Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • DURUM Demokratik rejime geçiş için.DEMOKRATİK rejimin bütün gerekleriyle tekrar işlemesi,önümüzdeki ayların siyasal ve iktisadî koşullarına bağlı olacaktır.Bu koşulların olumlu ve güven verici bir yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • 104 yaşındaki arkadaşıyle koşuyor San Franstsco'da,Golden Gate Parkında antrenman yapan 31 yaşındaki Marwin 55 günde koşarak Amerikayı bir baştan bir başa geçecektir.ba koşuya I96f»'da.3 bin millik yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Kayıp şilep karaya olurmuş olarak bulundu,ölü yok Üç günden beri 15 kişilik mürettebatı İle birlikte Karadeniz'de kaybolan «Wasse» adındaki Lübnan şilebi,dün Vize ilçesi kıyısında karaya oturmuş olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • HEYBELİADA RAHİP OKULUNUN YÜKSEK KISMI KAPATILDI Milli Eğitim Bakanlığı Heybeliada'dakl Rum Pahipler Okulunun vükspV kısmını.özel Okullar Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle kapatmıştır.Lise mezunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Askerî Yargıtay Savcısı;Selçuk kararının bozulmasını istedi ANKARA,ÖZEL Askeri Yargıtayda dün «Hos Geldin Tanzimat Kafası» başlıklı yazısından dolayı İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesince bir yıl dört ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Anayasa Taslağı 422 imza ile Meclise verildi A H Teklif pazartesi Anayasa Komisyonunda görüşülecek.11.madde üzerinde CHP,38.madde üzerinde de DP görüşlerini mahfuz tuttu.ANKARA,ÖZEL ANAYASANIN 34 madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • CHP Genel Başkanı İnönü,dün İstanbul'da muhabirimizle konuşurken.İNÖNÜ:"1961 ANAYASASI CANLI KALMIŞTIR,GÜNGÖR GÖNÜLTAŞ CHP Genel Başkanı İsmet tnönû dün karayolu ile Ankara'dan istanbul'a gelmiş v« ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • ÎIF İllerin itirazım yargıç reddetti Sanık avukatları,bu defa Anayasa Mahkemesine başvurulmasını istedi •W ANKARA,THA NKARA Sıkıyönetim Komutanlığı Üç Numaralı Askerî Mahkemesinde TİP yöneticilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • SOLMAZER DAVASINDA SORGU DEVAM EDİYOR I İdamı istenen sanıklardan ikisi daha sorgularından sonra tahliye edildi.VASFİYE ÖZKOÇAK I" RFAN Solmazer ve 82 arkadaşının yargılanmalarına dün de 1 Numaralı Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • 1Ü7Ü sonbaharında Kanada'da bombalar patlıyor diplomatlar kaçırılıyor ve rehin alınan bir Bakan öldürülüyordu I'edhış çetesi Kendisine Kurtuluş Cephesi adını vermis ve etrafa dehşet saçıyordu DEMOKRAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş Sınavlarına Hazırlama Kursları 3-13 EYLUL'de BAŞLİYOR Kayıtlara başlanmıştır.Broşfir isteyiniz.18 yıldanberi T.Üniversîte'ye en ©ok öğrenci kazandıran GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Dıj Ticaret Bakanı,fiyat kontrolünün ihracatı aksatmadığım ileri surdu İzmir Uluslararası Fuarı'nın açılışında konu-şan Dış Ticaret Bakanı özer Derbil «Gelişmiş ülkeler düzeyine varabilmek için ekonom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • 76 İşadamı hükümetle toplanacak işadamları,hükümetin toplu sözleşmelere karışmamasını,işverenle sendikaları karşı karşıya bırakmasını isteyecekler.ANKARA.ÖZEL Hükümet ile işadamları arasındaki toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Ergin;300 vergi kontrolörüne "Yergiyi iyilikle alın,dedi H Törende konuşan Maliye Bakanı «Bizi muhabbet çeşme sine götürün» dedi ANKARA.ÖZEL MALİYE Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Karaosmanoğlu:"Dolar krizine karşı bütün tedbirler alındı,ANKARA.ÖZEL Başbakan Yardımcısı Attilâ Karaosmanoğlu.dün Mecliste dolar krizi konusunda ırundem dışı bir konuşma yapan AP Milletvekili Orhan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • Ortak Pazar,dolara yeni fiat biçmedi DIŞ HABERLER SERVİSİ Ortak Pazar Maliye ve tktisat Bakanlanmn Brüksel toplantısı ortak tedbir alınmadan sonuç lanmıştırtktisat ve Mal;Bakanların^ 11 saat süren önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • PRENS CHARLES BRÖVE ALACAK İngiltere Veliahtı,Gal Prensi Charles beş ay eğitim gördüğü Kraliyet Hava Kuvvetleri Kolejinde 32 arkadaşı İle birlikte İncili/Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Denis Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • p,40.ULUSLARARASI İZMİR 2 FUARI DÜN AÇILDI DERBİL:SANAYİ SÜRATLE GELİŞMELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • fi 3 eski bakan ekonomik durgunluğu yerdiler Mesut Erez,Selâhattin Kılıç ve Nahit Menteşe «Yeterli güven ortamı yaratılmadı» dedi.AP'li Üç eski Bakanla bir milletvekili,dün ortak bir demeç vererek,eko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1971
  • AP'nin "GİZLİ ZAM" KARARNAMESİ DÜN AÇIKLANDI ANKARA.ÖZEL Yeni hükümetin İktisadi Devlet Teşekkülleri mal ve hizmetlerine yaptığı zamma mesnet olan ve AP hükümeti zamanında çıkarılan «Rizli kararname»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1971
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Hizmetleri köye ve köylüye başarı ile götüremeyen Tarım Bakanlığı bünyesinde değişiklik yapılmalıdır.Rafa kaldırılan yeniden düzenleme plânı uygulama alanına sokulmalıdır.Aksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanlığından 1)«Personel Yönetimi ve Beşeri Münasebetler»,«Üretim Yönetimi» ve «İşletme Politikası» dersleri için öğretim görevlileri;2)«Finansman» ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • ŞAŞIRTICI BiR MÜŞAHEDE!GENEL Tayın Müdürümüzün bana bavale ettiği bir okuyucu mektubundan mühim bir kısmım aşağıya naklediyorum:«Zamanla bu suretle teessüs eden bir nevi rabıta,takıldığım ve mevcut ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.adına ERCÜMENT KARACAN Hailliuef Genel Yayın Müdürü:ABDt İPEKÇt Müessese Müdürü:NTJRETTÎN DEMtRKOl BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BAütlLDlGl XLH:M 1 1.L I V 1.1 M.Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • TAZİYE Şirketimiz kurucusu ve İdare Meclisi Reisimiz Ahmet özkeseoğlu'nun 19/8/1971 günü Hakkın rahmetine kavuşan,Sevgili babaannesi SERVER ÜZKESEOĞLU'NA bütün şirket mensuplarımız Tanrıdan mağfiret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • TAZİYE Şirketimiz kurucusu ve İdare Meclisi Reisimiz Ahmet özkeseoğlu'nun 19.8.1971 günü Hakkın rahmetine kavuşan sevgili babaannesi SERVER ÖZKESEOĞLU'NA bütün şirket mensuplarımız Tanrıdan mağfiret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • TAZİYE Şirketimiz kurucusu ve İdare Meclisi Reisimiz Ahmet özkeseoğlu'nun 19/8/1971 günü Hakkın rahmetine kavuşan.Sevgili babaannesi SERVER ÖZKESEOĞLU'NÂ bütün şirket mensuplanmız Tann'dan mağfiret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • DOĞUM Muzaffer Bilge kardeşi Hatice Bilge'nin doğumunu akraba ve dostlarına bildirir.Dr.Ahmet Bilge ve eşi tnci Bilere 19.8.1971 Denizli Milliyet 11381
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • VEFAT Bayram Dayanıklı ve merhume Emine Dayanıklı'nm kızları,Fikret Efe'nin esi,Bilgin ve Seçkin'in sevgili anneleri.Yüksek Mühendis Suat Dayanıklı'nm ablası.Fırat ve Murat'ın sevgili halaları,Matemat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • AÇIK TEŞEKKÜR Acı ızdırabımı teşhis ve yaptığı beyin ameliyatı ılr beni hayata veniden kazandı rar savın Prot Dr NURHAN AVMAN ile Bas asistan Dr.Mete Safc veren Dr Vüce.l Kanmılat v« Knrvielı nemsirev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • Vakit Güneş 6 18 12 n 515 Iktnd 16 CM 9 03 ltş;ım t» 01 12 KJ Vats MİM-39 İmsak vasati i 2fr 828 *Czant 10 1?21 İĞUM İte ı«71 Hicri 131*J cemazıyel 'âhij Hum» iJH'ı *fcı»stOf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.08.1971
  • Sosyalizm ve toplum Norveç İşçi Partisi son iki yıldan beri demokrasinin toplumun bütün katlarına yayılması amacını güden yeni bir program I üzerine bir parti içi danışma çalışması yürütmekteydi.«Günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • Jandarma Genel Komutanlığından 1.1971-1972 öğrenim yılı Jandarma Astsubay Okulu l'nci sınıl giriş sınavlarım başaran asU *e yedek adayların adları ve aday numaralan aşağıya çıkarılmıştır.2.ASİL ADAYLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • I ıl«.0 *m bhwi m ALARKO SANAYİ VE TİCARET ~zEE# AS.den BİLDİRİLMİŞTİR 1)Şirketimizin Karaköy'deki şirket binasında 3.8.1971 günü Beyoğlu 6.Noteri huzurunda yapılan 2.itfa keşidesinde 1.9.1971 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • i [YÜKSEL OZAN] Atatürk'ün Yalova'ya ayak basışının 42'incl yıldönümünde Yalovalılar Atanın anıtını ilçelerinin meydanına diktiler.Altı metre boyundaki heykelin açılıp töreninde Cumhurbaşkanı adına Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • 2000 yılının kadın erkek pardesülüğü mmİMmm iTSri Uİ P Su geçirmez Her çeşit solmayan renklerde Satıcısı:ZENOP OHANOGLU Çakmakçılar yokuşu Sultanhamam "tel:22 1758 mensucat santral NESİU.ERİ GİYDİRİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • TRAKYA SANAYİ VE TİCARET A.VARDİYA ELEKTRİKÇİSİ ARIYOR Aranılan vasıflar 1 30 yaşım geçmemiş olmak.2-2.sınıf ehliyeti hai?olmak.3 Sanat Enstitüsü mezunu olmak 4 Bobinaj işlerine bihakkın vakıf bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • MUHASEBE MUDURU ALINACAKTIR Bursa'da kurulu büyük bir sanayi işletmesi için muhasebe müdürü alınacaktır.Aranılan şartlar 1 En az 5 sene müddetle tekstil sanayi ile ilgili işletmelerde maliyet muhasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • Bolivyada "Olağan üstü,hal konuldu S Asiler ülkenin yarısına hâkim olduklarını ileri sürdüler.Bir albay Devlet Başkanı oldu.LA PAZ,AA SANTA Cruz'da patlak veren «Faşist» bir komploya karşı çıkmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • DIŞARDAN ALINACAK BAKAN SAYISININ SINIRLANMASI İSTENDİ ANKARA,ÖZEL DP İstanbul Milletvekili Nuri Erogan,Anayasanın hükümetin teşkiliyle ilgili 102.maddesine dışından alınarak Bakanların adetli,tüm hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • İngiltere semalarında meçhul cisimler görülüyor LONDRA,THA Londra semalarında yeniden ne oldukları belli olmayan uçan cisimler görülmeye başlanmıştır.İngiltere'nin «Meçhul* Uçan Cisimleri Araştırma Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • Maila'daki NATO karargâhının Napoli'ye taşınması emredildi BRÜKSEL,AA NATO yetkilileri,Maltadaki NATO Güney Deniz Kuvvetleri Karargâhının Napoli'ye taşınmasını emretmişlerdir.Dün Brüksel'deki NATO Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • Arap Cumhuriyetleri Federasyonu Anayasası Şam'da imzalandı SAM,THA Mısır,Suriye ve Libya liderleri,ülkelerini birleştiren federasyona ait anayasayı dün imzalamışlardır.Arap siyasî kaynakları tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1971
  • Sucuğun İstanbul'da fiyatı:32 lira 40 Krş.İstanbul Belediyesi bir kilo sucuğun perakende satış fiyatını 32 lira 40 kv olarak tesbit etmiştir.Yapılan açıklamaya e,İmalâtçılar sucuğun kilolunu toptancıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • ÖMER ŞECıF'i ELDE IRZLAR İÇİM KOLAX ASK^"'.AMMA KİTAP ME"RAt l_ISI KÜl_ru«Zi_u k^z bu Sööl_e:be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • •CONJU3-SAt* OA WD-NUSM-ÛSAM UA Ö\JOÇi\ZEC£KSl-ZEVO ÇOCUK.Sum Mi Ç KON UŞAAAOAfJ ÖUÜME G\T~ v\«tk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • PEkCAi-A BİRAZ.OA CİDDİ ŞEyuEKDHM K£)MUŞ M_IAA DÜM *a İMLECİN» MASIL BU-LUVDİÎSUN.OJSCû DOĞUOA &6MAŞ Ç\VC£&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • ys^j-EZ.BUZ.TUT/VUJŞ-BABAM ÇİAAD)DÖ ER.E^=AAftAN,OMA QA MABEJ2.VERlM î.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • Hans FALLADA Yurdumuzda «Küçük Adam Ne Oldu Sana?adlı romanı ile büyük ün kazanan HANS FALLADA'nın çarpıcı ve heyecan dolu yeni romanı,Batıh eleştirmecilere göre «DOSTOYEVSKİ» ayan bir roman».Tam meti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • OĞLAK BURCU m Ara'* e *0 Ocak)E Bu ay bir çok maddî sıkıntılardan E '^'kurtulacaksınız,önünüzde pek parlak ş ve İyi günler var.His dünyanızda deSiş-E me olacak.E KOVA BURCU İt Şubatı Hislerinize hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • Ml BUliMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 9 m t» w] m M SOLDAN SA6A:1 Halat tellerinden »aç gibi örülü İp.2 Büyük saha,mey.E dan yeni dilden)Tarz,tavır,davranış.3 TERSİ,Atın ayakkabısı;İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • Fw 4 2 Pencereye geçmiş,ağaçlar arasından denizi seyrediyorlardı.Katrina ile Güstav gemiyi görebilmek için sabırsızlanıyorlardı.Beyaz bir kuğuyu andıran yelkenli,koyu yeşil kenarlı bir tablonun içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1971
  • II II Yazan;v Charles Williams Çeviren?Mürvet Biralid'i «Şimdiye kadar ben bir defa olsun sana kötü yerlerde yaşamak istediğimden bahsettim mi?Suratını buruşturdu.«Sen de çok alıngan olmaya başladın.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1971
  • SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI SAVCISININ HAZIRLADIĞI CAYAN HÜCRESİ İLE İLGİLİ DDİANAME'nin VrnMİM* 1 I israil Başkonsolosu,hunharca öldürülüyor YAZI TURA ATIL-DI VE m Kafatası kırılan ELROM o an öldü ÜRKİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1971
  • tâ e mektup 1 TOPKAPI SARAYINDA FESTİVAL OLMAZ TOPKAPI Sarayında tarihî Türk festivali düzenleneceğini,sayın Kültür Bakanının basın toplantısındaki beyanından hayretve üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1971
  • OLAYLAR E5 İNSANLAR HASAN PULUR* KİRACILAR,EVSAHIB!NEYMİŞ GÖRSÜNLER BUNDAN böyle kiracılar ayağını denk ala-Evsahipleri de aşağıdaki kontratın şartlarını okuyup örnek ala—Cümle alem de evsahibi neym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • SİNEMALAR ISTANBUL AS 47 63 15 Harbiye)1 Bir Kadın Bir Erkek A.Aimee R.t.2 Novaronun Toplan A.Quinn Q.Peck R.I.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Taraa Bulba Y.Brayner T.Curtis R.Î.S.AYDIN 21 52 58 Çaps)1 Düşkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • ne* 13 Yaşında girdiği Şehir Tiyatrosu'ndan istifa etti Kıymetli komedyen,kocası Ergun Köknarın Üsküdar'da açacağı tiyatroda oynayacak.ALI Z.ORALOĞLU m 947 yılında 13 yaşındayken Şehir Tiyatrosu'na gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • Mobilya.Dekorasyon Hizmetinize Girmiştir İsmet KABZIMAL teşekkür eder MAĞAZA FINDIKZADE.MİLLET CADDESİ NO 223 S 9 1 23 S9 01 Hancılık:4519 11401
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • SATİLİK VEYA KİRALIK 2.000 m2 FABRİKA YERİ LEVENT OTO SANAYİİ BİTİŞİĞİ Telf:47 63 09 17 18.30 arası Milliyet:11422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • ELEMAN ARANIYOR Konfeksiyon dikiş tekniğine vakıf teknik eleman.Kalıp çıkartabilen tecrübeli modelciler.Tecrtibeli Singerciler.Aranıyor.GÜLÖREN Hazır Giyim Sanayi,Osmanbey Rumeli Cad.68 Tel:61 55 İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • bayan sekreter aranıyor Yeni kurulmuş bir pazarlama şirketinde İngilizce veya Fransızca'yı çok yi bilen,onparmak daktilo yazabilen Müdür sekreterine ihtiyaç vardıristeklilerin P.K.32-Mecidiyeköy adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'ne PERSONEL ALINACAK Şirketimizde görevlendirilmek üzere MUHASEBE MÜDÜRÜ VE ANBAR MEMURU Alınacaktır.Taliplilerin hal tercümeleri ile birlikte Şirketi» mize şahsen veya yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • I cı ı ELEMAN ARANIYOR Büyük bir şirketin servislerinde görevlendirilmek üzere 30 Jl yaşını geçmemiş,1)Bir adet Yüksek İktisadi Ticari tümler Akademisi mezunu,J| 2)tki adet Ticaret Lisesi mezunu asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR Başkalannm konuşmasına müsaade edilen hususî telefonlardan beher konuşma İçin tarife ile tesblt edilen 100 kuruştan fazla ücret alınmayacaktır Aksi harekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • ELEMAN ARIYOR İstanbul,Levent'teki yeni fabrikamızda çalışmak üzere KONSTRÜKTÖR TEKNİK RESSAM ve MAKİNA TEKNİSYENLERİ anyon».Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış elemanlann şahsen fabrikaya mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • EVDE ÇALIŞTIRILMAK ÖZERE AHÇI VE HİZMETÇİ ARANIYOR Kan Koca olanlar tercih edilecektir.Müracaat:Mecidiyekoy 2.Taşocağı Sokak No.26 28 Tel:98 28 1BT8 11408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • DÖKÜM MALZEMESİ SATİLACAKTİR Fabrikamızda bulunan takriben 3 ton kadar Granule Ferro SUls Ue 5 ton kadar Pano Fosfor satılacaktır.Alâkalıların malzemeleri görmek teklif vermek üzere 25.8.1971 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • OPERATÖR Dr.GÜRHAN KENDİROGLU Göz Hastalıkları Mütehassısı hastalannı Bakırköy Istanbul Cad.Çavuşoglu Pasajı yanı Akın Apt.Daire 5'dekJ muayenehanesinde herpün saat 15'den İtibaren kabule başladığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • İSTANBUL 5,55 Açılış ve program 00 Günaydın 7.00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havalan 7,3o Haberler ve hava dununu 7,45 Bu sabahın melodileri 8,00 İstanbul'da bugün 8,05 Reklâm programlan 8,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • TURİZM PİRİNÇCİOGLU LTD.SUNAR ZAFER BAYRAMI GEZİLERİ 1 AYVALIK'ta DENİZ 4 jrün 490 TL.27 30 ağustos.Otel Bütün yemekler Otobüs.2 AYVALIK MARMARİS PAMUKKALE 7 gün 1.725 TL.27 Ağustos 2 Eylül.1.sınıf ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • ŞAHANE DEKOR VE PROGRAMI İLE DÜĞÜNLERİNİZ İÇİN EMRİNİZDE Tel 712342 V_İstanbul Rekl&m:769 11419
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN Baştaraft 3.Sayfada 121 01226 Sıtkı SOYLU Sıra Aday 122 00532 Seçer ÖNEN No:No:Adı Soyadı:123 00584 Süleyman İŞERİ 94 01635 Mustafa CEYLAN 124 00528 Adnan ÇOLAK 95 01361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • İLÂN İstanbul Asliye 7.Hukuk Hakimliğinden 970/585 Unsal Sevindik fteşat B.Man.235 Sokak No.23 Adana.Nurettiı Uycan vekili Aönder Beller tarafından Unsal Sevirdi aleyhine açılan oto tescili davasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • DAKTİLO BAYAN ARANIYOR Lisan bilen serî daktilo yazan bayan Müracaat.Tlf.49 70 10 11 Milliyet:11407
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • ECZACI ARANIYOR tlâç fabrikası imalât kısmında çalışmak üzere genç eczacı anyor.Taliplerin hâl tercümeleri ilişik vazıh müracaatların Şişli PJK.222'ye göndermeleri rica olunur.Radar Reklam:811 11411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • J murat dersaness ÇEMBERIITAS İSTANBUL 2735 05 istanbul teknik üniversitesi kursları 16aiı*.25a]i*.4eyll.8eyliil.13[yll Milliyet:11413
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • I 30 AĞUSTOS I BÜYÜK BAYRAM ÇEKİLİŞİNDE î yine yüzlerce kişi zengin olacaktır.I BİLİYORSUNUZ,MILLî PİYANGO topladığı paranın yarısından fazlasını İkramiye olarak dağıtan tek idaredir.30 AĞUSTOS:1 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1971
  • ÖRME SANAYlİve TİCARET l\Erkek konfeksiyonunda tecrübeli singerciler ve şefler aranmaktadır.Adres:NEYİR ÖRME SANAYİİ Buyükdere Caddesi Levent Milliyet:11406
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.08.1971
  • BİRLEŞİK AMERİKA'nın ekonomik bunalımı ile Ortak Pazar'ın •on yıllarda benimsediği Onlar Avrupası projesi,rastlantı sayılamayacak biçimde biribirlerinl tamamlamaktadır.Başkan Ntxon'un yeni tedbirler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Aşağıda yeri,keşif tutan ve geçici teminatı ile en geç teklif verme tarih ve saatleri gösterilen Bankacılık şubelerimizin tadilât ve dekorasyon İşleri,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Karadeniz'de fındık hasadı devam ediyor M Bu yıl bol ürün alınmasına rağmen fiyatlarda düşme olmadığı görülüyor.GÎRESUN,THA.BÎR aydır devam eden findik toplama çalışmaları bu yıl ürünün çok bol olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Cumhuriyet lira 147.00 148.00 Reşat Lira 323.00 325.00 Azil Lira 158.00 160.00 Hamit Lira 203.00 205.00 Fransız Napolyon)160.00 165.00 tnırillz Kral)165.00 170.00 24 ayar külçe gr.22.10 22.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • aileniz mutluluğunuz ue güueniniz Bankamızda açtıracağınız bîr tasarruf hesabıyla talihinizi biz de güldürebiliriz.Dilediğinizi elde etmek,ailenizi en iyi imkânlarla yaşatmak istemez miydiniz?Şu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Türkiyenin en büyük elektrik iç tesisat malzemeleri fabrikası EM EAW Alman patenti ile Türkiye'de imâl ettiği monofaze elektrik rı nı ı LL-I CO piyasaya arzetmiştir.Genel satış yeri:BEKO Ticaret A.Ş.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Milletler işçi kredi ğ duyulan veriyor yükselecekeğitimi için NEW-YORK,A.A.BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı UNDP)ile Uluslararası Çalışma Örgütü İLO)Türkiye'de hızlı ekonomik gelişmenin yol açtığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Aydın da zeytin rekoltesi düşük AYDIN.AA Bu yıl bölgemizde zeytin ürününde bir azalma tesbit edilmiştir.Rekolte azlığına mart ve nisan aylarındaki fırtına sebep olmuştur.Fırtınanın şiddetiyle çiçek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Ayçiçeği taban fiyatlarının ilânı istendi H Açıklamanın gecikmesi yüzünden üreticinin malını ucuz fiyatla tefeciye kaptırdığı ileri sürülüyor.EİGA Ziraat Odası tarafından yapılan bir açıklamada «Ayçiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Çukobirlîk 15 günde 2,5 bin ton pamuk ihracatı yap};ADANA,AA.Çukobirlik,yeni mevsim basından bu yana,15 gün içinde dış ülkelere alivre 2 bin 500 ton pamuk satıldığını açıklamıştır.İlgililer,«Eylül ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • Nusaybin'de domates tanzim satışı yapılıyor NUSAYBİN,THA Domates'in 2 liradan satılmasını önlemek için belediye ilçenin çeşitli yerlerinde iki dükkân açarak domatesi kilosu 80 kuruş,tan satmaya başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • 9 EKONOMİK AÇIDAN B Yapılacak reformun başarılı olabilmesi için her şeyden önce iyi bir araştırma ve inceleme ile mevcut durumun saptanması gerekir.Oysa,1933 yılından bugüne kadar yapılan inceleme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • TVRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN 1)500.000 adet kolonyalı mendil alınacaktır.2)Muhammen bedel 150.000,00 TL.'dır.3)Geçici teminat 7.500,00 TL.'dır.4)İhale 2.9.1971 perşembe günü saat 15.00'de Or» takhğımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • 1 mensucat santral t-a.ş TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ARAMAKTADIR Almanca veya ingilizce lisanlarından birine vakıf,iplik ve dokumada iş tecrübesi olan ve askerlik görevim oitirmiş isteklilerin Kazlıçeşme Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 21.08.1971
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 1971 1972 devresi Doğu Almanya Anlaşmasının tatbikatına başlanmıştır tik devre tevziatından talepte bulunmal» ist even mensubumu?ithalatçıların kota sıra no w caler tutarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Taksim futbol takımının bu sezon şampiyonluk için mücadele edecek kadrosu Y.NOBERÎ)3.Ligin şampiyonluğa oynayan ekiplerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Tankut ANTİKACI HER birinde «Baba ocağı» ndan kopmanın burukluğu vardı.Her biri sanki «Ana kucağı» ndan atılmış gibi idi.Şeref Stadının eskimiş,tribün basamakları üstünde kümelenmiş,tozlu,toprak sahay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Yugoslavya'ya farklı yenildik:90-61 Bulgaristan'ın Vidin şehrinde yapılmakta olan Balkan Basketbol Şampiyonasının üçüncü gününde milli takımımız favori Yugoslavya karşısında 90—61 yenilirken ikinci ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • II.TÜRKİYE LİGİ DE BUGÜN İKİ MAÇLA BAŞLIYOR Türkiye Ligiyle birlikte îkind Türkiye Ligi de bugün iki maçla başlı,yacaktır.Mithatpaşa Stadı:18.00:Feriköy Zonguldakspor 19 Mayıs Stadı:16.00-Şekerspor To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • İsmail Akçay 5.oldu Finlandiya'nın Turku şehrinde yapılmakta olan Dünya Ordulararası Atletizm Şampiyonasında İsmail Akçay 10.000 metre yarışmasında 30.08.2 ile 5.olmuştur.Bu müsabakayı 29.39.4 ile Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Junior Engel Atlama müsabakası bugün Binicilik Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonasına bugün Junior Hafif Sınıf 1.20 metre Engel Atlama müsabakasının ilk ayağı ile devam edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • At varışları tahmini ŞEREF SEVER 1.KOŞU:P:Serden II.P:Alye.P:Efe X.S:Samatyah 2.KOŞU:P:Malhatun 1.P:Rookie,P:Aydan l 8:Tayfun I.3.KOŞU:P:Nihal II P:Erciyeş,P:Beykoz.S:Tugban.4.KOŞU:P:Nasip VIII P:Leyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Eski başarılar iki t BaştaraH Onuncuda haşarılara ulaştırmış Abdullah Gegiç ile,yine dört yıldır onbirlerlmizin değişmez adamı ve başarılarımızın büyük hissedarlarından Ender'in bu yıl aramadan ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • MARATONUN Bastarnf* Onuncuda manyurda oynayacaktır.Yeşil-beyazlılar,bu maçta lisanslarını yetiştirebildiklerl takdirde iki Romen futbolcu Fratilla ile Dimutru'vu da oynatacaklardır.Şansların denk bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Snipe Şampiyonasında İspanyol ekibi 1.oldu Avrupa Gençler Snipe Şampiyonasına dün yapılan bir yarışla devam edilmiştir.Havanın çok sert olması nedeniyle sabah yarışları iptal edilmiş öğleden sonra yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • İNGİLTERE'DE t Baştaraft Onuncuda muştur.Bu arada mikrofonla seyircilere hitap eden hakem maçı yarıda bırakıp raporunda Tottenham sahasının 1 sezon kapatılmasını isteyeceğini söylemiştir.Neden sonra t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • Şükrü Gülesin futbolumuzu nasıl görüyor!I Baştarafı Onuncuda bir Fenerbahçe temelde amatör,ancak futbol takımı profesyonel.Bu anormal bir şey.Kongrelerde kulis sonucu fazla oy alan bir adam geliyor,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • VEFAT Bizi unutulmaz acılar içersinde bırakan,kıymetli varlığımız,BAY 7 "WlM ADIL EKREN 19.8.1971 tarihinwLkM de Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi dün Merkez efendi Camü'nden kaldırılarak Kozlu Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • üt' w^ Oil KELİMESİ 200 KURUŞ SATILIK EMLÂK İNŞAATÇILARA Zincirlikuyu kavşağında 24.50 durumlu 760 M2 arsa ödemede kolaylık 64 13 21.GÖZTEPE'DE satılık kat.Tel:58 08 37 SATILIK kelepir,kaloriferli boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • t Baştaraft Onuncuda Kurulu?tarihi:1910 Renkleri:Sarı Lâcivert Adresi:Tandoğan Meydam Ankara Telefona:Yok Yönetim Kurulu:Orhan Turgut Başkan)Bahri Mermutlu,Eren özol,Dr.Mehmet Bozdoğan,Yusuf Adıyaman,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.08.1971
  • GAFFARI DÜNYA ŞAMPİYONASINDA SERBEST GÜREŞ TAKIMIMIZA ŞANS TANIMIYOR KADİR AKAT RAN Güreş Milli Takımları Başantrenörü Gaffarl,Dünya Serbest Güre?Şampiyonasının Rusya,Bulgaristan ve îran takımları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 21.08.1971
  • Sayfa t Baştarafı Birincide oranla 55 milyon dolarlık bir artış ortaya çıkmıştır.Ayrıca acil ihtiyaçları karşılamak için 30 milyon dolarlık veni bir ilâve daha yapılmıştır.Daha sonra Ortak Pazar'la ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 21.08.1971
  • TÜRKİYE LİGİ BAŞLARKEN KULÜPLERİN KİMLİK KARTLARI Kuruluş tarihi:1905 Renkleri:San Kırmızı Adresi:Hasnun Galip Sokak 7/11 Beyoğlu Telefonu:44 39 80 Yönetim Kurulu:Selâhattln Beyazıt Başkan)Turgan Ege,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.08.1971
  • BİLD ZEİTUNG GAZETESİNE GÖRE ENDER,UWE SEELER'deıı DAHA PAHALI FUTBOLCU H Millî futbolcumuz Alman ligindeki ikinci maçını bugün Köln'e karşı oynayacak.ORHAN TÜREL KÖLN'den bildiriyor ALMAN Liginde iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.08.1971
  • Chelsea Manchester United maçında hakem tars* fından oyundan İhraç edilen George Best,teskin edilirken örülüyor.Best sahadan atıldı.Şişeler havada uçtu.Taraftarlar tevkif edildi ve.İNGİLTERE'DE OYNANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.08.1971
  • ŞÜKRÜ GÜLESİN FUTBOLUMUZU NASIL GÖRÜYOR!Türk futboluna sporcu ve yönetici olarak hl» met eden ve halen spor yazarlıfcı yapan Şükrü GUleşin,bu spor branşının problemlerin)su şekilde dile tetirmlstlr:«E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.08.1971
  • DÜNYADA SADECE 3 GAZETEDE YAYINLANACAK BÜYÜK RÖPORTAJ SERiSi DÜNYADA FUTBOLU GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE SPOR IRAN PAKİSTAN HİNDİSTAN VİETNAM HONG-KONG KORE JAPONYA HAWAI FORM07A K.AMERİKA Onlu Antrenör HER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.08.1971
  • LİG PERDESİ BUGÜN AÇILIYOR Maratonun ilk maçı Vefa-Mersin arasında B Mithatpaşa Stadındaki karşılaşma saat 20.00 de başlayacak.1971—72 Türkiye Ligi bugün başlıyacak ve ilk maçı Vefa ile Mersin îdmanyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor