Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • DURUM DEMOKRASİ ve SOSYALİST rÜRKİYE İşçi Partisi'nin kapatılması ile ilgili kararı hukukî yönden tartışmak artık gereksizdir.Şimdi önemli olan,bundan sonra Türkiye'de bir sosyalist partinin kurulup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Akaryakıt zamları uygulanmaya başlandı ANKARA,ÖZEL Akaryakıt fiyatlarının litresine 7 kuruşla 13 kuruş arasında değişen zam yapılmış ve zamlı benzin,gazyağı ve motorin satışı dün ^a^ahU itibaren bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • bugün İstanbul'da bir fopîanfı yapacak Başbakan Nihat Frim.Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tasmaç,Kuvvet Komutanları ve Başbakan Yard mcısı Sadi Ko-Çaf bııpün yapılacak Güvenlik Kvırulu toplantısına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • İnşaat sektöründeki durgunluk Bakanlar Kurulunda görüşüldü m MLAK ALIM VE İNŞAAT VERGİSİ DEĞİŞTİRİLECEK MGP'ye göre,fiyatlara üst üste zam,açığı kapamak için çâre değil.ANKARA.ÖZEL ÜKÛMET,geçen yıldan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • PARTİLER J "GEÇİCİ MADDE,YE KARŞI ÇIKTI j 9 Yasama meclislerinin kuru-j luş ve çalışmasıyla ilgili kıs-mm şimdilik ele alınmaması isteniyor.ANKARA,ÖZEL ft ON Anayasa değişikliği taslağını ince-X lemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • If 400 BİN LİRA FİDYE VERENLER YARGILANDI Hakan Duman ve Mete Has'lann kaçırılmaları olayında giril örcüt mensuplarına fidyeleri ödeyerek T.C.K.'nun 500'üncü maddeaine aykırı hareket ettikleri iddia o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Madanoğlu ve Eöksal'a ait dosyalar iade edildi Anayasa ve Adalet Komisyonları,Anayasa Mahkemesinin Acuner hakkındaki kararını dikkate alarak Adalet Bakanlığının görüşünün alınması için dosyayı Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Kıyıları kamulajtıran tasarı Yüksek Plânlama Kuruluna geldi ANKARA,ÖZEL Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal.sahiller ve göl kenarlarıyla ilgili tasarının Kanunlaşması halinde turizm alanında İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Demirsoy,teşkilâtlan Ijçi Bayramı için tören yapılmamasını istedi ANKARA,ÖZEI Türk-İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy,teşkilâtına bir genelge göndererek,her yıl 24 temmuz'da kutlanan «tşçi Bayramı» için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Robert Kolej'in orta bölümü giriş sınavını kazananların listesi 9'uncu sayfadadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • 75'i geçkin sanatçılara armağan verilecek M Kültür Bakanı Halman,Türk kültür,sanat,edebiyat ve diline hizmeti geçmiş sanatçılar için ayrı ayrı törenler yapılacağını açıkladı.Bölge tiyatroları da kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • PAKİSTAN'A SATILAN TURK MALI VAGONLAR GİTTİ Pakistan hükümetinin siparişi üzerine Sakana Vagon Fabrikalarında imal edilen 77 volen vagonundan Ifi'sı dün saat 10'da Haydarpaşa rıhtımında yapılan törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Hava Kuvvetlerine yardım için cuma günü hutbe okunacak ANKARA.THA Diyanet tşlert Başkan Vekili Lütfl Do&an.bütün müslümanian «Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na varriıma» çağırmıştır.Doğan.bUttin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • TİP'li Al yönetici 5 yıl parti kuramıyocok B 41 yönetici 5 yıl süreyle aday da olamayacak.TİP'in mallarına elkondu.ANKARA,THA ÎİP'in Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra,Siyasî Partiler Kanunu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Millet Meclisinde Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bugün fiaat 10'da Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'nın başkanlığında toplanarak Anayasa değişikliği konusunda görüşmüşlerdir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Pazar hariçr her gün toplanacak Komisyona 4 parti sırasıyla başkanlık yapacak A ANKARA,ÖZEL NAYASA değişikliği taslağı üzerinde siyasî partilerin anlaşmasını sağlamak amacıyla kurulan «Partilerarası K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Ecevit:"Bâzı AP' illerle bir olursak,Anayasa değişikliği Meclis'ten mmı„ ANKARA,ÖZEL CHP Ortak Grubunun geçen geceki toplantısında Anayasa değişikliği üzerinde duran eski Genel Sekreter Bülent Ecevit,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • Şeker Hastası 4 aylık bebek ve Prof.Hateml.4 AYLIK "ŞEKERLİ,BEBEK ÖZEL BÎR ÖZER ORAL MAMA ÎLE KURTULDU Cerrahpaşa hastahanesı çocuk fcllnı ginde «palotozcmb» adı verilen bir tüı şeker hastalığından ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • ummm?DÜNYADA DÜN W0 LONDRA'dald Doğu Bloku ülkeleri diplomatları.Orta Doğıı'da yeniden bir topyekûn savaşın çıkmasını İstemediklerin)açıkladılar.Arapların aşın açları tarafından tepkiyle karşılanan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1971
  • TEKNİK UNiVERStTE Giriş Sınavlarına Hazırlama Kursları 9 AĞUSTOSTA BAŞLİYOR Kayıtlara başlanmıştır broşür isteyiniz.18 yıldanberi T.Üniversite've en çok öğrenci kazandıran GÜVEN DERSHANESİ Osm an bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1971
  • ^i^fl Devlet Plânlama'nın Ortak pazar'a yetişme süresi ile ilgili tabğm loşunun güvenilme derecesi,Türkiye'nin geleceği hakkında cid-dî ve önemli kararlara temel olamayacak kadar düşüktür.Hâtâ-nın seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • BURHAN FELEK L Z KAÇ DEFA ARTMIŞ?CtDDÎ bir Fransız dergisi küçük bir anket yapmış.Maksadı îyiO senesinde 100 olan hayat bahası L971'de kaça çıkmış?Bunun için de Fransa'da bâlâ mütevazi bir işçi ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • Amerikan Çin dialogu.H Nixon'in Pekin'e yapacağı ziyaret,Asya'nın,hattâ ilerde dünyanın çehresini değiştirebilir.8AŞKAN Nixon'in 1969'da Beyaz Saraya girmesinden beri en büyük amaçlarından biri kıt'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • MEVLİT Kıymetli varlığımız,SÜHEYLA MECİ'ni aziz ruhuna ithaf edilmek UzeTe vafatınm 40.gününe rastlayan 23 temmuz 1971 cuma günü yarın)öğle namazım mü teakip Beyazıt Camiinde memleketimizin değerli ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili eşim ADVİYE SOYKAN'ın vakitsiz ölümü dolayısiyle uğradığım büyük kaybın tesellisi güç acısını paylaşmak ve son hizmetin ifasında bana büyük ölçüde yardımcı olmak lûtfunda bulunan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • Prof.Mustafa Pekin Prof.Halûk Alp Yeni muayenehanelerini Harbiye,Cumhuriyet Cad desi,283 Ensrin Han'a naklettiklerini sayen ile bildirirler Tel:47 40 24 5 Erta Reklâm 543 11)037
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • TEŞEKKÜR Kızırrm Semra ORCAN'm Icnlça çıkığı amelıvatını bü.Vük basan İle vaDan Btivtik Hora Prot Dr ESAT KILIÇHAN Muavini Ovt Dr ORHAN BAŞKIR Asistan Uı A PULAT İle otitün Klinik personeline ta sekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • SATILIK FORK IIFT 2,5 tonluk Tel:il 4h ZH Mumu 10012
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • Sakatı beslenerek veva sadakavla değil eğiterek ve is «ahihı yaparak korumalıyı* riiUKlVL SSAJKJVILAH DEKİM Kf;t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • Vakit Uttnet O51.12 30 IMatı 16 18 843 AKf.ıır r»«ı vasati 4 46 19 ib 12 M Jl M 2 39 Ezan)909 «44 1 »4 703 B TEMMUZ 1971 Hicri 139] OmaztveTewe)at Kum)138?TEMMUZ s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1971
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.9.adın* ERCÜMENT KARACAN Müessese Müdürü:Genel Yayın Müdürü-Haber ve makalelerden sorumlu müdür ABDÎ İPEKÇİ NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR UAMJLUlG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • y/Ki***» Sofda METİH TOKER Vutuşanfat Genişletilmiş şekliyle ve anarşist örgütlere ait ilave 3 paftayla çıktı BÜTÜN KİTAPÇILARDA 185 SAYFA-12,5 LİRA Genel Dağıtım MİLLİYET YAYIN LTD.ŞİRKETİ Nuriosmani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • 3İ4 'üncü Şubemiz:İSTANBUL)Tarlabaşı Cad.No.158)BUGÜN 22 Temmuz 1971 Perşembe)hizmetinize girdi.[Bu şubemize ait 30.000 lira tutarında özel ikramiye çekilişi Özel çekilişte ve ayrıca bu yılın zengin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • ÖZEL KALAMIŞ LİSESİ KURULUŞU:1951 1.İlkokulun,Ortaokulun ve Lisenin bütün sınıflarına kız erkek,yatılı yatısız kayıtlar başlamıştır.2.Yuva yaz aylarında da açıktır.3.İlkokulda İngilizce derslerine üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • Şâhâne yemek ve servisiyle aynen evinizdir.Nefis plaj ve deniz.Yüzme havuzu,tenis,voleybol,basketbol,pinp pong,mini golf MÜSTAKİL GECE KULÜBÜ 2 kişi komple pansiyon 120 TL.Rezervasyon Tel:Gönen Denizk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • I Hurda Çuval Satılacaktır 1 Fabrikamızda mevcut takriben 35 ton hurda t çuval ile 1971 ekim ayı sonuna kadar çıkacak i takriben 30 ton hurda çuval kapalı zarf usulü ile satılacaktır.2 Buna ait şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • f atasında,bir işbirliğine,gaye birliğine ve karşılıklı yardunlaşmaya ziraî istihsal alanı kadar ihtiyaç göstersin İşte,T.C.Ziraat Bankası,bu kanaatten hareket ederekmüstahsiller arasında çeşitli koop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • Sudandaki darbe 45 dakikada başarıya ulaştı 9 Yeni hükümet,eski Başkan Numeyri'yi tek başına hareket etmekle suçladı.DIŞ HABERLER SERVİSİ SUDAN'da gerçekleştirilen son darbenin,Arap dünyasındaki «hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • NEDEN DEVRİLDİ?Başbakanlığa getirilen Ebubekir Nur,Londra'da TİMES gazetesine verdiği demeçte,darbenin geçen şubat ayından beri planlandığını söylemiş,Başbakan Numeyri'nin ülkeyi tek başına idare etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • V1 v vn ş vv-y' ys-K.^çtiŞ;V-4;^ŞJ»î«fW KAPAUÇARŞI'da YURT DİŞİ PAKET SERVİSİ KURULDU Kapahçarşı postahaneshıdekt «Yurt Dışı Paket Servisi» dün törenle açıl.ırak hizmete girmiştir.Yabancı turistler,öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • Yolcuları arasında Türkler de vardı m Afmanyada raydan çıkan tren devrildi:25 ölü var B Basel'den Kopenhag'a giden «İsviçre Ekspresi»nin lokomotifi ve 6 vagonu şarampola yuvarlandı.1007 I den fazla da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • Isfanbul-lzmif yolunda 19 yılda 2 bin 361 kişi öldü İZMİT,AA.19 yıl içinde İstanbul İzmit yolunda meydana gelen 6659 trafik kazasında 2361 kişinin öldüğü,9946 kişinin de yaralandığı açıklanmıştır.Koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.07.1971
  • SAÇI TEMİZLER AMA.saç diplerindeki mantar ve bakterilerin üremesine,böylece saçın kepeklenmesine engel olursaçı ve saç derisini besleyen yağ tabakasını korur,saça canlılık,parlaklık ve yumuşaklık kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • mcu Kasket elinde yatağın kenarına kadar geldi.Katrina ona dostça gülümsedi ve çocuğu gösterdi.Sıkıntılı bir haldeyken gözleri parladı.Fakat bütün gün öylesine sessiz durdu ki Katrina ona hayretle bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • II II HJL6J Daktiloya bu gece ihtiyacım yoktu,arabanın sandığına kitledim.İki çantamı ve ses alma makinesini,ki kapalı olduğu aman o da bir çantaya benziyordu alarak az ışıklandırılmış arka kapıya yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • °Butun surlep BASIO Hayatı,sanatı ve kişiliği üzerine özlü bir inceleme.eni bulunmuş iki türküsünün notaları.Sözlük ve bibliyografya ekleri ile 4 , Vjj;v.Büyük halk şairimizin hiç bir yerde yayınlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • İffl BULMACA E 234 5 6 M 9 10 1 2 3 4 5 U LP 6 7 8 9 I ÜhS i SOLDAN SAĞA:1 Isl.'ımda abdest alınırken ağızın çalkalanmasına verilen ad;TERSİ,Yeteri kadar doymamış olan.2 TERSİ,Kabı ile birlikte tartıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • 4-evt+rwz 7$ OĞLAK BURCU BJ,Ao3B «ga Bu ay bir çok maddt «ıkıntılardan kurtulacaksınız.önünüzde pek parlak v* İyi günler var.Hit dünyanızda degismc olacak.KOVA BURCU »S üf& Hislerinize hâkim olunuz.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • V-l^ ME'KMABA AKt^SA ra 1/7 AKRABA S^HI AAI BENJ ^T SİKlEfGlVl'AA C7E-6ENI iftT SANJAAI^TIAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • VELJ XiNS VuSALESEP ÇOK wötü NJOru^e KOAA5UN UN4,OGL-U 6E.CE VET_I Ç-AUŞTIfc/VVû,5ÛA op-er.1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • Bu GUK4 L.EJZCJE F=İL_V\l_EK.e-PİL-ÂN GİTMEĞE B^9-LADİN 3Ai-İHA.R^KÛSTEhJ *JâR.lM COMECBSJ/VN-W6E 5S7V PA.R.IS:AA IS*'N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.07.1971
  • BU İSİ SEN} DÜZEKJU ET-T«'l«4 OİDI l.BİR AAİL.VOKİ DOLA.*£'MI ÇAL diRttin BENİ yv\j DELİRdÎM Mİ* SENİ ALLAH inia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • Peniz Gezmiş ve arkadaşları ile ilgin askerî Savcının düzenlediği iddianarTienintarnrnetni M0m t Türk Halk Kurtuluş lldusu'nun Amerikalı çavuşu bırakmak için ileri AMERİKAN Polis Çavuşu Jimmy R.Finley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • Emine Bay)Kantürk ile Gürsel Kantürk evlendiler 21.7.1971 tstanbul Milliyet 10025 Wfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • KAYIP ARANİYOR Yukarıda totofrafı eörtilen 16 yaşındaki oğlum EKREM ELMAS dört aydan nen kayıptır.Gören ve hakkında bilffisi olan ların insaniyet namına aşağıdaki adrese bildirmelerini rica edorim Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • TEŞEKKÜR J 3 temmuz 1971 cumartesi I ffunü,ani olarak vefatı ile E bizleri sonsuz acı lam parkeden unutulmaz eşim.eşsı/baba mız kıymetli eniştemiz,Istanbul Barosu Avukatlarından İhsan Mukbil Onger'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • GAYRİ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan Dosya No.«71/37 İzaleyi şüyu suretiyle satılmasına karar verilen Beyoğlu Sururi mahallesinin Çatıkkas sokağında kâin 72-74 kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • Türkiye Reklam Ajansları ^Birileri SEKRETER ARIYOR Türkiye Reklam Ajanslan Birliği,tek başına bir büroyu yönetebilecek yetenekte,yabancı d'l 1 İngilizce veya Fransızca bilen,yazışma ve dosyalama konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • Petkim Petrokimya A.Ş.Gene!Müdürlüğü Yarımca Tesis işleri Müdürlüğünden Şirketimizin Yarımca tesisleri sahasında yaptırdığı DDB.VCM ve Etilen tanklarının dış yüzleri ile Karbon siyahı ambar binası,Pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyetinin beklenen kitabı çıktı TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN EKONOMİK GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 208 sahife,25 TL ödemeli 30 TL.Sipariş için müracaat Harbiye,Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • GELİBOLU CONKBAYIRI MEHMETÇİK PARKI ANITI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN GELİBOLU MEHMETÇİK PARKI ANITI YAPTIRILACAK 1.ÇANAKKALE Conkbayın Mehmetçik Parkı Anıtı tasa* ti kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • SATİŞ ÎLÂNl KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 1971/1200 T.Mahcuz olup satılmasına karar verilen cem'an 12900llra kıymetinde bir AEG marka 2 gttztü buzdolabı AEG mar ka santrafüHÜ çamaşır makinesi Pıhılîos ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • 1 MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM SİRKETtNDEN TEKNİK ELEMAN ALİNACAK 1 Sanat Okulu mezunu,tecrübeli tesviyeciler.2 Tecrübeli makına ve fabrika montörlerl.İsteklilerin talep ettikleri ücretle bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.07.1971
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR İNÖNÜ,GÜZLÜĞE NE ZAMAN ALIŞACAK?ABDÎ İpekçi geçtiğimii cuma günü,İnönü'yle görüşüyordu.İnönü,gözlüğe bir türlü alışamamıştı.Şikâyetçiydi.Bir ara İpekçi'ye sordu:Sen kaç yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • Birbirini hiç sevmeyen iki İtalyan yıldızı GINA İLE OPHİA Sophia l ören,Gina yi beğenmediğini açıklarken,Gina da Sophia için "Napoli'li zürafa demiş.ITALYA'nın yetiştirdiği,dünya çaı *my/¦4T%,tophla L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • Heykeltraş Macurcluoğlu Tunus'dan yurda döndü Almanya'da bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Burgiha tarafından Tunus'a davet edilen tanınmış heykeltraşlardan Osman Macunluoğlu,Tunus'da beş yıl kaldıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • MODADA YENİ BİR A8C1M SAVAŞA ÇAĞRI ETEĞİN YOK OLDUĞU BU YENİ KIYAFETTE EN GÖZDE RENK ASKER GİYSİLERİNDE OLDUĞU GİBİ HAKİ.11 ODA denilen şey,gerçekten içinden çıkılmas f&İ bir hal aldı.Belli bir akım n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • SİNEMALAR ISTANBUL ı Van AS 47 63 15 Harbiye)îyi Kötü Çirkin L.Cleef RİS.2 Jul ve Jim J.Moreau R.Fr.ASLI 46 70 91 Beşiktaş)1 Bir Annenin Gözyaşları S.Alkor T.Gürsu.2 Mafia ölüm Saçıyor K.Tibet Z.Aksu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • MMA^MAAWWMAWWAAWMAMMMMVMWWMWMWVMVW^^WV Sakatı besleyerek veya sadakayla değil,eğiterek ve İş sahibi yaparak korumalıyız.TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • KAYIP İLANI Bayındırlık Bakanlığından aldığım Müteahhitlik Karnemi kaybettim Hükümsüzdürtnsaat Yüksek Mühendisi ORHAN GÜVEN TUnr 7R22 10062
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • DUYURU İstanbul ve çevresinde 7 ilâ 9 yaşları arasında çözleri görmeyen çocukların okula kayıt işlemleri ücretsiz olarak cemiyeıimiz tarafından yaptı,rılacagından görmez çocuk velilerinin Cemiyetimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • Petkim Petrokimya Al Gene!Müdürlüğü Yarımca Tesis İşleri Müdür'rğünden Şirketimizin Yarımca Tesisleri sahasında yaptıracağı 297.225.14 TL.keşif bedelli tesis sahası dış çevre telörgü ya pimi işi birim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • YENİKÖY CARLTON OTELİ Tertiplediği fiks menülü zengin programlarını takdime devam etmektedir.FİKS MENÜ:Servis ve işletme vergisi dahildir)öğle:38.50 TL.Akşam:57.50 TL.Müzikli Rezervasyon:63 51 07 08 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • i İSTANBUL S,55 Açılış ve program 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler ve nava durumu 8,10 Beraber ve solo şarkılar 8,45 R Şenses'den türküler 9,00 Ev İçin 20 M Demirkıran'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • 1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN LEVEKS T.A.Ş.SCHENKER&CO.MÜNİH-İSTANBUL kamyonla muntazam grupaj servisi İstanbul:49 19 93-49 19 94-44 73 58 Almanya i Schenker&Co.Münih-55 83 91 Admar:71.164 10053
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.07.1971
  • DUYURUYORUZ 30 TEMMUZ Y artık bir yılbaşı piyangosu gibi servet yağdırıyor.30 Temmuz dev çekilişinin ikramiye plânı:1 adet 2 MİLYON lira,1 MİLYON 500 BİN 200 BİN 100 BiN 40 BİN 20 BiN 10 BiN 1 2 20 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.07.1971
  • Fiskobirlik Ağ Birlik Genel Müdürü,«Tüm bölgelerde fındık alımına giriş hazırlıkları bitti» dedi.ustos'ım ilk la başlıyor GİRESUN,A.A.FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Halil Başol,«260 milyon kilo olarak gerçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • İNSANLAR doğa'yı yüzbinleree yıldır karşılığında belki de hiçbir şey vermeden kullandılar.Toprak,su,doğal kaynaklar,hara bilimsel ve teknolojik devrimi gerçekleştiren insan soyunun nice çağlar boyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Hükümet,bâzı maddelerde fiyat indirimi yanacak Ri 1971 Bütçesi ilk tahminlere göre 3 milyar liralık açık veriyor.ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu,önceki gece yaptığı toplantıda,Başbakan Yardımcısı Atillâ K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Erim'e,köylünün sosyal güvenliği ile ilgili muhtıra verildi ANKARA.ÖZEL Türkiye Ziraat Odaları Genel Sekreteri Zeki Yücetürk dün Başbakan ve ilgili Bakanlara «Türk çiftçi ve köylüsünün sosyal güvenlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • KJUUDİZİ VARAN John W.Christie MAALESEF GECİKTİ Fakat Buna rağmen cinayetler birbirini izliyordu KARA DİZKle BU HAFTANIN HEYECAN FIRTINASI DIR Gelecek Hafta:VARAN Para uğrunu bııgüım kadar bırV* CİHây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • RCO'nin ulusuma komitesi Ankara'da toplandı ANKARA,A.A.ÎÜRKİYE,Pakistan ve İran'ın üyesi bulunduğu Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı RCD)Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi,Ankara'da Ulaştırma B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • İngilterede Turk pamuğuna ilgi devam ediyor ADANA.A.A.Türkiye'nin Londra Ticaret Müşavirliğinden Adana Ticaret Odası'na gönderilen raporda.Liverpol piyasasında 1 temmuz 1971 tarihinde kote edilen aliv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Ofis,Doğu Anadolu'da 50 bin ton buğday alacak H Alımlara 15 ağustostan itibaren başlanacağı açıklandı.ERZURUM,TH* TOPRAK Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Mü dürlüğu bu yıl Doğu Anadolu bölgesinden 50 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Özalp:»Tekel ihracata yöneltilecek» İZMİR,AA.Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp,«Tekel'iı bulunduğu sistemden çıkarılıp ihracata yönelmiş bir teşkilât haline getirileceğini» bildirmiştir.Bakan,«Mubay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Olcay,Orfak Pazarla geçici anlaşma için Brüksel'e gidecek ANKARA.ÖZEL Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortak Pazar)arasın,da,Katma Protokol yürürlüğe girinceye kadar uygulanacak geçici anlaşma,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Türk deniz ürünleri için Ortak Pazar'da tarife %40-50 indirildi BRÜKSEL,ÎKV Ortak Pazar'ın yıl başında oldukça çetin geçen görüşmelerden sonra Türk deniz ürünlerine tan'dığı indirimli tarifeler,1 temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Amerika'da dünya ticaret merkezleri bu yaz açılıyor M Bir ABD firmasınca kurulan merkezlerde en az otuz ülkeye ait pavyonlar bulunacak.ANKARA,ÖZEL BİRLEŞİK Amerika'da Dünya Ticaret Merkezlen kurmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Transistorlu cilİâzrnızın sevdiği pil i ALMAN PATENTLİ ÇİLLERİ İlâncılık:4100)10023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • MAĞAZALAR Şirketimiz tarafından Esentepe Yıldız Posta Cad.Boğaz çevre yolu)üzerinde inşa edilen 13 katlı 48 daireli Esengül Apt.'nm pasajmdaki depolu,deposuz mağazaların satışı devam etmektedir.İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • O.D.T.Ü.yurtlan 24/7/1971 cumartesi tünü açılacaktır.Yurtlarda eskiden kayıtlı ve eski borçlarını ödeyen öğren çiler kalabileceklerdir.Gelen öğrenciler 24/7/1971 cumartesi ile 25/7/1971 pazar günleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • ile mümkündür Dezenfektandır Lekeleri çıkarır Kokuları giderir Korumanın eseridir KORUMA TARIM İLÂÇLARI Tel:49 91 50 HYPO TEVZİAT HAYAT PAZARLAMA Kollektif Şirketi İstanbul Tel:2219 54-2694 01-27 81 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • Tarımda her Millî Prodi)ktıvite Merkezî tanınsal alet ve makinaların doğurduğu sorunları ele a acak.YURT ekonomisinin verimlilik kurallarına uy gun batimde gelişmesini sağlamak amacı ilekamu kurumu ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • CHûOEl-Cumhuriyet Lir* 13H.50 140.00 Reşat Lira 310.00 312.00 Hamit Lira 190.00 192.00 Aziz Lira 148.00 150.00 İngiliz Kral)160.00 165.00 Fransız Napolyon)147.00 150.00 24 ayar kiilçe Gr.20.80 20.82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 22.07.1971
  • DÜNYADA BU HAFTA arv Banimaıha,Oıîah Pazaîa girişe hazır.KOPENHAG.TEOMAN Y İ Ğ İ N bildiriyor OANİIMARKA'nın Ekonomi Bakanı Poul Nyboe Andersen'in Brüksel'de yaptığı çalışmaların birinci raundu bitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • plaj gazino restaurant vİ* 03 HÖDENİZMEN UİN Rasim Erdoğan Günay Giray Gül Pınar ORYANTAL)Atla Abel orlc HER ÖĞLE YEMEK SERVİSİ Rez:2129 90-7111 66,yönetiminde İstanbul Reklam:851 10042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • EMEL SAYIN ALTAN KARINDAŞ AZİZ AZMET ve GRUP BUNALIM BEHIC ALTINDAĞ ORKESTRASI BABI BORA AYANOGLU CELAL ŞAHIN "DUN,BUGÜN,YARIN,ORKESTRASI EDIZ ONAY ERKAN YOLAC GÖKBEN 3 HÜR-EL ESİN ENGİN HÜMEYRA KÂMUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • SATILIK EMLÂK FİRUZKÖY'DB 1100 mS arsa.Asfalt üstünde.Tel:51 83 88 BİLGİN İnşaat:Göztepe Tren İstasyonunda.BİLGİN İnşaat:Erenköy Tüccarbaşı durağında BİLGİN İnşaat:Suadiye Kaptan Arifte.BİLGİN İnşaatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • l!lll!lll!lll!lll!ll!li IlillMH!j ğ ŞEREF SEVER 1.KOŞU:F:Seyfullah,P:Kuruş 105 2.KOŞU:F:Beykoz P:Kanarya II 5 3.KOŞU:F:Sakura,P:Anna Maria 4.KOŞU:F:Seziş,P:Kırhan,P:Koçali,S:Çakmak I 5.KOŞU:F.Ladin,P:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • Güreş Millî Takım seçmeleri salı günü BURSA,Necati AKGÜN bildiriyor Güreş Milli Takım seçmeleri salı günü yapılacaktır.27 ağustosta Bulgaristan'da yapılacak olan Dünya GUrev Şampiyonasına iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • F.Bahçe sosyal tesisleri ve yelken şubesi kapanma tehlikesinde Fenerbahçe Burnundaki,Fenerbahçe Sosyal Tesisleri ile Yelken Şubesi,Belediyeye kira borcunun ödenmemesi nedeniyle kapatılmak tehlikesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • Vefa yeni sezonu t Baştarafı Onuncuda TEASCA GELMEDİ Vefa kulübü ile anlaşan fakat Futbol Federasyonu tarafından çalışma izni verilmeyen Fenerbahçenin eski antrenörü Teasca dün takımının ilk çalışması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • AT YARIŞLARI NETİCELERİ 1.KOŞU:İlgin,Meymenet,özgül,G:2.85,P:1.30,1.20,1.60 2.KOŞU:Elmas,Tanser,Muteber,G:2.45,P:2.30,3.95 3.KOŞU:Karakaplan.Aslanbey,Avşar,G:10.25,P:2.00,1.45,1.65 4.KOŞU:Mustang,İsmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • ESKİŞEHİRSPOR DA SEZONU AÇTI Esklşehlrspor da dün yeni mevsimi törenle açmıştır.Onbinlerce Eskişehirlinin tezahüratı altında açılan yeni sezonda futbolculara ilk çalışmayı yeni antrenör Abdullah Matav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • BURSA SEZONU CUMA GÜNÜ AÇIYOR Bursaspor yeni futbol sezonunu cuma günü törenle açacaktır.Halen Yugoslavya'da olan antrenör Kaloperoviç,sezon açılışında hazır bulunamayacakır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • DON KİŞOT Baştaraft Onuncuda Mersin'11 ve Fenerbahçeli yöneticiler dün kulüpte kontrat için Osman'ı bekliyorlardı.Beş on dakika sonra Osman.Hidayet Akbulut ile birlikte içeri girdi.Semih Bayülken «Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • ÖZAR'I GALÂTASARAYI Baştarafı Onuncuda rika'va götürüleceksiniz» şeklinde verilen sözün yerine getirilmemesi,futbolcuları üzmüştür.Yöneticiler,futbolculara Amerika seyahati karşılığında 5'er bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • Fenerbahçeli baskettiler I Bastaraf' Onuncuda larının büyük rolü vardı.Üzüntülü ve neş'eli günlerini geride bırakan Fenerbahçeli basketbolcular.Sosyal Lokalde yediler,İçtiler ve eğlenerek yeni basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • FENERBAHÇE t Bastarafı Onuncuda öte yandan Fenerbahçe,dün Zeki'nin sözleşmesini feshetmiştir.Zeki dün Mersin İdmanyurdu İle 175 bin lira ve bir arsa kar sıhğında iki yıllık mukavele yapmıştır.VEFA'LI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • BU AKŞAM saat 21de AÇIK HAVA TİYATROSUnda TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI ŞIKLAR ŞENLİĞİ I.ALTIN SAZ YARIŞMASI Memleketimizin en ünlü ozanları atışıyorlar.Biletler tiyatro gişesinde 10 TL.'dan satılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • j ELEKTRİK TEKNİKERİ ARANIYOR j Kartal'daki fabrikamızda çalıştınlmak üzere askerliğini vapmış bir Elektrik Teknikeri alınacaktır İsteklilerin hâl tercümeleri ile birlikte tekliflerini Kartal Posta Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • IH.TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI 14 ağustos cumartesi:BEYAZ GRUP:Eyüp Davutpaşa Yeşildlrek Anadolu KIRMIZI GRUP:Galata Yeşilova Adalet Beyoğluspr YEŞİL GRUP:Barbaros Kmkkalespor MAVİ GRUP:Yenişehir Diyarbakırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • n.TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI n.Türkiye Liginde ilk hafta maçlarının programı da şöyledir:BEYAZ GRUP:21 ağustos cumartesi:Feriköy Zonguldakspor Şekerspor Toprakofis 22 ağustos pazar:Altınordu A.D.Spor Demirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.07.1971
  • İLK HAFTA BEŞİKTAŞ I Baştarafı Onuncuda Drind kademe İçin yeniden kur'a çekilerek eşleştirme yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • DURUM t Baştarafı Birincide zorla itmek,onları zorla gayrimeşrû yollara başvurmaya mecbur etmektir.Kısacası Türkiye'de rejimin demokratik kalması isteniyorsa sosyalist görüşlerin,böyle bir düzenin vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • A.E.T.na geçişle ilgili kanun tasarısı Senato'da onavlandı ANKARA.rHA Cumhuriyet Senatosunun dünkü toplantısında,Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna «reels protokolünün onaylanmasın İlişkin üe mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • EMLAK ALIM ve Baştarafı Birincide diği demeçte Başbakan Yardımcısı Karaosmanoğlu,«İnşaat sektöründeki yavaşlamanın,genel ekonomik durgunluğu geniş ölçüde etkilediğini ve istihdam sorunu yarattığını» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Robert Kolejin orta bölümü giriş sınavını I kazananların listesi 1 Robert Kole.l'in Orta Bölil-mü giriş sınavını kazananlar i 3 şunlardır p Emra Yılmaz,Esat Edin,I M.Güntekln Kabuli,H.Gök-I S han Nura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • AKARYAKIT ZAMUHI I BaşLı 'afi Birincide yonlarınm ana depolara uzaklığına göre değişeceğini bildirmiştir.Akaryakıtın perakende satışlardaki litre fiyatlarının belirlenmesinde temel olan yoğunluklar de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • KIYILARI I Baştaraf Birincide sek Plânlama Kurulunca İncelendikten sonra,Bakanlar Kurulu tarafından Paılâmentova sunulacağını bildirmiştir Turizm ve Tanıtma Bakanı Akçaltadarı yakkında su bilgiyi verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • ECEVIT:t Baştaratt Birincide Ecevit,AP'lilerin bir kısmının Anayasa değişikliğine karşı çıktıklarım bunlarla temas ettiğini belirterek «AP'lilerle konuştum.Değişikliğe karşı olduklarını sövledller.Şay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • ORTAK KOMİSYON t Bastnrafı Birincide Komisyon ör e görev bölümü yapmış ve çalışmaları Hakkında bir bildiri yayınlamıştır.Bildiride alınan kararlar şöyle açıklanmıştır:«Toplantıda partilerarası komisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • VEFAT Merhum Şem-J ettin beylo t» I nerhume Melek I nanımın oğulla-n,Kadriye Ko-I ak'm kardeşi,t^ Sabriye Atall'ln f| nek şemaili esi,re Gtinhan Gülenay'ın nırıcik babalan Em.P.Alb.SEYFİ ATAİL 931—61)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • GÜLAY TÜMOGLÜ De NÎHAT ŞENER evlendiler tstanbul 20 temmuz 1971 Milliyet 10047
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • VtHAI GANDAR Oe CEMA» SAKARYA Nişanlandılar.21.7.1971 Adapazarı 10059 %aS3a=£^ŞŞ«Sİ afflF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • NESRÎN HEPUZKK İle MUSTAFA BORAK evlendiler Hevofcra 15/7/197)Evlendik mutluyuz NESRİN HEPUZER İVIUSTAFA BORAh Milliyet 10052
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • BAHAR DUMLU ÖLMEZ)İle NAZIM DUMLU Evlendiler 21 Temmuz 1971 Ankara Milliyet 10036
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin çok kıymetli ve faziletli büyüğü,Gümülcine eşrafından ve İzmir kereste Hificarlarından Hacı Hafız İSMAİL SEVGEN'in nakkm rahmetine kavuştuğunun ikinci yılına rastlayan 23 temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • ÇOK ACI KAYIBIMIZ Ailemizin büyüğü,merhum Hürmüz ve dul bayan Mero Göral'm oğlu,dul bayan Zahura'nın sevgili eşi,Ziya,Polm,Fuat ve Aylin'in sevgili babalan,Nairn Kavak'ın kayınpederi,Con ve Selen'in s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • ACI BİR KAYIP Selanik Rufai Şeyhi merhum Maruf bey ile merhume Behiye hanımın oğlu,merhume Hatice Ünver'in eşi,Nermin Ünver,Nesrin Nazikoğlu ve Nevin Güven'in kıymetli babalan,Alev'in biricik dedesi,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • ANKARA 6.SULH HUKUK MAHKEMESİ MÜTEVEFFA YUSUF ZIYA CANER TEREKESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN DOSYA:1971/137—Talimat MENKUL MAL SATİŞ İLÂNI 1 Ankara 6.Sulh Hukuk Mahkemesince terekesinin tesbiti yapılan mütev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • II.1 I 11 I I 11 I 1 111 I I 111 I I TEŞEKKÜR i Genç yaşta aramızdan ayrıla-E E rak hepimizi sonsuz kedere E parkeden seveill esim babamı?ğ ve oSlum ISRAEL BAKIŞ'ın Behar)E cenaze törenine eelen çelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • TEŞEKKÜR j E Biricik varlığımız,Rerçek İyilik tim?sevgili büyüğü-i mÜ7 trafik polisi.KEMAL CANATAN'ın j E srHrev yeri olan Konya'ya nak-E E linde yakın İlcilerini esirce-E E miverı İstanbul Polis Emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • HATİM DUASI Kıymetli varlığımız,kocam,babamız,aile büyücümüz şenrimİ7 tüccarlarından merhum MUSTAFA ÖZKANLI 'nın ebediyete intikalinin altıncı senesine müsadif bugün 22 temmuz 1971 perşembe)İkindi nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • VEFAT Çok kıymetli aile büyüğümüz Bay MOIZ SEVİ vefat etmiştir.Cenaze merasimi 22.7.1971 bugünkü perşembe günü saat 13 de Kadıköy Hemdat tsrael Sinagogunda İcra olunacaktır.E?i:Grasya Sevi Ofclu:EHya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • ACI BİR KAYİP Merhume Seniye ve merhum Jandarma Albayı Ziya îzi'er'in oğulları,Dr.Sadettin Pekcan'ın damadı,Dr.Necdet ve özer Ertem'in dayıları.Hikmet Balkan'ın bacanağı,Necdet Pekcan'ın eniştesi,Nevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • M EVLİD Hiaı btimk.tetuıeı iclncir-hıraharajt ebediyeu eoeniık'im*.«itiştik on.mız,«faiz ln-Kiııckij öğretmen Nüzhet Bekiroğlu'nun vefatının 40 edinti Olan 23.7.1971 cuma varın)ikindi namazım müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • MADANOCLU b Baştarafı Birincide lığa iadesine karar verilmesi yolundaki önergesi üzerinde konuşan Komisyon Başkanı A.Rafet Rendeci,bundan önce aynı Komisyonda ve Cumhuriyet Senatosunda dokunulmazlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Nurculuk propagandası yapan Diyanet İsleri Müdür yardımcısı yargılandı ANKARA.THA Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Üç Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde,dün nurculuk propagandası yapmaktan sanık.Diyanet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Hacettepe Üniversitesi özerkliğe açıklık getirilmesini istedi ANKARA,ÖZEL Hacettepe Üniversitesi Senatosunun Anayasanın üniversitelerle ilgili hükümlerinde yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • DDY' ndaki anlaşmazlık henüz çözümlenemedi ANKARA.ÖZEL Devlet Demiryolları Sendikaları Federasyonu ile DDY İdaresi arasındaki anlaşmazlık arabulucu tâyin edilen Devlet Bakanı Mehmet özgünes'in bütün c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • PARTİLER t Baştarah Birincide geren geçici maddenin,hükümetçe getirildiği sekliyle kabul edilemeyeceği "örüşünde birleşmiş,bu maddenin sadece «Seçim Kanunu değişinceye kadar kısmî Senato seçimlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • PARTİNİN MALLARINA ELKONDU Anayasa Mahkemesinde TİP'in kapatılmasından sonra savcılık ve Emniyet görevlileri TİP Genel Merkezine ve Genel Merkezde bulunan eşyalarr elkoymuşlardır.Bu mallar partinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • TİP'li 41 YÖNETİCİ t Baştarafı Birincide seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday da gösterilemeyeceklerdir.Siyasi Partiler Kanununun bu hükümlerinin uygulanacağı TİP yöneticilerinin adlan şöyledir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • MGP ZAMLARA KARŞI MGP Ortak Grubu,Türkiye'nin ikti.sadi durumu hakkında dün yayınladığı bildiride,hayat pahalılığı.İktisadi durgunluk,kamu ve özel sektör yatırımlarındaki azalma,ihracat,taki düşüşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Milli Güvenlik Kurulu t Baştarat" Birincide Genel Kurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları askeri uçakla şehrimize gelmişlerdir.Başbakn Erim,saat 17.30'da THY uçağı ile Yeşilköy'e gelmiş,doğruca Florya'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • 75' i GEÇKİN I Baştaratı Birincide mış ve yetmişbeş yaşını aşkın,değerli kültür adamlarına ayrı ayrı özel törenlerle verilecektir.Kültür Bakanı Talât Halman bu armağanın büyük mail kül feti olmıyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • 75 YAŞINI AŞMIŞ KÜLTÜR ADAMI AZ Halen 75 yaşını aşmış sanatçı ve kültür adamlarının sayısı çok azdır THA'nın tesbit ettiğine göre.bunlardan bâzılarının adları şöyledir:Muhsin Ertuğrul 79)Cevad Şakir K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • BÖLGE TİYATROLARI KURULACAK Dün İstanbul'a gelen Kültür Bakanı Halman.bölge tiyatrolarının kurulması için çalışmalara başlandığını da açıklamıştır.Halman.bölge tiyatroları konusunda bugün Devlet Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • AP,METİN ÎOKER'e TV de CEVAP VERMEK İSTİYOR ANKARA,AA AP Genpl Merkezince dün yayımla,nan bir bildiriyle gazeteci Metin Tokpr'in TRT Ankara TV'nda yaptığı «Solda ve Sağda Vuruşanlar» pro?rammdaki konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • 4 AYLIK t Bostarat-Birincide Londra büromuz göndermiştir.Klinik Profesörü Nadir Hatemi,mamayı yedikten bir gün sonra küçük Muharrem'in şekerinin hızla düştüğünü,sıhhatinin normale dönmeye başladığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Serial düzeni isteyen assubay tutuklandı ANKARA,AA Lâikliğe aykırı olarak,şeriat düzeni istediği ve devletin temel nizamlarını dinî esas ve inançlara uydurmak amacıvla zararlı faaliyetlerde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Emniyet Tejkilâtmda yeni atamalar oldu ANKARA,THA Emniyet teşkilâtında yapılan bir derişiklikle,merkezde Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Hasan Korkma/Hatay Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.Hatay Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Hava Kuvvetlerine t BaştaraH birincide cak olan hutbe'de.«tslâmın emirlerine uyan müminler.vıırt savunmasında hiç bir şeyini esirgemez.İstiklâl Savaşımızı hatırlayınız,cephede savaşan dedelerimize,nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • Atış birincisi Türk ekibi Övünç madalyası ile taltif edildi ESKİŞEHİR,THA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç beraberinde Kuvvet Komutanları olduğu halde dün,saat 16.30'da Eskişehir'e gelmiş ve «Best
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 22.07.1971
  • D EM IR SOY i Birincide «Çalışma hayatımızın içinde 24 temmuzun mânâsı büyüktür.Çalışanların veni hak ve hürriyetlere erdiei hu eiinü çönüllerimizde daima vaşatıvor ve havramı her vesiİPvle vaıııvoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 22.07.1971
  • 'in Türk spı ı uruna büyük hiım BAŞBAKAN NİHAT ERİM,SPOR BOLÜMÜ SORUM-LU MÜDÜRÜMÜZ NAMIK SEVffl'TEN BİR MEMO-RANDUM HAZIRLANMASINI İSTEMİŞ,SPOR SERVİ SİMİZ DE,ÜÇ AYLIK BİR ÇALIŞMA İLE BU HİZME-Tİ YERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • İKİ YIL SONRA SAHAYA İLK ADIN GU NDUZ KİLİÇ Beşiktaş'ın mezonu açtıfcı gün,Gündüz Kılıç,kesilen kurbanın üzerinden atlarken.[MİLLİYETİ TÜRKİYE KUPASI VE TÖRKiYE LİGLERİ FiKSTÜRLEPİ DON ANKARA'DA ÇEKİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • İlk hafta Beşiktaş Giresun'a,F.Bahçe de Bursa'ya gidiyor H G.Saray ligdeki ilk maçını istanbul'da Eskişehir ile oynarken,ligin yeni takımı Adanaspor da kendi sahasında Altay'la karşılaşacak.ÎÜRKÎYE Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • Finlandiya zaferinin kahramanı Kozluca,Tunç,Fer-1 han ve Hakkı dans ederlerken.rMİLLİYETl F.BAHÇELİ BASKETÇİLER SEZONA NEŞE İÇİNDE GİRDİLER YAVUZ BAYRAKTAR Fenerbahçeli basketbolcular.yeni sezona neş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • Teaşca için izin alınmaya çalışılıyor Veia yeni sezonu dün açtı Yeşil Beyazlıların ilk çalışmasına İsmet Yamanoğlu nezaret etti.VEFA takımı dün antrenör tsmet Yamanoğlu'nun yönetiminde yeni sezonu açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • Fenerbahçe'nin yeni transferleri toplu halde.[MİLLİYETİ F.Bahçe Osman,Timuçin ve Niyazi ile kontrat yaptı IRANSFERİN 21.gününde Fenerbahçe;Os man,Niyazı ve Timuçin ile resmî sözleşme imzalamıştır.Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • »DON KiŞOT DE LA GALATASARAY» Sezon açılmadı,ama Galatasaray hemen ka nsı verdi.Transferlerin gelişigüzel yapıldığını,fini)ne gelenin,futbolcu denemeden parayı bastırdığı heryerde söyleniyor.Bu konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • MERSİN,lONESCU'YU İSTİYOR Romen Futbol Federasyonunun,Teoderescu'nun Türkiye'deki çalışma iznini iptal etmesi üzerine,Mersin îdmanyurdu,Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ionescu'yu getirmek için teşebbüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • Yüzmede Avrupa rekoru kırıldı Bolzano'da yapılmakta olan vüzme yarışlarının ikinci Eunünde t'alyan ba van vüzücü Novella CalHsans 9 20.9'H He vent biı 800 m Avrupa serbest rekoru kırmızı-vnl meşalede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 22.07.1971
  • TRANSFER KONUSUNDA İKİNCİ BAŞKAN TURGAN ECE İLE İHTİLAFA DÜŞEN B Transfer Komitesinin diğer üyesi Fazıl Göknar'ın da,Coşkun özarı'mn tasvibi alınmadan transfer yapılmasına karşı olduğu ve toplantılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor