Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • HAMMER'ln OSMANLİ TARİHİ 2.cilt kapaklan satışa çıkmıştır.Fiatı 1 TL Posta ile 125 TL,mm m v& iftium san$ $w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • Orhan Kemal tahliye edildi ROMANCI Orhan Kemal ile arkadaşları Mehmet Şahin ve Mustafa Kutlu dün ikinci Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile tahliye edilmişlerdir.Orhan Kemal ve arkadaşları,Mehmet Şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • DURUM MASKEYİ DÜŞÜREN İHTİLAF YUNANİSTAN,Kıbrıs yüzünden bir iç politika buhranına sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.Mesele Kıbrıs dâvasında kontrolün kimin elinde kalacağı sorusundan çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • Gendik,28 Hisan'a kadar nöbet ilân etli H T.M.T.F.yayınladığı bildiri ile Taksim Atatürk Anıtında tutulacak nöbete bütün vatandaşları davet ettL,GENÇLİK 28 Nisan saat 14'e kadar Atatürk'e ulusal bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • Yine Seçim Kanunu SATIR MP,MEVCUT TASARIYI ENGELLEMEK İÇİN MECLİSE 1500 SAYFALIK ÖNERGE VERİYOR kanun yapsın CHP Genel Sekreteri,partilerin konuyu incelemelerini istedi ANKARA,MUSTAFA EKMEKÇİ bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • Mahkeme eliyle aldığımız tavzih)Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne Muhterem gazetenizin T/4/966 tarih ve 6595 sayılı nüshasında «Ankara'da Klâsik Müzik Plâkları Toplattırıldı» başlığı altında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • DEMİREL,ÜRGÜPLÜ İLE YEMEK YEDİ ANKARA,ÖZEL Başbakan Süleyman Demirel dün öğle yemeğini çiftlikte eski Başbakan Suat Hayrl Ürgüplü ile yemiştir.Başbakan,Ürgüplü'yü kaldığı otelden almış ve doğru çiftli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • "fe-S-ll PASTADA 50 MUM VARDI evliliğinin 50 nci yıldönümü münasebetiyle hazırlanan pastanın başında bayan Mevhibe İnönü ve torunları arasında.CHP lideri pastayı kesmeden önce bir süre durmuş ve gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • M.ERTUGRUL MESELESİ MECLİSTE TARTIŞILDI İçişleri Bakanı,«Volga kıyılarından gelen rüzgârlara göre hareket edenlere müsaade etmiyeceğiz» dedi.MİLLET Meclisinde dün,Sup hi Baykam,yaptığı gündem dışı kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • De Gaulle «Amerikalıları ilelebet bekleyemeyiz» PARİS,UPÎ AFP Cumhurbaşkanı de Gaulle dün Amerika'nın birliklerini Fransa topraklarından çekmesi için «ilelebet» bekleyemeceğini söylemiştir.De Gaulle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • Makarios ve Grivas taraftarları çarpıştı LEFKOŞA,AA.Kıbrıs'ta Makarios ile Grivas taraftarları arasında dün kanlı çatışmalar olmuştur.Baf'taki bir köyde vukubulan silâhlı çar pışmada bir Rum ölmüş,diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • Mevzuat,Ye-Ye Kralının da yakasına yapıştı Eşi Sylvie Vartan ile şehrimize gelen «Ye Ye» krallarından Johnny Hallyday da mevzuatın,pençesinden kurtulamamıştır.Genç şarkıcı bu sabaha kadar,çalışma izni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1966
  • IIIMİiHl '«MWIWW* ilkokul Z Çocuk Bayram,do,ayIsiylc gazetemiz tarafından £k?kul sım* owcileri arasında düzenlenen «Bilgi ve Kultur Yarışması» büyük ilgi uyandırmıştır,tik olarak,dün Lmmonu Cevrikalfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1966
  • BİR gazetede Kartal Belediye Reisi aleyhinde madde tâyin edilerek uzunca bir yazı gördüm.Doktor benim bir kasabada oturmaklığıma lüzum gösterdiği için elyevm Kartalda oturuyorum.Kartalın bugünkü değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN YILMAKR Magazin bölümünden sorumlu müdür ADNAN TAHÎR Spor bölümünden sorumlu müdür NAMIK SEVİK Müessese müdürü NURETTİN DEMtRKOL Genel Haber Şefi TURHAN AYTUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • ELİK v4.i.ÇAMAŞIR GÜNÜ YUVADA NEŞE VE SAADETİN ANAHTARI Y«nl Ajans 2771 M80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • Gecekondu Kanunu B ÜYÜK Meclis'in Perşembe günlerindeki o turumlarında «Gecekonduların ıslah,tasfiye ve önlenmesi konusunda kanun tasarısı»nın görüşülmeye başlanması,ŞEHİR TOPRAĞI ve GECEKONDU so runl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • ZİNCİRLİKUYU'DA YENİ AÇILACAK SHELL BENZİN İSTASYONUNDA çalışmak üzere:USTA YAĞCI,YAĞCI,YIKAYICI ve POM-PACILARA ihtiyaç vardır.Müracaat:VOLKSWAGEN Servis İstasyonu,Şişli Dr.Şevket Bey Sokak İlâncılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • Vît/İLE KAPLATACAĞINIZ LÂSTİKLER ASGARİ 50.000 KM.YOL YAPAR 1,OÖ Tabii Kauçuktan Mumul Pışrne Durumu Muntazam,Yapışma Kabiliyeti Kuvyetll Sıcağa' Tahammüllü.olduğu için Kaplatıldıktan Sonra Sırt Atmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • TÜRK DONANMA CEMİYETİNE YARDIM YATAN HİZMETİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • İKTİSAT UZMANİ ARANIYOR İktisadî araştırma ve değerlendirme konularında çalıştırılmak üzere bu konularda en az 5 sene çalışmış ve en az bir ya bancı dili çok iyi bilen tecrübeli iktisat uzmanına ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • TEŞEKKÜR Sevgili eşim,annemiz Ester ESFİRA)İBRAHİMZADE'nin ölümü dolayısiyle telefon,telgrafla ve evimize gelerek taziyette bulunanlarla,hayır cemiyetlerine teberruda bulunan,es dost ve akrabalarımıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • Q3O&35K-0 YILDIZ ve ŞÜKRt)f\ERGUR t*l Oğulları ALt'nln do-i ğumunu akraba ve J&î dostlarına müjdelerler r\t 12.4.966 ATtNA MiUiyet 4675 Fş ¦w Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • VEFAT Merhum NAÎME ÖZBAŞ'ın eşi,Ümit ve Çelik özbaş İle İnci UzunâUmoğlu'nun kıymetli babalan,Ayten,Meşkûre özbaş ile Halim UzunâUmoğlu'nun kayınpederleri,Eyüp,Zeynep,Adviye,Tevfik özbaş ile Ayşe Naim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • AYLIK ALFABETİK BİLİM DERGİs!7STOSİKL0PEDİSİ FEN Resimle öğretim metoduna göre hazırlanmış olan bu Alfabetik eserde Fizik Kimya Botanik Jeoloji Anatomi Matematik Tabiat Bilgisi ve Doğal Coğrafya bilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • TOS BUGÜN çok keyifliyim.Çünkü çok ümitliyim.Çünkü yurdumda hakkın haksızlıkla savaşında kimin kazanacağını bugün her zamankinden daha ayıkça görüyorum.O savaşta hakkın her ülkedeki vurucu gücü aydınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 14.04.1966
  • i t ONBüS YAŞINDA BİR oKUL 40CU&U TÎVKıF HDıL^r BU BİR YERALTI FAALİYETİNİN SONUDUR.v" v *1 ATAMIN BU BİR ZABITA-VAK'ASIDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.04.1966
  • Yakovas'ın durumu Amerika'ya izah edildi ANKARA.A.A.Dışişleri Bakanı Ilışan Sabri Çağlayangil «Yakovas Meselesi» ile ilgili olarak Amerikan Hükümeti nezdinde gerekli teşebbüse geçildiğini dün açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • VfeİSİNİN ANNESİ 7UKSİL,KUUANMAMIŞ "Komşumuzun bahçesi bu mevsimde pek güzel olur.Geçen gün uğramıştım.Biz ayaküstü konuşurken küçük Aylin de yeğeni Gökhan la oynuyordu.İkisi de tertemiz giyinmişti.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • Hacettepe Tıp Merkezi Tesisi Başkanlığından İnşaat kompresörü satın alınacaktır Tesis ihtiyacı için Atlas Copco veya muadili marka tek tabancalı 75 kübik fit kapasiteli kompresörü ve 20 HP gücünde hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • Ekskavatörler için muhtelif dişli imal ettirilecektir Dişlilere ait resimler Etibank tstanbul Alım Satım Şubesi Teknik Eksperlik Servisinde görülebilir Teki it zarflarının üzerine 65/PEB/6615 işareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • HOOVER YARIŞMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA 1966 Mart ayında 3 ayrı resim olarak yayınlanan HOOVER yarışmasına eksik cevap gönderenler olmuştur.3 resmin de cevabının bir arada gönderilmesini sağlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • YILIN İLK ÇEKİLİŞİNDE w YARIM a?I ABU)m Jî"Hİ:i PARA vı APARTMAN DAİRESİ TÜRK TİCARET BANKASI 16NİSAN'a kadaR BİRİKMİŞ PARALARINIZI BANKAMIZDA TOPLAYINIZ Reklâmcılık 1391 4655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • FT i 11 Vakit Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak I Vasati 5 22 12 14 15 57 18 47 20 24 338 Ezani 10 36 5 28 911 1 12 00 137 8 53 14 NtSAN 1966 Hicri 1385 23 Rumi 1382 NİSAN 1 YARINKİ HAVA DURUMU 1 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • ^P5 TÜRK DALGIÇLARI ÇIKARDI Limanımızdaki Amerikan 6 ncı filosuna mensup «USS America» adındaki uçak gemisinden havalanırken denize düşen bir helikopter,dün Türk donanması dalgıçları tarafından deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ GÖREVE BAŞLIYOR ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilen general Cihat AIpan'ın bugün görevine başlıyacagı bildirilmiştir.Eski Genel Sekreter Nasır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • SUNAY:»LAİKLİK DİNSİZLİK DEĞİLDİR» ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün Türkiye İmam Hatip Okulları Mezunları Cemiyeti Federasyonu Başkam Mehmet Ali Aldar başkanlığında 9 cemiyetin temsücisini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • Yankesici sanığı 10 bin liralık sahte dolarla yakalandı İZMİR,ÖZEL Yankesicilik şüphesi üzerine Mezarlıkbaşı semtinde yakalanan Nurettin Koçer'in üzerinde 10 bin liralık sahte dolar çıkmıştır.Adana'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • Sinemada bileziğini kaybeden bir kız üzüntüden intihar etti UŞAK,ÖZEL Durak mahallesinde oturan Fatma adlı bir kız,sinemada kaybettiği 4 bilezik için babasının kendisine kötü muamele yapması üzerine D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • Karısı ile baldızını öldürmeğe kalkan bir köylüyü linç ettiler SİLİFKE,ÖZEL Hasanaliler köyünde,ayrı yaşadığı karısı İle baldızını öldürmeğe teşebbüs eden Halil Ünlü adında bir köylü,biri kadın,dört k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • YASAK KİTAPLARIN LİSTESİ SORULDU ANKARA,ÖZEL TİP Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı 29 Ekim 1933 den bugüne kadar yurda sokulması yasaklanan ve yurt dışında yayınlanıp da toplatılan kitapların listesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 14.04.1966
  • Saygon'daki hava alanı bombalanınca G.Vietnam Başbakanı ailesi ile kaçlı!I Villâsında bulunan Kao Ki,o anda hükümet darbesi yapıldığını sanmış SAYGON,A.A.AFP,UPİ)Evi Saygon yakınındaki Tan Son Nhut'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1966
  • m.tL(L TARJAtM Ht MAZUiM DA rÖZCULUfrE tlkARıUN KMAüPAN 3İ-IİÜNPFM ÇOK HP/ECANU OL-PUKLÛHı gEL-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • hiç Bıe şey oc.SAW A SÜRPRİZ V/iFL AAK.İÇİV4 2^NIN«A 9ÖVLE GELDfM n BıuıypfcuNK yu_ZÜAAÜ GÖRNSEK I STEM îyoK-AAAA HAKKI DA VAR-V fi* T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • evtJUkrftt SAADET^ S\eRt AN. nıw LAVAŞTIR.AZtZİ/A.MESELA KA«JN yEMl B"e ŞAPKA l ÇİN OTUZ Uİf^A Ml İSTİVOK.SEN KiRlt TBeÜF EDECEKSİN.75 UKA Mi İSTEDİ* ÜZ «••EtZECEK^lN BEKBEJZE GİDECEd.fAA BANA 20 URA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • AID.Transından alınan tahsise atfen kapalı teklif almak suretiyle ham deri satın alınacaktır.1)Bu işe ait evsaf ve mütemmim malûmat Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki 5 Vakıf Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • 3500 TON SUNİ GÜBRE NAKLETTİRİLECEKTİR.Yarımca Gübre Fabrikasından muhtelif teşkillerimize sevkettirilecek olan 3500 ton sun'î gübreye ait nakliye şartnamesi Galata Rıhtım Cad No 7 de Yollama Servisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • Hazırlayan:C A N D YURTDIŞI SAĞLIK MUAYENESİ HİLMİ YARIZ Adana)Almanya'ya gidecek işçilere bir kolaylık olmak üzere,sağlık muayeneleri Alman doktorlar tarafından Türkiye'de yapılmaktadır.Yurt dışındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • EMU OZ4+WZ.İSt OĞLAK BURCU «J,3K İçinizi yakınlarınızdan birin* açınız.Bu suratla ham ferahlayacak,nam da siza lahiniza yararlı bizi fikir varacak.KOVA BURCU «Jgy ^4 Bugün agk hayatınızın güzel bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • Bu suali çok uzaklardan gelen bir sesle Diane sormuştu.Sonra ilâve etti:Burada mı?Evet,burada.Öğleden sonraları.Birdenbire Lucile'in çehre ve bünye hatları gelmişti gözünün önüne.Aşk yaparken.Sırf ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • um RAGIP SEVKI YEŞİM Musto'nun yatıp kalktığı bir bostan kulübesi vardı.İhtiyar bir levendin malıydı bu bostan.Porta di Lombardi'den ilerde,denize yakın bir yerdeydi.Koca Osman oraya da gitti.İhtiyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 14.04.1966
  • tibd BULMACA I 12 3 4 5 6 7 8 9 fO wr.2 i ¦ı SOLDAN SAĞA:1 Memeli bir denls hayvanı;TERSİ kötü Eski dil)2 Gidiş;TERSİ birdenbire.3 Harb;Havada bulunan ve nebatlar için hayati önemi haiz bir gaz.4 Ev h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1966
  • O BİR GECE İNÖNÜ'YÜ ÇAĞIRTINCA,O'NUN GECE EKSPRESİ İLE A İSTANBUL'DAN GELMEKTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ.BİRDEN İÇİN DEN İNÖNÜ'YÜ YOLDA KARŞILAMAK GELDİ VE ÖZEL BİR TREP HAZIRLANMASINI EMRETTİ.ELDE YALNIZ BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 14.04.1966
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULUR DEREYİ GÖR,PAÇAYI SIVA m ZMIR Eğitim Enstitü-I sünde yatılı öğrencilerden bir grup ortaklaşa spor toto oynamışlardı.Öyle bir sistem bulmuşlardı ki muhakkak 13 tutturaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 14.04.1966
  • AHALİ TABİÎ VİTAMİN KAYNAĞINI j Bakkalınızdan isteyiniz İlâncılık 2707 4648
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 14.04.1966
  • İLÂN Erzurum Belediye Başkanlığından îş Kanununa tâbi olan Belediye Mezbahasında istihdam edilmek üzere 100 lira yevmiyeli bir veteriner hekim alınacaktır Taliplerin evrakı müsbiteleri ile Belediye Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 14.04.1966
  • SATILIK EMLAK EMLAK ARAYANLAR MAÇKA,Emlâk caddesi 34 Nolu apartmanın 13 numaralı dairesi 192 nı2 kaloriferli,asansörlü,boş 150.000.Müracaat:Aynı daireye.Tel.44 06 90 TEŞVİKtYE Göknar sokak 30 numarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1966
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Mukaddes Dâva J.Marais J.Crahı R.t.BARBAROS Ortaköy Tel:470479)Mucize C.Baker V.Gassman R.T.DÜNYA Tel:49 93 61)Aşk Mücadelesi E.Taylor R.Burton R.t.KM EK Tel:44 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • GÖFFE REKORU KIRAN ŞAİR FUAT EDİP Her şiiri sevilen bir şarkı oluyor «bir bahar aksamı»,«dile düştüm»,«bakısı çağırır beni uzaktan»,«rüzgar kırdı dalımı»,«gülüm benim,canım benim»,«askımın ilkbaharı»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • Kimsenin bilmediği asıl adı Lütfiye,soyadı da Dumrul'du.Her iki isim de tarihe karıştı.Sevda Fer dağ resmen Sevda Ferdağ öldü Türk sinema dünyasında «En çok soyunan kadın» diye ün yapan Sevda Ferdağ,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • UZ TAYLOR,ROMA'da BİR KLİNİĞE YATTI ROMA,AA.Elizabeth Taylor,Roma'da bir kliniğe yatmıştır.Bir habere göre Liz küçük bir ameliyat geçirecektir.Başka bir habere göre ise aktris «The Taming of the Shrew
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • Rejisör Roger Vadim Ankara'ya geliyor «İkinci Milletlerarası Kısa Filmler Festivali» 18 Nisan ile 24 Nisan arasında Ankara'da yapılacaktır.Brigitte Bardot'nun eski,Jane Fonda'nın da şimdiki kocası ünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • Sivas'ta bir film için yasak kararı alındı SİVAS,ÖZEL «Ben öldükçe yaşarım» adlı yerli bir film,açık sevişme sahnelerinin bulunduğu gerekçesiyle ilgili makamlarca vizyondan kaldırılmış,oynatılması yas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • tiyatrosu TURGUT BORALI 25.San'at Yılı Jübilesi YARIN GECE DORMEN TİYATROSU'NDA Jübileye katılan sanatçılar Jormcn Tiyatrosu sanatçıları,Yıldız ve Müşfik Kenter,Gülriz Sururi ve arkadaşları,Ayla Algan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • adale ağrılarına karşı L GRiPiN GRİPİN FAYDALIDIR GRİPİN,baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder.GRİPİN,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler.4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET KULLANILABİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • TH& ZOmBIeS DECCfl I tov» You Tall Hor N» BUtün plâkçılarda arayınız İlâncılık 2696 4651
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • t yavrunpz.un.'mutûa yarını ıÇın bırac/et Piyango BUeti Basın 10951)4652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • çBs Boya Fırçaları kalitenin sembolüdür Karaköy,Fermeneciler Cad.56 1st ¦»Tel:49 6710 üç hat)mm 2844-4647
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden:1 Kurumumuz İhtiyacı İçin İS adet ambulans İle 5 adet arazi binek otosu,16/Haziran/1962 tarih,11130 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Standardl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • NAKLİYATÇILARA istanbul'dan işletmelerimize Hopa,Maden,Fethiye,inebolu,v.s.kara ve deniz yolu ile devamlı olarak,muhtelif cins malzeme nakledilmektedir.Bu işle ilgili olan nakliyatçıların,nakliye serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • Parlamadan yumuşak bir cilde sahip olmak isterseniz mutlaka D Vitaminli Blendax kremi kullanınız.Blendax cildi korur İD VİTAMİ Blendax KREMİ BLENDAX werke MAINZ Almanya İlâncılık 2853 4649
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • ll!i=ISTANBUL I Orta Dalga 42B metre 6.25 Açılış,program ve kısa haberler Ej 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 05 Saz eserleri E 7.25 Sabah melodileri E 7.45 Haberler ve hava durumu '8.00 istanbul'da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • Hi» M& i SİZLERE BU MUHTEŞEM 2 BÜYÜK PROGRAMI TAKDİM EDER Tamamen yepyeni 20 şahane striptiz HER GECE saat 22.00 ve 24.30 da Pazar günleri matine saat 1700de REZERVASYON İçin tel:47 63 62 Reklâmcılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ MERKEZ ALIM VE SATIM KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN GALVANİZASYON TESİSATI ALINACAKTIR.1 Dış piyasadan teklif alma suretiyle galvanizasyon tesisatı satmalınacaktır.2 Teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • METİNİN PLÂĞI 0 HAFTANIN PLÂĞI OLDU Jlf m 105 MET MET N GELİYOR N KRALIN GOLLERİ Bütün plâkçılarda Radar Reklâm:59 4674
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 14.04.1966
  • İLÂN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN Sınavla İdare Memuru Alınacaktır.Bakanlığımıza Yarışma Sınavı ile 10.11.12 ve 13 üncü derecelere idare memuru alınacaktır.1 Yarışma sınavına katılacaklarda aranacak şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.04.1966
  • 100 milyon dolar işçi I dovızı gelecek ANKARA,ÖZEL Yurt dışındaki işçilerin yurda gönderdikleri dövizlerin bu yıl rekor kırması beklenmektedir.Maliye Bakanlığı yetkilileri bu yıl işçi dövizlerinin yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • Pefro-Kimya tesisi için yeni anlaşma •İzmit'te «Vinyl Chloride» tesisinin inşası için Türkiye adına Maliye Bakanı Gürsan ve İngiltere hükümeti adına Sir Denis Allen ırasında dün Ankarada 25 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • ALTİN Cumhuriyet 96.40—96.50 Kesat lira 152.50—153.00 Hamit lira 111.00—112.00 Aziz lira 101.00—102.00 İngiliz 119.00—120.00 Napolyon 08.00—99.00 24 Ayar külçe 14.35—14.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • GENÇLİK Baştarafı Birincide tanbul Barosuna mensup avukatlar,İstanbul Üniversiteleri Rektör ve Dekanları,öğretim üyeleri,bütün üniversite gençliği,sanatçılar,yazarlar ve halk davet edilmiştir.Nöbete k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • m ı Minimi im.mm.TEŞEKKÜR Hastalığımı teşhis ederek muvaffakiyetli bir ameliyatla sıhhatimi kazandıran Etfal Hastahanesl Üroloji şefi kıymetli hoca Ürolog Doktor Regaip Şen'e asistanları Dr.Nejat Fert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • Fransız edebiyatçısı George Duhamel öldü PARIS,AFP Ünlü Fransız yazarlarından Akademi üyesi George Duhamel dün akşam Paris'te ölmüştür.82 yaşında olan Duhamel doktorluk öğrenimi yapmış,önce şiirler,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • {TEŞEKKÜR I I Hastalığımı zamanında teş-E his ederek.Büyük bir Ha-E zakatla ameliyat ve tedavi E E eden sayın E İ Prof.Mustafa Pekin'e E Kulak,Burun,Boğaz mü» İ tehassısı Dr.Operatör Sayın ş ŞULE PEKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul Emniyet Sandığından Dosya No:965/473 Hacer Kanatger IPA.2013 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Beşiktaş Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil;Beşiktaş,Abbas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • İNÖNÜLER I Baştaraft Birincide nü ise şu cevabı vermiştir:«Çok kolay bir şey.Bunun marifeti yok.Birbirimizin sözünü dinleriz.İş kavgaya gelince,kavgaya kim başlamışsa onun haklı olduğunu kabul ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • RUSK,ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİYOR WASHINGTON,AP B.Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk'ın önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katılacağı ve bu arada bazı diğer Ortadoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • KIZILAY BAŞKANI PAMİR İSTİFA Em ANKARA,AA.Senato seçimleri için,CHP'den adaylığını koyan Kızılay Genel Başkanı Dr.Fikret Pamir görevinden istifa etmiştir.Dernek tüzüğü gereğince bu suretle Kızılay Yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • TARIM OKULU İÇİN BİR MİLYONLUK TOPRAĞINI VERDİ AYDIN,ÖZEL Söke'nin hayırsever zenginlerinden olan Abdullah Azbazdar,Teknik Tarım Okulu açılması için bir milyon liralık arazisini Tarım Bakanlığına bağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • Karısı ve çocuğunu kurtarmak için 2 milyon lira fidye ödedi PREATORİA,A.P.Johannesburg'lu bir milyoner karısını ve 21 aylık çocuğunu kaçıran gansterlere 196.000 dolar 1.764.000 TL.fidye ödemiştir.Olay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • ISRAEL'DE İHRACAT NASIL ARTTIRILDI?Dr.HALUK CILLOV BUGÜN İsrael'de kurulan her sanayinin ana gayesi ihracata bir pay katmaktır.Israel kalkınmasında elde edilen başarının sırrı da buradadır.Türkiye yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • Türkiye italya farım meseleleri Ankara'da görüşülüyor ANKARA,ÖZEL İtalya Tarım Bakanı Siyasî Müsteşarı ve Hükümet Üyesi Dario Antoniozzi dün sabah saat 10 ile 11 arasında Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • SATIR:«BİLİM ADAMLARI» t Bastaraiı Birincide rını gensoru önergesiyle Meclis'e getirecektir.1500 sahife tutacak gensoru üzerinde son çalışmalar yapılmaktadır.SATIR'IN DEMECİ Demirel hükümetinin hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız %5 faizli Beşinci tertip tahvillerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • İAŞE MADDELERİ İHALE EDİLECEK 1 Teşekkülümüze ait gemilerin dört aylık kumanya ihtiyacı kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir.2 Bu işe ait şartname,Şirketten bedelsiz olarak temin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • Denizcilik Bankası AKTİF 31 ARALIK T.A.O.Genel Müdürlüğünün 1965 TARİHLİ BİLANÇOSU Lira PASİF Lira Ködenmemiş Sermaye Kasa T.C.Merkez Bankası Serbest Bloke 1 071 770,55 5 479 742,19 Kanunî Karşılıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • M.WMWl MESELESİ t Baştarajı Birincide nın çirkin eli.sanata uzanmıştır» demiştir.Baykam'ın konuşması sık sık AP'liler tarafından kesilmek istenmiş,lâf atmalar olmuştur.Olay büyümek istidadını gösterir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • 7 İŞYERİNE,GREVE KARSI,İŞVERENLER LOKAVT İLAN ETTİ Lâstik İş Sendikası yöneticileri,önümüzdeki günlerde grev ilân edecekleri 7 iş yerinde işverenlerinin noter aracılığı ile lokavt ilân ettiklerini açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 965/37 Satış Fatma Mahmure.Hatice Sabahat,Hasan Vahdettin'in şayian hissedar bulundukları Üsküdar,Tabaklar mahallesi Nalçacı Tekke sokağında Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 14.04.1966
  • DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SINAVLA MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAKTIR)1 Ofisimize;Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri veya bunların yabancı ül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.04.1966
  • Türkiye Spor Yazarları Derneği T.S.Y.D.nia üyesi bulunduğu A.I.P.S.Beynelmilel Spor Yazarları Birliği)nln amblemi Türkiye Spor Yazarları Demeği üç yaşında Bu gece düzenlenen yıldönümü töreninde 1965 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • KISA.KISA.KISA.Yann akşam saat 21 de Spor Sergi Sarayında profesyonel boksörümüz Garbis Zakaryan üe karşılaşacak ttalyan Orta Sıklet Şampiyonu Franco Nenci dün şehrimize gelmiştir.Her iki boksör bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • CHELSEA FORMDA Son haftalarda İngiltere'nin en formda takımı olan Chelsea bu sefer de West Ham'ı 6-2 yenmiştir.Resimde Chelsea kalecisi Bonetti'nin West Ham'Iı Sissons'ı n yanından bir top alışı görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • Fenerbahçe,Türkiye Kupasındaki rakibi Denizli Karagücü'nden çekiniyor N.Erdem "Dinamite çarptık galiba,dedi Sarı-Lâciverlliler 4 Mayıs'taki maçın hazırlığına başlıyorlar.Ogün ile İsmail barıştırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • Dor kapının ağzında 11 Altı„ takım var 19 puank Beykoz uçurumun kenarında.Sırasıyla Istanbulspor,Şekerspor,PTT,Demirspor ve Ankaragücü de aynı korku içinde.Yazan:1965 KAHRAMAN BAPCUM 66 sezonunun «Büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • Beşiktaş Hacettepe için Kızılcahamamda çalıştı Spajiç «Ankara'daki maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanacağız» dedi TURHAN D/OĞU Ankara'dan bildiriyor HACETTEPE maçı için Kızılcahamam'da kam pa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • Dün yapılan okul maçları Okul spor yurtları ve oyun yuvaları karşılaşmalarına dün de devam edilmiştir.Basketbolde rakiplerini yenen Galatasaray ve Darüşşafaka liseleri orta kısımları gruplarında şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • k-kirk BEYKOZ:Ankaragücü maçında sakatlanan Oral ve Adnan'ın oynaması şüpheli.Hüseyin'in kolunda kırık var.Bugün kampa giriyor.DEMİRSPOK:Antrenör Oscar Hold:«Mithatpaşa'da puan almağa devam edeceğiz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • Lisansı yetiştiği fakfirde Çukurova idmanyurdu antrenörü Lef ter,Bursaspor'a oynayacak ÇUKUROVA îdmanyurdu'nun Pazar günü Mersin'de Bursaspor ile yapacağı maçta,lisansı yetiştiği takdirde Lefter de oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.04.1966
  • TÜRKİYE BASKETBOL ŞAMPİYONASININ İKİNCİ DEVRESİ ANKARA DA BAŞLIYOR F.Bahçe G.Saray revanşta Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda ilk maç saat 19.30' da Kolej Altınordu arasında cereyan edecek TÜRKİYE Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor