Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • RADYODA BUGÜN MP Osman Bölükbaşı)MHP Alpaslan Tür keş)BP Hüseyin Balan)TtP M.Ali Ay bar)YTP Yusuf Azizoğlu)AP Süleyman Demirel)CHP ismet tnönü)GP Turban FeyzioRİu)10.55 17.15 17.20 17.40 17.45 18.03 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Ereğli'de işveren Tiîrk-is'î sorumsuzlukla suçladı ANTCARA.THA Ereğli Demir Çelib Fabrikaları 'ndakj uyuşmazlık devam etmektedir Türk tş carafmdan 5 gün mühlet verilen Ereğli Demir Çelik Pabrikalan iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • IŞIK MÜHENDİSLİK ÖZEL OKULUNA DEMiREL KREDİ SAĞLADI Başbakan Süleyman Demirel'in emri üzerine,resmî bankadan,beş aydanberi öğretim üyelerinin ücretini ödemeyen Işık Mühendislik Mimarlık '"»zei Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Soydaşlarımızı Batı Trakyada tutmanın yolu bu olmamalıdır SİYASİ iltica hakkı,uluslararası hukukun ve insan haklarının temel ilkelerindendir.Türkiye bu hakka hem de kendi öz soydaşları için saygısızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Görgü tanıkları teşhis yapamadı M Taylan özgülün vuruluşunu gören üç tanık,şüpheli lisin de içinde bulunduğu 42 polisle yüzleştirildi.«t m j öğrenci si Taylan özgür'ün I 11 tabancayla vuruluşunu gö-UU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Demirelie yapılan konuşmanın 4 üncü bölümü 5.sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • mmm mmm:Mmm;n:3M:mm mamı mmm mmm mm SON GÜN Yarışmaya katılmak isteyen güzellerin en geç 17.00 ye kadar resim çektirmesi gerekiyor.saat 1969 Türkiye Güzellik Yarışmasına müracaat süresi Du akşam saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Kaatil yakalandıktan sonra beyaz gömlekli polistir)KAMPİNG'E GİZLENEN KAATİL YAKALANDI Bahçıvan kılığına giren iki polis memuru,turistlerin kaldığı Londra asfaltındaki bir kampingde gizlenen Kilisli a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • ERBAKAN'A TEPKİ BÜYÜYOR Erbakan Donkişot gibi davranıyor AP Genel Başkan Yardımcısı da Erbakanın görüşlerinin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.ANKARA.ÖZEL KONYA bağımsız milletvekili adayı Necmettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Nasıl olacak cici olmıyan demokrasi!Tavsiye olunan idare tarzları benim bilmediğim idareler değil.Bugünkü demokratik rejim,geçmiş zamanlarda gördüğümüz totaliter idarelerin hepsinden iyidir INONU DİYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • rübe Kâfidir ^^ir Tecrü Fazıl Şatırog Kozmetik San.Tel;271»5t Avrupada ve Türkiye'de" binlerce insan AK YOK ¦aç friksiyonu kullanıyor Saçlarınızı tabiî rengine çevirir;kasıntı ve kepeği yok eder:saçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Liderlerin radyo düellosu başlıyor.ANKARA,ÖZEL ve AA SfYASÎ partilerin radyo propaganda konuşmaları bugün saat 16.55'de Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükhaşı'mn konuşmasıyla başlayacaktır Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.09.1969
  • Dış İşleri Sözcüsü Batı Trakya Türklerinin iade edilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı Yunan zulmünden Batı Trakya'dan kaçan bir Türk aile."BATI TRAKYA BOSALTILMAMALI rr Batı Trakya Türkleri ise,junfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.09.1969
  • f Uluslararası Para Fonu'nun VVashington'daki toplantısında,özel çekme hakları,ilk madde fiyatlarında istikrarın sağlanması,para sisteminin gözden geçirilmesi gibi önemli sorunlar ele alınacaktır.Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • BAĞIMSIZ ADAY Prof ERBAKAN,«SÜLEYMAN BEY,KENDİSİNİ SEÇENLERE SIRTINI DÖNDÜ!DEDİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • NERDESHiliN?T AYLAN özgür öldü.öldürüldü!Âdi bir tertibe kurban çitti!Can verdi al kanlar içinde.NERDESİN ECEVİT?Bu kokuşmuş düzen,bu suyu çıkmış düzen,bu pespaye düzen değişsin diye hayatından oldu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • ACI BİR KAYIP Merhum Dr.Cemal Yahya bey ve Kâniye hanımın kızı,Adnan Berkay'm kıymetli zevcesi,Halil Berkay ve merhume Işık Berkay'm sevgili anneıeri,Muhip ve Tomur Alaybek'in sevgili kardeşleri ESuHH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • ACI BİR KAYIP Merhum Miralay Ali Doğançay ve Hasibe Doğançay'm sevgili kızı,Muzaffer Kuday,Fethi Doğançay ve Nevin Ankan'm kıymetli kardeşleri.Arzu Ankan'm biricik teyzesi,Ali ve Ahmet Doğançay'm hala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • Dr.M.NiHAD AY TÜRKİYE'DE TOPLU PAZARLIK DÜZENİNDE ÜCRET OLUŞUMU Türkiye'de ekonomik ve sosyal gelişmeler;Türkiye'de sendikacılık düzeninin ve sendikaların gelişmesi:Türkiye'de ücret düzeni ve toplu pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • II EYLÜL 1969 Hicri 1389 RECEP İS Rum!1385 EYLÜL M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Oda Meclisimizin 14.8.1969 tarih ve 54 sayılı oturumunda kabul edilen,«TENZİLÂTLI SATIŞLARI TANZİM EDEN RİAYETİ MECBURÎ MESLEKÎ KARAR» haftalık yayın organımız «İstanbul Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • TEŞEKKÜR 21/9/1969 günü elîm bir tra-E fik kazasında kaybettiğimi!kıymetli varlıklarımız,i Ayşe Ersil ve Nigâr Kılıçaslan'ın 23/9/1969 tarihinde yapılan ce-naze törenine iştirak eden,E telgraf ve tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • MI.1.I.MIHIM M İlli j TEŞEKKÜR E 1967 ocak ayında karda düş-me neticesi belkemiğimde vu-E kua gelen arızadan yürüyemez E hale gelerek mütehassıs zevatın E yanlış teşhisine istinaden yapı-E lanlar seme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • I TEŞEKKÜR E Oğullarımız Cüneyt ve Cem E E ŞengÜl'e başarılı sünnet ameli-E yatı yapan İstanbul Üniversi-E tesi Tıp Fakültesi Birinci Cer-E E rahi Kliniği Operatörü Doçent Dr.Kaya Çilingiroğlu'na e E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • MEVLİD 5.8.1969 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan Kıymetli varlığımır ZEHRA KURA Hanımın aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 28.9.1969 Pazar günü öğle namazını müteakip Aksaray Valide Camii Şerifinde değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • TEŞEKKÜR 22.9.1969 da eşim jj Gülizar Çelebi'ji başarılı bir doğumdan sonra sıhhate kavuşturan,Amiral 5 Bristol Hastahanesl Baştabibi-S ne,sayın Dr.HALÛK AKER'e E Başhemşireye ve ilgili bütün s hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • H ıı ınıı ııııııtmıımıııııııımııı £ TEŞEKKÜR Ameliyatımı yapan kıymetli E j Dr.SAİF TEZER E amcama candan teşekkürü E borç bilirim.KEREM TENGlZ 1 E Milliyet 13633
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • Sahibi:MJIIIyat Gazetecilik A.S.adına ERCÜMENT A0&& KARACAN Müessese Müdürü:M Genel Yawn Müdürü ABDt IPEKÇt NURETTİN DEMÎRKOL BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR BASILDIĞI TERt MİLLİYET MATBAASİ Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.09.1969
  • r 7 TABANCA!TALEBE alemindeki kanlı olayları görenler vaktiyle bu işler ilk patlak verdiği günlerde yazdığımız yazıları bir kere daha okumalıdırlar.Masum,körpe,heyecanlı çocuklar o kadar tahrik ediliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • SIRA SOL'da.YARINKİ Alman seçimleri konusunda muhakkak görünen şey,Sosyal Demokratların,Hristiyan Demokratları az bir farkla bile olsa geçip Almanyaıun 1 No.lı partisi olarak ortaya çıkacağıdır.Yine ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • ALMANYA'da SEÇİMLER YARIN YAPILIYOR Sosyal Demokratlar görünüyor Y Aşırı sağcı Ulusal Demokrat Parti Meclise »üçüncü büyük parti» olarak girmeyi umuyor BONN,AA,AP,RADYO ARIN Almanya'da yapılacak genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • Dubçek Hatâ işlediğini,kabul etmedi Dubçek ile onbir reformcu lider,parti Prezidyumundan atılacak.PRAG,AA,UPt YÎ haber alan kaynaklara göre,I ikinci gününde de sıkı bir gizlilik perdesi ardında cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • Bolivya'da Ordu idareyi ele aldı DIŞ HABERLER SERVİSİ Bolivyada dün sabaha karşı silâhlı kuvvetler idareyi ele almışlardır.Ülkeyi yönetmek üzere askerlerden kurulu 16 kişilik hükümet çalışmalarına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • *0&mm «WMW l^ııiai^' V" Her Pazartesi 17.SAYI 750 KURUŞLUK PARASIZ PLÂSTİK KABARTMA HARİTA İLÂVESİYLE PAZARTESİ ÇIKIYOR RENKLİ DÜNYA V^ 50 Kuruş Renkli Dünya,yeni okul programına uyan ve 8 ülkede 2.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • LİSE VE SAN'AT ENSTİTÜLERİ MEZUNLARINA Bütün mühendislik dallarında mükemmel ve tam Teçhizatı ve kompetan bir öğretim kadrosu ile GÜNDÜZ ve AKŞAM Öğretimi yapan yegâne mühendislik okulu olan GAYRETTEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • CEMNETS SOMYELİ YATAKLARI 18 YILLIK TECRÜBEYE SAHİPTİR Fabrikamız kauçuk ve sünger gibi malzeme kullanmaz CENNET SOMYE ve YAY SANAYİ Koli.Ştİ.Mercan Ismetlye Cad.Şanonda Sok.16 lat.Fab.Tel:22 72 71 Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • İSRAİL BAŞBAKANI NsXON'DAN SİLAH YARDIMI İSTEDİ WASHİNGTON,AA,THA İsrail Başbakanı Bayan Golda Meir,dün Başkan Nbcon'dan,ülkesine daha fazla askerî yardımda bulunulmasını istemiştir.Nbcon'un «bu taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • M.Ali BIRANT RABAT'tan BİLDİRİYOR Ö NCEKt gece sona eren İslâm Konferansı,toplantılara katılan ülkelerin temsilcileri arasında zıt tepkilere yol açmıştır.Bu arada,Türkiyenin ortak bildiri konusundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.ve Avrupanm en büyük çelik grubu THYSSEN'in iştiraki ile memleketimizde matkap ucu,rayba,freze,klavuz imâl eden 14.000 000 TL ödenmiş sermayeli makina-takım endüstrisi A.S.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.09.1969
  • dev ikramiyenin n Sîp&sİ?ARSLAN PAYINI NASIL KAZANACAKSINIZ?içinde ARSLAN resmi bulunan ANKARA kapaklarını biriktiriniz Beş adet ARSLAN resimli kapağı aşağıdaki adrese getiriniz veya bir zarfa koyup a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.09.1969
  • Radyo konuşmaları başlıyor Siyasî partilerin radyo propaganda konuşmaları,bugün başlıyacak ve oyverme gününden önceki gün saat 18'e kadar devam edecektir.Seçime katılan siyasî partiler,radyolarla prop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • TÜRKEŞ ÜNİVERSİTE REFORMU İSTEDİ «Araştırma V^cıpsuıyciîi Üniversiteden uzaklaşmalı» ANKARA.T.H.A.MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş,Üniversite sorunlarıyla ilgili olarak dün Burdıır'da bir konuşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • «METELİKSİZ ADAY Balıkesir'in bağımsız adaylarından Edrenıit'li Hasan Satar.Belediye iara.jı'nda yaptığı konuşmada,ceplerini dışarı çıkarıp.«Milletvekilliğine meteliksiz olarak adaylığını koyduğunu» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • CHP adayı silâhlı tecavüze uğrada İZMİR.ÖZEL CHP İzmir Milletvekili adayı Kemal önder.Kiraz'da silâhlı tecavüze uğradığını iddia etmiştir.Seçim kampanyası için Kiraz'ın.Çömlekçi ve Karaburç köylerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • PAKSÜT,AP VE CHP'ye Ani ANKARA,ÖZEL Güven Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Paksüt dün yaptığı konuşmada,«Yetersiz ve kararsız olana verilecek her oy ziyan edilmiş oydur.Kışkırtıcı ve vıkıcı sola v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • CHP İLAÇ FÎATLARINI İNDİRECEK ANKARA,A.A.CUMHURİYET Halk Partisi Genel Merkezi,iktidara gelindiği takdirde öncelikle ele alınacak konularla ilgili olarak hazırladığı ikinci kararnameyi de dün basına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • SIRA 324 Lisans 85.18.11 aranıyor,i Teleton:44 61 64 S Basın:2VMU0)13657
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • ÇUBUKLÜ'da 10 dönüm,şahane manzaralı,asırlık ağaçlı YALİ ARSASI ÂDİL ARASLl Tokatlıyan İşhanı 2/2,Tel:44 44 06 Reklâmcılık:3306 13828
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • VEFAT Emekli Piyade Albayı Etem Erez'in eşi Yük.Müh.Cihat Erez ve Hikmet Hamiyet)Erez ile Aymelek Aksoydan'ın kayınvalideleri Yusuf Erez'in babaannesi,Nebean ve Sinan Aksovdan'ın anneanneleri MÜRVET E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • TEŞEKKÜR «Mir'atı İstanbul» yazarı Baba Raif'in oğlu Emekli öğretmen General HAKKI RAİF AYYILDIZ'ın cenaze merasimine gelen,çelenk gönderen,hastalığı esnasında yakın E alâka ve ihtimam gösteren Gureba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • ÖLÜM Ahmet Hamdi Başar ve Şâir Şükûfe Nihal'in biricik kızı,Bahire Başar'ın üvey kızı,Necdet Sander'in kardeşi,Ali Firuz'un çok sevgili annesi,Ersin Alok'un eşi,Didar,Turgut,Kayhan ve Tuncay Çağlayan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • Milletlerarası bir teşkilât,Satış Organizasyonunda tam veya yarım gün çalışmak ve idarî kadroya yetiştirilmek üzere,eğitim safhasında 2000.00 TL.sı,tecrübe kazandıktan sonra 5000.00 TL.sı kazanma imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • MODA'DA lebiderya,asansörlü,kaloriferli,lüks çatı katı,135.000 lira,Akyapı İnşaat 36 51 07 REŞİKTAS'TA,çarşıda,2 katlı sağlam ahşap bina,tamamı 60.000 lira.46 78 88 l SKÜDAR,îhsaniye Şerifbey Çeşmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • OKUL DIŞ3 KALMIŞ ÖĞRENCİLERE Her gün öğleye kadar 3 saat İNGİLİZCE,DAKTİLO,SPOR ve SOSYAL FAALİYETLER.Derslere 4 ekimde başlanacaktır.AMERİKAN DERSHANESİ AKSAM DERSLERİ İNGİLİZCE,FRANSIZCA,ALMANCA,MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • Üniversitelerarası Kayıt Sistemine Dahil Yüksek Öğretim Müesseselerinin 1969-1970 Ders Yılı Kayıt ve Kabul Şartları 11 Temmuz 1969 tarihinde vapılan Üniversitelerarası Giriş İmtihanı neticelerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • t L Â N BAKIRKÖY ASLİYE BİRİNCİ HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 969/390 Dâvâcı Avni Ünal tarafından dâvâlı Kadir Uğur aleyhine açılan sula dâvasının yapılan muhakemesinde:Dâvâlının adresi tesbit edilemediğinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • Salı günleri ölümle biten kaza az oluyor B İstatistiklere göre trafik kazaları daha çok pazartesi ve cumartesi günleri oluyor.YURDUMUZDA trafik ka zâları daha çok pazartesi ve cumartesi semleri meydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • «EVLENMEK İSTİYORUM» Kendisini evlâtlık alan 62 vaşındaki Âdil ile 57 yaşındaki Zeynep'i,para vermedikleri için bıçakla yaralamaktan sanık 33 yaşlarındaki Orhan Tatlıdil,dün adliyede:«Beni evlendirmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • SORUŞTURMA SIRASINDA ÜÇ SANIĞI ÖLEN YARIM MİLYONLUK YOLSUZLUK OLAYI ADLİYEDE BURSA,THA Soruşturması sırasında üç kişinin ölmesiyle esrarlı bir safhaya giren varım milyon liraya yakın yolsuzluk olayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 27.09.1969
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞALEDİR.YARDIM EDELİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • c:v-v.x.Milliyet O 1)o 2)e 3)o 4)0 5)0 12)O 6)0 8)0 14)O0 7 Plâkların satış durumlarını bize bildiren Mini Lady v'Fittş pasajı Beyoğlu)Lâle Tünel Beyoğlu)Cümbüs Karaköy)İstanbul Plâk Kadıköy)Çelik Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • 'topluyoruz I ıMum FİLATEÜSTLERLE BA5BAŞA.Erol AKKAYA ALI PEKSO* Bebek)1967 Polonya at serisi,1965 Polonya Tokyo Olimpiyatları,1966 Avrupa Oyunları 1964 Tokyo Olimpiyatları II.1963 at serisi 1965 yelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • "HHH "Veda yemeği„ni yediler ¦mumı I Ve dostça ayrıldılar M ERTÇE,erkekçe,dostça ve de kardeşçe birbirine «Allahaısmarladık» dediler Durul Gence orkestrasının elemanları.Gecen cumartesi gecesi çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • DEMİREL DİYOR PERSON İPEKÇİ Personel Kanunu meselesi var.DEMİREL Personel Kanunu meselesini vazedin bakalım,siz nasıl anlıyorsunuz Personel Kanununu?Yâni daha doğrusu sizin zihninizde aydınlanması lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • YURT DIŞINA AKIN VAR Büyükburç,Paris'e Kanat Gür sahran j ZMİR Fuarı'nın kapanmasından sonra çalışmak üzere orada bulunan sanatçılar İstanbul'a dönmeye başladılar.Bunlardan Kanat Gür orkestrası ile Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • ESİN AFŞAR Bir Fransız plak şirketiyle)anlaşma yaptı JARKICl Esin Afşar,halen Fransa'da bulunan meneceri aracılığı İle Barcley plâk şirketi ile 8 yıllık bir anlaşma imzalamıştır.Esin Afşar'ın Türkiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • ALAİN DELON TAKDİM EDECEK Fransa televizyonundaki programında Esin Afşar'ı ünlü aktör Alain Delon takdim edecektir.Şarkıcı bu konuda şunları söylemiştir:«Alain Delon tarafmdan takdim edilmekten çok.ee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • Timur Selçuk üç plâk doldurdu Bundan bir süre önce midesindcı ameliyat olan Timur Selçuk tedavi olmak İçin tekrar Paris'e gitmiştir Gene şarkıcı fırsattan faydalanarak kış mevsimi için Uç tane de.plak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • DAMLALAR TAHRAN'DAN DÖNÜYOR Bundan bir ay önce çalışmak için Tahran'a giden Damlalar orkestrası 15 gün sonra tekrar tstanbula döne çekler.Halen Tahran'da Otel Miami' de çalışan topluluğun yeni kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.09.1969
  • Aydın Tansel de turneye çıkıyor Şarkıcı Aydın Tansel.ekim ayının başında 25 gün sürecek olar blı Anadolu turnesine çıkacaktır Orta ve Güney Anadolu bölgelerini geze cek olan Tansel bu konuda şunları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • EH BiR/CZ.ÇE.J l_IKTTE J AV,DEAVER O TATLI 8iRjSİ S OLDUĞUM-SE"NISİIsJ ha A^ DAN 46 NEt^HM TATLI-ŞETMİN)Jlüf-C Ijfif^jŞk 7^?7Wr\^rrf 0 IJr^ t fil 5 i* Jmr m aöDC^/«dır rj\9T m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • SAK,GORECEte-Si** o eusiSE O KADAR.AÇIK DEĞ»U L Vl^AfOÎAOlNO «eno yaP/clea ÇÖK MEŞGUL-M/X AAA/SECDEN SENAB D U OKU/İSrEMİşn L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • ÇOK.İŞVM V.AR.SO-İIKİce Bugün auiş ve.R-i «SET C3*=l_e AAİVE-CEĞ i'm MEV KAÇINI TOP GELiyOR."A/T^ BiL.TyofiC musun amme BueüM vv/vr TA TOP ÛJUlK SBvıRCti-E'EDEŞ* Qı'R.rmİki GÖZÜNÜ BtfTLuaLT-AAIŞ.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketimize ait Şeker Fabrikaları,Makine Fabrikaları,Şantiye ve Mekanik atelyelerde çalıştırılmak üzere.1 Kimya Yüksek Mühendisleri.2 Makine ve Elektrik Yüksek Mühendisleri,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • Nahit başını kaldırdı,göz göze geldiler Nahit kendi kocaman kocaman ve ko yu renkli gözlerinin bu yemyeşil gözlere ne tesir yaptığını,ne söylediğini anlayamadı Aslında Hatice onları bütünüyle,kalın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • BUYUK CASUSLUK ROMANI 'isaftan:JErduHitbd r4aA **oÇ E0 Menteşenin olduğu yerde bir kapı bulunması gerekirdi.Gerçekten de hiç kullanılmayan,boya ile tamamen gizlenmiş bir kapak vardı.Boyadaki ince çat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • Alatnut Kalesi yazan ve çizen SUAT YALAZ &aY3ıjA\pf)r tel VB MA^'AJE K^/O VAKALAAJA/O ÇALA-RA* MAJ iHA/uert',t A SABİT"" RAi^ue^e uy£uLAuW C£XAAJ/lO 1/JFtAZ."UA.I4AUCA 35ST£f^t £c?f=AVLA ME£f BEKLEMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • SOLDAN SAĞA:1 Yük hayvanına verilen ad eski dilde)İnsana cok yararlı bir hayvan.2 Karışıl;renkli:Bağlı-İlk.birbirini tutma.3 iki veva daha cok devletin biribirlcriyle silâhlı vurulmaları;GUlgillerden.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.09.1969
  • ti KOÇ BURCU OĞLAK BURCU VoKS 52» Bugün ve yarın size yapılmış olan teklifleri İncelemekle vakit geçireceksiniz.Kafi karara varmakta pek acele etmeyiniz.KOVA BURCU J Bir yola çıkmanız İçin bir teklift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.09.1969
  • A to} Halkın aldatılmasını radyo önleyemez mî î VATAN Cephesi günlerinin radyosunu dinleyenler,herhalde bugünün radyosunu beğenmemezlik edemezler.Sanırım,öfkelenip radyosunu kırmak isteyenlere de artı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1969
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR Anayasa raftan köye işte böyle iner.ADININ peşinde peşpeşine beş çocuk vardı.Beş çocuğunu da peşine takmış okula getirmişti.Yoksulluğuna yoksuldu,hem de nasıl.Perişanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.09.1969
  • Türkiyede ilk defa yapılan büyük bilimsel araştırma HAZIRLAYANLAR:İSÇİLER KİME.NEDEN OY VERİYOR Prof.KENAN BULUTOGLU Prof.AHMET NİYAZİ KOÇ Prof.METİN GÖKER Asistan Or.İLTER TURAN Uzman CENGİZ ARIN tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Binininim,E İSTANBUL 5.55 Açılış» program 6.00 Günaydın 00 Köye aaOerler 7.05 Sabah türküleri 7.30 Haberler ve hava duruma 7.45 Hafi!müzik 8.00 İstanbul'da bugün 8.05 Küçük İlânlar 8.10 Oyun havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • 1969 yıhmn ikinci ikramiye çekilişinde ile 98değerinde Şişli Hanımefendi Sokağında ve 57.000 LİRA değerinde f eneryolu Ziverbey Asfaltı üzerinde APARTMAN DAİRELERİ 10.000 LİRA ve ayrıca zengin para ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • TATBİKÎ GÜZEL SANATLAR YÜKSEK OKULU Giriş İmtihanlarına HAZIRLAMA KURSLARI Yeniden iki DEVRE olarak aşağıdaki tarihlerde düzenlenmiştir.1.Devre:29 Eylül 1969 4 Ekim 1969 2.Devre:6 Ekim 1969 11 Ekim 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 21 71 00 ve 21 71 01 numaralı telefonlarımız bu günden itibaren 23 42 65 ve 23 42 66 olarak değiştirilmiştir.AVNİ ŞAŞA ŞAŞA DEPOCULUK VE TİC.KOLLEKTtF ŞTİ Milliyet 13666
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • KOCROĞLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet:1365S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • öl ene ALTAN DEMİRKOL EŞİNİN öldüğü gün,İzzet Günay'ın yüzünü bir kara perde kaplayıvermiş.O günden bu yana,gülmesini unutmuş aktör.İçtenlikle gülmek,artık çok uzaklardaymış.Fakat,yine de umudunu yiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • H Sanatçı,«Ölen eşimin yerini dolduracak birini bulabildiğim an,dünyam gerçekten aydınlığa kavuşacak» diyor.İzzet Günay'ın hedefi:4-5 yıl sonra sinemayı bırakıp ufak çapta ticaret hayatına atılmak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Meral Kılıç mevsimin ilk sergisine hazırlanıyor Seramik sanatçımız Meral Kılıç İki yıllık bir ayrılıktan sonra Eti ler'de açtığı yeni r.telyesinde çalışmalara başladı öğrenimini ttal ya'nın Floransa c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • ELEMAN ARANIYOR Hızla gelişmekte olan yabancı bir sınaî şirket İngilizce bilen MUHASEBE ŞEFİ aramaktadır.Üniversite mezunu olması,benzer bir şirkette tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.Ücret ve di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • umumilimi Bu sütuna program vermek isteyen yazlık sinema ve tiyatrolar,Türk Haberler Ajansı Duyurma Servisim Tel:22 51 69)müracaat etmelidir SİNEMALAR İSTANBUL AS 41 63 15)Aşk Dolabı O Deneuve Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Şirketimiz TELEFON NUMARASININ 29 Eylül 1969 Pazartesi gününden itibaren 46 81 57 3 Hat)olarak değişeceğini Sayın Müşterilerimize oildiririz.LEDA TİCARET T.A.Otyiniyet Sokak No.8 Şişli İlâncılık 4605
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • İLÂN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı Kuruluş Kanununun Smaddesi hükümlerine uygun olarak DIŞİŞLERİ BAKAN-LIĞI'na yanşma sınavı ile kadro durumu sebebiyle en çok 10 meslek memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • s\mtA\i İDEALİNİZDEKİ APARTMAN DAİRESİNİ Mİ İSTİYORSUNUZ SİMİTAŞ'IN 4.BLOK DAİRELERİNİ GÖRÜNÜZ.MÜRACAAT MERTER SİTESİ-SİMİTAŞ TEL.21 46 87 J Reltl&racılık:HU 13650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • İŞ MAKİNELERİ SATILACAKTIR C 80 buldozer,betoniyer tamirhane ve kompresör satılacaktır.En son teklif tarihi 7.10.1969 saat 15.00 olup şartname Müdürlüğümüzden temin edilir.Tel:49 99 01 2 3 T İ M L O İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • ispanya hükümeti 50 ünlü film yıldızından vergi istiyor MADRİD.THA İçlerinde Gina Lollobrigida,Tul Josepb Cotten,Maximilian Schell,Eddie Constantine,Sylva Koscina,Horst Buclıolz,Cattaerine Spaak,Elke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Sahnede kaşınan bir şarkıcıyla halk alay etti BEYRUT,AA.Rakipleri tarafından bir komploya kurban gittiğini söyleyen ünlü bir kadın şarkıcı,polise başvurarak suçluların ortaya çıkarılmalarını istemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • HUH^\UHVU%UUUV»İ İSTANBUL TİYATROSU BU AKŞAMDAN İTİBAREN SADIK ŞENDİL'in Ünlü Komedisi KART HOROZ Tam Kadro ile Pazartesi hariç hergün 21.15'te Çarşamba Cumartesi Pazar 15'te Matine Gişe açılmıştır.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • BASKI MAKİNESİ Teneke levha üzerine kaliteli baskı yapabilecek yenice matbaa makinesi aranıyor.Tel:21 3S PA.23 LEVENT Milliyet:18831
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Yüksek Makine Mühendisi veya Makine Mühendisi Alınacaktır İngilizce bilmek ve kalite kontrol sahasında iş tecrübesi olmak tercih sebebidir.Askerliğini yapmış isteklilerin hal tercümeleri ile beraber P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Televizyon işlerinizde TEL:44 83 64 LEKTRONIK Milliyet 136M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • rGENÇLER için modern bir diskotek Yepyeni bir ses ve ışık düzeni,listelerdeki son plâklar Hergün saat 14.00 den itibaren matine disk jokey MUSTAFA Şişli Meydanı Paşam Taverna üstü Tel:47 26 82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.09.1969
  • Radyo Senfoni Orkestrası 28 eylül pazar günü konser vererek îstanbul Radyo senronı Orkestrası 38 eylül pazaı günü saat 11.00'de bir konser yayınlayacaktır Cemal Reşil Rey'ln yöneteceği konsere.Bânn Sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 27.09.1969
  • HALK BU ZEHiRi KOLAY İÇMEZ!II TÜRKİYE'nin,Ortak Pazar' ııı geçiş dönemine sokulmasının iyice yaklaştığı şu günlerde dış çevreler Türk parasının değerinin en az *o33 düşürüleceğini öne sürmektedirler.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • «Satsuma» mandalini bu yıl 20 yıl milyon kiloyu da asacak İZMİR,AA Son beş yıldır ihracı gelişen ve Ege'de geniş dikim alanı bulan «Satsuma» cinsi mandalina üretimi bu yıl 20 milyon kilo olarak tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • S'M HALK LEFKOŞA,Akay CEMAL bildiriyor KIBRIS Rum yönetiminin gümrük vergileri ile sigara vergisi' ni arttırması Ada'da Türkler veRumlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır.«Enflâsyonu önleme» ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • ADANA'DA DÜN PAMUK SATIŞI HIZLANDI ADANA Ticaret Borsasında pamuk satışları hareketli seçmiştir.Saat 12'yc kadar 144,3 ton Çukurova standart 1 pamuk peşin olarak 477 4(î4 kuruştan 19 ton Çukurova stan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Bugüne kadar 100 milyon dolarlık yabancı sermaye yurda geldi 1 z.r-YURDUMUZA 6225 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'na göre 1951-1968 yılları arasında toplam olarak 100 milyon 938 bin dolarlık sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • FAO,pirinç üretimindeki artışların fiyatlarda düşmelere yol açabileceğini açıkladı.DÜNYADA BU HAFTA Dünya pamuk fiatları aynı seviyede kalacak PARİS,M 1 Ş E L Perlman bildiriyor FAO'nun açıkladığına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Banka garantili ihracatta döviz,9 ayda yurda getirilecek &NKARA,TIIA Maliye Bakanlığı,«Banka garantisi ile ihraç edilen rdftUar» ile ilgili tebliğde bir değişiklik yapmış ve bu şekilde sağlansa dövizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Romanya,300 bin dolarlık Bursa havlusu alıyor BURSA,ÖZEL Romanya,Bursa'dan 300 bin dolarlık havlu alacaktır.Bursa Ticaret Odası ile Romen Ticaret Heyeti arasında bu konuda yapılan görüşmelerden olumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Esna-Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz İngiliz Kral)Napolyon 24 ayar külçe I 131.00 132.00 210.00 211.00 145.00 146.00 132.00 133.00 157.00 158.00 160.00 161.00 19.20 19.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • «KAPİTALİST SÖMÜRME» Fransa Ekonomi ve Sosyal Konşeyi üyesi Andre Barjonet'nin,kapitalizm'in ne olduğunu,kar,ücret,sermaye İle emek arasındaki İlişkileri ve artık değer'ln niteliğini açıkladığı son es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Sam Fuarında,45 bin dolarlık Türk malı salısı yapıldı 4NKARA,AA Uluslararası 16'ncı Şam Fuarı 'nda Türk pavyonuna tanınan 45 bin dolarlık ithalât kontenjanı tamamen kullanılmıştır.25 ağustos günü açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • MEMUR ALINACAKTIR Etibank Genel Müdürlüğünden Bankamızın Merkez ve Taşra Şubelerinde istihdam olunmak üzere askerliğini yapmış Üniversite veya Yüksek Okul mezunları ile Lise mezunları ^muadelet kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Türldyenln en güçlü ve büyük Proje Konstrükslyon MUdürlüğü Bürolarında Çelik yapılar ve endüstriye)tesisler mevzuunda çalışmaya istekli askerliğini yapmış İnşaat Çelik ve betonarme)ve makine Y.mühendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • BP PETROLLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR BP Petrolleri A.Ş.'nin Kimyevî Maddeler kısmını idare edebilecek evsafta,piyasa durumuna vâkıf bir eleman aranmaktadır.Aranan vasıflar:30 40 yaşlarında olmak,Kimya saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Almanyada memurlara 1,2 milyar marklık bir zam yapılıyor BONN,AA Federal Almanya Hükümeti,memur maaşlarını arttırmaca» karar vermiş ve bunu karşılamak üzere de 1,2 milyar mark'lık bir ek ödenek kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Mark için Kesinger mütareke istedi 69 Batı Almanya'da borsaları kapatma kararının tepkisi devam ediyor.BONN,AA.BATI Almanya Başbakanı Kiesinger,Hrıstiyan Demokratlarla,Sosyal Demokratlar arasında 6 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • EKONOMÎK4/YAYINLAR-Enflasyon ve iç borçlar «İÇ DEVLET BORÇLARININ ENFLÂSYONİST ET-KİLERİ» Dr.Yılmaz Büyükerşen'in doktora çalışması.Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi yayını,no:61/29,1969)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • r v i 1 TAHVİLLER ve HİSSE SENETLERİ TAHVİLLER DEVLET İSTİKRAZLARI 1351 istikrazı 102.45 1953 İstikrazı 102.65 1956 İstikrazı I.20.77 Hürriyet İstikrazı 100.1964 Kalkınma istikrazı.103.05 1965 Kalkınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Ortck Pazar,Afrika'da üç ülkeye kolaylık sağladı H Kenya,Uganda ve Tanzanya,58 kalem malı Ortak Pazar'a gümrüksüz ihraç edecek.BRÜKSEL,AA DOĞU Afrika İktisadî Birliğini meydana getiren Kenya,Uganda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 27.09.1969
  • Devlet gelirleri geçen yıla göre yüzde 16 arttı H İlgililer,vasıtasız vergilerdeki artışın %21,4 oranını bulduğunu da açıkladılar.ANKARA,A.A.AĞUSTOS ayı devlet gelirleri tahsilâtına göre,bu yıl yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 27.09.1969
  • Avrupa'nın kalbine uçan bir ok!Masallardaki ucan halılara veya cadı süpürgelerine artık lüzum katmadı.6ır Sabena bileti alın ve gözlerinizi kapayın Hedefe bir ok gibi uçan Sabena leılen inanılmayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ A Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdikten sonra Yunan Atletizm Federasyonu,müsabakalara katılan sporcu ve yöneticilere bir ziyafet verdi.Atina'nın 30 kilometre uzağındakl Dapn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • Antrenörlerin An trenörü Cihat Arman Bugüne kadar 53 defa Millî Takımı çalıştıran Arman,Gündüz Kılıç,Çengel Hüseyin,Fahrettin,Naci Özkaya,Mustafa Ertan,Lefter,Şükrü Gülesin gibi şöhretlere hocalık yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • G.Sarayı götüren uçak kaza geçirdi NEZİH ALKIŞ BURSA'dan bildiriyor)Waterford maçı için Bursa'da kampa giden Galatasaraylıları götürecek olan,15.15 de kalkan F 27 Yeşilköy havaalanından hareketinden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • M.Dalkılıç ve F.Özgüden için soruşturma açıldı ANKARA,ÖZEL BALKAN Atletizm Şampiyonasında adı bir kaçıkçılık olayına karışan millî atlet Muharrem Dalkılıç ile Avrupa Atletizm Şampiyonası sonunda veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • 5.Balkan Rally'si m iki kaza oldu ilk özel etap iptal İptal olayını,Rally ye katılan yarışçılar skandal olarak vasıflandırdılar Balkan Rallyslne iştirak eden bir araba startta.B ÖZER YELCE BALIKESİR'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • CEMAL KAMACI A Bastaraiı On»7eincide tir.Kamacı,«Şampiyonluk için Josselin bana daha kolay gelirdi.Şampiyonluk maçını dikkatle izledim ve Orsolic'in çok formda olduğunu gördüm.Kendisi ile karşılaşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • Romen Federasyonu Datcu'ya izin verdi 9 Romen futbolcunun lisansı yetişirse Altay maçında oynayacak.ROMEN Federasyonu,Fenerbahçe'nin Romanya'dan transfer ettiği kaleci Datcu'ya Türkiye'de futbol oynam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • Begiter «Gegiçin Eskişehir'i ihmal etmemesi lâzım» Eskişehirspor Umumi Kaptanı Aydın Begiter,Futbol Federasyonu ile yapılacak müşterek bir organizasyonla,antrenör Abdullah Geglç'in hem Milli Takım İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • Amerikada kızların elbiselerini parçaladığı Kemal Öncü Kemal Öncü'nün elbiselerini parçaladı NEW ORLEANS,ÖZEL A MERİKA'nin üç ünlü binicisi arasmda gösterilen Kemal öncü,birinci geldiği müsabakadan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • Birinci Ligde bugün 2 maç var Türkiye Ligine bugün Ankara'da Demirspor PTT,İzmir'de Göztepe Altınordu maçları ile devam edilecektir.Ankara 19 Mayıs Stadında saat 15.30'da başlayacak maçta ligin ilk ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • GALATASARAY k Bastarafı Onikincide ğı maç da dolayısiyle hafta ortasına alınıyor.Bu nedenlerle Istansporun uğradığı malî zararı kim ödeyecektir?3 İstanbuspor çarşamba günü Galatasarayla tehir maçı oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • SEBEPLENEKIER t Bastarafı Onikincide İle maaş almaktadırlar.Bu personele,ayda 60 bin lira,yılda İse 700 bin Ura kadar bürüt ücret ödenmektedir.Bu ücretin karşılığı olan görev,tarafımızdan değil,hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 27.09.1969
  • ATLETİZM ŞAMPİYONASININ ARDINDAN Madalya kazananlar HALUK SAN m IX.Avrupa Atletizm Şampiyonasında enteresan dereceler elde edildi,rekorlar kırıldı.Şimdi milli marşlarını çaldırıp altın,gümüş ve bronz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • AP ite prensip mücadelesi 4 Baştaralı Birincide İPEKÇİ Bir kaç örnek verebilir misiniz paşam?PLÂN NASIL BAŞLADI?İNÖNÜ Hepsi bövle.Anlatacağım.örnekleri görürsün.Plân böyle başladı.Plâna haşladığımız z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • ÖZGÜR'ÜN KAATiLi t Bastarafı Birincide Ayrıca öğrencinin vurulduğu yer hakkında da kesin öir tarif yapılamamaktadır.Çoğunluğun ifadesine göre:«Tavlan Beyazıt'tan ara sokağa saptığı zaman vurulmuş ve v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • VEFAT Şubemizin çocuk hastalıkları mütehassısı Dr.CAHIDE D06ANÇAY kısa bir rahatsızlığı müteakip gösterilen bütün ihtimamlara rağmen kurtanlamamış 25/9/1969 perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • yıldız zevkle giyeceğiniz çamaşırdır Stüdyo Grafik:379 13616
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • BAKIM MÜHENDİSİ ARANIYOR Türkkablo Anonim Ortaklığının İzmit'teki fabrikası için Bakım Mühendisi alınacaktır.Adaylarda Aranan Vasıflar:1 30 40 yaşları arasında olması 2 İyi İngilizce bilmesi 3 Kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • I DAVET Sofia ve Selim Batı Oğulları YAKUP'UN doğumunu müjdeler bütün dost ve akrabaları 30/9/969 Salı günü saat 9.30 da sünnet düğününe davet ederler.Pakize Kliniği Vali Konağı Cad.Nisp.ntas.Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • LİDERLERİN t Ba$tara1ı Birincide İlk günkü konuşmalar 20 daha sonraki konuşmalar ise 10 dakika olacak ve 15 gün sürecektir.ASAL CHP'YE ÇATTI Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal,dün yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • FETHİ NACİ İÇİN VERİLEN KARARİ YARGITAY BOZDU ANKARA,ÖZEL Ant dergisinde,Atatürk'ün sözlerini yayınladığı için «komünizmi övme»den mahkûm olan Fethi Naci hakkındaki kararı Yargıtay Birinci Ceza Daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • JUNTA BASKIYI ARTTIRDI [SUAT TÜRKERİ Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçan Türkler özellikle «Yunan cuntası işbaşına geldikten sonra Türkler üzerindeki baskının daha da arttırıldığını» söylemişlerdir Her ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • «Batı Trakya t Bastaraîı Birincide kasının,Batı Trakya'dakl Türklerin herşeylerini geride bırakarak göç etmelerini sağlamak ve böylece Lozan'da kurulmuş olan dengeyi aleyhimize bozmak olduğunu,bugüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • ERBAKAN A Bastarart Birincide dolannm İstanbul tüccarına,1 milyonunun Anadoluya dağıtıldığı iddiası,Odalar Birliğinin verdiği rakamlarla cevaplanmıştır.Buna göre Erbakan'ın Odalar Birliği Gene)Sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • KAMPIKG'E GİZLENEN t Bastarah Bi incide tüfekle 140 mermi bulunmuştur.Kiliste zengin bir iş adamı olan amcasının oğlu Ali'yi kendisine «kekeme» dediği için önce başından üç kurşunla vurarak öldüren ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • TEŞEKKÜR I Sevgili eşim Selâhattin Özger'in E vefatı dolayısı ile bizzat cena-E ze törenine katılan,çelenk gön-E deren,telgraf ve mektupla bas-E sağlığı dileyen,evimize gelip E acımızı paylaşmak lûtlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • A n k a r a'd a k i BASIMEVİ SAHİPLERİNİN TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ İle İlgili BİLDİRİSİ Bir süreden beri basınımızda,belli bir kaynaktan verildiği anlaşılan,Türk Tarih Kurumu Basımevi aleyhinde habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.Türk Alman işbirliğinin elektrik endüstrisi sahasında modern bir temsilcisi olan ve Türkiye ekonomisinde şimdiden mühim bir yer işgal etmiş bulunan müessesemizin TİCARÎ MUHASEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 27.09.1969
  • yıldız çok iyi bildiğiniz bir çamaşır marhasıdır.Stüdyo OrafÜK 878 13615
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 27.09.1969
  • Karamehmef,Sonbahar At Yarışlarının İstanbul'a alınmayışının nedenini açıkladı:Yarıkların yapılamaması sebebiyle güç durumda kalan Jokeyler,Veli efendi Hipodromunda sabahın erken saatlerinde yaptıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • noccl» dedim.Hemen tanıdı ve «Bongior-Can,Lazio'da oynadığı sırada italya'ya dönerken.no» dedi.Daha «nasılsın» demeden «Can Bartu [MİLLİYET] ne yapıyor?dedi.Zaten bir İtalyan'ın bir Türk'e soracağı İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • MA9IL OLACAK MOLEKUL'CUeÜM,ÇIKAK GİBİ Gieo'ıi-ECZ MAÇ D»t-ACIKLI BİE-VUSUF VE HBl PİLMI SEYRETTİK.GEÇEN PAZAfc.FİLMİN ADI IZDIRAP HAFTASI KISIM TEKMİL» olİKDEN TANEl GE-LECEK PKOGKAMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • i' LİG BAŞLADI,FAKAT,DERT BİTMEDİ Dafçu Ercan {J Nunweiller J Levend Yümaz Ya$ar Ogün Zekî Can ŞÜKRÜ ERCAN NUNftiRUR IMND YILMAZ YÂ$AR KEDİM ZEKİ CAN BAI9L_ŞÜKRÜ ERCAN N8NWEILLER YILMAZ FUAT ZîYA_OGÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • 71 KİLO S1MPİY01 CEMAL KAMACI'YI Alman Gerhard Piaskowy karşılaşma için 20.000 mark teklif etti.67 kilonun yeni şampiyonu Orsolics 6 aydan önce unvanını ortaya koymuyor VİYANA,ÖZEL mm m KÎLO Avrupa Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • i,T PARDON SVİÇRü,antrenörü «Türk.İler oynadı.bİ2 seyret,tik» demiş.Yunan İdarecisi re'yi görmeye geldim Türk.T 'ere hayrao kaldım» demls T İsviçre'yi 'arklı venen X millî kaptanı Can Bartu ise «Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • Eski Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu JOE LUIS AKLI DENGESİNİ KAYBETTİ Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonlarından Joe Loııis,geçirdiği bir kriz sonunda akil dengesini kaybetmiş ve hastabaneve kaldırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • Galatasaray Istanbulspor maçını Federasyon tehir etti Karara itiraz eden İstanbulspor adına yönetici Kaya Çilingîroğlu «Tehir yüzünden uğrayacağımız zararı kim ödeyecek» dedi.FUTBOL Federasyonu,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 27.09.1969
  • mmm t TÜRK HAKEMLERİ YÖNETTİ Geçtiğimiz Çarşamba {ecesi Sofya'da,Bulgaristan B.Almanya maçını yöneten Milli Hakemimiz Ertuğnıl Dilek,karşılaşmadan sonra başarılı İdaresi nedeniyle bir hayli alkış topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor