Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • KRİZ.BATI AVRUPA borsalarında son günlerde altına hücum artarken,doların değeri üstündeki endişeler de büyümektedir.Dünya para sisteminde büyük dalgalandırmalar yaratma eğilimindeki dolar krizi,aslınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • PAPA EFTİM DÜN ÖLDÜ Üç günden beri Amiral Bristol Amerikan hastahanesinde tedavi altında bulunan Türk Ortodoks Patriği Papa Ettim,dün saat 19.15'de,84 yaşında olduğu halde beyin kanamasından ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • Çekoslovakya ve Polonya'da nümayiş yapılıyor DIŞ HABERLER İki komünist Doğu Avrupa ülkesinde,rejim aleyhindeki gösteriler yayılmakta ve büyümektedir.ÇEKOSLOVAKYA'DA 2000 öğrenci ve genç işçinin Prag'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • ir dolu variller sel suları ile ara'ya yayıldı 3200 varilin ellenmemesi için ilgililer alarma geçti.Yurtta selden ölenlerin sayısı 30ra çıktı s ANKARA,ÖZEL EL baskınına uğrayan Etlik ambarlanndaki 320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • CAĞIMIZIN EN BÜYÜK Kim Philby'nin 1963 de Rusya'ya kaçmadan az önce Beyrut'ta çekilmiş bir resmi.30 yıllık Sovyet ajanı Philby'yi İngiliz Enteli'ıans servisi nen güvenilir elemanı» sayıyordu.Ve 7947 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • iki taraf da ü Thant'a haber gönderdi Türk ve Rumlar görüşmeye hazır sm durum Kibrisin denen SÂMi KOH£M% mıJaniHigüff Rum hükümeti Denktaş'a pasaport verecek.Örek,Makarios'un kararını "İyi bir jest,ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • V "İ «Karacan Armağanı» üçüncüsü EROL TOY un gözlemlere daya* nan romanı PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • Altına hücum panik halini Avrupa'daki panik,para anarşisi yaratacak durumda.Gümüşe de hücum başladı.Türkiye'de altın borsasında fiatlar yükseliyor LONDRA.A.A.A.P.A AVRUPA'DAKİ altın paniği,tam bir par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • MİLLİYETİM 6 BİN YILLIK ESERLERİ KURTARMA KAMPANYASI Bağış toplamı 108.739 lira KEBAN'daki 6 bin yıllık eserleri kurtarma kampanyasına yapılan yardımlar dün 108 bin 739,80 liraya ulaşmıştır.Kampanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • RİYAD İLE RESMİ GÖRÜŞME BAŞLADI ANKARA,A.A.Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Mahmut Riyad,eşiyk birlikte,dün saat 15'te İstanbul Üzerinden uçakla Ankara'ya gelmiş ve Esenboğa Hava Alanında Dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • Seçim Kanunu,Senato Komisyonundan geçti Tasarı Salı günü Senatoda görüşülecek.ANKARA,ÖZEL EÇîM Kanunu tasarısı dün AP'lilerin komisyonda toplanmaslyla görüşülmüş ve aynen kabul edilmiştir Taaarı,ör el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1968
  • Liselerarası Müzik Yarışmasının JUrisi:Soldan sağa doğru)Fecri Ebcioğlu,Süheyl Denizci,Durul Gence,Atillâ özdemiroğlu,AJda Pekkan,Doruk Onakkut,Altan Poyraz,Muammer Yeşil yalnız kulağı görUnen)ve Doğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1968
  • VEFAT Eğin eşrafından,İstanbul tüccarlarından,essiz insan Bay SITKI AKIN Londra'da Cenabı Hak'ın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 15.3.1968 Cuma günü,Cuma namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • VEFAT Şirketimiz kurucusu ve İdare Meclisi Reisi,eşsiz insan Bay SITKI AKIN Londra'da Cenabı Hak'ın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 15.3.1968 Cuma günü bugün)Cuma namazını müteakip Şişli Camiinden kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • I TEŞEKKÜR İLANI l Şirketimiz ortaklarından LEVİ i STRUMZA'nm İ E vefa*-dolayısı ile cenaze E E törenine katılmak,çelenk E göndermek,telgraf,tele-fon ve mektupla taziyet-E E lerini bildirmek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Âîom ve küçük MİLLİYET gazetesinde 9 Şu bat 1968 tarihinde Sayın Emekli Kurmay Albay Feridun Akkorun «Atom ve küçük ülkeler» başlıklı yazısını büyük bir alâka ile okudum.Savın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • ACI BİR ÖLÜM Rize Fındıklı eşrafından merhum Mehmet efendi ve Şadiye hanımefendinin evlâtları,Remziye Cakıroğlu'nun eşi.Ulvîye ve Niyazi Çakıroğlu'nun kardeşleri,Neşet ve Talât Çakıroğlu'nun ağabeyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • SERPİL KALELİ ile FUAT SUSSA Nişanlandılar.14.3.1968 tstanbul Milliyet:3304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • TEŞEKKÜR 9 Mart 1968 günü Yalovo'ya gitmek üzere bindiğim Fenerbahçe vapurunu terk ettiğimde eşyalarımı unuttuğumu farkettim.Turan Emeksiz Gemisi Süvarisi Sayın Mehmet Bey İle 2 ncl kaptanın yakın llg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • VEFAT Merhum Ali Saip Kantemir ve Hadiye Kantemir'in kızları,Edip Kantemir'in kardeşi,Cilve Budak ve Evin Kantemir'in halaları;PERİHAN KANTEMİR Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 15 Mart 1968 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyyen ayrılmış bulunan annemiz ve aile büyüğümüz MUNİSE KOYUTORK hanımefendinin cenaze törenine iştirak eden,çelenk gönderen,telefon,telgraf,mektupla veya evlerimize kadar zahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • Amerika,Ortak Pazann tütün siyasetinden endişeli BRÜKSEL.AA.1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe «irecek olan Ortak Pazar'ın yeni tütün Dolitikası.Amerika'nın tepkisine vol açmış bulunmaktadır Amerikan tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • Pakistan pamuk için bize verdiği imkânı kaldırdı Pakistan'ın 1968 yılı Ocak Haziran dönemine alt 6 aylık İthalât rejiminde lisansa tâbi mallar listesine dahil pamuğun sadece Tlirklye'den ithal edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • EKONOMİK VE SOSYAL ETUDLEtt KONFERANSI Ünlü İngiliz İktisatçısı Aubrey Jones geliyor İngiltere Fiatlar ve Gelirler Genel Kurulu Başkanı Aubrey Jones,«İktisadî Devlet Teşekküllerin Seminerine katılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • Tekin:Tütünde kalite çok düştü,H Adana Hatay piyasasını açan Tekel Bakanı,yeni çıkacak tasarının ekimi sınırlayacağını da belirtti ADANA.AA.ADANA Hatay tütün piyasası dün saat 8'de Gümrük ve Tekel Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • VEFAT Memleketimizin tanınmış ecza tüccarlarından ve müessesemizin kurucularından çok sevdiğimiz,HASAN ÖZİŞ 14.3.1968 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 15.3.1968 Cuma günü,Şişli Camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • VEFAT Memleketimizin tanınmış ecza tüccarlarından ve müessesemizin kurucularından çok sevgili ortağımız,HASAN ÖZİŞ 14.3.1968 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 15.3.1968 Cuma günü,Şişli C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • ACI BİR KAYIP Tanınmış ecza tüccarlarından öziş Ecza Deposu kurucu ve ortaklarından,Fadilâ Öziş'in sevgili eşi,Fatma Güçlü'nün ağabeyisi,Behzat Öziş,Semahat Durgun,Didar Pelit,Edibe Durgun'un kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • HATİCE SAYAR ile Mak.Mühendisi Kemal ALTÜNUÇ Nişanlandılar 14.3.19G8 Karacasu Milliyet:3337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • ¦amal—Cumhuriyet 107.50 Reşat lira 182.50 Hnmit lira 133.00 Aziz lira 116.00 İngiliz Kral 127.50 Vapolyon 122.00 24 ayar külçe 15.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • VEFAT Sındırgı eşrafından Sadiye Şatır'ın biricik eşi,Semih,Melih ve Erol'un sevgili babaları MEHMET ŞATIR 14.3.1968 günü vefat etmiştir.Cenazesi 15.3.1968 günü.Cuma namazını müteakip ebedî istirahatg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz acılar İçinde bırakarak Hakkın rahmetine kavuşan kıymetli aile büyüğümüz ve çok sevgili babamız;Kemaliyeli Emekli Tadilât Komisyon Reisi ALİ AYDINLIK'ın cenaze törenine iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • TEŞEKKÜR 13.3.1968 Çarşamba günü Allahın rahmetine kavuşan aile büyüğümüz merhum Mahmut İren'in refikası salihatı nisvandan ASİYE İREN hanımefendinin cenaze merasimine katılmak lûtfunda bulunan,telgra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • FASİ» ÇIKTI Bu fasikülden bâzı maddeler:Sanayi Bakanlığı Sancağı Şerif Sancak Saruhanoğulları Selçuklular Sevr Andlaşması Shakespeare Bernard Shaw Sıkıyönetim Sivas Sivas Kongresi Sofokles Sokollu Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • Mllliyat Gazetecilik A.8.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Mâlime!Genel Tavın Müdürü ABDİ tPEKCÎ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YOLMAER Spor bölümünden sorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • 3 Vakit tmsak GUnes öğle tklndi Aksam Yatsı Vasati 4 35 6 11 12 23 15 43 18 15 19 46 Ezani 10 22 1157 6 09 9 29 12 00 131 I 13 MART 1968 Hicri 1387 ZİLHİCCE 15 Rumi 1384 MART 2 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 15.03.1968
  • ccNükte ve Nüktedanlar» HEBtOĞLU Yayınevi,«Türk Nüktecileri» başlıklı «Necdet Rüştü Efe» tarafından yazılmış bir kitap neşretti,bundan bir tane de bana göndermek nezaketinde bulundu,kendisine teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1968
  • 4 Belediye Reis Vekilliği görevine dün sabah 7.30 da başlayan ve «Elhamdülillah Galatasaray'Iı değiliz» diyen Faruk İlgaz,Reislik makamında.az d ün 7.30 da görevine başladı Belediye Başkan Vekili dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 15.03.1968
  • Tıp Bayramı törenlerle kullandı Sağlık Bakam,Sağlık Sigortası Kanunu tasarısının yakında Meclise verileceğini bildirdi.GELENEKSEL «Tıp Bayramı» dün törenlerle kutlanmıştır,öğleden önce Cerrahpaşa ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 15.03.1968
  • İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ 3 YASINDA Basın 12443)3323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 15.03.1968
  • Büyük bir firmanın,merkez bürosunda çalışmak üzere,askerliğini yapmış,Almanca bilir Bir MAKİNA MÜHENDİSİ ve Bir ÇELİK İNŞAAT MÜHENDİSİ aranmaktadır.îlmlilerin,biografi ve bonservisleri ile,P.K.119 SİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 15.03.1968
  • İstanbul Çocuk Sağlığı Derneğinin 5-24 Nisan 1C:8 tarihleri arasında tertiplediği cazip RUm-ORFONYA GEZİSİ rupolev 104 tipi 100 tlşilik let uçaklarıyla hava yolculuğu,Moskova vapurla Japon körfezi Tok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 15.03.1968
  • Mm.Liselerarası Müzik Yarışmasında birinciliği kazanan Ankara Fen Lisesi ekibi,Durul Gcnce'den armağanım alırken.İkinci I iftl kazanan İstanbul Erkek Lisesi orkestrası,Şerif Yüzbaşı oğlu tarafından la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 15.03.1968
  • hayalinizdeki YAZLIK KUMAŞ TERYLENE kumaşıdır it* 45 Yün 55 Terylene karışımı yünlü karakterinde Kula Terylene'i Kula Terylene'i rakipsizdir Kula Kumaşı Alan Aldanması KULA MENSUCAT FABRİKASI A.S.İZMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1968
  • üımm değmez FAKAT,'S.MİMENT.EK çûfc DNÜ T NE ^aMENTint VARP&I-%n MDSYÖ-BîKSîOL-M^A8iHrWHA.fLiNi-2ii(MLMANizîLLıV,FtüMİZİ SMLAİANI2 TELÜJî PölîSEHMERYWNİIfc.5ü5llüTİİK MÎA9 X Bü İEfeMAM^ûLDAN KM)İN Blİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • 'i'nSAi^j LARısJ EsJ BÜYÜK SEVGİLİLERİ Qİ(ZL.ER.BlR ÇOCUK.KıROA DOLAŞMA-ĞA V\ÇIKIYOR OhJLAR DA PEŞLE-RİME TAKILIRLAR ÇOCUhC ACIKTI V\HEAAESJ BİR.SUMU ÇE-S/l'RAAESİ Ot-UVE.R.i'RlER_ÇOCUK,GO^Ui.MEMİŞ g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • Bil-'VOR MUSıJ*.^AhiR.MU EPEY rıEvt-J S^ ÇEVİR.C/^JNi-ıyı/o 5ıNi es» M Fîu/yUN.îl,^iL-AAi-8Î.BÖuu/vmJnlİ 7 Rı o UDU 'UnnûmuA.i&tanettf Su-Duc.A*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • G&zeryABtsı BiL_ET ALMAK IÇIN SieAV X GltiJECEGfvv.Sabah\amma bitmez.9 I sece.vm/'t—r ve M-4C SâŞt-A^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • SEv 3iL-IMJ ÇALDIN BEN RE.Zil-ETTİN.ÖLDÜRECEĞİM SE Jİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • IMina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğü 1 Kurumumuz ihtiyacı olarak 2176 metre kare telli cam satın alınacaktır.1 2 Şartname,Karaköy Bankalar Caddesi No.75 77 Alım Servisinden alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • KAPALI ZARF USULÜ İLE 1 ADET ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI 1 ADET PLANYA TEZGÂHI 1 ADET ŞAKULÎ FREZE TEZGÂHI 1 ADET EKSANTRİK PRES SATIN ALINACAKTIR Kayseri fabrikamız için yukarda dökümü yapılan malzeme sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TELEFON SANTRALI ALINACAKTIR.1 Mevcut özel ve fennî şartnamesine göre 1 adet 10x100 lük otomatik telefon santralının mubayaa ve yerine monte edilmesi işi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Reisliğinden Akademimiz İşletme İktisadı Kürsüsü için doktoralarını yapmış namzetler arasında Doçentlik imtihanı açılacaktır.Memurlarda aranan genel şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • Çeviren;BÜYÜK HİKAYE güzü,sajar m Gözyaşları içersinde yüzük hikâyesini ve geçen olayları anlattım.Jim önce şaşırmış,sonra kızmıştı.Ağzına geleni söylüyordu.Benim suçsuz olduğuma o da inanamamıştı.Yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • S AS ANKA' ntn BÜYÜCÜSÜ yazan Ahmet Kozanoglu çlz*n Abdullalt Turhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • IUII BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 '8 9 80 1 2 3 i B3 5 6 7 8 9.İ_J I i SOLDAN SAĞA:1 Silâh mânasına;TERSİ ölümsüzlük.2 Kasımız ile sacımız arası;Giderme.3 Kısa imza Yabancı dilden)Sair.4 Cereyan Eski Yeni di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 15.03.1968
  • ılı d»ı »filindi OĞLAK BURCU "0Aoca^ Talihiniz tersine gitmiyor ama siz ka-ranlık hisler içinde çırpmıyorsunuz.Bununla mücadele için kitap okuyunuz.KOVA BURCU gSL Büyük bir yorgunluk hissedeceksiniz.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1968
  • RUM BARİKATLARI KALKTI.TÜRK BARİKATLARI DURUYOR M '•iv:y' İVE la t *H i 1 1 1 m mm •1*1* İli 1,87] i fil Kibrıstöri donen SAMİ KOHEN yazıypr I İHf Kum polisi ve askerleri geçen hafta,Lefkoşa'nm «Magos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 15.03.1968
  • İNSANLAR HASAN PULÜR TEBERRU BAŞKADIR,VERGİ DE BAŞKA.KÜTAHYA Azot Sanayiinde çalışan az gelirli bir işçinin en ucuz eğlencesi ne öyle uzun boylu düşünmeğe ne hacet!Çoğumuz gibi sinema!O da öyle sık sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 15.03.1968
  • I cnunoiG I 'CİHAN KOM.ORT.Sultanhamam Katırcıofliu han Kat5 İstanbul1 ÜSTÜN KALİTESİ DİLLERE DESTAN OLAN TEK İSİM.Ve dünya radyo sanayiinin önder tekniği GRUNDIG harika modellerine Rekor Boy Tip-208'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 15.03.1968
  • SATILIK EMLAK ACENTA ve şirketlere,Mecidiyeköy ana caddesinde 1000 m2 mağazası,1000 m2 deposu,üstünde 320 m2 ofisi,tam konforlu önü otopark,ödeme kolaylıklı,3.5 milyon Anadolemlâk 22 74 74 TURERTİCARE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1968
  • her ay zevkle okunan ve Ingilizcenizi kuvvetlendirecek Reader's Digest dergisi sizleri 2 senelik tenzilatlı abone yapıyor 24 ay süre içinde adedi 6 TL.dan 144 TLödenecek bu dergi şimdi 60 TL.TENZİLATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • UNIVAC TEKNİSYEN ARIYOR UNİVAC 9200 9300 ve 9400 Kompüter sistemlerinin Tamir ve bakımı için Türkiye'de ve Avrupa'da yetiştirilmek üzere İstanbul ve Ankara UNİVAC Teşkilâtına teknisyenler alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • Elhamra istanbul Tiyatrosu YENİ OYUN DİSKOTEK Komedi 3 Perde Nakleden:EKREM DÜMER Sahneye koyan:AHMET ÜSTEL Hergün 18.15 Pazartesi 21.15 de İMAM *Nf KAM SON HAFTA Pazartesi hariç her gece 21.15 de Çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • İMALÂT FİATINA SULIAHHAMAM AŞİREFENOİ CAD.38 Reklâmcılık 915 8351
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • SERMAYE Kârlı,devamlı,ciddi,müşterisi hazır işe,kuruluş için 100.000 300.000 lirası veya asgarî 35 odalı boş binası olan ortak arıyorum.AcelJ P.K.773 Karaköy îst.Tel:49 75 N Reklâmcılık:1270 3350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • İSTANBUL 6.25 Açılış,program 6.30 Kur'an-ı Kerim,açıklaması 6.50 Saz «serleri 7.00 Köye haberler,sunaydın 7.30 Haberler ve hava durumu 7.45 İstanbul'da bugün 7.50 İlânlar ve hafif müzik 8.00 Hafif bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • Aktris Maureen OrHara evlendi HOLLYWOOD,AP Aktris Maureen O'Hara Salı günü Virgin Island'da Pan American Hava Yolları pilotlarından Charles Blair ile evlenmiş,haberi yıldızın bir arkadaşı vermiştir.Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • IKRAMIYELI BEREC daha uzun ömür KALEM PİLİ BEREC ALTIN SERİ ÇELİK GİBİ KUVVETLİ ALTIN GİBİ KIYMETLİ MAHFAZALIDIR Hancılık 5531 3320
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • â İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASİ SON TEMSİL G.Donizetti LUCtA Dİ LAMMERMOOR Opera 4 Perde)16 Mart 1968 Cumartesi Saat 21 de 50.TEMSİL E.Kalman ÇARDAŞ FÜRSTİN Operet 3 Perde)19 Mart Salı,Saat 18 %50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • İNGİLİZCE VE DAKTİLO BİLEN Bayan SEKRETER Aranıyor taliplerin tatil günleri dışmda hergün saat 16.00 18.00 arası Romoil Petrol Limited Şirketi,Kemankeş Cad.Taviloğlu Han Kat:5 adresine şahsen müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • KİRALIK BÜROLAR Fındıklıdaki Işhanımızda boş bulunan odalar büro olarak kiraya verilecektir.Taliplerin aşağıdaki adrese müracaatları ilân olunur.Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Kat 5 Sosyal Sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • OEcansanı BEYOĞLU AS 47 63 15)Sevimli Kumarbaz S.Koscina H.Buchhols R.t.ATLAS 44 08 35)Kahraman Şerif G.Gemma R.l.DÜNYA 49 93 61)Esrarengiz Yolculuk S.Boyd R.l.EMEK 44 84 39)Bekleyen Çocuk B.Lancaster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • C3 TAgjriE AVRUPA RİNG,GEZİLERİ üt 1-2" v uteyiniı.İstiklâl Cad-87/5.Lâle Sineması üstü-BeyoğIu I •Kf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • Erksan,Engin ve Özer üçlüsünü biraraya getiren Üç konulu filmin çekimi tamamlandı İzzet GUnay,Sezer Güvenirgi)ve Behiye Aksoy,«Kederli Günlerim» filminin bir sahnesinde.Üç ayrı hikâyenin yer aldığı fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 15.03.1968
  • Kendilerine "dâhi rejisör,deniyor ama.Biz bu tümlerden sahiden bir şey anlıyor musunuz?Uç «dâhi rejisör»;İgmar Bergman,Federico Fellini ve Mîchelangelo Antonioni'dir.Bu üç rejisörün yaptığı filmler,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • KAYIP ARANIYOR Yanda fotoğrafı bulunan Fenim ve Mihriye Naciye oğlu Necati,1930 yılından beri kayıptır.Kendisinin Orta-Doğu ülkeerinden birinde olduğu sanılmaktadır.Tanıyan,gören veya nerede olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • MEVLİDİ ŞERİF Bizleri sonsuz elem içerisinde bırakan çok sevgili aile büyüğümüz Nureddin Gülşen'in aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40.gününe tesadüf eden 16 Mart 1968 Cumartesi günü ikindi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ME VLİD Eşim AHMET TARLAN'ın Aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 16 Mart 1968 Cumartesi günü ikindi namazını mütea-kip,Bakırköy Camii Şerifinde Mevlidi Şerife,akraba,dost ve din kardeşlerimizin teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • TEŞEKKÜR ş Rahatsızlığım sesebiyle ya-E tınldığım Sosyal Sigortalar E Kurumu İstanbul Hastahaneî sinde zamanında cerekli E müdahale,çok yakın alâka ve ihtimam ile beni tekrar sıhhate kavuşturan kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ^idkö^'d^ ^Jkfuca 2 9 81 ^zâma^c TÜRKİYE EMLÂK i KREDİ BANKASI Gû*&eM»4oı*ı Basın A.1524 11848)3321
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • VEFAT Merhum İsmail.Nysret Sert ve Bedriye Sertsin" evlâdı merhum Akif Sert'in hemşiresi Dr.Nail Sert,Hafize Ragıp ve Nefise Ataknn'ın yeğenleri KAMER SERT vefat etmiştir.Cenazesi 15 Mart 1968 Cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • VEFAT Sabiha Akev'in eşi,Avukat Dr.Sahir Talât Akev'in babası,Avukat Harika Akev'in kayınpederi,Yıldız Akev'in sevgili dedesi,Atiye Türel ile Huriye Akev'in amcası,Abdi Fuat Akev ve Şürekâsı Hisseli K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • TEŞEKKÜR E 4 Mart 1968 tarihinde ölü-E E rnü ile bizleri acılara boğan E E değerli esim ve «evgili ba-i E bamız Em.öğretmen E Ş.Sami Kubilây'm j cenaze törenine katılarak,j eve gelerek veya telgraf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • VEFAT Şirketimizin kurucularndan ve İdare Meclisi âzası sitkİ'akin Londra'da Cenabı Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 15/3/968 Cuma günü Cuma namazını müteakip Şişli Camiinden alınarak Zincirlikuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ACI BİR KAYIP Muğla eşrafından ve İstanbul tüccarlarndan Sabri Acarsoy'un kıymetli refikası,Cahit,Macit ve Ünal Acarsoy'un sevgili anneleri,Ueman,Ayşe ve Şenay Acarsoy'un kayınvaldeleri ZEHRA ACARSOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • 3 VEFAT VE TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz İstanbul Belediye Başkanı HAŞİII İŞGAN'ın ebediyete intikali dolayısiyle yapılan cenaze törenine bizzat iştirak etmek suretiyle sevgi ve ilgilerini gösteren Sayın Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ZEHİR DOLU VARİLLER 4 Bastaraiı Birincide Müdürlüğü ilgilileri de dünden itibaren sel bölgesini gezerek 35 santim çapında ve 50 santim boyundaki varilleri toplamaya başlamıştır.Çok zehirli olan ilâçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ACI BİR KAYIP Zülfiye Özkoray'm sevgili eşi,Sakin Özkoray'ın ağabeyi.Muzaffer,Tomris ve Suna'nın babaları,Şükrü,Ali Rıza ve Ulviye Unan'm enişteleri,Behzat İpekeşen ve Kadri Anol'un kayınpederleri iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • BAĞIŞ TOPLAMI t Bastayaiı Birincide verilmektedir.Bu üniversitenin özel kuruluş kanunu dolayısıyla mükellefler makbuzları doğrudan doğruya «pider» olarak defterlerine işleyebileceklerdir Bağışlar İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • Çekoslovakya t Bastaraiı Birincide hararetli alkışlarla karşılanmıştır.Cumhu başkanı Antonirı Novotnlbirçok İnsanın idam edildiği,vüzlercesinin tutuklandığı Stalin tertibi kanlı temizliklerde önemli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • m ııımım miminin miniminin ıı ımıiMimıııımı' SAĞLİK KONTROLLARİ fc Bastarah Sekizincide E den hariçtir,bunun sebebi belli değil,sporcu sağlığının tümü mü-E talâa edilirken bu istisnai muame.le nedir,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • TELEFİNKEN ÇAĞIMIZIN RADYOSUDUR.İlâncılık S558 3319
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • 3 ADET 150 KİLO ÇEKERİ.İBRELİ BASKÜL ALINACAKTIR Muhammen bedel 30.000,00 TL.olup kapalı zarfla son teklif verme tarihi 18 Mart 1968 Pazartesi eünü saat 15.00'e kadardır.Şartnameler.Taksim Gümüşsüyü D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • BAĞIŞ LİSTESİ önceki toplam 107.246.20 Güven Partisi Fatih İlçe İdare Kurulu 100.00 İzmi.Ticaret Lisesi ve Sekreter Ok.Öğret.Öğrencileri 158.00 Hürriyet Erkek Ortaokulu öğrencileri 487.60 Kayhan Koçka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ALTINA HÜCUM t Bastaraiı Birincide bulmuştur.Londra'da ise 50 ton altın satılmıştır.KRİZİN NEDENİ Amerikan dolarının er geç devalüe edileceğine inanan spekülatörler,ellerinde bulunan dolarla altın ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • Türk ve Rumlar i Ba$taraix Birincide Thant' m yaptığı bir çağrıyı herhangi bir taahhüt altına girmeksizin dün cevaplandırmıştır.U Thant Makarios'un son zamanlarda başladığı barıştırma çabalarına Kıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • DURUM â Bastaralı Birincide savaş açılmıştır.De Gaulle,Birleşik Amerika'yı artık elinde bulunmayan bir üstünlüğü Batı dü.jasında zorla sürdürtmeğe çalışarak,akendisini öteki ülkelerin sırtından finans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • SEÇİM KANUNU t Baçtaroft Birincide Hüseyin Avni Göktürk,Ziya Önder,Cahit Ortav,Ahmet Nusrct Tuna,Alı Altıntaş ve Eşref Ayhan.2 HAZİRAN SEÇİMLERİ Yüksek Seçim Kurulu dün 2 Haziran'da yapılacak kısmi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • PAPA EFTİM 4 Bastarait Birincide Ruhaniye» ye intisap etmiştir.İkisi erkek üçü kız olmak üzere beş çocuk babasıdır.72 daireyi ruhaniyeyi temsilen,1918 yılında Kayseri' de toplanan,metropolitlerden kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • ASTRA AMPUL VE FLUORESANT LAMBALARI gözlerinizin dostudur.Türkiye Genel Satıcısı:Öztel Ticaret Bankalar,Şair Ziya Paşa Yokuşu No.5/B Güneş han altı İstanbul Tel:49 04 98 DH m m İ ilâncılık 5542 3318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1968
  • İLAN hner jı ve 1 abıı Kaynaklar Bakanlığından İli:İstanbul İlçesi:Kartal Köyü veya mevkii:Do layoba Şeyhli Madenin cinsi* Kuvar-Bit Ruhsatnamenin tarihi:29/9/1963 Numarası:32 '470 Hudutları:Doğusu:Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.03.1968
  • SPOR ŞURASI AÇILIRKEN SAĞLIK KONTROLÜN SÜRÜNCEMEDE KALMAMALI YAZAN Opr.Dr SELAHATTİN AK-EL SON 4-5 sene zarfında Beden Terbiyesi bünyesinde bir Sağlık Komitesi kurulmuştu.İstanbul.Vnka ra ve İzmir'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • SERVE1 Mı K n,Finlandiya'ya gitti.1 SERVET MERİÇ i FİNLANDİYA'YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • EH3BHEag KIBRIS'da bulunan Türk kuvvetleri ile Türk mücahitleri arasında yapılan futbol maçını Mücahitler 7-5 kazanmıştır.Çekişmeli ve zevkli geçen müsabakayı kalabalık bir seyirci kitlesi takip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • Vefalılar PTT maçından ümitli Vefa teknik yöneticisi Atilla özsoy,«Artık düzelme yoluna gir* dik» demiştir.Mersin İdmanyurdu maçında oyundan çıkarılan Saviç'in PTT maçında oynayamayacağını,bunun kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • Aşkın Tuna,Türkiye rekoru kırdı ve sekizinci oldu MADRİD,ÖZEL Madrid'de yapılan Avrupa Kapalı Salon Atletizm Müsabakasında Uç adımda 15.48 İle Aşkın Tuna bir Türkiye rekoru kırmış ve Avrupa sekizincis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • Naili Moran trafik kazasında öldü Atletizm Federasyonu Başkanına trafik kontrolü sırasında bir tanker çarptı ANKARA,ÖZEL ATLETİZM Federasyonu Başkanı Naili Moran dün bir trafik kazası sonucunda vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • o tzmir'li bayan hakemler Futbı Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ile birlikte.T:Tunus Milli Maçından sonra verilen ziyafette Şükrü mikrofonda garkı söylerken.ESEN KAFTAN UNUS milli maçının akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • ORDU TAKIMIMIZ BAĞDAT'TA IRAK İLE OYNUYOR Ordu Takımımız Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası eleme maçlarından üçüncüsünü bugün Bağdat'ta Irak ile oynayacaktır.Irak karşısına takımımız «Nihat Sezen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN tZMİR'E GİDİYOR Beşiktaş,Al tay maçı için bugün İzmir'e gidecektir.Dün İzmir'e giden Recep Adanır,bugün Sanlı,Faruk ve Fehmi'yi çalıştıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • SPORDA ÇİZGİNİN BÜYÜKLERİ MİLLİYET'TE Ve.¦ta im.İlk karikatürü ile YARİN Misliye!'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • Türkiye Basketbol Liginde ikinci yan yarın başlıyor Deplasmanlı Türkiye Basketbol Ligim'r-1 ikinci yarısı Cumartesi günü İstanbul,Ankara w İzmird© oynanacak karşılaşma larla başlayacaktırtik yarıyı nâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • "Şayet Alman olsaydı Millî Takım kalemizi korurdu.özcanın zaferi Dortmund'fo şâhâne bir maç çıkaran Arkoç 3.defa haftanın kalecisi seçildi ¦p Mkı -t0t,9J!&nx:im**~m!f9S#ı*mrf TURHAN AYTUL HAMBURG'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • Antrenör Adnan Süvari,a Tunus maçında kadronun gerçek yönünü görebildik)dedi TUNUS'la İzmir'de golsüz berabere kalan A)Millî Takımımız 24 Nisan'da Varşova'da Polonya ile karşılaşacaktır.Forvet elemanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • D.Sporlular F.Bahçe'ye vizeyi biz vereceğiz diyor SARI LACİVERTLİLER BUGÜN UÇAKLA ANKARA'YA GİDİYOR.G.SARAY'DA BU HAFTA FARUK OYNUYOR Vefa teknik yöneticileri PTT maçından ümitli olduklarını söylemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • F BAHÇE'DE İLGAZ BAŞKAN ADAYI I Fenerbahçe kongresine Uç gün kala iktidar grubunun listesi belli olmuş ve Başkan adayı olarak da Faruk İlgaz seçilmiştir.Sarı Lacivertlilerin yapacağı kongrede muhalefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • mmam—a—G.SARAY'IN BÜYÜK PROBLEMLERİ YAZAN:TURGAY SEREN YARIN Milliyet de immmmĞmuammamtmmmamaHm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.03.1968
  • Ayvalı,"Marmara Turu Takvim Yıllığına alındı* dedi ANKARA,ÖZEL Bisiklet Federasyonu Başkanı Hamdi Ayvalı,«Marmara Bisiklet Turu,Beynelmilel Bisiklet Federasyonuca takvim yıllığına alınmıştır» demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor