Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • DURUM UHALEFETTEN BEKLENEN.BAŞBAKANIN İkili Anlaşmalar konusunda yapttğı etraflı açıklamalara karşı ilk cevap Güven Partisi liderinden gelmiştir.Feyzioğlu'na göre «Yeni Temel Anlaşmanın Türkiye'nin gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI Finaller üç şehirde yapılacak Liselerarası Müzik Yarışmasının finalleri bu yU da istanbul Ankara ve İzmir'de üc ayn iüri önünde yapılacaktır E^inale kalmayı başara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • Meclis,Bütçeyi görüşüyor ANKARA,AA.Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeylinin başkanlığında dün Başkanlık Divanı üyeleri ile siyasi parti grup temsj.'ceri ortak bir toplantı yapan;ve 1970 malî yılı Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • Dekanlar:Mütevelli Heyet çekilmeli ODTÜ,öğrenci Birliği Başkanı da,«Üç adaydan başkasını rektörlük makamına oturtmayız» dedi.ANKARA.ÖZEL fil!de rektör se5imi yüzünden doğan buhran devam ederken dekanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • istanbul TV'si için stüdyo binası aranıyor H TRT Müdür Yardımcısı,«İ aliyete geçmesi için elim Genel Müdür Teknik Yar-I ğ* I dımcısı Doğan Erden,İs-tanbul Televizyonunun geçici stüdyoları için bina ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • DEN\İREL:"AP'DE BÖLÜNME OLMAZ ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Süleyman Demirel,parti içindeki son olaylarla ilgili olarak önceki gece Senato Grubunda açılan genel görüşmede ikibuçuk saat süren bir konuşma yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • Demirelı düşürüleceği söylentileri yoğunlaştı Yeminlilere muhalif genç AP milletvekilleri bütçenin tümü yarın oya konurken kırmızı oy verilmesini istiyorlar.JL-ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN Süleyman Demirel ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • AYRILAN SENATÖR AP Trabzon Senatörü Hocaoğlu 1924 yılında Vakfıbekir de doğmuştur.Ziraat Fakültesi mezunudur.Atatürk üniversitesinde Doçentlik yapmış olan Senatör iki çocuk sahibidir.APden İSTİFA ETTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • Artık susmak mümkün değil.Milletlerarası komünizm hareketi kriz içindedir.Çin'in bu hareketten kopuşu,Çekoslovakya'nın işgali,1969'un Moskova Konferansı,Çek Komünist Partisine zorla kabul ettirilen ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • AP'den ihraç edilen Dikmen dün Mecliste yumrukladı AP Grup Başkan Vekilleri Eren ve Keskin ile dövüşü Cemal Tarlan önledi.ANKARA,THA m f| "DEN İhraç edilen Trab-AU zon milletvekili Ekrem Dikmen dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • MMİREL'LERE AÇILAN KREDİ İÇİN BİR SORU ÖNERGESİ VERLDi ANKARA,THA GP Senatörü İbrahim Ethem Karakapıcı Başbakan Denürel'e bir soru önergesi yönelterek,kardeşlerine bankalardan 26,dış yardımdan da 10,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • Vali:»Düşenin Dostu» oyunu oynatılmayacak İstanbul Valisi Vefa Poyraz,Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosundaki «Düşenin Dostu» adlı oyunu yasaklama kararının dünden itibaren uygulanmak üzere alındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • «TEKZİP» Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Milliyet gazetesinin 29/1/1970 ta:li sunduğum baskısının birinci sahifesinde,tstanbulun tanınmış kabadayılaından ikisi ya kalanmıştır.Bunların birisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • UĞUR KtPER ÖLDÜRÜLEN ANA VE BABA'nın OĞLU NEZARETTE BEBEK cinayetiyle ilgili olarak Kiper ailesinin 26 yaşındaki oğlu Uğur Kiper Ankara'da kalmakta olduğu öğrenci yurdunda dün polis tarafından vakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1970
  • Ovmak kâfidir!m soğuk algınlıklarında boğaz ağrılarında adele tutulmalannda X/ICKS VVapoRub BUHARLAŞAN MERHEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ TRT bir Japon firmasının iki yıl müddetle ödünç olarak verme-ği taahhüt ettiği televizyon tesisatını almak ve İstanbul'da kurmak istemişse de yetkililerin projeyi yokuşa sürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • DÜPEDÜZ NECLA'YA PARDON!MOTOR mü daha önemlidir,fren mi?Kalem mi daha yararlıdır,silgi mi?Evlenmek mi daha gereklidir,boşanmak mı?Çoğunlukla insanlar gençken hep birincilerden vanadırlar:gaza basıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Mılliııeff Genel Yaym Müdürü:ABDt tPEKÇt Müessese Müdürü NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR ASİLOlOl ZKEl IİLLİIII MAXBAASI Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • Ill Vakit Günea Öğle ikindi Aksam Vatsı İmsak 1 Vasati 700 13 28 1517 17 37 19 09 522 1 Ezani 125 6 53 942 12 00 132 1148 10 ŞUBAT 1970 Hicri 1389 ZİLHİCCE 3 Rumi 1385 OCAK 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • ÖLÜM En eski Tiyatrocu ailenin en büyüğü,oyun yazan,çevirici,dramaturg ve Türk Yazarlar Birliği âzası YUSUF SURURİ Tanrının rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 10.2.1970 Salı günü Bugün)öğle namazından son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • VEFAT Bay ve Bayan Elizabeth White,He 1 ene Braga ve çocukları,Evelyn,Pessah ve çocukları,Arthur Daskal ve çocukları Theresa Healey ve kızı.Tim Mavromati ve çocukları,Dul bayan Winnlfred Smith ve çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • SAYİN DOKTOR ve ECZACILARA Her türlü enfeksiyonlara.karşı geniş spektrumlu Semisentetik oral penisilin Kapsül Ampicillin trihydrate 250 mgr.DEPOLARA TEVZİ EDİLMİŞTİR.Perakende satış fiatı 26T.Ldir.Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • MEMURLAR ve SİYASET ARADA bir duyarız;bir savcının,bir kaymakamın,bir öğretmenin ya da bir derneğin,cemiyetin,sendikanın siyasetle uğraştığı için hakkında tahkikat açıldığım veya mahkemeye verildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.02.1970
  • İtfiBAKAN,«MNP'YI SULTANLAR KURDU!DEDİ.«CULÛS»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1970
  • ZİRVESİ Beş Arap ülkesinin katıldığı «Küçük Arap Zirve Konferansı»ndan sonra yayınlanan bildiride Amerika'ya hücum edildi."TOPYEKUN.PLÂNI"Nl| GÖRÜŞTÜLER,KAHİRE,THA MB AHİRE'deki küçük zirve toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • rYessir Arafat Moskova'ya i gitti KAHİRE,AA Filistin Kurtuluş Teşkilâtı Başkanı Yessir Arafat,teşkilât üyelerinden kurulu bir heyet başında dün sabah Kahire'den Moskova'ya hareket I etmiştir.Bu seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • ALMAN TV'si BAŞTA TÜRKLER OLMAK ÜZERE YABANCI İŞÇİLERİ KORUDU.«ALMANYA REFAHINI BÜTÜN YABANCI İSÇİLERE BORÇLU» Özellikle Türkler ve yabancı işçiler «katil» diye sözedilmesinîn «yanlış bir kanı olduğu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARDA SİZİ HUZURA KAVUŞTURUR!GRİPÎN,baş,diş,adale,sinir,lumbagö,romatizma ve siyatik ağrılarını teskin eder GRİPÎN,grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler GRİPÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • İSA «a-KISA K8S A.Kil KISA.Killi A] kısa.IUoj KISA.C^O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • VİETNAM SAYGON AA)«Tet» yortusu Vietnam yeni yıh)dolayısiyle,Günpy Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'nln İlan ettiği 4 günlük tek taraflı ateşkes dün sabah sona ermiştir.YUNANİSTAN ATİNA,THA)Atina'nın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • Topkapı,Mithatpaşa 83/22 Istanbul Tel:212356-220573—İzmir Mümessili:Sıhhat Ecza Deposu Tel:36108-36141 Milliyet 2294
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • Londra'da banka basıp 5 milyon lira çaldılar LONDRA,A.P.Dün yedi kişi oldukları sanılan silâhlı bir çete Essex'te,Barclay Bankasının bir şubesini basarak 200.000 sterlin yaklaşık olarak 5 milyon lira)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • BERLİNDE BİR TÜRK İŞÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ BERLÎN,ÖZEL Sahbender Kuruoglu adında bir Türk işçisi,çalıştığı kereste fabrikası içinde âmirleri ve arkadaşları önünde kendisini ziyarete selen meçhul bir şahıs tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • Alptekin'in Çin'deki Türklerle ilgili muhtırası Başkan Nsxon'a veriliyor B Türkistanlı lider Washington'da kongre üyelerile görüştü.WASHINGTON,İbrahim SARIN bildiriyor «Kızıl Çin,Doğu Türkistan'daki 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • B.E.A.İLE YENİ ANLAŞMA ZEMİNİ BULUNDU Buna göre B.E.A.İstanbul'a haftada 5 yerine 3 sefer yapacak,T.H.Y.da Londra Havaalanına 2 defa inecek.LONDRA,D.BARAN S A R O L bildiriyor I-NGİLİZ Sivil Havacılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • 6000 Kg.PAMUK İPLİĞİ Alınacak Teklifler Satınalma Komisyonumuzda en geç 26.2.1970 akşamına kadar verilmiş olacaktır.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN temin edilebilir.Dos.No:1027/970 DENİZCİLİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • r¦ PETROL DENİZİ''OLDU.0 Kanada'da bir Liberya tankerinin karaya oturarak ikiye bölünmesi sonunda,Nova Scotis bölgesindeki Chedabucto körfezine 3,8 milyon galon petrol dökülmüştür.Petrolün dağılması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • İRAN ve IRAK YIĞINAK YAPİYOR l'tfBU ORHAN ERALP I Tahrandan dönen Orhan Eralp bu sefer Bağdat'a gidiyor.İran Dışbakam,«Irak saldırırsa,ateşle mukabele edilecek.dedi.DIŞ HABERLER SERVİSİ ÜRK Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.02.1970
  • ma-SUF=ER,CrRUYER Yepyeni peynir Yepyeni lezzette KARS Orijinal plâstik kutularda piyasaya çıkarılmıştır.Super Gruyer peynirleri el değmeden otomatik makinelerle imâl edilmektedir.BAKKAL VE MEZECİLERD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1970
  • Elektrik zammı 1 ocaktan itibaren uygulanacak ANKARA.AA Elektrik ve havagazı ücretlerinde yapılan değişikler,yeni tarifelerde 1 ocak 1970 tarihi,ilk tahakkuk devresi olarak alınacaktır.Enerji ve Tabi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • 57 yaşında bir kadın çok içki içen kocasını bıçakladı Şişli'de oturan 57 yaşlarında Sadlye Yılmaz,fazla içki içmesinden şikayet ettiği 46 yaşındaki kocası Mehmet Yılmaz'ı,önceki gece eylerinde bıçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • Dört trafik kazasında 6 1 kışı ûm Yurt Haberleri Servisi Sakarya ve İskenderun'da meyrtsna jrelen trafik kazalarında 6 kişi ölmüştür.İstanbul Ankara yolunda,Hasanbey köyü yakınlarında,Avni Doğan,yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • Berlin ile İzmir arasında uçak seferleri yağılacak tZMİF,AA «Berliner Fulup» isimli tanınmış bir Alman firması,160 kişilik dev kranodo uçakları ile Berlin İzmir arasında devamlı sefer yapacaktır.Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • Personel Kanununun 1 marta kadar yürürlüğe konulması isteniyor PERSEN Hükümete 20 gün mehil verdi B Persen Başkanı «Yevmiyeli kişilerin bütün harcama ve idarî tasarrufların hukuken muallel oduğunu» il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • Büyük Tenzilât %40 l 50 l İndirimli 9 4 Fiaihr QllfcHBeyog/u Kurdoğlu Reklâm:544 2297
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • I mCÂoĞLÜ 1 8 Et HAZARLARI 11 BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)NEFİS PİRZOLA Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet 2302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • Dr.EBDİM I'pfefl tes/sleb;HAFTA SONU ve BAYRAM TATİLLERİNİZDE EN İYİ İSTİRAHAT EDECEĞİNİZ YERDİR Sıcak su,kalorifer,deniz üstündeki restaurant ve oyun salonu ile komple açıktır.Rezervasyon:Tel:53 41 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • KIZILAY İSTANBUL KAN MERKEZİ YENİ TELEFON NUMARALARİ DUYURULUR 236265 236266 236267 Milliyet 2305
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • SATILIK EMLÂK ABIDE!Hürlyette tam konforlu 3.yatak odalı daire 240.000,48 38 08 AK-İŞ.NİŞANTAŞI,Şairnigârda tam konforlu 3.yatak odalı daire 210.000,48 38 08 AK-İŞ.NİŞANTAŞINDA,inşa halinde 15 dükkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • VEFAT Şaziye Basara'nın eşi.Safi,Günsel Basara ve Aysel Duyum'un babalan:Hasan Basara.Yahya tnce,tsmail Duyum'un kayınpederleri.Tokat Tekel Başmüdürlüğü muhasipliğinden emekli Sivaslı HAMDI BASARA Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • VEFAT Merhum Binbaşı Ahmet Nedim beyin kızı,merhum Adnan Öge'nin refikası,Zeki Yerdelen'in ablası,Üsküdar Belediye Müdürü Danyal Vuran'ın halası kızı SIDIKA ÖGE 9 Şubat günü Hakkın rahmetine kavuşmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • KAYIP 20 gün önce kızımız VİJDAN GÜVEN Evden habersizce kaybolmuştur.Yerini bilen,kendisini tanıyanların insaniyet namına aşağıdaki adresimize bildirildiği takdirde mükâfatlandınlacaktır.ADRES:Hatay c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • HAYMAK DÖKÜM VE FİTİNG SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Sicil No.90327 35173 Şirketimizin Hissedarlar Umumi Heyet alelade toplantısının Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele hükümleri dairesinde aşağıdaki gündem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • Denizli Valisinin cenazesi kaldırıldı ANKARA,AA Bir kalb krizi sonunda vedtat eden Denizli Valisi Ziya Durakoğlu'nun cenazesi dün törenle asri mezarlıktaki ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.02.1970
  • PARAYI ALIRKEN YAKALANDI.öldürmek tehdidi İle banker Pandelli Tatnalıoğlu'ndan 50 bin lira aabıkaiı hırsızlardan Hasan thsan Gelgör,paranın bırakıldığı çöp arabasından parayı alırken yakalanmıştır.Gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1970
  • Röportajlar:ÖZDEMIR KALPAKCIOĞLU *v-İşte Yükseliş Kolejinin genç müzisyenleri:Soldan sağa:Solo gitarist Korhan İçel,baterist Kemal Çiftçi,ve bas gitarist Ataman Pişkin Asaf UÇAR)YÜKSELİŞ KOLEJ!Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1970
  • ümit deniz Prodüktörler Balosunda Yilûızcıh'lat yıldızlar'âan daha bottu.Çolpan tlhan da,Prodüktörler balosunda,geceye ağabeyinin bir şiirini okuyarak renk katmıştır.[YILMAZ CANEL] K IRMIZI kadife duv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1970
  • İNŞAAT İLÂNI İSTANBUL M.M.ARZU YAPI KOOPERATİF BAŞKANLIĞINDAN 1 İSTANBUL M.M.ARZU Yapı Kooperatifi adına 233 iki yüz otuzüç)işçi meskeni ihtiva etmek üzere yaptırılacak 16 onaltı)B.A.Karkas blok inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.02.1970
  • Model SA 3118 T 8 Transistor-3 diot.3 dalga bant.Müzikal sesfiera çalıyor yer yerinden oynuyor Türkîyenin bütün radyo istasyonlarını,haberleri,şarkıları,türküleri en rahat.en net bir şekilde,en gür se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1970
  • BU AMERl-KA 'u.KADits guki teşkji—ara b a^ka LAR SA 3i~AyABİLJR-KAK-LJ5/N KAKAKâAHlKIDA CSÖREV Ao_A\ASl Bizim B^icmi-AAXZHAKl F52Ö1 P-*L ^p SÎAĞl^A-VA8İl_İR-BUMM HİÇ UAAAAAMtŞTIK L ÖAR SUfZE VET,Do&a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1970
  • SUK» ÇÜNKÜ OEtZH^U.İŞTEN ^TAfiapog.^AAjfe RAŞiP ĞiN Güveni BEN 3'R.K4Ç 5ÜMDE 9ECg/yr BTTlAA» PEKİ SENİ NE îûJ%ÛCA C5IN savcaı_im i r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1970
  • t$h oğlak burcu m Araı,k-20 Ocak)^»Yapmayı tasarladığınız Isa başlamak hususunda gevsek davranıyorsunuz.Böyle hareket etmekle hata isliyorsunuz.KOVA BURCU «i oca* 19 Şubat)Bir olay gize bazı hakikâtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1970
  • ra BULMACA 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E SOLDAN SACA:1 Resmi üniforma-E larda kullanılan omuzdan atkılı bel kayısı:E TERSİ çok eski ve bilinmeyen bir tarihi E anlatmak İçin kullanılan bir dey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1970
  • WILLIAM SAROYAN Çeviren Tank DURSUN K EH «N'apacaksm?Çıkarsın Pierre'in yirml birinci katının koridoruna,başınır çaresine bakarsın.dedi annem.«Dünyada bundan daha sersemce yaptığın bir başka şey var m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.02.1970
  • Hükümat işidir,boğması varsa,gevşetmesi de vardır.Bana sorarsan,sıkmasından gevşetmesi Çoktur,eğer adamla,eğer parayla-Vurma kırma olsa,doğrusun Emey Hanım.Ah,çalma çırpma,sürüyüp götürme olsa-Vurma k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • s^saiA aııesınae d «Babam evde tam bir asker disiplini sağlamıştır.Volda bile emireri gibi üç adım perisinden giderim.Şimdi bu alışkanlık haline geldi,benden yaşlı biri ile karşılaştığım zaman ancak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • Televizyon yayınlarının yapıldığı VHF ve UHF Nedir MEHMET AYDIN Ankara)M.ASAP İREN Adapazarı)Haberleşme ve yayın karışıklıklarını önlemek amacıyla kullanılan frekanslar enternasyonal olarak bandlara a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • 5 Kalem Mensucat Boyası Safın Alınacaktır Sümerbank Ereğli Konya Pamuklu Sanayii Müessesesine 5 kalem mensucat boyası satın,alınacaktır.1 Teklifler 12.2.1970 günü aksamına kadar Müessesemle veya Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • Türkiye Emlak Kredi Bankası AA Genel Müdürlüğünden 1 Banka ihtiyacı için kapalı zart usulü İle 40 adet Müşterek Muhafaza kasası satın alınacaktır.2 Tahmini bedeli 120 000.lira olan bu işe ait geçici t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümü» merhum MEHMET RÎFAT IŞIK'a,hastalığı sırasında yakın alâ.İta ve insanüstü gayretlerinden dolayı Haydarpaşa Nu-jj mune Hastanesi Reanlmasyon Servisi Şefi Doç.Dr CEMAL ÖNER.Dr ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • TEŞEKKÜR I İ Kıymetli alla bUyüftümU» i Halil Kâmil Taner'in ğ rahatsızlığından,vefatına ita E dar hastalığının iyileşmesi ğ İçin Düyük çaba gösteren s Beyoğlu Hastahanesı Baştabl-5 bl Dr Salm Polat j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • VEFAT Merhum emekli General Sami Kuraoğlu'nun kızı.Sadi Tarlan'in eel.Ercüment Ozbaş'm annesi,Rana özbas'ın kayınvalidesi,Samitpek.Halide,özlen Özbas'lann babaanneleri NACİYE TARLAN 8.2.1970 pazar trü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • KÖY ELEKTRİFİKASYONU DAİRE BAŞKANLIĞINDAN NYM TT)TERMOPLASTIK KABLO SATIN ALINACAKTIR.1 Bakır İletkenlerin bir kısmı bankamız tarafından verilmek üzere.Türk Standartlarına uygun NYM TT)tipi,muhtelif k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • WHHUWİ MAKİNE SANAYİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR 1)Atölye tecrübesi olan MAKİNE MÜHENDİSİ Müracaat:Necatlbey Cad.No.44'deld Şirket Merkezine 2)Tecrübeli TESVİYECİ ve DÖKÜMCÜLER Müracaat:Kartal Yakacık Yolu Soğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • M E V L İ D SevtfU oğlum,biricik kardeşim.Zatel Alüminyum Fabrikası Müdürü emekli Denİ7 Albayı,iyi İnsan FAHİR BELGIN'In vefatının birinci şenel devriyesine tesadüf eden yarınki 11/2/1970 şubat)çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.02.1970
  • v F^vel İNSANLAR HASAN PULUR Adam da olursun hatta Başbakan da.NGİLÎZ şairi Rudyard Kipling*in ünlü I şiiri «Eğer»i hatırlar mısınız?însanoğ lunun kader örgüsünde derin bir şiirdir.Ahmet Bağişgil'in ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • I KOPUK TAKIMI CEM YAYINEVİ,İ TARIK DURSUN K'nın Yeni Romanı KOPUK TAKINI ÇIKTI ANBUL 10 LİRA Milliyet 2310
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • DENEME DEYİNCE.D «KENDİMLE KONUŞMALAR» Salâh Birsel'in denemeleri.Papirüs Yayınları,İstanbul.92 sayfa,fiyatı:5 lira.ENEME,deneme diyoruz ya,bir edebiyat türü olarak nedir bu?Batıdaki adı «essay».Eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • MAKSIM ZEKİ MÜREN PAŞAM TAVERNA Ruje NuAl} ^M RESTORAN KULÜP 1 BÜLENT ORAL Ç L ENDER ERİM M SEDEF İNCİory.M A JERİvıMELTEMLER ork.T M ÇAĞPAŞ 5 ork.G o GÖNÜL AKKOR SELMA GÜNERİ ZEKİ ÇETİN HURt SAPAN NU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • ISTANBUL S,55 Açılış,program 6.00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler oyun havalan 7,30 Haberler 7,45 Hafif müzik 8,00 İstanbul'da burun 8,05 Küçük İlânlar 8,10 Beraber ve «olo şarkılar 8,30 Piy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • KAYMAKAM KAZIM PAMUK'un «MEMURUN MUHAKEMATİ HAKKİNDA KANUN» Bu kanuna tâbi olanların suç,ceza,muhakeme usulleri «1609» dahil 2.Baskı FİYATI 20.TLîsteme adresi:Kâzım Pamuk Eyttp Kaymakamı P.K.No.14 EYÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • Ill IHI II Istanbul Belediyesi ŞEHİR.TİYATROLARI ESENTEPE tehlikeli güvercin Oyun yazan Necati CUMAU dekor Turgut Ata/ay ENGİN ULUDAĞ Biletler satışa arzedilmiştir.Adres:Zincirlikuyu yolu üzerinde Pur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Banka ihtiyacı için aşağıda miktarları,tahminî bedelleri ve geçici temlnatlan gösterilen zarflar kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ayn ayrı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • 8INEMALAR İSTANBUL ANKARA 63 41 »O 1.Levent)Tehlikeli Yol R.Johnsonn Renkli ing.ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Eldorado R.Mitchum I Wayne Renkli Ing.AS 47 63 15 Harbiye)Para Tuzağı G.Ford Sommer Renkli İng.AS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • Telefon 22 44 10 KÖPRÜ YAYINLARI-SON ESERÎ Hemingway HÎKAYELER 8 lira E.Varga 20.YÜZYIL KAPİTA-LİZMİ 8 lira Berkes İSLAMİYET.MİLLİ-YETÇİLİK,SOSYALİZM 10 lira İSPANYA İÇ SAVAŞI 8 lira B.Russell SİYASAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1970
  • HER ZAMAN HER YERDE HERKESE KOLONYASI FERAHLATIR,ZİNDELEŞTİRİRfcAoaüık:OM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 10.02.1970
  • NiXON,BÜTÇEYİ BUDARKEN.İKİNCİ Dünya Savaşından bu yana barış ve refah isteyen insanoğlu,iradesini yavaş yavaş bütün düzenlerin ve hükümetlerin önüne koymağa başlamıştır.Çağdaş insan bugün,abartılmış s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • EDESİ Cumhuriyet Aziz Hami* Reşat tngllia kral)Napolyoıı 24 ayar külçe 110.00 HO.130.00 132.00 158.00 ltiO.OO 220.00 222.00 150.00 152.W 125.00 130.00 lfi.25 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Köylüler ortaklaşa 25 traktör satın aldı KUYUCAK,AA Yenipazar'ın Hamzabali köyü üreticileri örnek bir hareketle,kendi aralarında topladıkları paralarla 25 traktör satın almışlar ve ortaklaşa tarlaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Doğu Amanya,Atina'dan tütün satın alıyor ATİNA,AA Tütün alımı ve satımı konusunda Yunanistan'la Doğu Almanya arasında bir kliring anlaşması imzalanmıştır.Bu anlaşma gereğince,'«Yu« nanistan Doğu Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Ortak Pazar,üyesinin Bulgaristan ile yaptığı görüşmeyi durdurdu Avrupa Konseyi,Hollanda'nın Bulgaristan ile ikili ekonomik anlaşma yapmak için görüşmeye başlamasını istememiş ve bunu durdurmuşturiktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • İzmir de pirinç fiyatlarındaki artış durduruldu ÎZMÎR,AA.Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü halka ucuz pirinç dağıtımına devam etmektedir.İlgililerden alman bilgiye göre,«İskenderun'dan İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • FABRİKA MÜDÜR ARANIYOR Bîr imalât mnessesesl aşağıda bildirilen şartları haiz bir fabrika müdürü aramaktadır:Makine yüksek mühendisi olmak 28 35 yaşları arasında olmak Bir işletmede asgarf üç yıl mes'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • İSTİF MAKİNELERİ FORK LiFT ALİNACAKTİR Avrupa veya Amerikan menşeli,750 ila 1500 kilo taşıma ve kaldırma kapasitesi olan çatallı kaldırma ve istif makineleri Fork-Lift alınacaktır.Vasıtaların benzin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • TECRÜBELİ Y.MÜHENDİS MİMAR ARANIYOR İstanbul'daki büromuzda ve icabında Anadoludaki inşaatlarımızı kontrol edecek tecrübeli Y.Mühendis Mimar'a ihtiyaç vardır.İsteklilerin kısa hâl tercümeleri ve fotoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Mersin'de 427 Un ton sebze üretildi MERSİN,AA.Mersin'de,geçen yıl 203 bin 60 tonu domates olmak üzere,427 bin 204 ton sebze elde edilmiştir.İlgililer,«Mersin'de 1969 yılında domatesten ayrı olarak 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Mavi küfe karşı dayanıklı tütün çeşidi bulundu H Tarım Bakanlığınca gerçekleştirilen 14 tütün çeşidi ilk deneme ekimleri yapılmak üzere Ege bölgesine yollandı.İZMİR,AJL T\RIM Bakanlığı'nm 1963 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • FRANSIZ RADİKALLERİNİN MANiFESTi YENİ TEKLİFLER GETİRİYOR 'İşçiler yönelimde eşit oy hakkına sahip olmalı.Servim Schresber'in hazırladığı bildiri,kapitaLst,sosyalist sistem,ya da «üçüncü yol» görüşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • ENFLASYON GÖROŞ AYRILIĞI YARATIYOR Sovyet ekonomisinin ise,1970 yılında ciddî sorunlarla baş başa kalacağı sanılıyor.WASHINGTON,THA MERİKAN hükümeti yetkililerinden üç kişi «Ülkede enflâsyonun gerilem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • EMTİA BORSASI Adana'da 22.2 ton pamuk satıldı ADANA Ticaret Borsasında dün özellikle pamuk işlemlerinde durgunluk dikkati çekmiştir.Pamuk,14,2 ton Çukurova St.1 pamuk 490—495 kuruş arasında,8 ton Ege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Ü&İIM&' MADRID,SÜLEYMAN Ş A L O M Bildiriyor Uluslararası Para Fonu'na mensup yüzbir ülke arasında İspanya,döviz ihtiyatları bakımından 1969 sonundaki 900 mil yen dolar ile 15 inci sırada bulun maktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • Metal-is Başkanı."67 milyon dolarlık ham maddenin derhal ithalini.istedi ZAM madde ithali için Sanayi Bakanlığı'na ayrılan 67 milyon doların kullanılmaması nedeni ile birçok fabrikaların toptan işçi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • KURU SİSTEM ivetti COPİA 105 FOTOKOPİ MAKİNELERİNİ GÖRÜNÜZ HER RENK YAZI ve TÜKENMEZ KALEM YAZILARINI ÇEKER.ADRES HARAÇÇI SOKAK NO.10 KARAKÖY İSTANBUL TELEFON:44 37 47 49 31 70 İlâncılık:«614 2301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 10.02.1970
  • istanbul Porselen Sanayii A,Ş.Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere,Ortaklar Genel Kurulunun 13 mart 1970 cuma günü saat 9.30 da Slrkeci'de Yenipostahane karşısı Kredi Han Kat:3 de Âdi surette toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 10.02.1970
  • B a B POR DÜNYASINDA ^Gezintileri" Aralarına rekabet piren Hamrin ve Altafini bir çalışmada fotoğrafçılara gülerek poz veriyorlar.[MİLLİYET] ARALARINA REKABET GİRDİ Hamrin ve Altafini birbirine pas ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Beşiktaş Atina'ya davet edildi Beşiktaş futbol takımı İki maç yapmak üzere Atina'ya davet edilmiştir.Siyah Beyaz'h takım anlaşma olduğu takdirde 14 şubat'ta Atina'da,15 şubat'ta da Selânik'de iki karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Toga y "Gayemiz kulübü düzeltip,emin ellere teslim etmektir,dedi BEŞİKTAŞ'IN yeni Yönetim Kurulu Başkam Nuri Togay,«On yıl sonra tekrar Siyah Beyaz'lı Kulübün başına getirildim.O zaman takımı şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Li ¦iLiIiim dtniUlitiiill Jl ffli AimIi i Süıîıırt inTnJ Galatasaray Kulübü Atletizm Şûrası 26 şubat perşembe günü Lisenin Tevfik Fikret Salonunda 17.30'da toplanacaktır.Atletizm Şûrası üyelerinden Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Seren:G.Saray maçı bize iyi bir prova o!du dedi VEFA fubol takımı antrenörü Turgay Seren «Galatasaray ile yaptığımız Türkiye Kupası maçları ikinci devre için iyi bir prova oldu» demiştir.Önceki Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • BREZİLYA A.Baştaratt Onikbıude Desportes'de oynuyor.3 defa mil lî.Joel Camargo;29 yaşında,San tos'da oynuyor,29 defa millî.Hercules Ruas Brito;31 yaşında,Flamengo'da oynuyor.29 defa millî.Jose Quilher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • SAMSUNSPOR k Bastarafı Önikİncide lili bir ara ahizeyi eline alarak şunları söylemiştir:«Lefter.Hayatım.Bak.Samsunspor seni istiyor.Ben hiçbir kırçınlıirım olmadan Samsun'dan ayrılıyorum.Samsunspor bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • SEELED SEMF'E 4 *fı»H'Vı Sonra da,yaz aylarında Almanyada,Londra'daki iki kursa katılacak olan Şeref,tekrar Türkiye'ye gelecek ve isteyen takımla bir anlaşma yapacak.Antrenör olacak.«İnsanın alıştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Yedek maçlar Adanaspor:1 Güneşspor:Aydınspor A Tarsu» td Y.t Bolnspor:4 Adana D.Spor:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • E5KİŞEH11E t Baştarafı OnikincAde «Galatasaray'ın,Legia'yı elemesi ve çeyrek finale yükselmesi şart.Ayrıca Türkiye Kupasında en güç maçı Eskişehir'le oyna yacağız.Keşke onlarla finalde karşı karşıya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Basketbol Ümit takımı açıklandı 22—26 nisan günleri Sofya'da yapılacak «Solya Kupası» na katılacak Ümit Takımımızın aday kadrosu dün açıklanmıştır.17 şubatta Ankara'da kampa girecek olan ve Mehmet Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • Spor Toto'da 13 bilen yok Spor Toto'da bu hafta 13 maçı doğru taılımin edeni çıkmam ı.Mltr.Diğer dereceleri doğru tahmin edenlere düşen ikramiye tutar,lan şöyledir:12 bilen 9 kişi 91 bin 350 lira 11 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • İtalyanlar 1976 Olimpiyatarmı yapmak istemiyor İtalyan Olimpiyat Komitesi C.O.N.Î.Başkanı Giulio Onesti,1976 Olimpiyat Oyunlarının Floransa şehrinde yapılmasına itiraz etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • MAÇ Sıra No:ı 1r.WM MILL-IYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNİİİ «HEE£S3KraaHBH KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı takım Numaralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • AĞASI ŞEN,BEŞİKTAŞ SAĞLAM ELLERDE İdealist grubun başkan adayı Agasi Şen,«Beşiktaş'ın idaresi geç de olsa sağlam ellere geçti» demiştir.Şen,«Temennim ihtilâfların unu tulması ve meselelerin hal yoluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • ELASTİKİ YARIŞTIRICI SIZDIRMAZ İZALATÖR 10 AYRI TÜRÜ İLE İNŞAAT VÇ SANAYİDE PROBLEMLERİNİZİ HALLETTİ ÇEKO-MOTO Oto montaj sanayiinde İnce boyalı saçların perçin veya vida ile birleşme noktalarında esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • TECMAN GURAY ÎÜRKİYE Basketbol Liginin geçen cumartesi pazarında,yalnız Spor Sarayı'nda,altı karşılaşma yapıldı.Bu altı karşılaşmadan ikisi Uç güçlü takım arasında oynandı ve birinde Kolej,Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.02.1970
  • BASKETBOL LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A I P Kolej 19 18 0 4 1595 1261 49 İTÜ 14 14 0 0 1274 991 42 F.Bahçe lf.12 1 3 1438 1126 41 G.Saray 19 10 2 7 1582 1358 41 Beşiktaş 16 12 0 4 1143 1023 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • SEZGİ BARIŞTIRAN ile Yüksek Ziraat Mühendisi HALÎT USI.O Nişanlandılar Büyük Tarabya Oteli 7.2.1970 Ankara Rek:183 231?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • VEFAT Merhum Hacı Atıf efendi ile merhume Hafız Hayriye hanımın kızı,Kocamustafapaşa Vergi Dairesi Müdürü Dündar Işın'in ve merhum Nermin Işın'ın annesi emekli öğretmen HADİYE IŞIN Allahın rahmetine u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • VEFAT Tuzla eşrafından merhum Sabri beyin ve Bahriye hanımın oğlu.Süreyya Dönmez'in değerli eşi,Şemsinur Bilginoğlu'nun,Ahmet Erdeğirmenci'nin ve Aynur Doğan'ın kıymetli babaları,Faruk Bilginoğlu ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • l Doğum ve Teşekkür ğ Candan alaka ve müşfik davramşları ile Dize oğlumu» i E tzzet' 1 kazandıran sayın Prof ür İ ERKİN KANDEMİR'e 5 Çankaya Hastanesi personeline E I en derin şükran ve teşekkür-I ş l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • FİNALLER i Baştarafı Birincide bat pazar pünü saat 15'de tzmirde başlayacaktır Bunu 17 şubat erfinu Ankara ve 19 şubat £ÜnU de İstanbul finalleri izleyecek ye sonuç İstanbul finali sonunda açıklanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • İSTANBUL TV'Si t Baştarafı Birincide 1970 yılı içinde faaliyete geçmes;için elimizden çelen çabayı harcıyoruz.demiş,ancak «kesin bir tarih veremiveceğini» söylemiştir.Genel Müdür Yardımcısı «Alman yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • ÖLDÜRÜLEN t Baştarafı Birincide layan Ankara polisi:«Durumunda olağanüstülük olmadığını»bildirmiştir.Uğur'un,babası gib nevrasteni hastalığına müptelâ olduğu zannedilmektedri.Kovuşturmayı yürüten Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • TKP'de 4 Baştaraft Birivcitle öte yandan komünist partisinin hiç bir değişiklik göstermediği gibi eski usul marksizme bağlı kaldığını yazan «L'aurore» gazetesi kongreden sonra açılan pazar günkü kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • DEMMUÎRE AÇILAN t Baştarafı Birincide ntn do*ru olun olmadıkının.Başbakan.Ticaret Bakanı ve ilerili Bakanlar tarafından cevaplandırılmasını istemiş,«Bu konuda yandan is'emlerin dökümü ve mahiyeti nedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • Demirel uk?'İQ t Baştaraft Birincide yi akılla mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir.Arkadaşlarımın akü selimine inanıyorum» demiştir.Grupta 8 senatör konuşmuş ve verilen yeterlik önergesinden sonra D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • VALİ 4 Baştaraft Birincide diği yolundaki haberler varit değildir» diyen Poyra» gözlerine şöyle devam etmiştir:«Verilmiş bulunan karar bizce doğrudur.Bununla beraber idarenin her türlü eylem ve işlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • DEMiREL'iN t Baştarafı Birincide vekilleri,yarın bütçenin tümü oy'a konduğu sırada,kırmızı oy verip hükümeti düşürmeyi istemektedirler.Ancak 72'lerin tecrübelilerinin,bunun çıkar yol olmadığını,aksi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • AP'den İHRAÇ EDİLEN I 4 Baştarafı Birincide tasvip etmeye imkân yoktur» demiştir.Bunun üzerine Dikmen oturduğu yerden ayağa fırlamış ve küfürlerle Orhan Eren'i yumruklamağa başlamıştır.Yumruklaşma dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • m SENATÖR DAHA t Baştarafı Birincide Sayın Başkan,Adalet Partisini kuranlar ve geliştirenler devlet ciddiyetine sahip insanlardır.Onun içindir ki.en sıkıntılı günlerde endişe yerine cesarete,tereddüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • Dekanlar:Mütevelli Heyet çekilmeli t Baştaraft Birincide nı Prof.Erdal tnönfi,İdari İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Yaşar Gürbüz,Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Ekmel Derya'nm ortaklaşa yaptıkları basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • 10 ve 11.dönem mebuslarının bordan I takside bağlanıyor ANKARA,ÖZEL 10 uncu ve,11 inci dönemde milletvekilliği yapanların Hazineye ve Ziraat Bankasına olan borçlarının bir kısmının affedil meşini ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • ECEVİT,GEZİLER İGN OTDBÜS ISMARLADI BURSA,NECATt AKGÜN bildiriyor Ankara'ya dönerken dün Bursa'ya uğrayan CHP Genel Sek reteri Bülent Ecevit,«CHP'nin bütçe görüşmelerinin bitimin den sonra yurt çapınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • •¦¦Ill.Hit.1 1111 I 111 1 11111 11 r I 11 I Candan Teşekkür Fazla çalışma ve zihni mes-E j guliyet yüzünden mâruz kal.E dıgım kronik depresyon ve E E melankoli'de gösterdiği vakın E E ilgi ve derin vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • Kapıcıların sigorta kapsamına alınma kanunu kontisycnda ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün kapıcıların sigorta kapsamına alınmasını öngören kanun teklifi ve tasarıları görüşülmüş,Cumhuriyet Senatosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • KİLLİ PİYANGO DÜN ÇEKİLDİ ANKARA.ÖZRL Milli Piyango'nun 9 şubat/1970 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30'da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:252306 1.000.000 lira 229007 200.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • Arçelîk Elektrik Süpürgesi,her zaman elinizin altında ve çalışmaya hazırdır.Dolayısiyle daha kullanışlıdır.Bu süpürgenin sapı,farklı üç çalışma durumuna göre rahatlıkla ayarlanabilir.Bu sayede yatak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • EVLiD Sevgili annemiz,eşim RAM YEÖENAĞA' vefatının ikinci yıldönümü olan 10.Şubat.1970 salı günü öğle namazından evvel.Adana'da Ulucamide aziz ruhuna mevlid okunacaktır.Akraba,dost ve dindaşlarımız da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.02.1970
  • İsmail Cem «TÜRKİYE'DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ» ileri Osmanlı toplumundan hareketle nasıl ve neden geri kaldığımızı araştırmakta;geri kalmışlığı altedertıeyen son ikryüz yıllık İktidarların hangi orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 10.02.1970
  • "Af„ için açık oturuma gidecekler belli oldu ANKARA,ÖZEL SPORDA af konusunda perşembe günü Ankara'da yapılacak açık oturuma davet edilecek spor adamları dün belli olmuştur.Saat 10.00 da Genel Müdürlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • M »OR DÜNYASINDA GEZİNTİLER belli oldu Takımın yaş ortalaması 24.Beş yeni'futbolcu ilk defa Brezilya millî forması giyecek W EKSİKO Dünya Kupası finallerinde şampiyonluğa en yakın takım olarak gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • Behlül Altıntaş Beyrutta birinci oldu BEYRUT.ÖZEL önceki gün yapılan Uluslararası Beyrut Krosuna katılan Türk atleti Behlül Altıntaş 19 dakika 24 saniye ile birinci olmuştur.Aynı yarışmaya katılan Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • «G.Saray'ın Legia'yı elemesi şart» diyen Kaloperoviç Türkiye Kupasındaki rakipleri için konuştu:'Eskişehirle keşke finalde oynasaydık,B Ali ve Muzafferi tenkid eden Yugoslav hoca «Vefa kar-KALOPERovtç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • UWE.UWE.Büyük futbolcunun hayatını gene büyük futbol adamları bu kitapta anlattı TOGAY BAYATLI nın derlediği yazı dizisi yarın 'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • işte Uvve Seeleı'in albümü ile birlikte Şeref Has'a yolladığı fotoğraf.Uwe kendi elyazısıyla Şerefe,«Sevgili arkadaşım Şeref,dostça hâtıralarımız için»,şeklinde yazmış ve imzalamıştır.Ünlü Alman futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • Samsunspor anlaşmaya vardı NAZİF DEMtREL SAMSUN'dan bildiriyor Antrenör Lefter,bugün Samsun'da Samsunspor antrenörlüğü için Başkan Yılmaz Ulusoy ile görüşecektir.Lefter dün,Başkan Yılmaz Ulusoy ile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • Herrera 200 bin mark isteyince kulübü ile arası açıldı H Ünlü antrenörün bu teklifini Romalı yöneticiler iyi karşılamadıklarını açıkladılar.ORHAN TÜREL KÖLN'den bildiriyor Af için yapılacak açık oturu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • Bayülken ve Bulgurlu grupları başkan adayına:"Seni desteklemiyoruz fakat karşındada değilizjediler Faruk İlgaz,yıllık kongreye sunacağı Yönetim Kurulu listesini kendi tesbit edecek.Eşref Aydın 'Ben de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.02.1970
  • aı ytls Neden Trabzon Rize değil de İskoçya Apak?Ş U K R U G Ü L E S İ N Federasyon Başkanı O.Şeref Apak rozet takarken.[MİLLİYET] nl Ohhh,nihayet büyük emanetimizi ehil ellere verdik.Bütün Beşiktaş'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor