Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ ICİN ÇÖZÜMLÜ TESTLER KOMİSYON Doç.İbrahim Sezginman,Doç.Dr.Mehmet Koksal,Kemal Müldür.Dr.Talât Tuncer,Kenan Doğan Fiyatı:25 TL.Genel Dağıtım:BATEŞ Nişantaşı ERGÜN DERSANESl Yayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • DURUM Sosyal gerçekleri tanımadıkça SENDİKALAR Kanununu değiştiren tasarının Millet Meclisinden geçmesi üzerine kendilerine bağlı tüm sendikalan direnmeye çağıran DİSK yöneticilerinin,çıkan olaylarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • Ankara'da Maden-iş ve DİSK binaları tahrip edildi ANKARA,ÖZEL Dün saat 15 sıralarında Maden t;Sendikası Ankara Bölge Temsilciliği binası 45-50 kişilik bir grup tarafından basılmıştır.Baskıncılar sendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • Ankara'da bir genç daha öldürüldü B Cesedi Atatürk Öğrenci Yurdunun damında bulunan gen cin nasıl ve neden öldürüldüğü bilinemiyor.ANKARA,ÖZEL tk TATÜRK öğrenci YurdujH nun damında «Kayaşlı Ze-H ki» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • Yeni komisyon 35 gün sonra karar verecek H Feyzioğlu:«Başbakanın 132.maddenin yanlış yorumuna sığınması çok isabetsiz bir davranıştı» dedi.ANAYASA Mahkemesinin Başbakan Demirel hakkındaki Meclis Soruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • SENATO BAŞKANI 7 TURDA SEÇİLEMEDİ ANKARA,THA Süresi dolan tbrahim Şevki Atasalîun için dün Cumhuriyet Senatosunda başkanlık serimi vaDiimış,ancak yedi turda da adavlnr emekli oy çokluğunu sa&lavnmnriı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • m r ıs^sN^^sma&t.t ;ARAZI VERGİSİ DEĞERE GÖRE TESBİT EDİLECEK Yeni tasarı parsellenmiş bütün arazilerden vergi alınmasını öngörüyor.ANKARA,ÖZEL GEÇtCt yergi komisyonunda dün arazi vergisi görüşülmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • Olaylar sırasında basına sert bir cisimle vurularak öldürülen toplum polis memuru Yusuf Kahraman'ıa cenazesi dün Beyazıt Camiinden kaldırılmıştır.Vali Vefa Poyraz,Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar.İl Jan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • SOKAĞA ÇIKMA SURESİ İKİ SAAT DAHA UZATILDI.B İzin almak suretiyle seminer,düğün,nişan ve spor faaliyetlerine de izin verildi.Sıkıyönetim Komutanlığı dün iki bildiri yayınlayarak sokağa çıkma yasağı sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1970
  • ANAYASA MAHKEMESİ DEMİREL KONUSUNDA İTTİFAKLA KARAR VERDİ Ortak toplantısında;karara varildi DEMİREL KOMİSYONU ERTELENDİ Açıklamada,Demirel hakkındaki soruşturmayı durduran T.BM.Mkararının Anayasaya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • Saat 21'den 5'e kadar sokağa çıkma yasağı kondu.21'den 5'e kadar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • Sendikalar Kanunu ve son olaylar «Anayasa'nın 46.maddesindeki «koalisyon» özgür lüğü çok açık olarak işçilerin diledikleri sendikayı kurma ve diledikleri sendikaya girme hakkını işçilere tanımaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • ALBAY'I DİNLEYELİM.ORDU ihtiyacından fazla gençlerin ne olacağı,bedel veya kur'a usûllerinden hangisinin tatbik edileceği IVMlet Meclisi Komisyonunda müzakere ediledursun.Bedel almak Anayasaya mugayir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • AKÇ!MENTO TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN 1 70.000.000 TL.'dan ibaret ilk sermayeye ait Hisse Senetlerinin 15 Temmuz 1970 tarihinden itibaren dağıtımına başlanacaktır.Ortaklarımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • Sahibi:Mill.vet A.S adına ERCÜMENT KARACAN Milliuef Genel Yayın Müdürü ABDt tPEKÇt Müessese Müdürü:NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BASILDIĞI VER:MİLLİYET MATBAASI-İSTANBUL Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • Vakit Gflnea 4 26 öğle Akşam Vnts.İmsak Vasati 12 15 1616 19 43 12 00 21 47 2 09 Ezani 8 43 432 833 204 626 M HAZtRAN 1970 Hicr!1390 Rebiül'fihır 15 Rumi 1386 HAZİRAN 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden 1 Denizyolları tşletmesi yolcu gemilerinin yıllık İhtiyacı bulunan aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri,mevcut şartname ve mukavele hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • MEVLİT Ailemizin değerli büyüğü,sevgili annemiz Salihat-ı nisvandan ÜLFET TUMER'în vefatının 40.gününe rastlayan 21.6.1970 pazar günü ikindi namazını takiben Üsküdar Doğancılar Camiinde aziz ruhu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • M E VL Û T Elim bir trafik kazası netic e s 1 hayatının 20 ncl baharında kaybettiğimiz blricik varlığımız Feride Göncüoğlu 2 ncl yıldönümü mevlid'i 20 haziran 970 cumartesi günü yarın)ikindi namazım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • '"Mimim lininin imim mümininim m Miminim.lllıılllımıllllllli!lııımıııllllllııtııılılıııımııımımı£ TEŞEKKÜR ölümü ile bizleri derin acı içinde bırakan kıy-i metli varlığımız l FEVZİ ŞAMLIOĞLU'nun I cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • Güner Dr.Orhan Afşin SOLE Y'e bir erkek kardeş geldiğini dost ve akrabalarına müjdeler.17.6.1970 İstanbul Milliyet:9585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1970
  • Sunajr'ın uyarması ve aşın akımlar BUNDAN bir süre önce,mevcut bunalımı parti liderleri ile görüşen Sayın Sunay'm,bu görüşmede,devletin bütünlüğüne kasteden faaliyetlerle,anarşik ortamın büyümesi ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1970
  • 1 ı«.ı Milliyet YAYINLARI W KtE^PLARI DİZİSİ Milliyet Yayınlarının bu dizisi üç ayrı bölümde sürdürülecektir «Resim,heykel,mimarî» Birinci bölümde özellikle Türk resim sanatı ve eski yeni Türk resim u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • Elektronik Mühendisi ve Teknisyeni Alınacaktır Türk Philips T.A.Ş.profesyonel cihazlar servisinde çalıştırılmak üzere telekominikasyon,ölçü âletleri ve profesyonel elektronik cihazlar hakkında geniş n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • Döküm Demiri Yaptırılacaktır İ.E.T.T.İSLETMELERİNDEN:1)Numunesine göre 42 adet demir döküm işi 25.Hazlran.1970 perşembe günü saat 15.*e kadar MEKTUPLA Fİ-YAT VE rEKLÎF ALMA usulü ile ihaleye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • İNGİLTERE'DE YAPİLDİ LONDRA,Demir Baran S A R O L bildiriyor Milyona yakın İngiliz,dün seçim sandıklarına giderek oylarını kullanmıştır.Son yapılan nabız yoklamaları Başbakan Wilson'un İşçi Partisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • M İKİ] MAUSİ Çocuk Dergisi Tay Reklam:9679
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • KALİTE Akçay Tatil köyünde Telefon:47 00 31 48 36 88 Basın:16425)9567
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • «Soyuz-9» uçuşuna devam ediyor MOSKOVA,THA Sovyet bilim adamları «Soyuz 9» un uzay yolculuğunu bir basan olarak nitelemişlerdir.Tass Ajansının verdiği ilmi bir raporda «Soyuz-9» kozmonotları Nikolayev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • BM GENEL SEKRETERİ SOVYET LİDERLERİLE GÖRÜŞTÜ MOSKOVA,THA Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant,Kremlin liderleriyle temaslara dün başlamıştırönceki gün La Haye'den Moskova'ya gelen ü Thant bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • SÜREYYA PLAJI ER-KÖ SİTESİNDE YAZLIK DAİRENİZİ AYIRTINIZ Kİ HERKESE BİR YUVA Maltepe'nin en güzel turistik bölgesinde Kaliteli bir muhit önünde istasyon ve Süreyya plajı Geniş ufuklu deniz manzarası M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • DENİZ Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88 Basın:16425)9567
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • Amerikan Senatosu,İsrail'e uçak verilsin diyor WASHİNGTON,THA Amerikan Senatosu Silâhlı Servis Komitesi,Sovyetler Birliğine ihtarda bulunulması için karar almış ve Başkan Nbcon'a İsrail'e jet satması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • Kalyada öğretmen grevi başlayınca sınavlar ertelendi B 487 bin öğretmenden başka 30 bin memur da greve başladı.ROMA,THA I* TALYA'da öğretmen grevi yıl sonu imtihanlarının yapılmasını önlerken matbaa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • İSRAİL 15 MISIR ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ KAHİRE,AA Bir Mısır askerî sözcüsü,çarşamba günü Kanal boyunda cereyan eden topçu düellosunda,15 Mısır askerinin öldüğünü açık lamıştır.Yedi asker de yaralanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • 1' E KARŞI 40 KİŞİ K Brezilyada diplomat hırsızları aranıyor I Serbest bırakılan Alman Elçisi,gerillalar tarafından nasıl kaçırıldığını basına açıkladı.Brezilyada solcu gerillaların şartı yerine getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 19.06.1970
  • İsrail "Şartsız ateş-kes„ istedi ü Mısır ise ancak Güvenlik Konseyi kararları uygulandığı taktirde,ateş kes'e razı olacağını açıkladı.KUDÜS,THA •SRAİL Dışişleri Bakanlığı sözcüsü,hükümetinin,başta Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • IIIIITIIIIfflTIffflflIlI TEŞEKKÜR Yeni doğan yavrumu,yaptığı başarılı ameliyatıyla bizlere f kazandıran büyük insan,değerli Prof.Dr.MUSTAFA PEKiN'e Narkozitör Dr.NEJDET TÜZÜN'e,Operatör Dr.SABRİ ÇE-Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • TPAO HAKKINDA PTT SORUŞTURMA AÇTI BATMAN,THA Posta Kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle PTT tarafından TPAO Batman Bölge Müdürlüğü hakkında soruşturma açılmıştır.Akşam Gar Müdürlüğünde tedbir alan P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • VEFAT Merhum Hüsamettin Fatma Babacan'ın oğlu;merhum Hüsamettin Tevfik,Kemal Babacan'ın kardeşi;merhum Iütfiye Babacan'ın eşi;Fahir,Ok tay Babacan'ın,Perihan Alat'ın babaları;Melike Babacan,Enver Alat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • TEŞEKKÜR Doktor Yusuf Beyin kızı,yuvamızın temel direği NAHİDE TEK'ER'in Hastahanedeki teşhis ve tedavileri sırasında gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Şişli Çocuk Hastahanesi III.Dahiliye Şefi Doç.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • KONFOR Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • ARANİYOR Keban Barajında çalışmak üzere pratisyen doktor aranmaktadır.İngilizce veya Fransızca lisanlarından birine vakıı olması ve askerlikle ilgisi bulunmaması gerekir.Lojman verilecektir.Ücret tatm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • UCUZLUK AkçayTatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88 Basın:16425)9567
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • Çabuk bronzlaşma,II bir fen!illi Güneşte kaldığımız zamanlar o kadar kıymetlidir ki.SOLAIRE ne en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.İlâncılık:7846 9557
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • ÜNİVERSİTE ADAYLARI gınş imtihanlarınızın gerçek garantisi FİZİK,prof 0.MUSRET KURKCUOGLU MATEMATİK_pro*.Dr ESa7 EGESOV KİMYA,doc Dr.HÜSEYİN GÜLENSOV ve dığe Üniversel ogretım üyelerinin ders verdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • 6 mt.boyunda,itina ile yapılmış,kamaralı,müceddet 20 HP.Johnson takma motorlu,rimot kontrol tertibatlı,brandalı,komple aksesuarlı tekne,seyahat sebebiyle ve pazarlıksız 32.500 TLya satılıktır.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • Batı Almanya'nın ÖSİD ASANSÖRLERİ Üstün teknik vasfı ve devamlı servisiyle hizmetinizdedir.Nesli Han,KarakSy-istanbul Tel:44 75 05-4475 02 Soysal iş Han No.41 Kızılay-Ankara Tel 12 23 75 12 80 68 Gazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğü 1 Malûl Sigortalılarımızın ihtiyacı için Depo stoku 50 adet Motorlu ve çek çeklı malûl arabası teklıt alma suretiyle satın alınacaktır 2 İhaleye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • İLÂNEN TEBLİGAT İSTANBUL 4.İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No:969/4978 Borçlu:Remzi Saral.Pmdıkzade Ahmet Vefik Pasa Cad.13/B Fezlle Giray Vek Av Abdülkadir Beyazıt taralından 11.386.50 liranın tahsili hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • TELEFON S İSTANBUL:22 4410 ANKARA 174180 SATİLİK EMLÂK BEŞİKTAŞTA:Anacaddede deniz manzaralı okul,çarşı,camiye yakın vesait önünde 3 odalı küçük muntazam kat.46 55 20 MAĞAZA:Beşiktaşda,Depolu,Asma kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • KİRALIK İŞ HANI Teşvikiye meydanı,köşe başında Cami vanı)İnşa halinde,8 katlı ve tamamı 1000 M2 sahalı çift asansörlü kaloriferli telefon santralli ışıklandırılmış alüminyum vitrini!binanın tamamı fci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • İLÂN İstanbuE İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Reisliğinden Akademimiz Medeni ve Sosyal Hukuk Kürsüsü İle tşletme İktisadı Kürsüsüne asistan adayı alınacaktır 788 sayılı kanun İle asistanlık tallm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • birikinti SUYLA TEMİZLİK Avusturya Hükümeti,Kayaköyü deprem felâketzedeleri için bir adet çelikten portatif «Çocuk Bakım Yurdu» gnödermiş ve Avusturyalı uzmanlar tarafından yurt kurulma,sına başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • Pötürge'de Celâl ve Hüseyin Bayar,35 yaşında 4 çocuk babası Hacı Kutay'ı kan dâvası yüzünden pusu kurup öldürdüler.Kendlsînrdöveh Masını öldürdü YURT HABERLERİ BİTLİS'de bir çocuk,15 yaşındaki ni şanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1970
  • Adana Ziraat öğrencileri İzmir'de okuyacak ADANA.AA 1970 1971 öğretim yi-E lında.Adana Ziraat Fakül-E tesi birinci sınıfına kavıt-e E b 60 öğrenci Eçe Üniver-E sitesinde öğrenim yapa» E çaktır.tlpilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.06.1970
  • [Sayfa 5 19 HAZİRAN 1970 AYGAZ'ın Dolum İstasyonlarına İzmir'de bir yenisi eklendi AYGAZ'ın Ambarlı,Bursa,Eskişehir ve Yarımca-İnşaat halindeki bu küre,yalnız Türkiye'nin değil,daki dolum istasyonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • Jyı' AMA AVBUPA' NIN CN ZENGİN ADAMI MÎKTRO ZANDOR İL.E CASUSLUK TEŞ.KİL-NE İUSİSl' OLABİLİR" Puv iu BEK DE KEMDİ KEVOİME.SORDUMto ZAHDOC ASL.IN-DA ÇOK ESRARLI BİR.ADA/vv iç yÜZLİKILJy ÇALIŞ.AaA METO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • &U/ZAOA r/ice ezii-Miş.yu.KAdıYA KAÇ.OMU DİKKATLE1"®-TAKiTP EDİMİZ.KAJZAKOL.OAH KAÇ TIĞI ZAfiAASI SlLÂ.Hl YOKTU A *A A.8&-Kİ Bul.AAUŞTU& w m mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • Ütfo/ffif'Z A OĞLAK BURCU raa Arai.k-20 Ocak)2=Yıldızlar ahenksiz bir durumda.His ve is hayatınızda da bunun kötü etkilerini acı bir şekilde hissedeceksiniz.KOVA BURCU 19 Şubat)^jjl Bu aksam dikkati v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • W Biti BULMACA 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Yapma kehribar veya sedefe verilen ad;TERSİ üzerinde askerî tesisler bulunan araziye verilen ad.2 Bir cins iri taneli bezelye;Eskiden Köprü Kadıköy ve Adalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • DEMİR MASKE kert.t befe\eiAA©diert.ma oRHAK'A.Bu^ 6UİMC?EM ACI GBLEceK A/V A BA^A ÇAEE-334753
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • EEK8 Emey Hanım,Günah Bibinin avlusuna girince dağarcığı Elif kızın omuzundan almış,ağzından kavrıyarak hiç duraklamadan yürümüştü.İyi tanıyordu burasını.Girişin sağında bir göz oda,solunda mutbak,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.06.1970
  • Yazan:Çizen:Henri Charriere Charles Popineau KELEBEK 111.ÖZET Kimseyi öldürmediği halde müebbet hapse mahkûm edilen Kelebek,Güyan Cezaevindn kaçtıktan yedi ay sonra Kolombiya'da yakalanıp Fransızlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • Anglosaksonların «tobacco» dedikleri tütün kelimesinin orijini tam bilinmemekle beraber,Kızılderililerin «tobago» dedikleri ve burnun iki deliğine sokularak tütün dumanını çektikleri çatal şeklindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • TEKLİF İSTEME İLANI Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden İzmit 1 Giresun,Tirebolu,Şebinkarahisar,Ordu,Borçka,Şavşat,Ardanuç,ve Artvin Orman İşletmelerinden Giresun Aksu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • İLÂN Demir ve Çelik Hurdası ile Makina Parçaları Satılacaktır D Müessesemizde mevcut tahminen 500 ton kadar muhtelif eb'atlarda Demir ve Çelik hurdası ile makina parçaları satılacaktır.2)Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • CANDAN SELEK ATAÖV_YAYGİN BİR PROBLEM Gençlik buffialımEarı zv Cinsek problemler,insan yaşantısının hemen her dönenimde çeşitli oelirtilerle karşımıza çıkmaktadır.Cinsel ilişki ve bu ilişkide görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Şirketimizce EMET Bölgesinde yaptırılacak muhtelif konut ve kısmı bina inşaatları için kapalı zarfla teklif alınacaktır.En son teklif tarihi 23.6.1970 saat 14.00 dür.Aynı gün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • I e mektup askerlik kanunu suya düştü S Haziran günü Milliyet*in bu köşesinde «Askerlik süresinin inmesine» dair sayın İhsan Yıldınm'ın yazdığı yazıya okur olarak katılıyor ve bu işin bir an evvel hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.06.1970
  • HASAN PULUR OLAYLAR VASFİ RIZA KÖYDE MÜEZZİNLİK YAPTI VASFİ Rıza Zobu 1 temmuz'da Rumelihisar'da oynanmağa başlayacak olan Musahipzade Celâl'in «Balaban Ağa» oyunundan önce Anadolu gezisine çıktı Yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • İşte,taştan bir yarat* VERUSCHKA.Oy»a,sadece bir bayi] bu.ÖLÜM!yavaş yavaş Veruschka kadar ünlü moda fotoğrafçısı Franco Rubertelli,yönetmenliğini yaptığı ilk filminde,aralarında her şeyin sona erdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • İSTANBUL SİNEMALAR ANKARA 64 08 56 1.Levent)Birkaç Dolar tein V Cliff Renkli İng.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)t*to Benim Hikâyem R Stage Renkli.İng.AS 47 63 15 Harbiye)Karınıa Nasıl öldürürsünüz J.1* mon V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • 8 SAYFALIK,RENKLİ ALBÜMÜN BEDELİ 50 Krş.tur GAZETE BAYİLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR GAZETEMİZ İDAREHANESİNDEN VEYA 50 Krş.LUK POSTA PULU KARŞILIĞI MİLLİYET GAZETESİ Satış Servisi)CAĞALOĞLU İSTANBUL adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • SATILIK ARABALAR tki adet 1968 modeli Alman malı orijinal FORD TRANSİT MİNÎBÜS 34 KA 819,34 KA 820 kapalı zarf usulü ile satılacaktır.İsteklilerin yazılı tekliflerini 29 Haziran 1970 Pazartesi gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • zm2çtâzfow güneş kremi TUSSY:çabuk,cazip ve sürekli bir bronzlaşma temin adar TUSSY.Cildi nemlendirir,yumuşatır ve canlandırır TUSSY:güneş ısınlarını filtre ederek doriyi zararlı korur TUSSY Bibif »i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • i İSTANBUL 5,5a Acılı» ve program 6,00 Kur'ân-ı Kerim,açıklaması 6,20 Saz eserleri 6,3u Günaydın 7,00 Köye naberler 7,05 Türküler ve oyun Havalan 7,30 Haberler 7,45 Hafit Batı müziği 8,00 İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • sanırı mimarlar,mühendisler,inşaat sahipleri!SEMAKa.şfabrikalarından ii.duyuru binalarınızın dıs cepherinde S yıldır güvenle kullandığınız AKRILIK ESASLI ETONİTE TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ j B m YURT SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • AMERİKAYA HER YIL YÜZBİNLERCE MÜSTEHCEN FİLM SOKULUYOR.NEVV.yORK AA Sinema dünyasına vakın çevrelerde belirtildiğine göre Amerika Birleşik Devletlerine,her yıl.kaçak olarak yüzbinlerce film sokulmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • DEVLET TİYATROSU KIBRIS'TA "CADI KAZANI,Nl OYNADI.Illlllllllllllllllllliilılliin Hâlen Kıbrıs turnesinde bulunan Devlet Tiyatrosu Lefkoşa'da üstUste iki gece «Cadı Kazam» isimli dört perdelik piyesi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.06.1970
  • Ressam Karaburçak in ardından YENİYİ,GÜZELİ ve DOĞRUYU GELİŞTİRİN BİR SANATÇIYDI Gültekin ELİBAL IIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIimiMIIIIHIIH ¦S Ç yıl kadar önce dağınıklığından sözediyordu.«Yazdı-I ğım yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 19.06.1970
  • Yapı malzemesi canlı,tekstil piyasası hareketsiz.Türkiye Tüccar ve Sanayiciler Derneği,son üç ay içinde çeşitli yapı malzemesi fiyatlarında önemli artışlar olduğunu da açıkladı.TÜRKİYE Tüccar ve Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • ÖZEL sektörün piyasada para darlığı olduğu yolundaki şikâyetleri son günlerde yeniden artmış bulunmaktadır.Özellikle geçtiğimiz aylarda bu şikâyetleri doğrulayacak yönde bâzı ekonomik gelişmeler de ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • iste alınacak tahviller!Taizi^B Garantisi:cKoc holding ^Armağanı:1970 modeli 60 otomobili bedeli 9 Temmuz 1970 Perşembe günü,Arçelik,Bozkurt,Otosan ve Türk Demir Döküm tahvilleri sahipleri arasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • Elektrik malzemesi fiyatı yükseldi Q Çivi piyasasında da son üç aylık dönemde iş hacmi geliştiği gibi,fiyatlarda da %40'a ulaşan artışlar olmuştur.Çivi satışlarında ödeme durumu sağlamlığını korumuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • B3HE2 Cumhuriyet lirası 111.00 111.50 Reşat lirası 222.00 224.00 Aziz lirası 126.00 128.00 Hamit lirası 148.00 150.00 İngiliz Kral)140.00 145.00 Napolvon 125.00 127.00 24 ayar külçe gr.16.03 16.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • Ticaret Odası vergilerin âdil olmasını istedi Olağanüstü toplantıda üyeler «Hükümetin yeni vergi getirmesine karşı olmadıklarını» da söylediler İstanbul Ticaret Odası Meclisi 1 haziranda yaptığı aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • "110 MİLYON KİLO DOMATES ELDE KALDI ANKARA.THA İçel Milletvekili Çetin Yılmaz,Başbakan Demirel'e,«Üreticinin maüye t fiyatı altına sattığı 110 milyon kilo domates için ne düşündüğünü» sormuştur.Çetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • Pamuklu dokuma ihracı 11,6 milyon dolara yükseldi İGEAAE,bir yılda %300 artış olduğunu açıkladı ANKARA,THA TÜRKİYE'nin pamuklu dokuma ihracatının 1969 yılında büyük ilerleme göstererek 11,6 milyon dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • özel Sektör tütüncülüğü bırakabilir İZMİR.AA BÖLGEDEKİ tütün sorunlarını incelemek ve konuyu hükümete duyurmak amacı ile Ege Tütün İhracatçılar Birliği,hirer komisyon kurarak çalınmaya başlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • w EKONOMİK AÇIDAN Yergilerden sonra Fiyatların yükselmemesi için,toplam arzın azalmaması gerekir.Fakat,vergilerle,maliyetler artacaksa,toplam arz da düşecektir.ne olur?YAZAN Doç.Dr.Nuri KARACAN f ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 19.06.1970
  • Etibank Genel Müdürü,Karadeniz Bakır İşletmesi için açıklamada bulundu m.SANAYİ Bakır işletmesi fon başına 7 bin lira kâr edecek lammm Dünyada artan bakır fiyatlarının,1 milyar liralık işletmenin geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 19.06.1970
  • Herkes AEG'nin üstün kalitesinden sözediyor Peki AEG eSS ya ucuzluğundan?Yıldızlarımızın,şöhretlerimizin büyük bir çoğunluğu AEG soğutucusunu tercih ediyorlar.Evlerinde AEG kullanıyorlar.AEG'yi tavsiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • o Fenerbahçe futbol takımı.Macar Lig Şampiyonu Ujpest De bngiio 17J5'te karşılaşacaktı».Resimde Ujpest kaffleal uçaktan indikten sonra görülüyor.[S.Toros] F.Bahçe Ujpest 18.00'de oynuyor B Bene ve Faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • r™ CL flleSİ Milliıpef KISA HABERLER Güreş Federasyonu Teknik Koordinatörü Nuri Boytorun,4—11 temmuz günleri Kanada'da yapılacak Dünya Serbest ve Greko-Romen Güreş Şampiyonasına katılacak millî takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • İONESGU:«F.BAHÇE'DE İYİ TRANSFER YAPILMAZSA KALMAM Romen antrenör «Federasyon ve Dinamo yöneticilerinden gerekli izni aldığını,fakat F.Bahçe transferde pasif kalırsa başka bir takımı çalıştırabileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • İTALYA'NIN G t Baştaraft Onikmcide takımı antrenörü Rocco'nun katıldığı açık oturum 20 dakika sürmüştür.Açık oturumun metni aynen şöyledir:Ameri:Evet Signor Eocco,İtalya'nın bu imkânsız galibiyeti hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • VALCAREGGİ t Baştarafı Onikincide rar değiştirdi.Şimdi emelimiz Brezilya karşısında sahaya tam kadro ile çıkabilmek.Bu maçı heyecanla bekliyorum.Dünya Kupasını evimize ebediyen götürmek için her şeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • "İtalya en büyük takım,t Baş tarafı Onikincide dece «Muhteşem futbol,muhteşem sonuç,muhteşem Riva-R'vera ikilisi» diye başlık atmış,İtalya nın başarısını soğukkanlı oyunlarına bağlamıştır.Torıno'nun «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • SPOR TOTO KUPASI MAÇLARINA İZİN VERİLDİ ANKARA,THA Futbol Federasyonu Genel Sekreteri İsmail Hakkı Güngör,yarın ve pazar günü İstanbul'da yapılacak Spor-Toto karşılaşmaları İçin Federasyonca Sıkı Yöne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 19.06.1970
  • Mini Basketbolün hizmetinde Geniş bilgi yakında MiBIiijel te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • TASARRUF SAHİPLERİNE İLK DEFA EN YÜKSEK GELİR İl Akbank Bossa Sasa Akçimento gibi bir çok dev kuruluşların en büyük hissedarı olan BACI ÖMER HOLDİNG %15 FAİZLİ TAHVİL İHRAÇ EDİYOR 1)ihraç edilecek tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • DURUM t Baştarafı Birincide Ayni anda iki büyük vilâyetin değişik yerlerinde harekete geçirilebilen geniş kitlelerin sırf Sendikalar Kanunun,daki değişikliğe karşı duydukları tepkiyle davrandıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • ACI KAYBİMİZ Merhum Miralay Enver Gürsu'nun,merhum Saime Gürsu'nun oğlu.Emine izzet Gürsu'nun eşi.T.C.Merkez Bankası Müdürlerinden Vasfi Gürsu ile Yüksek Mühendis Gülergün H.Gürsu 'nun babalan.Hakan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • ACI KAYBİMİZ Merhume Seniye Sezer'in eşi,Y.İnş.Müh.tlhan Sezer'in babası.Melâhat Sezer'in kayınpederi,ıtfediha,Müeyyet,Nevzat.Işık Sezer'in amcaları.MııkcJım,Müzeyyen.Muhsine,Sabiha Osmay'ın enişteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • VEFAT Zeytinoğlu ailesinin sevgili evlâdı Dr.TEYFiK ZEYTİNOĞLU 18.6.1970 günü vefat etmiştir.Cenazesi 19.6.1970 cuma günü Bugün)Rumelihisar Camiinden öğle namazını müteakip Rumelihisar kabristanına de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • TEŞEKKÜR Senelerce çektiğim acıdan E kurtaran Saint George Has-E tanesi sayın hekimlerinden Doç.Dr.HALİT BIRGEN Anest.Dr.PİNHAS REYTAN As.Dr.OYA ve hemşirelere içten teşekkür ederiz Köroğlu ve Kesim A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • VEFAT Dul Bayan Sultana Çizmeclyan,Alis,Roberto Cohen ve evlâtları.Dul Bayan Eliz Karakaşyan,çok sevgili eşi.babası,kayınpederi,büyükbabası ve kardeşi Kirkor Çizmecîyan'ın vefatını büyük teessürle bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • CİHAN ÜÇER SEZER)ile SEYNUR ÜÇER Evlendiler 18 haziran 970 Eskişehir Milliyet:9583
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • YENİ KOMİSYON t Baştarafı Birincide Meclis Başkanlığının talebine rağmen,AP Grupları bugüne kadar bu ikinci komisyon için aday göstermemişlerdir.Önümüzdeki toplantıda,aday verilirse ikinci soruşturma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • VEFAT Merhum Dr.Faik Yargıcı'nın refikası,Merih,Kasım,Fuat Yargıcı'mn annesi,Selma,Ester Yargıcı'mn kaymvaldesi,Meral ve Müjdat Sungurun,Neslihan.Ahen,Emir.Alişan ve îrem Yargıcı'mn büyükannesi,Hücest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • ANKARA'DA BİR GENÇ t Baştarafı Birincide kurşunu ile vurulan gencin cesedinin biraz ötesinde Konya yapısı bir av çiftesi bulunmuştur.Polis olaydan sonra yurtta bir arama yapmış,iki öğrenci I ile iki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • t L Â N Bursa Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 970/170 Dâvâcı Hamdı Tezcan tarafından dâvâlılar Hikmet Ergül ve Mehmet Oğuzlar aleyhine ikâme olunan kayıt terkini dâvasının yapılan duruşması sonunda:İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • EĞLENCE Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88 ıBasm:16426)8667
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • SİYASÎ HAKLARLA İLGİLİ TEKLİF DÜN YENİLENDİ ANKARA,THA İzmir milletvekili Şükrü Akkan,eski demokratlara siyasi haklarının iadesini sağlamak amacıyla Anayasada değişiklik yapılmasını öngören «anunun An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • Olaylarda yaralanan bir işçi daha öldü t Baştarafl Birincide den dördü ile bir polisin sıhhî durumu da hâlen ağırdır.Başından tabanca ile yaralanan İlyas Korkmaz ve karnından tabanca ile yaralanan Sül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • SOKAĞA ÇIKMA SÛRESİ t Baştarafı Birincide Sıkıyönetim Komutanlığının 12 sayılı tebliği şudur:A Her türlü cemiyet,dernek ve kuruluşların kanularına göre yapmağa mecbur oldukları top lantılarını 24 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • SORUŞTURMAYA DEVAM.t Baştarafı Birincide görev süresinin uzatılması için verilen önergenin görüşülmesi sırasında,başka bir önerge verilerek,bu konuda Başbakan tarafından aynı mahiyetteki iddialar dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • BAKAN "KOMANDOLAR DOĞUDA İŞKENCE YAPMADI,DEDİ TİP Senatörü Fatma Hikmet tsmen'ın Doğudaki arama sırasında vatandaşa komandonun işkence yaptığı yolundaki soru önergesine yazılı olarak cevap veren içişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 19.06.1970
  • İKTİSATTA SINAVLAR EYLÜLE KALDI İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yönettir.Kurulu,bu fakültede ve Ciazetecilik Enstitüsünde haziran dönemi sınavlarım eylül avı»-bırakmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 19.06.1970
  • fojjuzteş MİLLİYET EKİBİ BİLDİRİYOR m GUNDUZ KILIÇ TOGAY BAYATLI Çok zevkli geçen maçta her ki takımın forvet oyuncuları zaman zaman müdafaaya yardım ettilertfic İtalyan takımının solaçıgı Riva kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • FİFA BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİNE j yHLıulLi I Umu H Futbol Federasyonu Başkanı Polat «Asya,Afrika ve Güney Amerikalıların çalışmalarda bulunduğunu» söyledi T O G A Y BAYATLI Bildiriyor)A 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • BOBBY MOORE,TÜRK SPORSEVERLERİNE TEŞEKKÜR Eni İngiltere Millî Takımı Kaptanı Bobby Moore,Meksika'da bulunan MİLLİYET ekibi vasıtası ile Türk sporseverlerine teşekkür etmiştir.Moore,gerek Bogota'da hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • Meksika BREZİLYA URUGUAY MAÇI BİR FUTBOL HASTASININ ÖLÜMÜNE YOL AÇTI Brezilya Uruguay maçını televizyondan takip eden bir Brezilya taraftan neye-cana dayanamıyarak kalp krizinden ölmüştür.Bu arada maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • Uruguaylılar FİFA'yı suçladı Antrenör,«Hayâl kırıklığına uğradım.Markajı iyi uygulayamayarak 2 gol yedik» dedi IALİSCO Stadında oynanan Brezilya Uruguay yarı final maçından sonra konuşan Brezilya Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • MÜLLER RAKİPSİZ 60L KRALI.Dünya Kupasının bitmesine iki maç kala,Batı Alman Milli Takımının gol makinesi Müller,italya'ya attığı iki golle gol krallığını garantilemiştir.Kupadaki maçlarda 10 gol atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • ÇİZMEDE BAYRAM VAR.İtalyan basını,milli takıma teşekkür etti İTALYA EN BÜYÜK TAKIM!I Basın,Almanya'yı yenen İtalya'nın finalde Brezilya'yı haydi haydi yeneceğini yazıyor.TALYA'nın Dünya Kupası yan fin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 19.06.1970
  • mmm.m m mm cssada¦•.«n ren Almanlar finalden uzaklaştıktan sonra,yarın,Uruguay ile üçüncülük ve dördüncülük için karşılasacaklardır.Alman Millî Takımı büyük maçta avantajları kaybetmenin ve hakemin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Turizm Rehberi, Sayfa 209
  • 19.06.1970
  • *fılli«j -f TURİZM REHBERİ m i ÇEKİRGEDEN BAKİŞ Biat mum v-»1 v m.LaJ r~.v i TEKİRDAĞ ULUDAĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 209
 • Turizm Rehberi, Sayfa 210
  • 19.06.1970
  • UÇAKLA:Hergün İstanbuldan saat 7.50 9.30 11 15.15 ve 1635 de uçak vardır.VAPURLA:Mudanya yolu ile salı,perşembe,pazar günleri tstanbuldan 9'da kalkan vapurla gelinir.Mudanyada otobüsler hazırdır.YALOV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 210
 • Turizm Rehberi, Sayfa 211
  • 19.06.1970
  • YEŞİLTÜRBE ULUDAĞ BURSA 1 Şehir cereyanı devamlı V 220 volttur.Her ihtiyacınızı kolayca temin edebilirsiniz.Bir tiyatrosu.yeterince açık ve kapalı sinema bulunur.Yer yıl 7 temmuz'da açılan Bursa Fuarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 211
 • Turizm Rehberi, Sayfa 212
  • 19.06.1970
  • her sabunla banyo yapılmaz mmmı KOMİLİ özellikle banyonuz için haztrîanmtşttr banyo sabunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 212
  • 19.06.1970
  • Bursa'ya 78,Yalova'ya 58 kilometre uzaklıkta bulunan İznik'e sadece karayolu ile gidilir.Göl çevresi dahil yollar tamamen asfalttır.Yalova'dan ve Bursa'dan otobüsler devamlı tznik'e gitmektedir.MOTEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 212
 • Turizm Rehberi, Sayfa 213
  • 19.06.1970
  • NE YAPILIR KUMKAYA «Sig» Köyü:Özel İdareye ait devamlı ve her türlü konforu olan bir kamp vardır.Dışardan müşteri kabul etmiyor.Köyde evler de pansiyon veriliyor.ZEYTİNBAĞI «Tirilye»:Mudanya'ya bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 213
 • Turizm Rehberi, Sayfa 214
  • 19.06.1970
  • YUSUF RBS1AURAN1 Yeşil Bursanın en güzel yerinde,hârika mutfağı,eşsiz servisi emsalsiz kuzu ve piliç çevirmeleri.Merkez:Şube:öktem Pasajı üst kat.Telf:27 23 Kültürpark Telf:42 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 214
  • 19.06.1970
  • ij*jregTiTrag Bursa'ya 70 kilometre uzakhktaki bu ilçeye giderken «Apolyont» Uluabat gölü kenarında ve yol üzerindeki «Çingen Çeşme Lokantasında» meşhur yayın balıkları elinizle tutup pişirtip yiyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 214
 • Turizm Rehberi, Sayfa 215
  • 19.06.1970
  • Vasıtanıza ve yolunuza en uygun lâstik Fisk çeşidi arasındadır!Fisk,piyasanın en yumuşak lâstiğidir.Sarsıntıları önler,rahat bir yolculuk sağlar.Fisk,piyasanın en sağlam lâstiğidir.Terkibinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 215, İlan
 • Turizm Rehberi, Sayfa 216
  • 19.06.1970
  • NASIL GİDİLİR TRENLE:İSTAN BULDAN:Hergün 14.45'te bir mototren saat 21.35'te bir yolcu treni kalkar.OTOBÜSLE:İstanbul'dan yarım saatte bir çeşitli firmaların otobüsü kalkar.Ücret:12.50 liradır.OTOMOBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 216
 • Turizm Rehberi, Sayfa 217
  • 19.06.1970
  • NASIL GİDİLİR TRENLE:İSTAN BULDAN:Hergün 14.45'te bir mototren saat 21.35'te bir yolcu treni kalkar.OTOBÜSLE:İstanbul'dan yarım saatte bir çeşitli firmaların otobüsü kalkar.Ücret:12.50 liradır.OTOMOBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 217
 • Turizm Rehberi, Sayfa 218
  • 19.06.1970
  • ÇANAKKALE.BOZCAADA Devamlı şehir cereyar m 220 volttur.Her semtte eczane bulunur.Tam teşekküllü Devlet Hastahanesi vardır.Pansiyonlar bulunur.Çanak,kale'de 11-18 Ağustos günlerinde Truva Festivali dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 218
 • Turizm Rehberi, Sayfa 219
  • 19.06.1970
  • Yurdumuzun bu hareketli bölgesini renklendiren boya SADOSAN bir haricî tesirlere dayanıklı yegâne mat plâstik boyadır "İH Jf' J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 219, İlan
 • Turizm Rehberi, Sayfa 220
  • 19.06.1970
  • SİM?3 TARİHİ ESERLER ve MESİRELER KAPLICALAR:KESTANBOLU KAPLICASI:Ezine ye bağlı Kestanbolu köyündedir.Ezineden bol vasıta bulunur.Tarihi bir kaplıcadır.Az sayıda yatacak yeri,bir lokantası ve gazinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 220
 • Turizm Rehberi, Sayfa 221
  • 19.06.1970
  • I.ıııı Niiı modasına en uygun m;spnıyi Hair Spray saf tuvaletinizin gün boyunca devamlılığını saflar Ü2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 221
  • 19.06.1970
  • TEKİRDAĞ 1/Devamlı cereyanı 220 V volttur.Turizm ve Tarizm ve Tanıtma Derneği vardır!Danışma bürosu iskele yanındadır.Tel:377.Buradan her türlü bilgi alınabilir,devamlı görevli vardır.Türkiye'nin en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 221
 • Turizm Rehberi, Sayfa 222
  • 19.06.1970
  • BARBAKOZ BUCAĞI:Tekirdağ a 7 kilometre mesafede,deniz,bag,her mevsimin meyvesi,her çeşit balık.Bucakta pansiyon bulmak mümkündür.Her yerinden denize girilebilir.Tekirdağ'dan her saat otobüs 150 kuruşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 222
  • 19.06.1970
  • MOTEL İZNİK Göl kıyısında,şâhâne manzara,temiz servis özel balık yemekleri.İZNİK.Telf:41 TURİZM REHBERİ LHlUHj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 222
 • Turizm Rehberi, Sayfa 223
  • 19.06.1970
  • PARK MESTAUK ANT Nefis yemekler,temiz servis,kuzu ve piliç kızartmaları Şahane manzara,Bur s a 'n in en nezih lokantası j MERKEZ ŞUBE:Vakıf Işhan Üst Kat.Telf:4632 Kültürpark Telf:6919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 223
  • 19.06.1970
  • İZMİT 1 Şehir cereyanı devam-V h 220 volttur.PTT merkezi bir tane olup devamlı çalışır.Devlet Hastanesi ve Sosyal Sigortalar Hastanesi ve çok sayıda doktor bulunur.İzmit'te dört hamam,yeterince kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 223
 • Turizm Rehberi, Sayfa 224
  • 19.06.1970
  • MOTEL KÖKm Restaurant,Diskotek,Yüzme Havuzu «deniz sulu»,Basketbol sahası,Mini-Golf.Çamlar altında istirahat,şâhâne manzara 1 Hazirandan itibaren açıktır.MUDANYA:Teli:192
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 224
  • 19.06.1970
  • TARİHİ ESERLER ve MESİRELER YARIMCA:Kiraz cenneti olan Yarımca tam bir tatil yeridir.Konforlu ote li olmamakla beraber,deniz kenarında kurulacak çadırlarda rahatlıkla kalınabilir.Deniz Köşkü Gazinosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Turizm Rehberi
   Sayfa 224