Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • BAŞKA BiR MODA.Yeni bir elbise modası mı?Değil ama,ilerde bâzı kadınların böyle bir elbise ile dolaştıkları görülse,hiç şaşmamak lâzım Paralardan yapıl,mış bu elbise aslında bir modacının değil,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • JAPONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK Türkiye'de on gündenberi hükümet yetkilileri ve iş adamlarıyla,iktlsad)işbirliği konusunda görüşmelerde bu lunan Japon Ekonomik Misvonu.prog ramını tamamlamıştır.Yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • Öğretmen okulunda gençler yine çatıştı I Dil,Tarih ve Coğrafya Fakültesinde boykot devam ediyor.Polis Enstitüsünden bâzı öğrenciler geçici olarak uzaklaştırıldı.ANKARA,THA ERKEK Teknik Yüksek öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • LAOS LU MÜLTECİLER.Ku?e Virtnanı Kuvvetlerinin l.aos'taki Küpler Ovası'nı İşgal etmeleri sırasında,binlerce Lao.s'lu köylü,evlerini barklarını terkedip.kaçmışlardır.Bunlunn bir kısmı hâlen Laos başke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • DDY'nin sattığı arsalar konusu Meclîse getirildi ANKARA.ÖZF.T CHP Istanbul Milletvekili Eşref Derinçay.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce şimdiye kadar satılan arsaların durumunu meclise aksettirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri Daıuştaya başvurdu ANKARA,ÖZEL Çeşitli kuruluşların yönetim kumlu üyeliklerine atanan Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri Selâhattin Babüroğlu,Adnan Çiftçi,Haldun Derin,Nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • ASMA KÖPRÜNÜN AVRUPA AYAĞI BURADA OLACAK istanbul Boğaz Köprüsünün yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Köprünün Rumeli yakasındaki ayağının kurulacağı sahada istimlâk edilen binaların yıkımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • 1,4 Tier ve 5 ihraç edilen ÂP'li kırmızı oy verecek.ANKARA,ÖZEL SAYILARI 36'ya düşen «41'ler»,bugün bir toplantı yaparak hükümet programına verecekleri oyun rengini tesbit edeceklerdir.Oy renginin tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • CHP Genel Başkanı İnönü,Meclisin dünkü oturumunda Demirel'in ağzından hükümet programını dikkatle dinlemiş,dün de evinde çalışarak,partisi adına yapacağı eleştirmeyi hazırla* mıçtır.CHP PARTİ MECLİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • ÜNİVERSİTELER Gins imtihanlarına hazırlama Kursları.2 inci devre 2 Mart Nisan sonu 3 üncü devre 1 Nisan 15 Mayıs 4 üncü devre 1 Mayıs 15 Haziran Her kurs 100 saattir Posta ile kayıt yapılır.Boroşür İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • Kıbrıs'ta özel bir mahkeme kuruldu Lefkoşa'da halk Maka rios'a sevgi gösterisi yaparken Türkiye'deki Kıbrıslı öğrenciler de suikastı kınadıklarını bildiren bir telgraf çektiler.LBFKOŞA,AKAY CEMAL bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • GÜNEŞ TUTULDU.üne?tutulması en güzel şekilde Meksika'dan Ifienirken,Amerikan halkı da kısmen olayı seyredebilmiştir.Resimde.Washington'«laki Kapitol binası üzerindeki «tutulma olayı» görülüyor.En geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1970
  • OBSERVERS GÖRE:DUBOEK'İ ÜÇÜNCÜ KATİP İZLİYOR Gazete B.Elçinin Spanily adlı Çek memuru tarafından adım adım takip edildiğini yazıyor.ondra'da yayınlanan «Observer» azetesi Çek Büyükelçisi Dubçek'- n.Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1970
  • f.CAĞALOĞLU HAMAMI 6 ECEN hafta İstanbul gazetelerinde şöyle bir haber çıktı:«Sanfransisko A.A.Sanfransisko'da açılan alaturka hamam büyük ilgi toplamış ve halk yıkanabilmek için günlerce önceden rand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • »f*OP o^el" HER TÜRK AYDINININ OKUMASI YARARLI BİLİMSEL BİR KİTAP Genel Dağıtım:Ooğan Yayınevi Cebeci Ankara ÇIKTI.ödemeli Gönderifiı Fiyatı 35 Liradır Milliyet 3733
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • Sahibi:Wk.M Yayin rr"' miIiRlIlCff Mudurü:ERCÜMENT lfea~&& ABDt KARACAN W İPEKÇİ Müessese Müdürü:NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN Spor bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • Vakit Güney öğle ÎHndi Aksam Yatsı tmsak 1 Vasstf 6 18 1224 İS 41 9S1 18 11 19 41 131 442 i Ezan» 12 OS 6 14 12 00 10 33 l 11 MART 1970 Hicri 1390 MUHARREM 3 Rumî 1385 ŞUBAT 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • MUHASEBE MODURtt ARANIYOR Yabancı sermaye iştiraki de bulunan büyük bir şirketin,Istanbuldaki iş yerinde,muhasebe müdürlüğü görev ve sorumluluğunu deruhte edebilecek tahsil ve tecrübeye sahip,çok iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • POLİESTER LEVHALAR Zarif,şeffaf,hafif,kırılmaz,çürümez,hertürlü hava şartlarına dayanıklı,oluklu,dliz ve delikli Ses tzalâsyonu)çeşitli renk,kalınlık ve kalitede levhalar.Ser bahçeleri,fabrika,bina v.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • TÂRİHİN MERCEĞİ!YÜZLERCE yıllık tarihimizin sosyo ekonomik açıdan eleştirisi yeni yeni başladı bizde.Ve devirlere damgasını vuran insanların hassas bir vatanperverlik süzgecinden geçirilişi de.Vakanüv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • Lâle Yılmaz Dcmirkol oğulları FEHMİ BİRGE'nin doğumunu dost ve akrabalarına duyururlar.Zeynep Kâmil Hst.9.3.1970 Milliyet 3733
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • j AÇIK TEŞEKKÜR j E YALÇIN,GEREYHAN,BUZ-E İ CU,YENİÇERİ ve ATA LAY ğ ailelerinin aziz varlığı;iyi ve yiğit yürekli;GÜNEY NAK-E E LİYAT AMBARI sahiplerinden i f HANİFI YALÇIN'ın E bizleri sonsuz ve unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • ANKARA'NIN KİRLİ HAVASI İÇİN TOPLANTILAR TAPILIYOR.YAHU KtM KİRLETİYOR BU ANKARA NIN HAVASINI?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.03.1970
  • Günümüzde demokratik siyası düzene sahip hiçbir ülkede,geniş anlamda siyaset yapmayan sendika kalmamıştır.Bizde memur sendikalarının «herhangi bir surette siyasî faaliyette bulunamamaları» dar bir gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1970
  • İSTANBUL ÇAGDAS BİR DEV TESİSE KAVUŞUYOR Kuranlar Kom.Şti.nin TOPKÂPI HiıniffllUIII uııiiTnıimıııı mim nur kİ!K™ SANAİ SİTESİ KURANLAR,İSTANBUL'UN 1.SINIF SANAYİ BÖLGESİ TOPKAPI'DAKİ GAYRİMENKULLERİND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • SİVRİHİSAR ÖZEL ÇEKİLİŞLE YENİ BİNASINDA ÖZEL ÇEKİLİŞLE 26 Mart 1970 TARİHLERİNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDEDİR TÜRK TİCARET Reklâmcılık ATİ J744 5844
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • 0,8 mm.'lfk fenatol TÜKENMEZ KALEMLERİ Şimdi de mürekkep dağıtmayan,akıtmayan endilibii mürekkeple mücehhezdir.Evrakı müspite için idealdir.Yedekleri vardır.SENATOR'ie yazmak kaliteli kalemle yazmaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILAR GRAM-NEGATİF VE GRAM-POZİTİF MİKROORGANİZMALARA KARSI ETKİLİ GENİŞ SPEKTRUMLU SEMİSENTETİK ORAL PENİSİLİN AMPILIN YEĞİNE ANHYDROUS AMPIGIllIN KAPSÜL 250 mg.PİYASAYA SUNUIMUSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • S99"" 1 22 SAAT 1 ARABADA L KALDILAR İngiltere'nin Güney-Doğu bölümündeki hayatı tamamen felce uğratan kar,yukarıdaki resimde görülen anna Da çocuğu tam 22 saat bir arabanın içinde hapis kalmaya zorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • "EVET,DEDİ BB Başbakan Fuma,üvey kardeşinin teklifini kabul ederken,bir konferans toplanması gereğine değindi.VÎENTİAN,A.P.AA IAOS Başbakanı Prens Suvana Fuma,komünist Patet Lao'nıın lideri olan üvey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • MISIR SİUHUNIYU KAHİRE,AA îyi haber alan çevrelerde belirtildiğine göre,Sovyetler Birliği Mısır'ın Süveyş Kanalı boyunda bulunan kuvvetlerini karadan karaya atılan füzelerle donatacaktır.Mısır kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.03.1970
  • AMERiKADAKi TORKLER YATIRIM YAPACAK NEW YORK,ÖZEL MERİKA'da bulunan Türk A Doktor ve Mühendisleri Türkiye'de çeşitli alanlarda yatırım yapmak için bir «Holding» şirketi kuracaklardır.Detroit'te,Türk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • İstanbul Belediyesi kredi buldu.hal şehir dışına Tesislerle ilgili olarak Londra asfaltı ile Zeytinburnu arasında 528 bin metrekare arsa istimlâk edildi.EHİR.dışına çıkarılmasına karar verilen ve Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • ı ı BEYOĞLU MAĞAZASINDA HAKİKİ BÜYÜK TENZI!BUGÜN BAŞLADI)ERKEK KONFEKSİYON DAİRESİNDE YEPYENİ UCUZ FIATLMS ESKİ FİAT YENİ FİAT Pardesü Trylen 325 129 TL.Pardesü Trylen 390 229 TL.Pardesü Kürklü 442 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • BÜYÜK BİR SANAYİ ŞİRKETİ İSTANBUL TEŞKİLATI İÇİN BÜTÇE YE BORDRO İşlerinde tecrübeli,yüksek tahsil yapmış ve İngilizce bilen eleman aramaktadır.Mektupla müracaat P.K.2 İZMİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • Yılın Oyunu IHISEim HOŞTU Yöneten:IAMES BALDWIN TİYATROSU 100.TEMSİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • VEFAT Temyiz Komisyonu azalarından emekli eski Mülkiyelilerden EMİNE Seniyenin kıymetli eşi,Tomris ve Ömer Günhan'ın sevgili babası,Solmaz Ayaşlıoğlunun kainpederi,Zeynep,Hatice ve Murat'ın biricik de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • ALENÎ TEŞEKKÜR t* i Türk armatörleri gemisinden «Türkiye» şilebinde ölen oğlum Barbaros Martı'nın Lizbon'da Penice kasabasının kabristanında gemi firması tarafından gömdürülmüştü.Bu acı haberi öğrenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • TEŞEKKÜR Eşim N ermin Yorgancı'nın hastalığında İsabetli teşhisleri ve başarılı çabalarını eslrgemlyen alla doktorumu?savın Dr.NURTEN EROL ve çok başarılı bir safra kesesi ameliyatı yaparak bizleri mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • KONGRE CEMİYETİMİZİN senelik adî umumî heyet toplantısı 26 Mart 1970 Perşembe günü saat 14.00'de Cağaloğlu Ortaklar Han 4'üncü katındaki cemiyetimiz merkezinde yapılacaktır.Nisap olmadığı takdirde niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • SERAP GÜLSEN İle ŞÜKRÜ AKKAN Evlendiler.7.3.1970 İstanbul Milliyet 3740
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • AYŞIL ERKMEN MICHAEL ile 8.BALDWIN Nişanlandılar Vew-York.26/Şubat/1970 Milliyet:3718)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • illininim.milium t TEŞEKKÜR Oğlumuz AYKO'nun doğu-E munda vakın aiakalanni esir-E gemeyen Ataman dok-E torlarından Jinekolog Operatör E Dr.CAN DAVER'e ve Ataman Kliniği nemşlre,personeline sonsuz teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • VEFATLAR İÇİN İSLÂM CENAZE İŞLERİ Cenaze,servisimiz tam ekip olarak bütün vazifeleri ve merasimleri ifa etmek üzere bir telefonla emrinize amadedir.Tel:47 20 06 tsliim Cenaze tşleri A.Ş.Milliyet 3749
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • TELEFON î.İSTANBUL:22 4410 ANKARA 17 4180 Î^J ^Pîİİİf:KELİMESİ m UÇ JİİİİiİİSsMMmi-150 KURUŞ SATILIK EMLÂK ı mı BURGAZ Adada İskeleye çok ya km.müstakil ev.47 20 64.Şişli Abldeihürriyet Cad.168 D TEŞV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • Yılın Oyunu »USEHD DOSTU Yöneten:IAMES BALDWIN 100 TEMSİL TİYATROSU Milliyet 3750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1970
  • MENSUCAT SANTRAL TIS.ELEMAN ARIY İşletmemizin Terbiye Dairesinde istihdam edilmek üzere:TEKSTİL MÜHENDİSİ KİMYA SANAT ENSTİTÜSÜ VE MENSU-CAT SANAT ENSTİTÜSÜ BOYA APRE BÖLÜMÜ MEZUNU Elemanlar aranmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • zmı:16 Mart Pazartesi günü bütün dairelerimizde teşhirine başlanacak bahar yeniliklerinden önce,kadın ve çocuk dairelerinde %50 indirimli,diğer bütün dairelerde maliyetine satışlarımız 14 Mart Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • KEŞKEK NEDİR?NASIL YAPILIR?NADOLU'ya has,düğün,bayram ve önemli günlerde yapılan bir aş olan Keşkek her bölgeye göre ufak birkaç özellik gösterirse de Anadolu köylüsünün millî yemeğidir ve genellikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • Yılın Oyunu tnsans Dosrn.Yöneten:JANES BALDWIN TİYATROSU 100.TEMSİL Milliyet 3750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • CAM ÇUBUK Satif Şartları ve Teknik Bilgi İçin 21 8» 77 21 34 62 DAVUTPASA CADDESİ GÜMÜ5TÜP SOKAK NO.16 TOPKAPI İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • Yılın Oyunu »»STÜ Yönelen:JAMES BALDWIN 100.TEMSİL 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • HİZMETÇİ ARANIYOR!T ı Tanınmış bir şirketin umum müdürünün evinde hizmet j etmek üzere çamaşır ve ütü yapabilen kadın aranmaktadır.Referansları ile P.K.504 Beyoğlu adresine müracaat edilmesi.î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • büyük restoran night TARABYÂ Clup oteli BALARISI vcz" 634670 AHMET her perşembe fix menü 40Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • Şehîr Tiyatroları HARBİYE'de GECİKENLER Basın 12016)375S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1970
  • Şehir Tiyatroları FATİH'de TANGO Basın 12016)3758
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1970
  • |iyp.»mıik.^wwji3iB' iuarrTTiaHBEi* Yazan Çizen Henri Charriere Charles Popineau K E L E BEK 11.ÖZET İşlemediği bir cinayetten müebbet hapse mahkûm olan Kelebek'in gayesi kendine bu oyunu oynayanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 11.03.1970
  • WILLIAM SAROYAN Çeviren Tank DURSUN K.LULU «Herhangi bir oyunda demedim,bu oyunda diye sordum.dedi.«Aynı anlama gelmiyorlar çünkü.«Eh,bu oyunda diyeyim.dedi annem.«Ben kızımın sahneye çıkmasından yana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 11.03.1970
  • VOU£:Ul-Ad OTOBUS1_ÇI?1_E-SA(3i SÂ.L.VAA OTELJl-ERi'NE'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 11.03.1970
  • B/fZ 't.t.stales V5AL.İL.IK ACIAM-USIMİ ISTEOI BU BİRAZ OÜSÜ_SİN EDECEK-MEM 3Et?EkitÇ A/AA,KABUL EDE-CESlAA.SAHİ SENİN GAZETECİ UNUT.HABERİ DER-»OASıı_OLUR!C3IAAE BİLDİR.BoŞVER.OiRECEcSl'M.MERhLALDE"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 11.03.1970
  • W:OĞLAK BURCU Ara,k-20 Ocak)j=Olaylar lehinizde.Beğenilecek bir İt görecksnlz.Bununla da çevrenize kar.Si kabiliyetinizi Isbat etmı» olacaksınız.KOVA BURCU 19 Şubat)jA Gece hayatınız çevrenizdeki dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 11.03.1970
  • mm Birinden duydum mu kendini ölmüş bilsin!Vay ki anan öle sei'il Sülük.Çakır Kâhyaların körpesine imrenip bekârlığın sultanlığını rezillikle değiştik,üste şu kadar başlık vererekten.Karı belâsı dedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
  • 11.03.1970
  • n I 23456789 JO ZHZZ SOLDAN SAĞA:1 Etoburlardan kümes hayvanlarının kanı ile beslenen ince uzun orta boyda bir kürk hayvanı;Akıl eski dilde)2 Büyük direkli padişah çadırı;Bilmediği konularda da bilimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Kelebek
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.03.1970
  • tlülüSJ *e ttiettup Eğitim ve fırsat eşitliği BEN,Türkiye'mizdeki eğitimin İçinde bulunduğu acı durumdan çok sizlere,geçenlerde Fransa'da sonuçlanan bir araştırmadan söz etmek İstiyorum.Fransa'daki öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1970
  • OLAYLAR LAR HASAN PULUR İSMET PAŞAMI?ASKER KAÇAĞIDIR O!m tR SEÇİM BÖYLE GEÇTİ.ff 3S Biz,yıllardan beri gücümüzün yettifti.ehil 0 mizin erdiği kadar seçimlerin nasıl geçtiğini bu köşede anlatmaya çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1970
  • Bilen Şoför Uyarıyor:60 yoku vol ıslak ve Divriği'den Devrek istikametine yola çıkmış bîr kamyon.Kasada yol boyu topladığı altmışa yakın yolcu.Ve Gerze köyü dolaylarında yol,o 26 Şubat Perşembe sabahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1970
  • i ijk |J ıTjTT 1 Metin TÖKEB d erae MKÜBİT ARAS'IN BAYAR VE İNÖNÜ HAK-KINDAKİ HÜKMÜ:«BAYAR LİBERAL BURJUVADIR.İSMET PAŞA VE BEN PROLETER OLARAK YETİŞTİK!r mrrp CSİP içinde,daha Atatürk'ün sağlığında,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • Üsküdar'ın Karşısında Galata S.GUNAY AKARSU lııı.r ı 1111111111 1111111111 t r I I 1111 I 11 AZAK TİYATROSU'nda Yazan Sahneye koyan:Müzik SÜAVt SUALP ZİYA KESKİNER TURGUT DALAR Dans t NAZİF ŞEN Nazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • aaiDH® I ISTANBUL 6.00 Günaydın E 7.00 Köye haberler E 7 Ob Türküler ve oyun havaları 7.30 Haberler ve hava durumu E 7.45 Hafif müzik E 8.00 istanbul 'la bugün 8 05 Kütük ilânlar 8.30 Beraber ve solo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • İLÂN Münhal bulunan 1100 lira kadrolu ve 600 lira tazmin atlı Ankara İçel Yüksek öğrenim öğrenci Yurdu Müdürlüğün* tayin yapılacaktır.Memurin Kanununda aranılan şartlan haiz bu İşte çalışmış ve tecrüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • BÜYÜK TARABYA OTELİ Restoran night club Özdemir Erdoğan her perşembe ve0rk fixmenü40T.L Rez:634670
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • RESTORAN night club OMUR GÖKSEL Her Perşembe Fix menu 40 U Rez:63 46 70 ham Era Kamera:1033 3751
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • fe:A.DOĞAN II DOĞAN LASTİK FABRİKASINDA İMAL EDİLEN BİSİKLET LASTİKLERİNİN DIS MEMLEKETLERE İHRACINA BAŞLANMIŞTIR.İlâncılık:S729
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • MAKSİM GÖKSEL ARSOY SELMA GÜNERİ ATEŞ BÖCEKLERİ HURi SAPAN muhittin Paydaş Hshow orkestrası FIKS MENu Yiyecek ve içki Ş Aserbestgarsonive dahil95tt|J y Cumartesi günleri I 20tl.fark alınır Her Pazar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • ARKON SUNAR 17 22 MART TARİHLERİ ARASINDA YALNIZ 8 TEMSİL İÇİN SAN SİNEMASINDA 60 KİŞİLİK ŞAHANE KADROSU İLE KLÂSİK DEVLET RUS BALESİ BOLŞOY VE LENİNGRAD "KİROV" BALE YILDIZLARI)SANAT YÖNETİMİ IGOR MO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • Şehir Tiyatroları ÜSKÜDAR'da YALANCI Basın 12016)3758
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • J Şehir Tiyatroları J ESENTEPE'de Î j Söyle,Geleyim mi?j Gelmeyeyim mi?J f Basin 12016)8758 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1970
  • İM8IMU1İM SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 64 08 56 I.Levent)Kafatası Avcıları B.Lancaster Renkli İng.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Zafere Susayanlar R.Mitchum Y.Bryner Renkli,îng.AS 47 63 15 Harbiye)Şâhâne Oyun L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 11.03.1970
  • Kuranlar Komandit Şirketinin TOPKAPI Sanai Sitesi 16.000 m2 lik bir inşaat manzumesidir* Bu Sitenin yeri ve muayyen mahallere zaman itibariyle mesafesi aşağıdaki plânda belirtilmiştir.n «sal!5j5lj5j"İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • Balkan tmizmi içme yeniniz Yazan Haldun DERÎN [Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyesi] tLLİYET'te çıkan «Ekonomik Yarış ve Biz» başlıklı yazı-JraŞ mızda,beş Balkan devleti içinde yüzölçümü en geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • MAIN ALIŞ VERİŞ ÜSTESİ YUNANISTAN'ın ünlü faşist albaylar juntası yalnız askerî alanda değil,son aylarda ekonomik konularda da ilci çekici manevralara girişmiştir.Yunanistan,kendi durumundaki ülkeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • I W Pirinç fiyatlarının artı-I şını önlemek için ha-I rekete geçildi.Ofis 10 bin ton daha pirinç ithal ediyor ANKARA,ÖZEL ve THA P* İRtNÇ fiyatlarının artışına engel olmak ve piyasada du i İP yulan ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • Fransa,Yımam&îari Baraj kuruyor ATINA,A.A.UNAN Elektrik İdaresi DEH)ile Fransız Alsthem şirketi arasında bir anlaşma imzalanmıştır.Bu anlaşmaya göre,«Fransız şlrkeit,Alîakmen Nehri üstünde Polifiton'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • DÜNYADA Almanyada Türk kadın işçiler sömürülüyor MÜNtH,MUSTAFA E.AYDIN bildiriyor ABANCI kadın işçilerin ve özellikle Türk kadın işçilerinin Almanya'da iş verenler tarafından sömürülmesi skandal halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • Karabağan kromlarını Etibank işletecek ANKARA,AA.Elâzığ'ın Karabağan bucağının,Bnğin köyü sınırları İçindeki «krom* madenini mahdut mes'uliyctH Etibank Şark Kromları Müessesesi işletecektir.Bakanlar K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • Cekler'den 20 milyon dolarlık mal alacağız ANKARA.THA.Türkiye,önümüzdeki İhraç sezonunda Çekoslovakya'ya 20 milyon dolarlık ihracat yaparak,20 milyon dolarlık da mal ithal edecektir.Karşılıklı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • Plânlama,yüzde 10 faizli tahvil çıkmasını uygun görmüştü Maliye,«Faiz oranı artarsa devlet tahvillerinin elde* imi» ileriye sürdü ANKARA,Aytekin Yıldız bildiriyor ALİYE Bakanlığı,Devlet Plânlama Teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • «Prelli» ve «Dunlop» lastik flıkellerinifi birleşeceği açıklandı Merkezi ttalya'da bulunan Pirelli lâstik şirketiyle tngiliz Dunlop lâstik şirketi birleşme karan aldıklarını açıklamışlardır Türk Pirel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.03.1970
  • mm mm a ANKARA,ÖZEL BU yıl Türkiye'deki elektrik enerjisi üretimi sekiz milyar 630 milyon kilovak saate yükselecek,böylece 1945 yılında 28 kilovat saat oıan adam başına üretim 243 kilovat saati bulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 11.03.1970
  • İSTANBULLU YUZUCÜL YALOVADA ÇALIŞIYOR 2 milyonluk şehirde kapalı yüzme havuzu sıkıntısı çeken yüzücüler,kış çalışmalarını aksatmamak için haftanın sayılı günlerini Termalde geçiriyorlar.YILLARDANBERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası 15 martta başlıyor Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası 15 martta başlayacaktır.Şampiyonaya 16 grupta 57 takım katılacaktır.Türkiye Amatör Futbol Şampiyonasında Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • AYIK t Baştarafı Onikincide İNSAN BİR KERE YANILIR Aksu daha sonra,«İnsan bir kere yanılır» demiş ve sözlerine şöyle son vermiştir:Bundan sonra hiç kimse bizleri kendi çıkarlarına alıl edemiyecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • İSTANBUL GÜREŞ BİRİNCİLİKLERİ İÇİN BARAJ KONDU Güreş Ajanlığı,25-26 mart günleri Spor Sarayında yapılacak İstanbul Şampiyonasının daha kaliteli olması için baraj sisteminin tatbik edilmesine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Futbol Monitör Kursu 3 Nisan'da 1.Devre Bölgesel Futbol Monitör Yetiştirme Kursu,3-17 nisan-tarihleri arasında Adana'da açılacaktır.Futbolda eğitim ve öğretimi sağlamak ve açılacak B kurslarına katıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • İstanbul Amatör Küme Ufl maçları İstanbul İkinci Amatör Küme Lig maçlarına,çeşitli sahalarda devam edilmiş ve şu sonuçlar al'nmıştır:Şişli Yenişehir:3—1,Sirkeci İTÜ:1—1,Alemdar Emirgân:1—1,Fethiye Cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • ROMA t Baştarafı Onikincide çare buydu.Elimizdeki iki farklı avantajı en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum.Bizim hedefimiz kupa şampiyonu olmaktır.Şayet temkinli oynayıp tur atlarsak diğer r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • İL dikkat dikkat Not alınmasını rica ederiz.Sayın doktor,eczahane ve halkımıza ÖZEL AMBULANS Tel:48 68 86 dan İstanbul hastahanelerinin değişen Tel.numaralarım günün her saatinde öğrenebilirsiniz.NOT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • It pn^n talimi!1.KOŞU:Favori:Alkına.Plase:Meltem I.Sürpriz:Cengizhan II.5.KOŞU:Favori:Ondokuzmayıs.Plase:Kervansaray.Sürpriz:Seyran 4.8.KOŞU:Favori:Çakırcah m.Plase:Mihre 62.Sürpriz:Huzur.4.KOŞU:Favor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • 16 mm.16 mm.SAVAŞ FİLM BİLDİRİR Amatörlere okullara,askerî birliklere 35 mm.'lik olmayan yerlere Senenin en seçkin,düz,sinemaskop ve yerli filmlerini takdim eder.NOT:Evlere 16 mm.lik gösteri yapılır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • ELEMAN ARANIYOR j Ticari ve sınaî müesseselerde tecrübe görmüş,Almancaya hakkiyle vâkıf mühim ve tanınmış bir ticarî müessesede İlerlemek isteyen elemana ihtiyaç vardır.Dış memleketlerde yüksek mühend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • NEFİS PİR7CHA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Emlnönö 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milllvet 3748
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • AMBALAJINDA GİYOTİN 10 mm.APKANT PRES 40 Tonluk Tel:44 67 44 Yıldız:120 3761
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Şehir Tiyatroları YENİ KOMEDl'de TEHLİKELİ GÜVERCİN Basın 12016)3758
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • GRUPLARDA TOPLANAN t Baştarafı Onikincide nln buna ihtiyacı vardır.Biz geçen yıl da idealisttik,bu yıl da değişmedik» derken,Kadıköy grubundan da Semih Bavulken,«Bize kim karşı çıkarsa,200 fark yapara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • YAZIHANE NAKLİ AVUKAT DAİM DEMİRCAN ve AVUKAT METİN ARKUN yazıhanelerini Beyoğlu Tünel Müeyyet İş Hanı Kat:4,406,407 ve 408 No.lu mahalle naklettiklerini ve yeni Tel.No.'sunun 44 75 21 olduğunu duyuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • BASİN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MEMUR ALINACAKTIR Kurumumuz teşkilâtında çalıştırılmak üzere memur alınacaktır.İsteklilerin,Memurin Kanununun 4 ncü maddesindeki nitelikleri haiz,eylemli askerlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • J Tekrar antrenörlüğe başlayacağını açıklayan eski Vefa futbolcularından İsmet Yamanoğlu sağda)arkadaşım» trfan Adahoğlu ile.[MİLLİYET] Vefalı İsmet tekrar antrenörlüğe başlayacak Birçok teklifi redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Üçüncü Boks Teşvik Müsabakaları cuma günü yapılacak İstanbul Boks Ajanlığı tarafından tertiplenen teşvik müsabakalarının üçüncüsü cuma günü saat 19.00*da Mithatpaşa Stadı Boks Salonunda başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • İLK ATATÜRK'DEN t Baştarafı Onikmcide üstü yere atmış.Atatürk,fena halde İçerlemiş,«Kalk ayağa.Bir Türk,ya hiç güreşmez,döğüşmez,güreşip döğüştümü de,karşısındaki kim olursa olsun,asla kasten yenilmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • MAÇIN TENKIpt Uzun vadeli çalışma ister Genç Millî Takımımız uzun vadeli bir programla çalışırsa birşeyler olur Aksi halde olduğu yerde sayar.Gençler dün Romen Her önünde 4-2-4'ü uygulamağa çalıştılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Balıkesir deki revanş maçında Gençler,Romanya ile berabere:0-0 I İlerisi için ümid veren genç kadromuz baskılı oynamasına rağmen gol çıkaramadı.TÜRKİYE:Mustafa Timuçin Ahmet [Talât Tuncay Sacit Erhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • SAHTE BİLET SURUAAUNU ÖNLEMEK İÇİN BELEDİYENİN KARARI:ıgfider:"Biletleri biz basabiliriz,Reis muavini sahte biletler yüzünden yalnız kulüplerin değil,Belediyenin de zarar ettiğini söyledi.İ STANBUL Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • F.Bahçece grup var,grupçuluk t Baştarafı Onikincide geldi ki,artık ortadan çekilmemiz gerektiği kanaatine vardık.Kongre faaliyetlerine iştirak etmiyeceğimizi camiamıza da açıkladık.Fakat kulüp yine bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Vefa da,İst.Spor da yabancı hakem istiyor Vefa Kulübünden sonra îstanb'üspor da bu hafta yapacakları maç için yabancı hakem istemiştir.San Siyahlı kulübün sözcüsü Hayrl Aydıner,«Sadece Vefa maçı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • Fenerbahçe'nin ilk beşi [MİLLİYET] Basketbolde,F.Bahçe,G.Saray Türkiye Kupası için karşılaşıyor H Ezelî rakipler bu gece saat 20.30 da karşılaşıyorlar,maçın galibi grubunda birinciliği garantileyecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.03.1970
  • OKUL MAÇLARI Okul maçlarına bugün yapılacak karşılaşmalarla devam edilecektir.Günün programı şöyledir Futbol:Şeref Stadı)Saat:12.15 Tekstil Sanat Er.Anadolu L.Saat:14.15 Kadıköy Kol.8.Ahmet Tic.L.Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • fofe roman mecmuası BUGÜN ÇIKTI İki büyük müzik sanatçısı ismet Nedîm'-'le;Özdemir Erdoğan ıh oynadığı ve sen'ar yosunu Oğuz Özdej'r in yozdığı fotoromanda,mavi kaderleri Onları nerelere sürükleyecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • Cedilanid ve Digitoxin-Sandoz'a ilâveten Ka«rdi btonik Piyasayav-a^di|^iştiftî^;t.v;Sayın Doktorve Eçz^çilarırnıza j} düyurülury;¦*kl»mm1ılr MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • MATBAA MÜREKKEBİ Satış mağazasını İdare edebilecek kabiliyette İşten anlar SATIŞ ELEMANI Aranıyor.Maaş Prim veya ortaklık olabilir.Mür.Referanslarla P.K.48 Levent Müracaatlar gizli tutulacaktır.Milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • kat sahipleri,kooperatif üyeleri,inşaatçılar:OTOMATİK TERMOSİFONU İLE ARÇELİK TERMOSİFONU 105 litre sıcak suyu kullanmıya hazır olarak uzun zaman muhafaza eder Isıyı otomatik ayarlıyan termostat suyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • Öğretmen okulunda fc Baştaraft Birincide derslere engel oldukları» gerekçesiyle yakalanan Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden Özer Yavuz,Tamer Camlıoğlu ile E.T.Y.O.O.'dan Savaş Güvezne,Neşet Özgüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • KIBRIS'TA 4 Baştarafı Birincide Rumlar,Makarios'un lehinde gösteriler düzenlemişlerdir.Suikastten sonra yakalanan 11 kişiden biri serbest bırakılmış,özel bir mahkeme önüne çıkarılan on kişinin ise sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • DUSCEK t Baştarafı Birincide İkâmetgâh olarak tahsis edilen mütevazı binadan sık sık dışarı çıktığı/fakat bazı problemleri olduğu öğrenilmiştir.Nereye gitse,Spanily isimli,Üciin cü Katibi'nin kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • DDY'KİN SâHlĞİ fc Baştarafı Birincide «Ocak 1968 tarihinden bugüne kadar Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce satılan 34 parsel arsanın her birinin metre karesi ne kadardır?Kim.Ierc ve hangi tarihle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • YÜKSEK DENETLEME Baştarafı Birincide Sekiz Denetleme Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu üyeliklerine,bir üyenin de emekhliye sevkecHlmesini öngören kararname Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayınlanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • rU fcjj BEYHAN SEZER W ile g Ul ÖZKAN ŞAHİN p Ö Evlendiler.pk' »S1 10.3.1970 Beyoğlu Milliyet 3764 Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • ÖLÜM Seniye Tan'ın değerli eşi,Meral Tan'ın sevgili babası,devrimci kardeşimiz MEHMET TAN aramızdan ayrılmış bulunuyor.Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Şişli Camii'nden alınarak Feriköy Mezarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • VEFAT Aydın eşrafından merhum Necip özcambazoğlu'nun ve merhume Hafize hanımın kızı,thsan Necipoğlu'nun kıymetli eşi,Osman ve Hayöl Neclpoğlu,Üzeyir ve Melek Neclpoğlu,Hikmet ve Ülkü Necipoğlu'nun ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • KİRMİZİ OYLAR 4 Baştarafı Birincide ettikleri «arabulucu komite»leri şimdiye kadar hiçbir netice alamamışlar ve işi «oluruna» oırakmak zorunda kalmışlardır.Zaman zaman yan görüşmeler yapılmakta ise de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • JAPONLARLA i Baştarafı Birincide birliği tesisi için Japon heyetine teklif ettiği belirli sanayi dalları,madencilik,gemi yapımı,demir ve çelik,petro-kimya ve sentetik elyaf,elektronik,orman ürünleri,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.03.1970
  • BU KADAR OYUM BİR ARADA OYNANMAZ t Baştarafı Birin ıide kat kapalı kapılar ardından bâzı çevrelere fısıldadığı,«Aşırı sağı tasfiye» ve eski demokratları saf dışı bırakma iddiaları ile bir tutarsızlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 11.03.1970
  • m fmP Dünyasında Gezintiler KRAL KUPASI,M.ÜTY'NİN LONDRA.ÖZEL Geçtiğimiz cumartesi günü Londra' nın Wembley stadyomunda 1.00.000 seyircinin önünde oynanan Kraliyet Kupası final maçını West Bromwich Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • Yazan:GÜNDÜZ KILIÇ İlk Atati'rk'den öğrenmiştin danışıklı döğüjîn ayıp B U hafta sizlere anlatacak larım,hiç de İç açıcı şeyler değil.Ne edersiniz ki,J bu ap-acı tatsız konuya muhak kak değinmem lâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • G.Saray kampta Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası 3'üncU tur revanç maçı nı Varşova'da Legla ile oynayacak olan G.Saray dün gece kampa girmiştir.Sarı Kırmızılı takımın antrenörü Kaloperoviç,Rcvanş maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • G.SARAY TEHLİKELİ BİRTAKIM ORHAN TÜREL VARŞOVA'DAN BİLDİRİYOR Varşova'da ç ıkan «Express Legoa» Akşam gazetesi)Galatasaray ve Türkiye hakkında yayınladığı 6 sütunluk bir haberde,«Sarı Kırmızılı takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • ADNAN SÜVARİ «ROMAYI 2-0 YENECEĞİZ» DEDİ ORHAN İLHAN,İZMİR'den bildiriyoı Göztepe Teknik Direktörü Adnan Süvari,«Roma'yı en kötü ihtimalle 2 0 yeneceğiz» demiştir.Göztepe ile Roma arasında üçüncü maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • mı»» H.DFRİNGÖR M.YETKİNER Gruplarda kopmalar dikkati çekiyor Fenerbahçe Kongresi aref esinde gruplar yoğun bir çalışma devresine girmiş,adaylar arasında şirin görünme yarışı başlamıştır.Bazı gruplard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • "Kaybedecek neyimiz varsa kaybettik,Adanır:«Taraftarlarımı zın bu yıl için sabırlı olmalarını istiyoruz» Beşiktaş Antrenörü Recep Adanır,«Kaybedecek neyimiz varsa kaybettik.Taraftarlarımızdan bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • BUGÜN ACUNER Ergün,Leg a revanşından sonra Brüksel'e gidecek S Belçika'nın Anderlecth fut-g bol takımından transfer tekli-«4 fi alan Galatasaray'lı Ergün,W Legia ile yapacakları revanş I maçından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • Karadağ'ın istifasını geri alması isteniyor Merkez Hakem Komitesi ve Hakem Birliği Genel Sekreteri Sabri Almak,«Ömer Karadağ'ı istifasından vazgeçireceğim» demiştir.Almak,Galatasaray Vefa maçım yönete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • Kış,antrenörlükten istifa etti ANKARA,THA Eski Olimpiyat Şampiyonu ve Greko Romen Milli Takım antrenörü Tevfik Kış,dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.Kış,bu konu ile ilgili olarak şu açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • Roma beton ve kum zeminde çalışıyor Ünlü antrenör:«Cardiff'in başına gelen bizim de başımıza gelebilir.Alsancakta temkinli olacağız.ROMA,ÖZEL ROMA takımının ünlü antrenörü Helenio Herrera gazetecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • Şampiyon güreşçiler son sözlerini söylediler:"Emellerine ulaşmak için güreşçileri paravan yapanlara paydos!K3I3C3K1I 3 Aksu «Bundan sonra hiç kimse bizleri çıkarlarına âlet edemeyecek» diyor.BENİ kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • F.BahçeliCan 3 hafta futbol oynamıyacak Sarı Lacivertli takım kaptanının ayak bilek bağlarında yırtık tespit edildi.B STANBULSPOR maçında ayak bile-I ği burkulan Fenerbahçe Kaptanı Can Bartu,3 hafta f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.03.1970
  • FENERBAHÇE,PAZAR GÜNÜ BEYKOZLA KARŞILAŞACAK Fenerbahçe'nin pazar günkü rakibi Demirspor'un Şah Kupası için Tahran'a gitmesi nedeni ile Beykoz ile özel bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor