Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • TRT tasarısının önce Anayasa Komisyonuna havalesi reddedildi ANKARA,ÖZEL TRT Kanun Tasarısının tümü dün gece geçici komisyonda uzun tartışmalar ve AP'lilerin CHP'liler üzerine zaman zaman yürümeleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • Komisyon teklifi görüşüyor Dünkü toplantıda seçilen «Su Komisyon» inceleme sonucunu Anayasa Komisyonuna getirecek.ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi Anayasa Komisyonu dün saat 15.30'da toplanarak Şükrü Akkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • SERİNKANLILIKLA.I NÖNÜ'nün,eski DP'lilere siyasî hakların iadej si konusunda yaptığı teşebbüs ilk bakışta «Yaşlı tilkinin yeni bir oyunu» olarak gözükmektedir.Ve birçoklarına göre bu oyunun gizli tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • "Gangsterler kralını,250 Türk işçi arıyor D Köln polisi,1 Türkü öldüren Dümse Tünn ve çetesini muhafaza altına aldı Bonn,Orhan TÜREL bildiriyor KÖLN Gangsterler Kralı Dumse Tünn'ün bir süre önce öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • MOLOTOF KOKTEYLİ ATARAK YÜRÜDÜLER.özel okulların devletleştirilmesini İsteyen Işık Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek Okulundan 200 kadar genç dün Beşiktaş'tan Teknik Üniversiteye bir yürüyüş yapmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • •w Wm m Christian Dior,Izmir'li terz:işbirliği teklif e PABtS,MİSEL PERLMAN Turizm ve Tanıtma,Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yurt dışına gönderilen Zühal Yorgancıoğ modellik moda kolleks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • Cerrahpaşa Tıp asistanları «lüm boykoi» kararı aldı istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi asistanlarından bir grup,dün saat 13.30'da fakültenin «Prof.Dr.Burhanettin Toker anflsi»nde Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • NİLÜFER YALÇINA OK!AK PAZAR KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİN VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇ Görüşme için ortam müsaittir,Konsey Başkanı «Hazırlık döneminde Türkiye'nin Ortak Pazar ilişkilerinin olumlu sonuçlar verdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • Sunay ve Demirel olayları görüştü ANKARA.THA Başbakan Süleyman Demirel,dün saat 17'de Çankaya Köşküne giderek Cumhurbaşkanı Sunay İle bir saat 45 dakika görüşmüştür.Görüşmenin sonunda Başbakan,«Sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • Aydın Yalçın' in AP.Haysiyet Divanına şevki teklif edildi ANKARA,ÖZEL.AP Genel İdare Kurulunun dünkü toplantısında Aydın Yalçın'ın durumu tartışılmıştır.Grup Başkan Vekili Etem Kılıçoğlu'nun Aydin Yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • inönü ne istiyor TÜRKİYE'DE bir milyon kişinin rahat nefes alamadığı açıklanıyor.Bu kirli havanın tesirinden olacak,bir de siyasî havanın kirliliğinden rahat nefes alamayanlar var—Bunun sayısını tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • GEMOCI'DIO IhPUhî »¦"3f Ermenilerin Türkiye aleyhinde yaptıkları gösteri.Ar janfintle Ermeniler Türkiye aleyhinde gösteri yaptılar M Türk iş adamlarını askerî birlikler korudu.Olay kısa zamanda bastır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • Af CHP'de karışıklığa sebep oldu İNONU:"BEN ASLA KARARIMDAN Türkân Seçkin CHP'den ayrıldı.CHP Ortak Grubu DP'lilere siyasî af teklifini 7'ye karşı 57 oyla kabul etti Milletvekili Seçkin partiden,Abada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • OLUMLU TEPKİLER ANKARA,ÖZEL Güven Partisi Grubunun dünkü toplantısında eski DP'lilere siyasî hakların verilmesi konusu ele alınmış,«Bunun biran önce meclislerden çıkması» istenmiştir.Bir konuşma yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • OLUMSUZ TEPKİLER ANKARA,ÖZEL Eski DP'lilere siyasî hakların iadesi konusunda İnönü'nün attığı adım,olumsuz bâzı tepkilere yol açmıştır.Kontenjan Senatörü Madanoğlu,dün siyasî hakların verilmesine karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • SANDER YAYINLARI Son çıkan kitaplar Kemal Tahir Esir Şehrin tnsanları Roman,430 s.15 Lira Andrei D.Şaharov Sovyet ^Rusya'da Düşünce özgürlüğü ve Barış İçinde Yanyana Yaşama.190 s.10 Lira Yalanda Antho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1969
  • CHP Lideri tnönü,CHP Genel Sekreteri Ecevit'le.O DEMİREL,YIRCALI'dan BAYAR'm isteğini sordu Bayar'la yemek yiyen Yırcalı'yı Başbakanlığa davet eden Demi-rel bir saat kadar konuştu ANKARA,THA fUft Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1969
  • VİTAMİNLİ sütlü mama Sağlık Bakanlığının 3606 Sayılı ruhsatı ile imal edilen hakiki çocuk mamasıdır.Milliyet:6701
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEGRETERLiĞiNDEN Aşağıda bildirilen dalarda 1970 yılı için Dış Memleket Eğitim Bursu verilecektir.İsteklilerin en geç 5 haziran 1969 tarihine kadar Bestekâr S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • GÜBRE SATILACAKTIR İstanbul Ticaret Borsasından Sütlücedeki Canlı Hayvan ve Et Şubemizde bir sene zarfında birikecek olan takriben 5 bin ton gübre ihaleye çıkarılmıştır.Buna ait şartname Bahçekapıdakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • 1 DÜŞÜNENLERİ m bb m m İÇEMEZDEKİ YASASI GENÇLERLE KARŞILIKLI,DÜŞMANLA MÜZAKERE-YE OTURUR GİBİ OTUR-DUK.BUNLARIN HEPSİ-NİN ÜSTÜNDE,BENCİL-LİĞİN VE ÜRKEKLİĞİN BAĞLADIĞI BASİRETİMİZ LE,GÜÇLÜLERİN OYU-NU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • TEŞEKKÜR 9.5.1969 da vefat eden büyük varlığımız,annemiz MEVLÛDE ÜN'ün rahatsızlığında değerli ilgilerini esirgemeyen Prof.Dr.Kenan Tükel'e,Prof.Dr.Burnanettin Noyan'a,Prof.Dr.Edip Aktin'e,Müt.Dr.Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • TEŞEKKÜR Aziz varlığımız annemiz Nazife Yardımcı'nm vefatı sebebi ile derin alâka,lannı izhar buyuran üçüncü Cumhurbaşkanı Sayın Celâl Bayar'a,sayın Menderes ailesine,İzmir Belediye Reisi sayın Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • İSTANBUL SATİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMİNÖNÜ YURT DIŞI SATIŞTIR)Cinsi:Muhtelif cins eşya Miktarı:Muhtelif miktarlarda Satış tarihi:23.5.969 saat 14.00 Bulundukları yerler:Eminönü 11 No.lu ambar Bu eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÜLFÜRÜ ASİT ALINACAKTIR Yarımca Fabirkamızm ihtiyacı için 21.000 ton 15.000 tonu ferm,6.000 tonu opsiyonlu)teknik sülfürik asit alınacaktır.Şartnamesi Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • I HASAN TÜRKAY VE ÇİMSE İŞ'E CEVAP HATIRLANACAĞI gibi bundan 20 25 gün evvel «Konya'dan Sinyal» başlıklı bir yazı yazmış.Ve Sümerbank'a ait Konya Krom I Magnezit Fabrikasında,işçi ekseriyetinin «Mai d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • m Vakit GUnes öftle İkindi Aksat*» Yatsı İmsak Vasata 4 43 12 10 16 06 19 19 21 IT 2 id Ezan!8 27 4 a 8 49 12 00 1 Sf 1 13 MAYİS 1969 Hicri 1389 SEFER 26 Rumi 1385 NİSAN 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.05.1969
  • IHâlİBiıef Sahibi Milliyet Oaıeteeiıih AS adına KARACAN W İUessese mUdürtl:NURETTİN DEMÎRKOL Genel Yayın Müdürü i ABDİ İPEKÇİ BU GAZETf BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1969
  • Görüyorsunuz!Daha düne kadar AEG'ye karşı plâstik buzdolapları savunanlar,bugün AEG'nin başlangıcından beri izlediği yolu tutmuşlar,emaye dolap imalâtına girişmişlerdir.Dün söyledik,bugün gene söylüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • Nasır «Gerçeği kabul ediyorum» NEW 'ORR,AA.BİRLEŞİK Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nasır,bir Amerikan dergisine verdiği demeçte «İsrail gerçeğini kabul ettiğini» söylemiş ve «Eğer Ortadoğu sorununa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • HIFZI TOPUZ'un ARAŞTIRMASI &r Mobutu,Kongo'da sevilen ve halk tarafından tutulan liderlerin basında gelmektedir.GİZLİ pars adam derneklerine Afrika'nın birçok bölgelerinde rastlanır.Bir zamanlar korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • mmmııımııı.İLK ŞEHiD'iN ANNESİ YILIN ANASI SEÇİLDİ E Lefkoşa Türk kesiminin 1963'te Rum'lara karşı savunulması sırasında E verdiğimiz ilk senit Salâbl Şevket'in annesi Zehra Şevket,Kıbrıs'ta yi-E lın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • Moskovanın 'Konuşalım,sözüne K.Çin 'Peki,dedi Pekin radyosu,görüşmelerin Haziran ayı içinde,Sovyetler Birliğindeki Kabarovsk şehrinde yapılacağını açıkladı K TOKYO.AJL OMÜNİST Çin Hükümeti,son Çin Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • Rüşvet alan Amerikan Yüksek Mahkeme Üyesinin istifası isteniyor NEW YORK.AJi.«Newsweek» dergisinin bir haberine göre,Başkan Nixon.vergi kaçakçılığı yüzünden hüküm giymiş bir şahısla ilişkisi olduğu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • ATLANTİK UÇAK YARISINI İNGİLİZ ORDUSU KAZANDI LONDRA.AA «The London Daily Mail» gazetesinin düzenlediği atlantik aşın hava yarışı dün sona ermiş ve îngiliz Donanma Kuvvetlerine mensup iki let uçağı,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
  • 13.05.1969
  • Vietkongbüyük tarruza başladı B Amerikan Dışişleri Bakanının Saygon'a indiği sıraya rastlayan hücumda büyük şehirler felce uğradı D IS HABERLER SERVİSİ YlETKONG.Amerikan Dışişleri Bakanı Rogers'in.Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dünya Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.05.1969
  • SATILIK EMLÂK ERENKÖY,Yelkenli Değirmen sokakta müfrez arsalar.Kooperatife elverişlidir.53 30 77 Burhan.BÜYÜKDEREDE,mülkiyeti ile yalı,faal gazino 48 79 48 FINDIKZADE'DE,dört katlı apartman 21 60 54 Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 13.05.1969
  • Dişçi Okulu kütüphane oluyor Altı metrelik kısmı yıkılarak Eminönü Beyazıt yoluna giden,tarihi «Dişçi Mektebi»nin Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne devri kararlaştırılmıştır.Bu konuda Millî Eğitim Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 13.05.1969
  • Şoförler favorili T gençlere savaş atfı KADİRLt.THA Şoförler,favorili ve top ensell gençlere karşı savaş açmışlardır.Bu konuda işbirliği yapan Kadirlili şoförler,top enseli ve favorili gençleri önce î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 13.05.1969
  • Vaşağa rağmen Sakarya'daki tatlı sularda avlanan meraklılar.[THA] Balık öldürülmeden,karnı yarılıp havyarı alınacak.SAKARYA,THA Türkiye'de havyar üretiminin üçte birini karşılayan Mersin balığı neslin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 13.05.1969
  • öğrenci kuruluşu iepki gösterdi Ozef okullara zam protesto edildi 90 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ Özel öğrenimin dejenere edildiği ileri sürülüyor TÜRKİYE özel Yüksek Okulları Talebe Federasyonu ile on bir özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 13.05.1969
  • Oil ve Genel Kültür Ansiklopedisi Ansiklopedik Sözlük 3 cilt rakım naiınde Özel kutu içinde sansa çıkarıldı.150 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • W~—S İN E MAC,J^^ı 13 SALI SUAREDEN İTİBAREN The Swimmer Renkli-İngilizce BURT LANCASTER JANİCE RULE SEANSLAR:12 30-2 45-5.00-7.15 SUARE.9 45 TeJ48 2606 Beyoğlu KONAK FİLM S SARAY AYDIN Sonuç:482 6709
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • KOCAOĞLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Beyoğlu Balık Pazan 44 91 08 Eminönü Mısır Çarşısı 27 91 38 Milliyet:6706
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • 5 MİMİ Miti FUEL-OİL VE MAZOTTAKİ SUYU YOK EDER PETROL OFİSİ Bir Reklâm 654 6693
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • ELEMAN ARANIYOR Anadolu'da vazife alabilecek,mahallî reklâm işlerini bihakkın yürütebilecek,mikrofonik sesli genç bir eleman,İstanbul içinde pazarlama işlerinde vazifelendirilecek,bu işlerde tecrübesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • SEKRETER ARANIYOR Almanca bilen ve süratli daktilo yazabilen bayan sekreter alınacaktır.İsteklilerin aşağıdaki adrese şahsen müracaatlan rica olunur.KAMYON VE OTOBÜS SANAYİ A.Ş.Çırpıcı Yolu No.10 Topk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • İLLER BANKASINDAN İÇME SUYU TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR Geçici Mali thale evrakı Kasaba Adı İH Keşif bedeli teminatı yeterlik satış bedeli Akçakoca Bolu 3571.624,07 111.898,72 200.000,200.Bandırma Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • taaeaaBSBmsmammsBB canisi yuvarlak omuz UÇAR CM Yuvarlak omuzlara sahip olan UÇAR SE 58,özel faban deseninin sağladığı yüksek fren emniyeti,viraj alma kaabiliyeti ve direksiyon hakimiyeti ile otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1969
  • ERLERİ 68 İstanbullu Güney Amerika'ya gitti ES Tevhide İpar Rio'da oğlu Ali İparla buluşarak,yılların hasretini gidermeye çalışacak.16 gün süre İle Güney Amerika'nın çeşitli şehirlerini gezecek olan 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1969
  • Bu KADAR iVi OLURİL:BURA.OA N'OL.UVOR.BİL.ÎR.MİSİN HA\MERJKAL.IL.AR HAN&Rl-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • BU**JN İÇİKI Sana söyv-eyECEK NlÇBiR.6ÖZÜN Vt K MU TL.BU TOZU Ç/MJ-TAA/^A 5£M WOVDUW DEĞİL.Mı 2 CM-A*AZ.SA.Sumu/m adini say.CÜTFTEN LveK.onu BANA—ESRAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • to/vaBSTOnc A VAR/yvAK Ç\*4 O VOU-OA BEl-Kİ ootzr.S OE BEŞ Gün ABABA SÜRME.«İZ.GE-KEKİR.ÇOK UZAK Oı-OuGU^u SOVtJfiûRi^eR i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • Kapalı Teklif Almak Suretiyle 197.228 Kg.Sun'î kauçuk Buna SB 102 120.000 Kg.lateks 25 000 Kg.magnezyum sülfat 10.000 Kg.paça yağı 2.000 Kg.basyntan RM alınacaktır.1 Bu işe ait evsaf ve mütemmim malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • T.C Devlet Demiryolları işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 800 Ton Bilâma Karbonat dö sud satın alınacaktır.1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hariçten teklif alma suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV Bir Çoğunun Sorusu:Alçı heykel nasıl yapılır?NOT:Sonraki sütunlarımızda alçıdan başın nasıl yapı lacağı anlatılacaktır.«ili Gerekli Malzemeler ÇAMUR:Merdaneden geçirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • Yazan:ED LACY m Kocakarının odasında da bir yığın eski sararmış gazete,tavana kadar çıkan eski elbiseler ve bir sürü süprüntü bulduk.Bütün bunlar hem çok zavallı hem de akıldan noksan bir insan olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • 1945 YİLİ Yazan Kemal BILBAŞAR BKR9 EH Hacı Kadir ter içinde kalmıştı,ama işin içinden de yüz akıyla çıkmıştı.Reislik imtihanını tastamam başarmıştı.Bundan sonra dayansındı millet YEDİNCİ BÖLÜM öğle p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6*7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 E 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Sürüngenlerden pek sert ve kemiksi bir kabuk içinde yasayan ağır yürüyüglü hayvan;Musikide bir nota.2 Kimyevi enerjiyi elektrik enerjisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • m:ct£*+p*z.OĞLAK BURCU ^r^k)Sizi uzun uzun düşündürecek bir olay ile karşılanacaksınız.Şimdiden kendinizi buna iyi hazırlayınızkova burcu 2;°ccaK»;19 Şubat)gSL Her sey o kadar isteğinize uyacak ki W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 13.05.1969
  • KIZILAY sönmez bir meşaledir.Yardım edelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.05.1969
  • Hüseyin Dayı Cezayir'de bir devir açan meşhur «Yelpaze Darbesi»™ işte bu cumbalı odada,Fransız Konsolosunun yüzüne indirdi.Cezayir'in Fransızlar tarafından işgaline,son hükümdarın,Fransız Konsolosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1969
  • MILLIYET'e MEKTUP "Oğlum ilgisizlikten HÂLÂ BUĞDAY İTHAL EDİYORUZ Büyük önder Atatürk,her konuda olduğu gibi tarımsal kalkınma konusunda da gerekli direktifi 1937 tarihinde B.M.Meclisinde zamanın hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1969
  • Bilgi yarışmasında alman puanlar Mustafa Nezih Başgelen Yeşilköy İlkokulu 53,Tayfun Özkap Fatih İlkokulu 53,Mati Varon Osmangazi İlkokulu 53,Rabia Sara Eczacıbaşı İlkokulu 53,Çeşminaz Demir Hasan Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.05.1969
  • İNSANLAR HASAN PULUR Okuyun,görün ve iyi vatandaşı tanıyın.J U dünya iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.Yoksa yıkılıp gitmesi,hepimizin de altında kalması işten bile değil!Ne varsa iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • SON FİLMİ "Kadınla:„âa 12 ûahiha suren sevişme 12 DAKİKA UZUN BİR SUREDİR I Ronet ile B.B.'nin bu yatak sahnesi filmde tam 12 dakika sürmektedir.12 dakika bir yatakta iki insanın bir kadınla erkeğin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • HAYRET!Cannes cephesinde hiçbir hâdise yok CANNES,A.A.KOMÜNSİTLERİN marşı «enternasyonal»i söyleyerek sokaklarda yürüyen yüzlerce işçinin hükümet birlikleri tarafından bir «sinemaskop ekran» üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • a m OYUNLAR 1 «Boş Beşik»,«Ezik Otlar»,«Vur Emri».OYUNLAR 2 «Susuz Yaz»,«Tehlikeli Güvercin»,«Yeni Çıkan Şarkılar».Ej| OYUNLAR 3 «Nalınlar»,«Masalar»,«Kaynana Ciğeri» Necati Cumalı'mn oyunları,tmbat Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • Telefon 22 4410 YAYIN İLÂNLARI 1JA£ ÇAĞLAYAN KİTABEVİ Dalma memleketin kültür hizmetinde bulunmayı bir vazife kabullenen kitabevimiz,Mayıs ayında çıkan en yeni eserimiz:Prof.Dr.Saim Saraçoğlu,Ankara Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • Bu sütuna program vermek isteyen sinema ğ ve tiyatrolar Türk Haberler Ajansı Duyurma I Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.İSTANBUL SİNEMALAR:AS 47 63 15)Komiser Megret Katil Peşinde H.Rühmann R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • ANKARA MEYDAN SAHNESİ.ARTHUR MİLLER SATICININ m ÖLÜMÜ çeviren:prof.or han burian sahneye koyan* YILDIRIM ÜNAL Hergün 18,30 ve 21,30 da BİLETLER SATILMAKTADIR.Reklâmcılık 1753)6710
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.05.1969
  • i İstanbul 4.25 Açılış,program 4.30 Günaydın 7.00 Köye haberler,Tünaydın 7.30 Haberler ve hava dununu 7.45 Hafif müzik 8.00 tstanbulda bugün 8.05 Küçük İlanlar 8.10 Türküler ve oyun havalan 8.25 Piyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 13.05.1969
  • GEÇTİĞİMİZ hafta iktisadî sorunların,bir yerden sonra,siyasal sorunlarla nasıl iç içe olduğunu bir daha gördük.«Bağımsız» olan Alman Merkez Bankası Bundesbank ile bir iktisat profesörü olan Alman İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • ÇERLER,MARKA OLM HÜCUMU BASEL İSVİÇRE)AAi SVİÇRE'de toplanan Batılı Mer-I kez Bankalarının Genel Müdürleri,son iki hafta içinde Batı Almanya'ya akan «sıcak paranın» öteki ülkelere iadesi için âcil bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Bn mevsim 35 bin ton incir ihraç edildi tZMİR.ÖZEL İzmir'de,mevsim başından beri dışarıya satılan kuru incir miktarı 35 bin ^ 30 tona ulaşmıştır.26 bin 459 tonu standart,6015 tonu ezme ve 3 bin tonu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • AİTTİN Cumhuriyet 137.50 138.00 Reşat 198.00 198.50 Hamit 142.50 143.50 Aziz 135.00 136.00 İngiliz Kral)154.00 155.00 Napolyon 162.00 162.50 24 ayar külçe 20.35 20.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Van Karayolları 11.Bölge Müdürlüğünde İstihdam edilmek üzere Avukat alınacaktır.İsteklilerin dilekçe ile veya şahsen Personel Müdürlüğü Seçme Şefl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINDAN 266 sayılı kanunun 20'nci maddesi gereğince,Bakanlığımız teşkilâtında açık bulunan,Merkezde Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü yardımcısı adayı kadrolarına yarışma sınavı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Sakaryada patates tohumlan bozuldu I 30 milyonluk zarara yol açan su baskını,bu yıl patates üretimini çok azaltacak SAKARYA,ÖZEL SAKARYA çevresinde otuz milyon liralık zarara yol açan su baskını,ekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Amerika'nın ihracatı 1937'denbu yana görülen en düşük seviyede.WASHİNGTON.AA.AMERİKA Birleşik Devletleri'nin dıs ticaret dengesi 1968'de 726 milyon dolar ihracat fazlasıyla kapanmıştır.Fazlalık bir ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • ^m Senato'dan geçen hafta sonunda çıkan «Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu» ile bundan sonra Türkiye'de tütün tarımı sınırlandırılmıştır.Yüzbinlerce ekiciyi İlgilendiren kanun,şu yenilikleri getirmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • İSTANBUL CANSIZ İSTANBUL Borsasında hafta başı durjfun geçmiştir.Bandırma ürünü taze vajçlı beyaz neynir 800 kuruştan satılmıştır.İstanbul imalâtı kalite sucuk 19.00 20.00 liradan,ikinci kalite sucuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Pakistanda ORTAK bir tesis kurulacak Plânlama'daki toplantıda ilk anlaşma «ultramarin mavisi» tesisi için yapıldı BÖLGESEL Kalkınma Teşkilâtı RCD Sanayi Komitesi 10.dönem toplantısı Devlet Plânlama Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Güneyde yağış hububat ekicisini endişeye düşürdü ADANA,THA Adana,İskenderun,Mersin ve dolaylarında yağışların yeniden başlaması hububat ekicilerini endişelendirmiştir.Meteoroloji ilgilileri yağışların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Ayvalık'tan zeytinyağı ihracatı aksıyor AYVALIK,THA Ayvalık limanından ulaşım imkânsızlığı nedeniyle Finlandiya,Hindistan ve Pakistan'a istedikleri oranda zeytin yağı ihracı yapılamamaktadır.Ayvalık T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Hindistan ile iktisadî il'skiler arttırılacak Hindistan ile iktisadî bağların geliştirilmesi için bir özel sektör heyeti Hindistan'a çağırılmıştır,önümüzdeki aylarda Hindistan'a gidecek olan heyet,Hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • servis istasyonları heryerde emrinizde!SERVİS İSTASYONLARI 1-İSTANBUL Silahtar Çamlık Cad.No.60 Tol 21 61 80 Saf Şirin Moh.Şef Şirin Sok.Şirin Apt.16/19 Cancılar Bıçakçılar Sok.1 Tel 66 22 3-BALIKESİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • mmm OFİS'İN BU YIL BUĞDAY ALIM Fİ-YATINI %5-7 CİVARINDA ARTTIR-MASI BEKLENMELİDİR.Dr.HALUK CILlOV HUBUBAT üretimi Türkiye tarımının önemli bir kısmını teşkil eder.Halen ülkemizde 23.836 bin hektarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Tiftik için 19 milyon liralık kredi açıldı 10 liranın altına düşen fiyatların yeniden yükselmesi bekleniyor ANKARA.ÖZEL TİFTİK ürününün değerlendirilmesi için bir süre önce kurulan Tiftik Tarım Satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • Sakarya'da da tütün 4 liraya geriledi SAKARYA,ZEKÂt ERDAL bildiriyor Sakarya'da tütün fiyatları 14.5 liradan dört liraya kadar düşmüştür.Geyve.Hendek ve Pamukova'da fiyatların birdenbire düşmesi karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 13.05.1969
  • 23.Kofa çalışması bu hafta başlıyor 19R9 yılı ikinci altı aylık dönemine ait «Tahsisli itlıa)mallan listesi» cz% kotal hakkında özel sektörün »«rfi^ilnii resbit etmek üzere odalar h1rli£1 *ota komites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 13.05.1969
  • TÜRKİYE LİGÎ PUAN CETVELİ Takım O G B M A î P G.Saray '27 17 1 3 45 13 41 Eskişehir 28 16 9 3 34 16 41 Beşiktaş 28 13 10 5 29 17 36 P Bahçe 28 13 8 7 32 22 34 td Yurdu 2 i 10 8 10 33 29 28 Bursa 2» 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • 2.Liç Bevaz Grup PUAN CETVELİ Takım O G B M A î P Samsun 33 21 1 6 51 14 49 Bolu 33 18 6 9 48 31 42 Kütahya 33 16 7 10 42 28 39 Zonguldak 83 15 8 10 44 26 38 Feriköy 33 14 9 10 33 26 37 Kocaeli 83 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • 2.Lisr Kırmızı Grup PUAN CETVELİ falcım O G B M A X F A JÜCÜ 33 1» 13 1 46 6 50 Denizli 33 11 18 i 23 14 40 Trabzon 33 16 i 10 39 24 39 Ordu 33 13 13 î 29 19 39 Antalya 33 13 10 10 31 27 36 Düzce 33 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • MAÇ Sıra No KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı takım Numaralı takım tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numarab takımın son maçları MAÇ HAKKINDA DÜŞÜNCELER İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Yedek maçlar Slvasspor O™ I Samsunspor:Sarıyer:4 Karsıvaka Manisaspor rrabzonspor:Manisaspor:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Kemal Ûncü'ye üçüncü at hediye edildi NEYVORLEANS,ÖZEL Amerika Neworleans liginde oynadığı 29 maçta 19 gol atan ve «Gol kralı» olan Milli Binicimiz Kemal Öncü,bu başarısından dolayı babası Eyüp Öncü'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Spor Toto'da 228 kişi 13 maçı doğru bildi.Spor-Toto'da bu hafta 228 kişi 13 maçı doğru tahmin etmiştir.Diğer dereceleri doğru tahmin edenlerin sayısı «öyledir:İS bilen 5810 kişi 11 bilen 53545 kişi 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Fenerbahçe'de kalması îstenen lonescu,Ercan'ı çalıştırırken.îonescu'nun F.Bahçede 1 yıl daha kalması için teşebbüse geçildi Fenerbahçe İdare Heyeti,Antrenör îonescu'nun önümüzdeki sezonda da takımın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Eskişehirli Fethi'nin babası öldü ESKİŞEHİR,ÖZEL Eskişehirspor takımının kaptanı Fethi Heper'in 80 yaşındaki baDası Köprülüzade Ali Rıza Heper uzun sürtdenberi çekmekte olduğu hastalıktan kurtulamayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Bursaspor PTT yarın kupa için karşılaşacak BURSA,ÖZEL Bursaspor,yarın Ankara'da PTT ile oynayacağı Türkiye Kupası dördüncü ur maçı için,kampa girmiştir.Takım bugün Ankara'ya gidecektir.Yeşil Beyazlı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • TOTO'NUN YENİ ANADOL'U Spor Toto'nun 42.hafta iştirakçileri arasında çekilecek kur'a sonunda bir talihli Anadol otomobil kazanacaktır.Spor Toto'nun iştirakçilerine vereceği otomobil hâlen Anadolu'da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Türkiye Turunun akıbeti Danışma Kurulunun toplantısından sonra belli olacak ANKARA.ÖZEL Bisiklet Federasyonu Başkanı Hamdi Ayvalı:«Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kaderi yarın yapılacak Merkez Danı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • KAMPA Avrupa Şampiyonasına hazırlanan adaylar için antrenman salonu bulunamıyor BUDAPEŞTE'DE yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme maçları için Basketbol Millî Takım adayları dün kampa girmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Leipzig'de yapılacak Avrupa Genç Takımlar Futbol Şampiyonasına hazırlanan Genç Millî Takımımız,dün sabah.Antrenör Nazım Koka'nın yönetiminde,Ali Sami Yen Stadında çift kale çalışması yapmıştır.Çift ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN Boks Millî Takımımız Perşembe günü başlayacak seçmelerde takım belli olacak.ANKARA,ÖZEL 30 mayıs 8 haziran tarihleri arasında Bükreş'te yapılacak Avrupa Boks Şampiyonasına katı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Greko Romen seçmeleri Cuma günü akşamı Greko-Romen Milli Takımı seçmelerinde beraberlikle sonuçlanan iki sıklet için son seçme Cuma günü akşamı yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Küçükpazar Kulübünün kongresi Cumartesi günü Geçen hafta ertelenen Küçükpazar kulübünün yıllık kongresi cumartesi günü saat 20'de kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Cumhurbaşkanlığı Kupası 29 M.Haziranda Türkiye Ligi Birincisi ile Kupa Şampiyonunun karşı karşıya geleceği maç Ankara'da yapılacak ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanlığı Kupası 29 Haziran Pazar günü Ankara 19 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • Maratoncularımız sıhhî kontroldan geçirildi Günde 20 kilometre koşarak hazırlanan Akçay'ın sakatlığının kısa zamanda geçeceği söyleniyor 19 Mayıs maratonuna katılacak atletlerimiz dün sıhhî muayeneden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 13.05.1969
  • aş S Brezilyalı Beşiktaş yöneticisi Münir Konaks,Brezilya'dan alınacak futbolcuları gösterirken.Yönetici Münir Konaks Antoni,Carbo ve Hevelengonun klas oyuncular olduğunu söyledi.GÜNEY Amerika'nın çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • DURUM b Bastarafı Birincide €Paşa,kendi oyununa mi geliyor?Sanmıyoruz.Zira herşeyden önce inönü'nün teşebbüsünün AP'yi parçalamak oyununun dışında bir takım hesaplara dayandığım tahmin ediyoruz.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • J III1IIII||,II I I Jl I l -TEŞEKKÜR E Oğlum Zekertya Sarıca'ya her türlü İmkanlarını esirge-E meden ameliyat yaparak ha» E yatını kurtaran Ankara Nü-mime Hastahanes)Birine)i I Bevliye Kliniğinin değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • I 1 I I 1 I 11 I 11 11 I I I I I 1 I I I TEŞEKKÜR j I Oğlumuz ftaiı Derya Sül-İ lüler'in Doğumunda yakın İL ğ E gilerini esirgemeyen Cerrah-ğ paşa Tıp Fakültesi Doğum ğ Kadın hastalıkları kliniği Dİ-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • I TEŞEKKÜR Ş 4 Mayıs 1969 günü aramızdan 5 ayrılan î Avukat KEMAL AYDIN'm E cenaze merasimine iştirak 5 edenlere,acımızı bizzat gele-5 rek.mektup,telefon ve telgraf-E la paylaşanlara teşekkür ederiz A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • I Candan Teşekkür l Cerrahpaşa Tıp Fakültesi E E Cerrahi Kliniği'nde ameliyatımı ğ E başarı ile vapan.şefkat ve yardımlarını esirgemeven de-E E gerli ve vefakar arkadaşım E E İn nr KEMAL ALEMDAROĞLU'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • ACI KAYBIMIZ Geçirdikleri trafik kazası sonunda aramızdan ebediyen ayrılan fakültemiz son sınıl öğrencilerinden OKTAY KARAHAN,ÜNAL KORU'nun kederli ailelerine ve sınıl arkadaşlarına başsağlığı diler,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • VEFAT Uzunköprü eşrafından Silivri Oteli sahiplerinden,Fatma Selçuk'un eşi,Ergün Selçuk ve Nermin Bayındır'ın babası,Süleyman tncioğlu'nun eniştesi,Gülgün ve Ferit tncioğlu'nun cici babaları SÜLEYMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • LEYLA tNAL ile Vük.Müh.K.ATTtLA VURAL Evliliğin ağma düştüler 10.5.1969 Kervansaray Milliyet:6691
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • AYDIN YMCIN t Bastarafı Birincide Üç saat devam eden toplantıda söz alan üyelerin çoğunluğu bâzı AP milletvekillerinin disiplinsiz hareketlerinden örnekler vermişlerdir.Bu arada Turhan Kapanlı «¦İmran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • SUNAY Baştaraiı Birincide Öktem'in cenaze töreninde çıkan olaylar da var mı?Başbakan:Tavsiflendirmeyin.SORU:Geçen Perşembe günü sayın Cumhurbaşkanımıza istifanızı verdiğiniz ve kabul edilmediği basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • TRT TASARISI â Bastaraiı Birincide celenmesi için meselenin Anayasa Komisyonuna götürülmesini öngören tekliflerinin oya konmasını istemişlerdir.Başkan Cevat önder,önergeyi oylatmaymca tartışmalar olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • DEMiREL t Bastarafı Birincide Dün gece saat 21 sıralarında Celâl Bayar,Sıtkı Yırcalı,Basri Aktaş ve daha bâzı eski DP'liler bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantı Ue ilgili olarak DP'lilerden sızan hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • OLUMSUZ TEPKİLER A Bastarait Birincide Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci Derneği,Fikir Klüpleri Federasvo nu.A.Ü Fen Fakültesi öğrenci Derneği siyasî affa kargı olduk lannı açıklamışlardır MADANOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • İNÖNÜ m İSTİYOR!4 Bastarah Birincide Ankara siyasî çevreleri,yorum üzerine yorum yapıyorlar.İnönü,«Benden sonra tufan mı?demek istiyor?Yoksa AP'yl bu yolla parçalamak ve tek başına iktidara gelmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • ARJANTİN'DE 4 Bastavafı Birincide makineli tüfekli askerler karşıladı,thtilâl olduğunu zannettik.Fakat daha sonra Ermenilerin aleyhimizde gösteri yapacaklarını öğrendik.Ancak Arjantin'deki askerî idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • KOMİSYON TEKLİFİ A Bastarafı Birincide lamıştır.Anayasa Komisyonu bir Su Komisyon kurulmasını ve tekliflerin burada görüşülmesini kabul etmiştir.Su Komisyona AP'den durrahman Şeref Laç.İhsan Tombuç,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • GANGSTERLER 4 Bastaraiı Birincide Dumse Tünn ve çetesi üç beyaz otomobille lokali basmışlar «Masalarda oturan limanlara ölmek istemiyorsam?kaçın,sadece Türk'ler kalsın» diye bağırdıktan sonra tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • aGörüşme için ortam müsaittir» Bastaraiı Birincide letmeçe çalıştıklarını,yıl sonuna kadar tarafların görüş birliğine varması ümidinde olduğunu belirtmiş,«Ortaklık Konseyi,Türkiye'ye bu dönemde de mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • OLUMLU TEPKİLER i Bastaraiı Birincide Güven Partisi Grubunun dün kü toplantısında eski DP'lilere siyasî hakların verilmesi konusu ele alınmış ve bir an önce Meclislerden çıkması istenmiştir.Grupta ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • Menkulün Açık Artırma İlânı Bakırköy İcra Memurluğundan Dosya No:969/287 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşaönda cins miktar ve kıymetlen vazılı mallar satışa çıkarılmıştır Birinci artırma 15/5'969 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • rın ta serisin'n dördünü sef 10 YILaraK^^nVC^r ıKtt P.K.668.İSTANBUL.Genel Dağıtım Burçak Yayınevi Milliyet 6702
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • S GRCİYAS B BİRACILIK ve DALT SAfTAYİİ A.Ş.TECRÜBELİ ELEMANLAR ARIYOR Çok kısa zamanda faaliyete geçecek olan fabrikamızın işletme ve bakım servislerinde istihdam edilmek üzere,aşağıda vasıflan beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • Doktoı BlNGÜL TOKOGLL İle Doktor NECDET AYHAN Evlendiler.12.5.1969 SevıfcH Milliyet J697
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • Her reklâma İNANMAYINIZ En mükemmel reklâm kullananın tavsiyesldlr.BOSSA Trevira Gömlekleri Tüylenmez Ütü istemez Solmaz Çekmez Almadan eşînîze,dostunuza SORUNUZ BOSSA îlâncıhK 2593 6711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • I YİNE BÜYÜK SERVET YAĞMURU Toplam ikramiye:10 milyon 249 bin liraikramiye adedi:10890 I En küçük ikramiye 200 lira 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • İNÖNÜ t Bastarah Birincide Basın ve fikir suçlarının affı için teşebbüse geçilmesiînönü,aradan 10 sene geçtiğini ve bu zaman içinde çeşitli olayların ortaya çıktığını belirterek «Bu hareketimle devrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 13.05.1969
  • Türk gazetecileri Avrupa Konseyini ziyaret ettiler STRASBOURG,AA Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sir Smither,dün Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Oktay İşçen,Anadolu Ajansı Genel Müdürü Att
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 13.05.1969
  • U.Zaray,liderliği yakala/rahaf konuştu:Sarı Kırmızılı takım antrenörü piyonluk için Eskişehirspor'un da iddiasının devam ettiğini söyledi ALATASARAY'ın antrenörü Torna Kaloperoviç «Avantaj bizde fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor