Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • NATO'ya katkımız 160 milyon olacak B Ancak bunun büyük kısmı Alman yardımı ile karşılanacak.En çok 32 milyon TL.millî bütçeden ödenecek.ANKARA,Nilüfer YALÇIN bildiriyor MATO Avrupa grubunun ortak savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • 1 ^1 E i r T_1 v.v.M.5 T-î i ı'!İflİ'l e IpoM 'n j M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • İSTEDİĞİ FAKÜLTEYE 6IMMJYIN ¦EKLEMELİ VI LİSE SON SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER,Tekr-k üntversıte.Tıp.Kımyo.Eczacılık.Oii Mvkfmüfii gibi üsrün Fakültelere girmek istiyor musunuz.Bir ders yılı süreli M.KÜL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • KOMADAKİ GENCİN ANA ve BABASI FENALIK GEÇİRDİ Çapa Yüksek öğretmen Okulundaki çatışmada yaralanarak «bitkisel hayata» giren Hüseyin Arslantaş adlı öğrenci,dün sabah Cerrahpaşa Hastanesine gelen babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • Anarşiyi önlemek için hükümet tasarı hazırisyor ANKARA.ÖZEL Millet Meclisinde dün gündem dışı konuşmalarla son gençlik olay lan tartışılmış.Milletvekiİi Ahmet Şener «Tedbirler alınması,nı» istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • ERTEM:"MECLİSE VERİYORUZ,DERKEN FEYZİOGLU:TARIM REFORM TASARISI 5 DEFA UYUTULDU.ANKARA,THA Tarım Bakanı tlhami Ertem,bugün Tarım İş Sendikas:5'inci Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada.«Tanın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • SAVAŞ İSTEMEYEN GENÇLER POLİSLE ÇATIŞTI Güney Vietnam Başkan Yardımcısı General Ky'nin,San Fransisco'yn ziyareti münasebetiyle,Vietnam savaşının aleyhindeki bin gençler gösteriler yapmışlar ve pOHrie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • Mihri Belli,Bizim Radyonun yayınlarına cevap verdi 4 Arakk 1970 tarihli gazetemizde «Bizim radyo Türkiye'deki gençlik hareketini yorumladı)başlıklı haberimizle ilgili olarak Mihri Belli bir açıklama g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • İsviçre'nin Rio Elçisi kaçırıldı Rio de Janeiro,AJANSLAR İsviçre'nin Brezilya'daki büyükelçisi G.Enrico Boucher,dün sabah erken saatlerde evinden sefarethaneye giderken bir komando grubu tarafından ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • YENİ BÜTÇE;YATIRIMLAR ve YERGİLER f KTİSADÎ kalkınmanın hızlandırılabilmesi için,bütçe-I de câri lıarcamalardan âzami kısıntıya giderek imkânların daha çok yatırımlara ayrılması gereği,ötedenberi savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • Yabancılara ait beş işyeri tahrip edildi ANKARA'DAKİ MOBİL,PAN-AM,VVAGON-LİTS VE PHİLİPS BÜROLARI BÜYÜK HASAR GÖRDÜ.CAN KAYBI YOK.FAİLLERİN HEPSİ KAÇTI.fi ANKARA,ÖZEL AĞIMSIZLIK ve Yabancı Sermayeyi P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • TAHKİKATIN Hinci GÜNÜNDE KASTE YAKIN İHMAL GÖRÜLÜYOR I Tahkikat raporu Alman Teknik Müdürünün de gelmesinden sonra hafta sonunda tamamlanacak.MM ÜLTÜR Sarayı yangınının 12'nci günü M olan,dün de Savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • Ankarada da öğrenciler sabaha kadar çatıştı H Ankara Yüksek Öğretmen Okulu işgal edildi.Türkeş ve Feyzioğlu öğrenci olayları nedeniyle hükümete çattı.ANKARA,ÖZEL-THA STANBUL'daki Çapa Yüksek öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • TIPKI TRUYA FERİ BOTU GİBİ OLACAK Denizyolları işletmesi için Canıialtı Tersanesinde yapımı tamamlanan «İstanbul» açık deniz feribotu,cumartesi saat 11'dr törenle denize indirilecektir.Ulaştırma Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1970
  • YENİ BÜTÇEDE CARÎ HARCAMALAR %33 ARTARKEN YATIRIM HARCAMASI 8 ORANINDA FAZLALAŞTI 800 MİLYON AÇ Para ayarlaması ve Personel Kanunu bütçeye 3 milyarlık gelir sağlıyor ANKARA,ÖZEL YENİ bütçeyi açıklamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1970
  • NEDENSE yılda bir İM kere üstüme böyle bir hal gellyon yazı yazmak için makinenin başına geçtiğimde genel konulardan söz açmayıp sizlerle sadece sohbet et* mek istiyorum.Birkaç gündür o havadaydım yin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • Sahibi GaıC AS adını ERCÜMEN l 4cc££,KA RACAN Müessese Müdürü:Genel Yayın Müdürü:ABDf tPEKÇt NURETfİN DEMtRKOL BU GAZETE SASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI VLU:MİLLİkEl MATBAASİ t I I A I I I I Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ TÜRKİYE'DE TİYATRO YANGINLARI t Türkiye'de 17.yüzyıldanberi tiyatro yangınları olmakta,ama yangınlara karşı hazırlanan raporlar uygulanmamaktadır,ülkemizde tiyatro ve sinemala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • mmmmmmmim®&ÂiUx».x„ m I ARALIK 1970 1390 ŞEVVAL 8 Rumi 1386 KASIM ZŞ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • YARIN yine servet yağacaktır.HU mı yarın çekiliyor.Şansınız açık olsun.n.¦¦mu u,Basın 24865)18918 »¦ım%iı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • VEFAT Bankamız eski mensuplarından Bay RAHMİ KONUKSEVERE 6.12.1970 tarihinde vefat ettiğini teessürle bildirir,ailesi efradı ile mensuplarımıza başsağlığı dileriz.OSMANLI BANKASI AŞ,Umum Müdürlüğü Rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • nl TEŞEKKÜR Kızımız Berrin Batu'ya yaptığı başarılı acık kalb ameliyatı ile yeniden sağlığına kavuşturan tıp âleminin mümtaz şahsiyetlerinden büyük insan,Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi Baş Tabibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • Dış ülkelerdeki ortak ve muhabirlerimizle dünyayı ayağınıza getiriyoruz.Bütün bankacılık faaliyetleri yanında ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI İhracat ve Sanayie öncelik ve önem veren Bankadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 08.12.1970
  • Bir soğuk,bir sıcak.NATO'nun 1970'den itibaren İzleyeceği politika bir yandan «yumuşama» ya,öte yandan «savunma»ya dayanıyor.Aslında bu 1960'larda uygulanan taktikten pek farklı değildir.Rî A t-fa 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • Ürdün ordusu duruma yine hakim oldu I Gerillaların eline geçen karakolu geri almak için,geçen eylül ayından beri en şiddetli çarpışmalar cereyan etti.BEYRUT,THA Ürdün ordusu daha önce gerillaların eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • D.Pakistan'da bütün sandalyeleri Avami Partisi kazandı KARAÇt,AA.Henüz resmî sonuçlar açıklanmamış olmakla birlikte,Doğu Pakistan'da «Avami Birliği»,meclisteki 153 sandalyenin hepsini kazanmış durumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • MAKSIMde FIKS MENÜ V 100 Lirad.r ¦BaB"1" MATİNELER GAZİNONUN OTO PARKI Kazancı yokuşunun girişimledir.Yeni dekore edilen salonumuzda bilûmum toplantılar:Nişanjüğün ve 13 yaş günleri en müsait şartlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • W*L.SiNEiyiA^"^^ bugün matinelerden itibaren Beyoğlu ULAŞ SEKENİN FİLMİ KÜÇÜK ŞAHİT 'Eyevvitness" Renkli Orjinal MARK LESTER LIONEL JEFFRIES SUSAN GEORGE PETER VAUGHAN Kadıköy KAOHCÖY "sahte bond" Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • •^vv+KAYIP ÇANTA içinde bir miktar para,nüfus cüzdanı ve üç büyük şiir defteri bulunan siyah bir el çantası Cumhuriyet caddesi,üftade sokakta düşürülmüştür.Getirene aynca müjde verilecek.İçindeki para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • SU iSALE HATTI ve KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN,Seydişehir Alüminyum tesislerine ait fabrika suyu ve kanalizasyon inşaatı sabit birim fiyat 'esası üzerinden teklif a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • sermayesinin %86 sına sahip oldnğn faizli ikinci grup tahvil ihraç ediyor.TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.S.Çayırova Gebze'de 225.000 M2 lik kendi arazisi üzerinde kurulu.International marka kamyon ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • KURTULDU.«Quehec Kurtuluş Cephesi» nin iki ay rehine tuttuğu îngiliz diplomatı Jamea Cross,nihayet serbest bırakılmıştır.Cross,önceki gün Londra'ya dönmüş ve eşi Barbara sağda)v« 24 yaşındaki kızı Sus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • i İşgal edilen toprakların temizlenme işlemine çocuklar da katıldılar.Köylüler 2000 dönüm S toprağı işgal etli Arazinin Hazineye ait olduğunu,fakat ağanın sahip çıktığını söyleyen köylüler,toprağı sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • ALMAN İÇİŞLERİ BAKANI:"TURİST İŞÇİLERE AF YOK,KÖLN,ORHAN TÜREL bildiriyor Sunay'ın Bonn'u ziyareti aref esinde Federal Almanya'dakl Türk «turist» işçilerin bir defaya mahsus affedileceği konusunda çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • FATİHTE BULUNAN KESİK BACAKLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ Fatih Cenaze îşleri Müdürlüğü duvarının dibinde bulunan kesik bacak ve ayak olayının esrarı çözülmüştür.Cinayet Masası ilgilileri,hastahaneden alınarak c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • ayferferay TİYATROSU MENEKŞELER FIRINOA KOMEDİ 2 BOLUM yazan çeviren C.MAGMIER O.AYDIN BAŞ yöneten BİRKAN ÖZDEMÎR 7 KOCALI HURMUZ yazan;sadık şendil TEYZELER KARIŞTI yöneten;haldun dormen BAŞARIYLA DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • Almanya Polonya anlaşması imzalandı B Varşova'ya giden Brandt,«Bu anlaşma ile Avrupa tarihinde kötü bir dönem kapanıyor» BONN,AP,RADYO BATI Almanya Başbakanı Dır.WiUy Brandt dün Varşova'ya gitmiş ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • Denktas,Kıbrıs'tı Türk öğrencilerine çağrıda bulundu Türk lideri,Türkiyedekl Kıbrıslı öğrencilerin «ideolojik akımlara karışmamalarını» istedi.LEFKOŞA,AKAT CEMAL bildiriyor BAP kasabasında konuşan Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1970
  • cinsel bilim ansiklopedisi Cinsel mutluluğun anahtarı 40.sayısı ile II cildini tamamladı.Ö?Cilt kapaklarınızı Eros bayilerinden isteyiniz.Fiyatı:10.TL.Eksik sayılar pul karşılığı yayınevimizden istene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • Al-DkSiaaiz AAEBE 3IAA»Z Jl_E SÜ*_ 3İB1 C3EÇ-I-Ml"R.KE *l ÇOCUK:DE.NFN BEl_Ây Aı_lR AA(VİZ BİZ BA.ŞlAAlZA HİÇ O VSGARJ •cO/vm'S- ON4UAAU öoüvoeuz,HEPSı O «ADAK AMAN ÖDEVİN KAJ?DiÇı'M MluyON.LAK ÜtZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • ZİRA ÇOK COOKİE" S»Bİ 7 N I AAİ-E NUŞ/vA^K İS.TİyEN KjZ„ O/JÇ.KajCAT NO-R^ SENl' cSCteÜN-CE HUftAPRN Ai_Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • t vz ^r m Aralık-OĞLAK BURCU Düşüncelerinizde bir d*9l lkllk ola eak.Lüzumsuz »eyler» olduğundan fazla deOor sonradan anlayacak.E sinizj KOVA BURCU JŞŞS £ğ.İçtiIkU Mr aabırlızhk var.Bunun &n-bobini he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • HBULMACA i 1*2 3 4 5 6 7T8?9 10 1 S i 2 •t 3 a* 1» 4 İl 5 1 M r 6 im f-E 7 8 9 l 1 h K r« ÖD SOLDAN SAĞA:1 lslâmda abdest alınırken ağzın çalkalanmasına verilen ad;Yama,İlave,a İranda bir sehlr;TER.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • KARAOGLAN yazan ve çizen SUAT YALAZ KARANLIKLAR HÂKİMİ L-TU-i uû.z& nosı^of-Kesti wu%lî.ba^jH-ş uvıalaf-gelUjot-eiub/f-^aKvp apınâfc-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • muRHT son mniERnsı BKİ KERE İKİ OM İKİ EDER yazan;ÜMİT DENİZ İM*} Hangi telefondan?Bizde iki telefon var.Birini Selâmi ağabey koydurttu.Onunla yalnız kendisi konuşurdu ve numarasını da kimse bilmez.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1970
  • S® Marmaris!istiyorum!Tepelerden birinde,bir ev,Hasan kaptan,batan güneşe karşı renkler,ışıklar içinde kıvrılıp oynayan san,mavi,yeşil,pul pul balıklar.Mehmetle ikimiz!O küçük kasabada çocuklarımı doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1970
  • RUŞÇEV'in l^y I I i ^k Uf I VAYIN HAKLARI Copyright)1-^i M M J^T-J^/JL 1970,Little,Brovvn and Co.INC.TEK EL ATEŞiMiZ KARS ISINDA FiNLiLERiN HEMEN TESLiM OLACAKLARINA EMiNDiK.OYSA.Finliler ateşe ateşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1970
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV-Burunda kuruluk ve kanama ERHAN GÜNGÖR Ankara)Burunda ku rulukla birlikte görülen kanamalar rinitis sicca'nın belirtisi olabilir.Bu durumun önüne geçilmeyip ilerlemesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1970
  • TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU NATO Bl LİMSEL ARAŞTIRMA BURSLARI Müsbet bilimlerin temel ve uygulamalı dallarında öğretim yapan fakülte ve yüksek okul bölümlerinden mezun olup,matematik,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1970
  • TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU NATO YURT DIŞI DOKTORA BURSLARI Müsbet bilimlerin temel ve uygulamalı dallarında öğretim yapan fakülte re yüksek okul bölümlerinden mezun olup,matematik,yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1970
  • YILIN ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE APARTMAN DAİRESİ 100.000 LİRA 50.000 LİRA VE MUHTELİF ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ AMERİKAN TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI ğ ¦MMMMMMMMIIHHI.W—U Hana 29*7 İMM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1970
  • ****4r mhupiii.rnıı-ar-w m ı mı.HASAN PULUR.Allah kimseyi yarı hekime düşürmesin N E demişler?Yarım hekim candan,yarım hakim de maldan eder,demişler.Hem de ne güzel söylemişler.Tann kimseyi yanm hekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1970
  • m k^j İL EMM SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 641686 1.Levent)1 Ölünceye Kadar A.Işık.2 Aşk Kaatill K.Jurgens AKü:FİLM Annemin Vatafında Bir Erkek Var.D.Day R.S.V.Melek.İpek.Renk ve Kent sinemalarında göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1970
  • I İSTANBUL 5,55 Açılış ve program 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havalan 7,30 Haberler ve hava durumu 8,00 tstanbulda bugün 8,10 Beraber ve solo.şarkılar 8,30 Piyano soloları 8,45 Sena Olnif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1970
  • İS BANKASI KültürYayınları Sunar ATATÜRK'TEN DÜŞÜNCELER Prof.Enver Ziya Kara!TL 10 ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR-BELGELER.Prof.Dr.Âfet İnan 30 ATATÜRKÜN HATIRALARI Falih Rıfkı Atay 15 ATATÜRKLE BERABER A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1970
  • İyilik yerine kötülük «İSYAN» B.Traven'in romanı.Dilimize çevireni S.Salih Gör.Habora Kitabeyi yayınları,İstanbul.311 sayfa,fiyatı:12,5 lira.DİLİMİZİN özleşmesinden,arınmasından yana olmayanlar oldum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.12.1970
  • Telefon 22 44 10 GERÇEK H YAYINTTvl «100 SORUDA» dizisini sunar TÜRK TİYATROSU TARİHİ.Metin And.Geleneksel Türk Tiyatrosu Tanzimat ve İstibdat Tiyatrosu Meşrutiyet Tiyatrosu Cumhuriyet Tiyatrosu.Tek c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.12.1970
  • e işçi ücretleri özel D reşkilât,'ncanTaa U E R I II fi I zırlattırılan bir araştırmada,«Toplu sözleşmelerle sağlanan asgari ücretlerin kamu kesiminde özel kesime göre daha yüksek olduğu» tesbit edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • ANADOLUMUZUN yüzyıllar boyunca süregelen toprak sorununa Adalet Partisi iktidarının gösterdiği çözüm yollarını ortaya koyan Tarım Reformu Kamın tasarısının ilkeleri açıklanmış bulunmaktadır.Türk topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Gelecek yıl çimento ihracatı 1 milyon tona çkıartılacak Eskişehir Çimento Fabrikası.Tunus'a,Mudanya limanından tonu FOB)8 dolar'dan 2070 ton çimento daha ihraç ederek bu yıl içinde ihraç ettiği çiment
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Makine Endüstrisi İngiltere'ye şanzıman ihracatında bulundu AVKARA.THA Makine Kimya Endüstrisi'nln,Kırıkkale tesislerinde ürettiği şanzımanların ihraç edilmeğe başlandığı ve Önceki günlerde İngiltere'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • TÜRK BALIK İHRACAT!SON YILLARDA ARTTI ANKARA.THA.İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkeri,Türkiye'nin,balık ihracatından yılda ortalama 6 milyon dolar tutarında döviz sağladığını açıklamıştırlGEME'ye göre.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Yunanistan ATINA,ÖZNUR SİBEL BAŞAR bildiriyor YUNAN Plânlama Teşkilâtı uzmanları tarafından hazırlanan bir raporda,«Yunanistanın 1985 yılında çalışma gücünü kaybetmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • ALTIN Cumhuriyet Lir» 129.25 130.25 Reşat Lira 267.00 268.00 Hamit Lira 174.00 176.00 Aziı Lira 138.00 140.00 lnçiliz Kral)150.00 155.00 Napolyon 130.00 135.00 24 âyar külçe gr.19.65 19.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Türk Kooperatifçilik kongresi toplanıyor 21-25 aralık'ta Ankara'da toplanacak olan kongrede yeni Kooperatifler Kanunu da konuşulacak.ANKARA,THA YEDİNCİ Türk Kooperatifçilik Kontesi 21 25 aralık tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • ALASEHİRDE ÜZÜM SUYU FABRİKASI KURUUJYOR ALAŞEHtK AA Alaşehir'de 100 bin ton yas Ueüit Islayacak kapasiteli bir üzüm «ny\j fabrlkau kurulacaktır.»»Ha yotktUlarlnin radlklarl bflfiye ¦OM,kurulacak fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • KAYIP ARANIYOR Kendi halinde olan,28 yaşındaki Nihat Aksatar,cuma günü Bursa'dakl evinden kaçmıştır.Görenlerin ve tanıyanların en yakın polis karakoluna veya U 41 M No.lu tablonla bildirmelerini rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • İETT UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN imtihanla Lise Mezunu Memur Alınacaktır.30 yaşından küçük iseklilerin 10.12.1970 Perşembe günü saat 16.30'a kadar dilekçe,fotoğraf,tahsil belgesi ve nüfus hüviyet cüzdanları İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • I\I EVLERDE,I BÜROLARDA.OTELLERDE DESENLİ YER KAROLARI.Reklâmcılık 2831 18939
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • f TEKNİSYEN ARANIYOR Tavşanlı'da kurulu,Magnezit Kalsine Tesislerimiz Makine Bakım ve Elektrik tesislerinde çalıştırılmak üzere tecrübeli ve elektrik ehliyetli teknisyen aranıyor.Hal tercümesi.Bonserv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • VAKKO KİMYA VE TEKSTİL TEKNİSYENLERİ arıyor Kimya Teknisyenlerinin,Kimya Sanat Enstitüsü mezunu.Tekstil boyaları mevzuunda tecrübeli olmaları,Tekstil Teknisyenlerinin,Sanat Enstitüsü Tekstil Bölümü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Türk Otomobil Fabrikası A.Şitalyanca Bilen ELEMAN ARIYOR Bursa'daki fabrikamızda,teknik ve idari işlerde istihdam edilmek üzere İtalyanca bilen bay ve bayan elemanlara ihtiyaç vardır.Müracaatların,fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Sanayici ve Çelik Satıcılarının Makina Kimya Endüstrisi Kurumu,Kırıkkale Çelik Fabrikası mamulleri İstanbul Yenikapı ve Safraköy depolarında da satılmaya başlanmıştır.Ödemede kolaylık sağlanır.Duyurur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Pazar'da Çay alımı için 30 milyon ödendi PAZAR,T.HA Çay mevsimi sonunda bu yıl Pazar bölgesindeki üreticiye toplam olarak 30 milyon lira ödendiği açıklanmıştır.Verilen bilgiye göre,Pazar çay atölyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • BÜYÜK KAYBİMİZ Eski Maliye v« İaşe Nazırlarından merhum Muzaffer Baysal ve Hatice Baysal'ın oğulları,kıymetli adliyecilerimizden Emekli Avukat Ziya Muzaffer Baysal Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Kardeşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • VEFAT Merhum Ömer Burak'ın esi,ümran Sevel ve Şükran Aydın'ın armesl,İbrahim Sevel ve Rauf Aydın'ın kayınvaldeai,Ömer Aydın'ın anneannesi BEDRİYE BURAK refat etmiştir.Cenazesi 8 aralık 1970 aslı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • TEŞEKKÜR Bodrum tüccarlarından E E Harcı Hasan esi,tüccar Sair llh.Cemal,Dr.Ekrem,Yüksek Mühendis Mehmet,E E Eczacı HalU İla Fatma Uslu l E ve Naime Nalbantoğlu'nun E i anneleri,Ahmet Nalbant-E I oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • o KIS FESTİVALİ o MOSKOVA-LENİNGRAD 145 ve 2780 TL [23 Aralık 1970-9 Ocak 1971] Sanat Olayları:10 Bilet)BALE.BOLSOY'DA:'UYUYAN GUZELVCINDERELLA',KUĞU GÖLÜ'TINDIKKIRAN've'SPARTACUS*.»KONSER:DAVİD OİSTR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • TÜRKİYE SINÂî KALKINMA BANKASI U YÜKSEK MÜHENDİS İKTİSATÇI ¦MALÎ ANALİST ARAMAKTADIR Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.S.Prole Değerlendirme Grup Müdürlüğünde çahştınlmak üzere makine,klmva ve sanayi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • OTOSAN OTOMOBİL SANAYİ A.Ş.1969 KÂR HİSSESİ TEVZİATI Umumî heyetimizin 16.3.1970 tarihli karan ile tesbit edilen 1969 yılı kâr paylannm,sayın hissedarlanmıza tevziine 21 Aralık 1970 tarihinden İtibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • SATILIK BOŞ TESLİM FABRİKA BİNASI Kartal,Maltepe'sinde yeni İnşa edilmiş 8000 m2 arsa üzerinde 1000 m2 inşa sahalı,modern bir İşletme anlayışına göre tertiplenmiş Bas Bar elektrik sistemi ile teçhiz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • KİRALIK FABRİKA Pendik,Kaynarca,Ankara asfaltına cepheli.10.000 m2 arazili betonarme 1000 m2,sosyal tesisli,suyu,50 KWceryanhdır.Müracaat:49 71 95 Milliyet 18688
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 08.12.1970
  • Prof.Dr.MEHMET KAPLAN J ŞÎÎK TAHLİLLERİ Tanzimat'tan Cumhuriyet'*» Kadar 15 yeni tahlil llaveslvl* Baskı ödemeli f&nderllir V Un Şifa Sok.4/8 Kadıkör tsranbut MUliyflft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • KOCAOGLU ET PAZARLARİ NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy Beyoğlu Eminönü Bakırköy Yazıhane 36 93 58 44 91 08 27 91 38 71 01 49 27 15 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • SATILIK EMLÂK CİHANGİR'DE,175 m2 tam konforlu satılık,kiralık daire.44 11 49 KADIKÖY,ana cadde üzerinde,2 mağazalı,5 katlı apartman 775.000 kelepir,36 32 57 KADIKÖY çevresinde 4 blokta 70 daireye elve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • I.TÜRKİYE LİGİ:HAFTANIN KARE ASİ:ALTAÎ ERTUĞRUL SANLI CEMÎL Demirspor)Vefa)Beşiktaş)Îstanbulspor)HAFTANIN KARMASİ:Altay Demirspor)İsmail Altay)Zekerya Beşiktaş)Ertuğrul Vefa)Vadi Boluspor)Ayhan Göztep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • Ekit,Basketbol Federasyonunun tutumundan yakındı Fenerbahçe basketbol şubesi kaptanı Nejat Ekit,Basketbol Federasyonunun Türkiye Ligine katılan takımlara yardım yapmadığından yakınmış ve «Federasyon b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • 13 bilen bir kişi 340.808 lira alacak Spor Toto'da değerlendirmeleı dün yapılmış ve 1 kişi 13 bilerek 340.808 lira kazanmıştır.Diğer derecelerde sonuç şöyledir 12 bilen 18 ki*i 18.933.50 Ura 11 bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • İTÜ VE G.SARAY t Baştarafı Onuncuda raylılar ise tur atlamalarının zor olduğunu açıklamışlardır.Antrenör Cavit Altunay,«Romenler iyi basketbol oynuyorlar.İlk maçta beş sayı ile galip gelebildik.Fark ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR JÜ MAÇ Sıra No:KARŞILAŞACAK TAKIMLAR fkl takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar 1 Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın HLjİ son maçiarı MAÇ HAKKINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • HAVAALANINDA t Baştarafı Onuncuda Bayan Yolanda,daha önce Türkiyeye gelemeyişinin sebebini ise şöylt izah etti:«Okula yeni başlayan bir oğlumuz var.Onu yalnız bırakamazdım.Bir aile babası olan kocam,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • M.BUSBY,A.RAMSEY t Baştarafı Onuncuda sonra da iki «Sir» in arasına oturup Tottenham Manchester United maçını seyretmişti.tki ünlü antrenörle konuşmasını söyle anlattı Beyazıd:«Yazın açılacak olan Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • COŞKUN ÖZARI t Baştarafı Onuncuda F.BAHÇE GÜÇLENDİ Fenerbahçe antrenörü Teasca,Sasu'nun gelmesiyle forvetin gücünün arttığını ve renginin değiştiğini belirtmiş ve şunları söylemiştir:«Şu anda lideri 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • Tazminat ve ödenekleri durdurulan hakemler Boykota gidiyorlar 5 aralık 1970 tarihli ve 13685 sayılı Resmî Gazete İle Maliye Bakanlığınca Devlet Memurlarının ek görev tazminat ve fazla mesailerinin dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • MİLLÎ TAKIM KAMPA GİRDİ 13 aralıkta Arnavutlukla karşılaşacak olan A ve Ümit Milli Takımlarımız dün İstanbul ve Bursa'da kampa girmiştir.İstanbul'daki A Milli Takımı kampına su futbolcular katılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • İSTANBUL AMATÖR LİGİNDE İKİNCİ YARI BAŞLADİ İstanbul Amatör Futbol Şampiyonası ikinci devre karşılaşmalan başlamıştır.Ancak hava muhalefeti nedeniyle yine bir kısım müsabakalar ertelenmiştir.Yapılabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.12.1970
  • KISA.KISA.9 aralıkta başlıyacak olan beynelmilel futbol antrenörler kursuna genç Millî Takım antrenörümüz gönderilecektir.Yugoslavyanın Siprit şehrinde yapılacak olan kursa Gündüz Tekin Onaydan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • DURUM t Baştarafı Birincide mis,kiminin de değiştirileceği söylentileri çıkmıştır.15 aralıkta artık uygulanmaya başlanması beklenen İşletme Vergisi hükümlerini yerine getirmeyenlere verilecek ilk ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • BÜTÇE 800 MİLYON AÇIK t Baştaraft Birincide açıklamış,«Bir milyar liralık dm kredi hikâyesinin dogm olduğunu» tekrarlamıştır.«Enflâsyona karşı her türjü tedbirin alındığını,ihtimaller çıktıkça tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • DEMİREL HAKKINDAKİ RAPOR 16 ARALIKTA ELE ALINACAK ANKARA,ÖZEL 13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun Demirel hakkındaki raporunun 16 aralıkta toplanacak TBMM Birleşik toplantısında ele alınacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • ANARŞİYİ ÖNLEMEK İÇİN t Baştaraft Birincide sildc bulunan her anne ve baba ıztırap içindedir.Geçen yıldan beri 18.20 genç öldürüldü ya da yaralandı.Kanlı olaylar olmuştur.Hükümet ve Parlâmento buna se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • FEYZİOÖLU:t Baştaraft Birincide set adamlannın eleştirileriyle karşılaşan Ertem,«Biz hükümet olarak Türkiye'yi bir bütün ha* linde ileri götürme gayreti içindeyiz.Yılların meselelerinin nemen halledil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • t*tmttnttnırMmttı ııtıiMimımmıtııımmmm,m„mmıımm.mıımımımıııım.mimim.TEFEKKÜR i i Doğum öncesi ve doğumda gösterdiği yakın alâka ve gay-i retlerl İle kızımız Ayşe'yi bize kazandıran,son derece kabili-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • KOMADAKİ GENCİN t Baştarafı Birincide Alet,hastanın kalp atışlarını muntazam olarak kaydetmektedir.Doktorlar «Hüseyin'in nabzının 90 oldudunu ve tehlikeli durumunu aynen muhafaza ettiğini» söylemişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • ANKARA'DA DA ÖĞRENCİLER t Baştarafı Birincide Feyzioğlu konuşmasının başında,üniversite olayları üzerinde durmuş,«Hiçbir ülkede re hiçbir Anayasada işgal,tahrip,sabotaj,yağma,cinayet işleme,hürriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • KASTE YAKIN İHMAL t Baştarafı Birincide lacak,bina temizlendikten sonra normal faaliyete geçilecektir.Yangında zarar görmeyen Oda Tiyatrosunda da temsiller verilecektir.Bu konuyla ilgili çalışmalar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • İSVİÇRE'NİN fc Baştara[ı Birincide Brezilya Cumhurbaşkanı Medlci,olaydan derhal haberdar edilmiştir.Polis de elçiyi bulmak için yoğun bir araştırma faaliyetine girişmiştir.Brezilya hükümeti aynca İsvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • VEFAT Merhum Medine Mollası Hürrem Efendi He Vahide hanımefendinin torunu,mer hum Vassas tnanh ve merhume Samiye İnanlı'nın kırı,Behice Demlrseren,Semiha Telseren,Hürrem înanlı,Haldun İnanlı'nın sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • MEHTAP,del bir karde» kaşandığını sevinçle büyüklerine müjdeler.GÜLSEVtL TUNCER AFŞtN 7/12/1070 İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • YABANCILARA AİT t Baştarafı Birincide teyllerini binalardan içeri atmışlardır.Molotof kokteyli atılan binalarda büyük ölçüde hasar meydana gelmiştir.Yaralanan olmamıştır.Büroları tahrip edilen yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • SUNAY,DEMİREL'LE 1,5 SAAT GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Başbakan Demirel,dün akşam saat lB'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la Cumhurbaşkanhğı Köşkünde 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştır.Görüşmede Başbakan'ın,Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • MİHRİ BELLİ t Baştaraft Birinctd* rak sunulmuştur.Milliyet oku» yucularının bununla yetinmiyeçekleri ve «Bizim radyo» hakkında tamamlayıcı bilgi gereğini doyacakları düşüncesindeyim.Bu düşünceyle habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • Eczacı YÜKSEL ÜLGEN Ue Doktor MEHMET NURİ KASABOĞLU DOKUR)Nişanlandılar.1.12.1970 Faal Organizasyon 158 18933
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • juiiiim ununu,ımııı imim ı it ı mm ı ıı ııı cı "'""mu;I TEŞEKKÜR r Yaptığı çok başarılı bir I ameliyatla beni sıhhate kavuşturan.Ankara Üniverslğ tesi Tıp Fakültesi Nöroşl-rürjl Kliniği Direktörü.S mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • İLÂN KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜ'nden ENSTRÜMANTASYON PROJELERİ ve MONTAJI İSLERİ YAPTIRILACAKTIR.Samsun,Murgul ve Hopa'da ekseriyetini tazyikli hava ile işler âletler teşkil eden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • mu.ı ı' acaaflaa daha iyi daha güçlü temizler Şimdi yeni AK Vim bütün mutfak eşyanızı pırıl pırıl parlatır tertemiz yapar AK Vim banyo lavabo ve fayanslarınızı kirden pastan arıtır yeni bol köpüklü AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • VEFAT Adapazarı eşrafından Hacı Hasan Çavuş'un torunu,Hüseyin efendinin kızı,Adapazarh Recep Remzi'nin hanımı,Türk Ticaret Bankası Depolar Şefi Muzaffer Med,Puro Sabun Fabrikası Ticaret Müdürü Mazhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 08.12.1970
  • Kısa bir süre için her kutuda hediyemiz tras bıçağı Gibbs traş kremi ile Gibbs traş bıçağı size zevkli bir traş sağlar.GPARKA GP 703
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 08.12.1970
  • F.linine i.Saray maçında Mehmet'le,Engiıı'in mücadelesi sürülüyor.[HÜSEYİN KIRCALI] İ T U GERÇEK YERİNİ BULDU FENERBAHÇE Galatasaray'ı renk aşkı,Batur'un saha dışındaki,minik Erdim'in saha içindeki ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • Yıllarca Türk basketboiuna hizmet eden iki şöhret MİLLiYET'te buluştu.Mehmet Ali Yalım'dan sonra Turan Tezol da ftgilliyefl fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • BASKETBOLCULARIMIZ AVRUPA YOLUNDA t İTÜ ve 6.Saray bugün gidiyor Sarı Kırmızılılar Bükreş'te ESteau,Teknik de Prag'da Slav/a ile revanş oynayacaklar.A VRUPA Kupaları'ndaki iki temsilcimiz İTÜ ve Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • Milliijet İTÜ-SLAVİA NURHAN AYDIN G.SARAY STEAU ERGUN EMEK MAÇLARINDA Olayları en iyi şekilde vermeyi prensip edinen MİLLİYET,Basketbol Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • iŞasıı,$ını havaalanında karşılarken.[Y.CANEL] HAVAALANINDA TRAŞ OLUP KENDİSİNE ÇEKİ-DÜZEN VEREN SASU EŞİNİ KARANFİLLE KARŞILADI.ERGUN EMEK DARECİSİNDEN taraftarına,kulüp müdü-I ründen kamp müdürüne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • Ekonom,Batur ve Adlı ile işbirliği yapacak Ocak ayında yapılacak Galatasaray kongresinde başkanlığa adaylısını koyacak olan Muammer Ekonom,Suphi Batur ve Rüçhan Adlı grubu ile işbirliği yapacaktır.Hûl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • METİN OKTAY İNGİLTERE VE İTALYA'YA GİDİYOR Galatasaray ve Milli Takımın eski santrforu ve kaptanı Metin Oktay,ingiltere ve İtalyada bir yıl sürecek antrenörlük kurslarına katılmak üzere yarın Londraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • "samsunspor'un problemleri Turgay ŞEREN'in ilgi çekici yazısı yakında Milliyet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • fiiiil^Hfl EN BAŞARİLİ SPORCUSUNU GENE MİLLİYET OKUYUCULARI SEÇECEK Geniş bilgi ve tafsilât yakında MİLÜYET'te Coşkun Ozan:"Bursaspor güçlü ekip» dedi I Teodorescu «Özlenen galibiyeti aldık» derken Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • G.SARAY'IN AÇACAĞI OKUL İÇİN M.Busby,A.Ramsey ve A.Watle Türkiye'ye geliyor ÖZER YELCE GALATASARAY Kulübü Başkanı Selâhatün Beyazıd sessiz sedasız gittiği Londra'dan jene sessizce döndü.Beyszıd Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 08.12.1970
  • M.ALİ,BONAVENA'YI I AFER gene Clay'in.Üç yıl sonra döndüğü ringde ikinci defa bu kez de Oscar Bonavena karşısında Hem de 15.raundda nakavtla.BİRİNCİ RAUND Her iki boksör de maça yavaş başladı,tik raun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor