Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • Eski Başkan Watson dünkü konuşmasını yaparken.Dünya Ticaret Odası Başkanı Hintli seçildi M.ALÎ BİRAM)Türkiye'den ayrılmak zorunluğu kar-ULUSLARARASI Ticaret Odası şısında programda bir değişiklik yako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • KOMÜNİST KONFERANSI DÜN AÇILDI MOSKOVA,UP.Î.A.A.YETMÎŞBÎR Komünist Partisinin liderleri dün Moskova'da başlayan «Zirve toplantısı» için Kremlin'de Çarların meşhur ve tarihi Saint Georges salonunda top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • Ecevit «Demirel Demokrasiyi henüz kavrayamamış» dedi ANKARA,THA CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit,Başbakan Den ırel'in CHP'yi samimiyetsizlikle suçlayan demecine dün cevap vi:rmiş.Başbakanı «Demokrasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • CHP,öğrencileri işgolveboykofu terke çağırdı B CHP Merkez Yönetim Kurulu,sınavların bu ay içinde yapılmasını istiyor.ANKARA,THA [i tfkMerkez Yönetim Kurulu dün yayınladığı I MI/bildiride öğrencileri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • İlâç Araştırma Komisyonu Başkanı AP'li Savacı itham etti "İlâç endüstrisi yabancıları zengin etmek için çalışıyor it Türk halkının ilâç firmalarına haraç ödemeye zorlandığı belirtildi.ANKARA,ÖZEL MECL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • F"-YAYINLARI SUNAR UN GAYESİNİ VE LÜZUMUNU BELİRTEN KİTAP 1 HATO'Run HürUfııklan Pek yakında kitapçılarda ve AKBANK Şubelerinde Dağıtım I BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • M Diiııku olaylardan sonra,polis kordonu altındaki binada toplanan İstanbul i Üniversitesi Senatosu.ÖĞRENCİLER REFORM GERÇEKLEŞİNCEYE KADAR DİRENİŞE DEVAN EDECEKLER ÜNİVERSİTE Dün açılması gereken İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • İTALYAN BAŞBAKANI ANKARA'DA ANKARA,Nilüfer YALÇIN bildiriyor İtalya Bastikanı Mariano Rumor,resmî bir ziyaret için dün Ankara'ya gelmiş ve hava alanında Başbakan Demirel tarafmdan törenle karşılanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • Sorumluluk öğretim üyelerinde U satırların yazıldığı anda İstanbul Üniversitesi yeni bir bunalımın içine düşmüş,tekrar tehlikeli gelişmelerin eşiğine gelmiştir.Öyle sanıyoruz ki,bu dejaki buhranda Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • 9 1 ti'!mS «««s8aflS^ İNSANIN AY#A İNİŞİNİ CAPE KENNEDY UZAY MERKEZİNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ m iyi f i Y/il mmiMinl Ay yansmasıyla ilgili tafsilât 11.sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • SENATO 15 HAZİRAND/TOPLANACAK ı ANKARA,ÖZEL.AA.THA CHP Millet Meclisi Grup Başkan,vekili Dr.Kemal Satır,«Millet Mec lisinin olağanüstü toplantıya çağınlmasıyla ilgili önergenin,bugün saat 10'da Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.06.1969
  • CHP Personel Kanunu teklifini Meclise verdi Memurlara 2030 ile 285 lira zam isteyen teklif,Meclis olağanüstü toplandığı zaman görüşülecek.ANKARA,ÖZEL f lift Meclis Grup Başkanvekili Kemal Satır I M1/v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.06.1969
  • KÜRT DEVLETİNE DOĞRU T ÜRKİYE'deki Kürt azınlığı,Ankara'nın gözünden ırak,gönlünden ırak.Ama Irak,Kürt meselesiyle içli dışlı.Otuz yıldan uzun süredir,memleketimizde Kürt isyanları olmadı.Irak'taki Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • i.ı mı ı ıı m mı ıııı mııumumilimin.ı» j Doğum ve teşekkür E Sevgili oğlumuz Cenk'ten E sonra bize BARIŞ'ımızı kazandıran,hâzik ve nazik sayın ğ meslekdaşım Jinekolog ğ j Dr.Hulkiye Turgay'a Barış'tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • ı jj l\TULÎN yorulmaz tle ERGUN ERMAN 7 NlkAhlandılarjf 6/Hazlran/1969 I!Milliyet 7844
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • »IHIM.III1MII.TEŞEKKÜR E Eşim Cemile özdemlr'e yap-5 tığı başarılı ameliyatla evimi-I sin neşesini İade eden,tstinye E E Devlet Hastahanesl Baş Tabi-jj E bl sayın E Op.Dr.I Sahir DAĞCIOĞLU f Dahiliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • it"".TEŞEKKÜR f Tanrının yardımıyla bizi oğlumuz AHMET ONUR'a kavuş-turan E Sayın Doç.Dr.Cezmi KazancıgiTe f teşekkürlerimiz] sunarız.Pakize Erdal Onursal İ Milliyet 7856
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • İ TEŞEKKÜR E Sevgili annemiz,kaymvalide-E miz.anneannemiz 1 Hayriye Muhlis Ünal E hanımefendinin 2 Haziran 1969 I Pazartesi günü vefatı dolayısiy-le cenaze merasimine iştirak E eden.evimize gelerek,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • T.C.KARTAL İCRA DAİRESİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No:968/1323 T.Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins,miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.1 Muhammen kıymeti Lira Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • düşünenlerin düşünceleri «AP seçim bildirisinde ve hükümet programında,işçinin içinde bulunduğu zor şartları kabul etmişti.İşsizlik Sigortası,Tarım-İş Kanunu tasarılarını çıkarmak ve işçi ücretlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • VEFAT Şirketimiz kurucusu,kıymetli büyüğümüz.CİVAN UfiUOZU kaybetmiş bulunuyoruz.Cenazesi 7 Haziran Cumartesi günü saat 13'te Beyoğlu Üç-Horan Ermeni kilisesinden kaldırılarak Balıklı aile kabristanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • TEŞEKKÜR Kızımız Nadire Berker'in Bademcik ve Vejetasyon ameli-ğ yatını usta elleriyle çok maharetli şekilde yapan,ameliyattan jj I evvel ve sonra nezaketine ve alâkasına hayranlık duyduğumuz,i E iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • Muhasebe yardımcısı bay ve Ticaret Lisesi mezunu tecrübeli bayan eleman aranıyor.AKIN TEKSTİL A.Ş.Çırpıcı Veliefendi Yolu 49 V BAKIRKÖY İSTANBUL i Reklâmcılık 2001 7850
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • Dil ve Genel Kültür Ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde özel kutu içinde satışa çıkarıldı.150 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • kısa bir müddet için adet yerme yalnız İlâncılık:2893 7861
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • KİM KiMiN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARIYOR?SAYIN Başbakanımızın dünkü gazetelerde yer alan,«CHP'nin ipliğini pazara çıkaracağım» lâfını duyunca ne yalan söyliyelinı bıyık altından sırıtıverdik.Demirel'in ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • DOKTOR ALINACAKTIR İşletmemiz için kadrolu gemi bekimi alınacaktır.İntibaka göre 2 üst derece maaş verilecektir Diğer hak ve tazminatlar tatminkârdır.Sahpazan Denizyolları işletmesi Personel ve Sosyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • Vaki Oünm atu tkii.k n t mu Ims&k insafı 1.2-12.1?ib.ı:tü.T İlJf 2.13 Bzan KJİ1 ip İM 12.01' 2.01 S.37 i 6 HAZİRAN 19«9 Hicri 1389 RebiüJ'evveJ 20 Rumi 1385 MAYIS M 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 06.06.1969
  • Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN PULUfl Spot bölümünden sorumlu müdür-NAMlh SKVıK Magazin bölümünden sorumlu müdür:DOftAN ŞENER Teknik Sekreter TURHAN AVTIH Şehir Haberleri Şefi:FARUK DEMİRTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.06.1969
  • Galatasaray Mühendislik öze!Yüksek Ûkuiu Müdürlüğünden ÖĞRENCİLERİMİZE Yıllık öğretim döneminin sonlarına doğru yapılamıyan ders ve laboratuarları telâfi etmek ve öğrencilerimize vize alma ve imtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • PHiLiPS SiERA RADiOLA TELEVİZYON SAHİPLERİ MÜJDE MÜJDE Sizlere demirperde gerisi televizyon programlarını seslendiren konverter GARANTİLİ olarak evinizde takılır,tenzilâtlı fiat.ELEKTRONİK ELEKTRONİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • enternasyonal İTALYAN LUNAPARKI dolmabahçe o kUçUk çiftlik parkında l yarından f itibaren hizmetinizde i S/i Feza Reklâm 770 7871
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • 41 44 BİLECEK ORTA OKULU 44 74 KÜTAHYA LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 7 Mayıs Cumartesi günü saat 20.de Gençlik Parkı Karadeniz v Lokantasında yoklama yapacaklardır.|ıV Tera Ajans 588 7847
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • İSTE İDEALİNİZDEKİ YUVA İstanbul'un en mutena semti HARBİYE'de Halaskârgazi caddesi üzerinde Lüks ve tam konforlu.APARTMAN DAİRELERİ yle 100.000 VE 50.000 Lİ RALAR kazanmak için tasarrufunuzu 9 HAZİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • İtalyada grevler yayılıyor Palermo'da grevciler resmî binaları işgal etti;Roma'da memurlar da greve başladı.TALV'A'nın Palermo şehri I dün felce uğramış ve resmi binaların yarıya yakını grevciler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • Orta-Doğu iki yıl önce kana bulanmıştı Araplar Kudüs'te Olay çıkardılar KUDÜS,AA.ALTI günlük Orta Doğu savaşının yıldönümü olan dün,Kudüs ve İsrail işgali altında bulunan bâzı yerlerde olaylar çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • Almanya'da bir Türk kadın çorabıyla boğularak öldürüldü KÖLN,ORHAN TÜREL bildiriyor Rahmi özseyrek adında bir Türk boğazı kadın çorabı ile sıkılmak suretiyle öldürülmüştür.Karacabeyli 33 yaşındaki Rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • Kanada,Avrupadaki kuvvetlerinin üçte ikisini geri çekiyor LONDRA,UPI THA Kanada,Avrupa'daki kuvvetlerinden üçte ikisini çekecektir.Karar,dün resmen açıklanmıştır.NATO plânlama uzmanlarına göre,NATO it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • POMPiDOU YENİ BAŞBAKANI SEÇTİ PARİS,DPI THA Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 10 gün kalmış olmasına rağmen adaylardan Georges Pompidou seçimi kazanmış gibi hareket etmektedir.Charles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • lifin Amerikalılar Rockefeller'i islemiyor SANTİAGO,AA.Şili hükümeti,Başkan Nixon'un özel temsilcisi olarak Lâtin Amerika ülkelerini ziyaret eden Rockefeller'in Santiago'ya yapacağı geziyi ertelemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • memleket hizmetinde faydalı ve verimli yatırımlar Yalnız bankacılık alanında değil,sınai işletmelerin kurulmasında yaptığı yatırmalarla da Türkiye İş Bankası Türk ekonomisine faydalı olmaktadır.Memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 06.06.1969
  • Düşen Meksika uçağının enkazında 79 ceset bulundu MONTERREY,ÜPI Monterrey yakınlarında 1820 metre yükseklikteki bir tepeye çarparak parçalanan Meksika Havayollarına ait «Boeing» tipi bir jet uçağının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.06.1969
  • TELEFON î İSTANBUL:22 4410 ANKARA 17 4180 SATILIK EMLÂK CİHANGİR'DE 4 katlı,dörder odalı,banyolu apartman 260.000,44 69 72 SAHİBİNDEN satılık müştemilât.Göztepe Sarıgül Sok.12.Araba ile de değişebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 06.06.1969
  • Yazan:REFİK NECDET AKTAŞ 5 Temmuz 1919 günü Savunma Bakanı Ferit Paşa,Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği telgrafta «İstanbul'a hareketlerinin çabuklaştırılmasını rica ederim» diyordu.Atatürk'e Erzurum'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 06.06.1969
  • NİMET BAYDAR SUHAN BAYDAR oğulları CÜNEYT TOLGA BAYDAR'ın doğumunu müjdelerler.3.6.1969 İstanbul Heriş:228 7865
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 06.06.1969
  • &Şğş 5 Kız babalarına müjde Oğlumuz ÖMER Dünyıva geldi YURliAGÜL Mhat i,m;ai W fL i.G.Um Zeynep Kamil W fâ Milliyet:7R73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 06.06.1969
  • mmm-m—mmamm-m—MEVLİD 17 yaşında hayata gözlerini yuman İsmet OĞULTURK'ün ruhunu taziz maksadiyle Mev-Ilidhan Nüsret Yeşilçay.Zeki Altun.Ali Gürses.Kani Karaca.Hüseyin Top,Mahmut Hataylı'nın istırakivl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 06.06.1969
  • mobilet Otomatik viteslidir.Her yere tırmanır.¦Masrafsızdır.100 kilometrede 2,5 liralık benzin yakar.¦Bisiklet plâkası ile kullanılır.¦Yedek parçası boldur.İstanbul fiatı peşin 2.795 lira,14 ay vadeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • Sadece yabancılar girebilecek Montekarlodaki gibi uluslararası kumarhane şekline getirilecek tarihi Yeniköy'deki tarihî Sait Halim Paşa Yalısında açılması kararlaştırılan uluslararası kumarhanede çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • Almanya'da bütün sosyete genç konsül Weyer'in kapısını aşındırıyor Asalet unvanı satarak milyoner oldu 1964 yılında Monako Prensi Rainier'den «fahrî konsolos» unvanını alan Hermann Clifford para bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • İnsanoğlu aldanmaya o kadar yatkındır ki,Çok özür dileriz,otelimizi yürüyen kumlar üzerinde kurduğumuzu broşürümüzde belirtmeyi unutmuşuz.MEVSİM geldi çattı.Koca bir yıl çalışıp çabaladınız,yoruldunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • Cildinizin tazeliği ile övünebilirsiniz.Çünkü:Makyajdan önce ve sonra yağlı-yağsız ciltleri temizleyen,çizgi ve sivilceleri yok eden Pi KREM fartev yüzünüzü dinlendirir,kırışıkları yok eder.Mi »m m J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • »a 1969'UN KAPAK GÜZELİ İngiltere'de yapılan bir kapak güzeli yanşmasmın 500 adayı içinden yirmibir yaşmdaki Sandra Brown sol baştaki)birinci seçilmiştir.Sandra Brown,Leicester'de bir kadın berberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • DtL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt halinde özel kutu İçinde satışa çıkarıldı.150 T.L.Genel Dağıtım ve Satış:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • İstanbul 10 uncu İcra Tetkik Merci Hâkimliğinden İLÂNEN TEBLİGAT 967/920 İkametgâhı meçhul Aksaray Tereddüt sokak Kıbm Han No:52/3 veya Bakırköy Kartaltepe yol sokak No:467 ada 3 parselde Hasan tNfîEG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • PHA^psaA A.C YEPYENİ BİR HALK HİZMETİYLE KARŞINIZDA A.C Almanya'da,gümrüklerde ve İstanbul'da maliyetine,peşin ve taksitle otomobil satın almak isteyenlere bâzı imkânlar sağlamıştır.A.C «endi aboneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.06.1969
  • TJUlUMZr NEREDE GEçımımsım MARMARA HIR Motel ve Restaurant AÇILMIŞTIR.Marmara'nın en güzel plaj ve tesisleri Alaturka ve alafranga mutfak emrinizdedir.Rezervasyon:îst:27 04 06 Tekirdağ,Sahil Yolu Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.06.1969
  • T1J» SANIAVÎI l-E.UĞRAŞAN **a 4Cme"stçr.v«r_OİÇO ADuı D^RGU GÖRECfeteSİKI ADN DONlATMAKJ ORADAKİ KİMYACI K4,OlN KİM 2 İl^J AAI 2.KlMVJA TE-SİSİNİN ADALE SÎNİra-EKıMDEEK»" 80.2Uka.UKI,ABIA UĞRA BÖLİjaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • ŞEVİM PUâklZkiKiDA DES'L.PiN ben mevzjşe Vı" BİI_İVOROljM S.AKI.A V2AR.K O SiEADA hiçbir şev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • OİVE.HAl_ÎAAE.ÇOK KrZ.DI L SABAH kAHVAL Tl Bİl_e MAZJt2i_AAAACH.ŞU AUrjQAN GE1_6CEK-LECl ÖĞREK4EVİM-CAMDA j,KARIMIZLA KAV.GA eTnsbjizi 6oRuyo»uNi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • Vtk Dııncy ProdıKIle» OVUŞ ZAVK» to ı Gücü vETAAİyececs»n»» s^MiyoR ^sse*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • BEYOĞLU CİHETİ MUVAKKAT GAZ İŞLETMESİNDEN 1 İşletmemiz ihtiyacı bulunan takriben 32.443 Kg.pik döküm ile 522 Kg.çelik döküm işi pazarlık suretiyle yaptırılacaktır.2 İşin muhammen bedeli 105.580,73 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • izmir Belediye Başkanlığından 9.6.1969 Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri 7.30 14.00)olarak değiştirildiğinden,Belediyemiz ihalelerine iştirak edeceklerin kapalı zarflarını ihale günleri en ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • DİL VE GENEL KÜLTÜR ANStKLOPEDİSt ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt halinde özel kutu içinde satışa çıkarıldı.150 T.L.Genel Dağıtım ve Satış:BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • Hazırlayan CAN ÇOCUK HASTALIKLARI BÎLAL AKKAYA Tavşanlı)Tarifinize göre hastalık gerçekten çocuk felcine benzemektedir.Çocuğunuzun ayağı ameliyat ile düzelebilir.Kemik ameliyatı yapan hastanelerden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • BULMACA IIJII 123456789 10 1 u 1 1 j Mı 3 4 5 ~H h&—6 7 feg 8 m 9 rrtr SOLDAN SAĞA:1 Birinci Dünya sa-E vasında türk askerlerinin giydiği bir cins E E baslıka verilen ad;TERSt kısa yeşil bitki.E 2 En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • Yazan:Kemal BILBAŞAR mm «Kadirşinas büyüğümüz!diye ayağa kalktı.«Bir teklifim var.İstiklâ Savaşına katılmış,vatan uğruna,damarlarındaki kanı akıtmış,göğsünü madalyalarla donatmış olan ağamızla bütün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • Yazan:ED LACY H0 Yemin ederim Bucky.Senden sonra kimseye bir şey söylemedim.Hiç kimseye.Radyodan nasıl haber almışlar bilmiyorum.Ne söylediler sana telefonda?Ne söylediklerim pek iyi anhyamadım ama,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 06.06.1969
  • e OĞLAK BURCU 2\Ara'",I E 20 Ocak)E 3g Bundan İyisi can sağlığı diyerek isin E E içinden sıyrılmaya kalkışıyorsunuz E ama bu is zannetiğiniz kadar kolay olmaya-E çaktır.i KOVA BURCU m„°iSU I E uf* önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • MM B!TÜRKİYE'deki altı Sanayi Odası dün yayınladıkları ortak bir bildiriyle,Odalar Birliği'ndeki son olaylardan sonra,bu teşkilât dışında «Türkiye Sanayi Odaları» adlı ayrı bir örgütte birleşeceklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • ENERJİ SAVAŞIN!KAYBETMEMELİYİZ ULl'SLARARASI alanda ülkelerin teknik ileriliğinin bir ölçüsü de eıırYji kullanımındaki artış hızıdır.İnsan başına düşen enerji tüketimi yüksek olan ülkeler,teknolojinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Ankara'da kalkınma yolundaki ülkelerin sorunları ele alınacak ANKARA,ÖZEL Dünya Bankası ile işbirliği halinde bulunan Uluslararası Kalkınma Komisyonu,kolkınma halinde bulunan ülkelerin ekonomik sorunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Ofis,pirinç fiygnnı 65 ftıırtış,indirdi Mısır'dan ithâl edilen 4 bin tonluk pirinç gelince,fiyatlarda indirim yapıldıtSKENDERUN,THA,ÖZEL M ISIR'dan ithâl edilen dört bin ton pirinc'ten sonra,Toprak Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Mısır,5,5 milyar dolarlık yeni bir bülce hazırladı KAHİRE,AA Birleşik Arap Cumhuriyeti,1967 Ortadoğu savaşının ikinci yıldönümü arifesinde,5.5 milyar do larlık yaklaşık olarak 55 milyar lira)yeni yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • ¦aramam srrih^v Cumhuriyet Reı at Hanıit Aziz ı İngiliz Kral)Napolyon S4 ayar külçe 134.00 134.5» 196.00 197.0C 143.00 144.0(1 135.50 136.00 154.00 155.00 102.00 162.50 19.80—19.85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • ORTA ZİRAAT OKULU MEZUNU Bir Eleman Alınacaktır.Ücret tatminkârdır.Müracaatların bizzat veya tercüme!halleri ile Fabrika Müdürlüğüne vaoılması rica olunur ESKİŞEHİR YEM FABRİKASI A.Ş.Posta Kutusu 29 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • ELEMAN ALINACAKTIR Tornacılar e İkinci ve üçüncü sınıf elektrikçiler Muhasebe yardımcıları genç,Ticaret ve İktisat mezunları olabilir.Telefon operatrisi Askerliğin yapılmış olması şarttır.Müracaatlann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • 100 PIPERS Eski bir İskoç viskisi,yepyeni bir içim.En üstün iskoç viskilerinin harmanlanması ile elde edilen 100 Pipers'in lezzetini unutamayacaksınız.Not:Tekrar doldurulması imkânsız özel ağızlı şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • v 1s«ü:Amerikan Standard Oil petrol şirketini İngiliz "IP„ ele geçiriyor CLEVELAND OHIO)AA.I NGİLİZ Petrol Şirketi BP ile «Standard Oil Of Ohio»nun Sohio)birleştikleri ve Sohio'nun kontrolünün ilerid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Boğaz Köprüsü için Paris'te bugün toplantı var ANKARA,THA Boğaz Köprüsünün flnananroanı konusunda Konsorsyunı ülkeleri ile son toplantı bugün Paris'te yapılacaktır.Toplantıya katılması beklenen Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • "Petrol Holdingi yaratacak,I Bir TPAO müşaviri açıklamada bulundu ANKARA,AA TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı Plânlama ve Finansman Müşaviri İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan Batı,«Türkiye'de Petrol Hol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • TAHVİLLER ve HİSSE SENETLERİ TAHVİLLER DEVLET İSTİKRAZLARI 1951 İstikrazı 100.40 1933 İstikrazı 101.10 1956 İstikrazı I 20.41 1949 İstikrazı I 102.50 Hürriyet istikrazı 100.1964 Kalkınma İstikrazı 101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • w lioımız muhtaç.4 MİLYON HEKTARLIK BOZUK ORMANLARIN ISLÂH VE YENİDEN AĞAÇLANDIRILMASI İÇİN YILDA 65 BİN HEKTARIN YENİDEN AĞAÇ-LANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.BUNUN BAŞARILMASI,TARIM YA-TIRIMLARININ %35'İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Kuru üzüm için yüksek ihracat f iatı istenecek H 9 haziran'da Atina'da yapılacak toplantıya,Türkiye fiatlann yükseltilmesi teklifini götürüyor.ÎZMtR,ÖZEL ATİNA'da 9 Haziran'da başlayacak Uluslararası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • ELEMAN ARANIYOR 1 Pistole boyacılar 2 Sarı ve gümüş kaynakçılar 3 Elektrik ve oksijen kaynakçıları 4 Ehliyetli elektrikçiler 5 Alüminyum polisaj cılar 6 Eloksal ustaları 7 Kaynak atölyesini idare edeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • DAKTİLO ALINACAKTIR Güven T.A.Sigorta Şirketinden Şirketimize seri daktilo yazabilen asgarî ortaokul mezunu ve 30 yaşını geçmemiş elemanlaT alınacaktır Erkek taliplerin askerlik görevlerini yapmış olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • YÜKLEME BOŞALTMA ve TAŞIMA İŞLERİ YAPILACAKTIR 1 îstanbul Şehir ve Limanı dahilinde Toprak Mahsulleri Ofisi nâmına yapılacak hububat bakliyat vesair maddelerin bir yıl müddetle yükleme boşaltma ve den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Elbistan'da 3 milyar fon rezervli kömür yalakları işletiliyor ELBİSTAN,THA Elbistan'da üç milyar ton rezervli kömür yatakları olduğu tesbit edilmiştir.Maden Tetkik Arama Enstitüsü ile işbirliği vapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • Kamgran ipliği'nin vergi indirimi 2'ye yükseltildi ANKARA,THA Maliye Bakanlığı Kameran iplikleri için uygulanan yüzde 1 oranındaki imalât vergisi ilk madde indirimini yüzde 2'ye çıkartmıştır.Ayrıca,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 06.06.1969
  • izmir Fuarı için gelen mallar 30 Eylül'e kadar çekilebilecek ANKARA.THA Ticaret Bakanlısb dün tzmir Fuan'na katılacak ülkelerin getirecekleri mallan «erümrüire eetirmp ve çekme» sürelerini uzatmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 06.06.1969
  • I DOKTORLARIN REVANSI GELECEK YILA KALDI Maçın hakemi AH İhsan Karayiğlt,Tedavi takımının kaptanı Dekan Profesör Dr.Celâl Öker'i İzin almadan sahadan çıkıp bira içtiği için oyundan çıkardı.Resimde Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • Yelken yarışlarının yapıldığı günler sularda 941 bin lira tutarında tekneler dolaşıyor,lsto bu teknelerden en paha-B lısı olan dragonlar.[YILMAZ CANEL] S B Yarış sırasında sigara içilen tek spor:Yelke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • M 4rtrtrkirk+ic+irk+tt+k+i(î İstanbul Şampiyonu olan Beşiktaş Genç Takımı BÜYÜKLERİN YAPAMADIĞINI KÜÇÜKLER YAPTI «E 4 ¦S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t 4 4 i 4 i 4 4 4 4 4 4 4 4 i 4 4 4 4 4 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • SİTE ŞAMPİYON OLDU BEJ.u fından bu yıl ilk defa tertiplenen «Yurtlar Voleybol,Basketbol ve Masa Tenisi Şampiyonası» sona ermiş ve 3 branşta da Site Talebe Yurdu Şampiyon olmuştur.Fotoğrafta,Site Yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • AT YARISI SONUÇLARI ÎİSf^By^ *f&w 1.Koşu:Mastar,Kehribar,Mehmet G:1.25,P:1.05,1.30,2.Koşu:Mutlu,Halepgüzell 1,Budakzade 1.G:5.90,P:2.50,3.05,4.40 3.Koşu:Nasip,Selva 1,Çeliker.G:14.95,P:3.60,4.55,4.Koş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • Bisiklet Millî takımı kampa girdi BURSA.ÖZEL 21 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Türk millî takımı Çekirge'de kampa girmiş ve kamp müdürlüğüne Bisiklet Federasyonu Asbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • sar antren ile anlaştı.Siyah Beyaz'hlar Çiriç'in mukavelesinin bittiğini ve Bulgar hocanın beraberinde bir santrahaf ile bir santrafor getireceğini açıkladılar BEŞİKTAŞ Kulübü ikinci Başkanı Himmet Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • Atıcılık Millî Takımımız dün Romanya'ya gitti BALKAN ŞAMPİYONASINA GİDEN TAKIMIMIZDA 12 SPORCU 2 İDARECİ VE BİR ANTRENÖR VAR 12 Haziran günleri Bükreş'te yapılacak Balkan Şampiyonasına katılacak Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • Kupada ezeli rekabet it Bastarah Onikincide Galatasaray ilk Türkiye Kupasını Lig Şampiyonluğu ile,Fenerbahçe ise geçen mevsim ezelî rakibiyle eşit olarak hem ligi ve hem de kupayı kazanmıştır.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • OCAK'IN YERİNE TAYİN YAPILMAYACAK Kalp krizi sonucu vefat eden Devlet Bakanı Kâmil Ocak yerine Başbakan Süleyman Demirel yeni bir tayin yapmayacaktır.Yaklaşan seçimler sebebiyle sürtüşmelere yol açmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • İKİ BOKSÖRÜMÜZ â Bastaralt Onikincide limta oldu.Şampiyonda hakem oyunlarının bizi bu derece yıkacağını aklımızdan bile geçilmemiştik.Ama ne yazık ki buna yine şahit oluyorduk.Evet,göremeyenler için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • A Karadeniz fırtınası kadrosunu kuvvetlendirirce Birinci Türkiye Liginde de kolayca başarı sağlar Abidin "Metin ağabey'in yerini ben alacağım,diyor SAMSUN GOL KRALI ŞİMDİYE KADAR OYNADIĞI TAKIMLARDA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • Olmak ya da olmamak â Bagtaralı Onikincide hakkındaki görüşlerini şöyle açık lamıştır:Türkiye Liginin ikinci yarısında 1-0 yenildiğimiz Fenerbahçe'den rövanşı almak azmindeyiz.Böylece ikinci bir kupay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 06.06.1969
  • «Bu bir gangsterliktir» i Bastarafı Ontkineide ¦empatlk bir Anadolu çocuğu Gülftli bilmiyor boksu.İlerde öğrenecek.T'na «doğuş» demişler.«Türkiin şerefini koru» demişler.O da aslanlar gibi döğüstü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • İTALYAN BAŞBAKANI t Bastaraiı Birincide dün Arut-Kabrı ziyaretten sonra Demirel ile saat 17 de ilk görüşmeyi yapmıştır.Başbakanlar seviyesinde bugün de sabah ve öğ leden sonra devam edecek olar müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • MEVLİD-İ ŞERİF VE HATİM DUASI Fatih Dersiamlarından ve İstanbul Barosu Avukatlarından merhum.Hacı Hafız Abdullah Korunan'm aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 8/haziran/1969 pazar günü öğle namazını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • ECE ViT t Bastarafı Birincide «Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanının sözlerinden,kendisinin demokrasilerde parlâmentolara tanınmış önemli ve hayatî bir yetki olan denetlemeyi,bir engelleme gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • CH P t Baştarafı Birincide rak «ötedenberi mevcut 14 derece muhafaza edilmekte,eskiden beri verilmekte olan 35 zam,yüz de 10-15 oranındaki avanslar maaş ve ücretlerin içine alınarak bir miktar zam yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • ARGELİK IZGARALI OCAĞI Bu harika ocak hakkında Bay ilerimizden izahat isteyiniz Aygaz,İpragaz,Mobilgaz,Mutfakgaz,Bizimgaz,Shellgaz,Ocakgaz bayilerinde satılır Yeni Ajans:2858 7858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • DÜNYA TİCARET ODASI Bastaraiı Birincide renin çalışmalarını övmüş,Türk Komitesinin gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etmiş ve özetle şunları söylemiştir:«Bizim sistemimizden daha iyisini gösterebilir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • fr Baştarafı Birincida rainat Tasarısı ile ilgili durumu bildiriler ve açıklamalarla kınamayı yeter sayıyor,bir kısmı daha etkili bir protesto gösterilmesini uygun buluyordu.Sonuncular idarî görevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • İLAÇ ENDÜSTRİSİ A Bastarafı Birincide menin,bu memleket halkını sömürmenin dışında başka nivet ve değerlere itibar edildiğini açıkça ilân etmek gerekir» demiştir.Savacı,tlâç Araştırma Komisyonu raporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • SENATO t Bastaraii Birincide Satır,90 İmzanın elde edildiğini,imzaların 82'sinin CHP'lilerln.8'inin de YTP İle bağımsızların olduğunu söylemiştir.Gündemde Personel Kanunu İle siyasi partilere vardım k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • KOMÜN*!KONFERANSI A Bastaratt Birincide reyanlar desteklenecektir Yine aynı delegeler İtalya ve Romanya Komfinıst Partilerinin İsrarı üzerine Komünist Çin'in tenkid edilmeyeceğim ve Çekoslovakya işgal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • I 111 111•111111 I[I I 11 t I I I[I 111 11,I I 11,I!t I 11 11 i I I¦¦I I I I 11.r I TEŞEKKÜR j Merhum 1 Omiros MUMCİ'nin E yakalandığı amansız hastalığın E E tedavisi hususunda karşılık E S gözetmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • VEFAT Merhum doktor Mehmet Tevfik ve Atiye hanım kızı,merhum Deniz Albayı Muzaffer Adil refikası,Sadberk,Meliha,Beria ve Adil Artun'un sevgili anneleri,Sema ve Muzaffer Artun'un babaanneleri,Rıfat Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • Amma.Emaye ve plâstik olarak iki modeli,cazip renk ve muhtelif boyları,makul taksit şartlarını,tam teşkilâtlı bakım ve tamir servisini.ve en önemlisi dünyanın dört ucunda saltanat süren kaliteyi yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • üniversite açıldı.işgal edildi.Boşaltıldı t Bastarajı Birincide Polis saat 18 sıralarında ara ma kararını ögieuuuere bildirmiş,bunun üzerine öğrencileri temsilen Prof.Sami Akıncı Vilâyette Vali,Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 06.06.1969
  • 3 OKUYUCUNUZ AMERİKA'YA GİDECEK ğM Temmuz olağanüstü bir gün olacak ve ilk insan Ay'a İU gidecektir.Milliyet,PAN-AM hava yollan ile işbirliği yaparak size bu tarihi olayı,yerinde izlemek fırsatını haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 06.06.1969
  • MİLLİYET ARMAĞANLARI BUGÜN VERİLİYOR EP!WIWIWqBE^JIMy W)j.u.ıı.ı.'w.T-r-n»-Allın Taç 1968 1969 futbol sezonunu 17 golle kapatan gol kralı Metin Oktay'a verilecek.1968 1969 Türkiye Ligi birincisi Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • KUPADA EZELİ REKABET t Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik aldı HALÛK SAN YURDUMUZDA futbolun önderi bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe 60 yıllık ezelî rekabetlerinde bugüne kadar yaptıkları 207 maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • Jim Haynes yarış atını 200 metrede 27 metre geçti KENTUCKY,ÖZEL Dünyanın en hızlı adamı Jim Haynes,safkan bir yarış «ti ile yaptığı 200 metrelik yarışı 27 metre önde bitirmiştir.Meksiko Olimpiyatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • YEDİKULE:2K Y.MAHALLE:2 ESKİŞEHİR,ÖZEL Dün Ankara Yenimahalle ile 2 2 berabere kalan Yedikule,III.Türkiye Ligine terfi maçlannın ilk yansını 3 puanla lider olarak kapatmıştır.Terfi karşılaşmalarının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • GÜNDÜZ KILIÇ ALTAY'dan AYRILDI Altay antrenörü Gündüz Kılıç,takımının Spor Toto Kupasında oynadığı Şekerspor maçından sonra görevinden ayrılmıştır.Siyah Beyazlı futbolcular ile vedalaşan Kılıç,ayrılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • 2 boksörümüz kaybetti fakat,Romenleri kazandık KENAN ŞENGÜL Bükreş'ten bildiriyor m haziran 1969 Çarşamba akşamı Türk sporu İçin unutulmayacak bir gün olacak.Ma 1969 Avrupa boks şampiyonasının yapıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • ı/^^IH.H'IJM FENERSARAY.GALATABAHÇE ö B u m Tl U u t] rai L sana bir Fenerbahçe A Galatasaray maçı daha.9* Yeni bir heyecan,yeni bir hırs,yeni bir sevinç.Nedir bilinmez,bu yıllar yılı böyle gelmiş böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • Türkiye Kupası yarı finalinin parolası:Fenerbahçe Galatasaray arasındaki 208.maç saat 20 30 dakika uzatılacak.Beraberlik bozulmazsa tur atlayan takım kurra ile belli olacak de Milhafpaşa Stadında.Oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • Doğu Almanya millî marşının çalınmaması sebebi ile başta Rusya olmak üzere Doğu blokundan 6 ülke şampiyonadan çekildi.Topuz tur atladı MODENA,ÖZEL AVRUPA Greko-Romen Güreş Şampiyonasının ilk gününde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • Seyfi Tatar bugün iki defa yendiği Bulgar İvan ile finale gitmek için karşılaşıyor.Seyfi Tatar Bulgar van'la final için karşı karşıya gelecek 0 Ağır sıkletimi» Gülali çok İyi dövüşmesine rağmen yenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • İlgaz lonescu'ga kalma izni aldı nerbahçe'yi çalıştırmak için memleketimize gelen ve çalışma süresi bittikten sonra tekrar Romanya'ya dönmesi bahis konusu olan antrenör için İlgaz,Bükreş'te Romen Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 06.06.1969
  • Namık Sevik Bükreften bildiriyor I Arkadaşımız Namık Sevik,Bükreşte Gülâli ile.«Bu bir gangsterliktir» «Bu bir hakem gangsterliğidir.Bu sözün sahibi biz değiliz.Bükreş'te çıkan gazetelerin manşetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor