Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • Mütevelli Heyet,öğretim üyelerinin istifa dilekçelerinin kendilerine intikal ettirilmesini istedi ANKARA,ÖZEL @RTA Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki buhranı Başbakan Demirel de giderememiş ve Mütevellile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • m.«AY TAŞI» Nl 14 BİN KiŞi GÖRDÜ Apnllo 11 uzay aracı île aydan getirilen ve dün sabahtan itibaren de Ankara Arkeoloji Müzesinde halka gösterilmeye başlanan ay taşını altı saatte 13 bin 942 başkentli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • UZLAŞMA ve ZITLAŞMA ORTA Doğu Teknik Üniversitesinde çıkan bunalımın çözümü için bir ara beliren uzlaşma havasının kaybolduğu,bunun yerine öğretim üyeleri ile Mütevelli Heyet arasında tam bir zıtlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • Otolar için dışarda ödenen tüketim vergisi gümrüğe tâbi olacak ANKARA,ÖZEL Gümrük ve Tekel Bakanlığı,kullanma vergisine ait tevsik evraklarının kaldırılacağı,bu suretle gümrük vergilerinin bir miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • SABAN YILDIZ VE ERİM,ÂYBAR'I ZİYARET ETTİ ANKARA,THA Bir kalb krizi geçirerek haatahaneye kaldırılan TİP eski Genel Başkanı Mehmet Aü Aybar1m sağlık durumunun iyiye doğru gittiği bildirilmiştir.TTP Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • BEBEK CİNAYETİNE FAİLİ BULUNAMADI Petrol Ofis'ten emekli Mahmut Nedim Kiper'le esinin,Küçükbebek'te kirada oturdukları evlerinde hunharca öldürülmeleri olayının kovuşturması,dün de devam etmiş ve bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • TÜRK TOPLUMUNDA Bugünün gençliği Prof.Dr.ÖZCAN KÖKNEL tarafından hazırlanan ve günümüzün sorunlarını ele ı alan araştırma.7'nci SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • MNP'nin Genel Başkanı Erbakan tezahürat arasında yürürken.Erbakan yi sultanlar kurdu B Kısakürek'in de konuştuğu toplantıda,partililer «İmanlı Türkiye» diye bağırdı.ANKARA,THA.AA MİLLİ Nizam Partisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • ¦^^^1 İPİ l jBH H «n rt:P fF j|ia| Gülri* Bururl «Düşenin Do» t o.İçin Valinin yasağına seyirciler "Hayır,dedi fişi dağıtıyor.B Savcılığın ademi takip kararına rağmen «Düşenin Dostu» oyununu yasaklaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • FİLİSTİN'DE SAVAŞAN TÜRKLER OLDUĞUNU El FETH AÇIKLADI AMMAN,AA.Filistin kurtuluş teşkilâtı «El Feth» Türkiye'de sabotaja teşebbüs iddiası ile yakalanan şahısların teşkilât tarafından eğitildiği yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • AP rubu İhraç edilen Dikmen,AP Genel Başkandan kurtulduğu gün gerçek hüviyetine kavuşacak dedi ANKARA,ÖZEL A 27% Senato Grubu dün saat AıL| 15.00'de olağanüstü top-lanarak parti içindeki çatışmayı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • FEYZİOĞLU:«ANLAŞMALAR MECLİSE GETİRİLMELİ» ANKARA.ÖZEL GÜVEN Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu.ikili anlaşmalarla İlgili olarak önceki uün bazı açıklamalarda bulunan Başbakan Oemirel'e cevap verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • İLK CÜMLE Fransız solunun ünlü düşünürü ROGER GARAUDY hadise yaratan eserine bu cümle ile başlıyordu lı muıı mu II 1 0V Günümüzün sosyalist uygulamasının yanlışlarını inceleyen ve yanlışlara Marksist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • ŞEYTAN TAŞLAMA Adalet Partisi içindeki muhalefet grubu bütçeye kırmızı oy red)verir de acaba Demirel'i müşkül durumda bırakır mı?Siyasî çevrelerde herkes birbirine bu suali soruyor.Aslında muhtelif ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • 'l.mMrM KIRMIZI OY RAFET GENÇ önümüzdeki hafta Millet Meclisi Genel Kurulunda başlayacak olan 1970 yılı bütçesi müzakerelerinde,Demirel hükümetinin «kader çizgisi» belli olacaktırfc Devamı Sa.11,Sil.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.02.1970
  • EMİNE IŞINSU OKÇU'nun «AZAP TOPRAKLARI» ÖTÜKEN YAYINLARI «Bu,Batı Trakya'da yaşayan ve her dakika kan kusan insanların hikâyesidir.O insanlar yerle gök arasında yalnızdır,kaderlerini yaşarlar.Fiatı:10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.02.1970
  • BURHAN FELEK KURMAK BU bizim Türkçe bir bakıma zengin,bir bakıma fukaradır.Mefhum bakımından zengindir,vokabüler bakımından fukaradır.Yâni birbirinden çok farklı mefhumları bir kelimenin sırtına yükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • WİİÜ8|ef% MEKTUP Basın-Iş rl İle MİLLİYET İşvereni,toplu sözleşmeyi İmzalarken.Sevgili MİLLİYET okuyucusu,GAZETENİZİN dizgi,baskı,klişe bölümJerini ve öteki yardımcı personelini kapsayan Basın-tş Send
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • Milliyet Gazetecilik |Vg| fgM gjg g| Müdürü:ERCÜMENT ABDt KARACAN tPEKÇt Müessese Müdürü NURETTİN DEMIRKÖL BU GAZtTE-BASiN AHLAK YASASINA UYAR b to i L U 1 G l UKı MİLLİU1 UAIBAAMl Haber ve makalelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • r:x:Vakil Gânes Ogle t ki ndı 15 16 ^ksam 17 35 V:ıts.İmsak Vasati 7 01 12 28 19 0» 1 33 6 33 Eza of 127 654 9 43 12 00 1100 ŞUBAT 1970 Hicri 1389 2 Rumi 1385 OCAK 87 ffî&%ffîHtNS&J.iLx.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • 10 zamanın SPİF tüketemediğî enerji ALMAN PATENTLl TRANSİSTOR PİLLERİ İlâncılık:6485 2264
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • m.m.nımg TEŞEKKÜR Eşimin rahatsızlığı ve ameliyatı sırasında müşfik ve yakın ilgilerini esirgemeyen ve ameliyatı başarı ile yaparak sağlığa kavuşturan İstinye Devlet Hastahanesi Başhekimi Operatör Dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • BİLDİRİ Şsym Müşteri,dost ve yakınlarıma örentan Koli.Şti'ni feshettiğimizden,bundan böyle Nlşantaş Rumeli Cadd.43 numaralı.mobilya mağazası ile hiç bir alâkam kalmamıştır.İş yerlerimi aşağıda }malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • DOSTLARA DUYURU Görülen lüzum üzerine oğlumuz HAMDİ ALPER İLKER'İ 12 şubat 1970 günü Lâleli Kliniğinde sünnet ettiriyoruz.Sizleri ayrıca cağıramadığımız İçin üzgünüz.23 şubat 1970 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • I^UNEISILERIN DÜŞÜNCELERİ Atatürk Üniversitesi'nin karşılaştığı en önemli sorun,özerk olmayışı ve öğretim üyesi noksanlığıdır.Öğretim üyesi kadrosu takviye edildiğinde tamamlanmış tesisleri bugünkü öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.02.1970
  • PÜRÜZLER BiîTi Mi?AVIN Başbakanımız büyük bir gizlilik içinde imzalanan ve Mecliste müzakere edilen «Temel İkili Anlaşma»yı,eskilerin diliyle nihayet «Fâş» ettiler!Şurası muhakkak ki Amerika,kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.02.1970
  • Wı\ly karnaval kraliçesiyle kadeh tokuşturdu.Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt,gün iktidarı birkaç saatliğine karnaval kral ve kraliçesine 1 devretmiştir.Alman'ların Faşing adını verdikleri karnaval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • ANADOL ANAUUL kazandı 5 inci POP Anadol talihlisi Bayan Sevim Demirkolu kazandığı otomobilin önünde görüyorsunuz.İstanbul Kuzguncuk,Tufan Sokak,No:46'da Vural Apartmanı Daire 8'de oturan Bayan Demirko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • J^ Toplantıya katılan beş Arap ülkesi Savunma Bakanları,Mısır Savunma Bakanı Mahmud Fevzi'nin «topyekûn savaş» plânını gözden geçirip,üzerinde çatıştılar.i Dünkü çatışmalar 7K" sırasında,İsrail 2 Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • Irak,iran ile yeniden ilişki kurmak istiyor TAHRAN,AA.Tahran'da yayınlanmakta olan «Ayandeğan» gazetesi Irak'ın,iran'a,yeniden diplomatik ilişki kurma yolunda tekliflerde bulunduğunu ileri sürmüştür.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • ATHENAGORAS'ııı YERİNE KUKUSİZ GETİRİLECEK PARİS.THA Paris Ortodoks Rum çevrelerinde Athenagoras'ın çekilmesi halinde,yerine Yakovos Kukusiz'in getirileceği söylentileri yayılmaktadır.Türk Hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • İŞLETME MÜDÜRÜ ARANIYOR KUŞTUR Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'den Kuşadası'ndakı tatil köyümüz için işletme müdürü aranmaktadır.Verilecek ücret tatminkâr olup,yabancı dil bilinmesi tercih sebebidir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • r1if i& İ KENAN h Istanbul Reklâm:128 2236
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • İLAN TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.Genel Müdürlüğünden 1 Rize şube hizmet binamızın onanm ve dekorasyon işleri m2 bedeli müteahhit firmalardan teklif alma yoluyla götürü esası üzerinden kapalı «arf usulü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • Hayat Büyük Türk Sozlugu 4 Fasikül Çıktı İlk üç fasikülü büyük bir ilgiyle karşılanan Hayat Büyük Türk Sözlüğü La* tin harflerinin kabulünden sonra yayın-lanmış,40 000 kelime ve tabiri içine» alan,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • 1969'da Fransa sınırından 128 bin kişi geri çevrildi I PARİS r MİSEL PERLMAN ft YAZIYOR Jğ*% Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu yıllık bilanço,1969 da çeşitli sınır kapılarında 189.700.000 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • »Açık ateşte pişen ette 700 sigaradan daha çok zehir var» Iköpenh I TEOMAN YİGİN İngiliz ilim adamı R.C.Spalding «Royal Society Health Journal»da yayınlanan bir makalesinde «Açık ateşte pişirilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • BİR İSVİÇRE DERGİSİNİN İDDİASI TÜRKİYE'DE KÖLELİK DEVAM EDİYOR» KÖLN i ORHAN TÜREL jB YAZIYOR fH İsviçre'de Almanca olarak yayınlanmakta olan «Welt Woche» adlı dergide iddia edildiğine göre dünyada kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • DANNY'nin KANADA GEZiSi OLAYSIZ GEÇTİ Fransa'daki öğrenci hareketlerinin lideri,bir TV programı için Toranto'ya geldi.1968'de,Fransa'daki büyük öğrenci mitinglerine önderlik eden öğrenci Daniel Colın-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • Berlin'de Parti Liderleri halka kömür taşıyor Kömür ulaşımında çalışacak işçinin bulunamayışı Berlin'de kömür sıkıntısına sebep olunca,yöneticiler «halka yardım» kampanyası ilân ettiler.Avrupada hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.02.1970
  • «BU HAZİNE TÜRKiYEDEN KAÇIRILMIŞTIR» LONDRA DEMİR B.SAROL YAZIYOR BOSTON Güzel Sanatlar Müzesinde birdenbire suyuzüne çıkmış bulunan ve halen katiyetle menşeinin neresi olduğu açıklanmayan 137 parçalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.02.1970
  • Garanti belgesi taşımayan hiç bir ilâç ve madde ithal edilmeyecek ANKARA,ÖZEL ÎARIM Bakanı İlhami Ertem,zirai mücadele ilâçlarından gümrük vergisinin kaldırılacağını ve Bakanlık taı afından ruhsatland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • ÖĞRETMENİ SUÇSUZ BULAN SAVCI Niğde Yardımeserenler Derneği tarafından düzenlenen baloda Niğde'nin ileri çelenleri bir araya ıçelmişlerdir.Raloda en çok ilgi toplayan kişi,Türk Hukuk Kurumu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • DENİZLİ YALİSİ VEFAT ETTİ DENİZLt,AA.Denizli Valisi Ziya Durakoğlu önceki gece bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.1925 yılında Uluborlu ilçesinde dünyaya gelen Durakoğlu,Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • Dekorasyon yarışması bugün sona eriyor Yapı Endüstri Merkezinin Harbiye'deki «Yanı Malzemesi ve Donatımı Daimi Serı?isi»nde bulunan stand ve panolar arasında düzenlediği dekorasyon yarışması bugün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • İki milyon kaçak sigara kâğıdı ele geçirildi BURSA,ÖZEL Trafik kontrolü sırasında Diyarbakır plâkalı bir kamyonda iki milyon lira değerinde kaçak sigara kâğıdı ele eeçirilmlfttr.Kamyonda yapılan arama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • JANDARMA İLE ÇATIŞTILAR KÎI-tS Gürdüzü köyünden kaçak mal çıkaran kaçakçılar p-»iıtf!ı mevkiinde jandarmalarla silâhlı catısmava srfrismislprdir.Otomatik silâhlı kaçakçılar 27 Av 136 nlâkalı Iprd tie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • Vefat ve teşekkür Emekli Deniz Ast Subay ve uzun yıllar Deniz Yollarında yakın yol Makine Bas Çarkçılıjı yanmış olan babamız SAMİ DURCAN 2' '2/1970 pazartesi günü vaKala;dıeı hastalıktan kurtula mayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • 34400 metre vantüp şartnamesinde belirtilen şekilde imâl ettirilecektir Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden.Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 34.400 metre vantüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • aldı ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNASI kazandı Ankara,Demirlibahçe îniş Sokak No:20,Şumnulu Apartmanı Kat:4'de ikamet eden Sayın Nevzat Akalın POP'tan otomatik sıkıcıh,yepyeni bir çamaşır makinası kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • BOYKOTÇÜ ÖĞRETMENDİ HALLAÇ OLDU Boykota katıldığı gerekçesiyle görevine son verilen Biga ilçesinin Kocagür köyü öğretmenlerinden Hüsnü Atıcı,hallaçlığa başlamıştır.Arkadaşları arasında çalışkanlığı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • Bir genç kız şartlı olarak kocaya verilmiş BURSA,THA Savcılığa ilgi çekici bir olay intikal etmiş,bir genç kızın sevdiği erkeğe «Beğenir,memnun kalırsan nikâh kıyarsın» şartıyla verildiği öğrenilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • Paletli nakliyat Izmir limanında uygulanacak İZMİR,THA,Türkiye'de ilk defa paletli yük leme ve boşaltma Denizcilik Bankası İzmir Liman işletmesinde uygulanacaktır.Malların nakliyesi sırasında bozukluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • B DDY,bayramda Ankara İstanbul,Ankara İzmir,Ankara-Adana arasında ek seferler yapacak ANKARA,THA DEVLET Demiryolları Kurban Bayramı dolayısiyle ek tren seferleri koymuştur.Buna göre,14-15-16-21 ve 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • Dozbeylinin kaloriferleri yarın yanmayacak S Kapıcı ve kaloriferciler yarın greve başlıyor.ANKARA,ÖZEL Ş Kanunun kapsamına alınmayışlarını prutes-I to eden kapıcı ve kaloriferciler yarın Ankara'da gre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • Aynı kıçı" seven iki gençten biri düelloda öldü SİVEREK,THA Aynı kızı sevdikleri için düello eden iki İ$e öğrencisinden biri ölmüş,düğeri de ağır şekilde yaralanmıştır.Mehmet özbingöl ile Hali)Kuzucu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • T Saym halkımıza teşekkür 4 Şubat çarşamba günü satışa çıkanlan ©RÂBAK Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş.nin ş~ %13 Faizli 10 Milyon liralık hamiline muharrer tahvillerinin birkaç saat içerisinde 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • a 1111111 111 I r 111 r.n r I I r.I 111.t.j TEŞEKKÜR j Arkadaşımız Cemal özkılıç'ın r i geçirdiği kazftdan sonra yar-dunlarım esirgemeyen Sayın Opr.Dr.Vbf A.Metin ŞAHİNGÜR'e j ve S.S.Kurumu İzmit Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • TEŞEKKÜR E Vefatı İle bizleri sonsuz acı-E İ lara parkeden sevgili oğlumuz İ Ahmet Sami Peker'l muzdarlp E bulunduğu menhus hastalıktan i E kurtarmak için büyük çabalar E E sarf eden.başta Dr.Sami Ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • POLYSTROL MALZEME îhlM ALINACAKTIR Üniversitemiz ihtiyacı için 7 ton Polystrol malzeme takribi özgül ağırlığı 1.05 1.10 gm/cr#3» takribi dane büyüklümü 5 mm.olacak)kapalı zarf usulü vW ihale yolu İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • VEFAT Merhum general ve Gümüşhane milletvekili Raşit Gürgen'in eşi,Av.Orhan Gürgen,Türkân Gerçek ve Prof.As.Turan Gürgen'in sevgili anneleri,Esin Gürgen ve Ferit Gerçek'in kayınvalideleri,Müh.Şükrü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • DURU TURİZM KURBAN BAYRAMI GEZİLERİ İZMİR DENİZLİ Pamukkale)6 gün 425 TL.ANTALYA Alanya)AFYON 7 gün 475 TL.Gezi ücretlerine;lüks otellerle otobüs,kahvaltı ve müzelere giriş masrafı dahildir.Ayrıca haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.02.1970
  • BİR İLÂÇ FABRİKASININ İMALÂT KİSMİNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ECZACI veya YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİ alınacaktır.İsteklilerin 30 yaşından küçük askerliğini yapmış ve enazmdan bir yabancı dile tam olarak vâkıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • ümit deniz m* uısuN d/ve WMN GECE VAKIF Gureba Hastahanesinin yıllık yemeği ¦geçtiğimiz hafta Lâle-«ar salonlarında verildi.Sosyal çalışmaları ile maruf 'hanınilarımızın çoğunlukla iştirak ettiği gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • Hanımlar menfaatinizi koruyunuz.miktarın iki mislini fiat in iki mislinden ucuza ı FABRİKA ÇIKIŞ FİATLARIMIZI SİZİN İÇİN AYARLADIK STANDART:200kunıs 2 Standart BÜYÜK:375 kurus Persiî çamaşırda dünyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • MEMUR ARANIYOR Bir Bankanın muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere,asgarî Lise mezunu bay askerlik hizmetini yapmış)ve bayan memur adayları alınacaktır.İsteklilerin kendi el yazılarıyla yazacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • T.M.M.O.B.ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Odamızın XVI.Genel Kurulu 34 Şubat 1970 Salı günü saat 10.00 da Türk Standartlar Enstitüsü Salonunda çalışmasına başlayacaktır.Sayın üyelerimizin teşrifleri rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • İZOCÂM kS.ELEMAN ARIYOR Gebzedekl Fabrikamız İçin aşağıdaki elemanlara İhtiyacımız vardır:1.ELEKTRİK USTALARI 1.ve 2.sınıf ehliyetli 2.MOTOR,TORNA,TESVİYE ve DİZEL USTALARI Sanat Enstitüsü mezunu Müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • Yarışmamıza katılmak için iki ay önce kurulan bir topluluk:ALMAN LİSESİ İşte Alman Lisesinin yedi genci.Yukardaki resimde Zeki Baktır,Muhlis Renter,Melih Kibar,Halit Kakınç,Muhtar Turan,Hüsnü Erim,yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • MALI 1SJ.ER MÜDÜRÜ İl OLMAK İSTEYENLERE I,Malî İşler Müdürü olarak yetiştirilmek üzere eleman alına-n çaktır.Namzetlerde aranacak vasıflar şunlardır:ıV j 1.İş İdaresi Business Management)tahsili yap-|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • TÜRK HOECHST SANAYİ YE TİCARET A.Şîlâç ve Kimya Sanayii Fabrikalarında çalıştırmak üzere ELEKTRİKÇİ aramaktadır.Askerliğini yapmış ve Sanat Enstitüsü mezunu olmak tercih sebebidir.Yazılı müracaatlann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • İSTATİSTİK MEMURU ARANIYOR İstanbul'da çalışmakta olan bir yabancı firma,istatistik kayıtlarım tutacak,hesap işlerinden anlıyan,İngilizce bilen,eli grafik çizmeye yatkın bir eleman aramaktadır.Adaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Radyolarımız için ihtiyaç duyulan a Elektronik lâmba diod ve transistörler,b Kumanda masaları,şartnamelerine göre kapalı zarfla ve teklif alma sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.02.1970
  • CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemizin Genel Patoloji ve Patololik Anatomi Kürsüsündeki açık Asistanlığa isteklilerin yabancı dil imtihanları 25 Şubat 1970 Çarşamba eilnü saat 9'da Bilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • mm Amana düşmüşü,Çakır Kâhyaların Hacı Kenan,ayaklamak var mıdır?Yüzümü yere koydum geldim.Allahtan aşağı sen varsın diye geldim.Rahmetli Kara Abuzer kardasın,ölüm döşeğinde bizi kor giderken,sana ısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • Alamut Kalesi yazan ve çizen SUAT YALAZ masatx Gabbair' «x Kavgayı bınStertuŞ Ce«rtö+Peda7l£M hj^ ^r^ABircseıaw©H Kaq-wıSk+a bujiiAnu^taı-is^t at-Kalantzciate fc» sAre SH-Koştut- duk+afr SonJrS c^uı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • WILLIAM SAROYAN «K Çeviren Tarık DURSUN K mmmmmaMamliüihhiii—wammm.m I US Sonra anneme milleti ayaklandırdığı için biraz kızgın,Pierre otelinde şimdiye kadar hiç bir küçük kız ne pencereden düşmüş,ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • i'vi BULMACA 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Halk arasında oradan oraya lâf taşıyan kimseler için kullanılan bir deyim;TERSt kimyada arsenik'n simgesi.2 Kısımlar,parçalar eski dilde)Kutluluk,uğur getiren sey e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • f OĞLAK BURCU "Vo",i SK 'S'nizde bâl1 dalgınlıklar yapıyorsu-I nuz.Bazen de olmayaoak şeylere ıl-nirleniyorsunuz.Sükûne ihtiyacınız var.I KOVA BURCU USSn E Bugün aşkla bağlı olduğunuz İnsanla i güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • AL-i err,TRAŞ OL. siy.câry,»sel.«is» yENi eB-KEk ^ESCAO^SI GELOOe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • îçihf A/£SS.TBR AMCA.S/A/ C£V.Ot'Sihrı KCM.A\A$;BE*.PkM-JAA ^V)J LIS S(R İŞ~ XA7PAAişsı 4.L-ÛB ı*NSvûM-DİR f ı «A AC|^y OlAA BENİ İŞTEN fc% li V x5J_itt'UE ÇATIŞTIK BU^l-ABI AAAA efe ^joszy M^eSIZ OA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.02.1970
  • ADI 'ANTON BEİZG DEAAEK VE SİZİ BE£3-iN DE" BEkxjVoR— 5EL.ECEG«AAi ABER!v/EJS/v\e OİM.NJ.ATO KARAKiS AM INA GE*MEJ?AıJN SFXf et ı fc.Ri oı «oJPa* TûyİN EDİl_EBü-AAEK.İÇİN B.V(i_ 5ARACAi5IM O Ş/GAOA DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • Olayların ıçyuzu ençliğin içinde 6ENÇLÎK,bir toplumun geleceği,itici ve ilerletici gücüdür.Yaşanılan günlerin aynası,gelecek yılların habercisidir.Çocuklar ailenin,gençler toplumun aynasıdır.Nasıl ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • Tabanca taşımak serbest bırakılamaz HERKESİN tabanca taşıyaoilmesini öngören bir yasa istemine ilişkin eleştirilerimizi biz de kısa süre önce «Milliyet'e Mektup» köşesinden duyurabilmek olanağanı bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • AVUKAT ARANIYOR Büyük bir Şirketin hukukî konulardaki işlerini takip ve yürütmekle görevli olmak ve devamlı şekilde çalışmak üzere Ticaret ve tş Hukuku sahalarında en az 5 yıl tecrübesi bulunan azami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • ADALE Ağrılarında ŞANLI PE^tKLt YAKI'sı Can Reklam:39 3233
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖ V_ı LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SORU:Onbeş yaşında ve li se öğrencisiyim.Ankara'da yararlanabileceğim kütüphaneler hangileridir?CENGtZ KABAOGLU Ankara)CEVAP:Ankara'da sizin] yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • KOCAOGLÜ ET PAZARLARI" BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)NEFİS PİRZOLA Kadıköy Beyoğlu 36 93 58 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet 2126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • Büyük Tenzilât %40 o50 İndirimli Fiathr WAkBeyoglu Kurdoğlu Reklâm:544 2288 760823?40947
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.02.1970
  • A-NSANLAR HASAN PUIUR Görelim Mevlâ neyler,Neylerse güzel eyler SAMSUN Belediye Başkanı Kemal Vehbi Gül'ü.Adalet Partisinden attılar.Hikâyenin yazışman başlangıcı AP Merkez Haysiyet Divanı 2.Başkanı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • o Ayla Algan,yıllarca önce sahneye konan «Tarlakuşu» oyununun bir sahnesinde görülüyor.AYLA ALGAN CEVAP VERDİ «Ekmek parası,geçim kaygusu mudur bizi i üçkâğıtçı politikacıdan daha kurnaz,daha tutarsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • KAVGA ETMELERİNE BıR ŞiŞE ViSKi SEBtP OLDU m JAz beraberliği iehlıheli dönem Burton'un herkesin yanında kendisine hakaret yağdırmasına sinirlenen Liz Taylor,masada bulunan şişe ve bardakları tuzla buz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • ZEKİ MÜREN HAYATINDA İLK DEFA BİLİRKİŞİ OLACAK.B Ünlü sanatçı bu iş için 900 lira ücret alacak.S S NLÜ ses sanatkârı Zeki IVlüren,hayatında ilk defa 19 mart perşembe günü,mahkemeye «bilirkişi» olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • ISTANBUL 12,25 12,40 13,00 5,55 Açılış,program 13,15 6,00 Günaydın 13,30 7,00 Köye haberler 14,00 7,05 Türküler ve oyun havalan 14,15 7.20 Bir özel program 14,30 7,30 Haberler 14,45 7,45 Hafif müzik 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • s» i MAKSİM ZEKİ MÖREN o GÖNÜL AKKOR SELMA GÜNERİ HURİ SAPAN ESİN GÜLSOY SERPtL ÖRÜMCEK RUHAN DENtZ İLHAN FEYMAN Ork.V E ATEŞ BÖCEKLERİ Piks menü:90.TL.dlr.Çarşamba hanımlara,Pazar umuma matine.Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • AUDREY HEIWN'UN BİR OĞLU OLDU HOLLYWOOD,AA Ünlü sinema sanatçısı Audrey Hepbum'ün bir erkek çocuğu doğurduğu açıklanmıştır.40 yaşındaki Hepburn'la,Roma'lı bir ruh hekimi olan eşi Andres Dotti'nin oğul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • TRT,«Yabancı yayın» listesinde yer almıyor JAK Ç A L O M Paris'ten bildiriyor Fransız Radyo ve Televizyona O.R.T.F.Sendikaları tarafından hazırlanan blr İstatistiğe göre,Rusya,Haftada 1873 saatlik yay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • pHEHHUHEvgı SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 63 41 90 1.Levent)Tehlikeli Yol R Johnsonn Renkli tng ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Eldorado R.Mitchum J Wayne Renkli İng.AS 47 63 15 Harbiye)Para Tuzağı G.Ford E.Sommer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.02.1970
  • ^Niv Abb Krs Bom AMBULANS Bütün Ilk yardım teçhizatını haiz,Hemşirelî,Doktorlu,Air Conditional özel ambulans servisimiz 24 saat hizmetinizdedir.Tel:47 77 44 ve 46 91 92 Milliyet:2255
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 09.02.1970
  • «Ametçiğim.Ametçiğim,hoşgeldin.Şarabı getirdin mi?«Şarap hazır oğlum.Cepte de sarı kız.Sen para yi çık bakalım.«Şaraba can kurban biraderim.Al bakalım paranı Ametçiğim.«Allahıma.Koç bee koç.Sen zahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 09.02.1970
  • SATILIK EMLÂK BEYOGLU'NUN merkezinde i?ha Dİ,sahibinden 49 28 23 LEBİDERYA arsa:Kumburgaz'da,otel veya motel inşaatına ve parsellenmeye müsait geniş kumsalı havi arsa,sahibi eliyle satılıktır.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 09.02.1970
  • İNE SANAYİ AŞ.A!1)Atölye tecrübesi olan MAKİNE MÜHENDİSİ Müracaat:Necatibey Cad.No.44'deki Şirket Merkezine 2)Tecrübeli TESVİYECİ ve DÖKÜMCÜLER Müracaat:Kartal Yakacık Yolu Soğanlık Sapağmdaki Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 09.02.1970
  • ARÇELİK BUZDOLABI kazand Düzce,Kilimli Tepeköy' ünden Bay Remzi Eroğlu,POP' tan Arçelik Buzdolabı kazanan en son talihlidir.Daha bir çok ANADOL,Arçelik Buzdolabı ve Çamaşır Makinası ile futbol toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 09.02.1970
  • Samsunsporla oynadıkları karşılaşmanın 82.dakikasında İskender tarafından sakatlanan ve sol köprücük kemiği kırılan Eskişchirspor takımı oyuncularından Ayhan Aşut,dün başarılı bir ameliyat geçirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • sı 43 DAKİKADA GÖRDÜKLERİMİZ t Baştarafı Onikincide HAKEMİN AĞIR CEZASI arada rakibin biraz da kaza golü diyeceğimiz sayı-35E sına engel olamayacaklardı.Bu gole rakibin golü kadar kendi golleri de den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • AT YADISI SONUÇLARI jS39?lB^ 1.Koşu:Gül,Çorlu,Hayırlı,G:2.60,2.Koşu:Kleber,Grand Gala,Zeynep,G:2.30,P:1.15,1.05 8.Koşu:Alemşah,Golden Horn,Emerson Mucuk koşmadı)G:2.60,P:1.05,1.05.4.Koşu:Neşve,Altu,Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Eusebio'ya Regetas Vasco talip oldu RlO DE JANEIRO,ÖZEL Rio'nun futbol Kulüplerinden «Regetas Vasco» Portekizli ünlü futbolcu Eusebio'yu transfer etmek İçin harekete geçmiştir.Vasco'nun başkanı Gomez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • İtalya'nın ünlü SUPERCALCI Dergisine göre COPPA DEI CAMPIONI 1)SfACNA «30 2)ITAUA 102 3)CECOSLOVACOu» «s 4)INGHM.TERRA O 5)GERMAMA.O.6)OLARDA KMTOGAUO S)UNGHERIA SCOZİA 10)POLONU 11)FUAMCIA 12)GALLES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Samsunspor ile berabere kalan Eskişehir çeyrek finalde HAKEMLER:Ertuğru] Akbay İlhan Tun» Namık Atlı SAMSUNSPOR:Fikret [Tekin Barbaros İskender Cevdet Rıfat Cengiz Sami Temel Ahmet Nuri Hamdi ESKİŞEHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Atletizmde bir dünya rekoru kırıldı îsveç'U Karin Lundgren,bayanlar 300 metrede 38.3 saniye Ue yeni bir salon dünya rekoru tesis etmiştir.Eski rekor 38.4 saniye İle Fransız Olimpiyat Şampiyonu Colette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • WİLLİCAMPOf MÂJİCATI YENDİ Dünya Boks Birliğinin Sinek Sıklet Dünya Şampiyonu olarak tanıdığı Filipinli Bernabe Wlllicampo'un gece Manila'da Nikaragualı rakibi Eduarbo Raton Majica'yı on rauntluk maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Güneşspor Beykoz 0 FerikUy T.id.y.•i Karşıyaka Antalya 1 Şeker gpor Balıkesir 2 Galata Kütahya tptal Ülküııpor Aydın 2 Zonguldak Boln 2 Kocsell Sivas 0 Trabzon Bandırma 1 Düzce Adanaspor 2 Nazilli Afy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • «MEHMETÇİK AYRILAMAZ» Antrenör Basrl Dîrimlili'nin Samsun'da ayrılmasını istemiyen Kırmızı Beyazlı taraftarlar,Samsunspor ile Eskişehirspor'un oynadıkları maç sırasında tribünlerde bir el ilânı dağıtm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • KOLEJİM OYUNU FENER'E t Baştarafı Onikincirle dığı «kontrataklar» için daha elverişli olurdu.Ama,ne yapılırsa yapılsın,Fenerbahçe'nin maç vermeye niyeti yoktu.Batur,oyunun sürati karşısında iki cin gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Türkiye Kupasında 7 takım çeyrek finale yükseldi Dün oynanan Galatasaray Vefa,Samsunspor Eskişehirspor maçlarından sonra,Türkiye Kupası'nda 7 takim çeyrek finale yükselmiştir.Bunlar geçen yılın şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • 43 DAKİKA OYNANAN MAÇ Ağır zemine ragmen Kütahyaspor karşılaşmaya hızlı başladı ve hemen Galata yarı sahasına yerleşti.Oyunun 6 dakikasında Kütahyasporluların sağdan yaptıkları bir frikik atışında Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞALEDİR YARDIM EDELİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Galata Küfahyaspor 4 Baştarafı Onikinclde Bu arada Galata antrenörü tsfendiyar Açıksöz,hakeme tekrar maça çıkması İçin ısrar edince.İlhan Özkan,«Siz milli olmuş bir sporcusunuz.Bu hareket] tasvip ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • 3 1 İr* AA ADI T"rki 'e Üçüncü Lig Beyaz Grub maçlarına dün LİV7 VlAyri.AKl devam edilmiştir.Kasımpaşa Beyoğluspor'u 1-0,Kırklareli Muğlaspor'u 1-0,Esk.Demirspor Konya tdmanyurdu'nu 1-0,Uşakspor Karab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Spor Bakanı dün Eskişehir'de tesisleri gezdi ve yeni yapılacak 40 bin kişilik stad için bilgi aldı ESKİŞEHİR,AA.MİLLÎ Eğitim Bakanı Prof.Orhan Oğuz ile birlikte incelemeler yapmak üzere şehrimize gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • VOLEYBOL KIZLAR LİGİNDE Galatasaray'ın Rasimjısşa'yı 8—O yendiği maçtan bir görünü?Kızlar Liginde favoriler kolay galip geldi O ÜN Spor Sarayı üst salonunda yapılan kızlar voleybol lig maçlarında favo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Gençler Türkiye kros birinciliği KONYA,AA.Federasyon Kupası Gençler Türkiye Kros Birinciliği dün Konya'da yapılmıştır.Ankara Bölgesinden Mustafa Kalemoğlu'nun birinciliği ile biten yarışmada,ikinciliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Osman Yüce Kupası kayak yarışları SARIKAMIŞ,AAistanbul,Erzurum,Bitlis,Gümüşhane ve Kars kayakçılarının iştirakinde düzenlenen «Osman Yüce» Kupası Slalom Yarışmaları dün sonuçlanmıştır.Büyükler ve genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • İkinci Ligde dün »ynanan maçlar İkinci Türkiye Liginde dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alınmıştır:Balıkesir:2 Şekerspor:0,Boluspor:1 Zonguldakspor:0,Aydmspor:3 Ülküspor:1,Trabzonspor:1 Baniırmaspor:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • Izmir Genç Karması topladı TAŞAR ÖZEREN ANTALYA'dan bildiriyor Bir gençler turnuvasını daha geride bıraktık.Turnuvaya iştirak eden gençler,seçilmek,bölgeler ise dereceye girmek için tam dört gün mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • G.Saray İTÜ'yü 3-0 yendi Dün Spor Sarayı üst salonunda yapılan maçta isa Galatasaray,rahat bir oyunla I.T.Ü.'yU 15-5,15-13,15-2.Dz.H.Okulu da Beykoz'u 16-14,15-13,2-15,15-13 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • t.E.T.T.nin Fenerbah diği maçtan bir an [YUSUF NOBERÎ] DUNKU MAÇTA ELEKTRİKLE 3 0 MAĞLÛP OLAN enerbahçe.voleybolde Türkiye Ligine girme hakkını kaybetti ELEKTRİK:Aziz Sami AH Mehmet Uğur Tanju FENERBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • DİĞER MAÇLAR Günün İlk maçında Rasimpaşa,Beşiktaş'ı 3-2 mağlûp etti.Maçın setleri 15-10,15-4,7-15,6-15,15-11 sona •rdi.Taraflar şu tertiplerle oynadılar:Rasimpaşa:Blrcan 2)Tamer 8)Duran 2)Feyhun 2)Ufc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.02.1970
  • G.SARAY VEFA İÇİN t Baştarafı OniKincide kada Atılay demarke durumda iken önce vuramadı,sonra vurdu ama,isabetsiz oldu bu vuruş.Beş dakika geçmemişti ki bu defa Pikri'nin aşırtma şütii üstten dışarı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • YUSUF SURURİ VEFAT ETTİ îstanbul Tiyatrosu dramaturga,tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Yusuf Sururi dün karaciğerinde!nastalıktan kurtulamayarak sabaha karşı vefat etmiştir.Ali Sururi,Lütfullah Sururi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • HlnSSi paîEâmenlorıere bir kokteyl verildi Türkiye Hindistan Dostluk Cemiyeti tarafından,dün Hilton Oteli'nde,Hindistan Parlâmento Heyetine bir resepsiyon verilmiştir.Resepsiyonda,VUli Vefa Poyraz,Hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • ERBAKAN t Baştarafı Birincide İstiklâl Marşının söylenmesinden sonra,bâzı kurucular tarafından partinin kuruluş nedenleri anlatılmıştır.Bu arada salonu dolduran bir kısım halk «Allah Allah» nidaları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • VALİNİN YASAĞI fc Baştarafı Birincide lantısında savcılığın daha önce oyun hakkında takipsizlik kararı verdiğini açıklamış ve «Anayasayı çiğneyen,yetkilerini aşan Valiyi İçişleri Bakanına telgrafla şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • Denizalticilarin çocukları DERYA AYKUT İle REHA SEZ(tN Nişanlandılar 8 •2 1970 Milliyet:2247
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • 4 yıldır denizin ve tabiatın ytpratamadıflı tarilıi MZ XPU&6J Türkiye ve Ortadoğu Yetkili Satıcısı MEGES A.Ş.Meclisi Mobusan Cad.No.113 Fındıklı İSTANBUL TeJ.t 4088 84*4478 B Bekl&moılık 330)2234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • KIRMIZI OY t Baştaraft Birincide Partiden ihraç edilenlerin yanısıra 7'lerin Genel îdare Kurulundan çekilmesiyle şiddetlenen «Yeminli Bilgiççi» grubunun arasındaki hizipleşme,bütçenin «maddelerine geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • FEYZİ061U k Baştarafı Birincide gU Anlaşmanın,feshin ihbarı ve Çekiline)nin biltiil gerçekleşmesi İle ilgili maddesinde lüzumsuz derecede uzun süreler ve bağlayıcı bükümler vardır.Evvelce yapılmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • AP SEKATO fc Baştarafı Birincide bih edilince,tartışma çıkmış,bâzı senatörler toplantıyı terketmek istemiş,ancak araya girenler Duna engel olmuşlardır.Parti içinde tesanüt konusunda 14 senatör söz ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • GARAUDY t Baştarafı Birincide Komünist Partisini,Fransa'daki sosyal değişiklikleri hesaba katmaksızın Sovyet modelini adım adım izlemekle suçlamış,aynı zamanda Çekoslovakya'nın istilâsı ve onu izleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • Demire!de çizüın ysfy bulamadı.Baştaraft Birincide başkanlık etmiştir.Ancak Demirci de buhrana bir çözüm yolu bulamamıştır.Mütevelli Heyeti dün tekrsı toplanmış ve bir bildiri yayınlamıştır.Bildiri şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • Şeytan taşlamaktan Baştarafr Birincide lentiler gerçeğe uymayan dedikodular ve bütün bunların üzerine inşa edilmeye çalışılan tahminlerdir,bu suali sorduran.Evet,zaman zaman bir de bakıyorsunuz:Bütçey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Yeni açılacak Beyoğlu Hastanesi ihtiyacı 123 kalem tıbbî cihaz teklif alma suretiyle satınalınacaktır.2 ihaleye iştirak etmek İsteyen firmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • SATILIK FABRİKA Büyükçekmece Çatalca yolu üzerinde Ahmediye köyü yakınında,60.000 m2 arazisi olan;sosyal tesis İdare,lojman ve imalâthane binalarını muhtevi;salam sosis ve benzen maddeleri imâl etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • 11 TIME!LIFE M IT A D i.A Q I tiSfaKEtt İNSAN VÜCUDU FASİKÜL Bugün QIKTI Milliyet:2230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.Transformatör imalât kısmmda istihdam etmek üzere Almanca bilen tecrübeli USTABAŞILAR aranmaktadır.Kadıköy,tzmit ve Üsküdar'dan fabrikamıza servis arabası mevcut olup kantinimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • Nfe Müşterek Zevkleri TREVIRA?gömlekleri BOSSA Hacı Ömer holdinge dahil bir Milliyet:2243
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • ESKİŞEHİR BANKASI T.A.Ş.İdare Meclisi Başkanlığından,Bankamız hissedarlar olağan Umum!Heyet toplantısının 5 Mart 1970 perşembe günü saat 14.30'da Eskişehir'de Belediye Meclisi toplantı salonunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.02.1970
  • İNŞAAT İLÂNI M.M.Ankara işçi Sendikaları Konfederasyonu Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanlığından 1 Mahdut Mesuliyetti Ankara tşçl Sendikaları Konfederasyonu Yapı Kooperatifi adına 4.kısıra 984 Dokuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 09.02.1970
  • Salim:"Biz İnsan değil miyiz diye bağırıyordu.9 No'lu genç,seyirciye çok kızdı REHA ERUS Soldan,korner çizgisine Uç dört metre olan bir yerden Vefa'mn kazandığı frikiği Salim atacaktı.Gerildi,hakemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • MAÇIN TENKİDİ 43 DAKİKADA GÖRDÜKLERİMİZ GÜNDÜZ N KILIÇ AÇ,tier bakımdan İyi futbol oynamağa müsait olmayan olağanüstü kötü saha şartları içinde oynandı.Böyle bir sahada topu kontrol etmek kadar,futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • Galata Kiitalıyaspor maçında,Galata'h futbolcular hakeme itiraz ediyorlar.Ve maçın hakemi oyunu tatil etmiş,sahadan çıkarken.[YILMAZ CANEL] GALATA KÜTAHYASPOR MAÇI YARIDA KALDI Hakem Özkan Galatalı fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • Kamacı,Klaus Klein ile 9 nisan'da dövüşüyor ¦i Orsolics'den fecî dayak yiyerek kör olma tehlikesiyle karşılaşan Alman boksörün tedavisine devam ediliyor.ORHAN TÜREL Köln'den Dİ İd iriyor Tek profesyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • «GALİP GELMEK İÇİN COK SIKI ÇALIŞACAĞIM» Avrupa Şampiyonluğu Unvan maçlarına hazırlanmaya kısa bir süre sonra başlayacak olan Cemaı Kamacı,«Şu anda tek bir düşüncem var.O da Avrupa Şampiyonluğunu kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • SPOPDUNYASINDA GEZINTIllR ispanyollar!Docherty'nin peşine döştüler Tommy Doclıerty R Derleyen:TOGAY BAYATLI EAL Madrid 17 yıl sonra bir İngiliz antrenörünün çalıştırdığı Atletico Bilbao'ya 5-^0 gibi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • Galatasaray'ın Kupadaki rakibi Polonya şampiyonu ilk yarıyı golüyle 1-0 önde bitirdi Beraberliğe rağmen Legia'mn formda olduğu görüldü OR HA N^ TÜREL KÖLN'den bildiriyor.$UBAT başına kadar Avrupa'da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • 'ti:yij Fenerbahçe'nin sayı ile sonuçlanan bir hücumu.[YILMAZ CANEL] KOLEJİN OYUNU FENER'E TUTMUYOR YALÇIN GRANİT OLEJ,hızlı oyuna güvenip,kısalarla oynasa,Penerbahçe'liler çok uzun kalıyor.Yavuz'a ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • o F.Bahçe'nin Ko lej'i farklı yendiği dün geceki maçta Hüseyin Kozluca üç Kolej'li arasından şut atarken görülüyor.[Y.CANEL] TÜRKİYE BASKETBOL LİGİNDE İKİNCİLİK MÜCADELESİ KIZIŞTI F.BAHÇE,KOLEJ'E REVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • TÜRKİYE KUPASINDA SAMSUNSPOR'LA O O BERABERE KALAN ESKİŞEHİR TUR ATLADI Yazısı Onuncuda Galatasaray k k ir k ~ir k k ickk k kir ir irit ir it kit it it Yılmaz,eski takımına karşı oynadı.HAKEMLER:Sedat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.02.1970
  • Dostluk maçı gollü geçti MEHBİH MEBSIN İL Golleri Tarık,Can penaltıdan)Ziya ve Osman kaydetti 2-2 sona eren Fenerbahçe Mersin tdm&nyurdu maçında,Çan'ın bir akım.[T.H.A.¦fa HAKEMLER:Mustafa Oğultürk Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Milliyet, Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • ÜĞÜYANG1 HOLLANDA'DAN BELÇİKA'YA GECTi Dışişleri Bakanı Çağlayangil,Hollanda'ya yaptığı resmi ziyareti dün tamamlayarak Belçikaya geçmiştir.Program gereğince Çağlayangil bu sabah Belçika Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • TRABZON'DA GENÇLER t Rastaraiı Birincide Gençler,Birlik Kumandanını omuzlarına alarak «Ordu Gençlik Elele» diye bağırıp askerlere sevgi gösterisinde bulunmuşlardır.Öğrencilerden Temel Yılmaz ve Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • KORDONBOYUNDAKİ KAVGA İZMİR,ÖZEL İzmir limanında bulunan Amerikan Filosu'na mensup erlerle,gençler arasında dün İkinci Kordon'da kavga çıkmıştır.İçkili olarak sokaklarda dolaşmaya başlayan Amerika'lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • ANKARA'DAKİ OLAY ANKARA,ÖZEL Ankara'da önceki gece Kavaklıdere'deki AID Amerikan İktisadî Yardım Teşkilâtı)binasının camları indirilmiş,duvarlarına mazotlu mürekkep sürülmüştür.AID binasının camlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • MUHTIRA YOK Amerikan 6.Filosu mensuplarına karşı girişilen hareketler üzerine Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye bir muhtıra verdiği ve bu olayların ilişkilerimizi temelden zedeleyebileceğini bildirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • M E V L I D Sevgili aile büyüğümüz Aziz Mazhar Tulga'nın Vefatının 40 ncı günü dolayısıyle 21 Temmuz 1968 Pazar günü yarın)öğle namazına müteakip Kocamustafapaşa Sümbül Efendi camiinde okunacak Mevlid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • VEFAT Halide Uygunoğlunun esi,Meral Uzunçarşılı ve Benan lybar'ın babaları Ayşe lybar,Münevver lybar,Nihal İybar,Orhan Uygunoçullarının kardeşleri,Oktay İybar,Gönül Özgür,Ümran tybar'ın dayıları,Tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • TÜRKÂN TÜRKER ile CÜNEYT ÖRS Nişanlandılar Ayazpasa 19.7.968 Milliyet:9765
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • AMERİKAN B.ELÇİLİĞİNİN DİLEKÇESİNİN HİKAYESİ Öğrencilerin mahkemede* duruşmaları devam ederken T.C.Kanunun 516.maddesine göre dava açılacağını duyan TİP Milletvekili Yunus Koçak.Amerikalıların şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • Sükan,tevkif edilen gençleri suçladı A Bastarafı Birincide «KALKIN ULAN» Öğrencilerin savunmasını üzerine alan avukatlardan ikisi dün sabah cezaevini ziyaret ederek tutuklu öğrencilerden üçü ile görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • ALİ FİLİBELİ t Bastaraiı Sekizincide çok konuşmadığım için takımda oynayamadım.Cenap meselesi çıktı ortaya,hemen beni vermek istediler Altınorduya.Kabul etmedim.Benim işim gücüm İstanbul'da.Kolay mı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • EUSEBİO t Bastaraiı Sekizivcule ağlıyordu.Kara panter'in tek tesellisi İngiliz kalecisi Banks'a attığı harika penaltıydı.Böylece kale direkleri ilk defa O'nun attığı topu aralarına alıyor ve Wembley s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • Galatasaraylılar t Bastaraiı Sekizincide 200 metre karışık ferdî,erkek gengler:1 Timathy Otto 2.42.9 Ortadoğu)2 İsmail Koçak 2.53.8 Antalya)3 Hanri Kandioti 2.55 Adalar)Amerikalı yüzücülerden Robert H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • HEYBELİADA 4 Bmttarah Sekizincide Beşiktaş)Şcraf ettin Antalyaspor)Ergün G.Saray)Raşit F.Bahçe)Olcay Mersin)Gökmen G.Saray.Uğur G Saray)Erdinç F.Bahçe)Büyükada:Yılmaz İst.Spor)Özcan F.Bahçe)Celâl İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • TREVIRA® PARBESÜLÜK KUMAŞLARI AKIN TEKSTİL AKTEK ipek A ICTE K saygon trevlra AKTEK epengle treviba AKTEK niyagara treviba* A Kİ TEK SUİtan TREVIRA' Elbiselik)AKTEK gofkord AKTEK lenko AKTEK lady £%1&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
  • 09.02.1970
  • RUSYA 4 Bastarah Birincide Mektup,Sovyet Komünist Par tisi Merkez Komitesinin,Varşova toplantısından önce de bu kabil ikili bir toplantı yapılmasını teklif etmiş olduğunu hatırlatmaktadır.Sovyet Komün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 13
 • Milliyet, Sayfa 14
  • 09.02.1970
  • iiiiniimwtmm.mwmwiiiiiiiiiiiiiiiini r-i a^0&0&* MİLLİYET KUPASI HEYBELİADA BÜYÜKADA MAÇI YARIN Heybeliada Büyükada futbol takımları Pazar günü Hey beliada sahasında karşı karşıya geleceklerdir.17.30'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • Salihoğlu 3.olda METİN SALİHOĞLU BRONZ MADALYA KAZANDİ Sofya'da yapılan 1968 Balkan Olimpic Trap Şampiyonasında Metin Salihoğlu 200'de 183 vurarak üçüncü olmuş ve bronz madalya kazanmıştır.Birinciliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • BURSASPOR YENİ SEZONU DÜN AÇTI Bu yıl lige iddialı giren Bursaspor ile ikinci ligde şampiyonluk bekleyen Karşıyaka ve Giresunspor yeni sezonu dün açmışlardır.Üç takım da liglerin başına kadar devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • Apak'ı yeni mevsimde hakemler düşündürüyor Federasyon Başkanı «Kalitesiz gibi görünen hakemlerimiz tazyik altında kalıp görev yapamıyorlar» dedi.FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,«Hakemler m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • Acet,«Tahkikat açıklanmazsa yüzmeyi bırakırım» Uluslararası Yüzme Maratonunda kayıkla çekildiği iddia edilen Adana'h yüzücü Erdal Acet dün bir basın toplantısı yaparak,«Eğer Federasyon tahkikatı açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • VEFA,CİHAT ARMANI İSTİYOR Vefa kulübü,Cihat Arman'a antrenörlük teklifinde bulunmuştur.Fenerbahçeliler,PTT'li Metin için dün yine teşebbüslerde bulunmuşlardır.Ankaragüçlü İsmail kendi kulübünde kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • PETROLOFIS OSMAN'IN LİSANSINI BEŞİKTAŞ'A VERDİ Petrolofis Gençlik Kulübü,Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu arasında ihtilâf yaratan Osman'ın bonservisini Beşiktaş'a vermiştir.Petrolofis Gençlik Kulübünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • ALİ FİLİBELİ «EVDE KALMIŞ KIZLAR GİBİYİM» REHA ERUS Evde kalmış kızlar gibi önlerine gelene beni teklif ediyorlar.Oysa az mı emeğim geçti bu kulübe?Hey gidi günler hey.İnsanlar nasıl unutuluyor.Az mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • İstanbul Yelken Birinciliği başladı İstanbul Yelken Birincilikleri dün başlanıştır.Kalamış koyunda yapılan yarışlarda^ Flying Dutchman'da Deniz Dumay Tuba Uca,Dragon'da da Taci Erden Şeyhim ekipleri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • SPOR DÜNYASINDA GEZİNTİLER;WEMBLEY O'NA UĞUR GETİRMİYOR EUSEBİO OYNADIĞI 5 i MAÇI DA KAYBETTİ s F Futbol dünyasının Kara Panter'l Eusebio Wembley'de oynadığı beş maçta da mağlûp oldu.Besimde Eusebio g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • Hazırlayan:FARUK AYR AL Birinci Koşu:Favori:Vellath,Plase:Minna,Ceylân 346.Sürpriz:Obelde.İkinci Koşu:Favori:Jet Quinn.Plase:Blue Angel.Belfont.Sürpriz:Viva,Oriana.Üçüncü Koşu:Favori:Uçar 99.Plase:Sap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • 200 metr* karışık ferdi bayan gençler yarılmasında birinci olan Koksun Okan deparda.[HÜSEYİN KLRCALI] Kulüplerarası puanlı yüzme ve atlama müsabakaları başladı I I II 1 II ı G.Saraylılar Morkal ile Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • Adnan Süvari tzmire döndü İZMİR,ÖZEL Göztepe antrenörü Adnan Süvari dün İzmir'e dönmüş,doğruca Çeşmede dinlenmeye çekilmiştir.Süvari,«Yaptığım seyahat verimli olmuştur.Sırası geldikçe seyahatimden ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • defterini kapadık,dedi FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Faruk İlgaz,«Ali'nin defterim kapadık» demiştir.Başkan İlgaz,«Ali bize son olarak kendisinin bonservisini alacağım söyledi.Eğer bu olursa Ali'yi Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • Levîn Okçuoğlu,Belgrod7da birinci oldu BELGRAD,AA.Belgrad'da yapılan Uluslararası Binicilik Müsabakalarında,Kudret Yarışmasında Levin Okçuoğlu birinci olmuştur.Binicilerimiz bütün müsabakalarda gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • OLÎMPÎYAD KAFİLESİ TESPİT EDİLİYOR SEYFl TATAR CELAL SANDAL İSMAİL AKÇAY HÜSEYİN AKTAŞ Meksika kafilesine 28 sporcu alınacak Boksta;Yadigâr,Tatar,Sandal,Atletizmde;Akçay,Dalkılıç,Aşkın Tuna,N.Candan;A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor
  • 09.02.1970
  • BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU İLE DÜN GÖRÜŞEN BELÇİKA'U YÖNETİCİ TRANSFER PARASINI BULMAK İÇİN DÖRT GÜN MÜHLET ALDI Beşiktaş Yusuf u Yusuf'un transferi için yapılan toplantıdan bir görünüşerlechte verdi Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 14, Spor