Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • İFADE HÜRRİYETİ ÜZERİNDE İDARENİN YETKİLERİ Dr.SAİT GÜRAN Doktora tezi)İsmail Aksun ve Elif Kitabevleri 630 sayfa 17.35 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Merzifon'da gripten 3 kişi öldü Karadeni?Teknik Üniversitesi pazartesi gününe kadar tatil edildi YURT HABERLERİ SERVtSİ Grip salgınından Merzifon'da da üç kişinin öldüğü açıklanmıştır.THA'nın bildirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Başbakan:«Tasarruf Bonoları kalacak» ANKARA,ÖZEL Tasarruf Bonolarının kaldırılacağı hakkında söylentiler çıkması üzerine Başbakan Demirel dün gazetecilere bir açıklama yapmış ve böyle bir ihtimal bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • i İtalya'da basılan sahte markları İstanbul'da piyasaya süren şebem kcnin mensupları dün polisin eli-1 ne geçmiştir.Resimde dün ele geçen sahte Alman paraları ve yüzlerini fotoğrafçılardan saklıyan şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • TEKZİP MÜCADELE B.RLitt YARGI ORGANINI PROTESTO ETMEZ.Mücadele birliği Miting düzenlememiştir.Bir protesto hareketi için aracı kullanmaz,kanaatini bizzat açiklar.Hakkında Komünizm propagandası dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • 1 Belediye tarafından kiraya verilen arsanın bir kısmı balen otomobil manej yeri olarak kullanılmaktadır.Ve arsanın satışı için gerekli şartlardan biri de «kiraya verilemeyecek durumda» olmasıdır.Sosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI MÜRACAAT İC!M 6 GÜN KAIDI TAFSİLÂT 8.SAYFADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • FEYZİOĞLU:«KIŞKIRTMALAR DEVAM EDİYOR.ANKARA,AA.Turhan Feyzioğlu dün «Hürriyet düşmanlannm kışkırtmaları her RÜn artarak devam ediyor,tktidarın kanun hâkimiyetini sağlamakta ve meseleleri çözmekteki ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Devletin ithal,satış ve imalât yapması istemli ANKARA,AA.10 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili,ziraat âlet ve makinalan ile kimyevî gübre ve ilâçlarının ithal,istihsal ve yurtta satışını aracısız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • önder,"AP'den Demirel L dedi ASAL AP İÇİNDE MUHALEFETİ ASAL VE J AP Genel Başkan YÜKSEL Yardımcılığından MENDERES YÖNETİYOR İSTİFA ETTİ KADRİ EROĞAN DA HAYSİYET DİVANINA SEVKEDİLDL î ANKARA,ÖZEL ALAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Barolar Birliği Başkanı «Hukukun sosyal şartlara uymadığını» söyledi «Hukuk geride kaldı» H Prof.Erem «Bugünkü Türk hukukunun adaletten fazla otoritenin yanında gözüktüğünü» ileri sürdü.tZMİR,THA TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Mart ayında yapılması tasarlanan «Apollo-13» Ay uçuşunun komutanı astronot James Lovell i;sağda)ile uçuşa katılacak diğer iki astronot Fred Haise solda)ve Tom Mattingly,kendile-M rini uzaya fırlatacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • CHP Ortak Grubu ikili anlaşmaları görüşüyor HER AH GİREBİLİRİZ Sadi Koçaş da,«İkili anlaşmalar yüzünden iki yıl önce az daha harbe giriyorduk» dedi.CHP ANKARA,ÖZEL ORTAK Grubunda dün Amerika ile yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Sanayi mallarının ihracından vergi alınmaması istendi ANKARA.ÖZEL Karma Bütçe Plân Komisyonunda dün Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşül,müştür.Bu arada,bütçe raporu okunmuş,alınan tedbirlere rağmen sına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1970
  • Memurlar gelecek hafta yürüyecek pü «PERSEN» istenen güzergâh verilmediği için dün Danıştay'a başvurdu,ANKARA,ÖZEL ANKARA Valiliği gelecek cumartesi yapılacak «Memur yürüyüşü» nün Kurtuluş,Kızılay,Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1970
  • BURHAN FELEK BAKANİN CEVABI $ü geçen bir iki hafta içinde üç mühim meseleyi bu sütunlarda mütalâa ettik.Bu mütalâadan ziyade şikâyet idi.Kimse aldırış etmedi.Herkes kös dinlemiş idi.İçerledik ve anlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • Arkadaşımız BEDRİ KORAMAN da gribe yakalanmıştır.İyileştikten sonra karikatürlerini çizmeğe devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Sermaye Piyasası Kanun Tasarısında şüphesiz eksiklikler bâzı uygunsuzluklar ve yetersizlikler vardır.Fakat bunlar hiçbir şekilde önemli değildir.Hele «kanunsuzluğun yarattığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • HER AYDININ KİTAPLIĞINDA BULUNMASI GEREKEN KİTAP 60.SANAT YILINDA MUHSİN ERTUĞRUL'A SAYGI Hiç bir yerde yayınlanmamış belgeler,fotoğraflar.En tanınmış imzaların yazılan.60.Sanat Yılı için yazılanlar.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • t:e;12 Ocak 1970'ten itibaren TELEFON NUMARAMIZ 45 52 00 ı* I ı mm Karaköy,İstanbul Jjj|:İlâncılık:6122 443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • Sahibi:GMeteeilik A 5.adına ERCÜMENT KARACAN Müessese Nilliueff Genel Yayın Müdürü:ABDt tPEKÇt Müdürü NURETTİN DEMÎRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI YER:MİLLİYET MATBAASI Habeı ve mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • Vakit Güneş Öğle 12 21 tkinıli Aklını Yatsı İmsak Vasati 7 24 14 45 16 59 18 36 5 40 Ezanf 2 27 7 24 9 48 12 no 1 38 12 43 9 OCAK 1970 Hicrî 1389 ZİLKADE 1 Rumî 1385 ARALIK 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • o£ grip vesoguk algınlıklarına karşı dünyaca tanınmış föay&ı« preparatı ftekrarbol miktarda piyasaya arzedilmiştır j İmal yeri Literatür ve numune için Birleşik Alman İ'âç Fabrikaları T.Ltd.Şti.»föfl^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum Hacı Hasan Kurtoğlu ve Hatice Kurtoğlu'nun kerimeleri,merhum Ali Kurtoğlu ve Sıdıka Kurtoğlu'nun gelinleri,Burdur eşrafından.İstanbul tüccarlarından Ömer Kurtoğlu'nun eşi,Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • GKMQjEO NURDAN YAMAN L2 ÜMİT YAMAN J W Kızları NELDA'nın do-tf*2 ğumıınu akraba ve dost-JTJ i larına müjdelerler.3 Zeynep Kâmil 6.1.970 jjJV T?Milliyet:451 {j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • MEVLİT Acısını unutamıyacağımız kıymetli eşim ve babamız KADİR AŞNÜK'ün vefatının 2 cı senesi münasebetiyle 11.11970 pazar Rünü Ka dıköy Osmanağa camii'nde ikindi namazını müteakip Mevlidhanlanmızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • vv»g—«s—raıın—if mı—m—ııı ı j İVİ d V L U 1 Muhterem validemiz HACI HACER AMEL ruhuna 9.1.1970 günü bugün)öğle namazından sonra Teşvikiye Camiinde mevlût okunacaktır.Dost ve akrabaların teşrifleri ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 09.01.1970
  • OLUMLU ÇAĞRI SOSYALİSTLERİ ideoloji ve örgüt birliğine çağıran Ant dergisinin bu sayısında yayınladığı bildiri çoktandır değinmek istediğimiz bir konuya parmak basıyorözellikle son yıl içinde Türk sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1970
  • Türkleri endişelendiren yeni bir konu daha çıktı Rumlar depolardan silâh çalıyor M LEFKOŞA,A.A.ASKELÎ şahıslar,Kıbrıs'ın Limasol bölgesinde Omodos Rum köyünü basarak köyde bulunan askeri bir depodan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • U THANT:«TOPRAK REFORMU ŞART» NEW YORK,THA Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant,başta Hindistan,Pakistan ve Filipinler'de olmak üzere Türkiye'de de uygulanan yüksek verimli tohumluk politikasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • Arap komandoları ile anlaşma imzalayan E Lübnan Genel j Kurmay I Başkanı azledildi i Akdeniz'deki Sovyet I savaş gemilerinin sayısı yine 40'ı buldu.j Fransa Libya'ya s'-I lâh vermeğe hazır-I tanıyor.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • Ecevit,Berlin'de Turk işçilerini ziyaret etti BERLİN,KÂMİL YAMAN bildiriyor Alman yöresindeki Türk işçilerinin son durumlarını tetkik etmekte olan CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit dün Batı Berlin'e g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • Uçak kaçırmak isteyen İspanyol genç yakalandı MADRİD,A.A.İspanyol Havayolları «İberia» ya ait «Convair» tipi çift motorlu ve pervaneli bir yolcu uçağı Madrid Barselona seferini yaptığı sırada 25 yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • 1 POP ALDI ARÇELİK ÇAMAŞİR MAKİNESİ KAZANDI Ankara.Varlık Mahallesi.Yıldızeli Sokak il numarada oturan sayın Emel UÇMAN da POP talihlileri arasına karıştı.Kendisi oirden dörde kadar üzerinde Çamaşır M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • Milliyet muhabirleri haber BERLİNDEKİ TÜRKLER İKİ REKOR KIRDI BERLİN,Kâmil YAMAN bildiriyor umunun BATI Berlindekl Türkler;geçtiğimiz yılın ilk ve son cinayetini işlemekle,Almanya'nın başkentinde yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • 365 Yaprağı da Renkli Memleket Manraralarile SüılO ULKU DUVAR TAKVİMİ Evinizin En Güzel Sütüdür ivin Bitim V»yın«»t Milliyet:450
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • Kasa hırsızı okulu açan İstanbullu Rum yakalandı H New York polisi,sabıkalı kasa hırsızının kurduğu «okula» baskın yaptı!NEW YORK,A.A.Newyork polisi Amerika içinde bir sürü kaja hırsızlığına meydan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • «Hava alanında bir geyiğin işi ne?diye sormayın.Civarda ki bir köyden kaçıp gezmeğe çıkan bu geyik,birdenbire kendisini Bükreş'teki havaalanında buluverdi.Hem de,tara bir jet uçağının önünde.Kimse kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 09.01.1970
  • ı Pipinellis Balkanlarda yeni bir hava yaratmağa çalışıyor ve Albaylar Türkiye ile dostluğa büyük önem veriyorlar.Cunta 3.Dünya ve Rusya 'ya yaklaşıyor BLÖF'ten ÖTEYE AVRUPA Konseyinin Yunanistanı üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1970
  • Yarışma sonunda Türkiye'yi gezme mükafatını kazanan Amerikalı gençler İzmir'de.ÜÇ AMERİKALI GE YARIŞMA KAZANIP GELDİLER.Üç Amerikalı gençten ikisi Türkiye'ye gelir gelmez gribe yakalandı.İZMİR,THA i A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • Maliye Bakanlığı yetkilileri 70 bin emekli memuru ilgilendiren ve hiçbir yerde çalışamıyacaklarmı âmir olduğu iddia olunan 1189 sayılı kanunun geçici maddesinden yanlış anlam çıkarıldığını bildirdi.Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • ZARARLI TAYINLAR Önlenecek i I Küçükleri zararlı eser ve yayınlardan korumak için hazırlanan tasarı yeni cezalar koyuyor.ANKARA,AvA.JÜÇÜKLERt Zararlı Eser ve Yayınlardan Koruma Kanun Tasarısı» T.B.M.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • y Devleti Opera ve Balesi KÜLTÜRSARAYINDA FERİT TÜZÜN MİMSİN KULAKLARI Opera 2 Perde Halk Temsilleri 1)15 Ocak Perşembe 21)de Heryer %50 tenzilâtlı J.STRAUSS YARASA Operet 3 Perde 17 Ocak Cumartesi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • HER TÜRLÜ TOPLANTI NİŞAN DÜĞÜN İÇİN DEMET DÜĞÜN SALONU 10 OCAK 970'DEN İTİBAREN FATİH MALTA'DA SAYIN İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE.Tel:235395 Reklâmcılık:484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • TURKKABLO A.Onun 1 ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSİ Tercihan ingilizce veya başka bir yabancı dil bilgisi,Telefon tekniğinde tecrübe,Satış kabiliyetli ve yurt içinde seyahat edebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • PERSONEL ARANIYOR Ümraniyedekl fabrikamızda çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış 35 yaşını geçmemiş:Makina ve elektrik mühendisleri,Sanat Enstitüsü tesviye,makina,teknik resim ve elektrik bölümü mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR İstanbul'da yabancı sermayeli bir firma muhasebe kısım sekreterliğini yapacak,iyi yetişmiş,Almanca veya Fransızca bilen genç bir BAYAN SEKRETER arıyor.Mür.Tercümeihal ve bir fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • İLAN İstanbul 3.Asliye Hukuk Hâkiml'ğînrlen Sayı:MK8/154 Davacı Hazine adına istanbul Muhakemat Müdürlüğü tarafından dâvâb Fahri Tekin ve Kadir Pürtas alevhlerine açılan alacak dâvasında:Kumkapı Kadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • TESCİLLİ MARKA ÖMÜR TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 71 64 77 ve 71 68 22 olan TELEFON NUMARALARIMIZIN 71 11 60 2 hat)olarak değiştirildiğini sayın dost,müşteri ve bayilerimize duyururuz.ÖMÜR KOLLEKTİF ŞİRKETİ ÖMÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • VARDİYA AMRLERİ ALINACAKTIR Büyük bir şirketin Kâğıthane'deki fabrikası İçin VARDİ-YA AMİRLERİ alınacaktır.Taliplerde aranılacak vasıflar 1 Gündüzlü devlet tekniker okullarının makina veya elektrik bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • MÜHİM İLÂN Pendik'in en mutena semti Çamlık'ta «Palmiye ve Plajının» hemen arkasında,denize nazır,bir veya iki oda bir mutfak,WC,duş,antre ve dolaplı,şâhâne sayfiye daireleri inşaa edilecektir.Pek az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • ALMAN İŞYERİ İÇİN BAYAN SEKRETERLER ARANIYOR Almanca yazışmalar için,mükemmel Almanca ve daktilo bilgisine sahip,ciddi isteklilerin,lûfen,yazı ile:Galata,Posta Kutusu 714'e müracaat ekmeleri rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 09.01.1970
  • SATILIK EMLÂK ŞİŞLİDE,Şişli meydanına çok yakın.Sahibi tarafından merakla yaptırılan yeni lüks inşaatın dördüncü katı peşini fazladır.144 m2.kaloriferli cami karşısında Hasat Sok.25'te.Aksamları.55 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • ERCÜMENT KALMIK MAVNALAR,yelkenliler,tekneler,hurda gemiler,balık ağlan,küçük liman,kuruyan ağlar,balık,balıklar,dülger balığı,martılar.Bunlar;denizi çok seven bir ressamın,pazartesi günü Galeri 1 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • 6 ADET YOLCU OTOBÜSÜ KİRALANACAKTIR 31 Aralık 1969 ve 2 Ocak 1970 tarihlerinde Milliyet gazetesinde,1 Ocak 1970 ve 3 Ocak 1970 tarihlerinde Günaydın gazetesinde neşredilen 6 adet yolcu otobüsünün kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • İLAN SARIYER ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No:969/452 Dâvâcı İstanbul Muhakemat Müdürlüğü taralından dâvâlı Agosto Loddarioğlu)aleyhine açılan gaiplik dâvasında:Sarıyer Büyükdere Şaraphane sokak es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • POP ALDİ.ARÇELİK BUZDOLABİ KAZANDİ Gelibolu'dan Ağır Bakım Tamirhanesi makinisti sayın Orhan KAFADAROĞLU POP aldı,yepyeni bir ARÇELİK BUZDOLABI kazandı SIZ DE POP ALINIZ,IKRAMİYELI SATIŞLARDAN FAYDALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • DÜNYADA SATIŞ REKORU KIRAN ESER TOPLUMDA KİTLE HAREKETLERİ «THE TRUE BELIEVER» Yazan ERIC HOFFER Bir toplumun uyuşukluktan canlılığa geçmesi için aşırı uçlar niçin gereklidir.Dağıtım:BATEŞ Bayilik Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • İLÂN İstanbul Sular İdaresi Umum Müdürlüğünden İthal Yoluyla 200 Ton Külçe Kurşun Satın Alınacaktır İdaremiz ihtiyacı 200 ton külçe kurşunun ithal yoluyla satın alınması işi umumî,hususî ve.teknik şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • BODRUMDA OTEL KUMSAL KİRAYA VERİLECEKTİR 1 Mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait,İlçe merkezinde ve sahil kenarında yeni inşa ettirilen 24 odalı,48 yataklı,salonu,restoranı ve plâ.iı bulunan OTEL KUMSAL;m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • KOCAOGLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet:474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • ALINMIŞ ARABA 58 AF 410 PLAKA NUMARALI BEJ RENKLİ ANADOL Marka ön tampon ve pancur çıkarılmış 2.1.1970 cuma saat 20 20,30 arası.Bulan ve gören memnun edilecektir.Müracaat:361185 Aydın Milliyet:485
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • 35 mm.lik PROJEKSİYON MAKİNESİ ARANIYOR Makinenin ark'sız ve sesli olması şarttır.Yeni ya da az kullanılmış olabilir.İlgilenenlerin aşağıdaki telefon numarasına müracaattan rica olunur.Tel:27 08 50 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1970
  • Liberasyon Akreditifi Transferli veya transfere yakın Liberasyon Akreditifi aranıyor.Telefon:26 52 86 Yeni Ajans:091 466
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • mm.v.y.r-ma Ne fayda!Bilmezden uğrayıp.Şaplağı yetiştirmeliydim ki,görüp beğenmeliydin!Birden kızdı,«Nolursa olsun,benden günah gitti» der gibi elini salladı:Aslına bakarsan Sülük Bey,Yanığın Cennet k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • ŞANLI GAFUR ŞUPUR SEJ2ETF-ŞAPMR LemdiRdİ t lokantâaaizi Bu yEA\EK ancak:OnuN VMDESINE LÂyiKTlR,SO 0-ESENIE BE KARDIŞIM ŞUNU îl_K BAŞTAN EL.BET EN iVİ yEAAEK O,GAFUR SAPUR ŞUPUR.DEDİĞİN O INE 3ÎNDİR_Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • CÖP&y DEFTERİ 6AKLAEM 5| KA-SANISI ANAKTA.RlN» ÜZERİMDE TAŞlVORAAUŞ.T KENDİSİNİ SÛ-AHL.I ADAMLAR KORUYOR-TP-OL-EVET.dürtüp I Bumdan ANAHTARI BAŞKA ELDE ETA/ÖC/BİR ÇARE Mi" İSTİYOR-BUlAAAA."V SUN W~H\D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • BENI7E.N A-OJGlM 9.200 DOUûRfN OA ^M_iX l"l_E BİR.LâjOl y 4R AAI WEBSTER 2 MEJ2ŞEV»" açiK Oi-ARAK BORÇ At-BUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • BEN L_rMOMATAVl H û2lR.L ÛJ2Jc.EW US-LU USLU OTURUN BENİ ARANIZDA Bl-U_UN/VVADI SlA/ZAaa AN B İR/B İRİN İZE KOTU SÖZ ETAAEN/Z/KATtVENI İSTEMEMİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • OĞLAK BURCU a\T r 20 Ocak} Jg** Bu yıl birçok madd?sıkıntılardan S kurtulacaksınız,önünüzde çok par-8 lak ve mutlu günler var.His hayatınızda E değişme olacak.I KOVA BURCU 21 °cak-19 Şubat)5 gjL Hlsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • ^mm MURAT PAVMAINTın yeni serüveni I L2JLŞ] Ne yapalım.Kesersen kes.Zurnada peşrev olmaz.Kavgada yumruk aranmaz.Herşeyden önce buradan kurtulmamız lâzım.Dışarıdaki gök gürültüsü arasında bir çıtırdı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • op&jq.hcLZ.Tq-^t bî-H"t-rv\T-l sje bovv\fcic^ egö «dene.krâ^.mek.z-boduruc^At-etz,Ka*-aoc|-a\rz.Kaf*sa^a qoz-ISix Halwitc fc n-'at-kadia-st^i Qv/u-t ft*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.01.1970
  • m ¦l-IB!BULMACA I 234 5 6789 10 SOLDAN SAĞA:1 Eskiden esnafın giydiği bir çeşit baslığa verilen ad.2 Eskiden Mezopotamyada kurulmuş büyük bir medeniyet;TERSİ Kimyada zirkonyumun simgesi;TERSİ En kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.01.1970
  • Batı Trakya TUrklerinin gerçek ve acı hikâyesi Röportaj:YILMAZ ÇETINER İhtiyar adam,kocaman beyaz mendili ile gözlerinden akan yaşı sildi ve sonra derin derin göğüs geçirerek konuştu.TÜR GEL TÜR O Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1970
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV EV İÇİ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİLME TEKNİĞİ Devam)NOT:Bir önceki sütunumuzda saksı seçimi hakkında bilgi verilmiştir.Saksı Toprağının nasıl olacağı ileri sütunumuzda anlatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1970
  • 1«t«S^ Köylü kızlara okuma imkânı sağlamalıyız u RFA il merkezinde «Kız öğretmen Okulu» 19111)yılında öğretime açılmış,bugüne kadar 539)kız öğretmen mezun vermiştir.Bunların 355)yatılı,1X4)gündüzlü ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.01.1970
  • w OLAYLAR *ve HASAN PULUR 4 paket Fransız sigarası tutuklandı E ÖRT paket Fransız sigarasının serüveniyle başlayacağız söze.Fran sız sigarasından söz etmemizin bir esbabı olsa gerek.Durup dururken Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • agHllâlIMMlıllHHIffffl Bu sütuna program vermek isteyen sinema ve ğ tiyatrolar,Türk flaberler Ajansı Duyurma E Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.ğ S".ıııı m T sinemalar İSTANBUL ANKARA 63 41 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • Yüksek gelirli iş bulmak için DAKTİLO STENO MUHASEBE İNGİLİZCE kurslarının yeni devresine kaydolunuz.Merkez ÖZEL SEKRETERLİK OKULU Çemberlitaş karşısı 1st.Tel 2677 96 Şube Üsküdar,Paşakapısı 2716 50 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • ACELE SATILIK MERCEDES 1968 200 Beyaz renk.Peşin 135.000 Müracaat:26 20 53 Milliyet:471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • her geçe DÜNYACA MEŞHUR AMPARO RElMkEL PACQ MEDINA T TOVA PORAT JAPON DÜO AKROBASİ LATİN PALAMİTOS IES GAESİ AVRURADA TAKDİR EDİLEN PATİNAJ USTALARI MERAL ZEREN PA2AJR GÖNLERİ 16-19 ARÂSj TENZİLÂTLI M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • SERİN YEŞİLLİKLER,ARASINDAJÇKİNİZI fe YUDUMLARKEN HUZUR bUYACÂĞINIZ'YER "f.BARfc/^ERîJiF'(g BU GÜN ACİLDİ TEL;47,3830 H ünver oteli altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • NİşâSEREZLİ HHBİİL_1 BUGÜNDEN İTİBAREN 1 BuTi ılı MİME î EM Hejr gün 18.30 Pazartesi 21.30#dâ\1 ğ ŞİŞU Samanyolu Şok^M Yalnız CUMALARI 15.00 ve 18.30'da Tel.48 63 32 Altta Reklâm:662 482
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • lll!llll!1l!lll!l!llll!ll!ll!ll!i:lllllillil!ll!l!lllillllllllilli:illli!llll!l!lllii!l!l!S ISTANBUL ANKARA 6,00 Kur'an-ı Kerim 5,55 6,20 Saz eserleri 6,00 6,30 Günaydın 6,20 7,00 Köye ıaberler 6,30 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • Dördüncü Liselerarası Hafif SELERâRâS uresı Geçen yıl,yarışmaya katılan liselerden biri sahnede.^fc unu s Sürenin dolmasına bir hafta kala müracaat eden okulların sayısı 6Vi buldu.Yarışmayı arkadaşımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.01.1970
  • MAKSİM ZEKİ MÜREN GÖNÜL AKKOR SELDA ALKOK AYFER BAŞIBÜYtJK BEYAZ KELEBEKLER SERPİL ÖRÜMCER RUHAN DENİZ İLHAN FEYMAN Ork.V E ATEŞ BÖCEKLERİ Fiks menü:75.TL.dir.Çarşamba hanımlara,Pazar umuma matine.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 09.01.1970
  • BATI,JAPONYA'YI ZORLUYOR!BATI'ran büyük ekonomileri arasındaki iç çekişme Japonya'ya doğru kaymaktadır.Alman markı'nın başarı yıllan olan 1960'lardan sonra,Japon parası yen'inin hızla geliştiği bir 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Q5H3-Cumhuriyet Reşat Aziz Hamit İngiliz Kral)Napolyon 24 ayar külce 115.00 112.00 218.00 220.00 131.00 133.00 156.00 158.00 150.00 152.00 145.00 150.00 16.50 16.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • 1971 haziranında rafineri,yurdun makina yağı ihtiyacını temin edecek çalışmaya başlayacak o}?rafinerisinin lanıyor İZMİR,AA.ALİAĞA'da kurulmakta olan Türkiye'nin dördüncü rafineri tesislerinin montajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • f Çiftçi borçları Ziraat Bankasını zarara sokacak ANKARA,AA I» Kt bin liraya kadar olan çiftçi borçlarının faizsiz i olarak taksite bağlanması halinde,Ziraat Bankası 100 milyon lirayı bulan bir faiz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • PİYASADA BUGÜN PAMUK CANLI ADANA Ticaret Borsasında dün pamuk satışları hareketli geçmiş ve 400 ton pamuk satışı olmuştur.28 ton Çukurova standart 1 pamuk 500 kuruştan,aynı cins 205,5 ton Ege pamuk 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • I Ortak Pazar Türk gümrük vergisine e koyabilecek B Bakanların aldığı kararın,«tam üye» olduğunda Türkiye'yi etkilemesi bekleniyor.GEÇEN hafta içinde toplanan Ortak Pazar Maliye ve Dışişleri Bakanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Halk Bankası 100 milyon liralık tahvil çıkarıyor ANILARA,AA.Türkiye Halk Bankası,«Dış kaynaklarını takviye» amacıyla 1970 yılında 100 milyon liralık tahvil çıkaracaktır.Bütçe Karma Komisyonu'nda görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Peruda deniz ticareti ulusallaştırıldı LİMA,A.A.Peru İhtilâl Hükümeti,deniz ticaretinin yabancılar elinde bulunmasını yasaklıyan bir kararname yayınlamıştır.Bu kararnameye göre,«Gemicilik şirketlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • İthal rejimi ne getiriyor V",Bugün birçok ihraç ürünlerimiz,Devlet;kesesinden teşvik gördüğüne göre,Ha-zine'nin bu kaybının ithalât yolundan)kapatılması düşünülmelidir.Açıkçası,bâzı ihraç ve ithâl mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Erten:Monti sanayiine karşıyız EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Şinasi Ertan,1970 ithalât rejimi ile ilgili olarak,«Kalkınma plânımı» güçlükleri önleyici tedbirlerin başlangıcının belirtilmesi bakımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Ege'de bir üretici 675 gram ağırlığında elmalar yetiştirdi.Satsuma ihracından beklenen ölçüde döviz sağlanamadı İZMİR.A.A.SON yıllarda önem kazanan Satsuma ihracatı bu yıl en yük sek seviyesine ulaşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından Hâlen öğrenime ara vermiş bulunan Akademimizin açıı maşım temin ve öğretim ile yönetim konularım görüşmek üzere aşağıda isimleri yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • İLAN inkara İmar Limited Şirketinden Tasarruf Bonoları Hakkında Şirketimizde çalışıp bonolarını almadan ayrılmış olan veya yaptıkları bir iş dolayısiyle istihkak veya ücret almış şâhıslardan bu güne k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • TORONTO,ENGİN AŞKIN bildiriyor E EKİ Tearson kabinesinde Kanada İktisat Bakanlığı yapan tanınmış politika adamı Walter Gordon tarafından,beş yıl önce ortaya atılan «Bağımsız Bir Kalkınma ve Plânlama T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Hollanda'ya 12 ton at eti ihraç edildi İZMİR,AA.Hollanda'ya İzmir'den 12 ton at eti ihraç edilmiştir.Gümrük Veteriner Müdürlüğü yetkilileri,«ilk partiyi gönderen firma.Hollanda ile devamlı bağlantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 09.01.1970
  • Kimyevî gübre üretim kapasitesi 3 milyon fona yükseltilecek ANKARA,AA.Tarım Rpkanı tlhami Ertem,«Kimyevî pübre üretim kanasitemizin 3 m'lvon tona yükseleceğini» açıklamıştır.Tarım BaKanı.Bütçe Karma K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 09.01.1970
  • ^ğ8# W^ ORAYA NASIL GELDİLER?X BULGARSTA Derleyen:ÖZER YELCE Bulgaristan millî takımının en bUvük kozu Arparukhov,eleme grubu maçlarından birinde revöşata yaparken.[MİLLtYET] ELEME gruplarının sekizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • Spor Toto ikramiye çekilişi dün yapıldı ANKARA.THA Spor Toto 23.hafta ikramiye çekilişi dün yapılmış ve buzdolabı Kütahyadan Şahin Yılmaz'a,çamaşır makinası Hatay'dan Ali Arıkan'a,Dikiş makinası Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • BEŞİKTAŞLILAR t Baştarafı Onikinctde la devam etti ve «Atlet fanila» ile son verdi.Beşiktaş'lılar böylesine hırslı çalışırken,bir Beşiktaş'lı sessiz sedasız yatağında yatıyor ve hem maç gününü bekliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • Vücut güzelliği Halter Federasyonuna bağlandı ANKARA,THA Vücut güzelliği bir spor dalı olarak kabul edilmiş ve dün Spor Bakanlığı tarafından Halter Federasyonuna bağlanmıştır.Halter Federasyonu ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • 1.Koşu:Muhlise,Melik,Taarruz O:3.15 2.Koşu:Altuğ,Selva,Tufan G:2.80,P:1.40,1.40 3.Koşu:Lâlhatun,Akfiles,Incememet G:22.70,P:5.05,1.40,4.Koşu:Usturunca,Mobidik,Perihan G:1.50 P:1.20,1.90,5.Koşu:Goldenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • BU KERE DE SCHON ÇALIŞIYOR.A Alman Milli Takımının başarılı antrenörü Heimut Schön,tskoçya galibiyetinden sonra rahat bir nefes aldı.Almanlara Meksika yolunu son dakikada açan bu galibiyet,belki de Sc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • Voleybol Avrupa Şampiyon kulüpler turnuasında dev maç MUHAFIZGUCÜ OLİMPİYAKOS H Ankara Atatürk Salonunda yapılacak olan maç saat 20'de başlayacak.ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE Voleybol Şampiyonu Muhafızgücü,Vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • İtfaiye voleybol takımı yönetici ve antrenörü ile biılikte.[YILMAZ CANEL] VOLEYBOLDE 3 BÜYÜKLERİN SALTANATI YIKILDI İstanbul Voleybol Ligindi' ilk yarıyı lider bitiren İtfaiye Kulübü Başkanı Vechi Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • ea FUTBOL:HAFTANIN KARE ASI:BÜLENT YETİŞ RAİF İSMAtL İ.Mermerci L.Mecidiyeköy L.t.Mermerci L.Sul.Tic.L.HAFTANIN KARMASI:Lütfü Sul.Tic.L.Cahit Marmara Kol.Metin Mecidiyeköy L.İlyas İh.Mer.L.Yılmaz Şişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • ULU ÇINARIN GENÇLERİ Yahya Kemal'in şiirlerine konu olan Ulu Çınar'ın dininde Türk futbolunun şöhreti yetişmiştir.Balıkçı Teyfik' ler.Baba Hüsnü'ler.Fevzi Umanlar.Voleci Şerefler.Eşref İMutlu'lar.İske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • I HM OKUL MAÇLARINDA Voleybolde zevksiz bir hafta ALEV ERCİNS ÇARŞAMBA günü oynanan okul voleybol karşılaşmaları çok kalitesiz ve zevksiz geçti.Günün ilk maçında Beşiktaş Kız Lisesi iki seti de 15-9)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • YAŞAR DOftU Yaşar Doğu dün anıldı Ünlü Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu merhum Yaşar Doğu dün şehitlikteki kabri başında anılmıştır.Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin,Yaşar Doğu'nun kabri önünde çok veci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • F.Bahçe-G.Saray 25.yılı yarın kutluyor H 25 yılın jübilesi yarın saat 17 de Sergi Sarayında başlıyacak.FENERBAHÇE ile Galatasaray'ın basketbol daki 25 yıllık rekabetleri yarın yapılacak bir jübile ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • ISMET SEZGİN Ankara fes sierinden bütün okullar faydalanacak Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin,dün sabah yaptığı basın toplantısında:«Pilot bölge seçtiğimiz Ankara'da orta dereceli,üniversite ve yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • GÜREŞ ANTRENÖRLERİ t Baştarafı Onikincide ni söylemiş,eskiden antrenörlük belgesi almış olanların haklarının korunacağını bildirmiştir.1970 yılında açılacak antrenör kurslarına katılmak isteyenlerde ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • FAZLA ÖTEN HOROZU:t Baştarafı Onikıncıc başlamıştı.Fenerbahçe'nin an:renman yerinde bir ara söz yin" Yusuf'tan açılmıştı.Malzpi:ecı Yaşar,«Bu Yusuf da amma alı fi tuttu» deyince,Sarı Lâcivert li kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 09.01.1970
  • İTÜ,G.SARAY'I 4 Baştarafı Onikincide şeklindeki Galatasaray karsısında bocalamadı değil.İlk 10 dakika maçın sonucu ile orantılı sayılmazdı.Bu da kikalar içinde top iki takımın da potalarını ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • Orkunt:«Savaşa Baştarafı Birincide senatörler bilgi vermektedirler.Dün Emekli Amiral ve İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt iki saate yakın bir konuşma yaparak ikili anlaşmaların bütün cephelerini açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • İNGİLİZ DüiŞLERi BAKANI GELİYOR ANKARA,ÖZEL İngiltere Dışişleri Bakanı Michael Stewart'in nisan ayı başlarında Türkiye'ye resmî bir ziyaret yapacağı öğrenilmiştir.Cumhurbaşkanı Sunay'ın İngiltere'ye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • AKADEMİDE İŞGAL KALKTİ 5 Bir süredir boykotta bulunan ve üç gün önce de okullarını işgal eden Sultanahmet'deki İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi öğrencileri,dün işgali kaldırarak okulu boşaltmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • 21 MAY!GENÇ FİLİSTİN'DE ÇA9PJSMIS ANTAKYA.THA Filistin Kurtuluş Cflnhesinde üste.&men rütbesivle pörev vapan bir Türk,önceki £ün Cilvepözfı sınır kapısından yurda gelmiştir.Üzerinin aranmasında bir si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • VEFAT Merhum hafız Ahmet efendi ve merhume Avşe hanımın kızları,merhum Mahmut Hamdi Eeesoy'un esi.merhum Cemil Egesov'un annesi.Muzaffer Eeesov ve Muazzez Erkli'nin anneleri Perran Erpsoy ve Nazif Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • ACI BİR KAYIP Merhum Hami Aşar'm eşi Meliha Toros,Nezihe Armç.Seniha Doruker'in çok sevinil anneleri,Kayıhan ve Demir Toros'un,Ülkü Köknel ve Dr Onat Arınç'ın,Ali Dorukertnci Subaşı,Füsun Doruker'in a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • MEVLİT Dr.BEDİA UNAT'in üçüncü ölüm yıldönümüne rast layan U ocak 1970 dazar trünii.İkindi namazından sonra Bançellevler camiinde mevlit »sunacaktır Arzu edenlerin teşrifleri rica olunur Milliyet:439
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • VEFAT Merhum Saffet Cemalettin ve merhume Hafize hanımefendinin oğlu.Nebahat Yetkln'in hayat eşi,Şeyma Sedes'in babası.İzzet Sedes'in kayınpederi,Ord.Prof.Suud Kemal Yetkin'in kardeşi.Adalet Yetkln'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • f TEŞEKKÜR I Eşim Fikriye Başalan'ın E İ hastalığını zamanında teşhis ğ ederek başarılı bir ameliyat-i la ızdırabına son veren E Prof Dr I SUAVI TOPCUOĞLU f E ile 5 ameliyatta ve sonrasında de-r I ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • I TEŞEKKÜR E 5.1.1970 tarihinde görevi ba-E E şında geçirdiği kalp Krizi so-E İ nunda aramızdan ayrılan kıy-E ğ metli varlığımız E E Trabzon Vali Muavinlerinden E I FEVZİ GÖKALlLER'in f E cenazesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • ı milium ı im ı ¦¦muininim mıı ı ıı ı mim ıı 11 ı;Açık teşekkür I Geçirmiş olduğum trafik ğ E kazası neticesinde yakalanmış 3 E olduğum gazlı kangrenden kurtulabilmem için sonsuz in-E i timam ve alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • SOSYAL MESKEEER 4 Baştarafı Birincide nun bir maddesine ve uygulama yönetmeliğine dayanarak kendidisine «satış yetkisi» verilmesini istemiştir.Bakanlıktan «Kiraya verilmesi mümkün değildir ve tasdikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • SAHTE MARK 4 Baştarafı Birincide malalardaki evini basarak burada da 203 adet sahte eW.Lx mark bulmuştur.Soruşturma sonunda,Berç'in daha önce üç bin sahte Alman mark'mı Beyoğ lunda kitapçılık yapan Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • umu b"8l:kîe5î DÜN İLK DAYAXVMA TOPLANTISINI YAPTI ANKARA,ÖZEL Bes öğrenci birlisinin Ankara' da düzenlediği Türkiye Öğrenci Birlikleri Birinci Dayanışma Top lantısında öğrenci ve yurt sorunlarının ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • MERZiFOKDA GRİP 4.Baştarafı Birincidr mis ve «salcının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındılını» söylemiştir.TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi grip salg'nı nedeniyle Sağlık Müdürlüğü tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • TâlİT İSAL 4 Baştaraf:Birincide AP'li «8'ler» ihraçların ve teşkilâtların fesih muamelelerinin durdurulması için Başbakan Demirel'e başvuracaklarını,bu konuda bir sonuç almadıkları takdirde AP grubund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • VEFAT Merhum Miralay Lütfullah bey ve merhume Lütfiye Hanımın kızı,merhum Kurmay Albay Mehmet Vehbi Tınaztepe'nin eşi,Memduha Kentli,Seniha Altan,Bahriye Üçer,Şeref Tinç ve Meliha Karadeniz'in kardeşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • T.C.Merkez Bankası Müdür Muavini BEDRİ GÜNER'in hazırladığı BEDELSİZ İTHALÂT kitabı çıktı BU KİTAPTA,Yurt dışında çalışan işçiler,serbest meslek mensupları,öğrenciler,devamlı veya geçici görevlerle se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • TASARRUF BONOSU A!M AY ANLAR A Şirketimizden 1967 yılı sonuna kadar herhangi bir sebeple tasarruf bonolarını almamış bulunan istihkak sahipleri ile personelimizin 25 ocak 1970 tarihine kadar Tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • İLÂNEN TEBLİĞ İhtilas suçuridan Van Asker!Mahkemesinin 1 Kasım 1968 gün ve ^68/4-226 esas ve karar sayılı hüküm ile neticeten:As.C.K.'nun 131/1 nci maddesine tevfikan BİR YIL MÜD-DETLE AĞIR HAPtS ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • TURK AMERİKAN DERNEĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 223 sayılı Tasarruf Bonolan Kanunu hükmüne göre Derneğimizce vergi dairelerinden alınmış olan ve halen Derneğimize müracaat etmemeleri doiayısıyle elimizde mevcut b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • TOBK HAVA RUBDMO YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYOR Yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimizin millî havacılığımıza yardım amacıyla Türk Hava Kurumu'na postaladıkları fitre zekât bağışlan alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • it Meta!Sanayiinde çalışan büyük bir şirketin Kâğıthane'deki fabrikası için laboratuvar ve bilhassa araştırma faali-yetlenni,yürütebilecek nitelikte LABORATUVAR KALİTE KONTROL ŞEFİ alınacaktır.T Unl*r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • PERSONEL ARANIYOR BÜYÜK BİR SINAİ KURULUŞ İÇİN AŞAĞIDAKİ PERSONEL ARANMAKTADIR.1 MAKİNA MÜHENDİSLERİ:Sac işlerinde tecrübeli.2 PRES ATÖLYESİ FORMENÎ:Eksantrik,hidrolik ve abkant preslerde tecrübeli.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • TİBANK.KÖY ELEKTRİFİKASYONU DÂİRE BAŞKANLIĞINDAN 11000 Kg.galvanizli ve galvanizsiz SOMUNLU CIVATA SATIN ALINACAKTIR.Şartname ve resimlerine göre 5000 Kg.1/2"X30 mm.lik somunlu galvanizli ve 6000 Kg.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • mm TELEVİZYONU İSTAU VE İZMİRDZ İZLENEBİLECEK ANKARA.ÖZEL Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe,«Ankara,İstanbul,İzmir arasında yapılacak olan 1800 kanallı telefon sistemi ile üç bÜyiik şehir arasında televi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • HUKUX KURUMU ÜYELERİ m m SAVOOĞA ÇAĞRILDI ANKARA,ÖZEL Türk Hukuk Kurumu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi,TÖS boykotunu destekleyici bildiri ya yınladzklarından ötürü dün savcılıkta ifade vermişlerdir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • WM MAİURRRN Bao+n.rah P^^vrirl?Raporda,sanayiimizin düşük olan ihracat kârına heves etmediği £ünde bir vardiye çalıştığı.istihsal ve istihdam gücünün düşük olması sebebiyle malivot fiyatlarının da yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 09.01.1970
  • FEYZİO&U t Bastaraft Birincide GP Genel Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında CHP'ye de çatan Prof.Peyzioğlu,bu parti yöneticilerinden bâzılarının kanun hâkimiyetinden bahsederken,«Diğer bâzı yetkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 09.01.1970
  • R:DWİIW;Meksiko grup kuraları yarın çekiliyor Dünya Kupasında finale kalan 16 takımın hanei gruplarda çarpışacakları yarın Türkiye saati ile 21.55'de Meksiko'nun,Acopulca otelinde çekilecek kur'alarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • VAROL CEZAEVİNDE HERGÜN ÇALIŞIYOR Bir oto kaçakçılığına adı karışarak tutuklanan Galatasaray kulübünün ünlü oyuncusu,milli futbolcu Varol Ürkmez,dün Adliyede:«Formdan düşmemek için cezaevinde devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • Legia revanş için 17 ve 19 mart'ı istiyor G.Saray'ın Kupadaki rakibi Amerika turnesine çıkmazsa,Bulgaristanda bir hafta kamp yapacak.ORHAN TÜREL KÖLN'den bildiriyor GALATASARAY'IN Avrupa Şampiyon Kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • NİHATTAN MEKTUP VAR.Tutulduğu sarılık hastalığı sebebiyle hâlen Guraba hastanesinde bir stire tedavi edildikten sonra taburcu edilen ve evinde istirahat eden Beşiktaş'ın golcü santrtoru Nihat,takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • Kaîoperoviç "Eskişehir'e yenilsek bile iddiamız devam edecek,dedi GALATASARAY antrenörü Kaîoperoviç,'«Eskişehirspor'a yenilsek bile,Türkiye Ligi'ndeki iddiamızı sürdüreceğiz» demiştir.Yugoslav antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • YENİ HAZIRLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE GÜREŞ ANTRENÖRLERİ 3 GRUBA AYRILIYOR ANKARA,THA Güreş Federasyonu Başkanı Cemil Erkök,yeniden hazırlanan güreş antrenörlük yönetmeliğinin,Merkez Danışma Kuruluna veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • Fazla öten horozun sesini keserler!ERGUN EMEK KAMPTAKİ futbolcudan kulüpteki muhasebeciye,kahvedeki Fenerbahçe hastasından kayıkhanedeki balıkçıya kadar yine herkes büyük maç hakkında tahmin yapmava b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • Beşiktaş cephesinden notla.Beşiktaşlılar dış dünya ile ilişkilerini kestiler FENERBAHÇE maçı iyiden iyiye yaklaşırken,Beşiktaş'ın çalışmasına bir canlılık,bir hırs gelmeye başladı.Herkes Şeref Stadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • 'i-v-X Villi JEiJ&\j u Pazara kadar gribi,pazar günü de Beşiktaş!Dünkü çalışmada çift kale yapan Siyah Beyazlılar F.Bahçe için kampa girmeyecekler ATİATOTR vS olmasaydı F.Bahçeyi yenerdîk derdim—Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • İTÜ NEDEN KAZANDI AYDIN AKIN ANKARA'dan bildiriyor ¦Till antrenörü Samim Var,III Galatasaray'ı 102-71 mağ-P lûp etmelerini «MİLLİ-YET» e şöyle anlattı:«Maç tam bir final havası içinde başladı.Her iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • O" F.Bahçe-Beşiktaş maçını etkileyecek faktörler Fizik kondisyon GÜNDÜZ KILIÇ FENERBAHÇE,Beşiktaş takımlarımızın bugüne kadar İstanbul'da oynadıkları bütün maçları izledim.Bu maçlarda her iki takımımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 09.01.1970
  • Galatasaray'ı 31 sayı farkla yenen I.T.l'.'Iii basketbolcular Antrenörleri Samim Göreç'i dinliyorlar.[MİLLİYET] BASKETBOLDE İLK YARI BİTTİ Sarı Kırmızıllar maçın ilk yarısını 50-44 mağlûp kapadı HAKEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor