF ETTİ t Baştaraft Birincide ve Nihat Uysal dinlenmişler dir.Sanıklara gülen ve se lâmlaşan yaşlı tanık Yıldız Saygan'ı Yargıç tanıklık ye rinden ayırarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • «s4Bm3&B* OLAXO MÜSTAHZARLARI A.S,it 4.10.1971 tarihinden itibaren faaliyetine rivet t Bi deki ıjenf adresinde devam edecektir.TELEF0B:463196 48 0134 E E.269 Osmanbey l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • Reformların hazırlanış şekli t Baştaraft Birincide meçte,«Hükümetle mutabık olduğunu» söylemiş ve «Teklif getirdi,yetki istiyor.Konuşalım,bu yetkiyi verelim» demiştir.Meclis Başkanı da reformlar konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • ARPA VE BUĞDAY t Baştarafı Birincide mas,«Ofis,hububatı korumak konusunda da gerekli bütün tedbirleri aldı» demiştir.Diğer taraftan «Tarımda taban fiyatlarının bir yd önceden ilân edilmesini» ve «Taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • KONUK FRANSIZ t Baştarafı Birincide mik alanda olmuştur.Birkaç önemli ve kati projeyi tetkik ettik,yapılacak tesisler İçin mutabık kaldık» demiştir.Gazetecilerin bir sorusu üzerine de Bakan,«Fransa,An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 21.09.1971
  • ORTAK PAZAR Baştarafı Birincide tırılması» da İstenilmiştir Bunlar arasında,«Türkiye'nin önemli fuar ve sergilerine AET ülkelerinin katılması»,«Türklere AET gelişmeleriyle ilgili çalışmalar için toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 21.09.1971
  • Milletlerarası Spor Hekimliği Kursu bugün açılıyor Milletlerarası SDor Hekimli^ temel kursu,bugün İzmir'de açılacaktır.Bir hafta sürecek kursu.Dr.N.Stanescu,Dr.L.Prokon,Dr.O.Koksal ve Dr.P.Ostrand gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • 4 KAFİLELER YAKINDA GELİYOR H Akdağ,«Izmirdeki tesisler Türk sporu için faydalı olacaktır» dedi m KDENtZ Oyunları*na İki hafta kala,haft zırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştırt$ Bu arada federasyon baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • 1971'DEKİ YABANCI MÜSABAKALAR 16 kasım 1971'de Türkiye Macaristan Greko-Romen Budapeşte'de)23 kasım 1971'de Arlamehr Serbest İrlanda'da)24 kasım 1971'de Türkiye B.Almanya Greko-Romen B.Almanya'da)1 ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Voleybol Millî Takımımız dün İtalya'ya gitti Voleybol Milli Takınu bareketten evvel.23 eylül perşembe günü İtalya'da başlayacak Avrupa Voleybol Şamplyonnsına katılacak Milli Takımımız dün uçakla Roma'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • TÜRKİYE'DEKİ MÜSABAKALAR 18 aralık 1971 Tayyar Yala?Greko-Romen Ankara'da)24 aralık RCD CENTO Serbest ve Greko-Romen Ankara'da)Haziran ayı içinde Yaşaı Doğu Turnuvası Serbest İstanbul'da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Yüksek tahsil yapan gençlerin problemleri Ülkemizdeki Üniversite ve Yüksek Okullarda bulunan onbinlerce öğrencinin büyük Dır kısmı halen spor yapabilme imkânlarına sahip değildir.Aslında,gerek tatbik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • KISA.KIS İngiltere Liglerinde gol krallığını Manchester ünlü futbolcusu Lee elinde tutmaktadır.Lee,yedi maçta altı gol atmış ve bunların Uç tanesini penaltıdan kaydetmiştir.Uluslararası Otomobil Yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Toto'da 10 bilenler 4'er Ura alacak Spor—Toto'nun 8.haftasında 13 maçı doğru tahmin eden 204 iştirakçi 1363 lira kazanmıştır.Diğer derecelere İsabet eden ikramiye tutan şöyledir:12 bilen 2793 kişi 99.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • BASKETBOL MİLLÎ TAKIMI DÖNDÜ 17.Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12.olan Basketbol Milli Takımımız dün akşam uçakla yurda dönmüştür.Basketbol Millî Takımı Teknik Direktörü Yalçın Granit.«Avrupa Şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Hipodromda i skandal.KENAN ŞENGUL At yarışları,dünyanın her yerinde spor olmaktan ötede seyircinin kumar zevkine ve tutkusuna cevap veren bir eğlencedir.Bizde de böyle.At yarışları,dünyanın her yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • 1st.Sporlular Bilgeyi ameliyat eden doktor Zeki Birsel'e hâtıra verdiler tstanbalspnr antrenörü Hasrı 01 rimlili,antrenör yardımcısı 8abattin ve takım kaptanı Yılmaz Bllge'yi ameliyat eden Kasımpaşa D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Türkiye italya Atletizm Müsabakaları 25 26 eylülde AHMET GÜVEN tZMtR'den bildiriyor.Akdenla Oyunlarına katılacak atletlerinizi hazırlamak,organizasyon denemesi ve saha,malzeme "ibi hususlarda bir fiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Ostofiç,ycann Meksiko'ya karşı oyeıyyor Ostojiç,yarın Yugoslavya MİL lî Takımının Meksika İle yapacağı mili îmaçta oynadıktan sonra cuma gecesi İstanbul'da olacaktır.C'.B yanc'.i,Ostoüç,Fenerbahçe fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Judo Millî Takımı seçiliyor ANKJARA,ÖZEL Judo Federasyonu Başkanı Cihat üskan «Akdeniz Oyunları için İzmir'de kamp yapan Judo Milli Takımımızın son seçmelerini 23 eylül de yapacağız» demiştir.Judo Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • ALEM GİDER MERS' BİZ GİDERİZ TERSİNE MİLLİ Olimpiyat Komitelerinin iki senede bir Beynelmilel Komite İcra Kurulu ile birlikte yaptıkları kongrenin bu seneki toplantısı 10-11 eylül günleri Münih'te yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • SCHÖN «KRAKOW'DA KALBİM TÜRKLERLE BERABER» DEDİ Bugün Polonyaya hareket edecek olan Alman Millî Takımı antrenörü «Türkleri severim,gerçeği kabul etmek gerekirse Polonya kendi sahasında şansını iyi kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Güreşte 1972 de yapılacak dış temaslar açıklandı Ayrıca Federasyon,Türkiye'de yapılacak müsabakaları da açıkladı Kadir AKAT GÜREŞ Federasyonu Başkanı Turan Yavçan,972 yılında dışta ve içte yapılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • KULİS Ba-jkan Beyazıt ve Profesör Ece yürüyüşte.Başkan Beyazıt'la Profesör Ece Yeşiöyden Bakırköy'e yürüyor Rusya seyahatinden önce Başkan Beyazıt İle Profesör Turgan sabah yürüyüşlerine başladılar.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Millî Takım,Polonyaya hareketten evveL MİLLÎ YUSUF NOBERÎ)Antrenör Arman:«Rakibimizin gücünü biliyoruz.Hedefimiz Türk futbolunu en iyi şekilde göstermektir» dedi.Takımımız bugün maçın oynanacağı stadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.09.1971
  • Finlandiya Millî Takım santrforunu transfer etmek için Gündüz Kılıç Hesinki'ye GÜNDÜZ KILIÇ bugün gidiyor 44 defa millî formayı giyen Tommy Lidholm 24 yaşında olup spor akademisi mezunu.BEŞİKTAŞ Başan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor