Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • Çağlayangil:"6'ııcı Filo'ya gelme deseydik bağımsız mı olurduk.ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanı Çağlayangil,Bakanlık bUtçesinin dün sabah Karma Bütçe Komisyonundaki görüşmesi sırasında bir takdim konuşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • BAŞİNİ KUMA GÖMMEDEN Deniz subayının yayınladıkları bildiriyi maksatlı çevrelerin hazırladıkları bir tertip olarak göstermeye kalkışmak ya da bunu «bir disiplinsizlik olayı» saymak,başını kuma gömmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • 7.ilâç toplanıyor ANKARA,ÖZEL SAĞLIK Bakanı Vedat Ali Özkan,bozuk oldukları tesbit edilen 7 ilâcı dün piyasadan toplattırmış,bunları yapan 7 firmayı Savcılığa vermiştir.Bozuk ilaçlar arasında kalp has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • Ülker,«Orman sucu için özei af kanunu yeterlidir» dedi H Bakan Orman suçları için ekonomik ve sosyal tedbirler alınacağını söyledi.ANKARA,ÖZEL Orman suçlarının affı dün Anayasa Komisyonunda görüşülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • 69 SUBAY HAKKINDA İŞLEM YAPILDI Millî Savunma Bakanı,600 firariye de yanlışlıkla İstiklâl Madalyası verildiğini açıkladı.ANKARA,THA ÎLLÎ Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu,karma bütçe ve plân komisyonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • ı J YOLSUZLUK İDDİALARI BUGÜN KONUŞULUYOR ANKARA,ÖZEL DALET Partisi Meclis Grubunun bugün sabah saat 10 da başlıyacak olan toplantısında,grup idare heyetinin Konya Milletvekili Ethem Kıhçoğlu'nun gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • Site Yurdu'uda ele geçenler.Site Yurdu'nu polis bastı POLİS ve jandarma ekiplerinin okullarda ve öğrenci yurtlarındaki araması dün de devam etmiştir.Sabah saat 7 sıralarında Şehzadebaşı'ndaki Site öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • ETEM KILIÇOGLÜ Kılıcoglu i "Biz söylediğimiz şeye mm sahihiz,demişti B Oysa,aynı Kılıcoglu,Milliyette çıkan beyanatını önceki gün yalanlar biçimde konuştu.ANKARA,ÖZEL Parti içi meseleleri AP Grubuna g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • MEHMET AKİF DÜNYASI Yazan:Neriman Malkoç öztürmen İstanbul camilerinin en güzel fotoğraflarıyla 300 sahife.Genel Dağıtım:Bateş.Bütün kitapçılarda arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • KEMAL TAHIRln sön eseri D i n se I,c i n se I ve topl u m İ Anadolu'yu anlatan ger çelîşmeleriyle kçi bir roman.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • Öğretmenlere yardım Dört günlük «Uyarıcı boykota» yapan öğretmenlerin,İçten el çektirilenlerine destek olmak »maçıyla bir yardım kampanyan açılmıştır.Istanbul Üniversitesi öğretim Üyeleri Sendikası il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1969
  • fs» rw*—Siyasal Bilgiler Profesörler Kurulu,Hükümeti uyardı:Cumhurbaşkanı,Başbakan,Senato ve Meclis Başkanlarına verilen muhtırada can güvenliğini dahi ortadan kaldıracak bir anar siye girilmek üzered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1969
  • L,BURHAN FELEK DAMDAKİ KEMANCI VE,Allah insanı yarattı,tik önce cennetten koğdu.Sonra?Sonra başına gelmedik şey kalmadı.tşte bunlardan birini de bir Ukraynalı hikayeci yazmış.Sonra bir Amerikalı tiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • herkes malını metheder BEREC methi kalitesidir umum ıtn istanbul Reklâm:6043 18959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • TEŞEKKÜR tyi insan,aile büyüğümüz NİYAZİ GSKTALAY'm vefatı dolayıslyle teselli bulmaz acımızı paylaşmak İûtfunda bulunmuş olan değerli dostlarımıza en deriı şükranlarımızın gazeteniz vasıtası ile duyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • TEŞEKKÜR Şirketimizin kurucularından kıymetli mesai arkadaşımız NİYAZİ GÖKTALAY'ın vefatı dolayısıyle gösterilen büyük ve İçten alâkaya en derin teşekkürlerimizin gazeteniz vasıtası ile duy rulmasım r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • Sahibi:MHIIyat Gaıetecllih Gazetecilik ERCÜMENT KAİL" CAN Nilliıget Genel Yayın Müdürü:ABDİ ÎPEKÇÎ Müessese Müdürü NURETTİN DEMtRKOL Bü GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR A 8 1 i.D 1 G 1 i h K:HİLLİIE1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • B.E.V.A.SAHAYI ve TİCASET A.S.'den s* Raketimizden 1 Mart 1961 Sl,l;19fl" devresinde kendi-ne yapılan her ttirlü tediyeler dölayısiyle kesilen TASARRUF BONOLARINI bugüne kadar almamış olanların haklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • I Fabrikamızın dörtyüz kişilik Kafetaryasım idare edebilecek ı)Tecrübeli Şef Aşçı aranıyor Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatlan:NORTHERN ELECTRIC TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.ÜMRANİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • ACI KAYIP Türk Otomoti Endüstrileri A.Ş.Genel Sekreteri,emekli kurmay albay ALI YANGINOĞLU'nun vefatını derin teessürlerimizle duyururuz.Merhum arkadaşımızın cenazesi Şişli Camiinden 25.12.1969 Perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • ACI KAYIP Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.Genel Sekreteri,emekli kurmay albay,büyük insan,sevgili arkadaş ALİ YANGlNOĞLU'num vefatını dost ve arkadaşlanna derin teessürlerimizle duyurur,kederli ailesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • «Tüm geri kalmışlığımızda,Osmanlı'dan bu yana gelen hatâlarımız yat maktadır.Sanayileşmeğe son 20 yılda yönelen Türkiye,sanayi ürünleri ihracatında da başarı gösteriyor.TÜRK sanayii için ihracat hayâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • VEFAT Muazzez Yangmoğlu'nun eşi,Sema ve Yavuz Yangmoğlu'nun kıymetli babaları,Hamdi ve Safiye Yangmoğlu'nun evlâtları Ayşe Talunun damadı,Hikmet Anadolu,Nimet Dizgeç,Ayhan Yangmoğlu'nun ağabeyisi,Şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • BÜYÜK KAYBİMİZ Kayseri eşrafından merhum îmamzade Germirli Ali Efendi ve Fatma hanımın mahdumları,merhum Ahmet Sami Yağcıgil ve Zekiye Yağcıgil'in,damatları,Şehime Germirli'nin kıymetli eşi,Ali Germir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanlığından Derneğimizin aslî üyelerinden emekli emniyet âmiri İbrahim Çankaya vefat etmiştir.Cenazesi 25.12.969 Perşembe günü öğle namazından sonra Erenköy c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • TEŞEKKÜR Ailemizin kıymetli varlığı,Türk Basınına 50 yıldan fazla basım ve yayım yönünden Türkiye çapında hizmette bulunan,Türkiye ve Ege Bölgesi gazete ve mecmualar baş bayii,EŞİM HAMDİ BEKİR GÜRSOYL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • VEFAT Kooperatifimiz Üyelerin,den Sevgili Arkadaşımız Emekli Kurmay Albay AL!YANGINOĞLU 24 Aralık 1969 Çarşamba günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ailesine ve bütün arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • Şimdi ir.V.i« FONO MEKTUPLA ÖĞRETİMv ENSTİT0SÖ;DERSLERİNİ DE KURSLARINA BffiH Reklâmcılık:4327)18937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • Vakit Güneş öftle Aksam 14 33 9 48 tkindi Yatsı tmsak Vasati 7 B 12 14 16 46 12 00 18 24 6 37 12 52 Ezanf 237 729 139 25 ARALIK 196» Hicrf İ3S9 ŞEVVAL 15 Rumî 1385 ARALIK İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.12.1969
  • TAHTA BACAK YE KALEM!D EVRİMCİLER peşpese mi öldürülüyor?Görmezlikten geleceksin!İrtica mı hortlamış?Umursamayacak-Ata'nm devrimleri kuşa mı döndürülüyor?Burun kıvırıp geçeceksin!Sömürüye,kulak asmrya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1969
  • BÜYÜK TARABYA OTEli Restaurant Night Club ÖZDEMÎR ERDOĞAN TANJU OKAN ŞEVKET rÜCESAZ ve Altı Kemanları HÜLYA BABUŞ özdemir Erdoğan Ork.Rez 63 46 70 Kamera:2119 18968
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • dil ve genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım balüıde 5ze)kutu içinde satılıyor 150 Lira GENEL DAĞITIM:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • UÇARLA YILBAŞI GEZİSİ BRAŞOV BÜKREŞ Poiana Braşov'da kış sporları imkânı En lüks oteller hergün eğlenceler Müracaat:ANTUR TURİZM Cumhuriyet Cad.259/1 Harbiye NOT:Avusturya Macaristan gezimizde kontenj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • YILIN SON ÇEKİLİŞİNDE m dileğiniz olacak ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ TAMAMI APARTMAN DAİRESİ r=MİLYON LİRA SON PARA YATIRMA TARİF OSMANLI BAN »iMImoiW Offtt-INM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • İLÂN Ankara Et Kombinası Canlı TAVUK HOROZ HİNDÎ alımına başladığı gibi ücret mukabili öze)Mezbehasında kesim de yapmaktadır iyi evsafta malı olan taliplerin Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur.Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • sonsuz bir itina ALMAN PATENTLİ TRANSİSTOR PİLLERİ CİHAN KOM.ORT.İlâncılık:5492 18941
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • Kanserin çaresi yakında bulunacak MİCHİGAN,THA Michigan Devlet Hastahanesinin Biofizik kısmı başkanı Dr.Edward Eisesntein 1970 yıllarında kanser'in kontrol altına alınabileceğini ve hattâ belki de ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • 14 ünlü musevî ABD dış bakanı ile görüştü WASHINGTON,AA.Amerikalı ünlü 14 musevi,bugün Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı-William Rogers tarafından topluca,fakat özel olarak kabul edilmiştir.Musevi tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • Mb Nasır:"Zirvenin hiç bir Bildiri yayınlanamadı,kazancı olmadı.Savaşı 5'inci Zirvenin kapanışını tek olarak yürüteceğim,3 ülke boykot etti ii TAM EİH FİYASKO.Jl Gözlemcilere göre,tutucu Arap ülkeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • «Türk aydım,barış gönüllülerini tasfiye etti» ORHAN TÜREL BONN'dan bildiriyor Bonn'da yayınlanan Bonner General Stad Anzeıger «Türkiyede bulunan barış gönüllüleri için» yazdığı bir makalede Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.12.1969
  • ÖZEL ÇEKİLİŞLE AMASYA 24 Aralık 1969 ŞUBELER 25 Aralık 1969 TARİHİNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDEDİR Reklâmcılık:«63)18938
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • VEFAT Şirketimizin otuz seneden beri Umum Müdürlüğünü kusursuz olarak,bütün ciddiyet ve ihtimamını göstererek yapan,kendisini tanıyan herkesin,insanlık numunesi olarak kabul ettiği,eşsiz varlık,Şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • VEFAT OTOMARSAN Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayii A.Ş.'nin değerli İdare Meclisi Reis Vekili,KADİR HAS'ın kayınpederi,Kayseri eşrafından,çok değerli ve kâmil insan bay tutulmuş olduğu amansız hastalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • VEFAT Merhum Hersekli Mehmet Ali Paşa'nın oğlu,merhum Hüsrev Gerede'nin kardeşi,Lütfiye Eryatağan'ın eşi,Galip Tozan,Nazif Tozan,Selçuk Gerede,Refia Sezen ve Vedia Bayman'ın amcaları,Adnan Berkay.Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • VEFAT Trabzon eşrafından merhum Şükrü oeyin eşi,Raif Olgun,Hayrünnüsa özçeri,Saliha Demirli ve Orhan Olgun'un an neleri,ciaşit özçeri.Neşide Olgun,NTecatl Demirli ve Se vim Olgun'un kaymvaldelerlrugay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz emekli öğretmen İffet Vardar'ın tutulduğu amansız rahatsızlığın tedavisinde hastalığın hızlı seyrini ve ıztırabını önleyen kıymetli doktor ve eşsiz insan Profesör Dr.REHA UZEL'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • TEŞEKKÜR Gözbebeğimiz,civanmert OS-MAN'ımızın,bizi yapayalnız bırakıp ruhunun ebediyete göçmesiyle vefalı dostlarımızın,sevgili sıcak arkadaşlarının,öğret monlerinln,cenazesine,eaftına yaraşır taze çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • SATILIK EMLÂK ŞİŞLİDE,sahibinden konforlu zemin daire.46 49 34 ŞİŞLİDE,kaloriferli daire,471446 110.000 BÜYÜKADADA,kelepir villâ acele satılıktır.Mür:Alber 49 41 48 49 05 79 ANKA9A 17 41raa mmmm İKELi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • Teknik eleman aranıyor.Teknik ustabaşı.Sanat veya teknik okul mezunu,ehliyetli,fabrika tecrübesi olan elektrikçiler,makine bakım ve tamir ustaları.Otomobil tamir ustası Müracaat Topkapı,Davutpaşa cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • TEKNİK ELEMANLAR ARIYOR Askerliğini bitirmiş,tahsil tie İlişiği olmayan KÎMYA SANAT ENSTİTÜSÜ mezunu elemanlar alınacaktır.Müracaat:Karaköy.Fermeneciler Caddesi 56 ISTANBUL 5903 18940
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • 1970 yılının ilk ikramiye çekiliş tarihi 20 MART 1970 Bu çekilişte dağıtılacak ikramiye tutan:125.000.LİRA BİR KİŞİYE 50.000.LİRA İKİ KİÇİYE 10.000.ER URA Ayrıca 63 kişiye 55.000.lira tutannda çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • DİKKAT HASANOĞLAN'DA 82)EV TAKSİTLE SATILACAKTIR T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Hasanoğlan'da bankamızca inşa ettirilmiş bulunan aşağıda ada,parsel,cins ve satış bedelleri gösterilen evler %10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • Cağaloğlunun en merkezî yerinde suyu,elektriği,tele-j] M fonu,bir odası ve tuvaleti bulunan,depo ve matbaa olmaya jl 1 elverişli,asma katiyle ceman 150 metrekarelik kat satılıktır,[j ıjj Müracaat:Cağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1969
  • satilik lâstik kaplama fabrikası Adana'da,Mersin Asfaltı kenarında kurulu,memleketimizin en büyük kaplama fabrikalarından biri olan fabrika satılıktır.Müracaat:İstanbul,Necatibey Cad.247,Kat 1.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1969
  • kadın Hazırlayan:ALİ Z.ORALOĞLUİ onunun tamamen açık olmasıdır.Bu palto yakasız olup,çeşitli fuİ3r ve eşarplarla giyilmektedir.Genç/er orasında yaygın hale gelen spor elbiseler gündüz olduğu gibi gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1969
  • hızlar göreve hazırlanı Fransız Parlâmentosuna yapılan teklif kabul edilirse genç kızlar geri hizmetlerde görev alacak.FRANSA'da Parlâmentoya ve rilen bir kanun teklifi ile 16-20 yaş arasındaki genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1969
  • Yaşlı hostesi!uçaklara kimse binmiyor 11 PARİS,ÖZEL Yaslı hostesler yüzünden Fransız Havayollarının zarara uğraması üzerine yapılan toplantılarda bir karar alınamamıştır.Hava yolculuklarında yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1969
  • «WW y/31 Aralık 1969 dur VADELİ Her 100 VADESİZ Her 200 Liraya Bir Kura Numarası ^iiÜuIîijiJi^ evinizin bankası herkesin bankası TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1969
  • Nereden?Vakko'dan tabii Trikosu,gömleği;bulûzu,mendili;tuniği,mantosu;eldiveni,çantası;şemsiyesi,şapkası;beresi,kabanı;trençkotu,gece elbisesi;kumaşı,çorabı;fuları,eşarbı,pantalonu.Hepsi,hepsi Vakko^d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • AZâ/St DOMUZ.KENDİ fCEK/DfS/ME-BU CEVHE/Z OEtS/L.t Cl'LA, A T7~ Bar.eofyoj^ı^AR" d^e1 SÖyi-EMİYO/ZDU 1-A BİRİDEN KARARDI ORTALIK* KORTU K/YAMETf DOMUZ KIRA.UIMIN 3ÖZÜ V/DIN 1.RA.XETI_EDİK.DOMUZI-ARj/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • eSEL-Â BENİ Bul-AŞlk:VlKAJy E 4 BABANIN,GOEAMEAAEK.«ÇıM SAWLAKIWASlKI^ 2J£AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • DEVLET OPERA ve BALESİ TEMSİLLERİ 27 Aralık 1969 Cumartesiden itibaren G.VERDİ İL trovrtore 4 Perde)Biletler:Opera ve Büyük Sinema gişelerimizde satılmaktadır.Basın:A.19249 27267)18927
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz Dönersermaye Merkez Saymanlığına aşağıdaki vasıflan havi iki memur ve bir daktilograf alınacaktır.İsteklilerin Memurin Kanununun 4.Maddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN:1 Fakültemizin Enstitü ve Kliniklerindeki açık ve açılacak Asistanlıklara isteklilerin yabancı dil imtihanları'8 ocak 1970 perşembe günü saat 9'da,Bilim Dalı İmt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 1969 1970 Yılbaşı gecesi gazino,pavyon ve barlarda tatbik edilecek tarifeler;Belediye Sarayı ikinci kat koridorunda bulunan İktisat İşleri Müdürlüğü ilân tahtasına asılmıştır K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • eh Yalnız onlarla birlikte gelen ve varlığına girip katılaşan sıkıntının altında ezildikçe,ezildiğini her yanında duydukça tepesi atıyor,yarım kalan sevişmelerini düşünüyor,üçünü birden tekmeleyip sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • MURAT PAVMAINTın yeni serüveni «TUZAK!Yedinci Kısım:Kürkçü hanının arka kapısına geldiğim zaman orada beni ajanlarımızdan biri bek* liyordu.Paşa hazretleri Güvenlik Kurulu toplantısına gitti.Onun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • Alamut Kalesi yazan ve çizen SUAT YALAZ QTJ+^I jSttırta Sidiği aıj af-a Tm5at-t\aH-'rt.Thtotî.DeıraTtT.kafes/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • ıssang ı IB BULMACA 1 3 4 3 0 a 9to 2 3 4 5 6 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Halat tellerinden »aç gibi örülü ipe verilen ad.2 Bir cins kalın kaba kumaş;Büyük kız kardeş 3 Müslümanlarda kutsal ay;Bayram eski dilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • OĞLAK BURCU °VJ:20 Ocak)3i* İlk etkinin sonuç üzerinde büyük bir vr rol oynadığını hatırdan çıkarmayınız.Ve davranışlarınızı ona göre ayarlayınızkova burcu jjf* Aciz ve beceriksiz bir kimse olma-dığmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.12.1969
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 8 cilt takım halinde özel kutu içinde satılıyor 150 Lira GENEL DAĞITIM:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • DD SEN yolculuğumuza «Fırtınadan fırtınaya» adını verdim.Yolculuğumuz sırasmda iki kere «fırtına» ile karşılaştık.Birincisi havalandıktan hemen sonra karşımıza çıktı ve araca yıldırım çarptı.İkincisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • İLÂN Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Bankamız İhtiyacı İçin kapalı zarf usulü ile 250 adet karthavuz satın alınacaktır.1 İşin geçici teminatı 10.000,onbin liradır.2 Bu işle ilgili şartname Levazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • Av.Yalgın Yemlihaoğlu ve At.Zeki Mazhar Yemlihaoğlu kızları GAMZE'nln doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.16/12/1969 Güzelbahçe Kliniği Milliyet:18930
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • İLÂN ingilizce veya Almanca dillerini çok iyi bilen İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi,ODTÜ İdarî İlimler Fakültesi,İktisat Fakültesi veya bunlara eşit yabancı okul mezunu,askerliğini yapmış elemanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • MİMARLARA DUYURU TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMDAN Fakültemiz binası ve 745 yataklı hastahanenin projelerinin teklif almak suretiyle yapılacağı hak kındaki ilân resmî gazetede 15,18,23,27 Aralık 1969 ve Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • TEŞEKKÜR Kardeşim Nebahat Pirinççi 'nln hastalığını yorlnde teşhif ederek,başarılı ameliyatla tekrar nayata kavuşturan,yakın alakalarını esirgemeyen Sn.Siyami ERSEK'e Doç.Dr.Semih Tuğbar'a,Dr.Fatin On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • ZV& HASAN PULUR ÇALIKOGLU HELE BİR EV TUTSUN Alin 'nin Çanakkale'deki tek milletve-UİHİ* Mustafa Çalıkoglu seçmenlerle ve de önseçim delegeleriyle ilişkilerini hiç kesintisiz devam ettirir.Milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.12.1969
  • apollo.ay 1985 SOLEY 1966-67 SOLEY V 68 KOKUSUZ YANAN TEK SOBA SATIŞ YERLERİ:PORSESV5AY şirketi Sakaçeşme Sokak no:H Tel:272355-2235Ol 27 26 76.Emiırânü-istanbul B3^] A.Ş.Merkez:Taviloğlu han kat:3,Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • n %ri İLLİMİ il HHEMg|l M 111 imim Bu sütuna program vermek isteyen sinema ve tiyatrolar,Türk Haberler Ajansı Duyurma Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 634190 1.Leven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • MiLLIYET'in «4.LİSELERARASI HAFİF BATI MÜZİĞİ YARIŞMASI DÖRDÜNCÜ yılına giren «Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması» elemeleri bu yıl 6 ilimizde,t'inaı ise her yılki gibi îzmir.Ankara ve İstanbul'da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • im TTi.M,n m ıı ¦»¦nur tw il,motel restaurant;212 4fr YILBAŞI REZERVASYONLARINA BAŞLAMIŞTIR REZERVASYON:53 48 01 7 PENDİK Milliyet 18970
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • SUNGURLAR ISI SANAYİİ A.Ş.Şirketimizin 1 Mart 1961 31 Ocak 1968 devresinde kendilerine yapılan her türlü tediyeler dolayısile kesilen Tasarruf Bonolarını bugüne kadar almamış olanların haklarının zayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • UNIVAC UNIVAC kompüterleri için programcı ve sistem analist olarak yetiştirilmek üzere mühendislik,ticaret,iktisat veya fen bilim dallarından mezun yüksek tahsilli bayan ve hay elemanlar alınacaktır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • Amerikaya en ucuz havayolu GENE WLEIDIR İZLANDA HAVAYOLLARIGIRI jtHk Atlantic aşan 23 havayolunun en ucuzu1 %W«&b1 Öğretmenler,Öğrenciler ve gruplar için özel indirimli tarifeler Liiksemburg'tan günlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • ELEMAN ARANİYOR Büyük bir şirketin muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere eleman alınacaktır.ARANAN VASIFLAR Askerliğini yapmış 30)yaşını geçmemiş olmak,Asgarî Lise mezunu tercihan Ticaret Lisesi)mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • vv\v\uuwuv\vuvu\un\u%\wuMuvu\uvnwvvı^v Devlet Opera ye Balesi kIİLTUr SARAYINDA FERİT TÜZÜN MİDASI KULAKLARI Opera 2 Perde Basın 27302)18975 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • »UYURU Şirketimizden 1.2.1968 31.1.1969 devresinde,kendilerine yapılan her türlü tediyeler dolayısıyla kesilen Tasarruf Bonolarını bugüne kadar almamış olanlann,haklarının zayi olmaması için yıl sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • İLÂN YALOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA SATİLACAKTİR.Miktarı Cinsi Muhammen bedeli 1 adet Hurda Portson Traktör 4000 TL.5000 Kg.Tahminî hurda demir beher Kg.'ı 60 Kr.1 Yukarıda cins ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ÂRÂfTBKEÂ KURUMU NATO BİLİMSEL ARAŞTIRMA BURSLARI Müsbet bilimlerin temel ve uygulamalı dallarında öğretim yanan fakülte ve yüksek okul bölümlerinden mezun olupmatematik,fiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • I ISTANBUL 3,55 Açılış,program 6,00 Günaydın 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler 7,45 Hafif müzik 8,05 Küçük 11 ânlar 8,10 Ş.Gültekin'den türküler 8,25 Gitar soloları 8,40 Beraber ve solo şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.12.1969
  • ırlarmız olsun ama,Çamaşırı dert edinip de kendinizi üzmeyin boşuna.Biliyoruz,istiyorsunuz ki çamaşırlarınız bembeyaz olsun,pırıl pırıl parlasın,mis gibi koksun,ama hepsinden önemlisi yıpranmasın.Hakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • gg 4 milyon metrekarelik alanda 21 çeşit ürün verecek olan raf iner-den yılda 1,2 milyar tir a vergi ve gümrük geliri sağlanacak İZMİR,THA TÜRKİYE'nin dördüncü ve «en büyük» rafinerisi olan Aliağa Raf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • PETROL,DOĞU VENATQ!DÜNYA petrol sanayii birkaç haftadır büyük haberlerle çalkalanmaktadır.İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Doğu ve Batı diye ikiye bölünen Avrupa'* yi ilk olarak petrol boruları yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Yunanistan'da büyük bir oto ve frsMör kombinası kuruyor ATtNA,A.A.Bir ttalyan Yunan iş grubu Selanik'te büyük bir Oto ve Traktör Kombinası kuracaktır.Bu oto ve traktör fpbriknsı 1971'de çalışmaya basl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Arap ülkelerine et ve canlı hayvan satışlarına başlandı MERStN,AA.Mersin'den Lübnan ve Suriye'ye,fob tonu 510 dolardan 515 ton kovun Kuveyt'e fob tonu 950 dolardan 100 ton koyun eti,Suriye ve Lübnan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Fransa ye Arap ülkeleri 10 milyon sterline bir banka kuracak KAHtRE.AA.Kahire'de yayınlanan El Ahbar gazetesinin açıkladığına göre,Fransa ile Aran ülkeleri arasında ticaret,mübadelesinin hacmini arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Cam boru ve malfa da vergi iadesi yapılacak ANKARA,AA.Başbakanlık Yatırımları ve thracatı Geliştirme Teşvik Bürosu başkanlığından açıklandığına göre,bâzı mamuller için geçici vergi iadesi yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • "Dünyada altın fiyatı yeniden yükselecektir,B İki İngiliz iktisatçısı,yıl sonuna kadar 20 tonu bulacak tüketim açığının,fiyatları yükselteceğini öne sürüyor.LONDRA,AA AMERİKA Birleşik Devletlerl'nin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Mmm tezgâhları Türkiye için iki iemi yapıyor BB 16,4 milyon marklık gemilerden birisinin omurgası suya indirildi.BREMEN.AA.Omurga inşaatı tamamlanan Dalaman yük gemisi Bremen'de yapılan bir törenle su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Bütün dünya'da hayat gittikçe pahalılanıyor «Uhısiararas Ticaret Odası» tarafından yayımlanan bir rapordb belirtildiğint göre «Bütün dünyada bayat pahalılaşmaca devam et mektedi)Ancak nâzı ülkelerde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • EHM-Cumhuriyet 113.00 111.00 Reşat 210.00 212 CM» Hamit 150.00 15 00 Aziz 131.00 132.00 İngiliz Kral)152.00 15.V00 Fransız 141.00 150.00 24 ayar külçe 16.60 16.81)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • Uniroyal ve Bilen Şoför Trafik Hizmetinde I 1969 yılında kendimizi trafik meselesine adadık.Bütün bir yıl boyu,i yollarda şoför dostlarla birlikteydik.Her kazada gene kan ağladık.Elimizden geldiğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 25.12.1969
  • ADANA Ticaret Borsasında dün pamuk satışları normal geçmiştir,94 ton Çukurova standart 1 pamuk peşin 455-500 kuruştan,14 ton aynı cins pamuk vadeli 540 kuruştan,19 ton peşin standart 11 pamuk 457-462
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 25.12.1969
  • Sultanhamam Aşırefendı Cad ib Milliyet:18972
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Sağlık tesislerimizin münferit ihtiyaçlarını karşılamak üzere 750.000 metre Ciaz teklif alma suretiyle satmalınacaktır 2 İhaleye iştirak etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU Şişli Şubesi Müdürlüğü,29.12.1969 tarihinden itibaren Levent'teki Büyükdere caddesi Binbirçiçek Sokak Mobil İstasyonu yanı)yeni binasında faaliyetine devam edecektir.Sayın ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • KAUÇUK KİRECİ VALSi ALINACAKTIR VALS KUTRU 550 Mm.VALS UZUNLUĞU 800 mm.MOTOR 380 V 50 HZ 935 DEVİR 132 KW DOĞAN LASTIKCILIK SANAYİ ve TİCARET AŞ.Tel:63 55 65 İlâncılık 5940 i.8985
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • SU SOĞUTMALI YÜKSEK TAZYİK HAVA KOMPRÖSÖRÜ ALINACAKTIR SERBEST HAVA 9,4 M3 DAKİKADA ÇALIŞMA TAZYtKÎ 250 PSI veya 18 ATÜ DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ.Tel:63 55,65 İlâncılık 5940 18985
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • TELEFON DEâiŞiKLiGI FULMAR Reklâm Sanayii Ltd.Şti Telefonlan 25.12.1969 tarihinden itibaren 208243-266244 olarak değiştirilmiştir.Kıymetli dost ve müşterilerimizin lütfen not etmelerini rica ederiz.FU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • At yarışları tahmini 1.KOŞU:Favori:First Lady.Plase:Fire Ball,Sürpriz:Baybars 1.KOŞU:Favori:Cavallero Plase:Golden Tune.Colette.Sürpriz:Alev 1 3.KOŞU:Favori:Yavuz 35,Plase:Tekin 1 Fırtına 24.Sürpriz:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • Horan:2751 18SM ÜÇÜNCÜ ÇEKİLİŞE BİR ŞEY KALMADI!100.000 Lira 57.000 Lira değerinde Feneryolu Ziverbey Asfaltı üzerinde Apartman Dairesi 50.000 Lira ve ayrıca zengin para ikramiyeleri Türkiye İş Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • İZMİR 1.KOŞU:Favori:Presto i.KOŞU:Favori:Hücumbot,Plase:Karaköylü,Sürpriz:Coşkun VI 3.KOŞU:Favori:Günseli 4.KOŞU:Favori:Ukabe Plase:Seıda,Hayırlı ili Sürpriz:Funda 1 8.KOŞU:Favori:Tepedekidlken.Plase:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • Makina Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin Yüksek Matematik ve Ziraat Makinalan Kürsülerine Asistan alınacaktır.İsteklilerin Makina Fakültesi Dekanlığına müracaatları.Basın 27279)18949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • AT YARISI SONUÇLARI;ifr-y^M^ 1.Koşu:Sracuse,Eken,G:3.60,P:1.35,2.00 2.Koşu:Nesrin,Mastar,O Belde,G:3.30,P:1.50,1.65 3.Koşu:Muratbey,Tulcan,Selim,G:1.35,P:1.05,1.05,4.Koşu:İnşallah,Alişah,Yen G:3.25,P:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • AYBARS KUPA ALDI Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yüzmede bu yıl en iyi dereceyi yapan Feridun Aybars'a bir kupa verilmiştir.Olimpiyat Komitesi Başkanı Suat Erler'den kupasını alan Aybars,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • İlin I DİMYATA GİDERKEN t Baştarafı Onikincide 33 öz sporcuları aldı Aldılar ama,senelerdir yedekte bekleyen ŞŞ5 gençler ilerlemek İçin hiç bir fırsat bulamamışlardı ki.33 Gene de geç de olsa İzmir'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • OKUL MAÇLARI Ortaokullararası basketbol maçlarında liderleri i oMu.A Grubunda Kadıköy,B Grubunda Avusturya,C Grubun St.Joseph,D Grubunda Göztepe şampiyon.Sarıyer Kız Ortaokulu voleybol takımı,beden eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • 10.ŞAMPİYONLUK İÇİN.Dokuz yıldan beri İstanbul Kızlar Basketbol Idgi'nde şampiyon olan İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü kızları,onuncu vıl şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanmaktadır.İçlerinde Beden Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • ROD LAYER t Baştarafı Onikincide 4 Jackie Stewart îskoçya Otomobil)5 Anatoli Bondarçuk Rusya Atletizm)6 Roland Matthes D.Almanya Yüzme)7 Karl Avusturya Kayak)8 Nino Benvenuti İtalya Boks)9 Hans Fassna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.12.1969
  • B İki antrenör Yunan futbolunda görülenlerin Türk futbolunda da sezildiğini,fakat profesyonelliğin Türkiye'de daha iyi kavrandığını ileri sürdü Kantoni Trasivulos,Selânik'den bildiriyor J% U yıl Selân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor