Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • PARTİ YETKİLİLERİ NE DÜŞÜNÜYOR Üniversitelerdeki son boykot ve işgal olayları için fikirlerini sorduğumuz parti yetkilileri açıklamalarda bulunmuşlardır.Yalnız CHP Genel Sekreteri Ecevit «Merkez Yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • Demirel,polislere 'Yeni suçlardan m-w *3-ııiMinırni" t,Emniyet Teşkilâtının 124.kuruluş yıldönümü için istanbul'daki törende Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar,Taksim Anı tındaki defteri imzalıyor.korkmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • Çağlayangil U Thant ile Kıbrıs sorununu görüştü NEW-YORK.AA THA Dışişleri Bakam Çağlayangil,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri D Thant ile,Kıbns dahil,müşterek sorunları gözden geçirmiştirü Thant,NAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • Nixon Nato için yeni bir istişare mekanizması istedi WASHİNGTON,AA Başkan Nixon,«Batılı müttefikler arasında yeni bir istişare mekanizması meydana getirilmesini» teklif etmiştir.NATO'nun 20.yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • YANLIŞ YOL.KIRK binden fazla öğrencinin durumunu etkileyen boykotlardan sonra şimdi de birbiri ardından girişilen işgal hareketlerinin nedenini dün bir öğrenci şu şekilde açıklamış:«Amacımız Adalet Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • UZAYDAKİ BULUŞMA Jim'in 30 dakikalık oksijeni kalmıştı BU SAZI DİZİSİNİN TÜRKİYE'DE YAYIN HAKKİ MtLLİYET'e AİTTİR [Copyright.LIÇE O 1969 TIME INC.Yazan:Ay Aracı «örümcek* Satürn 5 füzesinin gara] göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • Korner:«Türkiyeden ayrıldığıma üzgünüm» Birleşik Amerikanın Ankara Büyükelçisi Robert W.Korner,dün İskenderun gemisi ile Güney sahil.lerinde bir geziye çıkmıştır.Bir haftalık izin almış olan Büyükelçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • Sonuç iptal edildi Kadıköy Kız Lisesi istanbul birincisi oldu ÖZER ORAL Kadıköy Kız Lisesi ile Fatih Kız Lisesi arasında geçen hafta yapılan bilgi yarışmasında,Kadıköy Kız Lisesinin Coğrafya sorusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • I ınonu:"Dış ilişki iç politikada kullanılmaz,CHP lideri «Amerika'nın CHP'ye meylettiği» yolundaki yorumları sert bir dille cevapladı.ANKARA,ÖZEL f Ul\Genel Başkam İnönü,bâza CHP'lilerin I Hv Amerika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • TÜRKİYE'DE İLK DEFA «Adale ve Adale Hastalıkları» KİTABI Türkiye Fizikoterapi ve Rehabilitasyon Cemiyeti tarafından yayımlandı.Bütün Tıp kitapçılarından ve ödemeli olarak P.K.275,Aksaray İstanbul adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • BU HAFTA MI HAFTASIDIR OKUYUCULARINA NADİDE HALI VERİYOR TAFSİLAT VE KUPON 3.SAYFADA HALICIBAŞI İLANINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • AP'li Hocaoğlu gençlik için Parlâmentoyu göreve çağırdı ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu'nda dün gündem dışı bir konuşma yapan AP'li Imer Hocaoğlu,öğrencilerin son işgal ve boykot hareketlerine değinmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • İkiz kardeş olan aşiret reisleri I i îkiz Aşiret reisleri hastalandı BATMAN.THA Düderan aşiretinin reisleri olan ikiz kardeşler,hastalıkta da birbirlerini yalnız bırakmamışlar ve aynı anda aynı hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.04.1969
  • HACETTEPE Üç fakülte,bir yüksek okul tatil edildi,öğrenciler içeri sokulmuyof.İŞGAL OLAYLARI Yönetim Kurulu kararı ile Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Pazartesi gününe kadar tatil edildi Siyasal Bilgiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.04.1969
  • DOĞRUSU TALAT HALMAN ÖNCÜ ÖRNEK ÖNDER NEYV YORK ATATÜRK'ÜN ölümünden bu yana otuz yıldan uzun bir süredir—uluslararası ilişkilerimizde iktidarsız ve sönük kaldık.Çağdaş Türkiyenin felâketlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • MIII TEŞEKKÜR Babamız İzzettin Aksoy'un müzmin Drostad ameliyatını oüvuk İhtimam ve İhtisasla vapan d»e,»rU Uroloff Dr Erol Nazırop-lu'na 5 nemsıre H snlye Sevlıdlk't ş ve hastabakıcı Mühendis i Yılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • 9 ı VEFAT Bayan ıktorya Kandlyotl.Bay ve Bayan Fredl Alfert)Kandlyotl Bav ve Bayan Rlfat Kandlyotl Bay ve Bayan Bohor Kandlvotl Bayan Bull sa Kazes tsrael)eşi babaları kayınpederleri büyükbaba lan kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • KİMYA YÜKSEK MÜHEHDİS!ABANIYOR İzmir'de büyük biT işletmede çalıştırılmak üzere Kimya Yüksek Mühendisleri aranmaktadır Taliplerin fotoğrafları ekli kısa hal tercümeleri İle bugüne kadar çalıştıkları y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • Sahibi Milllvat ûateter.Ml.A.S.«anı» ERCtJMKı*!KARACAN Hiîlliuet Genel Yayın Müdürü ABDİ İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN PULUB Spor bölümünden soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • Fransa'da gençl [PARİS] FRANSA'da Ma yıs olayları sona ereü on ay oluyor,öğretim ve gençlik sorunları daha doğru dürüst bir yola giremedi,öğretmen ve öğrenci boykotları yer ver devam ediyor.Millî Eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • ıı W—p—Vefat ve teşekkür 5 Nisan Cumartesi orunu kıymeti* aile ntivıi&ümu?M.thsan Sinahin&hı Ankara'da Hakkın rahmetine kavuşmuştur Bm ¦sptıı'nle de rin acımızı Dayla-rtın akraba,dost ve yakınlarımızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • IIIH—MI IHI »II VEFAT Merhum Sadrıazam Halil Rı tat Paşa'nın torunu,merhum General Mehmet!Alı Bengi)örfi)11e Güzide hanımefendinin oğlu Fevzlye Bengfi'nün eşi Avukat Suat Bentti ile merhum Vedat örfi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • m ı mı m ıı ııımım.milimim ıı ılllıılınmııllı omanya ve Türkiye Dr.HALUK CILLOV B Romanya ile dış ticaretimizi geliştirirken,satışlarımızda dünya fiatlarından ayrıldığımız takdirde,ithal edilen mallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • Vakit Güne.1;Öğl AKşam Yatsı İmsak Vasat)S 27 12 15 15 5F 18 44 20 20 3 44 Ezani 10 44 5 32 9 13 12 00 1 36 9 02 11 NİSAN 1969 Hicri 1389 MUHARREM 24 Rum!1385 MART 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • 29 Mart 1969 günü toplanan Şirketimiz Genel Kurulu,1968 yılı ile ilgili olarak yıllık brüt 15 nisbetinde temettü tevzi'ine ve ödemelere 20 Mayıs 1969 tarihinden itibaren başlanmasına karar vermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 11.04.1969
  • İNÇ KEPAZELİK DÜNKÜ yazımızı bilmem okudunuz mu?Okumadınızsa,şöylece özetliycbiliriz:Konya'da Sümerbank'ın kurduğu bir «Krom Magnezit Ateş Tuğlası» sanayii var.Fabrikanın montajı bittiği halde bir yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.04.1969
  • KM&& c o A 0)o ¦o ¦v 0 z c tü c d)er N c OJ V)0)O c O)c ü N c Ui SİVAS HEREKE KAYSERİ MANCHESTER BÜNYAN,DÜZ İSPARTA ANADOLU TIPI HALILAR.Halının en güzeli en kalitelisi dokunur.Satarken,ödemede büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • Yahya Han:«Türkiye ile işbirliği devam edecek» RAVALPtNDÎ,A.A.Pakistan'ın yeni lideri Yahya Han,dün düzenlediği ilk basın konferansında,dış siyasette Eyüp Han'ın çizdiği yolda yürüyeceğini söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • İşlerinden çıkarılan balerinler toplu b BALERİNLERİN İŞLERİNE SON VERİLDİ Kültür Sarayının açılışında temsil edilecek olan Alda Operasında figüran rollerini Kabul etmeyen İstanbul Şehir Opera ve Bales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • Şereflikoçhisar'da bir polis savcıyı vurdu I Olaya Savcının ce-zaevi gardiyanlarını karakolda hırpalayan polislerin tutuklanmasını istemesi sebep oldu.ANKARA,AYTEKtN YILDIZ bildiriyor ŞEREFLİKOÇHİSAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • BÜYÜK BİR SANAYİ ŞİRKETİ Üç idarî mevki için aşağıdaki vasıflan haiz elemanlar aramaktadır.Şahsî mes'uliyet ve teşkilâtm idaresine yetki ile iştirak unsurları büyük önem taşımaktadır.Çalışma ve kazanç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • Almanlar televizyon için olumlu cevap vermedi ORHAN TÜREL BONN'dan bildiriyor Alman Hükümeti bir süre önce Bonn'a gelerek İstanbul ve İzmir Televizyon İstasyonları için teknik yardım isteyen Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • MERHUM MAREŞAL ÇAKMAK AKILDI T Merhum Mareşal Uevzi Çakmak dtln Eyüp'teki mezarının başında yapılan törenle anılmıştır.Anma törenine 66.Tümen bando ve merasim kıtası ile merhumun yakınları katılmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • TRAKYA'YA KAR YAĞIYOR Kırklareli'nde hava birden bozmuş ve sıcaklık 15 dereceden 3 dereceye düşmüştür.Isının değişmesi üzerine başlayan kar,Demirköy ve Kofcar ilçeleri ile Dereköy bucağında 15 santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • MENKUL SATIŞ İLANI KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 968/3350 Bir borçtan dolayı mahcuz 46.400.00 lira muhammen kıymetinde komple kalorifer tesisatı,8.5 ayak Ambra buzdolabı.4 koltuk,bir halı,Aga marka radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • w v,x 1 o c'n fM *v.&JİI ü $m ipfeüS?fl 1 v^ç V^ÖOoöN A 'X-8flJ^'^% i-v lif f İ İl v il t cK.RENKLİ RÜYALAR RENKLİ 1 frıvrıy^1 ÇARŞAFLARINDA W ıX ||ğl cazip-renk ve emprimeleri mensucat santral tas E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • 70 LiK İMAM İLKOKULU BİRİNCİLİKLE BiTiRDi İzmit'te açılan İlkokulu dışardan bitirme sınavlarında,Rahmi Kaya adında 70 yaşında bir imam birinci olmuştur.73 kişinin katıldığı ve 55 kişinin başarı sağlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • kısım kuvvetini Vietnam'dan 50 bin kişilik ilk kısmın Haziran aynıdan itibaren çekilmesi bekleniyor.WASHİNGTON,A.A.RADYO YETKİLİ bir kaynaktan öğrenildiğine göre Amerika Güney Vietnam'daki birliklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • m 1611K0 no Akciğer d Işfirildi 16 yaşındaki bir vericinin ciğeri 37 yaşındaki hastaya 2 saatten fazla süren bir ameliyatla takıldı HOUSTON,AA HOUSTON'DAKİ Metodist Hastahanesinde,önceki gece 37 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • Nikâh gecesi karakola düştüler İzmir'in Gültepe semtinden kaçan 13 yaşındaki Gülveren adındaki kız,Adana'nın Sinanpaşa mahallesinde âşığı Halil Kılıca ile imam nikâhı kıydırırken,babası ve annesi tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • Başküt,Atabey'i doğru söylememekle suçladı.Şehir Tiyatroları reve başlıyorlar Sanat yönetmeni Zobu «Bu mevkiye Muhsin Ertuğrul'dan başkası gelse kan gövdeyi götürecektir» dedi JEHİR Tiyatrolarmdaki gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 11.04.1969
  • Bir Kızıl Çin Gazetesine göre AMERİKA VE RUSYA TURKİVEYE DÜŞMAN B «Pekin Review»deki yazıda Türkiye'nin her iki ülke ile ilişkileri eleştiriliyor.ANKARA,THA KIZIL Çin'in resmî görüşünü bütün dünyaya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.04.1969
  • M«ûk &ÛLJIM BEK» DB ÇtPT VU/A-GECE HİM ÖV-r\i-Evse i~/ ooo K^NDÎKji KAT' JP iî ıj^ ı« İl iî 10 Bot I •T-â& l-^Vlk Bl* KÛ^VONtST'E OTT.S n'apa.CESÎME ^»CDAMIAA EX.VER-OiKrS.K,8İRAZ.Ç$5&.Osupfau-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • BAB.Akjiz.1 va_jRA N ADAMLA C5ÖEİJŞMEK;İSTÎVOKSuısjuZL M AA.y+îÇ U'HANJAAiyoiÇ.MUŞUMUZA LAEif Jt "T'SCRİT EDİl_Ol*aaemuR-j SL/r'rAN/Bı't-E MR.âAŞ/ A J GEEÇEhO-E-7"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • DOHninjv içim AG2HNDAN Bte dama kötü Bre SÖ2L ÇlKTKSiNil OU.V-ÛESAM SENİ GEBETCTiRi'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • JtS Vah D»t.PıoJiKrtani M/«U B.ghı.Roemd 13 ÇOK-ŞANSUSlN» J DOĞUŞTAN L-A GELMİŞSE OÜMVAVİA i.Kfııj;^caüıı-c»bt»ahwu 1-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • PA$2 £xSiN»l GÎTACJMDA MI SAKLi-&ASi zHO,C£D/ÇOK ÜZÜUDUAA™ KODUNUN KAY-PARA GİTAgÇlA fiJAGlSlı A&AMA-l SAKJ-AMiİZ.AM 3a ELûşl^ab.çt^r-'vs^ mİç SAtCl-AOKSlNI BiüyoRsuNuz/KJE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ZOOTEKNİST VE VETERİNERLERE Şirketimizin Adapazarı Alpullu,Amasya BurduT Erzurum.Eskişehir Maıatya »fi Susurluk fabrikaları bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • ELEMAN ARANİYOR yapı endüstri merkezi Yapı malzemesi ve donatımı daim!sergisinde çalışmak Özere Teknik izahat,vayın ve sergileme İslerini yapabilecek,malzeme bilgisi olan blı MİMAR Yayın ve reklam İşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • OTO DÖŞEME KILIFLARI SEAT COVERS)Osmanbey Şair Nigâr Cad.74 Tel:48 60 05 Milliyet:4827
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • Dil ve Genel Kültür Ansiklopedisi Ansiklopedik Sözlük 3 cilt takım halinde,özel kutu İçinde satışa çıkarıldı.150 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • KOÇ OĞLAK BURCU 22 A,ra',k„,20 Ocak)3^ Birisi hakkındaki kanaatlerinizi çok iyi tartmanı?lâzım.Burada manevt değerinizi arttıran dostlar bulmalısınız.KOVA BURCU °cak,19 Şubat)rfdL Mesleğinize alt ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • IIJI BUH-MACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KJ 1 i 2 3 4 5 6 1 7 li 8 b 9 SOLDAN SAĞA:1 Kimi yerlerde ayakları ısıtmak İçin alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek meydana getirilen düzen;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • Yazan Kemal BILBAŞAR EH Hacı Kadir,kızı koluna vermişler gibi irkildi:«Dur hele,dur Güllü.Hemencicik ne!denecek bi' iş değil bu.Enine boyuna düşünmem lâzım.Bu kadar sık boğaz itmenden bi' şey ağılamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • primadonna i ZPva r» 0)fl V Q sema yaşar güvenir rüyalar aleminin sihirli 7 kemanı yalnız 10 gala için ümit güven meral kücükerol mm dans ve show orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • ZALİMA BU AKŞAMDAN İTİBAREN ZALİHÂ YALNIZ 10 GÜN İÇİN ORİJİNAL ŞARKILARIYLA Restaurant BALALAYKA'da Rezervasyon Tel:47 16 30 47 16 31.Hilton Oteli Girişi KERVANSARAY yanı.İstanbul Reklâm 4789 4838
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • Orta P«iu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Bütçe ve Malî tsler/Genel Müdürlü&ü Tahakkuk Şefliğine Memur alınacaktır.İsteklilerin:1 Askerliklerini yapmış olmalari.2 Lise veya muadili bî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 11.04.1969
  • GEZt I 2/5 27/5)Vapur ve uçak ile:Kanarya ve Mayorka Adaları,Sevilla,Kortoba,Granada,Marsilya,Barselona,Ccnova,Napoli,Pire GEZİ II 17/6-1/7)Vapm-ve Pulmanla:Napoli,Roma,Siena,Floransa,GEZİ III 1/7-5/8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.04.1969
  • Altın yumurtlayan tavuk tiMötbiş organizatörleri çoğalınca,meneceri Hauseman kesin tedbirini aldı.ADALI HALİL Peşine detektifler kondu.Kontrata kimin sahip alacağı tartışması neticesinde dedektiflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 11.04.1969
  • OLAYLAR NİÇİN BUNLAR,NiÇiN ZMİR'de Gazeteciler I Sitesinin hemen yanı-na,Yeşilyurt'taki Hasan Ali Yücel ilkokulunun yerine bir başka ilkokul yapıldı.Okul bit süre önce açıldı.Yeni okul açılınca da Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 11.04.1969
  • MARINLAK PLASTİK VERNİK KÜPEŞTE,GÜVERTE,GÖVDE,KAMARA VE BİLU.MUM TAHTA AKSAMINI GÜNEŞTEN,DENİZ SU.YUNDAN,YOSUN VE MİKROORGANİZMALARDAN KORUYAN BU HARİKA PLASTİK VERNİĞİ DENEDİNİZ MI?Bu bir PLASTEL mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 11.04.1969
  • istanbul:21 4411 Ankara:17 2905 İzmir:23808
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 11.04.1969
  • SATILIK EMLAK ÇEMBERLÎTAŞTA tam konforlu,fiatı uygun satılık apt.dairesi.Tel:22 58 85 MODA'DA şâhâne manzaralı,asansörlü,kaloriferli çatı katı.Akyapı İnşaat.36 51 07 36 28 32 CADDEYE çok yakın,kelepir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 11.04.1969
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR «Yuvarlak kutu» yapmak için kız işçilere ihtiyaç vardırtskenderpaşa Malı.Aile Sokak No:26/A FATİH Yeni Ajans:1794-4829-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.04.1969
  • Trafik y OSMANBEY 1 RUMELİ YENİ ACILAN BUTİĞİNE GELİNİZ İlÛİM Satış Mağazaları BEYOĞLU İSTİKLÂL CAD.108 BEYOĞLU İSTİKLAL CAa 130 KADIKÖY KUŞOIU CAD.«4 Reklâmcılık:1346)4833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • AÇIKLAMALI-ALIŞTIRMALI ve TEST UYGULAMALI üniversiteye hazırlık KİTABININ LUX CİLTLİ OFFSET 2.BASKISI ÇIKTI İlk baskısı 10 Şubat'ta çıkan l ve tamamen satılan kitabımızın,bu defa BÜTÜN LİSE ÖĞRENCİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSLERİ VEYA Makine Mühendisleri Aranıyor Büyük bir ticarî ve sınaî müessesenin İstanbul ve Anadolu teşküâtında istihdam edilmek üzere dolgun ücretle askerliğini yapmış Makine Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • KOTA 262 263 Tahsisleri alınır.Skantür Otomobil Ticareti Tel:48 20 94 İlâncılık:2082-4831
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • KIZILAYÇILIK sönmez bir meşale olarak bir asırdan beri insandan insana ulaşmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • mamam KENET 10 tenzilat.30NİSAN'A KADAR PEŞtN PARA İLE VÎLİA ALACAKLAR ARASINDA ÇEKİLECEK KURA İLE BİR KİŞİYE 66 BİN LİRA OEGERtNDE BİR YAZLÎK EV PARASİZ HEDİYE EDİL6GSOİ& ayrıca KENET Yapı Kooperatif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Bildiri.Boykot olayı sebebiyle toplanan Genel durulumuz Akademik faaliyeti engelllyecek hareketlerin tasvip edilemeyeceğini ve yürürlükteki yönetmeüğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • PARİS FU1 "1 NİSAN 4 MAYIS 1969 YILIN EN BÜYÜK MİLLETLERARASI FUARİ Rl «okl&mcılık 1351 4800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • RADYODA BUGÜN ÎSTANBUL 6.25 Açılış» program 6.30 Kur'anı Kerim EE 6.50 Saz eserleri 7.00 Köye haberler,günaydın 7.30 Haberler ve bava durumu 7.45 Hafif müzik 8.00 İstanbul'da bugün EE B.05 Küçük İlanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.04.1969
  • «8ABAK» E1EKTR0LİIİK BARK VE NAlOUERİ ANONİM ŞİRKETİNDEN BİlDİRİıMIŞlİB Şirketimlzce çıkarılan 12 faizli A ve B tertibi cem'an İO.OÜO.OOO,liralık tahvillerin 1 no.lu kuponlarının faizleri 30 Nisan 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • ıcin tınız mı?Ekmeklerine Flora sürdünüzse,evet.Flora sofra margarini sağlık için en faydalı olduğu bilinen nebati yağlardan imâl edilir.Ayrıca A ve D vitaminleri ve süt ihtiva eden Flora ailenizin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • [TEŞEKKÜR İ Hamilelik Öncesi,hamile.I İlkte ve doğumda gösterdiği alâka ve yardım neticesin,ş de bizlere bir evlât kazan,i dıran çok değerli Sayın Dr.Tahsin Artunkal'a Dr.Macit ARDAĞ ve Gtt.İ zelbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • I TEŞEKKÜR j i Geçirmekte olduğu sinsi E ye tehlikeli bir hastalıktan İ ani olarak komaya giren ve gerekil müdahale yapılmak üzere vefakar Mebrure in-s cel nezaretinde Tıp Fakültesi Çapa Çocuk Polikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • s Ülkü Ulusagüven Aktuna)ile Kim%u Yüksek Mühendisi Altan Ulusagüven Evlendiler 10.4.1969 Milliyet:4785 *i&^mm^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • ğ&m 3 Öf CAN ve TEOMAN S ONOL W kızları W MtNE'nin ğ)doğumunu müjdelerler.W* 10.4.1969 Güzelbahçe M Milliyet 4798
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • SUNAY OPERA'NIN ACILISI İÇİN İSTANBUL'A GZLDi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay,yanında eşi Atıfet Sunay ve Başyaver Topçu Albay Turgut özbahadır olduğu halde Türk Hava Kuvvetlerinin «C 130 Herculles» tipi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • D E M i R E L 4 Bastaratı Birincide yenileri eklenmiştir.Bu suçlar bitmeyecektir.Hürriyetler için mücadele edilir ama.hürivetsizliğe koşmak için mücadeleye pitmek ne derece doğrudur?Bu vatan hepimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • ACI BİR KAYIP Mora Yenişehri eşrafından Merhum Ahmet bey İle merhume Mihriver Hanım'ın kızları,Şahamettin Madran'ın sevgili eşi,Osman Serpil,Faruk Serpil ve merhum torahirn Serpil'in biricik kızkardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • MU—I MI II I—¦II1I—1» MI 11 IHI I—III IIII»1W I—I—ÇOK ACI BİR KAYIP Sivas eşrafından merhum Hulusi Saruhan merhume Nuriye Saruhan'ın gelinleri,Mahmut,Hasan ve Hamdi Demirağ'ın ablaları,İnşaat Yüksek M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • Jim'in 30 dakikalık 4 Bastarah Birincide bir parıltı değil,Ay aracını,uza yın siyah zemini üstünde bütün şekli ile görebiliyordum.Russell ve James'e radyo ile seslendim,«Hey Amigo,tam gözümün içindesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • DURUM t Ba$tarafı Birincide rencüerin boşa giden bir yılı ile birlikte onlar için ailelerinin ve devletin bütçelerinden büyük fedakârlıklarla ödenmiş milyonlar heba olacaktır.Girişilen hareketlerin ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • Kral Hüseyin Orta Doğu için yeni bir plân teklif elti WASHİNGTON,AA.İsrail ile Mısır birlikleri arasında dün akşam Süveyş Kanalı boyunda topçu ve tank düellosu olurken,Ürdün Kralı Hüseyin,Orta Doğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • Toplum Polisi için 5575 kişilik yeni kadro kabul edildi Toplum polisine 5575 kadro verilmesini öngören tasarı dün Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilerek kabul edilmiştir.CHP'li Fikret Gündoğan,bu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • HiLTON'DA ODA VERİLMEYİNCE TABAKÇA CEKTi Beyoğlu'nun tanınmış kabadayılarından Dündar Kılıç,önceki gün sabaha karşı dostu ile beraber gittiği Hilton Oteli'nde,kendilerine oda verilmeyince kızmış ve re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • KOMER A Bastara.1i Birincide Gemide gazetecilerin sorunların cevaplandıran Korner,daha çok «Kanaatimi açıklayamam».«Konuşmam doğru olmaz» demiş.fakal Başkan Nixon'un kendisini görevin,den alması konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • Sonuç iptal edildi A Bn*tara1t Birincide edilmesi üzerine Kadıköy K.ız Lisesi İstanbul birincisi olmuştur İstanbul birincisi olan ekip bugün uçakla İzmir'e giderek Türklye şampiyonasına katılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • ÇAĞLAYANGiL t Baştaraft Birincide öte yandan Çağlayangll,Batı Almanya Dışişleri Bakanı W.Brandt Ue yaptığı görüşmede Almanya'nın Türkiye'ye vaptığı askeri yardımın arttırılması konusundaki temasları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • K i X O N Baştaraiı Birincide grubu,öteki askeri konular dışı bir komisyon şeklinde çalışmalıdır.Batı,bugün nükleer bakımdan eskiden elinde bulundurduğu a ntajlara sahip değildir.Amerika'nın NATO'ya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • istanbul Üniversitesi Bursa'da bir Tıp Fakültesi kuruyor İstanbul Üniversitesi Senatosu dün saat 15'de Rektör Vekili Prof.Lütfi Biran'm başkanlığında toplanarak Bursa'da yeni bir Tıp Fakülte,sinin kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • işgal olaylcsrı gittikçe yayılıyor Boykotbr ve ~Bnataraix Birivcide lun tatil edilmesini kararlaştırmıştır.Bu karara göre S.B.F.ve Basın Yayın Okulunda okuyan öğren,çiler,işgalden vazgeçmezlerse birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • KOTA 6 VE 7 ALÂKADARIZ.Tel:27 34 65 tlâncıük 2215 4839
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.04.1969
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.O.ELEMM ARİYOR 1 SEKRETER:Kuvvetli İngilizce ve daktilo bilmesi şarttır.j± 2 ELEKTflnKÇÎ:Askerliğini yapmış Sanat Okulu mezunu veya 2.sınıf ehliyetli fabrika tecrübesi olan.3 BAKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.04.1969
  • ¦Mül âk TRT spor temsilcileri ve maç spikerleri dünkü toplantıda.2.ve 3.Lig maçlarını radyo naklen verecek MAÇ yayınlarında İkinci vt Üçüncü Türkiye Liginin mühim müsabakaları verilecek,gelecek haftad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • Spor Toto ikramiye çekilişi yapıldı ANKARA,ÖZEL Spor Toto'nun 36.hatta ikramiye çekilişi dün yapılmıştır.Sinop'un Ayancık ilçesinden Neşet Cankur buzdolabı,çamaşır makinalanndan birini Bolu'dan Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • BEŞİKTAŞ GİTTİ Pazar günü PTT ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tılar dün trenle Ankara'ya gitmişlerdir.Siyah Beyazlılar PTT maçı için Yusuf İle Ahmet Şahin'i de Başkente götürmüşlerdir Sakat olan K.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • AT YABI5I SONUÇLARI j3S35lS3^5 1.Koşu:Dinbaş,Berk,Kayraf.G:2.20,P:1.20,1.30.2.Koşu:Mülüh,Canali,Emirhan.G:1.95,P:1.20,1.20 3.Koşu:Yadel,Nazlıhan,Oğuzhan.G:2.P:1.30,1.30.4.Koşu:Günseli,Besalet,Blue Ang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • CEMAL KAMACI VİYANA'YA GİTTİ 67 kilo Avrupa Boks Şampiyonluğuna namzet olarak gösterilen tek profesyonel boksörümüz Cemal Kamacı 11 Nisanda Avusturya'nın Stathale şehrinde İtalyan Aldo Mondora ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • PİM AI P If Al f"}l ^n*riltcre KraI Kupas» ya« finalinde West Bromwich güzel bir oyundan sonra Leicester City'i 1-0 yenerek riINMLC I\MLL/I finale kaldı.Bromwich'in tek golünü Osboum kaydetti.Resimde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • ğCESJ\KISA.Voleybol Federasyonu Çekoslovakyadan bir antrenör getirtmeğe karar vermiştir.Mersinde oynadıkları tehir maçında iki puan kaybeden Altay takımı dün İzmir'e dönmüş ve kampa girmiştir.Antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • TOTO KUPASINI KAZANAN TAKIM 30 BİN LİRA ALACAK Spor Toto Kupasını kazanan takıma Spor Toto Teşkilât Müdürlüğü 30.000 lira ödül verecektir.29 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş,tstanbulspor,Altay ve Şekerspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • Yazanf CİHAT ARMAN 3 NETİCE olarak eski Romalıların bugünki İtalya Yarımadasından başka Doğu ve Batı ülkelerini içine alan bir imparatorluk olduğunu ve bugünkl İngiltere İle hudut olduğunu tarihten bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • â KUPA ALDILAR İstanbul Güreş Ajanı Muzaffer Işık,antrenör ve yetiştirici olarak bölgede görev alan Müzahir Sille Servet Meriç,Yaşar Yılmaz,Haydar Zafer,Servet Elmas,Feridun AkUnal,Adnan Yurdaer ve Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • SİLİFKE ANAMUR ETABINI H.AYTIÇ KAZANDI ANAMUR,ÖZEL Akdeniz Bisiklet Turu'nun 138 kilometrelik Silifke Anamur etabım Halim Aytıç kazanmıştır.Halim Aytıç 4.44.57 üe birinci olurken,ikinciliği Rıfat Çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • Yugoslav hoca «Sezona girerken başa güreşeceğiz dediğim zaman herkes bana gülmüştü.Şu anda Fenerbahçe ile aynı durumda olsaydık,yüzde yüz Sarı Lacivertliler şampiyon olurdu» diyor.Eskişehirspor şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • tâ&itti aJİT KALOPEROVİÇ ESKİŞEHİR PUAN FARKINI KAPATINCA "«08Ö0Ö000M9899O0OCV Kaloperoviç istanbul takımlarını suçladı G Galatasaray antrenörü «Eskişehir'e şimdiye kadar F.Bahçe 3r Beşiktaş 3,İst.Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • YENİ SEZON HAZIRLIĞI BAŞLADI İngiliz Antrenörler Birliği Başkan Faruk llgazı bekliyor Stanley Rous,İlgaz'a bir mektup yollayarak,12 Nisandan sonra Londra'ya gelmesini istedi.NGİLÎZ Antrenörler Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.04.1969
  • AVRUPA GENÇ MİLLÎ TAKIMLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASINDA 4.MAÇIMIZI DA KAZANDIK BASKETBOLDE GENÇLERİMİZ AMERİKAYI81-72 YENDİ E İlk yarıyı 38 29 önde kapayan Basketbol Genç Millî Takımımızda şahane bir oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 11.04.1969
  • Uludağ Festivali Kıyafet birincisi seçilen Doktor No piste çıkıyor.Doktor No,Büyük Otel'ln dans pistinde bir hanımı keselerken.Tellâk kılığına giren Doktor No,kıyafet birincisi seçildi KAYAKÇILARIN KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Kadın
  • 11.04.1969
  • doxts2 zmm «KARİM OLMASAYDI BAŞARIYA ULAŞMAM İMKANSIZDA» DEDİ Dünyada ilk kalp nakli ameliyatını yapan Güney Afrikalı Doktor Christian iiarnard yirmi yıllık eşi Louw'dan ayrılmaya kar^r verdikten sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Kadın
  • 11.04.1969
  • Fransa'da sevilmeyen hadim ilân edilen Malie Delon içyüzünü açıhhyo:evilmeme anavızqelir# Natalie Delon NATALİE «SEVİLMEDİĞİMİ BİLİYORUM AMA ŞUNU Bİ-LİN Kİ BEN DE ONLARI HİÇ SEVMİYORUM.DİYOR.ALAİN DEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Kadın
  • 11.04.1969
  • Sayı 28 10 Nisan 1969 Hazırlayan ALİ Z.ORALOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Kadın
  • 11.04.1969
  • Genç yıldızın bir gece kulübünde verdiği doğum günü partisine ablası Hülya Koçyiğit ile eniştesi S.Soydan katılamadı Yerli «Lolita» Nilüfer Koçyiğit doğum günü pastasındaki mumları söndürürken görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Kadın
  • 11.04.1969
  • MONTE CARLO'DA 500 KADININ KATILDIĞI BALODA GRACE KELLY İLE SOPHIA LOREN BİRER YILDIZ GİBİ PARLAYIP TAKDİR KAZANDILAR BEŞYÜZ acaip «baş biçimleri »nin üzerinde parlayan binlerce kıymetli taş,gözleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Kadın
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 11.04.1969
  • B.B.YENİ BİR 1 AŞK PEŞİN DE\j Ünlü yıldızın bu seferki kurbanı Fransızla-i rın millî ve şampiyon kayakçısı Killy.GÖNÜL maceraları,hovardalığı ve sık sık değiştirdiği J aşkları ile Brigitte Bardot kamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Kadın
  • 11.04.1969
  • TOPLUM HABERLERİ Evlilik yıldönümünde 100 bin liralık banka defteri Sadi Bodur Abdülhamife yüzüğü karısına alamadıait pırlanta ÖNCEKİ gün Mezat'ta bir yüzük satışa çıkarılmıştır.Bu yüzük söylendiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Kadın
  • 11.04.1969
  • W BUNLARI BİLİYOR AHUSUNUZ Masa ve yatak örtüleri:Masa ve yatak örtüleri her zaman uzunluğuna serildiklerinden ilk olarak kat yerlerinden aşınırlar.Bunu önlemek için masa ve yatak örtülerini arada sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Kadın
  • 11.04.1969
  • Çiçekten İlham atan saç modası SAÇLAR «ÇİÇEK TAZELİĞİNDE,Çİ-ÇEK GÜZELLİĞİNDE VE ÇİÇEK CAN-LILIĞINDA» OLACAK.YAZ aylarının yaklaşmasıyla beraber,dünyanın ünlü kadın berberleri yeni yeni saç biçimlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Kadın
  • 11.04.1969
  • HAP GEBE KALMAYI ÖNLEYEMİYOR ENGtN AŞKIN TORONTO'dan bildiriyor Kanadalı doktorlar,gebelikten korunma haplarının,gebeliği yüzde 100 önlediği inancını,önemli bir yanılma olarak tanımlıyorlar.Son zamanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Kadın
  • 11.04.1969
  • GÖZL Ceket ve pantalonlarm şekilleri tamamen değişeceği gibi çeşitli süs eşyası da kullanılacak S-MODA der demez bütün hanımlar safi kulak kesilirler.Bu oldum olası bilinen bir gerçektir.Ama zaman gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Kadın