Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • W9 Öğrenciler polis kordonu altında sınav yapılmasını protesto etti OLDU O SAMİ ÖNEMLİ)Çatışmanın başlaması üzerine öğrenciler ellerine geçirdikleri taşları mihferli polislerin üzerlerine atmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • Satır "Çoğunluk oluncaya kadar meclis açık kalmalı AP Grup Başkanvekili de Milletvekillerinin olağanüstü toplantıda serbest bırakılması için karar alınmadığını söyledi.ANKARA,THA f LflA Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • Gündoğan "Tunç AP'iileri toplantıya getirmeğe çalışsın,ANKARA,ÖZEL Senato gündemine işçilerle ilgili tasarının alınmamasını yeren Türk-İş Genel Sekreterine CHP Senato Grup BaşkanvekiU Fikret Gündoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • PÂKAGULiS YAKALANDI ATİNA,UPt Polis tarafından açıklandığına göre Yunanistan'ın bir numaralı kaçağı Aleko Panagulis dün saat 14.30 da Atina'da bir apartmanın beşinci katında yakalanmıştır Panagulis'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • Agâh Sırrı Levent ve H.Rıdvan Çongur eserleri tetkik ediyor 969KARACAN ARMAĞANI ilk elemesi yapıldı S YARIŞMAYA KATILAN 34 ESERDEN 9' U BÜYÜK JÜRİYE VERİLİYOR.MİLLİYET Gazetesinin Türk düşüncesi ve kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • vcamm ÇETİNER ÎRT İÇİN PARLÂMENTO,bir telâş,bir gayret ve ekspres sür'atiyle 2 önemli tasarıyı kısa süre içinde Millet Meclisinden geçirip tatile girdikten 16 gün sonra yeniden toplantıya çağırıldı Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • ANKARA EĞİTİM FAKÜLTESİ GECE İŞGAL EDİLDİ ANKARA,ÖZEL İstanbul Üniversitesinde sınavların polis nezaretinde yapılması ve bu yüzden öğrenciler ile polis arasında meydana gelen çatışmayı protesto için A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • H Türk-İş sekreterine cevap veren Başbakan,hükümetin Personel Kanunu ile ilgili hazırlığı olduğunu söyledi.ANKARA.ÖZEL BAŞBAKAN Süleyman Demirel dün,îşçi Emekliliği Tasarısının çıkmaması halinde işçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • Milliyet işbirliğiyle hazırlanan Ay yarışması 3 okuyucumuz I Amerika'ya gidecek Milli} etin PAN-AM Havayollarıyla işbirliği,Ay Yarışmasında sorulacak 15 soruyu doğru cevaplandıracak okuyucular arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • NİXON,DİŞ YARDIM BÜTÇESİNİN AYIN KABULÜNÜ İSTEDİ WASHtNliTON.A.P.Nixon önetimi.dı$ vardım bütçesini Kongreye vermiştir.Geçen vıla oranla 900 milyon fazlasiyle 2.6 milyar dolan bulan bütçenin «Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1969
  • BİR W TECRÜBE KÂFİDİR AKrYOK AVRUPAYA İHRAÇ EDİLEN SAÇ FRİKSİYONU Saç kepeklerini yok eder Saçların dökülmesini önler Aklaşmış saçları tabii rengine çevirir.ŞATIROĞLU KOZMETİK SANAYİİ TEL:27 14 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1969
  • İH&V TALÂT HALMAN ISPARTALI X SPARTALI SON yıllarda Türkiyemizde «açık toplum» «kapalı toplum» tartışma ve çatışmaları oldu.Geniş hürriyetlere dayanan demokratik bir sistem karşısında,diktatörlüğü yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • Üniversite reformunun temel taşı sayılan tam gün çalışma,yeni üniversitelere personel yardımı,doktorasını yapan asistanların doçentlik süresinin kısaltılması,doçent profesör ayırımı yapılmaması gibi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • Teknik Elemanlar Alınacaktır 1 İşleme tezgâhlan hakkında tecrübe sahibi olan makina teknikerleri,2 Torna,freze ve kalıp işlerinde çalışmak üzere tecrübeli Sanat Enstitüsü mezunu elemanlar istihdam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • I.IH.I.I.„ç TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri sonsuz acılara garkeden î çok sevgili eşim ve babam,1 BASİM ESGUTin URGANCI)cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,telgraf,telefon,mektupla ve evimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • dır.EMURLARIN haklı olarak zam diye kıvrandığı şu günlerde,Türkiyeye özgü bâzı gerçeklerin de bilinmesinde fayda varc Cumhuriyetimizin tek parti döneminde,CHP iktidarı dayandığı bürokrasiye elinden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • SATILIK BOŞ VEYA KOMPLE FABRİKA Şirketimiz,bir süre sonra,kurulmakta olan yeni tesislerine nakledileceğinden,halen Kurtuluş'ta faal durumda bulunan emprime,boya ve apre ile iştigal eden,içerisinde emp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • MM,MM.11.MUM.İtil 1 TEŞEKKÜR f s Hastalığıma teşhis koyup,E E hiç bir fedakârlıktan kaçın,E E madan beni ameliyat ederek E s hayatımı kurtaran,vakın E E alâkalarından dolayı beni E E minnettar bırakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • j TEŞEKKÜR E Yaptığı başarılı ameliyatla E s annemiz Lütfiye Güvener'i E senelerdir çektiği ağrılardan 1 E kurtaran Ankara Tıp Fakül-tesi 1.Cerrahî Kliniğinin E değerli profesörü,Dr.SERMET AKGÜN f İ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde özel kutu İçinde satışa çıkanldı 150 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • Fırsatı Kaçırmayınız iki ay sonra bedavadan bir apartman dairesine sahip olmak istiyorsanız yarın bir İTrTHFTİ alarak ilk ev kuponunu kesip saklayınız.Tafsilât amî mecmuasında Bateş:55 78025
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • İLÂN Üsküdar Asliye 1.Hukuk Hâkimliğinden Esas No:967/924 Davacı Maliye Hazinesi tarafından Kadıköy Osmanağa Camii Sokak No.1 de mukim Tlyas oğlu tshak Bahar aleyhine açılmış olan tenkisi bedel dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • Vakit tiiınet öfc».Lklud Kjjitn Jİ1.4;Vasati 4 2*i 12 12 U U ti)Ui 21 U LX 8 4a M İt u w M a* 10 HAZIK AN 1969 Hicri 1389 Oebltll'evver £4 A Kumı 138» MAVİŞ 2h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • FİLM KAMERAMANI ARANIYOR Yeniden düzenlenen film stüdyomuzun,siyah beyaz ve renkli film çekim işlerini mes'ulen ve re'sen yönetecek;ayrıca trükaj ve hareketli resim çekimlerini iyi bilen;tercihen reji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 10.06.1969
  • Sahibi Mlllivet Gazetecilik AS.adına ERCÜMENT KARAt AN Müessese müdürü:MilBiuet Genel Yayın Müdürü ABDÎ tPEKÇÎ NURETTİN DEMtRKOI BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1969
  • Buzdolabı pij^asasmda hiçbir marka AEG'nin emaye çeşidi zenginliğine sahip değildir.Yandaki resimde,AEG soğutucularının her yıl onbinlerce satılan meşhur 11,5 ayak modelini görüyorsunuz.İstanbul'da fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • ispanya,Cebalülarık simimi kapattı MADRİD,A.A.İspanyol hükümeti,İngiltere'nin Cebelütarık için yeni bir anayasa hazırlayıp kabul etmesi üzerine dün bölgeyi abluka altına alarak bütün sınırları kapatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • Endonezya 70 bin komünisti serbest bırakıyor CAKARTA,AA.Askerî kaynaklardan öğrenildiğine göre,Endonezya Hükümeti 1965 darbe teşebbüsüne doğrudan doğruya katılmamış olan 70 bin komünisti serbest bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • «BARBARA İSTİFA m ıniHIIIHIHIHIiniMlllı.ingiliz Çalışma Bakanı Bayan Barbara Castle'ın,isçi sendikaları için hazırladığı yeni kanun tasarısı İngiliz iş.I çı sendikaları tarafından büyük bir tepkiyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • AMERİKA'YA DÖNÜYORLAR Vietnam'dan çekilmesine karar verilen 25.000 kişilik Amerikan birliği Amerika'ya dönmeyecek,tehlike ânında Güney Vietnam'a yeniden sevkedılmek üzere yedek kuvvet olarak Okonawa,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • A VİETNAM KİŞİ Çekilme bir cey sonra başlayacak ve Ağustos sonunda tamamlanacak DIŞ HABERLER SERVİSİ jj AŞKAN Richard Nixon,25 bin Amerikan askeri-0 nin,30 gün sonra Vietnam'dan çekilmeye başlayacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • m\SAMİ KOHEN SADECE BİR JEST BAŞKAN Nixon'un Vietnam'da 25 bin Amerikan askerinin çekileceğini bildirmesinden sonra dün AP Ajansı,kararın Vietnam'daki Amerikan askerleri arasındaki tepkisini bildiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • Fırsatı Kaçırmayınız İki ay sonra bedavadan bir apartman dairesine sahip olmak istiyorsanız yarın bir I alarak ilk ev kuponunu kesip saklayınız.Tafsilat TÎ^T!mecmuasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • K&HI bir mevzuda çalışan bir ANONİM ŞİRKETİne hissedar olmak suretiyle tasarrufunuzu değerlendirmek istiyorsanız aşağıdaki bölümü keserek acele gönderiniz.Saygılarımızla.POSTA KUTUSU No:59 Yenişehir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 10.06.1969
  • Sayın doktor ve eczacılara RUHİ ve ASABÎ DÜZENLEYİCİ dlazem KAPSÜL 2 ve 5 nig 25 ve 50 kapsüllük YENİ ambalajlarda PİYASAYA VERİLMİŞTİR I D.E.V.A.Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1969
  • AP Milletvekili Aîagun işlerin aksadığını ileri sürdü hâlinde hâkimlerin savcılık yapması ist Kanun teklifi kabul edilirse savcılık görevini de yapan hâkimlere görev süresince savcılık kadro maaşının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.06.1969
  • mm,mq tsrç $91 [DİYARBAKIR,THA] Küçük e«naf ve sanatkârlar için yurdun çeşitli yerlerinde saptırılan 29 sanayi sitesinden en büyüklerinden biri şehrimizde inşa edilmektedir.Dev sanayi sitesinde,300 at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.06.1969
  • YILDIZ GALVANİZ SAÇ SANAYİİ 1 Pab.ika makinalarından anlayan tecrübeli ustabaşı aranıyor.Trkniker veya Sanat Okulu mezunları tercih edilir.2 Birinci smıt Tekniker veya Sanat Okulu mezunu fabrika elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.06.1969
  • DİKKAT ELİ KOLL.STİ.5 Yüksek Kaldırım No.53 firmasından ALACAKLI OLAÜLARIM borç tasfiyesi yapılacağından ilgililerin açık adreslerini P.K.169 Beyoğlu adresine bildirmeleri rica olunur.1 Reklâmcılık:20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.06.1969
  • Yazan:REFİK NECDET AKTAŞ 9 Temmuz 1919 günü Trabzon delegeleri Erzurum'a geldiler.Bu yurt sever delegeler arasına nasılsa bir gazeteci de İngilizlerin casusu olarak girmişti.DELEGELER msım Erzurum Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.06.1969
  • 7ELEFONS.İSTANBUL:22 4410 ANKARA 174180 SATILIK EMLÂK OSMANBEYDE,yapılmakta olan ve Nışantaşında yapılacak pasajlı köşe apartmanın proje üzerinden dükkân ve katlarının satışına devam edilmektedir.48 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 10.06.1969
  • KÜBALI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ SEÇİLDİ Prot.Hüseyin Nail Kübalı 1949 da dekanlığı zamanında kurduğu ve 1956'dan bert yönettiği İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Müdürlüğüne tekrar seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • Yemekte Maria Callas hep,film çevirmekten korktuğundan söz etti.«Korkuyorum ama başaracağım» dedi Maria Callas otelin terasından hayranlık duyduğunu defalarca söylediği manzarayı seyrederken.MARİA Cal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • B*.EK^dan M^jM nin yanında daha genç îti» acaynp S7.W» şeffaf bluzlara şimdi daha çok te ve şunları söylemektedir:*ğilim.Korkuyorum yalnızlıktan alışık üe •i yatarken kapımı kilitliyor Erkek arkadaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TARAFINDAN 15 AĞUSTOS 15 EYLÜL 1969 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL'DA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.1 İstanbul'da 29 Ağustos 13 Eylül 1969 tarihleri arasında toplanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • PTT Genel Müdürlüğünden Teşkilâtımızda çalıştırılmak üzere İnşaat.Elektrik Yüksek Mühendis ve Mühendisleri alınacaktır.Görevlendirileceklere 4/10195 sayılı Teknik Personel Talimatnamesi uyarınca günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • i?YENİ BİR MARİLYN MONROE Trisha Noble'nin on parmağında on marifet var Marilyn Monroe'nun ölümünden bu yana sayısız cazibe kraliçeleri ortaya çıkmasına rağmen,yeni yıldızların bazıları yine de «Gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemize bağlı Radyoizotop Araştırma Merkezinde münhal bulunan 1750 liralık Radyo Kimya Araştırıcısı kadrosuna:1 Üniversite Kimya veya Kimya Mühendisliği dalından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • İSTANBUL SANAYİ OBAÜKDAN XXII nci kota tatbikatı ile ilgili olarak,tahsisli ithâl mallan listesinden talepte bulunup,kendileri ne fiilî sarfiyatlarının tet kiki hususunda davetiye çıkarılan azalarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • OEÇMuasm T.C.TURtZM BANKASI AKÇAY TRTİL KÖYÜ:DİNLENİP EĞLENECEĞİNİZ YEGÂNE TATİL KÖYÜDÜR.Rez Tatlı KOvü Akças Turist Seyah.İst.ÖZCÎVEUL'K ANKARA 1001 GECE tZMÎH HOTEL ¦fi fi ¦fi ¦fi ¦fi ¦fi t Çam f De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1969
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir.Denizcilere ve Hpvacılara 73 Sayılı Bildiri 17 ilâ 19 Haziran 1969 tarihlerinde 07.00 ile 14.00 saatleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • BİR.£EV YAPAMADIĞI MUSYA y/HOŞ MEMO TUŞA 5ETIRDI f)HAM ER.İK.y/Ve7v BÜTÜN MuS't~^XI?i BİR.AJ^OA HA/AERJKA.I Cj keS/jldİ L con Mcy/stE' v/EV£-*SAM AMç-A' Y/B/LJE OYA/A/^AS/S-TEMOt m,w,•r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • BıR ff^&İLrZ Tip AAUHABİR-L&ZJ GRUBUMA KATILAN 30HH *sy DOĞUYA GÎDhormu.EĞER 3ACE5Ce 3/AA AAERKEZDEKİ TIBB?DENEf*E.t_ER ARA S'NDA İHSAN Sİ-Ni'RL.ERİsıi 1 'f ZEf-R LİYECEK.ARAŞ-T/RAAA-LAFL YA.P/LSA.&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • âşv *£av/ e oîyecfr.Gö/e^/t-AMA*:i&rh O 2A^\AN ZlZl inan.DIEACAK BİRİSİNİ Bîi-iyoRuMJ BİR DAKİKA L.ÜTFEVJ.*AE/t $e: s/l-sia t a/hw yo/z/ci TA Ş7/vıo/c^ ceceyA.p—5«S KlSIDIIZ.j&m 1 ujghBıfl s l -^Efeft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • t;1969 W«U f)»n»v Productionı IVıtld Ruhlu Rı-«v«i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • soataijA ses/ta-Stt-01 öt-Du ÇOCUKTAN KÖP^SE BAKAA.AS/hf/İST**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Fakültemizin muhtelif Klinik ve Enstitülerine ASİSTAN alınacaktır.İsteklilerin Memurin Kanununun 4.maddesinde yazılı bulunan şartlara haiz olmaları lâzımdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • SANAYİCİLER Ankara Merkez TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 18 Haziran 1969 Çarşamba günü saat 15.00 de Kuru ziraat sahalarında kullanılması gereken toprak işleme ve ekim makinalarmın Enstitüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • HERKESİN SEVDİĞİ DONDURMA NASIL YAPILIR?Daha ucuz,daha temiz ve lezzetli olarak dondurmayı evde yapmak mümkündür.Ancak,iyi bir sonuç alabilmek için dondurmayı yapmadan önce buzdolabının ayarını yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • BULMACA 1 2 3 ı 4 5 6 7 8 9 10 2 3 BB 4 5 m 6 7 8 fl rm 9 İL İ SOLDAN SAĞA:1 Eskimolann buzdan î klübelerine verilen ad;Eskiden okutulan S Arapça bir gramer kitabı.2 Hükümdar;E Sayıları göstermek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • OD Prof.la olduğumuz zamanlar altımızda hep bir araba bulunuyordu.Beni ya hayvanat bahçesinin lokantasına,ya da modern sanatlar müzesininkine götürürdü.Burada bir de taraça vardı.Hava çok soğukken bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • SU 1945 YIL VA-Yazan Kemal BİL BAŞAR «Vallaha da,billâlıa da.Ama üzerine sıksam kaatil olurum,damlarda çürürüm,diye korktum.Tabancanın ağzını göğe çevirdim,gümlettim.«Bak hele.Sonra ne oldu?«Mantar gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1969
  • i OĞLAK BURCU M 20 Ocak)E Yakın bir dostunuzdan hediye veya vnl onun yerine geçecek bir »ey alacak-E,siniz:Buna çok sevineceksiniz.KOVA BURCU oc.k 19 Şubat-gfjL Sevdiğiniz insanla buluşacak ve onunz n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • FATİH SULTAN MEHMET'İN,ASKERİNE NAMAZ KILDIRDIĞI CAMİNİN TAŞLARI TEMEL OLUYOR r Okmeydanı YAĞMA ediliyor Okspor Klübü yöneticileri,mezarlık haline gelen tarihî alanın bakımının kendilerine verilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • OLAYLAR Z:İNSANLAR HASAN PULUR "Baba Hakkı,Rıfat Atakanı'yı kovalıyordu Jf\İKKAT.Dikkat!Şimdi yapılacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakem ve takım kad-II rolarım veriyoruz.Orta hakemi Rıfat Atakam.*y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • HEP AYNİ DERT:"ÖZEL OKUL» Memleketin binbir derdi arasında Özel Yüksek Okullar meselesi de ne yazık ki yurt çapında bir ilgiden yoksun kalmaktadır.Üniversitelerimiz liseyi bitiren ve okumak arzusu gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • Mesken kredisinden yararlanamıyoruz.Sosyal Sigortalar Kurumundan kooperatif yoluyla mesken kredisi almak mümkün.Ne var ki;bu yolla verilen krediden ancak yüksek kazançlılar istifade edebiliyor.Dar kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • KAZA OLMADAN TEDBİR ALSAK OLMAZ Mü Aksaray geçidi inşaatı nedeniyle Taksim.Beyazıt yönünden selen birçok araca Fatih'te Halıcılar Caddesinden vol verilivor Bu vüzdenbu caddede ve özellikle Vatan Cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • DENİZ EĞİTİM I DENİZ OKULLARINA Deniz Kuvvetlerine muvazzaf subay ve astsubay yetiştirmek amacı ile yapılacak askerî öğrenci kayıtlan 20 Haziran 19 Temmuz dahil)1969 tarihleri arasında aşağıdaki merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • İLAN Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.den 1 Haziran Ekim 1969 ayları içinde Çorum Çimento Fabrikasmdan nakliye şartnamemizde gösterilen yerlere her ay 6000 ton olmak üzere cem'an 30.000 ton çimento müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • FLORYA BÜYÜK BELEDİYE PLAJI 500 ilâve kabinesi ŞELF SERVİS LOKANTASI ÇAYHANE ve BÜFELERİ ile Hizmetinize açılmıştır.Milliyet:8041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • ALMAN PATENTLİ PIMEK SIZDIRMAZ TRANSİSTOR PİLLERİ ClHAN KOM.ORT.Sultanhamam.^2 Katırcıoğlu Han a fe^ Kat 5,İSTANBUL jOİ İlâncılık:2930 8034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • KOCAOĞLU I ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Beyoğlu Balık Pazan 44 91 08 Eminönü Mısır Çarşısı 27 91 38 Milliyet:8043
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1969
  • TELEVİZYONLAR ve ANTENLERİ imalâtçı satışı montaj isleri ATAKER'öb Şişhane yokuşu 59 4444 46 Alanstüı Ltd Ştl.35 8046
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • TEKİRDAĞ FESTİVALİ SONA ERDİ TEKİRDAĞ,ÖZER O R A L bildiriyor Dört günden beri devam eden «Tekirdağ Kiraz Festivali» şehir stadında,çevre ilçe ve köylerden gelen binlerce kişinin katıldığı eğlence pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • Cteel arşambalar İMdto'nun defolu dairesinde yazlıkçeşifler İMM IMI Q°k az defolu,mükemmel kadın bluzları,erkek gömlekleri,düz ve emprime,ipekli ve diğer kumaşlar.Her Çarşamba yepyeni çeşitler.Yarı t'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • I KAT SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİTLER Binalarınızın damlarım birbirlerine zararlı TELEVİZYON antenleriyle örümcek ağına benzetmeyin.Her bakımdan daha ucuz ve daha randımanlı UMUMÎ TV anten sisteminde sizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • J^L_SiNEMAS^'^^V 10 Salı matinelerden itibaren Genç Hizmetçiler Birinci Vizyon The Servant)İngilizce DIRK BOGARDE SARAH MİLES OYUN BİTTİ La Curee)Renkli Sinemaskop lng.JANE FONDA PETER Mc ENERY Seansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • bossa,oaz skeç elektrikli kukla herkesin sevgilisi HAKKI MOLLA Sizin ve çocuklarınıziP eğlencesidir İsim sünnet e e e o c elerlnl2 tein davetlerinizi bekler Karaicöy Necatlbey Cadde,si Ağaçtulumba İşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • İSTANBUL 6.25 Acılıg,program 6.30 Günaydın 7.00 Köye Haberler,günaydın 7.30 Haberlpı ve hava durumu 7.45 Hafii müzik 8.00 İstanbul'da bugün 8.05 Küçük İlânlar 8.10 Y.Çınar'dan türküler 8.25 Piyano sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • İLÂN istanbul As.4.Hukuk Hâkimliğinden 965/346 Dâvâcı Maliye Hazinesi adına Avukat Fatma Sezener tarafından dâvâlı Abdülmecit Akkoyunlu mirasçıları Emine,Fehmi Rahmi ve Nebiye Akkoyunlu aleyhlerine aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • Bu sütuna program vermek isteyen vazlık sinema ve tiyatrolar Türk Haberler Ajansı Duyurma Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir SİNEMALAR.İSTANBUL AS 47 63 15)1 Şerburg Şemsiyeleri C.Deneuve,2 Uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • FİLMİNİN KİBRİS VE YUNANİSTANDA GÖSTERİLMESİNİ CUNTA YASAKLADI Yves Montand ve İrene Papas' in başrolerini paylaştıkları filminin Yunanistan ve Kıbrıs'ta gösterilmesi yasaklanmıştır.Yunan hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • Fıkra üstadı Mahmut BALER'in BALDAN DAMLALAR adlı fıkra kitabı 2.baskı ilaveli olarak çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • Telefon 22 4410 DOĞAN YAYINEVİ YENİ KİTAPLARINI SUNAR:DOĞUDA DEĞİŞİM VE YAPISAL SORUNLAR.Dr.İsmail Beşikçi,12.50 DEVRİM YAPAN ÜÇ ADAM.LE-NİN TROÇKt STALtN.Bertram D.Wolfe.20.ÇAĞDAŞ SİYASAL DOKTRİNLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • «BASIN REHBERİ» Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü İçbasm Müdürü Yusuf Tavus'un daha önce yayınlanmış kitabının ikinci baskısı.Tavus,bu yeni baskısına yeni eklemeler de yapmış.Kitapta basınla ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.06.1969
  • Emektar Yönetmen Max Dillman,kişi-4.T oğlunun «sadist» eğilimlerini konu alan iy£* son filminde,cinsel ilişki sırasında iş-kence ve ezadan zevk duyan bir çiftin öyküsünü anlatıyor.SON yıllarda,dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • TÜRK tarımında yeni mevsimin ürünleri alınmağa başlamaktadır.Tütün,pamuk,çay gibi tarımsal maddelerden sonra,şimdi de.tahıl alımları yurt ölçüsünde devam etmektedir.°n 7'lik kalkınma hızına erişebilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • Pik darlığında T.Demir Döküm ise ara verdi Döküm sanayicileri acele pik tahsis edilmesini istiyor.Türk Demir Döküm Fabrikalarının «İhtiyacı bulunan piki sağ-Iı yamadığı» için çalışmasına ara verdiği a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • TEK M.Ali BİRAND ULUSLARARASI Ticaret Odası7nın 22 nci kongresine OECD temsilcisi olarak katılan B.Roelats du Vivier,MİLLİYET'e verdiği özel demeçte,«Tek bir ülkeden alınan tek yönlü yardım ve yatırım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • v Danimarka Türkiye'den aldığı İstakozları besleyip,İsveç'e satıyor m ANKARA.THA DANİMARKA Türkiye'den aldığı tatlı su İstakozlarının büyük çoğunluğunu besleyip,İsveç'e satmaktadır.Ancak Danimarkalı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • BRÜKSEL,THA,UPI Ortak Pazar'da sanayi ürünleri üretimin «Devamlı ve sağlam bir artış» göstermekte olduğu ve önümüzdeki aylarda da artışın aynı tempo ile devam edeceği,icra konseyi'nin yeni raporunda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • Turgut,«Kooperatif kuran esnafa bol kredi verilecek» dedi MANİSA.A.A.Sanayi Bakanı Mehmet Turgut «Küçük esnafa kooperatifleşmeye gittikleri takdirde kredi verilebileceğini» söylemiştir.Turgut,Manisa'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • EMTİA BORSASI 1 İZMİR ve ADANA İZMİR Borsasında piyasalar,dün durgun bir seyir izlemiş,zeytinyağı fiyatı yeniden düşmüştür.40 ton pamuğun satıldığı dünkü piyasada standart 1 pamukların Hatları 535 545
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • Uluslararası Kalkınma Komisyonu toplanıyor I Bugün Ankara'deki toplantıya Türkiye ve 14 azgelişmiş ülke katılacak.ANKARA,THA DÜNYA Bankası Genel Müdürü McNamara'nın teşebbüsüyle geçen yıl kurulan Ulus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • AL.TIN Cumhuriyet li'im U.sat l»M» Hamit Itt-UO Aziz M" 00 lnfiiliz KraM «S5.00 Nanolvon 160.00 24 avar külce 19-50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • Batı Almanya'da 50 ton Türk malı pamuklu dokuma derhal satıldı ANKARA.THA Batı Almanya'ya nisan ayı sonuna kadar ihraç edilen 50 tonluk pamuklu dokumanın hepsi tükenmiştir.Başlangıçta 21 ton olarak ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • Yeni ürün Türk pamuğu Belçika'da ilgi görüyor B Çukurova'dan mevsim başından bu yana 562 bin balya pamuk ihraç edildi.ANKARA,THA Belçika'da,yeni ürün Türk pamuklarına ilgi duyulmaya başlanmış,mayıs ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • «FIAT»» İLE «FERRARI» FİRMALARI BİRLEŞİYOR dOMA,AA.İtalya'nın «Otomobil dev» 1 «Fiat» fabrikasının Ferrari yanş arabalarını imâl eden Ferrari firmasını «Yutmaya hazırlandığı» haber verilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • BİR FIRIN SAHİBİ OLMANIZ İÇİN ÇOK PARA VERMENİZ VEYA GENİŞ BİR MUTFAĞINIZ OLMASI ŞART DEĞİLDİR.ŞULEf özellikle fazla geniş olmayan mutfaklar için yapılmıştır.Havagazı veya bütangazı ile çalışır.Ocakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • Niğde'de Almanya'nın işbirliğiyle elma suyu fabrikası kurulacak NtftDE THA Almanya'yla işbirliği yapılarak Niğde'de bir elma suyu fabrikası kurulacaktır Yüzde 49'u Alman yüzde 511 Niğdeli elmacılar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • YER FISTIĞI MİM FİYRTI YÜKSELDİ Bu yıl kurulan kooperatifler,fiyatların 1 lira dolaylarında artmasına yol açtı.ANKARA.AA TİCARET BakanJığı'nm desteğiyle bu yıl kurdurulan Ver Fıstığı Tarım Satış Koope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 10.06.1969
  • DÜNYADA BU HAFTA Amerika,Japonya otomobil IĞ gibi büyüyen Japon ekonomisi önüne geçilmez bir gelişme gösterirken.ABD de Japonlarla hem işbirligi ve hem de mücadele yolları aramaktadır.Dokuma,çelik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 10.06.1969
  • ALF BAMSEY:"1970 Dünya Kupası da bizim,ALF RAMSEY ÜNLÜ MENECER İNGİLİZ MiLLî TAKIM ADAY KADROSUNA 20 FUTBOLCU SEÇTİ 1970'de şampiyonluk bekleyen Alf Ramsey,futbolcular ile konuşurken.Yüksek okulda fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • Cumartesi gecesi Ankara'da KoleJ'l 6S 59 mağlûp ederek Basketbol Türkiye Ligi Sanı.i piyonu olan Galatasaraylı basketbolcular,bir 9 mola sırasında antrenör çömelmls)Peter Slr.menov'u dinliyorlar.Asal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • GAZİANTEP,Reşat ZORBAŞ bildiriyor GAZİANTEPSPOR'un İkinci Millî Lig'e alınmama kararını protesto etmek amacı ile,Gaziantep'de büyük bir miting yapılmıştır.Onbinlerce Gaziantepli'nin,dövizlerle katıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • YEDİKULE VE YENİMAHALLE BU YIL 3.TÜRKİYE LİGİNDE Eskişehir'de yapılan ve altı gün devam eden 3.Türkiye Ligine terti maçları sonunda İst' nbul Mahallî Lig birincisi Yedikule ile Ankara Mahallî Lig biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • Enver Dolay yine Şekerspor Başkanı oldu ANKARA,ÖZEL Bu yıl İkinci Türkiye Liginde oynayacak olan Şekerspor,senelik kongresini yapmış ve kulüp başkanlığına yine Enver Dolay getinİmiktir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • e Türkiye Amatör Futbol Şampiyonasında birinci olan Sebat Gençlik takımı TÜRKİYE AMATÖR FUTBOL ŞAMPİYONASINDA ı ı I.I SEBAT GENÇLİK ŞAMPİYON OLDU "I TRABZON Sebat Gençlik,İki yıldan beri îzmir Denizg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • YEDEK MAÇLAR Altındağ:j Amasyaspor:Van Erekspor:n Van Erciş Gençlik:Karskalesi:r\Doğufener:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • Yazan:Yalçın Granit Koraç'ın ardından SENELERİNDE bas-1DV| ketbol Yugoslavya'da gji üçüncü sınıl bir spordu.Yugoslavların adı da Avrupa'da pek ön sıralarda geçmezdi.Tam 12 sene evvel Milli Takıma kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • 3.Lig Kırmızı Grup PUAN CETVELÎ Takım O G Rize 23 14 K.Kale 21 14 İsken.23 13 T.İd.S.22 11 Malatya 22 12 Amasya 23 9 Çorum 23 11 Hatay 23 8 D.Baku 23 7 Elâzığ 23 10 Petrol 23 Barbaros 23 5 Ceyhan 23 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • 3.Lig Bevaz Grup PUAN CETVELÎ Takım O G B fe A X_P Nazilli 23 14 1 1 »0 6 35 Uşak 23 15 3 5 26 8 33 İsparta 3 12 4 7 24 20 28 L.Rurpa?n H 10 5 20 17 26 Tekirdağ 23 8 9 8 22 15 25 K.Pasa 23 8 9 6 15 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 10.06.1969
  • s^_ 3@Wii$asiMM MAC Sıra No:KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı Numaralı takım takım tk!takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar 1 Numarab takımın son maçları l£jH Numaralı takımın £jS son maçları M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • t Bastaraiı Birincide n «Bir Büyük Türk'ten Tarihe Mektup» 1293 Türk Rus Savaşı üstüne Süleyman Paşanın mektubu)ET «Hilâfetin Şeriat Yönünden İçyüzü»,TBMM'de Adalet Bakanı Seyit Beyin 1924 söylevi)KT1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • VEFAT Çok kıymetli büyüğümüz,merhum Manastır eşrafından Ali Rıza beyin refikası.M.Rahmi Sungur'un annesi.Oktay Sungur ve Otâl Sungur'un babaannesi,Hacer Sungıır'un kayınvaldesl:NAZTKE SUNGUR Hanımefen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • î.f TEŞEKKÜR E Beni bir işten dolayı dolan-E dırıp izini kaybettiren;arayıp 5 yakalanmasında büyük bir va-E s zife aşkıyla çalışıp muvaffak E E olan Kastamonu'ya bağlı Boz-E E kurt îlçe Kaymakamı sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • 1 VEFAT Bankamız İstanbul Şubesi Şeflerinden SAKİR SİNAPLI vefat etmiş,cenazesi 8 Haziran 1969 Pazar günü Şişli Camiinde kılman öğle namazını müteakip Zincirlikuyu asrî kabristanına defnedilmiştlr.Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • CAMURAN POSHOR İle ORAL ARKAN Oral'ın doğum gününde nişanlandılar.7 Haziran 1969 Beylerbeyi,Alman Misafirhanesi Milliyet 8055
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • TEŞEKKÜR S r İçişleri Bakanlığında,İzmit,Sinop,Giresun,İstanbul ve ğ Manisa'da muhtelif kademelerde memuriyetlerde bulunmuş ğ İ ve son olarak İzmit Seferberlik Müdürlüğünden emekli ba-ğ bam,Emekli Sef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Hâller Müdürlüğünün Vatan Caddesinin Topkapı Caddesine çıkışının tam karşısına isabet eden Merkezefendi mahallesinde Kavun Karpuz sergileri için tefrik ettiği sahada 100 sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • SOKAĞA DÜŞMEKLE A Ba8tara.1t Birincide Sokağa dökülmekle Türkiye'de hiçbİT şey halledilemez Bu zamana kadar halledilmemiştir dehalledilmevecektir de O zaman Parlâmentoya ne lüzum vaT Seçime ne lüzum v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • N i X ON t Bastarafı Birincide tığı konuşmada,«Amerikan kalkınmakta olan ülkelerdeki politik nüfuzunu devam ettirmek istiyırsa,bu ülkelerin gelişme çabalarına katkıda bulunması gereklidir» demiştir.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • CİNAYET SANIĞI TÜRK YAKALANDI HAMBURG,AA.Pazar günü Hamburg'lu bir gençle sevgilisine ateş etmekten sanık olarak aranan Türk işçi Zeki Ceylân,dün yakalanmıştır.Polis sözcüsü,Ceylân'ın,Altona banliyösü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • KÜBALI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ SEÇİLDİ Prof.Hüseyin Nail Kübalı 1949 da dekanlığı zamanında kurduğu ve 1956'dan beri yönettiği İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hu kuk Enstitüsü Müdürlüğüne tekrar seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • MİLLÎ PİYANGO DÜN ÇEKİLDİ ANKARA,ÖZEL 9 Haziran çekilişi dün Ankara'da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaralar şunlardır:047243 numara 1.000.000 lira 373940 numara 200.000 lira 100.000 lira kazanan num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • ÂP de Meclisi TRT için toplayacak t Bastarafı Birincide Herşey bir tarafa.Bütün bu gürültüye,patırtıya,ilâna,çağıriya rağmen,13 haziranda Parlâmentonun toplanması mum ışığı kadar zayıf bir ihtimalden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • Resmî ilân ücretlerine zam yapılması istendi ANKARA.ÖZET Ankara'da yayınlanan 18 gaze tenin sahipleri ile basın kuruluşlarından besinin yöneticileri,kâğıt Katlarına yapılan zammın zor şartlar altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • SATIR Bastaraiı Birincide edilecek tutum da tesbit edilmiştir.AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Ethem Kılıçoglu da dün yaptığı açıklamada.AP'li milletvekillerinin olağanüstü top lantıya katılıp katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • ESKİ DP'ülER YURT GEZİSİNE ÇIKACAKLAR ANKARA,THA Eski DP'lilere yakın çevreler Bayar'm tnönü ile ikinci görüşmesinden sonra bir politika çizileceğini seçimlere bir ay kala bütün eski DP'lilerin yurt s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • CEZAVi İSYANI İLE İLGİLİ OLARAK 20 KiŞi TECRİT EDİLDİ BURSA,ÖZEL Bursa Merkez Cezaevinde önceki akşam çıkan ayaklanmayla ilgili olarak 20 kişi hakkında kovuşturma açılmıştır.Hareketin elebaşıları oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • GÜKDÖSAN Bastarafı Birincide kinerek hareket etmediğimiz eündem maddelerinden bellidir Biz işçilerin sokağa dökülmemiş olmasını onların eüçsüzlüğüne hamletmiyoruz» demiştir Gündoğan,Halil Tunç'un olağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • Üniversitede yine çatışma oldu A Bastaraiı Birincide dövülmesi üzerine «Çatışmanın baş sorumlusu Rektör Egeli'dir!diyerek Rektörlük binasına gir misler ve odalarda Ekrem Şerif Egeli'yi aramışlardır.As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • ANKARA EĞİTİM BastaraU Birincide hareketine girişen Eğitim Fakültesi öğrencileri izlemiştir.Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci Derneği yöneticileri,dernekler arasında varılan anlaşma gereğince başka f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • İLÂ N istanbul As.2.Hukuk Mahkemesinden 9fifi/868 Hazine tarafından Şeref Poyraz aleyhine açılan 4870.31 liranın faiz mahkeme masrafı ve ücreti vekâletle birlikte tahsiline karaı verilmesi talebinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • rENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALÂT VE MONTAJ TAAHHÜT A.Şelemanlar arıyor.İngilizce veya Fransızca bilir,Makina ve Elektrik Yüksek Mühendisleri Teknik Ressamlar Reklâm Ressamı İngilizce bilir İthalât Memuru İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 10.06.1969
  • ELEMAN ARANIYOR Büyük bir ilâç sanayii için PERSONEL MÜDÜRÜ Yüksek tahsillim Askerlik görevini ifâ etmiş Personelcilik mevzuunda en az 3 yıl tecrübeli UMUM MÜDÜRLÜK SEKRETERİ Seri daktilografi bilen T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 10.06.1969
  • Göztepe Fuar Şehirleri Kupasına katılamıyor UEFA ve Millî Federasyonların •on toplantısında,Avrupa Fuar Şehirleri Kupasına katılacak takımların,kendi liglerinde en kötü besinciye kadar derece alması ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • TURGAY SEREN TURGAY SEREN MERSİN'E VEDA ETTİ VELÎ NECDET ARIĞ Mersin'den bildiriyor Mersin İdmanyurdu'nun başarılı antrenörü Turgay Seren,futbolcu ve idarecilere veda ederek Mersin'den dün ayrılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Toto'da 13 bilen 5 kişi 58 biner lira alacak ANKARA,ÖZEL 45.hafta Spor Toto kesin değerlendirmesi belli olmuş ve 13 bilen 5 kişi 58 bin 630'ar lira kazanmıştır.Toto'nun diğer derecelerine düşen İkrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Pendik'te yelken Yenal,bu yıl 268 yeni tekne yapıldı BEDEN Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal yelken sporunun gelişmesi İçin bu yıl Spor Toto yardımlarından da faydalanılarak 268 tekne yaptırıldığını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • SİVAS TRANSFER HEYETİ İSTANBULDA Sivasspor'da antrenörlüğe başlayan Naci özkay» yönetimindeki transfer heyeti latanbul'a gelerek faaliyete bağlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Ümit Millî Takımına bir kaleci aranıyor 22-29 haziran tarihlerinde Romanya'da yapılacak Balkan Ümit Takımları Şampiyonasına katılacak Türk Millî Takımında başparmağı kırılan Mümin'in yerine bir kaleci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Metin:"Atı Ayhan'a veririm yedirir,içirir koşturur.Kürek Federasyonu,deniz ve gölleri olan bölgelere yarış tekneleri yollamağa karar verdi.İdareciler geldiler ve tekneleri gördüler,bir takım fikirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • İl ŞENLİKLER BAŞLADI o Başpehlivan Ordulu,Ayşecik güreşlerinden sonra PEHLİVANLAR TOPLANIYOR EDİRNE,ÖZEL Tarihî Kırkpınar Güreşleri şenlikleri dün büyük bir törenle başlamıştır.Başbakan Süleyman Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • FENERBAHÇE BÜKREŞ'E GİDECEK Fenerbahçe futbor takımı,muhtemelen 23 24 haziran tarihlerinde Bükreş'te iki maç yapmak üzere Romanya'ya gidecektir.Sarı Lacivertliler,bu maçlatı oynayıp Türkiye'ye döndükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Avrupa dokuzuncusu olduk KENAN SENGUL BÜKREŞ'den bildiriyor Avrupa Boks Şampiyonasında sadece bir gümüş madalya kazanan Boks Millî Takımımız bugün uçakla Viyana'dan yurda dönecektir.Madalya alışma gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • I Federasyon Başkanı «Yeniliklere hemen başlamamız lâzım» dedi.MODENA,ÖZEL GÜREŞ Federasyonu Başkanı Cemil Erkök,«Avrupa Greko Romen Şampiyonasında aldığımız sonuç sevindiricidir.Yurda döner dönmez da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Şeref Hasın jübile maçı biletleri satışa çıktı Millî futbolcu Fenerbahçeli Şeref Has'ın 21 Haziran gecesi Mithatpaşa stadında yapacağı jübile maçının biletleri Beyoğlunda Erol ve Kral mağazalarından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • KALOPEROVİÇ'İN TRANSFER LİSTESİ Galatasaray Yönetim Kurulu,antrenör Kaloperoviç'in daha önce düzenlediği transfer listesinde bâzı değişiklikler yapmasını istemiştir.Antrenör Kaloperoviç'in transfer me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • ATICILARIMIZ GİTTİ 12 22 Haziran tarihlerinde Paris'te yapılacak olan Avrupa Baltrap ve Skeet Şampiyonasına katılacak olan milli takımımız dün trenle Fransa'ya hareket etmiştir.Federasyon Başkanı Hilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • G.Saray,kupa finallerinin 22 hazirana kadar bitmesini istiyor Turgan Ece «Transfer ayı geliyor.Federasyondan anlayış bekliyoruz» şeklinde konuşmuştur.GALATASARAY Kulübü,Futbol Federasyonuna müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • BALKAN ATICILIK ŞAMPİYONASINDA Mehmet Dursun 589 pucmJa 3 üncü Gençlerde ise Mustafa Altıntaş 6.oldu BÜRKEŞ,HA.BALKAN Atıcılık Şam-I piyonasının ilk gününde Mehmet Dursun büyüklerde üçüncü,Mustafa Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • Özcan'ın Takımı HSV ligi 6.olarak bitirdi HAMBURG,ÖZEL Almanya ligindeki son maçında Duisrburg ile 0-0 berabere kalan Ozcan Arkoç'un takımı HSV.ligi altıncı olarak bitirmiştir.Bu maçta çok güzel bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • TRANSFER.TRANSFER.TRANSFER.Ayhan'ı askere F.Bahçenin istediği Ender Eskişehirde kalacağını açıkladı.Kuzman Beşiktaştan ayrılmak istiyor.G Bu yıl Beşiktaş kulübü ile anlaşmayacağını söyleyen Kuzman çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 10.06.1969
  • İspanya Şampiyonu yaz turnesine çıkıyor Türkiye'ye gelecek olan İspanya şampiyonu Real Madrid onbiri bir maçtan önce Beşiktaş ve G.Saray yöneticilerini İspanyol takımı ile oynamak için teşebbüse geçti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor