Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • MIZRAĞA ÇUVAL.A DAhET Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında r\Hasan Dinçer'in yaptığı konuşma iki yönden yararlı sayılabilir:Bakan,bir yandan ünlü tasarısının ne kadar sakat olduğunu belli etmiş,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Odesa limanı şiddetli soğuk yüzünden dondu I Limanda en az 50 tekne mahsur kaldı.Almanya'da 33 kişi öldü.LONDRA,A.A.EN şiddetli kışlarından birini geçirmekte olan Avrupa'da,«Buz tutmayan liman» olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Feyzioğlo:«Partiler üniversiteden ellerini çekmeli» dedi ANKARA,ÖZEL GP.Genel Başkanı dün bir demeç vererek,«Siyasî partilerin sokak nümayişlerinden ve üniversiteden ellerini çekmelerini» istemiştir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Yüksek öğrenimi 3 yıl geç bitirenler Yedek Subay olamayacak YEDEK SUBAY OLMA HAKKI KISITLANIYOR Eğitim merkezlerinde başarı gösterenler Yedek Subay olmak için test'e tâbi tutulacak ANKARA,ORHAN TOKATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • BASKI ALTINDA BAŞKANLIK [Eserin tamamı Brltannica Ansiklopedisinin 1969 Yıllığında yayınlanacaktır.Copyrighte Johnson City Foundation 1969] Bu yazı dizisinin Türkiye'de yayın hakkı MİLLİYET gazetesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Doç.Dr.Siyamı Ersek Kalp spazmı geçirdi Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi Başhekimi Doçent Dr.Siyam!Ersek Uç etin önce «Korener spazmı* geçirmiş,kendi hastahanesinde teda vi altına alınmıştır.Doktorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Bir israil uçağına Zürih'fe Araplar tarafından ateş acildi T ZÜRÎH.A.A.Zürih'in Kloten uluslararası hava alanında Boeing 707 tipi bîr İsrail yolcu uçağına dün gece dört Arap tarafından makinah tüfek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • KARAÇİDE GÖSTERİ Hafta başında Pakistanda bir günlük genel grev ilân edilmiş ve çıkan olaylarda 2 kişi ölmüştür.Binlerce öğrenci Karaçi ve diğer şehirlerde,siyasi mahkûm lann serbest bırakılmasını,Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • OECD'ni ülkesi m en gen Türkiye Türkiye 21 ülke arasında fert başına millî gelir bakımından en sonda geliyor %P^f\Teşkilâtının yayın-IITI İl ladığı son istatiswfc%^ tiklere göre,Yunanistan'da bile fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • "Hükümet derhal çekilsin,Tabiî Senatörler «Bu hükümeti iktidardan uzaklaştıracak yolun bulunmasını» istediler.ANKARA,ÖZEL Millî Birlik Grubu adına dün Meclis'te,bir basın toplantısı düzenliyen Tabiî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • soğuk algınlıklannda boğaz agnlannda adele tutulmalarında WICKS VVapoRub "Ovmak kâfidir!BUHARLAŞAN MERHEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Öğretim üyeleri Hükümeti suçladı İstanbul'da meydana gelen kanlı olaylarla ilgili olarak l'rof.Muammer Aksoy,Doç.Mümtaz Soysal,Prof.Yaşar Gürbüz,Prof.Bülent Nuri Esen,Prof.Mükbil özyörük,Prof.Tarık Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • 52 sanıktan ancak biri tutuklandı Eli bıçaklı zabıta memurunun da Hac'ca gitmek için pasaport aldığı anlaşıldı TAKSİM'deki kanlı olaydan sonra nezaret altına alınan 52 sanıktan ikisi Adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • Sükan:«Olayları bes dakika itinde konfrola jldık» dedi ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu'nda dün «İstanbul olayları» yüzünden İçişleri Bakanı Sukan'la Tabii Senatör Mucip Ataklı tartışmış,İçişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • TEPKİLER DEVAM EDİYOR ARAŞTIRMASI İSTEDİ AYDIN YALÇIN Yalçın,Anayasa nizamı tasarısı için de Grupta genel görüşme istedi ANKARA,ÖZEL A U İstanbul milletve-Arkili Prof.Aydın Yalçın,dün Meclis Grubu Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1969
  • to*K AYGAZ Milliyet OKUYUCULARI İÇİN HEDİYE DAĞITIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1969
  • DOĞRUSU TALÂT HALMAN YEDİNCİ FİLO DAHA Altıncı Filonun dümen suyu Boğaziçinden silinip gitmemişken Yedinci Filodan söz açmamı garipsiyor musunuz?Yedinci Filo,bizim başımızın derdi değil aslında.Filipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • TEŞEKKÜR Sevgili ağabeyim ve hayatta tek varlığım olan İLHAN HAKKI BAYRAMOĞLU'nun tedavide bulunduğu Paris'te vefatı dolayısiyle yakm ilgilerini esirgemeyen Paris Başkonsolosluğu mensuplarına,Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • jı ı ılı.Ilınılın.ı.millimin illininim Ilımını nliiiliimillimi.AÇIK TEŞEKKÜR Ticaret rejimi mevzuatına tamamen uygun olarak ithal i E olunan mallar için yapılan ihbarın kasıtlı ve neşriyatın mes-E net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • ELEMAN ALINACAKTIR Fabrikamızın'oto montaj sanayii ile ilgiii saç işleme tezgâhlan ve hidrolik presler kısmını idare edebilecek ve işveren müesseselerle bizzat t temas edebilecek formasyonda bir Makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • KİRALIK BÜYÜK DEPO Haliç Fenerinde,demir çatı,üzeri galvaniz saçla kapalı,ana yoldan kara nakil vasıtaları ve denizden kayıkların rıhtıma yanaşarak yükleme ve boşaltma yapabilecekleri 1600 metrekareli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • Sahibi Milliyet Oexeteclllh A.»din» ERCÜMENT KARACAN Milliııef Genel Yovtn Müdürü:ABDİ tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu HASAN PULUR Spor bölümünden sorumlu müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • m:mm "-'y:Vatf iiin.öftU iktnrt kgan Vh(unsn1-12» IB 2f 11 i 1» 15 III Kxan 1 ft?«n t»a IÜO» SI 11 2* 19 ŞUBAT 1969 Hicn 138» ZİLHİCCE 2 Kumi 1384 ŞUBAT 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • ACI BİR KAYIP Türkiye Halk Bankası Umum Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu üyesi,yurtsever ve faziletli insan,18.2.1969 günü sabaha karşı Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerini görevi icabı,izlerken geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • ACI BİR KAYIP Türkiye Halk Bankası Umum Müdür Muavni ve Yönetim Kurulu üyesi,yurtsever ve tazıletli insan 18.2.1969 günü sabaha karşı TU.M.M.deki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerini görevi İcabı izl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • ACI BİR KAYIP Türkiye Halk Bankası Umum Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu üyesi,Yurtsever ve faziletli insan,SITKI ÖZ 18.2.1969 günü sabaha karşı T.B.MJM.deki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerini görev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • ZARFA DEĞİL MAZRUFA BAK TÜRK demokrasi tarihine,«Habil Kabil Vak'ası» olarak geçecek «Kanlı Pazar» pek çok zihinde hemen hemen aynı soruyu belirtti:«Acaba ikinci Vietnam mı oluyoruz?Hâdiseler bugünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • ACI BİR KAYIP Türkiye Halk Bankası Umum Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu üyesi,yurtsever ve faziletli insan SITKI 18.2.1969 günü sabaha karşı deki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerini görevi icabı izl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • Ordu ve politika Geçenlerde Mecliste bir konuşma yapan Başbakanın;«kontenjan grubu,bir siyasî parti grubu niteliğinde olmadığı için kontenjan senatörleri Meclis Kürsüsünden bir siyasî parti üyesi edas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 19.02.1969
  • Dil ve genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım halinde,fizel kuta içinde satışa çıkarıldı.150 TL.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1969
  • Geniş Stoklama,Dolum ve Nakliye imkânlarımız sayesinde AYGAZ RAFİNERİDEN DİLEDİĞİNİZ YERE her zaman bol gaz sağlar.AYGAZ Milliyet okuyucularına 100 adet Kamping Ocak,100 Kamping Lâmba,50 Kamping Soba,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • 1 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ İDABE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN Şirketimizin mutad yıllık umumi hey'etinin 18 Mart 1969 Salı günü saat 15.30'da Silâhtarağa Alibeyköyü Yolu üzeri No.31'deki Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • Partilere DevEelçe verilen para Anayasaya uygun ANKARA,ÖZEL Anayasa Mahkemesi,siyasî partilere devlet bütçesinden verilen ödeneklerin Anayasaya uygun olduğuna karar vermiştir.TtP'in,bâzı siyasi partil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • Pakistan'da yeni çatışmalarda dün altı kişi öldü M Yetkililerce,kan dökülmemesi için 24 saatlik «sokağa çıkma yasağı» ilân edildi.KARACİ,AA RADYO MUHALEFET lideri Zülfikâr Ali Butto'nun Karaçi'ye gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • T^ffi:WtM Komandolar atlama ve sopayla karşı koyma öğreniyorlar fTHAl CKMP'li komandolar Erciye;efeklerînde eğitim yapıyorlar KAYSERİ,THA Kayseri'de kurulan kış kam pında,CKMP'li komandolar kar ve şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • Öz f(tfe-mm tm İSfîv w vov Fay „t edin*2:acele ansı"lZ a çift ol KOPoti VUR»*.JiWMiOiuöPowrrbvt 10 Agrini HM'1 slİ9 FAY''" oW ye»i:is»wp bÜ£Vece 8S8âgg£Ş& ba sittır-•alan çıkan P^rramlay^ hem^n ı,roJ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • Türicel konuşurken bir Banka Genel Müdür Yardımcısı kalpten öldü ANKARA.ÖZEL Millet Meclisinde önceki gece Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Türkel konuşurken,görüşmeleri izle mekte olan Halk B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • Asistanlarla ilgili tasarı meclise geliyor ANKARA,THA Maliye Bakanı Cihat Bilgehan dün Senatoda yaptığı konuşmada,asls tanların tazminat tasarısının bir Ud gtlne kadar Meclise sevkedileceğini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • sap ihracatçıların GEZAIRI TRANSPORT Türkiye den Bağdat.Basra veya Beyrut "a iren yolu ile ve bu şehirlerden kamyon ve gemi ile Kuwait.Khorramshahr Ürdün Jeddah.Rıvad ve Uıak Ooğu memleketlerine olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 19.02.1969
  • önlü Amerikan gazetesi yayınladığı başyazıda Büyükelçi Kornerin Türkiye'den alınmasının muhtemel olduğunu belirtti "Amerika Türklerin gururunu New York Times "İki hükümet,pürüzleri giderici çabayı sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1969
  • BENÎ Mî TAKÎP EOfVOR-OUN L BûNA TUZAK WJRA\AK AMVDI " SA-n BoyuvacA HEP KTU/SAAI?İNS« ^MIM i,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • DOSM »um ŞARiSlNi ETKU LEVECEK DuRuM DA DEĞİL.Mİ.SÎNİZ.2.ÜŞ D'VELJAA »O ÖVl-E_GER.Bu VOi-ClA MI KAZANIL,IJZ.US.TA.SANATÇİ Bü-SENİNİ KÜL.TÜIZl_Ü Bl*R JM.SAN vanna' Da NE ARAR.2İ BASİT;BEN V2SLL.NJIZ Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • UR 4 7E' IZAw EDEcicim vEMi tco/y^suMu.ZUM-ÖDÛWÇ ŞE.•CEJZ jS^HVe.CEK.6EENIN* OCAW O^i 1 ~K\1/BuujZ?ÇŞCEuEJZJ E^/e GEÇ GE1—'AAZJEEET Qui_ut2.t_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • BıZJAA »CİMBfuıR.NE AAS»Oû!ZAİ_IKJlAR 1 £9 VIJTT.DA UNUTTUM J0-Î2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • jMmâ İS$8jfif B ûjmx^ SOU Ş ÛNS HR dii_e bettîljOo.V İl^ ^0r-EC5ER.AÛNff VÜZÜAABT SÜV-EeSE,S-AM CX2ANCİ5CO-D.A BAHARI lOûZ-AMIfc.ço P.AÎ2AV.A tCû,vu9URMZ.tauTmîm AÇIK Ol—r/Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • halı şampuanı Bir şişe KAYMEN HALI ŞAMPUANI İle,en 7 dört hamızı yeniler ve pırıl pırıl yapur^ınız.Bakkalınızdan ısrarla KARMEN HALI ŞAMPUANI arayınız.BAYİLİK İsteyenler İçin Müracaat KArtMEH HALI ŞAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • KİRALIK DÜKKAN Türkiye Emlâk Kredi1 Bankası A.O.Bakırköy Şubesi Müdürlüğünden 1 Bakırköy Osmaniye gecekondu önleme mıntakasmdaki B-9 No.lu dükkân kiraya verilecektir.2 Dükkâm muhammen kira bedeli ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • PHILIPS AMPULLERİ daha parlak ışık verir tlAncılık 1329 8M6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • Yazan:DEREK MARLOWE| Çeviren FEVZA ATAMAN 'Af/v Y/y/S/f;s/y/y/v^^v;v,r.r :v.v-Mv;i.Eberlin arabanın kapısını açmök üzereydi ki,genç adam kolunu tuiup onu durdurdu E.A mı Ne kadar?Gündüz yolculuğu—Kâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • BULMACA r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 1 2 ¦LP 3 J8 E 4 J e 5 1 6 E 7 ı i 8 E 9 SOLDAN SAĞA:1 Tahta isleri İle ııg-E E rasan zanaatkar.2 Sancak;iki yeri ve-E ya iki noktayı ayıran mesafe.3 Gemi-ğ E lerln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • a/wmT OĞLAK BURCU Bir takım malt engeller sakın cesa-E fi^ retiniıi kırmasın,çünkü bugün girl* E seceğiniz har hangi bir teşebbüste muvaf-E fak olacaksınız.KOVA BURCU ^L Bir süredir is arkadaşlarınızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV.BİR ÇOĞUNUN SORUSU TOPLU B SÖZLEŞMELERİ Toplu İş Sözleşmeleri iş kolu ve iş yeri seviyesinde olmak üzere iki tiptir.İŞ KOLU SEVİYESİNDE 275 sayılı Kanunun 7'nci maddesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • Teknik Eleman Yetiştirilmesi Açısından Asistanların Durumu Hakkında Bildiri İstanbul Teknik Üniversitesindeki asistanların uzun zamandanberl geçim,asgari geçim standardlannı sağlayamayacak ücretlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 19.02.1969
  • İşletme frfcüîtes!DekonhğsRdsün Fakültemizin Matematik ve Üretim Kürsülerine Asistan alınacaktır tsteklilerin 8 Mart 1969 tarihine kadaı Dekanlık Bürosu'na müracaat etmeleri duyurulur Basın 11277)2242
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1969
  • iERin olarak.DÜNDAR SEYHAN'IN AÇIKLAMASI 22 Şubat ne isyan,ne de bir ihtilâldir Bu hareket,Türk Silâhlı Kuvvetler Birliğinin bir kısmına hazırlanmış komplodur 0 TÜRK Silâhlı Kuvvetlerinin müdahale tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 19.02.1969
  • I SATILIK EMLÂK BORCUMDAN Dolayı yeni aldığım 90 m2 bodrumlu,arkada bahçe,her işe elverişli betonarme Kadıköy içinde,iradı 18.000 ma-gaza 110.000'e acele.Mür:Muvakkithane Cad.81 Kadıköy.TEŞVİKIYEDE:Uc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 19.02.1969
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR VALİYİ DİNLİYORDUK GÖZLERİMİZ KAPALI.ORHAN Veli'nin çok sevdiğim bir mısraı vardır:«İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı!Biz de Pazartesi günü Vilâyet'in tarihî salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1969
  • İSTANBUL 6.25 Açılış,program 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler,günaydın 7.30 Haberler ve hava durumu 7.45 Hafif müzik 8.00 istanbul'da bugün 8.05 Küçük ilânlar 8.10 Türküler geçidi 8.25 Viyolonsel solo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • DENİZ TİCARET HUKUKU TÜRK DERNEĞİNDEN Deniz Ticaret Hukuku Türk Derneğinin nizamnamesine göre Dernek Umum!Hey'eti aşağıdaki ruzname maddelerini görüşmek üzere 24.2.1969 tarihine rastlıyan Pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • MUHASEBECİ ARANIYOR Büyük bir şirketin Muhasebe Servisinde çalıştırılmak üzere:1 Tecrübeli,2 Askerlik ve öğrencilikle ilişiği olmayan,3 Ticaret Lisesi,Yüksek Ticaret veya Ticarî İlimler Akademisi mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • Istanbul Sanayi Odasından 1 29 Ocak 1969 tarih ve 13113 sayılı Resmî Jazete'de Sa nayl Bakanlığınca dağıtılacak 73.07.10 20 eümrük varile oozıs yonlu İthal ve yerli «Blum ve kütükler» in tevzi Kriterl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • ısıtma mevzuunda L İMALATLARIMIZ KÛNVtKTÛRLtR VANTİLATÖRLÜ ISITICIM* »ISITICI CİHAZLAR.RALORIfSR HA!ANLARI SANAYİ KAZANLARI KURUTMA fIRINlARI SIYYAR KURUTMA ODALARI KA1 KALORİfCRlCRI SIRA ISITICILARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • Dil ve genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt,takım halinde özel kutu içinde satışa çıkaıüdı 150 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • Kızılaycılık sönmez bir meşale olarak bir asırdanberi insandan insana ulaşmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • EKSTRA VIM BANYONUZU TERTEMİZ PIRIL PIRIL YAPAR MİS KOKULU EKSTRA VIM EN KUDRETLİ TEMİZLEME TOZUDUR Moran 327 2254
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • A R K O N Sunar Bu akşam saat 19 da ŞAN Sinemasında AYLA ERDUR VERBA ERMAN Keman Piyano Sonatları Bach Beethowen Brahms)BİLETLER ŞAN SİNEMASINDA.İstanbul Reklâm 4398 2267
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • HASTAHANE VE DAHİLİYE MÜTEHASSISLARINA kalitede önder muhtelif kapasitede RÖNTGEN CİHAZLARI derhal teslim MUNTAZAM SERVİS BOL YEDEK PARÇA Türkiye Genei Temsilcisi MEHMET KAVALA Nesli Han,Karaköy-İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • KİRALIK BÜRO KATLARI Beşiktaş'ın merkezinde Ford Otomobil Acentasımn bulunduğu binanın üzerindeki her türlü konforu haiz,deniz manzaralı üç kat büro olarak kiraya verilecektir.Müracaat:Telefon:44 97 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • 36.YIL JÖBMSl Muazzez Arçay'ın ondokuz yaşındaki resmi.7 MARVTA YAPILACAK Muazzez Arçay'ın en büyük isteği tekrar sahneye dönmek ALTAN DEMİKKOL MUAZZEZ Arçay'ı tanır mı siniz?Tarlabaşı'nın arka sokakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • LAND^ TROVER HAKİKİ Yedek Parçaları REHA OTOMOBİLCİLİK KOLL.ŞTI.Mesut ve Reha Mesutoğlu Ort.TAKSİM,TAKSİM CADDESİ 77 İSTANBUL TELEFON:44' 36 57 Reklâmcılık 662 2249
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • TÜRKİYE KİZİLAY DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN Derneğimizce İki kalem rulo röntgen filmi satan alınacaktır Şartnamesi Ankara'da Genel Merkezimizden,İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ RAPIDUS METAL ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş,Ticarî ikametgâhım 20 Şubat 1969 tarihinden itibaren Şirketimize ait ATATÜRK BULVARI MANİFATURA ve KU-MAŞÇILAR ÇARŞISI 5'inci Blok Na 5664 No.'d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 19.02.1969
  • SEKRETER ARANIYOR Almanca bilen ve süratli daktilo yazabüen bay veya bayan sekreter alınacaktır.İsteklilerin aşağıdaki adrese şahsen müracaatlan rica olunur:M*A*N KAMYON ve OTOBÜS SANAYİİ A.Ş.Çırpıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • AYDİN YALCİN Bastarafı Birincide Aydın Yalçın'ın Meclis araştırmasını isteyen önergesi özetle şöyledir:«Son günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde şiddet hareketlerine başvurulması,memlekette haklı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • Öğretim Üyeleri t Bastarafı Birincide nuyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum Başka işlerim var.Lütfi Biran İstanbul Fen Fa kültesi Dekanı)Olaylar çok üzücüdür,fakat henüz kristalleşmediği için ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • MÜNEVVER UZAYDIN KALKAVAN)I ile Hâkim COŞKUN ÖZAYDIN Nikahlandılar 17.2.969 Beşiktaş Yıldıa Milliyet:2285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • TEŞEKKÜR i E Büyük kaybımız Yüksek E Mühendis I Mete ERGİNÖZ'ün f E vefatı dolayısiyle yakın il-E E gilerini esirgemeyen Sun-E i gurlar Müessesesi Genel İ Müdürü Sayın Sabahattin ğ İ Sunguroğlu ile me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • ACI BİR KAYIP Türkive Halk Bankası Umum Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu üyesi,yurtsever ve faziletli insan,SITKI ÖZEN 18.2.1969 günü sabaha karşı Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerini görevi icabı izl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • «Hükümet çekilsin» A Basiarah Birincide lerini Fakülte içinde arayıp bulamadıktan sonra geri çekildiklerini belirtmişler.«Bu olay her nasılsa basında yer almamıştır.Bir öğretim üyesinin Cuma pimü cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • YEDEK SUBAY t Baştarafı Birincide durumları önce Mili!Güvenlik Kurulunda görüşülecektir.Kurulun görüsüne göre.Bakanlar Kurulu erteleme kararı verecektir 3 Bakanlıklarda veya devlet dairelerinde görevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • 52 SANIKTAN A Bastaratı Birincide sırasında elinde bıçakla çekilmiş resimleri yayınlanan Belediye Top lum Zabıtası memuru Seyit Ali Atmaca'nın dün ifadesi alınmış ve hakkında idarî tahkikat açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • IRK ADALETİ t Ba$taraft Birincide dm ve erkeğin oy kullanmak üzere seçmenlik kaydını korkuya kapılmadan,tartaklanmadan,kandırılmadan—yaptırmasını sağladık.Yeni bir kanun çıkararak,halka hizmet eden ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • t Baytaraft Birincide ğildir.Meselâ «işçi sınıfı istismar ediliyor»,«memurlar güç durumda bırakılıyor»,«tütün üreticileri aracılar ve tefeciler tarafından eziliyor» gibi ifadeleri bu tasarı ile pekâlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • Johnson ırk eşitliğine inanmıyordu İ Bastaraiı Birincide Aradan geçen 400 yıl içinde,göç ve doğum yollarıyle,ien-i unlusu çoğaldı ve bugün her donuv Amerikalının biri zencidir.Bu 400 yılın ilk ıio yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • SOKAK t Bastaratı Birincide Bakanı Sükan,Vali ve Toplum Polisi nin suçlu olduğunu» belirtmiştir Ataklı,«Amerikan Elçisinin de hu davranışlarda faal Vol oynadığını» öne sürmüştür.Ataklı,«Zorbalığı meşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • OECD'nin â Bastarail Birincide OECD'nin verdiği rakamların karşılaştırması özetle şunları ortaya koymaktadır:n21 ülke arasında nüfusunun er büyük bölümü 0/072,6)tarımda,en küçük bölümü ise iVoll.l)san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • F E Y Z i O 611)t Bastarafı Birincide üniversitelerden ellerini çekmelidir.Vatandaş,hataları hergün dana çok meydana çıkan iktidardan da solcu muhalefetlerin kışkırtıcı,ve düzen yıkıcı faaliyetlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • New1(brkta sizi Pan Amin karşılaması muhteşem olacak.t^;Amerika'ya,New Yîork*a ve bilhassa PanAm Misafir Ağırlama Merkezi'mize hoş geldiniz.Bakın,New York'un en samimi,en cana yakın yerlerinden biri o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.02.1969
  • Bayram tatilinde seyahate çıkacak mısınız?Sizin ve ailenizin emniyet ve rahatlığı için binek lastiği GOODMYEAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.02.1969
  • *r+kkkkkkkkkkkkkkkkkkAAAA AAAk AAA i Dünyasında Gezintiler Sir Stanley Mathews,Blackpool'da pynadıgı {fiillerde.Mathews,"Kuzey Amerika'da iyi futbolcu yok,dedi Ünlü futbol ustası Sir Stan ley Mathews,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Baba güreşçiden evlada nasihat Olimpiyat Şampiyonu Müzahir Sille oğlu Kudret'e Çoban Mehmet'in resmini gösterirken.[THA] SİLLE,OĞLUNA "OKU GÜREŞÇİ OLMA,DEDİ Fatih Kulübünü gezdirirken eski şöhretli gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Bu yıl şampiyon oldağu takdirde Galatasaray Amerika'ya gidecek H Sarı-Kırmızılılar her yıl F.Bahçe ile beraber bayramlarını kutlayacaklar.GALATASARAY futbol takımı bu yıl şampiyon olduğu takdirde sezo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • PTT ALTINQRDU ÎLE KARŞILAŞIYOR İstanbul deplasmanında önce Beşiktaş,sonra Modaspor'a yenilen Altınordu,bugün saat 15.00 de Spor Sarayında PTT ile oynayacaktır.Basketbol Liginin ilk devre,si Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • GÜLESİN GİTMEK İSTEYEN GİDER» Beşiktaş profesyonel takımı teknik yöneticisi Şükrü Gülesin,«Ne Çiriç,ne de Şeref Görkey,takım için konuşamaz.Bu kulüpten gitmek isteyen de gider» demiştir.Gülesin,antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Mahallî profesyonel kulüpler amatörlüğe dönmeyi kabul etmiyorlar Dün yaptıkları basın toplantısında Apaka şiddetle çatıldı ve 3 üncü Türkiye ligine yeni bir grup ilâvesi islendi STANBUL mahallî I prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • HİTLERİN VERDİĞİ 6510 NUMARALI MADALYA yi y y.Devlet Bakanı Kâmil Ocak,evinde spor kösesinde.Berlin Olimpiyatlarının açılış töreninde Hitler.Bayrak töreninde millî başketoolcii Kâmil Ocnk bayrağımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Onu evde ancak anneannen söyler.Bir gece kulübünde Hakkı Yeten ile,Recep Adanır,Şükrü Gülesin ve eşleri eğleniyorlardı.Gece yarısına doğru sahneye estetik ameliyatı olan yepyeni çehresi ile Gönül Yaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Yeni bir Ergönül yetişiyor Bir zamanların en teknik boksörü,Avrupa Karmasına kadar yükselen Halit Ergonül,«Seneler sonra yerimi dolduracak boksörü buldum» demek tedir.«Artık ölsem de gözlerim açık kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • İstanbul Genç Karması 3-2 mağlûp oldu ADANA,ÖZEL Türkiye Genç Karmalar Futbol Şampiyonasında Adana Karması,İstanbul Karmasını 3—2 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Molnar-"Bartu sakatn derken,millî futbolcu "Oynamıya hazırım,diyor F.Bahçe'de günün konusu,yine Can Genel Sekreter Aydın ise Yönetim Kurulunca özel ıcm Can'm oynatılıp «ynatumamasbir karar alınmadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • ULVİ YENAL 1MARÎÎA GÖREVİNDEN AYRILACAK Ocak,kırık sandalyeler yüzünden münakaşa eden Genel Müdür'ün yerine İsmail Hakkı Güngör veya Cemil ErköVün getirileceğini söyledi TURHAN DOĞU A N K A R A'dan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.02.1969
  • Kupada üçüncü tur 26 Şubatta başlıyor Eskişehirspor yöneticileri Galatasaray maçını,bayramın ilk günü oynamak istiyorlar.T ÜRKÎYE Kupası Üçüncü Tur karşılaşmaları 26 Şubat Çarşamba günü başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor