Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Maliyeye göre arfış ortalaması 86 1 mart 1970den önce emekli olanların bir yıllık farkları ise personel aylık farkları ile aynı iarihfe ödenecek ANKARA,THA YENİ Emekli Kanununa göre emekli,dul ve veti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • r Prof.MÜMTAZ SOYSAL Prof.Mümtaz Soysal Sıkıyönetimde evlendi H Gözaltında bulunan Soysal'ın eşi Sevgi Sabuncu,nikâhtan sonra hemen TRT'deki görevinin başına döndü.ANKARA,AA.Halen Ankara Sıkıyönetim K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Enonu:"özerklik geçici olarak kalkmalı„ Turhan Feyzioğlu,Anayasa değişikliği için eski formüllere itibar edilmemesini istedi.ANKARA,ÖZEL,THA Başbakan Nihat Erim önceki gün İstanbuldan döner dönmez CHP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • TÜRK JETLERİ YARIŞMADA BAŞTA GİDİYOR ESKİŞEHİR,ERDOĞAN BAYRAKTAR bildiriyor NATO «Best His 71» Havadan Yere Atış Yarışmaları,dün de dört devlete ait beş ayrı timin katılmasiyle devam etmiş ve Türk hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Petrol Ofisi eski Genel Müdürü ve yardımcıları yargılanıyor ANKARA.THA Arsa ve kereste suiistimaline adlan karışan Petrol Ofisi eski Genel Müdürü Samim Sanpül ve yardımcıları Nadir Salihoglu ile İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • TOPRAK REFORMUNDA İLK ADİM Kİ önemli sorundan biri sonuca bağlanmış,hükümet Toprak Reformunun ön tedbirleri üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak teklife kesin şeklini vermiştir.Böylelikle Kabinede ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Ekili tarlaya kurtfan gecekondular yıkılıyor Londra Asfaltında Yenibosna köyü ile hazineye ait 5 yüz dönümlük bir sahaya kaçak olarak yapılan gecekondular dün sabah iandarma tarafından boşaltılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • hemşehrilik ve meslek vergisi tasarısı mecliste ANKARA.THA Şehirlerde,«Hemşehrilik ve Meslek Vergisi» nl getiren ve mevcut belediye vergilerini ıslah eden «Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı» Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Prof.Erdal İnönü:"Mahkemede hesap vermeğe hazırım,ANKARA.ÖZEL TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kamu Komisyonunda dün Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'nin hesapları,nın incelenmesine başlanmıştır.Mütevell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • DÜNYA GAZETESİ YARIN ÇIKIYOR Sıkıyönetim Komutanlığı tara fından yedi gün kapatılan «Dünya» gazetesi yarın tekrar çıkacaktır.Sıkıyönetim Komutanlığı «Dünya» gazetesini i'ti sayılı bildiriye aykın yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • urmakfa suçlandı Hi Sıkıyönetim,Eyüpoğlu ile beraber Azra Erhat,Vedat Günyol,Magdaiena Rufer ve Yaşar Kemal'in eşi Matilda Gökçeli hakkında soruşturma açtı.OEÇEN hafta Sıkıyönetim tarafından gözaltına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Kral Hasan'a yapılan darbe teşebbüsü işte burada haşladı.42'inci yaş günü için hazırlanan Skirat sarayı denizin hemen kenarındadır ve deniz tarafı iyi korunamamaktadır.Buraya çıkartma yapan darbeciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Komisyon Modonoğlu ve Koksalın MM—M l İni IHİ durumunu görüşüyor B Senato Komisyonu iki kontenjan senatörünün dokunulmazlığını görüşürken Acuner Anayasa Mahkemesinde savunma yapacak.NKARA,ÖZEL Kontenj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • m Deniz Gezmiş'© yataklık edenler yargı Deniz Gezmiş ve arkadaşların!yataklık ettiği perckçesiyle bir süre gözaltına alınan,Dışişleri Bakanlığı eski memurlarından Sibel Ay'ın duruşmasına dün Dördüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • «Tefeciler,vampir gibi İkan emiyor» W& Tefeciliği önlemek fçln bankaların köylüye evlenme,eğlence,bayram masrafları için borç vermeleri İsteniyor.ANKARA.ÖZE3 1969 seçimlerinden sonra Güven Partisi'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • DÜNYADA DUN YUNAN Başbakanının,Makarios'a gönderdiği,«ağır bir bunalıma yol açmamak için Kıbrıslı Türklere bazı tâvizler vermesini» tavsiye eden mesajın.Alman Der Spigel dergisinde yayınlanması,Atinad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • ÖZEL AEROSOL ENSEKTİSİD SÎNERTOKS Sinek ve Sivrisineklerin kökünü kurutur Sinertoks bir Şspj «S8y lt?mamulüdür Aytez Koç Holding ve Teztaş A.Ş.'nln müşterek bir kuruluşudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Toprak şmaiı arı bîffî B Karaosmanoğlu,reformla ilgili açıklamayı 5-6 gün içinde yapacak.ANKARA,THA BAKANLAR Kurulunda «Top rak Reformu Stratejisi ve tikeleri» tartışmaları sona ermiş,çeşitli teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.07.1971
  • Denktaş:«Ruder bize saldırırsa Kıbrıs mahvolur» ANKARA,ÖZEL Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş dün,«Kıbrıs'ta Rum hükümetinin elindeki ağır silâhlarla bize hücuma geçeceği gün Kıbrıs'ın mahvı olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.07.1971
  • AÇIK ATIŞMA!SÎZ DE görmüşsünüzdür;bizde anladığımız ve okuduğumuz kadariyle Batı basınında bizdeki gibi açık münakaşalar,hattâ atışmalara rasatlanmaz.Hiç kimse apaçık gazeteciye veya başka bir yayın o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • İLÂN İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN YILDIZ MEMUI?ALINACIETIH Akademimizde münhal kadrolara Genel İdare Hizmetleri sınıfında imtihanla 6 memur alınacaktır.Biri 10.dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • Milli Sahihi:Milli »t G^otecllılc A.Ş.adına ^Y/KARACAN Müessese Murium:jç^& Genel Yayın f^J jg| Müdürü:&C ABDÎ IPKKÇİ NlIllETTİN DEMİR&Üi BU GÂZETC BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BAsiLUİGl YEK:M İLLİ ILI M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • Vakit Güneş 12 19 439 Akşam 19 4(1 12 0Ü Vatsı il 38 158 tnıs ık 2 28 6 47 v'ssati 4 38 16 19 8 38 Ezani 8 57 M TEMMUZ 1971 Hicrî 1391 Cemariyerevve)21 Rumî 1387 TEMMUZ 1 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • £B Anayasamızın 120'nci maddesinde üniversitelerimiz için bilimsel ^B ve idarî özerklik tanınmıştır.Üniversitelerimiz bu anlayışta olma-BH yan siyasal iktidarlar dönemini acı tecrübelerle yaşamış oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • [ERİHA ONARSLAN BAŞ)ile NEDİM ONARSLAN evlendiler Bey azıt 4 temmuz 1971 Milliyet 9658)*2 4P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • Kıbrıs'ta yeni bir buhrana doğru Klerides'in son cevabında bâzı «tâvizler» varsa da Rum yönetiminin esas zihniyetinde ve tutumunda değişiklik yok.Yazan:NİLÜFER YALÇİN KIBRIS Türk Yürütme Kurulu Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • VEFAT Müessesemizin kurucusu ve sahibi,sevgili işverenimiz,babamız,faziletli insan MUSTAFA YAZICI 12 Temmuz 1971 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.Cenazesi 14 Temmuz 1971 Çarşamba günü öğle namazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • ŞÜKRAN BORCU Uzun süredir müptelâ olduğum hastalıktan beni kurtaran ÖMÜR KLİNİĞİ Operatörü SAYIN î Dr.CEMİL MSOY i ile ameliyat yardımcıları narkozitör Dr.NEVİN ÜN.Selçuk Engin,Mücella Azaklı ve servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.07.1971
  • ELEMAN ARANİYOR Yeni bir sistem ile cam imâli konusunda kalifiye eleman olarak yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü mezunu TESVİYECİ,DEMİRCİ,ve MARANGOZ alınacaktır.Askerliklerini yapmış isteklilerin Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • l ^olahl Saçından en ufak vidasına kadar herşeyi kalitelidir.İşçiliğine ise diyecek yoktur.İşte bundan dolayı Arçelik çok uzun ömürlü bir buzdolabıdır.*fr Arçelik' in motoru yaman bir güce sahiptir.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • TQZIRAAT BANKASI QOO$ o ZİRAAT BANKASI ı NECATİBEY ŞUBESİ NECAT/BEY şubesi 16.temmuz.I97!cuma günü saat lCooda hizmetinize giriyor,bu şubemizde hesap açtıranlar 100.000 liralık özel çekilişle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • SEKRETER ARANIYOR Okul mezunu bayan sekreter aranıyor.İngilizce bilmek tercih sebebidir.Müracaatların;resimli tercümeî hâl ve istenen ücretle birlikte en kısa zamanda;ORGANON İLÂÇLARI A.S.P.K.2 )1 Fın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • Düşürülen israil helikopterinde Türkiyeli 2 subay var H Habbaş'ın «Kurtuluş Cephesi» helikopterin adamları tarafından düşürüldüğünü iddia etti BEYRUT,THA H ABB AŞ'in lideri bulunduğu solcu «Filistin H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • RUSYA,MISIR VE SURİYEYE ÇOK SİLÂH GÖNDERDİ WASHINGTON,THA Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri,uçaklar ve helikopterler de dahil olmak üzere,son 10 ay içinde Sovyetler Birliğinin Mısır ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • DÖRDÜZ DOĞURDU.LE MANS,AA Paulette Regnard adında 34 yaşında bir kadın,önceki gece Le Mans hastahanesinde dört oğlan çocuğu dünyaya getirmiştir.Dördüzlerin ve annenin sağlığının iyi olduğu bildirilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • CATERPILLAR KAZI SAHASINDA HİZMETİNÎZDEKÎ DEVLER Madenlerde,barajlarda,karayollarında,hava alanlarında,kazı işlerinde ve her tür inşaatta.Gövdesi-Motoru-Transmisyonu Özetle tüm aksamı Caterpillar mamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • VTy;t v-wffl;^wy İtfaiyeden emekli oldular Istanbul İtfaiye örgütlerinde yıllardan beri çalışan ve yaş haddinden emekli olan beş memur için,dün İtfaiye Müdürlüğünde bir jübile diieenlenmiştlr.Jübiley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • GAZETECİLER CEMİYETİNİM 1970-71 BASARI ARMAĞANI SONUÇLANDI Selâhattin Gökhan fotoğraf birincisi AZETECÎLER Cemiyetinin 1970 1971 Basan Armağanı Yarışması sonuçlanmış,fotoğraf dalında gazetemiz foto mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.07.1971
  • EFNAN DERSEVI BÜTÜNLEME KURSLARI ILK ORTA LİSE BAKIRKÖY-Tel:716717
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • E ÇIKAN BÖLÜMÜN ÖZETİ Ostrbotten'ln kuzey kesiminde yaşayan hali vakH yprinde bir köylü ailesinin en güzel kızıydı Kaırina.Köyün bütün delikanlıları onun için yanıp tutuşurlardı.Fakat bu genç ve neşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • B-£iK VE N1E"W yodK'A DOm hE DIDI BBN)KlS.KI\ AKA.XACAVSO/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • DEKE,SJETM OKKENJ ÎELEPOM E~TTil_E(BAK Ate*-AR.TisrriNi adi d'etvİ-M(f-e^?SE/l'MH.kiol-ur Bahset ONDA.N &JN.V V y&o BİR.BÛZ.AR-DÜPETDÜr LIK;O K/ÛD Û»R i.^NTAJ KIZA Öyi-^S-İNE:TUTİ PEKLER,KUKIUAA K(OM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • KAHVALTI-DAN SON CİA SENİMLE NU£/V\AK İSTİ tDF2jJAA mayROl-A HALİME Bt_ı SÜN q tcAD^AR exiFT_ıxtAA ki be^dsn M E ıEyv\EN XARARI/SA lAA. 3Ees:beni KILIBIKLAR KULÜBÜ BAŞ.KANI SEÇTIL-EB-10 tM *t!K.6^aM—X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • sfâ j?*Js*+vz ^r OĞLAK BURCU %*2£5 Durumunuz hiç d» fena »ayılma*.Oü.van hl»lcrinlıde gözle görülür şekilde bir artış var.Bundan sonra Içlnls roha* •tsin.KOVA BURCU gSS gŞL Bucün elinlzu gün.bir fırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • YAŞLILIK Tam metin çeviri Ofset baslalı kromo lüks karton kapaklı I.Cilt 328 sayfa,15 L.II.Cilt 464 sayfa,20 L.Simone de BEAUVOIR7 m en son ve en başanlı eseri SfMONE DE BEAUVOIR'in kadın erkek bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • 1 Yazan:Charles Williams Çeviren:Mürvet Birana" ms «Yetmiş beş hin dolarını hana vereceksin?Dudaklarının arasından gülümseyerek başını salladı.«Hayır dostum.Yetmiş beş bin dolar benim.Geriye "kalan yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.07.1971
  • BUL.MACA 1 2 3 4 5 ö 7 8 9 10 i 1 2 I 3 1 4 f*jj i İ 5 0| E 6 7 e S 19 1 1 I 1 SOLDAN SAĞA:I İki tarafı ağaçlıklı yola verilen ad:Bir haber ajansının simgesi.2 Tropikal bölgelerde denizlerden karalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • OLAYLAR HASAN PULUR YIGIT VE YÜREKLİ BİR EŞ ARANIYOR SÎZ be i çocuklu ortada kalmayı hiç-bilir misiniz?Allah kimseye göstermesin!Hele erkekseniz,yandınız gitti.Çocuklara mı bakacaksınız,işe mi gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • 73 bin köyümüzün çoğunda telefon yok HABERLEŞME hizmetlerinin daha yaygın olması,memleketin bütünlüğü için olduğu kadar sosyal,kültürel ve ekonomik kalkınma,hattâ ulusal güvenlik yönünden de bir zarur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • İLÂN 1.Kara Kuvvetleri ihtiyacı İçin 6246 Sayılı Kanun uyarınca dış memleketlerden fotoğraf ve sinema film malzemeleri teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2.Fotoğraf ve sinema film malzemelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • MİNİ MOTEL TAM PANSİYON 40.ALANYA lMt 514 TL.Poyrazlar:172« 9638
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • TEŞEKKÜR ğ Eşimin doğum öncesi dunu ğ munu en İyi şekilde kontrol I ve takip ederek oğlum Bu-E rak'ı bize kazandıran değerli i E hoca,Doç.Dr.MANSUR SAYIN'a f E doğumu en İyi şekılue ger-E çekleştiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • KOLOGLU DEVE'den Dünyanın en.zengin bölgesi Basra Körfezindeki Şeyhliklerin hayatı Başarı ı bir mimar,başarılı b:r orkestranın yanısıra kaderin gene evere attığı k dinara da rastladım sa DUBAİ'DE S3 Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • Hazırlayan:CANDAN ŞİRİN TOLGA Erciş)Bazı yiyecek maddelerindeki kalori ve karbonhidrat miktarlan sorulmakta,ancak ne gibi bir sağlık sorunu için sorulduğu açıklanmadığı için başkaca bir bilgi verilmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • MEVLİD Kıymetli Eşim,Alb.Memduh TARHAN'ın vefatının birinci senet devriyesi dolayısıyla 18 Temmuz cuma günü öğle namazım müteakiben Üsküdar Çiçekçi camiinde merhumun sevgili arkadaşı sayın Necati özen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • j.nıııiM!'i TEŞEKKÜR Kıymetli esim,sevgili babamız Manisa eşrafından tUooar A.Ferit E refatı İle duyduğumu» derin İ acımızı paylaşarak oeaase tö-I renine İştirak eden,çelenk gönderen,telefon,telgrafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU'ndan Türkiye Bjlimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Dokümantasyon Merkezine İşletme Ekonomisi dalında bir Enformasyon Uzmanı alınacaktır.Adaylarda aranan nitel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.07.1971
  • Edeliyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde bir asi»tanlık münhaldir İsteklilerin girecekleri yabancı dil tngili»o» olmak şartı ile 28.7.1971 tarihine kadar müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • o ooo V o o o o o o o o o o o o o o o o o o im İnanılmaz bir başarı» Cumhuriyet Dev prodüksyon,dev reji,dev oyun.AKŞAM Müthiş bir şey.İftihar ettim.tüylerim diken diken oldu» Tercüman Yepyeni bir sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • Sakatı besleyerek veya sadakayla değil,eğiterek ve Is sahibi yaparak korumalıyız.TORKTYE SAKATLAR DeRNCOt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • it» it it f HHüH mriTOTT SİNEMALAR İSTANBUL AS 47 63 15 Harbiye)1 bar Soygunca S.Mo Quinn RI.2 Kamptan Firar O.Reed Rt.ASLI 46 70 91 Beşikti*)1 Aşk Tomurcuklan B.Doruk T.Yiğit.2 Affet Allahım T.Korel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • I ÖLENLER,KALANLAR BU gün Orhan Kemal'in Cumhuriyet dönemi Türk romanının en usta iki kaleminden birinin—birinci ölüm yıldönümü.Geçen ay,daha önceki ay Sabahattin Âli'lerin,Sadri Ertem'lerin,Memduh Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • ümit deniz Beş hale sanatçımız staj için Londra'ya gitti.Londra yolcularından Meriç Somen,«Güzel ve Canavar» balesinde Sait Sökmen'le.îiirk Motifleri ile Kumaş Desenleri,yabancı moda uzmanlarının ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • 1111111 n M H11111 I!11U11 II11111111111II111111111!111111 ISTANBUL 5,55 Açılış program 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler ve hava durumu 7,45 Bu sabahın mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • MİLLİYET YAYINLARI genel Kültür dizisi SOSYALİZMİN BÜYÜK DÖNEME-Cİ.P.Garaudy 10 TL.İŞGAL İSTANBUL'U VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN MEKTUP.LAR,E.Hemingway 15 TL.YAŞLILIK I)İLK ÇAGl,S.Beauvoir 15 TL.İTİRAF,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.07.1971
  • TAŞLIK ŞANOSU BEH i AKS MVSATSOYBA HEB!MT€EIM IHERSEDES BEYül RELEBEKIEB SEVTAP ETİ JAKLilM SHOW HÜLYA AKÇAM AYDEMİR METE OrkveORHUIÎBöOil Î ÇR$EMBE-PAZAR MATiNE-TEL^ 7340-480135'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.07.1971
  • m JP.Turyag Mü;yapışık kTS E3 SJ^ KM* tf fcm^ büyük Persil standart Persil kuruş kuruş wEfv^si Fulmar:235 9635
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • Sağlık,ulaştırma ve idare binaları ile ilgili projeler,yeni yatırıma izin vermiyor.Plânlama,uzun süıeli işlen eleşMi ANKARA,AA OEVLET Plânlama Teşkilâtı Koordinasyon Dairesi uzmanlarından Engin Doğu'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • TÜRKİYE'DE ET KAVGASİ.I GERİ bırakılmış toplumların tipik özelliklerinden birisi beslenme yetersizlikleridir.Gelişen toplumlar,insanın bedence gelişimini sağlayan proteinli besinlerin yüksek oranlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • ina,pstro ıziandırı ATİNA,CEM BAŞAR bildiriyor U UNAN hükümeti ile petrol şirketleri arasında Yunanistan'da 44 bin metrekarelik alanda tarama yapılması için anlaşma imzalanmıştır.Yunanistan'da halen 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • Gediz ovası yılda üç defa ürün verecek SAT.UHANLI,THA Gediz sulama projesi uygulandıktan sonra Ege bölgesinin 200 bin hektarlık alanında,yılda üç defa ürün alınacaktır.Mısır topraklan gibi sulama proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • EHEI-Cumhurivct Lira 138.50 139.00 RefSt Lira 310.00 312.00 Hamit Lira 190,00 192.00 Aziz Lira 148.00 150.00 İngiliz Kral)160.00 105.00 Fransız Napolyon)147.00—150.00 24 ayar külçe Gr.20.78 20.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • İzmir'de bu yıl 544 bin dekar toprağa pamuk ekimi yapıldı B Ekimde geçen yıla göre 51 bin dekar artış var.İZMİR,AA.ZMİR'de bu yıl geçen yıla göre 51 bin 500 E dekar fazlasıyle 544 bin 800 dekar araziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • Ege'de bağlarda kütleme hastalığı yayılmağa başladı İZMİR,AA.Ege bölgcsi'nde gece ve gündüz arasında büyük ısı farkı bulunmasının,bağlarda ballık adı verilen küllenme hastalığının yayılma sına yol açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • 1,2 milyon koyuna aşılama yapıldı DİYARBAKIR,AA.Diyarbakır Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre iki aydanberi girişilmiş bulunan,38 veteriner hekimin görev aldığı kampanyada,Diyarbakır'da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • sa Çin,Hong Kong'taki damping satışlarını genişletmeğe başladı TORONTO,ENGİN AŞKİN bildiriyor İN'in 10 yıl önce,Hong Kong'ta açtığı Supermarket adlı dev mağazalardaki,ucuz satışlarda,geniş bir yayılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.07.1971
  • a istanbul Sanayiine yeniden 4 tesis kattids ÎSTANBUL Sanayi Odası'nm açıklamasına göre,son bir hafta içinde dört yeni firma Oda'ya kaydını yaptırmıştır.Toplam sermayeleri 2,6 milyon lira olan yeni sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • SATILIK EMLÂK KELEPİR dükkân Kadıköy'de merkezi yerde çok acele satılık 55 51 78 BAĞDAT caddesi Erenköy Şerafet sokak üçüncü parselde salon,yemek odası,3 yalak odalı,beğeneceğiniz kaloriferli apartman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • VEFAT îdare Meclisimiz Reisi Naci İpekçi'nin ablası M geçirdiği trafik kazasından kurtulamayarak 12.7.1971 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 14 temmuz 1971 çarşamba günü bugün)öğle namaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • VEFAT Merhum Rıfat İpekçi ile merhume Refika İpekçi'nin kızları,merhum Askerî Dr.Fevzi öget'in eşi,avukat Jülide Saygun ve emekli Devlet Başspikerlerinden Emel Gazimihal'in anneleri,merhum Vahit İpekç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • ECTlHILUjmUL.BUYUK MEVLID Genç yaşında vefatı İle bizlerl acılara parkeden aziz varlığımız NÜSRET ölümünün 40.gününe rastlayan 15 temmuz 1971 perşembe günü yarın)öğle namazım müteakip Kadıköy Osmanağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • ıııımıııınmiHiııııuiMiıııınMMiı'.TEŞEKKÜR 4.7.1971 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşarak bizleri tesellisi mümkün olmayan acılara garkeden kıymetli varlığımız ve büyüğümüz nun gerek hastalığı esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • lll!l!illl!HANGİ ATL-AFt ŞANÖL.İ?1.KOŞU:F:Meymenet,P:Gülsever.2.KOŞU:P:Rainbow,P:Paprika.3.KOŞU:P:Gülşah,P.tlyas,Şahsuvar,S:Alkuruş 352.4.KOŞU:P:Canbey,P:Nazlına* Mlhre 62,S:Şemse 14.5.KOŞU:P:Zişan,P:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • SUDA CANT GÜVENLİĞİ VESUN'İ TENEFÜS-Yazan:RUHÎ SARIALP KAZAZEDEYİ SUDA Kurtarıcı tarafından uygulanacak olan kazazedeyi suda taşıma m»todunda;Kazazedenin yüzü daima su dışında kalmalı ve kazazedenin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • MAZZOLA II I Baştarafı Onuncuda İngiltere'nin Burnley takımında oynayan John Tabbut Belçika'nın Mechelene takımına transfer olmuştur.Sunderland'lı Colin Todd ise 170 bin sterlin 700 bin lira)karşılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • USAKSPOR'IU I Eaştaraîı Onuncuda Eskişehirsporlu B Burhan.yöneticilerden 150 bil.lira talep etmiş,yöneticiler İse 140 bin lira verebileceklerini söylemişlerdir Bunun üzerine B Burhan satışını İstemiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • Beyazıt «Futbolcular seyahate götürülecek» Galatasaray Kulübü Başkanı Selâbattın Beyazıt,«Galatasaray Kulübü Başkanı vaad ettiğini yapar.Futbolcularımız seyahate götürülecektir» demistir.Başkan Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • Yıldızlar,Yunanistana da yenildi:53 42 GORtZtA,AA.Avrupa yıldızlar Basketbol şampiyonasında «Mağlûbiyetler serisine» devam eden Türkiye,Rusya ve îspanya'dan sonra Yunanistan'a da 42 53 yenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • BEŞ!KTAŞ'U İHSAN BUGÜN EVLENİYOR Beşiktaş'ın Samsunspor'dan transfer ettiği santrhaf îhsan Özbek busun Bayan Engin Yıldız ile evlenecektir.Milliyet genç özbeklere mutluluklar diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • DINU I Baştarafı Onuncuda ma seçildi ve 14.maçında sahaya kendisinden yasça büyük olan Dumıtrache' lerin,Luceskulann,Radu'ların.Satmiinano'ların önünde kaptan olarak çıktı Dinu bu konuda şunları söylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • SPOR BAKANI Eaştarafı Onuncuda da burada sporcuları üstün seviyeye yükseltecek teknik bilgileri vereceklerdir.Daha sonra Federasyonların genel İslerinin maaşlı genel sekreterler tarafından yönetileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • SANLI I Baş tarafı Onuncuda Birinci devrenin sonunda takımda yer aldıkları ve muvaffak oldukları takdirde bu futbolculara 25'er bin lira daha verilecektir.Ligin sonunda aynı şekilde oynarlarsa 26'şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • TRANSFERDE t BaştaraH Onuncuda un yeni başkanı Ahmet Tirali ile Eskışehırspor Genel Kaptanı Aydın Begiter servisimizde buluştular.Begıter,Tirali'ye.«Geçen yıl geniş bir kadro kurduk.Siz de ligin yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.07.1971
  • RALLY;İNSANOĞLUNUN t Baştaratı Onuncuda dıgı ölçudı oelırlı zaman limitleri içinde,en son sur'atle kullanmakla yükümlü nır sporcudur Bir rally sporcusu en az bir futbolcu kaaar,en az bir voleybolcu Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • İöuruîvi I Baştaraft Birincide mülkiyetten yönetime ve üretime kadar herşeyin devlete ait olduğu kooperatifler genellikle komünist düzenlere özgüdür.Ama Kollektif Tarım Kooperatifçiliğinin tek şekli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • TOPRAK REFORMU Baş tarafı Birincide toprak sahiplerinin bu işlemlerinin geçersiz sayılması teklifi değiştirilmiş,sadece «Muvazaa olduğu tesbit edilen dağıtımın geçersiz sayılması ve bu hususun ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • PROF.ERDAL İNÖHÜ:Bcştaraft Birincide harekete geçsin ve mahkemeye ver.•inler,her yerde hesap vermeye hatırım.demiştir.Üniversitesinin eski Mütevelli Heyet üyelerinden Prof.Şaban Karakaş,1960 61 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • "OYAK,in YATIRIM TUTARI 502 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ Ordu Yardımlaşma Kıırumu'nun 10.kuruluş yıldönümü dolayısiyle yayınlanan broşürde,Kurumun kuruluşunda 8 milyon 600 bin lira olan yatırım tutarının 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • Türkiye'nin yegâne kızlardan kurulu IOĞLU KIZLAR ORKESTRASI 15 Temmuz'dan İtibaren AYRAM06LU TATİL KÖYÜNDE Sayın müşterilerinin hizmetindedir.Komple Pansiyon 2 Kişi 195-215 TL.3 Kişi 262,50 292,50 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • ile mümkündür Dezenfektandır Lekeleri çıkarır Kokuları giderir Korumanın eseridir KORUMA TARIM İLÂÇLARI Tel:4991 90 HYPO TEVZİAT ı HAYAT PAZARLAMA Kollektif Şirketi İstanbul Tel:2219 54 26 64 01 27 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • BİR İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ OLAN GÜVEN T.A.SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN PERSONEL ALİNACAKTİR Lise mezunu.10 parmak daktilo bilir bayanların ve Lise mezunu,askerliğini yapmış bayların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • Istanbul ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ MİRASCİLİK İLÂNIDIR Savı:971/84 Ter Karajrümrtik Snfalıcesmp So.Nor 116'da tkamet eder.Nurettin B1leı 17/lf»71 tarihinde re terekesine rt konulmuştur Mirasçılarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • J VOLVO 1965 model sahibinden satılık.Tel:11 11 64 ANKARA Faal Org.207 9639
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • I Dr.Süreyya ATAM Al!Almanya'ya yaptığı tet-J t kik gezisini tamamlaya-J rak yurda dönmüş,hasta-J larını tekrar kabule X başlamıştır.X t Milliyet 9668)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • SATILIK Bebek'te şâhâne denli,manzaralı,220 m2 nadir güzellikte bir daire acele satılıktır.Telefon:63 62 39 Milliyet 9650)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • KOMİSYON t Baştarafı Birincide vâda 20'den fazla kişi tutuklanmıştır.Dosyaların 300'er sayfa olduğu belirtilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • ACUNER,ANAYASA MAHKEMESİNDE SÖZLÜ SAVUNMA YAPACAK Anayasa Mahkemesi yarın dokunulmazlığı kaldırılan Tabii Senatör Ekrem Acuner'in sözlü savunmasını alacaktır.Acunerdokunulmazlığının kaldı rümasına ili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • inönü:özerklik geçici madde île t Baştarafı Birincide rim'e CHP'nin üniversite İdarî özerkliğinin eskisi gibi Anayasada kalması taraftarı olduğunu söylediği ve «Üniversitelerde son olaylardan sonra bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı emekli oldu ANKARA,THA Anayasa Mahkemesi Başkanı İsmail Hakkı Ketenoğlu,dün 65 yaşını doldurduğu gerekçesiyle emekliye ayrılmıştır.Ketenoğlu,THA muhabirinin «Politikaya atılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • EYÜPOGLU I Baştarafı Birincide 1.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nce bu konuda aşağıdaki açıklama yapılmıştır:«Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde talıak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • HEMŞEHRİLİK VE Baştarafî Birincide rısı hakkında bilgi veren Maliye Bakanlığından bir yetkili,«Bakanlığımızca hazırlanmış bulunan tasarıda belediye gelirleri,modern bir vergi anlayışına göre sınıfland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • DENİZ GEZMİŞE t Baş tarafı Birincide Bu sırada,Sibel Ay,«Kaş göa işareti yaparak Koçalak'tan evdeki şahsın adını söylememesini» istemiş,ancak duruşma hâkimi «yoo» diye Sibel Ay'ı ikaz etmiştir.Bunun ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • BİLDİRİ DAĞITAN İKİ GENCİ HALK YAKALADI ANKARA,THA Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından aranan sanıklardan Faruk Araş Bahçelievler semtinde yakalanmıştır Hükümet aleyhine bildiri yapıştıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • Prof.MÜMTAZ SOYSAL t Baştaraft Birincide Soysal ve Sabuncu'nun nikâhları,Ankara Sıkıyönetim ve 2.Ordu Komutanı Orgeneral Semih Sancar'ın özel izniyle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığında saat,12.00'de kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • KAYMAKÇI AUMAGAKTIB Fabrikamı?montajında çalıştırılmak üzere imtihanla birinci sınıi boru kaynakçıları alınacaktır ÜcretleT tatminkâr olup ayrıca vatacak ver fabrtkamızca temin edilmektedir İstekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • ZAYİ Şirketimize ait çekicisi 34 LS 671 Römorku 34 LP 065 plâkalı vasıtanın Vatan Caddesinde içinde 2.7.1971 tarihli 3fi 44 308 sayılı ve 2.7.1971 tarihli 36 44 306 sayılı TIR karneleri,ANKARA ODALAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • I Türk General Elektrik Endüstri A.Ş.'den ÇEMBER SATIŞI X Fabrikamızda imalât artığı,kalınlıkları 0,50 0,65 0,70 X arası,genişlikleri 27 30 40 50 mm.arası değişen t saç çemberler kapalı zarf teklif al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • EMEKLİ MAAŞLARI Baştaraft Birincide Ayrıca,De,iet Memurları Kanununa paralel olarak emekli,adî malûllük,vazife malûllüğü aylığı alanlarla bunların bakmak la yükümlü bulundukları aile fertlerinin,dul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • DENKTAŞ t Baştarafj Birincide Rauf Denktaş,dün Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile Kıbrıs sorununu üç saat süre bütün ayrıntılariyle görüşmüştür.Denktaş gazetecilerle yaptığı konuşmada Klerides'in Türkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • TEFECİLER t Baştarafı Birincide kelerde veya bölgelerde görülür.Bu sebeple tefecilere hücum etmek yerine bunu ortaya çıkaran şartların halline çare aramak ve halletmek lâzımdır.Tefeciler olmasa çiftçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • MÜDÜRLÜSÜ YARICA TESİS İŞLERİ Şirketimizin Yarımca tesisleri sahasında yaptıracağı 4.500.000.TL.keşif bedelli lâboratuvar binası İle Uç adet kontrol binası inşaatı birim fiat esası üzerinden kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • VEFAT Merhum Nail Mengi ve merhume Aliye Mengi'nin oğulları,Rebia Mengi'nin eşi.Nurten Özalp,Şeref,Safa,Yılmaz ve Mete Mengi'nin babaları,Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp,Türkan,Tülin,Gülersu ve Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • FAS'TAKİ İDAMLARI RABAT t Baştarafı Birincide suna» giden Ürdün Kralı Hüseyin'in ülkeden ayrılmasından sonra yapılmıştır.İdam edilen General Hamu,General Bugrin,General Habibî,General Mustafa,Albay Şl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • ÖLÜM tclâl Açba ve Sadi Sar'ın oğullan,Selman Açba'nın üvey oğlu,îçten Sar'ın eşi,Ferhunde ve Ulvi Cemal Erkin'in damadı.Siyasal Bilgiler Fakültesi Doçentlerinden Dr.CEM SAR 12.7.1971 tarihinde vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • TEŞEKKÜR Sevgili kızımız ARZU'nun doğumunda kıymetli yardımlarını esirgemeyen Zeynep Kamil Hastahanesi Başhekimi Dr.Burhanettin Cstünel,Dr.Ferruh Adalı,Dr.Emil Düğmeci,Dr.Nermin Oktay,Ebe Hürmüz Keski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • TEŞEKKÜR Çok değerli varlığımız kizımız,GÜRSEL IŞILDAR'ın feci bir trafik kazası sonunda ânî olarak vefatı dolayısı ile duyduğumuz acımızı paylaşmak üzere,cenaze törenine katılan,çelenk gönderen,bizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • MÜDÜR SEKRETERİ ARANIYOR Müşavirliğini yaptığımız bir kuruluşta çalışmak üzere müdür sekreteri aranmaktadır.İsteklilerin,İngilizce bilmesi Seri daktilo yazması Dosyalama ve muhaberat usullerinde tecrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.07.1971
  • ELEMAN ALINACAKTIR Makina Mühendisleri 35 yaşını geçmemiş)Makina Teknikerleri Teknik Ressamlar Kaportacılar Kalıp Tesviyecileri alınacaktır Bu islerde tecrübeli ve askerliğini vapmıç olanların aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 14.07.1971
  • HASAN POLAT Yabancı futbolcular hakkında UEFA'dan bilgi isteneceğini açıklayan Futbol Federasyonu Başkanı:M VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEMEK MAKSADIYLA GELECEK YIL KULÜPLER ALACAKLARI FUTBOL-CULARIN PARALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • Dün bir basın toplantısı yapan Spor Bakanı Ergun "Başarı gösteremeyecek ekiplere dış seyahat müsaadesi verilmeyecek,dedi ANKARA,ÖZEL Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergim,«Sporcularımızın yurt dışına yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • tvewovw*** iç transferde yenilik SABRÎ YUSUF NİHAT Yeni sisteme göre para alacaklar)SANLİ,YUSUF,NİHAT VE SABRİ,GÜNDÜZ KİLİÇ'İN YENİ FESBİT ETTİĞİ SİSTEME GÖRE PARA ALACAK Beşiktaş'ın İM yılları dolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • Dünyanın en genç milli Ukım kaptanı Romen Cornel Dlnu Solda)arkadaşımız Reha Krus'la.Si'lâhattin Gökhan)Dinu "İzin alırsam ya Bologna ya da F.Bahçe'de oynanm,B Romanya'nın ünlü futbolcusu,«Emelim Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • Beşiktaş,Yugoslav Boskoviç ile anlaşma yaparken.Kılıç Sanlı konuşması da anlaşmayla son buldu.YILMAZ CANEL)YILMAZ CANEL)Uşaksporlu Boskoviç bin liraya Beşiktaş'ta I Vefa,Teaşca ve Fratilayı bekliyor.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • TARHAN «F.BAHÇE BU TUTUMUYLA DOSTLUĞU BOZAR» Mersin îdmanyurdu Genel Kaptanı Brol Tarhan,Fenerbahçelilerin Osman'ı saklamalarının spor anlayışına uymadığını söylemiş ve «Fenerbahçe l u tutumuyla Mersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • "Bally,insanoğlunun iabial ve makina ile mücadelesidir,Cevabı veren kişi,dünyanın en zot Rally'si olarak kabul edilen Doru Afrika Safari Rally'sini üst üste dört kez kazanan,ünlü Rally'el Johnny Boyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • *pOR DUASINDA TRANSFER Mazzola II,400 milyon lirete Fiorentina'ya transfer oldu ttalya'da transfer sezonu önceki gece saat 24.K)'de kapanmıştır.Transfer'in son gününde Fiorentina Sandro Mazzola'nın 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • Giri'sunspor'un y« ni başkanı Ahmet Tirali sağda)Eskişcihrspor Genel Kaptanı Avdin Bi'sitcr'e kaparo verirken,ö.GUrsoy)Bir kat almak için pazarlığa oturursunuz,İnşaat sahibi ile anlaştıktan sonra kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • İBSNHH& BRUMEL'in REKORU DA GEÇİLDİ CÜNEYT KORYUREK'in yazısı yarın MİLLİYET'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.07.1971
  • cezalı,diğeri de sakat çıkınca Başkan iSgazfa Asbaşkan Cankurtaran,a u Fenerbahçe transferde üç şöhretli ismi kadrosuna dahij etmiş,sonra durmuştu.Fenerbahçe'nin aslında iyi bir kaleciye de,golcü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor