Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • NATO Askerî Komitesi bugün toplanıyor Türkiye sınırda manevra yapılmaması teklifine karşı ORHAN T Ü R K L BRÜKSEL'den bildiriyor Bugün Brüksel'de başlıyacak olan NATO Askerî Komitesi toplantısında Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • DURUM A A ALİYE Bakanı Erez,yeni bütçenin ana hatlarını açıkf Yllarken memurlarla ilgili bazı tedbirlerin hazırlandığını da belirtmiştir.Buna göre ücretli ve maaşlı ayırımı giderilecek,ek görev ve taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • B Sosyal ve ekonomik tedbirler alınmadan orman affının çıkarılmaması isteniyor.ANKARA,ÖZEL AHIffc ortak grubunda orman i SmÜ suçlarının affı konusu tartışılmış,Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner aff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • BAŞBAKAN RADYODA BÜTÇE HAKKINDA BİLGİ VERDİ ANKARA,THA Başbakan Demirel,dün TRT'ye verdiği demeçte 1970 yılı bütçesi ve plan üzerinde açıklamalar yapmış,10 gün İçinde bütçenin 20 milyarlık artış kayde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • TRABZONÜ BIRAKAN AMERİKALILAR GİDİYORLAR L:VdöîBİ«UAi.M*.s.Türkiye'ye devir hazırlıktan mz-I andırılan Trabzon Amerikan Radar S Üssünde görevli Amerikalılar,eşyaJa-I rını Amerika'ya göndermektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • T0PA106LU:«AP PETROL KONUSUNDA BAŞARI GÖSTERMEDİ» ANKARA.AA.TPAO eski Genel Müdürü,CHP Giresun Senatörü thsan Topaloğlu,Millet Meclisinde petrol konusunda Meclis araştırması açılmasını öngören önergen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • Gümrük Bakanı A.1.BİRtNCtOĞLU i GÜMRÜK BAKANI j RÜŞVET ALANLARI j SUÇÜSTÜ YAKALADI I B Birindoğlu,Esenboğa'dakî rüşvet alışverişini seyrettikten sonra kendisini tanıttı.ANKARA,AA GÜMRÜK ve Tekel Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • bin ton edilecek B Sanayi Bakanı,sıkıntı çekilmemesi için tedbir alındığını söyledi.ANKARA,ÖZEL SANAYİ Bakanı Selâhattin Kılıç,«1970 yılında 450 bin ton demir,çelik ve pik ithal edileceğini» açıklamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • My Lal katliâmının fotoğraflarını çeken Çavuş K.Haeberle.KATLİAMI Q Katliâmın resimlerini çeken çavuş Ronald,katliâmın nasıl yapıldığını da anlattı.İR Amerikan birliğinin Vietnam'daki My Lai köyünde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • Asma köprünün ekonomik hesabı yanlış» Mimarlar Odası İstanbul Şub3si Sekreteri Demirtaş Ceyhun dün yaptığı basm toplantısında örnekler vererek,«Arsa ve bina fiyatlarının yüzde yüzün üstünde artış göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.12.1969
  • ANKARA*da/i ISTANBUL'da Atatürk Lisesi öğrencileri komandolarla çatıştı,Çapada öğrenciler döğüştü Müdür taraftarları ile müdüre karşı alanlar çatıştılar.ANKARA,ÖZEL âTATÜRK Lisesinde dün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.12.1969
  • SEN DE HAKLISIN!NASREDDİN Hocanın Kadılığı hikâyeleri çok hoştur.Bilmem bilir misiniz?Eskiden «Mahkeme-i Şer'iye»lerin arkasında harem dairesi yâni bugünkü tâbirle lojman vardı.Hoca bir gün bir dâvaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • ÖLÜM ve TEŞEKKÜR s »s En kıymetli varlığımız sevgili annemiz Mithat Paşa kızı MESRURE AKÇlT'în ufulü münasebetiyle çiçek,telgraf,mektup göndermek ve ce-jj İ naze merasimine iştirak ederek çok derin ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • I ALENÎ TEŞEKKÜR j E 29.11.1969 günü vefat eden ğ İ eşim E I Selâhaddin AKKOC'un E hastalığı müddetince kendisi-E ne karşı gösterilen insan ils-tü şefkat ve yakın alâkadan E s dolayı Balıklı Rum Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • I TEŞEKKÜR E Oğlum Şuayip Bozfakioğîu'-E E nun ûcll rahatsızlığına maha-E İ retli elleri ile müdahale ede-I E rek şifaya kavuşturan Haydar.paşa Numune Hastanesi İkin-E E oi Hariciyede E Opeatör Drf İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • Vakit Güneş Ö£!e îklndl Akşam 16 41 Yatsı 18 19 138 tmsak Vasat!7 06 12 04 14 28 9 46 5 23 Ezan!2 25 7 22 12 00 12 40 S ARALIK 1969 1389 RAMAZAN 22 RUMÎ 1385 KASIM 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • Sultanlıaınaın Aşirefendi Cad.38 Milliyet 17561
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • ^11.111f11111111 11111111111111JIJ1111111J111111.111 r K I TEŞEKKÜR f E Ölümü ile bizleri son-İ E suz acı içinde bırakan sev-1 E gül eşim,annemiz,büyük-ğ E annemiz ve kızkardeşim BAYAN jj Mari Roza Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • ımııiMiımımifk I Vefat ve teşekkür Merhum Salim Kuruoğlu ve s E merhume Hüsnüye Kuruoğlu'-E nun oğullan.Sabahat Kuru-E oğlu'nun biricik eşi,Nurdan i E Kuruoğlu.Betül Kuruoğlu ve E E Aydan Uzun'un biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • t rı 111 1 I I 111 111 1111 111 11 I I 111 11.I.MIHI I* TEŞEKKÜR I i 28.11.1969 günü aramız-E dan ebediyen ayrılan çok E s değerli ve «evgill büyüğü-E s müz,eski İstanbul Emni-5 s yet Müdürü,Maraş,Ma-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • İFTARDA SAHURDA ÇORBALARI ve PİLAVLIK BULGURLARI Milliyet:17541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • KÂRA BULUTLAR!SEÇİMLERDEN sonra ülkemizin ekonomik bir bunalıma sürükleneceğini iddia ettiğimiz zaman,hacı babanın gogoları tutmuş gibi dehşetengiz çığlıklarla üstümüze saldıranlara,çok değil gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • «Sürekli eğitim» son yıllarda UNESCO'nun üzerinde çok çal's* tığı bir tasarıdır.Bu tasarı,«Eğitim okulla bitmez,bütün yaşantı boyu devam eder» ilkesine dayanır.Yeni sistemle orta okul lise ve üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 03.12.1969
  • Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.9.»d-na ERCÜMENT KARACAN* Müessese M'Jdürü ^^fc Get Yayın y-b Müdürü:ABDt İPEKÇt NURETTİN DEMtRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI X£Bt ETMAlBAASf Haber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.12.1969
  • çamaşıra bulaşığa temizliğe TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.Silâhtar istanbul Tabiî evinizde JUNKERS şofbeni su ısıtıcısı)varsa!JUNKERS şofbeni,hangi iş için kullanırsanız kullanın istediğiniz kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu Müdürlüğünden Okulumuza 1969/1970 ders yılı için Serbest Dr.veya tecrübeli VÜKSEK İNŞAAT MÜHEN-DİSİ ve YÜKSEK MİMARLAR ALINACAKTIR.İsteklilerin Okul M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • YANGINDA 55 KİŞİ KAYBOLDU Kanada'nın Quebec eyaletindeki Notre Damde Du Lac şehrindeki bir huzur evinde çıkan yangında 55 kişi kayıptır.Huzur evinde 69 ya?h İnsan bulunuyordu.Bir saatlik bir çaba sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • Araba alana kadın arkadaş da veriliyor!Bir Japon firması,Nissan marka otomobillerden alanlara,bir yıl için beyaz bir kadın arkadaş vereceğini açıklamıştır.Reklâm etkisini göstermiş ve satışlar yüzde 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • KARANTİNA ODASI KALABALIKLAŞTL.Bir lastik eldivendeki yırtık yüzünden,Uzay Merkezi Bilimsel Uygulama Müdürü ve on teknisyeni karantinaya alınınca,araştırmalar durmuştur.On gün süreyle karantina odasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • DÖRT BÜYÜKLER ORTADOĞU İÇİN GÖRÜLMELERE YİNE BAŞLADÎLAR NEW YORK,THA Amerika,Sovyetler Birliği,İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu sorununa çözüm yolu bulmak amacıyla yaptıkları görüşmeler bes aylık bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • OLAYLARIN PERDE ARKASI M.AJÂ BİRAN» aygon:My Lai olayında Güney Vietnam hükümeti «Kraldan ziyade kralcı» olarak davrandı Amerikan ordusunun şimdiye kadar giriştiği ne ilk katliamdır My Lai,ne de sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • ORHAN ERALP Er alp,Libya ve Mısır'da günah çıkartıyor.Dışişleri Genel Sekreteri Orhan Eralp'ın Libya ve Mısır'a yapmakta olduğu gezi,gözlemcilere göre,«İslâm Zirve Konferansındaki günahların temizlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • SHARON TATE C'KAYETJYLE İLGİLİ 3 KiSi TUTUKLANDİ LOS ANGELES,THA Serseri bir hippi grubuna dahil oldukları ifade edilen iki kadın ve bir erkek,9 ağustos günü öldürülen sinema artisti Sharon Tate ve dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • Avrupa Konseyi Yunanistanı kovduğu taktirde Atina Batılı ülkelere karşı ekonomik tedbirler alacak ATİNA,THA,AA UNAN hükümeti,dün batılı ülkeleri tehdit etmiştir.İktisadî Koordinasyon Bakanı Makarezos,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • anda boyun eğdi Kesin tarih verilmemesine rağmen ingiltere prensip olarak kabul edildi.Kararın alınmasında Almanya'nın büyük elkisi oldu.DIŞ HABERLER SERVİSİ ORTAK Pazar Zirve Konferansına katılan alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 03.12.1969
  • al"11* u^A' Sa^f atv ft öten 4V Cad eWI l/tfX* ^e\n,A a{\W c Çeş^e dvVı\va)u\W°tUZ" 6ue FAY 3afc Ç?•il P11' merle'-1' Yeni Ajanj 5865 7554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.12.1969
  • EVİNİZİN SÜSÜ.KESENİZİN DOSTU BİLLUR AVİZELERİ l badem tipi tÜaVli/mO 195.lira TÜRKİYE GENEL SATICISI Koli Ştî/Tel:49 40 01-49 94 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • SATILIK EMLÂK SİMİTAŞ'ın tam konforlu apartman dairelerinden 4 *ve 5 inci blok satışları bitmek üzeredir.6 ve 7 nci blok satışları yakında başlıyacaktır.Bir daire sahibi olmak istiyorsanız Simltaç'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • Hususi Kaplama ve Alüminyum Doğrama işleri yaptırılacaktır Etibank Genel Müdürlüğünden Bankamızca tevsi edilmekte olan İstanbul Anbarlı Santralı 4 ve 5.Üniteler kumanda odası duvar ve tavan kaplamalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • HİZMETÇİ ARANIYOR 2 çocuklu ecnebi bir aile için evde yatılı kalabilecek hiametçi bayan aranıyor.Tel:47 27 62 İlâncılık 5551 17550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • If j¦v^.Yakalanan Nihat İkikardeş "MllU OlAN HliKES SAĞMâlCIUROAi 1 Yatak çarşaflarını birbirine bağlayarak bir süre önce Sağmalcılar Cezaevinden kaçan Nihat İkikardeş adındaki tutuklu,dün sabah Pendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • wis*9 Bayram gene EVlN'de başladı.Beyoğlunun en şık,en hareketli mağazası EVİN" de.Insamn yüzüne gülen bayramlıklar.hanımları,beyleri şık gösterecek moda giysiler.çocuk giyimi.en güzel kravat,gömlek,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • İSTANBUL ERKEK LİSESİNE EK BİR BİNA YAPTIRILIYOR İstanbul Erkek Lisesi'ne müracaat edenlerin sayısı her yıl büyük bir artış göstermekte olduğundan mevcut bina ihtiyacı karşılayamamaktadır.Almanca öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • POLİS ENSTİTÜSÜ AKADEMİ HALİNE o getiriliyor C3 Tatil edilen enstitünün açılması için öğrenciler Danıştaya başvurdular.ANKARA,THA BOYKOT yüzünden 5 ocak 1970 tarihine kadar kapatılan «Ankara Polis Ens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • GECEKONDUCULAR YÜRÜDÜ Kasımpaşa Baruthane sırtlarında Belediye tarafından yıktırılan 113 gecekondunun sahipleri dün bir yürüyüş yaparak yıkma kararını protesto etmiş,lerdir.Kadın ve çocukların da katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 03.12.1969
  • NAH IT BRuKSELDE NATO SIRLARINI ÇALMAK SUÇUNDAN SANIKTI HAPSİ B Birinci Ordu Mahkemesi,İmre'nin avukatının tahliye talebini reddetti.ANKARA,THA 1968 yılı ağustos ayında Brüksel'deki NATO Karargâhında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.12.1969
  • v u.ywı:i'rııı .m MERHABA Cevat Şakir Kabaağaç'ın lâkabı,«Halikarnas Balıkçısı» kadar meşhur olan bir sözü vardır.O da,«Merhaba!dır.Aşağıda,solda)yazar,son eseri olan «Batı ön Asya Medeniyeti» ni büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1969
  • Geçmişin tecrübesi geleceğin bugün PHI LI PS de 33RC361 ÜC DALGALI TRANSİSTORLU PORTATIP I Komşularınızda 40 yıllık Philips radyolarını görürseniz şaşmayın.Kaliteli,dayanıklı,hassas Philips radyolarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1969
  • DEVLET MALZEME OFİSİ Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler teknik şartnamesine göre satınalmacaktır.1 İstekliler bu alıma ait teknik ve ticari şartname ile sözleşme tasarısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1969
  • KOCAGÛlü ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet 17557
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1969
  • Makin» teknik ressamı Mimari teknik ressamı Betonarme teknik ressamı yetiştirir KAYITLARA BAŞLAMIŞTIR FAZLA BİLGİ İCİISJ fl \MODERN TEKIVJİK ÖĞRETİM MERKEZİ MODERN CARSİ NO 406 Pk 60?UlUS-ANKARA TEL 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.12.1969
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde özel kutu içinde satılıyor 150 Lira GENEL DAĞITIM:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • HAAARlKAN OOMUX İL-E.KURU yu BiR^KiF» pizzA'yı SEMTTİ L S AM.A GERÇEK BİR K.IRAL.BUCUM-A TEBAASIK4A ASLA ŞOVUM B5MEZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • DODO IL-E I1-C3IL.I SO'^ VrİTABlN ÇOK İLGİNÇTİ OSJLARIN ARASIM/GİIZtP uzunca BİR SÜRE XAS-^DIM HEI?EVET. İAZAR-L-lkTTAKİ KÜ-RAUM Bı'J—ŞEVt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • ŞU VELİ NİN SOJ2Ul_AI5lNDAN BikTIAA USANDIAa VALx^i L.VINJff SEN Ml YOKLUK «J ne deaaekhp?VAhu BABA,SOyi-BC yERyÛZUNDE BUTUM ı İHSANLAR.OKTADAM *CA1_KS A OMA VOKOJK OÎVHBiLlI?SIM A/VESE1. Z_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • i ÇELİK ENDÜSTRİSİ T.A.S.'den DUYURU Ücret veya sair ödemeler dolayısiyle namlarına Tasarruf Bonosu kesintisi yapılıp da bugüne kadar Tasarruf Bonolarını veya geçici alındı belgelerini şirketimizden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.Genel Müdürlüğünden Müfettiş Yardamcısı AlenGcaktflr Bankamız Teftiş Kuruluna sınav İle lüzumu kadar Müfettiş Yardımcısı alınacaktır:I İsteklilerin sınava katılabilmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • Beste KÜNSTLER-MİNEN EN İyS KURŞUN UÇLARI;B_HB_2B_3Bv.s.6 Iiİç Tüp 125 krş Kamera:2091 17530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde özel kutu İçinde satılıyor.150 Lira GENEL DAĞITIM:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • İ:İ¥i:î#;Şİİ rc rai Muzaffer Buyrukçu mm Cin gibi zeki» derlerdi yenilgiyi benimsemiş bir tavırla.Bu yüzden Şükriye hanımın,Selma'nm,ahilerinin,akrabalarının ilgisini çekmiş,sevgili dostları arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • HE Cevap vereceğim yerde gözlerimi aynaya diktim.Zira nihayet «Gedikli» beni farketmiş,bizden yana bakıyordu.Halbuki yanındaki yosmalar onu,kendileri ile ilgilenmesi için çekiştirip duruyorlardı.Patro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • Al amut Kalesi^ J~l/7âh3 estete I—1\kadı w ©Azöl kadıt-t.P UUYUAA VofeTUfÇ AMA GEMİ VAF5AU BiPVoRt UAA fe-ÖVLE:CAWL-1,36 v I 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • w ¦¦¦si rjı¦ I I 2 3 4 5 7 B 9 10 11 M 3zı i r Ki r aü&3-1—1—1—SOLDAN SAĞA:1 Güreşçilik,peh-E Uvanlıkla ilgili eski dilde)Geri taraf.E 2 Eyerin iki yanına asılı bulunan ve E hayvana binildiği zaman ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.12.1969
  • OĞLAK BURCU Aralık-20 Ocak')3jB* Evdeki pazar çarşıya uymıyacak.Bu rvnl gün yapmak isteğinde bulunduğunuz şeylerin birini dahi yapamayacaksınız.KOVA BURCU o"1*-19 Şubat) gSL Bos bir gün geçireceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 03.12.1969
  • İZMİR,AA.1969 Ege ekici tütün piyasası'nın «erken açılması» yolundaki isteklere Ege'li tüccarlar da katılmaktadır.Türkiye Tütüncüler Federasyonu Başkanı Haydar Aryal,bu konuda «Ekicinin piyasanın erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • YENİ DÜNYADAN GERÇEKLER.^EKONOMİK,toplumsal ya da kültürel olayların biri birlerine girift biçimde bağlandıkları,birîbirlerini inanılmaz yollardan etkiledikleri yeni bir dünyada yaşıyoruz.Etkilerin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Amerika,B.P/yi tröst kcmununa göre dâva etti Sohio ile yapılan birleşmeyi Adalet Bakanlığı uygun karşılamıyor WASHINGTON,THA Amerikan Adalet Bakanlığı,«Standard Oil Of Ohio Petrol Sohio)şirketinin,Bri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Minik Liberya'ya dış yatırımlar görülmemiş hızla artış gösteriyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,AA.Birleşmiş Milletler İktisadî ve Sosyal Konseyi tarafından yayımlanan bir raporda belirtildiğine göre,«Dünyada e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • izmir'de bu yılın zeytinyağı rekoltesi 5.130 ton olacak AA.İzmir'in bu yılki zeytinyağı rekoltesinin 5 bin 130 ton olacağı tahmin edilmiştir.Bir süredir ön tahmin çalışmalarını sürdüren İzmir'deki tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • I35jöj3 Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz İngiliz Napolyon 24 ayar kfllçe 115.00 116.00 210.00 211.00 150.00 151.00 131.00 132.00 158.00 160.00 155.00 156.00 16.75 16.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • SEKTÖRÜN EN BÜYÜK VE EN MODERN TESİSLERİ OLAN SENELİK 14.000 TON İMALAT KAPASİTELİ VE SON SİSTEM MAKİNALARLA MÜCEHHEZ YAKUP KEFELİOĞLU TRANS-NQRM SOĞUK ÇELİK HADDELEME FABRİKAMIZ ALMAN DİN NORMLARİNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Kahire,Doğu Almanya ile anlaşma imzaladı BERLİN,THA UPI Doğ^ı Berlin'de Doğu Almanya ve Birleşik Arap Cumhuriyeti temsilcileri arasında Ticaret Protokolü imzalanmıştırtki ülke arasında 1970 yılında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Sümerbank,Adana'da 55 milyon liralık pamuk alımı yaptı ADANA.AA.Sümerbank Adana'da mevsim bu vana,çeşitli tip ve kplitPrte 55 milvon lira tutarında bin 152 tnn kmiiî 9 bin 800 ton canilik almıştır.Alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Tekere 900 ton daha Brezilya kahvesi geldi B Tekel ilgilileri,«elde ihtiyacı karşılayacak ka dar stok bulunduğunu» öne sürüyor.Tekel Genel Müdürlüğü'nce ithal edilen 900 ton Brezilya kahvesi Beyrut'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • "Tarımda toprak fiyatları hızla artış gösteriyor,H İzmir Merkez Ziraat Odası'nın raporunda,Ziraat Bankası kredilerinin arttırılması istendi İZMİR,THA 1 ZMÎR Ziraat Odası kongresinde «Toprak Hatlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • V.r^T*-^i *C3-z,Zeytinde dönüm başına ortalama gelir 300 lira iken,mandalinde 3 bin liraya ulaşıyor.'de zeytinciliğe YILLARDANBERI bütün geçimini zeytin ve zeytinyağına bağlayan Edremit Körfez çevresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Konsorsyum 1970 için 140 milyon dolar veriyor II Konsorsyum Genel Sekreteri,Ankara'da temaslar yaptı.ANKARA,THA ÎÜRKİYE'ye Yardım Konsörsyum'u 1970 yılında Türkiye'ye 140 milyon dolar kredi verecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • Osmanagaoğiu yeniden Ticaret Odası'na Başkan şedidi İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu önceki gün toplanarak görev bölümü yapmıştır.Buna göre Behçet Osmanağaoğ-Iu yeniden yönetim kurulu başkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • STOCKHOLM,ORHAN SUNAR bildiriyor.KALKINMAKTA olan ülkelerle kurduğu ticarî ilişkileri arttı ran İsveç'in,yalnız Türkiye ile yaptığı ticarette bir gerileme görülmektedir.İsveç'in 1969 eylül sonu itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 03.12.1969
  • İZMtR,ÖZEL ZEYTİNYAĞINDA görülmemiş derecedeki rekolte düşüklüğü piyasaya önemli çapta karışık vac sürülmesine yol açmıştır.«Hâlen piyasadaki yemeklik yağların çoğunluğunun ayçiçeği ve pamuk çekirdeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 03.12.1969
  • AYDIN t Baştarafı Onikincide maçları özledik.Merkez Hakem Komitesinin senenin kahramanı olarak lanse ettiği büyük hakem.Bir maçı sonuna kadar doğru dürüst bitir de,biraz da bizim yüzümüz kızarsın.0 Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • SEYİRCİ VE t Baştarafı Onikincide kiler.Galatasaray seyircileri ise,temkinli,daha güç beğenen,takım iyi oynamıyorsa çoğu zaman küsen seyircilerdir.özet olaıak ekseriya takımın iyi oyunu onları etkiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • F.BAHÇELİLER t Baştarafı Onikincide «Tabiî ya ne sanıyorsun-Ama sana bir şey daha söyleyeyim,biz de onları kıskanıyoruz Gel de çık işin içinden,Fenerbahçeliler,Galatasarayı kıskanıyormuş,Galatasaraylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • Bakırköy Bisiklet İhtisas Kulübünün kongresi yapıldı Bakırköy Bisiklet İhtisas Kulübünün yıllık kongresi yapılmış ve başkanlığa Ergüder Tırnava seçilmiştir.Yönetim Kurulunda görev alan diğer üyeler şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • ŞÖHRETLİ YUMRUKLAR ŞAMPİYON I Takım tasnifinde ise Karagücü 24 puanla birinci,Erzurum 21 puanla ikinci,Emniyet 13 puanla üçüncü oldu.REHA ERUS TÜRKİYE Kulüplerarası Boks Birinciliği,dün gece yapılan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • Beşiktaş Divan Heyeti futbolcu ve teknik yöneticilerle görüştü eEŞİKTAŞ Divan Heyeti,dün kulüp lokalinde teknik yönetici ve futbolcularla bir toplantı yaparak,«Kemerlerin sıkılacağını ve bundan böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • KUPON KESRİNE T 4 Baştarafı Onikincide Kupon neşrine devam edilmektedir.9 aralık salı günü saat 17.00'd e kuponların postaya verilmesi ve gazetemizin İstanbul,Ankara tîmir ve Adana bürolarındaki kutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • M.İd.Yurdu Kütahya bugün oynuyor Türkiye Kupası üçüncü tur eleme maçları serisinden olan Mersin İdmanyurdu Kütahyaspor karşılaşması bugün saat 14.15 de Tevfik Sırrı Gür Stadında oynanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • İSTEMEZLERSE GİDERİM t Baştarafı Onikincide taş kulübünün futbolcular dışında antrenörlere ve diğer personele 45 bin lira aylık ödediği bildirilmektedir.BEŞİKTAŞ ÇALIŞTI Cumartesi günü Eskişehirspor'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • Altuğ,Kasımpaşa'ya transfer oldu Yedikule futbolcularından Altuğ,Kasım transferinden yararlanarak tekrar eski kulübü Kasımpaşa'ya dönmuştur.Hâlen Beyaz Grupda sonuncu durumda bulunan Kasımpaşa'yı elbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • E Başkan Nâzım Özbay «Saha,tesis ve kendi imkânları ile Sarıyer örnek kulüp olma yolunda» dedi.SARIYER Kulübü Başkanı Nâzım Özbay,«Saha,tesis ve imkânları ile,Sarıyer Kulübü örnek bir klüp olma yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • F.BAHÇE t Baştarafı Onikinclde sı işte böyle normal bir hava içinde geçti.Ve pazar günkü maçın ne muhtemel kadrosu vardı ortada ne korku,ne heyecan.Yarın sabah yeniden sahada olacaklardı.Bakalım aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • Ozan «Fikstürde değişiklik olabilir» dedi Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Ziya Ozan,Avrupa Kupaları çeyrek final kur'alarının çekilmesinden sonra,Galatasaray İle Göztepe'nin maçlarına göre lig re ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • BASKETBOL LİGİNDE BU HAFTA Lider Kolej ilk deplâsmana çıkıyor ÎÜRKIYE Basketbol Ligi'ne bu hafta cumartesi,pazar günleri İstanbul ve Ankara'da oynanacak sekiz karşılaşma ile devam edilecektir.Lider Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • Pele'nin Spor Bakanı olması Spor Bakanlığına getirilme»!İstenen Pele B Cumhurbaşkanı ile görüşen Pele'ye büyük tezahürat yapıldı.Brezilya'daki spor salonu,stad ve okullara Pele adı verildi.BRAStLLİA.Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • VÖLEYBÖt^tİGlNjDE ma iczacıbaşı yolunda Eczacıbaşı'mn Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta Beşlktas'dan transfer olan millî voleybolcu Nur'un bir maçı görülüyor.[T.H.Â.İSTANBUL Kızlar Voleybol Liginde Ecza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • L-t i t A Amatörler köşesi Geçtiğimiz hafta güzel bir oyundan sonra Muradiye'yi 2-0 mağlûp eden Şehzadebaşı görülüyor.[YUSUF NOBERÎ] Çapa Y.Selimi,Tayfun K.Çekmece'yi yendiler I B Grup liderleri 2.yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • Masa Tenisinde F.Bahçe birinci Masa Tenisi 2.Teşvik Müsabakası sona ermiş ve Şaban Sclâhattin,Osman Vardar,Remzi Sarıoğlu'dan kurulu Fenerbahçe takımı,Eczacıbaşını 5-2 yenerek birinci olmuştur.Kızlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • 1.KOŞU:Favori:Yeter,Plase:Başbuğ I,Sürpriz:Yavuz 35 2.KOŞU:Favori:Armağan I,Plase:Balzac,Sürpriz:Chatoroux 3.KOŞU:Favori:Kamigza,Plase:Zeynep II,Lady Dyana,Sürpriz:Yaprak 4.KOŞU:Favori:Günaydın I,Plas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • BUGÜN YAPILACAK OKUL MAÇLARININ PROGRAMI OKUL maçlarına,bugün çeşitli stad ve salonlarda yapılacak müsabakalarla devam edilecektir.Günün programı şöyledir:FUTBOL:Şeref Stadı:Saat:13.00 Kadıköy Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 03.12.1969
  • s* n MWWLMA MCADELESI VEFA BUGÜN KAMPA GİRİYOR t UMARTESÎ günü Ankara'da Demirspor ile karşılaşacak olan Vefa' lılar,bu maç için bugün kampa gireceklerdir.İzmir'de Göztepe'den çok kıymetli bir puan al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • CHP ORMAN AFFIN!t Baştaraft Birincide Düşünülen ve teklif olunan metin bu maksadı temin gayesiyle hazırlanmıştır.Sosyo ekonomik tedbirleri almadan çıkarılacak af yalnız başına ormanları yeniden tahrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • GÜMRÜK BAKAN!t Baştarafı Birincide Gecenin geç saatinde,yolcuların da uzaklaşmasını bekliyen Ahmet İhsan Birincioğlu,aldıkları parayı paylaşmak fırsatını vermeden,«Ben Gümrük Bakanıyım» diyerek ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • MY LAi KATLİAMI fr Baştarafı Birincide lan öldürmeğe hazırlanıyorlardı.«Durun» diye bağırdım.Ve o anda resimlerini çektim.Sonra arkamı döndüğüm zaman,M-16 makineli tüfeklerin sesini duydum.Geriye dönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • İSTU'DA t Baştarafı Birincide ğu İddiasıyla Ahmet Koçak ve Osman Neyişçi adındaki öğrencileri nezaret altına almıştır.Okul yöneticilerinden İbrahim Atantürk,Nursel Bozkuş ve Sudi Bayhas,okula gelmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • TÜRKİYE SINIRI t Baştarafı Birincide savunma Bakanı Ahmet Topaloğhı,Genel Kurmay Başkanı başkanlığındaki delegasyonumuz daha sonra ve özel olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yapılacak reform konusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • rANKAEA'DA t Baştarafı Birincide arada polis,Okul Müdürü aleyhinde ve öğrencileri yürüyüşe teşvik eder mahiyette bir döviz taşıdığı gerekçesiyle lise ikinci sınıf öğrencilerinden Neşet Çankar'ı nezare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • VWH—III IMIIIIIMIWMjmiBWIIMHIIIIWIWIlMIII ÖLÜM Istanbul Tıbbiyesi Profesörlerinden merhum Dr.Ibrahim Lütfi Paşa ile merhume Mevhibe hanımın oğullan,merhum Yanyalı Cevdet bey ile Nazife Kuri'nin damatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • VEFAT Merhum Rüştü Tiner'in esi.Didar îris,Reşat Tiner ve Nihat Tiner'in annesi;Refika Tiner.Muallâ Tiner ve Ata îris'ln kayınvalidesi İRFAN TİNER 1 aralık 1969 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • MEVLİD-İ ŞERİF Babamız,eski Kastamonu Lisesi Müdürü ve eski Kastamonu Milletvekili,Ankara Yenişehir Eczanesi sahibi eczacı kimyager NURİ TAMAÇ'ın ruhu için ölümünün 40.gününe rastlayan dört aralık 198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • AMERİKAN TÜRK DIŞ TİCARET BANKASININ MÜŞTERİLERİNE YENİLİĞİ Türkiye İş Bankası ve Bank of America tarafından kurulan AMERİKAN TURK DIŞ TİCARET BANKASI «1984 Horan:3486 17537
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • 48 YILDA NELER GÖRDÜK Akbaba'nın ilk sayısı Kurtuluş Savaşçıları İstanbul'a ayak bastığı günlerde çıkmıştı.O günlerde,Ankara'da Cumhurbaşkanı yoktu,İstanbul'da Halife vardı.Elimizde alfabe yoktu,arap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • ÇİMENTO FABRİKASI Hi SATI ŞİRKETİMİZ 50 MİLYON SERMAYELİ KAKİKİ ANLAMDA HALKA AÇIK BİR ANONİM ŞİRKETTİR.ŞİRKETİMİZİN GAYESİ T Türkiye'nin 2 ve 3.beş yıllık plân döneminde %7 kalkınma hızının gerektird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • Ölüm ve teşekkür 29 kasım 1969 cumartesi günü annemi* ŞERİFE ŞEFIKA)PAKKAT vefat etmls ve 80 Kasım 1969 pazar günü Cebeci Asri Mezarlığındaki yerine defnedilmlstlr.Cenazesine ve büyük acımıea katılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • M EV LI D Teri doldurulmaz İnsan Fabrikatör MACIT KANIK'ın vefatının 6.sonesi dolayısile 3-12-969 çarşamba akşamı teravih namazını müteakip Teşvikiye Camiinde okunacak hatim ve mevlid-1 şerife kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • M E V L U T Darülaceze Müessesesine büyük hizmetleri dokunan Refî' Cevad Ulunay'ın ruhuna ithaf edilmek üzere 4 aralık 1969 perşembe gUnü öğle namazını müteakip Dfi rUlaceze Camiinde mevlid okunacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • VEFAT Odamız Muhasebe Şubesi Şeflerinden Değerli Mensubumu!Mehmet Ruşen Akgün 2 aralık 1969 günü vefat etmiştir.Cenazesi 3 aralık 1969 çarşamba günü öğle namazından sonra,Karacaahmet Camiinden kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • M EV L İ D Sevgili oğlum,ağabey imli Kaptan Pilot Hayrettin ÖZSOY'un vefatının 3'üncü sene-1 devriyesine rastlayan 4/Aralık/1969 Perşembe günü Yarın)Şişli Camiinde öğle namazından sonra okunacak Mevli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • t Baştarafı Onikincide taraftan kat sayılarda ayarlama,zaten kıt olan bütçe imkânlarını büsbütün zorlayacaktır.Cari giderleri asgari sınırında tutmak zorunluğu ile bu zorlamaları bağdaştırmak çok güçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • ASMA KÖPRÜMÜN fc Baştarafı Birincide «Türkiye,köprüyü gerek ihaleye çıkaranlarca,gerekse ihaleye talip olanların bir ticarî firma gibi düşünülmektedir» diyen Demirtaş Ceyhun,»Hükümetin hazırlattığı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • BAŞBAKAN RADYODA Baştarafı Birincide ve memleketimizin ekonomisini ileriye götürecek temel endüstriler sahasındadır.Başbakan,bu projelerin devam eden projeler olduğunu sözlerine eklemiştir.Türkiye'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 03.12.1969
  • ÎOPÂLOĞLU fc Baştaraft Birincide sahadan alınmaktadır.1965'den sonra yalnız iki petrol sahası işletmeye alınabilmiştir.AP'nin bu sonuçla herhangi bir iddia sahibi olması mümkün değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 03.12.1969
  • mamgmm'mifimşfrv ALATASARAY ve Göztepe'nin Avrupa Kupalarında üçüncü tura yükselmesi bütün yurtta büyük bir sevinç yaratmıştır.Şimdi hemen herkes gerek Göztepe ve gerekse Galatasaray'ın hangi takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • Wis AYDİN BARİ SEN ATMA ŞUKRU GÜLESIN a Hakemler hakemi,vicdanlılac vicdanlısı,merhum klarnet Şükrü' den tatlı nağmeli düdük rahibi Maclt Sarıdanam.Çık köşenden artık,sana hasret kaldık,arbadeM t Dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • SPOR BAKANI SERT KONUŞTU Sezgin "Herkes benden kelle İstiyor,B Bakan,Güreş ve Futbol Federasyonu Başkanlarının değiştirilmesi için pek çok kimsenin kendisine başvurduğunu açıkladı.ANKARA,THA SPOR ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,Rusya milli maçı aehebnl Milli Takımın kamp yaptığı otelde etrafını saran basın mensuplarının aual lerini cevaplandırırken,bir ara «Beni yerimden oynatmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • istemezlerse giderim Beşiktaş'ın Bulgar antrenörü Milev,Yönetim Kurulunun istifasından sonra «Bana karsı en ufak bir hoşnutsuzluk sezersem geldiğim gibi giderim» demiştir.Milev daha sonra,«Beşiktaş'tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • O.Saray F.Bahçe maçını etkileyecek faktörler SEYİRCİ VE SAHA GÜNDÜZ KILIÇ m SIK sık söyler dururum.Her tür temsilde seyredilenlerle seyredenler arasında pek önemli ve karşılıklı bir etkileyiş vardır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • Soldan aagat Arkadaşımla Namık Sevlk,Kahraman Bapçum,antrenör İonescu ve Oenel Sekreter E?re Aydın,Fenerbahçe'nin idmanını izliyor.[İLHAN BAŞTAN] maçın Dünkü antrenmanı/rahatsızlığı geçen antrenör İo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • G.Sarayın yedinci rakibi de belli oluyor REAL-MADRİD LiEGE BU GECE OYNUYOR Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında üçüncü tura yükselecek sekizinci takım bugün Madrid'de oynanacak Real Madrid Standard Lieg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • ki it bizi,biz Fenerbahçelileri kıskanıyoruz,G Arkadasimix Nerih Alkış Metin Oktay ile.[MİLLÎYET] NEZİH ALKIŞ ALATASARAY Tek nik Direktörü Metin Oktay,«Fenerbahçeliler var ya» dedi-dedim-«İşte onlar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 03.12.1969
  • Galatasaray antrenmanını izleyeni CİHAT ARMAN yazıyor Fenerbahçe ile ligin w rlu maçlarından birini yapacak olan Galatasaraylılar dünü istirahat ile geçirmişlerdir.Resimde,Ergün ve Gökmen şakalaşırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor