Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Amerikan Savunma Bakanı Laird Ankara'da karşılanırı».Amerika Türkiye'ye hibe şeklinde askerî yardıma devam edecek H Dün Türkiye'ye gelen Amerikan Savunma Bakanı Laird Ankara'ya arka yollardan girdi AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • HAKKI KESKİN Vatandaşlıktan çıkarıldı.Ecevit,Hakkı Keskin'in vatandaşlıktan çıkarılmasını kınadı ANKARA,ÖZEL CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit,Batı Berlin'de okumakta olan Hakkı Keskin'in yurttaşlıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • ÜRDÜN KATLİAMI Kral Hüseyin'in helikopteri,harekete hazır olarak beklediği küçük alanda birdenbire havaya uçtu.Beş on dakika sonra içeriye bu sabotajın sorumlusu elindeki bazukayla getirildi.Kralın ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Kraliçe 23 Ekimde seçilecek i 1970 Türkiye Güzellik Yarışması,10 ekim pazartesi günü İstanbul'da Fitaş Sinemasın-I da yapılacaktır.Fitaş'taki yarışmada Türkiy* I Analine kalanlar,23 ekim pünil Maksim'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Gene!idare ve teknik memurlar tesbit edildi ANKARA,ÖZEL Personel Kanununda öngörülen genel idar hizmetleri sınıfına,devletin genel politikası içerisinde kurumlara verilmiş görevle rln sevk ve idare ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • İŞLETME VERGİSİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ANKARA,AA Yeni kabul edilen «işletme Vergisi» nin uygulamasına bu ay içinde başlanacaktır.Maliye Ba kanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü,bütün vergi dairelerine bir «ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Denizyollanndaki grev dün sona erdi B Denizcilik Bankası,istenilen zam ve sosyal hakları kabul etti.Durum,grevde olan gemilere de bildirildi.ANKARA.ÖZEL BİR süredenberi deniş yollan işletmesinde sürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • AĞLAYAN KADIN.Mısır'ın her yanında binlerce Mısır'lı,kamyon lar ve otobüslerle Kalıire'ye geldi.Konvoy halinde gelen kamyonlar,şehir dışında bırakıldı.Gelenler de sokaklarda yatarak töreni bekledi,ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Sirkeci PTT fabrikasında çalışan 22t feci,İki gündür yemek grevi yapmakladır.Geçen yıla kadar Haber-lş Sendikasına bağlı olan işçiler,üç yıldır zam alamayınca,Mctal-tş Sendikasına geçmek istemişler,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • DURUM İNTİBAK SORUNU VE GECİKEN GENELGE DEVLET memurlannm intibak işlemlerine tşık tutmak üzere Maliye ve Personel Dairesi Karma Komisyonunca hazırlanan genelge,iki haftaya yakın bir süredir üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Demirei'in uçağı tehlike geçirdi 0 İnişte arka tekerleği yarılan uçak,pilotun ustalığı sayesinde devrilmedi BAN KAR A,ÖZEL AŞBAKAN Dcmirel'i Kahire'den Ankara'ya yetiren C 130 tipi askeri uçak dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • Ağlayan ve na'şa saldıran halkı,top arbasmın sürücüleri kırbaçla dağıttı HASIRA FİRAVUNLAR TÖREN YAPİLDİ.Nâsır'm na'şım 80 devlet ve hükümet başkanı,5 bin asker,binlerce halk izledi Töreni evlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1970
  • PTT İdaresi havale paralarım ödeyemiyor PTT Bölge Başmüdürü "Elimizde yeteri kadar avansımız kalmadı.Havalelerin bir kısmını ödeyebiliyoruzrr dedi I» STANBUL*DA PTT İdaresi havale sahiplerine ödeme ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.10.1970
  • l:ŞÛRA VE DİL MES'ELESİ $U günlerde bir Millî Eğitim Şûrası toplanıyor.Orta eğitimi kökünden değiştirmek daha faydalı ve güne uygun hâle getirecek tedbirleri,çâreleri araştırıp bulacak.Yeni Millî Eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • ELEKTRİKTE TEK S\mJ16 jp MUCİP DENİZEL ve ORTAĞI Koli.Şti.TOPTAN B:lumum elektrik malzemesi OERLİKON kaynak elektrodlan,transformatörleri,elektrik ampul çeşitleri,fiüoresan çeşitleri,trifaze sayaç,ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • DOKTOR ALINACAK Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden 1 Erzurum Kan Merkezimizde seyyar ekip doktoru olarak istihdam edilmek üzere mütehassıs veya Dratisyen bir doktor alınacaktır.2 Spyyar ekip do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • Sahıbf Milliyet a«z«lf etllk AS »din* ERCUVIKNI KARA4 AN Müesspsr "vTüfHirü:Millâuef Genel layın Müdürü:ABDt tPEKÇt NURETTİN DEMÎRKOL İAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BAMLülGl tut ulul 1 MAiöAAisl 1&1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • Vakit Güneş 605 12 03 Oğlo İkindi Akşam yatsı tmsak Vasatt 13 03 611 16 21 17 61 12 00 19 21 130 419 Kzanf 6 28 10 35 EKİM 1970 Hicri 1390 RECEP 30 Rumî 138b tSYLÜI 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • WVVWVW^AAAAAfW^^ V neden böyle olsun?termoshell servisi bir telefonla hizmetinizdedir.Kalorifer temininde en güvenilir servisi termoshell sanlartermoshell servisi Tel:48 57 45 47 32 77 36 09 03 Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ BLOK DIŞI MARKSİZM:YUGOSLAVYA «Yugoslavya'nın blok dışı kalmış Marksizme güzel bir örnek teşkil ettiği ve komünist dünya ile Batı dünyası arasında bir siyasal ortam yaratmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • GOETHE ENSTİTÜSÜ METODU İLE ALMANCA'YI Türk Alman kültür işleri istişare kurulunda öğrenebilirsiniz.Kayıtlar:Kurslar:1 Ekim 9 Ekim 1970 12 Ekim 1970 Pazartesi'nden Cuma'ya kadar tarihinde başlayacak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • MEVLİT Üç yıl önce Tophane rıhtımında hayatına kasdedilen kıymetli evlâdım NUR'un aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Hafız Necati özer ve arkadaşları tarafından 4 ekim 1970 pazar günü öğle namazını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • wsBjainıwa AEG ELEKTRİK ENDÜST Asuden BiLDiRiLMi iSi TiR 1 Şirketimizin 24 Eylül 1970 günü Gebze Noterliğinde yapılan 2.itfa keşidesinde 15 Ekim 1970 tarihinde vâdesi hulul eden %12 faizli tahvillerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • AYŞEGÜL DOMANİÇ ile ÖZER YELCE Nikahlandılar.1 ekim 1970 Kadıköy Milliyet 15385
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • Ji 08OSO5H0 J/f OO İNCİ ve ÛDr.DEMtR BUDAK kızları F 3 EŞRA'nın 0 doğumunu müjdelerler.^l 29 eylül 1970 fj Guzelbahçe ^J 0 Milliyet 15406 o 0ğOS020SOîO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • TEŞEKKÜR E Ani vefatı İle bizleri sonsuz acılara gark eden biricik ağabeyimiz,amirimiz,fakirle-rin babası.İnsanlık timsali Y.Elektrik Mühendisi D.D.Y.E Emanet Heyeti Reisi,Tarık I Çoşkunoğulları'mn ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • M E V L D Sevgili armemiz,İyi insan ATIFET SEYHAN'n vefatının kırkıncı gününe rastlayan 3 ekim 1970 cumartesi günü muhterem ruhuna ithafen Bebek Camii Şerifinde ikindi namazını müteakip Mevlid okunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.10.1970
  • MEVÜD-İ ŞERİF Kıymetli varlığımız Cansen Arığtekin'in vefatının 40gününe rastlayan 3 ekim cumartesi günü ikindi namazından sonra,Beşiktaş sinanpaşa Camii Şerifinde aziz ruhunu taziz İçin Kur'ân-ı Kerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.10.1970
  • 108.Donem Yedeksubaylar,çeşitli okullarda yapılan örenlerle dıplomalarmı almışlardır.Mamak Muhabere Okulunda da Ycdeksubay Temel Kursunu bitirenlere DİPLOMA ALDILAR diplomalar,dağıtılmıştır.Resimde.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • 'ya ŞTI H Tito Akdeniz'in bir barış gölü haline getirilmesini istedi.BELGRAD,AP AA THA AMERİKAN Devlet Başkanı Nixon,Yugoslavya'ya yap tığı resmi ziyaretin ikinci gününde Tito ile görüşme yap mış ve «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • "İstanbul Fetih Cemiyeti" tarafından mahdut miktarda ve numaralı olarak bastırılan hatıra Bankamız gişelerinden temin edilebilir.AK BAN K İlâncılık 111 »15378
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • CUMHURİYET te°® HER PAZAR Saat 17 de MATİNE tel:442913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • ELEMAN ARANIYOR Bir ticarî şirket için kompüter kart delgi operatörü olarak yetiştirilmek üzere bir bayan eleman aranmaktadır.Taliplerin kısa hal tercümeleri ile P.K.287 Şişli adresine Delgi operatörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • GİRİŞ SINAVLARI SONUÇLARINI ÖĞRENEN ANNE BABALAR çocuğunuzun ancak ve ancak teknik eleman yetiştiren fakülte veya resmi yüksek okula girmesine razı olmalısınız FEN BİLİMLERİ MERKEZİ Beşiktaş Çırağan C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • KONGRE İLANI Kulübümüzün normal senelik kongresi 17 ekim 1970 cumartesi günü saat 17.00 de kulüp lokalinde yapılacaktır.Bu toplantıda' nisap olmadığı takdirde,Umumi Hey'et,24 ekim 1970 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • Küçükçekmece Belediye Başkanlığından Belediyemiz mezbahasına 25—35 lira arasında iki adet kesici alınacaktır.İsteklilerin belgeleriyle birlikte Belediyemize müracaatları ilân olunur.Basın 21656)15138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN Derneğimizce 75.000 adet dört renkli ve 25.000 adet iki renkli 100 000 adet ofset baskı ile broşüı bastırılacaktır.Bu işe ait şartnameler Ankara'da derneğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • Memleketin iktisadî refahı ve kalkınmasının yolu denizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • SATIŞLAR 6 EKİM'DE SONA ERİYOR ŞİMDİ ALANLAR 9 AY SONRA FAİZE HAK KAZANIR Türkiye iş Bankası garantisi altında SATILMAKTA OLAN %13 faizli Paktaş PAMUK TİCARET VE SANAYÎ Â.Ş.Tahvillerinden mahdut mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • y.tfs H 17 yaşındaki kıza plâstik göz bebeği takıp sinirleri bağlayan doktor Heuvel,para da almadı.LAHEY,KÂM17RAN SÜMERCAN bildirivoı M yıldan beri görmeyen ve Türkiye'de çöz mütehassıslarının bütün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • Geri II al a silâhlarım feslim ediyor B Ürdün kuvvetleri ve gerillalar Amman'ı boşaltmağa başladı.Rehineler «Gerillalardan iyi muamele gördüklerini» söylediler.DIŞ HABERLER SERVİSİ AMMAN'da hayat dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • Sunay,Türkçe konuşmayanları kınadı BATMAN,THA 16.yurt gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay,dün sabah saat 9.30'da özel bir uçak la Batman'a gelmiştir.Sunay,Kaymakamlıkta yaptığı toplantıda bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • "ARALIKTA ZAMLI MAAŞ VERİLMEZSE HÜKÜMET DÜŞER,ANKARA,THA Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu Türk Persen Gene] Sekreteri Vedat Banoğlu,«Memurlara aralık ayı maaşlarının zamlı olarak öden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • On üye devlet,NATO'ya katkılarını arttırma kararı aldılar BRÜKSEL,AA.10 Batı Avrupa ülkesi,Kuzey Atlantik Paktı savunmasına katkılarını arttırmaya karar vermiştir.Avrupa'nın »avunma gücüne katılma pay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • Cinsiyet değiştirenler ana ve baba olamıyor İkinci Milli Türk Plâstik Cerrahi Kongresinde,««Cinsiyet değiştiren insanların anne ve baba olamıvacakları» belirtilmiş,«ameliyatla erkek olanların cinsi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • HARP OKULLARI ÖĞRETİME BAŞLADI ANKARA,ÖZEL Kara ve H?va Harp Okulları 1970—7' der' yılına dün girmiş lerdiı İstanbul'da Hava.Harp Okul-nd?vamlan törenden sonra öğretim üyeleri öğrencilere tanıtılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.10.1970
  • ıı ı İli II—"Haftalık Sosyal Bilgiler Fen ve Tabiat Bilgileri Dergisi] Avrupada Basılan Bu Eşsiz Ders Dergisinin 2.Tur'u 5 RENKLİ DÜNYA Renkli Dünya yeni okul nropramma uyan ve 8 ülkede 2.500.000'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • S'l-E PEVKALADÇ Biri DO$ îftD ûN ZİYADE IÇNDEKI 3AKJP,3iL Cı ıSıihj DEIZE CESİMı OLÇ 1%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • AT^Z* SENİ AAUTSUZ.ET-A^ıEKTTEJM DE ÇOK KOlttCAaa Sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • Bu tAwr-4 OÜ^LJP» KA«=Baaca BAK &s SAj^'S» •XA ¦nA+4TAVı ÇAK, ZA O.A E^OB^f ÇıHyAjifZ.OM DAKİKA SomZA ÇEvüÇİ KAPiP» TAM-pay» çak.H MAĞA GSLDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • HAVA KUVVETLERİ ADINA ASKERİ ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 1.1970-71 öğrenim yılında Î.Ü.Tıp Fakülteleri {Çapa Cerrahpaşa)A.O Tıp Fakültesi;A.Ü Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu;A.Ü Eczacılık Fakültesi;O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbul civarındaki bir tas isletmesi için ELEKTRİKÇİLER KONKASÖR OPERATÖRÜ EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ aranıyor.Müracaatlar yazılı olarak PK 9 Küçükçek-j| meçe adresine yapılmalıdır.Reklâmc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN Bakanlığımız merkez ve dış teşkilâtında görevlendirilmek üzere Hukuk Müşavir Yardımcıları alınacaktır.Aranılan şartlar:1 Hukuk Fakültesi mezunu veya başka bir fakülte mezunu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • Ebe Okuluna Öğrenci Alınacaktır Ortaokul veya EnstitU ile daha yüksek okuldan mezun olanların Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı öğrenci Bürosuna müracaat etmeleri ilân olunur.Besin 21932)15391 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • mm Öğretmen başıma gelenleri biliyordu.Anlatmıştı eğitmen Durmuş.Hiç bir şey söylemeden elindeki bir çöple yere birşey çizip duruyordu.Hanımı da ona bakıyordu.«Ne düşünüyorsun Niyazi?«Bilmem ki,dedikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • ^TEHLİKELİ thompson ÇOCUK f Içevıren nihâi akkaya Belki de biraz soğuk vardır.Hugh arabanın kapısını açıp direksiyona oturdu.Fran'ın vüzü gölgede kalıyor,genç adam iyi göremediği için onun ne hissetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • numm yazarrve SUAT YA dizeni LAZ J mmmıty WAV î KIUG;a3 B ^bot-tttx.4ekv\esr,olguca Uızıu ça+ıM-ı duyuldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • SOLDAN SAĞA:1 Sahil korunmanın,da kullanılan küçük cemilere verilen ad.2 TERSİ,iskambilde bir kâğıt;Kırmızı renk;TERSİ.Musikide bir nota.3 Eskideni mürekkebi kurutmak için üzerine dökülen bir cins çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1970
  • OĞLAK BURCU Size çok bağlı bir insanı İncitmeni» ihtimâli var Sözleriniz gibi hareketlerinize de dikkat ederseniz İyi olur KOVA BURCU J-J Sinirlerinizin gereinlicinden,yakın-larınızı sorumlu tutmayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • HASAN PULUR EĞİTİM ŞÛRASINA HAVALE EDİLMİŞTİR EĞİTİM Şûrasına sevgilerle-«Size Güney Doğu'nun Ortaçağ kalıntısı bir yaşam süren Dikmen Heyşeri)köyünden sesleniyoruz.Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • I 'e mektup İNSAN YAPTIĞI İŞTEN GURUR DUYMALIDIR SON yirmi sene içinde ihtiyaçların çoğalması,tekniğin ilerlemesi,değişiklik temposunu hızlandırmış,ama devlet ve iktisadî devlet teşebbüslerinin insiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • Düzce'deki isyancıların lideri durumunda olan Sefer ve Abdülvehap beyler,Çerkez Ethem'e gönderdikleri bir telgrafta «Ankara ile anlaşmak üzereyiz.Size haber göndermeden kuvvetlerinizi daha ileriye sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • KOCAOGLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy Beyoğlu Beyoğlu Yamhane 96 9© 56 44 91 08 44 91 08 27 16 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • ESKİŞEHİR İÇİN ECZACI ARANIYOR Tel:47 65 ESKİŞEHİR Duyurma:304 15409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • REKTû RSİTESİ Üniversitemiz înşaat Mimarlık,Temel Bilimler,Yer Bilimler ve Maklna Elektrik Fakültelerinin aşağıda gösterilen kürsülerine asistan alınacaktır.Taliplerin 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • SANAYİCİLERE VE SANAYİ TESİSİ KURMAK İSTEYENLERE ÖNEMLİ DUYURU İlimiz sınırları içeresinde 3000 dönümlük saha üzerine ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kurmaktayız.Bu bölgede sınaî tesis kurmak isteyen Sayın Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • İLÂN îmâr ve İskân Bakanlığı Prefabrike Konut Endüstrisi Başkan Yardımcılığından 1.Şartnamelerine göre:CİNSÎ MİKTARI Muhammen Bedeli Geçici Teminatı 1.Muhtelit yangın malzemesi 9 Kalem 26.575.00 TL.1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • T.C.Ziraat Bankası 'sfanbul Karaköy)Şubesi Müdürlüğünden İstanbul Şubelerimiz ihtiyacı için imtihanla daktilograf adayı alınacaktır.ARANAN ŞARTLAR:1 Asgarî ortaokul mezunu olup,daktilo sekreter kursla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1970
  • MEMUR ALINACAK 1 Kız talebe yurdumuz için gece yurtta kalacak bir müdür muavini.2 Çorap atelyemize bir müdire alınacaktır.Tahsil duruma pöre ücret verilecektir.Talip olanlar ve şartlanmıa öğrenmek 5t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.10.1970
  • KADIN ERKEK ve ÇOCUK/612/seksiyonlarımızı mutlaka ziyaret ediniz GALERİ Orijinal Avrupa modellerini liırk beden ölçülerine uygulayan tek mağaza zengin manifatura ve tuhafiye çeşitlerimizi muhakkak gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • KIRTASİYE VE KİTABEVİ DEVREDİLECEKTİR Onbeş senelik,müşterisi Dol,rakipsiz telefonlu,Spor Toto,Plâk,Milli Piyanjjo.Sigara bayilikleri mevcut.Fotokopi ve cilt isleri yapılmaktadır.Müsait şartlarla.Adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • KEMT OYUNCULARI 3 Ekim Cumartesi Saat 15 den itibaren YALNIZ ÜÇ HAFTA İÇİN f Arthur Miller BEDEL OYNAYANLAR:Yıldız Kenter-Müşfik Kenter Şükran Güngör-Pekcan Koşar Salı,Çarşamba,Pazar 8 Ekim Perşembe s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • Km i İMİM İSTANBUL N E M A L A R ANKARA 641686 I.Levent)Ölü veya Diri A Cord R.İ.S.ATLAS 440835 Beyoğlu)Ölmeden Öldür T Kendall R.İ.S.ASLI 467091 Beşiktaş)1 Geldim Gördüm Vurdum R.T.2 Tatlı Enayi R.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • KADİN m* Moda Aleminin İki Taçsız Kralı Hazırlayan:Ali Z.ORALOĞLU L "Geçmişe değil yarına bakmalı,B Atölyelerinde 350 kişi çalışan mininin yaratıcısının şatodan bozma bir.villası,Paris'te dupleks bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • «ram n«q i'.y-ıı m/ıuıı 9A aoa;igıznıu ze,JBIlSl.lEB JIJBH W.JIJBH jja|jaqqos JJizniV pı/ıııu lJEq JUBH U.MlO (ıuus tv jaı/nıu i}Bq i/nuı ^mojuos iosuoh ın-'MiH Usp/|uıış.ııo (sıcı OE'00 Ot'Cl OO'Et 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.FOSFORİK ASİT MUBAYAA EDİLECEKTİR iskenderun fabrikamızın ihtiyacı için 154.000 ton fosforik asit satın alınacaktır.Şartnamesi İstanbul Salıpazan,Meclisi Mebusan caddesi Orya H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
  • 02.10.1970
  • Sigortalılarımıza Duyuru Ekim ayı başlangıçlı poliçelerin senelik sıhhî kontrolleri Check-up)için sayın sigortalılarımızın Şirket Sağlık Servisimize müracaatları rica olunur.TAM HAYAT Cumhuriyet Cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kadın
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.10.1970
  • Tarım Bakani Ertem "Sovyetlerden getirilen tohumluk buğday çok iyi sonuçlar verdi,diyor ton huğda dağıtılacak ANKARA,ÖZEL TARM Bakanı llhami Ertem,«Sovyetler Birliğinden getirilen Bezostaya 1 adlı toh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • BÜYÜK zenginliklerin dengesiz bir biçimde dağıldığı trajik bir çağda yaşıyoruz.Yeryüzünün gelecek insan kuşakları için,günümüzün bâzı gerçekleri belki de inanılmaz çelişmeler gibi görünecektir.Aym çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Tohum dağıtımıyla ilgili yeni kararın üretimi azalttığı ileri sürüldü SAMSUN,THA Samsun Valisi Hüseyin Meydanoğlu,Tarım Bakanlığına gönderdiği resmî bir yazıda «Kredili tohumluk dağıtımı ile ilgili ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • İzmir Borsası "Buğday yerine pamuk ekimi tercih edilmelidir,İzmir Ticaret Borsası,Ege bölgesinde «Buğday yerine pamuk ekimine gidilmesinin daha yararlı olacağı» görüşünü savunmaktadır.Borsanın raporun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Japonya,2 İZMİR,A.A.IAPON özel sektörüne mensup 18 kişilik bir ticaret heyeti yarın İzmir'e gelecektir.Ege Bölgesi Sanayi Odası ilgilileri,Japon ticaret heyetinin iki gün izmir'de kalacağını ve cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • ALTIN Cumhuriyet Lir» 121.00 122.00 Reşat Lira 262.00 264.00 Azi« Lira 135.00 136.00 Hamit Lira 169.00 170.00 İngiliz Kral)155.00 156.00 Napolyon 135.00 136.00 24 ftyar külçe gr.18.48 18.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Haliç köprüsü yapım şartları yumuşatıldı Almanya'da Türk işçilerin madenlerde iş bulması gittikçe zorlaşmağa başladı.AVRUPA Yatırım Bankası'nın aracılığıyla yapılacak olan Haliç köprüsü'nün şartlan Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Trikoların Saf\kniYun'den ve tabii Neyir'den.Elyafların en güzelinden,Saf Yeni Yün'den örülmüş polo ya da balıkçı,yelek ya da kazak—Neyir trikoları,erkek giyimine bambaşka bir kişilik,apayrı bir hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Erez:"Ortak Pazar Türk ekonomisine katkıda buluancak,SS Hollanda'daki parlamenterler toplantısında Maliye Bakanı görüşlerini açıkladı.ANKARA,AA TÜRKİYE Ortak Pazar Karma Parlâmento Komisyonunun 10.dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • İzmirdehiiyük ihracatçılar birleşiyor İZMİR.AA İzmir'deki büyük sebze ve meyva ihracatçıları arasında görülen şirket haline gelme eğilimi son günlerde artmıştır.Son olarak geçen hafta üç büyük ihracat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • "Ortak Pazar'a Türkiye ucuz pamuk ipliği ihraç ediyor,Dış çevreler,«Fiyatların normalin altına düşürülmesinin Ortak Pazar'da tepki yaratacağını» öne sürdü.TÜRKİYE'den Ortak Pazar'a yapılan pamuk ipliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • ALMANYAYA 35 TON İÇ BADEM İHRAÇ EDİLDİ KUYUCAK,A-A.Bozdoğan'ın Kemer köyünden bu yıl ilk kez Almanya'ya iç badem ihraç edilmiştir.35 tonluk ihracat üreticiyi sevindirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • 275 sayılı kanun grev oylaması konusunda bir açıklık taşımamaktadır.Grev oylaması sırasında o işyerinde çalışan işçiler dışında işçilerin de bulundurulması,hukukî sorunlar yaratmaktadır.KüçöJi işyerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Yunanistan'da darbeden sonra ilk grev yapılıyor B Pire liman işçileri 24 saatlik greve girişecek.ATİNA.ÖZEL Pire liman işçileri bir süre önce istemiş oldukları bâzı taleplerin dikkate alınmaması üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • ALMANYA ve FRANSAYA 13 BİN TAVSAN SATILDI KUYUCAK,AA.Karacasu ve çevre köyleri bu yıl ilk kez dış ülkelere tavşan ihraç etmişlerdir.Tanesi 25 liradan Almanya ve Fransa'ya ihraç edilen tavşan sayısı 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 02.10.1970
  • Mersin'den,Fransa'ya bir ayda 11 milvon liralık ihracat oldu MERSÎN.AA Mersin'den Fransa'ya son bir ay içerisinde 11 milyon 337 bin lira değerinde mal İhraç edilmiştir.Bunlar arasında,krom cevheri,pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.10.1970
  • TAŞLIK Goıinosu KAPALI SALONUNDA DEV PROGRAMINI SUNAR GÜNERİ TECER ATEŞ BÖCEKLERİ BEYAZ KELEBEKLER 1 serpil orumcer PERİ HAN YURD ANUR DÎLŞAN ÖZ MUHİTTİN PAYDAŞ ORK.SELMA GÜNERİ HER PERŞEMBE PAZAR MAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • i MAGNEZYUM OKSİT 1 Depolarımızda mevcut beş ton magnezyum oksit satılacaktır.Nevalls Insulation İngiliz malıdır.jj ı Tel:49 67 11 İlâncılık 193 15424
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • HAKİKİ KRİSTAL AVİZEDE ZAM YOK UCUZLUK VAR 350 liradan 1300 liraya muhtelif ebatta şâhâne kristal avizeleri mağazamızda görünüz.Adres:Işık İthalât Ketenciler,Sabuncu han cad.No.22 tst.Tel:26 58 94 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • İLÂN İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığından:Fakültemizin yeni binasında hasta bakım ve tedavisi yapılmaktadır.Adres:Çapa Göz Kliniği karşısı.Basın 21921)1539S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • 1 u r İV as İKİ [II tiyatrosu AZİZ NESİN'* HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM Komedi 2 Bölüm Sahneye Koyan ULVİ URAZ Dekor METİN DENİZ Konuk Oyuncu SUZAN USTAN Harbiye Orduevi Karşısı,Yapı Endüstri Merkezi No.331
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • I.E.KİMYA EVİ T.AS.Jh.JtAahim Stem cUfaaau İLÂÇ FABRİKASI TIBBİ MÜMESSİL ARIYOR İstanbul ve Zonguldak'ta istihdam edilmek üzere,azamî 30 yaşında,lise mezunu,askerliğini yapmış,seyahat edebilir TIBBÎ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • KADIKOYÜN EN NEZİH GECE KLUBÜ BURÇ 2 EKİM CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN EMRİNİZDEDİP HER •ÇARŞAMBA •CUMARTESİ PAZAR MATİNE HER GECE PROGRAM SAAT 24.30 BEREM VEHBİ TURAN SH0W ORKESTRASI KUMRU GÜLAY tam progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • SATILIK TORNA ATÖLYESİ Komple olarak yeni vaziyette.Tel:488878 444323 Milliyet İMM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • gMiumııımıiHiııi!ınıııııım.TEŞEKKÜR Cerrahpaşa Doğum Cerrahi Kliniğine tesisatı firmamız ta-ğ rafından yapılan KAPALI DEVRE)televizyon tesisatının f montajı sırasında firmamız personeline gösterilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • 3 Ekim 1970 Cumartesi gecesinden kış sezonu için itibaren GECE KULÜBÜ Açılışı'nda Sunar.SÜHEYL DENİZCİ o*som AYTEN ÂLPMAN TANJU OKAN COLLEEN LAYNE MELİH GÜREL Oryantal.SEMRA TİMUÇİN BEHİÇ ALTINDAĞ 5 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
  • 02.10.1970
  • SATILIK EMLÂK ORHANtNŞAAT:Yıldw,Balmumcu'da.ORHANtNŞAAT:Beşiktaş,Mazharpaşa sokakta.ORHANtNŞAAT:Nlşantaş,Güzelbahçe sokakta ORHANİNŞAAT:Bakırköy,Yenimahalle 10 temmuz caddesinde sizlere en güzel,tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Küçük İlanlar
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • İŞLETME t Baştaraft Birincide re İki usulde ödiyeceklerdir.«Gö türü usul» ile vergiyi ödemek isteyenler,«perakende satış vesikası» kullanmıyacaklardır.«Gerçek usul» ile ödemek isteyenler ise bu vesika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • ETİKET KOYMAYAN DÜKKÂN KAPATILACAK Ticaret Bakanı Gürhan Titrek,mallara etiket koyma mecburiyetinin ekim ayının ilk haftasından itibaren uygulanacağını açıklamıştır Titrek «Kararın Resmî Gaze tede yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • NE ZAMAN ÖDENECEK?Perakende satış vesikaları,«kıymetli kâğıt» niteliğinde olacak,aynı serî ve sıra numarasını taşıyan ikişer nüshah ve 50 yapraklı ciltlerden meydana gelecektir.Perakende satış vesikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • DÜKKANLARA LEVHA ASILACAK Gerçek usulde İşletme Verpisi'ne tâbi olan mükellefler.«Müessesemi* «Tizde.nisbetînde ve gerçek usmde tşle rne Vereisine tâbidir.Lütfen Maliye'yt ait pe rakende satış vesikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • AMERİKA,TÜRKİYE'ye t Baştarafı Birincide caddesi ve Konya asfaltından dolaştırılarak şehir dışından geçirilmişler ve kalacakları Yabancı Konuklar Köşküne getirilmişlerdir.Üç helikopterin katıldığı güv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • KISA.KISA.t Baştarafı Onuncuda tısında SüleymaniyeÜ Tarık'a 4,Sakaryaspor'lu İbrahim'e 5 resmi maçtan men cezası vermiştir.Judo Milli Takımımız italya ile yaptığı maçı 6-2 kaybetmiştir.Judo Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • ÖLÜM Emekli Deniz Albayı Raif tmrem'in eşi,Refan Imrem'in sevgili annesi.Berra Yön«l ve Emekli Deniz Albayı Rüştü tmrem'in yengeleri ENİSE IMREM Hanımefendi vefat etmiştir.Cenazesi 2 ekim 1970 cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • MEVLÛD Kıymetli ailem.Kiryaki Teofilîdis'in vefatının Kırkıncı gününe tesadüf eden 4 ekim 1970 pazar günü saat 10.30'da Kadıköy Çarşı İçindeki Rum Ayla Efimia Kilisesinde yapılacak Mevlûd'a teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli esim,oğlumuz,kardeşimiz,babamız,T.Elektrik Mühendisi T.C.D.D.Elektrifikasyon Emanet Heyeti Reisi Tarık Çoşkunoğulları'nın hastalığı esnasında kıymetli i i yardımlarını esirgemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • MESAFE RÖLELERİ VE TEKRAR KAPAMA RÖLELERİ SATİN ALINACAKTIR Etibank Genel Müdürlüğünden 75 adet 3 zonlu,30 adet tek zonlu mesafe rölesi ile 50 adet tekrar kapama rölesi satın alınacaktır.Bu işe ait yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • DEMİREL'in UÇAĞI t Baştarafı Birincide ustalıkla uçağın pistten çıkıp devrilmesini önlemiş ve mekine freni yaparak parkurun sonuna kadar getirmiştir.Uçaktakiler hadisenin çok ani olduğunu ve bir telâş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • PTT İDARESİ t Baştarafı Birincide valelerin bir kısmını ödemekteyiz.Par» darlığımız nedeniyle bazı ödemeler de geç yapılmaktadır.Ancak br geçici bîr durumdur.Havale öndrrenden parayı aldığı halde para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • Ecevif,Hakkı Keskinin 4 Baştarafı Birincide Demire!hükümeti,bu jestin anlamını kavrayamadı.Demirel herhalde Hür Berlin Üniversitesinin bu davranışına da güldü geçti.Bu türlü ince davranışlardan bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • YAĞDA 60 KURUŞ KÂR İSTİYORLAR bakkallar nebatî margarin yağının kilosunda 30 kuruş kân az bulacak 80 curuş istemişlerdir.Ticaret Bakanının perakendecilere nebatî margarin vagınm kilosunda W kuruş kflr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • Özkan,ilâç yapanlarîn kârdan fedakârlık etmesini istedi ÖZER ORAL Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan,ilâç fiyatlarını arttırmak için kendisine başvuran ilâç imalatçılarına «Kârlarından fedakârlık yapmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • O.D.T.U GIRIS SİNAVİNİ KAZANANLAR Baştarafı dünkü sayıda)Atalar H.Avni,İkizoğlu Fevzi,Birgil.Osman,Arcan Hüseyin,Tamer Süreyya,Cenker Levent,Gencağa Şeref,Gültekin Erdoğan,Gökçeer Özand,Uğur Baha dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • GENEL İDARE VE TEKNİK MEMURLAR TESBiT EDİLDİ t Baştarafı Birincide na ayrılacak memurlar şöyle tes bit edilmiştir.«Kanun,tüzük,yönetmelik ya da öteki mevzuat tekliflerini ha zırlayanlar,idarî karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • NÂSIR'A FİRAUNLAR GiBi TÖREN YAPILDI fc Baştarafı Birincide bize yemek verecek,kim bize bakacak» diye ağlıyordu.VE NASIL GELİŞTİ.NASIL BAŞLADI Sabah özel bir helikopter Nâsır'ın tabutunu Kubbe Sarayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanlığından 1 Ticaret Lisesi mezunlarının 1970 1971 ders yılı için aday kayıtlan 16 Eylül 1970 ilâ 7 Ekim 1970 tarihleri arasında,giriş sınavı 12 ekim 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • Bahçekapı'da yeni açılan dokuz katlı dev mağazayı gördünüz mü?KUMAŞ ve HAZIR GİYİM'de KADIN ERKEK ÇOCUK bütün aileniz fertlerinin ihtiyacını karşılayacak tek isim HURBAŞ YENİLİK-KALİTE-ZENGİN ÇEŞİT TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • Sûra İmam Hatip okullarını ayrı bir toplantıda ele alacak ANKARA,ÖZEL Millî Eğitim Şûrasının «Yöneltme "ınıfı:Komisyonu dün sabah toplanmış ve bu sınıfta derslerin ne şekilde tertiplenmesi hususunu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • Feyzioğlu:«Demire!plâna uysaydı bu duruma düşülmezdi» ANKARA,TKA GP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu,Devlet Planlama Teşkilatının onuncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle verdiği demeçte,«Başbakan,plânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • MENNEN traş kremiyle komple traş olabilirsiniz Çünkü,her bir MENNEN Traş Kremi kutusunda BEDAVA 1 adet paslanmaz çelik PERMA SHARP traş bıçağı 1 adet dünyaca meşhur MENNEN after shave traş losyonu 1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 02.10.1970
  • dormen tiyatrosu CEMAL REŞİT HEY Ve EROL GÜNAYDIN'in GENEL İSTEK ÜZERİNE SON ON GÜN 14 EKİMDEN İTİBAREN müzikal komedi UYY!BALON DÜNYA 2 Ekim Cuma akşamından itibaren yeni oyun sleuth GÜLEN polisiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 02.10.1970
  • KISA.KISA.Türkiye I ragon Şampiyonasına katılan istanbul takımının kafile başkanı Tacl Erce,«Biz İzmir'de büyük bir yakınlık «ördük.Bir yelkencimizin İstanbul adına konuşması tek kelime İle çirkindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • por Dünyasında Gezintiler Kupalarda 2tur takımları belli oldu ikinci tur kur'aları 6 ekimde Amsterdam'da çekilecekönceki gün Avrupa'nın çeşitli sahalarında oynanan Avrupa Kupaları maçların dan sonra Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • JOKEY KÂZİAA'IN CEZASI İNDİRİLDİ Yüksek Komiserler Kurulu,Jokey Kâzım Yıdız'a verilen altı haftalık at blnmema Maaşım Uç haftaya İndiritiştir.KAam Tıkba.euraartaal ftattndaa İtfbaraB al btamaj* bağlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • S.Kaur «Adayları belli ölçüler içinde seçiyoruz» MÎLLÎ Futbol Takımları Teknik Komite Başkanı Saim Kaur,«Adayları belli ölçüler içinde seçiyoruz.Form durumları,yetenekleri ve takım oyununa uymaları bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • Spor Toto piyangosu çekildi Spor Toto'nun 9.hafta iştirakçileri arasındaki piyango dün çekilmiş ve misafir odası takımı,İstanbul'dan Sadettin Tezcan'a sıkmıştır.Diğer talihliler şöyledir:İstanbul'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • ÖZER YELCE EVLENDİ Spor Servisimizden özer dün Kadıköy Evlendirme Dairesinde seçkin bir davetli hu/ıırınıda Ayşe Domaniç ile evlenmiştir.Resimde cenç çift evlendirme defterini im-MJMkea ffc-fllmefctod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • r~iim I GEORGE BEST j iyi,kotu İVE ÇİRKİN fi I I fi I I I GÜNDÜZ KILIÇ F UTBOL hastası bir dostum,geçende ingiltere'ye gidip geldi.Orada,soluğu,doğru hayranı olduğu Manchester United'in maçında almış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • DOĞU ALMAN TELEVİZYONUNA GÖRE:'F.Bahçe istanbulda ikinci tura geçerdi,B Neues Deutschland gazetesi ise şöyle yazıyor:«Kupayı kendi sahasında unutan F.Bahçe,revanşta başsız bir şampiyon gibi dolaşmasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • TRANSFER YERGİLERİ Spor Bakanı Sezgin'in «MİLÜ-YET»te çıkan demeci İzmir'de yöneticilerin uykularını kaçırdı.NAMIK SEVİK İZMİR'den bildiriyor 6ÖZTEPE Kulübünün ağzını bıçak açmıyor.2 milyon 800 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • Eskişehir'in rakibi F.C.TWENTE.H Kırmızı Şimşeklerin rakibi ilk turda Yunanistan AEK'i 1 O ve 3-0 yenerek tur atladı AVRUPA Fuarlar Kupası iklnoi tur kur'aları dün çekilmiş ve Eskisehirtpor'a Hollanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • İstanbul'daki maçta Jena'ya 4-0 yenilen Sarı Lâciverttiler revanş maçında güzel bir oyun çıkarmışlar ve maçtan sonra alkışlanmışlardır.Resimde Fenerbahçeli futbolcular alkışlara mukabele ederlerken Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 02.10.1970
  • ROMENLEEİN 2 ÜNLÜ BİSİKLETÇİSİ TÜRKİYE'YE GÖÇ ETTİ BİSİKLET FEDERASYONUNDAN İLGİ BEKLEYEN BİLAL DURMAZ «KARDE-ŞİM ÎLE BEN İMKAN TANINIRSA AK-DENİZ OYUNLARINDA ŞAMPİYON OLURUZ» DEDİ.Romanya'dan göç ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor