Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Tâyinler,terfiler ve ödemeler durduruldu H Maaşlar dışında mü teahhit istihkakları ödenmeyecek.ANKARA,AYTEKtN YILDIZ bildiriyor HÜKÜMET bir kararname ile maaşlar dışındaki bütün ödemeleri ve memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Y.v.J:l.AŞIRI SOL ve LİDERLER I NÖNÜ,iktidarı aşırı sağa karşı müsamahalı gördü-I ğü gibi,Demirel de CHP'yi aşırı solun teşvikçisi saymaktadır.Meselenin aşırı sağla ilgili yönünü dün' kü yorumumuzda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Danıştay,14 öğretmenin açığa alınmasını durdurdu ANKARA,THA TÖS Hukuk Müşaviri Nevzat Helvacı dün haklarında «yürütmeyi durdurma» kararı alınan öğretmenleri açıklamış,«Danıştayda 62 dâva açılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • AAYAAA\T7T\V AKTEK V\TREVIRA^ KUMAŞ VE PARDESULERI AKIN TEKSTİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • VE KALAS KONDU Emiııönün'dekl yaya geçitleri kaynak yerlerinin kopması «onuca çökme tehlikesiyle karşıkarşıya kalmıştır.Birkaç gün önce merdivenlerindeki kaynakların,ayrılması sonucu onarımı başlıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Şehir Hattı vapurlarında başlıyor B Cumartesi günü başlayacak olan grev için Vilâyette toplantı yapıldı.ŞEHİR Hatları vapurlarında 17 ocak tarihinde grev uygulayacak olan Türk Deniz Taşıt İş Sendikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • TURKIVE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI KATİLMA SÜRESİ BUGÜN BİTİYOR Türkiye Liselerarası Müzik Yarışmasına katılma süresi bugün saat 17'de son bulmaktadır.Yarışmaya katılacak okulların,giriş formlarım M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Açıklama MİLLİYET.«BAYAR 27 MAYIS ÖNCESİNİ ANLATIYOR» YAZI DİZİSİNİ MESLEKÎ VE KANUNÎ KURALLARA AYKIRI BİR DU-RUM KARŞISINDA SESSİZ KAL-MAMAK,BÖYLE BİR DURUMU ONAYLAMAMAK,TEŞVİK ET-MEMEK AMACIYLE YAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • YASAR TUNAGUR İÇİN SENATO ARAŞTIRMASI AÇILIYOR ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda dün Tabii Senatör Mehmet özgüneş'in Diyanet İşlerinde görevli Yaşar Tunagür ve Diyanet İşleri çalışmaları hakkında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Amerikalı Senatör Javits konuştu "Orta Doğu patlarsa Türkiye kendini savaşta bulabilir,B Javits,Türkiye'yi Yunanistan'la işbirji ligi yapmaya da davet etti.AMERİKALI senatör Jacob Javits dün Propeller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • 1 l,r 1 AİLELERİ YÜRÜDÜ Mahkûm aileleri ve yakınları dün Beyazıt'tan Sultanahmet'e kadar süren bir yürüyüşle «genel af» çıkarılmasını istemişlerdir.Fakir Mahkûmları Koruma Derneğince düzenlenen yürüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Göztepedeki arsanın satışını Başbakan Demirel durdurdu ANKARA,ÖZDEMlR KALPAKÇIOĞLU bildiriyor Başbakan Süleyman Demirel,İstanbul Belediyesi tarafından satışa çıkarılan bir arsanın satış işlemini durdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • Lokalin tahribe uğrayan sandalye ve masaları.Öğrenciler bîr klübü bastılar H Baskın yapanlar,eski bir hesaplarını görmek için klüp idarecisini yaraladılar Aksaray'daki «Güneşspor GençSik Ku lübü» önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • DEMiREL OTOBDS BOYKOTU îÇiN SÖZDND TAVZİH ETTİ İPEKÇt Efendim otobüs hâdisesi var.Bu otobüs işgalleri konusunda yaptığınız konuşma âdeta vatandaşları bir zabıta görevi görmeye ve işgal teşebbüsünde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1970
  • SON GELİŞMELER ÜZERİNDE LİDERLER NE DÜŞÜNÜYOR Genel Yayın Müdürümüz ABDİ İPEKÇİ,iktidar ve ana muhalefet partilerinin başkanlarıyla son gelişmeler üzerinde etraflı görüşmeler yapmıştır.Ses bandlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1970
  • PARTİLERİN HALİ BEN Türkiye'de komite parti,meşrut!parti,tek parti,çift parti,çok parti.devirlerini görmüş ve hamdolsun yaşamış bir gazeteciyim.Bu gördüklerime dayanarak pimdi söyleyebilirim ki;biz he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • İLÂN Şirketimiz adına Beyoğlu 9.cu Noterliğince 13 Ocak 1969 gün ve 1579 sayılı Umumi Vekâletname ile kendisine ahzu kabza yetki verilmiş bulunan Umumi Vekilimiz TAMER TUNCAY Jl Ocak 1970'den itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • mühim olan pil değil iPertriÎÎ pilin kalitesidir ALMAN PATENTLİ TRANSİSTOR PİLLERİ ilâncılık:6081 785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • ALMANCA BİLEN SEKRETER ARANIYOR Teknik Müdüriyet Sekreteri olarak çalıştırılmak üzere çok iyi Almanca bilen sekreter alınacaktır.Taliplerin yazılı olarak veya bizzat şirket personel servisine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • PERSONEL ALINACAK 1 YÜKSEK TEKNİKER VEYA TEKNİKERLER 2 KALIPÇILAR 3 FREZECİLER 4 TORNACILAR 5 TESVİYECİLER alınacaktır.Yüksek Tekniker veya Teknikerler için imalât ve zaman etüdlerinde çalışmış olmak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik AŞ.adına ERCÜMENT KARACAN Müessese IHâlIiıgef Genel Yayın Müdürü:ABDt tPEKÇt Müdürü NURETTİN DEMlRKOL GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR «ASILDIĞI I E B MİUİI II MATBAASI Hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • VEFAT Bankamız Müşavir Avukatlarından ADNAN UZAY 13 ocak 1970 tarihinde tstanbul'da vefat etmiştir.Cenazesi 14 ocak 1970 çarşamba pü nü Şişli Camiinde kılınan öğle namazını müteakip Ztncirlikuyu Mezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • Vakit Güne?Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak Vasati 723 12 28 14 50 17 05 18 41 840 Ezanf 2 18 7 20 »47 12 00 137 12 3« 18 OCAK 1970 1889 ZtLKADE 7 Rumî 1385 OCAK 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • MADENÎ EŞYA ALİNACAKTİR I Müessesemiz Merkez Hastahanesi ihtiyacı içiıl 6 kalem çelik eşya kapalı teklif almak suretile satın alınacaktır.Şartname ve mütemmim malûmat Müessesemiz Ticaret Servisinden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • MÜDÜR VE BAYAN SEKRETER ARANIYOR Derneğimiz Büro teşkilâtında çalıştırılmak üzere:1 Askerliğini yapmış,40 yaşını geçmeyen en az lise mezunu muhasebe ve büro işlerinden anlar tecrübeli Müdür,2 Seri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız örnek İnsan,değerli asker i Emekli Korgeneral Mithat Akçakoca'nın aramızdan ebediyen ayrılma» nedeniyle acımıza katılan Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a,Millî Savunma Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • ET PÂZÂRİiAft^S NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE Kadıköy Beyoğlu Eminönü Yazıhane UCUZ)36 93 58 44 91 08 27 91 38 27 15 07 Milliyet:825
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • KAYİP MAKBUZ Şirketimize ait 79551 den 79600 dahil)numaraları ihtiva eden bir adet boş makbuz cildimiz kayıptır.Hiç kullanılmamış olan bu seriden makbuz karşılığında yapılan ödemelerin muteber olmayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • uf^mt» «Baharla Gelen» Erhan Bener'in son romanıdır.Daha önce Fransızcaya çevrilen bu romanında Erhan Bener,«Psikolojik serüvenlerin anlatımındaki büyük ustalığını bir kez daha ispatlıyor.Les Nouvelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • 6 Her ülkede kökleşmiş eğilimler,ulusal etkenler,tarih,gelenekler,kültür,eğitim,ideolojik anlayışlar haberlerin değerlendirilmesine yön veriyorlar.Gazeteler,radyo ve televizyorlar kendilerini bu etkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • DOĞUM NİYAZİ ve ÖMER'in dünyaya gelişlerini dost ee akrabalarına müjdeler ÖZKAN AİLESİ Milliyet:804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz,kardeşimiz,amcamız,dayımız Mahmut Tahsin Sayıl'ın Hacıkadıoğlu)vefatı dolayısiylo cenaze törenine katılan,telefon,telgraf,mektupla ve bizzat evimiıe gelerek acımızı paylaşan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılışı İle bizleri sonsuz acılara garkeden kıymetli varlıâımız MURAT NEMLİ'nin cenaze törenine bizzat gelmek,mektup,telgraf göndermekle acımızı paylaşmak lûtfunda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.01.1970
  • BAYAR'ın,Cüneyt'e anlattıkları vaktiyle zihinleri işgal eden bir soruyu tekrar akla getirdi.27 Mayıs'tan önceki günleri hatırlarsınız herhalde.Halk ekonomik bir bunalım içinde meteliğe kurşun atar olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1970
  • Türk Gecesinin sonlarında düzenlenen piyangoda,«İstanbul gezisi» kazanan Fred Brookman ile eşi görülüyor.Toronfo'daki Türk gecesinde bütün sosyete orada idi.TORANTO ENGİN AŞKIN bildiriyor Toronto sosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • Bir isveç gazetesi mizah yazarı Aziz Nesini İZ STOKHOLM ORHAN SUNAR bildiriyor isveç'in ünlü gazetesi «Dagens Aziz Nesin için «Son yılların en popüler mizah y:ızarı Türk» diye nitelemiştir.8 sütun üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • Alman turistleri Türkiye'ye ilgi göstermiyor yük ölçüde etkileyecek olan bu duruma sebep olarak,Almanya'da basının ve seyahat bürolarının Türkiye hakkmda hemen hiç propaganda yapmaması gösterilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • Türkiye Danimarkalı esrar kaçakçısını V e« iade etmeğe hazır V'S 30 yıla mahkûm Hansen'in cezasını Danimarka'da çekebileceği ileri sürülüyoryfiV KOPENHAG TEOMAN YİĞİN bildiriyor «Politiken» gazetesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • DO a DaCOTPuCPCIDı DO runn SICAK ÇEKME FABRİKASI SAYIN SANAYiCiLER-VE ÇELİK SATICILARINA AŞAĞIDA TB'AD VE EVSAFLARI GÖSTERİLEN ÇELİKLERİMİZ FABRİKAMIZDA İMÂL EDİLMEKTEDİR.j YASSI ÇELİKLER S.T.50-S.T.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • t K İyi bir görüş,daha güzel görünmek için Emgen FİTAŞ Sineması karşısı Tel:4414 33 im—bâncılık:6214 827
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • ÇİN,RUSYA'YA KARŞI HARBE HAZIRLANIYOR MOSKOVA,THA Literaturnaya Gazeta Literatür Dergisi)dünkü' başyazısında Çin'in Sovyet Rusya aleyhinde bir propaganda savaşına girişmiş olduğunu ve bunun Rusya'ya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • TÜRK EĞİTİM VAKFI YURT DIŞI BURSLARI İŞ İDARESİ İŞLETMECİLİK)YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN 1970 1971 Ders yılında Amerika'da İş İdaresi İşletmecilik)dalında Yüksek Lisans Master)öğrenimi yapmak istiyenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbul yakınında büyük bir Otomotiv Sanayi kuruluşu için Mahallî Piyasada gerekli yerli İmalât parçalarm yaptırılabilmesi ve takibi içm TEKNİK MUBAYAA ELEMANLARI aranmaktadır.Adaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • TARLAN LABORATUARINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.Laboratuarımız 1.1.1970 tarihinden itibaren Dr.Ali Rıza TARLAN ve Ortaklan İlâç Sanayii Âdi Komandit Şirketi)namı altında çalışmağa başlamıştır.Sayın halkımız,dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • NİJERYA Gowon,dış ülkelerin yardım teklifini reddetti ve «Nijerya başının çaresine bakabilir» dedi.G O W O N Yardımı «Kanlı para» olarak niteledi.DIŞ HABERLER SERVİSİ NİJERYA dün yabancı kuruluşlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • Biafralılar savaşı büyücüler yüzünden kaybettiler PARÎS,AA.«Biafra dramını» yaşayanlardan biri olan İrlandalı bir nhip,Biafra ordularının bqzguna uğramasında,kendilerini «ilâh» gibi gösteren «şarlatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • birbirlerine Hi Rum hükümeti,«Enos:s»çi tedhişçilere karşı sert tedbirler almağa başladı.LEFKOŞA,A K A T CEMAL bildiriyor RUM hükümeti kanun dışı «Ulusal Cephe» örgütüne karşı büyük bir mücadele açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • İŞ ORTAĞI ALINACAKTIR Deniz kenarında,kalorifer ve sıcak sulu,Türkiye'nin en güzel tesislerinden olan kış ve yaz çalışan 150 yataklı Otel,Restaurant,Plaj ve Diskotek için meslekten ve teminatlı iş ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • VATAN KONSERVE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden Sayın İştirakçimiz:İdare Meclisimizin 26 Kasım 1969 tarihli toplantısında III.ncü tertip hisse senetlerinin bakiye %75'ini üç takside bölmeyi ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 15.01.1970
  • Y UN ANLAŞAN "JACKY KORFU'LU GIBI Yunan millî kıyafetine bürünmüs olarak gördüğümüz bu kadın Jacqueline Kennedy)Onassis'ten başkası değil.«Jacky» halen kocası milyarder Onassis ile Yunan adalarında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1970
  • ORHAN TOKATLI ıııtııiMiııımı BÎR Bakanlık hikâyesi daha var.O da Bilgehan'ınki kadar ilginç.Bilgehan'dan boşalan Devlet Bakanlığına artık Sadettin Bilgiç taliptir.Çünkü koltuğun adı Başbakan Yardımcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • SATILIK EMLAK SULTANAHMETTE,sanibinden cadde üzerinde,köşe başında deniz görür beş katlı apartman.10-19 arası 27 90 10/216 KADIKÖY,Yeldeğirmeni Taşlıbayır 30'da üç katlı apartman satılıktır.Müracaat:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • VEFAT Selanik eşrafından gazi Svrenoszad* merhum Osman Âli Beyin Atiye hanımın kızları,merhum Ahmet Emin Paşa'mn »eveeel,Muammer Kunter'ln annesi,Samlme Kunter'ln kaymvaldesi,Zatiye Soydan,Nejat Abutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde özel kutu içinde satılıyor 150 Lira GENEl DAĞITIM:BATES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI BAYBURT ŞUBESİNİN 5.1.1970 tarihinde yapılan özel çekilişinde ikramiye kazanan talihlileri:5JMHK-LİRA KAZANAN:MUSTAFA TAŞOĞLU ZEYNEP KORKMAZ HAYRULLAH KARAGÖZ SABRI TAS KEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • SATILIK KOMPRESÖR Bir adet tngersoll Rand Crawler ve 600 CFM kompresörü satılacaktır.Şartname Müdürlüğümüzden temin edilir.En son teklif tarihi 22.1.1970 saat 15.00 dir.T İ M L O Tel:49 99 01 İstiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • TEŞEKKÜR 10 ocak 1970 tarihinde vefat eden ağabeyim FAHİR KOLAY'ın cenaze törenine İştirak eden,çiçek gönderen,telgraf t» mektupla ve bizzat gelerek,telefon ederek acımıza paylaşan dost ve yakınlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • elemanaramyor TORNACILAR ve KAPORTACILAR almaoaktn.Durumlarına göre ücret verilecektir.Askerliğini yapmış İsteklilerin Çayırova GEBZE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.S.Personel Şefliğine şahsen müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz ihtiyacı için 50000 adet el havlusu Marl ve evsaf şartnameleri esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 İhales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • TEŞEKKÜR Yaslandığı amansız hastalıktan kurtulamıyarak hakkın rahmetine kavuşan sevgili ağabeyimiz ve evlâdımız,JİNEKOLOG OPERATÖR Dr.JOZEF BâllMID'i» hastalığı müddetine* ellerinden gelen şevkat ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 15.01.1970
  • BAŞSAĞLIĞI Yıljardır müessesemizce takdim edilen ER REKLÂM NURAN ŞENER Çocuklarla başbaşa)programının müellifi,rejisörü,herşeyi Pedagog Dr,MUKAM SEMER ebediyete kavuşmuştur.Acımız sonsuzdur.Kederli ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1970
  • i ııı ıı«ı KADIN Hazırlayan:ALİ Z.ORALOÖLU ZİL,ŞAL VE GÜL ÇILGIN ÇİNGENE:Ayaklar çıplak,«açlar sımsıkı bir falarla bağlanmış,kolsuz «yamalı» bir elbise ve üzerinde binblr çeşit kolye.İşte günümüzün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 15.01.1970
  • i Kuvveili gıda ile iyi giyim ARTIK havalar adamakıllı soğumuş bulunuyor.Geçen yıla oranla şiddetli kış hükmünü göstermemişse de yine de soğuk yüzünden hastalanıp yatağa düşenlerin sayısı pek öyle az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 15.01.1970
  • Yeni açılan mağazamıza iki tecrübeli kasiyer aranıyor.GÜRTOPLAR HacıküçUk Camii Sokak 48—KO'ye şahsen müracaat edilmesi.117)831
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 15.01.1970
  • KREMALI KEBAP MALZEME 900 gram koyun eti 200 soğan 60 sana 250 domates Yarım kahve fincanı domates salçası Ayrıca krema için:30 gram vita 35 un 250 süt tuz YAPILIŞI Tencereye kemiği çıkarılmış kuşbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
  • 15.01.1970
  • s Ben Yılmaz Koksal,Sizinki kaç şans sayım 87 mmm Ben Yılmaz Koksal.Herkes gibi ben de Coca-Cola'mh ADINIZ ŞANSINIZ oyununa katılıyorum.Coca-Cola kapaklarından çıkan harflerle Yılmaz Koksal yazdım.ŞAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Kadın
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • f,'4*4L-t,m.Hi.M,¦a.ii'iii'm ıısşıı».»w»ı-www^ ess Eurda im?Sülük Bey,Pomak polise döndfi:Adliyenin Emanetine gelmez mi?savcılığa?Polis Cihangir efendi,can kurtarana sardır gi-M atıldı:Doğrudur Sülük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • L-Am PEŞ/AAE TZ\K*—O/VO*-0 JW U-B 7»eyr "f,CORVİH Bu METR3=T_J?AUÛ3CSİAK CDREX UCURUE-jLriyjATKOOA B/R s'ûR-BEKUYORDU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • ü STOP ERXEK-M âJ^ıK^J^_Ar E,x i£KE ez. et »CABİL-iyEnJ vE ÇSH-tei vEK/V\EK Çil?ims^J«4-1 içiV»—HERSf £lVİ-NE ISTOOVZSUN BU KAUA?WEBSTER'İNİ RûRa.MAey JJSTEU_fK BU DUNIyviXXA OV1-E.SİME ŞEREPSlZ. 4 BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • ıDAHA çAgpıypp^uM 4AMN Al I AH KlRAAlZI «SIĞI SEçrrîı 1 ^q vjh olur,biraz vav.aşl.a be CNB BiC"M AGÎAB/kULO-AKiAAAAAl i VORSUKI VAKİ i «fi Oİil fb AKKANDA HEP TEA GıBı' kOJLLAN ^Sîfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • MURAT DAVMAIVftn yeni serüveni I Emm mf-Bundan sonra dönüp küçük odanın kapısına yaklaştım.İçeride iki kişi konuşuyordu.Konuşulan lisan Ermenice idi.Daha fazla beklemedim.Feneri cebime sokup kapının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • A1 a mut Kalesi mm yazan ve çizen SUAT YALAZ İe5t-5İ C-ebaJ,4archKb-ÇA\me^ eivY a s.vj0^*' MS BU ZEMâSO LttC TARWtE W«^erF5 U.CW1MCA' RA UASr8oLAAAAAl% TiFS iSTteoTBtM AM,SAT1Ü AUf^rAA.LA«Ç'A/W 0 DA B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • UJB BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 üü 2 3 4 5 D ¦¦1li.SOLDAN SAfiA:I lid dağın arasında kalan dere boyuna verilen ad;Eskiden E Mezopotamya'da kurulmuş büyük bir me-ş denlyet.2 Ham maddeleri yapılı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1970
  • o/fy OĞLAK BURCU LV'îît i 10 Ocak)jjj3F Realist olmaktan çok uçaksınız ve ğ I bunun zararını sonra çekersiniz.Dalma iyiliğinizi İsteyen bir dostunuzdan yardım E göreceksiniz jj KOVA BURCU «"ft 19 Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.01.1970
  • Batı v Trakya Türklerinin gerçek vş acı hikâyesi Röportaj:YILMAZ ÇETINER İnönü diyordu k «Biz mukadderatı henüz halledilmemiş olan bu kıt'a fiB ahalisinin,devletlerin barış programlarına göre kendi mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1970
  • Hazırlayan:Sendika üye kabulü SORU:tş nakli sebebiyle,bağlı bulunduğum sendikadan ayrılıp,gene Tes tş Federasyonu bünyesinde olan Soma'dakl sendikaya üyelik için başvurdum.Ancak üyelik ve dayanışma ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1970
  • Milliyet 'e mektup Çingeneleri neden hakir görüyorsunuz?BEN,Çankırı'nın bir köyünde öğretmenim.Annem,beni dünyaya çingene olarak getirmiş.Kendimi Türk kabul ediyor,bu vatanı seviyorum.Türk çocukla-DER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1970
  • OLAYLAR HASAN PULUR Fasulyemi nimet yoksa sarmısâk mı?BUGÜN de sarmısak'ın hasiyetiyle başlayacağız söze.Her ne kadar «sarımsak» diyenler varsa da biz «sarımsak» diyeceğiz,ikisi de doğru.Türk Dil Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • im!linill!mi!lini!Hi|IH!lll!l!lll!i?RADYODA BUGÜN İSTANBUL 1,55 Açılış,program 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Sabah türküleri 7,45 Hafi* müzik 8,00 İstanbul'da bugün 8,05 Küçük İlânlar 8.10 Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • S.GUNAY AKARSU Şehir Tiyatrosu'nun Üsküdar bölümünde sahneye konan «Balıkesir Muhasebecisi» oyunundan bir görünüş.Ba'ıkesir Muhasebecisi ı^isiBsa;ŞEHİR TİYATROSUNDA ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ)Yazan REŞAT NURİ GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • rt arteL neşriyat ve ticaret organizasyonu limited şirketi ankara cad 40/3 •Irkecl-istanbul telefonı 28 78 M p.k.ı 1047 Mgnfı ArUıîorf ELEMAN ARANIYOR Türkçe Ansiklopedik yayınların satış ve takdimind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • SOĞUK DEMİRCİ VE OTO ELEKTRİKÇİSİ ARANIYOR TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Paşabahçe fabrikasında istihdam edilmek üzere soğuk demirci ve oto elektrikçileri aranmaktadır.Taliplerin en az ilkokul m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • 30 ADET DİKSİYON RANZA YAPTIRILACAKTIR.Muhammen bedel 40.000,00 TL.olup,son teklif verme tarihi 30.1.1970 cuma günü saat 15.00'e kadardır.Şartnameler,Taksim Gümüşsüyü Caddesi,Dümen Sokak Oümüşpalas ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • AZAK GAZANFERDaGONöL O'ZCAN Vjj?OLKÜ BU AKŞAMDAN İTİBAREN Yalnız Salı,Perşembe,Cuma 18.00'de OCUKLARININ BABASI Komedi 3 Perde Oynıyanlar:GÖNÜL ÜLKÜ ZİHNİ KÜÇÜMEN ADİLE NA-ŞIT ZIYA KESKINER ŞENİZ BODU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.TECRÜBELİ SATICI ŞOFÖRLER ARIYOR İstanbul ve Kadıköy yakasında Efes Pilsen Birası satışında görevlendirilecek aşağıdaki niteliklere sahip elemanlar alınacaktır:Az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • BAYAN ELEMAN ARANIYOR 10 parmakla serî daktilo yazabilen,ayni zamanda santrala bakacak tecrübeli bayan eleman alınacaktır.Taliplerin 1 adet fotoğrafla birlikte Kabataş,Derya Han Kat l'deki D YO A.Ş.ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • TASARRUF BONOSU HAKKINDA Müdürlüğümüzde Tasarruf Bonosu alacağı olanların 20.1.1970 tarihine kadar müracaat etmeleri,aksi takdirde bonolarının Maliye'ye devredileceği duyurulur.SOSYAL SİGORTALAR KURUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • SOĞUTMA SANAYİİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR 1.Soğutma İşlerinde tecrübeli T.Mak.veya Makina Mühendisi,2.imalâtta veya dizayn İslerinde asgari 3 sene tecrübeli Y.Mak.veya Makina Mühendisleri.3 Asgari 5 sene till
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • DEVLET TİYATRO İSTANBUL KÜLTÜR SARAYI SANAT VE İDARE İŞLERİ CÜNEYT GÖKÇER flOMM Trajedi,5 perde Türkçesl Sahneye koyan Dekor,Kostüm Munis Faik Ozansoy Julıen Bertheau Tarık Levendoğlu 20.Ocak.1970 Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • A'Vİ 4 5HH Hill.II HUM I.Ill.Bu sütuna program vermek İsteyen sinema ve tiyatrolar,Türk Haberler Ajansı Duyurma i Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 63 41 90 1.Levent)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • MODEL AJANS 1970'DEKİ ı r i Yetiştiri ve iş temini organizasyonuna şubat ayında başlayacaktır.Kayıtlar 13 ocak sah'dan itibarendir.Müracaat:Kent Sitesi Kat:3,No.8 Şişli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.01.1970
  • MAKSIM ZEKİ MÜREN GÖNÜL AKKOR SELDA ALKOR AYFER BAŞIBÜYÜK BEYAZ KELEBEKLER SERPİL ÖRÜMCER RUHAN DENtZ İLHAN FEYMAN Ork.VE ATEŞ BÖCEKLERİ Fiks menü:75.TL.dir.Çarşamba hanımlara,Pazar umuma matine.Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 15.01.1970
  • PİYASADA BUĞUN Pamuk Borsası canlı geçti ADANA Ticaret Borsasında dün 337 ton pamuk satışı olmuş vfideli satışlar ilgi görmüştür.10 ton standart extra pamuk 590 kuruştan vadeli,210 ton Çukurova standa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • «awHt—Cumhuriyet leşat Uiz Etamtt rngilte Kral)Vapolyon M arar külçe 112.10 H2.50 220.1)0 222.00 131.00 ı;i:»n 155.00 157 00 150.00 153 00 145.00 150.00 16.50 16.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • Yunan Sanayi Odası Türfdyeden dokama alınmasını islemiyor ATİNA,AA.Yunan Sanayi Odası,Koordinasyon Bakanlığına verdiği bir muhtırayla,«Yunan pamuklu sanayiinin darbelendiğini» ileri sürerek,«Türkiye'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • Yatırım kampanyası teklifi Kıbrıs'ta ilgiyle karşılandı KIBRIS,ÖZEL MİLLİYET Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin,«Kıbrıs Türklerinin ekonomik durumu» hakkında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • "KARINCA TİCARET" KOLL.ŞTİ.ANADOLU SATIŞ TEŞKİLÂTI 14.1.1970 tarihinden İtibaren değişen yeni telefon numaralarını duyurur.265440 3hat)EminönO,Marpuççular.Acar Han Kat 3 İstanbul îlftncıhk:6226-797
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • UW^İ\İS SUNGURLAR ISI SANAYİİ ANONİM ŞİRRETİ ELEMAN TEKNİK RESSAMLAR KAZAN İMALÂT MONTAJCILARI TORNACILAR »PLANYA-CILAR İNCE SAÇCILAR o TESVİYECİLER BORUCULAR MAKİNA BAKIM USTALARI EHLİYETLİ ELEKTRİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • K-r Enflâsyonu önlemek özere Ruble'nin iç piycıso eri dîîflirSlece MOSKOVA,AA.Ruble'nin iç piyasa değerinde o50 oranında bir indirim yapılacağı» Moskova'daki malî çevreler tarafından ısrarla söylenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • «Üreticinin kötü mal yetiştirmesi kiloda 20 TL zarara yol açıyor» Ticaret Bakanlığı çay ihraç edilmemesini istedi ANKARA,THA TİCARET Bakanlığı,üreticinin,istenilen ölçüye uymayarak büyük çapta kaliten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • Larousse 2B.fasikül 80 sayfa,10 lira DİKKAT:Bu sayıda,renkli ilâve 2 yapraktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • SATİLİK GRÂiDER Devlet Malzeme Ofisi Istanbul Bölge Müdürlüğümüzce bir adet Graider 28.1.1970 günü saat 15.de açık arttırma suretiyle satılacaktır.Ofis satışı yapıp yapmamakta veya dilediği talibe yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz Hayvan Yetiştirme ve Temin Laboratuvannda münhal bulunan 800 liralık ücretli Hayvan Sağlık Memuru kadrosuna memur almanaktır Alınacak memurda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • Muflu Pik Boru Ve Bağlantı Parçaları Satın Alınacaktır.Aşağıda cinsi yazılı pik boru ve uygun bağlantı parçaları birim fiat esası İle teklif almak suretiyle satın alınaçaktır,tlgilüerin;ellerindeki mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • Amerikaya en ucuz havayolu GENE M OFTLEIDIR İZLANDA HAVAYOLLARIDIR!Atlantlği aşan 28 havayolunun en ucuzu öğretmenler,öğrenciler ve gruplar için Özel indirimli tarifeler Lökeemburg'tan günlük muntazam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • TÜRKİYE-MACARİSTAN TİCARET İLİŞKİLERİ "Pahalı alım satım politikası,yanlıştır BU MEKANİZMANIN ALEYHİ-I MİZDE İŞLEYECEĞİNDEN VE İHRACATA YÜKLEDİĞİMİZ Fİ-YAT FARKINI İTHALÂTTA FAZ-LASIYLA ÖDEYECEĞİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • PETROLDE "İLERİCİ BLOK» KURULDU BATTnın büyük enerji kaynağı Orta Doğu'da siyasal plânda görülen ikilik nihayet petrol alanında da açıkça ortaya çıkmıştır.Financial Times'ın «tutucular» ile «ilericile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 15.01.1970
  • 1968 1969 1968 1969 7 TL.15 TL.6 TL.14 TL.PİRİNÇ.4 TL.7 TL.K.FASULYE.3 TL.5 TL ÎÎCARET Bakanlığı «Son bir yılda genel gıda maddeleri toptan satış fiyatlarında yüzde 7,7 artış olduğunu» tesbit etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 15.01.1970
  • istanbul kulüpleri yarın toplanıyor Türkiye Ligine dahil 5 İstanbul kulübünün yöneticileri yarın akşam Fenerbahçe Kulübü sosyal tesislerinde bir toplantı yapacaklardır.Kulüplerin içinde bulundukları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • İİNisr^iıi l.KOŞU:Favori:Letranger 2.KOŞU:Favori:Baybora,Plase:Usturumca,Sürpriz:Hayırlı 3 3.KOŞU:Favori:Zeynep 2,Plase:Blue Angel,Sürpriz:Tang 4.KOŞU:Favori:Toison Or.Plase:The Bug,Sürpriz:Golden Tun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • 3 basketbol hakemimiz gitti Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kupa Galipleri tumualarmda görev alacak uluslararası hakemlerimizden Hüsamettin Topuaoğlu Prag'a İlhan Uyguç Tel-Aviv'e,Gündüz Aktuğ d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • PRES DÖKÜM SANAYİİ A.Ş,eleman arıyor E.C.A.Presdöküm Sanayii A.Ş.ve bu şirketin bünyesinde gelişerek bağımsız bir fabrika haline gelmekte olan ELBA Basınçlı Döküm Fabrikası için aşağıdaki elemanlar al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.ŞİŞLİ ŞUBESi'nden SATILIK ASANSÖR Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne ait Şişli,Bomonti Kâzım Orbay Caddesi No.12/A Şans Apartmanındaki 7 duraklı insan asansörü 19 ocak 1970 günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • TALÂT ASAL VE POLİTİKA 4 Baştarafı Onikincide «Her zaman aşık cuk oturma*.Ata sözüdür,yorganına tdre ayağını uzat.Sporda politika olmasın diyoruz,politikada spor olsun mu yani?Jlur ya,spor bedeni kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • 800.000 Adet 293 X 350 X112 Ebadında 70.000 300X350X220)Oluklu Mukavva Kutu Satın Alınacaktır 1 Bu işe ait şartname Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki merkezinden veya Sirkeci'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • çka Sanat:2 Zühttt Sabit Yusuf Coşkun Muammer [Sedat Goller:Muhammet Dk.65,Sedat Dk.70.Beylerbeyi Stadı:GALATASARAY LİSESİ ŞİŞLİ KOLEJİ:0—0.DARÜŞŞAFAKA LİSESİ KADİ.KÖY KOLEJİ:2—0.Amerikan Dersyanesi:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • Liselerarası Boks Birincilikleri Liselerarası boks şampiyonası önceki gece yapılan müsabakalarda sona ermiştir.Kilolarında birinci olan boksörler şunlardır:48 Kilo:Yusuf Saraç Yapı Sanat)54 Kilo:Suat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • OKUL MAÇLARI OKUL maçlarına,dün yapılan futbol,voleybol ve basketbol karşılaşmalarıyla devam edilmiştir.Futbolda final karşılaşması,Mithatpaşa Stadında Maçka Sanat Enstitüsü Motor Sanat Enstitüsü aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • ıs?If ORAYâNfiSIL GELDİLER?Asya Grubu birincisi olarak finallere katılan İsrail Milli takımı.[MİLLİYET] Asya grubu finalisti HU Derleyen:ÖZER YELCE ASYA ve Okyanusya gurubunda İsrail finale kalırken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • Teneke kullanan üyelerimize.190 ton teneke tevzi edileceği cihetle,azalarımızın;A Kapasite raporu,B 1968 yılı fiilî sarfiyatlarmı gösterir dilekçeler ile 11.1.1970 günü saat 12.00'ye kadar Odamıza mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • KAYNAKÇILAR ARANIYOR Giresun civarındaki Aksu Şantiyemizde çalıştırılmak üzere 1 ncl sınıf ELEKTRİK ve OKSİJEN KAYNAKÇILARI'na ihtiyaç vardır.Fabrikada yapılacak imtihanda tesbit edilen ücrete İlâ ¡et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • MERSİN i.YURDU t Baştaraft Onikincide futbolcunun nasıl hareket edeceğini çok iyi bilmelerindendir Mersin İdmanyurdu'nun antıenörü olarak hakemlerden memnu nuz diyebilirim.Teşkilâttan istediğimiz tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • lEGiA,G.SARAY eÇiN t Baştarafı Onikinctde 18 puanla da Ruch Chorzow takip •diyor.Üçüncü tur'a Romen U.T.A ve fr rantız St.Etienne'yi eleyerek çıkan Polonya takımı,aynı zamanda milli takıma en fazla fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • «Evet,tekrar sahaya dönüyorum» t Baştarafı Onikincide Tekrar futbola döneceğini açıklayan Metin Oktay,ikinci çalışmasını dün yapmıştır.San-kırmızılı takımın dünkü antrenmanında soliç oynayan Metin iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • Voleybol Ligi puan durumu Takımlar O G M A.S.V.S.P.İtfaiy» 12 11 1 34 14 23 İETT 12 10 2 32 15 22 Galatasaray 12 9 3 32 13 21 Fenerbahçe 12 8 4 29 19 20 Dz.H.O.12 7 5 28 22 19 Beyoğluspor 12 6 6 28 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • Kalitesiz bir hafta geçirdik Pazar günü oynan voleybol •rkekler liginde maçlar Diri hariç oldukça kalitesiz geçti.Son yapılan voleybol maçlarından bir an.Günün dört karşılaşmasında kuvvetli ile zayıfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • î Ankaralı yönetici-lere göre,F.Bahçe i şampiyon olacak ANKARA,THA Ankara'nın Türkiye Ligine dahil 5 kulübünün yöneticileri Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon olacağını söylemişlerdir.Ankaragücü 2.başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • PTT Basketbol Okulu açıyor PTT kulübü yöneticileri yaz aylarında bir basketbol okulu açmak için teşebbüse geçmiştir.Bu konuyu programlarına alan Sarı—Siyahlılar,okula alacakları öğrencileri seçmek İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • Hüseyin Kozluca basketbolü bırakıyor Fenerbahçe'nin millî basketbolcusu Hüseyin Kozluca,mevsim sonunda basketbolü bırakacağını açıklamıştır.Uzun yıllar Galatasaray sonra da Fenerbahçe'de basketbol oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 15.01.1970
  • Sami'nin fanfazi bir hareketinden doğan F.Bahçe mağlubiyetini bana yüklemek yersizdir.95 Beşiktaş antrenörü Milev,«Sami'nin fantazi bir hareketinden doğan Fenerbahçe mağlûbiyetini bana yüklemek yersiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • l Baştarafı Birincide miş görünen,hattâ bu iddialar paralelinde açıklamalarda bulunan Demirel de,bize verdiği son demeçte Halk Partisinin tutumunu,aşırı solla karıştırmamak gereğini şu sözleri ile bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • ROMATİZMA SIRT ve BEL Ağrılarında SANLI DELİKLİ YAKISI ran Rpklam:20 ü31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • Öğreten grevi ba;4 Baştarafı Birincice iki ay değil aslında.15 aralık'a kadar Türkiye sakindi.Ne oldu?Bir öğretmen boykotu.Bu boykot değildir.Bu kanunsuz bir grevdir.Kanunsuz grev.Bu nasıl önlenir?öu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • Serlel Üs ilgili gensorunun gündeme alınması reddedildi ANKARA.ÖZEL Millet Meclisinde dün TİP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın,gazeteci Zekeriya Sertcl'in yurda sokul,ması dolayısiyle Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • 10 bin lîraya kadar olan cihci borçlan taksite bağlanıyor ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi,Tarım Komisyonunda dün çiftçi borçlarının ertelenmesini öngören tasan ve teklifler görüşülmüş,CHP'li Veli Bakirli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • "Çiçekçiler Kralı» m öldüren yakalandı «Çiçekçiler Kralı» Fa&ir Kolay'ı Çeliktepe'deki çiçek serinde tabanca ile üç yerinden vurarak öldüren katil zanlısı dün yakalanmıştır.Polis ve iandarmanın işbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • Merkez Bankası tasamı kanunlaştı Öte yandan «Piyasada geniş ferahlık yaratacağı» öne sürülen Merkez Bankası ile ilgüi kanun tasarısı da dün senatoda oylanarak kabul edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • YAŞAR TUNAGÜR Baştarafı Birincide rün dış ilişkileri olduğunu,seçimlerde uçakla bazı illere giderek gizli görüşmelerde bulunduğunu bildirmiştir.Bundan sonra Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli kürsüye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • DHL OTOBÜ t Baştaraft Birincide da söyledim.Aynı beyanatımda vatandaşları,vatandaşlık vazifesi yapmaya da davet ettim.Bundan kastım şu idi:Gördük ki,100 otobüsün içerisinde oturan üç bin tane vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • VAPUR GREVİ Baştaraft Birincıat kuruluşlar tarafından grev kırıcı nitelikte yayınlar yapıldığını bildirmiş ve şöyle devam etmiştir:«Bazı sarı sendikalar üyelerimizi grevden vazgeçirmeğe çalışan vayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • ÖĞRENCİLER t Baştarafı Birincide Kendileri ile daha önceden görülecek bir hesaplan olduğunu söyleyen öğrenciler,lokal kapısını tutarak tçerdekilerle doğuşmeye başlamışlar ve Erkin ftzbayrak adındaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • ORTADOĞU PATLARSA 4 Baştarafı Birincide tor» işbirliği konularına kısa^^ değindikten sonra,konuşmasının büyük bir kısmını Orta Do ğu'ya ayıran senatör Javits,Is railden yeni geldiğini belirtmiş ve şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • AÇIKLAMA t Baştaratı BMnchi?ze'tede çalışması gerekmektedir)11 ocak tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan ilânda Arcayürek'in bu gazetede göreve başladığı,ayrıca bir hafta once MİLLİYET'e verilen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • DANIŞTAY Baştarafı Birtvciclt rımızla ilgili olarak R2.kardeş kuruluş tLK-SEN de öç dâva açmıştır.TÖS.açığa alınan HW öğretmen hakkındaki dosyaları da hazırla mış.ancak vargı organının bu kararı karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • İLK SEN BAŞKANI KELEŞ DE BAKANLİK EMRİNE ALINDI ANKARA,AA.TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'tan sonra,İLK-SEN Genel Başkanı Kenan Keleş de,Bakanlık emrine alınmıştır.Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • öğretmen himayeye muhtaçtır 4 Baştaratı Bırıncıdt tidarda ve muhalefette bunları korumaya,bunları emniyet içinde tutmağa çalışmışımdır.Şahsî dikkat ettiğim bir politikadır.Memlekette takip etmeye çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • KİRALAR KİN MECLİS ARAŞTİRMASİ İSTEKDİ t ANKARA,AA.6 CHP milletvekili,«bina ve arsa spekülâsyonu» konusunda bir «Meclis araştırması» yapılmasını istemişlerdir.Hayrettin Uysal.Turgut Boztepe,Çetin Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • GÜNEY DOĞU IÇIN ANKARA,ÖZETL GP Siirt milletvekili M.Ne'îil Oktay,Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Meclis araştırması yapılmasını istemiştir.Oktay,araştırmanın,asayiş,yatırım,vergi adaletsizliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • Göztepedeki arsanın t Baştaratı Birincide ve «23 ocak tarihinde satışı yapılacak olan Göztepe'deki arsanın parsellendikten sonra satılmasını» istemiştir tmar tskân Bakanlığından bir yetkili,arsanın ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • TAVİKLER t Baştaraft Birincida aydan beri yalnız zarurî ödemeler yapılıyordu.Bakanlar Kurulunun önceki gün aldığı yeni kararla zaruri ödemeler,müteahhit istihkakları,demirbaş alımları da durdurulmuş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 15.01.1970
  • Muhterem halkımı BOSSA TAŞ.sadece 10.000.000 On milyon)liralık tahvil çıkarmaya karar vermiştir.Tahviller 5.000 Beşbin)liralık kupürler halinde ihraç edilecektir.Hamiline ait olacak ve senede m faiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 15.01.1970
  • Talât Asal ve ŞÜKRÜ G Ü LEŞİN* m Birinci devre sona erdi.İkinci devre.Üçüncü devre.ondan sonra da mevta.Futbolumuz da devreli verem hastalığına döndü.Allahtan yeni-ilâçlar sayesinde ayakta durabiliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 15.01.1970
  • Lokomotiv İle karşılaşacak olan ggg I.T.Ü.takımı jgS l.T.Ü,BU GECE I LOKOMOTİV I İLE OYNUYOR I ZAGREB,ÖZEL s=l.T.Ü.Basketbol takımı.Av-BSB rupa Kupa Galipleri Turnuasın-daki ilk maçını bu gece Zagreb'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 15.01.1970
  • Ünlü futbolcu kararı,taraftarların ve antrenör Kaioperoviç'in devamlı İsrarı karşısında aldığını açıkladı r "V'^^IP1 Hergün dağda kros yapan ü ve çift kale oynayan Legia,G.Saray için harıl harıl çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 15.01.1970
  • UN*:ANTREHOBU GENE Milligef İÇİH AMUT EBBUMK'm PIBMSIVtE C/57*» Kendi sahamızda hiçbir takıma puan vereceğimizi tahmin etmiyorum.İyi yedeklere sahip olsaydık,ilk yarıyı daha iyi bir sonuç ile kapatabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 15.01.1970
  • ORHAN TÜREL VARŞOVA'dan bildiriyor IEGÎA,harıl harıl Galatasaray'a hazırlanıyor.Dağda kampa giren Polonya onbiri,antrenör Zientara'nın nezaretinde hergün,koşuyor,kros yapıyor ve çift kale oynuyor.Zien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 15.01.1970
  • Basketbol Türkiye Liginde ikinci yarı cumartesi başlıyor Basketbol Türkiye Liginde ikinci yarı cumartesi günü başlayacaktır.Ancak Î.T.Ü.'nün Basketbol Avrupa Kupası Galipleri turnuası maçı sebebiyle,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 15.01.1970
  • Türkiye Basketbol Ligi takımlarının antrenörleri ilk yarı sonundaki görüşlerini MİLLİYET'e yazdılar.12 basketbol antrenörünün yazıları l'te.yarın Mıllıtjt t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor