Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • A:f^y^:~mm mm& ss* jeti 1 İİMMii Si her 500 ki r otomobil hem de kupon biriktirmeden DAHA GENİŞ BİLGİ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • ÜNİVERSİTELER Tesrt İmtihanlarına hazırlama kursları 6 MAYISTA BAŞLIYOR Kayıtlar yapılmaktadır.Broşür isteyiniz.GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey HalAskftrgazi Cad.No.200 İSTANBUL Telefon:47 46 «8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • Ziraat Bankası Unkapanı şubesini soymak isteyen 4 gencin,H.Duman'ı kaçıranlar olduğu açıklandı 4 SOYGUNCUDAN TUTULDU Ziraat Bankası Unkapanı şubesini soymak isteyen dört kişinin kullandığı Ana* dol ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • Görevlilere karşı gelen eylemcilere silâh kullanılacak Sıkıyönetim Komutanlığının 10 numaralı bildirisinde,güvenlik kuvvetlerine mutlak itaat İstendi.BİRİNCİ Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı dün 10 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • DURUM BİR DERS DAHA.DÜNKÜ yazımızda şiddet metodlanna,özellikle gerillâcılığa başvuranların her yerde başarısızlığa uğradıklarını söylemiştik.Hem kendilerine,hem de uluslarına zararlı olduklarını beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ BELLİ OLDU B Kişi özgürlüğü,haberleşme,toplantı ve gösteri,üniversite özerkliği ile ilgili maddeler değiştiriliyor.ANKARA,ÖZEL HÜKÜMETÇE,Anayasanın,«kişi özgürlükleri,haberleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI,7 Kİ$İ KAZADA ÖLDÜ KONYA,THA Ermenek ilçesinde dün öğle üzeri bir trafik kazasında 7 kişi ölmüş 8 kişi de ağır yara lanmıştır.ŞoföT Mehmet Yaman yönetı ğ Devamı Sa.y,üü,b ût
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • ¦WM:İ DUBÇEK SIRADA.Almanya'nın en büyük deıgilcrindnen biri olan «Quick» 9 nisan günü çekilen bir resim yayınladı.Resmin altında aynen söyle yazıyordu:«Bratislava.Saat sabahın altın.Garaj kontrolörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • ANKARA SBF VE HUKUK ÖĞRENİME AÇILIYOR ANKARA.ÖZE1 Sivasal Bilgiler Fakültesi ile bu faülteye bağlı Basın Yayın Yüksek kulu bugünden itibaren.Hukuk Fa ültesı de 6 mayıs perşembe gUntinien İtibaren yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • YAKALANAN SOYGUNCU Unkapanı Ziraat Bankası Şubesini dün soymağa teşebbüs edc„ dört biri yakalanmıştır Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yakalanan,Galatasaray özel Mühendis.Iik Okulu öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • TEŞEKKÜR Gazetemizin 22 nci yaşına girişi dolayısıyla bizi kutlayan,çiçek gönderen dost,müessese ve okurlarımıza candan teşekkür ederiz.Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • Sıkıyönetim Ankara 'da grev ve lokavtı yasakladı H Sıkıyönetim Komutanlığı 16 numaralı bildirisinde iş hayatımızın sekteye uğramasına müsait olmadığını,işçi ve işverenlerin anlaşma yoluna gitmelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • İSTANBUL VE EGE ÜNİVERSİTESİ AÇILDI H Rektör Terzioğlu:«Öğrencilerin derslere devan arzusu ve morali yerindedir.Huzurun devamlı olmasını dilerim» dedi.OE mart gününden beri #3 kaPalı bulunan İstan-bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • Mete Akyol.Sıkıyönetim içtn Serbest meslek sahibi Hamdı otomobil tamircisi Beyhan Tuna l'ezcan «Sıkıvönetlm'den memile konuşuyor.mimim» divnr.I «SOKAKTAKİ ADAM» SIKI İ YÖNETİMİEN MEMNUN j H Konuştuğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.05.1971
  • TEKSİF KONGRESİ MANİSA'DA BAŞIADI MANtSA.Orhan tlhan bildiriyoı Teksif 5.Genel Kurulu dün Manisa'da çalışmalara başlamış tır.TÜRK-tŞ Genel Başkanı Sey fi Demirsoy'un Divan Başkanlı ğma seçildiği topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.05.1971
  • DÜPEDÜZ FESATLIĞA ÖVGÜ DÜNYA acaip yıllar yaşıyor.Bugün size içyüzü yeni yeni aydınlanmağa başlayan bir gerçek hikâye anlatacağım.Enrico Mattei adını bilir misiniz?Bilmişliğiniz varsa bile herhalde ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • Sahihi-mj« M m m Gene' yaj/tn M,v,l/7rfW ERCÜMENT S?4ccC& ABD* KARACAN İPEKÇİ Müessese Müdürü:NURETTİN DEMÎRKOL Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN PULUR Spor oölümünder,torunUC müdür NAMIK SEVl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • Vakit Güne?454 öfclf ikindi AUşitm i'atsı 20 53 tmsak Vu»tf 12 11 16 03 19 08 300 Ezani 0 47 504 ı 8 56 12 00 145 754 4 MAYIS 1971 Hicri 1391 Rebiül'evve)9 Rum)1387 NtSAN Sİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • DİKKAT.DİKKAT.DİKKAT DİKKAT.Lütfen not ediniz.Telefon 477744 ve 461)192 ÖZEL AMBULANS Bütün ilkyardım teçhizatını hâiz,nemşireli,doktorlu,Air Condition'lı özel ambulans servisimiz 24 saat hizmetinizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • HAN AĞASI KERESTE FABRİKASI Sahibi Em.Ord.Alb Abdullah ÖNAl Sayın inşaatçılara ve inşaatla iştigal eden emekli meslektaşlanna her türlü İNŞAAT ve DOĞRAMALIK KERESTEYİ fabrika fiyatına ve uygun şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • SON 20 YILDA ŞEHİRLEŞME 1950 Genel Nüfus Sayımı 1970 Genel Nüfus Sayımı Türkiye Nüfusu 1950'de nüfusu 20 binden fazla olan 41 şehrin toplam nüfusu 1970'de nüfusu 20 binden fazla olan 108 şehrin toplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ j f.Türk toplumunda bugün 11 milyon insan şehirlidir ve bu önem-li bir gelişmedir.Şehirleşme ile sanayileşme birbirine yardımcı olan iki olaydır.Nitekim,toprak ve tarım reform
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • I TEŞEKKÜR E Albay Adil Gürgan ve E E İbrahim Tezeren aileleri.I E valideleri,E ğ Arife Gümüşyürek'in Gülhane Hastahanesindeki i tedavisinde başta Sayın Baş-E hekim General Dr Alaad-E E din Doğru.Başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • Sız de kadınlar gibi Cinsel alanda pek ÇOk şey bilmiyorsunuz AŞK SANATI kıtabınr 6iz de okuyunuz May Yayınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • Sayın Doktorı ive Eczacılara Ağız Antiseptiği BucclBâeu Collutoire Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.DRİFEN LABORATUARI tl&ncılık:3331 6022
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • Memleketin İktisadi refahı ve kalkınmasının yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • 1 SİNEMA I I SEVERLERE İ I DUYURU I İ Dünyanın en büyük sinema şirketlerinden î TWENTY-CENTRY-FOX I İM 3" UN TfıiM/iur LJÜMrrriı ı irikii aiimi/TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİN!ÂLDIK Amacımız sizlerin daha bol v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • PERSONEL ALINACAKTIR Müessesemizde çalıştırılmak üzere.askerliğim vapm^ 35 yaşını geçmemiş tktisat Hukuk ve Soysal Bilimler dalıp da Üniversite mezunu tngilizce ve Pransızoavı bu dillenir çalışma yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • MEVLİD Oğlumuz ve biricik kardeşim AYDUVımızın ölümünün 36'ncı gününe rastlayan 7 Mayıs 1971 Cuma günü ikindi namazından sonra Şişli Camiinde ruhuna okunacak mevlide arzu eden sevenlerinin teşriflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • ELEMAN ARANIYOR Muhasebe servisinde çalıştınlmak üzere İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi mezunu bayan eleman alınacaktır.Müracaat:Milliyet Gazetesi Muhasebe Servisi.Milliyet 5871
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • AYLA EGE TUNCEK BÎCtOĞLD nikahlandılar 3 mayıs tST.Milliyet 6018
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • Ecz.HİLÂL TOKATLİ tle Dr.UĞUR TALAŞLI evlendiler 3.5.1971 Beyoğlu Milliyet 6017
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 04.05.1971
  • "ÇAY,üzerine n V-AY,Türkiye'nin çeşitli so.3 runlarını özetleyen bir konudur.Dün açılan 1971 çay kampanyası,sosyal ve siyasal problemlerle ekonomik problemlerin girift olduğu bir meseleye dikkati çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • Osman Olcay vedalaşmak için Brüksel'e gitti Dışişleri Bakam Osman Olcay dün Brüksel'e gitmiştir.Olcay,NATO Konseyinin şerefine düzen,lediği veda toplantısında haz'r oulımncak,5 mayısta Ortak Pazarla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • J)«WI.^«İMI.ll miımı mr,y„,mnwK,1 9 g^ MEZAR TAŞINI İNGİLTERE'YE GÖTÜRMEK İSTERKEN YAKALANDI Ghapman adlı bir tmnliz turist dün memleketine dönmek üzere gemiye bineceği sırada elinde 115 senelik mezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • ORJİNAL ALMAN TRAKTÖR SANAYİNİN DEV MARKASİ VENOf FIX-2E Bir miktar gelmiş olup satışa arz edilmiştir PEŞİN ve ZİRAAT BANKASI KREDİSİ İLE 53.000 Lira DERHAL TESLİM EDİLİR MÜNHAL BÖLGELER İÇİN ACENTELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • 3*3 m m 1 evet siz kazanacaksınız.çünkü r milyon LİRALIK YILIN İLK ÇEKİLİŞİNE İŞTİRAK EDİYORSUNUZ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNDEN BAŞKA,İKİ ADET ŞAHANE APARTMAN KATI OSMANLI BAN KASI SİZ DE TASARRUFLARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • mutfak ve banyonuz için plastik kutuda yepyeni bir temizleme un mutfağınızı,banyonuzu,yer döşemelerinizi kolaylıkla temizler çizmeden parlatır EVMA ev ihtiyaç maddeleri sanayii a.ş.EVMA bir DEVA HOLDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • YOLUNU ŞAŞIRAN IRAK UÇAĞI ESENBOGA'YA İNDİRİLDİ.Irak Hava Kuvvetlerine ait TU 16 tipi bir askerî taşıt uçağı,makinelerinde meydana selen bir arıza dolayısiyle dün Türk jetlerinin yardimiyle Esenboğa H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.05.1971
  • Mısır' da Ali S heyecan uyandırdı DIŞ HABERLER SERVİSİ CUMHURBAŞKANI Enver Sedat'ın,muavinlerinden Moskova taraftan Ali Sabri'yi aniden azletmesi ve hiç bir açıklama yapılmaması,Arap dünyasında heyeca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • a~yözij^oe bu T^rruı hoş.T o «c KİfZJ-ii ZEKİİL BAı^Ui/l 0,4-OMAAi-tlt L.An HATASI metise oa/c» ÇsABuK.SUS ^XOL,HATA DEDİĞİN EN SOM/3A SÖyt-EM'/Z1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • 8R&HO*.Zanmiş susamlı vee-D/ SJ ^O'rOJPı.B '5 c-yf OTO RUM BİZ i BİZİ Ar NİS/'A/f DtŞAKI H££y,BENZİM C3£,KAÇIN POSu FUŞTL.A-AT£$ AL.DI iû,KU^AŞ/K/CA BfZAi^jay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • AD\ V\i O j£j* BOMCUK fc h^J AAM,KIMSe 1 1 BONCUK 1 I 'y 1 ı!V%ı-1 p-v 1 ü^ İh V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • HALIFLEKS Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden BAYİLİK VERİLECEKTİR Dekorasyon,mefruşat ve İnşaatta yer ve duvar kaplamaları olarak kullanılan ve NON WOVEN)teknolojisi ile imal edilen mamullerimiz pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • GÖKLERİNE SAHİP OLMAYAN.TOPRAKLARINA SAHİP OLAMAZja Kuv*tiı.tRiNi güçlendirme vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • İSTANBUL VİLÂYETİ 1 Fatih'te Hoca Üveyz mahallesinin Emirbuhari sokağında 442 pafta 2047 adada özel İdare malı 12 parsel 5 kapı numaralı 135,37 M2 arsanın 162,444 lira değer üzerinden satılması,ilk te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • 1 11.111 I I I f 1 1111.1.111 III.11 11 111 11 I 111.I.11 I 1111II1 4 11 11 I 111 I 11111 I 11 f TEŞEKKÜR Aramızdan ayrılan değerli varlığımız Meliha Kanra'nm ğ hastalığı sırasında yakın ilgi ve şefka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz acılar içinde bırakıp aramızdan ayrılan 1 aile büyüğümüz,iyilik timsali,eşsiz insan A.CEMİL İSEN'in hastalığı süresinde yakın ilgilerini esirgemeyen Sayın Prof.Dr.ERDOĞAN ÖZDAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • ti ı Elli lira saydı adamın avucuna.Bile bile vermemişlerdi parayı.Artık battaniyeyi sormadı adam.Battaniye lâfı silinmişti pusladan.Birbuçuk aydan çok mezarlıkta yatırıldıktan sonra tek soru sorulmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • İflIliMilI yazan ve çizen SUAT YALAZ MO* KAtiKUUU SAUZXDt Şarkın abasında çaoyt-ıtx &4e UOAtxa •£ qğaç'irç önünde.UC KAVJSAAnDG&l.BuDUF^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • BULMACA 3 456 789 10 1 M 2 3 4 j 5 j 6 r L M mi 15 SOLDAN SAfiA:1 Balina balığının bir türüne verilen ad;TERSt,Ayak eski dilden)2 önem ve değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.05.1971
  • I OĞLAK BURCU I E j^*t Yakın çevrenizde size bir ha-zırlanab'ilir.Dostlarla beraber olur-E ğ sanız,çok güzel bir aksam geçireceksiniz.İ KOVA BURCU 1 19 Şubat)r gjL Bugün alzln burcunuzdaldlerln atıl-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • DÜNYANIN SAYILI ZENGİNLİKTEKİ BORAKS CEVHERİMİZİ KAYBETMEMEK İÇİN YABANCILAR "BAŞARILI ORGANİZASYONLAR m I ÜRKİYE'deM boraks rezervlerini incelemeden önce,dünya boraks tekelini ellerinde tutan büyük t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fizyoterapi—Rehabilitasyon Yüksek Okuluna ve Fen ve Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Enstitüsüne sınavla asistan alınacaktır.Fizyoterapi—Rehabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • Hazırlayan:CANDA Son On yıldır:DÜNYA EDEBİYATINDA GELİŞMELER YAVUZ YEKTA İstanbul)Edebiyat alanında son 10 15 yıl içinde Türkçeye çevrilmiş önemli dünya yazarlarının kitaplarının eksiksiz bir listesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacını karşıla mak üzere 50 kalem Tıbbi Cihaz,Depo Stoku olarak teklif alma usulü ile satın alınacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • GÖKLERİN SENİN İSE,YURDUN DA SENİNDİR.TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • Vefat ve Teşekkür Kıymetli eşim,sevgili annemiz,FEYZİYE ERDEN'in gerek hastalığı etmasında gtrekse cenazesinde bizzat bulunmak suretiyle yakın İlgilerini esirgemeyen basta Jandarma Genel Komutanı Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • Büronuz için elzem bir yardımcı Büronuzda bir KODAK Fotokopi Cihazı,mektup fatura,resim v.sgibi her nevi evrakın kuru ve sabit fotokopisini DAKİKADA çıkarır.Kullanılışı gayet basittir.Sağladığı faydal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • j rfjfi Köylüler 5 milyon lira topladılar ama.K AYMAKAMLIĞINI yaptığım İlçe,tam Keban Barajı göl sahası içerisinde.Baraj bittiğinde 6 köy tamamen,4 köy kısmen su altında kalacak.Kamulaştırma nedeniyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.05.1971
  • M İNSANLAR HASAN PULUR FUTBOL TOPUNUN SAHİBİ BULUNDU GEÇEN hafta Erzurum'da,Erzurumspor Petrol Ofis maçı oynanıyordu.Hava çok rüzgârlıydı ve Erzurumspor rüzgâr altına düşmüştü.On bir oyuncunun paylaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • SİNEMALAR İSTANBUL 4KÜN FİLM Biraz Ya$a Biriz Sev E.Prestley R.S.Dünya,Kent ve Renk Sinemalarında gösterilmektedir.ANKARn 64 16 86 1.Levent)Sevgili Babamız A.Arkın Rİ AS 47 Ü3 15 Harbiye)Kahramanlar F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Her bakımdan dünyanın en büyük ASANSÖR firması olan OTIS fabrikaları ile işbirliği yapan müessesemizde,ASANSÖR işlerinde yetiştirilmek ve İstanbul teşkilâtında devamlı istihd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • SATILIK FABRİKA ARSASI Safraköyünde,Halkalı asfaltına cepheli,suyu ve elektriği bulunan,ifraza müsait 4200 metrekare arsa satılıktır.Müracaat telefon:73 76 31 Milliyet 6048
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • I İSTANBUL EE 5.55 Açılıg ve program 6,00 Günaydın EE 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havalan ¦E 7.30 Haberler ve hava durumu 7,45 Hafif batı müziği S 8'00 İstanbul'da bugün EE 8,05 Reklâm sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • HERKESE ve HERKESEYE 1 Mp& VE KEBAP SALONU I K3raköy Rıhtım cad.Pakel postanesi karsısı BUGÜN AÇILDI.Arabul:581 6039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • birinci genel çekilişin son paral^^riKaMİdir EVİNİZİN BANKASI HERKESİN BANKASI TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI Basın A 7390 13447)6025 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • Tenor Amedeo Zambon,Toscada oynayacak Devlet Opera ve Balesi'nln İstanbul'da Maksim'de oynadığı Puccini'nin «Tosça» operası gördüğü büyük rağbet üzerine mayıs ayında da üç defa temsil edilecektir.Bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • Milwaukee'de bir fincan Türk kahvesi 10 liraya satıldı Milwaukee'de açılan fuarda tam 28.500 liralık kahve satılıp Türk kahvesinin nasıl yapıldığı öğretildi.MİLVVAUKEE Wisconsin)Demir FEYİZOĞLU bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • SATILIK ARABALAR 1967 model 2 adet Bedford 1.5 tonluk kamyonet ve 1966 model Volkswagen pencereli servis minibüsü,1968 model Fiat 124 hususî oto kapah zarf usulü ile 6 Mayıs 1971 Perşembe günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.05.1971
  • İLÂN "Demas,Demir Mamulleri Sanayii A.Ş İdare Meclisi Başkanlığından Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş bulunan 10 sene vadeli ve 5.000.000.TL.itibarî kıymet tutarında «Tahvilât» in ihraç şartlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.05.1971
  • kalite I gerçek I garanti DEPOLU VİTRİNLERİ BOY 160 sm 180 sm 200 sm AYDA 300 lira 340 lira 370 lira taşra için nakliye,sigorta ve ambalaj alıcıya aittir fevkalâde ödeme kolaylığı Yükseklik 130 sm Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • Mohair Giyiminize düşkünsünüz.Güç beğenir olduğunuz belli.Çevrenizdekilerin gözü hep üstünüzde.Kendilerine örnek alıyorlar sizi.Zevkinize güvenleri var.Kişiliğinize de.İnceliyorlar sizi.Öyleyse bu yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • f-Konya Ovasında suni yağmur yağdırma usulleri denenecek İlk olarak 1.300 dönümlük bir alanda sun i yağmur yağdırılacak.Sarıcakaya ve çevresinde erken ürün elde edilecek.KONYA,THA KONYA Ovası,suni yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • Banknot hacmi öç haftada 694 milyon H 24 nisan'da banknot hacmi 13,2 milyar liraya indi.ANKARA.AA SON üç hafta içinde tedavüldeki banknut miktarı 694 milyon 413 bin lira azalmıştır.3 nisan 1971 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • FRANSA BENZİN FİYATINI YÜKSELTTİ PARİS,AA IMayıs'tan itibaren Fransa'da benzin fiyatları bölgelere göre 1 ya da 2 santim artmıştır.Fransız Maliye ve İktisat Bakanı Valery Giscard D'Estaing,dosyaları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • Eğede pamuk ekimi hızlo ilerliyor İZMİR,ÖZEL Ege bölgesinde pamuk ekimine haşlandı^ ve bueüne kadar namuğun yüzde onunun ekilmiş olduğu bildirilmektedir.İlgililer,bölgede hava şartlarının pamıı' ekimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • Almanya,kaçak Türk işçileri sınırtfışı elliyor Yakalanan Türkler,Mafia'ya benzetilen kaçakçı şebekesinin adını vermekten korkuyor.MÜNİH,M.Ekrem AYDIN bildiriyor İLGİLİLERİN açıkça kabul etmek istemeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • Kumkale'de topraksız köylüye 431 dönüm toprak dağıtıldı ÇANAKKALE,AA Çanakkale'nin Kumkale köyü ovasındakl 431 dönüm Hazine toprağı,137 topraksız ve az topraklı aileye törenle dağıtılmıştır.Toprak dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • Adana'da meyvecilik ve süt hayvancılığı çalışmaları yapılıyor ADANA,AA Fakc,Saimbeyli ve Tufanbeyü'' nin yan gelirlerini arttırmak amacı ile meyvecilik ve süt hayvancılığı tesisleri kurmak üzere gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • ALTIN Cumhuriyet lira 134.00 134.50 Reşat lira 279.00 282.00 Hamit lira 173.00 175.00 Aziz lira 147.00 149.00 İngiliz Kral)152.00 155.00 Fransız Napolyon)137.00 138.00 24 ayar külce gr.20.30 20.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 04.05.1971
  • FRANSIZ egemenlik bölgesi Kuzey Afrika'da yeni şeyler olmaktadır.Fransa'nın Cezayir petrolüne karşı uluslararası ambargo istemesi,son gelişmelerin belki de en dramatik halkalarından birisidir.Oysa,Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • TASARRUF BONOSU KASTELULEK HİSSE SENEDİ-TAHVİL KASTELLtLER isteklerinizı yerinizden satabilir verinizden alabilirsiniz.KASTELLtLER 27 25 86 22 36 44 27 57 32 gece 58 36 28 KASTELLtLER Tasamı!bonosu al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • MİLLİYET SPOR-T07 kwj 6 İH 1 I Maç sıra Karşılaşacak İki takımın Tahmin No takımlar son maçları ı Vefa PTT Vefa 3 PTT 2 1-0 2 Ankaragücü Bursaspor Ankaragücü 2 Bursaspor 2 1 3 Toprakofis Sivasspor Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • HAFTANIN ARDINDAN BİRİNCİ TÜRKİYE LİGİ)HAFTANIN KARE ASI ERCAN AYDIN KOKSAL ENDER F.Bahçe)G.Saray)A.Gücü)Esk.Şehir)HAFTANIN KARMASI Tanzer Altay)Erol Mersin tdmanyurdu)Türker tstan-bulspor)Ercan Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • Fenerbahçe ve Eskişehir t Baştaraft Onuncuda fif bir çalışma yapan Eskışehirsporlular bugün de bir antrenman yapacaklardır.Yarınki maç Mithatpaşa Stadında saat 20.00 de başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • F.Bahçe Kongresinin iptali islendi Fenerbahçe kulübü kongre üyelerinden Cemal Sürel 28 martta yapılan kongrenin usulsüz olduğunu iddia ederek Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde dâva açmıştır.Cemal Süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • Giresunspor'un Şekerspor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk şansını tehlikeye düsürdüğü maçtan bir görünüş.[ASAF UÇAR] Gürel:"Giresunspor ümidini kaybetmedi GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı Hasan Gürel,«Şekerspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • UZARI:"YENİLGİYİ UNUTTUK,DEDİ H Alınan galibiyetin çok kıymetli olduğunu söyleyen F.Bahçe antrenörü Teaşca,«Şampiyonluktaki iddiamızın bitmediğini ispatladık» şeklinde konuştu.GALATASARAY Teknik Direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • G.Birliği ile ilgili karar 15 gün içinde açıklanacak Grençlerbirligi Kulübünün Birin,el Lige çıkmak için Danıştay'da açtığı dâva devam etmektedir.Tarafların duruşma talebinde bulunması üzerine dün Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • TÜRKİYE LİGİ Takımlar O G B M A T P G.Saray 25 14 7 4 38 16 35 Göztepe 25,12 9 4 29 11 33 P.Bahçe 25 11 11 3 38 21 33 îst.Spor 25 11 7 7 26 19 29 Beşiktaş 25 9 10 6 29 19 28 Eskişehir 25 8 12 5 22 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • 2.LİG KIRMIZI GRUP TAKIM:O G B M A X P Adana 26 15 4 7 40 23 34 tzmirspor 26 14 5 7 40 24 33 Orduspor 26 13 6 7 27 18 32 Sakarya 26 12 7 7 25 17 31 G.Birliği 26 9 11 6 24 13 29 Trabzon 26 10 8 8 32 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • 2.LİG BEYAZ GRUP TAKIM:O G B M A X P Giresun 26 12 Jl 3 24 10 35 Şekerspor 28 12 10 4 25 14 34 Balıkesir 26 14 r)7 24 13 33 Kütahya 26 9 12 5 27 20 30 Sivas 26 13 4 9 24 20 30 Aydın 26 9 10 7 24 16 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • 3.Lig Beyaz Grup PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Düzcespor 20 u 6 2 32 10 31 İsparta 20 12 a 2 41 10 30 Konyaspor 20 13 4 3 39 14 30 Ç.Kale 20 12 4 4 33 16 28 Edirne 20 10 7 3 39 17 27 Taksim 20 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • 3.Lig Kırmızı Grup PUAN CETVELİ Takımlar 0 G R M A Y P Sarıyer 21 16 4 1 30 5 36 L.Burgaz 21 u 6 2 43 13 32 Es.D.Spor 2(1 14 3 3 40 10 31 Tekirdağ 20 11 4 5 25 11 26 Yedikule 20 9 8 5 20 12 24 ödemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • 3.Lig Mavi Grup PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A î P Rizespor 21 34 4 3 32 8 32 İskenderun 20 13 4 3 29 9 30 Malatya 20 12 5 3 31 11 29 Çorumspor 21 12 4 5 25 11 28 Karabük 21 10 7 4 31 14 27 Nevşehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • 3.Lig Yeşil Grup PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A T P Kon.Id.Y.21 17 3 1 44 10 37 Ceyhan 21 14 5 2 34 11 33 Kırıkkale 20 12 3 5 25 10 27 Petrolofis 20 10 3 7 22 13 23 Elâzığ 20 10 3 7 20 17 23 Kastamo.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • na KRALLİĞİ 1.TÜRKİYE LİGİ 14 gol atan:Ogün Fenerbahçe)12 gol atan:Osman Mersin İd.Yurdu)8 gol atan:Nihat Beşiktaş)7 gol atanlar:Metin,Gökmen Galatasaray)Bilge îstanbulspor)K.Ali,Fevzi Göztepe)6 gol a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • İstanbul Genç Takımlar Şampiyonu İstanbulspor Genç Takımı,antrenörleri Güngör Tetik ile birlikte.[YILMAZ CANEL] isîaiulspor Genç Takımının yeni hedefi Türkiye Şampiyonluğu.B Nâmağlûp olarak İstanbul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • BEGİTER Baştaraft Onuncuda «Eintracht yöneticileri çok merak ediyorlarsa burada ciddî maç lan m izi gelip görsünler» şeklinde konuşmuştur.Genel kaptan sözlerine şövle son vermiştir:Bu transferden hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • E.FRANKFURT t Baştarafı Onuncuda der'in askerliği bizi ilgilendirmez.SADECE ENDER İÇİN GELMİYOR Albert Zellekens,Türkiye'ye sadece Ender için,gelmediğini de açıklamış ve transfer listesinde 4 Türk fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • MÖNCHENGLADBACH ENDER'I ALMIYOR Alman lig lideri Borussia Mönchengladbach'm başkanı Dr.Beyer,Türkiye Almanya milli maçından sonra talip olduktan Eskişehirspor'lu Ender'l transferden vazgeçtiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • I ERCAN t BaştaraH Onuncuda can'a vprdigi oze)taktik?Na-E sil birdenbire Ercpn başrolü E oynamıştı ealibiyette?I Bunu Ercan anlatmalıydı:ş «Bütün sezon.oynadığım ğ E her maçta liberoluk görevi-E İ min
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • G.Saraylı Avram,AEK'e transfer oluyor Galatasaray'ın Beyoğluspor'dan amatör olarak transfer ettiği ve 80.000 lira ödediği Avram.Yunanistan lig lideri AEK ile anlaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • AMATÖR MİLLÎ TAKİM İSPANYATA GİTTİ 1972 Münih Olimpiyatları tutbol eleme turnuasındaki ilk maçını yarın İspanya ile yapacak olan Amatör Milli Takımımız dün uçakla İspanya'ya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • RIFAT ÇALIŞKAN Konya takımı birinci oldu İHSAN KAYSERİ KONYA'dan bildiriyor Konya vel od romunda yapılan Bölgelerarası Pist Yarışları,Konya takımının zaferi ile neticelen,mistir.Ferdi birincilikleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • Basketbol Federasyonu kondisyon laboratuarı için yer bulamıyor Basketbol Federasyonu,özel sektö rün yardımıyla yaptırdığı 78 parçadan kurulu basketbol fizik gücünü yükseltecek,malzemeyi koyacak yer bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.05.1971
  • Basketbol Millî Takımı çalışmalara başlıyor 25—30 mayıs günleri Ankara'da yapılacak 1971 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerine katılacak Milli Takımımız,bugünden itibaren çalışmalara başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • Ankara SBF ve Hukuk t Baştaratı Birincide bildirisiyle Ankara'da halen kapalı bulunan fakülte ve yüksek okulların 4 mayıs tarihinde öğrenime açılacağım belirtmiştir.17 nolu bildiri aynen şöyledir:«Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • BAŞSAĞLIĞI Ticaret Bakanlığı Müsteşarı,değerli,çalışkan ve nezih insan MAZLUM ATAMAN'ın elim vefatı dolayısiyle kederli ailesine,yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sonsuz taziyetlerimizi sunar,merhuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • VEFAT Merhum Albay Mehmet Salim ve merhume Hatice Ataman'm oğlu,Yüksek Mimar Hüseyin Ertuğrul Ataman'm ağabeyi,Canan Ataman'ın babası ve Sevim Ataman'in eşi.Ticaret Bakanlığa Müsteşarı,MAZLUM ATAMAN 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • Wat Elektromekanik Cihazlar ve Motor Sanayi A.Ş.idare Meclisi Başkanlığından Şirketimizin 26.Nisan.1971 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayenin 8.000.000.Sekizmilyon)liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • SATILIK GAYRİMENKULLER 1 Erenköy,Ethem Efendi caddesi 108/1 Noda kâin ve Tapunun 108 pafta.435 ada,116 parselinde kayıtlı Çiçek apartmanının 6 No.lu bağımsız bölümü saat 13.00 de,2 Haliç Fener,Hızır Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • GÖREVLİLERE KARSI t Baştaraft Birincide ya İhtarlara karşı' direnen ey lemcilerin a Bu hizmetle görevlendirilmiş askerî inzibat veya güvenlik kuvvetlerine karşı müessir fül veya taarruzları halinde,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • İstanbul,Ege Üniversitesi t Baştarafı Birincide nedeniyle gazetemize verdiği demeçte şöyle demiştir:«Üniversite yetkililerince alınmış olan tedbirler ve özellikle öğrencilerin anlayış ve yardımı sayes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • ACI KAYIP Merhum Kaymakam Mehmet Remzi ve Merhume Fatma Remzi'nin oğlu,Merhume Suna Urus'un biricik eşi,Melâhat Urus'un ağabeyi,ömür Urus'un çok sevgili babası,Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Ankara T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • VEFAT Rize lyldere eşrafından merhum Salih ve Ziynet Metoeadenin kızı,Kurtuluş Sava-$ı şehidi Milis Mülazımı Beşli Sabri beyin esi.Makbule Aloba'mn sevgili annesi;Fatma.Güller ve Tahsin Metoza delerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • z TEŞEKKÜR Safranbolu'da 27 nisan 971 günü ebediyete intikal eden ailemizin büyüğü Şekerci Hacı OSMAN ÖZKAN'ın hastalığı sırasında yakın alaka ve ihtimamı gösteren Dahiliye Mütehassısı Dr ER-TUGRUL BÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • TEŞEKKÜR Kızımız Sümbül'ün do-j fcumunu muvaffakiyetle ya-j pan kıymetli İnsan.Sayın Prof Dr.Yusuf Keçecioğlu'na yakın alâka ve yardımlarını ğ esirgemeyen Cihangir Kil-nigi doktor.hemşire ve personeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • TUNÇ,ERİME MUHTIRA VERDİ ANKARA.ÖZEL TUrk-tş Genel Sekreteri Halil Tunç,dün saat 17'de Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ı ziyaret ederek Başbakana verilmek üzere bir muhtıra bırakmıştır.Tunç,önceki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • Gaziantep Tip İl Başkanı tutuklandı İSKENDERUN THA TİP Gaziantep ti Başkanı Ahmet Karagülle İskenderun'da tutuklanmıştır.Gezmek için İskenderun'a gelen Karatrülle'nin üzerinde yapılan aramada bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • I;Kanunu,Meclis'te görüşülmeye başlandı ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün gündem dışı bir konuşma yapan CHP Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal bir mencusat fabrikasının geçici ithal yoluyla dokuma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • Anayasa değişiklikleri belli oldu t Baştarafı Birincide ta sonunda bitirileceği,konunun açıklığa kavuşturulacağı bildirilmektedir.KIŞ)ÖZGÜRLÜĞÜ Anayasanın temel haklar ve ö devler bölümünde kişi özgür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • VVALTER ÜLBRİCHT GÖREVİNDEN AYRILDI PARİS,AA.Doğu Almanya Komünist Parti Birinci Sekreteri ve Devlet Başkanı Walter Ulbrlcht dün birinci sekreterlik görevinden kendi isteğiyle çekilerek «E,ekliye.ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • DEREYE UÇAN ÖZEL OTODA 3 KİŞİ ÖLDÜ Konya'dan Silifke'ye gitmekte olan 06 AL 768 plâkalı Rafet Eriş yönetimindeki özel araba.Karaman ilçesi yakınlarında rot çıkması sonucu takla atarak bir dereye yuvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • KAMYON UÇURUMA Baştaraf' Birincide mindeki 42 AD 327 plakalı gübre yüklü kamyon,Sanveliler kasabasından Adiller köyüne gelirken yüz metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanarak parçalanmıştır Kazada gübre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • •Himı.ıımırtmiH.ııttımmmııııı.H.ıu TEŞEKKÜR Kıymetli varlığımız ve sevgili babamız Emekli Asker ve E Milli Mücadele kahramanı,İBRAHİM ETHEM GÖKÇER'in i vefaatı dolayısıyla,bizzat ziyaret suretiyle,tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • I III IHI III İMİ III11 M III MU 1 MI 1 HU 1III1II İlli MII1 IHIM 1MIIIIIUI1II.TEŞEKKÜR 1 Eşim Gülseren Kayapınar'ın gözünde meydana gelen hastalığı teşhis edip.kısa bir zamanda yeni tedavi sistemi İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • Çocuğu korumak İnsanlık vazifesidir.Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • DÖRT SOYGUNCUDAN BiRi TUTULDU t Baştaraî* Birincide odacısı,çatışımda başın,n ağu yaralanarak İlkyardım Hastahanesine sevkedilmiştir Bu sırada tabancasını çekerek müdahale etmek isteyen banka veznedar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • «sumaktaki adam İ Baçtarafı Birincide «Sıkıyönetim iyi oldu-Sıkıyö netim bizi rahatlattı» dediler Serbest meslek sahibi Sedat Yılmaz,sıkıyönetimin «Toplumun ve ferdin huzurunu,güvenliğini» sağladığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • Devlet Bakanı özgüne;Danıştay kararlarının uygulanmasını istedi ANKARA.THA Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş dün bir genelge yayınlıyarah «Danıştay kararlarının geciktirilmeden uygulanmasını» istemiştirözg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • CHP,SIKIYÖNETİM TASARISINI GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL CHP Ortak Grubunun dünkü toplantısında Geçici Komisyondan geçen Sıkıyönetim tasarısı ele alırimış,ancak,bağlayıcı bir karaV almak için görüşmeler çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • SIKIYÖNETİM I Baştarafı Birincide bu durumu takdir ederek,kanunsuz bir eyleme geçmeyeceklerine yürekten inanıyorum Bununla beraber işverenlerden de aynı anlayışı bekleyerek,işçi haklarının kanunlar çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 04.05.1971
  • TEKSİF KONGRESİ t Baştarafı Birincide de yuvalanmasına imkân vermiveceğini» belirterek «Biz Mao'nun vp Lenin'in resimlerini Atatürk'ün vanına asanları ve onları kendilerine lider seçenleri af fetmiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 04.05.1971
  • Bahaya döner dönmes üç hafta ceza alan Asparuchov ASPARUCHOV BİR YUMRUKTA RAKİP OYUNCUYU NAKAVT ETTİ ORHAN TÜREL,KÖLN'den bildlriyoı Fenerbahçenin transfer etmek İstediği Bulgaristan'ı!ünlü futbolcusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • Tottenham'ı 1 0 yenen Arsenal,18 yıldan beri ilk defa İngiltere Lig Şampiyonu oldu.Demir BARAN SAROL LONDRA'âan bildiriyor Tottenham'ın White Hart Land Stadmda oynanan tarihi maçı 88.dakikada Raymond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • BOKS MİLLÎ TAK!DÜN GECE DÖNDÜ Balkan Boks Şampiyonasında 3 altın,1 gümüş maılya alarak takım halinde ikinciliği kazanan boks mili!iKimımız dün saat 22,45'de İstanbul'a dönmüştür.Gerek Boks Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • Fenerbahçe Galatasaray maçının lık adamı Ercan Aktuna,esi ve kızı Zeynep ile dün sabahki gezintide görülüyor.1.DEMİREL)ERCAN'a YORGUNLUĞUNU KIZI ZEYNEP UNUTTURDU F.Bahçe G.Saray maçı nın lık adamıydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • Toto'da 6 güreşçinin yerine 6 boksör işe alınacak Spor Toto'da görevli 6 güreşçinin yerine 6 boksör alınacaktır.Güreş Milli Takımına faydalı olamadıkları gerekçesiyle işlerine son verilecek olan güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • Toto'da 13 bilen yok Spor Toto'nun 40 haftasına alt değerlendirme dün belli olmuştur.Vupılan değerlendirme sonunda 13 biıwu olmamış.12 ması ise ü İştirakçi doiru tanrımın etmiştir.12 bilenler 174.149
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • Fenerbahçe antrenörü Teasca,Fenerbahçe Sosyal Tesisleri önündeki yeşil sahada,Fenerbahçe ile Türkiye Kupası yarı final maçını oynayacak Eskişehirsporluların çalışmasını nelerden sonra fark etti.Eskise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • ZİYA YILMAZ ALİ Eskişehirsporlu Ender,Istanbulsporlu Yılmaz,Fenerbahçeli Ziya,ve Göztepeli Ali ile temas kurmak için bugün İstanbul'a gelecek olan Alman Kulübü Başkanı Zeüe-ıı.ı m kens,Ender'i Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 04.05.1971
  • Fenerbahçe ve Eskişehirspor Kadıköy'de kampta TÜRKİYE Kupası yan finali için yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Eskişehirspor Kadıköy'de,Bursaspor ile Göztepe de Jemlik'te kampa girmişlerdirön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor