Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • GAZETECİLİK ÖNCEKİ gün Resmî Gazetede yayınlanan kesin aday listesinde tesbit edebildiğimize göre adayların 110'unun mesleği gazeteciliktir.Bunların 77 tanesi,mesleklerini sadece gazeteci olarak göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • CHP HUKUK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEK ANKARA,ÖZEL CHP seçim bildirgesinin 12bölümü olan «Halkçı ve devrimci hukuk düzeni» bölümü dün açıklanmıştır.Bu bölümde «sosyal adaletin gerçekleşmesini kolaylaştırıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • B Dışişlerine göre bu konudaki görüşmeler devam ediyor.ANKARA,ÖZEL ORTAK Pazar Ortaklık Komisyonunun son günlerde bir rapor yayınlayarak,Türkiye'nin dört yıllık ekonomik durumunu incelediği ve buna gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • Yıllardan beri gazetecileri ve gazetecüerle konuşmayı sevmediği söylenen eski Genel Kurmay Başkam Tural ilk defa arkadaşımız Yılmaz Çetinerle öze)bir görüşme yapmıştır.Tural bu görüşmede «Hükümetin,Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • Besim Üstüne!«AP tehlikeli maceralara giriyor» dedi ANKARA,A.A.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcı» Prof.Besim Üs tünel hükümetin Ortak Pazara geçiş müzakerelerine başlama ve tslâm Zirve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • Türkiye'nin ilk ve en büyük dört şeker fabrikasından biriydi.w;Türkiye'nin ilk dürt şeker fabrikasından biri olan Eskişebir fabrikasının temeli 1 şubat 1983'te atılmış,geceli gündüzlü çalışılarak altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • ^Mm^i iyr:vı,u;Hava korsanları için Amerikada bir program hazırlandı MONTREAL.AA ULUSLARARASİ Sivil Havacılık Teşkilatının bil sözcüsü «Hava korsanlıklarını» önlemek üzere Hazırlanan deneme niteliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • DEMİREL:«BİR OYUNCAK TABANCA 4 SAATİMİ AID!ANKIRA,TP Başbakan Demire)dün TB"S uçağının Sofya'ya kaçırılmas olayı için «Bir oyuncak taban c» dört saatimi aldı» demiştir A.P Genel idare Kurulu top lantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • Sadi Toker'in babası arkadaşımızla konuşuyor.Hava korsanının babası konuştu:"Pilot oğluma bir tokat atsaydı böyle olmazdı,Bulgarlar,Sadi Toker^i en kısa zamanda iade edecek "S BÜLENT ULUKAN EC» uçağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • 1969 Türkiye Güzellik Yarışmasında derece alacak 3 güzele Dİ—BA Müessesesi çamaşır armağan edecektir.Kraliçeye armağan edilecek 24 parçalık Dİ—BA armağanı içinde gecelik,sabahlık çamaşır,brode takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1969
  • Prof.Zeki Velidi TOGAN'ın HATIRALAR «TÜRKİSTAN VE DİĞER MÜSLÜMAN DOĞU TÜRKLERİNİN MİLLÎ VARLIK VE KÜLTÜR MÜCADELELERİ» Kitabı çıkmıştır Genel Dağıtım:BATEŞ Fiatı:35—TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1969
  • BURHAN FELEK DELİNİN ZORUNA BAK!HERKES tabancayı çekip uçak kaçırıyor ya!Biz de yaptık.Sadi bey memlekete döner de hâtıralarını pardon!anılarını anlatmaya kalkarsa başlımı ben hediye •deyim:«Beri de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • TEŞEKKÜR Hacı Mustafa Saraç'm kıymetli eşi,merhum I Dr.Ömer Yöney'in kardeşi,biricik annemiz BEHİCE SARACER'in| âni vefatı dolayısı ile bizzat cenazesine iştirakla,telefon,telgraf ve mektupla tâziyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • Sahibi OatetecH Aş «dine ERCtÎMENl KARACAN Müessese Müdürü i fSİİ İİUCi Genel Yavın Miîrlvrv tPEKÇİ NDRİİ'İTÎN ÜKMİKKOI BU GAZETE BASIN AHLAK YA S A S I N-A U*A B A B 1 L D 1 6 1 IBBt HtUt III MATBAAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • VEFAT Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden tnci öney ile Tıp Fakültesi öğrencilerinden Taylan öney*in ebeveyni Türkiye ts Bankası A.Ş.Karaköv Şubesi Müdürü SALİM ÖNEY İle eşi RUIISAN ÖNEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • Prof.Turhan FEYZÎOĞLU'nun ı Yeni eseri BÜYÜK TEHLİKE KOMÜNİZM Bütün kitapçılarda Genel Dağıtım BATEŞ Fiatı:Beş lira Bates:94 13125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • V EFAT Bankamız Karaköy Şubesi Müdürü kıymetli mesai arkadaşımız SALİM ÖNEY Ue eşi REİISAN ©MEY kısa taşıla tle kalp krizi sonucu vefat etmişlerdir Cenazeleri 19 evlü)tarihinde cuma namazını müteakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • İK EYLÜI 1969 Hicri 1389 KKCEF b Rnm)1386 BYLÜI I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • TEŞEKKÜR Şirketimizin çok kıymetli idarecisi Genel Müdür Muavini e ölümüyle duyduğumuz acıyı mektup,telefon ve telgrafla paylaşan ve cenaze merasimine iştirak eden dost ve yakmlanmızla kurumlara teşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • TEŞEKKÜR 5 S a K t Âni bir rahatsızlık neticesi ebediyyen aramızdan ayrılan kıymetli varlığımız,aile büyüğümüz vefatı dolayısı ile telefonla,telgrafla ve bizzat tâziyette bulunarak acımızı paylaşan,ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • DÜŞÜNENLERİN i Hükümet bir yandan resmî dış toplantılarda Ortak Pazar'ın «geçiş dönemi» için bütün tedbirlerin alındığını ve hazır olduğumuzu söylerken,gerçekte 1969 başına kadar hiçbir ciddî tedbîr a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 18.09.1969
  • TEKZİP)RESMÎ BİLDİRİDİR SAYIN Sulh Ceza Hâkimliğine Bursa 17.6.19R9 tarihli gazetelerde Bursa Festivali'nin yapılmaması sebebi ile ilgili haberde Oda Meclisine atfen bildirilen malûmat tamamen asılsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1969
  • BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ YARİŞMALARİ HAKKINDA MİMARLAR ODASI AÇIKLAMASI Bayındırlık Bakanlığı,çıkarmakta olduğu mimarî proje yarışmalarında meslek haklarım ve Mimarlar Odasının yönetmeliklerini hiçe saym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • HAYRİYE TEYZE DİYOR Ki:Milliyet:13138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • TEKNİK RESSAM aranıyoraskerliğini yapmış,teshin cihazları ve kazan imâlatında çalışmış olması tercih sebebidir,isteklilerin,şahsen müracaatları rica olunur.ADRES SİLAHTARAGA,ÇAMLIK SOKAK 41/1 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne Proje,Yapı ve Malzeme ve Tesisat Dersleri için öğretim Görevlileri alınacaktır.tsteklilerin tngilizce bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANRASI'n.n TÜBK EĞİTİMİNE ARMAĞANLARI ANKARA BAŞKENT İKTİSADİ ve TİCARİ İLİMLER ÖZEL YÜKSEK OKULU A ÖZEL Müdür:Prof.Rıfkı Salim BURÇAK Tel:117821 ANKARA BAŞKENT ÎAZETECİLİK YÜKSEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • ÖZEL YILDIZ KOLEJİ İLK ORTA LİSE Yatılı kısım genişletilmiştir.Kız ve arkek öğrenci kaydına devam edilmektedir Adres:fjEVENT tSTANBUL Tel:63 55 35 63 42 28 Reklâmcılık:3155 13115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Kimya Yüksek Mühendisi ArctüEyor ALMAN rÜRK işbirliği tle çalışan bir Müstahzarat Fabrikasında İmalât Sef1 olacak blT Kimya Yük Mühendisi aranmaktadır Almanca «reva tngilizce bilenleT tercih olunur.^M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • ŞAHIN MOTOR YATAKLARI FABRİKASI ELEMAN ÂRIYOH Sanat mezunu askerlisini vapmış x 1 Tornacılar.2 Frezeciler.3 Hassas taşlama Jilar.4 Kalıpçılar alınacaktır.Müracaatların Çayırova Gebze mevkindekl Fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • TÜRKİYE Ş BANKASİ KULTUR YAYINLARINDAN 5 YENİ ESER:i EĞİTÎH AMAÇLARI,ÇOCUKLARIMIZ VE BİZ CE2.Mİ TAHİR f v.y v v.y.v •j-v-attPÜ:ATATÜRKle BERABER Fiyatı:20.00 TL EĞİTİM AMAÇLARI,ÇOCUKLARIMIZ VE BİZ Fiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Bir Fransız Tarihçisi vesikalar bulda NAPOLEON,OSMANLILARA DAMAT OLMAK İSTEMİŞ PARİS.A.A.Napoleon Bonaparte hakkındaki araştırmalarıyla isim yapmış olan,tarihçi Jean Pierre Pelissier,İmparator hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Dubçek'in Azli görüşüldü.PRAG,AA.ÖNCEKİ gün Moskova'ya giden Çekoslovakya Başbakanı Oldriç Çernik.tekrar Prag'a dönmüştür.Prag Radyosu,Çer* nik'in Moskova'yı ziyareti sırasında Sovyet Komünist Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Nasıra karşı bir komplo hazırlanmış I Beyrut gazetelerine göre tutuklanan eski Başbakan Ali Sabri,Nâsır'ı devirip yönetimi ele geçirmeye çalışıyordu.BEYRUT,THA AA.BAŞKAN Nâsır'a karşı bir komplo hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • i Yapı ve Kredi Bankası 1 25 s yıldır gösterilen pek kıymetli ilgi ve güvene şükranlarını sunaı.f YAPI ve KREDİ I BANKASI Daima en iyi hizmel Mornn:1901 13139
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Başkanlardan önce Bakanlar toplanmalı Mısır,Zirveden önce KAHİRE,AA Yan resmî «El Ahram» gazetesinin haber verdiğine göre,Mısır ile Ürdün,önümüzdeki Pazartesi günü Rabat'ta toplanacak olan islâm ülkel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • Tek laik memleket:Türkiye UNESCO'nun dinlere göre ülkeler konusunda yapmış olduğu bir araştırmaya göre dünya yüzünde halkının tamamı veya çoğunluğu Müslüman olan 26 ülke vardır.30 milyonun üzerinde in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 18.09.1969
  • 29 İSÇİMİZ TUTUKLANDI t UDİNE 'İtalya)THA İtalya smır nöbetçileri,kanunsuz olarak Avusturya'ya geçmeye çalışan 49 Türk'ten 29'u-nu yakaladıklarım,diğer 20'sinin isa Avusturs ya'ya geçebildiğin!açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1969
  • KELİMESİ 150 KURU$ SATİLİK EMLÂK KARAKÖYDE,deniz kenarı her işe elverişli 2.000 m2.ardiye.468390 ŞİŞLİDE,satılık kaloriferli daireler.46 83 90 İSTİKLÂL,caddesinde yazıhane işyerine elverişli 190 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • GENELEVDE MİNİ ETEK YASAKLANDI BURSA,ÖZEI.Genelevlerin bulunduğu Yıldı rım karakolu Başkomiseri Ah met Kanat,genelev kadınlarının mini-etek giymelerini yasaklamıştır 20 genelev patronunu ka rakola dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • İLÂN İSTANBUL PTT BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Sözleşme ve eksiltme şartnamesine göre İzrnit PTT merkez binası yerleşme şeklinde tadilât yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 53.477.68,geçici teminatı 3.923.88 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • VEFAT Altın Erol'un kıymetli eşi,Nâzım ve Tuğrul'un biricik anneleri,Rahmiye Kekeuzun'un kızı,Edibe ve Muammer Kekeuzun'un kardeşi,Ülker,Filiz,Mine'nin yengeleri,kıymetli varlığımız müessif bir trafik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • KIZILAY SÖNMEZ BİR MEŞALEDİR YARDIM EDELİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • Suriyeli falcıya göre» Nasır çıldmp ölecek ADANA,ÖZEL Birkaç gün önce turist pasaportu ile Türkiye'ye gelen ve mesleğinin «Müneccimlik» olduğunu söyleyen 74 vaşındaki Suriyeli Abdurrahim Çavuş,«1-12 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • Portekiz'de ölen öç denizci için soruşturma istendi B «Türkiye» şilebin-BARBAROS MARTI BUNDAN bir süre önce Portekiz sularında seyreden «Türkiye» şilebinde gaz zehirlenmesinden öldükleri bildirilen Uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • GHP İL BAŞKANI s İSTİFA ETTİ B Başkan,kontenjan adayının listenin başına getirilmesi yüzünden istifa ettiğini açıkladı.DİYARBAKIR,AA DİYARBAKIR CHP İl Başkanı Metin Yalcın,dün Genel Merkeze gönderdi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • Ekinci,Denmelin münazaraya davetini demagojik buldu ANKARA.ÖZEL TIP Gene)Sekreteri Tank Ziya Ekinci.Başbakanın münazaraya davet konuşmasına dün cevap vermiş bunu ayri samimi beyan olarak nitelemiş.«Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • Güven Partisi Kayseri'de şiirle propaganda yapıyor THA GP Genel Başkanı Fevzinirlırnun memtaketi olan Kayseri'de,Güven Partisi seçim propagandasını şiirle yanmaktadırteinde «nüven» ve «Koç» kelimeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • ERBAKAN,«PARTİLER SORUNLARI HALLEDECEK GÜÇTE DEĞİL» DEDİ KONYA,THA Bağımsız Konya milletvekili adayı Prof.Necmettin Erbakan.dün Konya'nın Ermenek ilçesinde yaptığı konuşmada «Bueün memleketimizde mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • Satır:"Ekonomimiz ciddi buhran içinde» Grup Başkanvekili,montaj sanayiini tenkid etti ve «Bu durum yanlış sanayileşmenin sonucudur» dedi.ADANA,ÖZEL |J H Millet Meclisi Grup Başkan Vekili I Hir Kemal S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • Seçimlerin temel ilkeleri Anayasamız,seçim düzenini belirli ilkelere bağlamış ve seçim kanunlarımız bu ilkelere uygun düzenlenmiştir.Bunların başlıcaları,genel oy.aşitlik,gizli oy re açık sayım ilkele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 18.09.1969
  • CHP seçim bildirgesinin açıklanan] 2.bölümünde:"Dargelirlilerin hak aramağa güç/eri yetmiyor,C.H.Pm h« CHP iktidara gelirse,hak aramak ucuzlatılacak,dâvaların kısa zamanda sonuçlanması sağlanacak,sosy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1969
  • Sayfa 5 1 8 EYLÜL 1 969 %j?İt* 3.400 isçisi 40 milyon metreyi bulan yıllık üretimi 250 milyon liraya yaklaşan cirosu ve irmiş olan Mensucat Santral Yıl 1929:Cumhuriyet altı yaşında.Sanayimiz ilk adıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • SANA O RESiAA OIMDA Duracak Oİ ORUM.İSRAEINÇAN •5GV'*A?NEDEN BiRPEN V*AZÖECri ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • 7^ DAHA OtSAJZt ÇtkmA.G &4 AÖAAAi~AfZ/V\B/İZ B/AK UZjûH/13.ı il js£ HÜ Y 1 Aoctluı©
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • SÖKE ÇİMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Söke Çimento ^brikasınm Ortaklar nahiyesinin Gümüşköv Ilıcalar mevkiindeki kalker ocağından fabrika sahasında gösterilecek yere iki vıl ^arfında 480.000 ton kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • İLÂN Selçuk Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz sokak aydınlatmasında kullanılmak üzere elektrik malzemesi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince 25.9.1969 perşembe günü saat H.üO'te Encümen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • Yazan:Tf.RiK DUG«*A «Kızlar» bölümü orasıydı,erkekler sahnenin sağ tarafında oturur,hazırlanırlardı.Bu iki bölüm sahneyle ayrılırdı.Aralarında bir de,fon perdesi ile kapı arasında kalan hol gibi bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • BÜYÜK CASUSLUK ROMANI PAROLA?ANKARA l£ût%attı JErdurot&d Aafa*^ «Uvaldi'nin sizin taraftaki faaliyetleri radarla teype aldığını nasıl biliyordunuz?«Radar üssünün bulunduğunu zaten biliyorduk.Uvaldi'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • TOpm^mg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 2 3 4 5 6 7 8 JZ 9 I SOLDAN SAĞA:1 Amiral yetkisiyle görevli deniz subayına verilen ad yabancı dilden)Beyaz renk.2 Kimyada bir gaz;Gemicilikte rüzgârın geldiği yömteknen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • e »ı Mart» 20 Nisan)OĞLAK BURCU 22 20 Ocak)3P Dinlenmek ihtiyacını hissediyordu-nuz.Enerjinize kavuşmak İçin çok İyi olur.Bugün bir haber alacaksınız.KOVA BURCU jj* Şimdiye kadarld emeklerinizin karsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1969
  • KOCROĞLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoçlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet:13086
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.09.1969
  • K:&m Milliyet e mektup ÇOCUĞU EĞİTEN ÖĞRETMEN LÂZIM ELİNE teslim edilen bir yavrunun her şeyi olan öğretmen;onun ruhuna,1 »densel gelişimine meslekî fonksiyonu ile,pedagojik bilgisiyle cevap verecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1969
  • H OLAYLAR İNSANLAR Türkiye'nin talihsizliği sadece Demirel mi?İfT âdâyı olur ol-Y I r maz sosyete sav falarındaki gönül maceralarından gazetelerin birinci sayfalarındaki politika maceralarına terfî ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1969
  • İLLER BANKASINDAN MÜTERCİM ALINACAKTIR Malzeme Dairesi için İngilizce Teknik ve Ticarî konulara ve yazışmaya vakıf;en az Lise mezunu erkekler için askerilgim ifâ etmiş ve 35 yaşını geçmemiş olmak,yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1969
  • 3 EL EK ATAÖV_ATMOSFER.ve ÖTESİ.N.H.SUNGU Bayburt)Fizikçiler atmosferi çeşitli bölgelere iki biçimde ayırmaktadırlar:Bir,yükseklikle ısının,ikinci olarak da yükseklikle iyon yoğunluğunun değişmesine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1969
  • k Seçmenlerin 1 o/o 33'ü A.P.ye zenginlerin partisi,yüzde 3 5'i patronun partisi,yüzde 27'si şehirlinin partisi gözüyle bakıyor.İşçilerin büyük bir kısmı %13'ü)geçim sıkıntısının hiçbir fmdan parti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • Elvanın yapıldığı îmsa nın istanbul fabrikası portakalın hakkını Elvan,büfe,bakkal,lokanta,1 WA IkVftd kahve,sinema ve gazi M IfHB nolardam 1 1 M yerde.her yerde tek ıckı Repro:6934 13161
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • mr TOiMfiiIHBfla 1 11 II1 III.III IHI I II.1111 IIII İlli.HIM MIH IHI III I III 111 llt 11 I I 11 Bu sütuna program vermek isteyen yazlık sinema ve tiyatrolar.Türk Haberler Ajansı Duyurma E Servisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • Kolej mezunu veya Avrupada öğrenim yapmış ingilizce muhaberatı tek başına yürütebilecek SEKRETER ARANIYOR Müracaatların Kartal Maltepesindeki Fabrikamız Personel Servisine bizzat yapılması rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • İLÂN Etibank Enerji işletmeler Dairesi Başkanlığından Enstitü mezunları Teknisyen ve Usta Aranıyor 1 İstanbul Ambarh.Hopa Termik Elektrik Santrallan İçin;Ateşçi Vardiya elektrikçisi ve amiri Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • Orta D^u Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin muhteliî Bölümlerine Sekreterler alınacaktır İsteklilerin 1 Kolej veya lise mezunu olmaları,2 tyl ingilizce bUmeiert.3 Seri daktilo yazmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Kütüphane Müdürlüğünün muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere sınavla personel alınacaktır.Adaylarda yapacakları işin mahiyetine göre aşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • t L Â N İST.YAKACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Belediye mülkü 118 pafta 996 ada 21 parsel sayın 8750 M2.İskân sahasındaki arsa 2490 S.K.nun 40.maddesi gereğmcp pazarlıkla satılacaktır.2 Beher M2.muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • SATİLİK veya KİRALIK SOĞUK HAVA DEPOSU Kocamustafapaşa Durağı 49 94 64 Milliyet:13158
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • TÜRKİYE'NİN EN MODERN BİNASI KÜLTÜR SARAYI NDA mimari bir eleman olarak kullanılmıştır MEGES A.Ş.Meclisi Mebusan Cad.113 Fındıklı İSTANBUL Tel.44 78 15 49 85 54 Rekl&mcılılc:3151)13117
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • DEĞERLİ OKUYUCULAR,YARIN 19 19 EYLÜL SÎZİN İÇİN TARİHÎ BİR GÜN OLABİLİR BİLİYORSUNUZ:MİLLÎ PİYANGO YARIN ÇEKİLİYOR VE YİNE SERVET DAĞITIYOR.BOL ŞANSLAR DİLERİZ.fnnsın:22154)13103 «M^M**AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • Lm ARENA &1 ULVÎ URAZ TİYATROSU 19 Eylül'den itibaren ORHAN KEMAL'İN KOMEDİ 3 PERDE sahneye koyan:ULVİ URAZ Gişe hergün 10,30 da açılır.ARENA SIRASELVİLER-TAKSİM Tel:498419 Radar Reklam:960 13194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKAMU&NDAN PakültemlzlD Enstitü ve KUnlklertndelo açık ve açılana» asistanlıklara İsteklilerin Yabancı Oü tmtlhanlan ı Ekim 1969 Sab günü saat 9 da Blllro Dalı ımtlhanlan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.SAYIN HİSSEDARLARINA Temettü tediyelerine mahsus kuponları tükenmiş bulunan her biri 50.lira itibarî değerinde 120.000 adet nama ve 100.000 adet hamiline yazılı birlik ikilik,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • İSTANBUL S.55 Açılıg,program 6.00 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.30 Haberler ve hava durumu 7.05 Sabah türküleri 7.45 Hafif müzik 8.00 İstanbul'da bugün 8.05 Küçük İlânlar 8.10 Oyun navaları 8.25 Gitar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • GÜZEL HANIMLARIN MECMUASI SOSYETE 13 ÇIKTI Sizleri bayilerde bekliyor.Bayilerde bulamazsanız lütfen aşağıdaki telefonlara müracaat 44 oo 54 49 45 24 Bu sayıda büyük skandallann küçük fotoğraflan.Bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.09.1969
  • Bimifd!i İDEALİNİZDEKİ APARTMAN DAİRESİNİ Mİ İSTİYORSUNUZ SİMİTAŞ'IN 4.BLOK DAİRELERİNİ GÖRÜNÜZ.EN KONFORLU APARTMAN DAİRESİNİ Mi ARIYORSUNUZ î SİMİTAŞ'IN 4.BLOK DAİRELERİNİ GÖRÜNÜZ.KALABALIK BİR AİLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • Serbest döviz ile yapılacak ihracatta her metreküp başına 120 liralık ödenecek rman ürünlerine de teşvik primi veîCji jade edilecek B Tomruk ve kerestelere %25,mobilya ve ambalaj malzemesi gibi ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • TÜRK SANAYİİ YOK MU III ORTAK PAZAR tartışmaları Türkiye'de artık sanayi sorununu da bir açıklığa vardırmayı gerektirmektedir.Kendi içindeki farklılıkları değerlendirmeden özel sektörün tümüne birden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • 60 bin pamuk üreticisi buyuk miting yapacak B Üretici,borçlardan kurtulmak istiyor.ADANA,ÖZEL Adana Çiftçi Birliği Başkanı tzzettin özgiray,«İhracattaki geçici vergi,iadesi ve taban fiyat yetersizlği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • Kuveyt,Amerika ve Fransa^dan ticaret heyetleri geliyor Ticarî görüşmelerde bulunmak üzere altı kişilik bir Kuveyt ticaret heyeti,22 eylül pazartesi £ünü tstanbul'a gelecektir.Küvevt Ticaret Odası Yöne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • fcSBU«£ Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz tngiliz Kral Napolvon 24 ayar külçe 129.00 130.00 206.00 208.00 145.00 146.00 132.00 133.00 157.00 158.00 159.00 160.00 18.92 18.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • I 2 şahane villa Uçakla dünya turu Ve çeşitli hediyeler.15 Ekim 1969 günü noter huzurunda yapılacak olan büyük çekilişte siz de bu hediyelerden birini kazanabilirsiniz 30 Eylül 1969 gününe kadar Pe Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • ingiltere'ni "Harrods,mağazaları lürkiye'den mal almak istiyor LONDRA.Demir BARAN SAROL bildiriyor NGİLTERE'nin ünlü «Harrods» mağazası Türkiye'den mal almak konusunu incelemeleri için satış işlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • PAMUK FİYATI DÜN GERİLEDİ Borsasında piyasalarda fiyatlar gerilemeye başlamıştır.I Pamuk piyasasında fiyatlar 5 kuruş düşmüştür.Yeni ürün sıra mallar 535,iyi mallar ise 540 kuruşa inmiştir.Bu fiyatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • Sanayiciler,ayrı örgüt için tasarı düzenledi M Türkiye Oda1 Birliği dışında örgütlenecek olan sanayiciler,tasarıyı Meclise verecek.İZMİR,A.A.SANAYj Odalarının,Türkiye Odalar Birliği'nden ayrılıp kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • Samsun gübre tesisi ekiın'de açılacak Temeli iki yıl öncf atılan Samsun Gübre Fabrikası önü nıüzdeki ay işletmeye açılacaktır İki ay deneme çalışmasj yapa cak olan fabrika vılbaşma tam kapasite ile ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • YENİ BULUŞLAR Derleyen:MtNE ÜNEL 2 hllo ağırlığında BİR KİLOLUK bir kap ağırlığında,tabiî ve bütan gazıyla çalışan ve bir evi ısıtabilen mini bir kazan Amerikan «Raytheon» şirketi tarafından geliştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • Ortak Pazar'da İngiltere sorunu ele alınıyor H 17-18 Kasım'da yapılacak zirve toplantısının gündeminde,«Türkiye'nin geçiş dönemine girişi» de var.BRÜKSEL,Hikmet UYGUN bildiriyor ORTAK Pazar ülkelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 18.09.1969
  • «1969 KİMYA SANAYİİ SERGİSİ» Kırka yakın resmi ve özel kuruluşun katılmasıyla açılan «1969 Kimya Sanayi] Sergisi» geniş ilgi görmektedir Bu vılki serginin özelliği,sergilenen çeşitli kimyasal Jrünleı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 18.09.1969
  • Beşiktaş Taksimi 3-1 yenerken Popa ve Lica göz doldurmadı Beşiktaş B Takımlar Ligi'nde Taksim'i 3-1 yenerken,bu karşılaşmada denediği İki Romen futbolcusu Popa ve Lica,ikinci yarıda oyuna girmiş ve gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • CÖL FUTBOLU i 4 Basta/rafı Onikincide 1U oluşları oradan geliyor.Fakat oynadıkları futbol tam mânâsı İle İlkel ve çöl futbolu.Bir santrfor gördük,adam doksan dakika seyirci İle gırgır geçti.Orta sahad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • BİR İLERİ t Bastaraft Onikincide çileden çıkaran ve hattâ yabancı çöplükte olmalarına rağmen borozluk da yapan Waterford,bütün hareketlerini müdafaa sistemi üzerine kurmuştu.Yalnız 8 numaralarını İler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • ZAVALLI MR.İ Bastaraiı Onikirıcide rübe sahibi bir takım olan Galatasaray'dan da,böyle bir rakip karşısında,ne yaptığı bilen,şuurlu bir futbol seyretmek ve görmek hakkı İdi herkesin.Galatasaray 2-0 lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • OKTAY,KALÛEMViC A Bastarafı Onıkincide tamamen revana maçını düşünüp akıllıca oynadılar 2-0 lık avantajı yeterli görmüyorum.Kulüp Başkanı Selâhnttin Beyazıt tse,herkes gibi huzursuz ve endişeliydi.«2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • BİRİNCİ GOLDE fc Bastarafı Onikincide uzun uzun,«Biz senet verdik birbirimize.İrlanda'da 3.0 galip geleceğiz diye.Burada herşeyden memnunuz.Seyirciyi gayet iyi bulduk,sahayı beğendik».Dayanamadık Wate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • RCD KUPASINDA â Bastarajı Onıkincide İran'ı sahadan sildi:4-0.Maç öncesi İran antrenörü oüyük konuşarak:«Türk futbolu İle İran futbolu arasında fark yoktur» demişti.İşte bu iddiaya Ay Yıldızlı gençler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • İLÂN İSTANBUL KAPALI CEZAEVİ iŞYURDU MÜMESSİLLİĞİNDEN 1 îşyurdumuz İçin mevcut özel şartnamesine göre ve açık eksiltme suretiyle 6000 adet 1/3" siyah borudan sıra ve bank maden!iskeleti yaptırılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • PLASTİK KÜPESTEUK 5 renk olarak piyasaya arz edilmiştir.Tel:47 30 »7 Milliyet:13147
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • 1.İstanbul Lâleli'de T.H.K.Apartmanlarının sıhhî tesi-n sat onarım işleri aşağıdaki esaslar üzerinden kapalı zarf ıjıj!Vı usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.V 2.İşin muhammen bedeli 99.937.34 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • "ELEMAN ARANIYOR^ A—Askerlikle ilişiği olmayan genç ve dinamik iki eleman:1 İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi veya İktisat Fakültesi mezunu tecrübeli,vergi mevzuatı,muhasebe bilgisine vakıf bir ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • Beyazıt kulesinden istanbul'un havası Waterford kafilesini,Galatasaray yöneticileri Yeşilköy Havaalanında karşıladılar.Sonra,şehri ve denizi görmeleri için sahil yolunda otobüsle otellerine getirdiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • ÖZEL KAYA ANA OKULU KAYİTLARİNA BAŞLADI Aksaray Vatan cad.Sofular 9 Telefon:21 44 99 İstanbul Reklâm:5576 13148
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • PİYANO klXsIk gJtar;HÜLYA SAYDAM İRKİN AKTÜZE ERGİCAN SAYDAM HALÛK TARCAN SOLFEJ AYLA SAYDAM HALÛK TARCAN VİOLONSEL REŞİT ERZİN KEMAN ARMONİ» M.TARİHİ «M.FORMLARI BÜLENT TARCAN GÜLDEŞV T.URALI BALE ŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • ELEMAN ARANIYOR OTOMARSAN A.Ş.Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayii Anonim Şirketinde çalıştırılmak üzere:1 Almancaya vakıf ve tercüme yapabilecek ehliyette bir sekretere,2 Makine ayan yapabilecek elemanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • ANKARA ELEKTRİK HAVGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİNDEN E.G.O)1900 adet muhtelif amperajda Trifaze Elektrik Sayacı Satın Alınacaktır.1 Müessesemiz ihtiyacı İçin,1000 adet 3X10 amper 380/220 volt 4 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • MERSİN 6-0 GALİP MERSİN,ÖZEL Mersin îdmanyurdu,bu sezon kendi sahasında yaptığı ilk hazırlık maçında,Tarsus İdmanyurdu'nu 6-0 yenmiştir.Baştan sona kadar çok baskılı bir oyun çıkaran Mersin İdmanyurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • TÜRKİYE KUPASI VEFA Ş.SPOR REVANŞI OYNUYOR Türkiye Kupası birinci tur eleme maçlarına bugün Mithatpaşa Stadında oynanacak Vefa-Şekerspor maçı ile devam edilecektir.Saat 16.00 da başlayacak olan maç An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • Altay yurda döndü Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında Doğu Almanya'nın Cari Jeiss Jena takımı ile yaptığı maçı 2-1 kaybeden Altay dün akşam yurda dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • B Takımları Liginde Sarıyer ve Vefa galip B Takımlar Ligi'ne dün Vefa Stadında devam edilmiş ve şu sonuçlar alınmıştır:Galatasaray Beykoz 1-1 Sarıyer Galata 2-0 Vefa Yedikule 1-0 Bugün Vefa Stadında B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler kur'aları çekildi MÜNİH,ÖZEL Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler birinci tur kur'aları dün Münih'te çekilmiş ve Türkiye Şampiyonu Galatasaray'a Avusturya Şampiyonu EK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • Birinci Türkiye Ligi cumartesi başlıyor B 1969—1970 sezonunun ilk gün maçların» İstanbul'da G.Saray Altmordu,Ankara'da Demirspor Gençlerbirliği ile oynayacak.1969-70 sezonu Türkiye Ligi Maçları cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • İSVİÇRE KADROSU BELLİ OLDU ANKARA.ÖZEL m EYLÜL çarşamba günü ğğâ İsviçre ile karşılaşacak olan Millî Futbol Takımımızın 18 kişiilk kadrosu dün açıklanmıştır.Kadroya davet edilen futbolcular şunlardır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • VEDAT KARAKURUM:"İSTANBUL BOKSUNU KALKINDIRACAĞIZ,ERGUN EMEK «Çok değil,geriye dönüp onüç,öndört yıl öncesine bakarsak,Milli Takıma İstanbul'dan yedi boksörün bir den girdiğini görürüz.Dile kolay,on k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • 12.SAYFADAN DEYAM.12.SAYFADAN DEYAM.HUZURSUZ GALİBİYET:2 O sV Bastarafı Onikincide kendi yarı sahasında oyunu kilitliyordu.Ve.fırtına kesildi.Şimdi Galatasaraym gol şansı gittikçe azalmaktaydı.Çünkü r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • Avrupa Serbest Şampiyonası yarın başlıyor OTORİTELER TÜRKİYE'YE ŞANS VERİYOR i YAŞAR ÖZEREN SOFYA'dan bildiriyor AVRUPA Serbest Güreş Şampiyonası yarın törenle başlayacaktır.Bulgar basınında yer alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • Beşiktaş'ta Recep ve A.İhsan barıştı BEŞİKTAŞ'lı Recep ile Ali İhsan dün barışmış,kırgınlık ortadan kalkmıştır.Recep Adanır,bugün Beşiktaş ile antrenör yardımcısı olarak mukavele imzalayacak ve görevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 18.09.1969
  • AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI 800 metrede A,Erte elendi H Yunanlıların,1972 Münih Olimpiyatlarında «Meş'aleyi yakmayız» demesi üzerine Batı Almanya sembolik olarak yarışlara katılmaya karar verdi.HALÛK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • CHP 4 Bastara.lt Birincide kurulacak ve koylüleı sosval hukuk sigortası içinde ver alacak avukatların hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır Hak aramak ucuzlatılacaktır Dâvaların kısa zamanda sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • PİLOT OĞLUMA A Bastarafı Birincide Çünkü o çok ürkek ve korkaktır.Sertçe bir tepki karşısında hemen siniverir Baba Toker 65 yaşında-Tekel Nakliyat Şubesi Müdürlüğünden iki ay önce emekli olmuş-Karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • DURUM t BastaraH Birincide lerin hazırlanışında gerçek gazetecilerden yararlanılmamaktadır.Bu gazeteleri yayınlayanlar çok düşük ücret ödedikleri bir,en çok iki kişiyi kullanmaktadırlar Onlardan bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • CEMAL TU IV Baatarah Birincide nın buhranlı erimlerinden bahsediyordu.O günkü hükümetin tutumunu anlatıyordu sorularımızı cevaplandırmak için-64 yaşındaki orgeneral.16 ağustosta emekliye ayrılmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • mm AiLEKiN FERTLERİ 20JER GÜN HAPİS YEDİ Bir süre önce Çarşıkapı'da İki trafik polisini döven Fransız turistlerinden IVIaurice Clement Godon.oğlu Philippe.karısı Ginett*.büyük kızı Catherine.dün 20'se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • İstanbul'da ekmek unlarında 30 yabancı madde var İstanbul Fırıncılar Derneği.Başkanı Abdullah Özaydın,değirmenlerde ekmeklik unlara yüzde 30 oranında çavdar,börülce ve yabancı tahılın karıştırıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • SEKER FABRİKASI t Bastaraiı Birincide münde başlayan yangın,kısa zamanda etrafı tehdit etmeye başlamış ve fabrikanın yarısından fazlasını kaplayan alevler,ancak saat 12.30 da kontrol altına alınabilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • PAZAR İ Bastarah Birincide görüşmelerin gelişme safhaları hakkında da raporda bir açıklama yoktur.Rapor 15 Türk Parlamenteri İle 15 Ortak Pazar Parlamenterinden kurulu komisyonda eörüşülmüs ve yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • 15 17 Eylül 1969 tarihinde,şehrimizde Hilton Otelinde tertiplenen 10 Millî rürk Oto Rino LarenEoloii Kongresinin Sergi Salonunda Oticon İşitme Cihazlarının standı en son model apareyleri ile kongre az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • MEVLİT Ailemizin kıyjıetll varlığı esim Beykoz Bo.Ssziçl Gazinosu sahibi ve müe» sisi merhum RIZA AGAN'm vefatının şenel devriyesi münasebetlyle 18.9.1969 "ersembe «ünü bugün)öğle namazını müteakip Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • VEFAT Kulübümüz kurucularından ve Yönetim Kurulu üyemiz Y.Mühendis 16.9.1969 günü kaybetmiş bulunuyoruz Sayın aile efradının acısını paylaşır,bütün Lions'cu arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.Cenaze.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • ÖLÜM Merhum Abdi Nusret ve Memduha Türen'in oğullan,Rukiye Türen'in eşi,Kemal ve Macit Türen'in babaları,merhum Hadiye İnal.Mecit Türen,Saliha Fikrig ve Muhsin Türen,Nuri Türen.Rukiye Refiğ'in kardeşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • ¦1.11.İlli.IHI.III TEŞEKKÜR İ Değerli büyüğümüz,kıy-metli hamimiz AHMET Zİi YA ERDİN'in 7 yıl süren ğ hastalığında yakın ilgi ve i büyük yardımlarını gördü-ğümüz sayın Dr.SALİH OS.MANOGLU'na.son anlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • M.İ TEŞEKKÜR Annemiz i NEZİHE MAZAL'ın E vefatı dolay isiyle cenaze törenine bizzat iştirak eden,E İ evimize kadar gelen;tele-i Ş fon,telgraf ve mektupla ta-E ziyetlerini bildirmek lûtfun-E E da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • TEZGÂH MATKAPLARI SANAYİ KOMPRESÖRLERİ FUJİ KOMPRESÖR-LERİ 1/4-1/2-3/4-1 2 3 5 10 HP.Beygir güçlü muhtelif sanayici kompresörleri.Benzinle çalışan modelleri mevcuttur.Garaj ve benzin istasyon Kompresö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • ELEMAN ARANIYOR Merkezi Londra'da olan yabancı bir şirket İstanbul şubesi için askerliğini yapmış gümrük mevzuatından anlayan,bu mevzuda tecrübeli İktisat,Yüksek Ticaret veya Siyasa)Bilgiler mezunu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • i Hm ııııııııllıılılılMllılııllıılııllınııı ılımı ılının;TEŞEKKÜR I Sevgili annemiz,rahmetli Faika Orbay'a bütün hastalığı i 5 esnasında üstün şef-E katli ve insan!duygulan İle ş vatan alâkasını esir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • TEŞEKKÜR i E Sevgili annemU rahmetli ğ İ Faika Orbay'a bütün hasta lığı esnasında üstün bilgisi,şefkati ve İnsani duygulan i üe yakın alâkasını esircei meyen fjacettepe Hastahane.I Sl KardlvaloJ Kalp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • MEVLİDİ ŞERİF Bizleri öksü* bırakıp ahlrete intikal eden çok sevgili annemiz Haşim Paşa'nm gelini,oayırseveı insan Sadberk Hicsönmez hanımalendinın aramızdan ebediyen cennete ayrılığının 5 İnci şenel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • sudkostik hidroklorik asit sodyum hipoklorit ve sülfürik asit için 1970 YILI İHTİYACINIZI ŞİMDİDEN ANTİLEYİNİZ.1970 yılı imalât plânınızı yaptığınız şu günlerde size zamanında bir hatırlatma.Sudkostik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • BU AKSAM REGAİP KANDİLİ ANKARA,AA Ankara Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre.bu akşam «Regaip Kandili»dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • ÜS T Ü N E L t Bastaraiı Birincide rısızlıklan örtmek içir dışarıda veni ve tehlikeli maceralara girmekle» itham etmiştir GP Genel Başkanı Prof.Fcy-7io£lu.Rabat'da yapılacak İslâm Zirve Toplantısın?ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 18.09.1969
  • HAVA KORSANLARI Bastarafı Birincide teklif ettiği ve hava korsanlığı ile mücadele sistemi,hava korsanlarının karakteristik tutumlarının tesbiti esasına dayanan ve Amerikan hava alanlarında,yol cuların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 18.09.1969
  • Misafir gözüyle "20lık avantaj EL Saray'a yetmeyecek,SEAMUS DEVLAİN IRISH TIMES DUBLİN Gazetesi Yazan WATERFORD maalesef dün gece gerçek kuvvetini ortaya koyamadı.Buna sebep de,İrlanda takımının defan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • RCD KUPASINDA ŞAMPİYONUZ Dün gece iran'ı 4-0 mağlûp ettik GOLLERİMİZİ ENDER 2)CAN VE METİN KAYDETTİ.TÜRKİYE:Sabri [Mümin Ayhan Nuri Kâmuran Ercan Yılmaz Mesut [Metin Yusuf Nihat Can Ender İRAN:Hecafî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • Wa!©HevrdIula* ne dedi!«BİRİNCİ GOLDE İTTİLER,İKİNCİ GOLDE TUTTULAR» I İrlanda takımının bütün futbolcuları «Yemin ettik İrlanda'da 3-0 galip geleceğiz» dediler.OZER^YELÇE Galip gelen Galatasaray,sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • Apak:«Futbolda hareketli bir gün geçirdik» dedi I Federasyon Başkanı:«Türk futbolunun keşmekeş içinde olduğunu iddia edenlere bu hafta içinde yaşanan olaylar gerekli cevabı verdi.dedi.AYDIN AKIN,ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • Ertan Göztepe'nin ilk golünü atarken.[TELE-FOTO,T.H.A.LVXEMBOURG'V 3-0 YENEN Göztepenin işikolay GÖZTEPE:Güngör Mehmet Çağlayan Üzer B.Mehmet Nevzat Fadıl [Halil Ertan VHHc)Fevri Gürsel [AU İhsan],Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • MAÇIN TENKİDİ SADECE SONUÇ İYİYDİ TURGAY SEREN İZMtR'den yazıyor.Göztepe,herhalde beynelmilel turnualarda bugüne kadar karşılaştığı en zayıf rakiple oynadı dün gece.Tamamen kendi ceza sahasına çekilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • KALEMDEN ÇOL FUTBOLU NAMIK S E V 1 K YAY.Vay.Vay.Ne takımmış Waterford.Hayran olduk doğrusu.Şu Mithatpaşa Stadı keldir,meldir ama,Avrupa Kupası'nda doğrusu,böyle bir salaş takım görmedi.Antrenörü maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 18.09.1969
  • Wmm& r V 4fe Sf r^ i ı fei^Sffife»v.Ss\v:iS;Et ne vSh Hnâ^ d Galatasaray'ı 2-0 galip duruma getirmek için Gökmen'in yaptığı son hareket bâzı tartışmalara yol açtı.Fakat maçın bakemi,Gökmen'in attığı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor