Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • HÜSNÜ YILDIZ Aklına esti ve.TELLERE ÇIKTI.ZİRVEYE ULAŞTI.VE tNDİRİLDt "DİREKTE DELİ VAR n Gece Sirkeci'de direklere çıkan bir deli »ben büyük adamım,at isterim» diye tutturdu Resimler:İLHAMÎ KIZIKLI V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • DURUM DAĞITIM POLİTİKASI ÖNCEKİ gün kanunlaşan Gecekondu "Tasarısına göre «islâhı mümkün» gecekondulara tapuları dağıtılacaktır.Başbakan yaptığı bir açıklamada 5 milyon dönümlük hazine arazisinin köyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • KMP'nin gensoru önergesini Meclis komisyona şevketti ANKARA,ÖZEL CKMP'li Muzaffer özdağ'ın Millî Savunma Bakam hakkmda açılmasını İstediği gensoru önergesi Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir.Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • Mahkûmlardan biri Af Kanununu protesto ediyor.Sultanahmet Cezaevindeki hükümlülerin protestosu dün yatıştırıldı AF Kanunu kapsamı dışında kalan Sultanahmet Cezaevindeki «Hırsızlık,dolandırıcılık ve em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • RAPOR KONUSU YİNE SENATO'YU KARIŞTIRDI B Devlet Bakanı Sezgin eski DP'li ve AP'de yetkili kişinin kim olduğunu Tunçkanat'tan açıklamasını istedi ANKARA,ÖZEL İR Amerikan ajanı tarafından yazıldığı iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • Birikmiş zam iki taksitte verilecek H Demirel «zamlardan faydalanamayanlar için kanun çıkacak» dedi.ANKARA,ÖZEL MEMURLARA,birikmiş zamlarının iki taksitte verilebileceği bildirilmiştir.Zamlardan yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • ağlayangil,Yunan Elçisi ile görüştü ANKARA,AA.Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil,dün saat 12'de Yunanistan'ın Ankara Büyük Elçisi Miltiate Delivanis'i kabul ederek bir süre görüşmüştür.Görüşmeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş imtihanlarına Hazırlama Kursları 1 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR Kayıtlara başlanmıştır,broşür isteyiniz GDVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacami Sakızağacı Cad.No.3 TELEFON:49 42 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • Suçları Af Kanunu kapsamına girmeyen Sultanahmet Cezaevindeki 1000 kadar mahkûm ve tutuklu protesto için açlık grevine başlamış ise de daha sonra bundan vazgeçmiştir.Mahkûmlardan 92 si geniş tertibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.07.1966
  • X "Bilgehan yemine aykırı davranış içinde olmasaydı adım açıkiamazdım ERKANLI:EDEN BILGEHANDI,Bilgehan,Erkanlıyı ispata davet etti ANKARA,ÖZEL ^lin İstanbul Milletvekili ve MBK eski Genel Sekreteri Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.07.1966
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yavm Müdürü:ABDÎ İPEKCÎ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölümünden sorumlu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • SUPHİ ZİYA MERHUM DEVRİMİZİN tanınmış bestekârlarından Suphi Ziya özbekkan'ın Ankara'da vefat eylediğini büyük bir teessürle radyodan öğrendim.Bu irtihal Türk musikisi için büyük ¦iya'dır,yerine konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili eşim,Evin ve Azizle Taylan'ın şefkatli anneleri ve Cem,Ali,Can,Naz'ın biricik büyükanneleri Raciye Süha Taylan'ın hazin vefatı dolayuiyle bize karşı asil hislerini ifade etmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • taban fiatları ilân edilecek Bir raporda «fındıkçı köylülerin,190 iş gününün 60'ında gizli işsiz olarak gün geçirdikleri» açıklandı.ANKARA,ÖZEL FINDIK destekleme alımlarında uygulanacak taban fiatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • BELÇİKA'DA 1 TÜRK LİRASI İ 4 BELÇİKA FRANKI BRÜKSEL.ÖZEL Belçika'da Türk parasının dı$ değeri md aylarda küçük bir artış göstermiştir Hâlen serbest piyasada i Turk lirasına karşılık 4 Bel-çika frangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • «mSADİ MESELELER TÜRKİYE'Yİ lktisadi bakımdan kalkındırmak için,sanayileşmeye hız verirken tarımın da ihmal edilmemesinin gerektiği aşikâr bir hal almıştır.Tarımın geliştirilmesinin ise çok çeşitli pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • HALK BANKASI 15 TEMMUZ 1966 TARİHİNDE DAVETLİLER VE 2 NCI NOTER HUZURUNDA YAPILAN UMUMİ YAZ ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE KAZANAN MUDİLERİHİZ 100.000-TL.Tokat Şubemizden 5092 hesap No.lu Bay Niyazi Akın 50.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • EKONOMİK ve SOSYAL ETÜDLER KONFERANS HEYETİ İÇİN Personel Aranıyor Derneğin İdarî İşlerinde çalışmak üzere bir Genel Sekreter Yardımcısı alınacaktır.Adaylarda aranan vasıflar:ingilizce bilmek,yüksek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Prenses i ZEYNEB TEVHtDE'nin has-talığında sonsuz şefkat ve i E İhtimamı esirgemeyen Sayın Prof.Dr.İ MÜFİDE KÜLEY'e E vefatı dolayıslyle bizzat ge-Up taziyette bulunan ve ce-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • Şecaat arzederken.ACEMİ turistler için yazılmış yolculuk rehberlerinin pratik öğütler bölümlerinde sık sık rastlanan bir tavsiye vardır:Gümrük memurlarının karşısında fazla konuşmayın.Gerçekten de,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 22.07.1966
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Nurculuk ve Yargıtay Nurculukla ilgili bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı bugünlerde sık sık söz konusu edilmek tedir.Nurculuğu kesin şekilde suç olarak kabul eden bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.07.1966
  • Gemini-IO'un ¦MMMI Hill.Will—MB—M—astronotları döndüler H İki Amerikalı Uzay Pilotu,3 gün içinde 1 milyon 931 bin kilometre yol aldı ve uzay buluşmasını gerçekleştirdi CAPE KENNEDY,A.P.CEMİNİ 10 astro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Vakit Güneg öğle ikindi Akşam Yatsı tmsak Vasat!4 45 12 20 16 18 19 35 2129 2 39 Ezani 9 09 4 44 8 42 12 00 154 7 03 22 Temmuz 1966 Hicrî 1386 Rcbiül'âlıır 4 Rumi 1382 Teırmuz 9 YARINKİ HAVA DURUMU MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • 1 KARMELiTA LASTİK BULAŞIK ELDİVENLERİ Astarlı,Sağlam ve kullanışlıdır.Perakende satış fiatı TL.6,95 Bakkal ve Eczanelerde arayınız.BABY Beybi)Lastik Fabrikası İlâncılık:4692 9466
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • ıBmMP AKBANK DORTYOLAGZI ADANA 103.ŞUBEMİZ 25 Temmuz 1966 Pazartesi günü HİZMETİNİZE GİRİYOR ın\ara hesaP 4m$ AKBANK Hancılık:4721 9471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • İstanbul 5.İcra Memurluğundan Dosya No:965/1795 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 7500 lira değerli maa motor 60 santimlik torna tezgâhının l açık arttırması 25/7/966 Pazartesi günü saat 12.30 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • İFTCİ BORÇLARI TAKSİTE BAĞLANDI ANKARA,ÖZEL 700 milyon liralık çiftçi borcunun beş yılda beşer taksitte ödenmesiyle ilgili kanun tasarısı Mecliste,Senato ve geçici komisyonda üç yıl bekledikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Paris kumarhanelerine kadınlar giremiyecek PARİS,MİSEL PERUVIAN bildiriyor Fransa'da kumar mevsimi açıldığı halde hükümetin sıkı dene timinden dolayı bu vıl Paris'teki 15 kumarhane,yeteri kadar hasıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • i ^ğm Di r:J ATOM OTOMOBİLİ İleride otomobil sahipleri benzin istasyonlarının yerine atom istasyonlarına uğrayacaklar.Çünkü DUnya'nın sayılı otomobil sanayicileri atom enerjisiyle çalışan otomobili il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Kurutulan gölün dağıtımı anlaşmazlık konusu oldu Selçuk'un Eleman gölünden elde edilen 4.500 dönümlük toprak bir türlü paylaşılamıyor,Kaymakam dağıtımı bir süre için durdurdu SELÇUK,YILMAZ TUNCER bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Bir kadın,«Erkekle evli olduğu için» dâva edildi İZMİR,AA.Erkek adı taşıyan ve nüfusunda «erkek» kaydı bulunan 22 yaşında hâmile bir kadın bir erkekle evli olduğu için» mahkemeye verilmiş,asker kaçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Kırca,AP'li Kaptanı Başkanlığa şikâyet etti ANKARA,ÖZEL Sayıştay Kanunu Tasarısını görüşen geçici komisyonda,komisyon Başkanı AP'li Mustafa Kaptan'ın CHP'li Coşkun Kırca'yı dövmek istediği bildirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Petrol-işin bütçesi 13 milyon lira Türkiye Petrol-tş Sendikası Genel Kurul çalışmalarına devam edilmiş ve Türk-İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy,Sendikanın fahrî başkanlığına seçilmiştir.Kongrede bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • AÇIKLAMA Sahte 500 liralık basan şebeke ile ilgili olarak 11 Temmuz tarihh nüshamızda adı geçen Ahmet Yıldız'ın Tahtakale'de bir ticarethanenin sahibi olan Ahmet Yıldız ile isim benzerliğinden başka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Başkasının pasaportunu kullanan dört kişi yakalandı Son 15 gün içinde başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen 4 kişi yakalanmıştır.Yeşilköy Hava Alanı Pasaport Kontrol Amirliği tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • 965 LİRALIK GELİRDEN BONO KESİLMEYECEK Maliye Komisyonunda bugün görüşülecek tasarıya göre tasarruf bonoları ada yazılı olacak.M İLLET Meclisi Maliye Ko-misyonunda bugün tasarruf bonolarıyla ilgili hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Bîr isveçli Çanakkale Boğazını geçecek STOKHOLM,Saf ter YILMAZ bildiriyor i Ağustos ayında Türkiye'ye gelecek olan 64 yaşında 5 torun sahibi İsveçli uzun mesafe yüzücüsü Erik Martin,Çanakkale boğazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Bir baba-o jul boğuldu,bir baba-kız da ezildi İzmir'deki boğulma olayı sırasında,ölen şahsın bir çocuğu dünyaya geldi İZMİR.ÖZEL BAYRAKLI'DA yedi yaşındaki oğlu Mehmet ile denize giren Tevfik özdil,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Almanya'da 2300 doktorumuz çalışırken Anadolu'da 2500 doktor var MÜNİH,Mustafa Ekrem AYDIN BİLDİRİYOR Yapılan resmî bir açıklamaya göre Batı Almanya'da çalışan Türk doktorlarının sayısı 2300'e yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 22.07.1966
  • Kimseyi buzdolabından mahrum etmek istemiyoruz.AHCELİK Evet,takriben günde 3 lira tasarruf ederek ARÇELİK Fabrikasının yeni çıkardığı ve büyük boy buzdolaplarının bütün konforunu haiz 4,5 ayak AKÇELİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.07.1966
  • sPflrfAHMEf YAPM(* MDAkİJcapa' Hâreni 1HA8AMN ifi' ZABiT 5öKflVEgMij-Tî.MUIDAG SORUŞTURMASINI mm heyet,KARAg.«'VİM TûPLAKDl.^î GuBiJiiiKPF^AL Gt&'AUNKlAU,SÛzRA^ı DiVAM!HAjlÖ£'v£iLiL-yHMM K£U-Mi PİM.B/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • »¦uiBEK.VA2."TV.v^vnstiNit AW^ ¦AOAam^AKj NAIZJN BR ŞEy ae.Kx.ERi ÜPHB_f.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • Ai.Diki DonrrptZA git* oe Bı"e ^eemz tzeçErç Sı vERSivJ.Şunu Al.UEAAQs» p^ AKTAR OÜlCtCÂMiNiA 3lV.Bı'fit OAKÎtCA,Şı'/^ADl* İS.TEDİdh'NİZi' GETilZfetV*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • •S BüLMA BüftOi iu 1 t BAYA* A.eAMWO(Z 1 HI firal Eıl l j\1 ^s ÛaSEc Pioo 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • Z22-«tZ»/W 1906 tC* Di.ixr Product»» «o URi|Kı.RcMf»ıj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • Bu gök HİÇ TEKİM OE/3II-r W Vs tM V «A" îAL~ARlN ARKA.SINA-GİDEL.ÎAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • TÜRKİYE DEMİR ve ÇELİK İŞLETMELERİ işletmemiz ihtiyacı için,muhtelif tipte tevzi tablosu,ŞALTER,SEKSIYONER ve 2435 metre KABLO satın alınacaktır.Bu işe ait resim ve şartnameler istanbul,Karakpy'de Okç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • KISACA.SAMİ YILDIRIM Uşak)Bâ zı benler,estetik bakımdan fizik veya cerrahî usullerle çıkarılabilir.Fakat böyle bir müdahalenin yapılıp yapılamayacağına ancak uzman bir hekim muayene sonucu karar vereb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • Rüzgâr SelâmLALMAtlYfl'Dfl SB Yazan:S.FEHİMOĞLU Yeni bir plâk çıkmış,öpüşmeli twist,onu konuşup gülüyorlar.Kadın diyor ki,elli fenik ver o plâğı çalalım.Çocuk da,yok param,altı biralık param var,diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • asi*=s Jean Claude Carriere «^iAS1hna-baklllrSa aşk ve sev^ "enseri şeylerle uğraşacak vakitleri de yoktu Güneşle beraber kalkıyordular sabahlan.Mevsim yazmış,ya da kişmiş.Hava sıcakmış,ya da sogukmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • S.BULMACA h2'3'45 6-7'8*9 10 sa ü ı m m n^ SOLDAN SAĞA:1 Memleketimizin aıcak kısımlarında yetişen kabuğu hekimlikte,yaprakları dericilikte,taneleri eksilik versin diye dövülerek yemeklerde kullanılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 22.07.1966
  • ^aX+wwz,W IIMIIj OĞLAK BURCU "0 A0rc"akV gs Dertsiz,tasasix bir gün neçireceksi-'V1 niz.Böylelikle devamlı bir çalışmanın yorgunluğunu gidermiş olacaksınız.KOVA BURCU «j Yıldızlar sizi herkese şirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.07.1966
  • Binlerce kişi arasında patlak veren silâhlı çatışmaları bile önleyen eski bir gelenek halâ yaşıyor I DOĞUDA BİLMEDİĞİMİZ BİR DÜNYA VAR KADIK,KETEM ATAR ATMAZ KAVGA BİTER!0 MUZAFFER BAL ııı ııı mı 11 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 22.07.1966
  • SATİLİK EMLAK ŞIRtNEVLER'DE satılık daireler 27 30 45 ÜÇ sokağa giriş ve çıkışlı her cins inşaata çok elverişli cem'an 1044 m2,3 bina,ödemede kolaylık 44 11 59.KADIKÖY'DE' Mazharbey durağında.5 odalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 22.07.1966
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR ALMANYA'DA l İKİ NURCU ALMANYA'DA yapı işlerinde işçiler çoğunlukla «akord» çalışırlar.«Akord» çalışma belirli ^C bir işi belirli bir saat içinde bitirmeğe denir.Akord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.07.1966
  • GÜLTEKiN ÇİZGEN'İN FOTO RÖPORTAJI 4 UNCU jtüj NACİ KARACAM ARMAĞANI İKİNCİSİ "OM y "S ^'»İİLJ!mfâP*jk S ü ^SHB x ıf/^jf 0 V' 'I HAMA BİLMEZLER Kİ BİZİ ORALARA KOYMAZLAR.KENDİ ELİMİZLE KURMAK ZORUNDAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • TİYATROLARI RUMELİHİSARI TEMSİLLERİ JUL SEZAR Julius Caesar)Temsiller her gece saat 21 de başlar.Temsilden sonra her semte otobüs vardır.Basın 17592)9510
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • v8 ve 9 AĞUSTOS SAAT 21'de AÇIK HAVA TİYATROSUNDA CINCINNATI SENFONİ ORKESTRASI Şef MAX RUDOLF Solistler:LORİN HOLLANDER-İDİL BİRET BİLETLER:BUGÜN SAAT ll'DE AÇIK HAVA TİYATROSU ve SAN SİNE-MASI GİŞEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • İSTANBUL Orta Dalga 438 metre 06.25 Açılış.program ve dünün haberlerinden özetler 06.30 Kur'ân ve l'üı-kçc açıklaması 06.45 Saz eserleri 07.00 Köye haberler 07.05 Günaydın 07.30 Sabah melodileri 07.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • T.C.TURİZM BANKASI YENÎKÖY 1 fâ&j?4tf& gazinosu nda Dünyaca meşhur Vedet Şantöz mm BEATRİCE READING Dans Orkestrası Yeni repertuariyle 1966 Ankara Müzik Festivali birincisi 1966 Dansözler Kraliçesi YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • PETEK İZOLASYON LEVHA 275 T.L.M3 15 17 Kg/M3 Kanat Plâstik Sanayi Şişli Meydanı 199 Tel:47 16 39 48 45 53 Reklâmcılık 2952 9488
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • çBs KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARIYOR Çok iyi ingilizce veya Almanca bilen,askerliğini yapmış,azamî 35 yaşına kadar,erkek:KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSLERİNE ihtiyaç vardır.Müracaat:ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYİİ Karaköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • ELEMAN ARANIYOR Pamuklu Mensucat Fabrikası,kimya laboratuarlarında çalışmış,tecrübeli bir bayan aramaktadır.Müracaatlarm şahsen AKFİL SANAYİ YE TİCARET A.Ş.Osmaniye Bakırköy adresine yapılması rica ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • 28 Temmuzdan itibaren ILEDAY ON ICE BUZ PERİLERİ Spor ve Sergi Sarayında Milliyet:9500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • Beton demiri salın alınacaktır 0 10 lık 25 ton 0 12 lik 25 ton Tekliflerin en geç 25.7.1966 gününe kadar verilmesi.T İ M L 0 İstiklâl Cad.181 185/6 Tel:49 99 01 Basın 4448)9496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • Hokkabaz,skeç,elektrikli kukla.I herkesin sevgi-I lis)HAKKİ MOLLA Sizin ve çocuk larınızın eğlencesidir.Sünnet düğünlerini z d bir an evvel da vetlerlnlzi bek ler.Sultanahmet Parkı karsı sında Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • SATILIK KAT Aksarav Horhor Caddesinde çatı katı 4 oda Tel:27 69 83 Milliyet 9475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • GÖKLERİMİZİ EMNİYET AL TINA ALMA DÂVASINA ÇALI-ŞAN TÜRK HAVA KURÜMU'NA YARDIM.MİLLÎ GÖREVDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • PROPAGANDIST VE PLASYE ARANIYOR İstanbul ve Taşra'da bir sınai müessesesinin mamullerinin propagandasını ve plâsyeliğini deruhte edecek lise mezunu,askerliğini bitirmiş,azamî 30 yaşında faal elemanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 22.07.1966
  • k k k k k k •k k SİNEMALAR ATLAS Tel:44 08 35)İki Avuç Dolar B.Wood R.T.BARBAROS Ortaköy Tel:470479)1 Apaş İsyanı T.Batı Yakasının Hikâyesi N.Wood R.Beymer R.T.DÜNYA Tel:49 93 61)Yedi Yenilmez Cengâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • ACI BİR KAYIP Erivan eşraflarından merhum Abbas Beyzade,merhum Hüseyin Beyin oğlu,Emekli Alb.İsrafil Erol,öğr.Yunus Erol,İdris Erol,Mahbup Erol ve Kübra Akçaylı'nın babaları,Hüseyin Akçaylı.Alime ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • OLUM Merhum Ali Kemali ve Mehmet Asım Paşaların torunu,merhum Necmettin Kemali ve Hatice Güzide'nin büyük oğulları.Halet Söylemezoğlu'nun eşi,Türkân Gencer ve Sezan Kolat'ın babaları,Sadi Gencer ve Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • VEFAT Vehibe Türeli'nin sevgili eşi,Perihan Akarsu,Neriman Keçeci,Hulkiye Uslu,Ayten Yurttaşı'nın ve Fuat Atameriç'in ağabeyleri,Hayriye Ariğ,Nazmiye Kalagolu.Nec miye Yücekök,Celâl Sait Siren,Naime B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • İst.Üniversitesi Dışhekimliği Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Protez Kürsüsü Profesörü Dr Feyzullajh Doğru er âni olarak hayata veda etmiştir.Cenaze merasimi 22.7.1966 Cuma günü saat 11.30 da Fakül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Miliminin TEŞEKKÜR Çok sevgili babamız Şefik i Karcıoğlu'nun rahatsızlığı es i nasında kendisine çok yakın alâka gösteren müşfik ve bil-j gili j Dr.Nevzat Yegmsu'ya j ve gerekli alâkayı esirgemi-i yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • TEŞEKKÜR E 12.7.1966 tarihinde vefatı E E ile bizleri sonsuz acılar E içinde bırakan çok kıymetli jj i varlığımız eşim,biricik ba-E i bamız,Bandırma eşrafından E HACI İSMAİL BALCIOĞLU'nun f i gerek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • TEŞEKKÜR Senelerden beri çekmekte olduğum mide ülserimi muvaffakiyetli bir ameliyatla beni sıhhate kavuşturan kıymetli doktorum Opr.Dr.Albay CEMİL ARSOY Opr.Dr.Zeki Birsen,Asistan Dr Selçuk Engin,Nark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • MÜNİRE GÖRKEN YAŞAR)ile Tapu ve Kadastro Müfettişi MtJFİT GÖRKEN Evlendiler 21.7.1966 İstanbul Milliyet:9478
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • DEMIREL t Baştarafı Birincide Yeterli bir esbabı mucibe değil mi?demiştir.Demirel,daha sonra şöyle konuşmuştur:«Hâdiseleri bugün 1966 Türkiyesinde evet veya hayır,siyah veya beyaz sentezinden çıkarmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Birikmiş zam iki t Baştarajt Birincide 255 milyon 175 bin 290 lira zam alacaklar,buna karşılık 15.274 yüksek dereceli memur yılda 22 milyon 476 bin 300 lira zam alataksitte verilecek caklardır.Ordu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • «DİREKTE DELİ VAR.t Baştarajı Birincide den de yardım istendi.Kalabalık artmıştı.Direğin tepesindeki deli durmadan konuşuyordu:«Ben büyük adamım.Büyük adamlar yüksek yerlerde otururlar.Yüksek yerler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Rapor konusu yine Senatoryu karıştırdı t Ba$taraiı Birincide Tunçkanat,ona «Seni de Ziraat Bankası yolsuzluklarında görürüz» demiştir Ünaldı,«Benim alnım açık» deyince de Tunçkanat «Anlamamı patladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • KÜÇÜK İLÂNLAR kelimesi tOÖ kuruş DERS VERENLER FRANSIZCA 55 43 31 NOTASIZ gitar dersleri 47 25 46 YENÎDERSHANE Orta ve Lise öğrencilerini devamlı ders müzakere ve testlerle bütünleme imtihanlarına haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • MEVLİT Emri ilâhî ile ebediyet âlemine göçen yegâne varlığımız faziletli büyüğümüz eşim.canım babamız MUSTAFA ÖZKANLI'nın toprağa verilişinin birinci senesine müsadif yarınki 23 Temmuz 1966 Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Dişiıekimliği Fakültesi Protez Kürsüsü değerli Profesörü "Feyzullah Doğruer„i kaybetmenin derin kederi içindedir.22 Temmuz 1966 Cuma günü,öğle vakti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • MEVLİD Eski İstanbul Defterdarı ŞEFİK KÂZIM YUR'un Ölümünün kırkıncı gününe rastlayan bugünkü Cuma günü öğlen namazını müteakip Şişli Camiinde,şehrimizin tanınmış mevlidhan ve duahanlarının iştirâkile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Af Tasarısı Senato Komisyonlarında görüşülmeye başlandı ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinde kabul edilen Af Kanunu tasarısının Senato Adalet ve Anayasa Komisyonunda görüşülmesine dün başlanmıştır.Komisyonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • MAX »W DENİZ KENARINDA YENİ BİR SİTE TAKSİTLE SATILIK PLAJ DAİRELERİ 31 TEMMUZ 966 GÜNÜNE KADAR YAPILAN VE YEKÛNU 40'ı BULAN KADEMELİ TENZİLATTAN İSTİFADE EDİNİZ 2 oda,mutfak,duş,tuvalet,balkon,bahçe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • GALATASARAY 1948 MEZUNLARININ DİKKATİNE Galatasaray Lisesi 947/948 mezunları eşleri:Kocalarınızla 6 Ağustos 966 Cumartesi akşamı Fenerbahçe'de yeni Galatasaray Yelken Şubesi lokalindeki toplantıya muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • ELEMAN ARANIYOR "^stikbal vaadeden bir sanayi sahasında yetiştirilmek üzere i)En az Lise,Teknik Okul veya muadilli okullardan 1 diplomalı 2)Askerliğini yapmış 3)2S 35 yaşları arasında 4)Sanayi sahasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden Paşabahçe Fabrikamız için Sanat Enstitüsü Makine Bölümünden mezun 30 yaşından aşağı ve askerliğini yapmış iki eleman alınacaktır.İsteklilerin Fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • MODERN ERKEĞİN MODERN TRAŞ KREMİ Blue Bleu Perakende fiatı 5,50 TL.İlâncılık:4373 9465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • 92 HÜKÜMLÜ t Baştarafı Birincide istediği aylık hükümlü naklini de,cezaevinde isyan olmadığını isbat için bugün yapıyoruz.92 hükümlü,her ay olduğu gibi Üsküdar ve Toptaşı Cezaevlerine gönderiliyor.NAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Erkanlı:"Yemin t Bastaraji Birincide rine,radyo konuşmamda adı geçen Bakanın Cihat Bilgehan olduğunu açıklıyorum.Radyoda bu soruyu yöneltmekten kaselim herhangi bir şahsı teşhir etmek değildi.Son ayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • YENİ FIATIMIZI İSTEYİNİZ Sanayii Santral Mamulâtı İZOTEKNİK BEYAZ KÖPÜK MANTAR LEVHALAR En uygun fiatta En randımanlı izolasyon Arzu edilen kalınlıklarda devamlı ve derhal teslim edilir.KLİMA TESİSAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Büyük Bir Şirket PERSONEL ARIYOR Büyük bir şirket kamyon,ziraat ve inşaat makineleri servis ve satış işlerinde çalıştırmak üzere,askerliğini yapmış,genç ve iyi İngilizce bilen elemanlar aramaktadır.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • FOTOĞRAF MODELİ BAYANLAR ARANIYOR Büyük bir müessesenin reklâmlarında yer alacak,güzel yüzlü,çok güzel endamlı,ücret mukabüi poz verecek fotoğraf modellerine ihtiyaç vardır.Müracaat:22 98 53 Halûk Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • KONYA EREĞLİSİ İvriz İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden 1966 mal!yılında okulumuzda inşa edilecek 150 bin Yüzellibin)iira keşif bedelli İkiz lo.lman binası kapalı zarf usulüyle ikinci defa ve bir seter i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • GÜNEŞ SİGORTA ŞİRKETİNDEN HASARLI OTO SATIŞ İLANI 1961 Model 220 SB Mercedes ve 1960 Model Chevrolet Belair vasıtalar satılacaktır.4 üncü Levent Şenol Garajında görülebilir.Müracaat:İstiklâl Cad.No.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • Unilever-iş Tic.ve Sanayi Türk Lid.Şii.VİTA-SANA)Devamlı olarak Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde istihdam edilmek üzere,SATIS MEMURLARI ARAMAKTADIR 7 ARANILAN VASIFLAR:1.30 YAŞINI GEÇMEMİŞ OLMAK,2.AS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.07.1966
  • İstimal Dışı Bırakılmış Deniz Vasıtaları ve Malzemesi Satılacaktır.Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden işletmemizde mevcut istimal dışı bırakılmış asma römorkörü,Kozlu römorkörü,römork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.07.1966
  • S3OTP&SS1 asKpaaaysisa saspaaa a Ormanlar Hâkimi:Rattin Arjantin'in 1.90 boyundaki milyoner futbolcusu müthiş fizik gücüyle rakiplerinin başına dert oldu NAMIK SEVIK ANTONİO RATTtN Arjantin'in dev kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • Varol:«First Wiena ile anlaştım!dedi Millî Takım kalecilerinden Altaylı Varol ürkmez dün Viyanadan dönmüş ve «First Wiena ile anlaştım» demiştir Avusturya dördüncüsü olan First Wiena,Varolu üç antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • Kız Basketbol Takımı 12 kişiye indiriliyor 31 Temmuz 2 Ağustos 1966 tarihâlerinde Yugoslavya'nın Banyaluka şehrinde oynanacak oları Balkan Kupası Kızlar Basketbol Şampiyonasına katılacak Türk Basketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • Hedefe doğru.FİNALLER YARIN BAŞLIYOR ÖNCE SİMÛES Brezilya'yı 3-1 yenerek Kupadan eleyen Poıtekiz,şimdi otoritelerin hemen hemen 1 numa "HViC JlllıUCJ rall favorim haline geldi.Bu,Portekiz'in,Brezilya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • TRANSFERDE 21.GUN Abdullah ve Yılmaz Fenerbahçe'n oldu Köleci Yılmaz eski kulübü Istanbulspor'a döndü FENERBAHÇE Kulübü,İstanbulspor sağhafı Yılmaz ve Gençlerbirliği santrforu Abdullah ile ikişer yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • Konyaspor'a dört bin Ura aylıkla antrenör olan Beşiktaşlı Recep'in antrenörlükten istifa ederek Konya'dan ayrılması üzerine Konyaspor başkanı gazetecilere bir demeç vermiş ve î «Elimizde kendisinin İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • UEFA,6.Saray Rapid maçı için tarih bildirdi |FP A GALATASARAY ^JEI™^\kulübüne bir 9 yazı göndererek Rapid'le yapılacak ilk maçın 28 Eylül'de,ikinci karşılaşmanın ise,5 Ekim'de oynanmasını istemiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • BİR KURTARICI:SEELER ttnceki gece Birmingham'da oynanan B.Almanya İspanya maçı,Şampiyonanın en şâhâne maçlarından biri olmuştur.Yaslı oyuncuları kadro dışı bırakan İspanya,Batı Almanya karşısında oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.07.1966
  • İngiltere basını Wembley'de,Fransa'yı 2-0 mağlûp eden İngiliz Millî Takımına çeyrek finallerde şans vermemektedirler.Daily Express ve Daily Mirror gazetelerinin spor yazarları İngiliz takımının çeyrek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor