Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Bu hafta AKBANK haftasıdır 60 Milligef okuyucusuna AKBANK'ta 1000'er liralık hesap Tafsilât ve kupon 3.sayfada AKBANK ilânında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • SOĞUK ALGINLIĞI GRİP,BRONŞİT VE AŞIRI SİGARA İÇMEYE BAĞLI ÖKSÜRÜKLERE KARŞI Formül 44 ÖKSÜRÜK ŞURUBU I-Formül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Pakistan İspanya Portekiz Kanh çatışmalarda 15 kişi öldü.Karakollar basıldı;otobüsler yakıldı.Sokağa çıkma yasağı kondu.Rejimp karşı gösterilerden sonra 300 kişi tutuklandı.Franco'nun iktidarı bırakac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Ay'la karşılaşınca kendimi bir hayal romanında sandım!0 tytt-Apollo-8'in bütün hareUetli'i ııı iv m 11 rn l eden büyüt-«Kontrol Salonu.Houston sehrinıli'U Pea Merkezimle bulunan bu Kontrol Salonumvmüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Johnson,hatıratının ilk üc cildi için 15 milyon avans aldı NEW YORK,AA Eski Başkan Johnson,hâtıralarını «Holt Rinehart ve Winston» firmasına 1.500.000 dolara yaklaşık olarak 15 milyon lira)satmıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Kaatil Mehmet Düzovalı maw-i s:v s*;Almanya'da 1 işçi 3 kişiyi öldürdü M Vatandaşlarını öldüren «Çakır» Mehmet Düzovalı gidip polise teslim oldu.FRANKFURT,ORSAN ÖYMEN bildiriyorm FRANKFURT'da Mehmet D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • TEKSİF 2 fabrikada daha greve başladı Sümerbank'ın Kayseri fabrikasının yönetimine işçiler el koydu.YURT HABERLERt SERVİSİ ÜMERBANK'a ait Defter dar,Hereke,Kayseri do kuma fabrikalarından son ra,dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Şiddetli kar yağışı dolayısiyle dün İstanbul'da iç ve dış uçak seferleri aksamıştır.Bu arada Pakistan Hava Yollarının bir jet uçağı Yeşilköy Hava Alanına indikten sonra pistte 60 metre kadar kaymış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • KOMER'İN AÇIKLAMA*" Amerikan Büyükelçisi R.W.Korner bir açıklama yaparak,İstanbulu ziyareti sırasında Va li Vefa Poyraz ile Türkçe konuştuğuna dair çıkan haberi tavzih etmiş ve «Ben sadece,hürmetler,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • Totalitarizme açılan savaş DÜŞÜNCE ve inanç özgürlüklerine,demokratik ilkelere ve insanların vazgeçilmez haklarına karşı kurulan totaliter rejimlerin çağımızda hâlâ ayakta kalabilmeleri insanlık için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • EGE TÜTÜN PİYASASI AÇILDI H İlân edilen baş Hatlarla tütünü sadece Tekel alıyor.İZMİR,OZE1 Eühj ekici tutun piyasası dün sa ban,Tekel Bakanı Nahit Mentese'nin bir konuşmasıyla acil mıştır Tekel Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Sahibi.Millivet Gazetecilik A.S adın-ERCÜMENT KARACAN MHliiueff Genel Yayın Müdürü AKDİ tPEKÇÎ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve maKaleıeraen sorumlu müdür:HAsAN Pt/I.l'K Spor bölümünden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • Vakit iüne$ öfcle tkindi Aksam Yatsı tmsâk Vasatı 7 14 12 27 15 04 17 20 18 55 o 34 Ezani 155 7 08 9 45 12 00 135 12 15 28 OCAK 1969 Hicrî 1388 ZtLKADE 10 Rumî 1384 OCAK 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • VEFAT Merhum Eczacı Necip Akar'ın kayınvalidesi,Melâhat Akar'ın annesi,Muammer Hastürk ve Türkân Özsezen'in büyükanneleri.Arif Hastürk.Dr.Vedat özsezen'in büyükkayınvaldeleri,Ender ve Serap'm nineleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Dul Bn.Takuhi Çilingiryan'ın sevgili eşi,Hayganuş Çevikyan'ın vefalı ağabeyi,Ohannes Çilingiryan ve Armine Torik'in kıymetli babalan,Kevork Torik,trma Çilingiryan'ın muhterem kayınpe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • BÜYÜK KAYBIMIZ KURUCUSU.ÎYÎ tNSAN KRAPUS CİUNGİRYAN 25.1.1969 tarihinde vefat etmiştir.Kederli ailesine bassafr)1?mumaileyhe Tann'dan rahmet dileriz.ÖMÜR KOLLEKTÎF ŞİRKETİ ÖMÜR YOĞURT FABRtKASI)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • ACI BİR KAYIP 25.1.1969 tarihinde vefatını teessürle öğrendiğimiz,iyi İnsan KRAPUS CtLlNGİRYAN'ın kederli ailesine başsağlığı,kendisine Tann'dan rahmet dileriz.ÖMÜR MÜESSESESİ ömür Restoran)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • I.Mill.Mill TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyete ıntl kal eden cok sevgili varlığı mı?Nazım Darman'ın cenaze törenine katılmak evimize kadar gelerek tazlvette bulunmak telefon,telgraf ve mektupla acımızı oayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • TEŞEKKÜR I Oglum IAKKAIM JUL&-CEK'ln cutuldufeu şiddetli z* E iarree nastahfcim teshlp ve ba E sanlı tedavisiyle sıtmate ka-E vuşturan inkara Tıp Fakül tesl Çocuk Klinik «v E Doktorlarından E AYLA ÖNV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • TEŞEKKÜR I E Ablamın nastalıgım za-ş manında teşhis ederek ame-ş liyatını muvaffakiyetle ya.E pan tstanbul Üniversitesi E Tıp Fakültesi Çapa Cerrahi E Kliniği or eratörI»rinden Doc.Dr.Kaya Çilinçiroğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • HI"!Ill.I I II11 I I 11.1 111 I III III I I II II.TEŞEKKÜR f E Aile büyüğümüz Bn Perls' yet Süerden'in hastalığında ve ameliyatında ilgi ve yar-İ dımlarını bizden esirgeme-E E ven astı insan savın ş D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • TEŞEKKÜR 8 Ocak 1969 günü Dizler)j sonsuz acılar içinde bıraka-j rak Hakkın rahmetine ka-j vuşan eşim.sevgili baba-E mız.kıvmetM aile büvüirü-E muz tsmail KozikoglıTnun e nastalığının teşhis ve tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • VEFAT CHP asla istanbul Milletvekili Prol Vehbi Sandal'ın esi AkBün Sandal *rot Lütfl 7* ren »e Osman Sandal'ın an neleri Emine sandal Semra Zfiren ve vlfl Sandai'ir İta ınvalırteıpp Hayrive Sandal J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Gençliğe eğilirken.BtRİB İRİN DEN çok fark lı ekonomik,siyasal ve düşünsel ortamlarda yaşayan dünya gençliği,or ganik kopukluğa rağmen son sıralar da sanki anlaşmış sanki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • YAĞMA EDİLEN TÜRKİYE DEMİRTAŞ CEYHUN un İstanbul'la ilgili kısımları Milliyet Gazetesı'nae tetrika edildiğinde hâdiseler yaratan incelemesi kitap halinde çıktı.263 sayfa.10.Lira Genel Dağıtım:Habora K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • til KISKK ve USlLiN DİKMEN oğulları SABRl UMUR'un doğumunu müldelerler.26.1.1969 Zeynep Milliyet:1283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • L BERRİN VÜRÜTKEN ile riLMAZ ÖZVARDAB Nişanlandılar J7.1.1969 Ankara Herts:248 1284
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • ACI BİR KAYIP BAUER Kaplama Davlt Göreli ve Lukyanus Mihailidis Koli Şti'nin eski ortaklarından BAV Davit Göreli'nin 26.1.1969 tarihinde vefat etti gini teessürle bildirirler Cena ze merasimi 28.1.196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • VEFAT Çok sevgili eşim,babamız büyükbabamı?ve kıymetli aile büvügümü?BAV DAVİT GÖRELİ vefat etmiştir Cenaze merasimi 28/1/1969 Bugünkü Sah günü saat 13'te Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogunda icra olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • DtL VE GENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım hâlinde özel kutu İçinde satışa çıkarıldı.150 TL.Genel Dağıtım vt Satı».BATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • 1969 YILI PROGRAMİ NE GETİRİYOR?Dr.HALUK CILLOV GERİDE bıraktığımız yılın son ayında 13075 savılı Resmî Gazete'de,1969 yılı programı yayınlanmış tır.tkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ikinci uygulama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • ^l I 1 I 1 I I I I 1 1 I 111 1 I 11 I[1111 I I I III 111 I t I I 1 I 1 I I 11 I I I 1 1 II 111 I 11 11 tu I TEŞEKKÜR E Kızımızın doğumunda gös-ğ terdikleri yakın ilgiden dolayı i Zeynep Kâmil hastanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • I I I 11 I I I 1 I 111 I I I 111 I 11 11111 1111 1 111 1111 11 11111 1 111 I 11 I ı,J TEŞEKKÜR j E Babam Veil Güner'in müz-E E min prostat ameliyatını mu-Ş vaffakiyetle yapan,Haseki Has-E tanesi Ürolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • ACI BİR KAYIP Amasya'lı merhum Abdullah ve merhume Hafize'nin kızları,merhum Ali Ilıcak Çavuş)'ın eşi,Münire Kingütmez,Nurdane Aydın,Âdil Ihcak,Nafiz Ilıcak ve Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.01.1969
  • AK Mİ,KARAMI?HERHANGİ bir kaba kuvvet gösterisi kar şısında hemen hemen hepimizin diline pelesenk ettiği bir slogan vardır:«Haklar kanun yoluyla alınmalıdır.Hattâ çıkışına hak verdiğimiz olaylarda bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1969
  • ERDAL BAYRAM Madalyon Sole.No.20 Nişantaa İstanbul ve daha 40 MOBYLETTE 5 ANADOL 195 RADYO 1676 TOP meyve suyu ve gazozu kapaklarında d ANKARA MEYVE SUYU ve ANKARA GAZOZU D.EV.A.Sanayi veTıcaret A.Ş.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • KÜÇÜK SAHNE Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu 150.OYUN SON 4 HAFTA Tel:49 56 52 Milliyet 1290
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • 1 BİNA VEYA ARSA I ARANIYOR 1:j Istanbul cihetinde,şehre yakın,sanayi mıntakasmda 5.000 h m2 kadar kiralık veya satılık fabrika için bina veya arsa aranıyor.İmar durumu,çap sureti ve mufassal malûmat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Bütün tasarruflarımı AKBANKta topluyorum.AKBAINIK Sİ lUUUeı liralık AKBANK nesaDı IS SI kazanabilmek için ou Kupondan 7 M SI adet doldurup «AKBANK HAFTA-hj{ Sj SI» rumuzu ile P.K 492 tstanbui {jjj SI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • ^ydNELERİ PHILIPS Q^ her bakımdan üstün Zevkinize uygun 3 tip ramasır Makinesini Philips Çab^letİBde gorebiUrsxmz 7a7t;rnT»Tikr«75T."TL.P«|I» Otomatik:2990.TL.Pe*«" Kotlu:IJ[9J^TL.Peçın En "uygun taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Romeeçılac manifaturacılar,KONFEKSİYONCULAR.ÇAMAŞIR.TRİKOTAJ.GÖMLEK.KRAVAT İMALATÇILARI HER ÇEŞİT KUMAŞ ÜZERİNE ÖRME ETİKET» LERİNİZİ EN SERİ VE UYGUN ŞARTLARLA İMAL EOER Büro ı Sirkeci.MajtBdiye Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Yanan Hekimhan hükümet binasından birşey kurtulamadı MALATYA,THA.Elektrik kontağından çıkan bir yangın sonucu Hekimhan ilçesi hükümet binası tamamen kül olmuştur.Yangın sonunda,evrakları kurtarmak müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Küçük Opera Tiyatrosu yandı «Devr-i Süleyman»ı oynayan Halk Oyuncuları,yan-Hinin kundak sonucu olduğunu ileri sürdüler Aksaray'daki Küçük Opera Tiyatrosu önceki gece sabaha karşı tamamen yanarak kül o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Alain Delon,oğlu Anthony ve karısı Nathalie ile Gunej Fransa'üaki evlerinde.Alain Delon'un karısını öldürmek istediler PARİS,AA.Fransız sinemasının gözde aktörle-İ rinden Alain Delon'un,geçen haftaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Yunanistan pislik çıkan üzümlerini bize malediyor I Yunanistan'ın bu son oyunu anlaşılınca İngiltere'de Türk üzümüne rağbet arttı.İZMİR,ÖNDER ÖZÇORLU bildiriyor YUNANİSTAN'ın İngiltere ve Almanya'ya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • IRAK'TA 14 CASUS DÜN İDAM EDİLDİ I Asılanların İsrail casusu olduğu ileri sürülüyor BAGDAD,AA.SRAİL yararına casusluk I yaptıkları gerekçesiyle Irak İhtilâl Mahkemesi tarafından idama mahkûm edilmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Yeni Zelanda'da Amerikan bayrağı yakıldı AUCKLAND,AA.Güdümlü füzeler taşıyan Amerikan muhribi «Wainwright»in Auckland limanına demir atmasını protesto eden solcu gençler,gemi mürettebatının karaya çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • TABANCAYLA ATEŞ EDEN POL!Si VURUP ÖLDÜRDÜLER Mustafa özer adlı bir polis,fuhuş yapıldığı için kapatılan Haramideredeki gazinolardan birinde eğlenirken bir fedai tarafından tabanca ile vurulmuştur.Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.01.1969
  • Bir hâkim üc saaffe eli!dâvayı karara bağladı tSKENDERUN,THA İskenderun Asliye Sulh Ceza Hâkimliğine yeni atanan Selâmı Asyalı,üç saat içinde elli dâvayı karara bağlamıştır.Bu olay,İskenderun Adliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1969
  • VA6£A ABDÜUAN3A2.TEkWlRjUMIA yünanlilarpa ÖHLAR-l 8EKLE-ME6EME 8ı# OLACAKLAR 7 DAHA «İZ-LlFETTAH!0ifcÂk$ilifc ÇIKMA75A ZOR LARBiÎE-NAMUSSUZ HERİFLER/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • *5=AMMA MATRAK İŞ BE XAMU 5 ANİ.SAR.SAMİ PAŞA'-NlN HE-yKEL-ÎNE GE-L-iNJCE.ARDIMI BıRAKlvERDı HEMEN BuM-DA BÎR İŞ VAR.AMA,NE?ç l"»*ıl*t,fnr.GEL A HAy.YASAYISIN SEN,ARSlA-NlKAHÇı SÜLEyMAM NiM A AĞZ.IMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • İSTEDIKL.ET2INI ETMEK îçı'N KULl_ANi VORSUK yâNNA îÇfc* SEN OE Ayni ŞEVİ* KAPMADIN 9 SEN OE RE3Ü5Ö1?Oj-AVZak ÜNÜNÜ C5ENÇUİK VE sü-ZEl_l_fc3İNl ICULXANDIN VAW-HA SA teAtZŞI—yojcSA SENf NEDEN SEVS N B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • çok:şuKue ŞÜKRÜ Bevi Bul/iBh_DIM».SÜıceijcîJAA*,BU ÖGL.EN VE-AAEGE BlRj»îlCTE:ÇIKA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • 7 SfzHI')V GÜZEL J-BtAStcA yO-VjAL-AROA CÜ.Şİ/VA S MiN| 9-27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • onu em ö'ûRi-iı^ruuu AsjDA VURACAKSIN SESİ K\MS% DüyMAVACAKl.MEMENl KAÇACAKSIN Şi Jkâ t£i ''İİLÜl.&2L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • ı«v ıV,t,x y/y.Eberlin birden her şeyi anlar gibi Jl& oldu*.Evet,tuzağa düşürülmüştü.EH Şimdi inandın mı,Eberlin?Genç adam hiç tereddüt etmeden cevap verdi:Bilmem,daha düşünmedim!Eberlin!Frazer onu ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • fll-ll BULMACA 1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Deuteryum'un bir proton ile bir nötrondan meydana gelen atom çekirdeği.2 Vilayet;Bağırsaklar eski dilde)3 Bir yapının,bir ormanın veya herhangi bir büyük şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • a£+wz,ty OĞLAK BURCU 2LArnaUtl' 20 Ocak)Bir insana günden güne bağlanacaktı-nız.Fakat bu alışkanlığınıza büyük bir mfina vermeniz henüz pek erken.KOVA BURCU 19 Şubat)jgSL Maziye fazla bağlanıp geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • klüp m viski a gogo Elmadağ 2 Cl SALONUNU Şahane dekor ve programı ŞUBAT 1969 da AÇIYOR ile DÜĞÜN NİŞAN ÇAY KOKTEYL İŞ TOPLANTI ve YEMEKLERİ* BALO ve GECELER VİSkİ a g'OgO nun HEDİYESİ.İlk düğünün çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • T.C Turizm Bankası A.Ş.den Perdelik ve Döşemelik Kumaş Teklifi Alınacaktır İhtiyacımız olan,takriben 3500 Mt.perde ve Döşemelik kumaş için ilgililerin Mt.fiatı 60 ilâ 70 TL.arasındaki değişik kalite,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • cBs ÇBS mamullerinin Anadolu'da satış ve tanıtım İşlerinde istihdam edilmek üzere Lise mezunu askerliğini bitirmiş tahsil ile ilişkisi olmayan azamî 35 yaşında elemanlar alınacaktır.Taliplerin diploma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • J E L H A M R A j L27 İSTANBUL TİYATROSU BÎ^ 30 Ocak Perşembe akşamından itibaren î ADAPTE:YUSUF SURURÎ SAHNEYE KOYAN:ORHAN AYDINBAŞ Reklâmcılık 318 1293 BENİM DE CAMIM VAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • Sayın İnşaat Müteahhitlerinin Nazarı Dikkatine Bayındırlık Bakanlığı emrinde olan ve resmî taahhüt ihtiyaçları için makina tahsisi almak isteyenlerin Bakanlığa yapmaları gereken son müracaat tarihi 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • FROM THE MINISTRY OF TOURISM AND INFORMATION The following personnel will be employed on a contract base co work at the International competition tor the tourism development plan Di SÎDE with a salary
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • Batı Al manyan m zâiserJ asansörleri Üstün teknik ve devamlı servisiyle hizmetinizdedir.İSTANBUL MERKEZ Telefon 44 78 99 44 75 05 Ankara Bürosu Telefon:12 23 75 12 80 68 izmir Bürosu Telefon 35 564 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.01.1969
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 4.Ocak.1969 tarih ve 13092 sayıh Resmi Gazetede neşredilen 22 Kota Tahsisi)tthal Malları Listesi Sanayici bolü münde Kayıtlı ve cnercı müsaadesine tabi olmayan fconten lanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1969
  • ORDU,BAŞBAKANLIKTA İSMET PAŞAYA BıR ALTERNATİF kabul iKiıvri ETMİYORDU.Z.HÜKÜMETİ KURMA görevi yine 09 o İNÖNÜ'YE VERİLİYOR Tfıönü'nün 1962 yılına ait not defterinin 2 Haziran tarihli sayfası:«C.Byeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.01.1969
  • i OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR Çocuk "Babam öldü!u diye ağlıyordu RFA,Kurtuluş İlkokulu üçüncü sınıfında geçen Pazartesi günü birinci ders,Hayat Bilgisi'ydi.Öğretmen Sabahat Karagül sınıfa girdi ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.01.1969
  • jfV İYİ İMKANLARLA ^v GEVD İşletme Müdürlüğüne GEVD Vf^ Namzet KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ALINACAKTIR İstanbul'da tanınmış bir endüstride kimya laboratuarı,kalite kontrol ve işletme ile ilgili görevleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.01.1969
  • ^HM\I ELEMAN AL Büvük bir sınai müessesenin İzmit'teki fabrikasında laboratuar ve kalite kontrol şefi olarak çalıştırılmak üzere bir Kimya Yüksek Mühendisi ile bir laborant alınacaktır tş tecrübesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.01.1969
  • Otl VE GENEl KÜLTÜR ANStKI OPKOlRt ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK S cilt takım hâlinde fizei kum teinde satışa çıkarıldı.150 TL.Genel Dağıtım ve Satis:BATES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.01.1969
  • SATILIK EMLÂK MAHMUTPAŞADA 3 ay sonra boş teslim 192 sayılı dükkân.Ali Muzaffer Ustaoğlu 55 43 86 NİŞANTAŞINDA yapılacak pa sajlı köse apartmanın proje üzerin,den dükkân ve katlarının satışına başlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • İSTANBUL 6.25 Açılış,program 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler,günaydın 7.30 Haberler ve hava durumu 7.45 Hafit müzik 8.00 İstanbul'da bugün İlânlar 8.10 Türküler geçirli 8.25 Piyano soloları 8.40 Bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK 1 Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul işyerimizden Ofisimize ait hububattan 5 000 tonun dökme olarak Bandırma'ya deniz motorlariyle taşınması işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • Yedek Maçlar 1 01 1-0 Feriköy Sivasspor Adanaspor Orduspor Sakaryaspor Karagümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • ES** ESME SİNEMALAR BEYOĞLU AS 47 63 15)Sevgili Caroline V.De Sica R.t.ATLAS 44 08 35)Hawai R.Harrison J.Andrews R.t EMEK 44 84 39)25 Saat A Ouinn V Lisi R.l FİTAS '49 01 66)Camako R.t İNCİ 148 45 95)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • W~L-iNEMA^^V İKİNCİ ZAFER HAFTASI IBEKLENMEYEN MİSAFİR guess who's coming to dinner Renk Ii-İng i I i zee Spencer,Sidney TRACY POITIER Katharine HEPBURN Konak sineması SEANSI AR:12.30-2.45-5.00-7,15 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • MAÇ Sıra No:1 3 4 6 8 13 Mlt-UYET servisi sunar KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı takım Numaralı takım İki takımın birbirleriyle vaptıçı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • j UNILEVER FABRİKALARI İÇİN I GENÇ MÜHENDİSLER ARANİYOR v ARANAN VASIFLAR f)1.ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ BULUNMAK,2.ÇALIŞMA HAYATİ İÇİN YETERLİ İNGİLİZCE BİLMEK n Kimya Mühendislerinden başka,sınaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • Büyük bir şirket,aşağıdaki vasıflan haiz eleman aramaktadır.1 Askerliğini yapmış olmak,2 Fransızca,Almanca veya ingilizce lisanlarından birine bihakkın vâkıf olmak,S Bisiklet parçalan veya parça İşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • R YEN!YAYIKLAR Bir yılın getirdikleri «VARLIK YILLIĞI 1969» Çeşitli yazar,Mkâyeci,denemeci,eleştirmeci ve şairlerden seçmeler.Varlık Yayınları,tstanbul.651 sayfa,fiyatı:10 lira.¦¦II ARLIK YILLIĞI»,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1969
  • Telefon 22 4410 YAYIN İLÂNLARI KÜLTÜR KUAFİVİ ÂRAf KİTABEYİ «VARLIK YAYINLARI Sunar.Doktorlara faydalı eser:m PSIKOSOMATİK HEKİMLİK Hazırlayan:Dr.KRİTON DİNÇMEN Akliye Asabiye Mütehassısı Bu mevzuda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • AY'LA KARŞILAŞINCA t Bastarafı Birincide «AY,KARŞIM'ZDAYD!Evet,Ay karşımızdaydı Güzelliğine diyecek yoktu;ama,her türlü hayat belirti sinden,yadb eskiden kalma herhangi bir havat izinden dp yoksundu.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • TEKSİF t Bastaraiı Birincide TEKSİF Sendikası yöneticiler] hafta içinde bir anlaşma olmadığı takdirde Sümerbank'ın 22 işyerinde de greve gidileceğini ve böylece grevci sayısının 31 bine yükseleceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • Ege tütün piyasası t Bastaraiı Birincide noktalarında baş fiatlann aynen muhafaza edileceğini bildirmiş ve öVetle şunları söylemiştir:«Yurdumuzun 1968 yılı tütün İstihsali,161.662 ton olarak idrak edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • HAKKI YETEN t Bastaratı Sekizincide görev almayacağım» şeklinde konuşmuştur.Hastalığı sebebiyle mal!Kongreye gelemeyen Hakkı Yeten ise.«Hizip başlarını yönetim kuruluna almakla iş halledilmez» demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • VEFAT Merhum Ali Rıza bey ve merhume Hayriye Hanımın mahdumları,merhume Ayşe Ruhsar Tüzel'in kıymetli eşi.Avukat Ali Nejat Tüzel'in sevgili babası,Muallâ Tüzel'in kayınpederi,Burçin Arkan.Mehmet Tüzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • Çok Acı Bir Ölüm Merhume Saliha Sabuncuoğlu'nun ve Kemalettin Sabuncuoğlu'nun sevgili oğulları,merhum Nurettin Sabuncuoğlu'nun,Emine Sabuncuoğlunur» manevî evlâtları,Sibel Sabuncuoğlu'nun babacığı,Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • VEFAT S.Bahar Oğulları Kollektif Şirketinin babaları SALAMON BAHAR vefat Cenaze merasimi 28 Ocak 1969 bugünkü Sah günü saat 11.30'da Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogunda icra edileceğini teessürle bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • KWlfRE YARDIM KAMPAKYAWA TEBfRRÜDE BULUKANLARIN LİSTESİ ÖNCEKÎ fOPLAM 619.896.25 TL 135.00 20.00 11500 20.00 20.00 30 00 20.00 10.00 20.00 20.00 100.00 100.00 10.00 000.00 100.00 7.50 100.00 100 00 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • Dikkat "Apollo 8„ Dünya ile konuşuyor İ Bastarah Birincide Radyo temasları yolunda.Borinan uyuyor.Daha sonra öbürleri uyuyacaklar.12 SAAT 14 DAKİKA SON-RA.Hız saniyede 7.700 kademdir.Her şey saat düze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • çamaşırı Arçelik,en titiz ev "hanımından daha V Jp Arçelik,en titiz ev hanımından daha titizdir.Dünyanın bir çok tanınmış markaları tarafından benimsenmiş olan ve Türkiyede yalnız Arçelik çamaşır maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • Almanyada bir işçi i Bastaraiı Birincide Kaatil,cinayetten sonra polise giderek itirafta bulunmuş ve maktullerin ev adreslerini vermiştir,öldürülen 2 işçinin evli olduğu açıklanmıştır.Mehmet Düzovalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • İSTANBULDA İSİ A Bastaratı Birincide dereceye kadar düşmüştür.Sakarya trafik ekipleri İstanbul Ankara yolunda araçları incir takmaya mecbur tutmuşlardır.Yolun dağ kesimlerine Karayolları ekipleri deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • GENÇLER ÖZGÜRLÜK A Bastaraiı Birincide reterlik binasını,iki gazete bürosunu ve Parlâmento üyelerine ait bazı evleri ateşe vermişler dir.Dakka'da sokağa çıkma va sağı devam etmektedir.Pakistan'ın ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1969
  • Çok Acı Bir Kayıp Sevgili arkadaşımız YALÇIN SABUNCUOĞLU'nu elim bir kaza neticesi kaybettik,acımız sonsuzdur.Merhumun kederli ailesine başsağlığı dileriz.Vecdi Çarpar,Ömer Çolak ve eşi,R.T.'den Mr.Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.01.1969
  • Geven vılkı urdan mı eörüıltlı i C.Başkanlığı furunun yapılmaması î Senatoya Getirilecek ANKARA^ ÖZEL J Cumhurbaşkanlığı Türkiye J Bisiklet Turu'nun Danışma Kurulu tarafından Uç yılda ir yanılmasına k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • İTALYA'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR Napolili Altafini de Brezilya'ya dönüyor Sivori'den sonra şimdi de Jose Altafini memleketi Brezilya'ya dönmeye karar vermiştir.Artık yaşlandığını ve İtalya'da futbol oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • Beşiktaş'ın eski Başkanı Hakkı Yeten,«Hizip başlarını almakla kulüp kurtarılanıaz» demiştir.Resimde Yeten sürülüyor.rMtLLÎYETl Yeten:«Hizip başlarını Beşiktaş kurtulmaz» dedi M Eski Başkan,kulübün mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • Millitiet'/n anketine göre I.Türkiye Lig'i nasıl bitecek?Eşit puandaki takımlar,ilk devredeki a\e rajlara göre derecelendirilmiştir.İkinci yarıda Sarı Kırmızılılar Sİ,Beşiktaş,F.Bahçe 47'şer Eskişehin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • Cemal Kamacı Fransız Lhomme ile dönüşüyor Tek profesyonel boksörümüz Cemal Kamacı bu akşam 20.30 da Spor Sergi Sarayı'nda Fransız boksörü Andre Lhomme İle dövüşecektir Cemal Kamacı 13.profesyonel müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • İSMAİL AKÇAY GELDİ Laa VeKM Maratonunda ikinci olan tsmall Akçay ve ayni yarışta onuncu felen Hüseyin Akta* dün yurda dönmüştür.Akçay,«Havanın yağışlı olması sebebiyle İkinci geldim» seklinde konuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • 6'!ı ganyanda 2 kişi 424 bin lira kazandı tZMÎR 0ZE1 Asım Demırok ve Abaulkadiı Erdo fan adlı Şinnveı Hipodromunda ça lışan İki içişe memuru altılı eanyan oyunundar 424 hin 12?lira kapanmış iardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • Göztepe'yi 4.turda Özcan'ın takımı bekliyor İZMİR.ÖZEL Yarın 3.tur revanş maçını yapa cak olan Göztepe dün Alsancak Stadı'nda ışıklar altında son çalışmayı yapmıştır.Antrenör Süvari,Nihat'ın sakatlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • Ualatasaray antrenörü Kaloperoviç,«Şampiyonlukta en büyük rakibimiz Fenerbahçe'dir» demiştir.Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda en tehlikeli rakip olarak kabul eden Kaloperoviç,Sarı Lacivertli takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • Lîg'de ilk ve son golleri soliçler attı TÜRKİYE Liginde İlk yanda oynanan 120 maçta yer alan 313 futbolcudan 64'ü takımlarmm bütün maçlarına çıkmışlardır.64 futbolcu arasmdan maçı tam olarak oynayabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • 16 TEKNİK YÖNETİCİ SPORTOTO ESASINA GÖRE İKİNCİ DEVRE MAÇLARINI TAHMİN ETTİ «İkinci yarıda kaç puan alabilirsiniz?konulu anketimize ka-^E tılan ve kanaatlerini bildiren teknik yöneticiler şunlardır:Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • FENERBAHÇELİLER BİR HAFTA iZ'Mli îzmirdekı Altınordu galıbıve finden sonra,Fenerbahçeli fut bolcnlara bir hafta izin vprilmıs tir.Bu istirahat sırasında Nedim,Şükrü,Nunweiller,Abdullah ve Raşit'in ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1969
  • 57 KİŞİ 13 BİLDİ Spor Totonun son haftasında 13 bilen 57 klsi,10 bin 466 lira alacaktır.Diğer dereceleri doğru tahmin edenlere düsen ikramiye tutarı şöyledir:13 bilen 929 kişi fi42'şer lira,11 bilen 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Spor İlavesi, Sayfa 1
  • 28.01.1969
  • ZOR FAKAT İMKÂNSIZ DEĞİL.Avrupa Kupalarındaki son temsilcimizin 4.tura geçebilmesi için Beograd'ın gol makinesi Santranç'ı durdurması lâzım.NURHAN AYDIN Göztepe yarın Beograd İle çetin bir mücadeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 1
 • Spor İlavesi, Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • f POR anlayışı Doğu'da başka,Batı'da başka,Amerika'-da başka,İngiltere'de ise bambaşkadır.Bir İngiliz iyi S futbolu,iyi hakemi sever ve onu,ya alkışlar veya ıslıkfl 1ar.Seyirci stadlara yalnız ve yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • İ İSMAİL ERCİN I I KONYASPOR I İ ANTRENÖRÜ OLDU Konyaspor antrenörlüğüne tsmail Ercin,menacerliğe Ok-1 tay Göral getirilmiştir.E Konya Siyah Beyazlüan böylece İstanbul'un iki teknik E I adamına takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • BAŞKENTTEN EKTUPLÛR COŞKUN OZARI Sonucu kim bilebilir ki YAĞMUR,çamur dinlemeden koşuşan futbol-cular Milli Lig'in birinci devresini bitirdiler.Bu bitimde sevinenler de oldu,üzülenler de.Sevinenlerle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • HAFTANIN II.TÜRKİYE LİGİ:Beyaz Grup)HAFTANIN KARE ASI İSKENDER Feriköy)ERDAL Sivasspor)FAİK Aydınspor)CENGİZ Samsunspor)HAFTANIN KARMASI Erol Sivasspor)Saim Zonguldakspor)iskender Feriköy)Cengiz Samsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • FEDERASYON VE MİLLÎ Baştarafı 4'üncü sayfada)derhal yerine getirilerek Ulvi Zıya Yenal ikinci «tez 1954 yılı Ni san ayında Federasyon Başkanh gına getirilmiş ve 6 ay sonra çekilmiştir.Zamanındaki maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • &SmM Pazar tünü 1-1 berabere sonuçlanan Galata Ülküspor maçından bir görünüş.[YILMAZ CANELı Liderler yerlerini koruyor Samsunspor,şampiyonluğa bü adım daha yaklaştı Ligin ikinci perdesini Ankaragücü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Bandırma Suspor kongresi yapıldı Bir süre önce faaliyete geçen Bandırma Susporları Kulübü,yıllık kongresini yapmış ve Mehmet Bozkurt başkanlığa getirilmiştir.Yönetim kurulunun diğer üyeliklerine de Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Tehir edilen Beyoğluspor Esk.Demirspor maçından evvel hakemler Şeref Stadını kontrol ediyorlar.I YİLMAZ CANEL] NAZİLLİSPOR GRUBUNDA İDDİASINI DEVAM ETTİRİYOR B Lig'in öteki grubunda maçları olmayan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • HER5EY KONDİSYON Baştarafı 4'üncü sayfada)dımanı alamıyoruz.Yalnız Türkiyt'nin en İyi masörü bizde,bizim çocukların masaj sevmemelerine bir tunu aklım ermiyor Çok faydalı olan masajı mümkün mertebe va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Sanayi Barbaros takımının bu mevsim başındaki kadrosu toplu halde.[MİLLİYET] Başkentin 3.Ligdeki 3 temsilcisi endişeli:Barbaros,Altındağ ve Petrolofis zor geçitte.10 maçta 1 puan alan Altmdağın kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Kütahyaspor ikinci yarıdan ümitli Kütahyaspor Başkanı İbrahim Germiyanoğlu,«1969 yılı Ue birlikte II.Türkiye Liginin ikinci devre maratonun» girmiş bulunuyoruz,tik devredeki şanssızlıklarımızı feride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Basketbolde yine G.Saray başta gidiyor Türkiye Basketbol Ligine Cumaı test ve Pazar günleri İstanbul v Ankara'da oynanan sekiz karşıla» ma ile devam edildi ve lider G latasaray yine tahtında kaldıista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
  • 28.01.1969
  • Orduspor sezonu böyle açmıştı.[MİLLİYET] Orduspor'un beyni Rasit.Lig heyecanının en çok ûüyulâuğü il.Her Ordulu'nun kalbi Orduspor için çarpıyor ÖRNEK BİR SEYİRCİ OLAN ORDULULAR İKİNCİ YARIDA TAKIMLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
 • Spor İlavesi, Sayfa 3
  • 28.01.1969
  • SPOR GAZETESİ SAYFA:3 28 OCAK 1969 ESKİSEHlRSPOR'DA İKİ AKRABA İlhanla,Abdurrahman'ın bir arzusu var:ŞAMPİYONLUK Kırmızı Şimşeklerin müdafaa oyuncusu İlhan Çolak Temmuz ayında evlenecek ERDOĞAN BAYRAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 3
 • Spor İlavesi, Sayfa 4
  • 28.01.1969
  • SPOR GAZETESİ SAYFA:4 28 OCAK 1969 Federasyon başkanları ve milli maçlarımız f:J HALÛK SAN YURDUMUZDA İlk kurulan Federasyonlardan biri olan «Türkiye Futbol Federasyonu» 1 Ocak 1923'de işe başlamış,13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 4