Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • 1961 ANAYASASI Madde 25 Basımevi ve eklentileri ve basın araçları,suç vasıtası olduğu gerekçesiyle de olsa zapt veya müsadere edilemez veya İşletilmekten alıkonamaz.Madde 30 Fıkra 4)Yakalanan veya tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • İN TASLAĞI ÜZERİNDE LİDERLER KONUŞTU IHOKU GİDİYOR Taslakta büyük ölçüde mutabakat olmakla beraber esaslı noktalarda ayrılıklar gözüme çarptı i DEMIREP İNEDİYÖR Taslak üzerinde öne sürülen şahsi fikir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • iKi AMERİKALI SiDE'nin 2000 YİLLİK TİYATROSUNDA EVLENDİ StDE.ORHAN DURU bildiriyor Side,Amerikalıların evlenmek için tercih ettikleri bir yer haline geliyor.Bir süre önce Side'de bir köy evinde ev len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • vr«:'^W^USK BOZBEYÜ lliiü Partiler arası komisyon şart İkinci Anayasa değişikliği taslağı konusunda DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli şunlan söylemiştir:«Komisyonumuz,metin üzerinde dün ve bugün çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • ¦¦MİMMPİ Deniz Gezmiş ve arkadaşlariyîe ilqili dâvada okunan iddianamenin tam metnini bugün 5sayfada bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • Diyarbakır'da 28 çocuğun öldüğü yalanlandı DİYARBAKIR.THA Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı dün yayinlariijn 28 numaralı bildirisinde bazı haberlerin yayınlanmasında hassasiyet gösterilmesini istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • ANKARA SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE Gezmiş anarşik olayları kimlerle yaptığım açıkladı B Recep Sakın da bankadan alınan paraların Sinan Cemgil tarafından ejrup şeflerine dağıtıldığını söyledi.ANKARA.ÖZEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • TUFAN TÜRENÇ UMBURGAZ'dan balığa çıkan ve motor larının bozulması üzerine 16 saat Marmara'nın ortasında kalan yaşları 14 ilâ 21 arasındaki dördü erkek,biri kız beş gene Devamı Sa.0 Sil.3 de 16 saat Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • B Bir hafta içinde uygulanacak zamlar ana depoların uzaklığına göre olacak.ANKARA,ÖZEL ENERJİ ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,benzin,gaz ve motorin fiyatlarına yapılacak zammın litrede 7 kuruşla 13 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • DUftÜM ÇÖZÜLMESİ GEREKEN A NAY ASA ile ilgili herhangi bir teklifin Mecliste r\görüşülebilmesi için her şeyden önce en az 150 milletvekilinin imzasını taşıması gerekmekte dir.Erim'in,hiçbir partinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • SAKAYI ODASI ZAMLAR!TASVİP EDİYOR İstanbul Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Soysal,son zamlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada,«Zamların uzun bir istikrar devresi içinde tekrarlanmamasını ve hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • Halman "Halkevlerinin yeniden yaratılması kazanç oldu,dedi ANKARA,ÖZEL Kültür Bakanı Talât Halman,dün saat 10'da fürk-Iş salonunda toplanan Halkevleri Beşinci Kurultayında ilk konuşmasını vapmı?ve «Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE GİRİŞ KURSLARI ARI rozeti m1 takmak istiyorsunuz?öyleyse An Dersanesinin Teknik Üniversite kurslarına katılınız.I II DÖNEM A D I 20 Temmuz "V 30 Ağustos DERSANESI 1 Ağustos 15 Eylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • ECEVİT:"HERKES SİYASAL SORUMLULUĞU İLE BAŞBAŞA KALMALI,ANKARA.ÖZEL CHP eski Genel Sekreteri Bülent Ecevit Başbakan Nihat Erlm'ln turumunu tenkit etmiş «normal demokratik rejime biran önce dönülmeli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • i:Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısı I Atilla Karaosmanoğlu,Genel Yayın Müdürümüz Abdi İpekçi ile ekonomik durum üzerinde etraflı bir konuşma yapmıştır.Günün önemli sorunlarını kapsayan bu konuşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.07.1971
  • ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAK KLIN ve ahlâkın temeli «ölçülü olmak»tır,denebilir.K Tarih boyunca kişilerin ve toplumların uğradığı yıkıntı ve felâketlerde «ölçüyü kaçırmak» gibi bir hatânın payı büyük olmuştur.Buji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • Türk ekonomisi nereye g Türk ekonomisindfld son çelişmeler İle ilgili forumda soldan saça dojfr-u)Pıor.Zeyyat Hatlboğlu,Ertufrul Boysal,Prof.Besim f'stiinel ve AH GevRiliH bir arada.ALİ GEVGİLİLİ «Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • TARHAN KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Giriş sınavlarına katılamayan öğrenci velilerinin devamlı müracaatları karşısında 1970 1971 döneminde ilkokulu iyi derece ile bitirenlerin orta birinci sınıfa kayıtlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • asttır bayramojlu yarımadasında olup Kadıköy'e 40 Km mesafedftdlr 2U.UU0 mi lebiderya arsa üzerinde 130 aaıre ve villa TeK Katlı,Un satlı Uç katlı mtlstakiı bancelı daireler BUtün daireleı den» man.«a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A Ş adına ERCÜMENT KARACAN Müessese Mıidurü Milliıaef Genel Yayın Müdürü:ABDt tPEKÇİ NURETTİN DEMtRKOL BÜ GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR,HAMLDİGl *ER;MİLLİYET MA1BAAS1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • Vakit Güne* 12 20 Ikiıvn Ak'raıi' 19 38 fmtm 21 34 Vasati 4 41 16 18 233 Buud 9 03 4 41 8 40 12 00 1 56 6 54 18 TEMMUZ IİÎ1 Hicri 1391 UnıazJyel'evvel 25 Rumî 1881 lemmi» 5 v.I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • 1971'in İÇÎZĞİLER e iyi,hoş amma.eAŞBAKAN ERİM Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili olarak söylediği her sözde,yüzde bin haklıdır.11 Mart günü devlet,«âdeta» değil,düpedüz «batakçı,gelirinden çok gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • ÜLKER ÜREMEZ İle Yük.Mak.Mtth.AHMET TÜRKMEN evlendiler 17.7.1971 Kadıköy Milliyet 9859
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • I" f C Nişanlandık S s Biyolog S ADİLE BURUŞUK İle Doktor UĞUR ÇEVİKBAŞ mutluyuz.Milliyet 9P999099PPmV9w3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • Askerliğini yapmış tecrübeli tornacılar alınacaktır.San'at Enstitüsü mezunları tercih edilecektir Müracaatların hal tercümeleri ve biT adet fotoğrafla birlikte «TORNA-CI» rumuzuyla aşağıdaki adrese ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • Sakatı besleyerek veya sadakayla değil eğiterek ve iş sahibi yaparak korumalıyı'/TÜRKİYE SAKATLAN DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • HURDA SATIŞI Goodyear Lâstikleri T.A.Ş.imalât artıklarının senelik ihalesi için isteklilerin 6 ağustos 1971 gününe kadar İzmit Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne müracaatları.Erta Reklâm:534)9848
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • Efesja^^ ELEMANLAR ARIYOR PAZARLAMA SERVİSİ İÇİN İKTİSATÇI VEYA İŞLETMECİ ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ ÇOK İYİ İNGİLİZCE BİLEN 30 YAŞINI GEÇMEMİŞ ELEMANLAR,YETİŞTİRİLMEK ÜZERE ARANMAKTADIR Müracaatların;P.K.1 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.07.1971
  • PFIZER İLAÇLARI A.Ş.daire müdürlüklerinden biri için,tngilizceye bihakkın vâkıt ofis ve iş idaresinde tecrübeli bir Sekreter aranmaktadır.Taliplerin,fotoğraf ve teterruatlı bilgiyi naız lizce kendi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • I I 1 TİCARET^L.MİTED ŞİRKETİ UNITED ARTISTS 1971-'1972 SÜPER renkli FİLMLERİNİ SUNAR i I i B GECE YARISI KOVBOYU MIDNIGHT COWBOY.Reji ı JOHN SCHLESİNGER DUSTIN HOFFMAN.JOHN VOlGHT.SYLVIA MİLES,BRENOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • v.NCR KOMPÜTER SİSTEM ANALiSTi ARIYOR ŞARTLAR Askerliğini yapmış olmak erkekler J için)I İngilizce lisanına vakıf olmak.t En az 3 senelik tecrübe sahibi olmak Bankacılık sahasında tecrübe tercih sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • mote_DENİZKENT Şâhâne yemek ve «rvislyle aynen evinizdir.Nefis plaj ve deniz.Yüzme havuzu tenis,voleybol,basketbol,ping pong mini eoli MÜSTAKİL GECE KULÜBÜ 2 kişi komple pansiyon 120 TL.Rezervasyon:Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • Dr.SEMİH R.GEREN Kadın Hastalıklan ve Doğum Mütehassısı Kadıköy Bahariye Cad-desi No:79/2)İ l i Tel:36 22 73 37 25 54 J t Milliyet 9834
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • SATILIK HAZIR PLAJ DAİRELERİ TEMMUZ SONUNA KADAR 20 TENZİLATLIDIR Tabii Güzellik Enstitüsü,Turizm cenneti MARMARİS'te hazır 2 odalı,özel plâjlı,daimi sıcak sulu,tam konforlu lüks daireler satılıktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • Hüseyin,"Gerillalarla savaş sona erdi„ dedi W?Ürdün Kralı dün gece ani olarak düzenlediği basın toplantısında «Bu artık sondur» dedi ve «Gerekirse hepimiz fedaiyiz» diye ekledi.AMMAN,THA J* RDÜN Kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • 5 inci SIRADA HABER Nixon'un Pekin'i ziyareti Çin basın ve TV'sinde alelade bir haber olarak karşılandı.Çin Genelkurmay Başkanı da Amerika'yı saldırganlıkla niteledi.0 DIŞ HABERLER SERVİSİ ÜNYA Üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • Yangında ölü bulunan 7 kişilik ailenin öldürüldüğü öne sürüldü YURT HABERLERİ SERVİSt Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Güneyçam.köyünde,20 gün önce sigara izmaritinden çıkan yangında yanarak öldükleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • «m SlNTEL FBommoN 1971/72 SİNEMA SEZONUNDA YURDA İTHAL EDECEĞİ AMERİKA'NIN 3 BÜ-YÜK ŞİRKETİNDEN SEÇME SÜPER FİLMLER LifTESİNİ SAYIN SİNEMASEVER-LERE SUNMAKLA KİVANÇ DUYAR.'paramount 4-V OLUMBIA Columb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • doğuma hazırlık ve çocuk bakımı 1 DOf.UMA H.V/JKMK ve ÇOCUK BAKIMI.Yazan:Dr.Semih R.Geıeu Do^ıım ve Kadın hastalıklar)Mütehassısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • 2.BASKI En son metodla 300'e yakın konu.150 adet resimle,halkın anlayacağı bir dille yazılmıştır.Büyük forma,185 sahife Fiyatı:15 Ti.Çevrenizdeki kitapçılardan arayı,nız.ödemeli P.K.80 Suadiye tst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • ÇİN ELÇİLİĞİNİN BİR AÇİKLAMASİ Ankara'dakl Milliyetçi Çin Büyükelçiliği 11 temmuz tarihli gazetemizde çıkan «Çin elçisinin oğlu Kennedy Hava alanında eroin kaçırırken yakalandı» başlıklı yazıyla ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • EFNANDERSEVI BÜTÜNLEME KURSLAR)İLK-ORTA LİSE BAKIRKÖY Tel:716717
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • Bu yılın ikinci ikramiye çekilişinde gene MİLYON.Bu çekiliş için son para yatırma tarihi:15 Eylül Çarşamba Bütün tasarruflarınızı 15 Eylül Çarşamba aksamına kadar Bankamızda toplamakla bu çekilişe dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • T.H.K.LALELİ APARTMANLARINDAN:Apartmanlarımızda 4—5)odalı iki daire bir dükkân 23.7.1971 cuma saat 15)'de müzayede ile kiraya verileceği ilân olunur.Milliyet 9855
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • ORDU'YU SEL BASTI ORDU,UĞUR GL'RSOY bildiriyor ŞİDDETLİ ve aralıksız yağmurlar nedeniyle dün sabah Ordu'yu sel basmış ve Kha/linıanı mahallesinde yıkılan bir evin enkazı altında kalan Mustafa Kuç adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • m Larsson çırpınıp,bağırıyordu:«Yoluna devam et,Katrina.Biraz meyil var diye boğulacağını sanma.«Fakat ilerlemek imkânsız.«August sen git,haydi.Bana o demeti kes.Katrina korkuyor.Kaptan alay edercesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • @0 Düşüneceğim çok şey vardı.Eğer yanılmıyorsam şimdiye kadar iki kişiyi öldürmüştü.Peşinde olduğumu öğrenirse beni de listesine katmakta bir sakınca görmiyeceği açıktı.Neye benzediği hakkında fikrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • ALTAN ERBULAK ÖZÜR Arkadaşımız Altan Erbulak,seyahatte olduğundan bu hafta «TAŞ ARABASİ» adlı yazısını yayınlayamadık.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLİĞİ Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığından bildirilmiştir DENİZCİLERE 81 SAYILI BİLDİRİ 19 ilâ 31 Temmuz 1971 tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatlerl arasında aşağıdak.noktala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • PETKiM PETROKİMYA A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARIMCA TESİS İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şirketimizin Yarımca tesisleri sahasında yaptıracağı 4.500.000—TL keşif bedelli lâboratuvar binası İle üç adet kontrol binası İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • DAMPERLİ KAMYON SATIN ALINACAKTIR Teşkilâtımız İhtiyacı İçin 5 adet damperli kamvon.şartnamesi esasları dahilinde satın alınacaktır İsteklilerin Ankara'da Mithatpasa Caddesi No.14'deki Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüsünden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne,teknik eleman yetiştirilmek amacıyla,lise ve dengi okullar mezunları arasında yapılacak yarışma sınavı ile burslu ve erkek öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • İLÂN DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞIMDAN Temyiz Komisyonu Birinci Dairesinin 25.3.1970 gün ve 377 sayılı kararının bozulması dileğiyle Eminönü V.D Müdürlümü tarafından Abdürrahim özcivan'a karşı acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • oğlak burcu ı" A:o OcakJ j^t-Muhitinizi kazanmak için kullandığı.nız taktik doğru değil.Daha mütevazı olmalısınız Ancak böyle dost edinebilirsiniz KOVA BURCU 5°ucb'akt)^t ts bahsinde yanlış bir yoldas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • Miıiigefi/fgjt Seçmeler Dizisi YAYINI ARI HASAN PULLİR Olayla1* İnsanlar Milliyet YAYİNLARİ Genci dağıtım:Mıllıu't a ın ltd.* ti.uruosmanı\e Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sını tağyir,tebdil ye ilgaya teşebbüs etmek ve bu fiile fer'an iştirak etmek.SANIKLAR 1 MUSTAFA YALÇINER_Rıfat oğlu,1950 doğumlu,İzmir nüfusunda kayıtlı,aynı yerde Asansör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • İNSANLAR HASAN PULUR KÜLTÜR BAKANI TALAT HALMAN ŞİMDİLİK gülegüle Talât!Artık MİLLİYET'in yazarı değil,Türkiye Cumhuriyetinin Kültür Bakanısın.Rahmetli anam ne zaman kızsa,«Adam olacak çocuk,bilmem Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • ATAÖV Yurtdışına gönderilecek işçilerin sağlık muayeneleri Yabancı ülkelerden İs ve İşçi Bulma Kurumuna intikal edecek olan taleplerde,her irtibat bürosu için sağlık yönünden değerlendirme farklı olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • İLAN İstanbul Sular İdaresi Genel rıug nşaat Makina ve Teçhizatı Satın Âh Aşağıda cins ve miktarı yazılı inşaat makina ve teçhizatı şartnameleri dairesinde kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • Türkiye'nin yegâne kızlardan kurulu EROĞLU KIZLAR ORKESTRASİ 15 Temmuz'dan İtibaren BAYRAMOĞLU TATİL KÖYÜNDE Sayın müşterilerinin hizmetindedir.Komple Pansiyon 2 Kişi 195-215 TL.3 Kişi 262,50 292,50 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • Yurt Dışında Eğitim İmkânları VE Burslar Yazan AKŞIT KAYALAR Fiyatı:30 TL.Genel Dağıtım Lti YAYINEVİ Caealoûlu tstanbul Ödemeli isteme adresi P.K.309 Bakanlıklar Ankara Kitapçılardan arayınıa.Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.07.1971
  • P^niz Gezmiş ve arkaciaşları He ilgili askerî saveınıh düzenlediği îddianarvıenintarn rrıetni m% 1968 Türkiye'sinde kıpırdanışlar destekleniyor,sükûnetle karşılanıyor,devamında fayda umuluyordu ama.1A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.07.1971
  • Sayfa e 18 TEMMUZ 1971 Bütün Kitapçılarda Bir dönem bütün tarihsel gerçekler ve belgelerle bizzat LOZAN ı yaşamış bir gazetecinin ALI NACİ KAR AÇAN in kaleminden yeniden gözler önünde L Genel Dağıtım:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • rıomıss nereye t Baştaralı 2.sayfada re gelmesi neticesini doğurmuştur.Bu selim devam edecektirve bugün iktisadî problemlerimizden biri de budur.Tarım dışı kesimlerde gittikçe dalıa faz la iş gücü yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1.Orta Doğu Teknik Üniversitesi 26 temmuz 1971 tarihinde yeniden öğretime açılacaktır.2.5 mart 1971 günü yapılamayan sömestre sonu imtihanlan 26 temmuz 197
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • 400 ADET ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUKLARI ALINACAK Teklifler en peç 28.7.1971 akşamma kadar Bahçekapı 27 Mayıs Han 3.katta Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir.Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü vezne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN XXVI.Kota Temmuz Aralık Dönemi Montaj ve İmalât Sanayii Kotalarından talepte bulunacak üyelerimizin talepnamelerini Kota Şubesi Müdürlüğümüzden temin ederek 31 Temmuz 1971 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • TEŞEKKÜR Kıymetli varlığımız ve aile büyüğümüz Emekli Vali EMİN REFİK KIRIS'ın rahatsızlığı sırasında haçından bir dakika ayrılmayan nüvük insan sayın Dr Vasfı Güsar'a ve sayın Dt Fikret Aksu'ya ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • Nilgiin ve Nesrin NERGİZ ile Tank vr Halûk IŞIN evlendiler 18/7/1971 Bolu Ankara 'Poyrazlar:1801)9823 3^5*g^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • Arkeolog BEYHAN AKKOYUNLD ile Yüksek Mühendis FİKRt ŞEKERCİ evlendiler Büyük Ankara Oteli Milliyet 9875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Sınavı 3 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca 31.8.1971 Salı günü saat 9 da Ankara ve İstanbul'da Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Sınavı açılacaktır.Giriş Sınavına katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • ^11 1 11111111111111111 111111 11111 i ı rı 1111111111.111 I 11111111111111111 1111111 M111111 M TEŞEKKÜR Eşim Gülsel özıcırım'm rahatsızlığı sebebiyle yattığı Sos-İ yal Sigortalar Kurumu İstanbul Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • Hakikaten dinlenmek ıs-t tiyorsaniz,çamların altın-t X da denize girmek istiyor-j sanız.X X Ucuz bir tatil X istiyorsanız.Broşür isteyiniz.Rez:Tel:27 14 53 Sonuç:2368)9324
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • SATIŞ ELEMANI ARANIYOR Bir Anonim Şirketin satış teşkilâtında istihdam edilmek üzere tecrübeli satış elemanlan aranmaktadır.Elemanların askerliklerini yapmış olmaları ve 35 yaşını geçmemiş olması terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • GM DETROİT DIESEL SERVİS İSTASYONUMUZ AÇILMIŞTIR.Motorlarınız garantili olarak tamir edilir.Kurt Başakıncı ve Ortağı Mümessillik ve Müşavirlik Lmt.Ştt.Büyük Sanayi 1.Cad.No.55 S Tel:10 65 78 Tüm:7792)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • TIPTA ARANAN ve HERKESİ İLGİLENDİREN ESER ÇIKTI Pratikte Periferik Arter Hastalıkları Mediko Şirurjikale tedavileri)Fiatı:40 TL.MÜRACAAT:Op.Dr.HÜSNÜ UMAN Şişli Çukurova Apt.1 Millivet 9870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • j OTO SATIŞI I 1965 MODEL OLDSMOBİLE l STATİON WAGON J 26.7.1971 jrünü kapalı zarf ile teklif suretiyle satılacaktırj Muvakkat teminat 10.000.TL.'dır Şartname şirketten alınabilir Müracaat:Karadeniz B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • Maden Kömürü McıkleftîrîSecektîr Bankamız Denizyolları İşletmesine ait Çanakkale Eceabat arasında çalışan araba vapurlarının bir yıllık ihtiyacı olan takriben 4000 dörtbin ton maden kömürü,İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • î ÖĞRETMEN ve t ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE İ İ ORTAOKUL 1 İ X İlkokul Vinci sınıflan da içine alır.MATEMATİK PROBLEMlERİ'nin f öğretici açıklamalı çdziim t 2 kitabı çıktı.J Yazan:Meliha TANRIÖVER Ş J Veli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.07.1971
  • SEMİHA FİLİZCİ İle Hâlis Çioekliyurt evlendiler 17 temmuz 1971 Sivas Milliyet 9867
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • ll!lll!liil!iil!liil!i!llil!tlM ŞEKİL:23 ŞEKİL:24 9 Kurtarıcı;sudan,karaya çıkartıp sırtüstü yatırdığı kazazedenin;başına vereceği pozisyon ağızdan ağıza metodunu uygulayacak şekilde doğru bir pozisyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • FUTBOLCULAR)t Başta" afi Onuncuda tik çalışma ormanda oldu.Jimnastik hocası Suphi Varer nezaretinde yapılan çalışma sırasında vere ellerinin üstünde düşme hareketi yapılıyordu,tam bu anda Teknik Direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • SABRI KİRAZ t Baştarafı Onuncuda G.SARAY VE BEŞİKTAŞ İÇİN SÖYLEDİKLERİ «Şampiyonluk» sözü edilince de,Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü şöyle konuştu:«Bu yıl lig maçlarının son derece kaliteli geçeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Gençlik ve Spor Bakanı Ergun,spor tesislerinin yapımına önem verileceğini tekrarladı Çanakkale'deki spor tesislerinde İneelemeler yapan Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Erp;un,sportif hareketlerin kitleve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • F.Bahçe Basketbol Takımı sezonu pazartesi günü açıyor Futboldan sonra Fenerbahçe basket b"l takımı da pazartesi gunu Fenerbahçe'nin sosyal tesislerinde yapılacak bir tören ile sezonu açacaktır.Geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • GALATA YENİ SFZONU AÇTİ Geçen sezon küme düşen ve önümüzdeki yıl üçüncü ligde oynıyacak olan Galata futbol takımı yeni sezonu dün saat 14.00 de Vefa stadında yapılan bir tören ile açmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • BATUR KURS İÇİN GİTTİ Basketbol Milli Takım antrenörü Mehmet Baturalp FÎBA tarafından açılan antrenör tekâmül kursuna katılmak için dün Edinburgh'a gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Kınaiıada şöhretleri Bursaspor'la oynuyor Kınaiıada Futbol Şenliçi'nin son haftasında Kınaiıada Şöhretler Takımı ile Bursaspor Şöhretler)karşı karşıya gelecektir.Saat 17.00'de Kınaiıada sahasında başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Dinlenme Evleri 4-3 galip geldi Florya'da ner yıl yapılmakta olan grlenek.sel futbol maçlarında Dinlenme Evleri,Vefalı Nevruz'un çalıştırmakta olduğu Kamping Takımını 4-3 mağlûp etmiştir.Oldukça çekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.Şehir Hatları Müdürlüğünden 1 Halen Bahçekapı 27 Mayıs Hanı zemin katta bulunan muhtelif cins bulunmuş eşyanın 28.7.1971 günü saat 14.00 de açık arttırma yolu ile satışı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • İLAN DANIŞTAY DÖRDÜM DAİRE BAŞKANLIĞINDAN Temyiz Komisyonu Birinci Dairesinin 12.1.1970 gün ve 69/5573 sayılı kararının bozulması dileğiyle Eminönü V D.Müdürlüğü tarafından Mustafa Yaprak'a karşı açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • TÜRKiYEDE YABANCI SERMAYE Personel,Gayrimenkul Edinmeleri,Vergilendirilmeleri ve Kâr Transferleri Bakımından)Yazan:Dr.DAİM DEHİPCAN Başlıca kitapçılarda.Fiyatı:25 TL.Ödemeli isteme adresi:Beyoçlu.Tüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • I;1.KOŞU:P:Gold Coin P:Mimoza 2.KOŞU:F:Göztepeli,P:Çete 3.KOŞU:F:Şaheser 2,P:Ebcer,P:Torik,S:Emrehan 4.KOŞU:F:Ülke.P:Nazenin,P:Çağrı,S:Scaramouch 5.KOŞU:F:Duygu,P:Soydan,P:Reyhan.S:Servetti 6.KOŞU:P:O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • AT YARIŞLARI NETİCELERİ 1.Koşu:Gülden,Bravoure,Paprica,G:2.30.2.Koşu:Seyyare,Fırat,Seden G:14.10,P:3.05,1.10,2.75 3.Koşu:Canbey,Günaydın,Hücumtay,G:1.80 P:1.10.1.35 4.Koşu:Savlet,Çetiner,Ender G:2.40,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • SPOR TOTO MAÇLARI Spor Toto'ya dahil dün oynanan Doğu LİRİ maçlarında aşağıdaki sonuçlar alınmıştır:Kombinaspor Üç Temmuz:2—1 Aşkale Ilıca İd.Ocağı:1—0 Şen Gençler İki Nisan:3—1 Erciş Gençlik Van Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • KÜREK YARfŞlÂRl BUGÜN YAPILIYOR İstanbul Kürek Ajanlığı tarafından düzenlenen kürek yarışları bujrlin Beykoz'da yapılacaktır.Saat 11.00'de başlayacak olan yarışlara Fenerbahçe,Galatasaray,Samaty,Anado
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Bülent Eken'in ikinci istifası kabul edildi Adanaspor antrenörü Bülent Eken dün ikinci defa istifa etmiş ve bu defaki istifası Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.Yönetim Kurulu Eken'in yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Eskisehirspor'un rakibi Mikkelin Paücilsjat dördüncülüğe düştü MİKKELİ,ÖZEL Eskisehirspor'un Avrupa Kupa Galipleri Kupası'ndaki rakibi Palloili.iat,rakip sahada yaptığı son lig maçında 1—1 bera bere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Basketbol Yıldız takımımsz 8.oldu GORtZİA,ÖZEL Avrupa yıldızlar basketbol şampiyonasında dün Fransa'ya 66—59 yenilen Yıldız Basketbol takımımız sekizinci olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • GÜNGÖR:«Akdeniz Oyunlarında 6 branşta başarılı oluruz.Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör dün İzmir'de yaptığı basın toplantısında «Akdeniz Oyunlarında güreş,boks,Judo.halter,atletizm ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • ¦K fihliHiltHnilu 1 Cilâlı Ibo Avrupa'da F.J Karakaya.2 Kanun Kaçak,af lan T.Yiğit.YENİ MELEK 44 42 89 Beyoğlu)Büyük Macera C.Cardinale Rİ.KADIKÖY SİNEMALAR İSTANBUL AS 47 63 15 Harbiye)1 Kibar Soygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • SATILIK EMLÂK I—«[¦¦IHIM «HIMHIMIM BURGAZADADA şahane deniz manzaralı mobilyalı,telefonlu,daire satılıktır.51 83 88 Gönüllü Caddesi 51.BAYRAMOGLU'NDA satılık lüks villâ.Tur yolu 154.63 49 04 Telefon:K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • TEŞEKKÜR f Kızımız «ASLI» nm doğu-E z munu büyük bir başarı ile gerçelkeşüren Sülcymaniye E Doğum ve Çocuk Bakımevi S doktorlarından Jinekolog Ope-E E ratör,E Dr.HALUK GÜRE'ye e E ve gerek doğum önces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • kHWHHMUUHHHVHVHHUM Bir aylık bir tetkik gezisi İçin Londra'ya gittiğini 15/8/971 den itibaren tekrar hastalarım kabule başlayacağım duyurur.Tel:44 11 64 Milliyet 8860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • Mm FABRİKASI KARTAI MALTEPE'DE BULUNAN HA-LEN 1.600 KİŞİYE YEMEK VERMEK TE OLAN BİR YEMEK FABRİKASI Tercihan Anadolu yakasındaki Banka Şu bekri,Fabrikalar Otel Motel ve kampinglere müesseselere ucuz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • ISTANBUL S,53 Açılış ve program 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler ve hava durumu 7,45 Oyun havaları 8,00 İstanbul'da bugün 8,05 Reklâm spotları 8,10 Beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • EMEL GÜR İle Ünal Dalyanoğlu nişanlandılar 17 temmuz 1071 İstanbul Milliyet 9865
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.07.1971
  • TAŞLIK HSOY ıımı» mm savi iit m m M ^i^i rWF IlBl m TT7FF T AYDEMİR METE VG fiil I!S El PERSEMBE-PAZAR MATİNE TEL:47 7340-480135 Yağmurlu havalarda programa KAPALI SALONUMUZDA devam edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • TEKLİFİ ÂP'ıtin GETİRMESİ KAFİDİR Baştarafı Birincide selesinde var,daha bilmediğim bazı noktalarda da var.Henüz ben tetkik etmedim.Özetle bir iki noktaya baktım,ondan sonra grupta çalıştım.Başkan vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • DEMIREL t Baştaraft Birincide parti olarak çoğunluğa sahip deüildir.Tek başına Ar tek başına CHP.Anayasa değişikliğini sağlıvamaz.Ama AP'ııîn katılmadığı ahvalde Anayasa değişikliği yapılamaz veya CHP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • SANAYİ ODASI t Baştaraft Birincide Soysal,milyarlarca açık veren İktisadi Devlet Kuruluşlarının son zamlarla bellerini doŞrultamıyacağını belirtmiş ve «Ru kır rıiMislan kârlılığa jrecîreroU tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • ur.TÜLAY HIZAL İle Dr.Nurettin Erkan nişanlandılar Kalamış 17.7.1971 Milliyet 9861
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • KUMBURGAZ'DA t Baştaraft Birincide dün saat 10 sıralarında askeri uçakların yardımıyla kurtarılmışlardır.Kumburgaz'ı ayağa kaldıran o lay,önceki gün saat İR sıralarında başlamıştır.İnci Kum Site sinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • Mısır,Libya,Suriye ve Sudan,Fas'ı kınadı KAHİRE.A.P.Mısır,Libya,Suriye ve Sudan dün yayınladıkları ortak bir bildiri ile Fas Kralı Hasan'ı devirmek için başarısız bir darbe teşebbüsünde bulunan liderl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • "Kemâleflin Eröge Polis Oku!urr açıldı İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu'nun açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Hamdl ömcroğlu,«Milli,demokratik ve lâik Cumhuriyetin,Atatürk ilkelerinin koruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • DURUM t Baştarafı Birincide demeç bu görüşü tekrarlamakta ve inisyatifin partilerde bulunması gereğini ileri sürmektedir.Ne var ki İnönü aynı eğilim içinde gözükmüyor.CHP Genel Başkanı şimdilik ortak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • ÖZGUNEŞ,DDY ANLAŞMAZLIĞINDA ARABULUCU OLDU ANKARA,ÖZEL Barbakan Erim,dün Türk ts Genel Başkanı Demirsoy'u kabul ederek,çeşitli iş kollarında başlatılan gre-ve lokavtlar konusunu görüşmüş,toplantıdan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • İKİ AMERİKALI t Baştaraft Birincide ilk defa bir düğün törenine tanık oldu.Nikâhı Side muhtarı Turgut Şen kıydı.Düğünde bütün köy halkı ve turistler hazır bulundu.Tarihî tiyatronun basamaklarından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • ISITMA ve HAVALANDIRMA branşında Y Müh.Müh ve ressamlar bir Alman firmasının İstanbul'daki teknik bürosu tarafından aranmaktadır.Almanca bilmek sartı voktur.Tel:21 44 24 Milliyet 9874
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • Ana^ğa±v© İKİ taslaktaki farklar 1961 ANAYASASI t Baştaraft Birincide kimseyi tabii hâkiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.Madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • ALMANCA SEKRETER ARANİYOR Mümessillik mevzularında çalışan müessesemiz çok iyi-Almanca bilen hanım sekreter aramaktadır.Almanca steno ve İngilizce bilenler tercih edilecektir,ilgililerin el yazılı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • DİYARBAKIR'DA I Baştarafı Birincide Bildiri aynen şöyledir:«1 11 temmuz 1971 tarihli Cumhnrlyet.Hürriyet,Milliyet gazetelerinde Diyarbakır mahreçli bir habere atfen dizanteriden 28 çocuk öldü başlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • GEZMİŞ,ANARŞİK OLAYLARI Baştarah Birincide Dünkü duruşmada Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Recep Sakm'ın sorgulan yapılmıştır.Deniz Gezmiş,savcının hazır,ladığı iddianameyi kabul etmemiş,«Eylemlerimizle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • PAMLERARASI Jt Baştaraft Birinci rl e mlı metinde ver almıştır,ancak getirilen yeni maddeler vardır.Bunlarla ilsrili görüşlerimizi tesbit edeceğiz.Anayasa derişikliklerinin biran fince bir millî menfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • FEYZlOÖLU,BOZBEYÜ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,THA MGP Genel Başkanı Feyzioğlu.dün akşam DP Genel Başkam BozbeylJ İle Anayasa değişikliği konusunda bir görüşme yapmıştır.Beraberinde Ankara milletvekili Paksüt o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.07.1971
  • İLK BAKICA İ Başta-aft Birincide le İnceleyeceğiz ve yetkili kurul» larımızda karara bağlayacağız.Yatırımları köstekleyeceği,iktisadî kalkınmamızı vavaşlataca-&ı inancında olduğumuz ve evvelce biiviik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 18.07.1971
  • Dünya Kupası'nda İTALYA,İSVİÇRE VE j LUKSEMBURG İLE j AYNI GRUBA DÜŞTÜK DUSSELDORF,THA S Batı Almanya'da 1974 yılında yapılacak olan Dün-I ya Kupası maçlarının grublan dün gece belli olmuş ve.j Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Fenerbahçe'nin moda oııci'len.Nedim.Vaşar ve Ziya.KIRCALI)FUTBOLCULARA 17 KİLS BAL ALINDI HÜSEYİN V ~V K I R C A L I Teknik Direktör Sabri Kiraz'ın.«Çocukları denizden sahaya İntibak için bundan iyi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Türkiye'nin 1 HoJu Konkurhipik atı Doğum gününde Uvava,Engin Mlrel,seyisi Nazım ve Reha Erus'tan ikram edilen şekeri yiyor.[H.KIRCALI] «Şekerli» doğum günü partisi Engin Mirel'le yapılan gösteri atlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Beşiktaş İran'a davet Beşiktaş futbol takımı,iki mat için Taç Kulübü tarafından İran'a davet edilmiştir.Taç Kulübü.Beşiktaş'a iki maç için yol masraflarından başka 50 bin lira ödeyeceğini bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • &BBB EBHEBEBEHaHMHBHHBBEB B I K B R M B fl a B H Manchester City'ye transferi gerçeklemen Wyn Davie» IPSWICH TOWN İRLANDALI BRIAN HAMILTON!2 MİLYON LİRAYA ALDI İngiltere'de transfer piyasası son günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Nazım Koka,Vefa antrenörü oluyor Antrenör Teasca'ya Futbol Federasyonunun çalışma İzni vermemesi üzerine.Vefa antrenörlüğüne eski Genç Milli Takım antrenörü Nazım Koka' nın getirileceği bildirilmekled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Sırrı Acar ve Gürbüz Lü güreş kadrosunda yok Sofya'da yapılacak Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonasına katılacak Milli Takımın seçmeleri için açıklanan 19 kişilik kadroya Sırrı Acar ile Gürbüz Lü girem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • FUTBOL DÜHYASINDA GERİ KALMIŞ ÜLKELERİ GEZMEYİ ÇIKAN H Hong Kong'dan 10 gün önce Seul'e hareket ettiği elçilik tarafından bildirilen ünlü antrenörden haber yok.Herrera'nın hayatından endişe eden Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Gengörü:"Mesut i!e Fuat'ın farkı yok,Fenerbahçe Kulübünün Mesut'la Fuat'ı değiştirmek İstemesi üzerine konuşan Bursasporlu yöneticilerden Cnn Gengörü,«Biz Mesut'un disiplinsizliğinden şikâyetçiyiz.Fua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.07.1971
  • Niyazi sağhek,Cevher orta üçlünün sol tarafında,Osman santrfor,Muharrem de solaçık oynatılacak,batta,Yavuz'un,Fuat da Nedim'in yedeği durumunda.AHMET GÜVEN ÎRANSFERİN kapanmasına henüz iki hafta var.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • ADAM cpAU^lQO£KJ F5AKAT î%PıKUö£ıVHîz:ı eeŞ-UEKJQiSrcf a^-AMLA^KeWPiMi-ZLİ PE öVuH SAKJDIKL-AjeiUPdM T^KSıK OLMASINLAR ^iZ-c^AUŞ/UA olAMA^i Y/l!eATi£LAKi enstM ktSiK ama.YARiŞMALA^U" V4PILACA3 SEVfMLi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • FOTO-SAKA.FOTO-ŞAKA ÇEKİL UUM!jpcrî^üS^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 18.07.1971
  • Valla gidelim ağabey!Ne olursun!Ahmet cevap vermedi.Rahmi üsteledi.Ağabey be!Gidelim bir gün.Ne olursun!Ben masra i:nı çekerim.Ahmet'de gene de lâf yok.Ağabey!Sen estepetâ oldun galiba!Konuşsana yahu!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 2
  • 18.07.1971
  • AMPİYON MELODi AAİNHA VOZ VİRA DO SUL DA AMERİCA Müzik:Marcos Valle Söz:Paulo Sergio Valle Bu yılki «İMclnrli Uiimpiyadı» nı Portek'ıcc sözlerle Claudia kazandı.Vamos nos aefendendo nos o amor Sem acr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 18.07.1971
  • şöhretlerle eleleİlSii love story LE GRAND ORCHESTRE DE PAUL MAURIAT Philips 6397022 non stop dancing no.II JAMES LAST Polydor 2371111 Hair-Fiddler on tlıe Roof-Man of la Mancha)ARTHUR FIEDLER BOSTON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 18.07.1971
  • TİMUR SELÇUK Fransa'da doldurduğu en son plağı ile karşınızda."DERBEDER ÖMRÜM" Philips 6000 018 YAZ GÜNLERİNİZ İÇİN 6 VAZGEÇİLMEZ MELODİ 1.LOVE STORY PAUL MAURIAT ORK.2.Yüz:Melancholy Man Philips 6009
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 18.07.1971
  • sonar 4.Apollonia'nın içyüzü Şampiyon,10 saat önce belliydi «Melodi Olimpivadında» yıldızlar geçidi Festivalden notlar bol resimler «Satchmo» nun 71 yılı Islahevinden Caz krallığına Şevket Uğurluer Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 18.07.1971
  • Güzel kıyareti ile sempati toplayan Şenay,kocası Şerif Yıi/lıaşıoRlu nun bestesi «Benim olursan» i söylüyor İlk resim)Melodi Olimpiyadında birinci ve UçUncU dereceyi paylaşanlar biramda.Orlada Hro/üMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • SIZE GORE EN COK SEVİLEN MELODİLER 1 2 İŞTE HENDEK ÎŞTE DEVE 1 Bans Manço 511 oy Sayan)MOZART 40.2)Waldo de los Rios 520 oy U.Artists)A second chance Mr.Jones 7)Pax Eternal Decca)286 oy 0 Sultana 3)Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • para ve YETMİYOR.Bugün,Türkân Şoray malı mülkü ve büyük bir şöhreti olmasına karşılık mutsuz yıldızların başında geliyor.İki defa evlenip ayrılan Cüneyt Arkına da,bugün mutsuz bir aktör gözüyle bakılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 18.07.1971
  • BULMAĞA T l 3 1 5 i 9 o II il' 13 m 15 16 IT-İt» i,0 u n 13 3* ıs Zi i?1°)So J' 3i 33 3* 35 3' 3* 5?VO W HZ ti w *5 kt fo «ç 19 5 o" 5/sı 53 s« S5 Si S* S sı Co il U, S5 p* £5 Cd ç* i?C9 o M U 13 *1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • ir EBB PRATİK RESSAM.H SAVUNMA Yargıç:Nasıl savunacaksınız kendinizi?Sanık:Hiç bir şeyim yok yargıç bey,hem bıçağımı,hem de tabancamı aldılar.YAZISIZ I İMTİHAN Öğretmen:Söyle bakalım,balina eti yenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • BÜYÜK BULMACA:SOLDAN SAĞA:1 Hezarfen Ahmet Çelebi.2 Alet,Araç,Nial,Bala.3 Saban,îfade,tçel 4 Amuk,Apap,Llarze,Tan.5 An,Zenne,Piaca.6 Sa,Asaray.Miad.7 Alatlnl,Pas,israil,8 Balalayka.Afrut.Is.9 Bk,Saat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 18.07.1971
  • TAA.SOKAĞIN ©AŞINDAN ÖKSÜ-RÜĞÜNÜ İŞİTİP SEMİN ©B-PieİNİ ANLIYORUM.SU SİGARAYI BlEAKSAN ART1UC,CAFEE/PEKİ—SON BUZ.TANE DAMA İÇEYİM,jr^-^ST-7 SONJ2A-K;^vHAVIR/Ra-V6'CA AFFERt^CAFEE,İRADENE HAYRANIM VAL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4