Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • Eski Maliye Bakanı Gürsan,Bilgiççilerin tutumu ne olursa olsun ben kırmızı oy vereceğim,dedi GÖZLER Millet Meclisi Grubu dün sabah toplandı ve 1970 bütçesine kırmızı oy verilmesini kararlaştırdı OYLAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • SATIR:BÜTÇEDE 2 MİLYARDAN FAZLA A(IK-YAR ANKARA,ÖZEL lA'HI YILI bütçe gö-1*1 fiil rüşmelerine dün W™ Millet Meclisinde başlanmıştır.Bütçeyi takdim eden Maliye Bakanı Mesut Erez,«Gelirlerle giderler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • HERKES DUBÇEK'le KONUŞMAK İSTEDİ Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasagun'un Ankara'daki diplomatik misyon şefleri ve eşleri şerefine verdiği kabul resminde dikkati en çok çeken «diplomat» Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • LİSAN SINAVI MART'A KALDI İstanbul Üniversitesinde Şubat sınavları önceki gün başlamış,ancak bir kısım öğrenci,lisan muafiyeti sınavlarında şebeke kontrolü yüzünden olaylar çıkarmış ve sınav yapılamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • I a İnönü:"Hükümet düşerse çâresi bulunur,ANKARA.ÖZEL CHP Genel Başkanı İnönü,bütçe oylamasında hükümetin düşmesi halinde parti olarak ne yapılacağına dair bir soruya,«Demokratik rejim,bunun çâresini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • "Demirel bana baskı yaptı,VKUAf UN5A Başbakan Demirel,bir gazetede hakkında yapılan yaiçin 10 milyon liralık tazminat dâvası açtı.ANKARA,ÖZEL V.VEDAT ÖNSAL m BAŞBAKAN Süleyman Demirel,ailesinin aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • Turgut Boralı,kaldırılan afişlerin yerini gösteriyor.'Düşenin Dostu nun afişlerini dun polis topladı I Tiyatronun avukatı ise,«Ese ri bugün oynamaya devam edeceğiz» dedi.John Herbert'in,James Baldwin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • AP kulisinde Dikmen ile Acar doğuştu ANKARA,ÇZEL AP'den ihraç edilen Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen dün akşam yine AP kulisinde,Meclis Grup Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Acar'la kavga etmiştir.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • CHP'liler Senaio'nun toplantısını terkettiler ANKARA,THA Senatonun dün geceki toplantısında CHP'li senatörler savcıların teminatı ile ilgili tasarı üzerinde değişiklik yapılmasını ön gören tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • SUNAY,GİDER VERGİSİNE ZAM YAPAN KANUNU VETO ETTİ Sunay,bu kanunla hükümetin Meclis yetkilerine müdahale ettiği gerekçesi ile veto'sunu kullandı.ANKARA,Orhan TOKATLI bildiriyor GİDER vergileri oranları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • Demirel düşürülsün.Sonra?fHRAÇLAR,istifalar,yolsuzluk iddiaları,yumruklaşmalarla AP'de sinirler iyice gerginleşirken Demirel'in düşürüleceği söylentileri de yoğunlaşmaya başlamıştır.Bu söylentilerin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • FRANSIZ KOMÜNİST PARTİSİNİN TEORiSYENi GARAÜDY'nln DÜNYADA FIRTINA KOPARAN ESERİ Roger Garaudy,20 yıldanberi Fransız Komünist Partisinin yönetici kadrosunda bulunmuş,Marksizm'e yeni buluş açıları kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.02.1970
  • SOfiUK ALGINLlOl GRİP,BRONŞİT VE AŞIRI sigara içmeye bağlı Öksürüklere karşi Formül ÖKSÜRÜK şurubu Formülü 44 Oksobuk şurubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.02.1970
  • Ml BURHAN FELEK ACAİP ŞEYLER MEMLEKETTEKİ olayların âmme efkârı,onun tercümanı olan basın ve memleket işlerinin barometresi olan Parlâmentodaki tepkileri şimdiye kadar alıştığımız ölçülere ve uydurmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • YEVMİYELİ TEKNİK PERSONELE ÇAĞRI 4/10195 sayılı kararnameye göre çalışan her ihtisastaki personelin sosyal hakları konusunda gerekli teşebbüste buji lunmak üzere İnşaat Mühendisleri Odasının Harbiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • Sahtov W±M illi H A tf Gene2 7aVm Miiuvet amtactim HI^TI Müdürü:KARACAN IPEKÇI Müessese Müdürü:DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR ASILDIĞI I£Bl MlLLÎIBT MATBAASI Haber ve makalelerden soruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ «Birleşik Amerika'da şu günlerde «Yeni Sol» denen hareketin başlıca kişilerinin katıldığı ilgi çekici bir dâvaya bakılmaktadır.Dâvaya bakan yargıcın taraf tutar hale gelmesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • TEŞEKKÜR Gülhane Askeri T'ıp Akadei misinde geçirdiğim «meliyat sırasında müşfik alâkalarını gördüğüm.Baştabib Sayın General Dr.Alâaddin Doğru'ya Ameliyatımı bizzat yapan hazık ve muktedir Operatör Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • TEŞEKKÜR Değerli varlığımız ölümü dolayısiyle gerek cenazesine gelmek,gerekse taziyette bulunmak suretiyle yakınlıklarını esirgemeyen büttin dostlara en derin şükranlarımızı sunarız.AİLESİ Yeni Ajans:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • İSTANBUL OTO A.Şidare Heyeti Başkanlığından Şirketimizin 1969 senesi hesapları ile ilgili mutat normal umumî hey'eti i Mart 1970 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Fındıklı,Meclisi Mebusan Caddesi No.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden Yarımca Süperfosfat Fabrikamıza elek ve kırma tesisleri için besleyici ve hoper imal ettirilecektir.Bu işe ait şartname Meclisi Mebusan Caddesi Salıpazan No:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • Vakit Güneş öğle İkindi 1518 Aksam Yatsı 19 10 İmsak Vasat!6 59 12 28 17 38 S 21 Ezant 123 6 51 9 41 12 00 132 1148 11 ŞUBAT 1970 Hicri 1389 ZİLHİCCE 4 Rum!1385 UCAK «9 AV.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • GELENE BAK BU cümleye Küçükömer'in «Düzenin Yabancılaşması» kitabından bahsederken de bir kere daha değinmiştik.Sait Halim Paşanın bir sözü vardır:«Sultan Hamid dünyaya gelmemiş olsaydı kendi çağdaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.02.1970
  • Ş ÇOK ACI BİR KAYIP Doğu Karadeniz'in güven ve sevgisini kazanmış olan faziletli ve namuskâr,dürüstlükte örnek olan M.Sabri Kepenek'in büyük oğlu,emekli Tuğbay Etem Şevki Kepenek'in yeğeni,Edip,Güngör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.02.1970
  • transistorlu cihazınızın sıhhati kullandığınız pile bağlıdır.ALMAN PATENTLİ PERTRIX TRANSİSTOR PİLLERİ İlâncılık:6081 2335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • TİYATRO 70 Aylık Tiyatro Dergisi ÜNLÜ İMZALAR İLE ÇIKTI Yıllık abonesi 30 TL.Izlem Yayınevi 22 29 64)Nuruosmaniye Cad.Benice Han Cağaloğlu İST.Milliyet 2352
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Her türlü enfeksiyonlara.karşı geniş spektrumlu Semisentetik oral penisilin ampisina Kapsül Ampicillin trihydrate 250 mgr.DEPOLARA TEVZİ EDİLMİŞTİR.Perakende satış fiatı 26T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • 505 Toptan satış yeri:Tahtakale cad.Cömerttürk sok.No:18 Tel:26 7193 3 hat İstanbul Bakım Merkezi:Namık Kemal cad.6 Göktaş Han Aksaray Tel:2129 08 AjanstUi Ltd.ŞU.705 2326
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Türkiyenin arabuluculuğu sonuç veriyor TAHRAN,AA Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Ali Halatbari dün gazetecilere,İran'ın,Irak'la barışçı görüşmelere ve Bagdad da aynı yolu tutarsa,güneydeki birlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • JACQUELiNE'in BAZI ÖZEL MEKTUPLARI ÇALINDI WASHINGTON,AA ı Washington Post'tan öğrenildiğine göre,Jacqueline Onassis'in,eski Savunma Bakan Yardımcısı Gilpatric'e yazdığı dört mektup çalınmış ve açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Prof.Brandel Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliğine seçildi PARİS,AA Türk Tarih Kurumu'nun son toplantısında kurumun şeref üyeliğine seçilen «Tarih Araştırmaları Merkezi» Müdürü Profesör Fernand Brandel'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Fransa'da çığ altında kalan 25 kişi öldü VAL D'tSERE Fransa)AA Civardaki tepelerden ansızın kopup gelen büyük bir çığın,Val D'tsere'deki bir dinlenme kampının yemek salonunu basması sonucu,çoğunluğu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Sovyet casusunu elçilik 1 milyon lira kefalet karşılığı kurtaracak WASHINGTON.AA Birleşmiş Milletler teşkilâtında tercuman olarak çalışan Aleksandr Tihomirov'un Seattle'de casusluktan sanık olarak tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • MMi •MV Cumhuriyet ANSİKLOPEDİSİ 1 Kültür dünyasına açılan pencere 5.cilt tamamlandı 6.cildin ilk iww^ w^t mm* m-mi j«wüoj sn* '«fnıj knpid jtt**ıteı j»r«fer jrt»««ıj j»«te.W$M ws'wwi jmumıoj 1»rjw iw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • BANKAMIZDA HESABINIZ VAR MÜ i;SİZE bu suali sormamız 2)HİZMET anlayışımızı,sebepsiz değildir.çalışma şekillerimizi,belki duymamış olabilirsiniz.3)BlZlMarzumuz,sizl de 4)VAZİFEMİZ sizi de kıymetli müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Bir El-Al uçağının inişi sırasında 3 Arap komando ortalığı altüst etti Münih havaalanında bombalar patladı Olay sırasında bir kişi öldü,11 kişi yaralandı.Saldırıya uğ rayan otobüste Moşe Dayan'm oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • ROGERS TÜNÜSTA ALEYHTARI GÖSTERİLER İLE KARŞILANDI TUNUS.A.A.Afrika'da bir inceleme gezisine çıkan ve ilk uğradığı Fas'tan sonra önceki gün Tunus'a gelen Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı William Roge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Uçak kaçıranlar için müebbet hapis istendi ATİNA,AA Cumartesi gününden beri Atina'da çılasmalarına devam eden «Hava korsanlığı kongresi»,uçak kaçıranlara müebbet hapis cezası verilmesini teklif etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 11.02.1970
  • Hindistan'da 14 bankanın kamulaştırılması durduruldu Yüksek Mahkemenin bu kararı İndria Gandi'nin sosyalist plânlarına indirilmiş bir «darbe» olarak nitelendiriliyor.H YENİ DELHİ,AA İNDİSTAN Yüksek Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • Hfpr.uır» MUZAFFER HEPGÜLER Oraloğlu'nda)TİYATRO «T,ilhan oANEfl Cuma aksamından itibaren MERKEP YÜREKLİ YAŞAR Çalgılı Tarihî Kostümlü Gülündü oyun Sahneye Koyan Yazan NEJAT UYGUR Esat Nermi Erendor M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • OKTAY DİNÇ s İTHALAT DEMİR ve SAÇ 12 şubat 1970 eününden itibaren telefon numaralarımın 45 21 65 45 21 66 olarak değişeceğini sayın dost ve müşterilerime arz ederim.Milliyet:2329
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • HER EVDE BULUNDURULACAK en MUHlM İLAÇ NEVROL CEMALV Teessürle bayılanlar Sinir buhranı geçirenler Yürek çarpıntısı çekenler 20 damla ile derhal ferahlartlâncılık:6615 2336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • DİKKAT:DİKKAT:DİKKAT:Özel ambulans Bütün ilk yardım teçhizatını haiz,Hemşireli,Doktorlu,Air Condition'li özel ambulans servisimiz 24 saat hizmetinizdedir.Tel:47 77 44 ve 46 91 92 Milliyet 2358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • KIZILAY İSTANBUL KAN MERKEZİ ıj İ YENİ TELEFON NUMARALARİ Jİ DUYURULUR t 236265 236266 236267 j I Milliyet 2360
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • ASSİCURAZİONI GENEROLI Sigorta Şirketi Acenteliği İyi daktilo bilen Bn.SEKRETER aramaktadır.Lisan bilgisi aranmamaktadır.U yeri:Fındıklı Tel:49 60 56 Milliyet 2369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • KAYİP 20 gün önce kızımız V İ J DA N GÜVEN Evden habersizce kaybolmuştur.Yerini bilen kendisini tanıyanların tnsaniyet namına aşağıdaki adresimize bildirildiği takdirde mükafnHandirılaoaktır.DRKS:Hata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • SATILIK EMLÂK TOPKAPI,Gümüşsüyü Sanayi bölgesinde acele satılık is yeri 125 M2.trifize cereyanlı müstakil,bos teslim.73 75 90 KOÇEMLÂKTA,130 M2.daire tamamı 45.000 lira.46 78 88 KOÇEMLÂKTA,40-50-60.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • KAYIP Vanda resmi Cfirfllerı ŞEVKIYE GÜL 15 günden beri kavı Otı r Kendi sini eflren veya i adresini bilenle Tin aşağıdaki ad r» se veva telefona bildirme-»1 rica olunuriskele Cad No.15 Kadıköv Tei.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • MUHTEREM HALKIMIZA TEŞEKKÜR Şirketimizin 9.2.1970 Pazartesi günü satışını halka açtığı 50 milyon liralık hisse senetlerinin %80'i 2 günde taahhüt ve %25'leri tediye edilmiştir.Bu büyük alâka ve iltifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satma İma Müdürlüğünden 1 Sağlık tes5 sterimizin ihtiyaçlarım karşılamak üzere depo stoku olarak 17.000 kgr.Bir kilogramlık)8000 kgr.Yüz gramlık)ki cem'an 25.000 Kgr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • İLÂN İSTANBUL 16.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No:908/738 Dâvâcı:Şekerbank,İstanbul.Dâvâlı:Kâğıthane Belediyesi Başkanlığı.İhban dâva olunan:Turgut Kanter,Taksim Sıraselviler caddesi No:75,Arena Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • TEŞEKKÜR EŞSÎZ İNSAN BİRİCİK VARLIĞIMIZ SERMET ÖZBARUT'un I Aniden ebediyete intikali dolayısıyle büyük acımızı payla-î şan,cenaze törenine iştirak eden,çelenk gönderen,telgraf,ğ telefonla ve bizzat g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • TEŞEKKÜR Biricik ağabeyim,ortağım,değerli sanayici,müteahhit Büyük insan r SERMET ÖZBARUT'un Ani vefatı dolayısiyle büyük acımızı candan paylaşan bütün i ğ saygı değer müştekilerimize dost ve arkadaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • VEFAT Merhum Rüstem bey ve Merhume İsmet hanımın kerimesi,Cemalettin Özcan'ın kıymetli eşi,Patine özcan'ın biricik ablası,Esat Deniztekin'in yeğeni,Naci ve Gazanfer özcan'ın sevgili anneleri,Münevver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • x$şe Gülten ve Birol KUYTAN Üçüncü erkek çocukları MURAT SEYFt'nin Doğumunu duyururlar Karaman 28.1.1970 Milliyet:2348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • AYSEL ve A.HİKMET ÖZKÖK.Oğullan BEKİR StNAN ÖZKÖK'ün doğumunu muldelerler.9 şubat 1970 Alman Hastahanesl Millivet:2373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • DOÖUM GÜLEN ve METİN tuzları «KISMET»'in doğumunu dostlarına duyururlar 9.2.1970 tZMÎR 3 Milliyet:2358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • MUTLU TEZ tnanç)İle OKAY TEZ Evlendiler Beyoğlu 10.2 1970 Milliyet:2349
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • VEFAT Merhum Aziz Polga.merhume iffet Polga'nın oğullan;Mülgan Polga'nın sevgili eşi:AH Polga'nın ağabeyi;Muammer Acunluk.Nuran Acunlıık.Nnhide Polga.Mengtl Yetin.Gülen Veğln Dz.*zb.Erkan GUrsal JlkO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • VEFAT Merhume Neyir hanım İle merhum Aziz beyin oğulları;Emine M.Kaş İle Burhan Baykara'nın kardeşleri,Faika Günoy,Av.Yaşar önol ile Şadan Önol'un babaları;Hâkim Emin Günoy,Av.Nihal önol ile Şafak Koz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.02.1970
  • TEŞEKKÜR ğ Başarılı ameliyatla beni sl-E faya kavuşturan ve tedavim i sırasında şefkat ve İlgilerini E esirgemeyen.Çapa Tıp Pak.E Kadın Doğum Kin.Şefi,Sa-ğ E yın Prof.Dr Ertugru)Yenen.E E Prof.Dr.Ercü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • Ümit deniz mu Hanımlara hizmet olsun diye Kadınlar kumarhanesi pek yakında açılıyor Yılların özlemi gerçekleşti Jale Yılmabaşar Eri usan,kesilen kurbanın önünde bn hâtıra resmini çektirdi.Seramikçi Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • 7T Q 3 RESTORAN night club her perşembe fix menu reZ:634670 Kamera:1017 2372
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • I 1111 1111111111 1111111111 111 111 I I 11 t 11 11 111 11 11 I 11 11111111 11 11 1111111 1111111 i 11111 11 i 11.11 1 I I I 111 1 111 I I I 1111111111 11 i i i 111111111 TEŞEKKÜR Geçirdiğim âni rahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • RESTORAN night club her perşembe fix menu 40 T.L rez:634670 Kamera:1017 2372
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • RESTORAN night club fix menu 40 T.L her perşembe reZ:634670
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • KOCAOĞLU I ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet 2361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • *s%n TEKNİK ELEMANLAR ARANIYOR Asansör işlerinde devamlı çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış ehliyetli ELEKTRİKÇİ MONİTÖR TESVİYECİ TORNACI TEKNİK RESSAMLAR aranıyor Müracaat:ASANSÖR MÜESSESESİ Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • ELEMAN ARANIYOR E.C.A.Presdöküm Sanayii A.Ş.ile aynı Holding'e bağlı KALIP TAKIM SANAYİİ A.Ş.askerliğini yapmış Sanat Enstitüsü mezunu veya muadili kurs mezunu TORNACILAR aranmaktadır.Yukardaki şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • SELÇUK URAL kamera T BÜYÜK TARABYA OTELİ RESTORAN night club her perşembe fix menu 40 T.L rez:634670
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • ROMATİZMA SIRT ve BEL Ağnlannda SANLI DELİKLİ YAKI'sı Can Reklâm:40 2330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • THAf* BSfflasaBpaa M Tel:1st.22 51 69 Ank.18 44 51 Iz.39916 Duyurma:179 2354 Füsun Ocakçıoğlu yeni bir şiir kitabı yayınladı Bateş tarafından dağıtımı yapılan kitap özellikle ayrılanların hislerine te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.02.1970
  • 5:4.defa finale kalan İzmir Koleji öğrencileri üstte)ve müzik öğretmenleri Naci önöz altta)İZMİR KOLEJİ Dört elemanı da Güzel Sanatlar Akademesi'ne girmek istiyen Namık Kemal Lisesi elemanları.Namık K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • Vaktin birinde,mebusanlarımızdan birine de böyle bir lıara sürmek istiyen olmuş da,para gücüyle önü alınmış kolaycana—Para gücüyle mi?Hacı Kenan bir an gözlerini kısıp düşündü:Bak,buna diyeceğim yok E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • Ş^ABAN ADIBAXASIN İM IŞLEDK3I NANENİN OR-TA^ ÇIKTIĞINI D\J U CA-ĞIMA DİRİ DİRİ MEZARA PİLCİN GÖMÜLENDİM »CEŞKİ c^ ıt-ıoA DIVE" Bu N Sf=AL.ÎNE tcAPlUAKAK.5ÖVl_EDÎ/V\Bl ORJÇUK İÇİN Bizi SAT-TUsJ HA» GE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • Busece.eiR «onusvi de csÖTÜRt-ryoRuM.M0NUŞM4OAN SONJB4 ÇOK y3 I© Ai_kj-B-AyAN W uç jcisı DE OLA\ASA Of KfAASH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • I OĞLAK BURCU «M Aralık.E 20 Ocak)I jpŞ Rakipleriniz* karsı çok daha kuvvetli x» »•r*kIvor-Ak*l takdirda ş «nemli bir isiniz çıkmaza girme tehlikesinz de.KOVA BURCU oc.k.1» Şubat)ğ/L Yalan bir haber m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • KARAOĞLAN Al amut Kalesi qecen.urgfikruw-«^curuda eirrtteSte döH-Wvogoi vS^d.repe.c*e.tt.n-ağa pusa+11,Moğol.Ksw-«âc^ıarc Oogs^j'aa ORtsUĞAMf W SÖZA^veo ARAF* Kii-iKi».Bî45.nj.»K.MA.ÖvlEV&E:KuBTLAV KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • BULMACA 7 8 9 10 SOLDAN SAGA:1 Orta boy bir gebek maymununun cinsine verilen ad;Altı,üstü,başka bir yüzünde kabartmalı sekliler bulunan pamuklu kumaşa verilen ad.2 Bir su veya hava akıntısının bir eng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.02.1970
  • WILLIAM SAROYAN BEN ANNEMİ SEVİYORUM Çeviren Tank OURSUİM K~ EH Aransör biz bindikten sonra yeniden durdu,bu defa iki erkekle iki kadın bindiler.Pek ha ha,lıi-lıi insanlardı,vara yoğa gülüyorlardı,şen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.02.1970
  • Hazırlayan:CANDAN T A Ö V_Gece ve Gündüzün birbirine eşit olduğu günler SORU:İlkokulda öğlenciyiz.Derslerimizde 22 martta gece ve gündüzün eşit olduğunu öğrenmiştik.Halbuki,okulda öğrendiğimizin aksin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1970
  • Turk ailesinde gizlilik demektir TOPLUMUMUZDA cinsti sorunlar üzerinde durulmaz ve açığa çıkması için çalışılmaz.Saklı,gizli bir sır olarak kalır.Halbuki kişisel veya toplumsal birçok bunalımların alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1970
  • İLÂN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Madde 1)Bu devre 11.5.1970 ve 16.5.1970 tarihleri arasında aşağıda yazılı dallardan aylıklı ve aylıksız asistanlık imtihanı açılacaktır.A)KLİNİK UZMANLIKLARI:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1970
  • e mektup PİRE İTTE,BİT YİĞİTTE BULUNUR BİT bulunan kimse mekruhtur.Hacca gitmesi caiz bile değildir.Pis insan ne yüzle huzura çıkar?Temizlik imandandır dendiğine göre Hazreti Muhammenimiz pis kılıklıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.02.1970
  • OLAYLAR SANLAR HASAN PULUR BU ŞEHR-İ STANBUL BÖYLE YÖNETİLİR İŞTE AİR Nedim'in «Bu şehr-i Stanbul ki bi misi ü bahadır Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır» dediğinden bu yana,İstanbul'da çok şeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • İSTANBUL ANKARA 63 41 90 1.Levent)Tatlı ölüm K.Doug,las S.Coscina Renkli Ing S.cope ATLAS 44 Ü8 35 Beyoğlu)Eldorado R.Mitchum J Wayne Renkli tng.AS 47 63 15 Harbiye)Para Tuzağı G.Ford E.Sommer Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden Nurullah Berk,bugün İtalyan Kültür Merkezi'nde «Sanat ve Doğu» konulu bir konferans verecek.O Viyolonist Ayhan Turan,bugün Amerikan Kültür Merkezi'nde,Leno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • ISTANBUL 5,55 Açılış,program 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları iE 7,30 Haberler 7.45 Hafif müzik 8,00 İstanbul'da bugün EE 05 Küçük İlânlar B 8.10 Solistler geçidi 8,30 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • i M NİMET LEYLA BAŞAK ŞAİR NÎMET BAŞAK STRASBURG'DA KONFERANSA ÇAĞIRILDI Gayrettepe Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu ve Notre Dame de Sion Lisesi Edebiyat öğretmeni Şair Nimet Leylâ Başak,Strasburg Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • rwi ••"Do Türkiye Sanatçılar Birliği kuruluyor *3A Birlik,ülkemizin bağımsız-lık ve varlık savaşına devrimci katkılarda bulunmak amacını güdüyorflT OPLUMSAL kalkınma fi I aşamasında bulunan ül-kemizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • italyan lisesi gecesi 15 Şubat Pazar Saat:21 HİLTON OKUL TEL»,441301 r Milliyet 2363
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • I Geçtiğimiz hafta içinde ölen.ERTRMÜ BERTRAND RUSSELL LVûen Iflff M_Selen,çağımızın en büyük düşünür,yalar,bilgin ve fikir sanatçısı Russell,geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştur.1950 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • Yönetmen Antonioni uyuşturucu madde taşımaktan sanık LONDRA,AA Ünlü İtalyan sinema yönetmeni Michelangelo Antonioni,Londra'nın Heathrow Havaalanı yakınında bulunan West Drayton Middlesex)Komiserliğinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • İLÂN İst.3.Sulh Hukuk Hâkimliğinden 1964/11 Ter.1964 yılında ölen İsmail Hakkı Tokatlıgil'tn terekesi resmî şekilde İflas usulile tasfiye edilerek,tasfiyenin tamamlanıp kapandığı İlân olunur.Bmid 868)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • MAKSIM ZEKİ MÜREN o GÖNÜL AKKOR SELMA GÜNERİ HURİ SAPAN ESlN GÜLSOY SERPİL ÖRÜMCER RUHAN DENİZ tLHAN FEYMAN Ork.V E ATEŞ BÖCEKLERİ Piks menü:90.TL.diı.Çarşamba hanımlara.Pazar umuma matine.Tel:44 31 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • T.C.Istanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu Sayı:H.Z.969-897 KA:970 «DÜŞENİN DOSTU» oyununda suç unsuru mevcut görülmediğinden ilgilileri hakkında CMUK'nun 163-2'inci maddesi gereğince 15.1.1970 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.02.1970
  • SEKRETER ARANIYOR Sür'atli daktilo yazabilen hayan sekreter alınacaktır.Lisan bilmesi tercih sebebidir.Ücret tecrübe bilgi ve çalışmasına göre tatminkâr olacaktır.İsteklilerin aşağıdaki adrese şahsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 11.02.1970
  • İŞTE CEZAYİR VE HİNT PLANI.GÜNÜMÜZÜN geri bırakılmış ekonomileri iki ayrı kategoride toplanabilir.Bunların birinci bölümüyüzyıllar süren bir sömürgeliğin sonucunda,en ilkel üretim ilişkileri ve gelene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • Cumhuriyet Reşat Aziz Hatnit Wiltz Kral)Napolyon 24 ayar Hiçe 110.00 110.25 220.00 222.00 130.00 132.00 158.00 160.00 150.00 152.00 125.00 130.00 16.2?16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • Bulgaristan'a battaniye ihraç edilecek ANKARA,THA Bulgaristan'a 15 bin dolarlık yün battaniye ihraç edilecektir.Ticaret Bakanlığı bu ihracat için ek kontenjan ayırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • Sanayiciler hammadde ihtiyaçlarını 25 şubata kadar bidirecekler ANKARA,THA Sanayicilere yapılacak ham maddelerin dağıtımı esasları Sanayi Bakanlığınca açıklanmıştır.Bakanlığın dün yayınlanan tebliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • TÜRKİYE İş Bankası yeni yayınlanan aylık iktisadi raporunda,«Ham madde ve aksam fiyatları yükselirken,makina ve teçhizat ithalâtında da hu yıl gerileme olduğunu» açıklamıştır.Raporda,«Kredi hacminin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • I Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.İdare Meclisinden:Şirketimiz,1969 hesap yılı pay sahipleri umumî hey'eti Esas Mukavelemizin 39 maddesi hükümlerine göre âdi olarak 13 Mart 1970 Cuma günü saat 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • ORİANE Güzellik ve makyaj uzmanı Mile Orange Orlan'm en son bakım ve makyaj tekniğini göstermek üzere özel olarak Paris'ten gelmiş olup 9-10-11 şubat pazartesi salı ve çarşamba günleri eczahanemizde O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • "Doğu ve Çin pazarına girelim,mmmm—m—m—mm İÜ İzmir Ticaret Odası artış gösteren sanayi ürünlerine pazar bulmak için özellikle kıt'a Çin'i ile ilişkiler kurulmasını istiyor.İZMİR,AA I* ZMtR Ticaret Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • SANAYİ Biga'da,Türkiyenin en büyük salça fabrikasını çevre halkı kuruyor.Manisa Sanayi Bölgesi hazır.22 milyona malolan bölgede,7 fir ma 40 milyon liralık yatırım yapmak için başvurdu.İZMİR,ÖZEL SANAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • DEĞERLİ OKUYUCULAR Talih size gelmezse,siz onun f\üzerine gidiniz.İlk Fırsat 19 ŞUBATta MİLLİ PİYANGO 19 Şubat'ta yine servet yağdırıyor Büyük ikramiye bir milyon lira Bir bilet talih köprünüzü daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • AVUKAT ARANIYOR Büyük bir Şirketin hukuki konulardaki İşlerini takip ve yürütmekle görevli olmak ve devamlı şekilde çalışmak üzere Ticaret ve tş Hukuku sahalarında en az 5 yıl tecrübesi bulunan azami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamızca Kütahya,Ağrı,Sinop,Adana,Ayvalık,Zonguldak,Ankara'da Emek,Altındağ ve Ulus Şubelerimiz İle Ankara Mithatpaşa Sineması çıkış kapısı İçin plexclas ışıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • Odası,"Sermaye Piyasası Kanunu ile etkili denetim Sanayiciler ham madde ithalimle tüccara karşı» İZMİR,THA EGELİ sanayiciler «Sosyal Sigorta kaynaklarının genişletilerek özel sanayi sektörüne uygun şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • PİYASADA BUGÜN PAMUK NORMAL ADANA Ticaret Borsasında 32 ton standart extra pamuk 560 kuruştan peşin,126 ton Çukurova standart 1 pamuk 490—560 kuruş arasında peşin ve vadeli olarak,75 ton aynı cins Ege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • İsviçre frankı için revalüasyon söylentisi çıktı U Londra Borsası'nda altının ons'u 35,01 dolara yükseldi.LONDRA,THA,UPI Londra Döviz Borsasında durum hareketlenmiş ve Borsada başlıca konu İsviçre'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 11.02.1970
  • Dokuma ihracatçıları Ankara'da toplanıyor ADANA.THA Pamuklu dokuma ve bez Ihraeaati ile uğraşan tekstil İmalayçıları 13 şubat tarihinde Ankara'da Odalar Birliğinin salonunda bir toplantı yapacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 11.02.1970
  • ?EDEMİN ÇAMAŞIRI BABAMIN ÇAMAŞIRI BE İM İM ÇAMAŞIRIM OĞLUMUN ÇAMAŞIRI ERKEK ÇAMAŞIRLARI YILDIZ ÇAMAŞIRLARI YAZ GÜNLERİ SİZİ KORUYAN jOSTUNUZDUR 100 PAMUKLUDAN İMAL EDİLİR VE TERİ EN İYİ ÇEKECEK ŞEKİLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Altılı Ganyan'ı 1 kişi bildi Geçen hafta oynanan Altılı Ganyan'ı 1 kişi bilmiştir.1—5—6—5—1—4 kombinezonu bilet sahibi 123.593 lira kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Boyunuzu 20 sanfâm t Baştarafı Jnücincide Yanda bir Amerlka'lı profesyonel oyuncunun atışı var.Bakın dirsek nasıl çembere yönelmiş,bundan sonra bütün Türk basketbolcularının atışı buna benzemeli Durup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • TOGAY t Baştarafı Onikincide cularla tanışmıştır.Siyah Beyazlıların antrenmanını izleyen Nuri Togay,Hakkı Yeten,Nazmi ökten,ismail Yalçın ve Muzaffer Erden beşlisi çalışmadan önce futbolcularla bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • ILSAÎ 4 Baştarafı Onikincide yapacağım büyük hizmet yoktur.Fenerbahçe'nin şerefli başkanlığı uzan yıllar zarfında beni yorgun düşürmüş bulunmaktadır.Fenerbahçe'ye hizmet etmek isteyen liyakat sahibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Josselin Kamacının defisine 'Evet dedi Maçın mart ayında İstanbul'da yapılmasına taraftar olduğunu söyleyen Fransız boksörün meneceri Jover,malî konuda zorluk çıkarma yacaklarını belirtti.E MİSEL PERL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Basketbol Sofya Kupasına Ümit Takımı katılacak Sofya Kupasına katılacak Basketbol Ümit Takımımızın Istanbul'lu adayları ilk çalışmalarını yarın 13.00'de Spor Sarayında yapacaktır.Çalışmayı antrenör Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • HERRERA 20 GUN CEZA ALDI Ünlü antrenör,Göztepenin rakibinin 3 maçını tribünde seyredecek.ROMA,ÖZEL Avrupa Kupa Galileri Turnuvası üçüncü turunda Göztepe ile karşılaşacak olan Roma takımının antrenörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • 7000 lira ayBıkBa LEFTER SAMSUHSPORDA "Prim istemeyeceğini» söyleyen Lefter gayesinin Samsunspor'a futbol oynatmak olacağını belirtti.İriler tarafın,dan Fenerbahçe,nin ileri üçlüsün Ar ta-vftiyr edUen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Gördüğü rüyaya göre Toto oynadı,182.000 TL.kazandı BANDIRMA,ÖZEL Gördüğü rüya üzerine hayatında ilk defa Spor Toto oynayan Bandırmalı Kemal Coşkun,3 kolonda 2 tane 12,1 de 10 tutturmuştur.Spor Toto oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • ffipf* J-m Elektrike yenilerek Türkiye Voleybol Ligine katılma hakkını kaybeden Fenerbahçe Voleybol takımı bir maçtan önce.[YUSUF NOBERİJ Voleybol erkek maçları kaliteli,heyecanlı geçti PAZAR günü oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Bqsketboi Türkiye liginde bu hafta 7 maç yapılacak jfm Bu hafta ezelî rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş basketbol ta-Basketbol Türkiye L;ginde bu hafta 7 maç yapılacak Basketbol Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • KOMŞULUK HATIRI Baştaraft Onikincide rinden onlara karşı da peşin bir sompati içindeyim.«Sana da ne oluyor?demeyin.Bir süte evvel Kahraman Bapçum arkadaşımızın da bir yazısında belirttiği gibi Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • PUAN DURUMU Takımlar O G B M A g P Demirspor 3 12 0 6 2 4 Camlattı 3 2 0 13 2 4 K.Ayasofya 3 0 3 0 1 1 3 Sağmalcılar 3 1112 2 3 Denizgücü 3 1114 7 3 Çapa 3 0 12 0 2 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • Binicilik Federasyonuna Başkan aranıyor Gençlik ve Spor Bakanlığı,Binlcllik Federasyonu İçin yeni bir başkan adayı aramaya başlamıştır.Bakanlığa yakın çevrelerin bildirdiğine göre,yeni başkan adayı es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 11.02.1970
  • İstanbul Amatör Futbol Şampiyonasına bugün devam edilecek İstanbul Amatör Futbol Şampiyonası grup finallerine bugün devam edilecektir.Maçların programı şöyledir:Mithat paşa Stadı:11.45:Demirspor Camia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • SATIR:BÜTÇEDE 2 MİLYARDAN t Baştarafı Birincide arttığını» söylemiştir.Erez,«Kasım ay;itibariyle 1968 ve 1969 toptan eşya fiatları seviyeleri arasında yüzde 6 oranında bir fark meydana geldiğini» beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • CHP'üLER t Baştaraft Birincide «Kabulü iktidar partisine şeref getirecek teklifimizi reddettiniz.Bundan sonra görüşmeyi takip etmek mümkün olmayacaktır.Sizi sorumluluğunuzla başbaşa bırakarak senatoyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • LİSAN SINAVI MART'A â Baştarafı Birincide da son derece geri bulunan genç» ligimizin tutumu,öteki ülkeler arasında her türlü rekabetin yapıldığı bir devirde çok yanlış bir davranıştır» demiştir.Yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • AP KULİSİNDE t Baştarafı Birincide Kendine yumruk atılmasına son derece sinirlenen Yavuz Acar oturduğu köşeden yanmdakilerin ellerinden kurtularak Ekrem Dikmen'e hücum etmiş ve ikinci defa kavga başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • VEFAT Merhum îbrahıro öeyin oğlu,Belkis Çelikoglu'nun aziz eşi.Ergun,Eda,Ayla.Nsrmin'ın sevgili babaları Eczacı Hayri Çelikoglu'nun karda şl,Seyhan ve Ceyhan'ın am çalan,Ertugrul ve Zeyyat Onat'ın eni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • OMO ve LUX inandılar,kazandılar.ikinci 100.000 •x-liranın talihlisi:İkinci 100.000 lira da,bir büyük OMO kutusunda talihlisini bulduilk 100.000 liranın talihlisi:Para Tufanı onu bir büyük OMO kutusund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • »DÜŞENİN DOSTU» NUN 4 Baştaraft Birincide nuna dayanarak yasaklama kararı alan Vali'nin kanunî dayanaklarının sakat ve gereksiz olduğunu öne süren Apaydın ozatle şunları söylemiştir:«Yasaklama karan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • İNÖNÜ t Baştarafı Birincide lular var.Elbet bir çâre bulunacaktır» cevabını vermiştir.Bir hükümet buhranı doğar ve sonunda seçime gidilme karan alınabilir mi,sorusuna da,«Seçimler daha dün yapıldı» ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • KAPANU'NIN AÇIKLAMASI ANKARA,ÖZEL Köyişleri Bakanı Turhan Kapanlı,Manisa ti Divan toplantısında gazetecilere galiz kelimelerle hücum ettiği yolundaki haberleri yalanlamış.«Üslubum ve lisanım,buna müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • DEMİREL BANA BASKI YAPTI 4 Baştarafı Birincide mirel'in bundan endişe duyduğunu» önsal'ın Grupta açıklama yapmasını önlemek için,Grup Yönetim Kurulunda,ihraç talebini getirdiğini söylemiş ve şöyle dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • Bekafa:ODTÜ buhranına hükümet el koymalıdır» ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu'nda dün Orta Doğu Teknik Üniversitesi ötfAramyte r'/gıft ofarafc gündem Ö2Ş1 Wr konuşma yapan CHP'il Hıîzj 0£ıız Befcaia,«1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • GÖZLER BÜTÇE OYLAMASINDA t Baştarafı Birinnde ması karşısında düştüğünü» hatırlatan THA uiuhabirine «tnönü,oylamadan önce 225'in üzerinde kırmızı oy çıktığı takdirde istifa edeceğini taahhüt etmişti.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • DEMREİ,APliN 10.YILDÖNÜMÜ i(iN MESAJ YAYMADI ANKARA,ÖZEL APnin kuruluşunun onuncu yıldönümü münasebetiyle Başbakan ve AP Genel Başkanı Demirel,dün bir mesaj yayınlayarak,«Yüce milletimiz Adalet Partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 11.02.1970
  • 28 şubaî'a kadar başvurulacak ANKARA.AA.Türkçe-İngilizce öğretim yapan Diyarbakır,Eskişehir,İstanbul Kadıköy,İzmir Bornova,Konya ve Samsun kolejleri ile,Türkçe Fransızca öğretim yapan İstanbul Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 11.02.1970
  • I» NANIN.âdeta artık İple çekiyorum sizlerle buluşup konuşacağımız bu sohbet gününü İçimi dökmek rahatlığı bir vana yolladığınız mektuplarda,gazeteye kadaî zahmet edip vapmış olduğunuz nazik ziyaretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • Utan Erbulak yeni Junıt shut şeküni uygularken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • logay:"Beşiktaşı dar boğazdan çıkaracağız» I Bugün futbolcu ve teknik yöneticilerin maaşlarının ödeneceğini açıklayan Togay:«Amacımız disiplin kurmak ve birliği sağlamaktır» dedi.Yöneticiler dün futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI KOYMAYACAK İP Fenerbahçe Kulübü Başkam:"S yıllık görev sırasında yoruldum,artık bu şerefli vazifeyi,yeni hizmetler getirecek arkadaşlarıma devretmek zamanı geldi,dedi.FENERBAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • G.Saraylı Ergün Avrupa'da futbol oynamak istiyor Galatasaray solbeki Ergün Acuner,«Kulübüm izin' verdiği takdirde önümüzdeki yıl Belçika' nın Standard Liege veya Clıarleroi takımlarında futbol oynayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • Harp sonrası 'Baba,firnrtn'is giydiği HVS tornası halâ 'Seeler,ailesinin sırtında BWE'nin futbolculuğu babadan kalma bir sanattı.Harp öncesi Hamburg Victoria takımında,harpten sonra ise SV Hamburg'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • Büyük FUTBOLCU hayatını ve büyük futbol adamlarını kitabında anlattı Uwe Seeler cocuklariyle.ŞİŞKO:Uwe Seeler Son 15 yıl.Futbol tarihinin koskoca bir devri muhakkak ki,Türkiye'de gol adamı olarak Metı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • Baba Hakki:"Yusuf,bu saç sakal da ne?İrfan ADALIOĞLU Beşiktaş geçici yönetim kurulu üyelerinin dünkü tanışma merasiminde,bütün futbolcular uzun süredir aralarında görmedikleri eski başkanları Hakkı Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 11.02.1970
  • Turk basketbolcularınıu jumt shut atarken kol şekilleri.Resimde,görüldüğü gibi dirsek yere paralel.lum shut atmada kullanılan yeni şekil.Dirseğin çemberi hedef tuttuğunu gösteren en iyi şekil.Boyunuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor