Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • DURUM DİRENİSİN İÇYÜZÜ AA AKARİOS yönetiminin Ankara ile Atina arasında i V\varılan anlaşmanın iki maddesine yaptığı itiraz,işi bozmasa bile şimdiye kadar geciktirmiş durumdadır.Dün sabah Türkiye saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • KIBRIS RUMLARI ATEŞ PÜSKÜRÜYOR Makarios kabinesi buhran geçiriyor Rum bakanların toptan istifasını Makarios güçlükle geri aldırttı LEFKOŞA,AKAY CEMAL bildiriyor TÜRKİYE ile Yunanistan arasında varılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • İKİLİ ANLAŞMALAR İCiN KUNERAIP İLE HART GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Türkiye ile Amerika arasında ikili anlaşmaların tâdiliyle ilgili görüşmelere dün de devam edilmiş,Amerika Büyükelçisi Parker Hart ile Dışişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • Kıbrıs'ta bîr İngiliz jeti 2 Türk jetinin yolunu kesti LEFKOŞA,A.P.şan iki Türk uçağının yolunu kestiğini doğrulamış ve NGİLİZ Hava Kuvvetlerine mensup bir uçak,dün şöyle demiştir:«Yabancı uçaklar ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • FINANCIAL TİMES "TÜRKİYE İSTEKLERİM HEPSİNE KAVUŞTU,DİYOR DEMİR SAROL,LONDRA'dan bildiriyor DÜNYA basınında Kıbrıs dün de ilk yeri İşgal etmeğe devam etmiştir Kıbrıs buhranının çözümü ile ilgili olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • İnönü,Kıbrıs için "Başlangıcın başındayız,dedi ANKARA.ÖZEL Genel Başkanı İnönü,dün Batı Almanya televizyonuna bir demeç vermiş ve televizyoncuların «Kıbrıs konusunun son çözüm yolu ile mutabık mısınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • Makarios'un direnişinin hikâyesi Ankara ile Atina arasında varılan mutabakat Makarios'un itirazları ile yeni bir durum ortaya çıkardı.ATİNA,Mehmet Ali BÎRAND bildiriyor KIBRIS konusunu halletmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • Başkan Johnson'un Vance'a tahsis ettiği saatte 800 kilometre yapan özel Boeing:707 tipi uçağı.MEHMET ALI BIRAND ATİNA'DAN BİLDİRİYOR JeJ arabulucu öir haftada 23saaîuçlu,28mtUYUâu ve 92saaîhonuşup din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • Tedhişçi lider,ENOSİS için mücadele edip etmeyeceği sorusuna da «Tabiî" cevabını verdi.ATİNA,A.A.General Grivas,gazetecilerin sorularına verdiği bir cevapta,«Şüphesiz bir süre sonra adaya döneceğim» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1967
  • 1 Makarios'un işi geciktiren direnmesi karsısında Türkiye tepkisini gösterdi Ankara:Daha tahammül U Thant B.MJde uzlaştırıcı bir yol ararken Vance de Makarios'u ikna için Kıbrıs'a gitti Vance,sonucu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1967
  • A S7 î T i.lî Vakit İmsak Gün es Öğle İkindi Akşam I Yatsı Sı Vasati 522 7 05 12 03 14 28 16 41 18 19 li Ezani 12 39 2 23 7 22 1 9 46 12 00 137 mm 2 i fc.¦B Ut Alil i7 Hicri 1387 ŞABAN 29 Rumi 1383 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • B!R SAN'AT HARİKASI GEÇEN akşam Mücab Ofluoğlu'nun teşkil ettiği topluluk tarafından mevsim piyesi olarak,Pierette Bruno tarafından yazılan ve oynanan «Pepsi» adlı komediyi seyrettim.Artistlerin hepsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • 5 ADET KAMYONA DAMPER YAPTIRILACAKTIR Tekliflerin en geç 8.12.1967 saat 17'ye kadar Muhaberat Servisimizdeki teklif kutusuna 65-PEB/67126 dosya işareti altında atılması.Şartname Teknik Eksperlikten te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • Şeriat istekleri ve Türk hukuk devrimi Türkiye'de son zamanlarda şe riat istiyenler gene artmış bulunmaktadır.Bundan ötürü,Atatürk'ün niçin bir hukuk devrimi yapmak zorunda kaldığım incelemek yerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • İlli OYA MURADOGLU i 1 ile AYHAN ÇULAN j Nişanlandılar.E İ 1.12.1967 Ankara Milliyet 15349 un ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • Milliyet A.3.Gazetecilik adına Sahibi ERCÜMENT KARACAN Milliııet Genel Yayın Müdürü:ABDt tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YA8A8INA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN YILMAER Spor bölümünden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • miiiii TEŞEKKÜR S Sevgili varlığımız Mehmed Kâzım YAMAÇ'ın YALÇIN)I vefatı dolayısiyle cenazesine ş gelen,kabristana kadar ihti-E E yarı zahmet eyleyen,çelenk E E gönderen,mektup ve telgraf-E E la acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • VEFAT Müteveffa Cavide Şakar'ın ve Sular İdaresi emekli memurlarından Cavit Şakar'ın sevgili oğulları,Hilda Şakar'ın zevci,Sibel Şakar'ın babası.Güher Yüce ve Güler Yılmaz'ın biricik ağabeyleri,Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • TEŞEKKÜR İsparta'da Emniyet Teşkilâtında görevine devam ederken hayatının 35.baharında bir kaza kurşunu ile ebediyete intikal eden Orhan Akcora'nın cenazesinin Eskişehir'e naklinde büyük yakınlık göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 14.FASİKUL ÇİKTİ Bu Fasikülden bâzı maddeler:Kan Kanser Kant Kanun Kapitalizm Karabekir Kâzım Karacaoğlan Karaosmanoğlu Yakup Kadri Karay Refik Halit Kars Kastamonu Kat Mülkiyeti K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • Batının tutumu ne oldu Londra,OTELİN asansöründe,elinde odamın anahtarı,beni çıkaran resepsiyon şefi hem merak,ama hem de endişeyle sordu:Harb var mı?Bu ihtimalin uzaklaştığını söyledim. c—Bugünkü hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • İmalât sanayicileri üretim artışı bekliyor B Plânlama Teşkilâtının anketine verilen cevaplarda bu yılın ilk 6 ayında genellikle Hatların yükseldiği de açıklandı.DEVLET Plânlama Teşkilâtı'nın bir anket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • «SON 5 YILDA EKONOMİ NISBî FİAT İSTİKRARI DÖNEMİNE GIRDi» İZMtR.ÖZEL İzmir Ticaret Odası Başkanı Şevket Filibeli.«Son bes vılı nlân döneminde ekonomimizin nıshî bir fiat istikrarı dönemine Rirdîîrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • nsssı Cumhuriyet Rosat lira Hamit lira Aziz lira tnpiliz Kral Vapolyon 24 ayar İdiler 104.50-104.70 182.00 183.00 m.no i34.oo 115.00-116.00 124.00 125.00 11«V00 120.00 15.fi6-15.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 02.12.1967
  • GÖKLERİMİZİ EMNİYET ALTINA ALMA DAVASINA ÇALIŞAN TÜRK HAVA KURUMU'NA YARDIM,MİLLİ BİR GÖREVDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1967
  • jlll Sayın İlli llllli doktor ve eczacılara DE KORT ENJEKTABL 4 mg/cc.DEXAMETHASONE 21 PHOSPHATE 2 cc.lik flakonlarda perakende satış fiatı 10.TLpiyasaya arzedilmiştir.D.E.V.A.SANAYİ ve TİCARET A.Ş.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • Sol ayağı sakaf hırsız sağ ayağını da kırdı İZMİR,ÖZEL Sol ayağından sakat olan azılı hırsız İsmail Selâl,önceki gece yine hırsızlık maksadiyle pirdi ği evin damından düşerek sağ ayağını da kırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • İETT Genel Müdürü «16 yıllık otobüsleri güç halle isletiyoruz» t.E.T.T.Genel Müdürü Saffet Gürtav İngiltere,Fransa ve İsviçre'de yaptığı temaslar hakkında dün gazeeteilere bilgi vererek «İstanbulun bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • İlmî Büroda çalışacak HEKİM ARANİYOR Tanınmış bir yerli ilâç firmasının ilmî Bürosunda çalışmak üzere İngilizce lisanına bihakkın vâkıf,askerliğini yapmış ve 35 yaşını geçmemiş bir tıp doktoru aranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • MS PASLANMAZ ÇELİK BİLYALI MAKANİZMA YALNIZ TİP 102 TÜKENMEZ KALEMLERİNDE Fİ ATI:HER YERDE 2.50 TL. £fr TURKİYEDE EN FAZLA SA-TILAN TÜKENMEZ KALEM İlâncılık 3629 15353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • ERKEK OKULUNUN TEK KIZ ÖĞRENCİSİ Konya Sanat Enstitüsünde bu yıl öğrenime başlayan tek kız öğrenci Nurten Mutlutürk,okulun en başarılı öğrencileri arasına girmiştir.Bütün erkek arkadaşları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • Kömür İsteyenler Vilâyeti doldurdu E Sırada bekleyen 7 bin aileye'karşılık Vilâyetin elinde 750 kilo kömür kaldı.DÜN sabah binden fazla ihtiyaç sahibi yarım ton kömür alabilmek için Vilâyete başvurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • mm öldürdü KİLİS.ÖZEL Oylum köyünde 55 yaşında Garip Tel,kızını istemediği bir gençle kendisinden gizli olarak nişaftlayan karısı Fatma'yı tabanca ile öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • TURKİYEDE 150 BİN KANSERLİ HASTA VAR Kanser savaşında,ileri ülkelerden 15 yıl geri olduğumuz Mecliste açıklandı.ANKARA,A.A.KANSERLE ilgili tedbirleri tâyin ve tesbit için Meclis araştırması açılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • RAMAZANIN İLK TERAVİH NAMAZ!BU AKSAM KILINIYOR Kutsal Ramazan ayı yarın başlamaktadır.İlk teravih namazı bu akşam saat 18.19'da yatsı namazından sonra kılınacaktır.İstanbul'da imsak vakti saat 5.22 di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • Nusaybin'de kaçakçı bir er üsteğmenini tabancayla yaraladı NUSAYBİN,ÖZEL Nusaybin'de Seyyar Jandarma Taburundan Üsteğmen Tahir Çetin,kaçakçılık yaptığı tespit edilen er Lütfü Sezer tarafından tabanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • AN Bütün şoför arkadaşlar biliyor:r.en sağlam lastiktir!Fisk lâstikleri takılı vasıtalar ile yolculuk daha zevkli,daha emindir!İşte FISK'i FISK yapan hususiyetler:Hususi kauçuk hamuru:FISK lâstiklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • ŞÖHRETLER YE GÜZELLER DEFİLEYE KATILDI 100 ELBİSE GÖSTERİLDİ Faize Sevim modaevinin dün Hilton'da düzenlediği defile 4 saatten fazla sürmüş,kalabalık bir kadınlar topluluğunun ilgi ile izlediği göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • 600 Türk ailesi 1968'de Avustralya'ya gidecek Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iltica edenler de Avustralya'ya gönderilecek ESİTLİ demiroerde memleketlerinden hürriyeti seçerek Türkiyeye sığınanlardan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • «Jtae!Mahkemesi» Amerikavı w\n buldu KOPENHAG.AA «Russel mahkemesi» yargıçları,Amerika Birleşik Devletlerinin Vietnam'da Jenosit suçunu işlediğine oybirliği ile karar vermişlerdir.Mahkeme aynı zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • Büyükderede Yunan ve Rus şilepleri çarpıştı önceki gece saat 0.55 de Büyükdere iskelesi önlerinde bir Yunan şilebi ile Rus şilebi çarpışmıştır.Dar srörüsün sebep olduğu kazada Sovyet bandıralı Malahov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • İMALAT Fi ATIN A UCUZ KUMAŞ SULfANHAMAM AŞIgfcfEHOİ CAO.38 Reklâmcılık 4410 15365 llli:illlll!l!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 02.12.1967
  • r—Mısır 3 i İsrail İ "Çağı i düşürmüş İsrail sözcüsü ise bir uçağın düştüğünü açıkladı.BEYRUT,A.P.KAHİRE Radyosu dün Mısır uçaksavar bataryalarının Süveyş bölge-I sinde İsrail Havagücüne ait Fransız y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1967
  • AMEtiMHHIiKiİMEriH&?L BEH.ONU BüNU OîLMEM BöNP-PARA^fl KİM f Az LA VERİCE OAUP PROJEYİ VE VûK KARBONU r &İR AİAN MIDENJEJE Hi^E LüzüM fiifcpû AME-RİKA «ii^lİMEriO ^JENİMİzİHİJtf.ölKttİ pEld/NANMK KELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • MtMAA ŞIAAO» DE rüZESAVAR SİSTENM TEVCL.İ»5" Eo'ryotzsu.MUZ HAA?&r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • TEL.&FOHU.f'R «AK/ZA SEV.BİR.TEtE-BEKX.Î ©ROUN\RA.El_N\EyÎNCE TEl_EFO»«*ı-ıAA BOZUL.DU MU otyE SORUU^.MÜ ym\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • Bu ne atçiAA Rin VENi Bİ(S AH. p suu uuJ aw\e UE OUUB-MÎMAVeT NEFİS VEMEK.PtSÎtZEN BİRİSİM)eTUi.MUŞ.5UNl HALİME i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • V df;MEPSI »VI HOŞ A^a BANA ÖL.DEMİVOR.MU Jgl.Tı'vORUM VAH.A J,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • SEM iyu-EŞİKieEVE "CiOAR.BAŞIMI DER-DE SOKVAM.Burada oturup oüzeu kjzı_ar.ı iNgAVI ASU-ON-LAR.VÜZÜNDEN BEI.AVA DÜŞER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • Yozan l Ahmet KOZANOCLU çften Abdullah TURHAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • Nuran müşkül durumda kalmıştı.Cam sıkıldığı falan yoktu doğrucası.Sabahleyin çarşı pazar,sonra mutfak,yemek,daha sonra tahtaları silmek,ardından da kalın kalın romanların dünyasında kendini unutmak.Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.ELEMAN ARIY Çayırova tşletmelerimizde istihdam edilmek üzere 1 II.sınıf ehliyetli,3-5 sene fabrika tecrübesi olan BAKIM ELEKTRİKÇİSİ 2 Akü tesisatı bakım ve şarl iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • DİKKAT Ağır Dizel kamyon ve otobüsler için JC3 MOTO OTO GÜNAYDIN MUSTAFA ÜNER Taksim,Şehit Muhtar Cad.No.16-18 İstanbul Tel:48 27 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • w CHRYSLER SANAYİ Teknik satın alma işlerinde çalıştırılmak üzere,İngilizce bilen,şoför ehliyeti olan ve oto parçalan konusunda tecrübeli Makine Mühendisi aranmaktadır.Çalışma şartları ve ücret tatmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • Zeytinburnu tcra Memurluğundan 1966/762 1.Bir borçtan ötürü hacizli olup satışına karaı verilen 50.000 lira muhammen kıymetli 1 adet İngiliz menseli Grossoııer marka yün dokuma tezgâhının birinci açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • BULMACA Millin^ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 L 2 3 4 5 I r 1—7 H 8 9HS SOLDAN SAĞA 1 Peygamberimizin duştur değerindeki sözleri Kanun 2 Muayyen bir İsi yapmaya yarar vasıta Bir burç.3 Okul kışla gibi yerlerde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 02.12.1967
  • OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak)igp İlk tesirin netice üzerinde büyük bir rol oynadığını hatırdan çıkarmayınız.Ve hareketlerinizi de ona göre ayarlayınız.KOVA BURCU 19 Şubat)jfjl Aciz ve beceriksiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1967
  • D TÜRKÎYE'nin çıkarma yapmasınm an meselesi sayıldığı gün,Lefkoşa'da Birleşmiş Milletlerin yüksek bir yetkilisine:Harb çıkarsa Barış Gücü ne yapacak?diye sormuştum.Yetkili tereddütsüz şu cevabı verdi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 02.12.1967
  • İESSIS TEBLİGAT İSTANBUL 6.İCRA MEMURLUĞUNDAN DOSYA No.966/4911 Evvelce Eski Gümrük Sokak Çeçeyan Han No.19/28 Galata'da iken halen adresi meçhul FİKRET COŞKUNER'e,evvelce Tersane Caddesi No.89/28 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 02.12.1967
  • MER'in AKLI TARİHİ CIL1 Ll Meşhur tar'hçi Joseph Von Hammer'in OSMANLI TA-RİHİ adlı eseri 2 cilt halinde takımı 50 TL.dan satışa cıkanlmıstır.20 lira peşin,ayda 15 TL.2 ay)olmak üzore tesitle de a"mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 02.12.1967
  • GİRESUN AKSU Mihaniki Odun Hamuru ve Gazete kâğıdı Tesisi İdare Binaları İnşaatı İLÂNI Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden İZMİT Giresun il hudutları içinde Aksu vadisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 02.12.1967
  • ÖLAYLMR Hazırlayan:HASAN PULUR DOCU ANADOLU'DAN DOKTORSUZ SAĞLIK OCAĞI Erzurum Yağan)Bu binalar ve lojmanlar boştur.Doktorlarını merak ederseniz,Amerika ve Almanya'da bulabilirsiniz.Mesele insanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 02.12.1967
  • TELEFpN:İSTANBUL:22^410 ANkARiÇ:17 4180 SATILIK EMLAK TEŞVİKİYE'DE 100 m2 kaloriferli,muafiyeti)daire.Boş teslim 14-18 arası.47 60 01 PENDİK'TE garajlı çiçek,meyva' bahçeli.telefonlu villâ kelepir,200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1967
  • ııii.waımnMHtaa BEYOĞLU AS 47 63 15)Kanunsuz Silâhşor L.Marvin J.Fonda.ATLAS 44 08 35)Kanunsuz Silâh sör L Marvin J.Fonda DÜNYA 49 93 61)Ümitsiz Ask E.Taylor R.Burton.EMEK 44 84 39)Karanlığın teinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • Klübünüz Sunar Ayten Alpman KANATGÜR DANS ve SHOVV ORKESTRASI Cumartesi Pazar Tenzilâtlı Matine Rezervasyon 47 38 30 Reklâmcılık 4441 15373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • TESVİYECİ ARANIYOR Askerliğini yapmış 30 yaşını Reçmemiş Sanat Okulu veya Sanat Enstitüsü mezunu veya bu seviyede bulunan TESVİ-YECİYE ihtiyaç vardır.Taliplerin:GEBZE ÇAYIROVA'daki METAL TİCARET T.A.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • TÜRKİYE EMLAK KSEDi BANKASI A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAKTIR Bankamız Teftiş Kuruluna sınav ile lüzumu kadar Müfettiş Muavini alınacaktır I isteklilerin müsabaka sınavına girebümel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • AUER'in Bu Üç KOizinyerinden Birini Seçebilirsiniz.Sevgi 355 t Fırına koku sızdırmayan tamamen ayrı ızgara hücresi 2 Dört büyük tencere alan genıs masa 3 Genıs bir hrın 4 Isı şiddetini ayarlayan termo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • Kiralık Deniz Manzaralı Büyük Daire Gayrettepe Büyükdere asfaltı 145/16 Büyük salon üç yatak bir çalışma odası banyo ayrıca duşlu tuvalet asansör kalorifer sıcak su.Müracaat:Tevfik Taylan 48 68 70/36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • İSTANBUL 6.25 Açılış,program 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler,günaydın 7.30 Haberler ve hava durumu EE 7.45 İstanbul'da bugün,müzik EE 7.55 Sabah jimnastiği,müzik 8.15 Beraber ve solo şarkılar 8.45 Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • New-Yorfcrun moda merkezinde delile Ünlü modacı Rudi Gernreich,göğüssüz elbiselerden sonra önümüzdeki mevsim için şeffaf plâstikten kıyafetler sundu.Vücudun çeşitli yerlerini açıkta bırakan bu şeffaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • AYRİLAN AYRILANA Tony Curtîs de Christine K.«fm.ayr-hyor HOLLYVVOOD,AA Amerikalı aktör Tony Curtis ile Christine Kaufmann,beş yıl süren evliliklerinden sonra ayrılmaya karar vermişlerdir.Tony Curtis i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • Ünlü ressam Monet'nin tablosu 13 milyona satıldı LONDRA,AAünlü empresyonist ressam Claude Monet'nin «La Terrasse a Sainte Adresse» adlı tablosu bugün 588 bin sterline yaklaşık olarak 12,936.000 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • GÖKLERİMİZİ EM-NİYET ALTINA AL-MA DAVASINA ÇA-LIŞAN TÜRK HAVA KURUMU'NA YAR-DIM,MİLLÎ BİR GÖREVDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • •£'111111 İTUNCAN OKAN] JANE FONDA I Bir Westem parodisi.KANUNSUZ SİLAHŞOR E «Cat Ballou» EUiot Silver-E stein yönetiminde çevrilmiş renk-E li bir Columbia American)fil-E mi.Oynayanlar:Jane Fonda,Lee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • ELEMAN ARANIYOR İstanbul'da yeni kurulan servisimiz için matbaa ve satış işlerinde tecrübeli en az lise tahsilli teminat verebilecek,35 yaşını aşmamış Temsilci Satış Elemanı alınacaktır.Matbaacılık Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • ^mUWHHWUUWWH»HiUHWUWWHWWH^ En az lise tahsilli,25 30 yaşlarında satış elemanı aranıyor.Taliplerin,yazılı tercümeihalleri ve bir adet fotoğrafla birlikte Kabataş,D-arya Han Kat l'de DYO Şirketine şahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • BUYOKIARABYA OTELİ ROOPTA HER PAZAR NUBRR SEYNUR ESLİĞİNDE MÜZİKLİ ÖĞLE YEMEĞİ Fiat:25.TL.Servis hariç)Rezervasyon Tel:63 48 56/271 Reklâmcılık 4449 15379
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • BÜYÜK TARABYA OIELİİ ROOPTA Saat 17.00 19.00 arası DOHUK ONATKUT ORKESTRASI ESLİĞİNDE DANSLI CAY Fiat:15.TL Servis dahil)Tel:63 48 56 Reklâmcılık 4450 15378
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 02.12.1967
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 23 Kasım 1967 tarih ve 12758 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İthalât İşlerine Dair Sirküler tthalât:67/32)gereğince,1967 yılı ikinci altı aylık Tahsisli İthal Malları Liste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • f)5K0DJI 6,5 1250 KVA DİZEL ELEKTROJEN GRUPLAR,9 260-1000 PS DENİZ DİZEL MOTORLARİ BOL YEDEK parpa »o-'sfrvİS Türkiye Mümessili ve Yegâne Satıcısı MAKİNA ELEKTRİK EVl d Şirketi İSTANBUL Müd.Mertebani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • F.TİMES İ Bastaraiı Birincide mes gazetesi başyazısında,«Türkiye isteklerinin tamamına kavuştu» demektedir.«New-York Times» gazetesi yorumunda Yunan kuvvetlerinin çekilmesinin Kıbrıs'ta,Yunan nüfuzunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • Yeni kotaya kadar liberasyon durdu ANKARA.AA.5 Ocak 1»68 de ilânı beklenen 20 nci kota ithal programının hazırlanışı arefesinde piyasada ithal isteklerinde spekülatif hareketleri önlemek amacı ile,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • ELEMAN ARANIYOR BAYER ÎÂR M ilâdan Sanayi Ud.Şti.İstanbul'daki merkezimizde İstihdam etmek üzere:1 MUHASEBE MÜDÜRÜ' işletme ve ticar!muhasebeyi tüm olarak sevk vp idare edebilecek tecrübede vüksek tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • Papa Eflim I.Yunan Kralına mesaj yolladı Müstakil' Türk Ortodoksl**.Patriği Papa Eflim 1.dün Yunanistan Kralı Kostautin'e bir mesaj göndererek «Büyük Atatürk' ün ve kıymetli Venîzelos'un tesisi can ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • A1VR t Bastaraiı Birincide suslar gelmektedir.Anlaşmaya göre;Türkler polis gücü kurarken Rum yönetiminin Millî Muhafız Gücü adını verdiği 10 bin kişilik silâhlı kuvveti iki bine indirilmektedir.VANCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • Türk limanları dün yabancı gemilere açıldı MERSİN,ÖZEL Kıbrıs olayları sebebiyle yabancı gemilere kapanan Akdeniz limanlarına,ticaret gemilerinin girmesine,Deniz Komutanlığınca izin verilmiştir.İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • Meclis araştırma ve görüşmeleri ile ilgili önergeler AP grubunda ANKARA,ÖZEL AP Millet Meclisi grubu dün yaptığı toplantıda Meclis gündeminde bulunan Genel Görüşme ve Meclis Araştırması isteyen önerge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • t Bastaraiı Birincide lî Muhajız Birlikleri lâğvedildiği takdirde,Yunan askerleri de adayı terkettiğine göre Kıbrıslı Rumların Türk tehdidi karşısında savunmasız kalacağını ileri sürmektedir.Bunun içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • ETİN ALTAN'IN DOKUNULMAZLIĞI TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK ANKARA,ÖZEL Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu Karma Komisyon önümüzdeki Çarşamba günü toplanarak TİP İstanbul Mil letvekili Çetin Altan'ın durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • Makarios'ırn direnişinin hikâyesi t Bastaraiı Birincide Brosio saat 21'de tekrar Türk Büyükelçiliğine döndü.Türk Büyükelçiliğinden Ankara arandı ve Ankara'nın tasvibi alındı.SAAT 22'de Brosio,Sefarett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • MAKARİOS KABİNESİ 4 Bastaraiı Birincide Bu haberin dün Lefkoşa'da duyulması,Makarios Hükümetini müşkül duruma düşürmüş ve hükümetin sözcülüğünü yapan gazeteler hiçbir Bakanın istifa etmediğini ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • VANCE KİMDİM?Bastaraiı Birincide nesi hâlen hayatta olup bir de erkek kardeşi vardır.Vance,öğrenimine Connecticut' da Kent School'da başladı.Öğrencilik devresinde okulunun öğ renci birliği başkanı idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • ÜSTÜN KALİTE UYGUN FİM BOL ÇE3İT TAKSİTLE BURHAN SANAL ve ORT.KOLL.STİ.Sultanhamam Meydanı SANAL MAĞAZASI Tel:22 71 18 22 12 98 İlAncılık 3778 15377
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • İNÖNÜ t Bastara.1i Birincide İnönü ile BBC muhabiri arasında şu konuşma geçmiştir:Soru:Batı dünyası CHP yi Ortanın Solunda bir parti olarak görüyor.Türkiyede ortam fazla muhafazakâr mıdır ki,hücumlarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • 0 KASTM PFRSEMBE 05'te Vance,Lefkoşa'dan döndü.Hava Alanında «Anlaşma tamamlandı mı» şeklindeki bir sonıyu «Çalışmalarımız devam ediyor» diye cevapladı.SAAT 10.30:Vance,Pipinellis tarafından kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • VANCE GİTMEMİŞTİ SAAT 15:Atina Radyosu Vance' in hareket ettiğini açıkladı.Fakat Vance gitti denildiği sırada.Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışmakta idi Yunan basını ve radyosu,her an bir resmî açıklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • BEKLENMEDİK DAVET 'SAAT 17:Vance beklenmedik bir sırada Turhan Tuluy'u davet etti.Ve uzun uzun görüştü Turhan Tuluy Ankara ile görüştü Ve tekrar Vance'ı ziyaret etti SAAT 01.30-Vance,Tuluy'u davet ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • 1 ARALIK CUMA SAAT 10:Vance'm,Perşembe gecesi Washir)"ton'a hareket edeceğim,demesine rağmen yolculuğunun tekrar ertelendiği açıklandi.SAAT 12:^Yabancı ajans ve gazete muhabirleri Makarios'un bâzı kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • İstanbul 1.İflâs Memurluğundan D66/48 Müflis Grapette Amerikan Patentli Sodalı İçkiler A.Ş.ne ait olup açık arttırma suretiyle satılmasına karar verilen Kg.150 liradan olup her bidonda 15 Kg.grapette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • Türk Yüksek Mühendisler?Birliğinden Nizamnamemizin 12 ncl maddesi hükmüne göre umumî heyet toplantısı 23 Aralık 1967 Cumartesi günü saat 15.00'te nisap temin edilemediği takdirde 30 Aralık 1967 Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • VEFAT Çok kıymetli aziz arkadaşımız mümtaz İnsan EMİN ŞAKAR'ı kaybetmiş bulunuyoruz.Cenab-ı Haktan mağfiret dileriz.Coşkun Kıııınl Mümtaz Üııay Faruk Ataçer Melih Ataman Ali Aker İsmail Kunal Eli Erhe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • JET ARABULUCU t Bastaraiı Birincide her çeşit yemeğin yapılabileceği bir mutfak,çok çeşit içkinin bulunduğu bir bar ve Beyaz Saray ile derhal konuşmayı sağlayan telefonlar uçağın diğer özellikleri idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • VEFAT Dul bayan Nivart Boğosyan'ın değerli eşi,bay ve bayan Nubar Kalustyan'ın pederleri,Hera Kalustyan'ın büyük babası,bay ve bayan Levon Narlıyan'ın kardeşleri,Samsun Tüccarlarından Emin,Kemal Yemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • VEFAT Merhum Ferhengi Ziya 1 Müellifi Ziya Şükür'ün eşi,Başbakanlık Yüksek Denetle-1 me Kurulu uzmanlarından Naci Şükür'ün anneleri,Ayten Şükür'ün kayınvalidesi.Binnaz ŞÜKÜR 1.12.1967 gününde Allanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1967
  • "t GÜL ÖZGÜVEN ile VEDAT SERTOGLU Nişanlandılar 1.12.1967 Milliyet:15350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.12.1967
  • Niiiiyet büyüh maça bir gün hala Fenerbahçe ve Göztepe tahımlannı çeşitli açılardan kaışûaştıııyor BOYLARI F.BAHÇE 23 mefre 12 cm.GÖZTEPE 21 melre 07 cm.AĞIRLIK İ F.BAHÇE GÖZTEPE 1 1225 KİLO 1189 KİLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • Göztepe antrenörü Süvari "Herşeye rağmen galibiyet için oynayacağız,derken Molnar seyirciyi yardıma çağırdı F.Bahçe Teknik Direktörü yarınki maça çıkacak onbiri açıkladı,«Göztepe'de Fevzi,bizde Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • Lefter'e verilen ceza Boluluları şaşırttı Başkan Bilgihan,olay sırasında Lefter'le kontrat yapılmadığını açıkladı.BOLU.ÖZEL BOLUSPOR antrenörü Lefter Küçükandonyadis'e verilen üç aylık ceza Bolu'da şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı bu gece Türkiye Basketbol Ligine bugün 3 şehirde devam edilecektir.Şehrimizde günün maçı Spor Sarayında Galatasaray İle Lig'ln yeni takımı Beşiktaş arasında oynanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • Güreş Kalkınma Plânı hazır ANKARA,f EKin toplanan Güreşi Kalkındırma Komisyonu raportörleri uzun vadeli plânı hazırlayarak Genel Müdür Ulvi Yenal'a yollamışlardır.Melih Zeki Sezer.Ertuğrul Malkoç ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • ARA TRANSFER SONA ERDİ İstanbul'da ara transferde 11 futbolcu kulüp değiştirmiştir.Başlıca transferi,Vefa'ya giren Beşiktaşlı Suat Mamat ile Galatasaraylı Tuncer İnceoğlu yapmışlardır.Kulüp değiştiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • G.Saray,Aykaç ve Erdem ile temasa geçti Galatasaray Kulübü yöneticileri.Gündüz Kıhc'ın kendi tekliflerine hayır demesinden sonra Eşfak Aykaç ve Necdet Erdem'le temasa geçmişlerdir.Evvelce mektup yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • Aşkın Tuna Romanya'ya davet edildi Aşkın Tuna Romanya Atletizm,Federasyonunun davetlisi olarak 17 Aralık'da Bükreş'e gidecektir.Tuna'yı 1,5 ay müddetle Romanya Atletizm Federasyonu başantrenörü çalışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • İ Hazırlayan:FARUK AYRA1 BİRİNCİ KOŞU:Favori:O-E ğuz.Plase:Emerald 5 S Sürpriz:Karabayır.I İKİNCİ KOŞU:Favori:E Emery.Plase:Cihanbey,ğ Sarıyakut.Sürpriz.Na-taşa.E ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:E Mine 5.Plase:Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • 3 TÜRKİYE LİGİNDE r bugün SON İKİ MACINDA 4 PUAN KAYBEDEN Beşiktaşı H.Tepe île karşılaşıyor Maç saat 14 de Mithatpaşa'da.19 Mayıs Stadında Ankaragücü Eskişehirspor oynuyorlar Türkiye Ligine bugün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1967
  • İkinci Türkiye Liginde haftanın zorlu maçı Lider Istanbulspor Edirnespor önünde KİNCİ Türkiye Ligi'nde hat.İtanın maçı bugün Vefa Stadında İstanbulspor Edirnespor arasında oynanacaktır.12.15'te başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor