Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • Milliyet AP il başkanlarıyla konuştu Çoğunluk Demirefi tutuyor YURT HABERLERİ SERVİSİ «4l'ler» in bütçeye kırmızı oy vermelerinin AP teşkilâtında uyandırdığı tepkiyi tesbit etmek amacıyle MİLLİYET yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • AP Ortak Haysiyet Divanı toplandı savunma için süre verildi B Haysiyet Divanı Baş kanı «Teşkilâtın bun lan öldürebileceğini» söyledi.ANKARA,ÖZEL AP Ortak Haysiyet Divânı dün sabah Sinop milletvekili M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • ODTÜ DEKANLARI İLE MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Mütevelli Heyet Başkanı ile Dekanlar arasında sabah ve akşam olmak üzere iki defa toplantı yapılmıştır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • 41'LER BÜTÇENİN reddedilmesinin ne denli bir' styasl buhrana yol açacağı henüz belli değildir.Bilinen şudur ki ortaya çıkan problemin çözümü kolay olmıyacak,hükümet ve parlâmento,gündeminde bekleyen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • T P'iN 9.KURULUŞ YILI KUTLANDI ANKARA,ÖZEL Tıp Genel Başkanı Şaban Yıldız,partisinin dokuzuncu kuruluş yıldönümü dolayısı İle dün bir mesaj yayınlamıştır.Mesajda «Türkiye sosyalist hareketi mutlaka za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • HAYALLERİ BIRAKALIM m.ı BİLİMSEL ve teknik ihtüftlin yarattığı sorunlar karşısında,önce,bazı hayalleri terketmek gerekir:Kapitalist ülkelerde bu hayal,üretim güçler i ndeki gelişme sayesindesınıfsal i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • OLAYLARIN İÇİNDEN Y.tm*ı Ç8TİN6H SEÇİME GİDEN YOL ADALET Partisinde ilk şaşkınlık geçti,şimdi bu hadiseden en az yara ile nasıl kurtulacaklarını hesaplıyor yöneticiler—Şurası bir gerçek ki,Teşkilât da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • DÜN GECE KURTULUŞTA ÜÇ EV YANDI Kuruluş'ta dün gece çıkan yangında üçer katlı Uç ev tamamen,bir ev de kısmen yanmıştır.Akağalar caddesinde Dursun Yasan'a ait Uç katlı boş evde ne nUz bilinmeyen bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • Yabancı basına göre:«Seçimler Haziran ayında yapılacak» LONDRA,DEMİR BARAN S A R O L bildiriyor İngiliz basınında Times,Times Guardian ve Telegraph,Türkiyedeki krizle ilgili haberlere geniş yer vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • Uç bağımsız ÂP'ye girdi B Tokat Milletvekili Balcı,Bingöl Milletvekili Bilgin ile 3aydar yeniden APTı oldular.ANKARA,ÖZEL DEMİREL bütçesine bu yıl beyaz oy kullanan bağımsız milletvekillerinden üçü dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • M AP Genel İdare Kurulu,istifa kararının alındığı dünkü toplantıda.41'ler bildiri yayınladı Demirel,AP'yi ikbal kapısı yaptı,B Kırmızı oycular,Demirel dışında her AP'li J!Başbakana oy vereceklerini aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • APG ene d urumu go HUKUM Demire!gazetecilere bilgi veriyor.Demirel istifasını bugün Sunay'a verecek Sunay,yeni hükümeti kurmayı Demirere teklif ettiği takdirde durum yenden ele alınacak.ANKARA,ÖZEL AD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1970
  • KAYMAKAM KÂZIM PAMUK'un «MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUN» Bu kanuna tâbi olanların suç,ceza,muhakeme usulleri «1609» dahil 2.Baskı FİYATI 20.TLtsteme adresi:Kâzım Pamuk Eyüp Kaymakamı P.K.No.14 EYÜP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1970
  • Herkes her işi yapamaz!TÜRKtYEDE oldum olası «Orientation professionnelle Meslekî yönelim» denilen yoktur.Yâni çocuklar istidatlarına ve meyillerine göre ileride tutacakları işe göre tahsil yapmazlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • TEŞEKKÜR j i Evlenmemde çok büyük 5 yardımlarını göndüğüm Elektrik Atölye Şefimiz Sa-ğ yın Osman Vejdl NURYüZ'e ve Ahmet Dânâ,Mustafa Mutlu,Kemâl Fedai,İsmet 5 Erak,Lâtif Hasdemlr.Er-doğan Filiz,Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞ'A-LEDİR.YARDIM EDELtM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • »Minimini in im.TEŞEKKÜR Azla aile büyüğümüz Fikriye iffet O i pak'm aramızdan ebedlyyen ayrılması ğ dolayisile,cenaze merasimine E İştirak etmek,evlerimize kadar zahmet eylemek,telgraf ve E mektup gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • EffiH Kravat ve Gömlekleri Sayın dost ve müşterilerinin bayramını kutlar.S I II 00 M V 08 52 MarpıiKuiar.Saka [mı Sokak 13/8 iSlftliBöl Reklâmcılık 424 2508 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • sayın doktorlara ANTİ GRİPAL,AĞRI KESİCİ,ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ BEBEAUİN damla Vertigo baş dönmesi)ya karşı ANTIVERT tablet Ve SİĞİL İlâcı eczanelere dağıtıldı.Numune için İstanbul İlâç Laboratuarı kocamustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.f.adına ERCÜMENT KARACAN Nilliuef Genel Yaym Müdürü:ABDÎ tPEKÇt Müessese Müdürü:NURETTİN DEMlRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BABlLOiGl IİI MİLLtlIf MAtBAaNBI Hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • j TEŞEKKÜR I I Geçirdiği ani bir Kalp krizi ğ I neticesi genç yasta aramızdan g E ayrılan kıymetli eşim NURİ AKCAOĞLU'nun ğ elim ziyaı sebebiyle cenaze tö-E ş renine katılan,çelenk gönde-E ren.telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • ı ı 111111.i 11 i 11 111 11 TI i 111 i 111 r I I TEŞEKKÜR l Çok sevgili annem HADIYE IŞIN'ın E vefatından duyduğum sonsuz E i acımı paylaşmak ltltfunda bu-unan,cenaze törenine iştlrfik eden,telgraf,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • '¦Ill.I I 11 I I I 11 11 I 11 11 I I I I I.i r I I I I I I 11 I 11 I I 111 1 I 11 111 11 I 111 1 11 I 11 1 I I I I r I I.I I 11111 i r 11 1 I 11 I I I I 1 I I I I I I I t I r I TEŞEKKÜR Kızımızın doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • TRAJi KOMİK YAPIDAKİ sosyo-ekonomik bunalımın gi derek siyasal sahaya da atladığını artık rahatlıkla söyliyebiliriz.Titiz gayretlerle ayakta tutulan demokrasimiz görüldüğü gibi bir anda eşi emsali az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • MEVLİD-İ ŞERİF 24-12-1969 tarihinde vefat eden kıymetli varlığımız Hulki Sokuliu'nun vefatının eJli kinci gününe tesadüf eaen 15 ŞUBAT 1970 Pazar günü Sütlüce Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • VEFAT Genel Müdürümüz Yük.Müh.Yüksel Türel'in valideleri,MÜNİRE TÜRELin vefatmı büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.Cenazesi 14.2.1970 Cumartesi günü Bugün)öğle namazından sonra Şişli camiinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • VEFAT Saray Bosna eşrafından merhum İbrahim Efendi ve merhum Vasfiye hanımın kızları,emekli Şûrayı Devlet Reislerinden merhum Avni Türel'in eşi,Y.Müh.Altan Türel.Y.Müh.Yüksel Türel Y.Mim.Ülkü Ergun'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • sEs:sffiisi"iE Vakit Güne?öğle tkiurii 15 21 Aksım 17 42 12 00 Yatsı İmsak Vasati 065 12 38 19 13 618 Ezan!US 0 48 9 41 132 1138 M ŞUBAT 1970 Hicri 1389 ZİLHİCCE 7 Rumi 1385 ŞUBAT 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.02.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ KREDİ SİSTEMİ «Kredi,ekonominin finansmanında öz sermayeden çok daha önemli bir faktördür.1970 programı bu alanda en önemli bir tedbirler sistemi getirmektedir.I Gelişmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1970
  • Bayan Gandhi yabancı bankaları kamulaştırmıyor YENÎ DELHÎ,THA Bankalan devletleştirmek konusunda aldığı kararın Yüksek Adalet Divanı tarafından red edilmesini görüşmek üzere bir toplantı yapan Hindist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • Sovyetler yeni hir uydu attı MOSKOVA,THA Sovyetler,perşembe günü Kosmos 323 uydusunu da uzaya fırlatmışlardır.Uydunun dünya çevresindeki yörüngesine yerleştirildiği açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • "Bu uçağı kaçırmak için nasıl gireyim,13,5 yaşındaki bacaksız haydut elindeki silâhla bu soruyu sorunca yakalandı.NİCE,AA jjOfe İR uçağı Beyrut'a ka-If K çırmak için pilot kabi-nine hangi kapıdan gire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • UÇAK DÜŞTÜ,13 KİŞİ ÖLDÜ BOGOTA,THA Kolombiya'nın Urraca Havayollarına ait ve içinde 13 kişi bulunan bir DC 3 yolcu uçağı dün mecburi iniş yapmış ve infilâk etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • I SB Q j î i i P.Ilı i [IERA sîzde Model S A 3126 A cereyanlı)6 lamba.Ferromanyetik anten,4 dalga bant Pikap.Munzam hoparlör ve teyp kayıt tertibatıieıa alacaksınız Çünkü en güze!seslisî Siera Çünkü e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • Anlaşmadan sonra Arap komandoları «Kral teslimi oldu» diye bağırarak hava ya ateş ettiler.Tüm gerilla kuruluşları tek kumanda altında top.j lanıyor.Yayınlanan bildiride «mücadele» isteniyor.ÜRDÜN 'EVE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • BAHÇEDEN SOFRANIZA VATAI KONSERVELERİ Kış günlerinde yaz sebzelerini aynı tazelik ve nefasette sofranızda bulmak belki size bir mucize gibi gelebilir.İşte YATAN KONSERVELERİ bu mucizeyi gerçekleştiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 14.02.1970
  • ıfrı öztnahmz Çamaşır Tozunun ikramiyeli satışlarından faydalanınız POP kutularında daha 15 3 ınçELiK buzdolabı,12 arçelİk çamaşır maMnesi ve 252 futbol topu talihlilerini bekliyor.POP alınız.kazanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • rüzgâr saatte re hızla esti Kandıra'nın bir köyünde 3 kardeş öldü ÎZMÎT,THA KOCAELİ'nde önceki akşam saatte 117 kilometre hızla esen şiddetli lodos fırtınası ile düşen yıldırımlar,can ve mal kaybına y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • Hassasiyetle İslenmesi gereken yekpare madeni is parçaları için Fabrikanızda AF-85 ve AF-125 Model UFKİ TORNA-FREZE TEZGAHLARInı kullanmanızı tavsiye ederiz.Bu makinalar Bükreş'te FMUAB Is-Tezgâhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • BAYRAM GAZETESİ önümüzdeki Kurban Bayramının 2,3 ve 4 cü günlerine rastlayan 18,19 ve 20 şubat 1970 günlerinde İstanbul'da gazeteler çıkmayacak,yalmz Gazeteciler Cemiyetinin Bayram Gazetesi» yayınlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden DUYURU Kurumumuzun yayın hizmetleri ihtiyacı için açılacak radyo ve televizyon spikerlik,prodüktörlük ve habercilik kurslarına,sınavla eleman alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • PEŞİN SATIŞ FİATINA TAKSİT ELBİR FIRAT ÇARŞISI LÜKS KONFEKSİYON kadiköy Kamera:1015 2515
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • SAYIN İHRACATÇILARIN DİKKATİNE KS/s NEVŞEHİR'de Libya'ya müteveccih ihraç mallan için yer tahsis edilmiştir.Gemimiz 20/25 şubat İstanbul,27 şubat S mart Mersin limanlarından yüklenecektir.Sayın ihraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • i Kadın-erkek ve çocuklar için bütün çeşitlerini şimdi çok çok UCUZ alabilirsiniz.işte,Satılan binlerce çeşitten fiatlarına inanamayacağınız bir kaçı.J.L ibcyrjjjlu KADIN ERKEK manto 375.TL TAKIM ELBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • Komandoları sınırdan getiren şoför yakalandı GAZİANTEP,THA El Feth Teşkilâtında eğUim gördükten sonra yurda dönen gençleri,sınırdan Diyarbakır'a götüren şoför Müslüm Ağca.Ur fa'da yakalanmıştır.Müslüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • TELEFON S İSTANBUL:22 4410 ANKARA 174180 SATILIK EMLÂK SENELİK 180.000 iratlı Harbiyede kıymetli mülk.47 11 11 BEŞIKTAŞTA.3 kat kagir bina.Müracaat:9.30-12.00 arası Mehmet Süzme.Tel:45 05 65 BEYOĞLU,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • VEFAT Gazeteci arka-iaşımız Remzi Tozanoğlu ve Mezi^e Gül'ün lardesi.yap çığı İyiliklerle nerkese ken-1lnl sevdirmiş aziletll İnsan.Siyamettin Tozanoğlu tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • İLAN İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Hâkimliğinden 968/175 Davacı:Fahrettin Sayıner.Fındıkzade,Kızılelma Cad.MUnlfpaşa S.No:14 Tarafınızdan Tacettin Danacı aleyhine Fatih Nevbahar M.1816 ada 10 parsel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • ELEMAN ALINACAKTIR Büyük bir şirket,ilerde Hnemli Rttrevlerde vazifelendirmek amacı ile erkek elemanlar aramaktadır.Gereken vasıflar:25-28 yaşında olmak,Askerlik görevini tamamlamış bulunmak,Yüksek ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • AYTEN YALÇINSOY ile iktisatçı Cafer Karadağoğlu nişanlandılar Caddebostan 13.2.1970 Milliyet 2494
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • DOĞUM GÜLÜMSER ve Ali Kantarcıojtlu Oğullarının doğumunu dost ve akrabalarına müldeler Milliyet:2529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • Millinin.inn.i TEŞEKKÜR j I Kızımız Neslihan'ın dün-E İ yaya gelmesine yardımcı i olan İsçi Sigortalar İstanoul Hastahanesi Doğum Klinik E Şefi I Dr.BÜLENT AĞAHAN İle Dr.GÜZİN GÖKNAR E ebe Semihe Kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • VEFAT Usturumcu eşrafından merhum Hüsnü Beyin ve Münevver hanımın fcızı,merhum Ziya beyin esi,Avukat Nevzat Korur'un ve merhum Cevat,Müzeyyen,Ayge ve Şehit Hüsnü Korur'un ablaları,Selçuk,İpek,Yasemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1970
  • BAŞSAĞLIĞI Kıymetli akrabam» Hüseyin Ergülşen'in vefatı dolayısıyla OzUntumUs sonsuzdur.Kederli ailesine bas »aSlıfcı dileri?ERTUNÇ AtLESt Başaran Reklam:1248 2527
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • Amatör orkestralar yarışmasının finali bugün Fitaşta «1970 Altın Kupa» amatör orkestralar yarışmasının finali bugün saat 18.30'da Pitaş sinemasında yapılacaktır.60'ı aşkın orkestranın katıldığı yarışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • özdemir Erdoğan'ın konseri çarşamba günü özdemir Erdoğan ve orkestrası bu sene ilk solo konserini bayramın İkin ol gününe rastlayan 18 şubat çarşamba saat 18.30'da Fitaş Sinemasında vereceklerdir.Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • «Venüs» iki plâk şirketi arasında olay yarattı Hollandalı Shocking Blue topluluğunun satış rekoru kıran «Venüs» adlı plağım Türkiye'de ilk defa Odeon'un AZ firması altında satışa çıkarması Melodi Plâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • Uzun süredir yarışma İçin hazırlanan Saint Joseph Lisesi.[SELAHATTIN GÖKHAN] SAINT JOSEPH İki yıldır finallere katılan ve geçen yıl derece alan Saint Joseph Lisesinin bu seneki elemanları,gitaristleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • Büyüksanata ZiyaTaskent Balet plaMarmda ba Taklarının BN 5 Gönlüm Sevginle Dolu Sensiz Kalan Gönlümde Bütün Plakçılarda Avrupa Pl ft:M KM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • Milliyet O 2)e D e 3)o 5)0 4)o 6)O O OO 11.10)12.9)13.27)14.13)15.14)16.22)17.29)18.24)19.20.21.22.16)23.24.26)25.20)26.27.28.29.30.r EN ÇOK SATAN PLAKLAR Plâkların satış durumlarını bize bildiren İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • Gönül Turgut Paris'te Avrupa'ya giden şarkıcılar kervanına Gönül Turgut da katılmıştır.Bayramı geçirmek ve dinlenmek İçin perşembe günü Paris'e hareket eden şarkıçımız,bir hafta kadar Fransanın başken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • AYFERİ,MONTE CARLO'YA GİTTİ Ayferi,Monte Carlo'da sahneneye çıkmak ve bir TV programına katılmak için çarşamba günü saat 14.15'de Fransa'ya hareket etmiştir.Sporting adlı gece klübünde bu geceden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1970
  • ş*fc:1004 111 1005 sen benim ilk aşkınısın BUTU İM PLAKÇILARDA söz ve müzik ÖMÜR GÖKSEL fiir elize TÜRKOFON PLAK istanbul Manifaturacılar çarşısı 6 A Blok 6322 Unkâpanı-ist.Tel 279920 TÜRKOFON PLAK is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • Ettin ml bize edeceğini?Kim kanar kavat oğlu Sülük rezilinin Gazi Paşamıza göz kaldıracağına.Değil ki silâh çekmek.Fazladan sarası tuttu yüreksizin.Kansız köpek,korkusundan altım pisledi.Tüh yüzüne!Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • DOĞU BER.UMDE ^XL^\Sll/^JCu^ BlR.I Ay/ç-Bı'R ş&y ^OK.JDufZUAAU Ö~yi_E Ö7J tr.OlA*.*C/Beki.f/*eğb sa.brjm kum.MAD' AR.T/K-H-r^v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • TT «AJUâ-ANMA tCOslA-OCU OTOÜÜ6U KA-Çi«2ACAÖ«2 i SİZDE oOVSyAN KAC NuMAlZ^A »SE,OWOAK iffnyoRuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • oğlak burcu M Ara"*-20 Ocak)j^te Sabahleyin önemli islerinizle uğraş».E bilirsiniz.Çünkü öğleden sonra yıldız-ğ ların etkisi olumlu değil de ondan.I KOVA BURCU 2i ocak.I 19 Şubat)jj g\Hususi hayatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • WILLIAM SAROYAN Çeviren Tarık DURSUN K.1111111111.MI M—E3E «Yok,hayır.Nasıl oyun oynanır,bilmiyorum bile.Ben daha küçüğüm.«Senin yaşındaki bir kızı mutlaka oynatmak istiyormuş.Tabii,sen istersen,evet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • Alamut Kalesi yazan ve çizen SUAT YALAZ Se p3vjl3 serhjo-wvevx.başına ayakl&t-ıru Ka*-a oc^löı-cı Tkx suja^ur^anLauLtxa t agıadu^t~.Je kû.m&-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1970
  • mmmm I N m mm Bttö^ffiM I 3 4 5 e» 7 8 9 10 1 H 2 3 4 5 6 7 i 8 L I 9 1 SOLDAN SAAA:1 Kıvrak bir Isponyol dansı.2 Saz çalarak,deyiş okuyarak diyar diyar dolasan saz sairlerine halk arasında verilen ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.02.1970
  • NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet:2516 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1970
  • Gerekli ve M ı innrıımrn»* innn yeterli laaMmammmpnmcum tedbirler alınmazsa sorun Hinci yüzyılda çözüm enemeyecek X3l EMCİ Vf| Mr ilerdeki imkânları düşünmeden liselere alınan binlerce jtenç yanında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1970
  • ı-Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV_HORMONLARIN ETKİSİ HAKKİ ÖZPOLAT Haymana)20 yaşındaki kızınızda birdenbire ruhsal ve bedensel değişikliklerin belirdiğini yazıyorsunuz.Başvurulan hekim bunun sürrenal d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1970
  • &e Kültür Sarayı sahnesini Ankaralılar dolduruyor NKARA Devlet Tiyatrosu'nun iki yıldır kış dönemlerinde)İstanbul'da temsiller vermesi,şimdi de Kültür Sarayında onların çalışması Ankara sanat-sever ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.02.1970
  • T-İ HAFİYE HAYSİYET DİVANINDA:y ECEYARISI Meclis basılır.Milletvekillerinin,senatörlerin dolapları,çekmeceleri alt-üst edilir.Sözde ihtilâlci aranmaktadır.İsmet Paşa «Eşkıyanın,gece ne yapacağı belli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • MAKSİM ZEKİ MÜREN GÖNÜL AKKOR SFXMA GÜNERİ HURİ SAPAN ESİN GÜLSOY SERPİL ÖRÜMCEK KIJHAN DENİZ tLHAN FEYMAN ürk V E ATEŞ BÖCEKLERİ Fiks menü UO.TL dıı Çarşamba nanımlara Pazar umuma matine Tel:44 31 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • mEHBEHEÜ SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 63 41 90 1.U vent)Tatlı ölüm K.Doug,las S.Cosclna Renkli Ing S.cope ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Eldorado R.J Wayne Renkli tng.4S 47 63 15 Harbiye)Elm» Şekeri v.Viarına tn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • ROMATİZMA SIRT ve BEL Ağrılarında ŞANLI 1 ^DELİKLİ YAKI SI Kapsflonnhı Can Reklâm:40 2499
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • ANCELO AÇİLDİ GÜZELİ ARAR GÖZLER TADI HİSSEDER AĞIZLAR TATLI SESİ DİNLER KULAKLAR ve HER ŞEYİN ORADA EN ALÂS!ANCELO 'dur BUNLARIN MENBAI.YEŞİLKÖY TEL:73 89 94 Reklâmcılık 426 2521
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • James Baldwin,uçaktan indikten sonra Engin Cezzar İle şakalaşıyor «DÜŞENİN DOSTU» oyununun yasaklandığını duyan James Baldwin,soluğu tekrar Türkiye'de aldı ES Zenci yazar,uçaktan iner inmez «Yuvama dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • ISTANBUL 6,00 Günaydın 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler 7,45 Hafif müzik 8,00 istanbul'da bugün 8,10 Solistler geçidi 8,30 Arp soloları 8,45 S.Okus'tan türküler 9.00 Ev için 9,20 H.Kara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • SAYİN VETERİNER HEKİM,ECZACI VE YETİŞTİRİCİLERE İRAYPPİ BÜTÜN HAYVANLARDA TENYA Şerit)[OA,MÜCADELESİ ARTIK PROBLEM DEĞİL!|y çünko MANSONiLE,MANSONIL,çok emin ve yüksek tesirlidir,perhizsiz kullanılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • İTALYAN LİSESİ 15 Şubat Pazar OKULv'TELu44 1301 GECESİ Saat:21 HİLTON Millivet 2514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • Barnard bıı grece evleneceği 20 yaşındaki sevgilisi Barbara Heevleniyor ll'I',11 IH ll—l» E3 Güney Afrikalı bîr sanayicinin 20 yaşındaki kızıyla evlenecek olan Prof.Barnard,düğününe hiçbir gazeteciyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1970
  • i HAFTANİN i FİLMLER!TUNCAN OKAN BİR GÖRÜNTÜ ŞÖLENİ KİBAR SOYGUNCU «The Thomas Crown Affair» Norman Jewison yönetiminde çevrilmiş renkli bir United Artists Amerikan)filmi.Oynayanlar:Steve McQueen,Faye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 14.02.1970
  • DÜNYADA BU HAFTA erîsveçe Grevciler,hayat pahalılığına paralel olarak ücretlerinin arttırılmasını istiyorlar.hızla yayıldı STOKHOLM,ORHAN SUNAR bildiriyor SON günlerde Avrupa'da yaygın hale gelen grev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • MUHASEBECİ ARANIYOR Büyük bir anonim şirket İçin İmalât muhasebesine vâkıf tecrübeli bir muhasebeci aranıyor.Müracaat edeceklerin referanslariyle birlikte P.K.116 Beyoğlu adresine yazmaları rica olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Sosyal Sigortalar Kurumu Bakırköy Doğumevi ve Dispanseri Başhekimliğinden:Aşağıda cins ve miktarları belirtilen ünitemizin bir yıllık takribi ihtiyacı malzemeler karşılarında yazılı gün ve saatlerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • MİLLÎ E6İTİM BAKANLIĞI Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden 1—31.Devlet Resim ve Heykel Sergisi 4 Mayıa 1970 Pazartesi günü Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılacaktır.2—Bu sergi için teslim ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Gene!Müdürlüğünden Deniz Yolları İşletmemizde Gemi Tablbî olarak çalıştırılmak üzere Doktor alınacaktır.İsteklilere:a)İlk kademe ücreti Pratisyen Tabipler için 800 ve Mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • sun SUNGURLAR mmmw SANAYjj |N0N|M 5|RK{Tj ELEMAN ARANIYOR İngilizce veya Almanca bilen MAKINA YÜK-SEK MÜHENDİSİ veya MAKINA MÜHENDİSİ ve 1 c!sınıf PLANYACILAR 1 KAZAN İMALAT MONTAJCILARI 1 TESVİYECİ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • İLAN PTT Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Posta Müdürlüğünde çalıştırılmak ve ücreti ehliyetine göre tesbit edilmek üzere sözleşmeli olarak 1 Fransızca,1 Almanca ve 2 ingilizce bilen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • İLAN DİREKSİYON SİMİDİ İMÂL ETTİRİLECEKTİR.1 4000 adet direksiyon simidi imâli işi,kapalı zarf usulü teklif alınmak suretile ihale olunacaktır.2 Direksiyon simidinin ihale dosyası ve şartnamesi Müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Osmanağaoğlu:"Bütçe reddi olumsuz etkiler yaratacaktır 9 Sanayi Odası Başkanı Zobu da,«Sorunun bir an önce halledilmesini istiyoruz» dedi.STANBUL Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Osmanağaoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Sanayi için yeni kolaylık isteniyor ANKARA,THA.ZEL sektör,anayasa mahkemesi'nce iptal edilen 933 sayılı kanunun yerine,yatırımları ve ihracatı teşvik için hükümetçe alınması gerekli tedbirleri tespil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • ÇİMENTO FİYATLARI AÇIKLANDI ¦I Normal portland çimentosunun ambalajlı olarak fabrika teslim fiyatı tonu 159 lira.Sanayi Bakanlığı yen!'çimento satış fiyatlarını tesbit etmiştir.Yapılan açıklamaya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • T-EMTİA BORSASİ t Pamuk satışları durgun geçti ADANA Ticaret Borsasında dün pamuk ve çiğit satışları durgun geçmiş,42 ton pamuk,105 ton çiğit işlemi olmuştur.27 ton standart 1.Ege pamuk 522 kuruştan,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • «İzmir Fuarı'ntn deş önemi her yıl azalıyor» gğ izmir Ticaret Odası,Fuar Kotası'nın en az 20 milyon dolara çıkarılmasını istedi.ÎZMtR,AA.İzmir Ticaret Odası Türkiye' nin tek uluslararası fuarı olan İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Amerika'dan gelen buğdayın 150 tonu bozuk ve ıslak çıktı İSKENDERUN,THA Bir süre önce Amerika'dan iskenderun limanına getirilen 23 bin ton buğday'm 150 tonunun çürük ve ıslak olduğu tesbit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Dışişleri,Mansholt'un demecini yalanladı ANKARA.THA Dışişleri Bakanı Çağlayanpil,7 şubat tarihli Milliyet'te.Ortak Pazar Komisyonu Başkanvekili M.Mansholt'a ait demecin «asılsız» olduğunu söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Palsies ürünleri iç;n vergi iadesi sağlandı ANKARA THA Başbakanlıkça «Serbest döviz» karşılığında ihraç edilmek kaydıyla,Patates nişastası Yıa yüzde 8,çlikoz'da 4 ve patates menşeli dekstrin ihrannda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • EBEHS Cumhuriyet Reşat Aziz Hamit İngiliz Kral)Napolyon 24 ayar külçe 111.25 111.75 221.00 223.00 128.00 130.00 158.00 İfiO.OO 1 ııı Mi 145 00 140.00 145 00 16.35 16.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • Boş işyeri sayısı 723 bine yaklaştığı halde,işsizlik yüzde 22 düştü Almanyada yabancı işçi ihtiyacı arttı MÜNİH Mustafa Ekrem AYDIN bildiriyor İŞ mevsimine rağmen Batı Almanya'da işçiye karşı duyulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 14.02.1970
  • YENİ pazarlar bulma zorunhığundald Türkiye,Çin'le olan ticaret anlaşmasını siyasal nedenlerle yıllardır yürürlüğe koyamazken,Birleşik Amerika Çin ticaretine bu hafta resmen başlamıştır.Ünlü Financial
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 14.02.1970
  • BBBBEBBBBHBBBEIHBIEBIBHEHBEHHBBBBBBBBBSj POR DÜNYASINDA" "Gezintiler lti5t.Tt:ı il.l 1 il B fl b E)W n n E D rü Brezilya kadrosuna ilâveler yapılacak Brezilya Milli Takımının tek seçicisi ve meneceri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • HERRERA t Baştarafı Onikincide mistir:«4 tura benim takımım çıkacaktır Buna çok iyi biliyorum.Fakat bu pek kolay olmayacaktır Göztepe,Avrupa'da tecrübe sahibi bir takım.Fa Küt taktik ve teknik yönünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • HOCALARI ONUN İÇİN t Baştarafı Onikincide Sonra 1958 tsveç Dünya Kupasında onunla birlikte oynadık.İkimizin birlikte yaptığı bir gezi sırasında bana «Fritz,seni her maçta yüzde yüz destekliyeceğün.Şay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • İSMET ULUĞ,t Baştarafı Onikincide «Öyleyse siz pusuya yatmışsınız.Son güne kadar bekleyecek ve hazırlığınızı yaptıktan sonra ortaya çıkıvereceksiniz.Arada söz alanlar yok değildi.Fakat çoğu zaman sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • Futbolculara para lar için harcanacaktır.Diğer sporcularla yöneticilere para cezası uygulanmayacaktır.«AF» OLUMLU KARŞILANDI «Genel Af» çıkartılması,spor çevrelerinde olumlu karşılanmıştır.Hiç ceza al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • DEVLET OPERA VE BALESİ Genel Müdürlüğünden istanbul Kültür Sarayı Devlet Opera ve Balesinde istihdam edilmek üzere aşağıda gösterilen kadrolara seçme sınavı İle eleman alınacaktır.Göreve atanacaklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • F.BAHÇE'DE t fc Baştarafı Onikinclde ne teklif yapılan eski yöneticilerden Kadir Has ise,sıhhatinin bu İşe müsait olmadığını İleri sürmüş ve yeğeni Mete Has'm İdare heyetine alınması İçin tavsiyede bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • ETİBÂNK KÖY ELEKTRİFİKASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINDAN Şartnamesine göre BANKAMIZCA satın alınacak olan 92000 Kg.muhtelif lama demirleri ile 1000 Kg.saç levhanın teklif verme son günü 23.2.1970 gün ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • l.KOŞU:Favori:Grand Gala,Plâ se:Tolson d'Or,Niagara,Sürpriz:Baharan t.KOŞU:Favori:Gül 18,Plase:Funda I.Lütfiye Sürpriz:Uçar 113 8.KOŞU:Favori:Baybora,Plftse:Yıldız 337,Alpay.Sürpriz:Melik 4.KOŞU:Favor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • II.ve III.Türkiye Liginde bugün birer maç var n.ve m.Türkiye Liginde bugün biri Ankara'da,difieri şehrimizde İki karşılaşma yapılacaktır.Maçların programı şöyledir:19 Mayıs Stadı:14.30:Toprakofl» Ülkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • Merkez Ceza Kurulu 4 futbolcuya 1 yıl 3 ay ceza verdi ANKARA,ÖZEL önceki gün Ankara'da af konusu tartışıldıktan iki saat sonra toplanan Merkez Ceza Kurulu,Bitlis Stadında hakeme hakaret eden Yildinmsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • İÜSK Beşiktaş Kız Basketbol maçı bugün İstanbul Kızlar Basketbol Liginde bugün Î.Ü.S.K.Beşiktaş liderlik maçını oynayacaklardır.Spor Sarayındaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacaktır.8 takımla başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • üniversiteler haftasının nerede yapılacağı belli değil TÜRKİYE Millî Talebe Spor Teşkilâtı Başkanı Sabahattin Akın,11-18 nisan tarihleri arasında yapılacak olan Üniversiteler Spor Haftası'run yerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • HER ZAMAN HER YERDE HERKESE KOLONYASI FERAHLATIR,ZlNDELEŞTİRİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • F.Bahçe bugün Ankara'ya gidiyor Yarın Gençlerbirliğl ile özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe futbol takımı,bugün saat 15.30'da uçakla Ankara'ya hareket edecektir.Eşref Aydın'ın başkanlık edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞALEDİR.YARDIM EDELİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • 1 t m I ı l^uMım ^nıııııM ıl»ı«,*H motel restaurant 212;PENDİK SAYIN MÜŞTERİLERİNİN BAYRAMINI TEBRİK YE ALAKALARINA TEŞEKKÜR EDER Not Bayram için yerimiz bulunmadığını üzülerek bildiririz.Milliyet 253
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • Galataının borcu vok I«ı 2.Başkan Dinç,bir çok İstanbhl takımlarının aksine kasalarında para olduğunu açıkladı.GALATA Kulübü İkinci Başkanı Oktay Dinç,«Galata İkinci Türkiye Liginden düşmeyecek,yerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • 2 aydanberi takımından uzak kalan Beşiktaşlı Nihat,ilk defa antrenmana çıktı Siyah Beyazlıların dünkü çalışmasına hasta olan Yusuf,Süreyya,Fehmi ve Vedat ile asker olan Sanlı katılmadı.HASTALIĞI sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • Çalışmalar devam ediyor Kaloperoviç Legiayı kolaylıkla eleriz G.Saray antrenörü,Sarı Kırmızılı futbolcuların formun eşiğinde olduğunu söyledi.Galatasaray yaklaşmakta olan Legia maçı için çalışmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 14.02.1970
  • F.BAHÇE BEŞİKTAŞ Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın en önemli karşılaşması bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacaktır.Şampiyonluk iddiası kalmayan iki takım arasındaki mücadelenin zevkli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor