Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • ABDI İPEKÇİ j» SAİMTİAGOdan [ŞİLİ] BİLDİRİYOR İktidarı almamız kolay olmadı Her türlü oyuna başvurdular.Ordu kumandanı ve bazı polisleri öldürdüler.Bana iki defa suikast hazırlandı.Ben o günlerde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • KASADA DAHA 3oo BİN LİRA VARDI 300 BİN LİRA SURDAYDI.Soyulan banka şubesindeki kasanın gizli bir bölmeşinde 300 bin lira daha olduğu dün öğrenilmiş,tir Veznedar bu 300 bin lirayı vermediği ve açıkta d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • Demirel "Yeni tedirgin etme metodu,dedi Bursa'aan dün tstanbuia gelen Başbakan Demim Yeşilköy Havaalanı şerel salonunda basın mensuplarını Icabuı ve çeşitli somlarım ceroptandı rırkeo «Bâzı mihraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • Gerdanın çocukları,annelerinden kaçarken.4 çocuk Almanyadan gelen annelerine "Seni istemiyoruz,dedi «S Genç kadın herşeyi hazırlamıştı.Fakaf Türkiye'de,babalarının yanında olan kızlar annelerine gitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • Ailende ile yapılan bu görüşmenin ve daha sonraki ikinci görüşmenin ayrıntılarını ABDİ İPEKÇİVıin yakında yayınlayacağımız yazı dizisinde sunacağız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • KERİME NADIR'in En son çıkan eser)GÜLLER ve DİKENLER İnsan ruhunun derinliklerine essiz Kalemiyle İnmesini bilen KERÎME NADÎR'tn bir şaheseridir önümüze gerçek bir hayat melodramı seren bu nefis roman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1971
  • DOĞRUSU TALÂT HALMAN ANADOLU'nun ÖZ SESİ ÇOĞUMUZ az tanırız,eksik tanırız,yanlış tanırız Anadoluyu Şehirliler,yurdun dört bucağını ya hiç görmemiştir,ya tren penceresinden ve uçak kanadı ucundan izlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • DÜŞÜNENLERİN FORUMU Partilere devlet ive U zam ne ALİ GEVGİLILİ «Anayasa Mahkemesbnin 1971 şubatının ilk günlerinde aldığı iki yeni karar kamu oyunda ve özellikle siyasal partiler arasında geniş tartı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • papağan SİYASÎ MİZAH MECMUASI Çetin ALTAN MİZAH YAZILARIYLA Turhan SELÇUK ESSİZ FIRÇASIYLA Papağa MECMUASINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • TEŞEKKÜR Kıymetli yeğenimiz FERRUH GÜNDÜZ'iin cenaze merasimine iştirak etmek,çelenk göndermek,telgraf,telefon ve mektupla veya evimize kadar zahmet ederek taziyette bulunmak suretiyle derin acımızı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • Hukuk İçtihatlar Lügati Alfabetik ve sistematik sıraya konmuş günümüze kadar yaşayan 7340 içtihat.15 yıllık emekle hazırlanmış büyük eser.ANAYASA MAHKEMESİ UYUŞMAZLIK MAHKE-MESİ YARGITAY DANIŞTAY MALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • Sahibi Milliyet Gaıetecıiifc A.Ş adın* ERCÜMENİ KARACAN Milliyet Genel Yayın Müdürü ARDİ tPEKÇİ Vlüessese Müdürü N ÜRETTİN OEMtRKOL BU.GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BAMUJiGl ifcK MlLlIihl MAİBAAS1—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • Vakti »Um* A 40 tkın-l IV 4"/12 00 V!ltS 19 U tmaah 0 5b lifi 16 21 9 4)6 18 «rant 189 1188 14 ŞUHU 1»7U Hicri HM CİLHİLA.l IH Rumi 1386 ŞUBAT 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • TEŞEKKÜR Hastalığımı üstün bilgisiyle teşhis ederek ameliyatımı büyük bir başarıyla gerçekleştiren ve beni sıhhatime kavuş turan sayın Profesör Dr.Rüknettin TÖZÜM'e değerli mesai arkadaşları Doç Dr.Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • n itİLAY EREL İle ABDURRAHMAN TEMET.ATMA Ntşanlandılat 13.2.1971 Bafeırköy M1!ltv«=t:207fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardım ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • HIIIMIMM1IIMIIIIIIIMIIIIIIIMIIMIIIIMMHI1 ı tınınıni Doğum ve sünnet ELSÎ ve MORİS ESKENAZt evlâtları TUNÇ'un i Doğumunu müjdelerler 17.2.E E 1971 Çarşamba günü saat 9,30 E da Pakize Tarzı Kliniğinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1971
  • öğr.BERRİN VARAN İle Ecz.AHMET IMARAŞLI Nişanlandılar 13.2.1971 tstanbu)Milliyet:2062
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • ^1 doğuma hazırlık ve çocuk bakımı Dr.Semih R.Geren UOT.UMA HAZIKLIK ÇO-CUK BAKIMI Yazan:Or Semih Geren Doöıırr w» Cadın Hastalıkları Mtıtphnssısı 2 BASKI En sor nrıetodia i(JO"e Takın konu,150 adet r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • AYDAN GETİRİLEN "BEYAZ TAS,ÂLİMLERİ ŞAŞIRTTI HOUSTON,AA THA Apollo-14 astronotlarının,ay'ın Fra Mauro bölgesinden getirdikleri limon büyüklüğündeki beyaz taş bilim adamlarım şaşırtmıştır.Bilim adamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • Partiler,hazine yardımı ve maaşlar için anlaştı Meclis Başkanı «Anayasa değişikliğinin 1 marttan önce gerçekleştirilebileceğini» söyledi.ANKARA.ÖZEL Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı dün bir basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • Güney Vietnam ve Amerikan kuvvetlerinin Laos'ta giriş,tikleri ortaklaşa müdahalenin amacı olan Ho Çi Min yolu bugüne kadar kontrol altına alınamamıştır.Direniş karşısında 2 bin Güney Vietnam askeri da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • Nüdür değişirse Gazetecilikle öğrenciler direnişe geçecek İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü öğrencileri,istifa eden Müdürleri Prof.üksel Ülken eski görevine tekrar seçilmezse direnişe geçecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • SARI BASIN KARTLARI DEĞİŞİYOR BURSA,AA Devlet Bakanı Turhan Bilgin,dün sabah Bursa'da Bursa Gazeteciler Cemiyeti,Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri ve gazete sahipleriyle görüşmüş ve şunları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • DrGIBAUD Yün-Lasteks Kuşakları kmun SANCILARI Eczahane ve Korse satıcılarında Sedel Reklâm 30 2063
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR ETiBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamızca İzmir'de yaptırılacak olan Bankacılık ve İşletmeler binası I.kısım inşaatı sabit birim fivat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır 1 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • ELEMAN ARIYOR V MAKİNE MÜHENDİSLERİ Güney-batı şantiyelerimizde görev almak üzere boru tesisleri tatbikat ve metraj işlerinde şantiye tec-rübeli makine mühendisleri.V TEKNİK RESSAMLAR Adana şantiyemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • OERLIKON ELEMAN ARIYOR 1-Kaynak öğretmeni yetiştirilmek üzere Erkek Sanat EnstitüsU mezunu kaynakçılar 2-Makina tamir bakım ustaları 3-Telefon Santral operatörü Taliplerin şahsen müracaatları rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • Türk-Iş Genel Sekreteri taban maaşın 500,tavan maaşın da 6000 liraya çıkarılmasını isteyen önerge hazırlandığını açıkladı.Emekli isçi aylığı işçi milletvekillerinin teklifi,yeni Personel Kanununa para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • DEVASKO TABLET 20 tabletlik tüplerde 425 kuruş fiatla YENİDEN PİYASAYA VERİLMİŞTİR DEVA HOLDİNG A.S Reklâmcılık 341 2086
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • KARADENİZBAKIR HİSSE SENETLERİ SATIŞI 27 ŞUBAT 1971 CUMARTESİ SONA ERİYOR Bugüne kadar 4800 ortağa sahip olmakla iftihar ediyoruz.Yenî ortaklarımıza,gösterdikleri alâkadan dolayı teşekkür ederiz.Etiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • I OTOMATİK TELEFON KUMBARASI Otomatik T e 1 efo n Kumbaralarının taklitleri Çıkmış ve mahkeme kararı ile toplatılmaktadır.Tel:442525-454775 İST Ilı' Ankara Reklâm 108 2067
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • BÜTÇE KONULMASI İGN MİLLETVEKİLLERİ GECE SIRAYA GİRDİ ANKARA,ÖZEL Bâzı milletvekilleri yarın başlayacak bütçe görüşmelerinde şahısları adına söz alabilmek için bütün bir gece yarısı Mecliste sıraya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • ESKİYE DÖNDÜLER Türkiye İşçi Partisi kuruluşunun lO'uncu yıldönümünde parti amblemini yeniden değiştirmiş,insan siluetti amblemi bırakarak,çark ve başaklı eski ambleme dönmüştür.Partinin lO'uncu kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • OLAY ÇİKMASİ MUHTEMEL 5 DÂVA TAŞRADA GÖRÜLECEK B Taşraya gönderilecek dâvalar arasında Kennedy Oteli cinayetiyle,bu dâvada işlenen cinayetin dosyası da var.S STANBUL Adliyesinin «olaylı dâvaları» başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • KADIN PARLAMENTERİN BOYU YETMEYİNCE ingiliz Parlâmentosunun irlandalı kadın mebusu Bernadette Devlin 7 şubat günü Rhode Island Üniversitelinde ülkesindeki kansıklıkara değinmiş ve işçi sınıfı ile kato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • "Topluma bir Hediye,ALTAN ERBULAK ONUNLA hep yolda,ay ni yerde karşılaşırd.k.Her sabah işe giderken Erken mi,erken.Bir çocuk gülüşü vardı yükünde.Leonardo de Vincinin fırçasıyla yapılırı'.Bir iyice be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • PERSONEL ŞEFİ S İstanbul civarında bir firma;İktisat Fakültesi,İktisadî i ve Ticari İlimler Akademisi mezunu herhangi bir firmada 5 en az 5 yıl idari kademelerde bulunmuş,tecrübeli Personel 5 Şefi ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • OTOBÜS-KAMYON-TRAKTÖR SABİT MOTOR-GENERATÖR DEUTZ HAVA SOĞUTMALI Motorları orijinal yedekleri EN UCUZ İTHAL FİATLARIYLA Müracaat ERİŞ MÜESSESESİ KÂZIM ERİŞ Receppaşa Cad.İMREN Ap.15/1 A Taksim Tel:45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • MAKİNE MÜHENDİSLERİ ARANIYOR Yabancı sermayeli bir sınaî kuruluşta çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlan haiz Makine Mühendisleri alınacaktır.1 Askerlik ve tahsille ilgili olmamak,2 Çok iyi ingilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • TEKNİSYEN ALINACAKTIR Başmüdürlüğümüzde boş ve boşalacak teknisyen kadrolarının doldurulmasını teminen 26.2.1971 tarihinde saat 14.30'da PTT Kantininde yapılacak sınavla teknisyen alınacaktır.Aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • Ertesi hafta oyuna oturduk.Al dörtlüyü,at beşliyi.Kendini fasulya gibi nimetten sayıyor.Mektubumu almasa yüreğim yanmaz,kahveye gelişleri rastlantı olamaz.Derken,o mektup bir ay kadar sonra,yazısını o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • yanan c w*.t SUAT YALAZ hind vıldızı dı£»ar-ıcia b£fei'iL-orc=lu.onun b*H-VcohKu du.çfü so\u«n ndâki duuStf-ük5Tg?bT Ljıffl K^ raaHa^ı,^coös^bit-öe^it-ı^en aş\aeidc iî*^g ağına yeHggH.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • 72 Aralık-20 Ocak)Zaaflarınızı ve sıkıntılarınızı açığavurmanın zamanı değil.Çevrenizde sabırsızlık var.Sinirler oldukça gergin.OĞLAK KOVA BURCU &k 31 Ocak-19 Şubatı Sosyal durumunuz zihninizi meşgul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • Bugün keyfin yerinde Fatma kadın!dedim.Elbet!Oğlan sınıfı geçti,dedi.Bir garip,kaba kaba söylüyor sözcükleri.Oğlunun sınıf geçmesini anlatırken göğsü gerilmiş,koskocaman yüzü aydınlık,öyle bir öğünerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR 1 ŞUBAT 1945 1 ŞUBAT 1971 VURAL Sözer «Şimdilik Babıali'den uzakta eski bir yokuş yoldaşı olarak sana ilgileneceğini umduğum bir iki satır yazıyorum.Babıali'den uzak kalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • I oı XX OO V TEKZİP)Her ne kadar 29-f-f 9-71 günlü Mifliyef galan yanlış olarak değerlendirdiğimden söz edilemez.Eğer gerçekten ortada konu ile ilgili yanlış bir değerlendirme yapılmış ise,bunun müse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • Dr.İ.LÜTFİ VURAL it t Kalp Uzmanı j.|j Selanik Cad.Arda Apt.V j 16-6)2.kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • VUvuvSouvv İfcıcv OKULA GJTMİYENLER ve "BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER,için 9 ay Sureli İNGİLİZCE 4.av Sureli DAKTİLO BATI DİLLERİ DERSANESİ SIRASELVİLER CADDESİ 50 TAKSİM Reklâmcılık 360 3114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbul civarında Türk Alman işbirliği ile kurulmuş bulunan büyük bir Elektrik Endüstrisi,en kısa zamanda işe başlamak üzere aşağıdaki nitelikleri haiz,MALZEME KISIM ŞEFİ Stok kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • CANDAN SELEK ATAÖV-AŞAĞILIK DUYGUSU Ş.K.Edirne)Ruhsal konular arasında en çok sözü edilenlerden biri,belki de birincisi «aşağılık duygusu»dur.Aslında,kişinin kendisini aşağı değil,yetersiz görmesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • Yazan:METİN TOKER TÜRKİYE ÜZERİNDE 1945 KÂBUSU lurKiyeve Boğazlar f ma RUIMAN Potsdam konferansının 23 temmuz tarihli toplantısında,ChurchiU ile Rtalin'in hafif tartışma edası taşıyan konuşmalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1971
  • YERİNE BÜTÜN TÜRKIYEDE Bugün saat 12 14 arası "ALO,yerine "AKFİL,derseniz Bu hafta yalnız AKFİL ERKEK KUMASIARI kazanacaksınız.NOT:sayın vatandaşların birbirlerine şoka olsun diye telefon etmemeleri r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • ısa FİLM Dünyanın en güzel masalını takdim eder amu fiP renseö ve mgüceler m zeynep degirmencioğlu salih güney,ömercik SUNA SEIEN-GÜLİSTAN GÜZEY-HÜSEYİN 6ARADAN-AYDIN TE2EL belgin doruk KAMERA:MANASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • f ıtaş sineması er'en JIMBROVVN RAQUELWELCH ÖLÜMDEN KORKMAYANLAR,nm onin.100 RIFLES seanslar 12-2«-«M-S«s-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • ŞOVUN BEBEĞİM Zieh,Oich Aus,Puppe Renkli-Fransızca *CHRİSTİANE RUCKER *ÜNDACAROL *ANKE SYRING seanslar:12.30-2.45-5-7.15 suare:9.45 tel:48 26 06 iiim—iıwı—f in ıı ı ı ^m i—Sonuç:908 2120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • İSTANBUL 5,55 Açılıg ve program 00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7.05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler ve hava durumu 7,45 Oyun havaları 8,00 İstanbul'da bugün 8,05 Reklam spotları 8.10 Solistler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN FİLM SOYUN BEBEĞİM RENKLİ CHRISTIANE LINDA RUCKER CAROLL Yarın matinelerden itibaren Harbiye KONAK Beyoğlu ATLAS 'da.Bu film Ankara'da sezonun en büyük hasılatını yapmıştır.NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • Içerdekiler'in üç oyuncusu.Meral Taygun,Krdoğan Ersever ve Kânının Yüce oyunun bir sahnesinde.Yazan MELİH CEVDET ANDAY Yöneten MÜŞFİK KENTER Dekor DOĞAN AKSEL Kâmran Yüce k-k-k Komiser)Erdoğan Ersever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • BELİN ŞAHİNBAŞ.5 ORKESTRASI MODERN DİSKOTEK TEŞKİLATİYLE VE YENİ SAHİPLERİ TARAFINDAN HİZMETE AÇILDI Nişantaşı ıhlamur yolu 4/6 tel:48 38 75 Erajans 78 2127
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • ATLAS SİNEMASINDA Pazartesi matinelerden itibaren Büyük seks filmi Renkli Fransızca BEBEĞİM Deshabille Toi Pouppe)Linda Carol Anne Syring Christiane Rucker Seanslar:12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 NOT:Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • 4 Dünya sineması,rlisl matinerdın itlbırtn PAMUK PRENSES a ve 7 CÜCELER ZEYNEP OEtİRMEKCİOGLU h Milliyet:2097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 641686 1.Levent)Sen r.cııimsin A.Delon R.Schneider R.l.AS 476315 Harbiye)Kaktüs ÇIçeği 1.Bergmann R.l.S.ASLI 467091 Beşiktaş)1 Şampiyon A.Işık,E.Sayın R.2 Esmerin Tadı Var t.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1971
  • BİR MUZİPLİK SONUCU SAHNEYE ADIM ATTI Şevkiye May 41.Sanat Yılını B Cemal Sahir'in sahneye koyduğu «Kontes Maritza» opereti ile onüç yaşında profesyonel sahne hayatına başlayan sanatçının «Cici Berber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • Partilere devlet yardımı ve zam ne olacak?t Baştarafı İkincide tBer,siyaset hayatında muayyen bir doktrini güden,bir yolu çizen teşekküllerdir.Devletten yardım gördüğü söylenen dernekler doğrudan doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • VEFAT Grebene eşrafından merhum Aslan efendi ve merhume Mazlume Akter'in oğlu,Makbule Akter'in sevgili eşi.Dr Oğuz,İlhan,Gürbüz ve Bülent Akter'in sevgili babaları.Semha.Sema hat ve Ayşe'nin kayınpe d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • İstanbul ATAKÖY imci kısımdaki KALORİFERLİ BÜYÜK APARTMAN «Dairelerinin satışına devam edilmektedir.talipiilerin,daireleri görmeleri ve gerekli bilgiyi almaları için ATAKÖY ŞUBEMİZE müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • TEŞEKKÜR Yavrumuz Emine)nin dünyaya gelişinde mesleğindeki e İ tam vukufu ve üstün mehareti yanında yakın ilgisi ve ihti-I mamı ile de bize lûtufkâr olan Dr.TAHSİN ARTUNKAL'a E yürekden şükranımızı su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • İSTANBUL 10 ncu Dosya No:1970/253 Beyoğlu,Kuloğlu mahallesi,istiklâl ve Hava sokağında kâin 195 kapı 485 ada,32 parsel sayılı ve 224.00 M2.sahalı aşağıda vasıflan yazılı)gayrimenkul ile yine ayni maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • ÖLÜM Kıymetli mesai arkadaşı,mız Kitap Satış Döner Sermayesi Saymanı.İSMAİL GÜRDAP 13 şubat 1971 cumartesi günü vefat etmiştir.Cenazesi 15 şubat 1971 pazartesi günü Aksaray Valide Camiinde kılınacak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • TEŞEKKÜR Kimsesiz ve Korunmaya E muhtaç çocukları sinesinde E barındıran okulumuzun ve E Yetiştirme yurdumuzun Mt vı I evvel kurulan derneğine maddi ve avnl vardımlarmı ğ bURtine kadaı esirRemeyer ğ v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • 'I İlli I M IIIII111 11 M II İlli 11III HM II1 İlli I mı II m,i j TEŞEKKÜR Hakkın rahmetine kavuş.E İ muş bulunan kıymetli eşim.E E sevgili babam,aziz varlığı.Ş E mız I Selâhattin GÜNAK'ın z cenaze me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • SATILIK ARSA BEBEK ARIFIPASA KORUSUNDA UYGUN FIATLA SAHİBİ ELİNDEN SATU w ARSA.ÖDEMEDE KO» AYLİK Tel:47 43 12 Milliyet-2101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • MERCEDES 250 S 50.000 KM'de COK TEMİZ SATILIK 49 82 04 Milliyet:2106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • ı ıı ı Minini.TEŞEKKÜR Eşim,annemiz,varlığımız İVASFİYE ALAM'ıii| i elim kaybından ötürü büyük acımızı içten paylaşan dostları-miza;cenaze merasimine iştirak zahmetine katlanan muhterem zevata çelenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • ACI KAYBIMIZ Merhume Fatma Atiye Öktem'in vefakâr refiki,Emin Öktem ve Meldâ Özyürek'in müşfik babası.Yüksek Mühendis Sedat Özyürek ve Tülin Öktem'in muhterem kayınpederi Ömer Özyürek'in biricik dedes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1971
  • ACI BiR KAYIP Şirketimizin Muhasebe Müdürlerimizden muhterem ağabeyimiz,kıymetli dostumuz,büyüğümüz,MÜYESSER BUKAL 12.2.1971 cuma günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Kederli ailesine başsağlığı diler,ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Denizcilik Bankası r.A.O demir boru kazıklı ve betonarme tabliyelı Üsküdar ve Kabataş arabalı vapur iskeleleri inşaatı işleri kapalı zarfb teklif alma su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • İLÂN İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Memur ve Sekreter Alınacaktır.İdaremizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere imtihanla Memur ve Sekreter alınacak,tahsil derecelerine ve kadro du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • ELEMİM ABANIYOR Büyük bir sınaî şirketin pazarlama etüdleri ve piyasa araştırmaları yapabilecek bay ve bayan elemanlara ihtiyaç vardır.Taliplerde aranan vasıflar şunlardır:İktisat Fakültesi,İşletme İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • i MUHASEBE MÜDÜRÜ TİCARET MÜDÜRÜ VE Çayırovada,mevcut bir fabrika Muhasebe Müdürü,Ticaret ve Satış kısmım idare edecek Ticaret Müdürü ile Pazarlama servisini yönetecek Pazarlama elemanı aramaktadır.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • KELİMESİ 150 KURUŞ SATILIK EMLÂK TEŞVİKİYEDE 3 yatak odalı,kaloriferli lüks daireler 325.000.46 95 58 47 27 90 TEŞVİKİYEDE dükkân 225.000.46 95 58 47 27 90 KADIKÖY Bahariye caddesinde kalorifersiz kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • VEFAT.Trabzon eşrafından merhum Nemlizade Hacı Ahmet efendinin oğlu,Edibe Kocaçimen,Eribe Dizdaroğlu,Rıdvan,Refhan,Nevzat Nemlioglu'nun babalan,Gülen Ferda.Erdal Kocaçimen'in dedeleri,Malike ve Muallâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • ELEMAN AKMIYOR Bir şirketin Maliyet Muhasebesi Servisinde çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış genç eleman alınacaktır Bu konuda çalışmış olan ve tercihan Ticaret Lisesi me zunu bulunanlann özgeçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • 1 Gablibiyef Alpaslamn fc Baştarafı Onuncuda E E ratma kabiliyeti,kişisel top tek-E E niği,oyun zekâsı,taymingin da-E E niskası dün tam olarak toplan-E E mıştı Alpaslanda.Defansif oyun-E E da zirveleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • Basketbol Türkiye Liginde bugün iki büyük maç var F.Bahçe Beşiktaş,İTÜ Galatasaray Basketbol Türkiye Ligine bugün iki şehirde 5 maçla devam edilecektir.Günün karşılaşmaları Spor Sarayında Fenerbahçe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • A.GÖÇÜ:1 PTT:O Ankaragücü PTT'yi Coşkun'un ikinci yarıda şahsi gayreti ile attığı golle yendi:1 0.İkinci yarının başlamasıyla Sarı-lâcivertliler daha da yüklendiler PTT kalesine.Nitekim 49.dakikada Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • G.BİRLİĞİ:O SAKARYA:O GENÇLERBİRLtĞİ:Orhan ilhan Haydar Hayrettin Necip K.Tevfik Tevfik Mehmet Mustafa Rıza Necdet [Selçuk SAKARYASPOR:Hazım Mikael Beşir İbrahim Muammer Ar*.Arif Yetkin [Talât tsmet Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • TEASCA,SASU'yu t Baştarafı Onuncuda hücumda bozuktuk.Selim'i yorulduğu için Şükrü'yü de sakatlığı nüksetmesin diye sahadan çıkardım» demekle yetiniyordu.Zaten soyunma odasına gelen Sasu'yu da odadan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • F.Bahçe 40 yıllıklara 1 yıllık faaliyet anlatıldı Fenerbahçe Yönetim Kurulu,önceki gece kırk yıllıklara bir yemek vererek,bir yıl içinde yapılan işleri anlatmıştır.28 mart'ta yapılacak kongreden önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • Dünyası •TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR MECMUASI Dev Kadrosu ile Hizmetinizde •Türkiye ve Dünya daki bütün Spor olayları •Yüzlerce BEDAVA MAÇ BİLETİ ve •Büyük Sürprizler.•Renkli»Ofset Baskılı«BüyükBoy YARİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • G.SARAY BURSA 4 Başturafı Onuncuda tır.Ali Sami Yen Stadında saat 14.30'da başlıyacak olan maçta.Sarı Kırmızılı ekip,sezon başında Bursa'da 1-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşını almak için mücadele ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • BEŞİKTAŞ MAL!t Baştarafı Onuncuda nançla Beşiktaş'ı tanıyacak ve ona göre yardım edecektir.Olgun olalım,herkes bizi seyrediyor.Beşiktaş'ın birlik içinde olduğunu görsünler.Aksi halde yaparken,yıkarız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • 1.KOŞU:F:Yamtar,P:Seda 17.S:Zafire 77 2.KOŞU:F:İrem,P:Azra I.S:Necme 54 3.KOŞU:F:Bushido,P:Presto,S:Fanny 4.KOŞU;F:Serbey,P:Nurbey,Zahide 124,S:Çalbatur 5.KOŞU:F:Fenelon,P:Tunç,S:Gold Stone 6.KOŞU:F:R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • İngiltere Kupasında büyük sürpriz:Leeds 4.kümeden br takıma 3-2 yenildi İngiltere kupasının beşinci turundun oynanan maçlarda,son yüzyılın en büyük sürprizi olmuş ve dördüncü kümeden Colchester takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • YAKIN GELECEKTEKİ t Baştarafı Onuncuda Bu orta saha üçlüsü bu yıl ve daha sonra «yaratıcı» olarak «okkalı» olmağa devam edemez,bu ikiii!Selim mücadele gücünü,Fuat devamlılığını yitirmek üzereler ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • YAVAŞ MAÇI KAZANAN t Baştarafı Onuncuda m marke etmeye yanaşmamasıydı.Fenerbahçe'nin fevkalâde bir oyun çıkartmayan Istanbulspor takımına yenilmesinin başka,bir nedeni de,Istanbulsporluların oyunun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • F.BAHÇE MAĞLÛP t Baştarafı Onuncuda tan doğru dürüst bir pas atamadı.Ya penaltı?Bir maçta ele,böyle biriki fırsat geçer,sen bunları değerlendiremezsen elbette basın önünde ayrılırsın sahadan.tstanbuls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • 2.LiG KIRMIZI GRUBUMDA 7 MAÇ VAR H Türkiye Ligine bugün Kırmızı Grup'ta oyna-nacak yedi karşılaşma İle devam edilecek,lider Adanaspor,Nazilli'de Nazillisporla oynarken,kendisini bir puan farkla izleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • GALATASARAY:70 t Baştarafı Onuncuda Herşey,hatta iki iddiasız takımın heyecanı bile ikinci yarının 13,oyunun 33.dakikasına kadar normaldi.Fakat ne olduysa bu anda oldu ve bir «Basketbol sevmez» seyirc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • MUHAFIZGÜCÜ KOLEJ MAÇI DA YARIDA KALDI Ankara'da oynanan MuhafızgUcU Kolej maçı seyircilerin aşırı tezahüratı nedeniyle hakem tarafından tatil edilmiştir.Karşılaşmanın bitmesine iki saniye kala Kolej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • SUSPOR:82 ANKARAGÜCÜ:67 SUSPOR:Ali Türkay 18.Orhan 2,Aydın 19,Necdet 24,Aptullah 10,Edeş ANKARAGÜCÜ:özcan 7,Yalçın 6,önder 24,Nezih Il*az 8.Burhan 10.Hayri 12.Suspor Ankaragücü'nü dün Ankara'da oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • İTÜ:104 MODA:63 t.T.Ü.Kemal 2,Zeki 18,Nuri 14,Hüseyin 27,Reşat 24,Mustafa 2.Öner 9,Osman irk)4.Erdal 4.MODASPOR:Carni 7,Muharrem 6,Pano 8.Ka han 22.Cavit 2.Ethem 6.Halûk 12.Deplasmanlı Türkiye Basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • 2.LİG MAÇLARI Basketbol ikinci İlginde dün oynanan maçlarda Kadıköyspor,Vefa'yı 77—59,Kurtuluş,Göztepe'yi 72—56,Karşıyaka PTT'yi 64—fil,Şekerspor da Jandarmagücünü 87—58 mağlûp etmişlerdir.İstanbul kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1971
  • Voleybolde,B.Spor ve Eczacıbaşı galip İstanbul Mahalli Voleybol Liginde dun oynanan maçlarda,Beyoğluspor,Beykoz'u,Eczacıbaşı da Deniz Harp Okulu'nu aynı sonuçla 3—0 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • 1971ın SÖzûe kişileri J3ULl)21tKct' sı giyecekler Gözde kadın.çevresinde hayranlık yaratan kadın.gözde erkek iş hayatında başarılı erkekkadınların beğendiği erkek.Kadın,erkek gözde kişi Güney Sanayi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Yası ödemeler mart ayından itibaren verilecek ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulunun dün yayınladığı 24 aralık 1970 tarihli kararnameye göre,yeni personel kanununda bazı deylet memurlarına verilmesi öngörülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • ANKARA'DA BiR SİNEMA YANDI ANKARA,ÖZEL Emek mahallesinde bulunan Yıldız Sineması dün akşam üstüne doğru elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonunda yanmıştır,tki milyon liraya sigortalı olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardım ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • KAYİP ARANIYOR Sfanda resmi görünen oğlum KENAN İRİSÖZ 20 gündenberi k a y b o 1 muştur.Gören ve bilenlerin Haydar Sokak No:75 Fatih adresinde bayan Soner'e mektupla veya salisen bildirmelerini insani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • I TEŞEKKÜR Safra kesesi ve Karaciğer E ameliyatından sonra geçirmiş E Ü olduğum ağır serum hepatlt'l,E üstün bilgisi,modern tedavi ğ E tarzı ve yakın alâkasıyla çok jj E kısa bir zamanda tyileştire-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • BANKAYI,DENİZ GEZMİŞ Baştarafı Birincide TEĞMENİN TAKİBİ 06 AZ 470 plâkalı taksiyi cipıyle takip eden Teğmen Necdet Zin cirkıran bu takibi veznedarın tabancasını alarak yapmıştır.Ancak teğmen,cipin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Çok konuşası kadını,yargıç dışarı çıkarttı B Hırsızlıktan sanık kadına yargıç,«senin çamur atmadığın kimse kalmadı,bana bile çamur attın» dedi.Üst katlarında oturan komşusunun pencereden sarkan halı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Çaglayangil Londra'da kliniğe yattı LONDRA,BARAN SAROL bildiriyor.Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çaglayangil dün ani olarak Londra'ya gelmiş ve derhal London klinike yatırılmıştır.Londra Büyükelçiliğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • II ılılılMIMIIMıMIMııMIMMılııı i TEŞEKKÜR E Çok kıymetli varlığımız,E babamız Emekli l'inci Sınıf 5 İ Emniyet Âmiri MUZAFFER BATUR'un E vefatı sebebiyle cenaze töre-E nine iştirak eden,çelenk gön-E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Doğum ve teşekkür Sami Mertgün'ün kardeşi ş SELÇUK LÜTFÜN *ün dünya-E ya gelişini akraba ve dostlağ rımıza müjdeleriz.Bu vesl-leyle yakın alâkalarını gördü-ğümüz S.S.Kurumu Bakırğ köy Doğumevi Doktorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • SOSYALİST t Baştarafı Birincide vetimiz olacaktır.Seçimi kazanmamız zordu,kazandık.İktidara gelmemiz zordu,geldik.Ama şimdi işlerin en zoru var karşımızda;devrimi,meşru ve demokratik yoldan şiddete ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Ecevif:"Yabancı petrol şirketleri tf ANKARA,ÖZEL Üç yabancı petrol şirketinde başlatılan grevin ertelenmesi üzerine bir demeç veren CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit,«Yabancı petrol Şirketlerinin mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Koni Fitzgerald İle Şan Özalp Evlendiler.Eş ve dostlarına duyurulur 7 «ubat 1971 East Lansing Miliyet 2090 I ı,ffl'wMı,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • CENÎ BAHAR)GİDON ile MORDO GİDON Evlendiler 7.2.1971 Şişli tsl.Milliyet 2103 WlfeM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • DUYURU MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI SENDİKASİ'ndan Sendikamızın 14.2.1971 pazar günü saat 20'de «Lâlezar Klüp Restoran» salonlarında yapılacak geleneksel yemekli toplantısına kurulumuzun eski mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • 4 çocuk Almanyadan gelen annelerine t Baştaraft Birincide man çiftin de arası açıldı,boşandılar.Çocuklar baba ile birlikte İstanbul'da kaldı.Gerda Almanya'ya annesinin yanına döndü.Asıl macera ondan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • HACILARDAN BiRiNiN KOLERA TAŞIYICI OLDUĞU ANLAŞILDI Yurda dönen hacılardan birinin kolera portörü olduğu tesbit edilmiştir.Zeynep Kâmil Sağlık Kolejinde portör olduğu görülen İzmirli Ali Gül ambulansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • A.İ.T.İ.A.Akademisi Başkanının odasına bomba kondu ANKARA,ÖZEL Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanı Prof.Hamza Eroğlu'nun makam odası kapısına dün öğleden sonra bir bomba konmuştur.Sadm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • LİSAN BİLEN ELEMANLAR ARANİYOR İngilizce muhaberatı müstakilen idare edebilecek elemanların HİLTON Oteli girişindeki büromuza şahsen müracaat etmeleri rica olunur.TÜRK EKSPRES Havacılık ve Turizm Ltd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • Vefat ve teşekkür Aile büyüğümüz SAFİYE ORBAY hanımefendinin vefatı dolayısiyle,bizzat cenaze merasimine gelmek,çelenk göndermek,eve gelerek veya telgrafla taziyette bulunmak suretiyle kederimize işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • ÖLÜM Vanlı merhum Aziz ve Seher hanım mahdumu,Medlha Gürdap'ın eşi,Aziz,Cem,Mine ve özlem'İn kıymetli babalan.Trafik Başkomiserl Zeki Gürdap,Türkan,Turgut ve Nedime'nin kardeşleri,İstanbul Teknik Üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • İMAHARiSHi MAHESH;YOGi'nin Safchk Enerji Mutluluk yolu Hilton Oteli 17 Şubat 1971 Club Room Saat:19 Diğer zamanlar müracaat 26 50 00 Milliyet:2:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 14.02.1971
  • DEMİREL Baştaraft Birincide lan içine soygunculuğu da ithal etpıiş bulunmaktadır.Türkiye Cumhuriyetinin meşru kanun kuvvetleri suç işleyenleri bulur ve bunun karşılığında kanunların derpiş ettiği ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 14.02.1971
  • Seyirci tarafından yuhalanan Teaşca,Sasu'yu soyunma odasından kovdu.Fazla konuşmak İstemeyen Romen hoca «şampiyonluğumuz tehlikeye girdi» dedi.ÖZER YELCE ıllılllMilllllllıımılııııtıııııl MÎTHATPAŞA St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • Uç Romen o Fenerbahçe seyircisi maçtan sonra takımını yuhaladı.Sonra da portakal attı sahaya.Antrenör Teaska bu portakal yağma ı undan pek hoşlanmış olacak kisoyunma odasına giderken bir tanesini yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • BİR BU EKSİKTİ.NURHAN AYDİN Kabahati oyuncunda arama,git at hakemin kafasına yumurtayı.Bari yanında biraz yağ,biraz limon gettreydin ve o yumurta ile bir terbiye yapaydın.Sonra da kendi başından başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • p M^ IIIPıı':ısı!ıl!&Si:i!l!l!KALEMDEN Yakın gelecekteki FENERBAHÇE KAHRAMAN B A P Ç U M DÜNKÜ maçın hikâyesini ve teknik açıdan panoramasını» komşu sütunlarda yetkililerden oku yun.Biz dünkü maçın ış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • Beşiktaş malî kongresi bugün Dünkü olaylı Galatasaray Beşiktaş maçında hakem Nejat Duran'ın kafasına bir seyird yu murta atınca,oyun 45 dakika kadar durdu.Resimde,Federasyon temsilcisi Cem Atabeyoğlıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • 45 dakikalık aradan sonra devam eden maçta:G.SARAYİİT BEŞİKTAŞ:60 HAKEMLER:Nejat Duran Cemal Cetinberk GALATASARAY:Şengün 12.Nedret 19.B.Nur 10,Doğan 7,Fuat 14,Semih 8,K.Nur Mehmet BEŞİKTAŞ:Ünal 3 Tom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • TÜRKİYE LİGİNDE BUGÜN G.Saray Bursa Beşiktaş Vefa E* KİNCİ yansına girdiğimiz Birinci Türkiye Ligi'nde bugün de beş şehirde altı karşılaşma yapılacaktır.Günün en önemli maçlarından birini,şampiyonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • Ziya'nm kaçırdığı penaltı.***ır ttâi*&&$Mr!&İ Fuat ceza sahası içinde düşürülünce hakem Babacan penaltı verdi.Ziya,yaptı atışı ve topu üst direğe nişanladı.Sonra Serkan dışarı gitti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • BİRKAÇ İsim m Maçtan sonra Lstanbulsporlular böyle kucaklaştılar.Yılmaz ile Yalçın birbirlerini tebrik ederken,Fenerbahçeliler üzgün sahayı terkediyorlardı.[YILMAZ CANEL] Galibiyet Alpaslan'ın başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1971
  • i:MAÇIN TEK GOLÜ:Karşılaşmanın 38.dakikası oynanıyordu.Ahmet kaçtı ve ortaya bir top rinden.Top,bir anda Cemil'in önüne düştü.Yakaladı Cemil düzeltti ve sonra da vurdu.attı.Ali,atladı üze.[YUSUF NOBER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 1
  • 14.02.1971
  • BUL.il.M MiIIiıgef ıı mu ı^yyıygfi^T HAFTA SDNU İLAVESİ İ.İtiıırt.1 M I ri.lillıll^ı 14 ŞUBAT 1971 AYRICA PARA İLE* SATILMAZ iÇERLEDlâlMIZ:EK\u Kız:PEMCERE-ÖMÜNOEM/AK^A/VIA ELU3ET £ELlK BEM BABAMIM AD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 2
  • 14.02.1971
  • *l 6 SAYI:38 Hazırlayan:DOĞAN ŞENER •Mektuplaşmak İsteyenler».«Sizin için Kolaylık».«Fan Klüp Kuranlar».«Müzikseverlerle 8asba$a».«Size Göre» anketi ve her turlu dilekleriniz,istekleriniz İçin mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 3
  • 14.02.1971
  • HAFTA SONU İLÂVtSİ SAYFA:3 1 4 ŞUBAT 1 971 size göre EN COK SEVİLEN MELODİLER 1 BLACK NIGHT 2)Deep Purple 704 oy Stateside)2 NOBLE DAME 1)New York Rûck and Roll Ensemble 700 oy Atlantic)A song of joy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 4
  • 14.02.1971
  • YUKARIDAN AŞAĞIYA:1 Abdletendı Am 2 Ba,Sram Abanoz;3 Drama îs,Omaha 4 Papin Abay 5 La Sedef Açı 6 Lt,Lapsap üs 7 Alp.Mec Eda,8 Hara.Rufket,La.9 Cs Çem Keş 10 Kavela,tsevî 11 Vâ,Çenek Pir 12 Druy,Etki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4