Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • SON GELİŞMELER ÜZERİNDE LİDERLER NE DÜŞÜNÜYOR Genel Yayın Müdürümüz Abdi İpekçi,iktidar ve ana muhalefet partilerinin başkanlariyle son gelişmeler üzerinde etraflı görüşmeler yapmıştır.Ses bandlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • FİYATLAR ARTTIKÇA MAAŞLAR YÜKSELECEK ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Mesut Erez,dün yaptığı açıklamada,«Personel Kanunu için 1970 bütçesine gerekli ödeneklerin konduğunu,yetişmediği takdirde başka kaynaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • REFAHI TABANA YAYMA» ÇABALARI BAŞBAKAN,«hayat pahalılığı» sorununu «geçim sıkıntısı» olarak almanın daha doğru olacağını belirtmekte ve çare olarak şunu ileri sürmektedir:«Artan millî gelirin daha çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • ORDUDAN ÇIKARILAN 5 SUBAY YENİ BİR BİLDİRİ YAYINLADI Bir süre önce yayınlanan «69 Deniz Subayı Bildirisi»nde adları bulunduğu için ordudan çıkarılan 5 deniz subayı,dün bir bildiri daha yayınlamışlar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • S B AP içind3 son günlerde patlıyan çatışma halkın geniş ilgisini çekmiştir.Ankara büromuz yoğun bir çalışma ile bütün yurttaki AP il başkanlarıyla bu konuda H-anient yapmıştır.Ancak 42 H b^-'^anı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • TÜRKİYE/LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI İstanbul Liseleri dün kur'a çekti Liselerarası Müzik Yarışması İstanbul elemesinde yarışacak 32 okulun yarışacakları günler belli olmuştur.Dün,okulların yönetici ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • Alman Hükümeti açıklama yaptı H Türk Hükümetinin verdiği bilgilere inanılmadığı yolundaki haberin doğru olmadığı bildirildi ANKARA,ÖZEL ALMANYA Dışişleri Bakanlığı,Alman Hükümetinin Türk Hükümeti tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • Teknik Üniversite Senatosu öğrenci isteklerini reddetti İstanbul Teknik Üniversite Senatosu,dün saat 15.00'den 19.30'a kadar yaptığı toplantıda,öğrenci isteklerini ve girişilen eylemleri görüşmüş,iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • RAKIM ÇALAPALA'nın Zevkle okuyacağınız 3 kitabı KÖYE GİDEN GELİN AŞK İNSANI GÜZELLEŞTIRİR IŞIKLI PENCERE Yedişer buçuk lira ATLAS KİTABEVI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • Kadıköy Haydarpaşa Karaköy Üsküdar Sirkeci,Adalar ve Boğaz iskeleleri arasında VAPUR GREVİ BUGÜN GÜNDE 275 BİN YOLCU istanbul'un iki yakasını birleştiren Şehir Hattı vapurları 275.000 kişi taşımaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • m w mm mm mm.Sağmalcılar Cezaevi'nde Lsyan eden mahkûmlar,dün jandarmalarla silâhlı çatışmaya girişmişler,ölen ve yaralananlar olmuştur.Resimde,olaydan bir an görülüyor.SAĞMALCILAR'da İSYAN BİR MAHKUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • BURHAN FELEK TABANCA!M EDEN bilmem.Çocukluğumdanberi tabanca sözünü severim,sesini sevmem—Taşımasını severim,atmasını sevmem».Kısacası konuşmasını severim,vuruşmasını sevmem».Çünkü bu tabanca denilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • t Teneke kullanan üyelerimize 190 ton teneke tevzi edileceği cihetle,azalarımızın;A Kapasite raporu,B 1968 yılı tül!sarfiyatlarını gösterir dilekçeler İle 21.1.1970 günü saat 12.00'ye kadar Odamıza mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ FİYATLAR ve GELİRLER POLİTİKASI «Birinci Plân'dan bu yana Türkiye talep baskısı altındadır.Bu durum gelecek yıllarda da devam edecektir.Yapılacak iş,üretimi arttırırken,bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • Sahibi-Milliyet Gaxa»eemw A.J.adına ERCÜMENT KARACAN Nilliuef Gemi Yayın Mücfi'rü:ABOt tPEKÇÎ Müessese Müdürü NURETTİN OEMÎRKOL BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BASILDIĞI lERt M 1 L L t X E T MATBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • U»»UH\Şirketimizin Sınaî muhasebesinde çalışacak ve Muhasebeci yardımcısı olarak yetiştirilecek,askerlikle ilişiği olmayan otuz yaşını geçm ı.niş,İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi mezunu bir eleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • VEFAT Sultan Murat'ın kahvecibaşısı İbrahim Efendinin torunu,merhum Mühendis Nuri beyin ve merhume Lütfiye hanımın kerimesi,Handan Yargıcı'nm annesi,Kasım Yargıcı,Fuat Yargıcı'nm sevgili büyükanneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • TUNAGÜR OLAYI TABİt Senatör Mehmet özgüneş'in geçenlerde yaptığı açıklama ve Senato'nun aldığı «Araştırma» kararı çoktandır duyulmayan Yaşar Tunagür adını da yeniden piyasaya çıkarmış bulunuyor.Yaşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • MEVLİT Vefatının kırkıncı gününe rastlayan 17 OCAK 1970 Cumartesi günü İkindi namazından sonra DOĞAN GİJRÜN'üiı ruhuna ithaf en ŞİŞLİ Camii Şerifinde memleketimizin değerli mevlithanlanndan Duahan Hac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • ACI KAYIP Millî Mücadele kahramanlarından Garp Cephesi Erkânı Harbiye Reisi,eski Genel Kurmay tkincl Başkanı ve eski Kütahya Milletvekili Emekli Orgeneral ASIM GÜNDÜZ kısa bir hastalığı müteakip 14 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • I TEŞEKKÜR I Kıymetli oğlum Hakan'm geçirmiş olduğu rahatsızlığı I anında teşhis ederek,Allanın izniyle tedavi mesuliyetini ğ kabul buyuran Sri.Dr.OSMAN DORA'ya ayrıca daimi ilgilerini bizdeı^ esirgem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Trabzon eski Tapu Müdürlerinden merhum Hüseyin Aydar'ın eşi,Giresunlu merhum Mustafa Asın ve Süreyya Karamustafaoğlu hanımefendinin kızları,Türkiye Öğretmenler Bankası Teftiş Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • ANCELA CURTtS AYDINOĞLU)tSMAtL HAKKİ AYDINOĞLU Evlendiler Londra 15.1.1970 Milliyet 851
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • M E V L O T Teravi namazında vefat eden arife sunu Allah» rahmetine tevdi ettiğimiz eski Hilâl Çikolata ve Şekerleme Fabrikası sahiplerinden aile büyüğümüz HACI SAİT SEZER bevin kırkıncı günkü mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • 20 OCAK 1970 den itibaren YENÎ TELEFON NUMARALARIMIZ:45 30 57 45 30 58 45 30 55 ATABAY İLÂÇ FABRİKASI LTD.ŞTİ.Tophane Defterdar Yokuşu No.23 Istanbul Moran:114 868
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • |V Vakit Güne» ötle İkindi Aksım Yatsı tmsak Vasati 722 12 23 719 14 51 9 47 17 06 18 42 187 639 Ezani S» 12 00 12 SS 16 OCAK 1970 Hicri 1389 ZİLKADE t Rumf 1385 OCAK S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • TEŞEKKÜR 10.1.1970 cumartesi günü ebediyete İntikal eden büyüğümüz FİRDEVS ŞUÂL'in cenazesine bizzat İştirak edentelgraf ve telefonla acımızı paylaşan bütün akraba ve dostlara teşekkürlerimizi sunarız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.01.1970
  • VEFAT Merhum Mektupcu Hüseyin Beyin eşi.merhum Doktor Ekrem Baltacı.Naclve.Toydemir.Dr.Masume Mllftüler,Pakize Dolun,Rezzan Göksel'in annesi.Dr.Erdoğan Özbek.Ahmet Baltacı.Hüseytn Dolun,Ziya Göksel'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1970
  • Biafra'yı ortadan kaldıran anlaşma Lagos'ta imzalandı Gowon'un,Biafra'lılara iyi davran ıldığını açıklamasına rağmen,bâzı bölgelerde katliâmın başladığı söyleniyor DIŞ HABERLER SERVİSİ BİAFRA lideri G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • Makarios Kenya'da Kıbrıs'ı anlattı 1 NAİROBÎ,AA.Makarios Kıbrıs konusunda Afrika ülkelerini kendi safına çekmek için giriştiği propaganda gezisfne devam etmektedir.Bu cümleden olarak Makarios Kenya'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • k r 1 TUBS BELCELERLE ITABIHIDERCDSI DÜI BUfiDI TABU 1 ilk Öğretmenler grevi;nedenleri ve sonuçları V 28.SAYI Ç Milliyet:892
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • i 8 YAPI ve KREDİ BANKASI Kültür ve Sanat Hizmetleri Serisinden 61.Sergi ÇOCUK GÖZÜYLE YURDUMUZ Hasan Kavruk Koleksîyonu'ndan)YAPI ve KREDİ BANKASI Sanat Galerisi Galatasaray 31 Aralık 1969-24 Ocak 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • Her Salı ve Cumartesi HAFTADA İKİ DEFA BELGRADA Ayrıca Londra,Paris,Berlin,Zürih,Münih ve Dubrovnik ile irtibat.Müracaat ve rezervasyon için THY'na veya Cumhuriyet Cad.135/3 Tel:48 29 04 Milliyet S88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • Alman Cumhurbaşkanının davetlisi olan Türk işçisi ilgiyle karşılandı ORHAN TÜREL BONN'dan bildiriyor Alman tarihinde ilk defa federal bir Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen ilk Türk işçi Altay Aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • Amerika Türkiye'deki Afyon ekiminin önüne geçmek için keseyi açacak AMERİKAYA GİREN Türkiye yumuşak davranıyor YÜZDE 80' i TURKfYE'den KAÇIRILIYOR.A MERİKA Cumhurbaşkanı Richard Nixon'un uyuşturucu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • W IZ-ERKEK I GÜNDÜZ-GECE İSTİKBAL BAŞLIV Yaşınız ve tahsiliniz ne olursa olsun Türkiyenin en mükemmel özel meslek öğretim müessesesi olan kurslarımıza KATILMAKTA ACELE EDİNİZ Adres Çakır Saray Kat 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.01.1970
  • I Yeni Arçelik fır:işi hirripn görür:çamaşırı yıkar.yıkanan çamaşırları durular.ve kurutarak ütüye hazır hale getirir.kazam yekpare çekilmiş ve özel fritle emaylanmış yegâne çamaşır makinasıdır.Kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1970
  • TELEFON 5.İSTANBUL:22 4410 ANKARA 174180 SATILIK EMLAK BEYAZIT merkezi yerde 70.000 iratlı 650.000'e işhanı.49 00 37 DEVREN dükkân ile birlikte İtalyan mira tipi Fora makinası satılıktır.Tel:26 77 57.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • İHTİYAÇ FAZLASI MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR:1 Satış kapalı teklif alma suretiyle yapılacaktır.2 Bu işe ait şartnameler Beykoz'daki Müessesemiz Meı kezînden istanbul'da Sirkeci 5*nd Vakıf Han Altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • PERSONEL ALINACAK 1 YÜKSEK TEKNİKER VEYA TEKNİKERLER.2 KALIPÇILAR.3 FREZECİLER.4 TORNACILAR.5 TESVİYECİLER ALINACAKTIR.Yüksek tekniker veya teknikerler için imalât ve zaman etüdlerinde çalışmış olmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • ISPARTALI KARDEŞLERİN KAVGASI Demirel ile Bilgiç masada buluştu 1968 büyük kongresini takiben,AP Genel Merkezinde yeşil çuhalı masanın en başında oturan Demirel,Ethem Kılıçoglu' un önündeki dosyadan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • GRİPTEN DAHA i Anamur'daki ölüm olaylarını hükümet tabibi onayladı.ANAMI R,ÖZEL ŞİDDETLİ grip salgını son iki günde Anamur ve köylerini etkisi altına almıştır.Dün Kükür köyünde gripten beş kişinin öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • ACI BİR ÖLÜM İbrahim ve Habibe Gündüz'ün kızı,Kudret,Kadriye Gündüz,Hikmet Küçükağa ve Nejat özışık'ın baldızı,İffet ve Muhsin öcal'm gelini,Sevgi Karadayı,Saliha Cilasun,Semiha Mollaş ve İhsan öcal'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • VEFAT Uzun senelerden beri müessesemize sadakatle hizmet etmiş bulunan ve herkesçe sevilen mesai arkadaşımız ve şir-ketimiz tahsildarı ALİ YILDIRIM Ani blarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • J.1111 1111 r.11 11 I 111 11111 11111111 111111 I 11111 11 1.1 I TEŞEKKÜR I 1 Bizleri sonsuz acılara E i garkeden biricik annemiz ğ E ve büyükannemiz,DUL BAYAN I ANJEL TÜRKMEN'in denaze merasimine işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • Liberasyondan transferi yapılmış LİSANS ARANIYOR Tel:27 12 89 Reklâmcılık 118 877
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • VEFAT Merhum Ahmet ve merhume Zelika hanımın kızları,merhum Mustafa Hulusi Erol'un eşi,Kulübümüzün milli futbolcularından Ahmet Erol'un annesi,Kadir Sarı.İsmet Sarı ve Kemal Erol'un teyzeleri AYŞE NAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • VEFAT Merhum Ahmet ve merhume Zelika hanımın kızları,merhum Mustafa Hulusi Erol'un eşi,Fenerbahçe ve Milli Takım futbolcularından Ahmet Erol' un sevgili annesi.Kadir Sarı,ismet Sarı ve Kemal Erol'un t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • Tasarruf Bonolarını Vergisiz Olarak Değiştirmek İsteyenlerin Dikkatine Maliye Bakanlığından bildirilmiştir:Tasarrul Bonolarını vergisiz değiştirme süresi 31 ocak 1970 tarihinde sona erecektir.Bu tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • Muflu Pik Boru Ve Bağlantı Parçaları Satın Alınacaktır.Aşağıda cinsi yazılı pik boru ve uygun bağlantı parçalan birim fiat esası ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır İlgililerin;ellerindeki mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • ÖLÜM Merhum Rıza Paşa ve Asiye hanımın oğulları,Sabiha tşbilir'in eşi,Vedia Ekinci ve Vedat İşbilir'in babalan.Nermin İşbilir'in ve merhum Orhan Ekinci'nin Kayınpederi,Umur.Pusun,Onur ve Ayça'nın dede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • VEFAT Çanakkale Savaşı Malûl Gazilerinden merhum Binbaşı Fuat Yurdakul,merhum Sıdıka Yurdakul'un kerimeleri.Lütfiye Şahin'İn biricik kardeşi,Taylan ve Meral Şahin'in teyzeleri,îsmet Şahin'in baldızı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.01.1970
  • r^ososos^ W J£ KIZIMIZ £g NIL PINAR'in 3 doğumunu dost ve ak-i 3 rabalanmıza duyuru.ft *Ö?ruz.JSr fj GÜLSEN Hf jj[ Dr.EROL ARIN İI7* Çankaya Hast.Ankara JS?0 12.1.1970 TJ Has:195 897
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • ümit deniz m,Çalışan Gazeteciler Gecesi.ne,genç neslin en ünlü topluluklarından biri olan Moğollar da katıldı.Bes ünlü,genç müzikçi «Yalnızlığın acıklı güldürüsü»,«İmece» gibi yeni parçaları ile davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • Şimdi Türkiye'den Amerika'ya yeni indirimli tarifeler tatbik ediyoruz.Ayrıca,Avrupa-New York arasında dev 'lerle fiat farkı ödemeden seyahat edebileceksiniz.14-21 günlük Ekonomi tarifemizi 1 Mart'tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • Madene Died yapayalnız k SİNEMA ile ilgisi olanların hafızlarından bazı isimler hiçbir zaman silinmezler.Zira,bazı yıldızlar «ölmezler»,«Unutulmazlar» listesine dahildirler.İşte 1930'larda parlayan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • 2 0 Oğlan karı gibi cilvelenerek anlatıyor,çok zevklenmişcesine göz süzüyordu:Ne dese iyi Sülük Emmi,«Şimdilik bunlar sizde dursun da bakalım» demez mi?Pıravayı kendin bilmez değilsin ya,bulaşıktır,«N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • KARAQGLAM Alaıtıut Kalesi yazan ve çizen SUAT YALAZ ve Kektdxvndett îlk sabalar» Ke«^ı kat».Teindej m* W Mb ŞT£' MAZ*e&M hAS^VO MUKAI Des EMAU^rr BAS\ŞuAV(M BEfO İLK VAZ-ıLA/o KUR-'AAJI e.öRAAÛjC.t^A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • MURAT PAVMAN* in yeni serüveni mm EfflU Bırak zırlamayı şimdi?Burada neler oluyor onu anlat bana?Hıçkıra hıçkıra boş iskemlelerden birine çöktü.Yüzünü ve burnunu mintanının yenine sildikten sonra kıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • OĞLAK BURCU 20 Ocak)J3Ç" Sıkıntılarınızı ısrarlı çalışmanız sSye-sinde birer birer atlatacaksınız,önünüzde iyi günlerin sizi beklediğin unutmayınız.KOVA BURCU i?°caU:19 Şubat)g*L Size bugün veya yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • ¦JBI BULMACA 1 2 23456 789 10 1 ng-SOLDAN SAöA:1 Rusya topraklarında geniş bir bögle;Kimyada amerikyum'un simgesi,2 TEBSt Güney Amerika And dağlarında yasayan bir cins tüylü hayvan;Tropikal bölgelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • IslOLUB;GİT/VVEV.yAŞA-Bqvle Sü YÜK GÜN.BEN/VE.MEAA BUKİU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • BU ŞİN SEMIVI KO/V\F»t_ON OuOJGü nu OAHA ii_k ANÖ İ ANU4M İŞTİM 7atT J coREyL ELİNDE I î SİL-AHJUA CA GİZ.L.EMMÎŞ I "DOWNNX KEKIDİMİZ^ AKU_ı_l SAMDuniiZ T EVE^",DEFTERİ S-ÛKLA.DIAA.KASA-NIN ANAHTARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • HAVIB.O ZA-MAN V/EQSTER'iN DURUMU ÇOK DÜŞER HAKLISIN.ıVİSl AAİ UNUT 0J îŞl'.V/cBSTER ^AÇ:ı_OLSA SOePJNU BİL û fcâS BOVLSf j ŞE İ-ER " K-onVEV-l UMUTM«ûMl.NET İM^ACAGIAAI NE ¦ŞEKİJ-DE l-U2*EV £»r EDEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • ivı BİR.İŞIAA BA.N1KADA PAe/ M VAR »ÇKİM KUMARIM VDK-BABANiDAN» l'STEyETCE- 3lM BOZULMUŞ MUSLUKLA-Rl O^-ARAB'i-İR.MİSİKJ BULAŞIK ViKAVtP,OCT^-UIĞt SÜPÜRÜR,ÇİMLERİ' KESEBİLİR AAlSıM?Alin Şu niîşAnİ VÜ2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • Batı Trakya Türklerinin gerçek ve acı hikâyesi Röportaj:YILMAZ ÇETINER Yohyo Kemah «HUDUTLARIMIZ DIŞINDA KALMIŞ TÜRKLERE SES-LENİYORUM.GAM ÇEK-MEYİN,MEFKUREMİZ MUAHEDEDEN ÂLİDİR.SİZİ UNUTMAYACAĞIZ.^ük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • CAN A T A Ö V_nasıl vaRiiır Malzeme:500 gram un dört buçuk bardak)100 gram açma payı un 2 fincan)100 gram süt veya su bir çay bardağı)4 yumurta sarısı,2 bütün yumurta,3/4 çorba kaşığı tuz.Yapılışı:Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • OLAYLAR HASAN PULUR BİR BAŞBAKAN BİR ÖĞRETMEN NSANLAR her zaman anlaşamazlar.Zaten anlaşsalardı insanlığın da tadı kalmaKİı I ya!Meselâ bir öğretmenle bir okul müdürü anlaşmayabilir.Olağandır.Bir vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • e mektup SANATKİRSIZ TOPLUM TÜESELHEZ AMA.SKENDERUN Erkek I Sanat Enstitüsü mezu-I nuyum,her sanatkâr gibi ben de istikbale ümitle bakmak Msterim.Ama nerde?Sayın Millî Eğitim Bakam «gençliğin tutum ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • GENÇ MAKİNA MÜHENDİSLERİ GERÇEK MÜHENDİSLİK KONULARINDA YETİŞ-MEK İSTEYEN GENÇ MAKİNA MÜHENDİSLERİ-NE CAZİP ÇALIŞMA ŞARTLARI TEKLİF EDİYORUZ Mamul geliştirme ve konstrüksiyonu istihsal ve sanayi mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • BE» Bn sfituna program vermek isteyen sinema ve tiyatrolar,Türk Haberler Ajansı Duyurma l Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 63 41 90 1.Levent)Yasak Aşk J.Woodward Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • RADYOLAR İSTANBUL 6,00 Kur'an-ı Kerim 6,20 Saz eserleri 6,30 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları 7.30 Haberler 7,45 Hafif müzik 8,00 İstanbul'da bugün 8,10 Beraber tarlalar 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • MAKSİM ZEKİ MÜREN GÖNÜL AKKOR SELDA ALKOR AYFER BAŞIBÜYÜK BEYAZ KELEBEKLER SERPİL ÖRÜMCER RUHAN DENİZ İLHAN FEYMAN Ork.V E ATEŞ BÖCEKLERİ Fiks menü:75.TL.dir.Çarşamba hanımlara,Pazar umuma matine.Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • DİL VE GENEL ÜÜLTÜK ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım nalındı-özel kutu içinde satılıvor GENEL UAftlTlM:BATES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • SAKİR ZÜMRE HALEFLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN Fabrikamızda çalışmış olup da hizmetlerinden ve istihkaklarından TASARRUF BONOSU tevkifatı yapılanların tasarruf bonolarını 29.1.1970 tarihine kadar muhaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • "WtlMWUIIti Adını ve tadını unuttuğunuz TÜRK YEMEKLERİ ve AVRUPA mutfaklarının SPESİALİTELERİ v Cffe ÖtteiS5Lde jy ÖĞLEN ve AKŞAM P YEMEKLERİ WiP UNVER OTELİ ALTI TEL47 3830 İstanbul Reklam:Sİ 872
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • ŞANTİYE ŞEFİ ARANIYOR Y.Mühendis,Y.Mimar)Ciddî bir müessesenin Fatih'te emanet suretiyle yaptıracağı büyük bir inşaat için tecrübeli Y.Mühendis veya Y.Mimar aranıyor.İsteklilerin bugüne kadar yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • SEKA Genel Müdürlüğü Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden DALAMAN MUĞLA ELEMAN ALINACAKTIR SEKA Dalaman Sülfat Selülozu,Viskoz Selülozu,Yazı Tab Kâğıdı ve Karton Tesisinin montaj devresindeki ihtiyacını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • T.C.MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA TETKİK MERCİİ KONKORDATO İLANI Sayı:1969/41 Bozkurt Kereste Fabrikası Kollektif Şirketine İcra İflâs Kanununun 287'nci maddesi gereğince iki aylık bir süre verildiği alacaklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • SATIŞ ELEMANLARI ARANIYOR RADYO,PİKAP VE EV CİHAZLARI Mevzuunda çalışacak Anadolu'da seyahat edebilecek,piyasa tecrübesi bulunan 30 yaşını geçmemiş tercihan OTO EHLİYETLİ SATIŞ ELEMANLARI ALINACAKTIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • Muhtelif servisleri ile,Türkiye'nin en büyük reklâm işletmelerimizde sayısı 70'i bulan arkadaşlarımız arasına,SİZLER DE KATILINIZ!İSTANBUL beklâh YENİ GENÇ ELEMANLAR ARIYOR 1 BAYAN SEKRETER Müstakilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • SATIŞ MEMURU ŞOFÖR ARANIYOR Büyük bir müessese Istanbul dahilinde kamyonetle satış ve dağıtım işlerinde istihdam edilmek üzere,Çok çalışkan,30 yaşın» geçmeyen,Asgari orta tahsilli ve Askerlik görevini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • "Alis Harikalar Ülkesincle„rrn Alis'i Likü Akbaba,«en sevdiği rolü» Alis'te.«Alis Hârikalar Ülkesinde» den bir sahne.ÜLKÜ AKBABA 25 OYUNDA YER ALMIŞ.TEBI SENEDE ZEKÂI MURATÇAY HENÜZ 12 yaşındaki Ülkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • PERSONEL ALINACAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yöneylem Araştırması Operations Research)Ünitesinde görevlendirilmek üzere:a)Tecrübeli Komputer Programcıları b)Yöneylem Araştırması konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN XXIV.Kota Tahsisli t al Mallan Listesinde yer alan ¡e herhangi bir merci müsaadesine tâbi olmayan Montaj ve İmalât Sanayii Kotalarından talepte bulunacak üyelerimizin talepna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 16.01.1970
  • İLÂN Üsküdar Asliye 2.ci Hukuk Hâkimliğinden 1969/405 Mustafa Karadağ tarafından Cemal Karadağ,Mehmet Tevfik Karadağ aleyhlerine açılan gaiplik dâvasının yapılan muhakemesinde:Erzincan Kemaliye Müşege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • Sosyal Sigortalar Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İhtiyacı için 50000 adet el havlusu idari ve evsaf şartnameleri esaslan dahilinde kapalı zarf usulü ile satırı alınacaktır.2 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • EKONOMİK AÇIDAN Posta çek sistemi ve getirdikleri Yeni yılın başında hizmete konan posta çekleri iş alanında pratik kolaylıklar sağladığı gibi ekonomik ve sosyal gelişme yönünden de büyük önem taşımak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • BODRUMDA OTEL KUMSAL KİRAYA VERİLECEKTİR 1 Mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait.tlçe merkezinde ve sahil kenarında veni İnşa ettirilen 24 odalı,48 yataklı,salonu restoranı ve plâiı bulunan OTEL KUMSAL;me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • İNDİRİMLİ KİTAP SATIŞLARI EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER KONFERANS HEYETİ,MİLLİYET GAZETESİ KÜLTÜR KULÜBÜ ile işbirliği yaparak aydın okuyuculara sunmak üzere çağdaş ekonomik ve sosyal gelişimlerin incele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • TAHVİLLER 9 i 1951 İstikrazı m-r-im r Tr i_ 03-55 1 1953 tstikrazı ı.ıVj ^ııı^n ıi-«W S 1956 İstikrazı I 20.07 ğğ Hürriyet İstikrazı.100.İ 1964 Kalkınma İstikrazı.104.85 I 1965 Kalkınma İstikrazı 104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • TÜRK deniz ticaret filosunun nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu,Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin haftalar süren son boykotu bile kamu oyuna göstermeğe yetmedi.Oysa,denizlerde bugün çok önemli geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • Türk işçileri beş yılda 422.3 milyon dolar döviz yolladı İktisadî Kalkınma Vakfı'nın yayınladığı bültenin son sayısında «Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin beş yıl iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • Emm Cumhuriyet Reşat Aziz Hamit İngiliz Kral)Napolyon 24 ayar külçe 112.50 113.00 220.00 222.00 131.00 133.00 155.00 157.00 151.00 153.00 145.00 150.00 16.50 16.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • Tarım Bakanı,«Meksika menşeli tohumların terkedilerek yerine Rus menşeli tohumun ekileceği» yolundaki haberleri,«maksatlı» olarak niteledi.EKİMİNE BAŞLANDI ANKARA,AA TARIM Bakanı İlhami Ertem,bir deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • PİYASADA BUGÜN ADANADA 87 TON PAMUK SATILDI ADANA Ticaret Borsasında dün saat 12'ye kadar pamuk ve çiğit satışları normal geçmiş,19 ton Çukurova standart 1 pamuk 495 500 kuruş arasında,aynı cinste 9 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • Ortak Pazar ülkelerinde GSMH%7arttı Hi İlgililer,«ABD ekonomik siyasetinin olumsuz etkisiyle» gelişme hızının 1970'de yavaşlayaeağsnı ileri sürüyor.ORTAK Pazar yetkilileri,kuruluşun «1969'un girmesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • Kalite kontrolü için seminer düzenlendi Türk Sevk ve İdare Derneği tarafından «Modern Kalite Kontrol Teknikleri» konulu bir seminer düzenlenmiştir.19 30 Ocak günleri arasında İstanbul'da yapılacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • ZİRAÎ Donatım Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü 1969 yılı içinde çiftçiye 20 bin 953 ton kimyevî gübre dağıtmıştır.İzmir,Edremit,Ayvalık,Bergama,Menemen,Kemalpaşa,Torbalı,Tire,ödemiş,Söke ve Milas'ta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.01.1970
  • YEN KÖPRÜ YAPİMİ VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İHALELERİ VAR İstanbul çevreyolu Esentepe Ortaköy güzergâhına rastlıyan Ortaköy Sübyan Me arlığının nakli ve yeniden inşaatı işi ihaleye konulmuştur.Birinci keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 16.01.1970
  • yeni Mag Açılışında jK azmam yahu alâkalarını Esirgemeyen Sayın Dost ve Müşteri/erimize Teşekkür Ederizıı uıiopliMr l I Reklâmcılık:123)878
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • METİN İÇİN OTORİTELER NE DEDİLER t Baştarafı Onikincıcte dirir.Galatasaray onun jübilesini yapmış ve sporsever halka son sözünü söylemiştir.RÜÇHAN ADLI Galatasaray eski İkinci Başkanı h «Metin her yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • Ahmet Erol'un annesi vefat etti Fenerbahçe ve millî takımın eski futbolcularından Ahmet Erol'un annesi vefat etmiştir.«MİLLİYET» Erol ailesine başsağlığı diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • İTÜ,ZAGREP'fe ŞANSINI t Baştarafı Onikincide nını vermedi ve nitekim ilk yarı 43-32 sona erdi.İkinci yarıda da İ.T.Ü.ayn^ mücadeleyi sürdürmesini bildi.Takımın kıdemli elemanları kadar gençler de oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • Sami:'63 kilo ile santrhraf oynanmaz,dedi t Baştarafı Onikincide inilenleri zihinlerden sildirsin?Kendisi anlatıyor:«Beşiktaş'tı yöneticiler beni sanlrhaf oynatmakta İsrar ediyorlar.Kij.'r beni biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • ANTRENÖRLERİN GÖRÜŞÜ LİDERLİĞİMİZ NORMAL BİR SONUÇTUR Yazan:SAM İM GÖREÇ İ.T.Üantrenörü Türkiye Basketbol Liginin ilk yarısını İTÜ'nün lider olarak bitirmesi en normal sonuçtu.Ve öyle de oldu.Gerçi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • I YARININ PANORAMASI En başarılı 12 basketbolcu Barış Kolej)Kemal,Hüseyin Alp İ.T.Ü.Zeki Muhafızgücü)B.Nur Galatasaray)Erdal Fenerbahçe)Ünal,Ateş Beşiktaş)Tülay PTT)Finiz Altay)Aydın Suspor)Halûk Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PUAN DURUMU Takımlar O Q BM A V P tTÜ 11 u 0 D 99)7ü7 33 F Bahçe 11 8 1 2 988 x782 88 Beşiktaş u 8 0 3 7fil fi91 27 Kolel 11 a 0 8 907 7?H 27 M Gücü 11 7 1 S •ıfi.î 837 •16 G.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • ÜNİVERSİTE LABORATUARLARI ÖZEL YÜKSEK OKUL j LABORATUARLARI MESLEK OKULLARI LABORATUARLARI HASTAHANE LABORATUARLARI İLÂÇ LABORATUARLARI İNŞAAT LABORATUARLARI FABRİKALARDA Kullanılan Bilumum LABORATUAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • FENERBAHÇE t Baştarafı Omkincide yan futbolcularımın ilk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de kendi sahalarında puan vereceklerine inanmıyorum.GAYRETE GELELİM Nedendir bilmiyorum;seyircimiz geçen yıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 99 MİLYON ANKARA,ÖZEL GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi,dün Bütçe Karma Komisyonunda görüşülerek 99.388.520 lira olarak kabul edilmiştir.Bütçenin kabulünden önce çeşitli par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • ORIYİ NASIL GELDİLER?Derleyen t ÖZER YELCE FAS takımının daha finallere kalması söz ko nusu bile değilken yöneticiler «Eğer finallere Afrika gurubundan Fas,Asya gurubundan da İsrail kalırsa biz Meksik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • ASKETBOLDE K YARI SONUNDA Tek şikâyet:Kötü yönetim.Teoman G Ü R A Y TÜRKİYE Basketbol Liginin İlk yarısını İ.T.Ülider,Karagücü sonuncu bitirdi.İlk yarı sonundaki Türk basketboluna şöyle bir bakılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • ¦m m MWj Unlü Antrenör geliyor K E a B [S İHERRERA,GÖZTEPE ALTAY MAÇINI İ SEYREDECEK la İÜ B E B Hi fi B İĞ B Kupa Galipleri Turnuvasında Göz e tepe ile karşılaşacak Romanın an-trenörü rakibini Alsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • Önceki gün Amerikan Dershanesinde oynanan voleybol karşılaşmaları oldukça heyecanlı geçti.İlk maçta Amerikan Koleji,takım halinde güzel oynaması sonunda,Nişantaşı Kız Lisesini 15-4)15-5)yendi.Nişantaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • Vefa lokalinin yerine yüzme havuzu ve salon yapılacak ANKARA,AA.Vefa Stadının şimdiki lokalinin bulunduğu arazi üzerinde bir yüzme havuzu ve spor salonu yapılacağı açıklanmıştır» Gençlik ve Spor Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • Abiral Beşikfaşfa başkan adayı.3 Hakkı Yeten,Agasi Şen'den sonra bir kısım divan heyeti yeni ismin etrafından birleştiler.MART ayında yapılacak Beşiktaş Kulübü kongresi için yeni bir başkan adayı daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • ÇEVRİLEN,DOLAP t Baştarafı Onikincide Ben bir ağabey olarak arkadaşlarıma yardım ediyordum.Ayrıca takımın teknik adamları ve antrenörü de vardı tabii.Dedim ya,benim asıl görevim aralarından daha dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • AT YARISI SONUÇLARI L KOŞU:Achiles.Nurtek,L'Etrange.G:2.05.B.KOŞU:Taarruz,Baybora,Usturumca.G:11.20,P:2.70,1.95.I.KOŞU:Zeynep,Blue Angel,Mucuk.G:1.75,P:1.45,1.75.1 KOŞU:Niyagara,Golden Tune,Toison d'O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • IE KİMYA EVİ T.A.S.Jh.Jbiahim StemlUagay İLAÇ FABRİKASI ELEMAN ARIYOR Metod geliştirme kısmında çalıştırılmak üz&r& İngilizce bilen ECZACI,Y.KİMYA MÜHENDİSİ veya KİMYAGER Antibiotik kısmında çalıştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.01.1970
  • Çilingiroğlu:«G.Saray'ı mağlûp edip durumumuzu düzelteceğiz»)tstanbulspor Kulübü sözcüsü Kaya Çilingiroğlu,Galatasaray maçı için,«Galatasaray'ı mağlûp ederek,durumumuzu bir parça daha düzeltmek için o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • DURUM I t Baştarafı Birincide memurun maaşı asgari geçim seviyesinin gerektirdiği miktarın altında bırakılmayacaktır.Hiçbir memurun emekliye,asgari geçimin altında bir maaşla çıkmasına meydan verilmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • SAĞMALCILARDA BY AK t Baştaratı Birine dan Yavuz Okan adında bir mahkûmun da öldürüldüğü söylenmekle beraber,resmî kaynaKlar haberi doğrulamamışlardır.Olayın,önceki gece yapılan aramadan sonra,60 kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • AP İL BAŞKANLARI 4 Baştarafı Birincile Ankara büromuz bu soruyu cevaplandırmak ve iktidar yöneticilerinin de bilmediği bir gerçeği ortaya koymak üzere 3 gün uğraşmış ve 40 ildeki AP il başkanları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • BANKA SOYANLAR YAKALANDI DİYARBAKIR,A.Gaziantep'te 6 gün önce tş Bankası Pazaryeri şubesini soymaktan sanık iki kişi dün Diyarbakır'da yakalanmıştıröğrenildiğine göre,Gaziantep polisi ile Diyarbakır p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • İSTANBUL LİSELERİ fc Baştarafı Birincide len kur'aya göre,okulların yarışacaklar!gün ve sıralar şöyledir:29 OCAK PERŞEMBE:1.Atatürk Erkek Lisesi,2.özel Şişli Koleji,3.Matbaa Sanat Enstitüsü,4.Alman Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • ALMAN HÜKÜMETİ t Baştaraft Birincide Hükümetinden bu konuda orta ya atılan İddiaların yanlış olduğu hususunda Türk kamuoyunun aydınlatılması için çaba gösterilmesini de rica etmektedir.Bu arada Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • BOSSA TAHVİLLERİ İKİ SAATTE SATILDI Hacı Ömer Holdinge bağlı «BOSSA T.A.Ş.nin,%13 faizli 10.000.000 on milyon)liralık tahvili dün satışa çıkarılmıştır.Saat dokuzdan itibaren tş Bankası ve Akbank şubel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • ACI BİR ÖLÜM Şavarş ve Dr.Suna Melikyan'm sevgili kızları,Manaskan Melikyan'm torunu,Edvard ve Vilma Melikyan,İstepan ve İrma Börek'in yeğenleri,Şeyda,Hera,Sevan ve Raffi'nin amca ve teyze kızı ALİN M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • Türkiye'de ilk defa 6 şişelik ambalaj »i evinize,artık 6'lık ambalajlarda götür ünüz Efes Pilsen,yurdumuzda ilk defa olarak,6 standard şişelik cazip ambalajlarını kısa bir süre için piyasaya sunuyor.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • vapur m t Baştaraft Birincide 13'üncü Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada,Türk Deniz Taşıt-lş Vi BUGÜN Sendikası avukatının,Çalışma Bakanının radyoya verdiği demecin kararı etkileyici nitelikte oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • Mesele poHussisBılc değil,geçim saEsınffıSBCİır t Baştarafı Birincdc hat içerisinde olduğunu iddia etmek ekonomik bakımdan mümkün değildir.Bu gayet tabiî ki geçim sıkıntısı,hayat pahalılığı şikâyeti ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 16.01.1970
  • FENERBAHÇE'li,Altaylı futbolculara,yöneticilere sesleniyorum:«Bizi hesaptan çıkarmayın.Haa az daha unutuyordum,potada Mersin İdmanyurdu da var.Ben tetikte bekliyorum.«Neyi,biliyor musunuz?Fenerbahçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.01.1970
  • çevrilen dolap TURGAY ŞENER BEN,Galatasaray kaptanı.Hayatının uzun yıllarını Türk futboluna ve cara kadar sevdiği Galatasaray'a vermiş.Eğer Galatasaray'lı olmasa,sıradan bir adam olabilecekken,Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.01.1970
  • Beşiktaş'a yedirdiği flolUn akisleri devam ederken SAMİ i «63 KİLO İLE SANTRHA 9 Ligde santrfor oynayan futbolcuların hepsinin 80 kilonun üstünde olduklarını,F.Bahçe maçında Nedim ile çarpırmada b;r s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.01.1970
  • İngiltere Hollanda I ile 0 0 berabere kaldı M Menecer Ramsey,7 oyuncu değiştirmesine rağmen ingiliz seyircileri takımı yuhaladı.LONDRA,A.A.DÜNYA Kupası finallerine hazırlanan İngiltere Millî Takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.01.1970
  • ZAGREB'de şansını tirmedi:82 96 Oyun boyunca mücadele eden Bordo Beyazlılar,7 basketlik farkla yenildiler HAKEMLER:Velkey Macar)Geisberg Avus-turya)LOKOMOTİV:Plecas 39,Ruçovina I 2,Kalecia 16,Ruçovina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.01.1970
  • Metin için otoriteler ne dediler Metin Oktay'ın ajıtrenör Kaloperoviç'in ısrarı ile tekrar futbdle başlama kararı vermesi Sarı Kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılanırken,antrenörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.01.1970
  • Oktay,Kaloperoviç'le 20 günlük program hazırladığını,sahaya dönmek kararını verirken çok sıkıntı çektiğini,amatörce futbol oynayacağını ve takım arkadaşlarının İsrarına dayanamadığını söyledi.m Kral,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • Milliyet SAHİPLERİ YAZAR KİN DEĞİL YAYINCI İÇİN GÜÇLÜ BİR YIL OLACAK,D.YOR İLE YAPILAN SORUŞTURMA 1970'de SORULAR LU Neden Türk yazarlarının eserini basmıyorsunuz basıyorsunuz?HÖ 1969'da en çok satan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • y&ıan ami sena 676 BÜYÜK SAHİFE CİLTLİ.Fıatı:50 LİRA.Dördüncü cildi yayınlanmış olan bu dev eser tamamlanmış bulunmaktadır.Mahdut miktarda basılmış olduğundan İlk üç cildi alanların biran önce sipariş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 1
  • 16.01.1970
  • I2J ÎHJ22J y2Sj TÜRK YAZARI eU «Yayın Eki»mizde ana sorun olarak yine Türk yazarı ele alındı.Edebiyatımızı bu arada kültür hayatımızı da bir çeşit denetimleri a'tmda tutan belli başlı ve güçlü yayıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 1
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • 1969'un ROMAN ve HİKAYE KİTAPLARI 8 ÜHLII YAZAR 12 rj 969 yılının roman ve hikâye kitaplarına şöyle bir göz gezdirince,sayı bakımından geçen yıllara oranla hay li hareketli ve umut verici bir aşamaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • REMZİ KİTABEVİ Yılbaşı için büyüklerin küçüklerine,küçüklerin büyüklerine ve herkesin dostlarına verebilecekleri en değerli hediyeleri sunuyoruz.ŞEVKET SÜREYYA AYDE-MİR'in temel eserleri.SUYU ARAYAN A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • MEHMET AKİF ve DÜNYASI Yazan:Keriman Halkoç öztürmen İstanbul camilerinin en güzel fotoğraflarıyla 300 sahife.Genel Dağıtım:BATEŞ Bütün kitapçılarda arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • ŞU İNSAN DENEN VARLIK İ| İnsanı yepyeni görüşlerle î j anlatmaktadır.7.5 liradıri ŞAHSİYET ıj İnsan hayatının temeli,j!j| şahsiyetin meydana geli-l,mektedir.10 liradır.ı ÇOCUK PSİKOLOJİSİ I Çocuğu büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • ant ÜÇ BELGESEL KİTAP SUNAR OSMANLILARIN YARİ SÖMÜRGE OLUŞU Değerli incelemeci TEVFİK ÇAVDAR,İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve British Museum'un arşivlerinde elde ettiği belgelerle geçen yüzyıl boyunda e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 2
  • 16.01.1970
  • »ATİLİ ŞAPKA k BİRER PERDELİK BEŞ KOMEDİ FAZİL HAYATÎ CORBACİOĞLU mnetoğiu Yayınları İSTANBUL w^maj^. c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 2
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 3
  • 16.01.1970
  • r 1.HEDEF Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir,ileri Gazi Mustafa K Kemal-1922)n Yayınladığımız yazılardan bazıları Türkiye'nin Çıkarları Bakımından Nato Cengi?Kürşat Osmanlı imparatorluğunda Azınlık Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 3
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 4
  • 16.01.1970
  • VARLIK YAYINLARI VARLIK YAYINEVİ Cağaloğlu Yokuşu,İSTANBUL BÜYÜK ESERLER 3 lira,ü 6 8,10 lira)Flaubert:Madame Bovary Dostoyevski:Ezilenler •ü Homeraos:İlyada •k Homeros:Odysseia ¦6 Alberto Moravia:Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 4
  • 16.01.1970
  • MEHMET ŞEYDA w TARİHÎ ROMAN ATLAS KİTABEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 4
  • 16.01.1970
  • OKAT YAYINEVİ İFTİHARLA SUNAR 1970 yılının hâdiseler yaratacak dev bir eseri İNSANLAR VE AHLÂKLAR Yazan:CEMİL SENA Üstad Cemil SENA üzerinde yıllardır çalıştığı muhteşem kitabını bitirdi.«Tarih boyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 4
  • 16.01.1970
  • Gütenberg'in bastığı ilk kitaptan bir sayfa.PAPİROS'ten GUTENBERG'e Hazırlayan:L.Bakla ıiMtmiMiHmuııtıııttmtmttuıiftmtımııı I İnsanoğlu,daha yazının bulunuşundan çok önceki devirlerden beri düşünceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 4
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • ONCE ONCE hangisi vardı?Kitap mı,okur mu?İnsana okur olmayınca kitap da olmaz gibi geliyorsa da ilk belgelerin hakan bukruklarıyla kutsal yazılar olduğu bilindiğine göre,«önce kitap vardı» demek yanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • ALTIN KALEM.KLASİK ROMANLAR Ayın kitabını sunar:PARMA MANASTIRI Stendhal)12.5 L.Bu seride daha önce çıkaa romanlar:EUGENİE GRANDET Balzac)10 L.UĞULTULU TEPELER Emily Bronte)12.5 L.THERESE RAQUIN Emile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • Bugüne kaüar çıkan kitaplar:KORKUSUZ KAPTANLAR R.Kipling)10 L.GÜLİVER'İN GEZİLERİ J.Swift)7.5 L.KAÇIRILAN ÇOCUK Stevenson)10 L.BİR ÇOCUĞUN HİKÂYESİ A.Daudet)10 L.ROBİNSON CRUSOE D.Defoe)10 L.POLLY ANN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 5
  • 16.01.1970
  • ATLAS KITABEV 195?A K ^J 'ANKARA CADDESTNo.82 İSTANBUL Telefon 27 4802 Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanları Kitabın Adı Yazan Fiyatı Nimetşinas Şıpsevdi Metres Gulyabani Kuyruklu Yıldız Altında bir Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 5
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 6
  • 16.01.1970
  • E.YAYINLARI DÖVÜNEREK SUNAR hCNR CHARRERE^P?FRANSA'DA SEKİZ AYDA BİR MİLYON SATAN KELEBEK'in İKİNCİ BASKISI ÇIKTI Bir kürek mahkûmu olan Henri Chariere'in anılarım derleyen KELE-BEK,kitapçılık alanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 6
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 7
  • 16.01.1970
  • E.YAYINLARI ÖVÜNEREK SUNAR FRANSA'DA SEKİZ AYDA B:R MİLYON SATAN KELEBEKln İKİNCİ BASKİSİ ÇIKTI Bir kürek mahkûmu olan Henri Chariere'in anılarım derleyen KELE-BEK,kitapçılık alanında bir bomba gibi p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 7
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • Halk'm eğitimini sağlamak için tek ve sağlam yol var DEMOKRATİK bir ülkenin dayanağı,iyi eğitilmiş bir halk topluluğudur.Eğer dört yılda bir seçim sandıklan basma çağırılan vatandaşlar,toplum düzenimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • #t ESERLER SOYSAL,Dr.Özer:Çağdaş eğitim ve Türkiye'de okul kütüphanesi.Ankara 1969 Güven Matbaası 171 S.8° F.30 TL.SOYSAL,Dr.Özer:Türkiye' de okul kütüphanesi.Ankara 1969 Güven Matbaası.42 s.8° F.5 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • renkli dümy 4.CİLT TAMAMLANDI 5.cilt,33.fasiküMe ve parasız ATLAS ekiyle başlıyor ARKIN KİTABEYİ.İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • HATI ANLAYIŞ VE STİLİNDE,120 BRANŞA HİTAP EDEN TEKNİK TERİMLER LUGATLARI İNGİLİZCE TÜRKÇE 42.000 kelimelik ciltli)35 TL.ALMANCA TÜRKÇE 45.000 kelimelik ciltli)40 TL.FRANSIZCA TÜRKÇE 50.000 kelimelik c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 8
  • 16.01.1970
  • Si Hiç kısaltılmadan,tam metin halinde VUYÂ ÇELEBİ 2 nci cildi çıktı Her c İd lüks bez ciltli 20.liradır Her ay bir cild çıkar.Tamamı 20 cild olacaktır.j Yayır layan ZUHURİ DANIŞMAN YAYINEVİ Telefon.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 8
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 9
  • 16.01.1970
  • Y Y H EV Prof.Dr.KENAN BULUTOĞLU TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE 1854rten 1969'a kadar yabancı sermayenin Türki-dan nasıl bağımlı bir hale getirdiğini ye'yi iktisaden nasıl sömürdüğünü,siyasî bakım-teferru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 9
  • 16.01.1970
  • 10S0'un ŞİİR KİTAPLARI KİTAPLARI HİÇ DE K ÂIİAivILÇIK H:r&"3 KAI MANLAR şiirler rviy&ı^Vî&my&î Yaşar NABİ Kahramanlar Rıfat İLGAZ Karakılçık AZ DEĞİL Sakınmayın üç beş kuruşunuzu,bir paket sigaranın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 9
  • 16.01.1970
  • nn JU BİLGİ DİZİSİ:Türkiye İşçi Sınıfı O.Senetr)15 TL.20.Yüzyılda Marksizm R.Garaudy)12.50 TL.Sosyalizm Lenin)10 TL.Yağma Edilen Türkiye D.Ceyhun)10 TL.Haçlı Emperyalizm D.Ceyhun)6 TL.Çin Kurtuluş Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 9
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 10
  • 16.01.1970
  • 1970'de daha çok yeni eser basılacak.t Baştarafı Birincide A Halide Edip'in,Hüseyin Rahmi'nin külliyatları tamamlanacak.Günümüz yazarlarına Mehmet Şeyda ile başladık sayılır.BİLGİ YAYINEVİ Ahmet Tevfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 10
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • ABDİ İPEKÇİ'nin RÖPORTAJLARI LİDERLER DİYOR Kİ.Bugün Türkiye'nin kaderi üzerinde söz sahibi olan siyasî partilerin görüşleri zaman zaman çeşitli biçimlerde açıklanmış,fakat genellikle önceden hazırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • ARKIN KİTABEYİ BİR YAYINEVİ YAYİNLARİ Her yaş ve her düzeyde okuyucu için seçme eserler CUMHURİYET ANSİKLOPE-DİSİ İlgi duyduğunuz her konuyu bulabileceğiniz,alfabetik,renkli resimli,ofset baskılı büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • UUUHHHHHMH«U\HUVHİHUU«HUUUHM\HM« 9 bilgi yayınevi DOĞAN AVCIOĞLÜ TÜRKİYE'NİN DÜZENİ Genişletilmiş 4 basım,2 cilt)31 MARTTA YABANCI PARMAĞI KEMAL TAHİR KURT KANUNU GÖL İNSANLARI DEVLET ANA YORGUN SAVAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • DÖRÛÜMCÜ YAYINEVİ Sunar HALKSİZ DEMOKRASİ MAURICE DUVERGER Bu eserde Fransa ve Avrupa devletlerinde partilerarası siyasî hayatı,sağ,sol ve ortacılık çatışmalarını ve rejim gelişmelerini bulacaksınız.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • RAKIM ÇALAPALA KÖYE GiDEN GELiN 7.5 Lira AŞK İNSANLARI GÜZELLEŞTİRİR 7.5 Lira IŞIKLI PENCERE 7.5 Lira ATLAS KİTABEVI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • I Bayar BAŞVEKİLİM ADNAN MENDERES Birinci 10.000)lik baskısı kısa bir zamanda tükenen kitabı 2/nci BASKISI ÇIKTI Bu kitap şu önemli konulan aydınlık düşürüyor:DP.iktidarı hangi siyasî felsefenin uygul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • Yurdumuzun en çok okunan Edebiyat Dergisi HİSAR AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ Fiyatı:150 kuruş Yıllık Abonesi:18 Lira Adres:P.K 501.Ankara Genel Dağıtım:GAMEDA-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • Her Türlü Kitap ve Kırtmye İçin j Kurul Kitabevi 1 İstiklâl Cad.Tokatlıyan Pasajı,24 mSS S&Jy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • AKBA YA YİNEYİ Lake kaplı,krome lüks kuşe kuverli,lüks Amerikan plâstik ciltli aşk romanları:15'er lira)İKÎ ESİR Lajos Zlahy)CEHENNEM KAYASI Elga Dimt)ASRIN KADINI Mihaly Földi)FIRTINA ÇIKINCA Kathe L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • MINNETOGLU KİTABEYİ MİNNETOĞLD KİTABEVt ESERLERİNİZİ YAYINLATIR,DAĞITIR,DEĞERLENDİRİR.Eserlerinizi yayınlatırken,dağıtırken lütfen önce kitabevimizle görüşünüz.MİNNETOĞLÜ TÜR-KİYE KİTAP DAĞITIMI'nın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
  • 16.01.1970
  • İspanya İç Savaşı J.Sandoval)8.Günümüzün İşçi Sorunları Aaronovitch)5.Sanat ve Toplum Üzerine Selin Turan)3.Ağalar Azuela)Meksika romanı 5.Küba Hikâyeleri 5.Afrika Efsaneleri 5.Uzak Komşu Rusya İlhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 11
 • Milliyet Yayın İlavesi, Sayfa 12
  • 16.01.1970
  • ÇAĞLAYAN KİTABEYİ Bütün arkadaşlarımızın,dostlarımızın,meslekdaslarımızın ve Kitapseverlerin venı vıilarını en iyi dileklerimizle kutlarken veni vıîtla başarılı olmalarını temenni ederiz.Prot.Di Kamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 12
  • 16.01.1970
  • SON DÖRT YILDA YAYIMLANAN BİBLİYOGRAFYALARDAN SEÇMELER BAKLA Şenalp Leman:İstanbul Üniversitesi yayınları bibliyografyası.Eserle?ve makaleler 1968.İstanbul 1969 İstanbul Matbaasj.XIV+145 s.8" F.7 TL.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 12
  • 16.01.1970
  • MEHMET ŞEYDA NEMRUT MBSTAFA TARİHÎ ROMAN ATLAS KİTABEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 12
  • 16.01.1970
  • «DİRİMLİ KİTAP SATIŞLARI EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER KONFERANS HEYETİ,MİLLİYET GAZETESİ KÜLTÜR KULÜBÜ ile işbirliği yaparak aydın okuyuculara sunmak üzere çağdaş ekonomik ve sosyal gelişimlerin incelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 12
  • 16.01.1970
  • HER YÖNÜYLE omn FRZAB Kapitülâsyonlardan daha kötü şartlarla,Türkiye'yi,Avrupa Birliği içerisinde eritip,Hıristiyanlık ideolojisine kurban etmek demek olan,ORTAK PAZAR konusunda tek eser:Her yönüyle O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet Yayın İlavesi
   Sayfa 12