Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • CİNAYETLER ve BOYKOTLAR ÜSTÜSTE öldürülen öğrencilerden sonra gençliğin hiçbir heyecan göstermemesini,herhangi bir tepkiye kapılmamasını beklemek mümkün değildir.Hele katiller meçhul kalır,işlenen cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • YENİ VERGİ KANUNLARI HAZIRLANIYOR ANKARA,ÖZEL 1970 yılı bütçesini görüşmeye başlayan Karma Bütçe Komisyonunda dün konuşan Maliye Bakanı Mesut Erez,«Fiatların son yılda yüzde 6 arttığını» söylemiştir.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • Bir İngiliz kadını bir batında altı çocuk birden doğurdu LONDRA,AA.Genç bir İngiliz kadını dün bir batında altı çocuk birden dünyaya getirmiştir.Fakat çocuklardan biri ölü olarak doğmuştur.Londra'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • ECEViT "BU CANİLER VATAN HAİNİDİRLER,Orhan Kabibay «Devrimciler ölür,fakat devrimler yaşar» dedi.ANKARA,ÖZEL CHP Gene] Sekreteri Ecevit iki öğrencinin öldürülmesinden sonra dün verdiği de meçte «Birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • âfcfe T?m f GENÇLİK YILDIZ CİNAYETİ iÇiN YÜRÜYÜŞ YAPTI OLAY MECLİS'E AKSETTİ I GENÇLER ÇATIŞTI VE BOYKOTA GİRDİ B Yıldız Akademisi öğrencileri,polisi cinayetlere göz yummakla suçladı.Emniyet Müdürü,«K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • PROFESÖRLER NÖBET TUTTU Battal Melıetuğlıı'nun Morg Müdürlüğünden saat 15'de alınan •eııazesi,l'ıldız Akademisindeki törenden sonra İstanbul Üniversitesi Merkez Binasına getirilerek katafalka yer eşti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • AP Grubu suiistimal iddialarını ele aldı H AP Grup Başkan Vekillerinden Orhan Eren'in önergesi bugün görüşülecek.ANKARA,AA.ADALET Partisi Millet Meclisi Grup Başkan Vekilleri Orhan Eren ve Sabri Keski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • Boykot ve öğrencinin öldürülmesi Mecliste 1 1 görüşüldü H Başbakan da,öğretmen boykotu için «Aklı selimin hâkim olacağını umarım» dedi.ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisinde dün öğretmenlerin boykotu,İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1969
  • At't *h jLm.M 1 I HI Hükümet boykota ait haberlerin radyoda yayınlanmasını yasakladı «Türk öğretmenlerinin haklı sebeplere dayanan boykot kararına ilk karşı çıkan hükümet üyesi olmanız kırk iki yıl ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1969
  • CÜMBÜŞ gürültüsünü kesiveren bir baykuş ötüşü gibi,istanbul radyosunun göbek havalarıyla ye-ye curcunalara arasında sık sık yükseliveren ürpertici bir sesleniş var:Kan aranıyor.Acı acı gülümsememek mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • ORMAN UÇLARI «Türkiye'de yılda ortalama 100 bin orman suçu işlenmekte ve meydana gelen zarar 50 milyon lirayı aşmaktadır.Anayasada değişiklik yapılarak orman suçlarının affı yoluna gidilmesi,derdin ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • Demirel.«Günah değil mi memleketin çocuklarına!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • BATTAL'I da katlettiler.Önce Vedat Demircioğlu,sonra Turgut Aytaç,arkasından Mehmet Cantekin,Taylan özgür,Mehmet Büyüksevinç ve Battal Mehetoğlu.Peşpeşe can veren 6 devrimci genç.Kimi pencereden atılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • ENDER BOSUN ile ARĞUN ÇELEBİ Nişanlandılar 12.12.1969 İlâncılık:5787 18301 sz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • NÜKHET GÜRER ile TANER GÜÇLÜER Nişanlandılar.12.12.969 Liman Lokantam 1ST.Milliyet:18283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • J1IIIIIIIIIIII ıııımmmııııııtıı.umumilimin.u TEŞEKKÜR Çok Sevgili Aile Büyüğümüz BAY f m Cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen,çelenk yerine hayır müesseselerine teberruda bulunan,mektup,telefon,tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • ÖLÜMÜNÜN 696 mcı yılında elinizden bırakamıyacağınız size huzur verecek ve dinlendirecek Hak âşığı Yazan:ALIŞAN OZATTILA Eser:400 sayfa olup 15 TL dir.Ödemeli gönderilmektedir.İsteme adresi:ALIŞAN ÖZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • herkes malını metheder BEREC methi kalitesidir"' İstanbul Reklam:5905 18335
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Merhum Hacı Mehmet İle merhume Emine Patpat'm oğullan merhume Malde Pat pat'ın eşi,Metin Patpat'ın babası,Cemile Patpat'ın kayınpederi,Dilek ve Cem'in sevgili büyükbabalan Gaziantep eşrafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • Annom NEZİHE Babam ORHAN'IN mutluluklarına katılmak üzere dünyaya geldim NESLİHAN DEMİR Eskişehir,12.12.196S Yeni Ajans:6011 18302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • ELİM BİR ZIYA Zeytlnburnu Noteri Rezan Batum ve Zuhal Korucu'mm sevgili babaları.KUbra Berkman'ın eşi,avukat Sadık Ba tum ve Hazım Korucu'nun kayınpederleri,Süheyl Satum,Serap Batum ve Tamer Ko rucu'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • şmm»im:m~.mm Vakit Güneş öğle tkindi Aksam Yatsı İmsak Vasat)117 13 09 14 29 16 42 18 20 638 Ezani 3 36 7 28 9 48 12 00 139 12 Sİ M AR.VJK 1969 Hicri 1389 ŞEVVAL 6 Rumi 1385 ARALIK 8 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Ünal ve Berna Eronat'ın biricik kızları,Mebrure Eronat'ın torunu,Çeler ve Nevviye Eronat'ın yeğeni BANU ERONAT Hakkın rahmetine kavuş,muştur.Cenazesi 16.12.1969 salı günü öğle namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • jf TEŞEKKÜR Ş Asker!Deniz Hastahanesi E Baş Hekiminden son perso-E E neline kadar ve bilhassa E 1 Dahiliye Servisi Şefi Sayın E ALBAY DRş İSMET TÜNEYGÖK'e f E tgeekkürlerimizi bildirmekl» E Ş şeref du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • Nişanlandı* Çok mutluyuz MERAL ALTINKAN ENVER YORULMAZBAŞ Basın Klüp 13.12.1969 IZMÎR Milliyet:18308
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Merhum Galip Gönç ve Kadriye Gönç'ün oğlu,Jale Gönç'ün çok kıymetli eşi.Demir ve Semih Gönç'Un sevgili babaları,Mehmet ve Osman Gönç'ün kardeşi,Birgit Gönç'Un kayınpederi,Atillâ Gönç'Un büyükbab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • "Telefon Değişikliği" TÜRKİYE BANKASİ KARAKÖY ŞUBESİNİN 499700-49 97 01 440463 numaralı telefonları 15 Aralık 1969 Pazartesi gününden itibaren 45 51 71 3 hat)olarak değişmiştir.Lütfen not etmenizi ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.12.1969
  • Sahibi:Milliyet Gazefecllil.A.5.adına ERCÜIVENT KARACAN Müessese Müdürü Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILBIÛl X B Bı MtLLİIIl MATBAASI Haber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1969
  • AIMK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ FINDIKLI BUG' ARALARININ İTİBAREN 4 9 hat)OLARAK DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ ARZEDER İlâncılık:5789 18300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.12.1969
  • KIBRISTA SABOTAJ B Andrea Papandreu,Avrupa Konseyinde «Almanya,Washington'un isteği ile,Yunanistan'a üç denizaltı verdi» dedi.PARİS,AA PARİS'teki Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonunda Yunanistan'ın durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.12.1969
  • DÖRDÜNCÜ Öz malınız g®p talihlisi de belli oldu WĞfi*xf '3 «bb[ İR' 2.iacfoZ Talihlisi AZİZ UÇTAY Tarlabaşı,Paşabakkal Sokak No.18 İstanbul 2.Anadol Talihlisi HİKMET DÖŞER Kurukavak,Durak Sokak No.3,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 16.12.1969
  • mmm mm ne tad!"V:v* 'CV ^^âi Bugün Sana ile bir makarna hazırlayın.nefis bir makarna.çünkü Sana,yemeklerinize,hamur tatlılarınıza ve bilhassa makarnanıza bambaşka bir çeşni katar,öyle bir çeşni ki,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1969
  • Gümrük Bakanı Siz beni mart ayından sonra seyredin,dedi "Yazık değil mi bu dövizlere BAKAN GUMRUGE BASKIN YAPTI VE.I İşçilerin gümrük muayenesi ile bizzat meşgul olan Bakan,kaçak getirilen tabancalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Niş eşrafından Mahmut ve Ayşe hanımın evlâdı,merhume Suat hanımefendinin eşi,Vedat,Nejat,Nevzat,Nihat'ın sevgili babaları,Yaşar,Mine,Leylâ ve Aylâ'nın muhterem kayınpederleri,Nazmiye Atiç,Mel da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Emet eşrafından merhum İsmail Hakkı ile merhume Ayşe Acar'ın oğulları,Naciye Acar'ın eşi,Aytaç ve Tanju Acar'ın sevgili babaları,Mehmet Acar ve Ferit Acar'ın kardeşi RIZA ACAR geçirdiği kalp kri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • İNSANLIK ÖLDÜ MÜ KAN GRUPU SERVİSİ Tera Ajansı 853 18311
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • ELEMAN ARANIYOR Kurulmakta olan bir konfeksiyon fabrikası için 6 ay İtal-ya'da yetiştirilecek Terzilik Okulu mezunları Terzi kalfalan veya iyi ve süratli dikiş dikebilen ele-i manlar Dikiş makinalan ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • SATILIK EMLÂK KOÇEMLÂK Çarşı içerisinde devren satılık dükkân Beşiktaşta.467838 YOLCULUK dolayısiyle Emirgânda satılık müstakil kat.21 64 72 KOÇEMLÂK Satılık daireler her semtte 30.000 peşinle Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • ELEKTRİK ve MAKİNE T.A.Ş.Telefon numaralarımız 15 Aralık 1969 tarihinden itibaren 45 52 35 o ^t)olarak değiştirilmiştir.Bilgilerinize sunarız.İlâncılık:5ö3U ı«299
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • TÜRKİYE HASTAHANE MÜTEHASSISLARI DEMEĞİ 18 Aralık 1969 Perşembe günü Taksim Belediye Gazinosu'nda bu yıl emekli olan üyeleri şerefine bir akşam yemeği verecektir Milliyet 183?j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • SİNGER SANAYİ ELEMAN ARAMAKTADIR Maltepe Cevizlide bulunan Singer Sanayi A.Ş.Dikiş Maki nalan Fabrikası için aşağıda vasıfları yazılı elemanlar aranmaktadır.1 Otomatik tezgâhların uzaktan kumanda sist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI 0 ŞUBEMİZ 0£ O:ÖZEL CEKILISIYLE HizmetinizdE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • AC!KAYBIMIZ Şirketimizin Adana îçel bölgesi tıbbi mümessili MASAM GÖZGÜLfJ müessif bir trafik kazasında 14 Aralık 1969 Pazar günü Hak km rahmetine kavuşmuş ve Urfa'da toprağa verilmiştir Kederli ailes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • TEKNİK ELEMAN ARIYOR Tatmin edici ücret Haftada 5 gün çalışma Ücretsiz yemek Cazip çalışma ve ilerleme imkânları ile 1 Tesisat teknik ressamları 2 Brülör montörleri 3 Tesis bakım ve onarımcıları aranı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Merhum Osman Uluç ve Sabiha Uluç'un evlâtları,Necla Uluç'un sevgili eşi,Birsen ve Birol Uluç'un kıymetli babaları,Fuat Uluç'un kardeşi,Arçelik A.Ş.Mühendislerinden ZEKİ ULUÇ geçirdiği bir kalb k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • VEFAT Şirketimiz mensuplarından,kıymetli mesai arkadaşımız,değerli insan MÜHENDİS ZEKİ UllîÇ 15.12.1969 günü öğleden sonra Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 16.12.1969 salı günü Bugün)Fatih Camii'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • TEŞEKKÜR Kıymetli varlığımız H.Sıdıka Kesenci'nin 11.12.1969 tarihinde vetatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirakle bizzat ziyaretimize gelerek çelenk göndermek,telgraf ve telefonla taziyede bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • TEŞEKKÜR Batı Almanya'da görevli bulunduğum sırada,İstanbul'daki evimin eşyalarının çalınması dolay isiyle beni temsilen arkadaşım vasıtasiyle Sayın Emniyet 2.Şube Müdürü Saip Gözet'e aksettirilmiş,ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 16.12.1969
  • Bütün faaliyetlerimiz devam etmektedir saygılarımızla 11 Tel:2645 Adana Milliyet 18320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1969
  • m ismimi biuyorum Her su çamaşırı 25 dakikada yıkayan modası geçmiş kanatlı çalkalayıcı ve karıştırıcılar yerine,dünyanın en mükemmel yıkama sistemine sahip en kaliteli çamaşır makinası olan HOOVER'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1969
  • I f^VEVSEBin1 KİMLİĞİ r-G ÜNÜMÜZÜN en ünlü halk ozanı Aşık Veysel,1895 yılında Siva.Şarkışla ilçesinin Sivralan köyünde dünyaya geldi.Baba adı Karaca Ahmet Şatırofchı,ana adı ise,Gülizar'dır.Veysel Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • 'N vuuey çak.VaGOtJ.VVEBSTER SIR».ROBOT DE 3ll_Kj AUX 3\B'\8lR KJZi-A DOLAS-MAk)OĞLANDA ELBET EV y^PyûCAlc.O^LeT""^ AtJX*i TA UNUTMUŞ.TUM WEBSTER.BuGu/NE KAClAR BİR SAAT GİBİ ÇALIŞMIŞTI A.0 SA BİR KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • OSMAN AE-rjK GÜZSL Vc/ZIAR 1-4 İİ-jGÎ1_ENAAQ3e BAS_ARchk M-ASIL.GEÇTİ BALIK Avı BAKALIM AŞK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • İLÂN SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN Aşağıda ad ve soyadı ile çekilen kur'ası veçhile tâyin edildiği mahal yazılı doktorun tâyin mahallinde bugüne kadar işe başlamadığı anlaşılmıştır.İlân tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • BOYACI ARANIYOR Oraziosmanpaşa civarında bir emprimehanede,emprime boyası hazırlamak üzere bir boyacıya ihtiyaç vardır.Tatmin edici ücret verilecektir.İsteyenlerin 21 47 16'ya telefon etmeleri rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • İLAN Afyon Çimento Sanayii T.Â.Ş/den:1 Fabrikamızın senelik ihtiyacı olan 307.000 ton kalker ve 324.000 ton marnın Fabrikamız ocaklarından istihracı,vasıtalara yüklenmesi,fabrikaya nakliyesi ve konkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Hastane Baştabibliğinden:1 Genel Şirurji ve 2 Dahiliye Asistan Tabibi alınacaktır.Taliplerin belgeleriyle Hastane Başhekimliğine müracaatlan rica olunur.Basın:96921)18388
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • «Yattıktan sonra bütün kapıları kitliyoruz,anahtarları saklıyoruz,pencereleri sıkı sıkı kapatıy ruz.Alın' yazısı naparsımz.dedi Vehbiye hanım.«Affedersiniz beyefendi ama sizde pul var mı?dedi Reşat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • MURAT PAVMAN*in yeni serüveni_m y i T] Mİ mm Gözlerimden şaka etmediğimi anlamış olacak ki,gırtlağındaki yumru korku ile iki kere gidip geldi sonra:Beni Göçmenin elinden kurtarır mısın ahi?dedi.Kurtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • OĞLAK BURCU aa20AocL« î *"ğR E,inir n* vaP'Vorsa sizi V« müşterek jj mutluluğunuzu düsünerekten hareket E s ettiğinden emin olabilirsiniz.Onun arzusu E ve bütün gayesi size layik olmaktan iba-E E ret.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • İBDIAHI I BULMAĞA 1 2 3 4 5 6 8 910 2 hH 3 1 wT 4 5 6 7 •T LTT LXİ SOLDAN SAĞA:1 Bir kişi tarafından oynanan küçük komedi ve kalabalığa kargı söylenen komik sözler;Boru sesi.2 Tarım İsçilerinin kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1969
  • Alamut Kalesi yazan ve çizen SUAT YALAZ MTC-E.OASevTLAl?ÖBÇTT eu" M^-AaM rt^PSi ce Kl*-BAGJMı/O TAD iAJt AUWGA pîV^AAJUK D UVUP fcOBf^U Vol-A Cv AWLAS.HAAJ 2EMfce SAMA S&YLEMEyr' LWJUTTuAfl C&^jeT OUV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.12.1969
  • x 0 Mısır'ın başlıca limanı olan İskenderiye'nin denizden fföriiniisü.İSKENDERİYE,SOVYET OEMiLERi âDAM hokkabaz,adam hünerbaz,adam kumarbaz.Bu lâfların ardından kim bu adam?diye sormak gerekmiyor mu?O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1969
  • KURU SİSTEM olivetti COPIA 105 FOTOKOPİ MAKİNELERİNİ GÖRÜNÜZ Her renk yazı ve tükenmez kalem yazılarını çeker.Adres:Haraççı sokak No:10 KARAKÖY Tel:44 37 47 49 31 70 İSTANBUL tlftneılık:5708
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1969
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.İSTANBUL ŞUBESİNDEN Telefon Santral numaralanmışın 15.12.1969 I*azartesi gününden itibaren 45 S0 9^ 10 Hat)olarak değiştiği duyurulur.Basın 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1969
  • BANDIRMA ŞubemiZ 20 aralık 1969 dd I BİN LİRALIK ÖZEL CEKILISIYLE HİZMETİNİZDE TÜRKİYE ENLAK KREDİ BANKASI Basın A 19037 36987)18304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1969
  • W W OLAYLAR İAIMLAR HASAN PULUR VURDULAR,KANINA GİRDİLER,SONRA DA.PAZAR sabahı bir genci daha vurdular.Yirmiikinci baharında.Takır takır kurşunladılar.Kapkara namlularda.Pazar gecesi kitaplar karıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1969
  • HER YIL 100 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR Anayasamızın 131.maddesinin son bendi «Orman suçlan İçin genel af çıkarılamaz;ormanların tahribine yolaçacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz» diyor.Ve gene ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • »millli!l!ll!lll!i!M!lllllllliillllli:llli:ill!|l!MMi!M!M!iı»i|MrM,M-ıı.ii!i!|i!I ISTANBUL 6,55 Açılış,program 6,00 Günaydın 7,00 Köye naberler ve haberler 7,05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • ?KENT OYUNCULARI BATAK GOL 90.oyun Reklâmcılık 4282 18315
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • PAZARLAMA SE ALINACAKTI Fabrikalarımızın reklâm plânlama,pazar etüdlerl ve araştırma,satış plânlama ve kontrol işlerini tedvir edecek bir eleman alınacaktır.Aranan şartlar:1.Askerliğini yapmış ve 40 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • lOCAOGLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet:18314
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • Telefon değişikliği Jinekolog Op.AYŞE DERYA BULGAN Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı yeni telefon numarası,45 26 63 dir.Taksim Şehit Muhtar Cad.33/2 Milliyet 18319
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • FRANSIZ MYOPLASTY KLEBERİN ı İmtiyazıdır.DepotU,Kurukahveci Han'-EmlnBnüTahmtıSok.istanbul 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ARANIYOR Bir özel Yüksek Okul gece dersleri için filoloji mezunu bir öğretmene ihtiyaç vardır.İsteklilerin P.K.644 İstanbul müracaatlan rica olunur.Milliyet:18334
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • 5 ocak a kadar TİYATROSU 7 ocak dan itibaren bu işe gelemem BİLE T LEH SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR TF=I "rtÖ:fe^'33 v ŞİŞLİ SAMANYOLU IM0 5D SİTE SİNEMASI KARŞISI Altın Reklâm 657 18339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 634190 1.Levent)Tatlı Kızın Aşkı Renkli,İng.S.Cope ATLAS 440835 Beyoğlu)Kara Güneş R.Taylor Y.Brown Renkli,îng.S.Cope AS 476315 Harbiye)On üçüncü Adam J.Claude Renkli,Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • 0 «TARZAN ÖLDÜ» Oktay Akbal'ın hikâyeleri.E Yayınları,Türk Yazarları Dizisi,İstanbul,98 sayfa,fiyatı:5 lira.«AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM» Necati Cumalı'nın hikâyeleri.İmbat Yayınları,İstanbul.228 sayfa,fiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • Çocuk Esirgeme Kurumu Alemdar Yuvasının '20.12.1969 cumartesi pünti saat 14.30 Hiltonda yapılacak Çocuk Cavına mini mini vRvrularımızı davet ederiz.Davetiyeler:Hiltonda.Milliyet:18309
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • «100 SORUDA» dizisinin veni 3 kitabı:EKONOMİ ELKİTAB1.Prof.Sadun Aren'in aylardır aranan kitabının ilaveli ikinci baskısı.10 tira.TÜRKİYE'DE MEZHEPLER VE TARİKATLER.Abdülbâki Gölpmarlı.12,50.TASAVVUF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • DtvyEt 1 JCtTAELARI 1000 TEMEL ESER KİTABIN ADI DEDE KORKUT KİTABI HAN DUVARLARI BEŞ ŞEHİR KOÇYİĞİT KÖROĞLU ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ KARAGÖZ KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ TÜRK TARİHİNDEN YAPRAKLAR YARATI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ SUNGURLAR ISI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ MERKEZ TELEFON NUMARALARI 455124-5HAT)VE FABRİKA TELEFON NUMARALARI 232250-51 OLARAK DEĞİŞMİŞTİR Reklâmcılık:4265 18322
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.12.1969
  • KİLTAŞ TASViYE TOPRAKLARI AKTİF TOPRAKLAR)Çeşitli kaliteleriyle piyasaya arzedilmiştir.27 01 60 Doğu tşhanı Kat 3 No:320 Sirkeci 1ST.Milliyet:18312
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 16.12.1969
  • Dokuma sanayiinde amortisman oranlan yeniden fssbif edilecek ADANA,THA Sanayi Bakanlığı,dokuma sanayi işkolunda kullanılan amortismana tâbi iktisadî değerlerin ve bu arada Filmdruk makinalarının amort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • Çaycuma kâğıt tesisi yılbaşında üretime geçecek IZMtT,THA SEKA'ya bağlı Çaycuma kâğıt fabrikasının bir kısım üniteleri çalışmaya başlamıştır.500 milyon lira sermaye ile kurulan fabrikanın yılbaşından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • Güney Kore,bu yıl Japonya'dan 500 bin fon p'rinç alıyor SEUL,THA Güney Kore hükümeti âcil durumlarda kullanılmak için stok yapmak amacı ile,Japonya'dan kredi ile 500 bin ton ham pirinç almaya karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • Malatya'da hayvan borsası tamamlandı MALATYA,AA Malatya'da bir süre önce yapımına başlanan «Hayvan Borsası» tesisleri tamamlanmıştır.Tesislerin yakında hizmete açılacağı öğrenilmiştir.Malatya Veterine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz İngiliz Kral)Napolyon 24 ayar külçe 114.50 115.00 210.00 211.00 150.00 151.00 131.00 133.00 155.00 160.00 155.00 150.00 16.50 16.BI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • WALL STREET ve VIETNAM BİRLEŞİK Amerika kapitalizminin beyni Wall Street'e,Noel Baba bu yıl oldukça keyifsiz gelmektedir.Gerçekten,Amerika'daki sermaye hareketlerinin en ünlü göstergesi olan «Dow Jone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • enledi Pamuk,çekirdeksiz kuru üzüm,tütün satışlarında geçen yılın seviyesine ulaşılamadı İZMİR,ÖZEL EŞİTLİ ihraç ürünlerimizde geçen yıla oranla büyük çapta düşme olmuştur.Halen piyasaar yılbaşı durgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 16.12.1969
  • FİSK,kurt şoförlerin başından geçen inanılmaz maceraları sunar:6 'Şoförlük mesleğine genç yaşta başladım.On dokuz yıldır direksiyon sallarım.On dokuz yıl boyunca az şey gelip geçmedi başımdan.Ama bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 16.12.1969
  • Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu LONDRA,AA.I* SRAİL ile Avustralya'nın 1-1 berabere kalmalarından ve İsrail'in finale yükselmesinden sonra,1970 yılında,Meksiko'da kozlarını paylaşacak 16 takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • BEŞİKTAŞ t Bar'arafı Onikincide rebilir.Ancak Beşiktaş'ın kurtukalır onların yerine başkaları giluşu artık birlik ve beraberliktedir.Bunu da ancak bu isimlerin sağlıyacağını ifade etmişlerdir.DİVAN'IN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • ANKETİMİZ 4 Baştarafı Onıkincide Mithat Bayrak,1961 de okçu Yücel Cavkaytar,1962 de futbolcu Metin Oktay,1963'te atlet Muharrem Dalkılıç,1964'te güreşçi Kâzım Ayvaz 1965 de binici KemaJ öncü,1966 da f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • TÜRKİYE LİGİ:ALP Mersin Idmanyurdu)ERSEL Bursaspor)FETHİ Eskişehirspor)HAFTANIN KARMASI Mete İstanbulspor)Ergün Galatasaray)Alp Mersin Idmanyurdu)Özer Göztepe)K.İsmail Ankaragücü)Kadir Demirspor)Yaşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • Toto'da 13 bilen 17 kişi 30 bin lira alacak Bu hafta Spor Toto'da 13 maçı dojıru tahmin eden 17 kişi 29 bin 889 lira 50 kuruş alacaktır.Diğer derece İtri doğru bilenlere düşen ikramiy» tutarları şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • Yedek maçlar Ispartaspor:4 Bcvoelııspor:I'okatspor:Divarhakır:I'okatspor:0-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • Konya EREĞLİ m m m m û u 18 ARALIK 1969 Ha LİRALIK ÖZEL CEKILISIYLE HIZ İZDE TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI Basın 26957 A 19042)18286
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • BEŞİKTAŞLILAR DA ŞAMPİYONLUKTA ÜMİTLİ Beşiktaş'ın geçici Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ferhan Dinger,Siyah Beyazlı futbol takımının Altay karşısında aldığı son mağlûbiyete ve Lig klasmanında altıncı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • Muzaffer Erden geçici yönetim kurulundan istifa etti Beşiktaş'ın,oeş kişilik geçici Komitesi Üyelerinden Muzaffer Erden.Ferhan Dinçer'in.istifa eden Başkan Talat Asal ve gene eski yönetim kurulunu hed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • Çorbalı «Hakemler kulüp üyesi olabilir» Merkez Hakem Komitesi îkind Başkanı Halim Çorbalı,«Bir hakemin bir kulübün üyesi veya futbolcusu olması normaldir» demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • Yugoslav Hoca,Bursaspor ms ğlûbiyetinin İ şampiyonluğu engellemeyeceğini söyledi ALATASARAY antrenörü Kaloperoviç,Sarı Kırmızılı takı-i mm Bursaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlûbiyetle ilgili ola-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • lonescu Yakarı o t Baştarafı Onikincide «Ne oldu bakalım Ankara'da,anlatsana.Yaşar durdu,düşündü ve başladı anlatmaya:«Ben de çok şaşırdım.Gavet güzel oynamıştım.Tabiî bu benim fikrim.Aslında seyirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 16.12.1969
  • mİl-l ıvetmpcmmaro servisi sunar MAÇ Sıra No KARŞILAŞACAK TAKIMLAR NuiTKirab takım Nnmaralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • BOYKO T LAD!t Eaştarafı Birincide narak radyolarda konuşmuş ve öğretmenleri boykottan vazgeçmeye çağırmıştır.TRT Kanununun 11 inci maddesi de şöyle demektedir:«Kurum,hükümet bildirilerini ve hükümet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • YENİ VERGİLER fc Baştarafı Birincide masına gayret edilecektir.demiştir.KALKİNMA HIZI %6,8 Maliye Bakanı Erez.konuşmasının basında,«196r da kalkınma hızının plân hedefine uygun olarak yüzde 6,8 de ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • AP GRUBU t Baştarafı Birincide melidir» dedikten sonra Şimdi birtakım gerçekleri söyledin mî komünist olursun,bu ülkede muayyen bâzı insanları zengin etmek için şirketler var.4 ilâ 5 yılda 40-50 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • Doktor MOiZ ALBUKREK Dahiliye Mütehassısı Taksim Şehit Muhtar Cad.Melek Apt.71/3 47 31 09 olan telefon numarası 45 19 6© olarak değişmiştir.Milliyet 18351
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • Bilgiç'in evini kımdaklıyankr yakalandı ANKARA,THA İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in evine yanıcı bir madde koyarak bir kısım giyecek eşyasının yanmasına sebep olanlar,ı Emniyet Birinci Şube ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • ECEVİT,BUGÜN BULGARİSTAN'A GİDİYOR CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in bugün Bulgaristan'a bir haftalık bir ziyarete gideceği bildirilmiştir.Bulgar Vatan Cephesi Partisinin geçen mayıs ayında davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • GENÇLER ÇATP ve BOYKOTA GİRDİ fc Baştarafl Birincide dır.Yürüyüşe 3 bin kadar öğrenci katılmıştır.İlk olarak gece öğretimine başlayan İTÜ'de dün gece öğ renciler boykota katılmışlardır.Öğrenci temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • 13 YOLCU OLDU ESKİŞEHİR,THA Dün 14.30'da Kütahya yolunda Porsuk nehrine uçan minibüste 13 kişi ölmüş.4 kişi de koma halinde hastaneye kaldırılmıştır.Metin Bingöl yönetiminde 09 AT 258 plâkalı bir mini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • MELİKE ÇAĞLAR m fit «uktnop TUFAN OURGUNOĞLU evi«ndll«« 0/12/1909 MOISO* o.S A Reklâmcılık 4285 18337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • LORA SAMPORTA İle SELİM BtRMAN Nişanlandılar.1st.1S.12.989 İlancılık:5794 18333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • VEFAT Ziraat Bankan emeklisi ZIYA ERTAN 15 aralık 1969 pazartesi günü Hakkın,rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Beşiktaş Slnanpasa Camiinden alınarak Feriköy mezarlığındaki eb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • DUBCEK,ANKARA'YA BÜYÜKELÇİ OLDU ANKARA,THA Çekoslovakya Komünist Partisi eski Genel Sekreteri Alexander Dubçek,Ankara'ya Büyükelçi olarak tâyin edilmiştir.Dubçek'in tâyini ile İlgili olarak bugün Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR Gurloplmr Müşterilerinin hizmetine açacağı yeni mağazalarında TRİKO KONFEKSİYON EŞARP ÇORAP MENDİL ÇAMAŞIR BİJUTERİ PARFÜMERİ KASA PAKETLEME SANTRAL ve MÜZİK servislerinde çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • ECEVİT t Baştarafı Birincide CHP İçel Milletvekili Celâl Kargılı da,Battal Mehetoğlu'nun öldürülüşünü dün bir soru önergesiyle Meclis'e aksettirmiş ve Başbakan'dan bu cinayetler hakkında açıklama iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • BOYKOT ı t Baştara' Birincide duruşunda bulunulmasını» istemiş,ancak başkan vekili Nurettin Ok bu önergeyi işleme koymamıştır.Bu sebepten Celâl Kargılı ile bâzı AP milletvekilleri arasında sert tartış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • DURUft/l 4 Baştarafı Birincide Hukuk düzeninde,yürürlükteki yasalara aykırı davranışları desteklemek düşünülemez.Ama bugün Türkiye'de birçok ailelerin günlük masrafı için harcadığı para ile bütün ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 16.12.1969
  • ı«)ıw 1970 yılma bir kısım vatandaşlarımız,milyonların,yüzbinlerin,ellibinlerin sahibi olarak girecektir.YANGO YÎNE YİLBAŞİNİN EN BÜYÜK HEYECANI OLACAKTIR.53 MİLYON 324 BİN LİRA DİLE KOLAY.1970 YILI İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 16.12.1969
  • Milliyet in GELENEKSEL "YILIN SPORCUSU ANKETİ,15 YAŞINDA Türk sporunda 1969un en başarılı sporcusu kim?Anketi '9 z n Okuyucularımız 100 kişilik jürinin tesbit edeceği 10 aday'a oy verecekler.Anket 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • ZATOPEK HALK ARASİNDA Ünce Komünist Partisinden,sonra da Çekoslovak Ordusundan kovulan ünlü atlet Emil Zatopek,şimdi Çekoslovakya'nın hürriyetine kavuşması için çalışıyor.Çek lokomotifi diye anılan ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • I i a i a a a i i i 1 Prof.Abaoğlu Cihat g 2 Prof.Adasal Rasim 3 Akdağ Fahlman 4 Ak'el Selâhattin 5 Akan Meral 6 Akgün Necati 7 Alkış Nezih 8 Apak Orhan Şeref 9 Arman Cihat 10 Anpınar Erdoğan 11 Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • Beşiktaşfa yeni bir liste yapıldı ASAL MART ayında yapılacak Beşiktaş kulübü kongresi için idealist grup hariç diğer grupların lider kadrosunu bir araya getiren üste üzerinde çalışmalar başlamıştır Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • 111111'^ Akçay.«Utanmasam;yansı bırakacaktım»!Japonya'da Fukuoka Uluslar-E arası maratonunda onbeşincl E olan İsmail Akçay,«Çok yağ-mur yağıyordu.Yine sırtımın sancısı tuttu,utanmasam ya-E rışı terked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • K ALOPEROVİÇ'E GORE O.SARA YIN RAKİBİ KAM I ID YAMAN Varşova'dan bildiriyor Galatasaraym çeyrek finaldeki rakibi için Yugoslav hoca Kaloperoviç,Spartak'tan daha zayıf takım demiştir.Resimlerde,Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • İONESCU YASARI O DA İONESCU'YU ANLAIÎI s Yaşar «İyi oynuyordum.derken Antrenör de «Arkasındaki orkestrayı unutan bir solist gibiydi» şeklinde konuştu.ÖZER YELCE U anda Fenerbahçe taraftarını,Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • Spartak Legia'dan çok üstündür Takım kaptanı Polonya şampiyonunu çok iyi tanıyorum.Halen bana karşı oynayan 4 futbolcuları var.G.Saray Legia'dan korkarsa hatâ olur.nalatasarayın kupadaki rakibi Legia'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.12.1969
  • I Yarışma tasnifi devam ettiği için talihliler perşembe günü belli olacak.MİLLİYET'in «Galatasarayın Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası üçüncü turundaki rakibi kim?Göztepe'nin Avrupa Kupa Galipleri Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor