Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • v v İRANLILAR IRAKLILARA KARŞI TEDBİR ALIYOR İran Jrak İlişkilerinin Şattülarab toprak anlaşmazlığı yüzünden bozulması üzerine Tahran'da ve diğer önemli merkezlerde korunma tedbirleri alınmıştır.Bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • ÇOCUK KAFESTE ANNE İŞİNDE.Gelip geçenlerin kendisine kızmalarına ve ileri geri söylenmelerine rağmen bu Amerikalı anne rahat İş görebilmek için bulduğu çareyi tatbike devam etmektedir.Amerika'nın Flor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • ECEVİT,ALIŞMA BAKANINI SUÇLADI ANKARA,ÖZEL CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit,«Çalışma Bakanı Turgut Tokcri devlete alt işyerlerine siyaset çekişmeleri sokmakla» suçlamıştır.«AP devrinde işçi yararına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • Mahkeme aliyle aldığımız tekzip yazısı)«23/1/1969-MİLLİYET Yorum Sümerbank olayı* SÜMERBANK'IN CEVABİ «Sümerbank olayı* başlıklı yazınızda,herhalde yanlış bilgilere dayanan noktalardan hareket ettiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • ilâç imâlcileri Meclis Komisyonuna cevap verdiler Türkiye Tıbbî Müstahzarat Sanayii ve Laboratuarları Cemiyeti Başkanı Mekin Alpay,ilâç konusunda Meclis araştırması yapan komisyonun yetkilerini aştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • Amerikalı erler,iki sendikacıyı dövdü Amerikan Liman Komutanlığında başlayan grevde olaylar çıfeh.Samk Amerikalılar Adliyeye verildi İZMİR,THA NATO-İŞ Sendikasının dün sabah Amerikan Liman Komutanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • KOCYiĞiT İLE SOYDAN'İN KIZI OLDU Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın dün bir kız çocukları,olmuştur.Selim Soydan,bir erkek çocuk beklediğini söylerken,ünlü yıldızın kardeşleri Feryal ile Nilüfer Koçyiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • KANSERCi İSMAİL'İN İLACI KORKUNÇ BİR ZEHFRMiŞ ANKARA ÖZEL Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının isteği üzerine,kanserli hastaları iyileştirdiğini iddia eden ve «Kansere!İsmail» adı ile anılan şahsın 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • Çekoslovakyada 1 Mayıs ilk defa kutlaııııııyacak Rus aleyhtarı gösterilerden çekinen Çek hükümeti,1 Mayıs'ı kutlamaktan vazgeçti PRAG,AA.RADYO ÇEKOSLOVAKYA'DA bu yıl ilk defa olarak 1 Mayıs işçi bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • Türkiye'de Tıbbi Müstahzar Alemini önünüze Seren Tek Kitap 1969 TÜRKİYE İLÂÇ KATALOGU Fiatı:60 TL.ödemeli Gönderilir.Yavuzalp Yayınlan Azmi Yavuzalp Cağaloğlu Ortaklar Han Tel:27 38 92 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • İc-Arap komandolarını desteklemek için gösteriler yapan ve kanlı olaylara yol açan öğrenciler Beyrut sokaklarında ateşten barikatlar meydana getirmişlerdir.Lübnanda sokağa çıkma yasaklandı 11 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • SAMİM VAR'A BÖBREK TAKILDI NEW YORK Spor yazarı Samim Var'a,New York'un Mount Sınai hastanesinde başarılı bir ameliyatla,hayatından ümit kesilen bir pahsın böbreği takılmıştır.Dr.Levls Burrows'un yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • HACETTEPE DÜN AÇILDI ODTÜ için bugün karar alınacak ANKARA,ÖZEL 10 Nisan Perşembe günü üniversite Yönetim Kurulu kararıyla tatil edilen Hacettepe Üniversitesi,dün öğrenime açılmıştır.Hacettepe ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • Azapkapıdan gelen araçlar Karaköy Meydanında bu köprüden geçerek Necatlbey caddesine gideceklerdir.Karaköy meydanında köprü İstanbul Belediyesi şehrimizde bu yıl Aksaray ve Azapkapı geçitlerinden başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • GEÇİCİ PERSONEL BEJİMİ BELLİ ÖLDÜ Komisyon,memur maaşlarının teshilini hükümete bıraktı ANKARA,ÖZEL HÜKÜMETİN seçimlerden önce uygulamaya kesinlikle kararlı olduğu bildırrlen «Geçici Personel Rejimi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • ts:o Yarışma kağıtlarına bakılıyor ve Kültür kâğıtlarının işlemi başla-LKOKULLAK,Bilgi I Yarışmasının cevap değerlendirilmesi mıştır.Değerlendirme sonucunun alınması,Türkiye'nin en uzak illerinden gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • "Değiştirilen Anayasa değildir,ki o da değiştirilebilir,diyen Başbakan,inönü'ye İRİ için cevap verdi."HEDEF TARAFSIZ YAPMAK,Başbakan «CHP'nin meclislerin iradesine karşı çıkmaması lâzımdır» dedi ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • pAç SÖMÜRÜSÜ MECLİS ARAŞTIRMASI İLE BELGELENDİ Basından)MİKROP!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • DOĞRUSU TALÂT HALMAN NEW YORK'TA TÜRK SARAYI BAŞBAKAN Demirel,nisan başında,Eisenhower'in cenaze töreninden sonra,New York'a uğradığında şehrin lüks mahallelerinden birinde kocaman bir binayı gezdi.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • 3 cilt.takım halinde Özel Dil re genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK kntn İçinde «atışa çıkarıldı 150 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • TEŞEKKÜR Nihat Bençü'nün vefatı münasebetiyle cenaze-İ sine e^len ve tftziyette bulur nan tekmil dostlarımıza sük-5 i ranlanmızı arz ederiz.Ailesi İ Milliyet:5592 E 9 S liMnııınııııııiMimınıııııiMiııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • Sahibi t Milliyet Gaıeteeilık A.S adın» ebcOmkni KARACAN üfilliııef Genel Yayın Müdürü t ABDt tPEKÇÎ BU GAZETE PASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu mUdUn Spor bölümünden sorumlu müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • VEFAT Rumeli Mendi Oğullan ahfadından Hacı Kerim oğlumerhum Ayşe ve Mervero Altınkaynak'ın zevci Kerim.Ekrem Yılmaz Yalcın Altmkaynak İle Patma Enpln Havva Döker'ln babaları Samsun'lu Mümin Altın kavn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • TRT SORUNU TRT,tarafsızlık ve özerkli h Sfi&'SZ «Siyasî iktidar,getirdiği tasarıya göre,sa-bu,çeçen gün-dece Genel Müdür ve yardımcılarının tâ-Bunlara buim diler içersinde topla-linde Pseudo aunarak,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • TİYATROCULAR VE GREV HABERLER gazetelerde bölük pörçük çıktığı için öyle sanıyoruz ki pek çok kişi «Şehir Tiyatrosu»nda sürdürülen grevin neden'i **onusunda bir fikre sahip olamamıştır.Şüphesiz bu da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • KÜLTÜM SARAYINDA GENEL İSTEK ÜZERİNE YALNIZ 1 TEMSİL)Opera 4 perde G.V ERDİ ÇAR bale 1 perde M.RAVEL FINDIKKIRAN Bilet Satışları:27 ve 28 Nisan 969 30.Nisan 1969 1.Mayıs 1969 3.Mayıs 1969 4.Mayıs 1969
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • NİLGÜN GÜRESİN ve YAVUZ OTAR Nişanlandılar.İstanbul İstanbul 24.4.1969 MiUiyet:5597
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • VEFAT s Mürvet Feyzoğlu'nun eşi,Nevzat Feyzoğlu,Ural Peyzoğlu ve Gönül Batum'un Babalan.Ayşe Batum,Zeynep ve Ömer Feyzoglunun dedeleri.Rasih Feyizoglu'nun ağabeyi.Sevim Feyzoğlu ve Mustafa Batum'un ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • ACI BİR KAYIP Çok sevgili arkadaşımız,kardeşimiz Oftalmolog Operatör Dr.MŞTÜZEL 120 Türkân Gider)i 23.4.1969 günü kaybetmenin derin elemi içindeyiz.Kardeşimi» zln aziz naaşı 24.4.1969 Perşembe Ankara'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • VEFAT Ünye eşrafından Tokaç Zadelerden,Şekure Tokac'ın kıymetli esi ve Sulhlye Savaşkan'ın Muzaffer Tokaç,Gül JUstesen'in kıymetli babalan.Osman Savaşkan.John Justesen'in ve Sevine Tokac'm kayınpederl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.04.1969
  • Vaki' ifinej Ofil.kifio M1.Vata Unn&Y Vasati S 06 12 m ı vK ıh it •T 44 i 17 fcrun 10 Of i u it M 1 4)80 25 NİSAN 1969 Hicrî Ut» SEFEB 8 »an* 1385 NİSAM İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1969
  • Göz nakillerinin başarılması mucize olacaktır Bu konuda konuşan ünlü doktor Haffer,göz naklinin beyin nakli kadar imkânsız olduğunu açıkladı.HOUSTON,A.A.SAĞ gözü değiştirilen 55 yaşındaki Fotoğraf Stü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • Yılana,tavşan ziyafeti çekildi.Geçen hafta sekiz metre boyundaki bir boa yılanı sirkten kaçmıştı.Mersin ve Antalya civarındaki köylüler kendilerini bu yılandan korumak için tedbirler alırken sirk sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • ÖZ E L GALATASARAY YÜKSEK İKTİSAT ve TİCARET OKULU KONFERANS:Prof.Dr.NİHAT ERİM 25 NİSAN 1969 CUMA 18.30'da DÜNYA NEREYE GİDİYOR konusunda konferans verecektir.Giriş serbesttir.ADRES:İstiklâl Caddesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • ELEMAN ARANIYOR TİJRKKABLO A.Ş.Süratle çelişen Şirketin sevk ve idare ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile dinamik ve inisyatif sahibi sevk ve idare elemanları aramaktadır.1.TİCARET MÜDÜRÜ Umum Müdüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • Kâğıthane Belediyesi işçileri greve başladı Kâğıthane Belediyesi'nin çeşitli hizmetlerinde çalışan 170 işçi,Belediye Başkanının toplu sözleşme yapmaması üzerine dlin sabah greve başlamışlardır.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • BAKIRKÖYDEKi ATATÜRK HEYKELİ KAZAYLA »MİS Bakırköy'deki Atatürk heykeli kaidesinde bulunan mermer plâkanın kırılmasıyla ilgili olarak Mahmut Bozkurt,İzzet Yılmaz ve Mehmet Demiray isimli üç çöpçü Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • Film yıldızı Zeynep Aksu 200 milyonluk mirasla hak istiyor ALTAN DEMtRKOL Film yıldızı Zeynep Aksu'ya,babaannesinden kaldığı bildirilen «milyonluk miras» dâvasına,dün Kadıköy 2.Asliye Sulh Hukuk Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • Amerika'da hareketi yayılıyor H Birçok üniversite karıştı.Boston Eyalet Koleji Rektörlük binası işgal edildi.Federal Hükümet güç durumda.WASHİNGTON,AA.BÜTÜN üniversite ve kolejlere yayılma istidadı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • i,VİTAMİNLİ mama Sağlık Bakanlığının 3606 sayılı ruhsatı ile imâl edilen hakiki çocuk mamasıdır.Milliyet 6099
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • Besare Sirhan hakkında Los Angeles Mahkemesi idam kararı verirken dinleyiciler arasında ağabeyi Âdil Sirhan da bulunmuştur.Resimde Âdil Sirhan ve kardeşinin avukatı Russell Parsons Sirhan'ın babası:"i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • 1969 Arçelik Yemlikler Yılıdır modellerde amşlı iz Arcelikte Lütfen söyler misiniz,idealinizdeki buzdolabının gövde ve kapı içinin tertibi hakkında hiç fikrinizi alan oldu mu?Olmadıysa üzülmeyiniz.Siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 25.04.1969
  • w Dünyayı gezen İH genç,maymunları hastalanınca Türkiye'de kalma sürelerini iki gün uzatmışlardır.Alman Kari ve Japon Nakaruma,Pakistan'dan aldıkları Lili adlı maymunla bir süre önce İstanbul'a gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1969
  • «MICKTEV SlKU-ZA.M^M DİSKOTEKTE CEÇl'P İSTEDfdİNİZ VERDE OTUEA.Bll_ECE 3NİZİ PEN/4 cfKÎK,S^yiUA\AZ 9URAD.A İÇİM SKiuOOK SON Mflm r Bu ^JZaOa.VİNE BiîN I MÎ BEfçi-f Ol?Sun HicKEy?Okul poCuĞu-N 4 DÖNDÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • AHŞAP DOĞRAMA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1 Harbiye Emek îşhanının 55.694,94 TL.keşif bedelli Ahşap Doğramaları tâdil ve onarılacaktır.2 Bu İşe alt İhale evrakı mesai saatleri dahilinde Harbiye Radyoev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • PERSONEL ALINACAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Dokümantasyon Merkezinde Enformasyon Uzmanı olarak çalışmak üzere bir Tıp Fakültesi mezunu alınacaktır.ADAYLARIN:a)Askerliğini yapmış olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettiş Muavinliği Yarışma Sınavı 1)Açık bulunan Müfettiş Muavinlikleri İçin 14.5.1969 günü başlamak Üzere yarışma sınavı yapılacaktır.2)Devlet Memurları Kanununun 48 inci m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • TÜRK TIPI IVIACAR SALAMI KAYSERİLİ A.veH.APIKOGIU m KARDEŞLERİM.SUCUK FABRİKASI TARAFINDAN %100 DANAMALAKETİ VE KOYUN KUYRUĞUNDAN İMAL EDİLEN TÜRK TİPİ MACAR SALAMLARINI GÖNÜL RAHATLIĞI İLE YİYEBİLİRS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • BALIK AVCILIĞI VE YEMEKLERİ Sıtkı Üner'in yazdığı bu kitapta balık avcılığını,balık çeşitlerini ve yemeklerini bulacaksınız.Balık avcılığı ve balık yemekleri kitabı balıkseverlerin,profesyonel ve amat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • |ı Hazırlayan:CAN Birçoğunun Sorusu SOLAKLIK NEDEN İLERİ GELİR KUSUR SAYILIR MI Solaklık,yüzde bir,iki oranında rastlanan bir alışkanlıktır.Konuşma merkezinin beyinde yerleşimi ile ilgilidir.Konuşma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • e a-at BULMACA E r t î 3 4 5 6 7 8 t 10.•i 2 t 3 4 5 6 i SOALDAN SAĞA:1 Osmanlıların Anadoluda Türk birliğini kurmalarından önce bulunan küçük beyliklerden biri;insana çok yararlı bir hayvan.2 Bir siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • BH «Millet,bütün bu işlerin vebali kimindir biliyor,diş gıcırdatıyor,fırsat kolluyor.Savaş sona ersin hele.Geçende buraya gelen Başmühendisin söylediklerine eyice aklım yattı.Gözümden bir perde kalktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 25.04.1969
  • 1 jg,Çfll+1**^i*W OĞLAK BURCU 'VoclS' Bir huzursuzluk İçindesiniz.Sebebi fv"*li yakın bir hadisenin tesiri altındasınız.KOVA BURCU İçinize doğan sey olacak,isinizde bek-İrmediğiniz bir yardım göreceks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1969
  • Dfiny* Şampiyona» hafit sıklet kBrfilıjmnlnnno katılan türeçpllerf tanıtan bir yan yb resimler.Üstte,ortadaki Koç Mehmet'tir.Galip sayılır bu yolda mağlup!KOÇ "En cesur güreşçi,madalyasını kazandı.mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1969
  • ANKARA ŞEHRİ HAVAGAZI ŞEBEKELERİ İLE HAVAGAZININ ISITMADA KULLANILMASI VE DOLAYISİYLE ANKARA HAVASININ TEMİZLENMESİ ETÜDÜ YAPTIRILACAKTIR ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİNDEN E.G.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1969
  • TURNE DOLAYISIYLA SON 4 HAFTA Bu oyun teknik sebeplerle Dormen Tiyatrosundan başka hiç bir yerde oynamıyacaktır,OM VER OL.İVER TVA/İST)müzikal komedi 2 bolüm 'dormen tiyatros\x Matinelere gösterilen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1969
  • KOCAOĞLU ET PAZARLARI NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Lokama ve kantinlere,kolaylık Rryoğlıı Balıkpazaıî 44 1 H ETnfnthvüı Mır.ırça'rşısı 15 0" Milliyet 5600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1969
  • İNSANLAR HASAN PULUR İSMET t PAŞADAN DAHA Mİ S YÜKSEK.CİZRE'DE iki Belediye Başkanı varmış.Biri eski Belediye Başkanı Cahit.Kendisi CHP'li.Diğeri da yeni Belediye Başkanı AP'li Mehmet Salih Şık.Şimdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 25.04.1969
  • SATİLİK EMLÂK KADIKÖY Bahariye'de 3 odalı,manzaralı çekme kat.36 36 11 ERENKÖY'DE İnşaatçılara ve kooperatiflere elverişli 440 m2 İnşaat sahalı arsalar,fiat 250.000 300.000 lira.36 35 12 SAHİBİNDEN ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1969
  • 1969 İLKOKUL SON SINIF BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI TESTİ BU test,bilgi,kültür ve anlayışınızı ölçen bir yarışmadır.Başarı kazanabilmek için aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyup anladıktan sonra sorula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • QüüCQQ Oü OüQOPQ I I I I I I I I I I I I I I OHNM*ıntti eoao O;OÇOt-C-t C-C-t t-I t-C-C0 X I I I I I I I I I I I I I QpQQ üüQM QCQU I I M I I I I I I I M ıH(NWr}(in^C-e0050HMM ıC^eO'^lCÇDt-c jcqeoco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • Di)ve genel Kiiltıu ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt.takım halinde flzel kutu içinde satışa çıkarıldı 150 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • Hokkabaz,skeç elektrikli kukla herkesin sevgilisi HAKKI MOLLA Sizin ve çocuklarınızın eğlencesidir.İsim,sünnet eğlenceleriniz için davetlerinizi bekler.Karaköy Necatibey Caddesi Ağaçtulumba İşkembecis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • ANTIDOT grip,nezle diş ağrısı yanıklar güneş yanığı arı-böcek sokması adale romatizması Yaralar,kesIk pişik/kaşıntı ekzema.ergenlik DONUK DERİ ÇATLAKLA-RINDA,MANİKÜR VE TRAŞTAN SONRA!KULLANILIRtlânaüı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • ELEMAN ALINACAKTIR Makine teknikerleri Sanat Enstitüsü,Resim Bölümü mezunları Askerî vazifelerini ifa etmiş,âzâmî 30 yaşında olmalan Not:Almanca bilenler tercih edilir.Şahsen müracaat edilmesi rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • Bu sütuna program vermek isteyen sinema ve tiyatrolar Türk Haberler Ajansı Duyurma Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.SİNEMALAR:AS 36 00 50)Pekosbill Ölüm Saçıyor L.Çilli,E.Crisa.Renkli.îng.Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • MAKSİM 'de I BEHiYE î AKSOY AJDA PEKKAN NEZAHAT BAYRAM t EFGAN EFEKAN EStN GÜLSOY SEVTAP ETİ İ TÜLÂY UNSAL BERNA EGELİ I VE t CELÂL SAHtN t Her Çarşamba ve f Pazaı Matine.Rez:44 31 34 44 58 69 t ¦K Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • Her nevi kalem için en iyi mürekkep SOLVEKSİİDİR JIKAMAZ KALEMİ KORUR İlâncılık 1889 8578
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 25.04.1969
  • ^I!l!l!lll!llll!lll!İSTANBUL EE 6.25 Açılıg,program EE 6.30 Kur'anı Kerim 6.50 Saz eserleri EE 7.00 Köye haberler,günaydın ES 7.30 Haberler ve hava durumu Şşj 7.45 Hafif müzik 8.00 istanbul'da bugün 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • Hacelîepe dün açıid;Bast^ratt birincide lama yapılmış ve öğrencilerin çogünlüğünün yoklamaya katıldığı anlaşılmıştır Daha önce alınan ıcaraı gereğince ¦aat 9'dan itibaren derslere haşlanmıştır.öteyand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • E C E V i T Â Bastara' kını da büyük ölçüde kısacak,isçiler için en büyük güvenlik ınsııru olan kıdem tazminatını hile kaldıracaktı.Bunların tasarıları hazırlanmış,ancak kamuoyundaki tep kiler karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • GEÇİCİ PERSONEL ı A Bastarait Birincide liklere göre ödenen tazminatların saklı kalması ve tavan'ın 7 bin liradan çok olmaması kabul edilmiştir.Tasarının en önemli tarafı,mahallî idareler ile devlet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • A Ba°taraiı Birincide bırla bekledik lokavt hakkımızı her türlü anlaşma kapılarının kapanması ihtimaline karşı son bir çare olarak elimizde bulundurmak istedik.Tedbirli bir yöneticinin kanunların tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • AMERİKALI ERLER 4 Basta^afı Birincide mutanlığın 4.kattaki makam odasına çıkmışlardır.Sendika başkam ile arkadaşının grevi uygulamak için eeld*ğini haber alan Amerikalılar,iddiaya çöre her ikisini de.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • LÜBNAN'DA t Baştaratı Birincide toplamağa» davet etmiştir.«El Feth» radyosu ise,Lübnan olaylarının suçunu Siyonist ve emperyalist gruplara yüklemiştir Olaylara,Filistinli komandoların Lübnan topraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • Karaköy meydanında fc Bastaraiı Birincide Yapılacak otoparklar ise şunlardır:«Taksim Talimhanede 1097 arabalık kat otoparkı,Karaköy'de Yolcu Salonunun karşısında 780 arabalık kapalı otopark,Azapka pı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • YARIŞMA KASITLAR!fc Bnstarah Birincide FİNALİSTLER Bütün Türkiye'de en yüksek pua nı tutturan öğrenciler arasında,barajı aşabilenler finale kalacaklardır.Baraj puanı,ancak bütün Türkiye'deki puan duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • Demirel «Hedef radyoyu tarafsız yapmak» Bastaraiı Birincide «Bugünkü meclisler milletin hür iradesi ve serbest seçimle gelmiş meclislerdir.Bu meclisleri çalışamaz hale getirmek veya muayyen tasarıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • KANSERCi İSMAİL A Bastarah Birincirle tarafından iyileştiği iddia edildiği halde hastalığı çok ilerlemiş bir durum olduğu hatfâ kemiğe kadar işlediği tesbit edilmiştir.denmiştir.Kullanılan ilâcın arse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • Rus casusu Şendur'ua kaçışı k ilgili 14 kişi Adliyeye ver'ld ADANA,ÖZEL Bir gazetenin yazı işleri müdürü iken Rusya hesabına casusluk yap tığı için 20 yıla mahkûm edilen Hamit Şendur'un hapishaneden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • I A Al ılac imale;hrı I 4 Ba$tarafx Birincide Mekin Alpay,ilâç imalâtçılarının %1000 kâr etmesinin imkânsız olduğunu bildirmiş ve özetle şunları söylemiştir:«Komisyon bir ilâç müessesesinin kuruluşund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • VEFAT Merhum Arif Akduman'ın eşi,Nihat ve Abdi Akduman ile Rahime Torla ve Iclâl Gürsel'in anneleri,Ziya,Fatma ve Sabire'nin ablaları.Aytaç Turan,Cavide Dincel,Arif Akduman ve Rezzan Akduman'ın babaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • ACI BİR KAYIP Bankamızda uzun yıllar hissmet ifa eden oalışkan ve yüksek fazilet sahibi çok kıymetli mesai arkadaşımız Şef Mustafa Tanoğlu görevi başında 24.4.1969 günü vefat etmiştir.Cenazesi 25.4.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • BÜYÜK KAYBIMIZ İhsane Çekin'in zevci,İsmail Çekin ve Abdülkadir Çekin'in kardeşleri,Zehra Erkeskin,Neriman Dişbudak,Bedia Çıplakoğlu,Yalçın Çetin,Tülây Efer ve Kaya Çekin'in babaları,Mehmet Erkeskin,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • VEFAT Sendikamız üyelerinden,THY Teknik Müdürlük personeli MELİH ERGUN uzun zamandır duçaı Kaldığı amansız hasta'.kt^n kurtulamayıp 24.1969 günü saat 3.00'de aramızdan ebcdiyyen ayrılarak hakkın rahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • PEBSOHEL ÂlIMCÂKTIR KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Şiçin aşağıdaki elemanlar alınacaktır 1 İşletme tecrübesi olan ve tercihan yabancı dil bilen bir kimya,bir makina mühendisi,2 Elektrik ve makina teknisyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • TEŞEKKÜR Açık kalp ameliyatını başarıyla yaparak kızımı hayata kavuşturan Şişli Çocuk Hastahanesl Göğüs Cerrahisine,Op.Dr.FARUK ERTUĞ,Op.Dr.YALÇIN GÜRAN,Op.Dr.İSKENDER ÇÎVtCİOGLU.Op.Dr.ERKUL StREL,Op.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.04.1969
  • sağlığı için Ekmeklerine Flora sürdünüzse,evet.Flora sofra margarini sağlık için en faydalı olduğu bilinen nebati yağlardan imâl edilir.Ayrıca A ve D vitaminleri ve süt ihtiva eden Flora ailenizin sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.04.1969
  • I UJPEST'İN I S BU ZEMİNDE I GÖSTERİ YAPACAĞIMI ZANNETMEMİŞTİM 1 j FERENC TOLDY j S Kepezsport Yazafı)ŞJ OL atmak üjpest İçin ŞE E İl yemek yemek kadar ko-EŞ E J lay diye yazmıştım maç-tan önce.öyle o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Ujpest'i götüren uçak yarı yoldan geri döndü Fuar Şehirleri Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 4-1 yenen Ulpest futbol takımı Kafilesini götüren uçak Macaristan'daki kötü hava şartları nedeniyle Varna'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Uslu,Türk antrenörlerinin çalıştırdığı takımların maçını seyretmeyecek Haşmet Uslu dün önüne gelene,«Tövbeler olsun bir daha Türk antrenörlerin çalıştırdığı takımların maçlarını seyretmem» diyordu.«Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • F.BAHÇE BEŞİKTAŞ PAZAR'A HAZİRLANİYOR Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları Pazar gü nü oynayacakları Türkiye Liginin üçüncülük mac için dün kampa girmiştir Sarı Lâcivprtlı takımın Romen antrenörü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • İZMİR'den yazıyor.DAVULLAR.Zurnalar.Dağbaşını duman almışlar.özel bestelenmiş marşlar.Baba hindiler.Ve havai fisekler.Alsancak Stadı'nda herşey tamamdı o gece fakat,bir yerde davulla zurnayla o patırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Stanley Rous'un Fenerbahçe için tavsiye ettiği İngiliz antrenör Ron Lewin,Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk İlgaz ile Londra'da yaptığı görüşme sırasında.[MİLLİYET] Kırcan,İngiliz antrenöre karşı F.Bahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Spor Toto İkramiyesi dün çekildi ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 38 halta İkramiye çekilişi dün yapılmıştır.Halk ve noter buzurunda vapılan çekilişte buzdolabı tstanbul'dan 18 vaşında İsmail Olu'ya çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • BİSİKLET İstanbul Bisiklet Ajanlığı tarafından tertiplenen «Halit Tüccarbaşı» yarışması pazar günü Selâmiçeşine Gebze arasında gidip gelme olarak yapılacaktır.Resimde İstanbul'un iki genç kabiliyeti y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • G.Saray Gözteps maçı ertelendi ANKARA ÖZEL Futbol Federasyonu Galatasaray Göztepe maçını daha sonra tesbit edilecek bir tarihte oynanmak üzere ertelemiştir.Maçın tarihi Kıbrıs'ta bulunan Orhan Şeref A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • MİLLİ TAKIM 11—0 GALİP ANKARA.ÖZEL Millî Takım adayları 30 Nisanda Polonya ile Ankara'da oynayacakları milli maç için dün son provayı Gençlerbirliği Genç Takımı önünde yapmış ve 11—0 galip" gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Muzaffer Tokaç'ın babası vefat etti Eski Galatasaray kaptanı ve milli futbolculardan Muzaffer Tokac'm babası Abdullah Tokaç vefat etmiştir.Merhumun cenazesi bugün öğle namazını takiben Şişli Camii'nde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Antrenör Baroti Ujpest'in başarı sırrını açıkladı "Futbolcuları Macar hoca,Göztepe'ye karşı denenen Ujpest taktiği üzerinde bir yıldır çalışıldığını söyledi.Her futbolcunun antrenmanlarda 100 metreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.04.1969
  • Süvari:"Kupayı st ıs Ujpest'in revanşta takviyeli kadro çıkaracağı söylentilerine cevap veren Göztepe Antrenörü,«Ben de bu sonucu elde etsem aynı şeyi yapardım.dedi.izmir,özel Göztepe Antrenörü Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Kadın, Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • Ürdün Kralı karısı üstüne bir spikerle evlenecek Sekiz yıllık karısı Muna'mn üzerine Ürdün televizyonunun,esmer tenli ve yeşil gözlü spikeri ile evleneceği söylenen Kral Hüseyin solda)24 yaşındaki Süh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • RmetiKa'ûa başarıya ulaşan Mr TörJî hızı:Ayşe Manyas Üç milyon tirajlı "Mademoiselle,dergisinin "Kamu,münasebetleri ve tanıtma müdiresi,oldu NEW YORK,ÖZEL AYŞE Manyas adlı genç bir Türk kızı,ünlü «Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • HAN IMLARÂ OGUDUMUZ YUVASINA,kocası ve çocuklarına düşkün olan hanımlar bugün size bir diyeceğimiz var.Evet,kocanızı çok seviyorsunuz,onun her ihtiyacını karşılamak için çırpmıyorsunuz.Bundan şüphemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 25.04.1969
  • ara seks bombası o/ma yolunu tuttu OSCAR ÖDÜLÜNÜ ALIRKEN GİY Ğİ ŞEFFAF PANTOLONDAN BAR-BARA STREİSAND'İN HER YERİ RAHATLIKLA GÖRÜLÜYORDU.SİNEMA Dünyasından her yıl binlerce kişiyi heyecana sürükleyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
 • Kadın, Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • Sür DANA BUĞULAMASI Malzeme:1 kilo süt danası,300 gram arpacık soğanı,4 çorba kaşığı yağ,yarım bardak su,2 demet dereotu,tuz.Yapılışı:Yumurta büyüklüğünde parçalara bölünmüş kemikli kol tarafından 1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • SPOR İDARECİLİĞİNDEN OKUL SAHİPLİĞİNE Bomanti'de özel bir yuva ve ilkokul açan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Eşref Aydın'ın Rujenuar'da verdiği yemek oldukça neşeli geçti.Spor çevrelerinin yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • KAYBOLAN ÇOCUĞU İÇN GÖZYAŞI DÖKEN BİR ANNE GÜNAY BUHARA'NIN HIÇKIRIKLARI KIZI SERHAT TAKSİM GAZİNO-SUNA GELDİKTEN SONRA ANCAK DİNEBİLDİ.GERİ Kalmış Çocukları Yetiştirme Derneği'nin cuma gecesi tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • BECERİÜİN OAVEÎİNİ BAŞBâKâH OA KâBöl EDEB Güler Yaşar,İnci Pirinççioğlu iddiayı kaybettile tutuştuğu T AKSİM Meydanından Kültür Sarayına bakıldığı zaman sağ taraftaki apartman istimlâk edilmiş bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • Florya'da sevinenler-üzülenler Yazlık kiraları 10 ilâ 15 bin lira arasında değişe-«Florya Dinlenme Evleri» nin bu yılki talipleri hafta için de belli oldu ama kur'ayı kaybedenlerden Eliz Benet,Sa lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • Psikolog SUNA TANALTAYm Dr.ERDOĞAN TANALTAY SİZLERLE.Sevgili okurlarımız;Sizlerle dertleşmeğe,sorularınızı gücümüz yettiğince cevaplandırmağa hazırlanmadan önce epeyce düşünmüştük.Bizi sevin'lıren ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • KISA KISA KISA.Beşi Erenköy'de yatılı olmak üzere,onbeş çocuk okutan,başkentteki Erenköy Liselileri Derneği'nin Avusturya Sefaretinde yaptıkları Kermes,büyük ilgi gördü.İkiyüze yakın hanımın bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • Hanımlara gençlik ve neşe verdiği iddia edilen eşarplar,bu mevsimin en gözde aksesuarı olmuştur.Nitekim boyuna yana doğru bağlanan ve bir ucu öne bir ucu arkaya atılan eşarplar gerçekten giyilen elbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 25.04.1969
  • Günseli Ânı Bronz Heykel yapıncaya kadar yün,hasır,ağaç ve alçı üzerinde çalıştı Heykeltraş Günseli Aru mez eserler yapmak istiyor «SANATIMI İÇİMDEKİ AŞKA BORÇLUYUM» DİYEN SANATÇI,HİÇ BOŞ DURMUYOR.ZEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2