Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1970
  • SIKI YÖNETİM!ELLİ senedir bu sahifelerde dolaşırız,bu yokuşu çıkarız.Bu demektir ki yarım asırdır memleketin açığa vurulmuş vurulmamış bütün hâdiselerinin şahidi ve şahitlerinin müşahidiyiz.Bu müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • CHP'LlLER BİRBİRLERİNE SANDALYE ATTILAR Gazeteler)Anlıyorsunuz di mi,neden sandalyasız şu CHP'liler-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • Kamu giderlerinin yükünün yurtdaşlar arasında paylaştırılmasında vergiler hemen her zaman para basmaktan enflâsyondan)daha iyidir.Yeni vergilerden gayrimenkul kıymet artışı vergisi,montajın vergilendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • UCUZLUK Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88 a—Basın:16425)9513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • Sahibi:Milliyet Saıatenlit A.S adına ERCÜMENT KARACAN Niilliuef Genel Yayın Müdürü ABDt tPEKÇÎ Müessese Müdürü:NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BAMILD1Ö1 JfER ı MİLLtlIl MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • Vakit Güneş ÖJHe tMndi akstım tmsak Vasati 4 26 12 15 16 15 19 43 21 47 309 Ezani 8 43 4 32 833 12 00 204 026 İ» HAZİRAN 1970 Hicri 1390 ReblM'âhır 14 Rumî 1386 HAZİRAN 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • 'M Ce-Zi-Ne TEŞEKKÜR Büyük acımıza bizzat işjtirak eden,akraba,dost,tanıdık ve hemşehrilerimize,ayrıca senatör ve milletvekillerine,telgraf,telefon ve çelenk gönderenlere teşekkürü bir borç biliriz.Gu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • f DEBORAH Koenle)CHMSTIANI Ue GIOVANNİ CHRISTIANI Evlendiler İstanbul 17 haziran 970 Yeni Ajans:2804 9514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • VEFAT Bay Vanan Ajderhanyan ve kızı,Bay ve Bayan Tatıyos Ajderhanyan ve evlâdı,çok sevgili eşi.anneleri ve annesi Bayan ARMENUHİ AJDERHANYAN'ın kısa bir nastalıgı müteakip vefat ettiğini teessürle bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • j TEŞEKKÜR ş Kızımız Esra Tasalı 'nm E E doğumunda yardımlarını esir ğ E gemiyen Haseki Hastanesi Kil-i E nik Şefi Doç.Dr.Erdoğan E E Baykal ve hünerli elleriyle ag-ğ E rısız doğum vaptıran Dr.Meral Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • VEFAT Merhum Hamdi Kefeli ve Merhume Zehra Dursun Kefelinin oğulları,merhum Hüsnü Çakır ve Nigâr Çakır'ın damatları,Kâmuran Kefelinin kıymetli eşi Beral Madranın babası Teoman Madranın kajonpederl Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • lıııııılıııu 1 TEŞEKKÜR j I Geçirdiğim burun ameliya-E tını başarıyla gerçekleşti-E ren Savın Doçent Doktor REŞAT ETANER'e ameliyatım sırasında yakın E ilgilerini esirgemeyen Sayın I Dr.ibrahim SAVAŞ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • TEŞEKKÜR Lâleli Teşhis Kliniğinde başarılı bir ameliyat vaparak kızım PUsun Petek 1 sıhhate kavuşturan Sayın Doç.Or.FİKRİ ŞENOCAK'a,narkozitör Dr.Faruk Çimen.Dr Demlrcan Atan ve kıymetli yardımlarım e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • I TEŞEKKÜR E Kıymetli varlığımız Aclan Levendoğlu'nun E vefatı dolayıslyle cenaze töre-E nine iştirak eden.çelenk eön-E deren,bizzat evimize kadar E E gelerek veya telgrafla.tele-E E fonla tazlyetleıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • DENİZ Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88 Basın:16425)0513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • KALİTE Akçay Tatil köyünde Telefon:47 00 31 48 36 88 Basm:16425)0513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • MADEN MÜHENDİSLERİ ODASINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU Maden Mühendisleri Odası olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Haziran 1970 Pazar günü saat 10.00'da aşağıdaki gündem dahilinde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.06.1970
  • DUYURU)JLUDA&da Spor Lisan Dinlenme kampı 9 16 yaşındaki erkek çocuklar için 1 Temmuz 1970 tarihinden itibaren başlıyacak 20'şer günlük devreler halinde devam edecek.30 Ağustos 1970'de son bulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1970
  • Sayın tasarruf saMglerînin nazarı dikkatine mensucat santral t.a.s.den bildirilmiştir.ı Şirketimiz İ3.000.000 TL.lık hamiline muharrer faizli talıvili 7 senede itfa edilmek üzere 6 Temmuz 1970 PAZARTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • illiyet SAYI:3-50Krş Çim!8 SAYFALIK,RENKLİ ALBÜMÜN BEDELİ 50 Krş.tur GAZETE BAYİLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR GAZETEMİZ İDAREHANESİNDEN VEYA 50 Krş.LUK POSTA PULU KARŞILIĞI MİLLİYET GAZETESİ Satiş Servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Kurumumuzun İstanbul Bakırköy Londra asfaltı üzerinde bulunan Süt ve Mamulleri Sanayii Müessesesi sahasında 1.250.000,lira keşif bedelli Çocuk Maması Fabrikası bina ve müştemilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • Nixon,enflâsyon alarmı verdi WASHİNGTON,AA.Başkan Nixon dün Amerikan işdamlarını ve işçileri itidale davet etmiş,hareketli Amerikan iktisadiyatında fiyat ve ücretleri yükselmekten alıkoymak için «Enfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • BREZİLYA'DA ROMANDÖLARCA KAÇIRILAN ALMAN ELCİ BİRAKİLDİ I Evine dönen Büyükelçinin ilk işi Brezilya hükümetine gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etmek oldu.RtO DE JANEİRO,THA,AA.BREZİLYA'daki Bata Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • İNŞAATÇILARA KOLAYLIK,GÜVEN,UCUZLUK TEKMWİL Rijid P.V.Cden mamul levhalaı PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Düz,trapez ondüle,galvaniz saç ondüle,eternit ondüle cinsleri Şeffaf,yan şeffaf,opak Parlak yüzey,cazip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • Hüseyin,dış güçleri sorumlu tutuyor AMMAN,A.P.Kral Hüseyin,geçen hafta Ürdün Ordusu ile komandolar arasında meydana gelen olayların dış tahrikler sonucu olduğunu ileri sürmüştür.Dün bir basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • r İNGİLTERE'DE BUGÜN GENEL SECİM VAR 9 İlk defa 18 yaşındakilerin de oy kullanacağı secime 40 milyon?yakın seçmen katılıyor* LONDRA,D.BARAN SAROL bildiriyor KIRK milyona yakın İngiliz bugün sandık bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • iki Türk kızı bir Cezayirliyi hastahanelik etti.Türk kızlarına sataşan Cezayirli genci,polis hastaneye kaldırdı.MÜNİH,Mustafa Ekrem A Y D I N bildiriyor NÜNİHTE iki Türk kızı kendilerine sataşan Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.06.1970
  • Sendikalar,karışıklığı önlemek için toplantı istedi ROMA,THA Italya'dakl üç büyük işçi sendikası,okullarda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyle Başbakan Rumor ve Eğitim Bakanına olağanü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1970
  • SATILIK EMLÂK PANGALTIDA.altıncı kat çatı katı İle beraber asansör kalorifer.22 40 67 KUMBURGAZDA,satılık şahane villâ.3280 metrekarelik her türlü konforu haiz şahane,lüks villâ sayılıktır.Peşin fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • MURAT DERSHANESİNİN GİRİŞ KURSLARI I1?ders saati lise l.ll.llt.ten derslerinin test tekniğine uygun tekrarı-test imtihanları.400 TL sabah-öğle-akşam ^tı MH/tertımu 7'f ı-la/ıraı» 9 ernmu 2i Mrf/ır«n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • SEKRETER VE SATIŞ ELEMANI ARANIYOR Bir ithalât ve mümessillik şirketinin satış teşkilâtında vazife almak üzere:ingilizce muhaberatı fiilen yapabilecek,on parmak seri daktilo bilen iş tecrübeli bayan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARI En seçkin öğretim kadrosuyla derslere 19 haziranda başlanacaktır.Kayıtlar yapılmaktadır.İsteyenlere broşür gönderilir.48.HİZMET YILI AMERİKAN DBSANKİ SulHHAHmC LİSAN VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • GALATASARAY SPOR KULÜBÜ İçtimai Kısım İdare Komitesi Başkanlığından 19.6.1970 Tarihinde yapılacak olan açılış Balomuz sıkıyönetim ilânı dolayısiyle ertelenmiştir.Tarihi ayrıca bildirilecektir.Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • ANKARA İMAR LiMiTED ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Gediz civarında çeşitli bina İnşaatı İşleri teklif alma suretiyle yaptırılacaktır.1 Şartname ve ihale evrakı aşağıdaki adreste görülebilir.2 İhaleye iştirak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • KROM NAKLETTİRİLECEK Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Şark Kromlan işletmemizden İskenderun'da stok sahamıza 53.000 ton krom cevheri naklettirilecektir 2 Bu nakliyata ait şartname Ankara'da Genel Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • EĞLENCE Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • Dr.Kemal Çağlar İdrar Yollan ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı TEL 44 14 36 10-12 14 18 arası İlâncılık:8075 9523
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • KONFOR Akçay Tatil köyünde Telefon 47 00 31 48 36 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • Kadıköy İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1970/290 Davacı Ahmet Ramazanogullan tarafından dâvâlı Ülfet HergUn aleyhine acılan tescil davasında:İstanbul Üsküdar Selimiye Selvllı sokak 8 noda oturduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden 1 Denizyolları İşletmesi yolcu gemilerinin yıllık ihtiyacı bulunan aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri,mevcut şartname ve mukavele hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
  • 18.06.1970
  • mevsimin İkinci emprime koleksiyonu Vakko,ayni desenden,ayni renkten binlerce metre emprime yapmaz.Çok tutulan bir çeşit olsa bile.Çünkü Vakko müşterilerini yakından tanır.Onların,beğendikleri emprime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Küçük İlanlar
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1970
  • KADIN Sevtap\Eti:V'Cv'cnînem şarkıcılığı bırakacağım,ERKEK KÜLTÜRLÜ YAKIŞIKLI VE SIK OLMALI Erkeğin her bakımdan mükemmel olmasını İsteyen Sevtap Eti.[ÖZDEMİR GÜRSOY] İLK PLÂĞINI DOLDURMAYA HAZIRLANAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 18.06.1970
  • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden PRATİSYEN DOKTOR ALINACAKTIR Kurumumuz Merkezinde İstihdam edilmek üzere 1 Pratisyen Doktor alınacaktır.Kendilerine,7244 sayılı Kanunun 5.maddesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 18.06.1970
  • DİKKAT,BÜYÜK FIRSAT Jet uçaklarile 10 30 Ağustos 1970 21 GÜN AMERİKA GEZİSİ GİDİŞ DÖNÜŞ 3450 TL VERGİLER DAHİL Mür.Radar Seyahat Ltd Şti Dr Vali Reşit Cad.32 Tel:17 83 10 17 80 34 ANKARA Başaran:3018
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 18.06.1970
  • DİKKAT MİLLÎ PİYANGO YARIN YİNE SERVET YAĞDIRIYOR YARIN İÇİN BOL ŞANSLAR DİLERİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 18.06.1970
  • itişilin 1.AHU i:rr:r:i:V.uma neyi ye kltatn Bu,yıllardır her ana-babanın sorduğu fakat karşılığını bir türlü bulamadığı bir sorudur İ:1 M Milliyet YAYINLARI ÇOCUK KİTAPLARI dizisi için yetkili bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • Yazan:Çizen:Henri Charrîere Charles Popineau Valinin ve Martinique'le Cayenne'den gelen baş doktorun emirleri ile her gün bir saat yürüyüş yapıp denize bile giriyoruz.Köpekbalıklarından korunmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • yazan ve çizen I SUAT YALAZ j DEMİR MASKE r*Lf~7SSVYMn.rt Ka\kafeSıx kaldığım KaifesvT-trtt feaınp e-uoirciatez.upjhtirue.aaH ve.e*cs,vit/yney&*T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • 10 BULMACA 1 7 1 3 4 5'6;¦7-8*9 10 I 2 1 3 4 9 I 5 H i 6 llı 7 m ffî m 1 8L r wn I 9 tf SOLDAN SAĞA:1 Çok kıvrak bir İs-E panyol havası 2 Anadolu'nun bazı böl-E gelelinde çiftlik yanaşmalarına verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • 5ENI CASUSLUK-DUKf îû.S\UA SÇMAC^A*.OL-AN SOl-^Kr t INI KEMDİ.KEM.DİNİ ÖLDÜRDÜ-ĞÜNÜ NEUE.DEN» ÇiKAR-D/KI S OA -ri\OVL/İNJTİMAR.EDE CEĞİMı YAZ.M\Şt~\&HZçok i/Xy/T J\G AAA.M OA sJDıs/ı SERA*iSn BANA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • OSM/AN.AL.SU mÇO-BEKUEOJ KOMŞU KlYE HANJAAA GÖTÜR—« SNNEXE TELEFON EDlP,GÖNDERDİĞİ 8 COKEK ı Çı*N TEFEKKÜR.EDEVIAA-ŞEy-8 DEĞİL DE 4%.ÇÖREK fÇİM TEŞEkKÜR.ETMENİZ.MÜMKÜN MÜ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • Dur hele canım Emey!Aklım karıştı.Bu herif müjdeli haber salıp.Sorup anlamadan-öğrenip düşünmeden Emey'in suratı asılınca kekeledi:Töbeee-Bizim nerden ersin aklımız.Eğlen!Alıp geldim.Yorulma.Bulamaz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1970
  • OĞLAK BURCU m Arai.k-20 Ocak)J=jg Sağdığınızı hiç korumuyorsunuz.Oy-sa dinlenmeye Ve eğlenmeye ihtiyacınız var.Çalışmanızdan randıman alamayışınızın tek sebebi de bu.KOVA BURCU «ı ocak-1» Şubat)is ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • 'e mektup TEKZİPTİR MİLLİYET GAZETESİ YAZI i$LERî MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL 2.5.1970 günlü Gazetenizin 7 nci sahifesinde Milliyete mektup)çerçevesi içinde Bu mektup ayakkabı astan içerisinde kaçırıldı)yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • OLAYLAR HASAN PULUR Kütüphane müdürü ve evlenme cüzdanı R UVAFFAK Elmacı geçtiğimiz cuma günü Ayvalık Halk Kütüphanesine gitti.İçeri girince duvarda asılı duran bir yazıya gözü ilişti:«KÜTÜPHANENİN ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN îşletme İdareciliğinde İhtisas Kazanmak İsteyen Üniversite ve Yüksek Okul Mezunlarına Enstitümüzün 1970 1971 ders yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • SEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden DALAMAN MUĞLA Müessesemiz Sağlık İşleri Teşkilâtında çalıştırılmak üzere Dahiliye Mütehassısı ve Pratisien Tabibler alınacaktır.İlgililere 7244 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • Stajyer Klavuz Kaptan alınacak Denizcilik Bankası T.A.O.Genel Müdürlüğünden Giresun Liman İşletmemize,40 yaşını aşmamış yakınyo!Kaptanlığı ehliyetli bir STAJYER KLAVTJ?KAPTAN alınacaktır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV_Halk dilinde "Bademcik" denilen hastalık JÜPİTER TONSİLLİTİS NEDİR?SORU:Boğazımla bâzı şikâyetlerim üzerine geçenler de ameliyat oldum.Raporumda «K.Tonsillit» yazıyordu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1970
  • Doğu u ve giî talihsiz bir ılgedir.pçikle girilen bir I J im im ı ıımı 111 11 imi ijiji wj»ii !işııııp_ip ıııı,p» m ıjw ı ıw w)ı im.ı im i ıı Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri.Güney Doğulunun okula gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • 20.YÜZYILDA HERKESİN DİNLENMEYE İHTİYACI VARDIR KUMBURGAZ-SİLİVRİ ARASINDAKİ MURAT SUYU SAHİL İŞTE TABİATIN BÜTÜN GÜZELLİKLERİ İÇİNDE ŞAHAİME MANZARALI LEBİDERYA DAİRELERİ EVİNİZE GETİRİLEN HİZMETLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamızca Seydişehirde kurulmakta olan Alüminyum tesisleri fabrika sahasındaki merkez lâboratuvan ve sosyal tesisler 2.kısım inşaatı sabit birim fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • SATILIK ARABALAR tki adet 1968 modeli Alman malı orijinal FORD TRANSİT MİNİBÜS 34 KA 819,34 KA 820 kapalı zarf usulü üe satılacaktır.İsteklilerin yazılı tekliflerini 29 Haziran 1970 pazartesi gününe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • ELEMAN ARANIYOR Dalamanda şantiye şefliği deruhte edecek boru montaj işinde tecrübeli Makine Mühendisi aranıyor.Müracaat:Anabala Pasajı No:112 Beyoğlu.Yeni Melek Sin.çıkış kapısı karşısı)Milliyet:9533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • VW»\VUV»\VH\HV İTHALÂT MEMURU Büyük bir Sınaî Müessese Taksimdeki iş yerinde çalıştırılmak üzere İngilizce bilen,askerliğini bitirmiş,tercihan Banka'da çalışmış,genç ve dinamik bir eleman arıyor.El ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi Başkanlığından:970/33 Yani Rumluoğlu vekili tarafından Sıraselvller cad.No:54/4 Taksim İstanbul',da mukim)davalı Harikliya Mastakas aleyhine Mahkememizde açılan dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • DOLMABAHCE KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKI APOLLO SİRKİ n HER GÜN MATİNE 3.15,SUARE 6.15'DE Tel.46 54 70 Feza Reklâm:587 9535
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • SEKRETER ARANIYOR İngilizce ve daktilo bilen sekretere ihtiyaç vardır.Taliplerin 22 Haziran 1970 Pazartesi günü aşağıdaki adrese şahsen müracaat etmeleri rica olunur.STANDART BELDE TİCARET VE SANAYİ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • DUYURU)Derneğimizin 19 Haziran 1970 Cuma gecesi Bebek Belediye Gazinosunda tertiplediği toplantı,Sıkı Yönetim Komutanlığı tebliğleri dolayısiyle,ikinci duyuruya kadar tehir edilmiştir.16.6.970 Türk İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • ¦İ#4f* wıFw M Tl İSTANBUL SİNEMALAR ANKARA 64 08 5fi I Levent)Birkaç Dolar tçiıı V Cliff Renkli tng.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)işte Benim Hikâyem R Stage Renkli tng AS 47 63 15 Harbiye)Karınızı Nasıl öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • HUUUH» CTOFAŞ TER Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.İstanbul'da istihdam edilmek üzere Türkçeden İngilizce'ye,İngilizce'den Türkçe'ye çabuk ve kolay tercüme yapabilecek eleman aranmaktadır.Adayların gayet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • LUNAPARK GAZİNOSU MUAZZAM PROGRAMINA DEVAM EDİYOR PROGRAM SAAT:5de BASLAR HER PAZAR VE ÇARŞAMBA SAAT 12'DE MATİNE REZ.TEL.21 53 85 Feza Reklâm:589 9542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • NİGHT CLUB OLİMPÎA PEK YAKINDA İlâncılık:8394 9524
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • İSTANBUL 5,^i tçuı* ve progr.un 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler 7,30 Haberler 7,45 Hafif Batı müzi,îi 8,00 İstanbul'da Dugüd 8,05 Reklam spotları 8,10 Beraber ve solo şarkılar 8,30 Gita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR Bir Şirketin ricaret Servisinde çalışacak Daktilo bilir tecrübeli bir memur aranıyor.Müracaat:Tel:47 16 16 Heriş:159 9522
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • SATILIK «gg».APARTMAN HASTANE HAN-I İŞ YER!ATELYE OKUL ve DEPO OLMAYA MÜSAİT:Bakırköy İncirli asfaltına 100 metre mesafede 5 kat,bir bodrumu bulunan,çok sağlam yapılmış M2 2500 Kgm.elektriği ve suyu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.06.1970
  • KOSSA.NO BRAZZİ Fikret Hakan'ın da rol alacağı «İstanbul Macerası» filminin ön çalışmasına temmuz ortasında başlanacak.FİKKET HAKAN ''İstonbüİi^ ROSSANO BRAZZl ve mmasm WH.imMMmAMl.Wh 'HJWJP1' mwi)ı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 18.06.1970
  • TASARRUF SAHİPLERİNE İLK DEFA EN YÜKSEK GELİR İMKÂNI Akbank Bossa Sasa Akçimento gibi bir çok dev kuruluşların en büyük hissedarı olan.HACI ÖMER HOLDING %15 faizli tahvil ihraç ediyor 1)îhraç edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • ON YILDIR plânlı olarak gelişmesi özlenen ama gerçekte daha ilk uygulama yıllarından itibaren plânlama anlayışından uzaklaştırılmış bulunan Türk ekonomisi,tarihsel kaderiyle bugün yeniden karşı karşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • Sakarya ı üreticisi I pancara I yenî zam istiyor SAKARYA,AA SAKARYA ve civarındaki 20 bin ekiciyi temsilen yürüyüş yapan ekiciler pancar fiyatlarına 15 yıldan bu yana bir defa zam yapılmadığım ve bu z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • Hükümete isteklerini bildiren üreticiler,«Bütün malı devlet alsın» teklifini alkışla karşıladıtefecileri protesto etti A ALAŞEHİR,ORHAN İLHAN bildiriyor LAŞEHİR ve çevresi üzüm ve pamuk üreticileri,ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • Pakistan,200 vagon daha sipariş etti ESKİŞEHİR,AA PAKİSTAN Hükümetinin sipariş ettiği 77 yük vagona,Eskişehir Devlet Demiryolları fabrikalarında imâl edilerek,kararlaştırılan tarihte teslim edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • Ortak Pazar ile buğday anlaşması kesinleşti H 50 bin tonluk hîbe yumuşak buğday ile açık kapanacak.ANKARA,AA ÎÜRKlYE'nin 1969 70 yıllan ekmeklik buğday ihtiyacının karşılanması amacıyla,Avrupa Ekonomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • Her 1 kilovat saatlik elektrikten 1 kuruş alınacak Türkiye Elektrik Kurumu tasarısı Meclisten çıktı ANKARA,ÖZEL Türkiye Elektrik Kurumu TEK)kanun tasarısı Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir.«Türkiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • Bâzı durumlarda işyerleri hükümetçe kapatılabilecek ANKARA,ÖZEL «İşyerlerinde isin durdurulmasını veya işyerlerinin kapatılmasını» or gören bir tüzük yürür' üçe girmiştir.Tüzüğe göre,«Herhangi bir İşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • aanca Cumhuriyet Lirası 111.00 111.50 Reşat Lirası 222.00 22400 Ari* Lirası 120.00 128.00 Hamlt Lirası 148.00 150.00 fKrall 140.00 145.00 Napolvnn 125.00 127.00 24 ayar külçe gr.18.08 10.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • ıııı ¦t.â Petrol araması yavaşlıyor Ülkemizde petrol aramasında bulunan sondaj makinalarının sayısı 23 olup,bunlardan 12'si yerli,gerisi yabancı şirketlere aittir.Ancak,fiilen aramada bulunan bir yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • H Gümrük ve Tekel Bakanı,«Gümrükteki dolu depoların geliri hazineye verilecek» diyor.VOZGAT THA GÜMRÜK ve Tekel Bakanı Ahmet thsan Birlncioglu,«Gümrükteki malların bundan sonra üç ayda bir tasfiye edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 18.06.1970
  • TÜTÜN SORUNU.«Eğede tütün meselesi itlin «e Tekel Kanununun uveıı lanm*6s haşlanıp,ekimin tahdit edilme?haşlandığı andan ıtiharen bir konu olmaktan çıkacaktır Aslında tütün «ona* sunda gazeteler* İnti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 18.06.1970
  • Fenerbahçe,yarın Ujpest ile oynuyor Fenerbahçe ile Ujpest yarın 17.15'de Mithatpaşa Stadında kar şılaşacaklardır.Fenerbahçe Kulübü Başkam Faruk İlgaz,gerekli iznin örfi İdare Kumandanlığından alındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • İstanbul Amatör II.Küme maçları bitti İstanbul Amatör II.Küme Grup Şampiyonası sona ermiştir.Gruplarında şampiyon olan 6 takım gelecek sezon İstanbul Amatör I.KUme'de yer alacaktır.Bu mevsim grupların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • îzmlr Akdeniz Oyunları Merkez tcra Komitesi pazar günü saat 10.00 da İzmir'de toplanacaktır.Oyunlar Genel Başkanı Gemael Gabriel ile Genel Sekreter Petralias da toplantıya katılacaktır.Şimdiye kadar M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • MEKSİKA BOŞANMA fc Baştarafı Onikinciâe USCHİ MÜLLER Benim için Meksika boşanma sebebi değildir.Kocamın Dünya Şampiyonasına katılması bir futbolcu karısı için erişilebilecek en mutlu olaydır.Bu yüzden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • At yarışları tahmini 1.Koşu:Favori:Hanzade III,Plase:Şevvale I,Sürpriz:Zahide 124 2.Koşu:Favori:Kervansaray,Plase:Vaide,Sürpriz:Cihangir VI 1.Koşu:Favori:yıldırım 102.Plase:Darbe,Aşkın,Sürpriz:Naciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • Milliget Mini Basketbolün hizmetinde W* Milliğe!te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • KAPIDAN GİREMEYİNCE DAMDAN GİRDİ Bu yılM Kırkpmar güreşleri bi* öncekiler gibi tatsız olaylara sahne oldu.Olayların başında Başpehlivanlık unvanının boşta kalması ve bir güreşçinin hakem kararına kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • GÜREŞ MİLLİ TAKIMLARI ANTRENÖRLERİ H.Güngör ve M.Sille istifa etti tk!antrenör de,Greko Romende çok zayıf olduğumuzu,Serbestte de gerilediğimizi ileri sürdüler.YAŞAR ÖZEREN HASAN Güngör ve Müzahir Sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • Beşiktaş'la anlaşan Teoderescu,Romen Futbol Federasyonundan izin almak için dün öğleden sonra Bükreş'e gitmiştir.Beşiktaş Kulübü Başkanı Agasi Şi'.n'lc görüşen Teoderescu,Beşiktaş Kulübünden 8 bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • 1.KOŞU:Serbey,Suna,Sislikır,O.3.00,P.105,105 2-KOŞU:Bedir,Ateşli,Canberk,G.175,P.110.150 3.KOŞU:Şahzaman,Uçar,Onbeşnlsan,G.11.40,P.170,110,175 4.KOŞU:Avşar,Veis,Şahlan.G.250,P.130,195,255 5.KOŞU:Gold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • Traş Bıçağı dediğin böyie olur mı Plastik kutulu orijinal ambalajımızı arayınız.HERGUN DÜNDEN RAHAT BİR TRAŞ İÇİN.PASLANMAZ ÇELİK ATOM TRAŞ BIÇAKLARI ATOM traş bıçakları paslanmaz.Yüzünüze,sert sakalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • PENDİKLİ KÜÇÜK YELKENCİLER Pendik'li küçük yelkenciler,monitörleri yönetiminde optimist sınıfı teknelerle İstanbul Birinciliğine hazırlanmaktadırlar.12-14 yaşındaki çocukların katıldığı çalışmalara,ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.06.1970
  • KIRKPINAR'DAN ARTA KALANLAR Muhteşem bir gelenek yıkılıyor Her yıl bir öncekinden daha çok fiyasko veren güreşlerde üzücü olaylar çıktı.Başpehlivanlığın kur'a ile seçilmesi gerekirdi.Yavuz Bayraktar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • DEMiREL:«Sıkı yönetim:sevmeyiz amma» t Baştarafı Birincide Cevap:Yuvarlak bir lâf,nasıl olacak rejim buhranı?Soru:Ankara'da da Sıkıyönetim ilân.edilir,Ankara'yı da başka iller kovalarsa,muhalefetten d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • İKTİSAT l Aile Mutfağı İşyerlerine toptan vemek 4 Telefon U 38 j Has:1898 9511 J 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • Orgnl.ATÂLAY'ın t Baştarafı Birincide 1935 1938 yıllarında Harp Akademisi tahsilini tamamladıktan sonra,Harp Okulunda kıt'a komutanlığında,Genelkurmak İstihbarat Başkanlığında ve batarya komutanlığı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • Sıkıyönetim Mecliste onaylandı t Baştarafı Birincide ve ailelerine başsağlığı diliyorum» demiş ve özetle şöyle devam etmiştir:Olay 274 275 sayılı Sendikalar Kanununun tâdili için getirilen tasarılar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • n m* PERÎİI ı&^23 1.5Y£Üî N'Ö-MUS ALMAN PATENTLİ PİLLERİ ««fifiyot-Pil sanayiinde üstün kalitenin sembolü olan PERTR|X şimdi de üstün bir başarının temsilcisi oldu.Yıllardan beri bir uçtan bir uca büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • 62 ÖĞRETİM ÜYESİ 4 Baştarafı Birincide ODTÜ BOYKOTTA Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri dün yaptıkları lorumda DİSK'e bağlı İşçilerin giriştikleri hareketleri desteklediklerini belirtmek ve işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • Olaylar Avrupa TV'sinde t Baştarafı Birincide lannda değişiklik yapacaklardır.ALMANYA'DA KÖLN,ORHAN TÜREL bildiriyor Alman basını ve radyosu olaylara ver vermiş,ancak dün gazete çıkmadığı için Türk iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • DİSK yöneticileri göz altına alındı t Baştarafı Birincide Derby,Sungurlar fabrikalarında işçilerin sabahtan itibaren direnişe devam ettikleri görülmüştür.Bu işyerleri ve fabrikalarda işçiler,işbaşı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.06.1970
  • SOKAKTA KALMAK 4 Baştarafı Birincide Kadıköy Köprü saat 20.15 Haydarpaşa Köprü saat 22.25 Büyükada Köprü saat 18.20 Heybeliada Burgaz Kınalı Köprü saat 17.50 Boğaz İskeleleri Köprü saat 17.40 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 18.06.1970
  • israil'in teklifine "Hayır,dedi_Hasport gazetesinin Spor Müdürünün yaptığı teklife,antrenör "Ben henüz Türk futboluna faydalı olmaya çalışıyorum.Sonra belki dıjarda çalışmayı düşünürüm,şeklinde cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • İtalya ve Muhteşem bir maçtan sonra B.Almanya'yı 4-3 yenmeye muvaffak olan İtalya'nın kalecisi Albertosi'ye çok iş düştü.120 dakika boyunca birbirinden güzel kurtarışlar yapan başarılı kaleci Albertos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • BREZİLYA:3 URUGUAY:HAKEMLER:Mendibil İspanyol)Bakhramov Sovyetler Birliği Marschall Avusturya BREZİLYA:Felix Everaldo Brito Piazza Carlos Alberto Clodoaldo ierson Rivelino Jairzinlıo Pcle Tostao URUGU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • MEKSİKA BOŞANMAYA SEBEP OLABİLİR Mİ «Futbolcu bir astronot gibidir.Çoğu zaman evinden,ailesinden,yuvasından uzak yaşamak zorundadır.Kamplar,seyahatler,birbirini takip eder daima.Ve,futbolcu yuvasına,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • Rocco'nun,Türk sporseverlerine selâmı var.Milan antrenörü,«Rivera ile Riva'ya güveniyorum» dedi Dünya Kupasını yakından takip eden ve ayrıca talebesi «Altın Çocuk» Rivera'va özel surette menecerlik va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • Kupa da bir golün bedeli 27,118 dolar 16 takım çeyrek finale kadar 1.600.000 dolar sarfetti.Ve Meksika'da fam 59 gol atıldı Otoriteler Meksika'da yaptıkları bir eleştirmede Dünya Kupasında grup eleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • EN FAZLA YILDIZI JAİR TOPLADI Avrupa'nın bir numaralı spor dergisi «France Football» çeyrek final maçlarından sonra genel bir anket yaparak en ço kyıldız topla,yan futbolcuları seçmiştir.Büyük puntola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.06.1970
  • Dev kaleci «Futbolu kurtarmak için yeni Pele'ler,Eusefaio'lar ve Fontainler gerek» diyor Seyircinin futbola II Oyunda kaliteden H Yıldızsız futbol kuilgisi gittikçe aza-çok sonuca önem ru görünüşe mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor