Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • Soğukalgınlıkları için VapoRub *£ürmek.Kâfidir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • KANLI PAZAR'IN DURUŞMASI Kanlı Taksim olayı sanıklarından Ahmet Atılay'ın yargılanmasına,dün Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir Duruşmaya serbest olarak gelen sanık için iki tanık lehte i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • ÎİP'te DURUM TiP Merkez Kurulu istifa etti ANKARA.THA MEHMET AH Aslan'ın TÎP Genel Başkanlığından istifası ve yerine Şaban Yıldız'ın seçilmesinden sonra Aybarcı olan Merkea Yürütme Kurulu da istifasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • SÜNAY,MMİREL'LE 2 SAAT GÖRÜŞTÜ ANKARA.ÖZET.Ürdün ve Habeşistan'a yaptığı geziden dönen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün saat 10'da Başbakan Süleyman Demirel 'i kabul etmiştir Sunav Demirelle iki saat rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • ÇİLERLE HALK ÇATIŞTI B Denizli'de boykotçu orta okul müdürünün görevden alınmasını protesto eden öğrencilere halk karşı çıktı.DENÎZLÎ,THA CAL İlçesine bağlı Denizler kasabasında,orta okul öğrencileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • ^Üffifik ALINAN ÖĞRETMENE i YARDIM boykot nedeld niyle açı"a ah nan 2 bin öğretmenin maaşını verebilmek için bir dayanışma kampanyası açmıştır.Vatandaşların yapacakları yardımlar,Ziraat Bankat Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • İ MENEMEN OLAYININ 39.YILINDA İnönü "Şehit Kubilây vatansever örneğidir,MKubilây'ın şehit olduğa olay,bugün gibi taze olarak hâfızamdadır,ansızın meydana çıkan ve bütün şehri baskın halinde şaşkınlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • Memur boykotu 2-3 gün sürecek ANKARA.ÖZEL Türk Persen Merkez Yürütme Kurulu,Gene)Memur boykotunun İki.ya da üç gün sürdürülmesini kararlaştırmış ve hazırlık İçin dün sabahtan İtibaren şubelerle temasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • DEMİREL YENİ BİR YOLUN EŞİĞİNDE BUGÜNKÜ huzursuzlukların temelindeki nedenin gelir dağılımındaki dengesizliklerden,sosyal adaletsizliklerden,sosyal nüvensizliklerden doğduğunu belirtmeye çalışmıştık.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • 6.inci Filo kumandanı İzmir limanından Kumandan gemisine gi tmek üzere ayrılıyor.Filo dün İzmir'den gitti Vali olay çıkaranların çoğunluğunun Ankara'dan geldiğini söyledi ve kızlara karşı cop kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1969
  • ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde dün gündem dışı bir konuşma yapan CHP Milletvekili Ali Rıza Güllü,gübre olayı üzerinde durmuş,«sun'î gübrenin hanı maddesi olan fosfat yatakları ihtiyacımızın tamamını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1969
  • DÜPEDÜZ GÖSTERMELİK,GÖSTERMEZLİK PAZAR sabahı bir gazete köşeciğinde pek küçük,ama pek ömür bir haber başlığı çıktı:«Rusya'dan gelen gemide kaçak Amerikan eşyası ele geçti.Gitgide böyle olmakta dünya;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • VEFAT Uzunköprü eşrafından merhum Arif Efendi ve Merhume Hafize Hanımefendinin oğullan,Eâbia Yayalar'm eşi,Suna Tanfer ve Sinan Yayalar'm babalan Dr.Nedret Tanfer ve Hatice Yayalar'm kayınpederleri,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • Sahibt:Milliy.t Oaxetecllik A.5.adın» ERCÜMENT KARACAN Milliuet Genel Yayın Müdürü:ABDİ tPEKÇt Müessese Müdürü NURETTİN DEMtRKOL BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR B A S I L O I G I V K K M I L L 1 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • r-Vakit Güneş öftlr tkin.fi 14 32 9 48 Vısam 16 45 Vatsı 18 23 139 tmsak Vasati 7 21 12 13 6 37 Ezani 2 38 7 29 12 00 12 52 W ARAIJK 196!Hicri 1389 13 Rumî 1385 ARALIK 10 A.Jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ GÜVENLİK «Türkiye'nin NATO'da şahinler safında bulunması varit olamaz.Türkiye,Doğu Batı ilişkilerinin yumuşatılmasını en fazla arzu edenler arasında bulunmak mecburiyetindedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • TÜRKSEVERLER Koli.Şti!Abidin TÜRKSEVER ve ortakları yeni telefon numarasının 16 19 oa olarak deriştiğini duyurur.Siteler,Koçak sokak No.B/A ANKARA Milliyet:18824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • D.E.V.SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.den Şirketimizden 1 Mart 1961 31.1.1968 devresinde kendilerine yapılan her türlü tediyeler dolayısıyla kesilen tasarruf bonolarını bugüne kadar almamış olanların haklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • TÖS'e ONLAR 80 bin kişiydiler.80 bin yürekli adam.Türk çocuklarını okuturlardı okullarda.Ülkeye faydalı vatandaş yetiştirebilmek için didinirlerdi.Her bacaksız,şekilsiz harç olarak gelirdi el lerine.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • MEDİHA ve Gazetemle Tertip Servisinden ADNAN ASLAN Kızları SEVDA'nın dogur.ıınu dost ve akrabala nna müjdeler.21.12.1969 İstanbul Milliyet:18814
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • VEFAT Müessesemiz mensuplarından,çok sevgili mesai arkadaşımız,ithalât servisi şefi ALFRED DEMETRİYADES 21.12.969 tarihinde vefat etmiştir.Cenazesi 23.12.969 Salı «bugün» saat 11'de Feriköy Latin Kato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • i.HAZIR ÇORBALARI PİLAVLIK BULGURLARI NEFİSTİR arı rSÖONjATEŞLİ 1 arı EZO GELİN ÇORBASI UZUDİR v Milliyet:18047
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • 3000 TON KOMPOZE GÜBRE Müessesemize nançten ithal edilecek 31,05.10.90 tarife pozisyonlu 3000 ton kompoze gübre için ilgililerin 24.12.1969 çarşamba günü saat 17 ye kadar aşağıdaki adresimize satış k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • İŞ MAKİNASI SATİLACAKTİR Muhtelit İnşaat ve Hafriyat makineleri ile öir i miktar hurda malzeme satılacaktır Şartname Müdürlüğümüzden temin edilir.En son teklif tarihi 29.12.19R9 saat 15.00 dir.Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • KCCAOGLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet 18835
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • AHMET HAŞiM'iN VARİSLERİNE AHMET HAŞİM'in Eserlerinin bâzıları bastırılacağından varislerinin acele olarak dairemize müracaatları.Devlet Kitapları Müdürlüğü Tel:22 14 54 Sultanahmet tST.Basın:27064)18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • SEVtL KARASU MUHİTTÎN BERK Evlendik 22 aralık 19B9 Fatih Milliyet:18815
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • AYLA KÖKTUĞ İle ATA BOZKURT Nişanlandılar.22.12.1989 İstanbul Milliyet:18818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.12.1969
  • GÜLSER ORAL ile Gazetemiz muhabirlerinden ÖZER ORAL'ın bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.Genç anne ve babayı kutlar.MEHMET EMRE adı verilen yavruya uzun ömürler dileriz.Milliyet:18812
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1969
  • PAZARLAMA MÜMESSİLİ ARAMIYOR Büyük bir yabancı firmanın Türkiye şubesi için pazarlama mümessili alınacaktır.İsteklilerin 25-35 yaşları arasında olması,askerliğini yapmış bulunması,çok iyi ingilizce bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • Tercümanlık ettiği için işinden kovuldu MÜNİH,MUSTAFA E.AYDIN bildiriyor Bir Türk kadın işçisinin «Diğer Türk arkadaşlarının yılbaşında Türkiye'ye gitmek istediğini»,fabrika idarecilerine bildirmesi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • işkence edilen Nahide hayalından endişe ettiği için kaçmış KÖLN,ÖZEL 1967 yılında,yanında çalıştığı Amerikalı Birch ailesi tarafından görülmemiş bir işkenceye mâruz kalan Nahide Erçelebi,hâlen mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • UYUŞTURUCU MADDE VE TÜRKLER.KÖLN,Milliyet Bürosu Alman polisinin esrar kaçakçılarına karşı iyi mücadele edememesi üzerine ünlü Amerikan Gizli Teşkilatı C.İ.D Criminal Investigation Divlsior)Almanya da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • Türkler.Sevgilisini başkasıyla görünce otoyla ezdi KOLİM,ORHAN TÜREL bildiriyor YILMAZ Dafdaf adında 35 yaşındaki bir Türk işçisi sevdiği Alman kadınının başkalariyle gezmesine sinirlenerek,otomobiliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • 14 arap ülkesi arasında 48 saatlik tartışmadan sonra gündem üzerinde anlaşma oldu.men RABAT,THA,AA S SRAİL ile Amerika'nm ara sının açılmasına sebep olan Orta Doğu Barış Plânı,Rabat'ta yapılmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • M.ALİ BİHAı\1 Beşinci Arap Zirve Konferansı şu iki amaçla toplanmıştır.A İsrail tarafından işgal edilen toprakların kurtarılması için girişilen çabaların arttırılması ve planlanması.Q Araplar arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • İsrail ile ABD'nin arası açılıyor TELAVtV,AA Londra'dan Telaviv'e dönen israil Dışişleri Bakanı Eban,«ülkesi ile Birleşik Amerika arasındaki ilişkilerin tehlikeli ve buhranlı bir safhaya girdiğini» sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • Mensucat Santral "nesilleri giydiren kuruluş" NEFİS ELBİSELİKLER SIK PARDESULUKLER Polyester Serj Süper Polyester Trikotin Polyester Dior Toptan Satış Merkezi:Etiteks Kumaş Katırcıoğlu Sokak 38 Kaputç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • İLÂN Ankara Eı Kombinası Canlı TAVUK HOROZ HİNDİ alımına başladığı gibi ücret mukabili özel Mezbehasında kesim de vapmaktadır.İyi evsafta malı olan taliplerin Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • "Sovyetler manya'ya Komünist Çin yayın organları Sovyetler Birliğinin Batı Almanya ile yakınlaşmasını,açtıkları muazzam bir kampanya ile yeriyorlar.HONK KONG,THA KOMÜNİST Çin yayın organları,Sovyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • Brandt D.Almanya ile görüşmelere başlamak istiyor BONN,T.H.A.Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt,Doğu Almanya'nın isteklerinin Bonn tarafından kabul edilmemesine rağmen,ikili görüşmelere başlamak arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • Silâhsızlanma muuımı.T» Konferansı 16 nisanda toplanıyor HELSİNKİ,AA.«Strateji silâhların sınırlandırılması ve azaltılması» ile ilgili hazırlık görüşmeleri sonunda dün yayınlanan bildiride,genel konfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • DÜŞEN VİETNAM UÇAĞINDA 61 KİŞİ ÖLDÜ SAYGON,AA.Nha Trang havaalanında,pistten ayrıldıktan hemen sonra ateş alan «Air Vietnam» havayollarına ait «DC-6» uçağında en az 61 kişinin ölmüş olduğu,bir şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • TATE CİKAYETeM YÜZLEŞTİRME YAPILACAK LOS ANGELES.THA Sharon Tate cinayetinin baş sanığı olarak yakalanan mppi grubu 'ideri Charles Manşonbugün gruptan iki genç kadınla muhakemede ilk defa olarak vüzle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • ÇELİK EŞYA SANAYİİ A.Ş.YENİ TELEFON NUMARASININ 452245 3 HAT)OLDUĞUNU SAYGI ÎLE DUYURUR TEŞHİR va SATIŞ MAĞAZAMIZIN TELEFON NUMARALARINDA DEĞİŞME OLMAMIŞTIR 4710 09^47 79 44 ReklâmcuıK 4366)18804
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 23.12.1969
  • herkes malini metheder BEREC methi kalitesidir Vwofewa TM İstanbul Reklam:6012 18821
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1969
  • m*.Jet müdür köylerde Kurs açtı ürfa'nın çevre illere göre okur yazar oranının düşüklüğünü dikkate alan yeni Milli Eğitim Müdürü İsmail Tuncay,köylerde okuma yazma kursları açmıştır.San'at dallarına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • Bir tavuk için sevgilisini vurdu SAMSUN,THA Havza ilçesine bağlı Çiftlik köyünden Hasar Arslan adında bir genç «tavuk yüzünden» yengesi Fikriye Arslan'ı tabanca İle vurarak ağır şekilde yaralamıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • suyu mm k I* STANBUL Belediyesi Bütçe Komisyonu,Sulaı İdaresinin suya zam isteğini reddetmiş ve eski tarifenin 1970 yılında da aynen uygulanmasını kararlaştırmıştır Sular İdaresi,hâlen uygulanmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • Niğdeli köylü Başbakana hesap sordu B Başbakanın sanayicilerle yaptığı toplantıya gizlice giren köylü Demirel'e «Bizim baraj ne oldu» dedi.ANKARA,AA BAŞBAKAN Süleyman Demirel önceki gün,Şeker Fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • ELLERİN GÜNAHI NE!SB 0)cr c O Bütün gün çeşitli tesirlerden yıpranan ellerinizin günahı ne SKAT EL losyonu m bir kozmo kemi mamulüdür.Güney Reklâm:713 18801
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • BUYUK TARABYA OTELİ HER PERŞEMBE FIX MENU 40TLrez:63 46 70 Kamera:2117 1882»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • SAĞLIK MEMURU ARANIYOR Büyük bir sanayii müessesesinin Kağıthane'deki işyerinde çalıştırılmak üzere bir sağlık memuru alınacaktır.ARANILAN ŞARTLAR:1.Sağlık koleji veya sıhhiye assubay okulu mezunu olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • SATILIK EMLÂK KABATAŞ,Set Üstünde No.32 denize karşı garajlı daire.44 76 86 DİKKAT:Piyasaya yakın 150 m2 arsa 60.000 liraya satılıktır.49 86 41 BEYOĞLU,Firuzağa mahallesi birinci set set apartmanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • UMIT BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Renkli Orjinal SAHTEKÂÜLAR ANNA GAEL HANS MEYER Zevkle seyredeceğiniz bir seks filmi SEANSLAR:12.30 2.45 5.15 7.30 9.45 ŞİŞLİ-Samanyolu Sokak No.50 Site Sineması karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • w«w motel restaurant plnj 212 YILBAŞI REZERVASYONLARINA BAŞLAMIŞTIR REZERVASYON:53 48 01 7 PENDİK Milliyet 18839
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • 'ŞEKSİMİZİN EN NEZİH DISCOTHEQUE.NIGHT CLUB YEPYENİ BİR FORMÜLÜN DOĞUSU.NER HAFTA.HER AY.l?Sî YILBAŞI REZERVA3YQNLABINA BAŞLANMIŞTIR l CUMHURİYET CADD.NQ.4 ELMADAO TEL 47 38 31 CUMARTESİ-PAZAR IS IS A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 23.12.1969
  • Sultanhamam,Aşirefendi Cad.38 Milliyet 18834
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1969
  • ve her yeri 1908-1969 61 YILLIK KALİTE HOOVER Patentli Dövücü Merdanesi ile DÖVER aynı zamanda SUPUM 20 YILLIK HOOVER SERVİSİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE EMRİNİZDEDİR.MATAŞ Tie.A.Ş.Pangaltı İstanbul Tel:46 20 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1969
  • OERU yeni Kaynak Makinelerini tanıtır GL 400 Dengeli 3 Fazlı KAYNAK REDRESÜRO 50-375 Amper kademesiz ayar kabiliyetli olup aynı kapasitede herhangi bir jeneratörün yerini avantajla tutar.RED 275 KAYNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1969
  • AMKÂHA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemizde münhaJ bulunan 950 lira maaşlı Başhekim muavini kadrosuna tâyin yapılacaktır.İsteklilerin Memurin Kanununun 4 maddesinde yazılı bulunan şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1969
  • 1 "Midasın kulakları,ile arayı Ki-I ulîu çelerin Türk Kanser Derneği yararına verilen «Milisisin Kulakian lar yer almıştı.Resimde,final sahnesi görülüyor.opera galasında muhteşem dekor-[İLHAN BAŞTAN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • NEryoi o V A2 SIKİ DOAAUZ ÖylM AZ A' S DAHA İK J f FETÎNJ PAK.I ÇAı_A fiûCAKri I ZAvAU-lNlKi.f Y KUAAJZUUAR.GİBİ SEVİŞJ.7S v-ori-AE-KIKK Big MAŞŞA)UAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • AKl_»H ARKADA «Ai-AAASlN «AKIM TRl'/ ABy JL ELİMDEN katiVeni KURTUlAAaAZJ-AR i.Bu ERJ HE KADAR 5'AKn AftAAAM VAl_L-A T ÛkKİF» ETTİĞİ AA İZ.İŞ BİTİHi rE E KA-DAR SENDE KAUSİNi-AR.f.NEHİR.OEKI t'Ş/Mi' 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • BU KAİDECİNDEN BASIP» GİTSİM «ÛJ2TIK EVİMDEN.HEV 'i'lf'.ı il i j %3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • ve DAKTİLO ALINACAKTIR İstanbul Ticaret Borsasından 1 Bahçekapıdaki Merkez ve Sütlücedeki Canlı Hayvan ve Et Şubesi servisi erindeki kadro boşluklarına tâyin yapılmak üzere imtihan ile memur ve daktil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • feHTT ISTEMEDİA* Kt,KARDEŞ.J e i» h D»mv ProJtKIlM» WmU K.|U R-n~d S-29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Gemi Kurtarma İşletmesi Müdürlüğünden işletmemizde münhal BALIK ADAM kadrolarına,su altı kaynak kesme,fotoğraf çekme yara kapatma ve bu meslekle İlgili bilgi tecrübelerle müce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • İLÂN Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Bankamız ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 250 adet karthavuz satın alınacaktır.1 îşin geçici teminatı 10.000,onbin liradır.2 Bu işle ilgili şartname Levazım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • HE Acıdı.Yıldızlara bakarak insanların geleceği üzerine ilginç tahminlerde bulunan,sonra tahminlerini budalalıkla niteliyen ama bu düşüncesini kimseye söylemiyen açıkgöz bir dervişe benzetti.Sonra beğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • MURAT DAVMAISTın yeni serüveni 7] fMjjjJIJI v.7j Siz de birşey içer misiniz?Bir içki koyayım mı?Hayır,teşekkür ederim erendim.Kızı sakinleştirmek ve deminki atmosferden kurtarmak için konuşmaya başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • in mm mmMACA 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 H S^Jj 3 4 1 5 6 7 8 9 m SOLDAN SAf.A 1 Halk dilinde sıkıntı veren şeyler veya kimseler hakkında kullanılan bir deyim;Yorgunluğu gidermek için yapılan duraklama.2 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • I OĞLAK BURCU %^SJ8 İ E ^a?Sağlığınızı bozacak hal ve hareket-E lerden sakınmalısınız.Kendinize İyi S bakın.Sonra bunun cezasını çekersiniz.E KOVA BURCU j E ı*9k Hayatta mutlu olmanın sırrını çöze-E ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.12.1969
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK i SÖZLÜK 3 cilt takım halinde Szel kutu içinde satılıyor 150 Lira GENEL DAĞITIM:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • 24 liralık hediye'ye 83 lira gümrük olur mu?OÜN bu köşede gümrükten yakınan bir işçimizin yazısı çıktı.Zaten gümrüğe işi düşüp de yakmmayanunız var mı?Gümrükteki keşmekeş,saatlerce süren muayeneler,ez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde özel kutu içinde satılıyor 150 Lira GENEL DAĞITIM:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN:Fakültemizin Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsündeki ve di Ser Kürsülerdekl açık bulunan Asistanlıklara isteklilerin yabancı dil tmtihanlan 5 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • Onaltıncı Hafta Spor Toto İkramiyesi Kazananların Nazarı Dikkatine Onaltıncı hafta Spor Toto ikramiyesi ödemelerine devam edilmekte olup,Başbayiliğimize bağlı bayiliklerden oynayıp ikramiye kazanmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • Hazırlayan CANDAN SELEK ATAÖV MİYOPATİ Adale hastalıkları)SORU:7 yaşındaki oğlumun rahatsızlığına Miyopati teşhisi konulduğu genden beri matem içindeyiz.Çocuk hâlen ayakta durabilmekteyse de.buradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • OLAYLAR srve;HASAN PULUR TMG YARDI I* SMET Paşa şikâyet dolu.Şikâyetlerinden biri de «sağcı ve gerici» kuruluşların iktidar tarafından hem maddî,hem de manevî olanaklarla desteklenmesi.Manevî desteğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1969
  • aşağıda bir top görünüyordu HAYATIMIZLA İLGİLİ HER ŞEY BU TOPTA İDİ'.BİZ BU TOPU BIRAKMIŞ,ONDAN UZAKLAŞIYORDUK.AKLIN KOLAY KOLAY ALMADIĞI YOLCU-LUĞUN SONUNDA CHARLES'IN,EN İYİ DONANMA PİLOTUNUN BİLE U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • şm 1 Düşlerimiz ve sözde yorumları.«MODERN RÜYA TABİRLERİ» Derleyip düzenleyen:Enver Bolayır.Bolayır Yayınevi.İstanbul 512 sayfa,fiyatı:15 lira.FREUDA'a göre;düş,beynin,parçalanmış,anlamsız ve saçma b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • ¦Telefon 22 4410 YAYINİLÂNtARI i#j& KÜLTÜR KİTABEVI S ü N 'A R İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YAR FAYDALI YILBAŞI HEDİYE-LERÎ:PADİŞAHLAR ALBÜMÜ KISA OSMANLI 1'AIllllI Altı renk nefis ofset baskı,fiyatı 25 TL.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • ISTANBUL 5,55 Açılış,program 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler '7,45 Hafif müzik 8,00 İstanbul'da bugün 8,05 Küçük İlanlar 8,10 F.Türkân'dan türküler 8,25 P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • DEVLET TİYATROLARI DEVLET OPERA ve BALESİ İLE CUMHUR BAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI Muhsin Er/uğrul'ım 60 mcı Sanat Yılını Kültür Sarayında Kutluyor 26 aralık 969 cuma günü saat 21 de yapılacak özel pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • "Türkiye Liselerarası Müzik yarışması,nın dördüncü yılında.BÖRDÜNCÜ yılına giren «Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması» elemeleri bu yıl 6 ilimizde,final ise her yılki gibi İzmir,Ankara ve İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • DEVLET:KİTAPLARI 1000 TEMEL ESER KİTABIN ADI DEDE KORKUT KİTABI HAN DUVARLARI BEŞ ŞEHİR KOÇYİĞİT KÖROĞLU ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ KARAGÖZ KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ TÜRK TARİHİNDEN YAPRAKLAR YARATILIŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • İİt#İ:*I&|l^ BUYUK TARABYA OTELİ Yılbaşı Programını Sunar.EMEL SAYIN ESİN AFŞAR *TANJU OKAN!ŞEVKET YÜCESAZ ALTI KEMANLAR 'HÜLYA BABUŞ 'YÜKSEL KOLCU I Orkestralar^** ÖZDEMIR ÜERİ ve ERDOĞAN MELTEMLER f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • A A i m ı 1 Bn sütuna program vermek isteyen sinema t* I tiyatrolar,Türk Haberler Ajansı Duyurma 1.Servisine Tel:22 51 69)müracaat etenelidir.E SİNEMALAR İSTANBUL ANKA1A 634190 1.Levent)Demir Yumruk J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • Telefon değişikliği Dr.Melek Semin Uçak 45 16 23 Milliyet 18844
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.12.1969
  • Telefon değişikliği Dr.Nurettin Ağuşoglu 45 58 53 Milliyet 18843
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • İHTİLAL,DARBE VE GERÇEK!TÜRKİYE'nin gittikçe çetinleşmekte olan ekonomik ve sosyal sorunlarına,1960'dan bu yana tartışılan bir unsur daha eklenmiş bulunmaktadır:İhtilâl!27 Mayıs'ı izleyen ilk yılların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • EQBZ1-Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz İngiliz Kral)Fransız 24 Ayar küle* 113.00 113-50 212.00 215.00 150.00 15300 130.00 132.00 150.00 155.00 150.00 155.00 ifl.oo ıe.fio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Sovyetler,Irak'ın ticaret filosuna 4 gemi veriyor BAĞDAT,AA.Sovyetler Birliği,ticaret filosunu takviye etmesi için Irak'a 1972 vılı sonuna kadar tamamı 51 bin tonajlı 4 gemi verecektir.Gemilerin tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • FRANSA MALİYE BAKANI,OECD BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ PARÎS,THA Yirmiikl ülkeden kurulu İktisadi tşbirliği ve Kalkınma örgütü OECD)Başkanlığına Fransa Maliye Bakam Valery Giscard D'Estaing seçilmiştir.«İki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • ABD Meçi si.büyük vergi reformunu görüşmeğe başladı WASHINGTON,THA,UPÎ Amerikan Temsilciler Meclisi dün Amerika'da Gelir Vergisi Kanunu 1913'de yürürlüğe girdiğinden bu yana en büyük vergi reformu tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Dış ülkelere tonu 160-210 dolardan elma ihraç ediliyor Türkiye Elma Tarım Satış Kooperatifleri Birliği II.Genel Kurulu,Bahçelievlerdeki Tarım Kre di Kooperatifleri tesisi toplantı salonunda çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Bütün Amerikalılara haftada 100 dolarlık «garanti» isteniliyor TORONTO,ENGİN AŞKIN bildiriyor Toronto Star gazetesinin Washington bürosunca hazırlanan cır yazıya göre,«Birleşik Amerika da,toplamı 30 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • timet,23 ili HÜKÜMET,Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı teklif üzerine 23 ili «geri kalmış bölgeler» arasına almıştır.Bu illerdeki yatırımlara,özel yatırım indirimi hadleri uygulanacaktır.Plânlama M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • PİYASADA BUGÜN Adana'da 117 ton Pamuk satıldı ADANA Ticaret Borsasında haftanın ilk ffuniinde pamuk ve çiğit satışları normal geçmiştir.26 ton standart 1 pamuk 490-495 kuruştan peşin aynı cins 37 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Yfl sonu dolayısıyse iç ve dış p yasalar durgunlaşffı İZMtR,AA YIL sonu,iç ve dış piyasalarda durgunluğa sebep olmaktadır.İzmir Ticaret Borsası'nda günlük iç hacmi,yüzde 75 oranında düşerken dış piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Fed İlk Avrupa era bütçesi gerçekleşti I Ortak Pazar 1971'den sonra federal bütçe ile yönetilecek.I BRÜKSEL,THA,ÜPI ALTI Ortak Pazar ülkesinin Brüksel'de toplanan Maliye,Tarım ve Dışişleri Bakanları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • İMROZ'DA DA ZEYTİN REKOLTESİ DÜŞÜK İMROZ.THA Zeytin rekoltesi.bu yıl İmroz'da son derece düşük olmuştur.önoeldU yıllarda zeytin üretiminin 4—5 bin tonu bulmasına karşılık,bu yıl ancak 6—700 ton zeytin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Avrupa İktisadî Kalkınma Vakfı bülteftinde belirtildiğine göre «Ortak Pazar ile birlikte dünyaya gelen EURATOM Avrupa Atom Birliği,Kuruluş tarihi 1958)ölümüne terkedilmeyecektir.Brüksel'de altı ülke D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Formoza,162 milyon dolarlık yeni gemilere sahip olacağını bildirdi TAtWAN,THA,UPt Resmen açıklandığına göre,Milliyetçi Çin önümüzdeki dört yıllık süre içinde toplam tona.iı 830 bin ton ve bedeli 162 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • TAHVİLLER ve HİSSE SENETLERİ ŞİRKET TAHVİLLERİ TAHVİLLER DEVLET İSTİKRAZLARI 1951 İstikrazı.103.55 1953 İstikrazı 103.70 1956 İstikrazı I 20—Hürriyet İstikrazı 100.1964 Kalkınma İstikrazı KU.Ü.î 1965
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • 100.000 L«a ET 000 ra S0.000 Lira W ikramiveleri ve avrıca zengin para *» ı*2SSSkıj TURK DİŞ TİCARET BANKASİ Horan:3737 18830
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • ABD,İsraile tatlısu tesisi için 20 milyon dolar kredi açacak WASHtNCiTON THA,UPÎ Başkan Nixon'un itirazına rağmen Amerikan Temsilciler Meclisi,tsraıldp deniz suyunu tatlı suya çevirecek bir fabrika ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Uşak'ta büyük bir yem fabrikası için çalışılıyor B Plânlama Teşkilâtının onayladığı yeni tesis,«Halka açık anonim şirket» statüsünde kurulacak.[METİN ÖZYILDIRIM] CUMRUHİYETTEN bu yana hükümetlerin san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 23.12.1969
  • Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'n daki ikinci fırının çalışmaya başlamasına rağmen piyasadaki cam sıkıntısı henüz tam giderilememiştir.Cam satıcıları,«Yanlış tevziat sistemi uygulandığını» öne sürerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 23.12.1969
  • TÜRKİYE LİGİ:HAFTANIN KARE ASI CEMİL 1st.Spor)HAFTANIN KARMASI Ekrem Altmordu)Tetik PTT)Cengiz Samsunspor)Nunwfilhf Fenerbahçe)Rıza Altay)Cihat Mersin İdmanyurdu)Ali Mc-»in îdmanyurdu)Ziya Fenerbahçe)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • 3.Lfg Beyaz Grup PUAN CETVELİ TAKIM O G B M A I P Sarıyer M 9 6 1 15 4 24 Uşakspor u 10 4 2 27 14 24 Karabük 17 10 3 4 19 11 23 Edirne M I 6 2 17 5 22 İsparta 16 9 4 3 16 10 22 K.Id.Y.it;5 9 2 11 4 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • 3.Lig Kırmızı Grup PUAN CETVELİ TAKIM O G B M A I P Hatay 16 10 5 1 30 9 25 İskenderun 16 8 7 1 22 10 23 Rize 17 10 3 4 19 10 23 Petrolofis 16 10 2 4 29 İl 22 Çorum 17 8 5 4 16 11 21 Ceyhan 16 8 3 5 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Yedek maçlar {ırklareli Taksim Surdurspor beylerbeyi Erzincan itizespor 1-0 1 0-1-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • MII-LlVETg^Of^iTOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No:KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı takım Numaralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU NATO YURT DIŞI DOKTORA BURSLARI Müsbet bilimlerin temel ve uygulamalı dallarında öğretim yapan fakülte ve yüksek okul bölümlerinden mezun olup matematik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • KUIÜBÜ İÇİN DOLAŞIYOR.Ülen ben sana demedim mi,Vefa Kulübünü tutma diye?Bizim kulüple,mulüple işlimiz yoktur.Sonunda sen de Galatasaray'h Şevki olacaksın galiba?Şevki'nin önce arabasının lâstikleri pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • DUYURU TASARRUF BONOLARINI Bugüne kadar almamış olanların en geç 9.1.1970 tarihine kadar Şirketimizin Bankalar caddesi Şark Han 50 No.da muhasebe servisine müracaatla bonolarmı almaları;bu tarihe kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Dr.TEVFIK YAYBULAK Telefon numarasının 45 4610 Olarak değiştiğini bildirir.Manajans 4218 18838
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • İLÂN İngilizce ve/veya Almanca dillerini çok iyi bilen İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi,ODTÜ İdarî İlimler Fakültesi,İktisat Fakültesi veya bunlara eşit yabancı okul mezunu,askerliğini yapmış elem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • DUYURU BEKOTEKİK SANAYİ A.Ş.Şirketimizin 1969 yılında ihraç etmiş olduğu I.tertip 3.000.000 lira tutarında hamiline ait tahvillerin faizleri 31.12.1969 tarihinden itibaren ödenecektir.Sayın tahvil sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN:1970 yılı şubat ayı içinde yapılacak Kızılay Şube Kongrelerine katılarak seçmek ve seçilmek hakkına sahip olmak için,1969 yılının son gününe kadar eski üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • İJ.U tur atlarsa Makkabi mmmmmmmmmmasammmmammmaammaaa veya Fides'le oynayacak S Göreç,«İ.T.Ü.bu yıl Avrupa Kupasında da söz sahibidir» dedi.ASKETBOL Avrupa Kupa Galipleri Turnuasmda Dinamo Zagreb ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Mfıcft gd kralı t Baştarafl Onikincide çekti Nihat'a.Sonra yavaşça konuştu:«İnşallah nazar değmez.Sezon başında Beşiktaş'a gelince bir iki gol atmaya başladığım zaman.herkes aferin dedi.Sonra nazar mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A y e Altay 12 8 4 0 16 3 20 Fenerbahçe 12 8 3 1 14 4 W M.İd.Y 12 i 4 2 17 10 16 Beşiktaş 12 S 4 3 13 8 14 Samsun 11 s 4 2 11 8 14 Eskişehir 12 fi 1 5 20 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • ALTAY t Baştaratı Onikincide yeti Galatasaray'ın,üçlerdeki iddiasını söndürür Onun yerine Altay devam eder.Galatasaray'ın bu maçı mutlaka alması lâzımdır,çünkü arkada bir Eskişehir ve bir de zorlu Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Türkiye Boks Şampiyonası cuma günü başlıyor ANKARA.ÖZSL Türkiye Boks Şampiyonası cuma günü Ankara Atatürk Spor Salonunda başlayacaktır.3 gün devam edecek olan şampiyonaya 10 bölgeden 80 boksör katılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • ŞAMPİYONLUK t Baştarafı Onikincide sıralara yükselmemiz pekâlâ mümkün.Şampiyonluk varisi henüz yeni kızışmıştır.Klasmanda büyük değişikliklerin olacağını sanıyorum.Hiç bir takım büyük iddialar taşıyam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Atatürk Kır Koşusu cumartesi günü yapılacak ANKARA,THa Geleneksel Atatürk Kır Koşusu 27 aralık cumartesi günü yapılacaktır Koşuya bu yıl Harb Okulunun 2.Slâh Taburu subayları da katılacaktır.Harb Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • GEGİÇ fc Baştarafı Onikincide her antrenmanda 50 İle 100 sut atmasına karar vermiştir.Şimdiye kadar bu tip çalışmanın yapıldığını oildiren antrenör bu kararla forvetlerin fazladan şut ata-caklarını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Apak maaşına 1000 lira zam yaptırdı Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apek'ın maaşına 1000 lira zam yaptırdığı öğrenilmiştir.Futbol Federasyonuna yakın çevrelerden sızan haberlere göre,şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 23.12.1969
  • Adlı:"G.Saray'ı Kaloperoviç kurtaramaz,6 ALATASARAY muhalefet lideri Rüçhan Adlı,Galatasaray'ın Bursa ve İzmir yenilgilerini normal karşıladıklarını bildirmiş ve «Antrenör Kaloperoviç,öyle söylediği g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • DURUM t Baştarafı Onikincide lamaktadır.Bunun gibi Tarım Bakanı,şimdiye kadar AP'lilerin ağızlarına almak istemedikleri «Toprak Reformumdan söz etmekte,bunun zorunluluğunu ileri sürmektedir.Sağlık Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • HİLÂFET İSTEYEİLE t Baştarafı Birincide olan öğretmen Kubilây'ın başını kesip bir yeşil bayrağa geçirmiş ve «Hilâfet isteriz» diye bağıra bağıra dolaşırken yetişen jandarmalar tarafından öldürülmüştü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • ÖĞMLERLE â Baştarafı Birincide Olaylarla ilgili olarak Musa Dağıstan,Hatice Dağıstan.Hüseyin IVfetoğlu.İsmail Kocakarın ile Hatice Dayıbaş yakalanarak tutuklanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • doğuma hazırlık ve çocuk bakımı Dr.Semih R.Geren DOĞUMA HAZIRLIK ve ÇO.CUK BAKIMI.Yazan:Dr.Semih Geren Doğum ye Kadın Hastalıkları Mütehassısı En son metodla 300'e yakın konu 150 adet resimli halkın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • T ANONİM ŞİRKETİ i:1.000.000.TL BEYOĞLU BALIK PAZARI N6:35 TEL.4411 00 ET;TAVUK,HİNDİ,YUMURTA SUCUK VE AV HAYVANLARI AjaıutUr Ltd.gti.SM 1SM0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • VEFAT Adliye emeklilerinden,Mustafa Berk'in eşi,Sabahat Kuraner,Melâhat Aker ve Mubahat Uysal'in Berk)biricik sevgili anneleri,merhum Yarbay Hamdi Kuraner,merhum Ekrem Aker ve Adnan üysal'ın kayınvali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • VEFAT Erzincan eşrafından merhum Gazzade Hüseyin Efendi İle merhume Hikmet hanımın kerimesi,«Ahıshalızade» merhum Ali Rıza Ahıskan'ın zevcesi,Adalet,Muhittin ve Necmi Rıza Ahıskan'ın sevgili valideler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • MEMUR fc Baştaraft Birincide süre önce kendisini ziyaret eden Persen heyetinin muhtırasını,çok sert ifade kullanıldığı için yumuşatılması isteği ile geri çevirdiğini açıklamıştır.Türk Persen'in istekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • İŞTEN ALINAN t Baştarafı Birincide sının Ankara Yenişehir Şubesin deki 25700 numaralı hesaba yatırılabilecektif.İFADE VERDİLER.öğretmen boykotunu yöneten TÖS Genel Başkanı Fakir Bay kurt'la İLK-SEN Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • fc Baştarajı Birincide mış ve meydanda yatırıp boğazından kesmişlerdir.Olay Ankara'da,tahmin olunamayacak bir üzüntü,kırgınlık ve tepki duyguları yaratmıştır.Olayların bundan sonraki gelişimi herkesçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • BOYKOT BİTTİ t Baştarafı Birincide Hacettepe Üniversitesinin Tıp Fakültesinde ise derslere dün sabah başlanmıştır.ODTÜ'si AİTİ Akademisi,Hacettepe Sosyal ve îdari İlimlerde de öğrenciler 6'ncı Filonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • Feyzıcğla «Sağdan ve soldan gelen taşkınlıklar önlenmeli» ANKARA,ÖZEL GP ortak grubunun dünkü toplantısında konuşan Genel Başkan Feyzioğlu,«Bugün aşırı uçların saldırılarına maruz olan Türkiye ve İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • ASLAN 35 GÜN DAYANDI t Baştarafı Birincide özellikle Doğu bölgelesı delegeleri ve işçilerin tasvibine uğrayan «Genel Merkezciler» ile,çoğunluğunu aydınların teşkil ettiği bilimsel sosyalist «Arencller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • EMEKLİ İŞÇİLER AVANS ALACAK ANKARA,AA.Emekli işçiler,aylıklarında meydana gelen artış farklarına karşılık yüzde 20 oranında avans alacaklardır.1 mart 1969 tarihinden başlayan avans toplamı,yeni yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • MİLLET MECLİSİNDE fc Başiarafı Birincide aylarda fabrikaların çalışmama' sından dolayı da müstahsil karaborsadan 150 kuruşa gübre almak zorunda kalmaktadır.demiştir.CHP Milletvekili bu konuda hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • Tip mm t Baştarafı Birincide Sndun Aren,Behice Boran,Nihat Sargın,Şaban Erik,Bekir Yenigün adaylıklarını koymuşlardır.Mehmet Ali Aybar'la birlikte.Yaşar Kemal,Samim Kocagöz ve Kemal Aksoy'un TİP Yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • 6.FİLO 4 Bastarah Birivride kara'dan özellikle olay çıkartmak için çelenler nizam dışı davranışlara girişmişlerdir.Bunların Türk gençliği adına hareket ettiklerini kimse iddia edemez.Biz,suçlu olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • mutlu dakikalar.Yorucu bir günden sonra,ailece,sofra etrafında toplanmak ne büyük zevk Bu ahenk ve mutluluk havasını tamamlamak için,bir Efes Pilsen açın.Efes Pilsen tam aradığınız biradır.Neden Çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 23.12.1969
  • CHP'KiN ÖNERGESİ Baştarafı Birincide Başkan Vekili ismail Arar saat 16,59'da CHP sözcüsü Necdet Uğur'a söz vermiştir.Kürsüye gelen Uğur «Evet,sayın başkan,gerçekten saat 17'ye bir var.İki saattir bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 23.12.1969
  • italyan mahkemesi malûm hareketi ALTAFİNİ HER MAÇTA SEYİRCİLERE AYNI HAREKETİ YAPIYOR HER attığı çölden sonra resimde görüldüğü gibi seyircilere dönüp elleri ile hareket yapan ünlü santrfor Jose Altaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • 196 9 30 Talihliye armağan SİERA radyo:Anketimi saat 17' fi 11 ILIN SPORCUSU» an I W ketinin bitimine hı ş 11 I gün kala okuyucularımızın ilgisi iyice artmı?yurdun dört bir yanından ga.Ketemize oy yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • "Nazar boncuğum var artık nazar değmeyecek lif "Nihat gol kralı olavım derken hasta oldu.Pazar günü maçı radyodan dinleyen Nihat,«Fırsatları kaçırdıkça etrafı tekmelemek istiyordum.dedi.ÖZER YELCE SES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • Profesyonelliği düşünmediğini söyleyen Tatar,arkadaşlarımız Kenan Şengül ve Reha Erusla.u MİLLİYET GAZETESİ YILIN SPORCUSU VE SİERA RADYOSU KUR'A KUPONU Seçtiğini» sporca Gönderenin Mü «oyadı ve adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • San Lâeiverüler Bursaspor'u net skorla yenerken taraftarlarına ümid vermiştir.İşte gollerden biri Bursa kalesinde.Canel)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • Pazar günkü maçta hatta Şampiyonlukta lavorim G.Saraydır Altay'ın,Ankaragücü'nü yendiği maçtan bir görünüşum OKHAN İLHAN tZMİR'den bildiriyor ALTAY antrenörü Teodorescu,lider ve namağlûp duruma ragmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • Göztepe Teknik Direktörü Süvari dedi ki:biz de varız,ERGUN EMEK İZMtR'den bildiriyor GALATASARAY galibiyetinin morallerini yükselttiğini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Adnan Süvari,«Şampiyon-Iuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • GALATASARAY ANTRENÖRÜ KALOPEROVİÇ:ALATASARAY takımı antrenörü Kaloperoviç,«Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında büyük rakiplerle mücadele ederken ligde sarsıntı geçirdik.Fakat telaşlanmaya ve sanki düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • Turgay Seren:«Futbolcular işin önemini kavradı.EsKişehlrspor'u 1-0 yenerek TUrkı ye Liginde sonunculuktan kurtulan Vefa futbol takımı ıkı hafta üst Ur,te Ankara'da vanacagı maçlar win bugün Bolu'da ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • PTT Umumî Kaptanı Erişek,«F.Bahçeyi yenmek irîn oynaya "?3iz» ANKAKA OZKL PTI Genel Kaptanj Ahmet KriM-K «Pfl Fenerbahçe öniiıırlp ka7nnm;ık için oynayacaktır» demiştir Fenerbahçe'nin Karsı sında başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • YENİ BİR ÇALIŞMA ŞEKLİ Esktşehırspoı antrenörü Abdullah Gep;iç.Kırmi7)Sivahlı takımın forvet ovunfin-irının bımctiin sonro i Devamı Sa 10,Sü.4 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • GEGiÇ "Çek gol csfayoruz umu icap ettiği zaman değil Eskişehirspor antrenttrfl Gegiç,Vefa yenilgisi ile ilgili olarak şunları söylemiştir:«Eskişehirsnor dısardakl maçlarında galibiyet için ofansif oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • Adanır «Şanssızlık psşiraMzi bırakmıyor» Beşiktaş antrenörü Recep Adanır,«Gençlerbirliği galibiyeti bize iyi nit moral getirdi ama şanssızlıklar oa peşimizi bırakmıyor.demiştir.Çocukların maçı kazanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • F.Bahçe Genel Sekreteri Aydın:"Âltay bu tempoyu sonuna kadar götüremez.n ALTAY'IN haftalardır Ii derliği bırakmaması ve rakip tanımaması,puan cetvelinde ikinci olan Fenerbahçe yöneticilerini endişeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 23.12.1969
  • A.Güçlüler:Sözümüzü tutamadık ANKARA,THA Ankaragücü Kulübü tkincl Başkanı Sabrı Mermııtlu,Altay maçı ile ilgili olarak,«Sözümüzü tutamadık.Sonuç bu olmamalıydı LİR öncülüçi'mii sürdüren Altav'a başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor