Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.08.1968
  • DURUM SOVYET EMPERYALİZMİ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ SOVYETLER Birliğinin,Çekoslovakya'daki gelişmeleri bir takım baskılarla kontrol etmeye çalışacağı ve askerî müdahaleye başvurmayacağı bütün dünyada paylaşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1968
  • Ankara'daki Çek Elçiliği dün cenaze evi gibiydi METE AKYOL'un yazısı 7 nci sayfada Macaristan da 12 yıl önce istilâ edilmişti 3.sayfada)Çekler tam rahat nefes alıyordu 3.sayfada)DİĞER FOTOĞRAFLAR 8.SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1968
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları 2 Eylûl'de başlıyor.Kayıtlara başlanmıştır,broşür isteyiniz.GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey Halâskârgazi Cad.No.300 Telefon:47 46 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1968
  • Johnson,istilâcılardan derhal çekilmesini istedi Amerikan Başkanı Beyaz Sarayda danışmanları ile görüştükten sonra «Çekoslovakyanm haklarının korunması İçin» diğer ülkelerle istişarede bulunduğunu söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1968
  • TEPKİLER.TEPKİLER.TEPKİLER.TEPKİLER.TEPKİLER.TEPKİLER.YURTTA Başbakana bilgiler Bitlis'e kadar jetle,oradan da helikopter ile ulaştırıldı PARTİ LİDERLERİ SOVYET İSTİLASINI ŞİDDETLE TAKBİH ETTİ I Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1968
  • Varşova aktifim 5 0 üyesi davet edildikleri gerekçesiyle Çekoslovakya'yı işgal elti Çekoslovakya'yı istilâ eden Sovy e t askerleri zırhlı birlikler ve »indirilmiş kıt'alar halinde Çek sınırından içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.08.1968
  • SON {Tünlerde,iç ve dış pek önemli olaylar arasında Cumhuriyet Halk Partisi içindeki huzursuzluklar ve yeni gelişmelerle ilgili haber ve söylentiler,basınımızda geniş akisler yarattı.Kamu oyunun dikka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • VEFAT Girit Hanya fatihi Yusuf Para ahlarından,Hanya eşrafından merhum Softazade İbrahim ve merhume Melek kızı ve Girit mücahitlerinden merhum Mustafa Tevfik Alyot'un eşi,eski Çanakkale milletvekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA AÇIKLAMA i 20 Ağustos 1968 tarihli Bir İstanbul Gazetesi,nın)birinci sayfasında sayın Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanı Dr.Vedat Âli Özkan'ın eczahaneleri denetlemeleri sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • Teknik Elemanlar Alınacaktır Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini bitirmiş ve tahsil İle hiç bir İlişiği bulunmayan azami 35 varında teknik elemanlar alınacaktır.Müracaat:P.K.674 Karaköy.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • İZMİR BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.DEN Kurulmakta olan çimento fabrikası montajında MONTAJ ŞEFLÎĞİNÎ deruhte edecek Makina Yük.Mühendisi Elektrik Yük.Mühendisi,Kimya Yük.Mühendisi veya Mühendisi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • SEVK VE İDARECİLİK ENFORMASYON VE DOKÜMANTASYON İSLERİNDE CALIjTIRlLMAK ÜZERE ELEMAN ALİNACAKTİR Temel vasıflar:Üniversite veya Yüksek Okul mezunu,tercihan iktisat ve işletme dallarından mezun ve iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • M EY Lİ D Sevgili kardeşimiz HACI Hikmet ERZtN'in ölümünün kırkıncı gününe rastlayan 24 Ağustos Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Erenköy Kazasker Camiinde Hafız Halil İbrahim Çanakkalell,I Hafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • ninninin ı itinin ıı ninninin ı m im 11 mı ıı umu Ml,TEŞEKKÜR Essiz esim,babamız kar-deşimlz merhum Profesöı I NECMETTİN HALİL ONAN'ın E kaybı dolayısıyla yanan yü-jj reğimizin acısını cenaze me.i ras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • ECZACI veya KİMYAGER Bayan İlâç fabrikası kontrol işleri İçin aranmaktadır.Tel:47 39 26 İlâncılık:8267 11395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • mm win TEŞEKKÜR Geçirdiğimiz müessif yangın olayı için Şirketimize veya îdare Meclisimiz Başkanımız Şevket Filibeli'ye bizzat gelerek veya telefon,telgraf ve mektupla üzüntülerini bildiren,alâka,yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • "S KALANI KURTARALIM 2 GÜZEL memleketimizde eski eserlerin nasıl çalındığını,I nasıl yağma edildiğini yazdım.Bu talan yalnız birkaç vi-I lâyete münhasır değildir,vatanın her tarafı bu hırsızla-i nn si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • Sahibi ı Milliyet Gazetecilik A.S.adın» ERCÜMENT KARACAN f$iiilâ€fef Genel Yaytn Müdürü» ABDt İPEKÇİ BU GAZETE BASI N AHLAK YAS ASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:ı um HASAN CTLMAJEB Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.08.1968
  • Vakit İmsak Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İl Vasati 327 514 12 17 16 03 18 59 20 38 III Ezani 8 26 1014 5 17 9 03 12 00 139 I 22 Ağustos ir Hicri 1388 Cemazlyel'evvel 27 Rumi 1384 Ağustos 9 I i r:rr.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.08.1968
  • Çekoslovakya'nın,komünizm ve hürriyeti bir arada yürütme gayretlerinin Doğu Avrupa'nın katı komünist devletlerinde yarattığı endişelerin yatıştığı sanıldığı bir sırada Sovyetler Birliği,Doğu Alman,ya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.08.1968
  • 12 yıl önce istilâ edilmişti Peşte Radyosu 4 Kasım 1956 sabahı «Bize yardım ediniz.Bize yardım ediniz.diye feryat etmiş,fakat hiç kimse yardıma gitmemişti.SOVYET birliklerinin,Çekoslovakya'daki libera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.08.1968
  • Çek olayının başlangıç tarihi,Lt/t)O.Ö Çek halkl 27 Tcmmuz günü Prag'da davarlara asılmıa bulunan ve DupçekH destekleyen 25 Temmuz'da Çek tankları B.Almanya binin mu 20 kilometre yakınında devriye gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.08.1968
  • Senelerin yıpratamadığı bir eser:"V»V!W mm.f\ı.i,uşi^jşmm AJS Doğu Beyazıt îshak Paşa Sarayı yıkılmaz bir müessese müessese arıyorsanız 4 MİLYON tîraîık "Güz Çekilişi" 8 Kasımda yapılıyor.Bu çekilişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.08.1968
  • flOC»ELNEfiJuLM|tf.MİM WKÖÜM)W« CEMİLE HMUM Mil ijimtLMBL MiNELAflU AcEIcîlİL CrMÎUELTAKıP VEL MİNELAK "tf^MALAfULÎlMDA1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • ÜLKEMİZDE A XASAVAN» EN 6.UZEL.ÇK J Tl BucMAiC 4 »ÇİM N£ A KAOAp J 4T^* ry7\s SÜREMİZ J VCAR.rSAAT-T^^OT^d Jvm1 l 5 sö»y?*5cSS^ ^iO/O^n BU HERiP" DEDlGlNI SAMiDENJ YAPARSA,VûKALATlP WES-ABINl KTME;BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • v£T BtfZ/XZ SOMZAf-r" KAREICETE GCÇI VORUZ-MOTOtlU 0MtAZUA BEMiAA ARAM.QA TUTAAAGA)PİK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • ME SANO'NIZ YA,İNŞ.AN A KENDİ A^A OİUİNJİNİ J KO^U^L-DUGU VERDE MUTUU Ol.UK.ÇAN SESt-JERjNı* J •h^u-k.fARKiLAî^ Düşünün BK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • BAK OOSTUf* ı BESi KIZIMI XAŞı 35 E* VABlP SuRATi Bu.Ru9Sun Ş{«AAANL.AVıP FDR AUNU KAVBET'AS-SİNİ EVOÇ:KALMA-SINI 'STEAAiyORUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • sustu sıcoet** DZıHA ÖSICB OÜŞÜSJB'AAS'OİM~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • ASİSTAN ALINACAKTIR Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin muhtelif kürsülerine asistan alınacaktır.İsteklilerin Ankara Üniversitesi Asistan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • İLÂN Dinar Belediye Başkanlığından 1 Belediyeye ait Savül kepçelî LEROI marka D.471 Sitarike bore 5180156 modeli,100149 Ş.Valon kapağı BIII.P.I.17991 motor güçlü Ekskavatör 15 eün müddetle ve açık art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • Denizcilik Bankası Erkek Sanat Enstitüsü Birinci Sınıfına Ortaokulu Bitirenler Arasından Seçme tmtihanı tie Öğrenci Alınacak 1 Okul gündüzlüdür.Her çeşit giyim eşyası ile ders araçları,öğle yemekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Keban barajı ve Hidroelektrik Santralı için Elektrik Teçhizatı Satın Alınacaktır DSt Genel Müdürlüğünce Avrupa Yatırımlar Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV Yoğurt ve balık beraber yenilirse.HATİCE AŞKIN Urta)Balıkla yoğurdun birlikte yenmesinin zehirlenme yapıp yapmayacağı halk arasında yaygın bir merak konusudur.Yoğurt yenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • JAMES BOND'ÜN SON MACERASI Ede İHSAH AVI Yazan:KİNGSLEY AMIS ühayet beklenen an geldi ve ortalığı acı bir makineli tüfek uğultusu kapladı.Etraf birdenbire muazzam bir projektörün ışığı ile aydınlandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • Bt-IB BULMACA 1 2 3 4 5 ö 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 SOLDAN SAöA:1 Fizikte devirli hareketlerde bir saniye içindeki salınım sayısı;TERSİ yemek.2 Ağırlık gevşeklik;Yiğit.3 Bir çeşit şekerleme;Bir ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.08.1968
  • KOÇ BURCU && 0itâ:M:OĞLAK BURCU •3f* Herkese İyilik etmeniz icabeden bir gündesiniz.En yakınlarınıza elinizden gelen her yardımı yapmaktan kaçınmayınız.KOVA BURCU Bugününüzü istirahat ederek esinize,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.08.1968
  • Amerika'nın bu en bakımlı şehrinde,halk yararına olan her şey inceden inceye düşünülmüş.JıUIII)»l!ll IIUÜ E MINNESOTA eyaletinin Mississippi nehrinin birbirinden ayırdığı ikiz şehri vardır.Minneapolis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 22.08.1968
  • SİNEMA artisti olabilirsiniz,ALMANAK,SİNEMA ALEMİNDE çalışmak isteyenlere ciddi-ve WÖ*£ZAM imkaW^ FlÜMLERDE oynayabilirsiniz.Resimleriniz ALMANAK $ağbasılacaktır.SİN AMA ARTİSTİ 'olmak istiyenler;1 fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 22.08.1968
  • SATILIK EMLAK n SATILÜC daire Çiftehavuzlarda salon,salamanje 3 yatak odası,tam konfora haiz 140 m2 daire sahibi eliyle satılıktır.Tel:55 52 20 LALELİDE satılık ev.21 32 40 YUVA Yapı ve İstihlâk Koope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 22.08.1968
  • Seka Muğla Dalaman Viskoz Selülpzu Sülfat selülozu yazı tabı kâğıdı ve karton tesisi ikinci kısım bina inşaatları ilânı TÜRKİYE SELÜLOZ ve KAĞIT FABRİKALARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muğla il hudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 22.08.1968
  • HASAN PULUR OLAYLAR liliilll Kamyon otomobili şarampola yuvarladı PARİS'li Guy Chevalier eşiyle birlikte Türkiye'ye geldi.Tatillerini Türkiye'de geçireceklerdi.Otomobilleriyle Karadeniz sahilini batıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • I l SİNEMALAR BEYOĞLU AS 46 63 15)1 Cherbourg Şemsiyeleri C.Deneuve A.Vernon R.F.2 Fantoma Coguyor J.Marala R.F.ATLAS 44 08 35)Batıda Vuruşanlar M.Brando K.ı.DONYA 49 93 61)Çirkin Gangster J.Paul Belm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • GRCİYAS BİRACILIK ve İDALT SARAYİ!A.Ş.TECRÜBELİ MONTÖR BİRİNCİ SINIF KAYNAKÇI BİRİNCİ SINIF TESİSATÇI elemanlar aramaktadır.Müracaatların Bahçelievler Eski Londra Asfaltı Haznedar Çiftliği mevkiinde M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • Satış Mümessilleri Aranıyor Parfümeri piyasasında tanınmış bir firma,tatminkâr sosyal şartlarla SATIŞ MÜMESSİLLERİ aramaktadır.ARANAN VASIFLAR:Asgarî lise mezunu,Askerliğini yapmış,35 yaşım geçmemiş,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • ÇELİK ENDÜSTRİSİ T.A.Ş.den Genç Metalürji Mühendislerine Pek yakında özel vasıflı saç İmaline başlıyacak olan Şirketimize,Mütehassıs nezaretinde:İmalât mühendisliği Kalite kontrol ve labaratuvar mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • ERTELEME Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün Enternasyonal Tenjs Turnuvası münasebetile 22 Ağustos 1968 Perşembe günü akşamı tertip ettiği müzikli yemek hava muhafeleti dolayısıyla 24 Ağustos 1968 Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • REKLAM ve MUHABERAT ŞEFİ ARANIYOR Büyük bir sanayi şirketin muhaberat ve reklâm servisini idare edebilecek askerliğini bitirmiş,tecrübeli ve enerjik eleman alınacaktır.Fotoğraf referans ve talep ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Tasdikli İmar plânı İle Hal.Kamyon ve Otobüs Terminali İçin ayrılan sahalar İçinde kalan Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde kadastronun 1569 adasında 1—2—3 parselleri,1789 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • ISTANBUL 23.45 Gece müzifii 23.55 Haberlerden özetler,kapanif 6.25 Açılış,program 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler,günaydın 7.30 Haberler ve hava durumu 7.45 İstanbul'da bugün 7.50 İlanlar,hafif batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • HERCULES BÜTÜN w DÜNYADA İSVEÇ MAMULÜ ŞİMDİ DE TÜRKİYE DFtetanbul B«klâm:3481 11371
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • BOL KAZANÇU MESLEK EN ZEVKLÎ SANAT' Radyo-Teyp Telsiz Elektrik-TV,özel Kurslarında sağlanır.EĞİTİM YILI Lö' KAYITLARI BAŞLADİ KIZ ERKEK GÜNDÜZ AKSAM HER GÜN 3 SAAT DERS Gelip Körünüz.İzahat veya broşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • REŞADİYE ELEKTRİK ve SU İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN 1.Kazamıza 16.kilometrelik mesafeden lçmesuyu nakli ile 100 metreküplük bir adet inşa ettirilecek su deposunun yapımı için 158.1968 tarihinde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Çiftliğimizde inşaa edilmiş bulunan birinci sınıf lüks turistik Marmara Oteli 27.8.1968 Salı günü saat 15.00 de açık arttırma ile kiraya verilecektir.Açık arttırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.08.1968
  • Cennet Yalova'da TAKSİTLE satılık PLAJ DAİRELERİ MOTEL TİPİ 2 ODA.MUTFAK Duş-Tuvalet)BALKON.BAHÇE.PLAJ Mevzii kanalizasyon,beton yol,su kulesi,v.s.inşaat hisseleri ile 50 metrekaredir.30.000 LİRALIK D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • M Ankara'da Çek çiliği cenaze evi gibiydi.Rus Büyükelçiliği Başkâtibi ise,Rus askerlerinin Çekoslovakya'ya davet üzerine gittiklerini ve sosyalizmi tehditten kurtardıklarını söylüyordu.P-T.METE AKYOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • PARTİ LİDERLERİ SOVYET İSTİ t Bastarah Birincide TİP Genel Başkanı Aybar ise demecinde,Moskova yöneticilerini «Hâlâ Stalin ölçüleriyle hareket etmekle» suçlamış ve «Nazi istilâsına kahramanca karşı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • JOHNSON Bnstaralı Birincide relerde bulunduğunu açıklamıştır.Sabahın erken saatlerinde danışmanları ile Beyaz Sarayda görüşen Johnson şöyle demiştir:«Çekoslovakya'dan gelen fecî haberler dünyayı şoke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • TÜRK HALKİNİ 4 Bastarafı Birincide rürk kamu oyu.Hu hareketi kınamalı ve dünyayı hegemonyası altına almaya çalışan süper devletlere karşı direnen ülkeler arasında yer almalıdır.Bunun için kamu oyumuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • Otuz senelik tecrübe MUSTAFA BERİŞ İnşaat kalfası ve Taşoron TEL:53 38 69 Kartal Petrol İş Sitesi Batman Sokak No.22 Milliyçt 11408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • i mır.mimini.m ıı mi TEŞEKKÜR E Hastalığımı teşhis ve ame-E E liyatımı başarıyla yapan CI-E E hangir Kliniği sahip ve E E Mes'ul Müdürü sayın Operatör Doktor Hamdı ÖZK^N'a Büyük ve kıymetli yar» i E d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • M E V L İ D Eski Orman Yük.Müh.'I,Hüsniitabiat Matbaası sahiplerinden kıymetli varlı5ımi2 AHMET MİTHAT DÖRDÜNCÜ'nün vefatının l'lnel münasebetiyle 24 A&ustos 9G8 Cumartesi günü ikindi namazını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • ÖLÜM Merhum Samî Nuray'ın eşi,Malike.Miirrüvet,Şadiye,Leman ve Sevim'in anneleri,ZEHRA NURAY vefat etmiştir.Merhumenin cenazesi 22.8.1968 Perşembe günü ikindi nazamından sonra Kadıköy Osmanağa Camiind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • ROMEN t Bastaraiı Birincide muş,Ruslara ve Çekoslavakya'yı istilâ eden diğer ülkelere çok ağır bir dille hücum etmiştir.Halkın alkışları arasında zaman zaman yumruklarını sıkarak konuşan Ceausescu,«Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • VEFAT Rekalardan merhum Bekir beyefendinin oğlu.Rahmiye Berker'ln sevgili eşi.Sata-öğün,Melâhat Berker,Nebahat t.vidnö^n'ın biricik babaları.Yük.Mühendis Bülent îyidoean'ın kayınpederi.Rıza Uğun,Bireü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • ACI BİR KAYİP Kıymetli arkadaşımız Gaffar BAYDAR 6 aydır çekmekte olduğu amansız dertten kurtulamı yarak 20.8.1968 cünü çok genç yaşta vefat etmiştir.Rahmetliye Tanrıdan mağfiret diler.anne.baha ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • GSOiOS-O SABAHAT ve UĞUR ALTAN Oğulları OSMAN ZAFER'in Doğumunu akraba ve dostlarına müjdeler.19.8.1968 İstanbul Milliyet 11399 Q 0 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • SERJ ve MARINA Erkek yavrularının dünyaya çeldiğini akraba ve dostlarına duyururlar.16.8.1968 Alman HastahancsJ Milliyet:11380
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • OLMAZ BOYLE ŞEY A Bastaraiı Birincide Akşam üzeri Başkan Svoboda'nın tutuklandığı yolunda haberler çıkmış ancak kendisinin geç saatlerde bakanlar kurulu üyelerini kabul ederek çalışmalar hakkında bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum AH Şefik Yunusoğlu ve merhume Saniye Yunusoğlu'nun biricik kızları,merhum Tevflk.Mustafa ve thsan Yunusoğlu'nun kızkardeslcrl.Taner ve Semra Yunuso&lu'nun biricik halaları.Behire Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • *w isrmiBULişiK jnüHEJiDisıiKvjninuutüK 2£t YÜKSEK OKULU GÜNDÜZ VE AKŞAM İNŞAAT MAKİNE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ VE GÜN-DÜZ MİMARLIK BÖLÜMLERİNE ÖĞRENCİ KAYITLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.BU YİL OKULUMUZA İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.08.1968
  • DURUM A Bastarah Birincide aksine Sovyetler Birliğinin emperyalist politikasının tescilidir.Artık Sovyet yöneticileri Amerika'nın Vietnam'a müdahalesini kınarken ve Amerikan emperyalizmine karşı savaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.08.1968
  • ty* 'â ***«3itf «ite J^âh^JL,jgka iHr^fc* *teği *r ^Jfc.^S^0m Sabahın erken saatlerinde Prag caddelerini dolduran Sovyet tankları ve kırmızı bereli,makineli tabancalı Sovyet askerleri.Radyofoto UPI T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • Vefa dün sabah 9'dan akçam 18.00'e kadar idman yapmıştır.Antrenör Cihat Arman sabah kalecilerden başlamış,akşama kadar bütün futbolcularla ilgilenmiştir.Vefa bugün Defterdar ve Şehremini amatör takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • KAPAU OTURUM Halit Kıvanç Allan Erbulak Konuştular.Sordular.Yazdılar.Çizdiler.YARIN Milliyet' te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRA 1.Koşu:Favori:Fındık 18.Plase:Filiz 15.Kehribar,Sürpriz:Çakır Emine.2.Koşu:Favori:Nazır,Pİâse:Armağan,Sürpriz:Emerson.3.Koşu:Favori:Beyberk,Plase:İmbat.Yıldız 333.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • E Bahçe-Rapid maçına izin yok İçişleri Bakanlığı izin verirse karşılaşma saat 16.30da A.Sami Yen Stadında oynanacak ANKARA,ÖZEL BUGÜN yapılacağı evvelce bildirilen Fenerbahçe Rapid maçının oynanması t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • O'NA «POSIPAL» DERLERDİ Neoni'yi kaybettik Eski millî futbolcu 43 yaşında bir kalb krizi sonucu Catalca'da vefat elti Eski millî futbolcularımızdan Necmi Onarıcı,Çorlu'da geçirdiği bir kalb krizi sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • Her Fenerbahçeli bir İngiliz'le evlenecek,Teknik Direktör Molnor Manchester City'e karşı iyi sonuç alabilmenin sıkı markajlı oyunla mümkün olabileceği inancında NAMIK SEVIK l t ANCHESTEB sahasında her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • Ümitler,es?Balkan Şampiyonasına hazırlanan kadro Çarşambaya kampa alınacak SELÂNİK'de yapılacak Balkan Ümit Takımları Tur nuasına katılacak,Ümit takımımız Beyoğluspor ile yap tığı hazırlık maçını 5—0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.08.1968
  • BASKETBOL TURNUASI BUGÜN BAŞLIYOR Galatasaray Lisesinin 100.kuruluş yılı sebebiyle düzenlenen dörtlü basketbol turnuası bugün Ali Sami Yen stadında başlayacaktır.Program şöyledir:13.30:Beşiktaş Balkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor