Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • görevliler geniş anlayış I Genelkurmay Başkanı Tağmaç da bayram mesajında:«Ordu milletin bütünlüğüne uzanan elleri kıracak güçtedir» dedi.ANKARA,AA CUMHURBAŞKANI Sunay,Hürriyet ve Anayasa Bayramının 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • KÜTAHYA VALİLİĞİ DEPREM Yardım ve Koordinasyon Komitesi Başkanlığı Milliyet gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne İstanbul Gazetenizin 22.4.1970 günlü ve 80.94 sayı1,nüshasının birinci sahife,birinci sütun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • A.ABDİ İPEKÇİ'nin BİR ARAŞTIRMASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİMDE DURUM mm Sonuçlar ve çıplak gerçek ı ÜRK Amerikan ilişkilerinin askeri yönü üzerinde yaptığımız araştırmadan çıkarabildiğimiz sonuçlan şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • Profesörler Sunay'a mitıra verdi M SBF'de sınavlar,son olaylar dolayısiyle eylül ayına ertelendi.ANKARA.ÖZEL Ankara Üniversitesi Senatosu dün Cumhurbaşkanı Sunay'a son olaylar hakkında bir muhtıra ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • Üniversite Tasarısına de Personel karşı çıktı Maliye Bakanlığı memurları,subaylarla siviller arasında ödenek bakımından büyük fark yaratıldığını ileri sürdüler.ANKARA.ÖZEL ve THA NKARA Üniversitesi Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • EVLENMEK ALDILAR 28 yaşındaki Jim McConnell ile yine 28 yaşındaki Jack Baker,Minneapolis şehrindeki bir mahkemeye başvurarak evlenme müsaadesi istemişlerdir.Jim ile Jack erkektirler Birincisi Kansasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • TEPEDELENLİOĞLÜ VE ACIKALINLAR TOPRAĞA VERİLDİ Önceki sabah bir kalb krizi sonunda tıayata gözlerini yuman ünlü gazeteci Nizamettin Nazii Tepedelenlloölu tle Adapazarı "nda trafik kazası geçirerek vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • KADRO FAZLASİ ALBAYLAR EMEKLİYE SEVKEDİLECEK ANKARA,THA.MIHI Savunma Bakanlığı,albay kadroları ndak)sıkışıklığı önlemek amacıyla «tensikat» yapılmasını öngören kanunu 30 Ağustos'ta uygulayarak kadro f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • 500 bin dolarlık ilâç edildi Tarım Bakanı da Tarım Reformu Kanununun gelecek hafta Meclise sevkedilecegini açıkladı.ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisinde Bayındırlık,'"icaret ve Sağlık Bakanlıkları bütçeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • Tutuklanan emekli albay Yaşar Başaran 21 Mayıs olayının mahkûmlarındandır.Önce idama mahkûm edilmiş,sonra cezası hapse çevrilmiş ve aftan yararlanarak talıli\edilmişti.Resimde Yaşar Başaran mikrofon ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • Yeni vergi tasarısının tümünü Geçici Komisyon kabul etli YERGİ.Yurt dışına çıkma,evlenme,otomobil ehliyeti,nüfus cüzdanı,telgraf,telefon ücretleri artıyor ANKARA.ÖZEL YENİ vergiler getiren tasarının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • FASİT DAİRE Ord.Prof.Sıddık Sami ONAR'ın 27 Mayıs devriminin 10.yıldönümünde yazdığı yazı BUGÜN 2.SAHİFEDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • Fetih Haftası nedeniyle dün sabah sağ yumruklarını havaya kaldırmış genç ler.Fener Patrikhanesi önünde «Hristi yanlığın içimize soktuğu ajanlarla milli bütünlüğümüzü yıkma savaşında» PATRİKHANE ÖNÜNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1970
  • ÜNİVERSİTE MDa^REL3E0RHa2ir.n 1 Haziran 30 Haziran GİRİŞ İMTİHANLARINA HAZIRLAMA KURSLARI Her kurs 100 saattir.7 Haziran 30 Haziran 14 Haziran 3 Temm 20 Haziran 10 Temm Bu kurslarda zor bir probl»mi z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.05.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Toplumun hasretini çektiği iş bölümüne,dinamik sosyal müesseseJerle siyasî partiler arasında denge sağlayacak şiddet ve eylem yerine hukuku ve işlemi hâkim kılacak bir denge r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • BURHAN FELEK ESKİ MUSİKİ DENİZLİNİN Bozkurt bucağında Alâattin Şengün adında bir okurumuz bize mektup yazmış.«Bestekâr,güftekâr nedir?Güfteyi yazana bestekâr mı denir?Güftekâr mı?diye soruyor.Bundan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • B ÎLİNÇSİZLİK karşısında güme gülen her iyi şey gibi 27 Mayıs'm da kadir ve kıymeti yeni yeni anlaşılıyor.Yeni yeni ortaya çıkıyor 27 Mayıs'ın ne olup ne olmadığı.27 Mayıs mazlum bir milleti karanlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • KURULUŞ VE FETİH DESTANI ilerici,gerici,Sağcı Solcu kavgalarının üstünde ve dışmda,tarihimize ışık tutan tek kitap.Ya zan:Prof.Dr.Cahit TANYOL «Hakikî devletin» nasıl kurulduğunu,«Uydurma devlet»in ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • HU.TEŞEKKÜR 1 S Kıymetli varlığımız İbrahim Ekrem Dikel'in j E hastalığı sırasında ve vefatın-Ş r da gösterdikleri sıcak alâka E ve yakınlıktan dolayı bütün ğ İ akraba ve dostlarımıza,Ku-r zey Deniz S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • i TEŞEKKÜR Başarılı bir ameliyatla beni E tekrar sağlığa kavuşturan E E değerli insan,kıymetli E Pr.Dr.Kemal AYDINLIOĞLU ile ameliyatım ve hastanede i E yattığım müddetçe benden il-E gisini esirgemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • 'İ TEŞEKKÜR ğ E Ani vefatı ile bizleri son-E E suz acılara garkeden eşim.E E babamız ve ağabeyimiz Bo-E E züyük eşrafından BEDRİ MUMCU'nun E cenaze merasimine iştirak E i lutfunda bulunanlara,çelenk E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • Milliuef Sahibi:Milliyet CazeteeillW A.S.adına ERCÜMENT KARACAN vlüessese Müdürü:NURETTİN DEMİRKOL Genel Yayın Müdürü:ABDt İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BASILDIĞI YEK:M i L L 1 i K T MATB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • I' ŞÜKRAN BORCU Ölümü ile bizleri derin bir eleme boğan sevgili babamız AZİZ ÇENBERCİ'nin amansız hastalığında ameliyatmı yapan i değerli Operatör v 1 Dr.Hüseyin Sahir Dağcıoğhı'na Teşhis ve tedavi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • BAŞSAĞLIĞI Arkadaşımız Mehmet Koçak'm kıymetli babası HASAN KOCAK'ın 18.5.970 tarihinde ebediyete intikali dolayıslyle arkadaşımızın duyduğu acıyı paylaşır,kederli ailesi efradına başsağlığı,merhuma T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • NURAN StYAHHAN İle CEMAL BUÇUKLAR Nişanlandılar.İstanbul 26.5.1970 Milliyet 8354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • Fıtık •i LTOBTITUT HKRNIAlKK DK lYON'un kontrolünü* yetiamla mutuhaıaıılar hlımotlniKİedir.İlâncılık:7891 8327
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • I TEŞEKKÜR j î Ailemizin büyüğü I I HAMFT CEYLAN'ın E vefatı dolayısıyla acımızı E paylaşan,cenaze törenine ka-E tılan,telefon,telgrafla tazl-E E yette bulunan dost ve akra-E E balara şükranlarımızı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • ÇALIŞIRKEN JELEFUMKEN DİNLENİRKEN ^TELEFİNKEN RADYOLARI îlânötlık:7881 8326
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • BAŞSAĞLIĞI Türk basınının renkli ve şöhretli kalemi,Basın Birliğinin eski Genel Başkanı 1917 yılı mezunumuz NIZAMETTIN NAZİF TEPEDELENLİOĞLU ebediyete intikal etmiştir.Basınımıza,ailesine ve mezunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞALEDİR.YARDIM EDELİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • TÜRKİYE SANAYİCİLERİNE VE MÜTEŞEBBİSLERİNE ÖNEMLİ DUYURU Ankara organize sanayi bölgesinde sanayi tesisi kurmak isteyen bütün müteşebbislerin Odamıza müracaat ederek müracaat formlan)nı almalan ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1970
  • t?Vakit Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı 2127 İmsak 2 24 432 1211 1610 19 30 Ezani 9 03 4 42 8 40 12 00 157 6 55 27 MAYIS 1970 Hicrî 1390 ReblûTevveJ 21 Rum!1386 MAYIS 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.05.1970
  • ABD 1 TEMMUZDA OCYA'DAN CEKİLEC S Amerika,Kamboç Dışişleri Bakanının Amerikan kuvvetlerinin kalması için yaptığı çağrıyı reddetti.ROMA,AA-THLA BİRLEŞİK Amerika,Kamboç Dışişleri Bakanının savaş sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • SİLÂHLI BİR KADIN UÇAK KAÇIM NEW YORK,THA,AA Yanında oğlu da olan silâhlı bir kadın pazartesi gecesi «Delta» hava yollarına ait bir jet yolcu uçağını Küba'ya kaçırmıştır.Bu olayın hemen arkasından,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • Açık Teşekkür Bilûmum sigorta hizmetlerimizi ifa etmekte olan TAM SİGOUTA ANONİM ŞİRKETİ'ne ve İstanbul Acentesi İBRAHİM ORAY'a sigorta hizmetlerinde ve muamelelerinde her türlü vecibelerini yerine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • makina-taKim endüstrisi A.Şmakina-takım endüstrisi MAT patentli,HSS ve WS MATKAP UÇLARI MARTIN MİLLER,UDDEHOLM,SANDVIK ŞERİT,KATRAK,DAİRE,EL ve MAKÎNA TESTERELERİ Ayrıca TORNA KALEMLERİ EL KILAVUZLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • Boya değil.sihirbaz ister küçük,şirin bir aile yuvası,ister kocaman bir apartman dairesi olsun,eviniz SADOSAN ile boyandığı zaman birdenbire "güzelleşir" SADOSAN bir sihirbazdır.SADOSAN evinizin "genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • Jackie ve eşi Aristotle Onassis'in evlendiklerinden bu yana haftada 384,615 dolar yaklaşık olarak 7 milyon TL.harcadıkları bildirilmiştir.Bir muhasebeciden bu haberi aldığını bildiren gazeteci Fred Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • KIBRISTA KAÇIRILAN SİLÂHLARIN ÜÇTE İKİSİ ELE GEÇİRİLDİ LEFKOŞA,THA,AA Cumartesi günü Limasol polis istasyonundan kaçırılan silâh.Iarın büyük bir kısmı polis tarafından bulunmuştur.Kıbrıs radyosunun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • Lübnan,Tunus ve Fas'tan asker istiyor H Başbakan Kerami,çağırılan askerî birliklerin miktarı hakkında bir açıklamada bulunmadı.30 bin Lübnanlı göç ediyor.BEYRUT,AP,THA IÜBNAN Başbakanı Reşit Kerami dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • 3 ÇOCUKLU KADIN ERKEK OLDU STOCKHOLM,AA İsveç'in Balstad şehrinde oturmakta olan üç çocuklu Katarina Jorgensen isimli bir kadın,ameliyat olarak cinsiyet değiştirmiştir.Dünyada eşi olmayan bir hâdise o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • General Cafer El Numeyri Sudan'da bankalar devletleştirildi HARTUM,THA Sudan Devlet Başkam General Cafer El Numeyri ülkedeki bütün yabancı şirket ve Osmanlı Bankası dahil,bütün bankaların devletleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 27.05.1970
  • NATO Konseyi toplantısı dûn Roma'da çalışmalarına başladı Ruslar Akdeniz'de ¦a güçleniyor,ROMA,A.A.THA MAYtfl uves' or|beş ülke Dışişleri Bakanları dün Ak-ElAlU deniz'de savaş tehlikesi ve Atlantik Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.05.1970
  • MAK1NA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUHTELİF ARAÇLARA AİT OTO MALZEMESİ SATILACAKTIR Kurumumuza ait aşağıda müfredatı kayıtlı îto malzemesi kapalı zarfla teklif almak suretiyle satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • KOOAOGLU RLARI VJMİ NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Eminönü 27 91 38 Kadıköy Beyoğlu 36 93 58 44 91 08 27 15 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • TEŞEKKÜR Bizleri büyük acılar içerisinde bırakarak aramızdan ayrılan büyük asker ve alicenap insan,aile reisimiz Emekli Tümgeneral NACİ SEZEN'in cenazesinde bulunan,çelenk gönderen,telgraf ve telefonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • i III miMIIIIIIUIIIM 1 Ilı.IHIMI MI TEŞEKKÜR Ani rahatsızlığım sırasında ilk teşhis ve tedavimi yapan,devamlı olarak alâkasını esirgemiyen Dr.SEMİR ABBASOĞLU'na,tedavimin ikinci kısmında beni sıhhate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • TELEFON S İSTANBUL:22 4410 ANKARA f74180 SATILIK EMLÂK SATILIK 160 bin'e arsa.Bakırloöy Osmaniye Veli Efendi Hipodromuna 150 metre mesafede asfalt üwrinde 35i metre,içinde 2 odalı kagir ev ve dükkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • TEŞEKKÜR f Kapanmış olan dükkânımın g açılmasında büyük yardınv E lan dokunan Beyoğlu Beledi-E ye Şube Müdürü NEZAHAT AKMAN'a,Şb.Md.Muavini REŞAT AKSAY'a.Şb.Md.E Bas Kâtibi İBRAHÎM SARI-E CAN'a ve tüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • 2 TEŞEKKÜR E Ani vefatı İle bizleri sonş suz acılara garkeden sevgili eşim.babamız,Eskişehir Şe-E ker Fab.tdare Amiri Ş i Rafet Bahadıroğlu'nun rahatsızlığı sırasında kendi-E E sine azami İhtimamı gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • ELEMAN ARANIYOR Yabancı iştiraki bulunan Kartal civarındaki tanınmış büyük bir Sanayi müessesesi aşağıdaki nitelikleri haiz elemanlar aramaktadır.DÖKÜMHANE ŞEFİ Tahsil Metalürji veya Makine Mühendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müdürlüğümüz ihtiyacı için 100 Cm3 hacminde 500.000 adet dondurma külahı ile aynı miktarda kapak ve 550.000 adet kaşık ve 10.000 adet 1000 Cm3 lük dondurma kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • HAKİRE MÜHENDİSİ ARANMAKTADIR Fabrikamızın serî halinde imalât yapan ahşap işlemelerini sevk ve idare edecek ahşap ve satıh boyama bilgisi olan işletmecilik vasfına haiz bir Makine Mühendisi aranmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • İSTANBUL KERESTE PİYASASI MAH.MES'ULiYETLİ YAPİ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN Bakırköy Merter Sitesi kuzeyindeki Kooperatifimize ait afazide yol inşaatı yaptırılacaktır.2 İhale kapalı zarfla eksiltme şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • 43 Kabalarının kaza kurşununa kurban gitmesinden sonra öksüz kalan Ayşe ve Ahmet Koçak.ölen şoför Mehmet Koçak,karım Hatice ile AZA KURŞUNU İLE ÖLEN ŞOFÖRÜN ÇOCUKLARI ORTADA KALDI ANTAKYA,THA KAMYONCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • im m mm»mı,iKmtmm m*tr0Q9M 50 BİN LİRA YARDIM SAĞLANDI Son Gediz depreminde duvarları ağır hasara uğrayan ve üç sütunu yere devrilen dünyaca meşhur Çavdarhisar Aezani tapınağının tamiri için İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.05.1970
  • Öldürücü hastalığın teşhisi tutmadı H Terme'de ölen çocuk sayısı 5'e yükseldi.Gelen hey'et,ölen çocuğun cesedini ve 5 hasta çocuğu Ankara'ya götürdü.SAMSUN,THA TERME ilçesinin Bazlamaç köyünde 25 günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.05.1970
  • i Eski ve kıymetli bankacılar-i dan Kemal Türkiiıner ile esi ğ Nesibe Türkömer,haziran'ın i ikinci haftasında yazlık ilk partilerini verecekler.Ban-kacılar ve İs adamları İle san'atçıların blraraya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1970
  • II canlının getireceği:sızın güveniniz sizin konforunuz sizin tasarrufunuz ve geniş tabanlı Pirelii SE 58 ve SE 84 otomobil lâstikleri özel taban desenlerinin sağladığı yüksek fren emniyeti,viraj alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.05.1970
  • 'im S Eğlence programı çok neşeli geçti.Misafir sanatçılar arasında en tazla vlkışlanan 1957 mezunu Göksel rsoy Ulu.Okul anılarını anlatırken,bir açma hikâyesinden söz eden ünlü film yıldızı ve alatur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.05.1970
  • Yazan:Çizen:Henri Charriere Charles Popineau Sabah altıda,bana,kahve ile ekmek veriyorlar.Onlara «Yanılıyorsunuz,ben,bugün çıkacağım» demek istiyorum ama susmayı tercih ediyorum.Zira onlara daha evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • OGHf^MY h/fsf İL.K s6z.t-DUYAN fZ£META İtZKI~L.lR.O O/vU aautl.ajg&mauiy/s*.BU S o/j\AMMEMİ l-IEt2HAX-JDE Qumum İÇİhl AV k;IAS\M KLJfilTU\h/t AMl SAMA ÇOK.ŞEXl_ET^^Of» UHJAA RK_NATA FvA-İCAT ANK4ENIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • OYSA UZUNUZ İMHA HfNUZv TRA5 Ol_pU 5uMUZU GÖSTER fyö«£ PEKİ MASH-OL-UVOR.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • dört s&sr-nK VOJ-tJ KAX-BETMİST1AA HETVSEK:SİZE L^İW%**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • AC/M£ B/S/SUfCUR.BESIİMKİS/OEN BEte~ M Ri OE A&/Aİ .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • fiflCtıt+T ^r E OĞLAK BURCU Ar-to-E M Ocak)E Madem ki prensiplerinize son derecede batr'ı bir insansınız,o halde verdininiz »özleri neden yerine oetlrmlyor-E »unuz?İ KOVA BURCU ©e.T* Şubat)İ 1$k x 'âv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • Ben bilirim.Şundan bilirim ki,bu kez,engel,bizim yönden.Mahpusdammda yemin içmiş benim Hacı Kenan babam-Yemin içmiş M,«Bundan böyle,vurucu,kırıcı herife verecek kız yok bende» diyerek yemin içmiş.Kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • DEMİR MASKE yazan ve çizen SUAT YALAZ j Sıülaea th uaw İyi yöKşı/tz.d2^t biHîydl-V-VKt «lotrdLU-ânbuz b.TJ~ Töhsledr.AJEAORUT CASt-A^i(UC*\M &TE uLçecI/Julk:yoLOAK^ o ÖVE?örT Tîfi F=EıÇAAAAJtAJfZ.OKU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 27.05.1970
  • IHHBBI I BULMACA I 23456789 10 j T t 2 •T-J^ i-3 4 'ııS:5 6 Jj_HH 7 1 8| 9 1 it SOLDAN SAĞA:1 Hayvanın semer veya eğerinin elleri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.05.1970
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV_Bülbülün Kafese Alıstırılmas ı.SORU:Yuvasından aldığım bülbül yavrusu ötmüyor,gagasında çarpılma var,yemiyor.Ne yapmam gerektiğini bir bilene sorar mısınız?HATİCE OLUŞ An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1970
  • Tokyo'nun eğlence ısite.si olan «Akasaka»,Londra'nın «Soho»,Paris'in ı-Pipal» gibi semtleri ayarımla bir verdi.Kabaralerbarlar,çete klüphep orada Gece hayatında görülecek çok değişik şeyler vardı.«Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1970
  • OLAYLAR Z^ İNSANLAR *3f HASAN PULUR Dinle çocuğum!Bugün tam 10 yaşındasın DİNLE çocuğum!Bugün tam 10 yaşındasın.Bizim ihtilâlimizle yaşıtsın.Sen doğduğun gece biz tabancalarımızın namlularına kurşunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1970
  • GEDİZ ŞİMDİKİ YERİNDE KALMALI Meydana gelen depremde Gediz büyük hasar görmüş,ancak yerle bir olmamıştır.Bugün ilçe merkezindeki binaların 80'i ayaktadır.Nitekim İmar İskân Bakanlığı yetkililerinin an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1970
  • C EKO MAŞTIK ELASTİKİ-YAPIŞTIRICI-SI20IRIV1AZ-İZOLATÖR SANAYİ MACUNU r Urriy«,ı comn bengtj oad »O 28 ¦•II TEL:as SO 38 Milliyet 8322
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • İVİr:Twiggy Haldun Güvan Türkiye'ye geliyor.o İSVEÇLtLERtN «İSVEÇ'LİDEN ÇOK İSVEÇ'LİYE BENZİYOR» DEDİKLERİ ÜNLÜ TÜRK MANKENİ HALDUN GÜVAN.S*i Ül Ünlü Türk mankeni,ekim ayı sonunda 23 gün sürecek bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • MİLLİYET EKİBİ ALTAN DEAAİRKOL AKAL ATİLLÂ ANTALYA'DAN BİLDİRİYOR Antalya Belediye ANTALYA FİLM FESTİVALİ Başkanı tarafından evlendirilecek olan Fransız restivale katılan yıldızlardan Engin Çağlar İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • V-ı IfflOMHDSa İSTANBUL SİNEMALAR ANKARA 64 08 56 1.Levent)Dünyanın En Güzel Kadınları Renkli tng.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Tatlı Belâ L.De Funes Renkli,Fransızca AS 47 63 15 Harbiye)Gökten tnen Melek J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • Bale resitalinde 150 öğrenci altı ayrı oyun sundu İstanbul Belediyesi Konservatuvan Bale Bölümü tarafından,Şan Sinemasında bir bale resitali verilmiştir.Resitalde,150 kadar öğrenci,beş bölüm halinde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • TEKNİK PERSONELE ÇAĞRI 29 Mayıs 1970 Cuma günü saat 14.00 de Maçka Î.T.Ü.Maden Fakültesi MUSTAFA KEMAL Anfisinde «Personel Kanunu ve Teknik Personel» konulu bir FORUM düzenlenmiştir.KATII—TEKSEN Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • İLÂN Bursa Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 970/1TO Davacı Hamdl Tezcan tarafından açılan kayıt terkini davasınla:Davalılardan İzmit Yarımca Seramik Fabrikasında İken İkametgahı meçhul kalan Mehmet Oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞALEDİR.YARDİM EDELİMa^nn 'urunu "i rnn ını~ırw»~ını ıir un.MWW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • ıTh&tr% ^emsaller inden büyük*' böcek crc olum' AEROSOL İmalatçısı.Arıkot KozmatIk Sanayi vfi Ticaret Ud.Ştİ $fc İstiklâl cad.Balyoz sok.Yı:ni Han 9 tel-4927 80 HcyoRlu/İst.Ankara baş buyii tel 11 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • e İSTANBUL 05,55 W V MAYIS ANAYASA VI HÜRRİYET BAYRAMİ DOLAYISIYLA ANKARA RADYOSU E ILI ORTAK YAYIN YAPILACAKTIR EE 13,15 Marslarımız t 13,30 Reklam programlan 14,00 Türk halk müziği programı E 14,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • Seven ne yapmaz Beste:îsmet Nedim Bana kollarını uzatsan biraz Uğruna bu gönül neye katlanmaz öl desen ölürüm inan Seven ne yapmaz Seven ne yapmaz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • Genç folklor sanatçısı,İsmet Nedimin eseri «Seven ne yapmaz»ı orkestra eşüğînde söyleyecek.Seraceddin ZIDDIOĞLU FOLKLOR sanatçısı Yıldıray Çınar yakında aranjman parçalar okuyacaktır.Çınar,aranjmana İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • BAYAN SEKRETER DAKTİLO ARIYOR Azami 80 yaşında,«n m lise mezunu,İki sene iş tecrübesi olanlarm aşağıdaki adrese her gün saat 12.00'ye kadar şahsen müracaat etmeleri rica olunur.Son müracaat tarihi 8-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • EMAYE USTABAŞÎLAR1.EMAYE RETUŞÇULARI.ASTAR DALDIRMACILARI.SANAT OKULU KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI.ALÜMİNYUM PRES DÖKÜM USTASI.PLASTİK ENJEKSİYON İŞÇİLERİ.SATIH TAŞLAMACILARI.TORNACILAR.SARI VE GÜMÜŞ KAYNAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • ÜNİVERSİTE GİRİŞ İMTİHANLARINA PROF.NUSRET KÜRKÇÜOĞLU ve diğer doçent,asistan ve kaliteli öğretim üyelerinin ders verdikleri,Türkiye'nin en başarılı,ciddî kursuna iştirak ederek hazırlanınız.Başarınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.05.1970
  • PTT Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımızda memur olarak çalıştırılmak üzere 1 haziran 1970 pazartesi günü saat 14.30 da test ve mülakat usulü ile Yüksek tahsilli Personel alınacaktır.Sınavda kazananlara 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 27.05.1970
  • ABD iŞÇiSi VE ÜCRETİ III [Atlanta,ABD] BİRLEŞİK Amerika'da gerçek millî gelir seviyesi,1958 fiyatlarıyla,1970'in ilk üç ayında %3 düşmüş bulunmaktadır.Bu gerileme,yıl başında umulan %1,6 lık yavaşlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • Köyde soğuk hava deposu kuruldu İZMİT.AA İzmit'e bağlı Maşukiye köyünde meyve üreticilerinin bir araya gelip kooperatif kurma,siyle yaptırılan 2.500 tonluk soğuk hava deposu hizmete açılmıştır.Tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • PETRO-KİMYA TESİSLERİNİN ÜRETİMİ ARTIYOR H Haziran ayında PVS imâline başlanacağı bildiriliyor.GÖLCÜK,THA Petro-Kimya tesislerinde İmâl edilen ilk 175 ton sudkostik'in İskenderun'a sevkedilmesi dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • Isviçrenin Türkiyeden tütün ihracatı artıyor ADANA,THA Bern Ticaret Müşavirliğimizin raporuna göre,İsviçre'nin doğu tütünü,ithalâtı 1970 yılının ocak ve mart aylarında 2882 tona ulaşarak 1969 un aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • Lodos,Eğridirde elmaya büyük zarar verdi EĞRİDİR,A.A.Lodos fırtınası elma bahçelerinde büyük ölçüde zarar meydana getirmiştirîç pazarda olduğu kadar,dış ülkelerde,özellikle Irak,îran ve Suudî Arabista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • Montajcılığın kamyon enflâsyonu yarattığı ileriye sürülüyor H Nakliyeciler Birliği Genel Sekreteri Karafakılı,Topkapıda hazırlıkları tamamlanan nakliyeciler sitesinin tamamlanmasından sonra kamyoncula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • İSVİCREDE TÜRK PAMUKLARINA İLGİ DEVAM EDİYOR ADANA,AA Bern Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden Ticaret Odasına gönderilen bir rapordan öğrenildiğine göre,«İsviçre pamuk piyasan hareketlenmeye başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • SAÇLARINIZIN KUVVETLENMESİ İÇİN İSVİÇRE LİSANSLI İtem LOSYONLARI Losyonları Bütün Eczanelerde 1/I2133 Mor«n:1*74 8329
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • YILIN İLK ÜZÜMÜ ADANA'DA SATILDI ADANA,T.H.A.Yılın ilk turfanda üzümü Adana Hal'inde 800,piyasada İse 12.50 kuruştan satılmıştır.60 kilo kadar üzüm çok kısa zamanda kapısılmıştır.öte yandan turfanda İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • Manisa'da yılda 60 bin ton reçine üretiliyor MANİSA,AA Yuntdağ reçine üretim bölge merkezinde,yılda 500 bin liralık reçine elde edilmektedir.10 bin hektarlık bir alanı kapsayan ve yılda 60 bin tonun ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • Makina üretecek bir şirket kuruldu 4Jretim sanayiine katkıda bulunmak amacı ile Birimsan adı İle yeni bir makina imalât şirketi kurulmuştur.Şirketin kurucuları «her yıl yüz milyonlarca değerindeki ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • EffiZEl Cumhuriyet Lirası 111.50 112.50 Reşat Lirası 220.00 222.00 Hamlt Lirası 126.00 128.00 Aziz Lirası 148.00 150.00 İngiliz Kral)140.00 145.00 Napolyon 123.00 127.00 24 ayar külçe Gr.16.40—16.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • FASİT DAİRE t Baştarafı 2.sayfada lamaz.Aksine olarak bunlar toplumdaki meşrutiyet,hürriyet ve demokrasi inanç ve hasretini nefrete çevirmiş;Sultan Hamit,müstebit olduğu için ve kötü idaresi dolayısiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • ANKARA,AA TİCARET Bakanı Gürhan Titrek,«Birleşik Arap Cumhuriyeti ile olan ikili ticaret anlaşmasının 8 milyon dolardan 11 milyon dolara çıkarıldığım» açıklamıştır.Düzenlediği basın toplantısında,Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • EGE'DE BU YIL BOL SATSUMA BEKLENİYOR 134 bin 400 tona yükseldiği» belirtilmekte ve «Bu yıl da hava şartlarının iyi gitmesi halinde aynı oranda bir artış beklenmesi mümkün görülmektedir.Yazıda ayrıca «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • BİR âBO FİRMASI AÇMAK iSHfOR İZMİR,ÖZEL Bir Amerika firması Türk özel teşebbüsüne yatırım için 50 bin dolar ile 300 milyon dolar arasında kredi açabileceğini bildirmiştir.Ege bölgesi Sanayi Odasına bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • ÎZMİR,THA 1970 71 sezonu Satsuma rekoltesinin bu yıl da geçen yılki seviyesini koruyacağı ve ağaçların mevsim şartlarının stkisi altında kalmaması halinde çok daha yüksek bir rekolte elde edilmesi müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.05.1970
  • KURU ÜZÜM İHRACATÇILAR BiRLiOiNiN UYARISI:H Genel Başkan Hasan Güven'in,Başbakan Demirel'e çek tiği telgrafta,ayrıca ihracat ile ilgili konularda Bakanlıklararası koordinasyonun yetersizliğinden yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 27.05.1970
  • BOBBY MOORE t Baştarafı Onikincide günün konusu olmuştur.Gazeteler takımların idman maçlarını ve diğer spor olaylarım bir tarafa bırakarak olayı en geniş şekliyle verme çabasına girişmişlerdir.Ünlü sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • AVRUPALILAR 4 Baştarafı Onikincide eğer geride Banks ve Stiles olmasaydı.Bir Moore oyun kur masaydı.Demek ki,en önemli faktör müdafaa.Temel oluyor müdafaa,sonra hücum geliyor hana göre.Zagolo.bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • GENÇLİK KUPASI YÜZME YARIŞLARI BUGÜN YAPILIYOR Mevsimin ilk yüzme müsabakası,bugün Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe'deki denizcilik tesisleri havuzunda yanılacaktır.İstanbul Yüzme Ajanlığı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • MOORE:İFTİRA t Baştaraft Onikincide t e mağazaya gitmiş-Bir hafta 4 sonra da tevkif edilmiş Bu sadece bana değil,İngiliz Milli Takımına karşı yapılmış bir komplodur» dedi bizlere.Bobby'nin bir dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • At yarışları tahmini 1.KOŞU:Favori:Uğurbey,Plâwe:Padişah,Sürpriz Çakır 2.KOŞU:Favori:Sea Gull,Plft se:Gold Soverelng,Sürpriz:Corlolan 3.KOŞU:Favori:Torik,Plase:Şevvale I,Sürpriz:Zafire 77 4.KOŞU:Favor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • İstanbuEspor,Cemil'i hiçbir yere vermeyecek İstanbulspor Kulübü Başkanı Fethi Tanalay,Cemil'in hiçbir kulübe verilmeyeceğini söylemiş ve «Cemil'in sakatlığı devam ediyor.Göztepe maçına kadar iyileşmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • Balkan Şampiyonasında başarı kazanamayan Voleybolcular için yeni bir çalışma düzeni uygulanacak Voleybol Federasyonu Başkanı Vahit Çolakoğlu,«yeni bir çalışma düzeni ile İzmir Uluslararası Turnuasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • Tehir maçı bugün:Mersin û.Saray 15.30'da Gür Stadında başlayacak maça İdmanyurdu ve G.Saray son mağlûbiyetleri unutturmak için mücadele edecekler.MERSİN,ÖZEL MERSİN İdmanyurdu ve Galatasaray futbol ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • F.Bahçe Antrenör İonescu «Şampiyonluğa gölge düşürmeyeceğiz» dedi.Beşiktaş cuma günü kampa giriyor.Bu halta Beşiktaş ile Türkiye Ligi'nin son büyük maçını oynayacak olan şampiyon Fenerbahçe'liler,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • İOHESCU'YA Fenerbahçe yöneticileri halen Romen Millî Takımını çalıştıran Dimitrescu ile temas kurmak istiyor.ROMEN Futbol Federasyonu antrenör îonescu'ya Türkiye'de çalışma izni vermemiştir.San-lâcive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • Spor Bakanı güreşçiler arasında SEZGİN GÜREŞÇİLERE MAAŞ BAĞLATIYOR I Bakan,hazırlanan kanun tasarısının kısa zamanda Millet Meclisine getirileceğini açıkladı.BURSA Güreş Milli Takım Kampını ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • BREZİLYA Baştarafı 12 de ntlz meçhul.Ama herşeye rağmen Pele,bir Pele'dir.Brezilya'nın bu lunduğu grup doğrusu hiç de İç açıcı değil,Çe koslovak'ya,İngil tere İle mücadele edecek.Ne var ki.İngiltere İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • ROMAN.Baştarafı 12 de rin.22 yaşındaki bu müthiş oyuncu büyük takımlara karşı futbolunu kolaylıkla kabul ettirecek.Bir Dumitrache.19 yaşındaki bu futbolcu da uzak lardan dev kalecileri var gücü İle yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • BALKAN BOKS ŞAMPİYONASI SONRASI VE TÜRK BOKSU Şampiyonanın en başarılı boksörü Seyfi Tatar sağda)Bahattin özler solda)ile.[Milliyet] SJalar ve Sandal verdiler 63.5 kiloda Yugoslav rakibine iki raund d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • BELÇİKA Baştarafı 12 de vardı:Kuzey Ko re.Biz de Kuzey Kore'nin yap tığını bu şampiyonada niçin yap mayalım?Biz Avrupa'nın Kuzey Kore'si olacağız.Hattâ fimid ediyoruz ki,ondan da fazla basan gösterece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • İTALYA Baştarafı 12 de ise Riva bir Dûn ya Kupasını gördüğü için tecrübesini korkunç derecede artırdı.Riva İtalya'nın muhtemel başarısında şüphesiz başrolü oynayacaktır.Cagliari' li futbolcu ttalya fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • ÇEK.Baştarafı 12 de Kvasnak.Bu.1.92 boyundaki sür'atsiz ve koşmasını bilmeyen futbolcu,dev fiziği ve çok iyi yer tutması savesinde bütün takımı rahatça oynatabiliyor.Bir de Adamecaeri var M.Kaleye çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • URUGUAY Baştarafı 12 de lü Rocha'nın rejisörlüğünde bedefine ulaşmaya çalışacak.İklime alışık,hırçınlığa ve sert lige alışık Uru.Kuay'ın finalde rakiplerini teker teker dize getirmemesi İçin hiçbir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • PERU Baştarafı 12 de var.Tek avantajları mücadeleci bir ekip olmaları.Bu da kendilerini ne derece başarıya götürür bilinemez.Galip duruma geçtikleri zaman kaybetmekten korkup,paniğe kapılmaları ve işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • İSVEÇ Baştarafı 12 de Tom.îşte bu iki si,İsveç'e çok şeyler kazandıra cak Dünya Kupasında.Grubumuzda îtalya'dan başka Uruguay var.Her şeyini Rlva'ya bağlayan İtalya dan daha büyük bir takım bence Urug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • BULG.Baştarafı 12 de de yapılan hesaplara söre,Bulgaristan'ın çeyrek finalden öteye biı şansı olamaz.Ak si bence bir sürpriz olur.Çünkü Bulgaristan,Dünva Kupası'nda iddialı olabilmek İCbı henüz kâfi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • İNGİLTERE Baştaraft 12 de Keçen Dünya ram piyonluğu tltri"nin vereceği moral gücünü de eklerseniz,İngiltere'nin niçin Kupa'nın en kuvvetli adayı olduğu kolayca ortaya çıkar.İngiltere'yi terletecek sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • MEKSİKA Baştarafı 12 de sika.Belçika.El Salvador ve Rus ya'yı yenip ırru.Iı unun birincisi olacak güçte.Bence Meksika ev sahibi olma şansını bn KupıMa iyi kullanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • BEŞIKTAŞ'ın eski milli futbolcusu ve şimdiki teknik yöneticisi Dr.Vedii Tosuncuk'un bir süre önce Sirkeci arabalı vapur iskelesi civarında denizden çıkarılışını görenler,önce bunu bir intihar olayı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.05.1970
  • SUALTİ SPORLARI KULÜPLER BİRLİĞİ BUGÜN TOPLANIYOR İstanbul Sualtı Sporları Kulüpler Birliği,bugün Beşiktaş'lılar Cemiyetinde toplanacaktır.Saat 18.30 da başlayacak olan toplantıda birliğin yeni yöneti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • Sonuçla,ve çtplak gerçek t Baştarafı Birincide şısında tek başına tecrit edilmiş durumda kalamayacağımız düşünülmüştür.Ayrıca millî savunmamızın gerektirdiği silâh gücünün yardımsız karşılanamayacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • Üniversitede Personel Tasarısına karşı t Baştarafı Birincide ğını» ileri sürmüş.«1970 bütçesine konulan 2 milvar 109 milvon liranın l» milyar 158 milvonunun subaylara.951 milvonunun ise subav assubavl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • TAĞMAÇ h Baştarafı Birincide Türk Silâhlı Kuvvetleri tümfl ile kendi komuta zinciri içerisinde ve vazifesi başındadır.Bu olayla hiçbir ilgisi yoktur.Bu vesile ile şu hususu da belirtmek isterim ki,Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • KÜKÜRT NAKLETTİRİLECEK 1 Keçiborlu Kükürt İşletmesinden takriben 800 ton kükürt naklettirilecektir.j| 2 Buna ait şartname Müessesemiz Ticaret Servisinden alınabilir.3 Şartnamemize göre hazırlanacak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • vataîTmüim^^ i ÖZEL YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bir müddetten beri öğrenimine ara vermiş bulunan Okulumuzun 25.5.1970 tarihinde yapılan forum sonunda 28.5.1970 perşembe sabahından itibaren öğrenimine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • VEFAT Lâdik eşrafından merhum Ali Mısırlıoğlu ve merhume Memnune Mısırlıoğlu'nun evlâdı,Nuri,Ömer Mısırlıoğlu ve Makbule özgen'in kardeşleri,Nuran Mısırlıoğlu'nun kıymetli eşi,Ali,Oya'nın babalan,Hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • VEFAT Şirketimiz kurucularından ve hissedarlarından faziletli kadirşinas,örnek insan.HAKKI MISIRLIOĞLU Hakkın rahmetine Kavuşmuştur.Cenazesi 28.5.1970 perşembe günü fiğle namazını müteakip Şişli camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • VEFAT Çok kıymetli babamız,kayınpederimiz,büyükbabamız ve akrabamız BAY LEON BAHAR vefat etmiştir Cenaze merasimi 27.5.970 bugünkü çarşamba günü saat ll'de Büyük Hendek Neve Şalom Sinago ğunda icra ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • NURAN ve ORHAN DOĞU AYŞE'nin Doğumunu duyururlar.26 Mayıs 1970 Cihangir Kliniği Reklâmcılık 1527 8359 OSÖSC5SC»OK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • BEDEL KONUSUNDA ÜNİVERSİTENİN MÜTALÂASI SORULDU ANKARA,ÖZEL Millî Savunma Alt Komisyon Başkanı Sezai Orkunt dün Universitelere,Millî Eğitim Bakanlığına ve Devlet Plânlama Teşkilâtına bir yazı gönderer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • PROFESÖRLER t Baştaraft Birincide yapıldığı belirtilmektedir.Muhtırada daha önce Başbakan ve öteki ilgililere verilen muhtıranın olumlu sonuç vermesi gerekirken tamamen aksi bir tutum izlendiği ve SBF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • TEKZİP i Baştaratt Birincide at yapılmamış ve yapılan tahkikatta böyle bir olayın vukubulmadıgı anlaşılmıştır.Gerçpğe tıvrrnvan haberinizin,yukarıda yazılı oldagu gioı l,asın kanununun 19'ncu maddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • Hokkabaz,skeç,elektrikli kukla herkesin sevgilisi HAKKI MOLLA sizin ve çocuklarınızın eğ lencesidir.Doğum günü,sünnet ve diğer eğlenceleriniz için hikâyelerle süslenmiş,bir an evvel davetlerinizi bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • DÜZELTME Gazetemizin dünkü sayısında Beşiktaş'taki kaza sırasında durağa girerek iki liseli kızdan ölümüne,ötekinin yaralanmasına sebebiyet veren otomobilin yanlışlıkla Kenan fararbaş'a alt olduğu yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • 500 BİN DOLARLIK t Baştaraft Birincide Daha sonra.Bayındırlık ve Ticaret Bakanlıklarının bütçeleri de görüşülerek kabul edilmiştir.Tekel Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan Mustafa Ok CHP)tütün ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • VERGİ.VERGİ.VERGİ.VERGİ,Ba$tarafı Birincid" %10 ve telefon hizmetleri de %15 oranında vergiye tâbi olmuşlardır.A Televizyondan %25 oranında gider vergisi alınacaktırf\Dilekçe ve celse harçları sulh ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • SUNAY t Baştarafı Birincide haklan ve kalkınmanın ihtiyaç,lan ile bağdaştıracak sonuçlara varmasını temenni ederim.demiştir.Mesaj şöyle bitmektedir:«Meselelerimizi böyle geniş bir anlayışla gerektirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • OZANA KENET NEDEN BAŞARILIDIR?BİR ÇOK KOOPERATİFLER KENDİLERİNDEN BEKLENENİ VEREMEDİKLERİ HALDE OZANA KENEFİN BAŞARI SIRRI ACABA NEDEN?A İŞLERİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMAZ,SÜR'ATLE KARAR VERİR.B YALNIZ ORTAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.05.1970
  • 1970 yılında oss mevsimlik kumaşları Toptancısı:TAHİR CEBİ.Gürün han İstanbul BOSSA.LlÜ Hacı Ömer Holdinge dahil şirketlerdendir Milliyet 4349
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 27.05.1970
  • GÜNDÜZ KİLİÇ Meksika'dan bildiriyor I» NGİLTERE Millî Takımı Kaptanı Bobby Moore,Colombia'nın Bogota şehrinde mücevher hırsızlığı iddiası ile tutuklanmıştır.Haber,dünya futbol piyasasını altüst etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.05.1970
  • BREZİLYA J.ALTAFİNİ Brezilyalı Milli futbolcu)Doğrusu bu ya,Brezilya Milli Takımı bugün es ki kudretinde degil.Bir 1958'de isveç'te şampiyon olan Brezıl ya ile bugünkü Brezilya Milli Ta kimini mukayes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.05.1970
  • GÜNDÜZ KILIÇ yazıyor mm ÇEKOSLOVAKYA Adamec,Kuna ve Kabat'ın takımı Çekoslovakya.Finallerde ne yapar bilinmez ama,herhalde çok kötü bir sonuç almayacak Çekler Meksika'da,çünkü temiz,kaliteli bir futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.05.1970
  • Tina eşi B.Moore ile telefonla konuşurken Milliyetin Londra muhabiri D.B.Sarol'da oradaydı Babby Moore,eşi Tina ile şampiyonluktan sonra.[MİLLİYET] MOORE:İFTİRA EDİYORLAR Tina Moore kocası ile konuşur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.05.1970
  • Meksika V haberleri &*fc KIZLARIN HÜCUMUNA UĞRADI Alman Milli Takımının kaldığı oteli Meksikalı kızlar bastı.San saçb Alman futbolcuları kızlann hücumuna uğrayınca ne yapacaklarım şaşırdılar.Bu durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.05.1970
  • "Avrupalılar artık futbolu öğrendi '1958 ve 1962 de altın yıllarımızı yaşadık.Ama Avrupalılar bu isin böyle gitmeyeceğini anladılar ve geri hatlarını sağlama almaya başladılar.DÜNYA Kupasının iddialı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor