Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Paraşütçüler sarayı bastı,radyo ele geçirildi,Cumhuriyet ilân edildi ve.İhtilâlciler Kral Hasan'ın öldürüldügünü ileri sürerken,saray yaşadığını bildirdi.Kralcılar ağır basarsa Libya müdahale edecek D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • üçü tiyatro oyuncusu olan 9 Dev Genç üyesi tutuldu H Yakalananların evlerinde 6 tabanca ve 2026 mermi bulundu.28 CÜ Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan Dev I Genç üyesi 9 kişi,örgütlerine silâh ve mer-mi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • DURUM TÜRKlŞ'teveCHP'de.BİR yandan CHP'nin,bir yandan TÜRK İŞ'in içindeki gelişmeler,siyasi çevrelerde yeni bir kuruluşta birleşmesi mümkün iki hareket olarak değerlendirilmektedir.Yapılan yorumlara g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • ERİM,Bill TASARRUF Her ödenek teklifinin gerekçesi yazılacak.«İhtiyaca binaen» gibi deyimler kullanılmayacak ANKARA,ÖZEL AŞBAKAN Nihat Erim harcamacı dairelere bir genelge göndererek,«1972 mal!yılı bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Ecevif ekibi,Anayasa değişikliğinde tutumunu belli edecek ANKARA,ÖZEL CHP eski Genel Sekreteri Ecevif-İn önceki gün Anayasa'nın halkoyuna sunuluşunun 10.yıldönümünde Meclls'te yaptığı konuşma,parti iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • JUMBO JET'E Orhan Koloğlu,dünyanın en zengin bölgesi Basra Körfezindeki Şeyhlikleri anlatıyor.5.SAYFAMIZDA KARINA Kadın edebiyatının bütün dünyada yankılar uyandıran bu klâsik eseri 4.SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • j.v riirkiyc'nin tanınım* M öğretmenleri yeniden iğrenci oJdular.Kesimde rizik-kimya öğrenimi için deney yapılırken çörülüyor.37 öğretmen günde 15 liraya öğrencilik yaptı «Sıfırcı Ahmet»ler,«Amorf İsm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Deniz Gezmiş cunta günü yargılanıyor M 36 yıla mahkûm Ömer Ayna,Askerî Yargıtay'a başvurarak temyiz İstedi.ANKARA,ÖZDEMtR KALPAKÇIOĞLÜ bildiriyor OENÎZ Gezmiş ve arkadaşlarının duruşmasına cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • DÜNYADA DÜN M& KOLOMBtYA'yı baştan başa saran sel felâketi.300 kişiniı ölümüne ve büyük hasara yol açtı.Suların altında kalan bölgelerde «olağanüstü durum» tlân edildi.Geçen yıi aynı devredeki sel fel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • TÜRK-İS,12'lerin B Yönetim Kurulu,temel hak ve hürriyetleri kısıtlayacak Anayasa değişikliklerine de taraftar değil.ANKARA.ÖZEL Türk îş Yönetim Kurulu'nun dün sabah başlayan ve saat 19'a kadar süren t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Dâruşşafaka,Arnavutkoy,Amerikan Kız Koleji İle Robert Koleji kazananların listesi 7.sahifemizde.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Ankara'da sokağa çıkma yasağı kalktı ANKARA THA Ankara Sıkıyönetim Komutan,ligi bu rün vayınladıgı 3*7 numaralı bir bildiri ile pazar gününden itibaren sokaÇa çıkma vaşağının kaldırıldığım açıklamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Çilîngiroğlu:«Şikâyetleri peçmisteki hatalı tuî&ım ve uyplamc^a aramak cierek?d Ticaret ve Sanayi Bakanı,Ticaret Odası Yönetim Kuruluyla ekonomik durumu qörüstü.STANBÜL'da iş çevreleriyle I temaslar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • KARACAN ARMAĞANI yarışması rrı m:bu YAZIM Bir gazeteci gibi rastladığınız veya bildiğiniz eski ya da yeni bir gerçek olayı röportaj tekniğinde objektif olarak bize yazınız.SAKİNİN Ancak,bu yazılar şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • ¦^mâŞk PİaS f W,*^8S^ SEDYE İLE SİNAVA GiRDi ve YATTIĞI YERDEN SORULARA CEVAP VERDİ Üniversitelerarası Giriş Sınavı yurt içinde ve yurt dışında çeşitli merkezlerde yapılmıştır.Sınava giren 102 bin 284
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • Askerî Yargıtay tai yapmayacak Yargı kuruluşları 20 temmuz'da adlî tatile girecektir.Adli tatil 5 eylül akşamına kadar sürecek,adli tatilden ilk defa savcılar yararlanamayacaklardı!Sıkıyönetim Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • KAMU MALİYESİ Ord Prot Dr.Nihad Sayar Kamu Gider ve Gelirleri BÜTÇE PRENSİPLERİ VE TATBİKATI I.ve II cilt 660 sahife tst.rkt.ve Ticarî tlimler Akademisi Yayın Bürosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.07.1971
  • YÜZÜNÜZE GÜLLER BU sütunda her gün yazmağa başladığımda,tecrübeli arkadaşlar,«Pazar günleri hafif,eğlendirici yazılar yayınla» diye kulağımı bükmüşlerdi.Haftanın olaylarından tp asık suratlı yorumları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • TEŞEKKÜR Muztarip bulunduğum beyin tümörü ameliyatımı üstün i bir başarı ile yaparak bana yeni bir dünya kazandıran İstan-f bul Deniz Hastahanesi Nöroşirurji Kliniği Şefi Opr.Dr.Alb.ZEKİ BIRSEN'e Asis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • makfna-takım endüstrisi A.Ş.I İdare Meclisi Reisliğinden Umumî Heyetimizin 22 mart 1971 tarihli karan ile dağıtılacak 1970 yılı %20 brüt kâr paylarının tevziine 15 temmuz 1971 tarihinden itibaren başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • PROFİL BORU SATAN ve KULLANAN j MÜESSESELERİN DİKKATİNE t 9 Temmuz Cuma sabahı 4.Levent Çeliktepe'dekl J AKA TİCARET SANAYİ Limited Şirketine ait depodan külliyetli miktarda Profil Boru çalınmıştır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • C Üniversite Reformu,Eğitim Reformunun bir parçası olarak ele alınmalı,liselerde ılımlı bir bakalorya sistemine geçilmelidir.Basarı gösteremiyecekleri kesinlikle anlaşılan üniversite öğrencilerinin el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • NEVNİHÂL ÖZDİNÇ lit ERKAN SİNANGIN Nişanlandılar.10/7/1971 Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • sahibi:ÜLflfiBİHfi«rm^*^J ienel 7avw Oaıetecıi.TOS Wl7d/rfl;KARACAN tPERÇİ Müessese Müdürü:ımmuı r ı NURETTİN OBMtRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR UASILDIÖI YER M 1 l t 1 t li I M A t B A 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • I vatdt 4 36 Ogi» tkliidi 4k$am V«Mi tnnaa vaaatt 12 19 16 19 19 42 21 41 2 24 641 t'.ianl 8 M 481 8 36 12 00 169 HAZtRAN lirtl 1391 CemazlyePewe)18 Rumi 138?HAZİRAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • modern tesislerimizde Türk standartlarına ve Uluslararası standartlara uygun olarak imâl edilen mamuller emsalinden üstündür sert çekilmiş som bakır tel 0,2mm-10mm Kuturda örgülü bakır iletken 10-16 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.07.1971
  • ÎSÎl'in TÜRKİVESINDEN çizgiler İŞÇİ KESİTİNDE OYUNLAR ESTABLISHMENT,İngilizce bir kelime.Fransızlar bile tam karşılığım bulamadı lar ki,onu kullanıyorlar.«Kurulu Düzen» mânasına geliyor.Biraz da tutuc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • NEW-YORK'ta KENNEDY HAVA ALANINDA Çin elçisinin oğlu,eroin kaçırırken yakalandı I Diplomatik dokunulmazlığa rağmen valizler arandı ve 315 milyon liralık saf eroin bulundu.NEW-YORK,AA MEW-YORK polisi,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • lÜRKiYEİN GERİ KALMIŞ UÇ il'i:DİYARBAKIR,li ve VAN H Hakkâri'de 6.897 kişiye bir doktor düşüyor.Diyarbakır köylerinin yüzde 84'ünde yol yok.DİYARBAKIR,THA Devlet Plânlama Teşkilâtı Türkiye'nin geri ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • DOKTOR ALINACAKTIR Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden 1.İstanbul ve Erzurum Kan Merkezlerinde seyyar ekip doktoru olarak istihdam edilmek üzere mütehassıs veya pratisyen birer doktor alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • BİR TATİL PROGRAMI i 17 31 Temmuz 1971 15 gün)UÇAK ve OTOBÜS ile ALANYA'da 3 GECE BODRUM'da 1 GÜN ANTALYA'da 2 GECE KUŞADASIN'da 1 GECE PAMUKKALE'de 1 GECE ÇEŞMEde 2 GECE MARMARİS'de 3 GECE ÖREN'da 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • Dr.SEMİH R.GEREN Kadın Hastalıklan ve Doğum Mütehassısı î 1.7.1971'den İtibaren hast talannı muayenehanesin.X de Kadıköy Bahariye î Caddesi No.79/2)kabule X başlamıştır.Tel:36 28 78 37 25 54 Milliyet:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • JI!lll!lll!l!ll!ll!Milliyetçi Çin'in Ankara Elçisi NI Yue Sin.«Ya bizi veya Pekin'i tercih edin» ANKARA,THA Milliyetçi Çin'in Ankara Büyükelçisi Ni Yue Sin,THA muhabirine verdiği demeçte,Çin Halk Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • 80 AMERİKALI ASKER KORE'DE BİR KOY HALKINA SALDIRDI SEUL,AA 80 kadar Amerikalı zenci asker,Seul'un güneyindeki Ançong-Ni köyündeki asker ve sivillere sopalar ve usturalarla saldırmıştırtki saat süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • Bingöl'de yapılacak evlerin ihalesine müteahhitler girmedi ANKARA,THA Bingöl deprem bölgesinde İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılması kararlaştırılan 1294 adet evin inşaatına niçbir müteahhit firma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • m doğuma hazırlık ve çocuk bakımr Dt.Semih fi Cıı t .n ÜT fe^—r^jaa DOC.UMA HAZIRLIK ve ÇOCUK BAKIMI.Yazan:Dr.Semih R.Geren Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı.2.BASKI En son metodla 800'e yakın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • Troş bıçağı mevzuunda Yarım Asırlık Tecrübe ve Önderlik sizlere iftiharla sunar ARİSTOKRAT 'mum Her gün traş olmak külfetini.bir zevk haline getirecek olan.ZAZA ARİSTOKRAT PLATİNİUM TRAS.BIÇAĞI sayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • 30 TEMMUZ 30 TEMMUZ 30 TEMMUZ Bu tarihin ilk akla getirdiği BÜYÜK YAZ PİYANGOSU'dur Evet,yaz ortasının en büyük olayı büyük yaz piyangosudur.Milli Piyango Yılbaşı piyangosunu yaz ortasına da getirdi.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • SATILIK HAZIR PLAJ DAİRELERİ TEMMUZ SONUNA KADAR 7.20 TENZİLATLIDIR Tabii Güzellik Enstitüsü,Turizm cenneti MAR MARİS'te hazır 2 odalı,özel plâjlı,daimi sıcak sulu,tam konforlu lüks daireler satılıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • Şahane yemek ve servisiyle aynen evinizdir.Nefis plaj ve deniz.Yüzme havuzu,tenis,voleybol,basketbol,ping pong,mini golf MÜSTAKİL GECE KULÜBÜ 2 kişî komple pansiyon 120 TL.Rezervasyon:Tel:Gönen Denizk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • ELEMAN ARANIYOR Boru montajı ve aparat İmâlinde çalışmış,paslanmaz saç kaynağı yapmış tecrübeli elemanlar alınacaktır.Müracaat:Marshall Boy» ve Vernik Sanayii A.Ş.Topkapı Maltepertl,Litros yolu 7/9 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • DİKKAT Topçular Sanayi Bölgesi Demirkapı,Maltepe volu üzerinde etrafı telle sarılı 38.000 m2 düz araxi açık depo olmaya çok müsait acele toptan satılık veya kiralıktır.Mutavassıt kahul edilmez.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • KOIMAK 1971 1972 VATAN KURTARAN ARSLAH ROBIN HOOD GIULIANO GEMMA-MARK DAMON-MARIO ADORF RENKLİ CINEMASCOPE BEN İSTERSEM YASARSIN CHISUM JOHN WAYNE-FORREST TUCKER-BRUCE CABOT RENKLİ CINEMASCOPE^ SENİ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • Ji ALTAN ERBULAK ÖZÜR Arkadaşımız Altan Erbulak,seyahatte olduğundan bu hafta «TAŞ ARABASI» adlı yazısını yaymlayamadık.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No.sı:1965/255 Bir borçtan dolayı rehinli olup paraya çevrilmesine karar verilen:Eyüp,Topçular Mah.Uluyol Cicoz sokağında kâin ve tapu kütüğünün 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • OĞLAK BURCU K Ocak,Bu"dan İyisi can sağlığı diyerek Kin rv*^ İçinden aıyrılmaya kalkışıyorsun** ama bu If zennettiğiniz kadar kolay elmayataktır.KOVA BURCU OŞft vd Önceden yerilmiş bir sözünüz rar.Bt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüze yüksek İdare kademelerine eleman yetiştirmek amacıyla hazırlanan 1971—1972 genel öğretim ve yetiştirme programına,üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • İLÂN İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN MEMUR ALINACAKTIR YILDIZ Akademimizde münhal kadrolara Genel tdare Hizmetierı sınıfında imtihanla 6 memur almacaktır.Biri 10.derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • m® «Bu şartları yaratmak istemeseydim seni aramazdım Harlan.Sana ufak bir teklifim var.Ama senin bu teklifle ilgilenip ilgilenmeyeceğini bilemem tabiî.Ne dersin?Heyecan fırtınası yine başlamıştı «Tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • m Ostrbotten'in kuzey kesiminde yaşayan köylü kızı Katrina,üç kızkardeşin en büyüğüydü.Onlar içinde en güzel,en neşeli,en gururlu ve en canlı olandı,iş,genç kız için oyundu;ormandaki ağarları kesmek,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • AMERİKAN TİPİ KAUÇUKLU BRANDA BEZLERİ VE ]APON BALIK AĞLARI jrS^fa MAĞAZA VE EVLER İÇİN HER NEVİ TENTE VE GÜNEŞLİK ŞEMSİYELER URGAN VE AVRUPA HALATLAR Fabrika:Tel:2141 93 mağaza:TELEGRAF.FİNFİNİS Te,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca 31.8.1971 salı günü saat 9 da Ankara ve İstanbul'da Maliye Müfettiş Muavinliği Giriş Sınavı açılacaktır.Giriş sınavına katılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • jııı11nunıııı m nun mı TEŞEKKÜR 25 haziran 1971 tarihinde ve-ğ fat eden kardeşimiz eski Bo-i gaziçi Lisesi Müdiresi ve ma-s tematik öğretmeni merhume Hüsniye Çuhadar'ın E cenazesine gelerek.telefon ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • ölüm ve teşekkür Annemiz HAYRİYE YUM'u kaybettik.Cenazesinde yardımlarını eslrgemlyen Eskişehir Şeker mensuplarına ve diğer yakınlarımıza teşekkür ederiz.YUM ve AKÇANER AİLELERİ Milliyet 9504)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1.Orta Doğu Teknik Üniversitesi 26 Temmuz 1971 tarihinde yeniden öğretime açılacaktır.2.5 Mart 1971 günü yapılamıyan sömestre sonu İmtihanları 26 Temmuz 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • İLÂN ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖĞRENCİ ALINACAKTIR)1 1971 1972 öğretim yomda Konservafcuvanmınn Piyano Harp,Yaylı Sazlar,Nefesli ve Vurma Sazlar,Kompozisyon,Bando Şefliği,Şan Opera,Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • ORHAN KOLOGLU DEVE'den Dünyânın en zengin bölgesi Basra Körfezindeki Şeyhliklerin hayatı m ŞURASI Basra Körfezi.Taa,tarihin ilk çağlarından beri doğanın hiçbir nimetini görmemiş bir ülke.Deve sırtmda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • *5 "v.«r m m bizim yediğimiz etten ha yır gelmez BAŞTA Asya milletleri olmak üzere dünyanın üçte ikisi yetersiz gıda almaktadır.Geriye kalan üçte birine gelince,Amerika ve Avrupayı içine alan uluslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.07.1971
  • OLAYLAR ^İNSANLAR HASAN PULUR BAVULUNUZDA NE VAR VE NE YOK çocuk bisikleti.15.Hasta ve sakatlar için bir tekerlekli koltuk ve ilâçlar.16.Yolcu için çalgı aletleri.17.Saç kurutma makinesi ev için)18.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.07.1971
  • SİNEMALAR İSTANBUL ab 147 63 15 Harbiye)1 Aşk Katıl C.Deneuve Rl.2 M umden Korkmayanlar:J.rown B Welch RI ASLİ 46 70 91 Beşiktaş)l Beyaz Atlının Dönüşü Y GU ney 2 Dudaktan Kalbe H Koçylgit,C.Arkın.1I1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • BİR TATİL PROGRAMI 3.SAYFAYA BAKINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • İŞ İDARESİ,MARKETİNG,REKLÂM KONULARI İLE İLGİLENENLERİN DİKKATİNE çalışmanın i mî.organizasyonu ve iş idaresi roland caude Her ay muntazaman yayınlanmakta olan kalın lake kapaklı,monotype dizgililüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • 34.SAYISINDA SUNAR:IVA ZANICCHI'nln açtığı yarışmanın sonuçlan belli oldu.Deklanşör DURUL GENCE'nin 24 saatine 10 defa basü.LÂLE AKAT müzik dünyasına dönüyor.HEY'm düzenlediği «KENDİ UÇAĞINI KENDİN YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • Yapı ve Kredi Bankası.Kültür ve Sanat Hizmetleri çerçevesinde düzenlediği sergilerin seksenbirincisinl «Kemerler ve Tokalar» konusuna ayırmıştır.Galatasaray'daki Umum Müdürlük binası Sanat Galerisi'nd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • LÜKS DAİRE SAHİPLERİNE DUYURULUR Şâhâne cins ve renklerde onniks mermerden koridor,banyo,mutfak döşeme ve tezgâhlan lüks işçilikle yapılır.Halit Keleş Renktaş Koli.Şti.Silâhtar Tel:21 55 47 İstanbul R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • Tuncan Okan,Cannes izlenimlerini sunacak Gazetemiz sinema eleştiricisi Tuncan Okan yarın saat 18.30'da Türk Sinematek Derneğl'nde «Cannes 1971 İzlenimleri» nl anlatacak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • ILKOKULLARARASI FOLKLAR SENLİĞİ FİNALİSTLERİ İZMİR'E GİDİYOR Bir süre önce Türk Ticaret Bankası ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 61 ilkokulun katıldığı Folklor Şenlikleri'nd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • Renoir'in bir tablosu I milyon dolara satıldı LONDRA,A.A.Bir vakitler,35 dolara el değiştiren bir «Renoir» Londra'nın ünlü müzayede salonu Christies'de 1.159.200 dolara satılmıştır.Ünlü Fransız ressam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • KENT OYUNCULAR AĞUSTOSTA RUMELİHİSARINDA OYNAYACAK «Modern Poetry in Translation» Çevirilerle Çağdaş Şiir)adlı tanınmış İngiliz dergisi,yeni çıkan Bahar 1971 sayısını Yeni Türk Şiirine ayırmıştır.32 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • Hollywood da artistler greve gidiyorlar HOLLYWOOD THA Hollywood'da Perde Aktörleri Birliği yaptığı bir açıklamayla 14 temmuz gece yarısından itibaren televi*yon filmleri yapımcıları ve tiyatrolara kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • AST «HAMDİ»yi oynamaya başlıyor ANKARA,THA Ankara Sanat Tiyatrosu,yeni oyunu olan «Hamdi» komedisinin çalışmalarını hızlandırmıştır.Mehmet Kesklnoğlu'nun çeşitli geleneksel oyunlardan derlediği «Hamdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • wj i n Corinth Books ya yınevinin yayınla dığı «İstanbul'u Dinliyorum» un kapağı.Kapakta,düz mavi bir zemin üzerinde,Zahir Güvemli'nin çizgisinden bir Orhan Veli resmi vardır.ORHAN VELİ AMERİKA'DA YAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • 8» zi f» 6 1 i I ISTANBUL havaları durumu fl,5S Açılış ve program 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun 7,30 Haberler ve hava 7,45 Oyun havaları 8,00 İstanbul'da bugün 8,30 Çeşidi müzik 8,50 Türk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • Umum Müdür Sekreteri Aranıyor Fındıklı'da,büyük bir şirket için,çok iyi İngilizce bilen,Umum Müdür Sekreteri aranmaktadır.İsteklilerin,kısa hâl tercümeleri ve bir fotoğraf ile P.K.572 İstanbul adresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • PAZARLIK SURETİYLE EV EŞYASI Emsalsiz STİL eşya,halı,avize,kristal,gümüş eşya.Çin duvar tabaklan,avizeler,Stüdyo,biblo,imzalı yağılboya tablolar,muhteşem sofra su takımları.Klâsik,hafif ve modern pop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
  • 11.07.1971
  • Tahminen 2.446.850 Ton Pancar Naklettirüecekffr Fabrikalarımıza naklettirilecek pancarların nakliye hizmetleri ihaleleri 21.7.1971 ilâ 25.8.1971 tarihler)ırasında Fabrikalarımızda,ve Genel Müdürlüğümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Dünyası
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • uwyWXwwwini'iiiiiiii ı nun 11111 nr ru 1 rin' i-r;r nr'ir—n 1.p—lt| Dârüssafaka Lisesi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ile Robert Koleji kazananların listesi DARUŞŞAFAKA YETİM-ÖKSÜZ KIZ Betül Oran,H.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • DENNY HAFİYE;CDA^C Dünyayı ateşe vermeye hazır uluslararası kalpazanlara,vücuduyla,kumar,oynayan çıldırtıcı dişilere,kan,intikam ye ölüme meydan okuyor.ÖPME ÖLDÜRÜRSÜ1 KARA DİZİ7de HAFTANINİ HEYECAN R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • SERPİL ŞÎMŞfiK ile HAMDİ ŞİMŞEK Evlendiler 10.7.1971 Istanbul Milliyet 0536)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • ACI KAYBİMİZ Aliye Nomaler'ın eşi,Necla,Kaya Nomaler'ın.Ayla özdemir'in babaları,Seril,Enver Nomaler'ın ağabeyleri,îhsan özdemir'in kayınpederi,Hakan.Gökhan'ın dedeleri.Yüksek Mühendis A.HAMDİ NOMALER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • VEFAT Merhum Refik Kırış ve Saniye Kırış'ın oğlu,Suat Kırış'in eşi,Fuat Arun'un ajjabeysi,Ayten Aktan'ın bahası,Aydın Aktan'ın kayınpederi,Bahar ve Cevlân'ın dedesi Fmelcli Vali EMİN REFİK KIRIŞ'm cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • M E V L İ D Sevgili annemiz,REMZİYE TULPAR'm vefatının senesine rast layan 11.7.971 pazar günü öğle namazından sonra Bakır-i köy Çarşı camiinde Valide Camii baş imamı hafız Muharrem ArslantUrk ve arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • TÜEKİYEDEN BIB GERÇEK Baştarafı Birincide mizin gerçekleri hakkında şahsi fikirleri,süb.ıektıi görüşleri belirten bir fıkra veya makale niteliğini taşımaması,sadece görülen,yaşanan,rastlanan,bilinen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • SALVO MİTRANÎ Nişanlandılar.7.7.1971 Burgazada Milliyet 9505
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • MUDUR ARANIYOR Matbaamızı yönetmek üzere müdür alınacaktır.Aranan vasıflar îktısat Fakültesi veya benzeri yüksek okul mezunu olması,vabancı dil bilmesi 35 yaşım geçmemiş olması ve askerliğini yapmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • ACI BİR OLUM Merhum Diyarbakır Defterdarı Osman Nüzhet beyin ve merhume Safiye hanımın kerimeleri,merhum Diyarbakır Mektupçusu İsmail Hakkı Üstel beyin refikası,Rikkat Köknar,Nezahat Sonat,Y Müh.Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • ACI BİR OLUM Üsküdarlı doktor merhum Hacı Hüsnü ve merhume Şefika Onaran'ın oğlu,Mürüvvet Onaran'ın sevgili eşi,merhum Rauf Onaran,Hadiye Orkut,merhum doktor Sadrettin,Hulki ve Adil Onaran'ın kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • SATILIK DENİZALTI FOTOĞRAF MAKINASI Ambalajında NIKONOS—II Denizaltı Fotoğraf Maklnası satılıktır.Foto Vardarlı,Nuruosmaaftpa caddesi No.44 Cagaloğlu Telefon t «7 82 72 »580
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • BİR TATİL PROGRAMI 3.SAYFAYA BAKINIZ Erte Organizasyon:081 9533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • astur tutıtı mı;ı w inTS BAYRAMOĞLU YAZLIK TESİSLERİ Bayramofln Yarımadasında olup Kadıköy'e 40 Km mesafede-t dlr.20.000 m2 lebiderya arsa üzerinde 130 daire ve villâ Tek katlı iki katlı,üç katlı,müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • w*\w^ [•ÖT M KELİMESİ 200 KURUŞ SATILIK EMLÂK MOBİLYA dükkânı.Almanya dolayısıyle.Güngören Belediye yanı,Tel:71 62 OO'dan Hüseyin Koksal Basınköy Bahçelievler,İstanbul.BAKIRKÖY'DE sahilde kaloriferli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • VEFAT Sevgili esim,babamız re aile büviifrümüz,Bav IZAK ASAYAS Muhasebeci)vefat etmiştir.Cenaze merasimi 11/7/1971 bugünkü pazar günü saat 12.30 'da Büyük Hendek Nev" Şalom Sinagogunda icra olunacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • TEŞEKKÜR Oğlum Müslim Aslan'ın uzun zamandan beri çekmekte olduğu sol böbrek rahatsizliğim teşhis ederek ameliyatını büyük bir İhtimamla yapan Beyoğlu Sosyal Sigortalar Hastahanesl Bevliye Mütehassısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • Türkçe Öğretmeni SERPİL ANAFARTA İle Avukat AY7)I\ARTA M Nişanlandılar 1st.10/7/1971 Reklâmcılık:1408 9525
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • TEŞEKKÜR E Emekli Top.Alb.Necati E Onur 1932-63)'un hastalığı E süresince ve toprağa verilin-E ceye kadar en yakın ilgilerini E esirgemeyen Genelkurmay II.E Başkanı Sayın Orgnl NİHAT TULUNAY'a E II.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • TEŞEKKÜR 7 temmuz günü toprağa verdiğimiz çok sevgili babamız E.lop.Alb.Kiramı Demiroğlu'nun 327—19)hastalığı süresince ve ölümünden sonra yakın ilgi gbsrei'en Glühane As.Hastnnesi C'rı.opedi kliniği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.07.1971
  • AÇIK TEŞEKKÜR E Yıllardır muzdartp olduğum E ş hemoroit hastalığımı başarılı E E bir ameliyatla kısa zamanda E E salâha kavuşturan muhterem E Ustad Prof.Dr.E Adnan Salepçioğlu E ve başasistan Op Dr.Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.07.1971
  • AT YAttIŞLAW PROGRAM ve TAHMİNİ O KOŞU Handikap)lira,1600 metre wiV ' j C grubu Araplar:5.000 Saat:13.30 1 Burçak II 58 A.GÜlcü 4 2 Amasyalıservet 55,5 H.Yıldmm 6 3 Gürhan 55 H.Yüce 7 4 Kırmıtlı 52 Y.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.07.1971
  • Romen Millî Takımının ünlü oyuncusu Lucescu şokla)arkadaşımın Özer Yelce'ye Almanya'dald Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini açıklarken.Milliyet)1974 DÜNYA KUPASI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAYAN Lucesc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • ASKERİ YARGITAY t Baştarafı Birincide muz'dan itibaren Anayasa Mahkemesiyle Yargıtay,Danıştay ve mahkemeler 45 gün tatil yapacaklardır.Adlî tatil süresince Yargıtay da âcil işlere bakmak üzere bir huk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • Erim;Bütçede Baştarafı Birincide rak,gelir dağılımının düzenlen* mesi»,«Devlet kesiminde lüks ve israfa kaçan harcamalara yer verilmemesi» gibi ana ilkelerin yeraldığı genelgede,personele yapılacak öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • 3' ü TİYATRO t Baştaraft Birincide Erdoğan,Mustafa Aynur,Abdurrahman Türe ve Muharrem Yanar'ın ikametgâhlarında yapılan aramada 2026 adet muhtelif çapta mermi ile altı adet tabanca ele geçirilmiş ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • DENİZ GEZMİŞ Baştaraft Birincide İddianamede Askerî Savcı,«Mustafa Yalçın,Recep Sakın,Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan,Hüseyin İnan,Mehmet Nakipoğlu,Metin Yıldırımtürk,Atillâ Keskin,Ahmet Erdoğan,Ercan Öztürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • ÖMER AYNA,ASKERÎ YARGITAY'A BAŞVURDU ANKARA,ÖZEL İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde 36 yıl ağır hapse mahkûm edilmiş olan banka soyguncusu Ömer Ayna,Askerî Yargıtay'a başvurmuştur.Sıkıyönetim Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • ECEVIT EKİBİ t Baştaraft Birincide ri sırasında tutumlarını tam olarak belli edeceklerini ve gerekirse Türk İş içinde Ecevit paralelinde bir harekete girişmiş olan 12'lerle işbirliği yaparak yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • CflJNGfRO&LU I Baştarafı Birincide Oda yöneticileri Bakan'dan özetle şu isteklerde bulunmuşlardır:Özel sektör resmî sektör ilişkileri tekrar gözden geçirilmelidir.Özellikle ithalatta devlet sektörü le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • 37 öğretmesi günde 15 liraya öğretmenlik yaptı t Baştaraft Birincide tadını çıkarırken,onlar sınava girmenin heyecanını çektiler.60 yaşını aşmış,«Sıfırcı Ah met Hoca»lar,«Amorf İsmet»ler,çocukları yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • FAS'TA KRALA fr Baştarafı Birincide raid ve kimlikleri daha tesbit edilemeyen 30 40 kişi ölmüşlerdir.İhtilâlciler sarayın parkındaki havuz kenarında eğlenen misafirlerin bir kısmını da toplayıp kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • VEFAT Serflceli merhum Mehmet Emin Erişir'in eşi.Dr.Kadri Yetkin'in ablası.Yük.Müh.Zeki Erişir,eczacı Rüveyde Dural,öğretmen Lütfiye Pekmezci,Dr.Mehmet Erişir,Dr.ı Albay Kemal Erişir.Tekel memurlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 11.07.1971
  • YENİ Aile Sigortamız baba sinde çocuklar altında VEFAT TEMİNATI:9 eşlerden birinin vefatı halinde,hayatta kalan eşe toplu bir tazminat 30 Kâr Payı ilâvesi ile ödenir.Hayatta kalan eşin sigortası devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 11.07.1971
  • SUDA CAN GÜVENLİĞİ VE SUNİ TENEFÜS Tozan:RUHİ SARIALP ARAÇ VE GEREÇ KULLANARAK KAZAZ DEYİ SUDAN KURTARMA SODA boğulmakta olan bir kimseyi yüzerek kurtarmıya gitmeden evvel,kurtarıcının düşünüp uygulam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • NOTLAR 25 BİN LİRAYA 20515 KULAÇ ATILDI 25 kilometre üzerinden yapılan ilk Uluslararası Yüzme Maratonu fiyasko İle sonuçlandı.35 bin Ura harcanarak düzenlenen ve bir tek yabancı yüzücünün katıldığı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • 1 Güreşi bırakmış,geçimini yurt dışında arayanlara ümit bağlamak düşünmeğe değer bir konudur VEHBİ EMRE vivi'.v.O*,*i6t 0 CÎNYA Şampiyonası ve Akdeniz Oyunlarına hazırlık için tam selâhiyetle işe başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • Jübileye gelen Romenler Milliyet'!ziyaret etti 5 Ogün'ün jübilesine gelen Komen futbolcular MlLLllET'la önünde.Romen futbolcularına göre,G.Saray ve F.Bahçe'nin kupalarda tur atlama şansı az.ÖHRETLERÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • «Fenerbahçedeki şeytanlar» s Türkiye'ye adımını atar atmaz,«Ben bu işin ilmini yapmış bir adamım» D diyen ve futbol hakkında yazdığı kitapları herkese gösteren Teaşca yeni bir esere başlamış.Kitabın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • F.Lülebursazspor'hı Müjdat,İatanbuLspor adına mukavele imzalarken.[S.GÖKHAN] Bahçe,Mesut'a arşılık Zeki ve aşar'ı verecek Salim'e eski kulübü G.Birliği talip oldu.G.Saraylı Çeloviç Âltay'dan 150 bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • LÜLEBURGAZ MÜJDAT'I İST.SPOR'A VERDİ LUleburgazspor'lu Müjdat dün îstanbulspor'la İM yıl lık mukavele İmzalamıştır.LUleburgaüBpor'lu yöneticiler dün Müjdat'ın mukavelesini yalnuı Istanbulspor'da oynam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • Kral Pele,Millî Takıma veda ediyor 8AO PAOLO.BREZİLYA,AF Brezilyanın futbol kralı Pele bugün Brezilya Avusturya karşılaşmasının ilk yarısında oynayarak Milli Takıma veda edecektir.Bu arada Pele için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • I 1 I I mAr&tonw 6.Uluslararası Yüzme Maratonuna sadece bir Bulgar maratoncusu katıldı:Dobri Dinev.Geçen yıl Varna'da Erdal'ı geçip birinci olan Bulgar yüzücü bu seneki maratonu terketti.Ama gene de 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • Vazon:İSMET ençlik Sorunları SEZGİN Bakanlık nasıl kuruldu?«a ÎLLÎYET Gazetesi'ndekl bir yazımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından «Spor fiSj Sorunları» mızı ele almış,bir başka yazı dizimizde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.07.1971
  • SPOR DÜNYASINDA TRANSFER Tancredi 6,5 milyon liraya Mantovada.Landini iuventus'ta ı TTVENTÜS takımı,transferin 10.gününde kalecisi Tan-redi'yi 250 milyon liret karşılığında Mantova'ya vermiştir.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • M flfc r Sû,8ü^A4 V,fc SEM VAEOIM.SEM PE Tgf^KET-8u pDkjVada VAlkjiZ.Bil-E KALDIM NO a»ffl»KU KALKIKJCA UTANIYOR» T"£K7ı'P TATlLPE JZıfezoPuUKL-AR VApTİ^iM ^»EKLÎfOPE çİZPic^ifVl KAfZıVcATc^LeR.HİLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • UBP4WWS9SSI KIZ EDİYOR.Mc genç kızın itham ettiği Oelon,Claudia Car uınale ile bir filmde "ÇOCUĞUMUN BABASI ALAİN DELON'DUR.DEIXJN H 6 Dünyanın en güzel erkeği olarak onu eskiden beri tanır ve beğenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 11.07.1971
  • fHHEEffl^ İki yıldır setlerden uzak kalan menekşe gözlü yıldız,Peter Ustinov'un ısrarlarına dayanamadı.Meksika'da «Oyun Dışı Hammersmith» filmini çeviriyor.İZ Taylor,iki yıllık bir ayrılıktan sonra za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 2
  • 11.07.1971
  • sonar IVA ZANICCHI' nin seçtiği Türk bestecileri belli oldu SALİM DÜNDAR'a vapur bacaları düşmandı Moda:Afrika'dan gelen NEFERTİTİ akımı Deklanşör DURUL GENCE'nin 24 saatine 10 kere bastı y iv FATMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 11.07.1971
  • müzik YİL:7 SAYI:7 Her türıi istek,dilekleriniz ve yollayacağınız anket kuponlan için adresimiz:«MÎLLÎYE* MÜZİK KMJBÜ Cağaloğlu İstanbul» HAZIRLAYAN DOĞAN ŞENER anla Ağız,71 yıl LoüIs Daniel Armstrong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 11.07.1971
  • â[a[â&1 01 CT3I El El 01 EZGİ plâktan sunar EROL EUGin sı 01 01 01 01 'İn ğ!yeni r3| Plağı 45.159BIRGUN BİTEP söyleme |3J El El EROL EVC;nln p| diğer plâkları 01 ak ı«*a eski 9ün,er S!45-138 sen a gjj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • SIZE GORE EN ÇOK SEVİLEN MELODİLER 1 İŞTE HENDEK İŞTE DEVE 2)Barış Manço 587 oy Sayan)2 MOZART 40.3)Waldo de los Rios 434 oy U.Artists)Q Rainbow I love you 4)New Inspiration Decca)307 oy 0 Dertli gönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • BEYAZ PERDEDEN HABERLER"] HAZIRLAYAN ALTAN DEMIRKOL gûûöûög i i î i i o G O Ğ O tf* 5©000€N ÛÛOûtiN Bahar Erdeniz bir gün içinde dört anlaşma yaptı.Bu yılın mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 11.07.1971
  • V B13I4MACA i l 3 İ 5 9 9 ıo II l 13 m 15 16 IT 7 t* bO U n ız İW 2,5 M.W-3° V 3i 33 5^ 35 3' 3* 3* 39)HO kt' 12,13 HH HS 16 iH-«9 V9 So sı sı 53 St 55 S6 St sr Co İl a,6?C* CS C6 61 i? T9 n-o M U H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • SEBEP Çocuğun biri babasına dönerek sorar:Baba neden ay nı yaştaki iki insandan erkek kadına oranla daha genç görünür?Baba cevap verir:Çünkü otuz yaşlarındaki bir kadın genellikle kırk yaşındadır.TURİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 11.07.1971
  • 3.SAYFADAKİ BULMACALARIN CEVAPLARI BÜYÜK BULMACA:SOLDAN SAĞA:1 Salih Reis,2 iman.Ekran,Asil,Fa.3 Nane,Votan,Galaksi.4 Açalya,îras,Ekrts.5 Kaan,Masat tm im.6 Pi,Ss.Akü 7 Ametist,Jnamuno Aşar 8 Şaman,Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4