Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • Başbakan enflâsyonu önlemek için çareler arandığını söyledi MAALESEF PAHALILIK OLMUŞTUR,Başbakan 12 Mart Muhtırasına durup dururken gelinmediğini belirtti,üç aydır huzurun sağlanmasına çalışıldığını,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • TÜRKİYE ve ORTAK PAZAR SON dakikada yeni bir erteleme olmazsa Millet Meclisi bugün önemli bir karar almak durumundadır:Türkiye'nin Ortak Pazar Geçiş dönemini düzenleyen Katma Protokol bugün görüşülüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • ODTÜ öğretim Üyesi Mustafa Kapancıoğlu,Sıkıyönetim Mahkemesinin kararım dinlerken Esrar bulunduran öğretim üyesi 2,5 yıla mahkûm oldu B Sıkıyönetim Mahkemesinde hüküm giyen Mustafa Kapana ODTÜ'yü biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • ÜÇ KASAP KAPATILDI Belediye İktisadî Teftiş Heyeti müfettişleri Üsküdar ve çevresinde yaptıkları kontrollarda sığır etini kemikli olarak 17 liradan satan Uç kasap dükkânını kapatmışlardır.Yetkililer,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • Fransız Saint Benoit,Erkek ve Avusturya Sankt Georg Liselerinin giriş sınavlarını kazanan adayların listesi bugün 7.sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • DÜNYADA ORTAK PAZAR tngiltereye «evet»' dedi ama,Avam Kamaı asında ve tngiliz kamuoyunda böyle bir ortaklığa «hayır» diyenlerin sesi duyulmağa başlandı.Sebep:Muhaliflere göre,bu üyelikle İngiltere Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • Pencere camı fiyatları 5-18 arttırıldı ANKARA,ÖZEL Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları pencere camlanyla buzlu camlara %5 ile %18 arasında zam yapmıştır.Çayırova fabrikasında imâ)edilen adi pencere camlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • Partiler foprak reformunu inceliyor ANKARA,NİLÜFER YALÇIN bildiriyor Nihat Erim Hükümetinin toprak ve tarım rejimindeki siyasal tercihini tesbit etmesi için Başbakan Yardımcısı Atillâ Karaosmanoğlu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • BU TOPRAKLAR KİMİN Ti ıtiiıvı ı ı:GEÇMiNi TOPRAKTAN SA&LAMAGA ÇALIŞAN 24 MİLYON 753 »IX 066 KİŞİDEN 413 BİN 754'ü DIŞINDA KALAN 24 MİLYON 339 BİN 912 KİŞİ YOKSULDLB.METE AKYOL un yazı dizisi,HÜSEYİN K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • M.KEMAL ÖZTUNÇ ÎJ5.M.M Akademisi öğretim Üyesi VEKTÖRLER Vektörel Cebir Vektöre] Analiz Vektör Sistemleri İREM VAYlN'EVl:Nuruosmaniye Cad No M.Kat 1,ERDEM İşhanı İSTANBUL Not:Müessesemizle 19 yapan İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • Acuner Senato da konuşturulmadı ANKARA,ÖZEL Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen Tabiî Senatör Ekrem Acuner,dün Senatoda gündem dışı bir konuşma yapmak iste miş,Başkan söz vermemiştir.Acuner bunun üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ODTÜ'den Danıştay,mütevelli heyetinin aldığı kararı onayladı.Perincek «müstafi» savıldı.ANKARA ÖZE1 Danıştay Mü revellı Heyeti n ce OBTÜ'd** görevlerine son verilen dört fiğ retim Üves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • Komisyonca Osman Çelenk,Mtsına gelenleri anlatıyor.Soyulan komisyoncu "468 bin liramı aldılar B Acuner dosyasında adı geçen oto komisyoncusu Osman Çelenk,Muzaffer Yılmaz'ın soygundan önce kendisine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • AVCIOGLU ÖTMEN VE CANDAN TUTUKLANDI B Mamak Askerî Cezaevinde bulunan öğrencilerden yirmisi serbest bırakıld ı.ANKARA.THA SIKIYÖNETİM makamlarınca gözaltında bulundurulan Devrim Dergisi Başyazarı Doğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1971
  • v^.Maliye Bakanı:Günlük ödeme H Ergin'in bu sözlerinden sonra emekli göstergelerini arttıran önerge reddedildi.ANKARA,ÖZEL EMEKLİLİK Kanunu tasarısı dün Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunda görüşül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1971
  • MEMUR BUDANMASI HER ihtilâl veya derin siyasî değişikliklerde:Aman tensikat veya umumî bir memur değişimi yapmayın!Memleket için de,yapanlar için de iyi olmaz!diye feryat ederim.Çünkü böyle umumî ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • rtı VEFAT GREENWOOD Ailesi,sevgili eşi,babalan,Profesör:v KEITH MAÜRICE GREENWOQD'un 23 Haziran 1971 Çarşamba günü ânl ölümünü üzüntüyle bildirirler.Merhum 47 yaşındaydı.Cenazesi 25 Haziran 1971 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • VEFAT Robert Kolej'e uzun yıllar emek vermiş olan Yüksek Okul Yabancı Diller Şubesi Başkanı,değerli öğretini üyesi Profesör KEITH MAURICE GREENW00D 23 Haziran 1971 Çarşamba günü âni olarak vefat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • Sahibi-firae/Yajpv itfillitıef Miinvet GM.teeiıik US Müdvril:ERCtHlENT ifek^A.&02&LZâ !*C ABDİ KARACAN tPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR Müessese Müdürü-NURETTİN DEMÎRKOL Haber ve makalelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • vakit «iiin«t| 0*1* ikindi 16 17 4k«am Ymt» tmatt anatf 438 843 12 16 439 19 46 12 00 2148 2 10 626 Kzanl 888 203)ib MA/İKA.N İtfîl Hlcn 1391 CemazlyeJ'evvel i k Rumi U87 HAZİRAN IZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz kıymetli ve çok sevgili varlıklarımız Dr.FAHRİ BADUR ve eşi SARİYE BADUR'un cenaze törenini tertip eden İsparta Devlet Hastanesi kıymetli Başhekimi,dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili babamıs Eczacı Kimyager HULKİ GÖKNAR'ın tutulduğu amansız hastalığında,çok kısa tahmin edilen ömrünü,yüksek bilgi,ciddi tedavileri ve yamsıra şefkat ve alâkaları ile uzatmaya çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • mm ma mm ADRİYATİK TURU ' UZEY AVRUPA 10 Temmuz 31 Tem.TURU Sotya Belgrad 4 Ağustos 5 Eylül Budapeşte Viyana Sofya Belgrad Münih Zürih Budapeşte Viyana Cenevre Milano Prag Berlin Roma Napoli Bostok Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz SADİYE BADUR ve sevgili babamız Dr.FAHRİ BADUR'un âni vefatları dolayısiyle bizleri teselliye çalışan ve cenazeye iştirak eden bütün akraba,dost ve yakınlarımıza ve bilhassa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR Senelerdenberi ıstırabını çektiğim müzmin hemorroid ve kist dermoid ameliyatlarımı başarı ile yaparak,binlerce hastası gibi beni de sıhhate kavuşturan S.S.K.İstanbul Hastanesi İkinci Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli varlığımız,BEDRİ OSKAY9ın bizleri sonsuz acılar içinde bırakarak aramızdan ebediyen ayrılması sebebiyle cenaze törenine katılan,çelenk gönderen telefon,telgraf,mektupla veya bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR 23 Haziran 1971 günü Hakkın rahmetine kavuşan ailemizin kıymetli büyüğü iyi insan ALI DZGELEN in bizleri acılar içinde bırakarak aramızdan ebediyven ayrılma sı üzerine cenazesine iştirak eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • Ekonomi ve durgunluk M 1_T JL ALİYE Bakanı S.N.Ergin' in «Enflâsyonun geleceğini» belirten ve bazı tedbir düşüncelerine ışık tutan konuşması,Türkiye'nin «kritik» bir dönem eşiğinde olduğunu açıklamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.06.1971
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Millî gelir dağılımı Ülkemizin sosyal ve ekonomik sorunlarına çare bulmak,her geçen gün artan bunalımları ortadan kaldırmak için bir an önce reformcu tedbirlere yönelmek,güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • söpep lüks alpa KADIN ERKEK KOSTÜMLÜĞÜ mensucat santral NESİLLERİ GİYDİREN KURULUŞ Genel satıcı.ASTOR KUMAŞLARI Koli $ti.Aşirefendi cad Fındıkçı Remzi sok.2 İstanbul Tel.224616 fUttTıaı Z3b döl»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA STİNAI/Tablet:Ampoule:100 mg,VÎTAMÎN Bl 250 mg 3 mg.Strychnine Sulft.3 mg Yeni formül'ü ile Ecza depolarına tevzi edilmiştir.S.S.Kurumu listesine dahildir.Sıra No:1074 Dilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • s-Çamhcada inşaasına başladığı TV verici istasyonunun dünkü durumu.'W&&xtfi&m?"RADYOLİNK AĞUSTOSTA BAŞLIYOR İstanbul Ankara telefon konuşmaları kolaylaşacak.Ankara TV'si ancak gelecek yıl İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • Bağlaması İSTANBUL ŞUBEMİZ BUGÜNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDE ÖZEL ÇEKİLİŞ 40.000 LİRA Ayrıca Yaz çekilişine katılma şansı.AKBANK ilâncılık 4016 8696
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • BU HAFTAKİ 31.SAYİSİNDA DEEP PURPLE'ın talihsizliği PEKCANLAR,KIRGIZLAR,AFŞARLAR Otel salonunda bir radyo programı hazırladılar SELÇUK URAL Araba kazası yaptı YERALTI DÖRTLÜSÜ DAĞILDI ir «HEY GENÇLİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • Zorlu,Et-Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne atandı ANKARA AA.5 haziran 1971 tarihinde Et ve Balık Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan thsan Çandar.sağlık nenediyle görevinden ayrılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • İBRAHİM VURAL MERKEZ VAMI 0!DU ANKARA AA.Ankara Emniyet Müdürü iken,Emniyet Genel Müdür Muavinliğine atanan fakat bu tayinin iptali için Danıştay'a başvuran ve eski görevine dönmesi yolunda karar alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • Yüzme Havuzu Takdim Eder 26 Haziran 1971 Cumartesi gecesi saat 20:30'dan itibaren «SULUKULE GECESİ» Barbekü,Açık Büfe ve Havuz Eğlenceleri Program:SULUKULE EKİBİ özdemir Erdoğan Orkestrası Oryantal Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • Kiralık Fabrika Binası Aranıyor İOOO m2 kapalı sahası 500 ilâ 1000 m2 bahçesi 50 kw ceryan ve suyu bulunan,sanayi mıntakasmda müstakil bina aranıyor NOT:Teleion mevcudiyeti tercih sebebidir.Müracaat:P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • ORTAK PAZAR'A GİRİŞ KONUSUNDA:İngiltere şimdi kendi halkını iknaa çalışıyor LONDRA,THA •I-n LAJPİUK.A,J.İ1A IngilIZ öaŞdelegeSI NGİLÎZ hükümeti dün İngiltere'nin Ortak Avam I/amacacına I Pazar'a giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • ABD RUSYA İLE UZAYDA İŞBİRLİĞİ YAPACAK WASHİNGTON,RADYO Amerika ile Rusya uzayda bir «ortak kenetlenmesi sistemimin kurulması konusunda anlaşmışlar dır.22 Amerikan ve 19 Sovyet uzay uzmanından kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • İlk Türk muhribi BERK bugün törenle denize indiriliyor GÖLCÜK,T.H.A.Gölcük Tersanelerinde inşa edilen ve yaklaşık olarak 100 milyon liraya mal olan ilk Türk muhribi T.C.G.Berk bugün saat 15 de törenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • öğrenci,öğretmen,subay,memur ve kitapçılar ile tngllizceye çalışan veya bilenlerin sabırsızlıkla bekledikleri Sözlüğün 2.baskısı yapılmıştır Türkçe İngilizce SÖZLÜK Hazırlayan A.VAHİD MORAN Mili!Eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • KİRALIK FABRİKA KATLARI Ağır İşler için depo da olabilir)400—500—900 M2 katlar.BOMONTİ BİRAHANE SOKAK BİRA FABRİKASI YANINDA Bahçeli ve otoparklı olup 220 volt cereyanı mevcuttur.Reklâmcılık-132(1 872
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • Elemanlar Alınacaktır Yabancı sermayeli büyük bir sanayi işletmesinin teknik müdürlüğünde çalıştırılmak üzere aşağıdaki nitelikleri yazılı teknik elemanlar alınacaktır.İsteklilerin P.K.5 Küçükyalı İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • 3 Rus Kozmonotu uzayda kalma rekoru kırdı MOSKOVA,THA Salyut Uzay İstasyonunda bulunan Sovyet kozmonotları önceki ge'ce uzayda 17 gün 16 saat ve 59 dakikayı doldurarak,«uzay'da kalma rekoru» kırmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • Amerikan basını Vietnam gizli belgelerini yayına tavam edliyor B «Chicago Sun Times» ve «Miami Herald» gazeteleri yeni belgeler açıkladılar.ŞÎKAGO,THA «Chicago Sun Times» gazetesi dün bazı gizli Vietn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • YUNANİSTAN'DA 3 TÜRK.ESRAR KAÇIRMAKTAN MAHKUM OLDU YENİCE,AA Yenice Ağır Ceza Mahkemesi,Yunanistan'a uyuşturucu mactuı.kaçırma suçundan Uç Türkü 12 ilft 15 yıl arasında defişen a&ır haois cezalarına ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1971
  • KALBİ DIŞARDA DOĞAN ÇOCUK ÖLDÜ ANKARA,ÖZEL Kalbi tümüyle dışarda doğan ve dünyada ilk defa yapılan bir ameliyatla sol akciğeri çıkarılarak kalbi bu boşluğa konan o cuk,25 saat yaşadıktan sonra Ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • asara® İSTANBUL 5,5S Açılıp ve program 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havalan 7,20 Bir özel tanıtıcı reklâm 7,30 Haberler ve hava durumu 7,45 Bu sabahın melodiler)8,10 Beraber şarkılar 8,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • Kulaklarımın ikisi de sağır olup 4 çocuk babası 6 nüfusa zor bakıyorum.Mesleğim yağlı boyacılık olduğundan devamlı iş bulamıyorum.Bu yüzden aile geçimim çok sıkıntılı olduğundan 1.500 ilâ 2.000 lira a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • SATILIK EMLÂK OVMAK işçi Yapı Koope da çalışan sigortalılardan Bo gaz Yeniköy Sitesindeki man dut yerlerimiz için ortak alınacaktır.Peşin ödemeler için garanti temin edilmiştir.Mür.istasyon Cad Gurçar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • SİNEMALAR İSTANBUL AS 47 68 16 HarhİTe)1 Mutsu.Günler O.Heston t.a Hızlı Şeni J.Garrtl AS 36 00 50 Kadıköy)Altın Parmak S.Connery RTS U'LAS '4 08 Beyoğlu)Gece sarısında Seks O.Jurgeas Rt.W ı.iN 41 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • n^s SIFIRDAN I ALFRED COPPEL *l il İP t ^W-İS-lriN' İATttj İtffi ttp IW İki süper devlet bir atom savaşını başlatıp bitirdikten sonra dünyamızın P9fc*£ başına gelenler L KARADÎZFde BU HAFTANIN HEYECA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • VEFAT Bedia Heper'in eşi,Engin y Itır Heper'in babaları Meral Heper ve Suat Sertelin'in kayınpederleri,Pervin ve Erden Heper'in sevgili dedeleri İstanbul Belediyesi Ba.şmurakıbı İsmail Sinan Heper 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • TEŞEKKÜR Vefat eden sevgili ablamız RUKİYE SULTAN'ın cenaze merasiminde bulunan Myaretımize gelen,telgraf,telefon ve mektupla taziye eden bu suretle buyuk acımıza iştirak eyleyen muinerem zevata teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1971
  • VEFAT Sevjrill büyüğümü» İsmail Sinan Heper M haziran 1971 Perşembe günü refat etmiştir.Cenazesi J5/Haziran'1971 Cuma günü bugün)ogle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldı nlarak Zinetrlikuyu Mezarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.06.1971
  • m uto«;uw.v 'i vvâm ü/n/t efen/z W r $P«ŞŞ9|| Gazeteciler Gemi yeti Başkam Burhan Felek,beratını aldıktan sonra esprili konuşmasını yaparken.Kadirbilir gençler Gelin ve damat,İki tarafı çiçeklerle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1971
  • sıcak tin dostuna ELEKTRİKLİ AYGAZ BUZDOLABI inden kullanışlı Geniş buzluğu daima soğuktur.Bol miktarda buz her zaman emrinizdedir.Buzluğun altındaki çekmecede et ve balıklarınızı saklayabilirsiniz.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1971
  • dx BÜYÜK TARABYA OTELİ ^J TERASLARINDA Bu akşamdan itibaren SÜHEYL DENİZCİ orkesliğinde takdim eder REZERVASYON İÇİN:63 46 70 63 43 70 JJ Radar Reklam:614 8743
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1971
  • 6 BÜYÜK TARABYA OTELİ TERASLARINDA Bu aksamdan itibaren SÜHEYL DENİZCİ orkesliğinde MEHMET TANERİ Vi takdim eder REZERVASYON İÇİN:63 46 70 63 43 70 Radaı Reklam-818 8744
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1971
  • dx BÜYÜK TARABYA OTELİ Lj TERASLARINDA Bu akşamdan itibaren SÜHEYL DENİZC ork.eşliğinde AYSUN ERCAN ve kemanları ory.GÖNÜLDEN i dio İstanbul)TAKDİM EDER REZERVASYON İÇİN:63 46 70 63 43 70 Radar Reklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • 4 8 Hiç vakit geçirmeden Daniele'den ne haber var?dedi.Genç kız gözlerini kırpmadan çekmeceye doğru gidip cezaevi damgalı bir mektup çıkardı.Bir hafta evvel geldi.Ondan sonra hiçbir haber çıkmadı.Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • yazan ve clzen SUAT YALAZ MÖ* K&4KÜUÛ SAHZADf rV7at-aogfatx,Boğa^ıtr anasın-a duhumu öKUa^-kadtt-r 36zi si-i Kut-Lifacü,Kı«~f« tPtöe Kızı sanırca Bo^^ç'ırr yâk-âSırtı obrckü.d3ö Qiçeatf-t deee bîr-mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • BULMACA 1 23456789 10 SOLDAN SAAAt 1 Bir çeslt «t yenipti.2 Üzerinde askerî tesis bulunan araziye verilen ad;Yurdumuzda bfcr akartu;TERSİ.Soy çekimi.3 TERSt,Türk lirasının simeest;Orta derecede eski d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • wz 1% Oğlak burcu m»A££ *3a İsinizde bazı dalgınlıklar yapıyor rv"1i ve bazen da olmayacak faylara c*bucatc sinirleniyorsunuz.Dinlenmelisiniz.KOVA BURCU 5 g* Büzün »ski» batlı olrhıgunua İnsani» meı'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • Beyeneceğiniz ve dostlarınıza tavsiye edeceğiniz romanlar dizisi Her sayfası şimdiye kadar okumadığınız nitelikte heyecanlı olaylar dizisi ile dolu bir roman MAYIS TA YEDİ GÜN Best-Seller "En çok sata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • SevoMiN» BU B/L.v\E"N» ı'C'N,BOL.BOL SLOBOvyA İSTAKOZU yı/ŞAJ2T ÖETIieiM DE VA-Z.IK.K.I 4 SLOBOvyA ı».TAKOZU KE-NJDtsiMi xe/v\ek y CLAi-t-ACl VHe.1 KAÇ KieiSALlMlZi yEAMŞ-rıe BU. SUNİE KAdaj2 y y 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • ACAÇAAAK fiÇÎSt BEhJİAAtJS Es/CE/slAA İŞ GÖRİJMDutJ OEAAEK DİOi •KABİİ A/v\B:R.İ.KA*XA CXA se^j/sı KAR/H OLAfZAK N ir UÇAK VOL CUl.UĞ UhiOA KOgU^A-OÛGIbJ İKİ «CAOIKİ İT ÇrÜPHEL-EM/^B.MEI.İ.OMUM •ÇİM Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • İLGİl-t KtAfZAKJLA.Ki M JK 5-AKIh4 OL 3CNNJİFrE'R.SANLA VİAROlM ETTİ oX)«MıZ Vie.I BİRAZDAN eie.O/AA AT/t-İKTE »*E7V\EK OMU&n!J KEN SAN Ai-ıŞ»RS»-N»ır HEK!gu oırct Süvtjk OlKI BUN AA*?roı_ı_i- ^MEK O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1971
  • evvah Benzin» BİTTİ ŞİAADİ oaâız BiR BENİZ'^ İSTASYONU Aigr/efv.i=vgg-g OreOEDre S/ûTTiĞI BENUCİME tCAe.SİLİK-KAK KUPONU VE REN E7ı J?BENZİNCİ BUL BAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • ATATÜRK İNKILAPLAR ve MAHATMA GANDH Yazan:R.K.Sinha Dil Tarih Coğrafya Fakültesi doktora tezi)İnsanlık ve kardeşlik uğrunda kütle ölçüsünde ilk ayaklanmayı yaratan Gandhi devrimlerde de s MAHATMA Gand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • SAİNT GEORGE Zeynep Topçu,Ayşe Tütüncü,Güler Saruhan,Tijen Tepeköylü,Hülya Kayserili,"Zeynep Yurdakul,Emine Tokatlıoğlu,Mine Savaş,Zeynep Saatçıoğlu,Nesrin Ağırbaşoğlu,Alis Taşkıncı,Fazilet Külâhçı,Kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • İLAN KULP MALMÜDÜRLÜGÜNDEN 1 Kulp İlçesinde Hükümet Konağı onarımı yaptırılacaktır.2 Muhammen keşif bedeli 17175.98 liradır.3 Bu işe ait şartname mesai saatlerinde Malmüdürlüğünde görülebilir 4 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR Telefon abonelerimizin adlarına kayıtlı hususi telefonların* dan tarite ile tesbit edilen 100 kuruştan fazla ücret alarak başkalarına konuşma yaptırdıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Liseyi birincilik,ikincilik ve üçüncülükle bitirenlere 191 kişilik kontenjan ayırmıştır.HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz 1971 72 öğretim yılı İçin Lise Fen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • HURDA VASITA MOTORU SATILACAKTIR 1 Hurda vasıta motoru satılacaktır.2 Buna ait şartname Fmdıklı Meclisi Meb'usan Caddesi No.93,95,97'de Genel Müdürlük Satınalma Komisyon Başkanlığından temin edilir.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • M E V L İ D Çok kıymetli eşim ye babam M.RÜŞTÜ ULUÇ'un ebediyete İntikalinin kırkıncı çtlntine rastlayan 27 haziran Dazar eünu Beşiktaş Sinan Paşa Camiinde İkindi namazını müteakip aziz ruhuna ithal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • r£ U222J3' e mektup İSTE BİZ BÖYLEYİZ ADANA'da bir laboratuvarda asistanım.Malûm,Adana sıcak bir şehir,akşamları evde durmak Geceleri sinemaya zor gidiyoruz.Geçenlerde başımdan geçen «iki ufak olay»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1971
  • OLAYLAR H^İIMSANIIAR HASAM PÜLÜR İSRAF KAPIDAKİ ÇÜP TENEKESİNDE SAYIN Maliye Bakam ekonomik duıumun hiç de parlak olmayan bir tablosunu çizdi ve vatandaşm İsraftan kaçınmasının şart olduğunu söyledi.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • motel DENİZKENT Şahane yemek ve servisiyle aynen evinizdir.Nefis plaj ve deniz.Yüzme havuzu tenis,voleybol,basketbol ping-pong.mini-golî MÜSTAKİL GECE KULÜBÜ 2 kişi komple pansiyon 120 TL.Rezervasyon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • EFEM TATİL KÖYÜ DREN BURHANİYE Onyedl binada konforlu 94 yatak odası,geniş ve ince kumlu plaj,tenis^ basketbol,voleybol,mini golf gibi sporları yapma imkânı.Restoran,kafeterya,pastahane,diskotek,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • AMERİKA GEZİLERİ Merkezi New York'da olan ve Amerika'daki Türkler tarafından kurulmuş olan en büyük Turizm Anonim Şirketi TURAMCO Internationa!Corporation makul fiyat ve mükemmel turları ile Amerika k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • SİZLER İÇİN.GÜZEL GÜN DOLU,GÜZEL GEZtLER Uçakla)1)MACARİSTAN ALMANYA İSVEÇ Budapeşte)Berlin)Stokholm)DANİMARKA Kopenhag)1 AĞUSTOS 16 AĞUSTOS 160 4.200 TL.2)MACARİSTAN İSVİÇRE İSPANYA Budapeşte Zürih)M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • ekînlATmotel Bağlar,bahçeler İçinde bir yaz tatili geçirmek İstiyorsanız,BAŞARAN REKLAM AJANSININ A V A Ekinlik Adasındaki Ekinlik Motel'e kaydolunuz.Sakin bir denizi altın kumu ve bol balık çeşitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • TABİATIN ÖZENEREK YARATTIĞI KARADENİZ'İN ŞİRİN BELDESİ İNEBOLU YEMYEŞİL SIRTLAR,MASMAVİ DENİZ TATİLİNİZ İÇİN İDEAL YER.Rehperiniz:İNEBOLU Tanıtma ve Turizm Derneği Tel:99 BROŞÜR İSTEYİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • CAMPİNG MOTEL 256 FETHİYE Tatilinizi cennet köşesi Fethiye'de geçiriniz.Rezervasyon:17 69 50 ANKARA HAS:3566 8681
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • ÖMER TRİKO KONFEKSİYON Mağazası Çınardibi Şubesinin 25.6.1971 cuma erfinü açılacağını Sayın dost ve müşterilerine mtildeler Bağdat Cad No 314 Erenkö?Milliyet 8680
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • AVSA ADASI Beyaz Saray Motel'inde tatilinizi geçiriniz.Duş,tuvalet ve lababolu müstakil deniz manzaralı tki yataklı oda 20 lira Uç yataklı 25 lira,4 ya taklı 30 liradır Kendin de yemek pişirebilirsin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • Emek inşaat ve ı isletme A.Ş.EŞNEOIEU En güzel tatili vaad eder oServis ücreti yoktur'.Rezervasyon:ÇEŞME OTELİ:lüca-ÇEŞME ve BötUn EMEK İNŞAAT ve İŞLETME A.Ş.OTELLERİ S_f Onç Reklam 71/180 8671
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • Turizm Bakanlığı'nın VIyana Bürosu,şehrin merkezi Operring'e taşın,mıştır.Viyana basını;Büronun emsallerine nazaran ağırbaşlı ve çok zevkli döşenmiş olduğu konusunda olumlu neşriyat yapmaktadır.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • AYOLU,şortlu,minili,mınişiz her yaştan kadın,erkeğin ve değişik lisanların çarşılarına yayıldığı Anadolu'nun turistik kasabalarında hayat yaz aylarında başka bir havada geçer!Hele;Hacımnoğlu «Yes İbra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • motel restauraut 212* EŞSİZ DENİZl VE İLAVE TESİSLERİYLE SAYIN MÜŞTERİLERİNİ YAZ REZERVASYONLARINI YAPMAYA DAVET EDER Pendik Rezervasyon 534801 7 Milliyet 8672
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • ü/müBlL s 17 31.Temmuz.1971 15 gün)UÇAK ve OTOBÜS İle ALANYAda 3 GECE ANTALYAda 2 GECE PAMUKKALE'de 1 GECE MARMARİSde 3 GECE BODRUM'da 1 GÜN Cartana KUŞADASINda 1 GECE öaaece çeşmem 2 gece İÜ33.IL.ÖRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • Her 15 günde bir BODRUM 6 gün 375,Tİ-KA V ACIK TATİL KÖYÜ GEMLİK)4 kişi 220.TL.Rez.27 14 53 Sonuç:2772 8700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • HUZUR İÇİNDE BİR TATİL İSTİYOR MUSUNUZ?Yenıçiftlik Turistik Sahilinde sâhâne deniz en iyi servisle muteikn humma TURİSTİK TESİSLERİ EMRİNİZDEDİR.Komple Pansiyon 80 TL.Grup ve devamlı kalanlara hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • A LİAV TATİL IOY0 KUMLA GEMLİK Gemlik'e 6 km.mesafede sığ ve berrak bir sahilde köklü gelenekleri,10 senelik mesleki tecrübesiyle bu sene de hizmetinizdedir Sayfiyemiz;devamlı orkestra,kamp doktoru,il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • Âvşa ADASI Beyaz Saray Motelinde catilinizi geçiriniz.Duş,tuvalet ve lavabolu deniz manzaralı 2,3,4 yataklı müstakil odalar ve dairelerde bir kişi yemek,yatak dahil komple 50 liradır.Rezervasyon:Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • jf dış sıvalarda V temel ve bodrumda jf su depolarında jf.çıplak betonda jf teras ve banyoda BU İŞARETİ ve İSMİ UNUTMAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • T.C.TURİZM BANKASI AKÇAY TATİL KÖYÖ 2 Kişi inm pansiyon 121.TL.25 haziran'dan itibaren hizmetinizdedir.Rez:tst.49 86 00/46 Duru Turizm:44 54 09 Ank:18 47 84 Edremit:Akçay Tatil Basın:15010)867B î»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • i T.C.TURİZM BANKASI A.Ş.YENİKÖY CARLTON OTELİ Otel Restaurant Bar Plaj Havuz Rez:63 51 07—8—9—10 Basın:15010)8676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • T.C.TURİZM BANKASI DILSON Otel Restaurant Emniyet Huzur Konfor Kalite Rez:45 40 00 Basın:15010)8679
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • ABANT OTELİ 2 kişi tam pansiyon 160 180 TL Restaurant Bar Bütün tabiî güzellikler Rez:600 Abant Bolu Basın:16641)8674
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • T.C.TURİZM BANKASI KILYOS TURİSTİK TESİSLERİ Motel Plaj evlen Bar Restaurant Plaj Rez:61 2ü 01/115 Basın:15010)887T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.06.1971
  • T.C.Turizm Bankası A.Ş.MARMARİS TATİL KÖYÜ Temmuz'da açılıyor.2 Kişi tam pansiyon 140.TL.Bilgi ve rez.için istanbul Tel:49 86 00/46 Marmaris Tatil Kövü P.K.13 MARMARÎS Basın:15010)8676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • azar ara anlaşmayı ı Anlaşmanın tem muz başında yürürlüğe girebileceği bildiriliyor.BRÜKSEL,IKV ORTAKLIK Konseyi,Türkiye ile Ortak Pazar arasında uzun bir süredir tartışılan «ara anlaşma»yı resmen ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • 1970'LER Türkiye'sinde kamu ekonomik kuruluşları çetin görevlerle karşı karşıyadırlar.Ekonominin beklediği görevlerin belki de en önemlisi,kamu kuruluşlarının artık yeni kaynak yaratıcı duruma getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • Yunanistan,Türkiye'den aldığı derileri başka ülkelere satıyor ATİNA,ÖZEL Yunanistan 1971 yılı içinde Macaristan'a 800 bin dolar değerinde işlrnmemiş deri ihraç edecektir.Ayrıca Bulgaristan'a da 450 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • Satsumas rekoltesinin bu yıl 30 bin ton olması bekleniyor İZMİR,THA Bu yıl Ege bölgesi Satsumas mandalina rekoltesinin 30 bin ton olarak srerçekleşece&i bildirilmektedir İlgililer,«Bu yılki rekoltenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • BHEB Cıımh«ırfvr t lir* 18?«0 13TJ.5* Reşat lir» 310.00 312.00 Aziz lira 148.00 150.00 Hamit lira 185.00 188.00 Kral)160.00 165.00 Fransız Napolvon)148.00 150.00 24 ayar külçe gr.20.60 20.65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • HARP OKULU 1927 MEZUNLARINA DUYURU Harp Okulu 1927 mezunlarının 44 üncü yıldönümü toplantısı 5 tem.1971 pazartesi saat 20'de Lldo)da yapılacaktır.Katılacakların 478319 telefona bilgi vermeleri istenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • BAKIR HURDASI ALINIYOR Temtz halde bakır hurdası takoz ve tel olarak Kâğıthane fabrikamıza teslim,satın alınmaktadır.Ellerindeki bu vasıfta Tuırdayı en uygun değerle kıymet lendırmek isteyenlerin Şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • GÖNEN S.S.Marmara 77 Evler Yapı Kooperatifi Başkanlığından Kooperatifimize kayıtlı üyelere çıkarılan yazı ve tebliğler kayıtlı adreste bulunmadıklarından geri gelmektedir.Kooperatife kayıtlı ortaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • MOTEL ALANTUR'da TATİL ALANYA)Dim Çayının serinletici etkisinden faydalanınız.Çeşitli eğlenceler.Her cumartesi indirimli aile tarifesi.Uçakla gidiş,geliş ve tam pansiyon.Bir hafta bir kişi 795 T.L.ANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • BAŞSAĞLIĞI Yüksek Mühendis BİNAY DiKMEN'in büyük acısına iştirak eder,kendisine ve kederli ailesine oaşsağhprı dileriz.IVTESAt ARKADAŞLARI Har.2584.8884
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Ortaokulu bitiren kızlara yatılı okul Fakültemiz Sağlık Bilimleri Kolejinde modern şartlarla hemşire,ebe v| laborant yetiştirilmek üzere kız öğrenci alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • Sayın iştirakçilerimiz!Otomobil sahibi olmak istiyorsanız Doğu Ligi sırasında Spor-Toto oynayınız.Geniş izahat bayiinizde.Baam:A.İOOM 870R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • Adana da 466 bin fon sebze ürünü bekleniyor ADANA,AA Adana'da 1971 yılı ilkbahar yaz mevsiminde 466 bin 700 ton sebze elde edileceği açıklanmıştır.Adana Teknik Ziraat Müdürlüğünden alman bilgiye göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • ALMANYA DAHA ÇOK VASIFSIZ Ki İSTİYOR I Dış talebin artmasına karşılık halen 1964 yılında dışarı gitmek için başvuranlara sıra geldiği açıklandı.ADANA,AA NÜMÜZDEKİ günlerde Adana'dan Alman-II ya'ya büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • 100 Pipers Eski bir Iskoc viskisi,yepyeni bir içim En üstün İskoç viskilerinin harmanlanması ile elde edilen 100 Pipers'm tadını unutmayacaksınız.Tekrar doldurulması imkânsız özel ağızlı şişelerde sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • SATILIK DENİZ MOTORU 10 metre boyunda 20 mil süratinde 238 HP deniz motoru satılıktır.4 yataklı kamarası ve her konforu haiz olup gayet titiz kullanılmış 4 yaşındadır.Görmek için Fenerbahçe koyunda îs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • PETKİM PETROKiMYA A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARIMCA TESİS İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şirketimizin Yarımca tesisleri sahasında yaptıracağı 826.706,00 TL.keşif bedelli üç adet betonarme çökeltme havuzu inşaatı biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1971-1972 İ.T.Ü.'ne GİRİŞ ŞARTLARI:1 Bu yıl Î.T.t)Fakülte ve Bölümlerine 1045 Türk uy ruklu lise Pen kolunu bitirmiş öğrenci alınacaktır.2 İsteklilerin önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Fakültemizin aşağıda isimlen yazılı kürsülerinde açık asistanlık kadrosu vardıı İsteklilerin Yabancı Dil sınavlar.13 Temmuz 1971 Salı günü saat 9'da Bilim Dalı sınavları da 20 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.06.1971
  • RTRIY bütün çeşitleri ile piyasada CİHAN BATARYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Posta Kutusu 774 İSTANBUL ilâncılık:4014 8695
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • g %İ E il I i Sİ w İı m il Sİ Bl S İ i* Ei fi i i t i İî E GAZİNOSU BU AKŞAMDAN İTİBAREN KIVANÇLA SUNAR ı URAT OYDAN Sri m Si İ i av t ti II H n ti S fil NEBAHAT CEHRE ERSEDES BEYAZ il f» KELEBEKLE se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • özarı «Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim olacak» dedi.Hedefleri Cumhurbaşkanlığı Kupa» sim almak olan Galatasaray ile EskiM-hirspor hazırlıklarını hızlandır,mışlardır.Galatasaray Teknik Direktörü Oo$kun ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • AT YARIŞLARI SONUÇLARİ 1.Koşu:Tikma,Bedir,Cinbas,Ok 2.05 2.Koşu:îlyasbey,Duygu,Şahsuvmr G:1.25,P:105,105 3.Koşu:Bacı,Birnaz,Karakttylü,O:4.90,P:195,275,195 4.Koşu:Nelli,F.Maglgue,Senloren G:3.50,P:105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • G.SARAY LOKALİ BUGÜN AÇILIYOR Bir süre önce yanan ve yeniden İnşa edilen Galatasaray Spor Kulüp Lokali bugün saat 18.00'de verilecek bit kokteylle yeniden hizmete açılacaktır Hasnun Galip sokaktaki ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • LEFTER t Baştarafî Onikincide kam Bahattin Doğrayol,30 Mayıstan 1 temmuza kadar İzin verdi.Ve bu izin kâğıdı da elimde bulıınujor.Ben henüz görev başında iken,yeni Yönetim Kurulu,antrenör aramağa başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • VVİMBLEDONDA t Baştarafı Onikinçide llnde nitelenen İkinci olay da çift erkeklerde şimdiye kadar dört defa şampiyon olan Newcombe Roche Avusturalya)çiftinin Drysdale Piliç Güney Afrika,Yugoslavya)çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • Yasar Doğu Turnuvası t Baştarafı Onikincide kar,Ruhi Van,Ali Armağan,82 kilo Mehmet Tepe,Hacı Söver,Necdet Pınar.Hazım Bülbül,90 kilo Hasan Akvol,Aslan Aslan,Mustafa Devran.Mehmet Güçlü,100 kilo Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • ispanya'da kalan madalyalar t Baştarafı Onikincide Madrid'te kaybettiren,madalyaları ispanya'da bırakan boksörlerimiz değil,yönetici ve teknik adamlarımız ol du.Bir Seyfi Tatar,bir Celal San dal,bir E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • SIKI BİR ISLIKLA t Baştaraft Onikincide Fecri Ebcioğlu'nu da yan hakem «tâyin» edip maça başlamak üzere ortaya geldik.Tribünleri gir görseydiniz şaşardınız.Fener Galatasaray maçlarından kalır yeri yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • YAVUZ,AMA t BaştaraH Ontkincide Geçen yıl kontratı olduğu İçin Ya vuz biraz tembellik etmlî bir cevap vermemiş.Ama ou deta Fenerbahçe de dört vılı dolunca tekili tekrarla nınca «bir eldeyim bakalım» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • KULÜPLERARASI EOKS ŞAMPİYONASI BAfLAGI İSTANBUL Kulüplerarası Boks Şampiyonası dün akşam Spor ve Sergi Sarayında başlamıştır.Kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği musaba kalarda alınan sonuçlar şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • Ekim'de İsrail ile Millî maç yapacağız K D W A R D LEE Tel-Aviv'den bildiriyor Isrnil milli tut bol takımı ekim ayında Türkiye'de,Türkiye ile bir mili!maç yapacaktır.Bu karşılaşma tahakkuk ettiği takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • Bisiklet turuna dört takım geliyor BAKBAKUS AYKOI Ankara'dan bildiriyoı Bisiklet Federasyonunun dün yaptı Cı açıklamada cumartesi günü başlı yacak Türkiye turuna Türkiye'den baş ka Romanya.Bulgaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • Halterde Osman Mert dokuzuncu oldu SOFİ-A.A A.Sofya'da cereyan eden Avrupa Halter Şampiyonasında dun.82.5 kilo haltercilerimizden Osman Mert «Muntazaman da 145 Kg Ue 9 uncu olurken Menmet Suvar elimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • SAMSUNLU İHSAN VE ALİ t Baştarafı Onikincide ADEM'E ESKİŞEHİR VE FENERBAHÇE TALİP Samsunspor santrforu Adem'e Eskişe hirspor ve Fenerbahçe talip olmuştur.Dün iki kulübün teklifini,Beşiktaş Kulübünde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • YA^ÂR DOĞU Baştarafı Onikincide ¦»fir takımın geleceği güreşlerde en kuvvetli rakiplere karşı 40 kadar Türk güreşçisini deneyeceğiz.Demek ki her sıklette bizden 4 güreşçi var.Misafir takımlar ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • BEŞİKTAŞ PİYANGOSU t Baştarafı Onikincirfe eşya piyangosu 2fl ekim l»71'de kesin olarak çekilecektir» demiştirthap Subaşı,«Beşiktaş'ın iyi olabilmesi için sen de iyi bir bilet al» aoniyle herkesi hu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
  • 25.06.1971
  • 706 GENÇ KATILDI t Baştaraft Onikincide Vb bu nedenle de daha sahaya çıkarken kendisine yöneltilen tavsiye kartlarına.falancanın «selâm»larına da İtibar etmiyordu.«Ben» diyordu,«Bu vıl denilse ric gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • DURU ğ Baştarafı Birincide mi içinde bazı yükümlülükler altına girecek,Ortak Pazar'dan yaptığı itihalâta uygulanan gümrüklerin %55'ini ilk 12 yılda,geri kalan %45'ini de 22 yılda tedricen indirecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • ARAR:"ECEVIT'IN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIYACAK,ANKARA,ÖZEL Hükümet sözcüsü ve Adalet Bakanı İsmail Arar,dün «Bülent Ecevlt'in CHP Genel Sekreterliğinden ayrıldığı sırada verdiği bir demeçle İlgili ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • Erim:«Maalesef pahalılık olmuştur» Baştaraiz Birincide da vatandaşları günlük harcamalarında tasarrufa davet etmesi yanında,hükümetçe enflasyonu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığı sorusuna şu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • VEFAT Sevgili büyüğümüz,Sebahattln Alilter'in eşi,Dr.îknur Mısırcı'nın babası.Dr Rahmi Mısırcı'nın kayınpederi,Nazime Altıneren'in damadı,Celâl Alilter Baha Akıncı'nın ağabeyleri.Emekli Albay KEMAL AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • AYSEL KANTARCI İle NACİ BAYER Nikahlandılar 24 haziran 1971 Beyoğlu Milliyet:8714
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • BAŞ SAĞLIĞI Bankamız Zirai Kredıleı Mü dürü îsmet Alver 20 haziran 1971 tarihinde Afyon civarında vukubulan müessif trafik kazasında kıvmetlı esi YILDIZ ALVER'I 21 haziran 1971 erîjntı de Anka ra'da e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • RAB AK ma'ı alüminyum Plâk ve SEKA malı gri karton teklif almak usûlü ile satılacaktır.Müracaat:P.K.191 Şişli Mubayaa Alüminvum:lalınlık 0.40 mm.Ebad:0,70 cmXl,71 cm.miktar:9.5 ton tam sert)gri karton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • Deniz kenarı Manzara Konfor Kaliteli yemek KÖRFEZ MOTEL ÇINARCIK Hususî yüzme havuzu Komple Pansiyon 80 TL.Çınarcık 95 Rez.İstanbul 22 66 52 Milliyet 8729
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • PARTİLER İ Baştaratı Birincide strateji özetle şu ilkeleri kapsamaktadır:A Toprak Reformu,toprak verimini ve üretimini arttıracak,aynı zamanda sosyal adalete uygun bir reform karakterinde olacaktır.Ç\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • AVCIOGLU t Baştarafı Birincide dün ilk defa olarak yakınlarıyla karşı karşıya görüştürülmüşlerdir.Yıldırım Merkez Komutanlığında tutuklu bulunan TİP Genel Başkanı Behice Boran'ı dün TİP Senatörü Fatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • SOYULAN KOMİSYONCU Baştarafı Birincide Osman Ççlenk,üç ay önceki soygunu şu şekilde anlatmıştır:«Soygun günü yanımda dört arkadaşım vardı.Onlar gittikten sonra ben kasanın durduğu arka tarafa geçtim.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • ESRAR BULUNDURAN Baş tarafı Birincide yi avukat Sahir Erman savunmuştur.Erman,Kapancı'nın esrarı kullanmak niyetiyle yanında taşımadığım,iki yıldan beri çantasmm içinde esrar olduğunu bilmediğini,bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • fMARMARİS'te en güzel» MOTEL ALTIMSIK Avrupalılar gibi tatil-tam pansiyon 2 KİŞİ 150 TL.3 KİŞİ 210 TL 4 KİŞİ 260TL Tef.MARMARİS 83 İST.2209 6B-ANK.1291VO Çiçek Reklnm:1020 8727
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • Silâhlı Kuvvetlerdeki sivil personele 75 lira aylık yardım yapılacak ANKARA,AA Türk Silâhlı Kuvvetleri'nde çalışan sivil personele ayda 75 lira yiyecek yardımı yapılmasını öngören kanun tasarısı TBMM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • Avrupanın 1 numaralı kamyon lastiği Türkiye'de Bütün tip ve desenlerin müşterek özelliklerine sahip tek kamyon lastiği MARATON HMSG GOODlfYEAl emniyetinizi düşünen isim Ena Reklâm:ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • MALİYE BAKANI:t Battarnfı Birivririp nun iç açıcı olmadığını» söylemesi üzerine reddedilmiştir.KoJ misyon başkanı AP senatörü Yi ğit Köker de bir açıklama yaparak değişiklikleri anlatmıştır Maliye Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • ASKER!personel TASARISI AÇIKLANDI ANKARA.ÖZEI Askeri Personel Kanununu yenideı düzenleyen tasarı dün Millet Meclisinde görüşülmüştür.Tasarı nedeniyle bir sunuş konuşması yapan Milli Savunma Bakanı Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • YİNEEN İYisi KAR O LU KIS YER KAROLARI Tünel Cad.40/2 Tel:44 72 96 ilâncılık:3528 8725
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.06.1971
  • 4 ÖĞRETİM ÜYESİ t Baştarafi Birincide itiraz etmişlerdi.Danıştay Beşinci Dairesi önce bu dâvaya bakmaya yetkili olmadığına Karar vermiş,1 nisan'da konuyu ikin ci defa görüşerek,bu defa mukavelelerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 25.06.1971
  • HOLANDA'DAN İKİ FENERBAHÇELİYE TEKLİF VAR YAVUZ AJAX'a TRANSFER OLUYOR I Sarı Lacivertli kaleci ile birlikte gidecek olan Levent de D.V.S.'li yöneticilerle konuşacak.YAVUZ BAYRAKTAR YAVUZ Şimşek,Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • ZSZ A.Rıza Alan r Hüseyin Atlı arkadaşımız Kadir Akat'ia konuşurlarken ZSS TURAN ALBAYRAK)3 I YASAR DOĞU TURNUVASI I VEHBİ EMRE Milletlerarası turnuvalar yapmak Avrupa'da nele demirperde memleketlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • Lefter" Takdir be sır bana ceza n ı*"i »U,JİM.sırada verdiler„ dedi StVASSPOB antrenörlüğünden ayrılan Lefter Küçükandonyadis,«Ben yeni Yönetim Kurulundan takdir beklerken,onlar bana ceza verdiler» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • İyi bir teknik kadro kuramıyan ve hu sebepten boksörlerimizin başarısının yarım kalmasına sebep olan Federasyon Başkanı Yusuf Mergen,Avrupa Şampiyonası maçlarını izlerken MİLLİYET)İspanyada kalan mada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • y.yiMwvîii^ii^^iii^A-i'v^t-^mmi^i OGÜN,ASPARAKOV İLE YAKİMOV'U DA ÇAĞIRDI Fenerbahçeli Ogün Altıparmak,7 temmuzdaki jübilesine.Hava Kuvvetleri Ko mutanı Orgeneral Muhsin Batur'u şeref misafiri olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • ALTI ÜLKENİN 77 GÜREŞÇİ İLE İŞTİRAK ETTİĞİ mmm Yasar Doğu Turnuvası bugün başlıyor u Ruslar ve Bulgarların iddialı olduğu turnuva saat 19.30'da M thatpaşa Stadında başlayacak.KADİR AKAT LUSLARARASI Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • Çiftlerde elenen Newcombr Wimbledonda rJewcombe Rochr çifti mağlûp oldu Bu yılki Wimbledon tenis turnuva sı çok sürprizli geçmektedir Önoek gün yapılan önemli müsabakada Frar sız Georges Goven,ünlü Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • Dogumculor v* Z~ Tedovicilerin v geleneksel maçında hakem durdum AlUn Crbulak maç yönetirken.SIKI BİR ISLIKLA MAÇI BAŞLATTIM A L T A N ERBULAK SIZ onların,beyaz saçlı,ağırbaşlı,ciddi olduklarına bakma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • İTALYA'DA TRANSFER AYINA BEŞ GÜN KALA ŞÖHRETLERE FİYAT BİÇİLDİ Mazzoîa,Rivera,De Sisti 12,5 n ilyon Türk lirasına satışa çıkartıldı Napoli kalecisi Zoff a 400 milyon liret karşılığında İnter talip old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • İRFAN ADAUOĞLU BABA» Gündüz iki yılı birkaç gün geçe gene giydi eşofmanı.Yalnız bu kez ne Mecidiyeköy'ün kısır yeşiline,ne de Alsancak'm çöl zeminine-«Baba» Gündüz Boğaz'ın tarihî Çırağan Sarayının az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • Siyah Beyazlı kulübe yepyeni bir genç takım kazandırabilmek için saatler süren çalışma sonunda Kılıç,Gülesin,Gülçelik,Karayiğif,Yusuf ve K.Ahmet'ten kurulu kurmay heyeti ölçülere uygun gençleri ayırdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • Ihap Subaşı BEŞİKTAŞ PİYANGOSU EKİMDE ÇEKİLECEK Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ihap Subaşı dün bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Beşiktaş Sa.10.Sil.1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.06.1971
  • TRANSFER.TRANSFER Eskijehirspor'un da transfer etmek istediği Samsunlu Adem'e talip olan F.Bahçe;Miliç,Mersinli Osman ve Muharremle görüşlü Samsunlu İhsan ve Âli Beşiktaş'la 9 İstanbulspor Başkanı Ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor